Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 94
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Voorstraat 94 5-001 5-001 E-001 E-001


Huisnaam in: 1769
Gebruik:
Naam: de spijkerton
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanVoorstraat 94
ten oostende Heiligeweg
ten zuidenVoorstraat 92
ten westenVoorstraat 92
ten noordende Voorstraat


0000 - variaadresbronbericht
Voorstraat 94Oud Harlingen Magazine 1989Dat zelfde lot onderging de bierkelder op de hoek Heiligeweg-Kleine Voorstraat. Hier woonde Jan poort, de zoon van kroegbaas Poort van de Kerkstraat


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0051v van 27 okt 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenAbe Asties


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0051v van 27 okt 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 29, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0012v van 13 mrt 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 92, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Joannes ijzerkramer


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0018va van 2 aug 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 92, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Joannis ijzerkramer


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0232v van 21 jun 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 92, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJohannis Jansen


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 50r van feb 1700 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Voorstraat 94(achter) Haye Pytters, mr. blauwverver, koopt een huis wz. Turfhaven, met veel voorwaarden.. Ten O. die straat, ten W. wd. Jelle Stijl, ten Z. Simon Jansen, ten N. Johannes Jansen Cramer. Gekocht van Melchior-, Ype-, Feite- en Antie Willems en veel anderen, als erven van Ruurd Willems, mr. blauwverver, voor 270 gg.


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0232v van 21 jun 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 92, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-001Voorstraat 94huis
eigenaarJohannes Cramer cum soc.
gebruikerMarten Harmens (voor 44-00-00 CG)
gebruikerBeern Harmens (voor 12-00-00 CG)
gebruikerJaike Jacobs (voor 48-00-00 CG)
huurwaarde104-00-00 CG
aanslag huurwaarde20-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-001Voorstraat 94huis
eigenaarJohannes Cramer cum soc.
gebruikerJaike Sibrens (voor 44-00-00 CG)
gebruikerBeern Harmens (voor 12-00-00 CG)
gebruikerMarten Harmens (voor 48-00-00 CG)
huurwaarde104-00-00 CG
aanslag huurwaarde20-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan19-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-001 Voorstraat 94huis
eigenaarJohannes Cramer erven cum soc.
gebruikerHendrik Willems cum soc.
huurwaarde104-00-00 CG
aanslag huurwaarde17-06-08 CG


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0007v van 28 nov 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 94Voorstraat ZZ, Turfdragersbrug op de hoek van dehuis
 
koperDirk Huigens, gehuwd metwinkelier1088-00-00 GG
koperBottje Tjallings winkelier
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
huurderJan Broers brouwer
naastligger ten oostenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten zuidenHaye Pieters
naastligger ten westenJelle Stijl koopman
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperJan Sybolts Craemerpan- en estrikbakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Huigens x Bottie Tjallings, winkelier, koopt mooi huis op de hoek van de Turfdragersbrug aan de Voorstraat, waar 'de Spijkerton' uithangt. Ten O. en N. de straat en diept, ten Z. Haye Pieters, ten W. Jelle Stijl. Het is door meerdere huurders bewoond. Gekocht van pan- en estrikbakker Jan Sybolts Cramer.


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-001 Voorstraat 94huis
eigenaarerven Johannes Kramer
gebruikerJan Broers c.s.
huurwaarde104-00-00 CG
aanslag huurwaarde17-06-10 CG


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0232v van 21 jun 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 92, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-001 Voorstraat 94Abraham Israëls, bestaande uit 7 personen
aangebooden capitaal15-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-001 Voorstraat 94huis
eigenaarDirk Hugens erv.
gebruikerAbraham Ysraels cum soc.
huurwaarde104-00-00 CG
aanslag huurwaarde18-18-02 CG


