Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 113
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 113 2-124 2-168 B-003 B-003
Naastliggers vanNoorderhaven 113
ten oostende Rozemarijnstraat
ten zuidende Rommelhaven
ten westende Noorderhaven
ten noordenNoorderhaven 111


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0012v van 4 apr 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 111, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenhet eerste perceel (ledige plaats) in deze akte


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0012v van 4 apr 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 113Noorderhaven NZ [staat: noorder nieuwe stad ten noorden van het groot vallaat en de kolk aldaar]ledige plaats van 77 x 26 (west) x 34 (oost) houtvoeten
 
koperPieter Rintses, gehuwd met933-00-00 GG
koperHiltien Tyepkes Hillema
verpachter grondde havenisten5-12-00 CG
naastligger ten oostenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: straat]
naastligger ten westenNoorderhaven [staat: straat]
naastligger ten noordenhet tweede perceel (ledige plaats) in deze akte
verkoper q.q.Enne Jurians, gecommitteerde en volmacht
verkoper q.q.Arian Dircks, gecommitteerde en volmacht
verkoper q.q.Pier Annes Reen, gecommitteerden en volmachten van
verkoperde havenisten
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Rintses x Hiltie Tijepkes Hillema koopt 2 ledige plaetsen of huissteden aan elkaar, in de Noorder Nieuwestadt, ten N. van het Groot Vallaat en de kolk. Ten O., W. en Z. de straat, ten N. de door Gerryt Dircks gekochte plaets. Er moet binnen 2 jaar een huis worden gebouwd. Gekocht van Inne Jurians, Arian Dircks en Pier Annes Reen, als volmachten van de Havenisten.


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0067r van 2 apr 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 111, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHiltie Tyepkes, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Pieter Rinkes


1652 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0200r van 21 feb 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 113Noorderhaven NZ [staat: bij de twee verlaten]huis, houtstek, plaats en loods
 
koper door niaar van 1/2Tiepcke Sioerdts 2265-00-00 GG
koper door niaar van 1/2Joris Cornelis
geniaarde koperClaes Frercx Braem c.u.
verpachter grondde stad Harlingen5-12-00 CG
toehaakeen rozenobel en vier ducatons
naastligger ten oostenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: straat]
naastligger ten westenNoorderhaven [staat: straat]
naastligger ten noordenRitske Aebes
verkoperCornelis Daems c.u. en c.s.


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0048ra van 8 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozemarijnstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenals bewoner Idsinga secretaris


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0057v van 28 mei 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 111, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0208v van 2 feb 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 111, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenburgemeester Tjeerdt Bouwes


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-124Noorderhaven 113huis
eigenaarTiaard van der Form
gebruikerTiaard van der Form
huurwaarde51-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-124Noorderhaven 113huis
eigenaarTiaard Tiaardsen
huurwaarde51-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan17-7-1720


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0187r van 12 dec 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 113Grote sluis, bij dehuis
 
koperCasparus Brinkman, gehuwd metmr. pan- en estrikbakker1500-00-00 CG
koperWillemyna Carbergh
naastligger ten oostenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: straat]
naastligger ten westenNoorderhaven [staat: straat]
naastligger ten noordenJunius Munters
verkoperJanke Tjeerds van der Form, gehuwd met
verkoperHarmen Agesmr. brouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCasparus Brinkman, mr. pan- en estrikbakker x Willemijna Carberg kopen huis bij de Grote Sluis, met vrije in- en uitgang, op- en afslag langs de straat achter het huis. De straten ten O., W. en Z. en Junius Munter ten N. Gekocht van Janke Tieerds van der Form, de vrouw van Harmen Ages, mr. brouwer.


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-124 Noorderhaven 113huis
eigenaarC. Brinkman
gebruikerC. Brinkman
huurwaarde51-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-10-00 CG


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0029r van 14 okt 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 113Noorderhaven NZ bij de grote sluishuis
 
koperJan Roorda, gehuwd metontvanger-generaal Barradeel3301-07-08 GG
koperAnna Vermeersch
naastligger ten oostenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: straat]
naastligger ten westenNoorderhaven [staat: straat]
naastligger ten noordenburgemeester de heer Munter
verkoperoud burgervaandrig Casparus Brinkman, gehuwd met
verkoperWilhelmina Carberg
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Roorda x Anna Vermeersch kopen het huis. Ten O., W. en Z. de straat. Ten N. Junius Munter. Gekocht van Casparus Brinkman x Wilhelmina Carberg.


