Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hofstraat 10
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHofstraat 104-086 4-082 H-011H-014


Naastliggers vanHofstraat 10
ten oostenHofstraat 12
ten westenHofstraat 8
ten noordende Hofstraat


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0093r van 3 mrt 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 12a, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet panwerk van de erfgenamen van wijlen Jan Jacobs


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0183r van 10 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 12a, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende hof van de weduwe van Tieerd Bentes


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0191v van 31 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenClaes Willems Burger


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0160r van 11 okt 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenClaes Burger


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0247v van 31 dec 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 12a, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende hof van de vroedsman Bavius Ziricus


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0234r van 31 dec 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Claes Burger


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0116r van 2 dec 1694 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 12a, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende hof van de conrector


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-086Hofstraat 10huis
eigenaarPieter Sioerds
gebruikerPieter Sioerds
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-086Hofstraat 10huis
eigenaarPieter Sioerds
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑00 CG
aansl. huurw. voldaan6‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-086Hofstraat 10huis
eigenaarPyter Sjoerds
gebruikerPyter Sjoerds
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0287r van 27 nov 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 12a, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenvroedsman Doede Vosma


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-086Hofstraat 10huis
eigenaarSjoerd Pieters
gebruikerSjoerd Pieters
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑06‑10 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-086 Hofstraat 10Sjoerd Pieters, bestaande uit 3 personen15‑00‑00 cg0


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0073v van 14 mrt 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 12a, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgemeester Doede Vosma


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-086Hofstraat 10huis
eigenaarSjoerd Pytters
gebruikerSjoerd Pytters
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑12 CG


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0211r van 14 jan 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAnthoni Vink hovenier


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0128v van 10 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 12a, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan de Reus


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0106r van 19 jun 1808 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 10Hofstraat ZZ wijk H-0112290‑00‑00 CGpan- en estrikwerk
koperDouwe Hansen, gehuwd met
koperAntje Sybes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHofstraat
naastligger ten zuidenN. N.
verkoperSijke Hingst, weduwe van
verkoperwijlen P. J. Persijn


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-082, pag. 82Hofstraat 10Tjeerd Douwes2‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-011Hofstraat 10Lourens Botes Tuininga... Jannigje Lauws Tuininga, geb 9 aug 1798, ged 4 sep 1798 Grote Kerk HRL; wed. L.T. gebruiker van wijk H-011; eigenaar is M. Vink, 1814. (GAH204); L.B.T. en Tetske Ruurds, beide van HRL, hebben hunne laatste ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-011Hofstraat 10Minne Vink... 1814. (GAH204); id. van wijk H-010; gebruiker Olphert S. Duinker, schipper, 1814. (GAH204); id. van wijk H-011; gebruiker Lourens Tuininga wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker wijk H-012, tuinier, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-011Hofstraat 10M Vink Lourens Tuininga wed


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1731Hofstraat 10Jochem Bonnefacius OolgaardguardenierHarlingenhuis (49 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-011Hofstraat 10Antje van Erenthuisoud 64 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk H-011; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-011Hofstraat 10Taeke van der Formoud 65 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kaarsemaker, wijk H-011; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-011HofstraatTaeke van der Vorm65 jkaarsemakerHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd
H-011HofstraatAntje van Erenhuis64 jBolswardv, rooms katholiek, gehuwd
H-011HofstraatMaria van der Vorm21 jnaaisterHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
H-011HofstraatCatharina Altena20 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 594 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-011Hofstraat 10Feike Feikes Wilkes, overleden op 13 november 18461 1/2 jr (geboren 27/3/1845), overleden Hofstraat H 11, zoon van Feike Wilkes, panbakker en reeds overleden Marijke van der Form, broer van minderjarige Gerrit Feikes Wilkes. (in tafel met voornaam 'Taeke') Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1731Hofstraat H-011Okke Beidschatwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1731Hofstraat H-014Hubert Jans & Co.woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1731Hofstraat 10 (H-014)fa. Hubert Jans (en Co.)woonhuis


1915 - schoolgeld
vermeld adresnaam
Hofstraat 10Dirk Bouwmeester


1950 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Hofstraat 10, HarlingenHofstraat 10T. van der Zweeploonsproeibedrijf, loonploegerij


1951 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-35301
Hofstraat 10Taekele van der Zweep


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Hofstraat 10W. (Willem) Boomstra


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Hofstraat 10beeldbepalend pand6 van 10
  terug