Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Karremanstraat 30
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Karremanstraat 30 1-153 1-226 A-061 A-057
 huisnummer lager  huisnummer hoger Karremanstraat 32 1-153 1-226 A-060 A-056a
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 107 1-153 1-226 A-058 A-055
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 107 1-153 1-226 A-059 A-055


Huisnaam in: 1643
Gebruik:
Naam: de valck
Kwartier/wijk 1-153
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1774
Gebruik:
Naam: (alwaar) de valk (in de gevel staat)
Kwartier/wijk 1-153
Verkoper:
Koper/eigenaar:
 


1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0068v van 19 aug 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 107Noorderhaven NZ1/3 huis daar de Valk in de gevel staat
 
koperCornelis Bauckes c.u.1200-00-00 GG
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: straat]
naastligger ten westenToenis Intes
naastligger ten noordenCornelis Jeltes
naastligger ten noordenRitscke Aebes
verkoperHendrick Hanses c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Bauckes koopt een deel van de Valck. Ten O. de straat, ten W. Thonys Intes, ten Z. de haven, ten N. Cornelis Jeltes x Ritscke Aebes. Gekocht van Hendrick Hanses.


 


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0065r van 9 apr 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 107Noorderhaven NZ hoek Karremanstraat [staat: bij de verlaten op de hoek van de nieuwe Sint Jacobistraat waar de Valck in de gevel staat]1/3 huis en van het kleine huis eraan toebehorende
 
koperCornelis Bauckes c.u.bakker797-07-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-13-00 CG
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: straat]
naastligger ten westengemeensman Thonis Intes
naastligger ten noordenRidtske Aebes
verkoperAernt Tymens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Bauckes koopt opnieuw 1/3 part van het huis. Ten W. Thonys Intes, ten N. Ridtske Aebes. Gekocht van Bernt Symens.


 


 


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0086r van 15 okt 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 30Droogstraat, op de hoek van dehuis met plaats opzij, achter de Valck
 
koperWillem Willems Groen c.u.uitdrager420-00-00 GG
naastligger ten oostenNieuwe Sint Jacobstraat (Karremanstraat)
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenTonis Yntes bakker
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperRitske Eebes c.u.mr. kistmaker


1645 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0162v van 19 jan 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 107Noorderhaven NZ [niet vermeld]1/3 huis genaamd de Valcke
 
koperCornelis Bauckes, gehuwd met1500-00-00 CG
koperLijsbet Lieuues
eigenaar van 2/3Cornelis Bauckes c.u.
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: Nieuwe Sint Jacobistraat]
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westengemeensman Tonis Intes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperBauck Hendrix, weduwe van
verkoperwijlen Hendrickboendermaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Bauckes x Lijsbet Leuuesz kopen 1/3 huis de Valcke genaemt, waarvan zij de andere 2/3 al bezitten. Ten O. de Nieuwe Sint Jacobistraat, ten W. gemeensman Tonis Intes. Gekocht van Bauck Hendrix wv boendermaker Hendrick, voor 1500 CG.


 


 


 


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0263v van 3 jan 1657 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 30Karremanstraat WZ [staat: Nieuwe Sint Jacobstraat] hoek Droogstraathoekhuis, loods en plaats
 
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oosten [staat: noorden]Karremanstraat [staat: Nieuwe Sint Jacobstraat]
naastligger ten zuidende achterwoning van het huis genaamd de Valck
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noorden [staat: oosten]Droogstraat
verkoper q.q.Frans Symens, geauthoriseerde curator overkoopman
verkoperSipke Teunis
verkoper q.q.Pytter Tiebbes Dreyer, curator over
verkoperMaycke Teunis
verkoperArien Watses voor zijn kind, weduwnaar vanbakker
verkoperwijlen Berber Teunis
erflaterwijlen gemeensman Teunis Intes
erflaterwijlen Geertie Sippes


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0133r van 19 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 107Noorderhaven NZ [staat: Grote sluis op de noordwesthoek van de oude Sint Jacobstraat]1/2 huis waar de Valck in de gevel staat, met een klein huis erachter ten westen
 
koperGovert Jelles c.u.wijdschipper1100-00-00 GG
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: Oude Sint Jacobstraat]
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenBeert Ulbes
naastligger ten noordenWillem Coenes
strijkgeldkoperMinne Jansen
verkoperde erfgenamen van Trijntie Bauckes


 


 