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-124 Noorderhaven 113huis
eigenaarontfanger Roorda
gebruikerontfanger Roorda
huurwaarde51-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-10-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-124 Noorderhaven 113ontfanger Roorda, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal60-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-124 Noorderhaven 113huis
eigenaarontfanger Roorda
gebruikerontfanger Roorda
huurwaarde51-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-05-06 CG


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0271r van 15 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 113Noorderhaven NZ [staat: bij de grote sluis aan de Noorderhaven]huis
 
koperJane Hannema koopman6000-00-00 CG
naastligger ten oostenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: straat]
naastligger ten westenNoorderhaven [staat: straat]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen P. Munter
verkoperJacob Roordakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Hannema, coopman, koopt huis bij de Grote Sluys aan de Noorderhaven. Ten O., Z. en W. de straat, ten N. erven P. Munter. Het huis is modern gebouwd met alle commoditeiten en vraye vertrekken, Engelsche glaasen, marmore vloeren, solders, keuken, put en bakken voorsien. Vrij van wallen aan twee kanten van het onderhoud van dien, bezwaard met 4 gg. havenistengeld. Geen grondpacht. Gekocht van Jacob Roorda, coopman, voor 6000 guldens.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-168 Noorderhaven 113Jan Hannema6-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-003Noorderhaven 113Douwe Hessels Reidsma... en Elisabeth Pieters Siderius; BS huwafk. en huw 1811, huw 1815, huw 1816, ovl 1827; gebruiker van wijk B-003, timmerknegt; medegebruiker L.R. Wentholt, preceptor; eigenaar is Jan Hannema, 1814. (GAH204); D.H.R. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-003Noorderhaven 113Jan Hannema... id. f. 115:12:0 wegens geleverde 34 lopen mout, ord. no 6, 4 sep 1781. (GAH1112); eigenaar van wijk B-003, gebruikers zijn L.R. Wentholt, percepteur, Douwe H. Reidsma, timmerknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-003Noorderhaven 113Ludolph Reinier Wentholt... 1798 Franeker, koopt wind- en rogmolen en weitmolen, wonende te Franeker 1802 BS ovl 1870; gebruiker wijk B-003, percepteur (= preceptor ?); medegebruiker Douwe H. Reidsma, timmerknegt; eigenaar is Jan Hannema, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-003Noorderhaven 113Jan Hannema L R Wentholt percepteur
B-003Noorderhaven 113Douwe H Reidsma timmerknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 480Noorderhaven 113Willem Maurits ReinbachHarlingenvrederegterhuis en erf (220 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-003Noorderhaven 113Elisabeth Cornelis Mollema... huw.afk. 20 en 27 mei 1827, dv Cornelis M, en Holkje Jarigs vd Ley; BS huw 1827, bev.reg. HRL 1851 wijk B-003; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-003; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-003Noorderhaven 113Philippe Adrien Braams... 1830, huw 1833, huw 1836, huw 1840; oud 38 jaar, geb den Haag en wonende te HRL. 1839, zeehandelaar, wijk B-003; VT1839; P.A.B. eigenaar van perceel nr. 1721 te HRL, stedelijk ontvanger, woonplaats HRL, legger nr. 122, ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-003bij de Grote SluisPhilippus Braams38 js Gravenhagem, protestant, gehuwd, zeehandelaar
B-003bij de Grote SluisElisabeth Mollema36 jHarlingenv, protestant, gehuwd
B-003bij de Grote SluisCornelis Braams11 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-003bij de Grote SluisJan Babtiste Braams9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-003bij de Grote SluisHein Braams4 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-003bij de Grote SluisMaria Cristiana Braams6 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-003bij de Grote SluisHolkje Braams2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-003bij de Grote SluisGrietje Braams6 mHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-003bij de Grote SluisAkke Louwstra21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-003bij de Grote SluisGrietje van der Woude19 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1849 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-003Noorderhaven 113Maria Christina Philippes Braams, overleden op 14 december 184916 jr, dochter van Philippe Adrien Braams, zeehandelaar (Grote Sluis B 3) en Elisabeth Mollema, zuster van minderjarige Cornelis-Mollema, Jean-Baptiste, Hein, Holkje, Grietje en Josina-Wilhelmina Philippes Braams. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 480B-003 (3 Nieuwe Huizen)Philippe A. Braamswoonhuis


1877 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noorderhaven 113 (geveltop), HarlingenNoorderhaven 113 (geveltop)'1877'


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 480B-003 (Noorderhaven)Elizabeth Mollema wed. P.A. Braamswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 480Noorderhaven 113 (B-003)Pieter Dirk Fonteinwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noorderhaven 113 Pieter D. Matak Fonteinhouthandelaar
vorige grondslagf. 23700
huidige grondslagf. 33000
Noorderhaven 113 Dirk Matak Fonteinkantoorbediende
vorige grondslagf. 2200
huidige grondslagf. 2100


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 113P.D. Matak Fontein149


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 113P.D. Matak Fontein149


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 113P.D. Matak Fontein149


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 113P.D. Matak Fontein149


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 113P.D. Matak Fontein149


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 113P.D. Matak Fontein149


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderhaven 113P.D.Matak Fonteinhouthandelaar
Noorderhaven 113D.Matak Fonteinkoopman


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 113, HarlingenNoorderhaven 113D. Matak Fonteincuprinol tegen houtworm in meubelen, oxanolie


1935 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 113, HarlingenNoorderhaven 113D. Matak FonteinN.V v.h. D. Matak Fonteinfabrikant van meubel-cuprinol, tegen houtworm enz.


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 113P.D. Matak Fontein149


1965 - adresboekadresnaam
Noorderhaven 113H. (Heerke) Walinga


1972 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 113, HarlingenNoorderhaven 113 Walingawoninginrichting


1973 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 113, HarlingenNoorderhaven 113 Walingawoninginrichting


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 113rijksmonument 20573 1877


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 480Noorderhaven 113
  terug