Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
SIEMENS, KORNELIS Cornelis Simons , kind van de verkoopster koper door niaar ruime schuur met een tuintje zuidwaarts tot aan de vijver ([voor de vier percelen in deze akte]) Havenplein ZZ 1628 232 62v0
SIEMENS, KORNELIS Cornelis Simons , kind van de verkoopster koper door niaar ruime schuur met een tuintje zuidwaarts tot aan de vijver ([voor de vier percelen in deze akte]) Havenplein ZZ 1628 232 62v0
SIEMENS, ANTJE Antie Simons , kind van de verkoopster koper door niaar Havenplein ZZ 1628 232 62v0
SIEMENS, ANTJE Antie Simons , kind van de verkoopster koper door niaar Havenplein ZZ 1628 232 62v0
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs ontvanger Admiraliteit in Friesland koper q.q. Havenplein ZZ 1628 232 62v0
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs ontvanger Admiraliteit in Friesland koper q.q. Havenplein ZZ 1628 232 62v0
SIEMENS, JARICH Jarich Simons , uitlandig, kind van de verkoopster koper door niaar Havenplein ZZ 1628 232 62v0
SIEMENS, JARICH Jarich Simons , uitlandig, kind van de verkoopster koper door niaar Havenplein ZZ 1628 232 62v0
OEPKES, PIETER burgemeester Piter Upckes Cromwal verpachter grond Havenplein ZZ 1628 232 62v0
OEPKES, PIETER burgemeester Piter Upckes Cromwal verpachter grond Havenplein ZZ 1628 232 62v0
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes , vrijgezel geniaarde koper Havenplein ZZ 1628 232 62v0
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes , vrijgezel geniaarde koper Havenplein ZZ 1628 232 62v0
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes , vrijgezel geniaarde koper Havenplein ZZ 1628 232 62v0
, HEERKE Heercke zwaardmaker naastligger Havenplein ZZ 1628 232 62v0
, naastligger ten oosten Havenplein ZZ 1628 232 62v0
, naastligger ten zuiden Havenplein ZZ 1628 232 62v0
, N. N. naastligger ten westen Havenplein ZZ 1628 232 62v0
, N. N. naastligger ten noorden Havenplein ZZ 1628 232 62v0
OEPKES, PIETER burgemeester Piter Upckes Cromwal verkoper Havenplein ZZ 1628 232 62v0
OEPKES, PIETER burgemeester Piter Upckes Cromwal verkoper Havenplein ZZ 1628 232 62v0
JARICHS, ANTJE Anna Jarichs verkoper Havenplein ZZ 1628 232 62v0
JARICHS, ANTJE Anna Jarichs verkoper Havenplein ZZ 1628 232 62v0
KORNELIS, REINER Reyner Cornelis , anders Rickeleeck koper provisioneel huis Havenplein ZZ 1601 228 247r0
KORNELIS, REINER Reyner Cornelis , anders Rickeleeck koper provisioneel huis Havenplein ZZ 1601 228 247r0
KORNELIS, REINER Reyner Cornelis , anders Rickeleeck koper provisioneel huis Havenplein ZZ 1601 228 247r0
KORNELIS, TJERK Tierck Cornelis bewoner Havenplein ZZ 1601 228 247r0
KORNELIS, TJERK Tierck Cornelis bewoner Havenplein ZZ 1601 228 247r0
KORNELIS, TJERK Tierck Cornelis bewoner Havenplein ZZ 1601 228 247r0
, N. N. naastligger ten oosten Havenplein ZZ 1601 228 247r0
, N. N. naastligger ten zuiden Havenplein ZZ 1601 228 247r0
, N. N. naastligger ten westen Havenplein ZZ 1601 228 247r0
, N. N. naastligger ten noorden Havenplein ZZ 1601 228 247r0
KORNELIS, REINER Reyner Cornelis , anders Rickeleeck crediteur (triumphant) Havenplein ZZ 1601 228 247r0
KORNELIS, REINER Reyner Cornelis , anders Rickeleeck crediteur (triumphant) Havenplein ZZ 1601 228 247r0
KORNELIS, REINER Reyner Cornelis , anders Rickeleeck crediteur (triumphant) Havenplein ZZ 1601 228 247r0
KORNELIS, KAREL Caerle Cornelis verkoper (gesuccumbeerde) Havenplein ZZ 1601 228 247r0
KORNELIS, KAREL Caerle Cornelis verkoper (gesuccumbeerde) Havenplein ZZ 1601 228 247r0
KORNELIS, KAREL Caerle Cornelis verkoper (gesuccumbeerde) Havenplein ZZ 1601 228 247r0
REITSES, GERBEN Gerben Reythies koper loods met vrije in en uitgang in de steeg Havenplein 1599 228 177r0
REITSES, GERBEN Gerben Reythies koper loods met vrije in en uitgang in de steeg Havenplein 1599 228 177r0
EVERTS, EEUWKJE Euck Eewerts koper Havenplein 1599 228 177r0
EVERTS, EEUWKJE Euck Eewerts koper Havenplein 1599 228 177r0
EVERTS, EEUWKJE Euck Eewerts koper Havenplein 1599 228 177r0
, naastligger ten oosten Havenplein 1599 228 177r0
, N. N. naastligger ten zuiden Havenplein 1599 228 177r0
, N. N. naastligger ten westen Havenplein 1599 228 177r0
AUGUSTINUS, IEPE Eepe Augustinus naastligger ten noorden Havenplein 1599 228 177r0
AUGUSTINUS, IEPE Eepe Augustinus naastligger ten noorden Havenplein 1599 228 177r0
