Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderhaven 16
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 16 8-055 1/2 8-057 H-216 H-260
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 16 8-055 1/3 8-057 H-216 H-260
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 18 8-056 8-058 H-216 H-259
 huisnummer lager   Zuiderhaven 20 8-056 8-058 H-216 H-259
 


 


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0167r van 6 jun 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18zuider nieuwe staddrie ledige plaatsen en een geer
 
aanhandelaarJacob Pyters Hagen, gehuwd met
aanhandelaarJaepien Gerryts
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenTziebbe Tziebbes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenDirck Ulbes
naastligger ten noordenN. N.
verwandelaarburgemeester Pier Foeckes
tekst in de margeAlle handen sijn affgewesen ende 't gewijsde gereserveert tot vertoon van 't wandelbrieff. Actum den 26 juny 1613.
tekst in de margeDen 13en november 1613 't wandelbrieff in recht vertoont zijnde, is 't gewijsde van desen den proclamanten geadiudiceert.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Pyters Hagen x Jaepien Gerryts wandelen drie ledige plaatsen en een geer in de zuider nieuwe stad. Ten O. Tziebbe Tziebbes, ten W. Dirck Uulbes. Grondpacht 12 CG aan de Stad. Door wandel verkregen van burgemeester Pier Foeckens.


 


 


 


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0018v van 12 jun 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderhaven NZ [staat: zuider nieuwe stad]ledige plaatsen of huissteden naast elkaar gelegen met een geer
 
koperburgemeester Willem Symens 825-00-00 GG
koperburgemeester Jan Ruerts Sanstra
verpachter grondde stad Harlingen12-00-00 CG
naastligger ten oostende ledige plaats van Jacob Popta
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenhet houtstek en hof van Lyckle Andries
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperJelle Tiaerts, gehuwd met
verkoperLijsbet Reyners Templar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Symens en Jan Ruurds Sanstra, burgemrs., kopen voor zichzelf en hun mede-participanten in de timmerwerf zodanige ledige plaetsen of huissteden, met de.., in de Zuider Nieuwe Stad. Ten O. de ledige plaets van Jacob Popta, ten W. het houtstek en hof van Lijckle Andries, ten Z. de Stadsvesten, ten N. de haven en straat. Gekocht van Jelle Tjaerdts x Lijsbeth Reiners Templar.


 


 


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0088v van 14 jul 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderhaven ZZ [niet vermeld]3/4 timmerwerf
 
koperburgemeester Jan Ruerts Sanstra c.u.630-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen12-00-00 CG
naastligger ten oostende ledige plaats van Jacop Popta
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenhuis en erf van Lyckele Andrys
naastligger ten noordenZuiderhaven [staat: zuider nieuwe haven]
verkoper van 1/3burgemeester Willem Symens
verkoper van 1/3Hessel Fridses
verkoper van 1/6Hopman Bartel Cleysen Lantingh
verkoper van 1/6Claes SymensMunnickedam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Ruurds Sanstra, burgemeester, koopt 3/4 van een timmerwerf, bestaande uit 3 ledige plaetsen aanelkaar. Ten O. de ledige plaets van Jacob Tiebbes? Popta, ten W. en Z. het huis en erf van Lijckle Andries en de Stadsvesten, ten N. de Z. nieuwe haven. Met condities. Gekocht van burgemeester Willem Symons en Hessel Fridses elk voor 1/3 en de hopman Bartel Cleisen Lanting en Claes Symens Munnickedam, samen voor 1/3, voor 630 gg.


 


 


1652 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0188r van 11 jan 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Grote timmerwerf van Harlingen bij de Zuiderpoortsbrug, op deledige plaats of timmerwerf bestaande uit drie huisplaatsen
 
koperJelmer Ariens mr. timmerman633-21-00 GG
koperJan Syberens mr. timmerman
verpachter grondde stad Harlingen12-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende stad Harlingen: geer of streng
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende stad Harlingen: verkochte plaatsen
verkoperde eigenaren van de werf


 


 


