Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hofstraat 19
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hofstraat 19 4-127 4-123 G-089 G-093
 


 


 


 


 


 


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0178v van 10 sep 1702 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 19Hofstraathuis
 
koperJan Ulbes mr. bakker 90-00-00 CG
verpachter grondhet huis de Fontein* 2-00-00 CG
naastligger ten oostenAucke Gerrits rogmeter
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenhuis en hof de Fontein
naastligger ten noordenhuis en hof de Fontein
verkoperAucke Gerrits
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Ulbes, mr. bakker, koopt een huis nz. Hofstraat. Ten O. de verkoper, ten O. ook de koper, ten W. en N. het huis en hof van 'de Fontein', ten Z. die straat. Gekocht van Aucke Gerrits, rogmeter, voor 90 cg.


 


 


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0040r van 18 dec 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 19Hofstraat NZhuis
 
koperBottie Reiners, weduwe van84-00-00 GG
koperwijlen Gerrit Vossinga mr. chirurgijn
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenJarig Jacobs schoenlapper
naastligger ten zuidenHoffstraat
naastligger ten westenJan Ulbes
naastligger ten noordenhet hoff van de herberg Romen [staat: Bremen ]
verkoperAntie Aarts voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Aucke Gerritsrogmeter


 


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0211r van 11 mrt 1714 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 19Hofstraat NZhuis
 
koperFolkert Claessen c.u.metselaar140-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenBottie Gerrits
naastligger ten zuidenHoffstraat
naastligger ten westenvan der Woldt kapitein
naastligger ten noordenvan der Woldt kapitein
verkoperJan Ulbesmr. bakker


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-127Hofstraat 19huisje
eigenaarFolkert Claessen
gebruiker
grondpacht aan van der Woldt
grondpacht02-00-00 CG
aanslag grondpacht00-10-00 CG


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0008r van 23 jan 1718 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 19Hofstraat NZhuis
 
koperHendrick Jans, gehuwd metmr. wever170-00-00 CG
koperGrietie van Swieten
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenBottie Gerrits
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenhuis en hof van van der Wolt kapitein
naastligger ten noordenhuis en hof van van der Wolt kapitein
Ulbe Jans, gelastigde vanmr. metselaar
verkoperFolkert ClaessenAmsterdam


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-127Hofstraat 19huis
eigenaarHendrick Jans
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan--
grondpacht aancapt. van der Wolt
grondpacht02-00-00 CG
aanslag grondpacht00-10-00 CG
aansl. grondp. voldaan16-5-1720


 


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-127 Hofstraat 19huis
eigenaarHendrik Jans
gebruikerHendrik Jans
grondpacht aan van der Wolt
grondpacht02-00-00 CG
aanslag grondpacht00-08-00 CG
opmerkingpauper


 


 


 


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-127 Hofstraat 19huis
eigenaarerven Jarig Jacobs
gebruikerCornelis Annes
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG
grondpacht aanhet huis de Fontein
grondpacht02-00-00 CG
aanslag grondpacht00-08-00 CG


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-127 Hofstraat 19Jacob Jarigs, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-127 Hofstraat 19huis
eigenaarJacob Jarigs
gebruikerJacob Jarigs
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-14-08 CG
grondpacht aanhet huis de Fonteyn
grondpacht02-00-00 CG
aanslag grondpacht00-10-00 CG


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0248r van 14 dec 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 19Hofstraat NZhuis
 
koperPieter Yeges Steenstra fabrikant van bonten160-07-00 GG
verpachter grondhet huis de Fontein 1-10-00 CG
huurderHarmen Beernds c.u.24-00-00 CG
naastligger ten oostenJacob Jaerigs
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenHendrik Jans
naastligger ten noordende hof van de Fontein
verkoperMeinert HendrikswinkelierZwartsluis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Yeges Steenstra, fabrikant van bonten, koopt huis nz. Hofstraat. Ten O. Jacob Jaerigs, ten Z. de Hofstraat, ten W. Hendrik Jans, ten N. de hof v.d. Fontein. Gekocht van Meinert Hendriks, winkelier te Zwartsluis, voor 160 gg.