AUGUSTINUS, IEPE Eepe Augustinus naastligger ten noorden Havenplein 1599 228 177r0
KLASES, REINER Reyner Claesen verkoper Havenplein 1599 228 177r0
KLASES, REINER Reyner Claesen verkoper Havenplein 1599 228 177r0
KLASES, REINER Reyner Claesen verkoper Havenplein 1599 228 177r0
, JANKE Janthien Bartrams verkoper Havenplein 1599 228 177r0
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts aanhandelaar kamer Havenplein 1602 228 289r0
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts aanhandelaar kamer Havenplein 1602 228 289r0
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts aanhandelaar kamer Havenplein 1602 228 289r0
BAUKES, Trijnthien Bouckes aanhandelaar Havenplein 1602 228 289r0
BAUKES, Trijnthien Bouckes aanhandelaar Havenplein 1602 228 289r0
BAUKES, Trijnthien Bouckes aanhandelaar Havenplein 1602 228 289r0
, NEELTJE Neel naastligger ten oosten Havenplein 1602 228 289r0
, NICOLAAS wijlen Niclaes Ericx naastligger ten oosten Havenplein 1602 228 289r0
, N. N. naastligger ten zuiden Havenplein 1602 228 289r0
, de Groninger wagenaar naastligger ten westen Havenplein 1602 228 289r0
, N. N. naastligger ten noorden Havenplein 1602 228 289r0
LOUWS, JAKOB Jacob Lous verwandelaar Havenplein 1602 228 289r0
LOUWS, JAKOB Jacob Lous verwandelaar Havenplein 1602 228 289r0
KORNELIS, TRIJNTJE Trijntgien Cornelis verwandelaar Havenplein 1602 228 289r0
KORNELIS, TRIJNTJE Trijntgien Cornelis verwandelaar Havenplein 1602 228 289r0
KORNELIS, TRIJNTJE Trijntgien Cornelis verwandelaar Havenplein 1602 228 289r0
OEPKES, PIETER burgemeester Pieter Uupkes Cromwal koper door niaar ledige plaats van ca. 85 x 20 voeten, de derde van vier plaatsen Havenplein 1627 232 8v0
OEPKES, PIETER burgemeester Pieter Uupkes Cromwal koper door niaar ledige plaats van ca. 85 x 20 voeten, de derde van vier plaatsen Havenplein 1627 232 8v0
, verpachter grond Havenplein 1627 232 8v0
HANSES, OBBE Obbe Hansen geniaarde koper Havenplein 1627 232 8v0
HANSES, OBBE Obbe Hansen geniaarde koper Havenplein 1627 232 8v0
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pieters geniaarde koper Havenplein 1627 232 8v0
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pieters geniaarde koper Havenplein 1627 232 8v0
, N. N. naastligger ten oosten Havenplein 1627 232 8v0
, burgemeester Cromwal naastligger ten zuiden Havenplein 1627 232 8v0
, N. N. naastligger ten westen Havenplein 1627 232 8v0
, HEERKE Heercke zwaardmaker naastligger ten noorden Havenplein 1627 232 8v0
KLASES, PIETER Pieter Claesen blokmaker verkoper Havenplein 1627 232 8v0
KLASES, PIETER Pieter Claesen blokmaker verkoper Havenplein 1627 232 8v0
KLASES, PIETER Pieter Claesen blokmaker verkoper Havenplein 1627 232 8v0
OEDSES, RINNERT burgerhopman Rinnert Oedtses koper q.q. kamer en ledige plaats Havenplein ZZ 1626 231 104v0
OEDSES, RINNERT burgerhopman Rinnert Oedtses koper q.q. kamer en ledige plaats Havenplein ZZ 1626 231 104v0
, RINSE Rinse Jelltis koper q.q. Havenplein ZZ 1626 231 104v0
, koper Havenplein ZZ 1626 231 104v0
KORNELIS, ARJEN de lijnbaan van Arian Cornelis naastligger Havenplein ZZ 1626 231 104v0
KORNELIS, ARJEN de lijnbaan van Arian Cornelis naastligger Havenplein ZZ 1626 231 104v0
KORNELIS, ARJEN de lijnbaan van Arian Cornelis naastligger Havenplein ZZ 1626 231 104v0
, N. N. naastligger ten oosten Havenplein ZZ 1626 231 104v0
, ROELOF Roeloff pottenbakker naastligger ten zuiden Havenplein ZZ 1626 231 104v0
, N. N. naastligger ten westen Havenplein ZZ 1626 231 104v0
KORNELIS, LUDOU de verkoopster Ludu Cornelis naastligger ten noorden Havenplein ZZ 1626 231 104v0
KORNELIS, LUDOU de verkoopster Ludu Cornelis naastligger ten noorden Havenplein ZZ 1626 231 104v0
KORNELIS, LUDOU de verkoopster Ludu Cornelis naastligger ten noorden Havenplein ZZ 1626 231 104v0
JOEKES, LAMMERT wijlen Lambert Juckes naastligger ten noorden Havenplein ZZ 1626 231 104v0
JOEKES, LAMMERT wijlen Lambert Juckes naastligger ten noorden Havenplein ZZ 1626 231 104v0
KORNELIS, LUDOU Ludu Cornelis verkoper Havenplein ZZ 1626 231 104v0
KORNELIS, LUDOU Ludu Cornelis verkoper Havenplein ZZ 1626 231 104v0
KORNELIS, LUDOU Ludu Cornelis verkoper Havenplein ZZ 1626 231 104v0
JOEKES, LAMMERT wijlen Lambert Juckes verkoper Havenplein ZZ 1626 231 104v0
JOEKES, LAMMERT wijlen Lambert Juckes verkoper Havenplein ZZ 1626 231 104v0
