Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lammert Warndersteeg 5
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lammert Warndersteeg 5 3-165 3-187 G-226 G-269
 


 


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0002ra van 30 jan 1670 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 5Lammert Warndersteeg OZ hoek Krommelleboogsteeghuis met vier apart verhuurde kamers
 
koper provisioneelInte Pytters 779-07-00 GG
naastligger ten oostenKromelleboogsteeg [staat: steeg]
naastligger ten zuidende hiervoor verkochte kamer in deze akte
naastligger ten westenLammert Warndersteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordenKromelleboogsteeg [staat: steeg]
verkoperde erven van Doede Pytters, gehuwd met
wijlen Bintie Buwes


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
3-165 Lammert Warndersteeg 5kamer
eigenaarHendrik Tijssen
gebruikerHendrik Tijssen
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
3-165 Lammert Warndersteeg 5huis
eigenaarHendrik Tijssen
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan18-6-1720


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
3-165 Lammert Warndersteeg 5camer
eigenaarHendrik Tijssen
gebruikerHendrik Tijssen
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0227r van 23 jan 1729 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 5[niet vermeld]huis
 
Gertje Hendrix
koperBeernd Hendrix, gehuwd metmr. bontwever240-00-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidensteeggleibakker
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordensteeg
verkoper van 1/4huisman Focke BartlesKimswerd
verkoper van 2/4Mayke Yntes, moeder
verkoper van 1/4Yfke Claeses, weduwe van
wijlen Pieter Bartles


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0244r van 13 mrt 1729 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 5Lammert Warnersteeg, hoek Kromme Elleboogsteeghuis
 
koperCasper Caspers bontwever340-00-00 CG
naastligger ten oostenLammert Warnersteeg
naastligger ten zuidenPyter gleibakker
naastligger ten westenLammert Warnersteeg
naastligger ten noordenLammert Warnersteeg
verkoperGertje Hendrix, gehuwd met
Beernt Hendrixmr. bontwever


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
3-165 Lammert Warndersteeg 5kamer
eigenaarCasper Caspers
gebruikerCasper Caspers c.s.
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-165 Lammert Warndersteeg 5Caspar Caspars, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal07-00-00 CG


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0193v van 5 nov 1747 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 5Lammert Warndersteeg OZ hoek Kromme Elleboogsteeghuis met weefwinkel voor drie getouwen
 
koperAnthony Vink, gehuwd methovenier300-00-00 GG
Minke Minnes
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenPieter Janzen Sevenbergen
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten noordenLammert Warndersteeg
verkoperCasper Caspersmr. bontwever


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0023r van 26 jan 1783 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 5Lammert Warndersteeg OZ hoek Kromme Elleboogsteeghuis
 
koperMeile Dirks Faber mr. ijzersmid200-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAntje Vink, gehuwd met
Johannes Mecimaekoopman


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0206v van 30 jan 1803 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 5Lammert Warndersteeg OZ hoek Kromme Elleboogsteeghuis
 
koperTjeerd R. Cabbeljauw, gehuwd metboekbinder215-00-00 CG
Sydske Fokkes
huurder voorbenedenHendrik de Wit c.u.26-00-00 CG
huurder de achterkamer over de plaatsde weduwe van Bouwe 15-12-00 CG
huurder voorbovenYttje Feddes 15-12-00 CG
huurder achterbovenGerryt Willems c.u.15-12-00 CG
naastligger ten oostenKromme Elleboogsteeg
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten noordenKruissteeg
verkoperAlbert Bolman


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-187 Lammert Warndersteeg 5Tjeerd Roelofs1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-226Lammert Warndersteeg 5Christiaan Pieters Riem... Laazes; dopen Grote Kerk HRL 1806, 1808, BS ovl 1811, ovl 1829, ovl 1835, ovl 1887; gebruiker van wijk G-226, militair; medegebruikers Hendrik de Wit, baardscheerder, Tjeerd Piebes de Vries, metzelknegt, IJpe Jelles ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-226Lammert Warndersteeg 5Hendrik de Wit... 1811, id. bij R. Pettinga en C. Harmens, 1812; BS huw 1811, huw 1812, ovl 1828, ovl 1844; gebruiker wijk G-226, baardscheerder; medegebruikers Tjeerd Piebes de Vos, metzelknegt, IJpe Jelles wed., gealimenteerd, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-226Lammert Warndersteeg 5Tjeerd Piebes de Vries... dV, geb 8 okt 1796 HRL, zv Piebe Tjeerds en Tjutje Dirks; BS ovl 1832, ovl 1837, ovl 1880; gebruiker wijk G-226, metzelknegt; medegebruikers Hendrik de Wit, baardscheerder, IJpe Jelles wed., gealimenteerd, Christ. P. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-226Lammert Warndersteeg 5Tjeerd Roelofs Kabbeljauw... varensgesel, Jacob Prins, varensgesel, Dirk Meind. vd Laan, timmerknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-226, gebruikers zijn Hendr. de Wit, baardscheerder, IJpe Jelles wed., gealimenteerd, Tjeerd Piebes de Vries, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-226Lammert Warndersteeg 5Ype Jelleswed. gebruiker van wijk G-226, gealimenteerd, medegebruikers zijn Hendrik de Wit, baardscheerder, Tjeerd Piebes de Vries, metzelknegt, Christiaan P. Riem, militair, eigenaar is Tjeerd Cabbeljauw wed., 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-226Lammert Warndersteeg 5Tjeerd Cabbeljauw wedHendrik de Witte baardscheerder
G-226Lammert Warndersteeg 5Tjeerd Piebes de Vries metzelknegt
G-226Lammert Warndersteeg 5Ype Jelles wedgealimenteerd
G-226Lammert Warndersteeg 5Christiaan P Riem militair


1830 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 104 en 108 van 1 dec 1830
adressoortbedraggebruik
G-226Lammert Warndersteeg 5provisionele en finale toewijzingfl. 275huis G-226
 
verkoperJan Gerryts Feenstra (te Lollum)
verkoperJohannes Alta
koperHendrik Fluks


1830 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van dinsdag 30 nov 1830
G-226Lammert Warndersteeg 5Huizinge c.a. in de LammertWarndersteeg. Finaal verkocht op 8 dec 1830 door mr. J. Hanekuijk..


