Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lammert Warndersteeg 3
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lammert Warndersteeg 3 3-ong 3-184 G-224 G-268
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lammert Warndersteeg 8 3-162 3-184 G-220 G-263


Huisnaam in: 1804
Gebruik: zoutkeet
Naam: de hoorn
Kwartier/wijk G-224
Verkoper:
Koper/eigenaar: tjallingii, wed. f
 


 


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0208r van 13 mrt 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 8Lammert Warndersteeg WZ [staat: nieuwe kerkstraat]kamer
 
koperEelck Claeses, weduwe van1700-00-00 GG
koperwijlen Ydtse Eelckes
verpachter grondSipcke Dircx 0-14-00 CG
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg [niet vermeld]
naastligger ten zuidenJasper Boetes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende hof van Lammert Warners
verkoperSicke Annes, gehuwd met
verkoperTrijn Jacobs


 


 


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0149r van 29 mei 1641 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 8Lammert Warndersteeg WZ [staat: nieuwe kerkstraat] tegenover de hiervoor gekochte zoutkeetkamer
 
koperoud burgervaandrig Schelte Juriens 1601-00-00 GG
verpachter grondde erfgenamen van Jan Dirx 0-14-00 CG
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperoud burgemeester Coenraet Abbes


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0149r van 29 mei 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 3Lammert Warndersteeg OZ [staat: nieuwe kerkstraat]zoutkeet
 
koperoud burgervaandrig Schelte Juriens 1601-00-00 GG
floreenrente0-07-00 GG
naastligger ten oostenZoutstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenKromme elleboogsteeg
naastligger ten westenLammert Warndersteeg [staat: nieuwe kerkstraat]
naastligger ten noordende keet van de oud hopman Lambart Warners
verkoperoud burgemeester Coenraet Abbes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSchelte Juriens (Fontein), oud-burgervaandrig, koopt een zoutkeet in de Nieuwe Kerkstraat (Lammert Warndersteeg). Ten O. de straat en diept (Zoutstraat), ten W. de Lammert Warnerssteeg, ten Z. de Kromme Elleboogsteeg, ten N. de zoutkeet van oud-hopman Lammert Warners. Alles incl. een waterpraam en de helft v.d. putstoel etc. Hij koopt ook nog een camer recht tegenover de zoutkeet, wz. Lammert Warnerssteeg, en alle verdere inventaris behalve de losse kolen, turf en zout. Gekocht van oud-burgemeester Coenraat Abbes, voor 1601 gg.


 


 


 


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0174v van 25 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 3Lammert Warndersteeg OZzoutkeet
 
koperNicolaus Gerardi Bramius apotheker2350-00-00 GG
kopermede vroedschap Wopke Jansen Akker
floreenrente0-07-00 GG
naastligger ten oostenZoutstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenKrommelleboogsteeg
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten noordende zoutkeet van de oud gemeensman Schelto Fontein
verkoperoud gemeensman Schelto Fontein c.u.


 


1678 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0014r van 2 mrt 1678 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 8Lammert Warndersteeg OZkamer
 
koperDoede Hendricks, gehuwd metzoutzieder2400-00-00 CG
koperBauckien Seerps
verpachter grond kamerde Stad Harlingen0-14-00 CG
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenhuis genaamd het Wapen van Batavia
naastligger ten westende hof van Freerck Braem
naastligger ten noordenMinne Jansen
verkoper van 1/2Maria Sybema, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Schelto Fonteyn
verkoper van 1/3 van 1/2Georgius Fonteynmedicinae doctor
verkoper van 1/3 van 1/2Maria Fonteyn
verkoper van 1/3 van 1/2Susanna Fonteyn


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0093r van 3 mei 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 3Lammert Warndersteeg OZzoutkeet
 
koperGoverius Braem, enapotheker1860-00-00 GG
koperJoannes Acker medicinae doctor
floreenrente0-07-00 GG
naastligger ten oostenZoutstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenKromme Elleboogsteeg
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten noordenzoutkeet van Doede Hendrix
verkoperFokeltie Clases Braem, weduwe en boedelhouder van
verkoperwijlen Wopke Jansen Acker