JELLES, HEERKE Heercke Jelles koper twee plaatsen en twee kamers daarop gelegen, strekkende voor van de straat af westwaarts tot aan de oysdruijpen van de schuur aldaar Havenplein 1626 231 104v0
JELLES, HEERKE Heercke Jelles koper twee plaatsen en twee kamers daarop gelegen, strekkende voor van de straat af westwaarts tot aan de oysdruijpen van de schuur aldaar Havenplein 1626 231 104v0
JELLES, SINTJE Sijntie Jelles koper Havenplein 1626 231 104v0
JELLES, SINTJE Sijntie Jelles koper Havenplein 1626 231 104v0
, N. N. naastligger ten oosten Havenplein 1626 231 104v0
OEPKES, PIETER Pieter Upkes Cromwal naastligger ten zuiden Havenplein 1626 231 104v0
OEPKES, PIETER Pieter Upkes Cromwal naastligger ten zuiden Havenplein 1626 231 104v0
ALLERTS, PIETER Pieter Allerts naastligger ten zuiden Havenplein 1626 231 104v0
ALLERTS, PIETER Pieter Allerts naastligger ten zuiden Havenplein 1626 231 104v0
ALLERTS, PIETER Pieter Allerts naastligger ten zuiden Havenplein 1626 231 104v0
, N. N. naastligger ten westen Havenplein 1626 231 104v0
, een ledige plaats naastligger ten noorden Havenplein 1626 231 104v0
GERLOFS, GAUKE mr. Goucke Gerliffs chirurgijn verkoper Havenplein 1626 231 104v0
GERLOFS, GAUKE mr. Goucke Gerliffs chirurgijn verkoper Havenplein 1626 231 104v0
ANDRIES, TIEMEN Timan Andries verkoper Havenplein 1626 231 104v0
ANDRIES, TIEMEN Timan Andries verkoper Havenplein 1626 231 104v0
ANDRIES, TIEMEN Timan Andries verkoper Havenplein 1626 231 104v0
AGES, RIPPERT Rippert Agges verkoper Havenplein 1626 231 104v0
AGES, RIPPERT Rippert Agges verkoper Havenplein 1626 231 104v0
AGES, RIPPERT Rippert Agges verkoper Havenplein 1626 231 104v0
WILDSCHUT, GIJSBERT Gijsbertus Wildschut koopman koper provisioneel huis Havenplein 1 Leeuwenburg 1731 247 12va0
SIDERIUS, DIRK DOUWES Dirk Douwes Siderius mr. blauwverver koper provisioneel Havenplein 1 1731 247 12va0
SIDERIUS, DIRK DOUWES Dirk Douwes Siderius mr. blauwverver koper provisioneel Havenplein 1 1731 247 12va0
SIDERIUS, DIRK DOUWES Dirk Douwes Siderius mr. blauwverver koper provisioneel Havenplein 1 1731 247 12va0
HEINS, DANIEL Daniel Heins kastelein bewoner Havenplein 1 1731 247 12va0
, huurder (p.j.) Havenplein 1 1731 247 12va0
OBBES, GRIETJE Grietje Obbes naastligger ten oosten Havenplein 1 1731 247 12va0
OBBES, GRIETJE Grietje Obbes naastligger ten oosten Havenplein 1 1731 247 12va0
PERSIJN, SIEMEN PIETERS wijlen Symon Pieters Persijn naastligger ten oosten Havenplein 1 1731 247 12va0
PERSIJN, SIEMEN PIETERS wijlen Symon Pieters Persijn naastligger ten oosten Havenplein 1 1731 247 12va0
, naastligger ten zuiden Havenplein 1 1731 247 12va0
, naastligger ten westen Havenplein 1 1731 247 12va0
, naastligger ten noorden Havenplein 1 1731 247 12va0
, verkoper Havenplein 1 1731 247 12va0
WILDSCHUT, SEERP DIRKS Seerp Dirks Wildschut koper provisioneel huis Havenplein 1 Leeuwenburg 1731 247 13va0
WILDSCHUT, SEERP DIRKS Seerp Dirks Wildschut koper provisioneel huis Havenplein 1 Leeuwenburg 1731 247 13va0
WILDSCHUT, SEERP DIRKS Seerp Dirks Wildschut koper provisioneel huis Havenplein 1 Leeuwenburg 1731 247 13va0
WILDSCHUT, GIJSBERT Gijsbertus Wildschut koper provisioneel Havenplein 1 1731 247 13va0
HEINS, DANIEL Daniel Heins kastelein bewoner Havenplein 1 1731 247 13va0
, huurder (p.j.) Havenplein 1 1731 247 13va0
OBBES, GRIETJE Grietje Obbes naastligger ten oosten Havenplein 1 1731 247 13va0
OBBES, GRIETJE Grietje Obbes naastligger ten oosten Havenplein 1 1731 247 13va0
PERSIJN, SIEMEN PIETERS wijlen Symon Pieters Persijn naastligger ten oosten Havenplein 1 1731 247 13va0
PERSIJN, SIEMEN PIETERS wijlen Symon Pieters Persijn naastligger ten oosten Havenplein 1 1731 247 13va0
, naastligger ten zuiden Havenplein 1 1731 247 13va0
, naastligger ten westen Havenplein 1 1731 247 13va0
, naastligger ten noorden Havenplein 1 1731 247 13va0
, verkoper Havenplein 1 1731 247 13va0
, PIETER Pyter Lensius mr. chirurgijn koper 1/2 huis Havenplein 3 1780 259 279r0
KORNELIS, JARICH Jarig Cornelis , e.a. huurder Havenplein 3 1780 259 279r0
KORNELIS, JARICH Jarig Cornelis , e.a. huurder Havenplein 3 1780 259 279r0
KORNELIS, JARICH Jarig Cornelis , e.a. huurder Havenplein 3 1780 259 279r0
, N. N. naastligger ten oosten Havenplein 3 1780 259 279r0
, naastligger ten zuiden Havenplein 3 1780 259 279r0
, N. N. naastligger ten westen Havenplein 3 1780 259 279r0
, N. N. naastligger ten noorden Havenplein 3 1780 259 279r0
