Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noordijs 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Noordijs 1 2-142 2-175 D-010 D-007
   huisnummer hoger Scheerstraat 1 (niet bekend) 2-175 B-009* B-027
 


 


 


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0066v van 22 dec 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 1Scheerstraat NZ [staat: straat lopende naar de Franekerpoort]1/2 houtstek
 
koper provisioneelN. N.
eigenaar van 1/2Pyter Sioerdts
naastligger ten oostenmr. Thymen Obbes schoolmeester [staat: schooldienaar]
naastligger ten zuidenScheerstraat [staat: straat]
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat]
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2Pyter Sioerdts
verkoperAacht Wytses, weduwe van
verkoperwijlen Pyter Robijns, en
verkoper q.q.Jan Schellinghwouw, curatorFraneker
verkoper q.q.Pyter Syoerdts, curator
verkoper q.q.Meynert Wytses, curatoren over
verkoperde onmondige weeskinderen van wijlen Pyter Robijns
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van Aacht Wytses wv Pyter Robijns, (Jan Schellingwouw te Franeker, Pyter Syoerts en Meynert Wytses als curatoren over) de onmondige weeskinderen van Pyter Robijns x Aacht Wytses en xx dochter Schellingwouw, 1/2 houtstek in de straat naar de Franekerpoort. De andere 1/2 is van Syoert Pyters en wordt tegelijk geveild. Ten O. mede schooldienaar Thymen Obbes [Thymannus Obbonis], ten Z. en W. de straat.


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0077v van 26 jan 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 1drie pijpen, bij dehoutstek
 
koper provisioneelRitske Freercx 504-00-00 GG
naastligger ten oostenmr. Thymen Obbes* schoolmeester [staat: schooldienaar]
naastligger ten zuidenScheerstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van ?, (a) een houtstek bij de drie pijpen. Ten O. schooldienaar Thymen [Obbes] [Thymannus Obbonis], ten W. de straat. Provisioneel koper is Ritske Freercx voor 504 gg.


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0191v van 16 jan 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 1Scheerstraat NZ [staat: straat naar de Franekerpoort]1/4 houtstek
 
koperN. N. 0-00-00 GG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenmr. Tymen Obbes
naastligger ten zuidenScheerstraat [staat: Herenstraat]
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Herenstraat]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Schellingwouw, bestevader vanFraneker
erflaterde weeskinderen van wijlen Pieter Robijns, gehuwd met
erflaterwijlen Aecht Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van Jan Schellingwouw te Franeker


 


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0279v van 11 jun 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 1Scheerstraat NZ [staat: in de straat naar de Franekerpoort toe strekkende]3/4 houtstek strekkende van de straat voor noordwaarts tot aan het huis van Kemp
 
koperKempe Cornelis, gehuwd met420-00-00 GG
koperSiuucke Feddes
naastligger ten oostenhet huis van mr. Tymen Obbes*
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenScheerstraat [staat: straat]
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat]
naastligger ten noorden*het huis van Kempe Ariaens
verkoperPouwels Janssen, gehuwd met
verkoperAecht Wytses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaKempe Cornelis x Siuucke Feddes kopen 3/4 houtstek in de straat naar de Franekerpoort. Ten O. mr. Tymen [Obbes] [Thymannus Oobonis] en een steeg, ten Z. en W. de straten, ten N. Keympe Ariaens. Gekocht van Pouwels Jans x Aecht Wytzes voor 429 gg.


1628 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0077r van 20 sep 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 1Noordijs (op de noorderhoek van het)huis, strekkende van het Noordijs zuidwaarts tot aan zekere steeg aldaar oost en
 
koperJelte Bouwens, gehuwd met965-00-00 GG
koperMarij Jans
naastligger ten oostenRippert Agges
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordenNoordijs
verkoperBouis Bouwenskistmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJelte Bouuens x Marij Jans kopen een huis noorderhoek noordees. Ten O. Rippert Agges, ten Z. een steeg, ten W. en N. de straat. Er geldt een overeenkomst van 29 maart 1585 die vorige eigenaren Pybe Wibrants x Auck Taeckes gesloten hebben. Geen grondpacht. Gekocht van kistmaker Bouue Bouuens haren vader voor 965 gg.


