Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Kerkstraat 46
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Grote Kerkstraat 46 5-087 5-087 G-179 G-227
 


 


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0138r van 7 mrt 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 46Grote Kerkstraat ZZ [staat: noordwest van het kerkhof en aan het rooster of opgang daarvan strekkende zuidwaarts]huis
 
koperJan Anskes c.u.350-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenAernt bakker
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
verkoperEvert Ruerdtsen c.u.


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0154r van 30 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 46Grote Kerkstraat ZZ [staat: aan het kerkhof]huis
 
koperJoost Jansen, gehuwd met400-00-00 GG
koperAnsk Jans
naastligger ten oostenhet kerkhof
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenKerkpad [staat: straat naar de predicandts[hof]]
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoperde gecommitteerde [crediteuren] van Jan Anskes


 


 


 


 


 


 


1704 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0240r van 13 jan 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 46Grote Kerkstraat ZZ [staat: aan het groot kerkhof rooster]huis en erf
 
koperJan Foppes, gehuwd metmr. bakker144-00-00 GG
koperHylkjen Sjoerds
verpachter grondde Stad Harlingen0-14-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamers van Grytje Wytses0-07-00 CG
naastligger ten oostende Gereformeerde Gemeente: groot kerkhof
naastligger ten zuidende kamers van Grytje Wytses
naastligger ten westende straat naar het huis bewoond door Boekholt predikant
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: straat]
verkoperLolk Clases, weduwe van
verkoperwijlen Joost Jansenmr. schoenmaker
verkoperAucke Joostesschoenmaker


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-087Grote Kerkstraat 46huis
eigenaarwed. Jan Foppes
gebruikerWillem Laen cum soc.
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-087Grote Kerkstraat 46huis
eigenaarwed. Jan Foppes
gebruikerWillem Laen cum soc.
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan27-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-087 Grote Kerkstraat 46huis
eigenaarwed. Jan Foppes
gebruikerSjoerd Johannes
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-087 Grote Kerkstraat 46huis
eigenaarJanke Johannes
gebruikerwed. Sjoerd Johannes
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-087 Grote Kerkstraat 46Allert Crol, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal00-00-00 CG


 


 


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0035v van 17 jan 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 46Grote Kerkstraat ZZ [staat: aan het groot kerkhof]huis
 
koperCornelis Beitsegat koemelker en wagenaar350-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-14-00 CG
naastligger ten oostende Gereformeerde Gemeente: groot kerkhof
naastligger ten zuidenAbraham Hansen
naastligger ten westenKerkpad
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoperAbraham Tjallings, erfgenaam van zijn vrouwmr. schoenmaker
verkoperwijlen Francijntje Allerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Beitsegat, koemelker en wagenaar, koopt een huis aan het groot kerkhof. Ten O. het groot kerkhof, ten Z. Abraham Hansen, ten W. het Kerkpad, ten N. de [Grote] Kerkstraat. Grondpacht 14 st aan de Stad.


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0235r van 2 jun 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 46Grote Kerkstraat ZZ [staat: aan het groot kerkhof]huis
 
koper van 1/3Jan Bolman koopman105-00-00 GG
koper van 1/3Doeke Fenema mr. verver en glasmaker
koper van 1/3Dirk Cornelis Wetzen koopman
verpachter grondde Stad Harlingen0-14-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelhet huis ten zuiden0-07-00 CG
bewonermilitairen
naastligger ten oostende Gereformeerde Gemeente: groot kerkhof
naastligger ten westenKerkpad
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten zuidenAbraham Hansen
verkoperJan Cornelis Beidschat meerderjarige vrijgezelwagenaar
verkoperAntje Cornelis Beidschat, gehuwd met
verkoperJacob Jacobs Houtkoperbeurtschipper op Amsterdam
verkoperTaetske Beidschat, gehuwd met
verkoperDouwe Tjeerds, erfgenamen vanhuistimmermansknecht
erflaterwijlen hun vader Cornelis Jansen Beidschatherbergier en wagenaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Bolman, koopman, mr. verver en glasemaker Doeke Venema, en koopman Dirk Cornelis Wetzens kopen in compagnie huis aan het groot kerkhof, thans door militairen bewoond. Ten O. het groot kerkhof, ten Z. Abraham Hansen, ten W. het Kerkpad, ten N. de Kerkstraat. Grondpacht 14 st aan de Stad, waarentegen 7 st ontvangen wordt van de naastligger ten zuiden. Gekocht van de (met name genoemde) erfgenamen van herbergier en wagenaar Cornelis Jansen Beidschat, voor 150 gg.


