Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Sint Jacobstraat 15
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerSint Jacobstraat 157-0077-0077-008C-114C-107


Naastliggers vanSint Jacobstraat 15
ten oostenVoorstraat 73
ten zuidenSint Jacobstraat 17
ten westende Sint Jacobstraat
ten noordenSint Jacobstraat 13


aangrenzende stegen
adresheeft
Sint Jacobstraat 15naamloze steeg ten noorden


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0035r van 13 mrt 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 13, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidenHendrick Rommerts


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0372v van 21 aug 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 13, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0171r van 15 aug 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 15Sint Jacobstraat OZ [staat: Catterugh]200‑00‑00 cg1/5 huis
koperJantien Hendricks, gelastigde van
koperRitscke Aebes kistmaker
verpachter grondde weduwe en erfgenamen van wijlen Claes Freerks 1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende weduwe en erfgenamen van wijlen Claes Freerks
naastligger ten westenSint Jacobstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenJacob Allerts
verkoperMarthen Hendricks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJantien Hendricks, rechthebbende van Ritske Abes, kistmaker, koopt 1/5 huis, zoals dat aan de verkoperse door haar ouders nagelaten is, oz. Catterugh. Ten Z. wed. en erven Claes Freerx, ten N. Jacob Alberts. Gekocht van Maycke Hendricks x Marthen Hendricks voor 200 CG.


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0171v van 15 aug 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 15Sint Jacobstraat OZ [staat: Catterugh]200‑00‑00 cg1/5 huis
koperJantien Hendricks
eerdere eigenaarwijlen Hendrick Rommertsschoenmaker
bewonerJantien Hendricks
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenSint Jacobstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperRitscke Aebeskistmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJantien Hendricks koopt 1/5 huis zoals dat door schoenmaker Hendrick Rommerts metterdood is ontruimd, op de Catterugh. Gekocht van Riscke Aebes, kistmaker, voor 200 CG.


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0180r van 31 okt 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 15Sint Jacobstraat [staat: Catterugh]200‑00‑00 cg1/5 huis
koperJantien Hendricks
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSybrant Heris voor zijn kind, gehuwd met te Bolsward
verkoperwijlen Sycke Hendricks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJantien Hendricks koopt 1/5 huis op de Catterugh, waar zij nu woont. Gekocht van Sybrant Heris te Bolsward, als vader en legitimus tutor over zijn kind bij wl. Sijcke Hendricks, voor 200 cg.


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0218r van 15 mei 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 73achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJantien Hendricks, dochter van
naastligger ten westenHendrick schedemaker


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0235v van 27 nov 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 13, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidenJantien, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Hendrick Rommerts


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0310r van 21 apr 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJantyen Hendricks


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0144v van 27 okt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 13, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidenLieuwe Broers


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0110v van 24 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 15Sin Jacobstraat OZ875‑00‑00 gghuis
koperJelmer Ruyrdts c.u.mr. schoenmaker
verpachter grondN. N. 1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenhet nagelaten huis van Fenne Harkema
naastligger ten zuidenMartien Hessels, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Gijs Willems
naastligger ten westenSint Jacobstraat
naastligger ten noordenIsbrant Wynties
verkoperde erfgenamen van wijlen Lieuue Broers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJelmer Ruurds, mr. schoenmaker, koopt een huis oz. Sint Jacobsstraat. Ten O. het door Fenne? Harkema nagelaten huis, ten W. die straat, ten Z. Martie Hessels wv Gijs Willems, ten N. Isbrant Wijnties. Gekocht van wd. en erven van Lieuwe Broers, voor 875 gg.


