Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kruisstraat 8
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kruisstraat 8 3-175 3-198 G-211 G-257
aangrenzende stegensteeg
Kruisstraat 8naamloze doorlopende steeg ten noorden
Kruisstraat 8naamloze doorlopende steeg ten zuiden


 


 


1645 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0180r van 13 apr 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kruisstraat 8Kruisstraat ZZ [staat: Grote Kerkstraat NZ]mouterij
 
koperSicke Scheltes c.u.600-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-03-00 CG
naastliggersteeg
naastligger ten oostende erfgenamen van Jan Adams
naastligger ten zuidenmr. Wytse Pytters c.u.
naastligger ten westende mouterij van Cornelis Ariens
naastligger ten noordenKruisstraat [niet vermeld]
verkopermr. Wytse Pytters c.u.


 


 


 


 


 


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0168r van 26 jul 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kruisstraat 8Kruisstraat ZZ [staat: achter de brouwerij van de vroedsman Jacob van der Voorda]schuur, oostelijk gedeelte van een
 
koper door niaarSicke Scheltes, koper door niaarniaarnemer van208-14-00 GG
geniaarde koperSicke Lieuwes
verpachter grondburgemeester Lantingh 2-16-00 CG
huurderFeike Symens
naastligger ten oostenSicke Scheltes
naastligger ten zuidenSicke Scheltes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenKruisstraat [staat: straat]
verkoperde crediteuren van Feike Symens c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSicke Scheltes koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Sikke Lieuwes, het O. deel van een schuur achter de brouwerij van de vroedsman Jacob v.d. Voorda. Ten O. en Z. de koper, ten N. de straat. Gekocht van de crediteuren van Feike Symons voor 208 gld.


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
3-175Kruisstraat 8mouterie
eigenaarUift Folkerts
gebruikerUift Folkerts
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
3-175Kruisstraat 8mouterie
eigenaarUift Folkerts erven
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan25-5-1720


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
3-175 Kruisstraat 8mouterij
eigenaarburgemeester Winsma
gebruikerburgemeester Winsma
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG


 


 


 


 


 


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
3-175 Kruisstraat 8mouterij
eigenaarSjoerd Talma
gebruikerSjoerd Talma
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG


 


 


 


 


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0068r van 4 sep 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kruisstraat 8Kruisstraat1/12 mouterij en turfhuis
 
koperJacob Symons Kuyper oud wijdschipper150-00-00 CG
eigenaar van 1/4Jacob Symons Kuyperoud wijdschipper
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westen*Dirk Christiaans Faber
naastligger ten noordenKruisstraat [niet vermeld]
verkoperAyelt Olthofmr. brouwer


 


 


 


 


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0259v van 12 mei 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kruisstraat 8Kruisstraat ZZmouterij en turfhuis
 
koper van 1/3Aylt Olthoff mr. brouwer966-00-00 CG
koper door niaar van 1/3Dirk Cornelis Wetzens koopman
koper door niaar van 1/3Geert Olthof
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenKruisstraat [niet vermeld]
verkoper van 1/3Jacob Symons Kuiperoud wijdschipper
verkoper van 1/3Bartle Tuiningaprocureur-postulant
verkoper van 1/3Aylt Olthoffmr. brouwer


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0136r van 30 aug 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kruisstraat 8Kruisstraat ZZ1/3 mouterij en turfhuis
 
koperDirk Cornelis Wetsens koopman 966-10-00 CG
koperGeert Aylts Olthof moutmaker
eigenaar van 1/3Dirk Cornelis Wetsenskoopman
eigenaar van 1/3Geert Aylts Olthofmoutmaker
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenCornelis smid
naastligger ten westenPieter Aukes
naastligger ten noordenKruisstraat
verkoperAylt Olthofmr. brouwer


 


 


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0105r van 1 jul 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kruisstraat 8Kruistraat ZZpakhuis, mouterij en turfhuis
 
koperoud burgemeester Jane van Slooten 1000-00-00 GG
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenCornelis Jans
naastligger ten westenPieter Aukes
naastligger ten noordenKruistraat
verkoper q.q.Bartle Tuininga, gelastigde vanprocureur postulant
verkoper van 1/2Geert Olthofmr. brouwer
verkoper van 1/2Dirk Cornelis Wetzenskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJane van Slooten, old burgemeester, koopt pakhuis en mouterij voor weinige jaren nieuw gestigt, in de Kruisstraat. Ten O. een doorgaande steeg, ten Z. Cornelis Jans, ten W. Pieter Aukes, ten N. de Kruisstraat. Geen grondpacht. Gekocht van de gelastigden van Geert Olthof, voormaals brouwer dog thans varende op `s lands fregat van Oorlog de Faam, voor 1/2, en koopman Dirk Cornelis Wetzens voor 1/2, voor 1000 gg.


 


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0286r van 13 okt 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kruisstraat 8Kruisstraat ZZpakhuis en mouterij
 
koperJan Hannema distillateur2600-00-00 CG
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten westenPieter Aukes
naastligger ten zuidenCornelis Jans
naastligger ten noordenKruisstraat
verkoperburgemeester Jane van Slooten
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Hannema, distillateur, koopt pakhuis en mouterij in de Kruisstraat, eerder van Geert Olthof e.a. Ten O. een doorgaande steeg, ten Z. Cornelis Jans, ten W. Pieter Aukes, ten N. de Kruisstraat. Geen grondpacht. Gekocht van Jane van Slooten, regerend burgemeester, voor 2600 cg.


 


 


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-198 Kruisstraat 8Jan Hannema1-10-00 CGmouterij hier onder beklemd no 195 1/2


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-211Kruisstraat 8Jan Hannema... zijn Geert J. Brouwer, moutersknegt, en Simon H. Piebinga, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-211, mouterij, 1814. (GAH204); Stadsrentmeester betaalt resterende interesse vd eerste tontine, 3e classe, 4 ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-211Kruisstraat 8Jan Hannema mouterij


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 980Kruisstraat 8Sjoerd Jacobus HannemaHarlingenzoutziedermouterij (195 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-211Kruisstraat 8Jelle Hendriks Tigchelaargeb 31 dec 1809 Almenum, ovl 21 jun 1859 HRL, huwt met Antje Fokkes Palstra, (gk), koopman, N.H., zv Hendrik Jelles T, en Klaaske Douwes Bleeker; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk G-211


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 980G-211 (Kruisstraat)Leendert Hannema en mede eig.pakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3925G-257 (Kruisstraat)Leendert Hannemapakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4449Kruisstraat 8 (G-257)fa. Sjoerd Hannemapakhuis


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Kruisstraat 8rijksmonument 20490
  terug