Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Heiligeweg 11
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Heiligeweg 11 5-075 5-072 F-163 F-155
aangrenzende stegensteeg
Heiligeweg 11naamloze steeg ten westen


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0001r van 19 jan 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 11Heiligeweg [staat: Zuiderwal bij de Kerkbrug]huis met ledige plaats
 
koperDouwe Dircx, gehuwd met925-00-00 GG
koperHittie Everts
verpachter grondJan Hessels Fries 2-16-00 CG
huurder voor 2 jarenClaes Feddes 50-00-00 GG
naastligger ten oostende verkoper Jan Hessels Fries
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenBarber Jans
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Hessels Fries, gehuwd met
verkoperLuytie Lamberts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Dircx x Hittie Ruerts kopen een huis met ledige plaats op de Zuiderwal bij de oude Kerkbrug. Ten O. de verkopers, ten W. Barber Jans. Grondpacht 2 gg. aan de verkopers.


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0071r van 28 mei 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 11Heiligeweg NZ [staat: bij de Kerkbrug]huis
 
koperAntie Cornelis, weduwe van1000-00-00 GG
koperwijlen burgemeester Evert Jansen
verpachter grondde Stad Harlingen2-16-00 CG
huurderPieter Hendrix de Roy
naastligger ten oostenFeicke meelmaker
naastligger ten zuiden [staat: noorden]Heiligeweg [staat: straat]
naastligger ten westenDirck rogdrager
naastligger ten noorden [staat: zuiden]Gerrit bakker
verkoperHiltie Everts, gehuwd met
verkoperThonis Bastiaens


1647 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0254r van 14 feb 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 11Heiligeweg NZ [staat: Turfhaven] bij de Kerkbrughuis
 
koperPouwels Hansen c.u.1055-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-00-00 CG
naastligger ten oostenFeycke Sioerds meelmaker [staat: meelker]
naastligger ten zuidenHeiligeweg [staat: straat]
naastligger ten westenBartel Cleysen Lantingh
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAntie Cornelis, weduwe van
verkoperwijlen Evert Jansenbrouwer


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0123r van 19 jan 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 11Heiligeweg NZ [staat: bij de Kerkbrug bij de Turfhaven]huis met plaatsje en loods
 
koperReiner Louws, gehuwd met925-14-00 GG
koperSioertie Pytters
verpachter grondde Stad Harlingen2-16-00 CG
naastligger ten oostenFeycke Sioerds
naastligger ten zuidenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten westende heer Lantingh
naastligger ten noordenN. N.
verkoperMarten Ockes c.u.


 


 


 


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0033r van 24 feb 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 11Heiligeweg NZ [staat: Nieuwe Singel bij de Kerkbrug]huis
 
koperFrederick Bourman, gehuwd metmr. kleermaker500-00-00 GG
koperLutske Caesarius
verpachter grondde Stad Harlingen2-16-00 CG
naastligger ten oostenSjoerdt Feyckes
naastligger ten zuidenHeiligeweg [staat: Nieuwe Cingel]
naastligger ten westenGedeputeerde Staat van Friesland Pytter Oldaens
naastligger ten noordenPytter Hendrix wijdschipper
verkoperSjoertie Pytters, weduwe van
verkoperwijlen Taecke Teekes


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-075Heiligeweg 11huis
eigenaarFrederik Bourman erven
gebruikerGerloff Wiegers
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-075Heiligeweg 11huis
eigenaarBurman erven
gebruikerGerloff Wiegers
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan16-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-075 Heiligeweg 11huis
eigenaarBurman erven
gebruikerCornelis Lases cum soc.
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


 


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0115v van 28 sep 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 11Heiligeweg NZhuis
 
koperoud burgervaandrig Jan Schoonebeek mr. chirurgijn265-00-00 GG
verpachter grondTieerd Syverda 2-16-00 CG
naastligger ten oostenBartel Jacobs* metselaar
naastligger ten westenWijdenbrugh
naastligger ten zuidenHeiligeweg
naastligger ten noordenJan Schoonebeek mr. chirurgijn
verkoperCoert Boerman


