Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Bildtstraat 9
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Bildtstraat 9 1-093 1-135 A-176 A-185
Naastliggers vanBildtstraat 9
ten oostenZoutsloot 43
ten zuidenBildtstraat 11
ten westende Bildtstraat
ten noordenBildtstraat 7


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0149v van 23 mei 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenEvert Doedes kuiper


1635 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0172v van 23 aug 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet nagelaten huis van wijlen de vader van Evert Doedes kuiper


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0074r van 18 feb 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0169r van 18 apr 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 9Bildtpoort, bij dehuis
 
koperRinse Carstes, gehuwd metmr. kuiper422-00-00 GG
koperRixt Dirx
huurder voor 10 jarenN. N. 24-00-00 GG
naastligger ten oostenRobijn Egberts
naastligger ten zuidenCornelis Baukes
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordende weduwe van Hans Imes
verkoperAndries Symens, gehuwd metSexbierum
verkoperAntie OlphartsSexbierum


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0181v van 13 dec 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 9Bildtpoort, bij dehuis
 
koperWillem Jennes, gehuwd met650-00-00 GG
koperDieuck Mevis
naastligger ten oostenRobijn Egberts
naastligger ten zuidenTiomme Dircx bakker
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenN. N.
verkoperRinse Carstes c.u.kuiper


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0168r van 20 mrt 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenAndries Symens


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0108v van 16 jun 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet nagelaten huis van de vader van Evert Doedes kuiper


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0125r van 29 dec 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDieuke Mevis


1678 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0001ra van 20 jan 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDieucke Mevis


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0252v van 8 nov 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 9Bildtstraat WZ [staat: bij de Bildtpoortspijp]huis
 
koper door niaarReyner Jacobs mr. bakker321-00-00 CG
geniaarde koperWillem Aarentsmr. bakker
huurderWillem Aarents mr. bakker
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jetse Poppes
naastligger ten zuidenReyner Jacobs [staat: Jansen] mr. bakker
naastligger ten westenBildtstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenHarmen kuiper
koperDieuwke Mevis, weduwe van
koperwijlen Willem Jennes


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0205v van 21 jan 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenSicke Ymkes


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-093Bildtstraat 9huis
eigenaarSicke Ymkes
gebruikerSicke Ymkes
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-093Bildtstraat 9huis
eigenaarSicke Ymkes
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingonvermogende


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-093 Bildtstraat 9huis
eigenaarSicke Ymkes
gebruikerSicke Ymkes
opmerkingonvermogende


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0124r van 5 sep 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenSicco Ymkes


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0257v van 19 jun 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenSicke Ymkes


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-093 Bildtstraat 9huis
eigenaarSikke Ymes
gebruikerSikke Ymes
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0271v van 19 okt 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenSicco Ymkes


1744 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0046v van 22 nov 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 9bij de Bildtpoorthuis
 
koperJan Sikkes winkelier246-00-00 GG
huurderUlbe Cornelis c.u.metselaar en winkelier36-00-00 CG
naastligger ten oostenOtte Aukes
naastligger ten zuidende weduwe van Sjirk Folkerts
naastligger ten westenBildtstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenTjeerd Harmens mr. kuiper
verkoper q.q.Auke Jans Backer, geauthoriseerd curator overkoopman
verkoperde kinderen van Ymke Sikkes, erfgenamen van hun grootvaderOosterbierum
erflaterwijlen Sicke Ymkes


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-093 Bildtstraat 9huis
eigenaarSikke Ymkes
gebruikerSikke Ymkes
huurwaarde34-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-03-10 CG


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0199v van 27 feb 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 9Bildtstraat OZ [staat: bij de Bilpoortspijp]huis
 
koperHartman Hartmans, gehuwd metmetselaar351-00-00 GG
koperClaartje Jans
huurder bovenste deelEelkjen Sickes c.s.26-00-00 CG
huurder kelderEelkjen Sickes c.s.0-04-08 CG
naastligger ten oostenOtte Auckes Overdijck
naastligger ten zuidenLiskjen Beernds, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Sierk Folkerts Geitjebaan
naastligger ten westenBildtstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenTjeerd Harmens
verkoperNeeltje Johannes, gehuwd met
verkoperJacob Eybertstrekveerschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHartman Hartmans, metselaar x Claartje Jans kopen huis c.a. bij de Bilpoortspijp, bewoond door Eelkjen Sickes c.s., boven voor 26 cg. per jaar, de kelder voor 4 1/2 st. per week. Geen grondpacht. Ten O. Otte Aukes Overdijk, ten Z. Liskjen Beernds wv Sierk Folkerts Geitjebaan, ten W. de straet, ten N. Tjeerd Harmens. Gekocht van Neeltje Johannes x Jacob Eijberts, trekschipper, voor 351 gg.


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0008r van 26 nov 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJacob Eyberts n.u.