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0051r van 3 mrt 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 1Noordijs OZ [staat: op de noorderhoek van de Noordies]huis Ca
 
koperDouue Claessen, gehuwd metklokslager755-15-00 GG
koperRixst Jarichs
naastligger ten oostenhet huis van Laes Dircks
naastligger ten zuidensteeg [niet vermeld]
naastligger ten westenNoordijs [staat: straat]
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: straat]
verkoperJelte Bouuens, gehuwd met
verkoperMarij JansAmsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouue Claessen x Rixst Jarichs onder de klokslag van Arum kopen een huis op de noorderhoek van de Noordies. Ten O. Laes Dircks, ten W. en N. de straten. Geen grondpacht. Gekocht van Jelte Bouuens x Marij Jans te Amsterdam voor 755 gg 15 st.


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0147r van 10 mei 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 1Noordijs OZ op de noorderhoekhuis
 
koperSicke Scheltes, gehuwd met780-07-00 GG
koperJancke Harckes
naastligger ten oostenClaes Dirckx
naastligger ten zuidensteeg [niet vermeld]
naastligger ten westenNoordijs [staat: straat]
naastligger ten noordenScheerstraat [niet vermeld]
verkoperDouwe Claes, gehuwd met
verkoperRixt Jarichs


 


 


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0022v van 4 sep 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 1Scheerstraat NZ [staat: bij de drie pijpen]huis
 
koperInne Tiaerds c.u.315-00-00 GG
naastligger ten oostende hof van Ede Sibrants Feytama e.a.
naastligger ten zuidenScheerstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenHarcke Douues steenvoerder
verkoperEde Sibrants Feytama
verkoperMaike Sibrants Feytama


 


 


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0187r van 24 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 1Noordijs OZ, op de noorderhoek van hethuis
 
koperSeerp Gatties 1007-00-00 GG
bewonerJoannis Hylkes Hanekuik
naastligger ten oostende weduwe van vroedsman Yde Taeckes
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidende weduwe van Foppe Foppes
naastligger ten westenNoordijs [staat: straat]
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: straat]
verkoperde weduwe en erfgenamen van Sicke Scheltes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSeerp Gatties koopt huis op de noordhoek van het Noordijs. Ten O. wd. Yde Taeckes, ten Z. wd. Foppe Foppes en een steeg die oost-west loopt [Pakhuissteeg], ten W. en N. de straat. Gekocht van erven Sicke Scheltes.


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0052v van 21 sep 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 1Scheerstraat NZ [staat: op de westerhoek van de straat naar de Bank van Lening bij het houten brugje]vervallen huis tegenover de Rode Leeuw
 
kopertegenover het huis genaamd de Roode Leeuw Thijs Ypes, gehuwd metmolenmaker3-03-00 CG
koperTrijntie Pieters
naastligger ten oostenHylck Claeses
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat]
naastligger ten westenhet huis genaamd de Rode Leeuw
naastligger ten zuidenScheerstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJents Wygers
commissaris en politiemeesterburgemeester Take Wybrandts Jellema
commissaris en politiemeesterAugustinus Pytersbrouwer
verkoperGerryt Gouckes q.q.koopman
verkoperZiricus Nauta q.q., met consent vanapotheker
verkoperAmelyke Haenties
eerdere samenvatting door Yde ElsingaThijs Ypes, molenmaker x Trijntie Pieters koopt een vervallen huis met mooie huisstede en alle oude steen, op de W. hoek van de straat die naar de Bank van Leening gaat, omtrent het houten brugje, tegenover het huis 'de Rode Leeuw', teneinde daarop een bequaem huis te bouwen, wegens onvermogen van de eigenaars. Ten O. Hylcke Clases, ten Z. en W. de straten, ten N. Jelte Wygers?. Gekocht van de politiemeesters van de stad, volgens resolutie van 21 jul 1679.


