Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Kerkstraat 12
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Kerkstraat 12 5-058 5-052 F-174 F-165
Naastliggers vanGrote Kerkstraat 12
ten oostenGrote Kerkstraat 14
ten zuidenHeiligeweg 9
ten westenGrote Kerkstraat 10
ten noordende Grote Kerkstraat


1599 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0169v van 10 jun 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 12Grote Kerkstraat ZZ tot achter aan het diepteeuwige rente uit het huis daar nu tegenwoordig Arum uutsteckt
 
koper provisioneelN. N. 100-00-00 GG
naastligger ten oostenJan Jans slotke
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenYbel Sybrandts
naastligger ten noordenN. N.
crediteur (triumphant)Hans Jansen de Blauw
verkoper (gesuccumbeerde)Hilck, weduwe van
verkoper (gesuccumbeerde)wijlen Haring
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van Hans Jansen d'Blauw en tot achterdele van Jilck Harings, eeuwige rente uit een huis zz. Grote Kerkstraat daer nu tegenwoordich Arum uutsteckt, streckende van vooren d'straete tot achteren andt diept. Ten O. Jan Jans Slotke, ten W. Ybel Sybrandts.


1600 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0203r van 6 apr 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHilck Harings


1601 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0278v van 13 dec 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 12Grote Kerkstraat ZZhuis
 
koper provisioneelN. N.
bewonerJarich Martenskistmaker
naastligger ten oostenhet huis van Jan Jans slotke
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet huis van Ybel Sybrens
naastligger ten noordenN. N.
crediteur (triumphant)Joest Boens
verkoper (gesuccumbeerde)Hilck Lickeles, gehuwd met
verkoper (gesuccumbeerde)Jarich Wybrens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van Joest Boens en ten achterdele van Hilck Lykeles x Jarich Wybrens om een schuld van 226 CG te vereffenen, een huis zz. Grote Kerkstraat waar kistmaker Jarich Martens nu woont. Ten O. Jan Jans slotker, ten W. Ybel Sybrens.


1602 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0317r van 6 jun 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 12Grote Kerkstraat ZZ [staat: zuidzijde bij de Kerkbrug]achterhuis van 8 houtvoeten lang
 
koperJan Jacobs, gehuwd met230-00-00 GG
koperTjiets Jacobs
verpachter grondN. N. 0-06-00 CG
protesteert vanwege een hypotheekJoost Boens
protesteert vanwege een obligatieTyts Rintses
naastliggersteeg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan slotker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenIbel Sybrants
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHylck Lyckele, gehuwd met
verkoperJarich Wybrants


1604 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0413r van 3 jun 1604 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHilck Harings


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0015v van 10 feb 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenLyckle Haringhs


1622 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0295r van 19 jan 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 12Grote Kerkstraat ZZhuis
 
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen0-12-00 CG
protesteertTomas Tomassen
protesteertFrans Jacobs de Fries
naastligger ten oostenLambert Jansen wieldraaier
naastligger ten zuiden*Jan Jacobs
naastligger ten westenTiaard Jouckes brouwer
naastligger ten noorden*Grote Kerkstraat [niet vermeld]
verkoper q.q.Meus Taeckes, oom
verkoper q.q.Harmen Haringhs, oomen van
verkoperde kinderen van Auck Taeckes, weduwe van
verkoperwijlen Lyckle Haringhs
verkoper q.q.Meus Taeckes, broeder van
verkoperAuck Taeckes, weduwe van
verkoperwijlen Lyckle Haringhs


1622 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0301r van 9 feb 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 12Kerkstraat ZZhuis
 
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenLambert Jansen wieldraaier
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenTiaard Jouckes brouwer
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
verkoperN. N.


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0120r van 29 apr 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenLambert Jans wieldraaier


1635 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0167r van 11 apr 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 12Grote Kerkstraathuis
 
koperGerryt Clasen, gehuwd metbakker580-00-00 GG
koperJancke Pyters
naastliggerde plaats van de erfgenamen van wijlen Douue Dirckx
naastligger ten oostenHendrick Janssen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHidde Nannes
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
verkoperHibbe Ustes c.s.
verkoperHendrick Hendricks c.s.


