Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Vianen 14
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Vianen 14 (niet bekend) 4-097 G-107 G-116
 huisnummer lager  huisnummer hoger Vianen 16 (niet bekend) 4-097 G-107 G-115
 huisnummer lager  huisnummer hoger Vianen 18 (niet bekend) 4-097 G-107 G-114
Naastliggers vanVianen 14
ten oostenVianen 16
ten westenVianen 12
ten noordende Vianen


 


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0128r van 17 jan 1630 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vianen 18Vianen ZZ [staat: ten zuidwesten van het tweede perceel in deze akte]kamer en weefwinkel
 
koperN. N.
verpachter grondde stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten zuidende hof van het eerste perceel in deze akte
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Anna de Wael
naastligger ten noordenVianen [staat: straat]
verkoper q.q.Pieter Gerryts, geauthoriseerde curator over
verkoper van 1/2 van 1/2Govert Hendricks
verkoper q.q.Pieter Gerryts, procuratie hebbende van
verkoper van 1/2 van 1/2Willem Hendricks
verkoper van 1/2 van 1/2Pieter Hendrick
verkoper van 1/2 van 1/2Seerp Jacobs, gehuwd met
verkoper van 1/2 van 1/2Griet Hendricks


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0128r van 17 jan 1630 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vianen 16Vianen ZZ [staat: ten westen van het derde perceel in deze akte]kamer
 
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenplaats
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Anna de Wael
naastligger ten noordenVianen [staat: straat]
verkoper q.q.Pieter Gerryts, geauthoriseerde curator over
verkoper van 1/2 van 1/2Govert Hendricks
verkoper q.q.Pieter Gerryts, procuratie hebbende van
verkoper van 1/2 van 1/2Willem Hendricks
verkoper van 1/2 van 1/2Pieter Hendrick
verkoper van 1/2 van 1/2Seerp Jacobs, gehuwd met
verkoper van 1/2 van 1/2Griet Hendricks


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0128r van 17 jan 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vianen 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Anna de Wael


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0128r van 17 jan 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vianen 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Anna de Wael


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0128r van 17 jan 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vianen 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0125v van 19 nov 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vianen 14Vianen ZZ [staat: straat van het groot kerkhof naar herberg Roma]huis, woning en weefwinkel, bij en aan elkaar
 
koperJan Wytses Vettevogel koopman171-07-00 GG
huurderRommert Clases
huurderHarmen Beerends
naastligger ten oostenPier E. Bakker
naastligger ten zuidensteegje
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noorden3 woningen en weefwinkels ?
verkoper q.q.vroedsman Minne Vink, curator over
verkoper van 1/3Froukje Lieuwes voor zich en haar kinderen, weduwe van
verkoper van 1/3wijlen Cornelis Hendrikssluiswachter
verkoper van 1/3Anskje Hendriks
verkoper van 1/3Nieske Hendriks, gehuwd met
verkoper van 1/3Hidde Coops


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
4-101 Vianen 14Lijsbert Hendriks
4-101 Vianen 14Haije Claases


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-097 Vianen 14Jan W Vettevogel5-10-00 CG


1813 - bewonersadresnaamgegevens
G-107Vianen 14Elisabeth Lingenhouwergeb 1793 HRL, ovl 14 mrt 1813 HRL; wijk G-107, dv Johannes L, en Jeltje Lammerts; BS ovl 1813


1813 - bewonersadresnaamgegevens
G-107Vianen 14Jeltje Lammerts... op 23 mrt 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk. 9 mrt 1794, en het kind mede wettig getrouwd, ovl wijk G-107; huw Grote Kerk HRL 1794, BS ovl 1813; J. Patitz Lengennauwer ende J.L., beide van HRL, zijnde wegens de ... (alles)


1813 - bewonersadresnaamgegevens
G-107Vianen 14Rinske Hayesgeb 1789 ... , ovl 14 dec 1813 HRL; wijk G-107, dv Haye Hilbrands en Tetje Jans; BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-107Vianen 14Berber Jacobsgebruiker van wijk G-107, medegebruikers zijn Hendr. Weghuis, sjouwer, gealimenteerd, Haaye Cl. van Vliet, timmerknegt, eigenaar is J.W. Vettevogel erven, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-107Vianen 14Haaye Clazes van Vliet... vd Vorm, kind: Eelkje Hayes vV, geb 1785 Franeker; BS ovl 1818; ovl 1826, ovl 1844; gebruiker wijk G-107, timmerknegt; medegebruikers Hendrik Weghuis, sjouwer, gealimenteerd, Berber Jacobs; eigenaar J.W. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-107Vianen 14Hendrik Weghuismogelijk dezelfde als hieronder vermeld; gebruiker wijk G-107, sjouwer, gealimenteerd; medegebruikers Haaye Cl. van Vliet, timmerknegt, Berber Jacobs; eigenaar is J.W. Vettevogel erven, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-107Vianen 14Jan Wytses Vettevogel... 1814. (GAH204); id. van wijk G-074; gebruiker H.N. Felderhof, kleermaker, 1814. (GAH204); id. van wijk G-107; gebruikers Hendrik Weghuis, sjouwer, gealimenteerd, Haaye Cl. van Vliet, timmerknegt, Berber Jacobs, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-107Vianen 14J W Vettevogel ervenHendrik Weghuis sjouwer gealimenteerd
G-107Vianen 14Haaye Clazes van Vliet timmerknegt
G-107Vianen 14Berber Jacobs
G-107Vianen 16Hendrik Weghuis sjouwer gealimenteerd
G-107Vianen 16Haaye Clazes van Vliet timmerknegt
G-107Vianen 16Berber Jacobs
G-107Vianen 18Hendrik Weghuis sjouwer gealimenteerd
G-107Vianen 18Haaye Clazes van Vliet timmerknegt
G-107Vianen 18Berber Jacobs