 


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0107v van 25 jun 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 1Scheerstraat NZ [staat: aan het noordeinde van het Noordijs]grondpacht van 03-03-00 CG uit hun eigen huis
 
koperThijs Yppes, gehuwd met60-00-00 CG
koperTrijntie Pieters
verpachter grondde Stad Harlingen3-03-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van Hendrick Hendrix
naastligger ten zuidenScheerstraat [staat: straat]
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat]
naastligger ten noordende kamer van vroedsman Coolhart
verkoper van 5/8de erfgenamen van Aeltie Hotses
verkoper van 3/8de erfgenamen van Gerrit Goukes


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-142Noordijs 1huis
eigenaarAnne Dirks
gebruikerAnne Dirks
huurwaarde32-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-142Noordijs 1huis
eigenaarAnne Dirks
huurwaarde32-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan4-6-1720


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0161v van 28 feb 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 1Noordijs OZ1/3 huis
 
koperEelke Dircks koopman590-00-00 CG
eigenaar van 1/3Eelke Dirckskoopman
verpachter grondde Stad Harlingen1-02-08 CG
naastligger ten oostenburgemeester Rein Sickes
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenNoordijs [staat: straat]
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: straat]
verkoperSeerp Dircks broeder van de koper


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-142 Noordijs 1huis
eigenaar van 2/3 Eelke Dirks
eigenaar van 1/3 Cornelis Dirks
gebruikerCornelis Symons cum soc.
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-08 CG
opmerking[eigenlijk geldt een grondslag van 80:00:00 voor 2-141 en 2-142 samen]


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0036r van 28 okt 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 1Noordijs OZ hoekdwarshuis
 
koperburgerhopman Jan Sipkes Buma mr. bakker1420-00-00 GG
huurderYttje Oosterbaan c.u.
huurderTrijntje Oosterbaan c.u.
naastligger ten oostende stal van de weduwe van wijlen burgemeester Menalda
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westenNoordijs [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: straat naar de Lombartspijp]
verkoper q.q.Eelco Dirx Wildschut, curator overkoopman
verkoperde nagelaten kinderen van zijn broer Cornelis Dirx Wildschut
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Sipkes Buma, mr. bakker, koopt dwarshuis hoek Noordijs. Ten O. de stal van wd. Reinalda, ten Z. een doorgaande steeg [Pakhuissteeg] waardoor dit huis een vrije in- en uitgang heeft, ten W. de straat en diept, ten N. de straat lopende naar de Lombartspijp. Gekocht van erven Dirk Wildschut.


 


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0271r van 29 nov 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 1Scheerstraat NZ [staat: op de hoek van het houten brugje]huis
 
koperCornelis Fokkes, gehuwd metmr. bakker425-14-00 GG
Lolkien Rinkes
bewonerAndrys Ymkestrekveerschipper
naastligger ten oosten[de geniaarde] Harmen Douwes
naastligger ten oosten[de geniaarde] Symon Jacobs
naastligger ten zuidenScheerstraat [staat: straat naar de Lombardspijp]
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordenPyter Beernts
verkoper van 1/2Andrys Ymkestrekveerschipper
verkoper van 1/8Roelof HendriksSurhuisterveen
verkoper van 1/8Claes HendriksSurhuisterveen
verkoper van 1/8Martien HendriksSurhuisterveen
verkoper van 1/8Janneke HendriksSurhuisterveen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Fokkes, mr. bakker x Lolkien Rinkes koopt deftig en welbetimmerd huis op de hoek bij het houten brugje. Ten O. Harmen Douwes en Symon Jacobs [zij hadden het in eerste instantie gekocht maar werden alsnog geniaard door IJsbrand Thomas], ten Z. de straat naar de Lombardspijp [Scheerstraat], ten W. de Zoutsloot [Herenwaltje], ten N. Pyter Beernts. Royaal voorhuis, voorkamer met daaronder een woonkelder, een royale kelder kamer en een woonkelder met ingang opzij van het huis en 2 secreten met afvoer en regenbak en opzij een luttie, een schotelwasserstrog en bleekveldje aan het diept. Gekocht van Andrys Ymkes, trekveerschipper voor 1/2 en Roelof-, Claes-, Marten- en Janneke Hendriks van Surhuisterveen, voor de andere 1/2.


