Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hoogstraat 20
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hoogstraat 20 2-111 2-155 B-023 B-028


Huisnaam in: 1693
Gebruik:
Naam: het schepel
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
0000 - variaadresbronbericht
Hoogstraat 20Oud Harlingen Magazine 1998Bouke Miedema, heren- en dameskapper in de Hoogstraat


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 pagina 400r van 15 jan 1620 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Hoogstraat 20Hoyte Seerps Bonga x Dieucke Wijnerts kopen een huis met zomerhuis daar achter, op de hoek van de zz. Hoogstraat. Ten O. het diept en de straat, ten W. erven Fedde Claes. Gekocht van Joseas van Aersen en Hack Uupkes te Arum voor 1501 gg.


 


 


 


 


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0214v van 29 mrt 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 20Hoogstraat ZZ [niet vermeld]1/2 huis
 
koperJohannes Jansen 900-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: diept]
naastligger ten zuidenhet huis van Ime Dirckx
naastligger ten westenhet huis van Jan Sybes
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
Frederick Kroll q.q., executeur
Sipke Dirckx q.q., executeurs van
verkoperhet testament van wijlen Horatio Bonganotaris


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 12av van 5 jan 1662 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Hoogstraat 20(per decreet) "Wordt geveild door Brechtje Hansen wv Sipke Sytjes grootschipper voor haarzelf en als moeder en wettige voorstanderse van haar kinderen, een 1/2 huis, loods en plaats zz Hoogstraat, daar Wirdum uithangt. Ten O. Jan Sibes, ten Z de wv Pibe Hayes Sinnema, ten W. Inne Tjeerds, ten N. de Hoogstraat. Met vrije in en uitgang achter uit naar de vallaten. Geen grondpacht. Geboden door Ipe Tijssen 388 GG. Gekocht door Jan Sybes pottebakker voor 390 GG.


 


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 35r van jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Hoogstraat 20Gooitje Braam koopt 1/2 van het hoekhuis 'het Schepel' in de Hoogstraat, tegenover 'de Rode Ploegh'. Ten O. de straat en diept, ten W. gortmaker Jan Jansen, ten Z. de nazaten van Hollander, waar 'de Rode Leeuw' uithangt, ten N. de Hoogstraat. De andere helft is van erven Pieter Ackersloot. Gekocht van erven Lyutien (Lyntien)- en Pytter Aerts.


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 35r van jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Hoogstraat 20Gooitje Braam koopt 1/2 van het hoekhuis 'het Schepel' in de Hoogstraat, tegenover 'de Rode Ploegh'. Ten O. de straat en diept, ten W. gortmaker Jan Jansen, ten Z. de nazaten van Hollander, waar 'de Rode Leeuw' uithangt, ten N. de Hoogstraat. De andere helft is van erven Pieter Ackersloot. Gekocht van erven Lyutien (Lyntien)- en Pytter Aerts.


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0035r van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 20Hoogstraat ZZ tegenover de Rode Ploeg [staat: rooploeg]1/2 hoekhuis genaamd het Schepel
 
koperGoytien Braem koopman209-00-00 GG
eigenaar van 1/2de erfgenamen van Pieter Pieters Ackersloot
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidende erfgenamen van Hollander waar de roo leeuw in de gevel
naastligger ten westenJan Jansen gortmaker
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperSimon Bootsma, erfgenaam van
erflaterwijlen Lijntien Aerts, en
erflaterwijlen Pytter Aerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGooitje Braam koopt 1/2 van het hoekhuis 'het Schepel' in de Hoogstraat, tegenover 'de Rode Ploegh'. Ten O. de straat en diept, ten W. gortmaker Jan Jansen, ten Z. de nazaten van Hollander, waar 'de Rode Leeuw' uithangt, ten N. de Hoogstraat. De andere helft is van erven Pieter Ackersloot. Gekocht van erven Lyutien (Lyntien)- en Pytter Aerts.


