Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Ooievaarsteeg 21
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerOoievaarsteeg 21(niet bekend)(niet bekend)D-109D-111


Naastliggers vanOoievaarsteeg 21
ten oostenNieuwstraat 26
ten zuidenOoievaarsteeg 23
ten westende Ooievaarsteeg
ten noordenOoievaarsteeg 19


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0133v van 23 jan 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenwijlen Reyner Claesen in de keet


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0153v van 15 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Ooievaarsteeg 21Ooievaarsteeg OZ [staat: Zoutsteeg]60‑10‑00 GGhuis
koperburgerhopman Wyger Pytters Kalkenstein, gehuwd metmr. metselaar
koperPyttie Yges
huurderde weduwe van Bauke Tjerx
naastligger ten oostenJacob Tjeerds
naastligger ten zuidenJarig Piers
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten noordenJouke Sybolt
verkoper van 1/2vroedsman Arjen Altenalakenkoper
verkoper q.q.Poppe Dirx, curator overmr. bakker
verkoper van 2/6Wybe Gerrits, zoontje van
verkoperwijlen Gerrit Wybeszoutzieder
verkoper van 1/6Gepke Gijsberts, gehuwd met
verkoper van 1/6Sybe Ottes


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0040v van 26 feb 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenburgerhopman Kalkensteen


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0199v van 21 mei 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende mouterij van Harmen Ages, gehuwd met
naastligger ten westenJanke Tieerds


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0289v van 11 dec 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenburgerhopman Harmen Ages mr. brouwer


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0357r van 3 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHarmen Ages Agema mr. brouwer


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0204r van 17 nov 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgervaandrig Meindert Arentsma mr. brouwer


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0221r van 27 nov 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDoeke Venema


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0261r van 16 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPieter Pieters


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0120v van 21 jun 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 23a, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLieuwe Douwes


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0350r van 16 okt 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSymon Hendriks


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0118v van 5 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGeert Jans brouwer


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-109Ooievaarsteeg 21Hemke Gerrits... plaats van Dirk Jans, 11 okt 1804 ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-109Ooievaarsteeg 21Martinus Koenhovengeb 1754 ... , ovl 7 jan 1814 HRL; wijk D-109; BS ovl 1814


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-109Ooievaarsteeg 21Sipke Hemkes Hoffinga... Jelte Ages Bakker, 1814. (GAH204); id. van wijk D-081, kroeg, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-109, gebruikers zijn Hemke Gerrijts wed., gealimenteerd, en Tjeerd Bouwes, sjouwer, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-109Ooievaarsteeg 21Tjeerd Bouwes... loon van T.B. bij Piebe Bakker als schoenmakersknegt verdiend, mei 1773. (GAH1104); gebruiker van wijk D-109, sjouwer; medegebruiker is Hemke Gerrijts wed., gealimenteert; eigenaar Sipke Hoffinga, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-109Ooievaarsteeg 21Sipke Hoffinga Hemke Gerryts wedgealimenteerd
D-109Ooievaarsteeg 21Sipke Hoffinga Tjeerd Bouwes sjouwer


1825 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 02 sep 1825
vermeld alsgeschat adresbericht
D-109Ooievaarsteeg 21Woning in tweeën verhuurd in de Ojevaarsteeg. Finaal verkocht op 14 sep 1825 bij H. Winter door nots. Wijma.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 819Ooievaarsteeg 21Cornelis Pieters DraaismakoopmanHarlingenhuis (30 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-109Ooievaarsteeg 21Jan C Martens... DG, N.H., zv Cornelis M, en Immetje Jans Spitske; BS huw 1832, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851C-36, wijk D-109, wijk G-136, wijk H-051, supp wijk F-368; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-006; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-109Ooievaarsteeg 21Sietske Sipkes... dv Sipke Gosses en Trijntje Hendriks; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk D-109, wijk H-140, supp wijk H-265; oud 56 jaar, geb Arum en wonende te HRL. 1839, wijk H-147; VT1839; kind: ... (alles)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, april (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-109Ooievaarsteeg 21Meilkert Hoekstra, overleden op 15 april 18396 wk, overleden Nieuwstraat D 109. (CzOG nr. 33) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 819Ooievaarsteeg 21 Cornelis Piers DraaismaHarlingengeamoveerd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-109Ooievaarsteeg 21Asmerina Lykles de Boer... Freerks de B., en Wytske Alberts de Boer; BS huw 1832, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk C-036, wijk D-109, wijk G-136, wijk H-051, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-109Ooievaarsteeg 21Elisabeth Wybes Meelman... Jans M, en Jetske Teunis(Reits- ma); BS huw 1824, ovl 1828, huw 1832, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk D-109, wijk G-158, supp wijk ... (alles)


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2540Ooievaarsteeg 21 (D-111)Jan P. Posthumus (en Cons.)woonhuis
  terug