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-142 Noordijs 1huis
eigenaarJan Sipkes Buma
gebruikerJan Sipkes Buma
huurwaarde80-00-00 CG
aanslag huurwaarde13-06-10 CG


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0180r van 5 mei 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 1Noordijs OZ op de hoek van de straat van de brug bij huis De Rode Leeuwhuis en bakkerij
 
koperSybrant P. Feitama plateelbakker2050-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen1-02-08 CG
huurderHessel Jacobs
huurderPytter Daniels
huurderJan Poulus
gebruiker van een gedeelte van het huisJan Kuik
naastligger ten oostende weduwe van Reinder Sickes Menalda
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: straat naar de Lombartspijp]
verkopervroedsman Jan Sipkes Buma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybrand P. Feitama, plateelbakker, koopt huis en bakkerij op de hoek van de straat van `t brugje bij `t huis de Roode Leeuw naar de Lombartspijp lopende, in vieren bewoond. Ten O. Rein Sickes Menalda, ten Z. een doorgaande steeg [Pakhuissteeg], ten W. het Noordijs, ten N. de straat naar de Lombartspijp. Gekocht van Jan Sipkes Buma.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-142 Noordijs 1Albert Pieters, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal25-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-142 Noordijs 1huis
eigenaarSybrand Feytema
gebruikerAlbert Pytters
huurwaarde80-00-00 CG
aanslag huurwaarde14-10-14 CG


 


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0092r van 2 okt 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 1Scheerstraat NZ [staat: naast de Scheer op de hoek bij het houten brugje]huis
 
koperArjen Reidses, gehuwd metschilder310-00-00 GG
Pytje Jans
huurderde weduwe van Abbe Rinses c.s.
naastligger ten oostende weduwe van Albert Ruirds
naastligger ten zuidenScheerstraat [staat: straat naar de Lombartspijp]
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordende weduwe van Pyter Beernds
verkoperSara Broers, gehuwd met
verkoperPier Eelkes, tevens erfgename van haar moeder
wijlen Lolkje Rinkes, laatste weduwe van
Cornelis Fockes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArjen Reitses, schilder x Pytje Jans koopt huis naast 'de Scheer', op de hoek bij `t houten brugje. Ten O. wd. Albert Ruirds, ten Z. de straat die naar de Lombardspijp gaat [Scheerstraat], ten W. de Zoutsloot [Herenwaltje], ten N. wd. Pyter Beernds. Gekocht van Sara Broers x Pier Eelkes, mr. bakker, als mede-erfgenaam van haar moeder Lolkje Rinses, laatst wd. v. Cornelis Fockes.


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0171v van 29 okt 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 1Noordijs OZ hoekhuis en bakkerij
 
koperClaas van Velzen, gehuwd metmr. bakker1999-19-00 CG
koperAntje Bartels
naastligger ten oosten*Mathijs Smit
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: straat]
verkoperSybrand Feitamakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas van Velzen, mr. bakker x Antje Bartels koopt huis en bakkerij hoek Noordijs. Ten O.?, ten W. het Noordijs, ten Z. een steeg, ten N. de straat. Gekocht van Sybrand Feitama.


 


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0015v van 11 dec 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 1Noordijs OZhuis en bakkerij
 
koperAntje Hartmans, weduwe van1830-00-00 GG
wijlen Ocke Bouwes
bewonervroedsman Claas van Velsen
naastligger ten oostende stal van de heer Mathijs Smit
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordenScheerstraat
verkopervroedsman Claas van Velsen, gehuwd metmr. bakker
verkoperAntje Bartels
verkoper q.q.vroedsman Augustinus Moccama, crediteur
verkoper q.q.burgervaandrig Albert Noordga, crediteur
verkoper q.q.Evert Wiarda, gezamelijke hypothecaire en persoonlijke crediteuren vanzilversmid
verkoperClaas van Velzen c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAntje Hartman wv Ocke Bouwes, koopt huis en bakkerij op het Noordijs. Ten O. de stal van R. Smit, ten Z. een doorgaande steeg [Pakhuissteeg], ten W. het Noordijs, ten N. de Scheerstraat. Gekocht van de schuldeisers van mr. bakker Claas van Velsen x Antje Bartels.


