Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Bildtstraat 16
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Bildtstraat 16 1-062 1-103 A-118 A-129
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 26 1-062 1-103 1/2 A-272 A-134
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 28 1-062 1-103 A-121 A-132


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Bildtstraat 16, Harlingen Bildtstraat 16, Harlingen
aangrenzende stegensteeg
Zoutsloot 26naamloze doorlopende steeg ten oosten
Zoutsloot 28naamloze doorlopende steeg ten westen


 


 


 


 


 


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0133v van 19 aug 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 28Zoutsloot ZZ1/4 part van een huis met het beheinde plaatsje daarachter
 
koperPieter Ewerts, met als curator53-16-00 GG
Arian Jurians
naastligger ten oostenhet huis van Douwe Allerts bakker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs): schuur
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperTaecke HarmenslakenkoperBolsward
verkoperHil Takes, gehuwd met
verkoperHere Sibrants
verkoperSyou Taeckes maior annis


 


 


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0087r van 26 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 16Bildtstraat WZhuis, plaats en loods
 
koperJan Jansen c.u.koopman731-07-00 GG
demonstrantCornelis Idtsen
naastligger ten oostenBildtstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenEvert Doedes kuiper
naastligger ten westendoorgaande steeg waarvan medegebruik
naastligger ten noordenLuytien Halbes smid
verkoper q.q.Hans Harmens deFries


 


 


1635 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0168r van 18 apr 1635 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 28Zoutsloot ZZhuis
 
koperJelle Pyters, gehuwd met280-00-00 GG
koperAntie Rinses
naastligger ten oostenhet hoekhuis van Douue Allerts
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs): schuur
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperAryen Jurgiens
verkoperPyter Everdts


 


 


 


1637 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0044r van 10 dec 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 26Zoutsloot ZZ [niet vermeld]huis, loods en plaats
 
koperTiaard Sybes, gehuwd met270-00-00 GG
koperYmck Watses
naastligger ten oostenCornelis Minses
naastligger ten zuidende plaats van Jan Janssen
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs): schuur
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: diept]
verkoper van 1/2Griet Jarichs, gehuwd met
verkoper van 1/2Aerie Jurriens
verkoper van 1/2Piter Everts, gehuwd met
verkoper van 1/2Nieske Pibes


 


 


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0177v van 30 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 28Zoutsloot ZZ [niet vermeld]huis, loods en plaatske
 
koperStinnert Claessen c.u.270-00-00 GG
naastligger ten oostenCornelis Minses
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs): schuur
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: diept]
verkoperImpk Watses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaStinnert Claeses c.u.


 


1647 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0246r van 24 jan 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 16Bildtstraat WZhuis, loods en plaats
 
koperIsbran Isbrants, gehuwd metgrootschipper1112-00-00 GG
koperMaeycke Stoffels
naastligger ten zuidenEvert Doedes kuiper
naastligger ten noordenDirck Longerhou
verkoperJan Jansen c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIsbrand Isbrants, grootschipper, koopt een huis, loods en plaets etc., wz. Bildtstraat. Ten Z. Evert Doedes, kuiper, ten N. Dirck Longerhou. Gekocht van Jan Jansen, voor 1112 gg.


 


1656 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0058r van 13 jan 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 16Bildtstraat WZhuis, loods en plaats
 
koperAlbert Symens grootschipper1040-00-00 GG
naastligger ten oostenBildtstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenEvert Doedes kuiper
naastligger ten westensteeg, doorgaande
naastligger ten noordende erfgenaam van Banier Gerrits
verkoperMaeycke Stoffels voor haar zelf en voor haar ki, weduwe van
verkoperwijlen Iisbrant Iisbrantsgrootschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlbert Symens, grootschipper, koopt een huis, loods, plaets, put en back c.o.a. wz. Bildtstraat. Ten O. die straat, ten W. een doorgaande steeg met pro quota gebruik en onderhoud, ten Z. Evert Doedes, kuiper, ten N. erven Bouwe Gerrits. Lees de voorwaarden. Gekocht van Mayke Stoffels wv Isbrand Isbrants, grootschipper voor zich en haar kinderen bij haar wl. man, voor 1040 gg.