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-075 Heiligeweg 11huis
eigenaarJan Schonebeek
gebruikerJelle Alberts
huurwaarde51-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-10-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-075 Heiligeweg 11huis
eigenaarwed. Jan Schonebeek
gebruikerJan Jacobs (voor 23-00-00 CG)
gebruikerCornelis Oudeman (voor 9-00-00 CG)
gebruikerJetske Jans (voor 9-00-00 CG)
huurwaarde41-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-09-00 CG


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0133v van 13 jan 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 11Heiligeweg NZ, Nieuwe Singel of zgn.huis
 
koper door niaardr. Jan Schonebeek mr. chirurgijn201-07-00 GG
geniaarde koperJacobus Tjallingii
huurderJan Jacobs kooltjer1-10-00 CG
naastligger ten oostenHerre Hoytes n.u.
naastligger ten zuidenHeiligeweg, Nieuwe Singel of zgn.
naastligger ten westenHarmen Agema
naastligger ten noordende weduwe van Jan Schonebeek
verkoperAafke Huberts, weduwe van
verkoperwijlen Jan Schonebeek
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Schonebeek, mr. chirurgijn koopt, na niaar rat. sanguinis tegen dr. Jacobus Tjallingii, een huis op de nieuwe singel of zogenaamde Heiligeweg, bewoond door kooltjer Jan Jacobs voor 30 cg. Ten O. Herre Hoites n.u., ten Z. de straat, ten W. Harmen Agema, ten N. de verkoperse. Geen grondpacht. Gekocht van Aafke Huberts wv Jan Schonebeek voor haarzelf voor 1/2 en als erfgenaam ex testamento van haar man voor 1/2, voor 201 gg. 7 st.


 


 


 


 


 


 


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0104v van 26 apr 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 11Heiligeweg NZhuis
 
koperAlbert Bolman, gehuwd metmr. verver99-00-00 GG
Antje Rijckerts
huurderLipman Benjamins c.u.
huurderde weduwe van Andries zoutdrager
huurderGrietje viswijff0-07-00 CG
naastligger ten oostenLevi Jacobs
naastligger ten zuidenHeiligeweg
naastligger ten westenburgemeester Stephany
naastligger ten noordenhet huis van Ritske Jans c.u.
verkoperGrietje Jans Schoonebeek, gehuwd met
Jarig Jacobs van der Ley
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Bolman, mr. verver x Antje Rijckers kopen huis nz. zogenaamde Heiligeweg. Geen grondpacht. Ten O. Levi Jacobs, ten Z. de straat, ten W. burgemeester Stephany, ten N. nu Ritske Jans. Gekocht van Grietje Jans Schoonebeek gesterkt met haar man koopman Jarig Jacobs van der Ley, voor 99 gg.


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0163r van 28 apr 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 11Heiligeweg NZhuis
 
koperJohannes Jager, gehuwd met350-00-00 CG
koperTrijntje Jakles
huurder bendengedeelteNathan Eleasar
naastligger ten oostenLevi Jacobs
naastligger ten zuidenHeiligeweg
naastligger ten westenT. S. Stephany procureur-postulant
naastligger ten noordenRitske Kronenburg
verkoperAlbert Bolmankoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Jager x Trijntje Jakles kopen huis nz. Heiligeweg. Geen grondpacht. Bewoond door Nathan Eleasar. Ten O. Levi Jacobs, ten Z. de straat, ten W. procureur fiscaal T.S. Stephany, ten N. Ritske Kronenburg. Gekocht van koopman Albert Bolman, voor 350 cg.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
5-075 Heiligeweg 11Johannes Jager


