Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hoogstraat 37
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hoogstraat 37 2-083 2-114 B-053 B-057
 


 


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0161v van 3 mei 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 37Hoogstraat bij de Lombertspijphuis
 
koperSioerd Ages c.u.smid315-00-00 GG
naastligger ten oostenYde Tekes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJacob Auckes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Gerryts


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0041v van 12 feb 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 37Hoogstraat NZ bij de Lombardspijphuis, loods en hof
 
kopermr. Arjen Crytttenborg, enchirurgijn550-00-00 GG
mr. Marten Joannischirurgijn
naastligger ten oostenYede Taeckes
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenMinck Lieuwes
naastligger ten noordenkamer achter dit huis staande in de Droogstraat
verkoperAeltie Joannis Hichtumannus
eerdere samenvatting door Yde Elsinga27-55 Arjen Crijtenburg en Marten Joannes, chirurgijns, kopen een huis, loods en hof erachter, nz. Hoogstraat omtrent de Lommerdspijp. Ten O. Yde Taekes, ten Z. de straat, ten W. Minck? Mintje?..?, ten N. de camers die achter dit gekochte huis staan in de DROOGSTRAAT en waarin dit huis ook in- en uitgang heeft. Gekocht van Aeltie Joannis..?, voor 550 GG.


 


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0049r van 7 sep 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 37Hoogstraat NZ bij de Lombardspijphuis c.o.a.
 
koperUpke Rinses, gehuwd metmr. bakker525-00-00 CG
Jancke Pytters
naastligger ten oostenhet huis van Take Yedes
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenhet huis van Gerloff Jansen
naastligger ten noordenkamer
verkoper van 1/2Marten Johannes, gehuwd metmr. chirurgijn
verkoper van 1/2Bintie Piers
verkoper van 1/2Grietie Gerryts, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Arjen Crytenburg


1690 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0335v van 14 dec 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 37Hoogstraat NZ bij de Lommertspijp, strekkende tot aan de kamers in de Droogstraathuis en plaats en tuin met een vrije uit- en ingang naar de Droogstraat
 
aanhandelaarCornelis Taevis c.u.mr. bakker0-00-00 CG
naastligger ten oostenTaeke Yedes
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westende weduwe van Gerloff Jansens
naastligger ten noordenDroogstraat
verwandelaarUpke Rinses c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Taevis, mr. bakker c.u. wandelkopen een huis, loods, plaats en hof met bomen en planten in de Hoogstraat omtrent de Lombertspijp. Vrije in- en uitgang naar de Droogstraat. Ten O. Taeke Yedes, ten Z. de Hoogstraat, ten W. wd. Gerloff Jansen, ten N. kamers in de Droogstraat. Geen grondpacht. In wandel verkregen van Upke Rinses c.u., de waarde is geschat op 300 GG. De aanwandelaar moet bovendien nog 225 CG betalen.


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-083 Hoogstraat 37huis
eigenaarJacob Hettes
gebruikerJacob Hettes
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-083 Hoogstraat 37huis
eigenaarJacob Hettes
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan4-7-1720


 


 


 


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-083 Hoogstraat 37huis
eigenaarJacob Hettes
gebruikerJacob Hettes
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
opmerking[in het boek foutief genummerd als 2-082]


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-083 Hoogstraat 37huis
eigenaarJacob Hettes
gebruikerJacob Hettes
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


 


 


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-083 Hoogstraat 37Jacob Hettes, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal14-00-00 CG


 


 


 


 


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
2-108 Hoogstraat 37Willem Pieters, 30 jaar, gehuwd
2-108 Hoogstraat 37Pier Hommes, 22 jaar, gehuwdinwoning


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-114 Hoogstraat 37Willem Pieters3-00-00 CGbakkerij


1812 - bewonersadresnaamgegevens
B-053Hoogstraat 37Jacob Willems Nautageb 1811 ... , ovl 7 mei 1812 HRL; wijk B-053, zv Willem Pieters N, en IJmkje Jacobs (Zijlstra); BS ovl 1812; geb 24 dec 1811, ged 17 mrt 1812 Grote Kerk HRL, zv Willem Pieters Nauta en IJmkje Jacobs


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-053Hoogstraat 37Willem Pieters Nauta... huw 1815, huw 1816, huw 1817, huw 1818, ovl 1834, ovl 1836, ovl 1856; eigenaar en gebruiker van wijk B-053, bakker, 1814. (GAH204); id. van wijk B-057, bakkerij, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk C-084, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-053Hoogstraat 37Willem P Nauta Willem P Nauta bakker


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 421Hoogstraat 37Willem Pieters NautaHarlingenbakkerhuis en erf (210 m²)


