Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Sint Christoffelsteeg 6
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Sint Christoffelsteeg 6 6-113 6-111 E-212 E-202


Huisnaam in: 0
Gebruik:
Naam: de comedie
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
 


 


 


 


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0249v van 29 sep 1715 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Christoffelsteeg 6Sint Christoffelsteeg WZ [staat: Stroffelsteeg]kamer
 
koperoud burgemeester Claes Rinnerts Winsma 150-00-00 GG
naastligger ten oostenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten zuidenClaes Rinties Botsma
naastligger ten westenhet hoff van Jan Jansen Scheltema
naastligger ten noordenoud burgemeester Claes Rinnerts Winsma
verkoperoud burgemeester A. Jacobides
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe oud-burgemeester Claes Rinnerts Winsma koopt een camer in de Stroffelsteeg. Ten O. die steeg, ten W. de hof van Jan Jansen Scheltema, ten Z. Claes Rinties Botsma, ten N. de koper. Gekocht van oud-burgemeester Aemilius Jacobides.


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-113Sint Christoffelsteeg 6huis off kamer
eigenaarClaes Rinties Botsma
gebruikerwed. Gerrit Wouters
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-113Sint Christoffelsteeg 6kamer
eigenaarPieter Feitema
gebruikerwed. Gerrit Wouters
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan23-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-113 Sint Christoffelsteeg 6kamer
eigenaarwed. Pyter Feytema
gebruikerwed. Pyter Feytema
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0211r van 5 dec 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Christoffelsteeg 6Sint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]huis
 
koperSjoerd Talma koopman110-00-00 GG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenHendrik Jacobs mr. gortmaker
naastligger ten westenHendrik Jacobs mr. gortmaker
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: kamer
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0046v van 24 apr 1735 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Christoffelsteeg 6Sint Christoffelsteeg WZ [staat: Stroffelsteeg]huis
 
aanhandelaarBaukien Douwes 0-00-00 CG
toehaak150-00-00 CG als toehaak op het verwandelde
naastligger ten oostenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: kamer
verwandelaarSjoerd Talma, gehuwd metkoopman en wijnhandelaar
verwandelaarGeertie Clases
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBaukien Douwes wandelkoopt een huis of woning in de Stroffelsteeg. Ten O. de Stroffelsteeg, ten Z. [niet genoemd], ten W. [niet genoemd], ten N. een doopsgezinde gemeentekamer. Verwandelaars koopman en wijnhandelaar Sjoerd Talma x Geertie Clases Wijnsma krijgen daarvoor een pakhuis zz. oude Blokhuis bij de Havenspoort en moeten 150 CG als toehaak betalen.


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-113 Sint Christoffelsteeg 6kamer
eigenaarwed. Pyter Feytema
gebruikerwed. Pyter Feytema
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-113 Sint Christoffelsteeg 6Sipke Jansen, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-113 Sint Christoffelsteeg 6huis
eigenaarSipke Jansen
gebruikerSipke Jansen
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-05-06 CG


1766 - reëelkohieradresgebruik
6-113 Sint Christoffelsteeg 6huis
eigenaarCornelis Annes
gebruikerCornelis Annes
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-05-06 CG


1781 - variaadresbronbericht
Sint Christoffelsteeg 6Hein Buisman StichtingIn 1781 'voorheen in gebruik als schouwburg'