GONGGRIJP, IJSBRAND JOOSTES IJsbrand Joosten Gonggrijp mr. bakker verkoper van 1/2 Havenplein 3 1780 259 279r0
GONGGRIJP, IJSBRAND JOOSTES IJsbrand Joosten Gonggrijp mr. bakker verkoper van 1/2 Havenplein 3 1780 259 279r0
GONGGRIJP, RINIA JOOSTES Rinia Joosten Gonggrijp mr. bakker verkoper van 1/2 Havenplein 3 1780 259 279r0
GONGGRIJP, RINIA JOOSTES Rinia Joosten Gonggrijp mr. bakker verkoper van 1/2 Havenplein 3 1780 259 279r0
GONGGRIJP, JOOST wijlen vroedsman Joost Gonggrijp erflater Havenplein 3 1780 259 279r0
PERSIJN, BAUKJE IJSBRANDS wijlen Baukje IJsbrands Persijn erflater Havenplein 3 1780 259 279r0
PERSIJN, BAUKJE IJSBRANDS wijlen Baukje IJsbrands Persijn erflater Havenplein 3 1780 259 279r0
TAMSMA, HENDRIK ARJENS Hendrik Arjaans Tamsma koper huis Havenplein 3 1782 260 256v0
TAMSMA, HENDRIK ARJENS Hendrik Arjaans Tamsma koper huis Havenplein 3 1782 260 256v0
TAMSMA, HENDRIK ARJENS Hendrik Arjaans Tamsma koper huis Havenplein 3 1782 260 256v0
KINGMA, TRIJNTJE GERRITS Trijntje Gorryts Kingma koper Havenplein 3 1782 260 256v0
KINGMA, TRIJNTJE GERRITS Trijntje Gorryts Kingma koper Havenplein 3 1782 260 256v0
KORNELIS, JARICH Jaarig Cornelis huurder Havenplein 3 1782 260 256v0
KORNELIS, JARICH Jaarig Cornelis huurder Havenplein 3 1782 260 256v0
KORNELIS, JARICH Jaarig Cornelis huurder Havenplein 3 1782 260 256v0
, N. N. naastligger ten oosten Havenplein 3 1782 260 256v0
, N. N. naastligger ten zuiden Havenplein 3 1782 260 256v0
, N. N. naastligger ten westen Havenplein 3 1782 260 256v0
, N. N. naastligger ten noorden Havenplein 3 1782 260 256v0
, P. P. Lensius mr. chirurgijn verkoper Havenplein 3 1782 260 256v0
LINDEBOOM, JAN Jan Lindeboom herbergier koper door niaar huis Havenplein 4 het Lands Welvaren 1784 261 253r0
, verpachter grond Havenplein 4 1784 261 253r0
PIEKINGA, GOSLING Gosling Piekinga koopman geniaarde koper Havenplein 4 1784 261 253r0
LINDEBOOM, JAN Jan Lindeboom naastligger ten oosten Havenplein 4 1784 261 253r0
, naastligger ten zuiden Havenplein 4 1784 261 253r0
, naastligger ten westen Havenplein 4 1784 261 253r0
, naastligger ten noorden Havenplein 4 1784 261 253r0
VRIES, SIEBREN FOPPES Sybren Foppes de Vries distillateur verkoper Havenplein 4 1784 261 253r0
VRIES, SIEBREN FOPPES Sybren Foppes de Vries distillateur verkoper Havenplein 4 1784 261 253r0
VRIES, SIEBREN FOPPES Sybren Foppes de Vries distillateur verkoper Havenplein 4 1784 261 253r0
KAMSMA, SIEBREN Sybrand Kamsma procureur postulant koper huis Havenplein 4 het Lands Welvaren 1791 263 299r0
, verpachter grond Havenplein 4 1791 263 299r0
HENDRIKS, ELIAS Elias Hendriks , c.u. huurder voorbeneden (p.w.) Havenplein 4 1791 263 299r0
HENDRIKS, ELIAS Elias Hendriks , c.u. huurder voorbeneden (p.w.) Havenplein 4 1791 263 299r0
, Roodenberg militair huurder voorbeneden (p.w.) Havenplein 4 1791 263 299r0
, Woole Wooles , c.u. huurder achterbeneden (p.w.) Havenplein 4 1791 263 299r0
ROYEN, HARMEN de weduwe van wijlen Harmanus van Rooyen huurder voorboven (p.w.) Havenplein 4 1791 263 299r0
BAKKER, CHRISTOFFEL Christoffel Bakker militair huurder achterboven (p.w.) Havenplein 4 1791 263 299r0
, herberg de Bontekoe naastligger ten oosten Havenplein 4 de Bontekoe 1791 263 299r0
, naastligger ten zuiden Havenplein 4 1791 263 299r0
, naastligger ten westen Havenplein 4 1791 263 299r0
, naastligger ten noorden Havenplein 4 1791 263 299r0
LINDEBOOM, JAN Jan Lindeboom verkoper Havenplein 4 1791 263 299r0
SLOTEN, THOMAS Tomas van Slooten koopman koper huis Havenplein 4 1791 263 321r0
STOK, OKKE JURJENS Ocke Jurjens van der Stok koopman koper Havenplein 4 1791 263 321r0
STOK, OKKE JURJENS Ocke Jurjens van der Stok koopman koper Havenplein 4 1791 263 321r0
, verpachter grond Havenplein 4 1791 263 321r0
LINDEBOOM, JAN Jan Lindeboom naastligger ten oosten Havenplein 4 1791 263 321r0
, naastligger ten zuiden Havenplein 4 1791 263 321r0
, naastligger ten westen Havenplein 4 1791 263 321r0
, naastligger ten noorden Havenplein 4 1791 263 321r0
STEFANUS, TEEKE Taeke S. Stephany procureur fiscaal verkoper q.q. Havenplein 4 1791 263 321r0
WERF, JOHANNES Johannes O. van der Werff koopman verkoper q.q. Havenplein 4 1791 263 321r0
STOK, HARKE Harke J. van der Stok koopman verkoper q.q. Havenplein 4 1791 263 321r0
KAMSMA, SIEBREN Sybren F. Camsma procureur postulant verkoper Havenplein 4 1791 263 321r0