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0087v van 3 feb 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 16Bildtstraat WZhuis met een plaats met een uitgang in de steeg
 
koperJean de Mirande commies ter recherche Admiraliteit in Friesland1130-00-00 GG
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenEvert Doedes kuiper
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenhet huis van het kind van Banier Gerrits
verkoperAlbert Symons c.u.grootschipper


 


 


 


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0040r van 12 feb 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 16Bildtstraat WZhuis
 
koperMinne Jansen 801-00-00 GG
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidende Stad Harlingen: weesvoogdij
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenBauckjen van Swol
verkoperJan Miranda


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0255r van 14 dec 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 16Bildtstraat WZhuis
 
koperJacob Douwes koopman476-14-00 GG
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenSybe Sybes
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordende kinderen van Sibren S. Geitiebaan
verkoper q.q.Gerloff Jansen Buma, gecommitteerde
verkoper q.q.Feddrick Aises Mahui, gecommitteerden uit
verkoperde crediteuren van Pieter Pieters c.u.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-062 Bildtstraat 16huis
eigenaarJan Jansen Wiertsma erven
gebruikerHubert Cornelis
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0267v van 12 jul 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 16Bildtstraat WZhuis
 
koperTieerd Sanstra c.u.grootschipper738-08-00 CG
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenSybe Sybes
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordende erfgenamen van Sybren Tierx Geitiebaan
verkoperJacob Douwesmr. schoenmaker en koopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTieerd Jansen Sanstra, grootschipper, koopt huis wz. Bildtstraat, met in- en uitgang door een steeg ten W. Ten Z. Sybe Sybes, ten N. erven Sybren Tierx Geitiebaan. Gekocht van Jacob Douwes, mr. schoenmaker, voor 738 cg.


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-062 Bildtstraat 16huis
eigenaarDoede Sickes
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan4-7-1720


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-062 Bildtstraat 16huis
eigenaarDoede Sickes
gebruikerAefke Jans
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-13-00 CG


 


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0062r van 18 jan 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 26Zoutsloot bij de vermaninghuis verdeeld in woningen
 
koper van 1/4Pieter Jansen Oldaens koopman375-00-00 CG
koper van 1/4Jarig Jacobs van der Ley koopman
koper van 1/4Joseph Salomons koopman
koper van 1/8Hendrik Altena koopmanFraneker
koper van 1/8Jan Reins Baerda koopmanFraneker
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs)
naastligger ten westenMayke Andrys
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper q.q.Wepke Piers, administratorkoopmanFraneker
verkoper q.q.Pyter Gerrits, administratoren vanmr. schoenmaker
verkoperde Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs)
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Jansen Oldaens, Jarig Jacobs v.d. Ley en Joseph Salomons, elk voor 1/4 en Hendrik Altena met Jan Reins Baard te Franeker, samen voor 1/4, kopen huis op de Zoutsloot, strekkende tot aan de Vermaning. Ten O. een doorgaande steeg, ten W. Mayke Andrys, ten Z. de verkopers, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van de Jan Jacobs Gemeente.


 


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0089v van 15 feb 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 26Zoutsloot ZZ [staat: Droogstraat NZ]huis
 
koperPyter Jansen Oldaens 800-00-00 CG
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenJan Aukes Backer koopman
naastligger ten noordenPyter Jansen Oldaens
verkoper q.q.Wapke Piers, administrateurkoopmanFraneker
verkoper q.q.Pyter Gerryts, administrateurs vanmr. schoenmaker
verkoperde Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs)
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Jansen Oldaens c.s. kopen huis in de Droogstraat incl. de losse banken. Ten O. een doorgaande steeg, ten Z. de Droogstraat, ten W. Jan Aukes Bakker, ten N. de kopers. Gekocht van de Jan Jacobs Gemeente.


