Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 24
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 24 1-062 1-104 A-122 A-135
aangrenzende stegensteeg
Zoutsloot 24naamloze doorlopende steeg ten westen


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0075v van 25 jan 1685 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 24Zoutsloot ZZwoning met plaatske
 
koperJacob Seerps burger c.u.kooltjer166-16-00 GG
naastligger ten oostenDoopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs)
naastligger ten zuidenDoopsgezinde Gemeente vermaning (Jan Jacobs)
naastligger ten westenWybe Sytses
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperJanke Jans


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0179r van 6 feb 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 24Zoutsloot ZZwoning met plaatske
 
koperJacob Aebes c.u., huismr. smid213-00-00 CG
huurderFrans Claessen
naastligger ten oostenDoopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs)
naastligger ten zuidenDoopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs)
naastligger ten westenWybe Sytses
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperJacob Seerpskooltjer


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0078r van 14 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 24Zoutsloot ZZ aan de westkant van de fine doopsgezinde vermaningedwarshuis
 
koperPytter Fridses, enmr. timmerman (huis-)216-00-00 CG
Claes Claessenschipper (smal-)
naastligger ten oostenDoopsgezinde Gemeente vermaning (fijne)
naastligger ten zuidende tuin van dr. Claes Acker
naastligger ten westenals bewoner Wybe Sytses
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperJacob Abesmr. smid


 


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0221r van 19 apr 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 24Zoutsloot ZZ1/2 dwarshuis
 
koperClaes Claessen burgerschipper (smal-)108-00-00 CG
naastligger ten oostenDoopsgezinde Gemeente vermaning
naastligger ten zuidende tuin van dr. Claes Acker
naastligger ten westenhet huis bewoond door Wybe Sytses
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperPieter Fridseshuistimmerman


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0017r van 11 jun 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 24Zoutsloot ZZherbouwd dwarshuis
 
koperDoede Jansen, gehuwd metschipper (schuit-)209-14-00 GG
Mayke Andries
huurderTaetske Gerrits 10-10-00 CG
huurderAntie Hessels 10-10-00 CG
naastligger ten oostenDoopsgezinde Gemeente vermaning (fijne)
naastligger ten zuidenDoopsgezinde Gemeente vermaning (fijne)
naastligger ten zuidende tuin van dr. Nicolaus Acker
naastligger ten westenJan Jansen mr. timmerman
naastligger ten noordenZoutsloot
burgemeester Jacob Hatsma, gecommiteerde
Reyer Arjens Mahui, gecommiteerden overkoopman
de nagelaten goederen van wijlen Claes Claessen Fuikschipper (schuit-)


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-062 Zoutsloot 24huis
eigenaarJan Jansen Wiertsma erven
gebruikerHubert Cornelis
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-062 Zoutsloot 24huis
eigenaarDoede Sickes
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan4-7-1720


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-062 Zoutsloot 24huis
eigenaarDoede Sickes
gebruikerAefke Jans
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-13-00 CG


 


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0211v van 5 dec 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 24Zoutsloot ZZdwarshuis
 
koperGerryt Joosten burgermetselaar130-00-00 GG
naastligger ten oostensuikerraffinaderij
naastligger ten zuidensuikerraffinaderij
naastligger ten zuidenJan Aukes bakker
naastligger ten westenHendrik Jarigs
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper van 1/3Jan Andries
verkoper van 1/3Wopke Doedes
verkoper van 1/3Baukjen Doedes
erflaterMayke Andries, weduwe van
wijlen Doede Jansen


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-062 Zoutsloot 24huis
eigenaarClaas Jacobs
gebruikerClaas Jacobs
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-062 Zoutsloot 24Claes Jacobs Danser, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal03-00-00 CG


 