TEEKES, HENDRIK Hendrick Tekes koper huis Havenplein 4 1663 238 199v0
TEEKES, HENDRIK Hendrick Tekes koper huis Havenplein 4 1663 238 199v0
, verpachter grond Havenplein 4 1663 238 199v0
, N. N. naastligger ten oosten Havenplein 4 1663 238 199v0
, naastligger ten zuiden Havenplein 4 1663 238 199v0
, naastligger ten westen Havenplein 4 1663 238 199v0
, naastligger ten noorden Havenplein 4 1663 238 199v0
TEUNIS, JELTJE Jeltie Teunis Wrijthoff verkoper Havenplein 4 1663 238 199v0
TEUNIS, JELTJE Jeltie Teunis Wrijthoff verkoper Havenplein 4 1663 238 199v0
VRIES, SIEBREN FOPPES Sybren Foppes de Vries distillateur koper huis ([voor de twee percelen in deze akte]) Havenplein 4 het Lands Welvaren 1782 260 184r0
VRIES, SIEBREN FOPPES Sybren Foppes de Vries distillateur koper huis ([voor de twee percelen in deze akte]) Havenplein 4 het Lands Welvaren 1782 260 184r0
VRIES, SIEBREN FOPPES Sybren Foppes de Vries distillateur koper huis ([voor de twee percelen in deze akte]) Havenplein 4 het Lands Welvaren 1782 260 184r0
, verpachter grond Havenplein 4 1782 260 184r0
, het perceel in de volgende akte naastligger ten oosten Havenplein 4 1782 260 184r0
, naastligger ten zuiden Havenplein 4 1782 260 184r0
, naastligger ten westen Havenplein 4 1782 260 184r0
, naastligger ten noorden Havenplein 4 1782 260 184r0
SIEBES, HIELKE Hylke Sybes herbergier verkoper Havenplein 4 1782 260 184r0
SIEBES, HIELKE Hylke Sybes herbergier verkoper Havenplein 4 1782 260 184r0
, N. N. koper huis Havenplein 4 1632 233 75r0
WATSES, HAITSE Haytse Watses naastligger ten oosten Havenplein 4 1632 233 75r0
WATSES, HAITSE Haytse Watses naastligger ten oosten Havenplein 4 1632 233 75r0
, naastligger ten zuiden Havenplein 4 1632 233 75r0
, naastligger ten westen Havenplein 4 1632 233 75r0
, naastligger ten noorden Havenplein 4 1632 233 75r0
, HISKE His Eeldtkes , voor haar vier onmondige kinderen verkoper Havenplein 4 1632 233 75r0
FILIPPUS, GIJSBERT wijlen Gijsbert Philips verkoper Havenplein 4 1632 233 75r0
FILIPPUS, GIJSBERT wijlen Gijsbert Philips verkoper Havenplein 4 1632 233 75r0
JANS, IEMKJE Im Jans , voor haar twee minderjarige kinderen verkoper Havenplein 4 1632 233 75r0
JANS, IEMKJE Im Jans , voor haar twee minderjarige kinderen verkoper Havenplein 4 1632 233 75r0
GOVERTS, REINER wijlen Reyner Goverts verkoper Havenplein 4 1632 233 75r0
GOVERTS, REINER wijlen Reyner Goverts verkoper Havenplein 4 1632 233 75r0
JANS, IEMKJE Im Jans verkoper Havenplein 4 1632 233 75r0
JANS, IEMKJE Im Jans verkoper Havenplein 4 1632 233 75r0
KLASES, AUKE Aucke Claes verkoper Havenplein 4 1632 233 75r0
KLASES, AUKE Aucke Claes verkoper Havenplein 4 1632 233 75r0
KLASES, AUKE Aucke Claes verkoper Havenplein 4 1632 233 75r0
, N. N. koper provisioneel huis ([veiling om te bekomen 315-00-00 cg achterstallige grondpacht]) Havenplein 4 1751 252 240r0
, verpachter grond Havenplein 4 1751 252 240r0
FASES, PIETER de weduwe van wijlen Pieter Faeses , c.s. huurder Havenplein 4 1751 252 240r0
FASES, PIETER de weduwe van wijlen Pieter Faeses , c.s. huurder Havenplein 4 1751 252 240r0
FASES, PIETER de weduwe van wijlen Pieter Faeses , c.s. huurder Havenplein 4 1751 252 240r0
WOLDE, J. van der Wolde commies naastligger ten oosten Havenplein 4 1751 252 240r0
, naastligger ten zuiden Havenplein 4 1751 252 240r0
, naastligger ten westen Havenplein 4 1751 252 240r0
, naastligger ten noorden Havenplein 4 1751 252 240r0
, crediteur Havenplein 4 1751 252 240r0
FASES, PIETER de weduwe van wijlen Pieter Faeses verkoper Havenplein 4 1751 252 240r0
FASES, PIETER de weduwe van wijlen Pieter Faeses verkoper Havenplein 4 1751 252 240r0
FASES, PIETER de weduwe van wijlen Pieter Faeses verkoper Havenplein 4 1751 252 240r0
, N. N. koper huis Havenplein 4 1633 233 83v0
WATSES, HAITSE Haytse Watses naastligger ten oosten Havenplein 4 1633 233 83v0
WATSES, HAITSE Haytse Watses naastligger ten oosten Havenplein 4 1633 233 83v0
, naastligger ten zuiden Havenplein 4 1633 233 83v0
, naastligger ten westen Havenplein 4 1633 233 83v0
, naastligger ten noorden Havenplein 4 1633 233 83v0
, N. N. verkoper Havenplein 4 1633 233 83v0
HENDRIKS, GOVERT Govert Hendricks koper huis Havenplein 4 1619 230 192v0
HENDRIKS, GOVERT Govert Hendricks koper huis Havenplein 4 1619 230 192v0
JANS, GEERTJE Geertie Jans koper Havenplein 4 1619 230 192v0
JANS, GEERTJE Geertie Jans koper Havenplein 4 1619 230 192v0