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0129v van 10 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 1Noordijs OZ op hoekhuis en bakkerij
 
koper door niaarHartman Yges, weduwe vanmr. bakker1850-00-00 GG
koper door niaarwijlen Jetske Dirks
geniaarde koperTettje Piers, weduwe van
geniaarde koperwijlen Hein Joukes
huurderHartman Yeges c.u.
naastligger ten oostenhr. R. Smit
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordenScheerstraat
Jarichius Eelcoma, administratorpraeceptor der latijnse scholen
Hein Mollema, administratoren overmr. gortmaker
verkoperde goederen geerfd door de kinderen van Hartman Yges, van hun grootmoeder
erflaterwijlen Antje Hartman, weduwe van
erflaterwijlen Ocke Bouwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHartman Yges, mr. bakker x Jetske Dirks koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Tettje Piers wv Hein Joukes, het huis en bakkerij op de hoek van het Noordijs. Ten O. Rein Smit, ten Z. een doorlopende steeg [Pakhuissteeg], ten W. het Noordijs, ten N. de Scheerstraat. Sybrand Feitama heeft het recht om de wal en de steeg te gebruiken om hout op te slaan in zijn houtschuur. Gekocht van (praeceptor bij de Latijnse School Jarichius Eelcoma en mr. gortmaker Hein Mollema als curatoren over de goederen die de kinderen van Hartman IJges zijn nagelaten door hun grootmoeder) Antje Hartman wv Ocke Bouwes, voor 1850 gg.


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0001r van 30 aug 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 1Noordijs OZ huis en bakkerij
 
koperFrans Arjens bakkersknecht1745-00-00 GG
huurder bovenste graanzolder van het voorhuisCornelis Gerbens 14-00-00 CG
huurder woonkelderDirk Jansen 23-00-00 CG
huurder woonkelderTzietske Jans 20-00-00 CG
naastligger ten oostende heer Smit
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordenScheerstraat
verkoperHartman Yegesmr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrans Arjens, bakkersknecht te Franeker, koopt huis en bakkerij. Ten O. de stalling van Matthijs Smit, ten Z. een doorgaande steeg (Pakhuissteeg), ten W. en N. de straat. Gekocht van mr. bakker Hartman Yeges.


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0186v van 13 jan 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 1Scheerstraat NZ [staat: naast de Scheer op de hoek bij het houten brugje]huis
 
koperPier Reitzes, gehuwd metschilderaar800-00-00 CG
Nieske Jacobs
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Scheer van Minze Ruirds
naastligger ten zuidenScheerstraat [staat: de straat na de Lommertspijp loopende]
naastligger ten westenZoutsloot
naastligger ten noordende weduwe van Beernd Pieters
verkoperArjen Reitzes, gehuwd metschilderaar
Pyttje Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPier Reitzes, schilderaer, en Nieske Jacobs kopen een huis naast 'de Scheer', op de hoek bij `t houten brugje, door de verkopers en anderen bewoond. De beide woonkelders zijn nog voor een jaar verhuurd. Ten O. Minne Ruurds, ten Z. de straat die naar de Lommertspijp loopt [Scheerstraat], ten W. de Zoutsloot [Herenwaltje], ten N. wd. Beernd Pieters. Verkopers moeten de wal naast het huis op eigen kosten vernieuwen. Gekocht van Arjen Reitzes, schilderaer, en Pyttje Jans, zijn vrouw.


 


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0014r van 21 jan 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 1Scheerstraat NZ op de hoekhuis
 
koperFedde Bouwes, gehuwd met415-21-00 GG
Trijntje Jansen
huurderJan Beernds c.s.
naastligger ten oostenhet huis de Scheer
naastligger ten zuidenScheerstraat
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordenSjierk Pieters
verkoperNieske Jacobs, weduwe van
wijlen Pier Reidzes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTeade Bouwes x Trijntje Jansen koopt huis op de hoek van de Scheerstraat. Ten O. het huis 'de Scheer', ten Z. de Scheerstraat, ten W. de Zoutsloot [Herenwaltje] en de straat, ten N. Sjierk Pieters. Gekocht van Nieske Jacobs wv Pier Reidzes, voor 415 gg.