 


 


 


 


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0284r van 17 jan 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 28Zoutsloot ZZ, ten westen van de Bildtstraathuis
 
koperClaes Jacobs Danser, gehuwd metmetselaar236-00-00 GG
koperLijsbert Dyksma
huurderClaes Cornelis mr. kuiper
naastligger ten oostende weduwe van Harmen Hylkes
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten zuidende erfgenamen van Tieerd Sanstra
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperPytie Pyters, gehuwd met
verkoperDoede Sickesmr. wolkammer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Jacobs Danser, mr. metselaar x Lijsbert Dijksma kopen huis zz. Zoutsloot. Ten O. wd. Harmen Hylkes, ten W. een doorgaande steeg, ten Z. erven Tieerd Sanstra, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Pytie Pyters, de vrouw van Doede Sickes.


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-062 Bildtstraat 16huis
eigenaarClaas Jacobs
gebruikerClaas Jacobs
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0020r van 24 nov 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 16Bildtstraat WZ met een vrij in- en uitgang in de doorgaande steeg ten westenhuis
 
koperMeye Harmens, gehuwd metschuitschipper600-00-00 GG
Antje Harmens Speltje
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidende erfgenamen van Jan Dirks
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenJan Doekes mr. scheepstimmerman
verkoper van 1/2Dirk Tjeerds Sanstraoud schipper
verkoper van 1/2meerderjarige jongeman Andrys Tjeerds Sanstra
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMeye Harmens, schuitschipper x Antje Harmens Speltie koopt een huis, wz. Bildtstraat. Ten O. die straat, ten W. een doorgaande steeg waarin het huis vrij in- en uitgang heeft, ten Z. erven Jan Dirks, ten N. Jan Doekes, mr. scheepstimmerman. Het huis wordt bewoond door Dirk Tjeerds Sanstra als mede-verkoper. Gekocht van Dirk Tjeerds Sanstra, oud-schipper, voor 1/2, en Andrys Tjeerds Sanstra, voor 1/2, voor 600 gg.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-062 Bildtstraat 16Claes Jacobs Danser, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal03-00-00 CG


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0145r van 3 mrt 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 16Bildtstraat WZhuis
 
koperEilert Jurjens, gehuwd met800-00-00 CG
koperAntje Harmens
huurderRimmert Teunis c.u. en c.s.
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidende erfgenamen van Jan Dirks
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenJan Doekes mr. scheepstimmerman
verkopervroedsman Meye Harmens, gehuwd met
verkoperAntje Harmens Speltje
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEilert Jurjens x Antje Harmens kopen een huis wz. Bildtstraat. Ten O. de Bildtstraat, ten Z. de erven jan Dirks, ten W. een doorgaande steeg met vrije in- en uitgang, ten N. mr. scheepstimmerman Jan Doekes. Geen grondpacht. Gekocht van mede vroedschap Meye Harmens x Antje Harmens Spaltje voor 800 CG.


 


 


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0119v van 17 jan 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 28Zoutsloot ZZ achter het huis van de koperhuis
 
koperReynder Pytters koopman en winkelier200-07-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuiden [staat: noorden]N. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noorden [staat: zuiden]Cornelis Blok
verkoperClaas Danser, gehuwd metmr. metselaar
verkoperLijsbeth Dijksma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEijlert Eijlerts, ten N. Reynder Pyters. Gekocht van Jan Doekes, mr. scheepstimmerman.


