Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Kerkstraat 6
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Kerkstraat 6 5-060 5-054 F-176 F-168


Huisnaam in: 1632
Gebruik:
Naam: sodoma
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1771
Gebruik:
Naam: sodoma
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
aangrenzende stegensteeg
Grote Kerkstraat 6naamloze steeg ten oosten
Grote Kerkstraat 6naamloze steeg ten westen


 


 


1619 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 pagina 394r van 18 dec 1619 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Grote Kerkstraat 6(provisionele veiling) "Wordt provisioneel geveild ten verzoeke van Jantyen Jelis wv Hendrick Aerts Ducis voor 1/2, en van de erven Jacob Joris Ellemans voor 1/2, een voor- en achterhuis zz. Kerkstraat, daer Sodoma uytsteeckt, waaruit voors. Hendrick Aerts versturven is. Ten O. Tiaard Jouckes, ten W. heer Alberts.


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 pagina 414r van 29 jan 1620 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Grote Kerkstraat 6(finale veiling) "Wordt finaal geveild een huis daer Sodoma uytsteeckt in de Kerkstraat, nu onlangs provisioneel verkocht aan Dooye Jacobs voor 303 GG


 


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0039r van 8 jan 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 6Grote Kerkstraat ZZ [staat: Kerkstraat]huis daer Sodoma uitsteeckt, met loods en ledige plaats
 
koper door niaarDoye Jacobs waagmeester731-07-00 GG
geniaarde koperClaes Pieters, gehuwd metgrootschipper
geniaarde koperWytske Yntes
naastligger ten oostenhuis en brouwerij van Tiaerd Jouckes
naastligger ten zuiden*Doye Jacobs
naastligger ten westen*steeg
naastligger ten westenPieter Jaspers
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen burgerhopman Jan Claeses, gehuwd met
verkoperwijlen Trijntie Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDoye Jacobs, waagmeester, koopt na niaar proximitatis tegen grootschipper Claes Pieters x Wytske Yntes, een huis zz. Kerkstraat, daer Sodoma uitsteeckt. Ten O. huis en brouwerij van Tiaerd Jouckes, ten Z. Doye Jacobs en een steeg, ten W. Pieter Jaspers en een gezamenlijke steeg. Grondpacht niet genoemd. Gekocht van erven burger-hopman Jan Clasen x Trijntie Pieters voor 731 gg 7 st.


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0007r van 20 mrt 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 6Grote Kerkstraat ZZ [staat: Kerkstraat] tot achter aan de muur van de verkopers voorhuis, loods en van de plaats ten westenhuis waar Sodoma uithangt, loods, ledige plaats en hof achter twee huizen
 
koperJurrien Langhe, gehuwd met610-00-00 GG
koperRemmerich Isacks
naastligger ten oostenTiaard Jouckes
naastligger ten zuidende verkoper Doye Jacobs
naastligger ten westende weduwe van wijlen Broer brouwer
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
verkoperDoye Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJurrien Langhe x Remmerich Isacks kopen een huis daer Sodoma uythangt, loods, ledige plaets en hof, achter twee huizen, strekkende van de Kerkstraat tot de muur van verkopers' voorhuis, plaets en loods. Ten O. Tjaerd Jouckes, ten W. wd. Broer Brouwer. Grondpacht niet genoemd. Gekocht van Doye Jacobs, voor 610 gg.


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0020r van 18 dec 1636 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 6Grote Kerkstraat ZZhuis
 
koperN. N.
bewonerSjoukuitdraagster
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weduwe van Broer brouwer
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
verkoperde weduwe en erfgenamen van Wibe Bokkes


 


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0137v van 7 mrt 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 6Grote Kerkstraat ZZ strekkende achter tot het huis van Doye Jacobshuis daer Sodoma uithangt, loods en hof
 
koperJacob Heris, gehuwd met750-00-00 GG
koperRijckland Jans
verpachter grondde Stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostenhuis en brouwerij van Bartel Cleysen
naastligger ten zuidenDoye Jacobs
naastligger ten westenCataline Jans
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
verkoperRemmerich Isacks*, weduwe van
verkoperwijlen Jurien Langhe*


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
5-060 Grote Kerkstraat 6huis
eigenaarDirck Cornelis cum sorore
gebruikerDirck Cornelis cum sorore
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
5-060 Grote Kerkstraat 6huis
eigenaarDirk Cornelis erven
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan27-5-1720