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
2-147 Noordijs 1S W Houtsma
2-147 Noordijs 1Willem Houtsma, 21 jaar, gehuwdinwoning


 


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0266v van 16 nov 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 1Scheerstraat NZ op de hoekhuis
 
koperJacob Cornelis, gehuwd met500-00-00 CG
koperAnskje Jans
huurderWillem Johannes
naastligger ten oostenRein Dhaman zadelmaker
naastligger ten zuidenScheerstraat
naastligger ten westenHerenwaltje [niet vermeld]
naastligger ten noordende erfgenamen van Sierk kooltjer
verkoperBouwe FeddesbakkerFraneker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Cornelis x Anskje Jans koopt huis op de hoek van de Scheerstraat. Ten O. zadelmaker Rein Daamen, ten Z. de Scheerstraat, ten W. de straat, ten N. erven kooltjer Sierk [Pieters]. Gekocht van Bouwe Feddes [Bakker?] te Franeker.


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0164r van 4 dec 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 1Noordijs OZ hoek Scheerstraat wijk D-010huis en bakkerij
 
koperSipke Houtsma mr. brood- en kleinbakker1260-00-00 CG
huurderPieter Lanting c.s.
naastligger ten oostenJohannes Gorter
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordenScheerstraat
verkoperAntje Hylkes, weduwe van
verkoperwijlen Frans Arjens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSipke Houtsma, mr. brood- en kleinbakker, koopt huis en bakkerij hoek Scheerstraat/Noordijs, wijk D-010. Ten O. Johannes Gorter, ten Z. een doorgaande steeg [Pakhuissteeg], ten W. en N. de straat. Gekocht van Antje Hylkes wv Frans Arjens.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-175 Noordijs 1S W Houtsma5-00-00 CG


1812 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51004 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 124 van 20 jun 1812
adressoortbedraggebruik
B-009Scheerstraat 1koopaktefr. 526huis in de Scheerstraat B-009
 
verkoperJacob Cornelis Blaauw (gehuwd met Anskie Jans)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-009Scheerstraat 1Anske Dijkstra... bij N. vd Veer en A.G. de Jong, werkman, wonende te HRL 1816; BS geb 1811, huw 1816; gebruiker van wijk B-009, bakkersknegt; eigenaar is W. Sandt van Nooten, 1814. (GAH204); A. Alles D. ende Baukje Pieters Halma, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-009Scheerstraat 1Jacobus Frans de Zwaan... HRL 1802, 1807, 1810, BS ovl 1814, huw 1815, huw 1816, huw 1820 1831 huwelijken, huw 1834; gebruiker wijk B-009, schoenlapper; medegebruikers Anske Dijkstra, bak-kersknegt, Oetske Gerrits de Groot, kleine negotie; ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-009Scheerstraat 1Johanna Postmageb 1790 Ameland, ovl 9 jun 1814 HRL; wijk B-009, dv Jan P., en ... ; BS ovl 1814


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-009Scheerstraat 1Oetske Gerrits de Groot... ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-009Scheerstraat 1Susanna de Zwaangeb 1810 HRL, ovl 25 feb 1814 HRL; wijk B-009, zv Jacobus dZ, en ... BS ovl 1814


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-009Scheerstraat 1Willem Sandt van Nooten... betaald aan de f. 10:10:0 aan de gemeenteraad op 22 aug 1793. (burgerboek); eigenaar van wijk B-009; gebruikers Anske Dijkstra, bakkersknegt, Oetske Gerrits de Groot, kleine negotie, Jacobus de Zwaan, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-010Noordijs 1Hendrik Sipkes Houtsma... Kerk HRL 1809, BS huw 1813, huw 1820, huw 1823, ovl 1832, ovl 1858, regattdv1826-93; gebruiker van wijk D-010, bakker, medegebruikers zijn Jan Botes, bakkersknegt, Tjerk S. van Reenen, schoenmakersknegt, eigenaar is ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-010Noordijs 1Jan Botesmedegebruiker van wijk D-010, bakkersknegt, andere medegebruikers H. Houtsma, bakker, (zv eig. S. Houtsma), en Tjerk S. van Reenen, schoenmakersknegt; eigenaar is S. Houtsma, (vdr van H. Houtsma), 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-010Noordijs 1Sipke Willems Houtsma... (GAH204); eigenaar van wijk B-024, gebruiker is H. Boekholt, kleermaker, 1814. (B2 04); id. van wijk D-010, gebruikers zijn H. Houtsma, bakker, Jan Botes, bakkersknegt, Tjerk S. van Reenen, schoenmakersknegt, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-010Noordijs 1Tjerk Sjoerds van Reenen... en Reinofke de Vries; BS huw 1813, huw 1839, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk F-224; gebruiker van wijk D-010, schoenmakersknegt; medegebruikers H. Houtsma, bakker, Jan Botes, bakkersknegt; eigenaar is S. Houtsma, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-010Noordijs 1S Houtsma H Houtsma bakker
D-010Noordijs 1Jan Botes bakkersknegt
D-010Noordijs 1Tjerk S van Reenen schoenmakersknegt
B-009Scheerstraat 1W S van Noten Anske Dijkstra bakkersknegt
B-009Scheerstraat 1Oetske Gerrits de Groot kleine negotie
B-009Scheerstraat 1Jacobus de Zwaan schoenlapper