1836 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-053Hoogstraat 37Willem Pieters Nauta, overleden op 5 oktober 1836mr. bakker Hoogstraat B 53, vader van Pieter, idem, Anna (vrouw van Minne Rinzes Lovius, kofschipper), Grietje (vrouw van Nicolaas Schenkius, kantoorbediende) en wijlen Joukje Willems Nauta (vrouw van Teye Hilarius, vader van minderjarige Watze, Ymkje, Willem, Aaltje, Trijntje, Marijke en Anna Teyes Hilarius). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-053Hoogstraat 37Baukje Hessels Hommema... Lijsbert Roelofs; BS huw 1837, huw 1839, ovl 1848; oud 62 jaar, geb Finkum en wonende te HRL. 1839, wijk B-053; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-053Hoogstraat 37Dievertje de Grootgeb 1811 Makkum, huwt met Simon vd Bosch, (gk), op 27 sep 1866 HRL, dv Klaas dG, en Antje Baarda; BS huw 1866, ovl 1877; oud 28 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk B-053; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-053Hoogstraat 37Fokeltje Klazes Groot... G, en Antje IJemes Baarda; BS huw 1837, ovl 1849; oud 32 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk B-053; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-053Hoogstraat 37Pieter Gaeles Bouma... ovl 1890, bev.reg. Ha18 51 wijk B-062; oud 31 jaar, geb Hallum en wonende te HRL. 1839, bakker, wijk B-053; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-053HoogstraatPieter G Bouma31 jHallumm, protestant, gehuwd, bakker
B-053HoogstraatFokeltie K de Groot32 jMakkumv, protestant, gehuwd
B-053HoogstraatRoelofke Bouma6 mHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-053HoogstraatSipke J Heinsius25 jStavorenm, protestant, ongehuwd, bakkersknegt
B-053HoogstraatDievertie K de Groot28 jMakkumv, protestant, ongehuwd
B-053HoogstraatBaukje Hommema62 jFinkumv, protestant, weduwe


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-053Hoogstraat 37Gaele Pieters Bouma, overleden op 9 oktober 18431 1/4 jr (geboren 3/6/1842), overleden Hoogstraat B 53, zoon van Pieter Gaeles Bouma, mr. bakker en Fokeltje Klazes Groot, broer van minderjarige Roelofke-Anna en Antje Pieters Bouma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-053Hoogstraat 37Baukje Hessels Hommema, overleden op 4 oktober 184871 jr, geboren Finkum 26/2/1777, overleden Hoogstraat B 53, weduwe, moeder van Pieter, bakker, Tetje (vrouw van Cornelis A. Boonstra, verver), Lolkje (vrouw van Simon Y. Kamminga, kuiper), Hessel, winkelier Leeuwarden, Durkje (vrouw van Wopke Cornelis Smit, timmerman Ferwerd), Sietske, te St. Annaparochie en wijlen Broer Gaeles Bouma (man van wijlen Sietske Gerrits Tanja, vader van Gaele, kooltjer Hijum, Gerlof, winkelier Hallum, Grietje, vrouw van Johannes Cornelis Bakker, molenaarsknecht Finkum en minderjarige Lolke en Sjoerd Broers Bouma: voogd is Jan Reinders Zijlstra, timmerman Stiens). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-053Hoogstraat 37Anke Badstrageb 15 feb 1781 Sneek, A 4 jun 1859 Sneek; bev.reg. HRL 1851 wijk B-053


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2408*B-053 (Hoogstraat)Pieter Gaeles Boumawoonhuis
Sectie A nr. 2408*B-057 (Zoutsloot)Pieter Gaeles Boumabakkerij
Sectie A nr. 2408*B-182 (Wortelstraat)Pieter Gaeles Boumapakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2408B-057 (Hoogstraat)Pieter G. Boumawoonhuis en pakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2408Hoogstraat 37 (B-057)Melis S. Visser


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Hoogstraat 37 Sicco Tigchelaarwinkel. & koopman
vorige grondslagf. 1600
huidige grondslagf. 3000
Hoogstraat 37 Aafke Hslingaonderwijzeres
vorige grondslagf. 1100
huidige grondslagf. 1200


1928 - adresboekadresnaamberoep
Hoogstraat 37S.Tigchelaarkoopman in aardappelen en groenten


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.R. Adema513Beh., stoffeerderij, verhuiz.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.W. Schreur712Kolenh.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.W. Schreur712Kolenh.


1965 - adresboekadresnaam
Hoogstraat 37S. (Sieberen) v.d. Zeep


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 9391Hoogstraat 37gemeentelijk monument10 van 20


2004 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 9391Hoogstraat 37
  terug