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0077v van 13 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderpoort, bij de ZZ van de haven aan detimmerwerf of drie huissteden
 
koper door niaarvroedsman Harmen Synes Nauta equipagemeester1000-00-00 GG
geniaarde koperClaes Freercx Braem c.u.
verpachter grondde stad Harlingen12-00-00 CG
naastligger ten oostenals bewoner Rein Lous
naastligger ten zuidenstadsvesten en straat
naastligger ten westenHarmen Synes Nauta equipagemeester
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoper van 1/2Jan IJsbrants c.u.mr. scheepstimmerman
verkoper van 1/2Cornelis Pietersmr. scheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Sijnes Nauta, equipagemeester en mede-vroedschap, koopt, na niaar ratione vicinitatis, een timmerwerf of drie huissteden, omtrent de Zuiderpoort zz. Zuiderhaven. Ten O. Rein Lous? (Jans?), ten W. de koper, ten Z. de straat naar de stadsvesten, ten N. de haven. Iedere huisstede is voor 24 voeten en achter 25 voeten wyd, dus in totaal 72 x 75 voeten. Gekocht van Jan Isbrants, mr. scheepstimmerman voor 1/2 en Cornelis Pytters, mr. scheepstimmerman voor 1/2, voor 1000 gg.


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0190v van 14 jun 1663 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 16Zuiderhaven ZZ [staat: op het Blokhuis]ledige plaats, voor 63 en achter 70 voet breed
 
koperGerloff Iemes, gehuwd met1200-00-00 GG
koperWopkien Clases
verpachter grondde stad Harlingen12-00-00 CG
naastligger ten oostende ledige plaats van burgemeester Nauta
naastligger ten zuidenbolwerk of Molenaarspad
naastligger ten westende ledige plaats van wijlen burgemeester Buue Tomas
naastligger ten noordenZuiderhaven [staat: straat en haven]
verkoperburgemeester Nauta


 


 


 


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0099v van 31 mrt 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderhaven ZZ [staat: zuider nieuwe haven]timmerwerf
 
koperMarten Ockes, gehuwd metmr. scheepstimmerman1600-00-00 GG
koperAttie Doyes
verpachter grondde stad Harlingen12-00-00 CG
naastligger ten oostende werf gebruikt door Rogier Jacobs Haspelmans
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenZuiderhaven [staat: zuider nieuwe haven]
verkoperburgerhopman Menelaus Hillebrants, gehuwd met
verkoperJanke Sanstra
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMarten Ockes, mr. scheepstimmerman x Attie Doyes? koopt een timmerwerf c.a. zz. Zuiderhaven. Ten O. de werf van Rogier Jacobs Haspelmans, ten W.?, ten Z. de stadsvesten, ten N. ten naasten Rinse Jetses Roorda en de haven. Gekocht van Menelaus Hillebrants, hopman x Janke Sanstra.


 


 


 


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0126v van 20 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderhaven WZ1/2 pakhuis met een ledige plaats erachter
 
koperde vroedsman Jacob Claessen Hatsma, gehuwd met1000-00-00 GG
koperFrouckje Sloterdijck
eigenaar van 1/2de vroedsman Evert Arjens
verpachter grondde stad Harlingen12-00-00 CG
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidenstraat of opreed naar het stadstimmerhuis
naastligger ten westende hof van burgemeester Jacob Velthuis
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Claes Freerx Braem
verkoperjuffrouw Grietie Symens, weduwe van
verkoperwijlen de heer Hidde de Vriesschout bij nacht Admiraliteit
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe vroedsman Jacob Claessen Hatsma x Frouckjen Willems Sloterdijck koopt 1/2 groot pakhuis met kelders en zolders, waarvan de andere 1/2 van Evert Arjens, vroedsman is, met een ledige plaets erachter, wz. Zuiderhaven. Ten O. de haven, ten W. de hof van Jacob Velthuys, burgemeester, ten Z. de straat of opreed naar het Stadstimmerhuis, ten N. erven Claes Freerx Braam. Gekocht van Grietie Symens wv Hidde de Vries, Schout bij nacht bij de Admiraliteit, voor 1000 gg.