1814 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51006 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 183 en 184 van 13 aug 1814
adressoortbedraggebruik
G-107Vianen 14provisionele en finale toewijzing(18) woning genaamd Vianen G-107
 
verkoperAkke Jans Vettevogel (weduwe van)
verkoperwijlen Laas Spannenburg
verkoperWytze Jans Vettevogel
verkoperHendrik Jans Vettevogel
verkoperJacob Jans Vettevogel
erflaterwijlen Jan Wytzes Vettevogel (gehuwd met)
erflaterGeertje Norel
koperJohannes Norel


1826 - bewonersadresnaamgegevens
G-107Vianen 14Johannes Mathijs Lingenhouwer... 1794, en het kind mede wettig getrouwd, kind: Elizabeth L, geb 1793 HRL, wonende te HRL. 1814, ovl wijk G-107, herenknecht in 1826; huw Grote Kerk HRL 1794, BS ovl 1813, ovl 1826; woont in 3e quartier, links:niets, ... (alles)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1673Vianen 14Gosse Abes SchipperHarlingenbalkvlotterhuis en erf (28 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1674Vianen 16Gosse Abes SchipperHarlingenbalkvlotterhuis en erf (45 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1675Vianen 18Gosse Abes SchipperHarlingenbalkvlotterhuis (24 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-107Vianen 14Antje Scheltes Molenaar... Grietje Martens; BS ovl 1844; 1850 overlijdens; oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkster, wijk G-107; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-107Vianen 14Frouwkje Koudenburg... ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 supp wijk G-437; oud 39 jaar, geb Vlieland en wonende te HRL. 1839, wijk G-107; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-107Vianen 14IJsbrand Harings Wagenaar... m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-107Vianen 14Immertje Jans Spitske... 1839, wijk A-092; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-107Antie Scheltes55 jHarlingengezin 1, v, protestant, weduwe, werkster
G-107Antie Scheltes55 jHarlingengezin 1, v, protestant, weduwe, werkster
G-107Antie Scheltes55 jHarlingengezin 1, v, protestant, weduwe, werkster
G-107Andries Vlietstra25 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd, zeevarende
G-107Andries Vlietstra25 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd, zeevarende
G-107Andries Vlietstra25 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd, zeevarende
G-107Dirkje de Wit22 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
G-107Dirkje de Wit22 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
G-107Dirkje de Wit22 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
G-107Ytje Vlietstra [Vliestra]1 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
G-107Ytje Vlietstra [Vliestra]1 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
G-107Ytje Vlietstra [Vliestra]1 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
G-107Frouwkje Koudenburg39 jVlielandgezin 3, v, protestant, ongehuwd
G-107Frouwkje Koudenburg39 jVlielandgezin 3, v, protestant, ongehuwd
G-107Frouwkje Koudenburg39 jVlielandgezin 3, v, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-107Vianen 14Wikje Andries Vlietstra, overleden op 27 oktober 18407 mnd, overleden Vianen G 107, dochter van Andries Vlietstra, varensgezel en Dirkje de Wit, zuster van minderjarige Jetje Andries Vlietstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-107Vianen 16Wikje Andries Vlietstra, overleden op 27 oktober 18407 mnd, overleden Vianen G 107, dochter van Andries Vlietstra, varensgezel en Dirkje de Wit, zuster van minderjarige Jetje Andries Vlietstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-107Vianen 18Wikje Andries Vlietstra, overleden op 27 oktober 18407 mnd, overleden Vianen G 107, dochter van Andries Vlietstra, varensgezel en Dirkje de Wit, zuster van minderjarige Jetje Andries Vlietstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-107Vianen 14Aukje Jans Groen... Jantje Meiles; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1832, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk E-252, 267, wijk G-107; geb 25 jan 1810, ged 11 feb 1810 Grote Kerk HRL, dv Jan Groen en Jantje ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-107Vianen 14Jieksje Simons van den Berg... HRL 1810, BS ovl 1822, huw 1823, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk B-201, wijk G-031, wijk G-082, wijk G-107, wijk G-210, wijk G-301; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-033; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-107Vianen 14Rein Jans de Groot... 1851, N.H., zv Jan Tjebbes dG, en His- ke Klazes de Roos; BS huw 1842, ovl 1894, bev.reg. HRL 1851 wijk G-107, 283, G- 312, 354, 371, wijk B-030, 110, supp wijk G-410; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1673G-107 (Romastraat)Adam L. Hoekwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1675G-114 (Vianen)Adam Lodewijks Hoekwoonhuis
Sectie A nr. 1674G-115 (Vianen)Adam Lodewijks Hoekwoonhuis
Sectie A nr. 1673G-116 (Vianen)Adam Lodewijks Hoekwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1673Vianen 14 (G-116)fa. gebr. Broersmawoonhuis
Sectie A nr. 1674Vianen 16 (G-115)Jurjen Eskeswoonhuis
Sectie A nr. 1675Vianen 18 (G-114)Saakje Klein (wed. J. v.d. Molen)woonhuis
  terug