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0192r van 15 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 94Voorstraat ZZ op hoek van de Turfhavenhuis
 
koperJohannes Jans stadsbierdrager1300-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
huurderCornelis Jacobus Wetsens c.u. en c.s.
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten zuidenJelle Stijl
naastligger ten westenJelle Stijl
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoper van 1/4 van 1/2Gerryt Gerryts de Jongkoffieschenker
verkoper van 1/4 van 1/2meerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jong
verkoper van 1/4 van 1/2meerderjarige vrijster Stijntje Gerryts de Jong
verkoper van 1/4 van 1/2Jurjen Gerryts de Jongmr. schoenmaker
verkoper van 1/2 van 1/2Dirk Cornelis Wetsenswinkelier
verkoper van 1/2 van 1/2minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens, dochter van
verkoperCornelis Jacobus Wetsens
erflaterwijlen Dirk Huigens oudoom van de verkoperskoopman en winkelier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Jans, stads-bierdrager, koopt het huis 'de Spijkerton', hoek Turfhaven/Voorstraat. Ten O. en N. de straten, ten W. en Z. Jelle Stijl. Gekocht van de koffieschenker Gerryt Gerryts de Jong, Marijke Gerryts de Jong, Stijntje Gerryts de Jong en mr. schoenmaker Jurjen Gerryts de Jong voor 1/2, en winkelier Dirk Cornelis Wetsens en Marijke Cornelis Wetsens voor 1/2, als erven van hun wl. oud-oom Dirk Huigens.


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0128v van 3 sep 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 94Voorstraat ZZ hoek Turfhavenhuis
 
koperJohannes Mecima apotheker2200-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
huurderJan Janzen Dreyer c.u.100-00-00 CG
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: straat]
naastligger ten zuidenJelle Stijl koopman
naastligger ten westenJelle Stijl koopman
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: straat]
verkoperJohannes Jansoud bierdrager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Mecima, apothecar, koopt een huis aan de Voorstraat, op de hoek van de Turfhaven, genaemt de spijkerton. Ten N. en O. de straat, ten Z. en W. de coopman Jelle Stijl Gekocht van oud-bierdrager Johannis Jans.


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0185r van 27 jun 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 94Voorstraat ZZ hoek Turfhavenhuis
 
koperWatse Ruitinga, gesterkt met zijn vaderapothekersknecht3000-00-00 CG
kopervroedsman Johannes Ruitinga
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
huurder voor 10 of 15 jarenN. N. 70-00-00 CG
naastligger ten oostenHeiligeweg (Turfhaven)
naastligger ten zuidendr. Simon Stijl
naastligger ten westendr. Simon Stijl
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperJohannes Mecimaapotheker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWatze Ruitinga, apothekersknecht te Leeuwarden, koopt 'de Spijkerton'. Ten O. en N. de straat, ten W. en Z. dr. Simon Stijl. Gekocht van apotheker Johannes Mecima.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
5-001 Voorstraat 94H Addens


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0075r van 16 sep 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 92, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten oostenW. Ruitinga apotheker en drogist


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-001 Voorstraat 94Watze Ruitinga5-00-00 CG


1812 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49005 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 363 van 29 dec 1812
adressoortbedraggebruik
E-001Voorstraat 94koopaktefr. 2310huis hoek Voorstraat en Turfhaven E-001
 
verkoperWatse Ruitinga
koperDoekle van Hettinga


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-001Voorstraat 94Doekle Romkes van Hettinga... 1811, BS geb 1811, huw 1812, huw 1816, huw 1818, huw 1819, ovl 1834,; eigenaar en gebruiker van wijk E-001, zilversmid. 1814. (GAH204); kind: Fredericus Doekles van Hettinga, geb 22 jun 1811, ged 14 jul 1811 Grote ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-001Voorstraat 94Frederikus Doekles van Hettingageb 22 jun 1811 HRL, ovl 5 jan 1814 HRL; wijk E-001, zv Doekle vH, en Reinou de Lang; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1814; geb 22 jun 1811, ged 14 jul 1811 Grote Kerk HRL, zv Doekle van Hettinga en Reino de Long


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-001Voorstraat 94D van Hettinga D van Hettinga zilversmid