 


 


 


 


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0314r van 5 sep 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderhaven WZ1/2 pakhuis
 
kopervroedsman Evert Ariens Oosterbaen 900-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen12-00-00 CG
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidenstraat en oprit naar het stadstimmerhuis
naastligger ten westende hof van burgemeester Jacobus Velthuis
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Claes Freercks Braem
verkoperburgemeester Jacob Claesen Hatsma, gehuwd met
verkoperFroukien Slooterdiek
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Arjens Oosterbaan, mede-vroedschap, koopt 1/2 groot pakhuis waarvan de koper al 1/2 bezit, wz. Zuiderhaven. Ten O. Dirk Cornelis, ten W. de hof van burgemeester Jacobus Velthuis, ten Z. de straat en opreed naar het Stadstimmerhuis, ten N. erven Claes Freerks Braam. Gekocht van Jacob Claesen Hatsma, burgemeester x Froukje Sloterdijk, voor 900 gg.


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0315v van 5 sep 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderhaven WZpakhuis en plaats erachter
 
koperburgervaandrig Steven Seerps Swerms gezworen makelaar2000-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen12-00-00 CG
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidenstraat en oprit naar het stadstimmerhuis
naastligger ten westende hof van burgemeester Jacobus Velthuis
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Claes Freercks Braem
verkopervroedsman Evert Ariens Oosterbaen, gehuwd met
verkoperSibbeltie Wigges
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSteven Seerps Swerms burger-vaandrager en gezworen makelaar, koopt heerlijk , groot pakhuis met een kelder eronder en plaets erachter, wz. Zuiderhaven. Ten O. de straat en haven, ten W. de hof van burgemeester Velthuis, ten Z. de opreed van `t Stadstimmer huis, ten N. erven Claes Freerx Braam. Gekocht van Evert Ariens Oosterbaan x Sibbeltie Wiggers, mede-vroedschap.


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0398r van 15 jan 1699 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderhaven (bij de?)twee kamers aanelkaar met een boet (voorheen ook een kamer) en een ledige plaats, in gebruik als werf, oostwaarts naar de Zuiderhaven
 
koperDoecke Jansen c.u.mr. scheepstimmerman410-00-00 GG
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidenGerloff Imes
naastligger ten zuidenlege plaats
naastligger ten westenstadsweg of pad
naastligger ten noordenstadsweg of pad
eerdere eigenaarde erfgenamen van wijlen Fokeltje Bouwes
verkoper van 1/2vroedsman Evert Arjens Oosterbaen
verkoper van 1/2Jan Jansen van Slootenwijdschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSymon Fockes, mr. timmerman, koopt een huis wz. Karremanstraat. Ten O. die straat, ten W. Marten Hendricks?. Gekocht van wd. Claas Jansen IJsenbeek?, mr. huistimmerman of Pieter Feyes, schuitschipper, voor? (onleesbaar).


 


 


 


1706 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0324ar van 7 feb 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 16Zuiderhaven ZZ [staat: bij de Zuiderpoortsbrug]timmerwerf
 
koperPytter Gerlofs koopman205-07-00 GG
koperClaes Gerlofs koopman
verpachter grondde stad Harlingen12-00-00 CG
huurderPytter Gerlofs koopman28-00-00 CG
naastligger ten oostenZuiderhaven [niet vermeld]
naastligger ten zuidende bootjesmakerij
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Gerloff Ymes
verkoperYbeltje Harmens Nauta, gehuwd met
verkoperR. G. Fontein


 


1713 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0189v van 15 jan 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 16Zuiderhaven ZZ [niet vermeld]twee kamers met een boet sampt een schouwscheepstimmerbedrijf
 
koperAndries Tjerx, gehuwd methuistimmerman500-00-00 GG
koperIdske Jans
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidenPieter Gerloffs
naastligger ten westenstadspad
naastligger ten noordenWesterkerklaan [staat: stadspad]
verkoper q.q.Pieter Gerloffs, gecommitteerde
verkoper q.q.Feddrik Aises, gecommiteerden van
verkoperde crediteuren van de insolvente boedel van wijlen Grietie Hendrix, weduwe van
verkoperwijlen Doecke Jansen


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-055Zuiderhaven 16huis en werff
eigenaarAndries Tierks
gebruikerTierk Andries
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-04-00 CG
8-056Zuiderhaven 18
eigenaarAntie Rienx
gebruikerAntie Rienx
opmerkingpauper


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-055Zuiderhaven 16huis
eigenaarAndries Tjerx
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan20-6-1720
opmerking1720 den 20 juny van andris tyerks hier op ontfangen 2-14-0
aansl. huurw. voldaan24-6-1720
opmerkingden 24 juny nog hier op betaelt 1-10-0
8-056Zuiderhaven 18
eigenaarAntie Rienx
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan--


