Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Heiligeweg 25
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Heiligeweg 25 5-048 5-043 E-250 E-249
Naastliggers vanHeiligeweg 25
ten oostende Heiligeweg
ten zuidenHeiligeweg 23
ten westenVoorstraat 80
ten noordende Heiligeweg


aangrenzende stegensteeg
Heiligeweg 25naamloze steeg ten noorden
Heiligeweg 25naamloze steeg ten zuiden


 


 


 


 


 


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0388v van 15 feb 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Folckert Folckerts


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0388v van 15 feb 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0388v van 15 feb 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0091v van 2 sep 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenGeertie Folckerts, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Brenckman


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0013ra van 25 nov 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 25Heiligeweg NZ [staat: Turfhaven WZ]2/3 huis
 
koperRienk Ruirdts 862-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten zuidenHans Jansen
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende weduwe van Foppe Guiliaums
verkoper q.q.Jan Symens, curator overlakenkoper
verkoperde onmondige kinderen van Harmen Beekman, gehuwd met
verkoperGeertje Folkerts
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet) Thijs Ubles koopt een gedeelte van een huis om de hoek van de Noordijs, in de straat die naar de Franekerpoort toeloopt, met een vrije in- en uitgang in de steeg. Ten O. Evert Ruierdts, ten W. Yde Taakes. Gekocht van erven Jilderen Hiddes.


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0062v van 30 dec 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 25Heiligeweg NZ [staat: Turfhaven WZ]1/3 huis met loods en plaats, put en bak
 
koperRienk Ruierds 862-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten zuidenHans Jansen
naastligger ten westenWillem Vosma
naastligger ten noordende weduwe van Foppe Guiliaums
verkoperAbbe Luitjens, gehuwd met
verkoperGrietje Harmens Beekman


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0091v van 2 sep 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0089r van 15 mrt 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 25Heiligeweg NZ [staat: Turfhaven WZ]1/4 huis
 
koper q.q.oud burgemeester Jan Symons Bylaen, curator over de kinderen vanlakenkoper125-00-00 CG
koperde kinderen van wijlen Beytske Jacobs, weduwe (1) van
koperwijlen Jochum Ruyrdts mr. kleermaker
koperBeytske Jacobs, weduwe (2) van
koperwijlen Rintie de Vos
erflaterwijlen Rienck Ruyrdts
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: straat]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Hans Jansen
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Willem Vosma
naastligger ten noordende weduwe van Foppe Guliaans
verkoperNanneke Joannes, gehuwd met
verkoperArjen Andries, tevens mede erfgename vanchirurgijnSappemeer
erflaterwijlen Rienck Ruyrdtskoordwerker


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0071r van 3 dec 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 25Heiligeweg NZ [staat: Turfhaven WZ]1/4 huis en loods
 
koperJan Fransen mr. gortmaker150-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
huurderSybren Jansen c.u.
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Dirck IJsenbeeck
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Willem Vosma
naastligger ten noordenAntie Jans
verkoperCornelis Jansen de WitgorterAmsterdam


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0091v van 2 sep 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-048Heiligeweg 25huis
eigenaarPieter Fransen
gebruikerClaes Ymes 23:00
gebruikerChristiaen Dirks 9:14
huurwaarde32-14-00 CG
aanslag huurwaarde06-11-00 CG


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0285v van 17 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenPieter Fransen c.s.


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0287r van 24 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 25Heiligeweg NZ [staat: Turfhaven WZ]1/4 en 1/8 huis
 
koperJoost Popta c.u.120-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jacob Auckes
naastligger ten westende vroedsman Laquart
naastligger ten noordenJoost Auckes
verkoperTialling Wybrens, als last- en procuratie hebbende van sijn vrouwMaccum
erflaterwijlen Hyke Bartels, als erfgenaam ex testamento van haar 1e man
erflaterwijlen Ruird Jochems


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0001v van 9 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 25Heiligeweg NZ [staat: Turfhaven WZ]1/4 en 1/8 huis
 
koperJacob Dirks c.u.100-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: de straat en haven]
naastligger ten zuidenHaje Pieters
naastligger ten westenvroedsman Laquart
naastligger ten noordenJoost Aukes
verkoperJoost Popta, gehuwd met
verkoperPyttie Seerps


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-048Heiligeweg 25huis
eigenaarPieter Fransen cum soc.
gebruikerJacob Dirks cum soc.
huurwaarde32-14-00 CG
aanslag huurwaarde06-11-00 CG
aansl. huurw. voldaan7-8-1720


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0181r van 3 okt 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 25Heiligeweg NZ [staat: Turfhaven WZ]5/16 huis
 
koperJacob Dirks, gehuwd metmr. knoopmaker100-00-00 CG
koperGeertie Gerrits
eigenaar van 6/16de koper Jacob Dirks c.u.mr. knoopmaker
eigenaar van 5/16Pieter Fransengortmaker
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenHaye Pyters
naastligger ten westenburgemeester Laquart
naastligger ten noordenGerlof Jansen Buma
verkoperTrijntie van der Gragt, weduwe vanSneek
verkoperwijlen Jan Fransen


