Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 11
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 11 6-068 6-066 E-155 E-151
 


 


 


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
6-068 Lanen 11huis
eigenaarDoedtie Lieuwes
gebruikerDoedtie Lieuwes
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
6-068 Lanen 11huis
eigenaarDoedtie Lieuwes erven
gebruikerJarig Minnes
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan2-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
6-068 Lanen 11huis
eigenaarMayke Lieuwes
gebruikerMayke Lieuwes cum soc.
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
6-068 Lanen 11huis
eigenaarMayke Lieuwes
gebruikerTjieskjen Wybes
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-03-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-068 Lanen 11Tjieskjen Wybes Calf, bestaande uit (onleesbaar) personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-066 Lanen 11Hendrik Meyer2-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-155Lanen 11Hendrik Meyer... wijk A-102; gebruiker Wiebe IJemes de Jong, timmerknegt, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk E-155, timmerman, 1814. (GAH204); id. van wijk F-203, timmerwinkel; gebruiker Gabe Rodenhuis, metzelknegt en ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-155Lanen 11Hendrik Meyer Hendrik Meyer timmerman


1823 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-155Lanen 11Jeltje Jans van der Weide, overleden op 10 mei 18231 1/2 dag, dochter van Jan Sjoerds van der Weide, mr. bakker (Schritsen E 155) en Zwaantje Louwrens Koster. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-155Lanen 11Sybrigje Hendriks Meyer, overleden op 27 januari 1825dochter van Hendrik Meyer, mr. timmerman (Laanen E 155) en Anna Germens, zustervan Hendrina ('verlaten' vrouw van Jarig Gelinde), Gerben, timmermansknecht, Wilhelmina (vrouw van Klaas Trompetter, matroos) en Elisabeth Hendriks Meyer (vrouw van Pier Mulder, scheepstimmerman Lemmer). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1829 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-155Lanen 11Wilhelmina Gerbens, overleden op 18 februari 182972 jr, Noorderhaven-Z C 187, zuster van Anna Gerbens Pousma (wed. Hendrik Meyer, in leven mr. timmerman, Laanen E 155). Saldo fl. 270,-. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1256Lanen 11Jacob SmithHarlingenschreinwerkerhuis en erf (90 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-155Lanen 11Philip Polakoud 50 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk E-155; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-155Lanen 11Rachel M Cantoroud 32 jaar, geb Ootmarsum en wonende te HRL. 1839, wijk E-155; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-155LaanenPhilip Hertog Polak50 jAmsterdamm, israëliet, gehuwd, koopman
E-155LaanenRachel Meyer Cantor32 jOotmarsumv, israëliet, gehuwd, koopman
E-155LaanenSalomon Philip Polak22 jAmsterdamm, israëliet, ongehuwd, koopman
E-155LaanenHertog Philip Polak20 jAmsterdamm, israëliet, ongehuwd, koopman
E-155LaanenJansje Philip Polak25 jAmsterdamv, israëliet, ongehuwd
E-155LaanenMietje Ph. Polak23 jAmsterdamv, israëliet, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-155Lanen 11Salomon Philip Polak, overleden op 21 december 184124 jr, koopman, geboren Amsterdam 6/9/1817, overleden Laanen E 155, ongehuwd, zoon van Philip Hartog Polak, koopman en Rachel Meyer Canter, broer van Jansje, Mietje, kantnaaister en minderjarige Hartog Philip Polak. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-155Lanen 11Teuntje Oolgaard... ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk E-154, 155; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-125; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1256E-155 (de Lanen)Hendrik Burgerdijkwoonhuis


1870 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 02 dec 1870
E-155Lanen 11Eene hechte, voor korte jaren geheel nieuw gebouwde en zeer ter nering staande winkelhuizinge op de Lanen. Provisioneel verkocht op 14 dec 1870 door notaris W. Sijpkens Kijlstra..


1870 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van maandag 18 dec 1870
E-155Lanen 11Eene hechte, voor korte jaren geheel nieuw gebouwde en zeer ter nering staande winkelhuizinge op de Lanen. Finaal verkocht op 28 dec 1870 door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 3273..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3127E-151 (De Lanen)Antonie de Vrieswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5128Lanen 11 (E-151)Bauke van der Schaaf


1915 - schoolgeldadresnaam
Lanen 11Douwe Walta


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Lanen 11 Douwe Waltatimmerm. & handel.
vorige grondslagf. 1000
huidige grondslagf. 1300


1922 - kentekenadresnaam
B-5321
Lanen 11Hermanus Nicolaas Hooijschuur


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lanen 11P. ten Kampeonderwijzer
Lanen 11J.Postmaverver


1941 - variaadresbronbericht
Lanen 11Oud Harlingen Magazine 1993dec: Het kantoor van het Alg. Ziekenfonds Werkmans Voorzorg werd gevestigd in het pand Lanen 11 (gebouw van C.J.V.)


1946 - kentekenadresnaam
B-29877
Lanen 11Petrus Johannes van Hout


1965 - adresboekadresnaam
Lanen 11T. (Taeke) de Bruin


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 11rijksmonument 20493
  terug