Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lombardstraat 10
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Lombardstraat 10 (niet bekend) (niet bekend) D-136 (niet bekend)
 huisnummer lager   Lombardstraat 10 2-172 2-204 D-161 D-052
   huisnummer hoger Ooievaarstraat 1 (niet bekend) (niet bekend) D-162 D-102
 huisnummer lager  huisnummer hoger Ooievaarstraat 3 (niet bekend) (niet bekend) D-163 D-103
 huisnummer lager  huisnummer hoger Ooievaarstraat 5 (niet bekend) (niet bekend) D-164 D-104
 


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-172Lombardstraat 10huis
eigenaarKeimpe Jarigs
gebruikerJohannes Rimmerts cum soc.
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde43-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-172Lombardstraat 10huis
eigenaarReiner Jarigs
gebruikerJohannes Remmerts cum soc.
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde43-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan14-6-1720


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-172 Lombardstraat 10huis
eigenaarCeimpe Jarigs
gebruikerGerben Lolles cum soc.
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-10-00 CG


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-172 Lombardstraat 10huis
eigenaarerven Keimpe Jarigs
gebruikerTjebbe Pyters
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-03-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-172 Lombardstraat 10Gerrit Jacobs, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal04-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-172 Lombardstraat 10huis
eigenaarTeetske Ruurds
gebruikerGerrit Jacobs cum soc.
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-05-06 CG


1749 - quotisatieadresbewonerberoepaanslagverhogingomschrijving
2-172Lombardstraat 10Jacob Hanekuikcoopman en bontreeder£ 080-00-0£ 13cu.


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
2-196 Lombardstraat 10Jan Jacobs


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-204 Lombardstraat 10Jan Jacobs1-00-00 CG


1812 - bewonersadresnaamgegevens
D-162Ooievaarstraat 1Ymkje Kaspers... en getrout den 19 mei 1755; geb 1730 ... , ovl 12 mrt 1812 HRL, huwt met Jan Akkringa, wonende te wijk D-162, moeder ih DG-wees- en Diaconijhuis, dv Casper ... , en ... ; BS ovl 1812; kind: Martie Jans, ged 31 aug ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-136Lombardstraat 10Carel Berends Kloppenburg... weversknecht in 1811; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1814, ovl 1825, ovl 1826, ovl 1839; gebruiker van wijk D-136, wewer, medegebruiker is Jan Tabes Klaver, eigenaar is Roelof van Dijk, 1814. (GAH204); K.K. en Marijke ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-136Lombardstraat 10Roelof Luitjes van Dijk... 1781 HRL, Roelofje vD, geb 1787 HRL; BS ovl 1826; 1828 huwelijken, ovl 1848, ovl 1854; eigenaar van wijk D-136; gebruiker Jan Tabes Klaver, gleybakkersknegt, Carel Kloppenburg, wewer, 1814. (GAH204); eigenaar en ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-136Lombardstraat 10Roelof van Dijk Jan Tabes Klaver gleybakkersknegt
D-136Lombardstraat 10Carel Cloppenburg wewer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 839Lombardstraat 10Rint Oepkes HilverdaHarlingentimmermanhuis en erf (173 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 839Ooievaarstraat 1Rint Oepkes HilverdaHarlingentimmermanhuis en erf (173 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 839Ooievaarstraat 3Rint Oepkes HilverdaHarlingentimmermanhuis en erf (173 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 839Ooievaarstraat 5Rint Oepkes HilverdaHarlingentimmermanhuis en erf (173 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-136Lombardstraat 10Jan Metzelaar... Berends en Grietje Gerrits Dijkstra; BS huw 1819, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk B-158, 163, wijk D-136; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk B-157; VT1839; J.M. eigenaar van perceel nr. 62 ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-136Lombardstraat 10Pietertje Feenstraoud 49 jaar, geb Sexbierum en wonende te HRL. 1839, wijk D-136; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-136Lombardstraat 10Rinkje H Osingaoud 35 jaar, geb Sexbierum en wonende te HRL. 1839, wijk D-136; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-136Lombardstraat 10Trijntje Tabes Klaver... 1835 overlijdens, ovl 1869, bev r HRL 1851 wijk D-135; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-136; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-161Lombardstraat 10Styntje Aukes Dijkstra... 105, supp wijk H-265; oud 56 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk D-153; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-136Trijntie Klaver49 jHarlingengezin 1, v, protestant, weduwe, geen
D-136Tabe Hilwerda23 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd, gleibakker
D-136Jan Hilwerda16 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd, schoenmaker
D-136Hendrik Hilwerda7 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
D-136Antie Hilwerda10 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
D-136Pieter J Feenstra49 jSexbierumgezin 2, v, protestant, weduwe, geen
D-136Rinkje H Osinga35 jSexbierumgezin 2, v, protestant, ongehuwd, geen
D-136Jelle Pieters Feenstra17 jSexbierumgezin 2, m, protestant, ongehuwd, geen
D-136Abe P Feenstra15 jSexbierumgezin 2, m, protestant, ongehuwd, geen