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-111 Hoogstraat 20huis
eigenaarGoitien Braam
gebruikerJelle Willems cum soc.
huurwaarde24-14-00 CG
aanslag huurwaarde04-19-00 CG


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-111 Hoogstraat 20huis
eigenaarGoitien Braam erven
gebruikerJan Aleffs cum soc.
huurwaarde24-14-00 CG
aanslag huurwaarde04-19-00 CG
aansl. huurw. voldaan26-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-111 Hoogstraat 20huis
eigenaarSymon Stinstra
gebruikerCeimpe Hoytes
huurwaarde54-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-00-00 CG


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-111 Hoogstraat 20huis
eigenaarSymon Stinstra
gebruikerMinne Harmens
huurwaarde57-18-00 CG
aanslag huurwaarde09-13-00 CG


 


 


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-111 Hoogstraat 20Minne Wilda, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal14-00-00 CG


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0024v van 3 dec 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 20Hoogstraat ZZ hoek het Oostend recht tegenover de Rode Ploeghuis voormaals bakkerij
 
koperAlbert Yeps, gehuwd metmr. bakker551-14-00 GG
koperSjeuke Doedes
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenhet huis de Rode Leeuw
naastligger ten westenJan Sybes
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperTrijntie Gooitjens Braam, weduwe van
verkoperwijlen Simon Johannes Stinstrakoopman


 


 


 


 


 


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0054v van 6 mei 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 20Hoogstraat ZZhuis en bakkerij
 
koperWillem Douwes koopman3250-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen2-02-00 CG
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenhuis genaamd de Roode Leeuw
naastligger ten westenF. Tangerman n.u.
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperHiske Osinga, gehuwd met
verkopervroedsman Jacob Ruitinga
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Douwes, koopman, koopt huis en bakkerij c.a. ('het Scheepel' genaamd), zz. Hoogstraat, bewoond en gebruikt door de verkopers, met alle backers gereedschappen. Grondpacht 42 st aan de Stad. Ten O. de Zoutsloot, ten Z. `t huis de Roode Leeuw, ten W. F. Tangerman c.u., ten N. de Hoogstraat. Gekocht van Hiske Osinga x mede-vroedschap Jacob Ruitinga voor 3250 gg.


 


 


 


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
2-147 Hoogstraat 20S W Houtsma
2-147 Hoogstraat 20Willem Houtsma, 21 jaar, gehuwdinwoning


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-155 Hoogstraat 20S W Houtsma3-00-00 CGhuis en bakkerij (lotten)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-023Hoogstraat 20Sipke Willems Houtsma... A-236, gebruiker is Claas Gerrits de Vries, timmerknegt, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk B-023, bakker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk B-024, gebruiker is H. Boekholt, kleermaker, 1814. (B2 04); id. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-023Hoogstraat 20Sipke Houtsma Sipke Houtsma bakker


1822 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-023Hoogstraat 20Antje Willems Houtsma, overleden op 20 september 1822vrouw van Anneus Jelles Tadema, geen kinderen, zuster van Sipke, mr. bakker (Hoogstraat B 23) en wijlen NN Willems Houtsma (vader van Ymkje, vrouw van Bouwe Rodenhuis, koopman/ Brits consulairagent en Tjardus Houtsma, idem), waarschijnlijk dochter van wijlen Willem Douwes Houtsma en Petronella Greidanus. Saldo fl. 274,04. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1823 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-023Hoogstraat 20Sipke Willems Houtsma, overleden op 5 juli 1823mr. bakker (Hoogstraat B 23), vader van Willem, bierbrouwer, Hendrik, mr. bakker, Ymkje en Aafke Sipkes Houtsma (vrouw van Johan Fredrik Tuinstra, mr. bakker). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-023Hoogstraat 20Aafke Sipkes Houtsma, overleden op 27 februari 1825vrouw van Johan Fredrik Tuinstra, mr. bakker (Hoogstraat B 23), moeder van minderjarige Sipke-Willem Johans Tuinstra. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1829 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49022 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 346 en 358 van 28 okt 1829
adressoortbedraggebruik
B-023Hoogstraat 20provisionele en finale toewijzingfl. 2077huis en broodbakkerij in de Hoogstraat B-023
 
verkoperImkje Sipkes Houtsma
verkoperHendrik Sipkes Houtsma
verkoperRinske Laases Spannenburg (wv Willem Sipkes Houtsma)
verkoperJohan Frederik Christiaan Tuinstra
koperJohanna Siersma


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 462Hoogstraat 20Johan Frederik TuinstraHarlingenkoekbakkerhuis en erf (190 m²)