1637 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0025r van 29 jan 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGerryt Claeses Groes


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0216v van 9 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 12Grote Kerkstraat ZZhuis waar het Billandts Wapen uithangt
 
koperSymen Ages, gehuwd met900-00-00 GG
koperAntie Palses
verpachter grondde stad Harlingen0-12-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Bartel Allerts
naastligger ten zuidensteeg naar de Turfhaven
naastligger ten westenBaucke Tjerx brouwer
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperReinier Wijngaerden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSymen Ages x Antie Palses koopt een huis zz. Grote Kerkstraat, waar 'het Billandts Wapen' uithangt, met mede-recht op de steeg die zuidwaarts uitloopt op de Turfhaven, maar Baucke Tjerx, brouwer in 'de Zwaan' mag niet een afdak over die steeg bouwen. Ten O. wd. Bartel Allerts?, ten W. Baucke Tjerx, ten Z.?, ten N. de Grote Kerkstraat. Gekocht van Riemer Wijngaarden, voor 900 gg.


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0027v van 26 jan 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 12Grote Kerkstraat ZZhuis genaamd het Verguld Billands Wapen
 
koper door niaarPyter Pyters Oldaens, vader en wettige voorstander over550-00-00 GG
koper door niaarGrietie Pyters Oldaens, dochter van haar overleden moeder
koper door niaarwijlen Geertie Pyters Hoogstra
verpachter grondde stad Harlingen0-12-00 CG
geniaarde koperAbelus Jentiema, gehuwd metkapitein
geniaarde koperAntie Steensma
bewonerSimen Douwes
naastligger ten oostende dochter van wijlen Bartel Allerts
naastligger ten zuidenhuis genaamd de Swaen van burgemeester Pieter Pieters Oldaens
naastligger ten zuidende weduwe van Reyner Louws
naastligger ten westenburgemeester Pieter Pieters Oldaens
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperSymen Ages, gehuwd metmakelaar
verkoperAntie Palses


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-058Grote Kerkstraat 12huis
eigenaarPieter Hendriks Potkast
gebruikerwed. Jacob Gijsberts
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-058Grote Kerkstraat 12huis
eigenaarPieter Hendriks
gebruikerJacob Gijsberts dogters
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan21-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-058 Grote Kerkstraat 12huis
eigenaarPyter Hendriks
gebruikerwed. Jacob Gijsberts dogters
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0071r van 18 jan 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenmevrouw Oldaen, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Wijdenbrugh


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0022r van 9 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPieter Berent van Wijdenbrug ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-058 Grote Kerkstraat 12huis
eigenaarJan Schonebeek
gebruikerJan Schonebeek
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0154r van 9 dec 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 12Grote Kerkstraat ZZhuis
 
koperJan Tieerds, gehuwd metmr. sleefmaker500-07-00 GG
koperSioukien Hayes
huurderS. Faber candidatus
naastligger ten oostenJan Schonenbeek
naastligger ten zuidenHarmen Agema
naastligger ten westenHarmen Agema
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperPieter Berent van Wijdenbrughontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-058 Grote Kerkstraat 12wed. Jan Schonebeek, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal03-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-058 Grote Kerkstraat 12huis
eigenaarwed. Jan Schonebeecq
gebruikerPieter Hayes (voor 9-00-00 CG)
gebruikerTjeerd Cornelis (voor 24-00-00 CG)
huurwaarde33-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0272v van 13 apr 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 12Grote Kerkstraat ZZhuis
 
koperKeimpe Tjeerds mr. sleefmaker510-00-00 GG
naastligger ten oostende weduwe van Jan Schoonebeecq
naastligger ten zuidenoud burgerhopman Agema
naastligger ten westenoud burgerhopman Agema
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperJan Tjeerds, gehuwd metmr. sleefmaker
verkoperSjoukjen Hayes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaKeimpe Tjeerds, mr. sleefmaker, koopt een huis zz. Grote Kerkstraat. Geen grondpacht. Ten O. wd. Jan Schonebeek, ten Z. en W. oud burgerhopman Agema, ten N. de Kerkstraat. Gekocht van Jan Tjeerds, mr. sleefmaker x Sjoukjen Hayes, voor 510 gg.