1824 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51013 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 23 van 9 mrt 1824
adressoortbedraggebruik
E-001Voorstraat 94koopaktefl. 1075huis genaamd de Spijkerton, E-001
 
verkoper en cedentDoekele van Hettinga
koper en schuldenaarHarmen Douwes Douma
koper en schuldenaarHendrik Koestra
cessionarisYde Hoornstra


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-001Voorstraat 94Aaltje Drevis Jonker, overleden op 22 juli 1826dochter van Dreves Lammerts Jonker, schipper Voorstraat E 1 en Johanna Hettes Koestra. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd, maar op naam van Johanna Hettes Koestra!). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1001Voorstraat 94Dieuwes Lammerts JonkerHarlingenschipperhuis en erf (144 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-001Voorstraat 94Drevis Lammerts Jonker... Groningen 1857, N.H., zv Lammert Drevis en Aaltje Walkes; BS huw 1824, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk E-001; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schipper en koopman, wijk E-001; VT1839; Dieuwes L.J. eigenaar ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-001Voorstraat 94Johanna Koestra... Hendriks K, en Johanna Fransen; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1824, ovl 1884, bev.reg. HRL 1851 wijk E-001; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-001; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-001VoorstraatDrevis Jonker44 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, schipper en koopman
E-001VoorstraatJohanna Koestra33 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, gehuwd
E-001VoorstraatLambert Jonker9 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
E-001VoorstraatHette Jonker2 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
E-001VoorstraatJohanna Jonker10 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-001VoorstraatHendrika Jonker5 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-001VoorstraatAukie Seemstra18 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-001Voorstraat.. Hebbes57 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe, geen


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-001Voorstraat 94Ale Drevis Jonker, overleden op 18 september 18421 1/2 jr, overleden Voorstraat E 1, zoon van Drevis Lammerts Jonker, beurtschipper op Groningen en Johanna Koestra, broer van minderjarige Johanna, Lammert en Hette Drevis Jonker. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-001Voorstraat 94Job Rinnerts Adema, overleden op 31 augustus 18471 jr (geboren 27/8/1846), overleden Turfhaven E 1, zoon van Rinnert Jobs Adema, zeeman en Antje Cornelis van der Hoeven. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1001E-001 (Voorstraat)IJke Jagerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1001E-001 (Voorstraat)Wed. en erven IJke Jagerwoonhuis


1904 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Voorstraat 94, HarlingenVoorstraat 94R. de BOER
3/9 1904.'
Volgens een advertentie in de Harlinger Courant van 23 mei 1906:
'Albino Maatschappij
Vrijdag 25 Mei, des avonds 5 uur, en Zaterdag 26 Mei:
Opening van ons 100ste Filiaal bij
Jan de Boer, hoek Voorstraat.'


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4393Voorstraat 94 (E-001)wed. IJ. Jager (en Cons.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 94wed H. de Boer geb. S. Atemawinkelierster
vorige grondslagf. 1500
huidige grondslagf. 1500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Voorstraat 94aJ. van Esleeraar ambachtsschool


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Voorstr. 94F. Wolff334Schoenenmag.


1937 - kentekenadresnaam
B-23388
Voorstraat 94Fokke Wolff


1940 - variaadresbronbericht
Voorstraat 94Oud Harlingen Magazine 1991nov: De Ned. Unie opent propaganda winkel hoek Kl. Voorstraat-Heiligeweg


1941 - variaadresbronbericht
Voorstraat 94Oud Harlingen Magazine 1993mei: Opening van een filiaal van de fa. Van Smeden voor huishoudelijke en luxe artikelen in het pand Kl. Voorstraat - Heiligeweg


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Voorstr.J. v. Smeden & Zn.915Huish. art.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Voorstr.J. v. Smeden & Zn.915Huish. art.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Drogisterij Tet v.d. Berg915


1965 - adresboekadresnaam
Voorstraat 94J. (Jacob) Vellinga


1973 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 94, HarlingenVoorstraat 94Tet v.d. Bergdrogist


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 4393Voorstraat 94gemeentelijk monument11 van 20


2004 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 4393Voorstraat 94
  terug