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0046v van 28 nov 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 19Hofstraat NZhuis met weefwinkel
 
koperFreerk Pyters scheepstimmerman154-07-00 GG
verpachter grondhet huis de Fontein 2-00-00 CG
huurderJan Hendriks c.u.
naastligger ten oostende erfgenamen van Pyter Yges Stinstra
naastligger ten zuiden [staat: noorden]Hofstraat
naastligger ten westenhet huis de Fontein
naastligger ten noordende hof van de Fontein
procureur fiscaal Bernardus Dreyer, gelastige en procuratie hebber van
verkoperArent de WitkoopmanMunster
procureur fiscaal Bernardus Dreyer, gelastige en procuratie hebber van
verkoperFilippus FedderenkoopmanMunster
Dirk Claemer, hypothecaire crediteur vankoopman
verkoperJan Hendriksbontwever


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0289v van 15 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 19Hofstraat NZ huis
 
koperGosling Piekinga 43-00-00 GG
koperAlbert Bolman
verpachter grondhet huis de Fontein 1-10-00 CG
huurderMelcher c.u.schoorsteenveger30-00-00 CG
naastligger ten oostenH. van der Stok
naastligger ten oostenO. van der Stok
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende weduwe van Jan Gerbens
verkoperHinke Clases IJsenbeek, weduwe van
wijlen burgemeester Sjoerd Schrik


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0310v van 13 feb 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 19Hofstraat NZ huis
 
koperoud burgemeester Menno Vink 26-14-00 GG
verpachter grondhet huis de Fontein 2-00-00 CG
huurder bovenFreerk Jans c.u.
naastligger ten oostenG. Piekinga
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenhuis de Fontein
naastligger ten noordenhof de Fontein
Menno Vink, procureur van
verkoperde kinderen van wijlen Bettje Freerks, weduwe van
verkoperwijlen Jan Gerbens


 


 


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0188v van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 19Hofstraat NZhuis en weefwinkel
 
koperCornelis Arjens Jonker, gehuwd metkoopman40-00-00 CG
koperSimkje Pieters Bakker
verpachter grondhet huis de Fontein 1-10-00 CG
huurder bovenkamerde weduwe van Robijn Ruurds 0-07-00 CG
naastligger ten oostenHarke van der Stok
naastligger ten oostenOkke van der Stok
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende heer M. Vink
naastligger ten noordenCornelis Arjens Jonker c.u.
verkoper van 1/2Gosling Piekengakoopman
verkoper van 1/2Albert Bolmankoopman


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-123 Hofstraat 19Schelte P van der Hoeven0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-089Hofstraat 19Cornelis Arjens Jonker... en gebruiker van wijk G-087, kooper, medegebruiker is P. Tetrode wed., 1814. (GAH204); id. van wijk G-089, wagenhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-093, gebruiker is Cornelis Bouwes, winkelier, 1814 ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-089Hofstraat 19C A Jonker wagenhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1713Hofstraat 19Andries HoogmolenHarlingenkoopmanstal en wagenhuis (24 m²)


1841 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1713G-089 Andries HoogmolenHarlingenoude bouwvallige woningen afgebroken, tot een nieuw gebouw opgetrokken, bevattende onderscheidene woningen


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-089Hofstraat 19Sjoerdtje Hoitinga Lijcklama à Nijeholt... dv ayso LaN, en Mintje Wiarda; huw Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1811wafk, bev.reg. HRL 1851 wijk G-089, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-089Hofstraat 19Tiete Jakobs Wassenaar... Swaantje Bouwsma; BS huwafk. 1811, huw 1816, huw 1819, huw 1842 1857 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1713G-089 (Hofstraat)Margaretha Anna Hoogmolen en mede eig.woonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1713G-093 (Hofstraat)Eugenius Bernardus Winklerwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1713Hofstraat 19 (G-093)St. Luciagestichtwoonhuis
Sectie A nr. 1714Hofstraat 19 (G-092)St. Luciagestichtwoonhuis
Sectie A nr. 3745Hofstraat 19 (G-091)St. Luciagestichtwoonhuis


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hofstr. 17Annagesticht169Pensionaat


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hofstr. 19Annagesticht169Pensionaat


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hofstr. 19Annagesticht169Pensionaat


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hofstr. 19Anna-Gesticht169Pensionaat


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hofstr. 19Anna-Gesticht605Pensionaat


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hofstr.Anna-Gesticht605Pensionaat


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hofstr.Rooms Kath. Gesticht St. Anna pensionaat605


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hofstr.Rooms Kath. Gesticht St. Anna pensionaat605


1955 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hofstr.Rooms Kath. Gesticht St. Anna pensionaat605


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 9252Hofstraat 19gemeentelijk monument17 van 20 1898


2004 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 9252Hofstraat 19
  terug