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
5-060 Grote Kerkstraat 6huis
eigenaarDirk Cornelis suster
gebruikerDirk Cornelis suster
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


 


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
5-060 Grote Kerkstraat 6huis
eigenaarNinke Cornelis
gebruikerNinke Cornelis
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG
 
5-060 Grote Kerkstraat 6huis
eigenaarJan Clases
gebruikerJan Clases
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


 


 


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0002v van 19 jan 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 6Grote Kerkstraat ZZhuis
 
koperPieter Wytzes Blok mr. schilderaar431-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-12-00 CG
huurderJacob Jacobs mr. boendermaker60-00-00 CG
naastligger ten oostenvroedsman Albartus de Haas c.s.
naastligger ten zuidende weduwe van Philippus Swart
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperSimon Fokkes Bakkeroud mr. koperslager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Wytses Blok, mr. schilderaar koopt huis, eertijds 'Sodoma'. Ten O. de vroedsman Albartus de Haas, ten Z. wd. Philippus Swart, ten W. een steeg, ten N. de Grote Kerkstraat. Met vrij in- en uitgang door de steeg ten W. Met indeling van het huis. Verkoper Simon Fokkes Bakker, mr. koperslager.


 


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0161r van 4 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 6Grote Kerkstraat ZZhuis
 
kopervroedsman Albert Wymes Bakker koopman550-21-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-12-00 CG
huurder deelHendrik Merkelbach
huurder deelPieter Hendriks
huurder deelWybe Wytses
naastligger ten oostenJan Sybrens
naastligger ten zuidenburgemeester T. Stephani
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoper van 3/9Wytse Heinsschilder
verkoper van 3/9Johannes Kibbelaar, gehuwd metarbeider
verkoper van 3/9Rigtje Heins
verkoper van 1/9Berber Jans Bot meerderjarige vrijster
verkoper van 1/9Claas Jans Weydeman, gehuwd met
verkoper van 1/9Antje Romkes Wassenaar
verkoper van 1/9Jan Cornelis Bakker, gehuwd met
verkoper van 1/9Dieuwke Romkes Wassenaar
erflaterwijlen Pieter Wytses Blok, gehuwd metmr. schilder
erflaterwijlen Lijsbert Jans Bot
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlbert Wymes Bakker, raad in de vroedschap en koopman, koopt een huis Grote Kerkstraat bewoond door Hendrik Merkelbach, Pieter Hendriks en Wybe Wytses. Vrije opgang door een steeg ten westen. Naastliggers zijn burgemeester T. Stephany, Jan Sybrens, de Kerkstraat en een steeg. grondpacht 12 st aan de Stad. Gekocht van de erfgenamen van wl. mr. schilder Pieter Wytses Blok x Lijsbert Jans Bot, met name schilder Wytse Heins, Rigtie Heins x arbeider Johannes Kibbelaar voor 2/3, meerderjarige vrijster Berber Jan Bot, Antie Romkes Wassenaar x Claas Jans Weydenaar, Dieuwke Romkes Wassenaar x oud schipper Jan Cornelis Bakker voor 1/3, voor 550 GG.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
5-056 Grote Kerkstraat 6Ritske Kronenburgh


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-054 Grote Kerkstraat 6Ritske J Cronenburg2-00-00 CGstond: a w bakker huis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-176Grote Kerkstraat 6Claas Heeres de Vries... dopen Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1811, huw 1815, ovl 1819, huw 1832, ovl 1864, ovl 1875; gebruiker wijk F-176, winkelier; medegebruikers Trijntje Hoogstra, Grietje Edsgers, gealimenteerd; eigenaar is Jan A. Bakker, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-176Grote Kerkstraat 6Dirkje Willems de Vries... HRL, huwt met Klaas Heres de Vries, getuige bij geboorte aangifte van Janneke Overdijk in 1811, ovl wijk F-176, N.H., dv ... en Antje Dirks; huw Grote Kerk HRL 1793, dopen Grote Kerk HRL 1802, BS geb 1811, ovl 1814, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-176Grote Kerkstraat 6Grietje Edsgers... Schemkus, doet overlijdensaangifte van Jan Martens in 1811; BS ovl 1811, ovl 1871; gebruiker van wijk F-176, gealimenteerd; eigenaar is Jan A. Bakker, 1814. (GAH204); oud 78 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-176Grote Kerkstraat 6Jan Alberts Bakker... gebruiker van wijk F-173, pakhuis; eigenaar is R. Kronenburg erven, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-176; gebruikers Claas Heeres de Vries, winkelier, Trijntje Hoogstra, Grietje Edsgers, gealimenteert, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-176Grote Kerkstraat 6Trijntje Hoogstragebruiker van wijk F-176, medegebruikers zijn Claas Heeres de Vries, winkelier, en Grietje Edsgers, gealimenteerd, eigenaar is Jan A. Bakker, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-176Grote Kerkstraat 6Jan A Bakker Claas Heeres de Vries winkelier
F-176Grote Kerkstraat 6Trijntje Hoogstra
F-176Grote Kerkstraat 6Grietje Edsgers gealimenteerd


