Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Ossenmarkt 21
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Ossenmarkt 21 8-124 8-135 F-119 F-113
 


 


 


1647 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Grote Ossenmarkt 21 (zuidgevel), HarlingenGrote Ossenmarkt 21 (zuidgevel)Ao1647'


 


 


 


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-124Grote Ossenmarkt 21huis
eigenaarSierk Sapes
gebruikerSierk Sapes
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-124Grote Ossenmarkt 21huis
eigenaarb[urgem]r. Hylaerda
gebruikerSipke Reins
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingverclaert onder Ede pro deo te woonen


 


 


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-124 Grote Ossenmarkt 21huis
eigenaarburgemeester Hylaerda
gebruikerSipke Reins
huurwaarde00-00-00 CG
aanslag huurwaarde00-00-00 CG
opmerkingwoont om niet


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0286v van 17 jan 1734 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 21Grote Ossenmarkt NZ [staat: Ossenmarkt]huis en bakkerij
 
aanhandelaarAntoni Gerardi Wijngaerden, gehuwd met1500-00-00 CG
aanhandelaarJeltie Heres
verpachter grondde Stad Harlingen0-02-00 CG
toehaakeen gouden ducaton voor Teetske Pieters Wijngaerden
naastligger ten oostenHarmen Wassenaer
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt]
naastligger ten westenJan Kampen c.s.contrarolleur
naastligger ten noordenPothontjesteeg
verwandelaarKeimpe Pyters


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-124 Grote Ossenmarkt 21huis
eigenaarAugustinus Mokkema
gebruikerAugustinus Mokkema
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
8-124 /2Grote Ossenmarkt 21woning
eigenaarerven burgemeester Hylaarda
gebruikererven burgemeester Hylaarda
opmerkingledigh


 


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-124 Grote Ossenmarkt 21vroedsman Moccama, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal13-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-124 Grote Ossenmarkt 21huis
eigenaarvroedsm. Mokma
gebruikervroedsm. Mokma
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-05-06 CG
8-124 /2Grote Ossenmarkt 21woning
eigenaarvroedsm. Tabes
gebruikerwed. Tabes
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-12 CG


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0172r van 18 apr 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 21Grote Ossenmarkt NZ huis en bakkerij
 
koperSybe Jelles, gesterkt met zijn vaderbakkersknecht1745-00-00 CG
koperJelle Jans Dokkum
verpachter grondde Stad Harlingen0-02-00 CG
naastligger ten oostenvroedsman Augustinus Mokkema
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt
naastligger ten westende erfgenamen van Tabes
naastligger ten noordenPothondjessteeg
verkoperAugustinus Mokkema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybe Jelles, bakkersknecht te Franeker koopt met zijn vader Jelle Jans te Dokkum, een huis en bakkerij met alle losse goederen en bakkerijgereedschappen, nz. Ossenmarkt. Ten O. de verkoper, ten W. erven Tabes, ten Z. die straat, ten N. de Pothondjessteeg, waarin de koper vrij in- en uitgang en op- en afslag heeft. Gekocht van Augustinus Mokkema, mede-vroedschap, voor 1775 cg.


 


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0241v van 13 jan 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 21Grote Ossenmarkt NZhuis en bakkerij
 
kopermeerderjarige vrijgezel Harent Pieters 2000-00-00 CG
naastligger ten oostenvroedsman A. Mokkema
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt
naastligger ten westenA. Tabes
naastligger ten noordenPothondjessteeg
verkoperSybe Jellesmr. bakker


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0118r van 11 nov 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 21Grote Ossenmarkt NZhuis en bakkerij
 
koperPabe Faber, gehuwd metmr. bakker500-00-00 CG
koperSybrigje Tjallings
verpachter grondde Stad Harlingen0-02-00 CG
naastligger ten oostenA. Mokkema
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt
naastligger ten westenJacob Reinalda
verkoperHarrent Pieters, gehuwd metmr. bakker
verkoperTrijntje Gabes


 


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0042v van 25 okt 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 21Grote Ossenmarkt NZhuis
 
koperPieter Franze meerderjarig jongman576-00-00 CG
huurderJohannes Jans mr. bakker62-08-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-02-00 CG
naastligger ten oostenBauke Brugman
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt
naastligger ten westenJacob Reinalda
naastligger ten noordenuitgaande steeg
verkoperPabe O. FaberFraneker


 


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-135 Grote Ossenmarkt 21Pieter Rikkerts3-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-119Grote Ossenmarkt 21Pieter Fransen Rikkers... 1836, ovl 1843, ovl 1889, ; eigenaar en gebruiker van wijk E-070, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk F-119, bakker, 1814. (GAH204); woont in 8e quartier, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1805. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-119Grote Ossenmarkt 21P Rikkers P Rikkers bakker


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-119Grote Ossenmarkt 21Trijntje Gerrits Hanekroot, overleden op 20 januari 1824moeder van Pieter, mr. bakker (Ossenmarkt F 119), Gerrit, politiedienaar en Liskje Fransen Rikkerts (vrouw van Jan H. Deurnat, varensgezel). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1420Grote Ossenmarkt 21Pieter Fransen RikkersHarlingenbakkerhuis en erf (70 m²)