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0279r van 3 mrt 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 30Droogstraat, op de hoek van dehuis waaraan de valk in de gevel staat
 
koperSymen Willems, gehuwd metmr. knoopmaker150-00-00 GG
koperLutske Piers
huurdersSymen Willems mr. knoopmaker
huurdersLutske Piers
huurderRuyrd Eelkes
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenhet huis genaamd de Falck
naastligger ten westenDirk Ypkes
naastligger ten noordenDroogstraat
Willem Coenes, gecommitteerdemr. kuiper
Reyner Jacobs, gecommitteerden uitmr. bakker
verkoperde crediteuren van wijlen Jan Jacobs Schoesterskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSymen Willems, mr. knoopmaker x Lutske Piers kopen een huis waar de valk in de gevel staat, hoek Droogstraat. Ten O. de Karremansstraat, ten Z. de Falck, ten W. Dirck Ypkes, ten N. de Droogstraat. Geen grondpacht. Nu bewoond door de kopers en door Ruyrd Eelkes. Gekocht van (mr. knoopmaker Willem Coenes en mr. bakker Reyner Jacobs, als gecommitteerde crediteuren van) Jan Jacobs Schoester, voor 150 gg.


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-153Karremanstraat 30huis
eigenaarPieter Oedzes erven
gebruikerPieter Oedzes erven
huurwaarde33-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-12-00 CG


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-153Karremanstraat 30huis
eigenaarClaes Feyes
huurwaarde33-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan22-6-1720


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-153 Karremanstraat 30huis
eigenaarClaes Feyes
gebruikerClaes Feyes cum soc.
huurwaarde33-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-10-00 CG


 


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-153 Karremanstraat 30huis
eigenaarClaas Feyes
gebruikerClaas Feyes c.s.
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-06-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-153 Karremanstraat 30Claas Feijes, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0108v van 17 jan 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 107Noorderhaven NZ [staat: hoek Karremanstraat tegenover de grote sluis]3/4 huis
 
koperJan Everts koopman375-00-00 CG
koperAndrys Doedes koopman
koperSipke Dirk IJsbrands koopman
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: straat en sluis]
naastligger ten westenJan Jansen damastwever
naastligger ten noordenWillem Symons
verkoperTrijntie Claases, gehuwd met
verkoperJan Jansen Weidemanschuitschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Everts, Andries Doedes en Sipke Dirk IJsbrands kopen elk 1/4 part van een huis c.a. op de hoek van de Karremansstraat, tegens over de Groote Sluys, alwaar 'de Valk' in de gevel staat. Geen grondpacht. Bewoond door diverse gezinnen. Ten O. de straat, ten Z. de straat en sluis, ten W. als huurder Jan Jansen, mr. damastwever, ten N. Willem Symons. Het overige 1/4 part blijft eigendom van de verkoper. Gekocht van Trijntie Claases, huisvrouw van Jan Jansen Weideman, schuitschipper, voor 375 cg.


 


 


 


 


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0146r van 5 sep 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 30Karremanstraat hoek Droogstraathuis
 
koperHendrik Cornelis mr. timmerman65-00-00 GG
huurderWillem Symons
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenAndries Doedes
naastligger ten westenJacob Willems
naastligger ten noordenDroogstraat
de Doopsgezinde Gemeente: diaconie, alimentatores van
verkoperWillem Symensarbeider
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Cornelis, mr. Timmerman


 


 


 


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0051v van 8 nov 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 30Karremanstraat WZhuis
 
koperLieuwe Douwes, gehuwd metmr. wagenmaker213-00-00 GG
koperLijsbeth Barends
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenDroogstraat
naastligger ten zuidende Beyer
verkoperHendrik Cornelismr. huistimmerman


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0179v van 6 nov 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 107Noorderhaven NZ [staat: tegenover de grote sluis, op de hoek van de Karremanstraat]1/2 huis genaamd de Valk
 
koperJan Everts oud koopman263-00-00 CG
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: sluis en straat]
naastligger ten westenJochem Jans
naastligger ten noordenLieuwe Douwes
verkoperAntje Franzen, weduwe van
verkoperwijlen Andries Doedes
verkoperClaas Jansenschuitschipper


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0315v van 7 apr 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 107Noorderhaven NZ op de hoek van de Karremanstraathuis in de reeelcohieren bekend als Fijne Vermaning
 
