Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Prinsenstraat 10
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Prinsenstraat 10 8-028 8-029 C-007 C-003a
1716 - reëelkohieradresgebruik
8-028Prinsenstraat 10huis
eigenaarburgemeester Heinsius
gebruikerLourens Alexander
huurwaarde66-00-00 CG
aanslag huurwaarde13-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-028Prinsenstraat 10huis
eigenaarb[urgem]r. Heinsius
gebruikerAagje Reiners
huurwaarde66-00-00 CG
aanslag huurwaarde13-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan8-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-028 Prinsenstraat 10huis
eigenaarburgemeester Heinsius
gebruikerDirk Jacobs
huurwaarde66-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-028 Prinsenstraat 10huis
eigenaarburgemeester Heinsius
gebruikerSamuel Schale
huurwaarde80-00-00 CG
aanslag huurwaarde13-06-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-028 Prinsenstraat 10Daniel Bonnezee, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal25-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-028 Prinsenstraat 10huis
eigenaarJohann. Peaux
gebruikerDaniel Bennesee
huurwaarde80-00-00 CG
aanslag huurwaarde14-10-14 CG


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-029 Prinsenstraat 10P Peaux4-00-00 CGhuis en wijnkelder


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-007Prinsenstraat 10Gijsbert Jacobs de Boer... Legt eed af in handen van pres. P.J. Coulbout op 4 dec 1798. (burgerboek); gebruiker van wijk C-007, bakker; eigenaar is H. Peaux, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 119:2:0 ter ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-007Prinsenstraat 10Hermanus Peaux... gebruiker van wijk B-071, stalling, 1814. (GAH204); id. van wijk C-006, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk C-007; gebruiker Gijsbert de Boer, bakker, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-008, wijnkelder, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-007Prinsenstraat 10H Peaux Gijsbert de Boer


1820 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 90 van 16 mei 1820
adressoortbedraggebruik
C-007Prinsenstraat 10koopaktefl. 1600huis en bakkerij C-007
 
verkoperPetrus Peaux (te Burgwerd)
koperLuitje van Dijk (te Demerary)


1821 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-007Prinsenstraat 10Gerrit J. Cornelis van Dijk, overleden op 12 september 1821J.=Jacobus, zoon van Cornelis van Dijk, mr. bakker (Prinsenstraat C 7) en Tjietske Simkes Oosterwerf, broer van minderjarige Jetske, Simke, Roelof en Age Cornelisvan Dijk. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 488Prinsenstraat 10Luitje Roelofs van DijkHarlingenzoutbranderhuis en erf (220 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-007Prinsenstraat 10Doede van der Hout Brouwer... zv Jacobus Scheltes Brouwer, en IJtje Sijbrens vd Hout; BS huw 1836, ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk C-007; oud 33 jaar, geb Stiens en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk C-009; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-007Prinsenstraat 10Geert Hendriks Leenstra... Jacobs de Vries; BS huw 1843; oud 28 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, bakkersknecht, wijk C-007; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-007Prinsenstraat 10Jetske de Haasoud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, bakkerse, wijk C-007; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-007Bij de HavensbrugJetske de Haas34 jHarlingenv, protestant, weduwe, bakkersche
C-007Bij de HavensbrugWillem P Nauta7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-007Bij de HavensbrugAntie P Nauta2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-007Bij de HavensbrugGeert Leenstra28 jFranekerm, protestant, ongehuwd, bakkersknegt


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-007Prinsenstraat 10Hendrik Geerts Leenstra, overleden op 7 september 18463 wk (geboren 14/8/1846), overleden Gr. Bredeplaats C 7, zoon van Geert Leenstra, bakker en Jetske de Haas (wed. NNNauta), broer van minderjarige Henderika Geerts Leenstra, halfbroer van minderjarige Willem en Antje Nauta (uit 1e huwelijk moeder). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 488C-007 (Prinsestraat)erv. Pieter W. Nautawoonhuis
Sectie A nr. 488C-008 (Prinsestraat)erv. Pieter W. Nautabakkerij


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 488C-003 (Zuiderhaven)Willem P. Nautawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5227Prinsenstraat 10 (C-003)Jelle M. van der Walwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Prinsenstraat 10 Philippus Lengerklerk
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 900


1928 - adresboekadresnaamberoep
Prinsenstraat 10J.Roosmonteur gem. electr. bedrijf
Prinsenstraat 10aJ.Postmaarbeider
  terug