 


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0238r van 16 okt 1763 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 26Zoutsloot ZZ [staat: Droogstraat NZ]29/64 pakhuis, behorend bij de suikerrafinaderij
 
koper van 8/64Freerk Fontein koopman3625-00-00 CG
koper van 8/64Taekle Lambsma, gehuwd metontvanger-generaal Vijfdeelen Zeedijken binnendijksMinnertsga
koper van 8/64Dina Huidekooper
koper van 8/64Pieter Huidekooper koopman
koper van 5/64Philippus Swart koopman
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenburgemeester Taeke Stephanus c.s.
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper van 2/64Yme Freerks TichelaarkoopmanMakkum
verkoper van 9/128Theunis van der Leykoopman
verkoper van 9/128oud burgerkolonel Sybrand Feykes Camsma
verkoper van 4/64Bente van der Leykoopman
verkoper van 4/64huisman Anna van der LeyReahûs
verkoper van 4/64Adriaantie van der Ley, gehuwd met
verkoper van 4/64Marten Fockes
verkoper van 3/64erfgezeten Gosse Cloosterman, erfgenaam van zijn vrouwkoopmanSexbierum
erflaterwijlen Titia Altena
verkoper van 1/64Tjitske Reins Baard, weduwe vanFraneker
verkoper van 1/64wijlen Pieter Gosses
verkoper van 1/64Aaltje Reins Baard, gehuwd metFraneker
verkoper van 1/64Douwe Aukes Wassenaarmr. bakkerFraneker
verkoper van 1/64Taetske Reins Baard, gehuwd metOosterbierum
verkoper van 1/64huisman Hessel SimonsOosterbierum


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0261r van 20 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 16Bildtstraat WZhuis
 
koperJohannes Jans bierdrager551-07-00 GG
huurderJan Boomsma c.u.
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenDirk Jans
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenCornelis Blok
verkoperEildert Jurjenswijdschippersknecht
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Jans, bierdrager, koopt een huis wz. Bildtstraat. Ten O. de straat, ten W. een doorgaande steeg met vrij in- en uitgang, ten Z. Dirk Jans, ten N. Cornelis Blok. Gekocht van Eildert Jurjens?, schippersknecht.


 


 


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0027v van 28 jun 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 16Bildtstraat WZhuis
 
koperJan Janzen, gehuwd metpottenbakker425-00-00 GG
Doettje Wiegers
huurder keukentjeNeeltje Dirks 18-00-00 CG
naastligger ten noordenCornelis Blok
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenJohannes Bouwes
naastligger ten westendoorgaande steeg
verkoperJan Westra, als curator overprocureur postulant en koopman
wijlen Johannes Jansen Mooy, gehuwd met
wijlen Antje Swaal
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jansen [van der Molen], pottenbakker x Doedtje Wiegers koopt huis. Ten O. de Bildtstraat, ten W. een doorgaande steeg met vrij in- en uitgang naar de Zoutsloot. Gekocht van Johannes Jansen Mooy x Antje Swart.


 


 


 


 


 


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0311v van 10 apr 1785 (het 5e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 26Droogstraat NZpakhuis
 
koperDirk Wytsma gewaldige provoost bij de Admiraliteit
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten noordenZoutsloot en straat
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westende erfgenamen van S. de Vries
naastligger ten westenZeilmaker koopman
verkoper van 1/8Freerk Fonteinkoopman
verkoper van 1/8Rinske Hendriks Rademaker, weduwe van
verkoper van 1/8wijlen Philippus Swart
verkoper van 1/8Hinke Huidekoper, met haar zuster
verkoperElisabeth Huidekoper, en
verkoper van 1/8P. Huidekoper
verkoper van 1/8Jarig J. van der Leykoopman
verkoperJarig A. van der Ley
verkoper van 1/8Taekle Lambsma, gehuwd metontvanger-generaal Vijfdeelen Zeedijken binnendijksMinnertsga
verkoper van 1/8Dina Huidekoper
verkoper van 1/8P. Ymes Tichelaar, gelastigde en mede-erfgenaam van zijn vaderkoopmanMakkum
de erfgenamen van Jan Pieters Oldaanskoopman
verkoper q.q.erfgezeten Claas Fontein, geauthoriseerde administratorRied
verkoper q.q.Corn. Scheltema, geauthoriseerde administratoren vansecretaris der stad FranekerFraneker
verkoper van 2/6Elisabeth Scheltema, gehuwd met
Sjoerd Hannema
Jan Fonteinkoopman
verkoper van 1/3 van 1/2Dirk Fontein