, verpachter grond Havenplein 4 1619 230 192v0
, N. N. naastligger ten oosten Havenplein 4 1619 230 192v0
, naastligger ten zuiden Havenplein 4 1619 230 192v0
, N. N. naastligger ten westen Havenplein 4 1619 230 192v0
, naastligger ten noorden Havenplein 4 1619 230 192v0
MICHIELS, DOEDE Doede Michiels verkoper Havenplein 4 1619 230 192v0
MICHIELS, DOEDE Doede Michiels verkoper Havenplein 4 1619 230 192v0
JANS, MARIA Mary Jans verkoper Havenplein 4 1619 230 192v0
JANS, MARIA Mary Jans verkoper Havenplein 4 1619 230 192v0
ARJENS, HENDRIK Hendrik Arjens koper tuin en grond Havenplein 4 het Lands Welvaren 1794 264 176v0
ARJENS, HENDRIK Hendrik Arjens koper tuin en grond Havenplein 4 het Lands Welvaren 1794 264 176v0
ARJENS, HENDRIK Hendrik Arjens koper tuin en grond Havenplein 4 het Lands Welvaren 1794 264 176v0
, verpachter grond Havenplein 4 1794 264 176v0
FOEKES, SJOERD Sjoerd Foekes huurder (p.j.) Havenplein 4 1794 264 176v0
FOEKES, SJOERD Sjoerd Foekes huurder (p.j.) Havenplein 4 1794 264 176v0
FOEKES, SJOERD Sjoerd Foekes huurder (p.j.) Havenplein 4 1794 264 176v0
BEKKER, JURJEN Jurjen Bekker naastligger ten oosten Havenplein 4 1794 264 176v0
, naastligger ten zuiden Havenplein 4 1794 264 176v0
, naastligger ten zuiden Havenplein 4 1794 264 176v0
, naastligger ten noorden Havenplein 4 1794 264 176v0
SLOTEN, THOMAS Thomas van Slooten koopman verkoper Havenplein 4 1794 264 176v0
JURJENS, OKKE Okke Jurjens koopman verkoper Havenplein 4 1794 264 176v0
JURJENS, OKKE Okke Jurjens koopman verkoper Havenplein 4 1794 264 176v0
SLOTEN, JEEN JEENS Jaene Jaenes van Slooten schipper koper hoekhuis en loods Havenplein 5 1752 252 223v0
SLOTEN, JEEN JEENS Jaene Jaenes van Slooten schipper koper hoekhuis en loods Havenplein 5 1752 252 223v0
WIARDA, LIEUWKJE THOMAS Leeukjen Tomas Wiarda koper Havenplein 5 1752 252 223v0
WIARDA, LIEUWKJE THOMAS Leeukjen Tomas Wiarda koper Havenplein 5 1752 252 223v0
, naastligger ten oosten Havenplein 5 1752 252 223v0
, naastligger ten zuiden Havenplein 5 1752 252 223v0
GONGGRIJP, JOOST Joost Gonggrijp, n.u. naastligger ten westen Havenplein 5 1752 252 223v0
, naastligger ten noorden Havenplein 5 1752 252 223v0
BUILART, GRIETJE SIKKES Grietje Sickes Builart verkoper Havenplein 5 1752 252 223v0
BUILART, GRIETJE SIKKES Grietje Sickes Builart verkoper Havenplein 5 1752 252 223v0
SLOTEN, JAN JEENS wijlen Jan Jaenes van Slooten verkoper Havenplein 5 1752 252 223v0
SLOTEN, JAN JEENS wijlen Jan Jaenes van Slooten verkoper Havenplein 5 1752 252 223v0
SALOMONS, SIKKE Sicke Salomons havenmeester koper hoekhuis met grote loods en plaats erachter Havenplein 5 1694 243 82r0
SALOMONS, SIKKE Sicke Salomons havenmeester koper hoekhuis met grote loods en plaats erachter Havenplein 5 1694 243 82r0
DOUWES, BAUKJE Bauckjen Douwes koper Havenplein 5 1694 243 82r0
DOUWES, BAUKJE Bauckjen Douwes koper Havenplein 5 1694 243 82r0
DOUWES, BAUKJE Bauckjen Douwes koper Havenplein 5 1694 243 82r0
, N. N. huurder (p.j.) Havenplein 5 1694 243 82r0
, naastligger ten oosten Havenplein 5 1694 243 82r0
, naastligger ten zuiden Havenplein 5 1694 243 82r0
IJSBRANDS, PIETER Pyter IJsbrandts naastligger ten westen Havenplein 5 1694 243 82r0
IJSBRANDS, PIETER Pyter IJsbrandts naastligger ten westen Havenplein 5 1694 243 82r0
, naastligger ten noorden Havenplein 5 1694 243 82r0
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen van Hemert verkoper Havenplein 5 1694 243 82r0
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen van Hemert verkoper Havenplein 5 1694 243 82r0
OBBES, HANS Hans Obbes , zwager [staat: swaer] van de verkoper koper door niaar hoekhuis Havenplein 5 1647 235 245v0
OBBES, HANS Hans Obbes , zwager [staat: swaer] van de verkoper koper door niaar hoekhuis Havenplein 5 1647 235 245v0
ARJENS, GRIETJE Griettie Ariens , nicht van de verkoper koper door niaar Havenplein 5 1647 235 245v0
ARJENS, GRIETJE Griettie Ariens , nicht van de verkoper koper door niaar Havenplein 5 1647 235 245v0
ARJENS, GRIETJE Griettie Ariens , nicht van de verkoper koper door niaar Havenplein 5 1647 235 245v0
FRANSES, WARNER Warner Fransen grootveerschipper geniaarde koper Havenplein 5 1647 235 245v0
FRANSES, WARNER Warner Fransen grootveerschipper geniaarde koper Havenplein 5 1647 235 245v0
FRANSES, WARNER Warner Fransen grootveerschipper geniaarde koper Havenplein 5 1647 235 245v0