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0281r van 7 dec 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 11Heiligeweg NZhuis
 
koperWillem Jager mr. slager319-00-00 CG
naastligger ten oostenLevy Jacobs mr. slager
naastligger ten zuidenHeiligeweg
naastligger ten westenT. Stephany procureur
naastligger ten noordenRitske Croonenburg
verkoperJohannes Jager, gehuwd metmr. slager
verkoperTrijntje Jackles


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-072 Heiligeweg 11Johannes Jager2-00-00 CG


 


1813 - bewonersadresnaamgegevens
F-163Heiligeweg 11Johannes Jagergeb 10 dec 1810 HRL, ovl 11 dec 1813 HRL; wijk F-163, zv Willem J, en Rinske Fellekens; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-163Heiligeweg 11Johannes Felkes... Kerk HRL; kind: Nieske Johannes Felkens, geb 28 aug 1792, ged 11 sep 1792 Grote Kerk ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-163Heiligeweg 11Willem Johannes Jager... 1810, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1812, huw 1816, huw 1819, ovl 1849, ovl 1869; gebruiker van wijk F-163, slager, eigenaar is Johannes Felkes, 1814. (GAH204); W.J. van HRL. en Rinske Felkers van Leeuwarden, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-163Heiligeweg 11Johannes Felkes Willem Johannes Jager slager


1818 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49011 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 197 van 18 jul 1818
adressoortbedraggebruik
F-163Heiligeweg 11koopaktefl. 400huis aan de Heiligeweg
 
verkoperWillem Jager (mr. slager)
ten oostende straat (te Damwoude, gehuwd met)
ten zuidende erven Taeke Stephany (te Damwoude, gehuwd met)
ten westenJan Alberts Bakker (te Damwoude, gehuwd met)
ten noordenLevy Jacobs (te Damwoude, gehuwd met)
koperHenricus Raap (te Damwoude, gehuwd met)
koperRinske Doekes Ringnalda


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1025Heiligeweg 11Willem Johannes JagerHarlingenslagerhuis en erf (96 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-163Heiligeweg 11Rinske Feikensoud 50 jaar, geb IJlst en wonende te HRL. 1839, wijk F-163; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-163HeiligewegWillem Jager53 jHarlingenm, protestant, gehuwd, vleeshouwer
F-163HeiligewegRinske Feikens50 jIJlstv, protestant, gehuwd
F-163HeiligewegJohannes Jager19 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-163HeiligewegDirk Jager13 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-163HeiligewegTrijntie Jager21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-163HeiligewegBaukje Jager16 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-163Heiligeweg 11Alyda S. Cohen, overleden op 23 januari 18464 mnd (geboren 9/10/1845), overleden Heiligeweg F 163, dochter van S. I. Cohen, borstelmaker en Saartje Schaap, zuster van minderjarige Izaak S. Cohen (2 jr). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-163Heiligeweg 11Geertje Bloemer... Hermanus Manus B., en Trientje Douwes; BS huw 1821, huw 1835, ovl 1849, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1025F-163 (Heilige weg)Sibbele Westendorpwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3617F-155 (Gedempte Heiligeweg)Martinus Nautawoonhuis


1882 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Heiligeweg 11, HarlingenHeiligeweg 11M, S
'18 S 24
--
2
 M 82'
baksteeninscriptie


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3617Heiligeweg 11 (F-155)Siebe van der Meerwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Heiligeweg 11 Siebe B. van der Meeradj. dir. Houtimport
vorige grondslagf. 2300
huidige grondslagf. 3300


1928 - adresboekadresnaamberoep
Heiligeweg 11S.B. v/d Meergep. adj.-dir. hout-import


1939 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Heiligeweg 11, HarlingenHeiligeweg 11S.J. Lammingatimmerman, aannemer, bouwkundige


1965 - adresboekadresnaam
Heiligeweg 11P. (Pieter) Spoelstra


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Heiligeweg 11rijksmonument 20393 1882
  terug