 


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0205r van 19 nov 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 16Zuiderhaven ZZ [staat: WZ]houtkeet/timmerwerf
 
koperGerloff Claeses, gehuwd methoutmolenaar100-00-00 GG
koperTietske Simons
verpachter grondde stad Harlingen12-00-00 CG
naastligger ten oostenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten zuidenGerloff Claeses, gehuwd methoutmolenaar
naastligger ten zuidenTietske Simons
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenPyter Gerlofs
verkoper van 1/6Trijntie Claeses, gehuwd met
verkoper van 1/6oud burger hopman Sytze Vos
verkoper van 1/6Sara Jillis, weduwe van
verkoper van 1/6wijlen Swerus Clasen
verkoper van 1/6Wopkjen Claeses
verkoper van 1/6Jan Claeses
verkoper van 1/6Lijsbeth Claeses
erflaterde erfgenamen van wijlen Claes Gerlofskoopman


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-055 Zuiderhaven 16huis
eigenaarAndries Tjerks
gebruikerCeimpe Bouwes cum soc.
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-10-00 CG
8-056 Zuiderhaven 18woning
eigenaarJesaias Jansen
gebruikerwed. Here Douwes
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG
opmerkingpauper


 


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0110r van 30 mei 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 16Zuiderhaven ZZwerf 45 x 48 voet
 
koperGijsbertus Koen commies ter recherche Admiraliteit in Friesland25-00-00 CG
rente voor de koperde ? diaconie4-00-00 CG
naastligger ten oostenGuiterts kapitein
naastligger ten zuidenGijsbertus Koen
naastligger ten westenGerrit Jansen Hemert
naastligger ten noordenAndries Jochems, gehuwd met
naastligger ten noordenTrijntie Scheltes
verkoperAndries Jochems, gehuwd met
verkoperTrijntie Scheltes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGijsbertus Koen, commies ter recherge bij de Admiraliteit, koopt werf of ledige plaets lang 45 voet en breed 48 voet, zz. Zuiderhaven. Ten O. de hof van kapt. Guitet, ten W. Gerrit Jansen van Hemert, ten Z. de koper, ten N. de verkoper, Andries Jochums, pottenbakker x Trijntie Scheltes.


 


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0243r van 13 mrt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 16stad WZ, van stadsvesten naar haven lopendtimmer- en houtwerf
 
koper door niaar van 1/2Taetske Sytses Vos, met als voorstander haar vader80-00-00 CG
koperoud burgerhopman Sytse Jacobs Vos koopman
koper door niaar van 5/12Symon Fockes koopman
koper door niaar van 1/12Gerlof Pyters
verpachter grondkinderen Reyner Gijsbertus Fontein 12-00-00 CG
geniaarde koperFonger Broers, gehuwd met
geniaarde koperFamke Jurjens
naastligger ten oostenZuiderhaven [staat: haven]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Pieter Gerlofs koopman
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Pieter Gerlofs koopman
verkoperGerlof Claeseshoutmolenaar


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-055 Zuiderhaven 16huis
eigenaarBroer Fongers
gebruikerJan wever
huurwaarde23-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-16-10 CG
8-056 Zuiderhaven 18woning
eigenaarMarijke Willems
gebruikerPyter Dirks
huurwaarde16-08-00 CG
aanslag huurwaarde02-14-10 CG


 


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0171r van 10 mrt 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 16Zuiderhaven ZZ [staat: WZ] of nieuwe haventimmerwerf
 
koperHarmanus Portier koopman225-00-00 CG
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidenBroer Fongers, gehuwd met
naastligger ten zuidenHiltie Jacobs
naastligger ten westenBroer Fongers, gehuwd met
naastligger ten westenHiltie Jacobs
naastligger ten noordenstadsstraat
verkoperBroer Fongers, gehuwd met
verkoperHiltie Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHermanus Portier koopt een timmerwerf, lopende langs het timmerhuis van de verkoper. (Uitgebreide omschrijving.). Ten O. de Zuiderhaven, ten Z. en W. de verkoper, ten N. de Stadsstraat. Gekocht van Broer Fongers x Hiltie Jacobs, voor 225 cg.


