Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 27
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 27 1-013 1-017 A-017 A-016
   huisnummer hoger Zeepziedersstraat 1 1-013 1-017 A-070 A-066
1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0043r van 19 mei 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 27Noorderhaven NZ1/5 huis al waer de vergulde bootshaek uythangt
 
koperArjen Claassen, gehuwd met107-05-00 CG
Janke Thomas
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
verkoperYfke Thomas, gehuwd met
Beern Willems
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArien Claassen x Janke Tomas koopt 1/5 van het huis 'de Vergulde Bootshaak', waar van Janke Tomas al 1/5 bezit. Gekocht van IJfke Tomas x Beern Willems.


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0136v van 27 jan 1695 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 27Noorderhaven NZ [niet vermeld]huis
 
koperKeimpe Jaerichs burger c.u.400-00-00 GG
naastligger ten oostenReyner Tjeerdts mr. zilversmid
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westende erven van Haeringh Eyberts
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper van 1/2Janke Jans, weduwe van
wijlen Sweerd Sybes Bontekoe
verkoper van 1/10Teetske Sweerdts, gehuwd met
Claes Gerloffsschipper (wijd-)
verkoper van 1/10Sybe Sweerdtsschipper (smal-)
verkoper van 1/10meerderjarige ongehuwde dochter Lijsbeth Sweerdts
verkoper van 1/10meerderjarige ongehuwde dochter Attie Sweerdts
verkoper van 1/10minderjarige zoon Ruyrd Sweerdts


 


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0005v van 26 feb 1699 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 27Noorderhaven NZ bij de Kettingbrughuis met uitgang op de Zoutsloot
 
koperMichiel Doeckles, gehuwd metbrugman1700-00-00 CG
Ydtie Heyns
naastligger ten oostenReiner Tjeerdts mr. zeilmaker
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westende erven van Haring Eiberts
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperKeimpe Jarigs, gehuwd metschipper (wijd-)
Sytske Martens


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-013 Noorderhaven 27huis
eigenaarwed. Poppe Auckes
gebruikerUilcke Auckes cum soc.
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-013 Noorderhaven 27huis
eigenaarwed. Poppe Auckes
gebruikerUilcke Auckes cum soc.
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan20-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-013 Noorderhaven 27huis
eigenaarwed. Poppe Aukes
gebruikerYtje Andeles cum soc.
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 11v van apr 1727 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Noorderhaven 27Jan Auckes Backer koopt 2 huizen naast elkaar. Ten O. Reiner Tjeerds, mr. zeilmaker, ten W. en N. de koper, ten Z. de straat en haven. Gekocht van Aefke Poppes x Salomon Gerlofs, mr. bakker, voor 2025 cg.


 


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0011v van 20 apr 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 27Noorderhaven NZ 25/27huis
 
koperJan Aukes Backer koopman2025-00-00 CG
huurderYttje Andles
naastligger ten oostenReyner Tjeerds mr. zeilmaker
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat; straat en haven]
naastligger ten westenJan Aukes Backer
naastligger ten noordenJan Aukes Backer
verkoperAafke Poppes, gehuwd met
Salomon Gerlofsmr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Auckes Backer koopt 2 huizen naast elkaar. Ten O. Reiner Tjeerds, mr. zeilmaker, ten W. en N. de koper, ten Z. de straat en haven. Gekocht van Aefke Poppes x Salomon Gerlofs, mr. bakker, voor 2025 cg.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-013 Noorderhaven 27huis
eigenaarJan Aukes
gebruikerSytske Dirks c.s.
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-013 Noorderhaven 27Dirk Jacobs, bestaande uit 9 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0144v van 27 jun 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 27Noorderhaven NZ lopend tot achter aan de Droogstraathuis
 