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-048 Heiligeweg 25huis
eigenaarJacob Dirks cum soc.
gebruikerJacob Dirks cum soc.
huurwaarde32-14-00 CG
aanslag huurwaarde05-09-00 CG


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0285v van 17 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0100r van 31 aug 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 25Heiligeweg NZ [staat: Turfhaven WZ]5/16 huis
 
koperJacob Dirks Koster, gehuwd met100-00-00 CG
koperGeertie Gerryts
eigenaar van 11/16Jacob Dirks Koster c.u.
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenHaye Pyters blauwverver
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen burgemeester Laquart
naastligger ten noordenGerlof Jansen Buma
verkoperPyter Fransenmr. gortmaker


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0239r van 27 sep 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 25Heiligeweg NZ [staat: Turfhaven WZ]huis
 
koperKeimpe Tieerds, gehuwd metmr. sleefmaker440-00-00 GG
koperHayes
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten zuidenHaye Pieters blauwverver
naastligger ten westende weduwe van burgemeester Laquart
naastligger ten noordenGerloff Jansen
verkoperJacob Dirx, gehuwd met
verkoperGooitie Gerrits


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-048 Heiligeweg 25huis
eigenaarJacob Dirks
gebruikerJacob Dirks c.s.
huurwaarde32-14-00 CG
aanslag huurwaarde05-09-00 CG


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0285v van 17 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-048 Heiligeweg 25wed. Keimpe Gerrits, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-048 Heiligeweg 25huis
eigenaarKeympe Tjeerds
gebruikerKeympe Tjeerds
gebruikerKeympe Gerrits
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-05-06 CG


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0285v van 17 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0074v van 25 sep 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenAntje Keimpes Veerdijk c.m.


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0122v van 14 nov 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 25Heiligeweg NZ [staat: Turfhaven WZ]huis en bakkerij
 
koperYpe Jetzes, zoon vanbakkersknecht500-07-00 GG
koperJetze Nannes Baard
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
huurderRinia Gonggrijp mr. bakker60-00-00 CG
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turfhaven en straat]
naastligger ten zuidenCornelis Harings
naastligger ten westenSierk Laquart
naastligger ten noordenSybren Feikes Kamsma
verkoperRein Gerbrandemr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYpe Jetzes, bakkersknecht koopt een huis en bakkerij wz. Turfhaven, bewoond en gebruikt door mr. bakker Rinia Gonggrijp. Ten O. de straat en Turfhaven, ten Z. Cornelis Harings, ten W. Sierk Laquart c.f., ten N. Sybren Feikes Kamsma. Grondpacht 3 CG aan de Stad. Gekocht van mr. bakker Rein Gerbranda, voor 500 gg. 7 st.


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0111v van 30 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 25Heiligeweg NZ [staat: Turfhaven WZ]huis en bakkerij
 
koperJan Bolman koopman1000-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten zuidenCornelis Harings wolkammer
naastligger ten westenLaquart
naastligger ten noordenvroedsman Camsma
verkoperYpe Jetzes Rodenhuis, gehuwd metmr. bakker
verkoperHendrikje Pieters Scheltema


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0074v van 25 sep 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0074v van 25 sep 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0307r van 13 feb 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenS. Laquart
naastligger ten noordenP. Laquart


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0205r van 30 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 25Heiligeweg NZ [staat: Turfhaven]huis en bakkerij
 
koperTjeerd R. Cabbeljauw, gehuwd metboekbinder435-00-00 CG
koperSytske Fokkes
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
huurderde weduwe van Jan Sweitzer 55-00-00 CG
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten zuidenAge Heeres
naastligger ten westende heeren Laquart
naastligger ten noordenClaas Symons
verkoperAlbert Bolmankoopman


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0293r van 13 nov 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 25Heiligeweg NZ [staat: Turfhaven WZ]huis
 
koperHendrik ter Heide, zoon vankoopman535-00-00 CG
erflaterwijlen Gerryt ter HeideMesum
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
huurderJacob Levy joods koopman40-00-00 CG
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten zuidenAge Heeres
naastligger ten westenS. Lacquart, en zijn broer
erflaterwijlen P. Lacquart
naastligger ten noordenClaas Symons
verkoperTjeerd Roelofs Cabbeljaauw, gehuwd metboekbinder
verkoperZydske Fokkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik ter Heyde, gesterkt met zijn vader Gerrit ter Heyde te Mesum in Munsterland, koopt een huis c.a. wz. Turfhaven, verhuurd aan joods koopman Jacob Levy. Ten O. de Turfhaven, ten Z. Age Heeres, ten W. de gebrs. S. en P. Laquart, ten N. Claas Symons?. Zie de condities. Gekocht van boekbinder Tjeerd Roelofs Kabeljauw x Zijdske Fokkes, voor 535 cg.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
5-045 Heiligeweg 25Jacob Levij, 30 jaar, gehuwd