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: grote sluis en haven]
naastligger ten westenJochem Jans
naastligger ten noordenLieuwe Douwes
huis genaamd het Valkje, van huisman Evert Leenderts, geauthoriseerde curator Midlum
huisman Gerryt Leenderts, geauthoriseerde curatoren over resp.Wijnaldum
verkoperJan Everts Wynalda, kindskind en erfgenaam
verkoperSikke Everts Wynalda, kindskind en erfgenaam
verkoperObbe Everts Wynalda, kindskind en erfgenaam
verkoperAnne Everts Wynalda, kindskinderen en erfgenamen van
erflaterwijlen Jan Everts, gehuwd met
erflaterwijlen Jeltje Doekes
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet) De curatoren over Jan, Sikke, Obbe en Anne Everts Wijnalda, nagelaten minderjarige kindskinderen van Jan Everts en Jeltje Doekes, presenteren te verkopen: (a) huis waar het Valkje in de gevel staat, in het reeelcohier bekend als de fijne vermaning, Nz. Noorderhaven op de hoek van de Karremansstraat. Geen grondpacht. Ten O. de Karremansstraat, ten Z. de grote sluis en haven, ten W. Jochem Jans, ten N. Lieuwe Douwes.


 


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0009v van 19 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 30Karremanstraat WZhuis
 
koperBouwe Dirks, gehuwd metsleper725-00-00 CG
koperHylkje Simons
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenJan Deknatel
naastligger ten westende weduwe van Gerben Sybrens
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperLieuwe Douwesmr. wagenmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBouwe Dirks, sleeper x Hylkjen Simons koopt en huis in de Karremanstraat dat zij nu huren. Ten O. die straat, ten W. wd. Gerben Sybrens, ten Z. Jan Deknatel, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Lieuwe Douwes, mr. wagenmaker, voor 725 cg.


 


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0023v van 26 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 32Karremanstraat WZ 32/34 achter het huis genaamd het Valkjehuis waarin diverse woningen
 
koperMeile Dirks Faber mr. ijzersmid200-00-00 CG
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenJan Deknatel Amsterdam
naastligger ten westenBouwe Dirks sleper
naastligger ten noordenBouwe Dirks sleper
verkoperJan DeknatelAmsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBouwe Dirks, sleeper, x Hylkje Simons koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Meile Dirks Faber, mr. ijzersmid, een huis bestaande uit diverse woningen, 'de Beyert' genaamd, in de Karremanstraat achter het huis 'het Valkje'. Ten O. de Karremanstraat, ten W. en N. de koper, ten Z. de verkoper. Met verbod om in dit huis 'aanstotelijke of geraasmakende nering te drijven waar door de Godsdienst in de kerk ten Z., op enigerlei wijze zou kunnen worden ontsticht of belemmerd'. Gekocht van Johannes Mecima, drogist, als gelastigde van Jan Deknatel te Amsterdam, voor 200 cg.


 


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0253v van 27 jan 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 30Droogstraat ZZ hoek Karremanstraat WZhuis
 
koperIdske Heeres, weduwe van281-21-00 GG
koperwijlen Johannes Kams
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenWybe Claases
naastligger ten zuidenJoris Pieters
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]
verkoper q.q.B. Koelmans, curatorkoopman
verkoper q.q.Jan Bettels, curatoren overkoopman
verkoperBaltus Moltz, gehuwd met
verkoper1e echtgenote ? Petronella Chamin


 


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0247v van 12 apr 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 30Karremanstraat WZ op de hoek van de Droogstraathuis
 
koperJohannes ten Berg, gehuwd metbontwever280-00-00 CG
koperCatharina Rut
huurderDouwe Jans c.u.scheepstimmerman25-00-00 CG
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten westende Stad Harlingen: armvoogdij
naastligger ten zuidenJoris Pieters
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper van 1/2Gerryt Oudeboon, gehuwd metmr. metselaar
verkoper van 1/2Zwaantje Philippus
verkoper van 1/2Johanna Kams, gehuwd met
verkoper van 1/2Gerrit Mussching, als erfgenamen vanbontwever
erflaterwijlen Idske Heeres, weduwe van
erflaterwijlen Johannes Cams