 


 


 


 


 


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0162r van 14 nov 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 28Zoutsloot ZZhuis
 
koperdr. Henricus J. Westra 700-00-00 CG
huurderUilke Sybes c.u.
naastligger ten oostenDouwe Wytses Vettevogel
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westendr. Henricus J. Westra
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper van 3/4Douwe Wytses Vettevogelkoopman
verkoper van 1/4Anne Tademaapotheker


 


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0116v van 13 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 16Bildtstraat WZhuis
 
koperEeltje H. Bonnema koopman650-00-00 CG
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenLammert Atlas*
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenHaring Wygers
verkoperwijlen Jan Jans van der Moolen, gehuwd met
verkoperDoetje Krijgerspottenbakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEeltje H. Bonnema te Kimswerd koopt huis wz. Bildtstraat. Ten O. deze straat, ten W. een doorgaande steeg, waardoor vrij in- en uitgang naar de Zoutsloot, ten Z. Lammert?, ten N. Haring Wygers. Gekocht van Doedtje Wygers wv mr pottenbakker Jan Jans v.d. Molen.


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-103 Bildtstraat 16H J Westra1-10-00 CGhuis


1813 - bewonersadresnaamgegevens
A-118Bildtstraat 16Jan Dirks Trompettergeb 1799 HRL, ovl 23 dec 1813 HRL; wijk A-118, zv Dirk T, en Janneke Klases; BS ovl 1813; geb 12 jan 1798, ged 11 feb 1798 Grote Kerk HRL, zv Dirk Jans Trompetter en Janneke Klaases


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-118Bildtstraat 16Dirk Jans Trompetter... 1805, 1808, BS ovl 1813, huw 1817, ovl 1829, huw 1833, huw 1837, ovl 1840, ovl 1861; gebruiker van wijk A-118, graanverschieter; eigenaar is E. Bonnema, 1814. (GAH204); D.J.T., mr bakker, en Janneke Claasen, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-118Bildtstraat 16Eeltje Haitzes Bonnema... inkomen bebouwd 56. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-121Zoutsloot 28Henricus Jans Westra... wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk A-087, stal en wagenhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk A-121; gebruiker Johannes Numan, schipper, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-176, pakhuis, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-121Zoutsloot 28Johannes Karels Numan... onbebouwd 1, belastbaar inkomen 75. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-118Bildtstraat 16E Bonnema Dirk Trompetter graanverschieter
A-121Zoutsloot 28H J Westra Johannes Numan schipper


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 270Bildtstraat 16Eeltje Haitzes BonnemaKimswerdkoopmanhuis en erf (102 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 273Zoutsloot 28erven Gooitje StinstraAssenhuis en erf (80 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 274Zoutsloot 26wed. Schelte Piers van der Hoef en mede E.Harlingenschuur (340 m²)


1833 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van dinsdag 29 jan 1832
A-121Zoutsloot 28Huizinge met annexen op de Zoutsloot, huurder klaas, bleeker. Finaal verkocht op 27 feb 1833 door notaris Wijma..


1835 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 270 Haitse BonnemaKimswerdde oude gevel bouwvallig zijnde een nieuwe gevel daarvoor in de plaats opgetrokken


