Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Franekereind 11
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Franekereind 11,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Franekereind 11 2-162 2-193 D-159 D-025
 huisnummer lager  huisnummer hoger Franekereind 11 2-162 2-193 D-159 D-026
 huisnummer lager  huisnummer hoger Franekereind 13 2-162 2-193 D-030 D-027


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Franekereind 13, Harlingen Franekereind 13, Harlingen Franekereind 13, Harlingen
aangrenzende stegensteeg
Franekereind 13naamloze steeg ten westen


 


 


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0119v van 24 mrt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 13Franekerpijpen, omtrent de1/2 huis
 
koper door niaarClaes Sipkes, gehuwd metGG 750:00:00
Aeff TierdtsOosterbierum
geniaarde koperN. N.
huurderWillem Bartels kuiper
naastligger ten oostenHessel Gatses
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenjuffrouw Doyem
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGerryts Juussen?


 


 


 


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0216r van 18 jun 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 13Franekereind NZ [staat: Noordijs]1/4 huis
 
koperDirck Jacobs c.u.mr. schoenmakerCG 350:00:00
verpachter grond de Stad HarlingenCG 1:04:00
floreenbelastingGG 1:01:00
naastligger ten oostende weduwe van Jacob Pytters
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenvaandrig Yppe Beerns
verkoperTeie Claessen


1673 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0128v van 20 dec 1673 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 13Franekereind [staat: Voorstraat bij de Franekerpijp]grondpacht 1-10-00 CG
 
koperDoede Bauckes c.u.bakkerCG 21:00:00
grondpacht uit het huis genaamd de Fortuin van Doede Bauckes c.u.bakker
naastligger ten oostende weduwe van Jacob Pieters
naastligger ten westenGeert Jansen zakkendrager
verkoperReyner Templaer


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-162 Franekereind 13huis
eigenaarvroedsman Rowel
gebruikervroedsman Rowel
huurwaardeCG 60:00:00
aanslag huurwaardeCG 12:00:00


 


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0278v van 19 dec 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 13Franekereind NZ [staat: Voorstraat bij Neel Abbes brug]huis
 
kopervroedsman Barent Rowel blauwververGG 650:00:00
geniaarde koperAlbert Ruirds c.u.blauwverver
verpachter grondde Stad HarlingenCG 1:04:00
naastligger ten oostende erven van Freerk Jacobs
naastligger ten zuidenFranekereind [niet vermeld]
naastligger ten westenhet huis van vroedsman Rowel
naastligger ten noordende erven van Freerk Jacobs
verkoperoud hopman Sytse Doedes Winia


 


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-162 Franekereind 13huis
eigenaarvroedsman Rowel
huurwaardeCG 60:00:00
aanslag huurwaardeCG 12:00:00
aansl. huurw. voldaan13-4-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-162 Franekereind 13huis
eigenaarvroedsman Rowel
gebruikervroedsman Rowel
huurwaardeCG 60:00:00
aanslag huurwaardeCG 10:00:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-162 Franekereind 13huis
eigenaarAleph van der Meulen
gebruikerAleph van der Meulen
huurwaardeCG 60:00:00
aanslag huurwaardeCG 10:00:00


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-162 Franekereind 13Cornelis Brouwer, bestaande uit 3 personenpraesenteert voor het 1e jaar dubbeld
aangebooden capitaalCG 50:00:00


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-193 Franekereind 13J Albarda drCG 5:00:00huis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-030Franekereind 13Nolke van der Veer... in 1833, zv Marten Nolkes en Elisabeth Paulus; BS huw 1812, ovl 1815, huw 1816, ovl 1833; gebruiker wijk D-030, trekschipper; eigenaar is Cornelis B. Zoete, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-030Franekereind 13Cornelis B Zoete Nolke van der Veer trekschipper


1823 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-030Franekereind 13Rinske Cornelis Zoete, overleden op 1 juni 1823dochter van Cornelis Bouwes Zoete, trekveerschipper (Voorstraat D 30) en Aukje Tjepkes Blok, zuster van minderjarige Akke, Dieuwke, Bouwe en Tjepke Cornelis Zoete. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1828 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51015 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 94 en 95 van 26 nov 1828
adressoortbedraggebruik
D-030Franekereind 13provisionele en finale toewijzingfl. 85koopmanshuis D-030
 