 


 


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0176v van 28 apr 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderhaven ZZ [staat: WZ] of nieuwe haventwee kamers, boet en timmerhuis
 
koperHarmanus Portier koopman700-00-00 CG
huurder timmerhuisTierk Andries
naastligger ten oostenHarmanus Portier koopman
naastligger ten zuidende weduwe en zonen van Pytter Gerlofs koopman
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenHarmanus Portier koopman
verkoperBroer Fongers, gehuwd metwinkelier
verkoperHiltie Jacobswinkelier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHermanus Portier koopt 2 aanelkaarstaande camers, timmerhuis en boet c.a., met alle losse en vaste goederen, wz. Zuiderhaven. Ten O. en N. de koper, ten W. de straat, ten Z. wd. en zonen van Pytter Gerlofs. Gekocht van Broer Fongers x Hiltie Jacobs, winkeliers, voor 700 cg.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-055 /2Zuiderhaven 16Jentje Gerrits, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal00-00-00 CG
8-055 Zuiderhaven 16Harmen Jurjens, bestaande uit 4 personenheeft 1 weeverknegt
aangebooden capitaal03-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-055 Zuiderhaven 16woningen
eigenaarHarmen Jurjens
eigenaarBeernt Alberts
gebruikerHarmen Jurjens
gebruikerBeernt Alberts
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-14-08 CG
8-055 /2Zuiderhaven 16huis
eigenaarHarm. Portier
gebruikerJentje Gerrits cum soc.
huurwaarde23-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-03-10 CG
8-055 /3Zuiderhaven 16timmerwerf
eigenaarHarm. Portier
gebruikerTjerk Andrys
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-16-06 CG
8-055 /4Zuiderhaven 16drooghuizen
eigenaarwed. Pytter Gerlofs
gebruikerwed. Pytter Gerlofs
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-09-00 CG
8-056 Zuiderhaven 18woning
eigenaarSjoerd Talma
gebruikerwed. Tjalke Lieuwes
huurwaarde16-08-00 CG
aanslag huurwaarde02-19-10 CG


 


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0132r van 4 sep 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 16Zuiderhaven ZZ [staat: WZ]timmerwerf
 
koperMatthijs van Idsinga secretaris250-00-00 CG
koperSaco Harm. van Idsinga ontvanger van de boelgoederen
naastligger ten oostenZuiderhaven [staat: voorzijde]
naastligger ten zuidenHarmanus Portier koopman
naastligger ten westenHarmanus Portier koopman
naastligger ten noordenstadsstraat
verkoperHarmanus Portierkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMathijs van Idsinga, secretaris van Harlingen, en Saco Hermanus van Idsinga, ontvanger der boelgoederen en middelen te Harlingen, kopen een timmerwerf die langs de timmerboet van de kopers loopt, wz. Zuiderhaven. Ten W. en Z. de verkoper, ten N. de Stadsstraat. Gekocht van Hermanus Portier, voor 250 cg. Het is een ingewikkelde omschrijving in de acte.


 


 


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0143r van 2 okt 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 18Zuiderhaven ZZ [staat: WZ]kamers en weefwinkel, naast elkaar gelegen, en een timmerboet
 
koperMatthijs van Idsinga secretaris450-00-00 CG
koperSaco Harmen van Idsinga ontvanger van de boelgoederen
naastligger ten oostenMatthijs van Idsinga secretaris
naastligger ten oostenSaco Harmen van Idsinga ontvanger van de boelgoederen
naastligger ten zuidenFolkert Pytters
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenMatthijs van Idsinga secretaris
naastligger ten noordenSaco Harmen van Idsinga ontvanger van de boelgoederen
verkoperHarmanus Portier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMathijs van Idsinga, secretaris van Harlingen, en Saco Harmen van Idsinga, ontvanger er boelgoederen te Harlingen, kopen 2 aanelkaar gebouwde camers of weefwinkels en een timmerboet, wz. Zuiderhaven. Ten O. en N. de werf van de kopers, ten W. de straat, ten Z. Folkert Pytters (Schellingwou). Gekocht van Harmanus Portier, voor 450 cg.