1818 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51009 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 267 en 273 van 23 dec 1818
adressoortbedraggebruik
B-009Scheerstraat 1provisionele en finale toewijzingfl. 120huis met twee woonkelders B-009
 
verkoperWillem Sandt van Nooten
koperJohannes van Beemen


1829 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49022 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 346 en 358 van 28 okt 1829
adressoortbedraggebruik
D-010Noordijs 1provisionele en finale toewijzingfl. 995huis en bakkerij op het Noordijs D-010
 
verkoperImkje Sipkes Houtsma
verkoperHendrik Sipkes Houtsma
verkoperRinske Laases Spannenburg (wv Willem Sipkes Houtsma)
verkoperJohan Frederik Christiaan Tuinstra
koperBouwe Fontein


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 460Scheerstraat 1Eeltje CornelisHarlingenhoutzaagmolenaarsknegthuis (72 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 695Noordijs 1Bouricius FonteinHarlingenhuis en erf (240 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-009Scheerstraat 1Dirk Wybrens Jansen... A 16 jun 1853 Almenum, zv Wiebren Jans en Pietje Sjoerds; BS huw 1856, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk B-009, wijk G-330, wijk H-059, wijk I-016; oud 34 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, kuipersknecht, ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-009Scheerstraat 1Jan Harents van der Sluis... vdS, en Trientje Gabes Oosterwerff; BS huw 1823, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk F-067, wijk G-120, wijk B-009, wijk E-002; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk H-145; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-009Scheerstraat 1Klaaske Eeltjes Akkerboom... Cornelis A., en Grietje Reins; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1824, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk B-009, 12; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-012; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-009Scheerstraat 1Ymkje Wobbes Harkema... 1810; ondertrouw HRL; oud 67 jaar, geb Surhuisterveen en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk B-009; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-010Noordijs 1Akke Tolstraoud 55 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk D-010; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-010Noordijs 1Antie B Vombergoud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-010; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-010Noordijs 1Pieter Douwes van Dorpen... HRL 1851 wijk D-012; oud 39 jaar, geb Kimswerd en wonende te HRL. 1839, brood- en kleinbakker, wijk D-010; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-010Noordijs 1Sytske Jans van der Brug... 1806, BS huw 1835, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk D-012; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-010; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-010Noordijs 1Teunis van Phalenoud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-010; VT1839