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0096r van 17 jun 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Christoffelsteeg 6Sint Christoffelsteeg WZ [staat: Stroffelsteeg]huis
 
koperPieter Hannema koopman300-00-00 CG
naastligger ten oostenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten zuidende erfgenamen van Talma
naastligger ten westenSjoerd Hannema
naastligger ten noordenSjoerd Hannema koopman
verkoperdr. S. Stinstra
verkoperAllard Scheltinga
verkoperTjebbe Dreyer
verkoperJarig Gelinde
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Hannema koopt een huis in de Stroffelsteeg, voor dezen geschikt ten dienst en gebruik door de liefhebbers der schouwburg, bestaande uit een boven- en een onderkamer, beide modern betimmerd en van diverse commoditeiten voorzien. Geen grondpacht. Ten N. en W. Sjoerd Hannema, ten O. de steeg, ten Z. erven Talma. Verkopers waren dr. S. Stinstra, Allard Scheltinga, Tjebbe Dreyer en Jarig Gelinde, die er nogal wat in verbouwd hadden met toestemming van Sjoerd Hannema, als eigenaar van de aangrenzende mouterij ten N. Verkocht voor 300 cg.


 


 


 


 


 


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0353r van 30 aug 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Christoffelsteeg 6Sint Christoffelsteeg WZ wijk F-216huis
 
koperJan Hannema koopman162-05-00 CG
huurderEvert Tadema
naastligger ten oostenSint Christoffelsteeg
naastligger ten westenF. F. Pheiffer
naastligger ten zuidenS. Gratama
naastligger ten noordenJan Hannema
verkoper q.q.Tjepke Gratama, executeur
verkoper q.q.S. Wybenga, executeurs vanFraneker
verkoperwijlen Pieter J. Hannema, gehuwd met
verkoperwijlen Hendrina Wildschut
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Hannema koopt huis wijk E-214. Ten O. deze steeg, ten W. F.F. Pheiffer, ten Z. S. Gratama, ten N. de koper. Gekocht van erven Pieter Johannes Hannema x Hendrina Wildschut.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-111 Sint Christoffelsteeg 6Jan Hannema1-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-212Sint Christoffelsteeg 6Andries Willems van der Meer... ovl 29 apr 1823 HRL, huwt met Jantje Cornelis de Vries; BS ovl 1823; 1846 overlijdens; gebruiker van wijk E-212, stokersknegt; eigenaar is Jan Hannema, 1814. (GAH204); A.W. v. d. M., Stokersknecht, wonende te HRL in ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-212Sint Christoffelsteeg 6Jan Hannema... is Rients W. Onrust, gleybakkersknegt, en Johannes Ulberg, stalknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk E-212, gebruiker is Andries W. van der Meer, stokersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk E-213, stalling, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-212Sint Christoffelsteeg 6Jan Hannema Andries W van der Meer stokersknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1304Sint Christoffelsteeg 6Sjoerd Jacobus HannemaHarlingenzoutziederhuis (35 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-212Sint Christoffelsteeg 6Martje Prins... ovl Huizen 17 jun 1799; BS huw 1822, ovl 1839; oud 53 jaar, geb Huizum (!) en wonende te HRL. 1839, wijk E-212; ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-212Sint Christoffelsteeg 6Willem Leeksma, overleden op 29 augustus 183955 jr, stokersknecht, overleden Stokersteeg E 212, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 17) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-212Martje Prins53 jHuizumv, protestant, weduwe, geen
E-212Gerrit Leeksma17 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, stokersknegt
E-212Klaas Leeksma15 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-212Hendrik Leeksma13 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-212Sint Christoffelsteeg 6Gatske Gatses Posthuma... Uiltjes en Frouwkje Fokkes; BS huw 1818, ovl 1834, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk C-140, 143, wijk E-212, 264, supp wijk E-342; oud 51 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, verver en glazemaker wijk E-180; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1304E-212 (Stokersteeg)Leendert Hannema en mede eig.disteleerderij


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1304E-202 (Stokersteeg)Leendert Hannemawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1304Sint Christoffelsteeg 6 (E-202)fa. Sjoerd Hannemawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Stokersteeg 6 Fetze Schaafsmapakhuisknecht
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 0


1928 - adresboekadresnaamberoep
Stokersteeg 6F.Schaafsmapakhuisknecht


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sint Christoffelsteeg 6beeldbepalend pand6 van 10


1990 - variaadresbronbericht
Sint Christoffelsteeg 6Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1990
  terug