 


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0017v van 1 dec 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 16Zuiderhaven ZZ 12/14timmerwerf, timmerboet, twee kamers en weefwinkel
 
koper door niaarAnna van der Nieuwenhuis, weduwe vankoopman1300-00-00 CG
koper door niaarwijlen Folkert P. Schellingwou
geniaarde koperJaerich van der Leykoopman
huurderTjeerd Claases mr. scheepstimmerman68-00-00 CG
naastligger ten oostenZuiderhaven [staat: haven]
naastligger ten zuidende weduwe van Folkert Pieters
naastligger ten westenweg en straat
naastligger ten noordenstraat
verkoperMathijs Adolph van Idsingaontvanger van de boelgoederen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnna Nieuwenhuis wv Folkert Pieters Schellingwou koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Jarig v.d. Ley, een timmerwerf met de daarop staan de timmerboet en twee daarachter staande camers en een weefwinkel en loodsje c.a., bij elkaar staande aan de wz. Zuiderhaven, strekkende van voor aan de haven westwaarts tot aan de straat en weg. Ten O. de haven, ten Z. wd. Folkert Pieters Schellingwou, ten W. de straat en weg, verhuurd aan mr. scheepstimmerman Tjeerd Claeses. Gekocht van Mathijs Adolph van Idsinga, ontvanger der boelgoederen en oud-secr. der stad Harlingen, voor 1300 cg.


 


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0110r van 8 feb 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 16Zuiderhaven ZZ vd haven en westwaarts tot aan de straat en wegtimmerwerf, timmerboet, 2 kamers, weefwinkel, werf met dienstwoning en stalling
 
koper van 1/2Allard Scheltinga 2000-00-00 CG
koper van 1/2Trijntie Schellingwou, gesterkt met
koper van 1/2dr. Nicolaas van Loon
huurder timmerwerfTjeerd Claeses mr. scheepstimmerman
huurder woningBaarnd Dooitzes
huurder stallingAnna Nieuwenhuis
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidenPieter Huidekoper
naastligger ten westenstraat en weg
naastligger ten noordenstraat
verkoperAnna Nieuwenhuis, weduwe van
verkoperwijlen Folkert Pieters Schellingwou
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAllard Scheltinga voor 1/2 en Trijntie Schellingwou x Nicolaas van Loon voor 1/2 kopen (a) een timmerwerf met het hout daarop staande en 2 daarachter staande camers en een weefwinkel met loods. (b) mijn daarnaast ten Z. liggende hof met stalling enz. aan de wz. van de Zuiderhaven. Ten O. de haven, ten W. en N de straat en weg, ten Z. MIJN schoonzoon Pieter Huidekoper. Gekocht van Anna Nieuwenhuis wv Folkert Pieters Schellingwou.


 


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0206v van 5 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 16Zuiderhaven ZZtimmerwerf, timmerschuur en knechtswoningen
 
koperSchelte Wybenga 4500-00-00 CG
gebruiker paardenstalAnna Nieuwenhuis, weduwe van
gebruiker paardenstalwijlen V. P. Schellingwou
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidenPieter Huidekoper
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordenstraat
verkoperdr. Nicolaas van Loon
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSchelte Wybinga koopt een timmerwerf met schuur of loods en knechtswoningen, wz. Zuiderhaven. Ten O. de haven, ten W. de stadsvesten, ten Z. Pieter Huidekoper, ten N. de straat. verkoper is dr. Nicolaas van Loon, de schoonzoon van Anna Nieuwenhuis.


 


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0293v van 23 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 16Zuiderhaven ZZ4/5 timmerwerf met schuur, knechtswoning en stalling
 
koperTjeerd Claases Bakker 3600-00-00 CG
koperJan Yemes de Groot
koperAlbert Doedes
koperYme Jans de Groot
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidenP. Huidekoper
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordenWesterkerklaan [staat: straat]
verkoperSchelte Wybengakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjeerd Claasen Bakker, Jan Yemes de Groot, Albert Doedes en Yeme Jans de Groot kopen 4/5 parten van een timmerwerf met timmerschuur, knechtswoning en stalling, laatst in gebruik bij Klaas Doedes, wz. Zuiderhaven. Ten O. de haven, ten W. de stadsvesten, ten Z. P. Huidekoper, ten N. de straat. De verkoper houdt zelf 1/5 part. Kopers nemen op taxatie over de 4/5 parten van de sleephelling, gereedschappen, blokken en kettingen etc. Gekocht van Schelte Wybinga, koopman.