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0110r van 24 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 73achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJantie Hendrix, dochter van
naastligger ten westenHendrick schoenmaker


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0107r van 5 mei 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 13, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidenJelmer Ruierdts


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 7, fol. 1rSint Jacobstraat 15de weduwe van Jelmer Ruyrtsf. 300-00-00


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0106r van 13 okt 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 13, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis van Jelmer Ruirdts


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0281r van 17 mrt 1689 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 15Sint Jacobstraat [staat: Katterug]55‑00‑00 cggrondpacht van 0-10-00 cg
koperJetse Jelles Stijl, en
koperTjerck Feddrix, als vader en voorstander over zijn dochter
koperBauckjen Tjerx
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Trijntie Jelmers0‑10‑00 cg
verkoper q.q.Ulbe Cornelis, geauthoriseerde curator over resp.mr. schoenmaker
verkoperWillem Douwes, en
verkoperHans Douwes
verkoper q.q.vroedsman Cornelis Wijngaerden, gecommitteerde
verkoper q.q.Steven Kuyck, gecommitteerden uit
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie, alimentatores
verkoper q.q.Minse Cornelis, gecommitteerde
verkoper q.q.burgerhopman Minne Jansen Marnstra, gecommitteerden uit
verkoper q.q.de stad Harlingen: weesvoogdij, alimentatores van
verkoperAeffke Sioerts, nagelaten weeskind
verkoperDouwe Sioerts, nagelaten weeskinderen van
erflaterwijlen Sioerd Elses, gehuwd met
erflaterwijlen Jeltie Douwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJetse Jelles Stijl, en Tjerck Feddrixs als vader van zijn dochter Bauckjen Tjerx kopen (c) 10 st. grondpacht uit het huis van Trijntje Jelmers in de Katterug. Gekocht van (mr. schoenmaker Ulbe Cornelis, curator over) Willem en Hans Douwes, en (mede-vroedschap Cornelius Wijngaerden en Steven Cuyck als gecommitteerde diakenen van de Gereformeerde Gemeente, en Minse Cornelis en hopman Minne Jansen Marnstra als gecommitteerde stads-weesvoogden, als alimentores van) Aeffke en Douwe Sioerts, nagelaten weeskinderen van) Sioerd Elses x Jeltie Douwes, voor (a+b+c) 55 cg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-007 , folio 129Sint Jacobstraat 15huis
eigenaarGerben Jelmers
gebruikerGerben Jelmers
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg
grondpacht aanJetse Jelles
grondpacht aanMarten Willems wed.
grondpacht totaal01‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑05‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-007 , folio 84rSint Jacobstraat 15huis
eigenaarGerben Jelmers
gebruikerGerben Jelmers
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan28‑5‑1720
grondpacht aanFoekjen Simens
grondpacht aanJan Jacobs cum ux.
grondpacht totaal01‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑05‑00 cg
aansl. grondp. voldaan28‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-007 , folio Sint Jacobstraat 15huis
eigenaarGerben Jelmers
gebruikerGerben Jelmers
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑00 cg
grondpacht aanFoekjen Symons
grondpacht aanwed. Jan Jacobs nom.ux.
grondpacht totaal01‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑04‑00 cg


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0003r van 11 mrt 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 15Sint Jacobstraat OZ of Katterug230‑07‑00 gghuis van twee verdiepingen hoog
koperSymen Jacobs Kuiper koopman
koperTjeerdt Pieters koopman
verpachter grondN. N. 0‑10‑00 cg
naastligger ten oostenPytje Serwaes
naastligger ten zuidenPytje Serwaes
naastligger ten westenSint Jacobstraat
naastligger ten noordenPoppe Tjeerds
verkoper van 1/2Jelmer Gerbensmetselaarsgezel
verkoper van 1/2Trijntje Gerbens, gehuwd met
verkoper van 1/2Douwe Pietersmr. schoenmaker


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0139r van 16 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 15Sint Jacobstraat OZ [staat: Katterug]410‑00‑00 cghuis
koperRein Anes Swael, gehuwd met
koperGrytie Johannes
naastligger ten oostenPytie Serwaes*
naastligger ten zuidenPytie Serwaes*
naastligger ten westenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten noordenJanneke Poppes
verkoper van 1/2Symon Jacobs Cuiper
verkoper van 1/2Tiaerd Pytersoud mr. sleefmaker


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0263v van 29 nov 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenReinder Swaal


