Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Nieuwstraat 54
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNieuwstraat 543-0543-0543-064D-084D-123


Naastliggers vanNieuwstraat 54
ten oostende Nieuwstraat
ten zuidenNieuwstraat 56
ten westende Ooievaarsteeg
ten noordenNieuwstraat 52


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0045r van 17 aug 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 33, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJochum gortmaker


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0064r van 15 dec 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 52, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHibbe Yves


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0164r van 15 mei 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 52, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHibbe Ymes


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0181r van 6 nov 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 52, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0251r van 29 jan 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 52, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0255v van 26 feb 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 56, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDouue Alles


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0261v van 19 mrt 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 56, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0278r van 11 jun 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 54Nieuwstraat WZ [staat: aan de oostervesten]475‑00‑00 gghuis
koperDouue Alles vrijgezel
koperTiets Meuus, weduwe van
koperwijlen Oege Alles
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJochum gortmaker
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenBente Reyns
verkoperHibbe Eestes, gehuwd met
verkoperUulcke Oepkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouue Alles, vrijgezel, en Tiets Meuus wv Oege Alles, kopen een huis aan de ooster vesten. Ten Z. gortmaker Joghum, ten N. Bonte Reyns. Gekocht van Hibbe Jetses x Uulck Oepkes voor 475 gg.


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0152r van 10 jan 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 56, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDouwe Alles


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0222r van 25 mrt 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 54Nieuwstraat WZ [staat: oosterstadsvesten]378‑18‑00 gghuis
koper door niaar ratione sanguinisAuck Syuckes jongedochter, volle nicht van de verkoper, volle nicht en geniaarde ratione vicinitates vd verkopers
verpachter grondTomas Pieters 0‑15‑00 cg
geniaarde koperHans Wibrantssnijder
naastligger ten oostenNieuwstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenDoede Pieters gortmaker
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenBonte Reins
verkoperDouue Allesscheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAuck Syuckes, jongedochter, als volle nicht van de verkoper, verzoekt ratione sanguinis het niaar op de koop van een huis aan de ooster stadsvesten, zoals snijder Hans Wibrants het van haar neef scheepstimmerman Souwe Alles gekocht heeft. Ten Z. gortmaker Doede Pieters, ten N. Boute Reins. Grondpacht 15 st aan Tomas Pieters. Gekocht door de niaarnemer, voor 378 GG 18 st.


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0099r van 14 jan 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 56, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDouwe Alles


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0061v van 29 mrt 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 52, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHibbe Ystes


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0078r van 12 okt 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 56, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDouwe Allerts


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0011v van 30 apr 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 54Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijp]300‑00‑00 gghuis daer het Doccumer Veerschip uytsteeckt
koperHendrick Meyntes, gehuwd metveerschipper op Dokkumhet Dokkumer Veerschip
koperLijsbet Doedes
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: stadvesten]
naastligger ten zuidenLammert Warners
naastligger ten westenLieff, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Jan Deen
naastligger ten noordenPieter Epes
verkoperJan Clasen, gehuwd metbakker
verkoperAuckien Syukes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Meyntes, veerschipper van hier naar Dokkum x Lijsbet Doedes kopen een huis daer het Doccumer Veerschip uytsteeckt, met de loods en plaats daar achter, omtrent de Franekerpijp. Ten O. de straat en stadsvesten, ten Z. Lammert Warners, ten W. Lieff wv Jan Deens, ten N. Pieter Epes. Geen grondpacht. Gekocht van bakker Jan Clasen x Auckien Syuckes, voor 300 GG.


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0089r van 2 feb 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 56, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHendrik Meynsis


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0097v van 14 jan 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 56, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHendrick Meynses


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0184r van 15 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 56, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0273r van 22 jul 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 52, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenEesge Minnes timmerman


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0030v van 10 feb 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 52, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenEsge Minnes timmerman


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0039v van 20 apr 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 52, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAesge Minnes timmerman


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0076r van 1 feb 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 52, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenEsge Minnes


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0331v van 9 okt 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 33, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAesge Minnes


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0341r van 18 jan 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 33, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenEesge Minnes


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0261r van 13 dec 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 52, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenEesge Minnes


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0060v van 3 mrt 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 52, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0138v van 4 jan 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 52, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenEesge Minnes


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-054 , folio 47Nieuwstraat 54huis
eigenaarEesge Minnes wed.
gebruikerEesge Minnes wed.
huurwaarde totaal16‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑04‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-054 , folio 29vNieuwstraat 54huis
eigenaarEesge Minnes wed.
gebruikerEesge Minnes wed.
huurwaarde totaal16‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan10‑8‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-054 , folio Nieuwstraat 54huis
eigenaarwed. Jacob Christiaens
gebruikerwed. Jacob Christiaens
huurwaarde totaal16‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑13‑00 cg


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0058v van 2 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 52, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Eesge Minnes


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-054 , folio 30rNieuwstraat 54huis
eigenaarwed. Jacob Christiaans
gebruikerwed. Jacob Christiaans
huurwaarde totaal16‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑13‑06 cg


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0162v van 9 apr 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 56, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenYmkjen


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
3-054Nieuwstraat 54wed. Jacob Cristiaans, bestaande uit 2 personen08‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-054 , folio 30rNieuwstraat 54huis
eigenaarJacob Christiaans
gebruikerJacob Christiaans
huurwaarde totaal16‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑18‑02 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
3-054, fol. 42vNieuwstraat 54Jacob Christiaans weduwe, bestaande uit 1 volwassene en geen kinderen6:12:00 cg1:2:00 cgbestaet geringh