 


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0060v van 2 dec 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 16Zuiderhaven ZZtimmerwerf, schuur, loods, sleephelling, huis en stalling
 
koper van 1/4Tjeerd Claasen Bakker 550-00-00 CG
koper van 1/4Jan Yemes de Groot
koper van 1/4Albert Doedes
koper van 1/4Yeme Jans de Groot
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidenP. Huidekoper
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordenWesterkerklaan [staat: straat]
verkoperBaukje Feytama, gehuwd met
verkoperSchelte Wybenga
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjeerd Clasen Bakker, Jan Yemes de Groot, Albert Doedes en Yeme Jans de Groot kopen elk voor 1/4 het resterende 1/5 deel van de scheeps timmerwerf. Gekocht van Baukje Feytama x Schelte Wybinga.


 


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0222r van 2 mrt 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 16Zuiderhaven ZZ1/4 timmerwerf, loods, timmerschuur, scheepshelling, woonhuis en stal
 
koperAbel Meinderts de Jong scheepstimmerman1200-00-00 CG
eigenaar van 1/4Tjeerd Claasen
eigenaar van 1/4Jan van der Veen n.u.
eigenaar van 1/4Yeme de Groot
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidenP. Huidekooper
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordenWesterkerklaan [staat: straat]
verkoperJan Yemes de Grootscheepstimmerbaas
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAbel Meinderts de Jong, scheepstimmerman op Terschelling, koopt 1/4 van een timmerwerf, loods, schuur, sleephelling, woonhuis en stal, wz. Zuiderhaven. De overige 3/4 is van Tjeerd Clasen Bakker, Jan v.d. Veen en Yeme Jans de Groot. Ten O. de haven, ten W. de stadsvesten, ten Z. P. Huidekoper, ten N. de straat. Gekocht van Jan Yemes de Groot, scheepstimmerman, voor 1200 cg.


 


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0241r van 15 jun 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 16Zuiderhaven ZZ1/4 timmerwerf, loods, timmerschuur, scheepshelling, woonhuis en stal
 
koperAbel Meinderts de Jong scheepstimmerman1200-00-00 CG
eigenaar van 1/4Jan van der Veen n.u.
eigenaar van 1/4T. C. Bakker
eigenaar van 1/4Abel Meinderts de Jong
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidenP. Huidekooper
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordenWesterkerklaan [staat: straat]
verkoperYme Jans de Grootscheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAbel Meinderts de Jong, scheepstimmerman koopt 1/4 van de werf etc. Gekocht van Yeme Jans de Groot, voor 1200 cg.


 


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0088r van 28 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 16Zuiderhaven ZZtimmerwerf, timmerschuur, loods, scheepshelling, woning en stalling
 
koper van 3/4Jan Thomas scheepstimmerman3400-00-00 CG
koper van 1/4Isaac Thomas scheepstimmerman
huurderJan Thomas scheepstimmerman100-00-00 CG
huurderIsaac Thomas scheepstimmerman
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidenP. Huidekoper
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordenWesterkerklaan [staat: straat]
verkoper van 1/4Jan van der Veenkoopman
verkoper van 2/4Abel M. de JongscheepstimmerbaasTerschelling
verkoper van 1/4Tjeerd Claases Bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Thomas [Zwanenburg], scheepstimmerman, koopt 3/4 part, en Isaac Thomas [Zwanenburg], scheepstimmerman, koopt 1/4 part van een timmerwerf met schuur, loods, sleephelling, woning en stalling, wz. Zuiderhaven, welke werf zij reeds samen in huur hadden. Ten O. de haven, ten W. de stadsvesten, ten Z. P. Huidekoper, ten N. de straat. Gekocht van Jan v.d. Veen, koopman, voor 1/4 en als gelastigde van Abel Meinderts de Jong, scheepstimmerbaas op Terschelling, voor 2/4 en namens Tjeerd Claases Bakker ook voor 1/4.


