Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zeilmakersstraat 8
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zeilmakersstraat 8 (niet bekend) (niet bekend) A-219 A-260
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zeilmakersstraat 10 (niet bekend) (niet bekend) A-219 A-260
1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-219Zeilmakersstraat 8Johannes Beuker... 1824, huw 1842, ovl 1847, ovl 1854, ovl 1863, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk H-200; eigenaar van wijk A-219; gebruiker is Steven Everts wed., gealimenteert, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-207, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-219Zeilmakersstraat 8Steven Evertsovl voor 1815; wed. S.E. gebruiker van wijk A-219, gealimenteerd; eigenaar is Johannes Beuker, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-219Zeilmakersstraat 8Johannes Beuker Steven Everts wedgealimenteerd
A-219Zeilmakersstraat 10Steven Everts wedgealimenteerd


1828 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50008 (notaris Dirk Greydanus) repertoire nr. 61 van 20 feb 1828
adressoortbedraggebruik
A-219Zeilmakersstraat 8koopaktefl. 45huis A-219
 
verkoperJohannes Beuker
verkoperAkke Fransen Kroese
koperJan Baukes Beuker


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 112Zeilmakersstraat 8Jan Baukes BeukerHarlingenmetzelaarhuis (28 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 112Zeilmakersstraat 10Jan Baukes BeukerHarlingenmetzelaarhuis (28 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-219Zeilmakersstraat 8Jan Baukes Beuker... 1827, huw 1830, bev.reg. HRL 1851 wijk A-218; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk A-219; VT1839; J.B.B. eigenaar van perceel nr. 112 te HRL, metzelaar, woonplaats HRL, legger nr. 56, huis, 28 ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-219Zeilmakersstraat 8Lolkje Ringsma... 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk A-218, bev.reg. HRL 1860-80; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-219; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-219BargebuurtJan Beuker47 jHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd, metzelaar
A-219BargebuurtJan Beuker47 jHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd, metzelaar
A-219BargebuurtLolkje Ringsma45 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-219BargebuurtLolkje Ringsma45 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-219BargebuurtAafke Beuker18 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-219BargebuurtAafke Beuker18 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-219BargebuurtJuliaan Beuker17 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
A-219BargebuurtJuliaan Beuker17 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
A-219BargebuurtMarijke Beuker15 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
A-219BargebuurtMarijke Beuker15 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1853 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49051 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 98 van 16 nov 1853
adressoortbedraggebruik
A-219Zeilmakersstraat 8koopaktefl. 150huis op de Bargeburen A-219
 
verkoperJan Baukes Beuker
koperMarten Jelles van der Wal


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 112A-219 (Bargebuurt)Marten Jelles van der Walwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 112A-260 (Bargebuurt)Jelle Martens van der Walwoonhuis


1965 - adresboekadresnaam
Zeilmakersstraat 8J. (Jan) Hofman
Zeilmakersstraat 10D. (Dirk) Quarre
  terug