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-054 , folio 30rNieuwstraat 54huis
eigenaarJacob Christiaans wed.
gebruikerJacob Christiaans wed.
huurwaarde totaal16‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑18‑02 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-054 , folio 30rNieuwstraat 54huis
eigenaarJacob Christiaans wed.
gebruikerJacob Christiaans wed.
huurwaarde totaal16‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑18‑02 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-064 , folio 56vNieuwstraat 54huis
eigenaarWillem Hendriks
gebruikerWillem Hendriks
huurwaarde totaal25‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑10‑14 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-064 , folio 56vNieuwstraat 54huis
eigenaarWillem Hendriks
gebruikerRuurd J. Builard
huurwaarde46‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal45‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑03‑10 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-064 , folio 56vNieuwstraat 54huis
eigenaarWillem Hendriks
gebruikermilitair
huurwaarde44‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal43‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑16‑06 cg


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0244r van 31 aug 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 56, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWillem de Boer


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0046v van 24 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 54Nieuwstraat WZ [staat: streek van Franekerpijp naar Leeuwarder Paardenstal] wijk D-090600‑00‑00 cghuis
koperDoeke Kramer, gehuwd metveerschipper op Sneek
koperJeltje Dooyes Tolsma
huurderGerard Barrebas c.u.
verkoperAnne Ferff, gehuwd metschoolmeester in de Diaconie School te Leeuwarden
verkoperGrietje Willems de Boer te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDoeke Kramer ordinaris veerschipper op Sneek x Jeltje Dooyes Tolsma kopen een huis op de streek van de Franekerpijpen en Leeuwarder paardenstallen D-090 bewoond door Gerardus Barrebas c.u. Geen naastliggers genoemd. Geen grondpacht. Gekocht van Anne Ferff, schoolmeester in de diaconieschool x Groetje Willems de Boer te leeuwarden voor 600 CG.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-064 , pag. 55Nieuwstraat 54Johannes Camphuis 1‑00‑00 cg


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0083r van 11 nov 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 54Franekereind NZ [staat: de Streek tussen Franekerpijpen en Leeuwarder Paardestal] wijk D-084351‑00‑00 cghuis
koperDouwe de Roos
huurderJohannes Kamphuis
naastligger ten oosten
naastligger ten zuidenA. Oostendorp
naastligger ten westenOoievaarsteeg
naastligger ten noordenJan L. van der Veen
verkoperJeltje Doyes Tolsma, weduwe van te Sneek
verkoperwijlen Doeke Kramer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe de Roos koopt een huis tussen franekerpijpen en Leeuwarder paardenstallen D-084 gebruikt door Johannes Kamphuis c.u.. Geen grondpacht. Ten O. de streek, ten Z. A. Oostendorp, ten W. de Ooievaarsteeg, ten N. Jan L. v.d. Veen. Gekocht van Jeltje Doyes Tolsma wv Doeke Kramer te Sneek voor 351 CG,


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-084Nieuwstraat 54Janke Hendriks... getrouwd ten zelfden ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-084Nieuwstraat 54Douwe Cornelis de Roos... BS ovl 1811, huw 1813, huw 1814, huw 1816, huw 1818, ovl 1826, ovl 1839, ovl 1878; eigenaar van wijk D-084; gebruiker Geert Panjer, schipper, 1814. (GAH204); id. van wijk E-097; gebruiker Jacob B. Noorman, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-084Nieuwstraat 54Geert Jans Panjer... zv Jan Geerts, (gk), en Pietje Jans, (gk); BS huw 1812, huw 1813, huw 1815, ovl 1827; gebruiker van wijk D-084, schipper; eigenaar is Douwe de Roos, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-084Nieuwstraat 54Douwe de RoosGeert Panjerschipper


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 805Nieuwstraat 54Trijntje van den Burg Harlingenhuis en erf (75 m²)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
D-084Nieuwstraat 54Douwe Molenaar stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-084Nieuwstraat54 jpakhuisknegtHarlingenm, protestant, gehuwd
D-084Nieuwstraat50 jTzumv, protestant, gehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-084Nieuwstraat 54Baukje Johannes Feddema... 1851 wijk D-043, wijk F-129, 243, wijk B-170, 352; oud 50 jaar, geb Tzum en wonende te HRL. 1839, wijk D-084; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-084Nieuwstraat 54Pieter Hendriks Benning... 1851, zv Hendrik B., en Geertje van Eerenthuis; BS huw 1833, ovl 1879, ovl 1889, bev.reg. HRL 1851 wijk D-084; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk B-027; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 805Nieuwstraat D-084Jan H. van der Woude woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 805Nieuwstraat D-123 Janna D. Vinje wed. M. van der Zee en kinderenwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 805Nieuwstraat 54 (D-123)Janna van der Zeewoonhuis


1905 - arbeidsinspectiebron: Oud Archief gemeente Harlingen, archief Commissaris van Politie
vermeld adresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Nieuwstraat J. van der Zeejongens: , meisjes:
vrouwen:
modiste


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Nieuwstraat 54H. de Swartconducteur


1947 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-32407
Nieuwstraat 54Simon August Lenger


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Nieuwstraat 54U. (Ulbe) de Groot


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 9493Nieuwstraat 54gemeentelijk monument10 van 20


2004 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 9493Nieuwstraat 54


2023
0.26174688339233


  terug