ALBERTS, HENDRIKJE Hendrickien Alberts geniaarde koper Havenplein 5 1647 235 245v0
ALBERTS, HENDRIKJE Hendrickien Alberts geniaarde koper Havenplein 5 1647 235 245v0
ALBERTS, HENDRIKJE Hendrickien Alberts geniaarde koper Havenplein 5 1647 235 245v0
, naastligger ten oosten Havenplein 5 1647 235 245v0
, naastligger ten zuiden Havenplein 5 1647 235 245v0
ARENDS, IJSBRAND het huis van Isbrant Aernts naastligger ten westen Havenplein 5 1647 235 245v0
ARENDS, IJSBRAND het huis van Isbrant Aernts naastligger ten westen Havenplein 5 1647 235 245v0
ARENDS, IJSBRAND het huis van Isbrant Aernts naastligger ten westen Havenplein 5 1647 235 245v0
, naastligger ten noorden Havenplein 5 1647 235 245v0
HEMERT, PIETER FREERKS Pyter Freerckx van Heemert verkoper Havenplein 5 1647 235 245v0
HEMERT, PIETER FREERKS Pyter Freerckx van Heemert verkoper Havenplein 5 1647 235 245v0
GERBENS, SIERK Syerck Gerbens mr. metselaar koper huis en plaats Havenplein 6 1687 242 196v0
GERBENS, SIERK Syerck Gerbens mr. metselaar koper huis en plaats Havenplein 6 1687 242 196v0
BRUINS, PIETER Pytter Bruyns mr. metselaar koper Havenplein 6 1687 242 196v0
BRUINS, PIETER Pytter Bruyns mr. metselaar koper Havenplein 6 1687 242 196v0
BRUINS, PIETER Pytter Bruyns mr. metselaar koper Havenplein 6 1687 242 196v0
, verpachter grond Havenplein 6 1687 242 196v0
KLASES, TEUNIS Teunis Clasen galjootschipper naastligger ten oosten Havenplein 6 1687 242 196v0
KLASES, TEUNIS Teunis Clasen galjootschipper naastligger ten oosten Havenplein 6 1687 242 196v0
KLASES, TEUNIS Teunis Clasen galjootschipper naastligger ten oosten Havenplein 6 1687 242 196v0
, naastligger ten zuiden Havenplein 6 1687 242 196v0
PIETERS, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Pytters bakker naastligger ten westen Havenplein 6 1687 242 196v0
PIETERS, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Pytters bakker naastligger ten westen Havenplein 6 1687 242 196v0
, naastligger ten noorden Havenplein 6 1687 242 196v0
HOITEMA, TJEERD Tjeerdt Hoytema, meerderjarige zoon verkoper Havenplein 6 1687 242 196v0
HETTINGA, AALTJE Aeltie van Hettinga verkoper van 1/2 Havenplein 6 1687 242 196v0
HOITEMA, HECTOR wijlen Hector van Hoytema verkoper van 1/2 Havenplein 6 1687 242 196v0
HOITEMA, TJEERD Tjeerdt Hoytema, meerderjarige zoon verkoper Havenplein 6 1687 242 196v0
FOPPES, HIELKJE Hylkjen Foppes verkoper van 1/2 Havenplein 6 1687 242 196v0
FOPPES, HIELKJE Hylkjen Foppes verkoper van 1/2 Havenplein 6 1687 242 196v0
FOPPES, HIELKJE Hylkjen Foppes verkoper van 1/2 Havenplein 6 1687 242 196v0
FRANSES, KLAAS wijlen Claes Fransen verkoper van 1/2 Havenplein 6 1687 242 196v0
FRANSES, KLAAS wijlen Claes Fransen verkoper van 1/2 Havenplein 6 1687 242 196v0
FRANSES, KLAAS wijlen Claes Fransen verkoper van 1/2 Havenplein 6 1687 242 196v0
BEKKER, JURJEN Jurjen Becker bontwever koper huis Havenplein 6 de Bontekoe 1790 263 262v0
, GRIETJE Grietje Dobbert koper Havenplein 6 1790 263 262v0
BEIMA, J. J. M. Beima naastligger ten oosten Havenplein 6 1790 263 262v0
, naastligger ten zuiden Havenplein 6 1790 263 262v0
KAMSMA, S. S. Camsma naastligger ten westen Havenplein 6 1790 263 262v0
, naastligger ten noorden Havenplein 6 1790 263 262v0
LINDEBOOM, JAN Jan Lindeboom mr. bontwever verkoper Havenplein 6 1790 263 262v0
WILLEMS, WILLEM Willem Willems bontwerker koper huis en plaats met vrij achterom tot aan de weeshuisvijver Havenplein 6 1691 242 357r0
WILLEMS, WILLEM Willem Willems bontwerker koper huis en plaats met vrij achterom tot aan de weeshuisvijver Havenplein 6 1691 242 357r0
HANSES, JANKE Janneke Hanses koper Havenplein 6 1691 242 357r0
HANSES, JANKE Janneke Hanses koper Havenplein 6 1691 242 357r0
, verpachter grond Havenplein 6 1691 242 357r0
WILLEMS, WILLEM Willem Willems bontwerker huurder voor 6 jaren (p.j.) Havenplein 6 1691 242 357r0
WILLEMS, WILLEM Willem Willems bontwerker huurder voor 6 jaren (p.j.) Havenplein 6 1691 242 357r0
HANSES, JANKE Janneke Hanses huurder voor 6 jaren Havenplein 6 1691 242 357r0
HANSES, JANKE Janneke Hanses huurder voor 6 jaren Havenplein 6 1691 242 357r0
KLASES, TEUNIS Theunis Claessen naastligger ten oosten Havenplein 6 1691 242 357r0
KLASES, TEUNIS Theunis Claessen naastligger ten oosten Havenplein 6 1691 242 357r0
KLASES, TEUNIS Theunis Claessen naastligger ten oosten Havenplein 6 1691 242 357r0