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-007 , folio 84vSint Jacobstraat 15huis
eigenaarRein Anes
gebruikerRein Anes
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑00 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-007Sint Jacobstraat 15Jacobus Folkerts, bestaande uit 2 personen08‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-007 , folio 84vSint Jacobstraat 15huis
eigenaarReyn Anes
gebruikerJacob Folkerts
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
7-007, fol. 118vSint Jacobstraat 15Jacob Folkerts cum uxore, bestaande uit 2 volwassenen en 1 kindslotmaeker, mr.17:8:00 cg2:18:00 cgbestaet maetigh


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0124r van 16 dec 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis bewoond door Jacob slotmaker


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-007 , folio 85vSint Jacobstraat 15huis
eigenaarJacob Folkerts
gebruikerJacob Folkerts
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-007 , folio 85vSint Jacobstraat 15huis
eigenaarJacob Folkerts
gebruikerJacob Folkerts
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0004r van 19 jan 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Folkert de Haas


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
huurwaarde totaal45‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑03‑10 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-008 , folio 146rSint Jacobstraat 15huis
eigenaarJacob F. de Haas
gebruikerJacob F. de Haas
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0097r van 18 jan 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 13, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJacob Folkert de Haas mr. slotmaker


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-008 , folio 146rSint Jacobstraat 15huis
eigenaarJacob F. de Haas
gebruikerJacob F. de Haas
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-008 , folio 146rSint Jacobstraat 15huis
eigenaarJacob de Haas
gebruikerJacob de Haas
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0035r van 19 mrt 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Jacobstraat 15Sint Jacobstraat OZ [staat: Katterug]125‑00‑00 gghuis
koperMinne Blok koopman
naastligger ten oostenBernardus Koelmans
naastligger ten zuidenDirk Zeilmaker
naastligger ten westenSint Jacobstraat [staat: Katterugstraat]
naastligger ten noordenIJsbrandi
verkoper q.q.Folkert de Haas, gelastigdemr. slotmaker
verkoper q.q.Coenraad Bakker, gelastigden vanijzerkramer
verkoperJacobus de Haas, weduwnaar van
verkoperwijlen Janke Freerks


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
7-008, pag. 104Sint Jacobstraat 15


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-008 , pag. 142Sint Jacobstraat 15M. Blok wed.1‑10‑00 cg


1811 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0137r van 10 feb 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 13, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenburgemeester K. Blok


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-114Sint Jacobstraat 15Klaas Minnes Blok... 1814. (GAH204); id. van wijk C-083; gebruiker is Ernst van Assen, apothecar, 1814. (B2 04); id. van wijk C-114; wagenhuis self, 1814. (GAH204); id. van wijk H-148; gebruiker is Geertje Pieters, 1814. (GAH204); oud 68 ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-114Sint Jacobstraat 15K Blokwagenhuis


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 636Sint Jacobstraat 15erven Minne Blok Harlingenstal (48 m²)


1847 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 636Sint Jacobstraat 15 Klaas Blokeen huis afgebroken het welk tot werkplaats en pakhuis heeft gediend, waarvan de grond wordt afgesloten door een muur van 2,5 ned ellen hoog met een daarin zijnde deur


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-114Sint Jacobstraat 15Saakje Willems Krijn... en Gaatske Sijbrens Visser/de Boer; BS huw 1817, ovl 1840, huw 1842, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk C-114; deeze papieren bestaande in twee acten van Geboorte een Huwelijkconsent en Cerfificaat van aan de ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2326Sint Jacobstraat C-114Gilles Valckenier plek grond


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2979Sint Jacobstraat C-107 Marianna en Henriette Hall woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2979Sint Jacobstraat 15 (C-107)Marianna Hall (en Cons.)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Sint Jacobstraat 15G. Dijkstrasigarenwinkelier
Sint Jacobstraat 15S. Nijdamonderwijzer


1937 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-23281
St. Jacobstraat 15Hotze Schuil


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
St. Jacobstraat 15D. (Derk) Drukker


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 6503Sint Jacobstraat 15gemeentelijk monument10 van 20


2004 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 6503Sint Jacobstraat 15


2023
0.079187870025635


  terug