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0149r van 3 sep 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0210r van 12 okt 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenR. Gerbranda


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0205v van 21 apr 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 12Grote Kerkstraat ZZhuis
 
koperTjeerd Tjeerds Feerdijk mr. bakker350-00-00 GG
huurder voorkamerJohannis Cams 28-00-00 CG
huurder bovenkamerSybe Jans 0-07-00 CG
huurder achterkamerSjoukje Haeyes 24-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Schonebeek
naastligger ten zuidenJarig Eelcoma
naastligger ten westenAge de Haes
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperRein Gerbrandakoopman


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0059r van 22 nov 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 12Grote Kerkstraat ZZhuis
 
koperJan Brugmans, gehuwd metmr. korfmaker650-00-00 CG
koperMaartje Tadema
naastligger ten oostenJan Schonebeek
naastligger ten zuidenAlbartus de Haas
naastligger ten westenAge de Haas
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperTjeerds Tjeerds Feerdijkmr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Brugmans, mr. korfmaker x Maartje Tadema koopt huis. Ten O. Jan Schoonebeek, ten W. Age de Haas, ten Z. Albartus de Haas, ten N. de Grote Kerkstraat. Gekocht van Tjeerd Tjeerds Feerdijk, mr. bakker.


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0095r van 16 mei 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Brugman


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0302v van 20 apr 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 12Grote Kerkstraat ZZhuis
 
koperEvert Edsgers Tadema mr. korfmaker500-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Schonebeek
naastligger ten zuidenTaeke Stephany
naastligger ten westenTaeke Stephany
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperMaartje Tadema, weduwe van
verkoperwijlen Jan Brugmansmr. korfmaker


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0107r van 26 apr 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenEvert Tadema


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0352v van 23 okt 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 12Grote Kerkstraat ZZhuis
 
koperHendrik Melcherenbag, gehuwd met165-21-00 GG
koperRinske Everts
naastligger ten oostenRitske Jans
naastligger ten zuidenT. Stephany
naastligger ten westenT. Stephany
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoper q.q.Frans Arjens, curator oveemr. bakker
verkoperde boedel van wijlen Evert Edsgers Tademamr. korfmaker


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0107r van 26 apr 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
5-054 Grote Kerkstraat 12Hendrik Melcherbach


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-052 Grote Kerkstraat 12Hendrik Melkenbach2-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-174Grote Kerkstraat 12Hendrik Merkelbach... Merkelbach, geb 29 nov 1797, ged 19 dec 1797 Grote Kerk HRL; wed. H.M. eigenaar en gebruiker van wijk F-174, zilverkashoudster, 1814 (GAH204); geb 1754; zv Johannes M. en Hendrina ... ; tr. 1782 Rinske Everts ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-174Grote Kerkstraat 12H Merkelbach wedH Merkelbach wedzilverkashoudster


1827 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-174Grote Kerkstraat 12Rinske Everts Rivald, overleden op 2 december 1827Grote Kerkstraat F 174, wed. Hendrik Merckelbach, moeder van Johannes-Wilhelm, koopman Workum, Maaike (vrouw van Jan Zegeling, wafelbakker), Hendrina-Allegonda, winkeliersche (vrouw van Frans Andries de Boer, werkman), Evert, bakker Sexbierum, Allegonda (vrouw van Dirk Lautenbach, idem) en Minne Hendriks Merckelbach, goud/zilversmid. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1830 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50012 (notaris Pieter Hendriks van der Kraats) repertoire nr. 43 en 45 van 26 mei 1830
adressoortbedraggebruik
F-174Grote Kerkstraat 12provisionele en finale toewijzingfl. 707huis in de Kerkstraat F-174
 