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-136Lombardstraat 10Antje Kornelis Radersma... wonende te HRL, dv Cornelis Jans R, en Botje Klases; BS huw 1838, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk D-136, 55, 56; oud 29 jaar, geb Weidum (!) en wonende te HRL. 1839, wijk D-051; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-136Lombardstraat 10Dieuwke Baantjer... dv Jan Berends B., en Lupkje Jans Onrust; BS huw 1819, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk B-158, 163, wijk D-136; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-157; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-136Lombardstraat 10Jan Tabes Klaver... 1815, huw 1820 1821 huwelijken, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk A-108, wijk B-056; gebruiker van wijk D-136, gleybakkersknegt, medegebruiker is Carel Kloppenburg, wewer, eigenaar is Roelof van Dijk, 1814. (GAH204); ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-161Lombardstraat 10Akke Ynses van der Zee... N.H., dv IJnse Roelofs vdZ, en Baukje Germens; BS huw 1818, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk B-159, wijk D-161, wijk G-127, supp wijk G-402; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-022; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-161Lombardstraat 10IJsbrand Blanksmageb 1803 HRL, ovl 7 nov 1852 HRL, huwt met Rigtje Pieters, werkman, zv Douwe B., en Stijntje Dijkstra; BS ovl 1852; bev.reg. HRL 1851 wijk D-160, 161105


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-161Lombardstraat 10Johannes Johannes Nielsen... BS huw 1835, huw 1842, ovl 1849, huw 1851, huw 1859, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk D-147, 161, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-162Ooievaarstraat 1Jacoba/Japikje Romeingeb 1789 Leeuwardenolv. 7 aug 1857 HRL, huwt met Gerben Kramer, wonende te te HRL. 1843, dv Thomas R, en Neeltje Marinus; BS huw 1843, ovl 1857, bev r HRL 1851 wijk D-162


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-164Ooievaarstraat 5Germen Reinders de Groot... Gerbens en Jantje Eeltjes de Groot; BS ovl 1831; 1836 huwelijken, ovl 1846, bev.reg. HRL 1851 wijk D-164, wijk G-246; oud 49 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk A-198; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-164Ooievaarstraat 5Thomas Ages Dijkstra... wijk A-093, 248, wijk D-127, 164, wijk G-165, 264, supp wijk G-387, supp wijk G-034 6, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-164Ooievaarstraat 5Tjitske Douwes Schilstrageb 1796 Pingjum, ovl 23 feb 1853 HRL, huwt met Thomas Ages Dijkstra, Nederlands Hervormd dv Douwe Jans S, en IJmkje Reins Strandstra; BS ovl 1853; bev.reg. HRL 1851 wijk A-093, 248, wijk D-164, wijk G-264


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 839D-136 (achter de Lombard)erv. Rint O. Hilwerdawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3274D-052 (Lombardstraat)Neeltje Poppes Meinsma, wed. P.H. Mooiman en kinderenwoonhuis
Sectie A nr. 3275D-102 (Oosterkeetsteeg)Neeltje Poppes Meinsma, wed. P.H. Mooiman en kinderenwoonhuis
Sectie A nr. 3276D-103 (Oosterkeetsteeg)Neeltje Poppes Meinsma, wed. P.H. Mooiman en kinderenwoonhuis
Sectie A nr. 3277D-104 (Oosterkeetsteeg)Neeltje Poppes Meinsma, wed. P.H. Mooiman en kinderenwoonhuis


1880 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 19 mrt 1880
D-161Lombardstraat 10Een huis en erf op den hoek van den Engelsche Tuin achter de Lombard, verhuurd aan Johan, Rigbers. Provisioneel verkocht op 31 mrt 1880 door notaris W. Sijpkens Kijlstra..


1880 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 19 mrt 1880
D-162Ooievaarstraat 1Eene woning en erf , in huur bij de wed., Reidsma. Provisioneel verkocht op 31 mrt 1880 door notaris W. Sijpkens Kijlstra..


1880 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 19 mrt 1880
D-163Ooievaarstraat 3Eene woning en erf , in huur bij S., Linger. Provisioneel verkocht op 31 mrt 1880 door notaris W. Sijpkens Kijlstra..


1880 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 19 mrt 1880
D-164Ooievaarstraat 5Eene woning met erf en een steegje , in huur bij C. de, Jonge. Provisioneel verkocht op 31 mrt 1880 door notaris W. Sijpkens Kijlstra..


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3274Lombardstraat 10 (D-052)Hendrina van der Meulen (vr. v. Douwe R. Bleeker)woonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lombardstraat 10IJ.Gonggrijpschilder
Lombardstraat 10aW. v/d Walturfventer


1965 - adresboekadresnaam
Lombardstraat 10Y. (Yde) Gonggrijp
  terug