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-118Bildtstraat 16Harmen Kroon... B-191, wijk A-104, wijk E-267; oud 54 jaar, geb Kimswerd en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk A-118; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-118Bildtstraat 16Rintje Taekes Kuipers... wijk B-169, wijk D-052, 105, 171 wijk H-104; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, varensgezel, wijk A-118; VT1839; Ik Ondergetekende Stijntje Rintjes weduwe Taeke Halbes, wonende te HRL, verklare bij desen te ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-118Bildtstraat 16Teuntje Harmens van den Berg... wijk B-169, wijk F-267, wijk D-052, 105, 171, wijk H-104; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-118; VT1839; geb 25 nov 1794, ged 9 dec 1794 Grote Kerk HRL, dv Harmen van der Berg en Berber Jakobs; Ik ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-118Bildtstraat 16Trijntje R Kroonoud 55 jaar, geb Kimswerd en wonende te HRL. 1839, wijk A-118; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-121Zoutsloot 28Feikjen Jans van den Brug... Radsma; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1837, ovl 1849; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-121; VT1839; geb 27 jun 1811 HRL, ged 14 jul 1811 Grote Kerk HRL, dv Jan van der Brug en Klaaske ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-121Zoutsloot 28Jan Wytzes Feddema... 1810, BS huw 1837, huw 1839, ovl 1849; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kantoorbediende, wijk A-121; VT 1839; geb 19 okt 1810, ged 27 nov 1810 Grote Kerk HRL, zv Wytze Feddema en IJtje ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-118BildstraatHarmen J Kroon54 jKimswerdgezin 1, m, protestant, gehuwd, pakhuisknegt
A-118BildstraatTrijntie R Kroon55 jKimswerdgezin 1, v, protestant, gehuwd
A-118BildstraatAuke Kroon26 jKimswerdgezin 1, m, protestant, ongehuwd
A-118BildstraatAntie Kroon25 jKimswerdgezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-118BildstraatRintie T Kuiper44 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd, varensgezel
A-118BildstraatTeuntje van der Berg45 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
A-118BildstraatGerben Posthumus18 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
A-121ZoutslootJan W Feddema29 jHarlingenm, protestant, gehuwd, kantoorbediende
A-121ZoutslootFeikje van der Brug28 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-121ZoutslootYtje J Feddema2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-121ZoutslootKlaaske Feddema1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-121Zoutsloot 28Dominicus Cornelis Steenstra, overleden op 9 september 1848bijna 1 jr (geboren 27/9/1847), overleden Zoutsloot A 121, zoon van Cornelis Wietzes Steenstra, arbeider en Nieskje Jans Kingma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-118Bildtstraat 16Hendrik Hinselman... dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1835, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk A-117, 118, 62, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-118Bildtstraat 16Hiltje Deurnat... HRL 1851 wijk A-117, 118, 262, wijk E-269; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-198; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 270A-118 (Bildtstraat)Gerrit van Veldenwoonhuis
Sectie A nr. 273A-121 (Zoutsloot)Dirk Haagsmawoonhuis
Sectie A nr. 274A-087 (Achterstraat)Jan A. Sluiktimmerwinkel
Sectie A nr. 274A-272 (Zoutsloot)Jan A. Sluikwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 270A-129 (Bildtstraat)Dani Boonstrawoonhuis
Sectie A nr. 3116A-133 (Zoutsloot)erven Jan A. Sluikwoonhuis
Sectie A nr. 3115A-134 (Zoutsloot)erven Jan A. Sluikwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 270Bildtstraat 16 (A-129)Taeke D. Boonstra (te Assen)
Sectie A nr. 4232Zoutsloot 26 (A-134)Albert J. Sluik
Sectie A nr. 273Zoutsloot 28 (A-132)Trijntje M. van der Woud (wed. Hylke J. Span, te Wijnaldum)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Bildtstraat 16 Jan de Witmandenmakerskn.
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 600
Zoutsloot 26 Gerritje Sluikcostuumnaaister
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 0
Zoutsloot 28 Gooitzen Zijlstraexportslagersknecht
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Bildtstraat 16J. de Witmandenmaker
Zoutsloot 26A.Pascumsigarenfabrikant
Zoutsloot 28H.Frisokorenmolenaar
Zoutsloot 28P.Frisokorenmolenaar


1965 - adresboekadresnaam
Bildtstraat 16J. (Jurjen) Brouwer
Zoutsloot 26A. (Andries) Pascum
Zoutsloot 28J. (Johannes) de Jong


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Bildtstraat 16rijksmonument 20315
Zoutsloot 26beeldbepalend pand9 van 10
Zoutsloot 28beeldbepalend pand8 van 10
  terug