verkoperMinne Hendriks Merkelbach
koperTymen Ruurds Schaap


1830 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49023 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 179 van 5 jun 1830
adressoortbedraggebruik
F-174Grote Kerkstraat 12koopaktefl. 775huis in de Groote Kerkstraat F-174
 
verkoperTiemen Ruurds Schaap (koek-, banket- en broodbakker)
ten oostenWillem Jager
ten zuidende erven Stephany
ten westende erven Stephany
ten noordende straat
koperJacobus Oosterbaan (koek- en banketbakker)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1046Grote Kerkstraat 12Jacobus OosterbaanHarlingenhuis en erf (114 m²)


1832 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-174Grote Kerkstraat 12Baudewina Jacobs Hibma, overleden op 17 april 183280 jr, wed. Ahasuerus Oosterbaan, moeder van Jacobus Ahasuerus Oosterbaan (Kerkstraat F 174). (ook Certificaat geen Onroerend Goed) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk F-174Grote Kerkstraat 12J Oosterbaan stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-174Grote KerkstraatJacobus Oosterbaan50 jHarlingenm, protestant, gehuwd, winkelier
F-174Grote KerkstraatPetronella Leurs51 jLeeuwardenv, protestant, gehuwd
F-174Grote KerkstraatNikolaas Oosterbaan17 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-174Grote KerkstraatBarend Oosterbaan16 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-174Grote KerkstraatJacobus Oosterbaan11 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-174Grote Kerkstraat 12Maria Hendricus Vulsma, overleden op 22 september 18431 jr (geboren 5/10/1842), overleden Kerkpoort F 174, dochter van Hendricus Nicolaas Vulsma, wafelbakker en Johanna van der Zee, zuster van minderjarige Sietske, Aldert en Nicolaas Hendricus Vulsma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1849 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51027 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 68 en 71 van 7 nov 1849
adressoortbedraggebruik
F-174Grote Kerkstraat 12provisionele en finale toewijzingfl. 490huis in de Groote Kerkstraat F-174
 
verkoperRinse Abrahams de Ruiter
koperPieter de Vries


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-174Grote Kerkstraat 12Jacobus Oosterbaan... van wijk D-029, koekebakker, 1814. (GAH204); oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelier, wijk F-174; VT1839; Jakob Ahasverus Oosterbaan, geb 9 may 1790, ged 1 jun 1790 Grote Kerk HRL; J.O. eigenaar van ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-174Grote Kerkstraat 12Jiskje Wiersmageb 1803 prov, huwt met Klaas Feitsma, N.H., A 11 nov 1853 Franeker; bev.reg. HRL 1851 wijk F-174, wijk G-127


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-174Grote Kerkstraat 12Klaas Feitsmageb 1801 prov, huwt met Jiskje Wiersma, N.H., veeschatter en commies, A 11 nov 1853 Franeker; bev.reg. HRL 1851 wijk F-174, wijk G-127


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-174Grote Kerkstraat 12Petronella Leurs... 1851 wijk F-039, supp wijk G-402, wijk C-217; oud 51 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk F-174; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1046F-174 (Kerkstraat)Pieter de Vrieswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3627F-165 (Kerkstraat)Theodora de Vrieswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3627Grote Kerkstraat 12 (F-165)Akke W. Asma (wed. J.H. Bootsma)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Kerkstraat 12 Aldert Tuinmanvlottersbaas
vorige grondslagf. 1200
huidige grondslagf. 1400


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkstraat 12A.Tuinmanbalkvlottersbaas
Kerkstraat 12aF.Koolenconducteur brievenm.
Kerkstraat 12aL.Koolenonderwijzer


1965 - adresboekadresnaam
Grote Kerkstraat 12R. (Reindert) van Zwol


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Grote Kerkstraat 12beeldbepalend pand5 van 10


1999 - variaadresbronbericht
Grote Kerkstraat 12Hein Buisman StichtingBouw eerste helft negentiende eeuw, aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1999
  terug