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0320v van 3 apr 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 107Noorderhaven NZ [staat: grote sluis] hoek Karremanstraathuis
 
koperde Stad Harlingen 386-00-00 GG
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: grote sluis en haven]
naastligger ten westenJogchem Jans
naastligger ten noordende weduwe van Bouwe Dirks
verkoper q.q.oud burgemeester Menno Vinck, gelastigde vankoopman
verkoper q.q.Gerardus de Waal, executeurAmsterdam
verkoper q.q.Johannes Boondgeest, executeurs vanAmsterdam
verkoperhet testament van wijlen Jan DeknatelAmsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHet Gerecht van Harlingen koopt voor de Stad een groot en sterk huis 'het Valkje', nz. Grote Sluis/hoek Karremanstraat, met overname van alle losse goederen, w.o. de losse zitbanken, op de zolder opgeslagen, tegen taxatie. De preekstoel en de vaste banken zijn in de prijs inbegrepen. Ten O. de Karremanstraat, ten W. Jogchem Jans, ten Z. de Grote Sluis en de haven, ten N. wd. Bouwe Dirks. Gekocht van de uitvoerders van het testament van Jan Deknatel te Amsterdam.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-209 Noorderhaven 107Sipke Sijbrens
1-209 Noorderhaven 107Jacob de Vries


 


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0181v van 24 nov 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 32Karremanstraat WZ 32/34huis
 
koperMarijke Beerends, weduwe van425-00-00 CG
koperwijlen Harmen Jansen
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenIJsbrand Willems
naastligger ten westenJan Schiere
naastligger ten noordenJohannes ten Berg
verkoperJoris Pieters, weduwnaar vanmr. huistimmerman
verkoperwijlen Rebekka Wybes


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-226 1/2Karremanstraat 30Bouwe Dirks1-05-00 CGwooningen


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-059Noorderhaven 107Jan Robijns Parkement... zv Robijn Klases en Froukje Ruurds (P); BS huw 1813, huw 1819, huw 1839, ovl 1859; gebruiker van wijk A-059, metzelknegt; eigenaar is de Stad, 1814. (GAH204); J.R.P. eigenaar van perceel nr. 1478 te HRL, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-060Karremanstraat 32Bouwe Dirks... Simon Bouwes, ged 31 okt 1769 Grote Kerk ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-060Karremanstraat 32Jan Hendriksgebruiker van wijk A-060, gealimenteerd, medegebruiker is Johannes Caspers wed., gealimenteerd, eigenaar is Bouwe Dirks wed., 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-060Karremanstraat 32Johannes Caspersovl voor 1815; wed. J.C. gebruiker van wijk A-060, gealimenteert; medegebruiker Jan Hendriks, gealimenteert; eigenaar is Bouwe Dirks wed., 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-061Karremanstraat 30Jacob Hildebrand... en R.D. de Vries, oom bruid. 1816; huw Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1816, ovl 1833; gebruiker van wijk A-061, sjouwer, eigenaar en medegebruiker is Bouwe Dirks wed., 1814. (GAH204); J.H. en Sjouwkje Bouwes, beide ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-061Karremanstraat 30Bouwe Dirks wedBouwe Dirks wedwinkeliersche
A-061Karremanstraat 30Jacob Hildebrand sjouwer
A-060Karremanstraat 32 Yemes gealimenteerd
A-060Karremanstraat 32Jan Hendriks gealimenteerd
A-060Karremanstraat 32Johannes Caspers wedgealimenteerd
A-058Noorderhaven 107 de Stad ledige casern
A-059Noorderhaven 107Jan Robijns Parkement metzelknegt


1814 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51006 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 160 en 174 van 3 aug 1814
adressoortbedraggebruik
A-059Noorderhaven 107provisionele en finale toewijzingfl. 409huis genaamd het Valkje A-059
 
verkoperKlaas Blok
koperPopke Minnes Minnema


1821 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-061Karremanstraat 30Hielkje Simons, overleden op 26 november 1821moeder van Sjoukje (vrouw van Jacob Hildebrand, pakhuisknecht Karremanstraat A 61), Dirk, sleper en Sybren Bouwes de Vries, idem. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1822 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-058Noorderhaven 107Rimmert Ruurds Noordhuis, overleden op 6 februari 1822scheepskapitein, man van Elisabeth Pieters Tollinga (Zoutsloot A 58), vader van afwezige Ruurd, stuurman (op reis naar Hamburg) en minderjarige Jikke, Wipkje, Pieter, Hendrik, Taekeltje en Willem Rimmerts Noordhuis. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1827 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-061Karremanstraat 30Sjoukje Bouwes de Vries, overleden op 16 maart 1827winkeliersche, vrouw van Jacob Hildebrandt, wijnpakhuisknecht (Karremanstraat A 61, testamentair erfgenaam), geen kinderen. Saldo fl. 233,25. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 384Noorderhaven 107Popke Minnes MinnemaHarlingenschipperpakhuis en erf (192 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 385Karremanstraat 32Jacob HildebrandHarlingenhuis (45 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 386Karremanstraat 30Jacob HildebrandHarlingenhuis en erf (100 m²)


