Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Ossenmarkt 4
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Ossenmarkt 4 8-132 8-144 F-101 F-ong
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Ossenmarkt 6 (niet bekend) (niet bekend) F-101 F-101
 


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
8-132 Grote Ossenmarkt 4huis
eigenaarGerrit Freerks
gebruikerGerrit Freerks
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
8-132 Grote Ossenmarkt 4huis
eigenaarGerryt Freerx
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingbetaeld aen dy executeur


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
8-132 Grote Ossenmarkt 4huis
eigenaarSjoerd Johannes
gebruikerReitse Lykles
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


 


 


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
8-132 Grote Ossenmarkt 4huis
eigenaarerven Allert Harmens Crol
gebruikerwed. Reitse Lykles c.s.
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-06-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-132 Grote Ossenmarkt 4Carst Palses, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


 


 


 


 


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0006r van 26 jan 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 6Grote Ossenmarkt ZZ [niet vermeld]kamer of woninge
 
koperPierius van Scheltinga, gehuwd metconvooimeester convooien en Licenten250-00-00 CG
koperSjoerdtje Hixenius
gebruikerSjouke Jans c.u.
naastligger ten westenJ. Roorda
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt
naastligger ten zuidenPierius van Scheltinga convooimeester convooien en Licenten
Sjoerdtje Hixenius
naastligger ten oostenPierius van Scheltinga convooimeester convooien en Licenten
Sjoerdtje Hixenius
verkoper van 3/4Ybeltje Algra van Fonteyn, gehuwd met
verkoper van 3/4Professor Johannes Henricus VerschuurFraneker
verkoper van 3/4Namkjen Algra van Fonteyn, gehuwd met
verkoper van 3/4Nicolaus ElgersmanotarisBolsward
verkoper van 1/4oud raadsman Reynder Fontein van Reydsma, samen met
verkoper van 1/4Aaltje Fontein van Reydsma, gehuwd met
verkoper van 1/4Folke Minnes FaberhuismanOldeclooster
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPierius van Scheltinga x Sjoerdtje Hixenius koopt camer of woning. Ten O. en Z. de kopers, ten W. Jacob Roorda, ten N. de Ossenmarkt. Gekocht van Ybeltje- en Namkjen Algra van Fontein samen voor 3/4 en Reinder Fontein van Reidsma, oud raadsman van Bolsward en zijn zuster Aaltje- x Fokke Minnes Faber, te Oldeclooster samen voor 1/4 deel.


 


 


 


 


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0101r van 3 sep 1786 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 6Grote Ossenmarkt ZZhuis
 
koperJohannes Albarda, gehuwd metmedicus en zoutbrander2960-07-00 GG
mejuffrouw Mintje van der Meulen
naastligger ten oostende heer Pierus van Scheltinga griffier bij de Admiraliteit
naastligger ten zuidende heer Pierus van Scheltinga griffier bij de Admiraliteit
naastligger ten westende heer Pierus van Scheltinga griffier bij de Admiraliteit
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt
verkoperde heer Pierus van Scheltinga, gehuwd metgriffier bij de Admiraliteit
verkoperVrouwe Sjoerdje Hexenius
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Albarda, medicinae doctor en zoutbrander x Mintje v.d. Meulen koopt (b) een woning met in- en uitgang langs een bordes op de Ossenmarkt. Ten O. en Z. perceel a, ten W. perceel c, ten N. de Ossenmarkt. Geen grondpacht. Gekocht van Pierius van Scheltinga, griffier bij de Admiraliteit x vrouwe Sjoerdje Hixenius, voor 2960 gg 7 st. (voor a, b en c).


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
8-137 Grote Ossenmarkt 4Hilbrand Koster


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0069v van 2 sep 1804 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 6aGrote Ossenmarkt ZZwoning met bordes
 
koperGerard Gijze 3900-00-00 CG
naastligger ten oostendr. Johannes Alberda drost van het 7e drostamptBolsward
naastligger ten zuidendr. Johannes Alberda drost van het 7e drostamptBolsward
naastligger ten westendr. Johannes Alberda drost van het 7e drostamptBolsward
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt
verkoperJohannes Alberda, gehuwd metdrost van het 7e drostampt
verkoperMentje van der Meulen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerard Gijze koopt (b) een woning met in- en uitgang langs een bordes op de Grote Ossenmarkt. Ten Z. en O. perceel a), ten W. perceel c), ten N. de Grote Ossenmarkt. Gekocht van dr. Johannes Albarda, Drost van het 7e Drostambt, te Bolsward x Mintje v.d. Meulen, voor 3900 cg. (Zie ook bij Grote Ossenmarkt 8/8a.).