 


 


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0162r van 15 nov 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 46Grote Kerkstraat ZZ [staat: groot kerkhof WZ]1/3 huis
 
koper van 1/2de weduwe van Jan Bolman 16-00-00 GG
koper van 1/2Doeke Venema mr. verver
verpachter grondde Stad Harlingen0-14-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelhet huis ten zuiden0-07-00 CG
huurderAte Minnes c.u. en c.s.
naastligger ten oostende Gereformeerde Gemeente: groot kerkhof
naastligger ten zuidenEvert Jans
naastligger ten westenKerkpad
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkopervroedsman Sibren Pieters Molenaar, executeur
verkoperWillem de Boer, executeurs van de boedel vankoopman
wijlen Dirk Wetzens


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0329r van 1 mei 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 46Grote Kerkstraat ZZ [staat: groot kerkhof]1/4 huis
 
koperJohannes Alberts trekveerschipper op Franeker9-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-14-00 CG
huurderJohannes Bakker c.u.0-08-00 CG
huurder voorste gedeelteYep Bernardus c.u.0-08-00 GG
naastligger ten oostende Gereformeerde Gemeente: groot kerkhof
naastligger ten zuidenAbraham Hansen
naastligger ten westenKerkpad
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoper van 1/2Elsa Dorothea Bril, gehuwd met
verkoper van 1/2Jan VoskoopmanPekela
verkoper van 1/2Hermana Bril, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen D. Wytsma
erflaterwijlen Anna Chr. Bril, weduwe van
erflaterwijlen Jan Bolman


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0273v van 14 dec 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 46groot kerkhof WZhuis
 
koperEvert Jans Lindeboom, gehuwd met240-00-00 CG
Grietje Jurres
verpachter grondde Stad Harlingen0-14-00 CG
huurderGerrit Oudeboom
huurderWillem Dirks c.u.schoorsteenveger
naastligger ten oostende Gereformeerde Gemeente: groot kerkhof
naastligger ten zuidenEvert Jans Lindeboom
naastligger ten westenKerkpad
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoperAlbert Bolmankoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Jans Lindeboom x Grietje Jurres


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-087 Grote Kerkstraat 46E Lindeboom1-10-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-179Grote Kerkstraat 46Anthony Johannes Beuker... BS Franeker ovl 1822, BS ovl 1811, huw 1813, huw 1818, huw 1826, ovl 1828, ovl 1837; gebruiker van wijk G-179, metzelknegt; medegebruiker Ph. J. van der Sande, sjouwer; eigenaar is Evert Lindeboom wed., 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-179Grote Kerkstraat 46Evert Lindeboom... wed. E.L. eigenaar en gebruiker van wijk G-178, baardscheerdersche, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-179, gebruikers zijn Anthonij Beuker, metzelknegt en Ph. S. v. d. Sande, sjouwer, 1814. (GAH204); Hendericus ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-179Grote Kerkstraat 46Philippus Jacobus van der Sande... Berting op 30 dec 1813 HRL, gescheiden op 12 okt 1815 HRL, werkman; BS huw 1815; gebruiker van wijk G-179, sjouwer; medegebruiker Anthonij Beuker, metzelknegt; eigenaar is Evert Lindeboom wed., 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-179Grote Kerkstraat 46Evert Lindeboom wedAnthony Beuker metzelknegt
G-179Grote Kerkstraat 46Ph J van der Sande sjouwer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1649Grote Kerkstraat 46Hendrikus WitteHarlingenkoopmanhuis (54 m²)


1832 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49025 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 62 en 66 van 21 mrt 1832
adressoortbedraggebruik
G-179Grote Kerkstraat 46provisionele en finale toewijzingfl. 3902 woningen onder een dak aan het Kerkpad en Groote Kerkhof G-178 en G-179
 
verkoperHendrik Witte
koperTiemen Ruurds Schaap
koperJohannes Schuur


1832 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 16 mrt 1832
G-179Grote Kerkstraat 46Woning naast G-178 aan het Kerkpad, bij de nieuwe kerk. Finaal verkocht op 28 mrt 1832 door notaris Hanekuijk en Wijma..


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-179KerkpadAlbert Jacobs van Eeken26 jHarlingenm, protestant, gehuwd, koopman
G-179KerkpadSara Kindermans26 jFranekerv, protestant, gehuwd
G-179KerkpadBregtje van Eeken1,5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-179KerkpadBaukje van Eeken3 mHarlingenv, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-179Grote Kerkstraat 46Hieke Dirks Kuiper, overleden op 21 november 18448 jr, geboren Heerenveen, overleden Kerkstraat G 179, dochter van Dirk Jans Kuiper, gruttersknecht en Pietertje de Groot, zuster van minderjarige Rinske, Sytske, Antje, Jan en Catharina Dirks Kuiper. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-179Grote Kerkstraat 46Antje Douwes van Goor, overleden op 4 november 1848(Certificaat van onvermogen), 72 jr, geboren Dokkum 7/9/1776, overleden Kerkstraat G 179, weduwe, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-179Grote Kerkstraat 46Grietje Feddes de Wit... HRL, huwt met Pieter Johannes vd Heide op 24 jan 1828 HRL, huw.afk. 13 en 20 jan 1828, N.H., ovl wijk G-179, dv Fedde Rientses dW, en Jeltje Ales vd Wal; BS huw 1828, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk G-064, 170, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1649G-179 (Kerkpad)Durk de Witwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1649G-227 (Kerkpad)Dirk de Witwoonhuis


1965 - adresboekadresnaam
Grote Kerkstraat 46L. (Lambertus) Raaijmakers
  terug