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-119Grote Ossenmarkt 21Pieter Fransen Rikkerts, overleden op 17 maart 1834bakker Ossenmarkt F 119, man van Rigtje Minnes, idem (erft vruchtgebruik), vader van Frans, bakker Workum, Jan, idem Bolsward, Eerde, kleermaker (thans in militaire dienst), Minne, horlogemaker (idem), Anna, vrijster en minderjarige Gerrit en Trijntje Pieters Rikkerts. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-119Grote Ossenmarkt 21Jan Pieters Rikkersgeb 1807 HRL, huwt met Trijntje Hijltjes de Boer op 16 mei 1833 HRL, bakkersknecht, zv Pieter Fransen R, en Richtje Minnes (Gleibakker); BS huw 1833; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, bakker, wijk F-119; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-119Grote Ossenmarkt 21Minne Pieters Rikkersgeb 1811 HRL, ovl 28 feb 1889 HRL, huwt met Antje Althuisjes, uurwerkmaker, zv Pieter Frans R, en Rigtje Minnes; BS ovl 1889; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-119; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-119Grote Ossenmarkt 21Richtje Minnes Gleibakker... Jans G, en Antje Jacobs; BS ovl 1841; 1843 overlijdens; oud 63 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-119; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk F-119Grote Ossenmarkt 21Jan P Rikkers stemgerechtigde


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-119Grote Ossenmarkt 21Frans Jans Rikkers, overleden op 5 juni 18393 jr, geboren Bolsward, overleden Ossenmarkt F 119, zoon van Jan P. Rikkers, mr. bakker en wijlen Trijntje de Boer, broer van minderjarige Pieter, Hieltje en Minne Jans Rikkers. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-119Grote Ossenmarkt 21Minne Jans Rikkers, overleden op 22 oktober 18392 jr, geboren Dronrijp, overleden Ossenmarkt F 119, zoon van Jan P. Rikkers, mr. bakker en wijlen Trijntje de Boer, broer van minderjarige Pieter en Hieltje Jans Rikkers. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-119OssemarktJan Pieters Rikkers32 jHarlingenm, protestant, weduwnaar, bakker
F-119OssemarktPieter Jans Rikkers6 jBolswardm, protestant, ongehuwd
F-119OssemarktHieltie J Rikkers5 jBolswardm, protestant, ongehuwd
F-119OssemarktMinne P Rikkers28 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-119OssemarktRichtje Minnes63 jHarlingenv, protestant, weduwe
F-119OssemarktTrijntie Rikkers18 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-119OssemarktTrijntje Dijkstra20 jSlappeterpv, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-119Grote Ossenmarkt 21Richstje Minnes Gleibakker, overleden op 17 juli 184164 jr (geboren 26/9/1776), bakkerse, overleden Ossenmarkt F 119, wed. Pieter Franses Rikkers, moeder van Frans, bakker, Jan, idem Surhuisterveen, Eede, kleermaker Marssum, Minne, horlogemaker, Anna (vrouw van Douwe Romkes Nauta, verver/glazenmaker Workum), Gerrit, bakkersknecht Leeuwarden en Trijntje Pieters Rikkers, dienstmeid. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-119Grote Ossenmarkt 21Aaltje Franzes Rikkers, overleden op 25 maart 18422 jr, geboren Workum, overleden Ossenmarkt F 119, dochter van Frans Pieters Rikkers, winkelier en Janna Watzes Hilarius, zuster van minderjarige Pieter en Richert Franzes Rikkers. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1420F-119 (Grote Ossenmarkt)Obbe S. Westrawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3578F-113 (Gr. Ossenmarkt)Wed. en erven Tjepke Boersmawoonhuis


1898 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Grote Ossenmarkt 21, HarlingenGrote Ossenmarkt 21T. Boersma, wed.bakkerij, brood-, scheeps- en beschuit-


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3578Grote Ossenmarkt 21 (F-113)Pietje Snoek (wed. Tj. Boersma)woonhuis


1914 - variaadresbronbericht
Grote Ossenmarkt 21Oud Harlingen Magazine 1991Bakkerij Boersma aan de Grote Ossenmarkt. Vierde huis van de hoek.


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Gr. Ossenmarkt 21 Roelof A. Boersma Tzn.broodbakker
vorige grondslagf. 1000
huidige grondslagf. 1200


1928 - adresboekadresnaamberoep
Groote Ossenmarkt 21R.A.Boersmabroodbakker
Groote Ossenmarkt 21Tj.Boersmabroodbakker


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. OssenmarktTj. Boersma730Bakkerij


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. OssenmarktTj. Boersma730Bakkerij


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. OssenmarktTj. Boersma730Bakkerij


1965 - adresboekadresnaam
Grote Ossenmarkt 21J. (Jacob) v.d. Pol


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Grote Ossenmarkt 21beeldbepalend pand8 van 10
  terug