1835 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-023Hoogstraat 20Ymkje Sipkes Houtsma, overleden op 5 april 1835zuster van wijlen Willem, in leven bierbrouwer (man van Rinske Laases Spannenburg, bierbrouwersche, vader van Doetje en minderjarige Geertje en Sipke Willems Houtsma) en wijlen Hendrik Sipkes Houtsma, in leven mr. bakker (wednr. Janke Binksma, man van Trijntje Aaikes Niehof, bakkersche, vader van Albertus, apothekersbediende en minderjarige Doedtje Hendriks Houtsma: voogd is Albertus Binksma, rijksontvanger Marrum -uit 1e huwelijk - en van minderjarige Catharina, Sipke, Arius en Hendrina Hendriks Houtsma -uit 2e huwelijk-), halfzuster van wijlen Aafke Sipkes Houtsma (vrouw van Johannes Frederiks Tuinstra, bakker Hoogstraat B 23, moeder van minderjarige Sipke Johannes Tuinstra). Saldo fl. 671,25. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-023Hoogstraat 20Johanna Siersema... Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1826, ovl 1844; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk B-023; ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-023Hoogstraat 20Johan Frederik Tuinstra, overleden op 16 april 183938 jr, mr. bakker, geboren Franeker, overleden Hoogstraat B 23, wednr. Aafke Sipkes Houtsma, man van Johanna Siersma, winkelierse, vader van minderjarige Sipke Johans Tuinstra (16 jr) (uit 1e huwelijk) en van Janna-Catharina (11 jr), Augustinus (8 jr) en Duco Johans Tuinstra (1 jr) (uit 2e huwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-023HoogstraatJohanna Siersma38 jHarlingenv, protestant, weduwe, winkeliersche
B-023HoogstraatSipke Tuinstra14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-023HoogstraatAugustinus Tuinstra9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-023HoogstraatDuco Tuinstra2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-023HoogstraatJanna Tuinstra11 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-023Hoogstraat 20Hendrik Willem Jans de Haan, overleden op 14 juni 18467 mnd (geboren 22/11/1845), overleden Hoogstraat B 23, zoon van Jan Sakes de Haan, bakker en Sjieuwke Douwes van der Veen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-023Hoogstraat 20Jan de Haan, overleden op 30 oktober 184725 jr, geboren Heerenwal 7/4/1822, overleden Hoogstraat B 23, bakker, man van Sjieuwke Douwes van der Veen, bakkersche, vader van minderjarige Hendrik en Jan Jans de Haan. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-023Hoogstraat 20Hendrik Riechler Jans de Haan, overleden op 15 mei 18481 jr (geboren 17/1/1847), overleden Hoogstraat B 23, zoon van wijlen Jan Sakes de Haan en Sjoeuke Douwes van der Veen, bakkersche, broer van minderjarige Jan-Riechler Jans de Haan. Saldo fl. 88,90. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-023Hoogstraat 20Jan Riechler Jans de Haan, overleden op 13 augustus 18487 mnd? (geboren 17/3/1848), overleden Hoogstraat B 23, zoon van wijlen Jan Sakes de Haan en Sjoeuke van der Veen, bakkerse. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-023Hoogstraat 20Boukje van Gorkum... vest. 20 aug 1860 uit Zwolle, dv Dirk vG, en Antje Johannes Frank BS ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk B-023, wijk E-143; oud 49 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk F-012; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-023Hoogstraat 20Lolle Sytses Goverts... Sijtse G, en Mintje Hercelius; BS ovl 1839; 1840 huwelijken, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk A-061, wijk B-023, wijk D-095, 158, wijk E-066; oud 38 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, meesterknecht der ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 462B-023 (Hoogstraat)C. Pasmawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 462B-028 (Hoogstraat)Sipke Johs. Faberwoonhuis


1898 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Hoogstraat 20, HarlingenHoogstraat 20K. Henstrakruideniers- en grutterswaren


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 462Hoogstraat 20 (B-028)Klaas Henstra


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Hoogstraat 20 Klaas Henstrawinkelier
vorige grondslagf. 2500
huidige grondslagf. 2500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Hoogstraat 20mej. A.Henstrakruidenierster


1935 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Hoogstraat 20, HarlingenHoogstraat 20H. Walingastoffeerderij, beddenmagazijn, verhuizingen


1946 - kentekenadresnaam
B-30886
Hoogstraat 20Bauke Miedema


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 20B. Miedema970Dames- en herenkapper


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.B. Miedema970D.- en h.kapper


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.B. Miedema970D.- en h.kapper


1965 - adresboekadresnaam
Hoogstraat 20B. (Bauke) Miedema
  terug