Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Bredeplaats 11
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Grote Bredeplaats 11,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Bredeplaats 11 8-005 8-005 C-015 C-009


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Bredeplaats 11, Harlingen
 


 


 


 


 


 


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0176r van 15 nov 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 11Blauwe Trappen, omtrent dehuis
 
koperNanne Keympes mr. kistmakerGG 1900:00:00
naastligger ten oostenAtte Takes
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHendrick Michiels
verkoperJan Heereshopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaNanne Keympes, mr. kistmaker c.u. kopen een huis omtrent de blauwe trappen. Ten O. Atte Takes, ten N. Hendrick Michiels. Geen grondpacht. Gekocht van burger-hopman Jan Heeres, voor 1900 GG.


 


 


 


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0060v van 17 sep 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 11Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat bij de Bauwe Trappen]huis
 
koperMinne Jeyes, gehuwd metmr. kuiperGG 1450:00:00
Tyttie Willems
naastligger ten oostenIbel Fockes
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten westenWillemcke Schinkel
naastligger ten noordende weduwe van Hendrick Michiels
verkoperNanne Keimpes, gehuwd metmr. kistmaker
Pyttie Joris
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMinne Jeyes, mr. kuiper x Tyttie Willems koopt huis met vrij in- en uitgang naar de Noorderhaven door een steeg ten O. van het huis van wd. Hendrick Michiels, nz. Grote Brede Plaats bij de blauwe trappen. Ten O. Ibel Fockes, ten W. Willemke Schenkel, ten Z. de Grote Bredeplaats, ten N. wd. Hendrick Michiels. Gekocht van Nanne Keimpes, mr. kistemaker x Pyttie Joris.


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
8-005 Grote Bredeplaats 11huis
eigenaarMinne Jeyes
gebruikerMinne Jeyes
opmerkingonvermogende


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
8-005 Grote Bredeplaats 11huis
eigenaarMinne Jeyes
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan--


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0132r van 25 jan 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 11Grote Bredeplaats NZ [staat: Bredeplaats]huis
 
koper door niaarInne Minnes mr. kuiperGG 270:14:00
geniaarde koperAris Pyters c.u.
naastligger ten oostenDouwe Reins
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten westenerven en kinderen van Tjeerd Tjeerds
naastligger ten noordenweduwe v Ewert Hingst koopman
verkoperGerloff Jansen Bouma q.q.
verkoperMinne Tijssen q.q.


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
8-005 Grote Bredeplaats 11huis
eigenaarInne Minnes
gebruikerInne Minnes
huurwaardeCG 20:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:06:08


 


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
8-005 Grote Bredeplaats 11huis
eigenaarEnne Minnes
gebruikerEnne Minnes
huurwaardeCG 20:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:06:10


 


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0218r van 2 sep 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 11Grote Bredeplaats NZ [staat: Brede plaats]huis
 
koperCoenraad Oswald hofmeester op het PrinsenjachtGG 751:00:00
naastligger ten oostensteeg achter Noorderhaven
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Brede plaats]
naastligger ten westenRoelof Tjerks
naastligger ten noordenhet pakhuis van Coernelis Bouwes
verkopervaandrig Jan de Reus, curatormr. chirurgijn
verkoperJoost Zeeman, curatorgerechtsbode
verkoperSanneke Willems Post, erfgename van
erflaterwijlen Aaltje Hanses, weduwe van
wijlen Enne Minnes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Bouwes [Schiere], zeilmaker x Antje Jans koopt groot nieuw pakhuis. Ten O. Jan Hendriks Pot, ten Z. Coenraad Oswald, ten W. Geertje Edsgers, ten N. de straat en haven. Gekocht van Janneke Willems Post, als erfgename van Aaltje Hanses wv Enne Minnes.


 


 


 


 


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0045r van 11 dec 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 11Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat NZ van de Grote Bredeplaats]huis
 
koperHarmen Gonggrijp, gehuwd metwachtmeesterGG 810:00:00
kopersAafke de Kok
naastligger ten oostenBauke Thomas
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Brede Plaats]
naastligger ten westenP. van Arum
naastligger ten noordende weduwe van Cornelis Schiere
verkoperYebeltje Reitzes, en
de weduwe van Coenraad Oswald
Yebeltje Reitzes, als boedelhouderse van de nalatenschap,met approbatie van haar kinderen
Johannes Oswald, meerderjarige zoon van de verkoper
Baatje Oswald, meerderjarige dochter van de verkoper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Gonggrijp, wachtmr. x Aafke de Kok koopt huis met vrije steeg naar de Noorderhaven. Ten O. Bauke Thomas, ten W. P. van Arum, ten Z. de Grote Bredeplaats, ten N. het pakhuis van Cornelis Schiere. Gekocht van Yebeltje Reitzes wv Coenraad Oswald.