1833 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-060Karremanstraat 32Jacob Hillebrands, overleden op 22 oktober 1833geboren/afkomstig uit Nassau, Karremanstraat A 60/61, wednr. Sjoukje Bouwes de Vries (zuster van wijlen Dirk Bouwes de Vries), geen kinderen, testamentair erfgenaam is volle neef van zijn wijlen echtegenote, te weten Bouwe Dirks de Vries, werkman. Saldo fl. 194,16. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1833 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-061Karremanstraat 30Jacob Hillebrands, overleden op 22 oktober 1833geboren/afkomstig uit Nassau, Karremanstraat A 60/61, wednr. Sjoukje Bouwes de Vries (zuster van wijlen Dirk Bouwes de Vries), geen kinderen, testamentair erfgenaam is volle neef van zijn wijlen echtegenote, te weten Bouwe Dirks de Vries, werkman. Saldo fl. 194,16. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1836 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-061Karremanstraat 30Bouwe Dirks de Vries, overleden op 23 juli 1836Karremelkstraat A 61, man van Catharina Anthoons Mestman (tekent 'Mestema'), vader van minderjarige Dirk, Rinske en Martje Bouwes de Vries. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1838 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51019 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 13 en 21 van 16 mei 1838
adressoortbedraggebruik
A-058Noorderhaven 107provisionele en finale toewijzingfl. 700pakhuis genaamd het Valkje aan de Noorderhaven A-058
 
verkoperBartle Agema
koperJetze Rodenhuis


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-058Noorderhaven 107Ruurd van Dokkum... A.J. Bakels, broeder vd bruidegom 1821; BS huw 1820, huw 1821, ovl 1844, ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk A-058, wijk B-044, wijk D-006, wijk H-129, supp wijk D-184; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-059Noorderhaven 107Baukje Bouwes Feenstra... BS huw 1826, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk A-055; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-059; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-059Noorderhaven 107Fetje Simonszoud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-059; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-060Karremanstraat 32Antje Murks van Slooten... huw 1832, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk B-059; oud 33 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk A-060; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-060Karremanstraat 32Jan van der Heide... 1868 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk B-059; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, arbeider, wijk A-060; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-061Karremanstraat 30Catharina Wesmanoud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-061; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-061Karremanstraat 30Lolle Sytses Goverts... B-045, zv Sijtse G, en Mintje Hercelius; BS ovl 1839; 1840 huwelijken, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk A-061, wijk B-023, wijk D-095, 158, wijk E-066; oud 38 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, meesterknecht ... (alles)


1839 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 384 Jetze RodenhuisHarlingenaanmerkelijk verbeterd door het maken eener nieuwe gevel


1839 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 385 Jetze RodenhuisHarlingenaanmerkelijk verbeterd door het maken eener nieuwe gevel


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-059NoorderhavenBaukje Feenstra34 jHarlingengezin 1, v, protestant, weduwe, geen
A-059NoorderhavenPopke Minnema12 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
A-059NoorderhavenSetske Minnema13 jMeppelgezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-059NoorderhavenAntie Minnema5 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-059NoorderhavenFetje Simons50 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
A-060KarremanstraatJan J van der Heide33 jHarlingenm, protestant, gehuwd, arbeyder
A-060KarremanstraatAntie van Sloten33 jBolswardv, protestant, gehuwd
A-060KarremanstraatHylke van Sloten6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-060KarremanstraatTamer van Slooten13 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-060KarremanstraatTrijntie van Sloten11 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-060KarremanstraatTietje van Sloten1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-061KarremanstraatSyberen D Sleeper48 jHarlingenm, protestant, gehuwd, korendrager
A-061KarremanstraatCatharina Wesman40 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
A-061KarremanstraatDirk B de Vries11 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
A-061KarremanstraatReinskje de Vries5 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-058Noorderhaven 107Pieter Pieters Louwenaar... Zee, werkman, 1816, zv Pieter L, en Janke Jetzes; BS huw 1815, huw 1816, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk A-058; Ik Ondergetekende Geertje Gonggrijp weduwe van Cornelis van Velsen, en wonende te HRL, Verklare bij desen ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-061Karremanstraat 30Gerritje Ulbes Dreyer... 1810, BS huw 1837, ovl 1857, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk A-006, 8, 61, 100, wijk B-153, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-061Karremanstraat 30Wytse Fredriks Fielbach... A-193; VT1839; geb 10 aug 1809, ged 13 aug 1809 Grote Kerk HRL, zv Frederik Filbach en Catharina ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 384A-058 (Noorderhaven )wed. J. Rodenhuis en dochterpakhuis
Sectie A nr. 384A-059 (Noorderhaven )wed. J. Rodenhuis en dochterpakhuis
Sectie A nr. 385A-060 (Karremansstraat)Dirk B. de Vrieswoonhuis
Sectie A nr. 386A-061 (Karremansstraat)Dirk B. de Vrieswoonhuis