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0092v van 25 apr 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 24Zoutsloot ZZ tussen de Bildtpoorts- en Bargebuurtspijpenhuis
 
koper door niaarSjerp de Vries boekhouder suikerraffinaderij185-07-00 GG
geniaarde koperPieter Huidekoperkoopman wegens de gezamenljke eigenaren van de oude suikerrafineerderi
naastligger ten oosteneigenaars van de suikerrafinaderij
naastligger ten zuideneigenaars van de suikerrafinaderij
naastligger ten westende weduwe van Jan Trompetter
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper van 1/2Gereformeerde Gemeente, alimentator
verkoper van 1/2Doopsgezinde Gemeente, alimentatores van
wijlen Isack Roozen, gehuwd met
wijlen Doekjen Doekes Jongma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSjerp de Vries, boekhouder bij de suikerraffinaderij koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Pieter Huidekoper die handelt namens de eigenaren van de oude raffinaderij, een huis en erf zz. Zoutsloot, tussen Bildtpoorts- en Bargebuurtspijpen, laatst bewoond door Ysaak Rosen. Ten O. en Z. de suikerraffinaderij, ten W. wd. Jan Trompetter, ten N. de zz. Zoutsloot. Gekocht van de diaconen der Ger. Geeente voor 1/2, en die der D.G. Gem., voor 1/2, als alimentatoren van Ysaak Rosen en Doekjen Doekes Jongma, voor 185 gg.


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-104 Zoutsloot 24Jan Thomas1-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-122Zoutsloot 24Jan Thomas Zwanenburg... Kerk HRL 1802, BS ovl 1811, huw 1815, ovl 1819, ovl 1850, ovl 1873, ovl 1875, ovl 1883; eigenaar van wijk A-122; gebruiker Sjoerd vd Vorm, ketellapper, 1814. (GAH204); id. van wijk E-179; gebruiker Teunis D. van Laan, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-122Zoutsloot 24Sjoerd van der Vormgebruiker van wijk A-122, ketellapper; eigenaar is Jan T. Zwanenburg, 1814. (GAH204); huwt met Jetske Jetses, kind: Reinskjen Sjoerds van der Vorm, geb 24 mrt 1784, ged 4 may 1784 Grote Kerk HRL


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-122Zoutsloot 24Jan T Swanenburg Sjoerd van der Vorm ketellapper


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 275Zoutsloot 24wed. Jan Thomas Zwanenburg en mede E.Harlingenscheepstimmermanschehuis (87 m²)


1837 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-122Zoutsloot 24Jan Walles Kerkhoven, overleden op 21 november 183718 mnd, zoon van Walle Jacobus Kerkhoven, verversknecht (Zoutsloot A 122) en Antje Jans Leyenaar. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-122Zoutsloot 24Neeltje Posthuma... Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1809, 1810, BS ovl 1845, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk B-033, wijk A-122, 123; oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-143; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-122Zoutsloot 24Sophia Johannes Waller... Kerk HRL 1800, dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1842; oud 64 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-122; VT1839; Jetze Jelles Boomsma als Curator over S.W., op op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-122ZoutslootJacob de Vries27 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
A-122ZoutslootYetje van Arum25 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
A-122ZoutslootCornelis J de Vries10 wHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
A-122ZoutslootSophia Waller64 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-122Zoutsloot 24Tietje Tjeerds Vellinga, overleden op 12 december 184833 jr (geboren 21/3/1815), overleden Zoutsloot A 122, vrouw van Feitse Jans Zwanenburg, scheepstimmerknecht, moeder van minderjarige Trijntje en Aukje Feitzes Zwanenburg. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-122Zoutsloot 24Hendrik Hinselman... ovl 5 jan 1866 HRL, huwt met Hiltje deurnat op 14 mei 1835 HRL, schoenmaker in 1851, EvL, ovl wijk A-122, zv Hermanus H, en Adriaantje Posthuma; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1835, ovl 1866, bev.reg. HRL ... (alles)


1851 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51029 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 3 en 5 van 15 jan 1851
adressoortbedraggebruik
A-122Zoutsloot 24provisionele en finale toewijzingfl. 500huis aan de zuidzijde van de Zoutsloot, A-122
 
verkoperHilbrand Jans Zwanenburg
koperJakob de Beer


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 275A-122 (Zoutsloot)Maartje R. Voermanwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 275A-135 (Zoutsloot)Sjoerd D. Laansmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 275Zoutsloot 24 (A-135)Tetje S. Dijkstra (vr. v. P.J. Holstein)


1913 - kentekenadresnaam
B-974
Zoutsloot 24Yetze Alkema


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 24H.H.Visserschipper


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 24J. (Jan) Klijnstra


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 24beeldbepalend pand5 van 10
  terug