Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 44
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 44 1-119 1-185 A-104 A-113
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 46 1-119 1-185 A-103 A-112
 


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0086v van 10 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 46Zoutsloot ZZhuis, plaats en tuin met een vrije uitgang in de steeg
 
koperJan Gerloffs, gehuwd met834-00-00 CG
Aeltie Fransen
verpachter grondde Stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostenDoopsgezinde Gemeente [staat: Blauwe Schuur Gemeen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenWytse Meinerts
naastligger ten westenLaas Pytters koopman
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
naastliggersteeg
verkoperSake Sybes de Boer


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-119 Zoutsloot 44kamers
eigenaarAnne Jans
gebruikerJan Jarigs
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


 


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0258v van 2 feb 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 46Zoutsloot ZZ tussen de Bildt- en Karremanstraathuis
 
koper door niaarAnne Jans Huidekoper 180-00-00 GG
geniaarde koperAeffke Foeckes c.p.
naastligger ten oostenAnne Jans
naastligger ten zuidenJan Teunis c.s.schipper (wijd-)
naastligger ten westenBaucke Fockes Agricola
naastligger ten noordenZoutsloot
Gerloff Jansen Buma, gecommitteerde
Feddrick Aises, gecommitteerden uit
verkoperde hypothecaire crediteuren van Pyter Pyters c.u.schipper (grootveer-)


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-119 Zoutsloot 44huis
eigenaarAnne Jans
gebruikerJan Jarigs
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan12-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-119 Zoutsloot 44huis
eigenaarAnne Jans
gebruikerJan Jarigs
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-119 Zoutsloot 44huis
eigenaarwed. Jan Jarigs
gebruikerwed. Jan Jarigs
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


 


 


 


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0101v van 2 sep 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 44Zoutsloot ZZhuis, hof en tuin
 
koperOud burgemeester Simon Frieseman koopman790-00-00 CG
huurder oostelijke kamer en tuinGart Roelofs 45-00-00 CG
huurder westelijke kamerHendrik Jans 25-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Lolke de Boer
naastligger ten zuidenH. Ruitinga
naastligger ten westende weduwe van Hendrik Joosten
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperhuisman Rienk DirksHilzum


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-185 Zoutsloot 44S Frieseman1-10-00 CG


1813 - bewonersadresnaamgegevens
A-104Zoutsloot 44Jan Hendriks Brongeb 1794 HRL, ovl 26 feb 1813 HRL; wijk A-104, zv Hendrik Jans B en Berber Jurjens; BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-104Zoutsloot 44Hendrik J Brongebruiker van wijk A-104, wijnstekersknegt; eigenaar is S.P. Wiarda, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-104Zoutsloot 44Sjoerd Piebes Wiarda... de GR, op 17 jun 1790. (burgerboek); eigenaar en gebruiker wijk A-103, tuin, 1814. (GAH204); id. van wijk A-104; gebruiker Hendrik J. Bron, wijnstekersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk C-047, koopman, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-104Zoutsloot 44S P Wiarda Hendrik J Bron wijnstekersknegt
A-103Zoutsloot 46S P Wiarda tuin


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 242Zoutsloot 46Johannes Watzes RuitengaHarlingenhuis (56 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 243Zoutsloot 44Johannes Watzes RuitengaHarlingenhuis en erf (58 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-103Zoutsloot 46Jurjen Hendriks Baron... B., en Berber Bakker/Bekker; BS huw 1811, huw 1813, huw 1818, huw 1839, ovl 1851; bev.reg. HRL 1851 wijk A-103; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelknecht, wijk A-112; VT1839; J.H.B. eigenaar van perceel ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-104Zoutsloot 44Douwe Wiersma... Kerk HRL 1802, BS ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk A-212; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-104; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-104Zoutsloot 44Harmen Kroon... in 1851, N.H., zv Jelle Wiebes en Anke ... ; BS ovl 1857; bev.reg. HRL 1851 wijk B-191, wijk A-104, wijk E-267; oud 54 jaar, geb Kimswerd en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk A-118; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-104Zoutsloot 44Matthijs S Blok... dopen Grote Kerk HRL 1803, BS ovl 1848; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmerknecht, wijk A-104; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-104Zoutsloot 44Sybrand Zwaal... BS huw 1822, huw 1825, huw 1836, huw 1837, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk B-112, wijk C-215, wijk A-104, 107; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk A-113; VT1839; S.L.Z. eigenaar van de ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-104ZoutslootMatthijs S Blok36 jHarlingenm, protestant, gehuwd, timmerknegt
A-104ZoutslootKlaaske T Bouma27 jMakkumv, protestant, gehuwd, naaister
A-104ZoutslootAnthoon Bouma5 jMakkumm, protestant, ongehuwd
A-104ZoutslootBaukje M Blok4 jMakkumv, protestant, ongehuwd
A-104ZoutslootWiepkje M Blok3 jAlmenumv, protestant, ongehuwd
A-104ZoutslootGrietje M Blok1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-104ZoutslootDouwe H Wiersma36 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-103Zoutsloot 46Benjamin Barends Otto, overleden op 7 september 184016 jr, overleden Zoutsloot A 103, zoon van Barend Otto, scheepskok en wijlen Wilhelmina van der Linden, broer van minderjarige Trijntje, Eeke, Rinke en Hein Barends Otto. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-103Zoutsloot 46Danieltje Nagtegaal Posthuma... en Aafke Sjebs de Ring; BS huw 1839, ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk A-087, 103, wijk B-123, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-104Zoutsloot 44Trijntje Schippergeb 1784 Kimswerd, ovl 10 jun 1856 HRL, huwt met Harmen Kroon, N.H., dv Rimmer Jacobs S, en Anke ... ; BS ovl 1856; bev.reg. HRL 1851 wijk B-191, wijk A-104 wijk E-0267


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 242A-103 (Zoutsloot)Johs. W. Ruitengawoonhuis
Sectie A nr. 243A-104 (Zoutsloot)Johs. W. Ruitengawoning en tuin


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 242A-112 (Zoutsloot)Doopsgezinde Gemeentewoonhuis
Sectie A nr. 243A-113 (Zoutsloot)Doopsgezinde Gemeentewerkplaats


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 243Zoutsloot 44 (A-113)Doopsgezinde Gemeente
Sectie A nr. 242Zoutsloot 46 (A-112)Doopsgezinde Gemeente


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zoutsloot 44 Jan P. Boumaconduct. Posterijen
vorige grondslagf. 1000
huidige grondslagf. 1100
Zoutsloot 46 Heinrich B.L.D. Hindrinksondermachinist S.S.
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 900


1924 - kentekenadresnaam
B-7407
Zoutsloot 46Ruurd Leijenaar


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 44J.P.Boumapostconducteur (gep.)
Zoutsloot 46H.Leijenaarveehandelaar


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 46G. (Gerben) Dijkstra


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 44beeldbepalend pand9 van 10ca. 1895
Zoutsloot 46beeldbepalend pand9 van 10ca. 1895


2004 - variaadresbronbericht
Zoutsloot 44Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 2004


2004 - variaadresbronbericht
Zoutsloot 46Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 2004
  terug