Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Prinsenstraat 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
    Prinsenstraat 1 (niet bekend) (niet bekend) C-192 C-187
1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-192Prinsenstraat 1Lourens Adams Lentz... 1811, huw 1813, huw 1815, huw 1816, huw 1825, ovl 1826, huw 1827, ovl 1832, ovl 1853; gebruiker van wijk C-192, bestelder, eigenaar en medegebruiker is Michiel Romerman, winkelier, 1814. (GAH204); geb 11 jun 1776, ged ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-192Prinsenstraat 1Michiel Pieters Romerman... 2:0:0, may 1805. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-192Prinsenstraat 1Michiel Romerman Michiel Romerman winkelier
C-192Prinsenstraat 1Lourens Lens bestelder


1827 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-192Prinsenstraat 1Gosse Nijdam, overleden op 21 september 1827scheepstimmerbaas Noorderhaven C 192, testamentair erfgenamen zijn minderjarige Syds en Freerk Gosses Nijdam en hun moeder Aaltje Freerks van der Hout, winkeliersche (erft ook vruchtgebruik, wed. Sipke Tjepkes Blok) ('allen burgerlijk vreemd aan de erflater'). Saldo fl. 276,40. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 491Prinsenstraat 1Gosse Siedzes NijdamHarlingenscheepstimmerknegthuis (25 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-192Prinsenstraat 1Aaltje Freerks van der Hout... HRL 1851 wijk C-198, wijk G-247; oud 58 jaar, geb Grouw en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk C-192; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-192Prinsenstraat 1Elisabeth Lammerts Pollema... HRL 1851 wijk C-012, 192, wijk E-063; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-188; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-192Prinsenstraat 1Trijntje Luitjes Dorenstra... ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-192NoorderhavenAaltie van der Hout58 jGrouwv, protestant, weduwe, winkeliersche
C-192NoorderhavenSies Nijdam19 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-192NoorderhavenFreerk Nijdam15 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-192Prinsenstraat 1Jeltje Baantjer, overleden op 29 mei 1846(Certificaat van onvermogen), 19 dg (geboren 10/5/1846), overleden Prinsenstraat C 192. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1850 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-192Prinsenstraat 1Aaltje Sydses Blok, overleden op 5 mei 1850geboren 13/10/1849, dochter van Syds Blok, metselaar (Noorderhaven C 192) en Maaike Brouwer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-192Prinsenstraat 1Cecilia/Sytske van der Haring... Rooms Katholiek, dv Jan vdH, en Janke Klazes; BS ovl 1843; 1858 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk C-192, wijk E-137, wijk H-002, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-192Prinsenstraat 1Jurjen Johannes van der Heide... 1851 wijk C-012, 192, wijk E-063; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schrijver, wijk G-175; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 491C-192 (Noorderhaven )Meindert K. Lapwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 491C-187 (Prinsenstraat)Elske Jans Kroesewoonhuis


1882 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50059 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 57 van 1 mrt 1882
adressoortbedraggebruik
C-187Prinsenstraat 1koopaktehuis
 
verkoperElske Jans Croese
koperChristelijk Gereformeerde Gemeente
koperThomas Bos (q.q.)
koperHendrik Sytsma (q.q. te Midlum)


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik


1928 - adresboekadresnaamberoep
Prinsenstraat 1G. v/d Veenschipper


1965 - adresboekadresnaam
Prinsenstraat 1F.A. (Franciscus) Frolich
  terug