Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 43
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 43 1-095 1-137 A-151 A-158
 


 


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0109r van 4 feb 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 43Zoutsloot NZhuis en plaats
 
koperRobijn Egberts, gehuwd met1250-00-00 GG
koperJetske Claeses
naastligger ten oostende schuur van Lenert Kuyck
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenCornelis Bauckes bakker
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
verkoperGatze Gerbens


 


 


 


 


 


 


 


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0124v van 2 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 43Zoutsloot NZhuis
 
koperJacob Hiddes mr. metselaar401-00-00 GG
naastligger ten oostende erfgenamen van Pieter Tjallings
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenReyer Jacobs bakker
naastligger ten noordenLiemendijk
verkoper van 1/2Tjeerd Reynerszeilmaker
verkoper van 1/2de erfgenamen van Jan Reyners


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0209r van 17 apr 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 43Zoutsloothuis
 
koperGerryt Buwes, gehuwd metmr. kousenbreier [staat: hoosbreider]600-00-00 CG
koperGrietie Gerryts
naastligger ten oostende erfgenamen van Pytter Tiallings
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenReiner Jacobs bakker
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Liemendijk]
verkoperJacob Hiddes, gehuwd metmr. metselaar
verkoperGrietie Harmens


1686 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0158v van 12 dec 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 43Zoutsloot NZhuis
 
koperJetse Poppes, gehuwd metsmalschipper600-00-00 CG
koperAntie Pytters
naastligger ten oostenWiltetus Jelgersma
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenReyner Jacobs baker
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Liemendijk]
verkopervroedsman Gerryt Bouwes Schiere


 


 


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0288r van 8 mrt 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 43Zoutsloot NZhuis
 
koperOtto Aukes wijdschipper305-14-00 GG
huurderAene Folckerts 32-00-00 GG
naastligger ten oostende erven van wijlen burgemeester Wiltetus Jelgersma
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenJan Gerbens ontvanger
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Liemendijk]
verkoperDieuke Jetses, gehuwd metLeeuwarden
verkoperLouwrens Reinerslandmeter en wijnrooierLeeuwarden


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-095 Zoutsloot 43huis
eigenaarOtte Auckes
gebruikerOtte Auckes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-095 Zoutsloot 43huis
eigenaarOtte Auckes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan5-9-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-095 Zoutsloot 43huis
eigenaarOtte Aukes
gebruikerOtte Aukes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


 


 


 


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-095 Zoutsloot 43huis
eigenaarOtte Aukes
gebruikerOtte Aukes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


 


 


 


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-095 Zoutsloot 43Otte Aukes, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal15-00-00 CG


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0186r van 13 jan 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 43Zoutsloot NZ bij de Bildtpoortspijphuis en tuin
 
koperJan Boomsma, gehuwd metwijdschipper1500-00-00 CG
koperSwaantje Holmans
naastligger ten oostenClaas Ottes Overdijk oud schipper
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: straat en Zoutsloot]
naastligger ten westenDirk van der Muir
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Liemendijk]
verkoperClaas Ottes Overdijkoud schipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Boomsma, wijdschipper x Swaantie Holmans koopt een huis en tuin, nz. Zoutsloot bij de Bildtpoortspijp. Ten O. de verkoper, ten W. Dirk v.d. Muur, ten Z. die straat, ten N. de Liemendijk, met vrij achter in- en uitgang aldaar. Gekocht van Claas Ottes Overdijk, oud-schipper, voor 1500 cg.


 


 


 


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0131r van 18 jan 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 43Zoutsloot NZ bij de Bildtpoortspijphuis en tuintje
 
koperburgervaandrig Simon Miedema, gehuwd met1250-00-00 CG
koperJanke Gerbrands Wijngaarden
huurderDirk Kruseman
naastligger ten oostende weduwe van Claas Ottes Overdijk
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westende weduwe van Dirk van der Muur
naastligger ten noordenLiemendijk
verkoperde Stad Harlingen: weesvoogdij, erfgenaam van
erflaterwijlen Jan Johannes Boomsma, gehuwd metherbergier
erflaterwijlen Zwaantje Holmans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSimon Miedema, burger-vaandrig x Janke Gerbrands Wijngaarden koopt een huis en tuin nz. Zoutsloot, bij de Bildtpoortspijp. Ten O. wd. Claas Ottes Overdijk, ten W. wd. Dirk v.d. Muur, ten Z. die straat en diept, ten N. de Liemendijk met in- en uitgang aldaar. Gekocht van de Voogden van het Stadsweeshuis, als erven Jan Johannes Boomsma, herbergier x Swaantie Holmans, voor 1250 cg.