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-010Noordijs 1Tietje Dirks Tolsma, overleden op 8 mei 183957 jr, dienstmeid, geboren Franeker, overleden Noordijs D 10, ongehuwd, zuster van Akke (wed. Hendrik van Varel), wijlen Jan (1e man van Feikje Pieters van der Tol, thans wed. Lammert Timmer, vader van minderjarige Grietje, Dirk en Tjietske Jans Tolsma) en wijlen Geertje Dirks Tolsma (vrouw van wijlen Willem Stalstra, moeder van minderjarige Antje Willems Stalstra, te Franeker). Saldo fl. 254,41. (ook Certificaat geen Onroerend Goed) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-009ScheerstraatYemkje Harkema67 jSerusterveenv, protestant, weduwe, winkeliersche
B-009ScheerstraatYemkje Vink13 jAugustinisgav, protestant, ongehuwd
D-010NoordijsPieter van Dorpen39 jKimswerdgezin 1, m, protestant, gehuwd, brood en kleinbakker
D-010NoordijsSytske van der Brug34 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
D-010NoordijsDouwe van Dorpen3 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
D-010NoordijsJan van Dorpen6 mHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
D-010NoordijsVolkert A Zijlstra18 jHerbayumgezin 1, m, protestant, ongehuwd
D-010NoordijsJulius Jacobus Smith16 jMinnertsgagezin 1, m, protestant, ongehuwd
D-010NoordijsTrijntie S Vellinga19 jFranekergezin 1, v, protestant, ongehuwd
D-010NoordijsAntie B Vomberg50 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe
D-010NoordijsJiekke W Faber17 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
D-010NoordijsAkke Tolstra55 jFranekergezin 3, v, protestant, weduwe, geen
D-010NoordijsTeunis van Phalen30 jHarlingengezin 3, m, protestant, ongehuwd
D-010NoordijsAndries van Phalen16 jHarlingengezin 3, m, protestant, ongehuwd
D-010NoordijsDirkje van Phalen26 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd
D-010NoordijsJantie van Phalen25 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-010Noordijs 1Petronella B. van Varel, overleden op 13 maart 1841B.=Berlina, 29 jr, overleden Noordijs D 10, vrouw van Sietse Hoekstra, zeekapitein, moeder van minderjarige Klaas Sietzes Hoekstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-009Scheerstraat 1Maria Altena, overleden op 8 augustus 1844(Certificaat van onvermogen), 16 jr (geboren 7/11/1827), overleden Rode Leeuwsbrugje B 9. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-010Noordijs 1Douwe Pieters van Dorpen, overleden op 18 december 184610 jr (geboren 31/1/1836), overleden Noordijs D 10, zoon van Pieter Douwes van Dorpen, bakker en Sytske Jans van der Brug, broer van minderjarige Jan en Antje Pieters van Dorpen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1849 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51027 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 51 van 11 aug 1849
adressoortbedraggebruik
B-009Scheerstraat 1koopaktefl. 6004/5 deel in huis op de hoek van de Scheerstraat, B-009
 
verkoper en cedentPieter Wiebes
verkoper en cedentFroukje Wiebes Vries (te Leeuwarden, wv klaas pieters huizinga)
verkoper en cedentFintje Wiebes de Vries (gehuwd met casper johannes schokker)
verkoper en cedentWobbe Wiebes de Vries (woonachtig in zijn schip)
koper en schuldenaarPieter Hendriks Schokker (gehuwd met roelofke wiebes de vries)
cessionarisJohannes Baron


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-009Scheerstraat 1Jouwkje Oebles Platje... ''Plaatje'', dv Oebele Thijssens P, en Joukje Roels; BS huw 1823, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk B-009, wijk E-002, wijk F-067, wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 460B-009 (Scheerstraat)Douwe J. de Boerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 460*B-012 (Scheerstraat)Douwe de Boer en kinderenwoonhuis
Sectie A nr. 460*B-027 (Heerenwaltje)Douwe Jans de Boerwoonhuis
Sectie A nr. 695D-007 (Noordijs)Jacob P. Eppingawoonhuis


1887 - variaadresbronbericht
Noordijs 1Oud Harlingen Magazine 1988Broodbakker Houbeijn verstigt zich op het Noordijs


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 695Noordijs 1 (D-007)Antje van Dorpen (wed. H. Ouendag)woonhuis
Sectie A nr. 460Scheerstraat 1 (B-012)Douwe de Boerwoonhuis


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Noordijs 1T. Terpstrajongens: 0, meisjes: 0
vrouwen: 0
bakker


1914 - variaadresbronbericht
Noordijs 1Oud Harlingen Magazine 1991Bakkerij Terpstra, hoek Scheerstraat-Noordijs


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noordijs 1 Tjerk Terpstrabroodbakker
vorige grondslagf. 1000
huidige grondslagf. 1000
Scheerstraat 1 Willem F.G. Berkohoutwerkman
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 800


1928 - adresboekadresnaamberoep
Scheerstraat 1mej. Kl. v/d Veentelefoniste
Scheerstraat 1M.Wijniaonderwijzer


1965 - adresboekadresnaam
Noordijs 1G. (Geert) Terpstra
Scheerstraat 1D. (Dirk) Zeinstra


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Scheerstraat 1rijksmonument 20646


2000 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 6305Scheerstraat 1
  terug