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-005 Grote Bredeplaats 11H Gonggrijp wedCG 4:00:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-015Grote Bredeplaats 11Harmen Joostes Gonggrijp... van ''t huys van wijlen Jacob Danser, ord. no. 17, 8 jul 1783. (GAH1114); wed. H.G. eigenaar van wijk C-015, gebruiker is J.C. Metzlar, beroep onleesbaar, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-020, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-015Grote Bredeplaats 11Johannes Coenraad Metzlar... gebruiker van wijk C-002, deurwaarder; eigenaar is Marine, zeekantoor, 1814. (GAH204); id. van wijk C-015; eigenaar is H. Gonggrijp wed., 1814. (GAH204); huwt met Aletta Margaretha van Kervel, N.H., predikant ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-015Grote Bredeplaats 11H Gonggrijp wedJ C Metzlar dogters


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 186 en 197 van 5 nov 1817
adressoortbedraggebruik
C-015Grote Bredeplaats 11provisionele en finale toewijzingfl. 930huis C-015
 
verkoperAafke de Kok
koperJan Galama


1818 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51009 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 98 en 114 van 15 apr 1818
adressoortbedraggebruik
C-015Grote Bredeplaats 11provisionele en finale toewijzingfl. 314huis C-015
 
verkoperAbraham Fredriks de Ruiter
verkoperTrijntje IJzenbeek
koperJan Jacobs Dijk


1823 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 39 en 45 van 23 apr 1823
adressoortbedraggebruik
C-015Grote Bredeplaats 11provisionele en finale toewijzingfl. 498huis C-015
 
verkoperAafke Ottes Overdijk
verkoperBerend Omans
verkoperSybrand Lases Spannenburg
koperCornelis Lautenbach
koperTrijntje Cornelis Beidschat


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 506Grote Bredeplaats 11erven Cornelis Dirks LautenbachHarlingenhuis en erf (198 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-015Grote Bredeplaats 11Alegonda Merkelbach... N.H., dv Hendrik M, en Rinske Everts (Riewald); BS huw 1816, ovl 1845, ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk C-015, wijk F-005; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-015; VT1839; geb 29 nov 1797, ged 19 dec ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-015Grote Bredeplaats 11Dirk Cornelis Lautenbach... huw 1816, huw 1820, huw 1826, huw 1828, ovl 1845; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk C-015; VT1839; geb 18 sep 1792, ged 7 okt 1792 Grote Kerk HRL, zv Cornelis Lautenbach en Trijntje Beytschat; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Sectie A nr. C-015 D Lautenbach stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-015BreedeplaatsDirk Loutenbach47 jHarlingenm, protestant, gehuwd, koopman
C-015BreedeplaatsAlegonda Merkelbach41 jHarlingenv, protestant, gehuwd
C-015BreedeplaatsCornelis Loutenbach16 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-015BreedeplaatsHendrik Loutenbach14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-015BreedeplaatsJohan Wilh. Loutenbach12 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-015BreedeplaatsEvert Loutenbach10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-015BreedeplaatsDirk Loutenbach5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-015BreedeplaatsGeertje Loutenbach19 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-015BreedeplaatsAafke Loutenbach7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-015BreedeplaatsSjoerdtie Loutenbach4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-015BreedeplaatsBaukje Loutenbach2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 506C-015 (Grote Breedeplaats)Hendrik A. Sluikwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3122C-009 (Grote Breedeplaats)Teves Jans Teveswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3122Grote Bredeplaats 11 (C-009)Jan Teves (en Cons., te Beekbergen)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Gr. Bredeplaats 11 Arend M. Reijntjessecretaris waterschap
vorige grondslagf. 2400
huidige grondslagf. 2500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Groote Breedeplaats 11A.Reijntjessecr. waterschap


1948 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Grote Bredeplaats 11, HarlingenGrote Bredeplaats 11S. Hommingascheepsproviandering


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
S. Homminga729Levensm.bedr. en scheepsleveranc., t/o Postkant.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
S. Homminga729Levensm.bedr. en scheepsleveranc., t/o Postkant.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
S. Homminga729Levensm.bedr. en scheepsleveranc., t/o Postkant.


1964 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Grote Bredeplaats 11, HarlingenGrote Bredeplaats 11S. Hommingalevensmiddelenbedrijf


1965 - adresboekadresnaam
Grote Bredeplaats 11G. (Gerrit) Homminga


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Grote Bredeplaats 11rijksmonument 20355


2003 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 9407Grote Bredeplaats 11
  terug