koperHeere Wybrens, gehuwd metmr. metselaar800-00-00 CG
Lijsbeth Alberts
huurderPieter Dirks c.u.
huurderTheunis Rimmerts
naastligger ten oostenhet huis bewoond door Jan Damast
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenNoorderhaven en sluis
naastligger ten westenFeddrik Aitses Mahui koopman
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperFeddrik Aitses Mahuikoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHeere Wybrens, mr. metselaar x Lijsbeth Alberts kopen huis c.o.a. met alle goederen nz. Noorderhaven, strekkende achterwaarts tot de Droogstraat, verhuurd aan Pieter Dirks c.u. en Theunis Rimmerts. Geen grondpacht. Ten O. Jan Damast als bewoner en een doorgaande steeg, ten Z. straat, sluys en haven, ten W. de verkoper, ten N. de Droogstraat. Het huis heeft een voorhuis, zolders en een gang naar achteren, opzij een kamer, dan een plaets, keuken en daarachter een ledige plaets, put en regenwaterbak. De afscheiding tussen dit erf en dat van de verkoper ten W. is mandelig in onderhoud. Kopers van de ledige ruimte (achter) aan de Droogstraat zullen het recht hebben om tegen de zijmuur van het achterhuis van verkoper. te bouwen etc. Gekocht van Feddrik Aitses Mahui, koopman, voor 800 cg.


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0095v van 25 jun 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 27Noorderhaven NZhuis
 
koperSalemon Jans Builard matroos op het statenjacht525-00-00 CG
huurderFrans Baukes
naastligger ten oostende erven van Reinder Jansen Zeilmaker
naastligger ten noordende ervan van Reinder Jansen Zeilmaker
naastligger ten westenJan Leenderts Buisman
naastligger ten zuidenNoorderhaven
verkoperJan A. Bakker


 


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0010r van 11 okt 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeepziedersstraat 1Zeepziedersstraat OZ [staat: Noorderhaven]achterhuis als stalling
 
koperSikko B. IJsenbeek 875-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van M. Bos
naastligger ten zuidenL. E. Mutzenbecker
naastligger ten westenZeepziedersstraat[staat: straat]
verkoperL. E. Mutzenbecker
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Sikko B. IJsenbeek koopt stalling achter het pakhuis van verkoper. Ten O. wd. Marten Bos, ten W. de straat, ten Z. de verkoper L.E. Mutzenbecher.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-017 Noorderhaven 27P Tjallingii2-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-017Noorderhaven 27Pieter Tjallingii... Douwes Zeilmaker, ovl wijk A-018; BS ovl 1814; 1825 overlijdens; wed. P.T. eigenaar en gebruiker van wijk A-017 en wijk A-018, pakhuizen, 1814. (GAH204); wed. eigenaar van wijk A-072; gebruiker Taeke W. van Dockum, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-070Zeepziedersstraat 1Marijke Thysses Stoef... ged 11 feb 1783 Grote Kerk HRL, dv Thys Johannis Stoef en Antje Klaasses Houtkoper; gebruiker van wijk A-070, naaister; eigenaar is S. IJsenbeek, 1814. (GAH204); oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, naaivrouw, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-070Zeepziedersstraat 1Sikke B IJsenbeek... jan 1791. (GAH1123); eigenaar en gebruiker van wijk A-022, zeepzieder, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-070; gebruiker Marijke Stoef, naaister, 1814. (GAH204); id. van wijk A-071, wagenhuis, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-017Noorderhaven 27P Tjallingii wedP Tjallingii wedpakhuis
A-070Zeepziedersstraat 1S IJsenbeek Marijke Stoef naaister


1824 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51013 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 133 van 22 okt 1824
adressoortbedraggebruik
A-017Noorderhaven 27koopaktefl. 3000huis A-018, pakhuis A-017, knegtwoning A-072 en stal & wagenhuis A-073
 
verkoperSytske Douwes Zeilmaker
koperDouwe Jans Zeilmaker


1830 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50012 (notaris Pieter Hendriks van der Kraats) repertoire nr. 28 van 25 feb 1830
adressoortbedraggebruik
A-017Noorderhaven 27obligatiefl. 1000vastigheden A-018, A-017, A-072 en A-073
 
schuldenaarDouwe Jans Zeilmaker (gehuwd met Cornelia Ledeboer)
schuldeiserHolkjen Jarigs van der Ley (wv Cornelis Mollema)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 320Noorderhaven 27Douwe Jans ZeilmakerHarlingenkoopmanpakhuis en erf (85 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 328Zeepziedersstraat 1Jan HuidekoperHarlingenzeehandelaarpakhuis of zeepziederij (84 m²)


1833 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 16 aug 1833
A-070Zeepziedersstraat 1Sterk en hecht pakhuis, tegen over A-071, met loogbakken, kalkbak enz. , eigenaar J., Huidekoper. Finaal verkocht op 25 sep 1833 door notaris Hanekuijk en Wijma..