1863 - bewonersadresnaamgegevens
A-058Noorderhaven 107Teetske Simons Hoornstra... HRL, huwt met Pieter Ruurds Zwart op 18 okt 1827 HRL, huw.afk. 7 en 14 okt 1827 HRL, dienstmeid. ovl wijk A-058, wonende te HRL. 1830, dv Simon Jacobs H, en Antje Taedes; BS huw 1827, ovl 1830, ovl 1863, bev.reg. HRL ... (alles)


1864 - bewonersadresnaamgegevens
A-060Karremanstraat 32Catharina Mesman... 1864 HRL, 1e huwt met Bouwe Dirks de Vries op 16 jan 1834 HRL, 2e huwt met Sijtse Dirks Sleeper, ovl wijk A-060, dv Antonie M(esdag), en Renske Andries (Hoedtje); BS huw 1834, huw 1839, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 384A-055 (Noorderhaven)Wed. Jetze Rodenhuis en dochterpakhuis
Sectie A nr. 384A-055 (Noorderhaven)Wed. Jetze Rodenhuis en dochterwoonhuis
Sectie A nr. 385A-056 (Karremansstraat)wed. en erven Dirk B. de Vrieswoonhuis
Sectie A nr. 386A-057 (Karremansstraat)wed. en erven Dirk B. de Vrieswoonhuis


1901 - variaadresbronbericht
Noorderhaven 107Oud Harlingen Magazine 1986Verkoop van het pakhuis Het Valkje op de hoek van de Karremanstraat en de Noorderhaven.


1901 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49102 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 1844, 1849 en 1850 van 18 dec 1901
adressoortbedraggebruik
A-055Noorderhaven 107provisionele en finale toewijzingfl. 2027pakhuis met erf op de hoek van de Noorderhaven en de karremanstraat
 
verkoperJohanna Elisabeth Valckenier (te Arnhem)
verkoperJetske Valckenier (te Groningen, gehuwd met en gesterkt door jonkheer Coenraad Alexander von Geusau)
koperCarl Gerhard Varendorf (ook wel genaamd Wegeman)


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4431Karremanstraat 30 (A-057)fa. Zeilmaker (en Co. te Amsterdam)woonhuis
Sectie A nr. 4432Karremanstraat 32 (A-056)Abe Hainjawoonhuis
Sectie A nr. 384Noorderhaven 107 (A-055)C.G. Vahrendorff (Gen. Wegemann)pakhuis en woonkelders


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 107J. v. Hulst14Fabrik., Kantoor


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 107Naaml. Venn. J. v. Hulst's Bouwstofindustrie14


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 107J. v.d. Hulst Bouwstoffenind. N.V.14


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 107J. v.d. Hulst Bouwstoffenind. N.V.14


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 107J. v.d. Hulst Bouwstoffenind. N.V.14


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 107J. v.d. Hulst Bouwstoffenind. N.V.14


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderhaven 107J. van Hulstfabrikant


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 107J. Mensing116Arts


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 107J. v.d. Hulst Bouwstoffenind. N.V.14


1937 - kentekenadresnaam
B-23127
Noorderhaven 107Jacob Mensing


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 107J. Mensing635Arts


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.J. Mensing635Arts


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.J. Mensing635Arts


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.Tj.H. Hut635Arts


1965 - adresboekadresnaam
Noorderhaven 107E.H. (Evert) v.d. Leij


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 107beeldbepalend pand8 van 10
  terug