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0093r van 3 mei 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 3Lammert Warndersteeg OZzoutkeet
 
koperGoverius Braem, enapotheker1860-00-00 GG
koperJoannes Acker medicinae doctor
floreenrente0-07-00 GG
naastligger ten oostenZoutstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenKromme Elleboogsteeg
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten noordenzoutkeet van Doede Hendrix
verkoperFokeltie Clases Braem, weduwe en boedelhouder van
verkoperwijlen Wopke Jansen Acker


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0160v van 2 jan 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 3Lammert Warndersteeg OZzoutkeet
 
koper door niaarDoetie Romckes Braem, gehuwd met4400-00-00 CG
koper door niaarCornelis Minses koopman
geniaarde koperJoannes Willems Vosma, gehuwd met
geniaarde koperJanke Doedes
floreenrente0-07-00 GG
naastligger ten oostenZoutstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenCromellenbooghsteeg
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten noordenDoede Hendrix koopman
verkoper van 1/2Gouke Claassen Braem, en
verkoper van 1/2dr. Joannes Acker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDoetie Romkes Braam x Cornelis Minses koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Joannes Willems Vosma x Janke Doedes, een mooie zoutkeet met de inventaris, oz. Lammert Warnerssteeg. Ten O. de straat en diept (de Zoutstraat?), ten W. de Lammert Warnerssteeg, ten Z. de Kromme Elleboogsteeg, ten N. de zoutkeet van Doede Hendrix (Vosma). De kopers moeten de wal ten O. samen met Doede Hendrix onderhouden en hebben elk vrij op- en afslag op hun deel van die wal, voor turf, hout etc. Gekocht van Gouke Claessen Braam voor 1/2, en van dr. Joannes Akker voor 1/2, voor 4400 cg.


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
3-162Lammert Warndersteeg 8keet
eigenaarsecretaris Backer
gebruikerArjen Robijns
huurwaarde200-00-00 CG
aanslag huurwaarde40-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
3-162Lammert Warndersteeg 8keet
eigenaarsecr[etaris] Backer
gebruikerArjen Robijns
huurwaarde200-00-00 CG
aanslag huurwaarde40-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan30-5-1720


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0107r van 6 apr 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 3Lammert Warndersteeg OZzoutkeet met pannen, bakken, kuip en putten
 
koperFrouckjen Claeses Braam, gehuwd met5350-00-00 CG
koperHarmannus Portier koopman
floreenrente0-07-00 GG
naastligger ten oostenZoutstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenKromme Elleboogsteeg
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten noordende zoutkeet van de erfgenamen Dirk Pyters
verkoperdr. Romulus Backersecretaris van Barradeel


1726 - reëelkohieradresgebruik
3-162 Lammert Warndersteeg 8keeth
eigenaarHermanus Portier nom. uxor.
gebruikerHermanus Portier nom. uxor.
huurwaarde200-00-00 CG
aanslag huurwaarde33-06-08 CG


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
3-162 Lammert Warndersteeg 8soutkeet
eigenaarHarmanus Portier n.u.
gebruikerHarmanus Portier n.u.
huurwaarde200-00-00 CG
aanslag huurwaarde33-06-10 CG


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0073v van 22 nov 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 3Lammert Warndersteeg OZzoutkeet
 
koperTjalling Tjallingii apotheker7350-00-00 CG
floreenrente0-07-00 GG
naastligger ten oostenZoutstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenKromme elleboogsteeg
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten noordende zoutkeet van Reinder Fontein c.s.koopman
verkoperFroukjen Claeses Braam, gehuwd met
Harm Portierkoopman


1746 - reëelkohieradresgebruik
3-162 Lammert Warndersteeg 8zoutkeet
eigenaarTjalling Tjallingii
gebruikerTjalling Tjallingii n.u.
huurwaarde200-00-00 CG
aanslag huurwaarde36-07-04 CG


 


 


 


 


 


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0011v van 22 jan 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 8Lammert Warndersteeg WZhuis en weefwinkel
 
koperFreerk Fontein koopman 140-00-00 GG
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenJohannes moutmaker
naastligger ten westenJacob Hibma koopman
naastligger ten noordenJacob Hibma koopman
verkoperJan Allertsbontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFreerk Fontein, koopman


 


 


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0124r van 4 sep 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 8Lammert Warndersteeg WZ [staat: Kruisstraat NZ]huis
 
koperW. J. Hanekuik advocaat150-00-00 CG
huurderOepke Zomer
huurderSymon Gerlofs
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenKruisstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenW. J. Hanekuik
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/3Geert Roelofs
verkoper van 1/3Houkje Roelofs, gehuwd met
verkoper van 1/3Feike Dirks
verkoper van 1/3Neinke Roelofs, gehuwd met
verkoper van 1/3Dirk Faber