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0290r van 1 okt 1809 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 16Zuiderhaven WZ wijk H-211, H-215, H-216, H-217timmerwerf, schuur, loods, scheepshelling, woning, stallen
 
koper van 3/4Isaac Thomas, broer vanscheepstimmerman2250-00-00 CG
koper van 1/4Jan Thomas scheepstimmerman
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidenPieter Huidekoper
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordenstraat
verkoperJacob Hanekuiknotaris
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIsaack Thomas (Zwanenburg), scheepstimmerman, verkoopt aan zijn broer Jan Thomas (Zwanenburg), scheepstimmerman, 1/4 van een timmerwerf, timmerschuur, loods, sleephelling, woning en stalling, wijk H-214, 215, 216 en 217 wz. Zuiderhaven. Ten O. de haven, ten W. de stadsvesting, ten Z. Pieter Huidekoper, ten N. de straat. Koper is dus Jan Thomas (Zwanenburg).


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-057 Zuiderhaven 16Jan Thomas0-00-00 CGwerf


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-216Zuiderhaven 16Jan Thomas Zwanenburg... van wijk H-215; gebruiker Hendr. J. de Vries, timmerknegt, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-216, timmerbaas, 1814. (GAH204); id. van wijk H-218, timmerschuur, 1814. (GAH204); lijst van Vierentwintig ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-216Zuiderhaven 16Jan T Swanenburg Jan T Swanenburg timmerbaas
H-216Zuiderhaven 18Jan T Swanenburg timmerbaas
H-216Zuiderhaven 20Jan T Swanenburg timmerbaas


1819 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-216Zuiderhaven 16Jan Thomas Zwanenburg, overleden op 5 oktober 1819scheepstimmerbaas (Zuiderhaven H 214-217), man van Aukje Seerps de Vries (testamentair erfgenaam), vader van minderjarige Sjerp, Thomas, Antje, Tjerk, Hilbrand en Feitze Jans Zwanenburg. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1819 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-216Zuiderhaven 18Jan Thomas Zwanenburg, overleden op 5 oktober 1819scheepstimmerbaas (Zuiderhaven H 214-217), man van Aukje Seerps de Vries (testamentair erfgenaam), vader van minderjarige Sjerp, Thomas, Antje, Tjerk, Hilbrand en Feitze Jans Zwanenburg. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1819 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-216Zuiderhaven 20Jan Thomas Zwanenburg, overleden op 5 oktober 1819scheepstimmerbaas (Zuiderhaven H 214-217), man van Aukje Seerps de Vries (testamentair erfgenaam), vader van minderjarige Sjerp, Thomas, Antje, Tjerk, Hilbrand en Feitze Jans Zwanenburg. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1990Zuiderhaven 18erven Pieter HuidekoperHarlingenweiland als erf (2360 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1990Zuiderhaven 20erven Pieter HuidekoperHarlingenweiland als erf (2360 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1998Zuiderhaven 16wed. Jan Thomas Zwanenburg en mede E.Harlingenscheepstimmermanschescheepstimmerwerf (1550 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-216Zuiderhaven 16Aukje Sjerps de Vries... Kerk HRL 1801, BS ovl 1850, bevr HRL 1851 wijk H-205; oud 66 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-216; VT1839; moeder in doopakte 1773 als: Hiltje T. de ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-216Aukje S de Vries66 jHarlingenv, protestant, weduwe, scheepstimmerman
H-216Aukje S de Vries66 jHarlingenv, protestant, weduwe, scheepstimmerman
H-216Aukje S de Vries66 jHarlingenv, protestant, weduwe, scheepstimmerman
H-216Rinske van der Berg33 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-216Rinske van der Berg33 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-216Rinske van der Berg33 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-216Zuiderhaven 16Rinske van den Berg... ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk E-265, wijk G-263; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-216; ... (alles)


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3946Zuiderhaven 16 (H-257)Algemeene Armenschuur


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zuiderhaven 20S. van Loonbrugwachter (gep.)


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderhaven 20, HarlingenZuiderhaven 20 Gemeente Vischafslag


1935 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderhaven 20, HarlingenZuiderhaven 20 Gemeente Vischafslag


1952 - bezwaarschrifteneen persoon of bedrijf op dit adres komt voor in het proefschrift "Het Bezwaar" van Theo J. Dijkstra
adresnaamomschrijvingonderzoeksgeval
Zuiderhaven 20ministerie van defensiebetonningsterrein40
  terug