1835 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 320 Jarig MollemaHarlingende voorgevel vernieuwd, verhoogd en het grootste gedeelte van het huis verbeterd en verfraaid


1835 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 328 Jarig c MollemaHarlingenvereenigd tot pakhuizen [met sectie A 327]


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-017Noorderhaven 27Catharina Fontein... A 23 apr 1857 Lochem, dv Freerk Dirks F, en Eva van Dalsen; BS huw 1838, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk A-017, wijk C-039, bev.reg. HRL 1860-80; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-001; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-017Noorderhaven 27Jarig Cornelis Mollema... BS huw 1820 1823 huwelijken, huw 1825, huw 1826, huw 1830, ovl 1838, huw 1840, bev.reg. HRL 1851 wijk A-017; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeepzieder, wijk A-022; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-070Zeepziedersstraat 1Jacoba de Boer... HRL, dv Cornelis Dirks de B., en IJemkje Jacobs Reidsma; BS huw 1835, ovl 1887, bev.reg. HRL 1851 wijk A-070; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-069; VT1839; geb 17 nov 1809, ged 10 dec 1809 Grote Kerk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-070Zeepziedersstraat 1Tjeerd Simons Piebinga... Huites P, en Geertje Bouwes; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1835, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk A-070; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-069; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 320A-017 (Noorderhaven )Cornelis J. Tevespakhuis


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van donderdag 26 apr 1872
A-070Zeepziedersstraat 1Een pakhuis c.a. in de Droogstraat. Provisioneel verkocht op 8 mei 1872 door notaris W. Sijpkens Kijlstra..


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 17 mei 1872
A-070Zeepziedersstraat 1Een pakhuis c.a. in de Droogstraat. Finaal verkocht op 22 mei 1872 door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 1335..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3429A-016 (Noorderhaven)Marten Cornelis Tevespakhuis
Sectie A nr. 3435A-066 (Zeepziederstraat)Abe Hamstra en Pieter Kleis Gnoddepakhuis
Sectie A nr. 3435A-066 (Zeepziederstraat)Pieter Kleis Gnodde en Abe Hamstrapakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3429Noorderhaven 27 (A-016)fa. Zeilmaker & Co. (te Amsterdam)
Sectie A nr. 3435Zeepziedersstraat 1 (A-066)Baukje de Jong


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zeepziedersstraat 1 Sjabertus Broersmabierhuishouder
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 800


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zeepziederstraat 1Sj.Broersmacafehouder


1943 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 27, HarlingenNoorderhaven 27F. Schuilzeilmakerij, dekkleeden, scheepsbenoodigdheden


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenF. Schuil781Zeilm.


1949 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 27, HarlingenNoorderhaven 27F. Schuilzeilmakerij, dekkledenfabriek, alle scheeps-uitrustingen


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenF. Schuil781Zeilm.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zeepziederstr.B. Posthuma518Caféh., bierbottelaar


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenF. Schuil781Zeilm.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zeepziederstr.B. Posthuma518Caféh., bierbottelaar


1954 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 27, HarlingenNoorderhaven 27F. SchuilSchuil, fa. F.zeilmakerij, scheepsbenodigdheden


1965 - adresboekadresnaam
Zeepziedersstraat 1W. (Willem) Posthumus


1972 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 27, HarlingenNoorderhaven 27Fa. H. Blom & zn.schildersbedrijf


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 27beeldbepalend pand9 van 10
Zeepziedersstraat 1beeldbepalend pand6 van 10
  terug