Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Bildtstraat 7
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Bildtstraat 7 1-092 1-134 A-175 A-184


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Bildtstraat 7, Harlingen
1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0149v van 23 mei 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 7Bildtstraat OZ [staat: bij de Bildtpoort]huis met daarachter een plaatske
 
koperTierck Carsten, gehuwd met500-00-00 GG
koperAeffke Poppes
huurder/bewoner Tierck Carsten c.u.
naastligger ten oostenGerben Gatses
naastligger ten zuidenEvert Doedes kuiper
naastligger ten westenBildtstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten noordende lijnbaan van Inne Alberts
verkoperLenart Cornelis, gehuwd met
verkoperBrecht Dirckx


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-092Bildtstraat 7huis
eigenaarDirk Jacobs
gebruikerHarmen Pieters
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-092Bildtstraat 7huis
eigenaarDirk Jacobs erven
gebruikerHarmen Pieters
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan--
opmerkinginsolvent, de helft bij de executeur ontfangen tot 1-12 st. en niet verrekent, verders insolvent


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-092 Bildtstraat 7huis
eigenaarDirk Jacobs
gebruikerTjeerd Harmens (voor 8-00-00 CG)
gebruikerDirk Jacobs (voor 8-00-00 CG)
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-13-08 CG


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0257v van 19 jun 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 7Bildtstraat OZ [staat: bij de Bildtpoort]1/2 woning
 
koperTjeerd Harmens 115-00-00 CG
naastligger ten oostenOtte Aukes
naastligger ten zuidenSicke Ymkes
naastligger ten westenBildtstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenTjeerd Harmens
verkoperJacob Dirxmr. bakker


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-092 Bildtstraat 7huis
eigenaarTjeerd Harmens
gebruikerTjeerd Harmens
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-13-06 CG


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-092 Bildtstraat 7Tjeerd Harmens, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal02-00-00 CG


 


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-092 Bildtstraat 7huis
eigenaarTjeerd Harmens
gebruikerTjeerd Harmens
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-18-02 CG


 


 


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0209v van 27 mei 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 7Bildtstraat OZ [staat: tussen Bildtpoort en Bildtpoortspijp]huis
 
koperWigles de Vries, gehuwd metstrandmeester251-21-00 GG
koperGrietje Clazes Block
huurderGeertje Roy 28-00-00 CG
naastligger ten oostenClaes Ottes
naastligger ten zuidenHartman Hartmans
naastligger ten westenBildtstraat [staat: straat en Zoutsloot]
naastligger ten noordende weduwe van Sjouke Sjoukes
verkoperTjeerd Harmensmr. kuiperAmsterdam


 


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-134 Bildtstraat 7Cornelis Jonker1-00-00 CG


1812 - bewonersadresnaamgegevens
A-175Bildtstraat 7Tjitske van der Meulengeb 1765 ... , ovl 2 jun 1812 HRL, huwt met Johannes Heidema, ovl wijk A-175; BS ovl 1812


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-175Bildtstraat 7Cornelis Arjens Jonker... leverantie en werkloon van 2 schouw sponturf, quit. no. 8, 4 okt 1786. (GAH1118); eigenaar van wijk A-175, gebruiker is Evert Wellinga, koperslager, 1814. (GAH204); id. van wijk A-230, gebruiker is Anth. Fransen, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-175Bildtstraat 7Evert Wellinga... HRL 1808, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1813, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk C-079; gebruiker wijk A-175, koperslager; eigenaar is Cornelis Jonker, 1814. (GAH204); E.P.W. van HRL. en Jantje J. Geuker van ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-175Bildtstraat 7Cornelis Jonker Evert Wellinga koperslager


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 134Bildtstraat 7Jan Louws BalkstraHarlingentouwslagerhuis en erf (55 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-175Bildtstraat 7Cornelis Klases van der Zee... in 1860, zv Klaas Cornelis vdZ, en Jieke Douwes; BS huw 1836, huw 1840, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk A-175, wijk D-060, 130, supp wijk H-282, lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825; oud 35 jaar, geb Wijnaldum ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-175Bildtstraat 7Jan Louws Balkstra... van wijk A-197, lijnbaan, 1814. (GAH204); oud 58 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, touwslager, wijk A-175; VT1839; J.L.B. eigenaar van perceel nr. 17 te HRL, touwslager, woonplaats HRL, legger nr. 30, lijnbaan, ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-175Bildtstraat 7Sara Catharina Snijder... HRL, ovl 7 okt 1857 HRL, huwt met Johan A. Broodkorf, EvL; BS geb en ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk A-175, 250, wijk G-194; Johan Antoon Broodkorf, Tamboer onder de compagnie van capitein Panneboeter en S.C. ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-175Bildtstraat 7Ymkje Harkema... genoegzaam bewijs, 31 okt 1807; ondertrouw HRL; oud 56 jaar, geb Sexbierum en wonende te HRL. 1839, wijk A-175; VT1839; kind: Trijntje Jans Balk, geb 3 aug 1810, ged 26 aug 1810 Grote Kerk ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-175ZoutslootJan L Balkstra58 jHarlingenm, protestant, gehuwd, touwslager
A-175ZoutslootYemkje Harkema56 jSexbierumv, protestant, gehuwd
A-175ZoutslootJan J Balkstra16 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-175ZoutslootJanna Balkstra25 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-175ZoutslootTrijntie Balkstra21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-175Bildtstraat 7Jan Louws Balkstra, overleden op 9 juni 184664 1/2 jr (geboren 20/11/1781), touwslager, overleden Bildtstraat A 175, man van Ymkje Jans Harkema, vader van Janna, Jan, idem, Riemke (vrouw van Jan Cornelis van der Veer, scheepskapitein), Trijntje (vrouw van Rein Damen, zilversmid) en Louw Jans Balkstra, touwslager Workum. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 134A-175 (bij de Bildtpoort)Jan Trompetterwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 134A-184 (Bildtstraat)Jan Trompetterwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 134Bildtstraat 7 (A-184)Gerrit Dijkstrawoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Bildtstraat 7J.F.J.Toesmanventer


1930 - kentekenadresnaam
B-14922
Bildtstraat 7Dirk Boomstra
  terug