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-184 Lammert Warndersteeg 3F Tjallingii2-10-00 CGkeet


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-220Lammert Warndersteeg 8Frans Tjallingii... wijk D-034, gleybakkerij, 1814. (GAH204); id. van wijk D-037, houtschuur, 1814. (GAH204); id. van wijk G-220, zoutpakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk G-224, zoutkeet ''de Hoorn''; gebruiker Claas D. Molenaar, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-224Lammert Warndersteeg 3Claas Dirks Molenaar... eigenaar van wijk F-221; gebruiker Dirk Hend. Faber, varensgesel, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk G-224, keetknegt; eigenaar is F. Tjallingii wed., zoutkeet ''De Hoorn'', 1814. (GAH204); C.D.M., ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-224Lammert Warndersteeg 3F Tjallingii wed zoutkeet de hoorn
G-224Lammert Warndersteeg 3Claas D Molenaar keetknegt
G-220Lammert Warndersteeg 8F Tjallingii erven zoutpakhuis


1822 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 6 van 12 jan 1822
adressoortbedraggebruik
G-220Lammert Warndersteeg 8koopaktefl. 25001/2 deel van de zoutkeet genaamd de Hoorn G-220, G-224, G-225 en G-328
 
verkoperElizabeth Pieters Hannema
koperPieter Feytama Tjallingii
koperGrietje Tjallingii


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 933Lammert Warndersteeg 3Sybrand Tjallingii en mede E.Harlingenkoopmanzoutkeet (290 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 945Lammert Warndersteeg 8Sybrand Tjallingii en mede E.Harlingenkoopmanpakhuis of zoutbergplaats en e (67 m²)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-224Lammert van der steegHarm van der Zee32 jHeegm, protestant, weduwnaar, keetknegt
G-224Lammert van der steegBijke van der Zee19 jHeegv, protestant, ongehuwd
G-224Lammert van der steegHarmina van der Zee9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-224Lammert van der steegJanke van der Zee1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51024 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 29 van 25 mrt 1846
adressoortbedraggebruik
G-220Lammert Warndersteeg 8koopaktefl. 8501/3 deel in de zoutkeet met knechtswoning, selhuis enz., G-220, G-224, G-225, G-327 en G-328
 
verkoperAafke Tjallingii
koperSybrand Tjallingii


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-220Lammert Warndersteeg 8Hette Koestrageb 1802 HRL, ovl 30 dec 1879 HRL, huwt met Andries Onsman, N.H., arbeidster in 1851, dv IJnte K, en Hiske Douwes Prins; BS ovl 1879; bev.reg. HRL 1851 wijk G-031, 199, wijk G-220, 303


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-220Lammert Warndersteeg 8Pieter Christiaans Riem... Wijnalda; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1832, ovl 1887, bev.reg. HRL 1851 wijk D-062, 91, wijk G-220; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-055; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-220Lammert Warndersteeg 8Romkje Ages Postma... Age Pieters P, en Weltje Romkes Seldrijk; BS huw 1832, ovl 1884, bev.reg. HRL 1851 wijk D-062, 92, wijk G-220; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-055; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-224Lammert Warndersteeg 3Marijke Yedes Bakker... Trijntje Tjepkes Blok; dopen Grote Kerk 1807, BS ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk A-182, wijk E-210, wijk G-224; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-221; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-224Lammert Warndersteeg 3Trijntje Tjepkes Blok... Dieuwke Scheltes; huw Grote Kerk HRL 1797, dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk G-224; oud 69 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-221; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 933G-224 (Lammert Warndersteeg)Dirk Tjallingiiwoonhuis
Sectie A nr. 945G-220 (Lammert Warndersteeg)Dirk Tjallingiipakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 945G-263 (Lammertwarndersteeg)Dirk Tjallingiibergplaats
Sectie A nr. 933G-268 (Lammertwarndersteeg)Dirk Tjallingiiwoonhuis en fabriek


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5179Lammert Warndersteeg 3 (G-268)fa. Frans Tjallingiizoutziederij
Sectie A nr. 5111Lammert Warndersteeg 8 (G-263)Sybrand Tjallingii (en Cons.)woonhuis
  terug