Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Sint Christoffelsteeg 4
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Sint Christoffelsteeg 4 6-113 6-111 E-213 E-203
 huisnummer lager  huisnummer hoger Sint Christoffelsteeg 4 6-113 6-111 E-213 E-204
1713 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0196v van 18 jun 1713 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Christoffelsteeg 4Sint Christoffelsteeg WZ [staat: Stroffelsteeg]pakhuis
 
koperHendrick Jacobs, gehuwd metmr. gortmaker45-00-00 CG
koperJeltie Jans
naastligger ten oostenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten zuidenPieter Doekes q.q.
naastligger ten westenJan Jansen Scheltema
naastligger ten noordenoud burgemr. Laas Haselaar c.s.
verkoperDina Tiebbes Dreier, weduwe van
verkoperwijlen Pieter Feddes


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0220v van 2 sep 1714 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Christoffelsteeg 4Sint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]pakhuis
 
koperburgemeester Claes Rinnerts Winsma, gehuwd met65-00-00 CG
naastligger ten oostenMayke Sibrandts Feitema
naastligger ten zuidenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten westenJan Jansen Scheltema
naastligger ten noordenoud burgemr. Haselaer c.s.
verkoperHendrick Jacobs c.u.mr. gortmaker


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-113Sint Christoffelsteeg 4huis off kamer
eigenaarClaes Rinties Botsma
gebruikerwed. Gerrit Wouters
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-113Sint Christoffelsteeg 4kamer
eigenaarPieter Feitema
gebruikerwed. Gerrit Wouters
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan23-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-113 Sint Christoffelsteeg 4kamer
eigenaarwed. Pyter Feytema
gebruikerwed. Pyter Feytema
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-113 Sint Christoffelsteeg 4kamer
eigenaarwed. Pyter Feytema
gebruikerwed. Pyter Feytema
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-113 Sint Christoffelsteeg 4Sipke Jansen, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


1766 - reëelkohieradresgebruik
6-113 Sint Christoffelsteeg 4huis
eigenaarCornelis Annes
gebruikerCornelis Annes
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-05-06 CG


 


 


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0189r van 11 mei 1794 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Christoffelsteeg 4Sint Christoffelsteeg WZ [staat: Stroffelsteeg]pakhuizen
 
koperJan Hannema koopman12000-00-00 CG
naastligger ten oostenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenhet tweede perceel in deze akte
verkoperGeertje Talma, gehuwd met
verkoperJohan Daniel Toussaintjeneverstoker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Hannema koopt huis zz. Voorstraat. Ten O. de capitein Hingst en de Lutherse Gem., ten Z. een steegje v.d. Luth. Gem., ten W. de Stroffelsteeg, ten N. de Voorstraat. Gekocht van Grietje Talma, vrouw van Johan Daniel Toussaint.


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-111 Sint Christoffelsteeg 4Jan Hannema1-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-213Sint Christoffelsteeg 4Jan Hannema... id. van wijk E-212, gebruiker is Andries W. van der Meer, stokersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk E-213, stalling, 1814. (GAH204); id. van wijk E-214, branderij, 1814. (GAH204); id. van wijk E-215, wagenhuis, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-213Sint Christoffelsteeg 4Jan Hannema stalling


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1085Sint Christoffelsteeg 4Sjoerd Jacobus HannemaHarlingenzoutziederdisteleerderij (214 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1085aSint Christoffelsteeg 4Sjoerd Jacobus HannemaHarlingenzoutziederstal (56 m²)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1085E-212 (Stokersteeg)Leendert Hannema en mede eig.disteleerderij
Sectie A nr. 1085aE-211 (Stokersteeg)Leendert Hannemawoonhuis


1871 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 08 sep 1871
E-213Sint Christoffelsteeg 4Een pakhuis in de Stokersteeg. Provisioneel verkocht op 20 sep 1871 door notaris J.A. Zaal Stroband..


1871 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 22 sep 1871
E-213Sint Christoffelsteeg 4Een pakhuis in de Stokersteeg. Finaal verkocht op 4 okt 1871 door notaris J.A. Zaal Stroband..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1085*E-019 (Voorstraat)Leendert Hannemakantoor
Sectie A nr. 1085aE-203 (Stokersteeg)Leendert Hannemapakhuis
Sectie A nr. 1085*E-204 (Stokersteeg)Leendert Hannemapakhuis
Sectie A nr. 1085*E-205 (Stokersteeg)Leendert Hannemapakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1085aSint Christoffelsteeg 4 (E-204)Leendert Hannemastal
  terug