verkoperCornelis Bouwes Soete
koperHendrik Jietzes Wouda


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 743Franekereind 11Bernardus Dirks EerdmansHarlingenbanketbakkerpakhuis (63 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 744Franekereind 13Hendrik Jetses WoudaHarlingenwinkelierhuis en erf (147 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-030Franekereind 13Cornelis Bouwes Zoete... 1816, huw 1838, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk C-088, wijk H-195, supp wijk G-402; eigenaar van wijk D-030; gebruiker Nolke vd Veer, trekschipper, 1814. (GAH204); id. van wijk G-249; gebruiker Lolke S. Zwaal, ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-030Franekereind 13Ymkje Geerts de Beer... de B., en Hieke Walles Hettema; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1835, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk D-030; Bote L. Tuininga en IJ.G. dB. beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-159Franekereind 11Aafke Ypes Schuitmaker... wijk D-152, dv IJpe Lieuwkes S, en Sijke Pieters; BS ovl 1834; 1837 hu, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk D-159; oud 31 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk D-154; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-159Franekereind 11Cornelis Beidschat... Huiving; dopen Grote Kerk HRL 1808, Burgerlijks Stand 1837 huwelijken, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk D-159; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, korendrager, wijk D-154; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Sectie A nr. D-030 H J Wouda stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-030NoordijsHendrik J Wouda37 jStiensm, protestant, gehuwd, kooltjer en winkelier
D-030NoordijsAntie P Kuiken44 jSt Jacobv, protestant, gehuwd
D-030NoordijsMinne L Buuren16 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-030NoordijsSaapje L Buuren23 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-030Franekereind 13Foppe Douwes Visser, overleden op 26 mei 18436 mnd (geboren 6/11/1842), overleden Voorstraat D 30, zoon van Douwe Foppes Visser, schipper en Saapje Louws Buuren, broer van minderjarige Hendrik Douwes Visser. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-030Franekereind 13Auke Redmers Wouwenaar, overleden op 13 januari 184820 jr, geboren Minnertsga, overleden Franekerend D 30, ongehuwd, zoon van Redmer Oedses Wouwenaar, gardenier en wijlen Kersje Aukes Kok, broer van Johanna en minderjarige Ulkje, Oeds, Eelke en Froukje Redmers Wouwenaar. Saldo fl. 183,30. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-030Franekereind 13Jan Posthumusgeb jan 1802 Beetsterzwaag, ovl 1 aug 1852 Beetsterzwaag, huwt met Alegonda Keizer, med. doctor, zv Fedde Tjeerds P, en Antje Pieters Kroes; BS ovl 1852; bev.reg. HRL 1851 wijk D-030


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-030Franekereind 13Jan Stevens Cloeck Beekhuisgeb 1797 prov, huwt met Klaaske Posthumus, N.H., schrijnwerker, A 10 nov 1856 Leeuwarden; bev.reg. 1851 wijk D-030, wijk E-009


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-030Franekereind 13Klaaske Posthumusgeb 1805 prov, huwt met Jan S.C. Beekhuis, A 10 nov 1856 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk D-030, wijk E-009


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 743D-159 (Franekereinde)Hendrik M. Tigchelaarpakhuis
Sectie A nr. 744D-030 (Franekereinde)Hendrik Oedses Wouwenaarwoonhuis


1867 - bewonersadresnaamgegevens
D-030Franekereind 13Antje Pieters Kuiken... 1851 wijk A-064, wijk D-076, 165, wijk I-021; oud 44 jaar, geb St. Jacob en wonende te HRL. 1839, wijk D-030; ... (alles)


1867 - bewonersadresnaamgegevens
D-030Franekereind 13Hendrik Jitses Wouda... wijk D-076, 165, wijk I-021; oud 37 jaar, geb Stiens en wonende te HRL. 1839, kooltjer en winkelier, wijk D-030; VT1839; H.J.W. eigenaar van perceel nr. 744 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 702, huis en ... (alles)


1872 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Franekereind 13 (westgevel in de steeg), HarlingenFranekereind 13 (westgevel in de steeg)18 A. BLOK 72'baksteeninscriptie


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 23 feb 1871
D-030Franekereind 13Een huis waarin thans eene slagerij wordt uitgeoefend aan de Voorstraat, verhuurd aan J.A., Blok. Provisioneel verkocht op 6 mrt 1872 door notaris P. Zeper Dz. te Leeuwarden..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3518D-025 (Franekereind)Jacob A. Blokwerkplaats
Sectie A nr. 3519D-026 (Franekereind)Jacob A. Blokwoonhuis
Sectie A nr. 744D-027 (Franekereind)Jacob A. Blokwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4606Franekereind 11 (D-025)Jacob A. Blok
Sectie A nr. 744Franekereind 13 (D-027)Jacob A. Blok


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Franekereind 13 Jacob T. Stienstrawinkelier
vorige grondslagf. 1500
huidige grondslagf. 1400


1928 - adresboekadresnaamberoep
Franekereind 13J.Scholtebrandstoffenhandelaar


1932 - variaadresbronbericht
Franekereind 13Oud Harlingen Magazine 1992mei: Brandstofhandel Scholte wordt overgenomen door W.J. Bergsma, Franekereind 13


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 13W.J. Bergsma408Brandstoffenh.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindW.J. Bergsma408Brandst.h.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindW.J. Bergsma408Brandst.h.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindW.J. Bergsma408Brandst.h.


1954 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Franekereind 13, HarlingenFranekereind 13 Bergsmabrandstoffenhandel


1983 - variaadresbronbericht
Franekereind 13Hein Buisman StichtingBouw negentiende eeuw, aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1983


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Franekereind 13rijksmonument 20339


2003 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 8649Franekereind 13
  terug