 


1786 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Zoutsloot 43, HarlingenZoutsloot 43'Anno' en '1786'


1786 - variaadresbronbericht
Zoutsloot 43Hein Buisman StichtingBouwjaar 1786


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-127 Zoutsloot 43Sijmon Miedema


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-137 Zoutsloot 43S Miedema2-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-151Zoutsloot 43Jan Everts Bouwknegt... zijn getrouwd den 6 jun 1790 daaraanvolgend; oud 73 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, oud-schipper, wijk A-151; VT1839; heeft een huisbediende, belasting: f. 1:0:0, eerste quartier, mei18 04. (GAH650); woont in 7e ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-151Zoutsloot 43S. R Miedemaeigenaar en gebruiker van wijk A-151, opziener der dijken, 1814. (GAH204); IEDEMA, SIJBE JANS


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-151Zoutsloot 43S R Miedema S R Miedema opziener der dijken


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-151Zoutsloot 43Simon Miedema, overleden op 31 oktober 1826Zoutsloot A 151, vader van Rein, koopman en Auke Simons Miedema, huisman Kieo/ Franeker. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 137Zoutsloot 43Jan Everts BouwknegtHarlingenkoopmanhuis en erf (168 m²)


1833 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-151Zoutsloot 43Jacob Jans Bouwknegt, overleden op 24 juni 183325 jr, kantoorbediende, zoon van Jan Everts Bouwknegt, oud beurtschipper (Zoutsloot A 151) en Sybrigje Yemes, broer van Evert, beurtschipper op Rotterdam en Jacoba Jans Bouwknegt (vrouw van Jacob Okkes Bijlsma, houtzaagmolenaar Almenum). Saldo fl. 147,15. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-151Zoutsloot 43Albert Lykles de Boer... 1859 Amsterdam, zv Lijkle Freerks de B., en Wytske Alberts de Boer; BS geb 1823, bev.reg. HRL 1851 wijk A-151, wijk B-180, wijk C-191; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, beurtschipper, wijk E-053; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-151Zoutsloot 43Attje Pieters Bos... B en Geert ... , korenmolenaarse in 1842; BS ovl 1842; 1852 overlijdens, ovl 1859 bev.reg. HRL 1851 wijk A-151; oud 62 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, korenmolenaarse, wijk H-188; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-151Zoutsloot 43Rinske van der Meulen... wijk A-105, wijk E-267, 285, supp wijk C-437; oud 45 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk A-151; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-151Zoutsloot 43Sybrigje IJmes... HRL 1797, dopen Grote Kerk HRL 1799, 1807, BS ovl 1840; oud 75 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-151; VT1839; kind: Doetje Jans Bouwknegt, geb 19 apr 1798, ged 29 apr 1798 Grote Kerk HRL; Zo na Moogelijk ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-151Zoutsloot 43Trijntje Trompetter... A 26 nov 1857 Arnhem, dv Dirk Jans T, en Janneke (Claases); BS huw 1823, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk A-151, wijk B-180, wijk C-191, supp wijk G-437, wijk B-188, wijk E-210, wijk F-097; oud 47 jaar, geb en wonende ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-151ZoutslootJan J Bouwknegt73 jHarlingenm, protestant, gehuwd, oud schipper
A-151ZoutslootSybrigje Yemes75 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-151ZoutslootRinske van der Meulen45 jFranekerv, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-151Zoutsloot 43Sybrigje Ymes, overleden op 17 april 184075 jr, overleden Zoutsloot A 151, vrouw van Jan Everts Bouwknegt (mede testamentair erfgenaam), moeder van Jacoba (vrouw van Jacob Okkes Bijlsma, houtzaagmolenaar Almenum) en Evert Jans Bouwknegt, schipper. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-151Zoutsloot 43Jan Everts Bouwknegt, overleden op 9 januari 184881 jr (geboren dec 1766), overleden Zoutsloot A 151, gehuwd, vader van Evert, beurtschipper op Rotterdam en wijlen Jacoba Jans Bouwknegt (vrouw van Jacob Okkes Bijlsma, koopman, moeder van minderjarige Imkje, Siebrigje, Jeltje, Sjouke, Okke en Jacoba Jacobs Bijlsma). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-151Zoutsloot 43Paulus Salomon Flesch, overleden op 17 september 184825 dg (geboren 23/8/1848), overleden Zoutsloot A 151, zoon van Salomon Mozes Flesch en Sara Izaak de Jongh, broer van minderjarige Mozes, Jozua, Elizabeth en Johannes Salomon Flesch. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 137A-151 (Zoutsloot)Willem Schoonhovenwoonhuis


1865 - bewonersadresnaamgegevens
A-151Zoutsloot 43Willem Wybes Schoonhoven... 1 jan 1809 HRL, ovl 8 mrt 1865 HRL, huwt met Hielkje Jacobs Zoete op 22 nov 1832 HRL, schipper, ovl wijk A-151, zv Wybe S, en Rigtje Willems Bijlsma (ook wel: Meyer); dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1832, ovl 1865, ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 137A-158 (Zoutsloot)Wijbe F. Wijgawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 137Zoutsloot 43 (A-158)Namle Wijga


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 43E.Nautastalhouder
Zoutsloot 43Joh.Postschilder


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 43J. (Johannes) Post


1967 - variaadresbronbericht
Zoutsloot 43Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1967


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 43rijksmonument 20750
  terug