Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Scheffersplein 13
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Scheffersplein 13 (niet bekend) (niet bekend) D-119 D-083
 huisnummer lager  huisnummer hoger Scheffersplein 15 (niet bekend) (niet bekend) D-119 D-083
 


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0374v van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheffersplein 15Scheffersplein OZ [niet vermeld]huis met potasbranderij
 
koperburgemeester Ziricus Nauta 200-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-07-00 CG
naastligger ten oostenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten zuidende keet van burgemeester Ziricus Nauta
naastligger ten westenScheffersplein [staat: diept en straat]
naastligger ten noordensteeg
verkoperTrijntie Jans, gehuwd met
verkoperGerrit Wybesschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaZiricus Nauta, burgemeester, koopt een huis met een potasbranderij c.a. Ten O. de Zoutsteeg, ten W. de straat en diept, ten Z. de zoutkeet van de koper, ten N. een openbare steeg. Gekocht van Trijntie Jans x Gerrit Wybes, galjootschipper, voor 200 cg.


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0360r van 1 mei 1698 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheffersplein 15Scheffersplein OZ [niet vermeld]huis met een potas branderij
 
koperdr. Dominicus Sloterdijk advocaat Hof van Friesland200-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-07-00 CG
naastligger ten oostenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten zuidende zoutkeet van dr. Dominicus Sloterdijk
naastligger ten westenScheffersplein [staat: straat en diept]
naastligger ten noordensteeg
verkoperoud burgemeester en medevroedsman Ziricus Nauta


 


 


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0031v van 19 jan 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheffersplein 15Scheffersplein OZ [niet vermeld]stalling en wagenhuis
 
koperLutske Buitenpost 75-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-07-00 CG
naastligger ten oostenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten zuidenLutske Buitenpost
naastligger ten westenScheffersplein [staat: straat en diept]
naastligger ten noordensteeg
verkoperDaniel van Sloterdijck, erfgenaamgriffier
verkoperWillem van Sloterdijck, erfgenaamMakkum
verkoperMathijs Adolph van Idsinga, erfgenamen van
erflaterTaco Sloterdijck


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-119Scheffersplein 13Johannes Tjebbes van der Meulen... (GAH204); eigenaar van wijk D-059; wagenmakerij van Rients van der Meulen, 1814 (GAH204); id. van wijk D-119, wagenhuis, 1814. (GAH204); J. vdM. en Grietje Rients, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-119Scheffersplein 13Johannes van der Meulen wagenhuis
D-119Scheffersplein 15 wagenhuis


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 101 van 20 jun 1817
adressoortbedraggebruik
D-119Scheffersplein 13koopaktefl. 80wagenhuis D-119
 
verkoperJohannes van der Meulen
koperJacobus Hannema


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 781Scheffersplein 13Sjoerd Jacobus HannemaHarlingenzoutziederpakhuis (20 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 785Scheffersplein 15Sjoerd Jacobus HannemaHarlingenzoutziederpakhuis (42 m²)


1842 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 781D-119 Dina HerdinghHarlingeneen pakhuis gebouwd op een koud steed, bij het zoutpakhuis, om te dienen tot berging van zout


1842 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 781D-119wed Sjoerd HannemaHarlingeneen pakhuis gebouwd op een koud steed, bij het zoutpakhuis, om te dienen tot berging van zout


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 781D-119 (Ooijevaarsteeg)Leendert Hannema en mede eig.zoutkeet
Sectie A nr. 785D-120 (Zoutsloot)Leendert Hannema en mede eig.woonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 781D-083 (Korte Zoutsloot)Leendert Hannemabergplaats
Sectie A nr. 785D-083 (Korte Zoutsloot)Leendert Hannemabergplaats


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 785Scheffersplein 13 (D-083)fa. Sjoerd Hannemapakhuis
Sectie A nr. 2260Scheffersplein 15 (D-084)fa. Sjoerd Hannemapakhuis
  terug