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0209v van 27 mei 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHartman Hartmans


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0033v van 29 jan 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Hartman Hartmans


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0254r van 23 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 9Bildtstraat OZ [staat: bij de Bildtspoortspijp]huis
 
koperJohan Christoffel Burman, gehuwd metmr. schilder317-00-00 GG
koperRomkje Gosses
naastligger ten oostenJan Boomsma
naastligger ten zuidende weduwe van Dirk van der Muur
naastligger ten westenBildtstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende weduwe van S. de Vries
verkoper q.q.Jelle Wildschut, geauthoriseerde redder vankoopman
verkoperde boedel van wijlen Foekje Johannes, weduwe van
verkoperwijlen Willem IJsbrands


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0002ra van 22 jun 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 9Bildtstraat OZ [staat: bij de Bildtpoort]huis
 
koperN. N. 0-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Boomsma
naastligger ten noordende weduwe van vroedsman de Vries
naastligger ten zuidende weduwe van Dirk van der Muur
naastligger ten westenBildtstraat [staat: straat]
verkoper q.q.Christiaan Burman, grootvader en wettige tutorkastelein
verkoper q.q.Gosse Aedes, grootvader en wettige tutores vankoopmanBirdaard
verkoperRomke Burman, zoon van
erflaterwijlen Johan Christoffel Burman, gehuwd metmr. schilder
erflaterwijlen Romkje Gosses


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0207v van 5 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Fokkes Visser


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0216r van 2 sep 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 9Bildtstraat OZ [staat: bij de Bildtpoortspijp]huis
 
koperIds Dirks Monsma, gehuwd metrogmolenaar1160-00-00 CG
koperAnna Catharina Boetzelaar
huurderJan Visser c.u.
naastligger ten oostenSimon Miedema
naastligger ten zuidenMinne Poppis
naastligger ten westenBildtstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende weduwe van Sybe de Vries
verkoperWillem de Boer


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0081v van 25 mrt 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 9Bildtstraat OZ [staat: bij de Bildtpoortspijp]huis
 
koperMinne Poppes Houttuyn koopman356-07-00 GG
huurderJan Alberts lands opzichter16-00-00 CG
naastligger ten oostenS. Miedema
naastligger ten zuidenMinne Poppes Houttuyn
naastligger ten westenBildtstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende weduwe van Sibe de Vries
verkoperAnna Catharina Boetzelaar, weduwe van
verkoperwijlen Ids Dirks Monsma
verkoperAnna Catharina Boetzelaar, gehuwd met
verkoperMarten Albertsmr. bakker


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-135 Bildtstraat 9Minne P Houttuin1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-176Bildtstraat 9Gerrit Rikkers... Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1811, huw 1814, ovl 1852 bev.reg. HRL 1851 wijk C-139; gebruiker van wijk A-176, agent der policie; eigenaar is M. Houttuin, 1814. (GAH204); G.F.R. en Jeltje Hendriks, beide van HRL, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-176Bildtstraat 9Minne Poppes Houttuin... 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-149, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-176, gebruiker is Gerrit Rikkers, agent der policie, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-177, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-176Bildtstraat 9M Houttuin Gerrit H Rikkers agent de policie


1821 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-176Bildtstraat 9Minne Poppes Houttuin, overleden op 27 augustus 1821koopman (Bildtpoort A 176/177), wednr. Antje Buisman, vader van Poppe Minnes Houttuin, idem. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1829 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 20 en 26 van 25 feb 1829
adressoortbedraggebruik
A-176Bildtstraat 9provisionele en finale toewijzingfl. 475huis A-176
 
verkoperJacob Harings de Vries
koperRein Synes Bootsma


1831 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50012 (notaris Pieter Hendriks van der Kraats) repertoire nr. 74 van 20 aug 1831
adressoortbedraggebruik
A-176Bildtstraat 9obligatiefl. 525greidland onder Almenum en huis A-176
 
schuldenaarRein Synes Bootsma (gehuwd met Trijntje Hayes de Boer)
schuldeiserJacob Hanekuyk


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 133Bildtstraat 9Rein BootsmaHarlingenkooltjerhuis en erf (66 m²)


1833 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-176Bildtstraat 9Rein Sijnes Bootsma, overleden op 21 maart 1833kooltjer/winkelier Bildtpoort A 176, man van Trijntje Hayes de Boer, winkeliersche, vader van minderjarige Haye, Sijne, Eelke en Tietje Reins Bootsma. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-176Bildtstraat 9Eertze Klases Woudema... Tietje Eertses; BS huw 1837; oud 39 jaar, geb Ried en wonende te HRL. 1839, landbouwer en winkelier, wijk A-176; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-176Bildtstraat 9Trijntje Hayes de Boer... Grote Kerk HRL 1800, BS ovl 1833, huw 1837; oud 39 jaar, geb Almenum (!) en wonende te HRL. 1839, wijk A-176; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-176ZoutslootEertze K Woudema39 jRiedm, protestant, gehuwd, landbouwer en winkelier
A-176ZoutslootTrijntie H de Boer39 jAlmenumv, protestant, gehuwd
A-176ZoutslootHaye R Botsma13 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-176ZoutslootEelke R Botsma8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-176ZoutslootTiettia R Botsma7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-176ZoutslootSinna Klasina Woudema1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-176Bildtstraat 9Dievertje Poppes Meinsma... Poppe Andrijs M, en Aagje Gerrits Groot; BS ovl 1838; 1842 huwelijken, ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk A-176; oud 37 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk A-147; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-176Bildtstraat 9Hobbe Woudemageb 5 nov 1807 Sneek, rijksweger, na 1860 niet meer gevonden; bev.reg. HRL 1851 wijk A-176


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 133A-176 (bij de Bildtpoort)Tietje R. Bootsmawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 133A-185 (Bildtstraat)Tietje Reins Bootsma vrouw van Rients van der Meulenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 133Bildtstraat 9 (A-185)Tietje Bootsmawoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Bildtstraat 9IJ. de Boerschipper
  terug