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 932Lammert Warndersteeg 5erven Tjeerd Roelofs KabeljaauwHarlingenhuis (30 m²)


1838 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-226Lammert Warndersteeg 5Foppe Jans van der Wijk, overleden op 29 november 1838zoon van Jan J. van der Wijk, werkman (Landwarndersteeg C. (moet zijn:G) 226) en Gerritje Molenaar, broer van minderjarige Jan en Wiebe Jans van der Wijk. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-226Lammert Warndersteeg 5Allardus Johannes Fok... 1823, ovl 1837, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk F-085; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-226; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-226Lammert Warndersteeg 5Catharina Ferdinandusoud 68 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk G-226; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-226Lammert Warndersteeg 5Cornelis Reniaoud 34 jaar, geb Wijnaldum en wonende te HRL. 1839, wijk G-226; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-226Lammert Warndersteeg 5Gerritje Fokkes Molenaar... Coenraads; BS ovl 1847; BS Franeker huw 1835; oud 36 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk G-226; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-226Lammert Warndersteeg 5Rinske Jacobs Koelmangeb 1790 St. Jacob, ovl 20 jul 1851 HRL, huwt met Matthijs Overdijk, N.H., dv Jacob K, en Maaike ... ; BS ovl 1851; bev.reg. HRL 1851 wijk E-176; oud 49 jaar, geb St. Jacob en wonende te HRL. 1839, wijk G-226; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-226Lammert van der steegLardus Johs. Fok43 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd, geen
G-226Lammert van der steegTrijntje Dijkstra45 jAlgewiergezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-226Lammert van der steegAntie Dijkstra10 jLeeuwardengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-226Lammert van der steegGrietje L Fok9 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-226Lammert van der steegCornelis Renia34 jWijnaamgezin 2, m, protestant, gehuwd, geen
G-226Lammert van der steegHiltie Steensma26 jHerbayumgezin 2, v, protestant, gehuwd
G-226Lammert van der steegTrijntje Renia9 jMidlumgezin 2, v, protestant, ongehuwd
G-226Lammert van der steegSijke Renia8 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
G-226Lammert van der steegPietje Renia6 mHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
G-226Lammert van der steegJan J van der Wijk33 jLeeuwardengezin 3, m, protestant, gehuwd
G-226Lammert van der steegGerrytje Molenaar36 jFranekergezin 3, v, protestant, gehuwd
G-226Lammert van der steegJan Jans van der Wijk3 jFranekergezin 3, m, protestant, ongehuwd
G-226Lammert van der steegWybe van der Wijk2 jFranekergezin 3, m, protestant, ongehuwd
G-226Lammert van der steegCatharina Ferdinandus* Roterman [Ferdinandus]68 jHarlingengezin 4, v, rooms katholiek, weduwe, winkeliersche
G-226Lammert van der steegRinske Koelmans49 jSt Jacobgezin 5, v, protestant, weduwe
G-226Lammert van der steegGepke Overdijk22 jHarlingengezin 5, v, protestant, ongehuwd
G-226Lammert van der steegGeertie Overdijk16 jHarlingengezin 5, v, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-226Lammert Warndersteeg 5Thijs Overdijk, overleden op 29 november 18431 mnd, overleden Landwerndersteeg. G 226. (Certificaat van onvermogen nr. 40) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-226Lammert Warndersteeg 5Catharina E. Roterman, overleden op 24 juli 1844E.=Elisabeth, 72 jr (geboren 22/11/1771), overleden Landwarndersteeg G 226, wed. Hendrik de Wit, moeder van Maria Hendriks de Wit (vrouw van Gerrit Baukes Blom, metselaar). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51024 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 19 en 23 van 4 mrt 1846
adressoortbedraggebruik
G-226Lammert Warndersteeg 5provisionele en finale toewijzingfl. 524a. huis G-226, b. huis G-251
 
verkoperHenderikus Fluks
koperHendrik Hendriks Faber


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-226Lammert Warndersteeg 5Trijntje Dijkstrageb 23 apr 1791 Allingawier, A 15 feb 1868 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk A-237, wijk B-076, bev.reg. HRL 1860-80; oud 45 jaar, geb Allingawier en wonende te HRL. 1839, wijk G-226; VT1839


1861 - bewonersadresnaamgegevens
G-226Lammert Warndersteeg 5Jan Jansen van der Wijk... bev.reg. HRL 1851 wijk D-122, 152, wijk G-253; oud 33 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk G-226; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 932G-226 (Lammert Warndersteeg)Hendrik H. Faberwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 932G-269 (Lammertwarndersteeg)Hendrik H. Faberwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 932Lammert Warndersteeg 5 (G-269)Sybrand Tjallingii (en Cons.)
  terug