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0307r van 13 feb 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-043 Heiligeweg 25Gerrit ter Heide2-00-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-250Heiligeweg 25Gerrit ter Heyde... linnenverkoper in 1810; BS geb 1811, hu, huw 1814, huw 1818, huw 1829,; eigenaar en gebruiker van wijk E-250, koopman, medegebruiker is Hendrik ter Heyde, 1814. (GAH204); Gerardus Hendricus t. H., van Marsum, en ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-250Heiligeweg 25Hendrik ter Heydekoopt in 1802 een huis; gebruiker van wijk E-250, eigenaar en medegebruiker is Gerrit ter Heyde, koopman, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-250Heiligeweg 25Gerrit ter Heyde Gerrit ter Heyde koopman
E-250Heiligeweg 25Hendrik ter Heyde


1831 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 65 van 28 sep 1831
adressoortbedraggebruik
E-250Heiligeweg 25koopaktefl. 500huis E-250
 
verkoperJacob Harings de Vries
koperKlaas Jans Gongrijp


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 996Heiligeweg 25Gerrit TerheijdenHarlingenschoenmakerhuis en erf (133 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-250Heiligeweg 25Anna Volkheimer... huw 1826, ovl 1853, bev.reg. Ha18 51 wijk E-285; oud 49 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk E-250; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-250Heiligeweg 25Klaas Jans Gonggrijp... bewijs, 29 Herfstmaand 1810; ondertrouw HRL; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk E-250; VT1839; kind: Jan Klaases Gongrijp, geb 27 mrt 1811, ged 14 apr 1811 Grote Kerk HRL; Wij Ondergetekenden ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk E-250Heiligeweg 25K Gonggrijp stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-250TurfhavenKlaas Gonggrijp49 jHarlingenm, protestant, gehuwd, schoenmaker
E-250TurfhavenAnna Volkhemer49 jBolswardv, protestant, gehuwd
E-250TurfhavenAndries Gonggrijp24 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-250TurfhavenHendrik Gonggrijp20 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-250TurfhavenJan Gonggrijp17 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-250TurfhavenElisabeth Gonggrijp16 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-250TurfhavenCatharina Gonggrijp10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-250TurfhavenAnna Gonggrijp8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-250Heiligeweg 25Klaas Jans Gonggrijp, overleden op 19 april 184857 jr (geboren 1/9/1790), overleden Heiligeweg E 250, schoenmakersbaas, eerst wednr. Anna Draisma, later wednr. Antje Gros, man van Anna Volkhemer (mede testamentair erfgenaam), vader van Andries, idem (uit 1e huwelijk), Hendrik, azijnmakersknecht en Grietje (vrouw van Poppe Zijlstra, timmermansknecht) (uit 2e huwelijk) en minderjarige Catharina en Anna Klazes Gonggrijp (uit laatste huwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-250Heiligeweg 25Gatske Jans Visser... Geboren Gatske dv Jan Visser & Aaltje Sijbrens de Groot. Afgegeven Op den Raadhuize te HRL den 3 jan ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-250Heiligeweg 25Magnus Severin... Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1816, ovl 1852, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk B-182, wijk D-173, wijk E-250; vrouw M.S. gebruiker wijk F-207; medegebruiker Pietje Hanenburg; eigenaar is Gerben Claasen wed., 1814. ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-250Heiligeweg 25Simon Sybrens de Vries... Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1832, ovl 1833, huw 1834, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk B-088, 160, wijk E-250; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, sleper, wijk B-067; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 996E-250 (Turfhaven)Andries van der Gonggrijpwoonhuis


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 10 mei 1872
E-250Heiligeweg 25Een huis en erf c.a. aan de Turfhaven, in gebruik bij de erven Andries, Gonggrijp. Provisioneel verkocht op 22 mei 1872 door notaris P. Zeper Dz. te Leeuwarden..


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 31 mei 1872
E-250Heiligeweg 25Een huis en erf c.a. aan de Turfhaven, in gebruik bij de erven Andries, Gonggrijp. Provisioneel verkocht op 5 jun 1872 door notaris P. Zeper Dz. te Leeuwarden. Waarop geboden is f. 1890..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 996E-249 (Gedempte Turfhaven)Wed. en erven Hendrik Tigchelaarwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 996Heiligeweg 25 (E-249)Lubertus Torenbeekwoonhuis


1910 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Heiligeweg 25, HarlingenHeiligeweg 25J. Torenbeektimmerman, metselaar en taxateur


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Heiligeweg 25 Lubertus Torenbeektimmerman
vorige grondslagf. 3000
huidige grondslagf. 5500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Heiligeweg 25J.Torenbeekaannemer


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew. 25J. Torenbeek235Aann.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew. 25J. Torenbeek806Aann.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.J. Torenbeek806Aann.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.J. Torenbeek806Aann.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.J. Torenbeek806Aann.


1965 - adresboekadresnaam
Heiligeweg 25K. (Klaas) Vellinga


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 996Heiligeweg 25gemeentelijk monument16 van 20


2004 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 996Heiligeweg 25
  terug