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0069v van 2 sep 1804 (het 3e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 6Grote Ossenmarkt ZZwoning
 
koperGerard Gijze 3900-00-00 CG
naastligger ten westende Joodse Gemeente
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt
verkoperdr. Johannes Alberda, gehuwd metdrost van het 7e drostamptBolsward
verkoperMentje van der Meulen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerard Gijze koopt (c) woning naast (b), met ten W. de Joodsche Kerk, ten N. de straat. Gekocht van dr. Johannes Albarda, Drost van het 7e Drostambt, te Bolsward x Mintje v.d. Meulen, voor 3900 cg.


 


 


 


 


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0007v van 11 okt 1807 (het 3e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 6Grote Ossenmarkt ZZhuis
 
koperL. P. Blocqueville Franse schoolhouder6500-00-00 CG
naastligger ten oostenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten zuidenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten westenS. Wiarda
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt
verkoperGerard Gijzekoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaL.P. Blocqueville, Franseschoolhouder, koopt (c) een extra groot huis a.d. Ossenmarkt, geschikt voor kantoor en wagenhuis. Ten O. pand b), ten W. S. Wiarda, ten Z. pand a), ten N. de Ossenmarkt. Gekocht van Gerard Gijze.


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0114r van 26 jun 1808 (het 3e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 6Grote Ossenmarkthuis
 
koperCoert Lambertus van Beyma thoe Kingma substituut fiscaal6800-00-00 CG
naastligger ten oostenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten zuidenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten westenWiarda
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt
verkoperL. Coulleboef de Blocquevillecommies van toezigt van de eilanden van Goeree en Overflakkee


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-144 Grote Ossenmarkt 4Jan Baukes1-10-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-101Grote Ossenmarkt 4Claas Lourens Coster... 4 (GAH1128); eigenaar van wijk C-119, gebruiker is Evert Tadema, korfmaker, 1814. (GAH204); id. van wijk F-101, gebruiker is Haitse Jorrits, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-155, slager, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-101Grote Ossenmarkt 4Haitse Jorrits... HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 16 mrt 1794 HRL, en zijn getrouwt 18 dito; gebruiker van wijk F-101, pakhuis, eigenaar is Claas L. Koster, 1814. (GAH204); H.J. en Neeltje Kornelis, beide van HRL, hebben ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-101Grote Ossenmarkt 4Claas L Koster Haitze Jorrits pakhuis
F-101Grote Ossenmarkt 6Haitze Jorrits pakhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1450Grote Ossenmarkt 4Ids Wiarda en mede E.Harlingenmakelaarpakhuis (184 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1453Grote Ossenmarkt 6Eelke Jans WagenaarHarlingenverwerpakhuis (36 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-101Grote Ossenmarkt 4Dirk Uilkes de Vrij... Wimke Jacobs Domenij; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1838, huw 1839, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk F-101, wijk G-181 bev.reg. HRL 1860-80, lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825; oud 37 jaar, geb en wonende ... (alles)


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-101Grote Ossenmarkt 4Haye Gerrits de Boer, overleden op 5 september 184351 jr (geboren 28/6/1792), werkman, overleden Ossenmarkt F 101, ongehuwd. (Certificaat van onvermogen nr. 245) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-101Grote Ossenmarkt 6Haye Gerrits de Boer, overleden op 5 september 184351 jr (geboren 28/6/1792), werkman, overleden Ossenmarkt F 101, ongehuwd. (Certificaat van onvermogen nr. 245) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1453F-101 (Grote Ossenmarkt)Eelke J. Wagenaarverfwinkel


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1450F-004 (Zuiderhaven)Simon en Jacobus Nicolaas Wiardapakhuis
Sectie A nr. 3572F-101 (Gr. Ossenmarkt)Eelke Jans Wagenaar en kinderenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1450Grote Ossenmarkt 4 (F-ong)Jacobus Nic. Wiarda (en Cons.)
Sectie A nr. 3572Grote Ossenmarkt 6 (F-101)Petrus Hamstra (Pzn.)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Gr. Ossenmarkt 6 Harmen Gonggrijpsmidsknecht
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Groote Ossenmarkt 6aH. van Heukelummachinist
Groote Ossenmarkt 6aS. de Jongmeubelmaker


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Grote Ossenmarkt 4rijksmonument 20377
Grote Ossenmarkt 6rijksmonument 20378
  terug