1819 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51010 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 33 en 37 van 3 mrt 1819
adressoortbedraggebruik
F-176Grote Kerkstraat 6provisionele en finale toewijzingfl. 432huis F-176
 
verkoperJan Sikkes IJzenbeek
verkoperGouke Hingst
verkoperMartinus Gerbrands Pettinga
koperPieter Bekes (te Midlum)


1828 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51015 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 17 en 22 van 20 feb 1828
adressoortbedraggebruik
F-176Grote Kerkstraat 6provisionele en finale toewijzingfl. 387huis F-176
 
verkoperJohannes Bekius (te Midlum)
verkoperGerben Bekius (te Midlum)
verkoperJan Bekius
verkoperPieter Bekius
verkoperZetske Jans Bakker
verkoperWybe Bekius (te Almenum)
verkoperJohannes Jans Bekius (te Midlum)
verkoperJohanna Bekius (te Midlum)
verkoperAafke Bleeker (te Midlum)
verkoperGrietje Bleeker
koperJan van der Weide


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1043Grote Kerkstraat 6wed. Jan Douwes BekiusHarlingenschoenmakerschehuis en erf (114 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-176Grote Kerkstraat 6Cornelia Johannes Sandstrahuwt met Jan de Boer, wonende te HRL 1844; BS ovl 1844; oud 44 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk F-176; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-176Grote Kerkstraat 6Jan S. de Boeroud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk F-176; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-176Grote Kerkstraat 6Jantie Treinsmaoud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-176; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-176Grote KerkstraatJan S de Boer45 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, scheepstimmerman
F-176Grote KerkstraatCornelia Sanstra44 jLeeuwardengezin 1, v, protestant, gehuwd
F-176Grote KerkstraatAnna J de Boer19 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-176Grote KerkstraatMaayke de Boer11 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-176Grote KerkstraatJohanna de Boer11 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-176Grote KerkstraatKaatje de Boer7 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-176Grote KerkstraatJantie Treinsma56 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe, geen
F-176Grote KerkstraatTetje Hilverda25 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd, naaister
F-176Grote KerkstraatTrijntie Hilverda22 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd, naaister


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-176Grote Kerkstraat 6Tietje de Weerd, overleden op 1 augustus 18425 wk, overleden Kerkstraat F 176. (Certificaat van onvermogen nr. 91) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-176Grote Kerkstraat 6Bartholomeus Klok, overleden op 25 februari 1843(Certificaat van onvermogen), 1 jr (geboren 5/3/1842), overleden Kerkstraat F 176. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-176Grote Kerkstraat 6Harmanus Schaafsma, overleden op 2 september 184328 jr, zeeman, overleden Kerkstraat F 176, gehuwd, 1 kind. (Certificaat van onvermogen nr. 151) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-176Grote Kerkstraat 6Jourke Jacobus Zijlstrageb 8 jul 1799 HRL, ovl 22 mrt 1863 HRL, N.H., huwt met Rijckert Klaassen Frey, wonende te HRL. 1835, ovl wijk F-176, dv Jacob Ages Z, en Wybrigje Everts; BS ovl 1835; 1863 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk F-219


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1043F-176 (Kerkstraat)Albert van der Weidewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3629F-168 (Kerkstraat)Albert van der Weide c.u.pakhuis en woonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3629Grote Kerkstraat 6 (F-168)Izaak de Vries


1924 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Grote Kerkstraat 6, HarlingenGrote Kerkstraat 6Severein, PieterDe eerste steen
gelegd door
PIETER SEVEREIN
13 Sept. 1924.'


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkstraat 6J.Severeinbierbottelaar


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 6J. Severein793Bierh.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr.J. Severein793Bierh.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr.J. Severein793Bierh.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr.J. Severein793Bierh.


1965 - adresboekadresnaam
Grote Kerkstraat 6P. (Pieter) Severein
  terug