, naastligger ten zuiden Havenplein 6 1691 242 357r0
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs wijdschipper naastligger ten westen Havenplein 6 1691 242 357r0
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs wijdschipper naastligger ten westen Havenplein 6 1691 242 357r0
, naastligger ten noorden Havenplein 6 1691 242 357r0
BRUINS, PIETER Pytter Bruyns mr. metselaar verkoper Havenplein 6 1691 242 357r0
BRUINS, PIETER Pytter Bruyns mr. metselaar verkoper Havenplein 6 1691 242 357r0
BRUINS, PIETER Pytter Bruyns mr. metselaar verkoper Havenplein 6 1691 242 357r0
, koper huis en herberg Havenplein 6 de Groene Jager 1808 268 91r0
STROBAND, HENDRIK Henricus Stroband naastligger ten oosten Havenplein 6 1808 268 91r0
, naastligger ten zuiden Havenplein 6 1808 268 91r0
TAMSMA, HENDRIK ARJENS Hendrik Arjens Tamsma naastligger ten westen Havenplein 6 1808 268 91r0
TAMSMA, HENDRIK ARJENS Hendrik Arjens Tamsma naastligger ten westen Havenplein 6 1808 268 91r0
TAMSMA, HENDRIK ARJENS Hendrik Arjens Tamsma naastligger ten westen Havenplein 6 1808 268 91r0
, naastligger ten noorden Havenplein 6 1808 268 91r0
DANE, HENDRIK Hendrik Dane verkoper Havenplein 6 1808 268 91r0
, JAN Jan Frederik Spelkers, c.u. koper huis en herberg Havenplein 6 1810 269 53r0
, N. N. naastligger ten oosten Havenplein 6 1810 269 53r0
, N. N. naastligger ten zuiden Havenplein 6 1810 269 53r0
, N. N. naastligger ten westen Havenplein 6 1810 269 53r0
, N. N. naastligger ten noorden Havenplein 6 1810 269 53r0
, verkoper Havenplein 6 1810 269 53r0
VISSER, KLAAS FRANSES Claas Fransen Visscher koopman koper huis en plaats of achteruit Havenplein 6 1664 238 203r0
VISSER, KLAAS FRANSES Claas Fransen Visscher koopman koper huis en plaats of achteruit Havenplein 6 1664 238 203r0
VISSER, KLAAS FRANSES Claas Fransen Visscher koopman koper huis en plaats of achteruit Havenplein 6 1664 238 203r0
HOITEMA, HECTOR Hector van Hoitema mr. chirurgijn koper Havenplein 6 1664 238 203r0
, verpachter grond Havenplein 6 1664 238 203r0
MINNES, KLAAS Claas Minnes blokmaker naastligger ten oosten Havenplein 6 1664 238 203r0
MINNES, KLAAS Claas Minnes blokmaker naastligger ten oosten Havenplein 6 1664 238 203r0
, N. N. naastligger ten zuiden Havenplein 6 1664 238 203r0
VRIES, HANS de erfgenamen van wijlen de heer burgemeester Hans de Vries naastligger ten westen Havenplein 6 1664 238 203r0
, naastligger ten noorden Havenplein 6 1664 238 203r0
RUURDSMA, FONGER IDSES Fonger Idtses Ruiertsma verkoper Havenplein 6 1664 238 203r0
RUURDSMA, FONGER IDSES Fonger Idtses Ruiertsma verkoper Havenplein 6 1664 238 203r0
WOUDE, HENDRIK Hendrick van der Woude koper door niaar huis Havenplein 6 1734 248 303r0
, verpachter grond Havenplein 6 1734 248 303r0
MELIS, GRIETJE Grietie Melis geniaarde koper Havenplein 6 1734 248 303r0
MELIS, GRIETJE Grietie Melis geniaarde koper Havenplein 6 1734 248 303r0
JAKOBS, JELLE wijlen Jelle Jacobs geniaarde koper Havenplein 6 1734 248 303r0
JAKOBS, JELLE wijlen Jelle Jacobs geniaarde koper Havenplein 6 1734 248 303r0
WOLDE, HEIN Hein van der Wolde schipper naastligger ten oosten Havenplein 6 1734 248 303r0
, naastligger ten zuiden Havenplein 6 1734 248 303r0
, PIETER de erfgenamen van wijlen Pieter bakker naastligger ten westen Havenplein 6 1734 248 303r0
, naastligger ten noorden Havenplein 6 1734 248 303r0
PIETERS, HAIE de weduwe van wijlen Haye Pieters blauwverver verkoper q.q. Havenplein 6 1734 248 303r0
PIETERS, HAIE de weduwe van wijlen Haye Pieters blauwverver verkoper q.q. Havenplein 6 1734 248 303r0
HENDRIKS, SIBBELE Sible Hendrix schooldienaar en dorpsrechter verkoper q.q. Havenplein 6 1734 248 303r0
HENDRIKS, SIBBELE Sible Hendrix schooldienaar en dorpsrechter verkoper q.q. Havenplein 6 1734 248 303r0
KLASES, KLAAS de hypothecaire crediteuren van Claas Claassen bontwever verkoper Havenplein 6 1734 248 303r0
KLASES, KLAAS de hypothecaire crediteuren van Claas Claassen bontwever verkoper Havenplein 6 1734 248 303r0
KLASES, KLAAS de hypothecaire crediteuren van Claas Claassen bontwever verkoper Havenplein 6 1734 248 303r0
WILLEMS, MARIA Marike Willems verkoper Havenplein 6 1734 248 303r0
WILLEMS, MARIA Marike Willems verkoper Havenplein 6 1734 248 303r0
DANE, HENDRIK Hendrik Dane koper huis Havenplein 6 1803 266 273v0
CALANDER, Calander naastligger ten oosten Havenplein 6 1803 266 273v0
, naastligger ten zuiden Havenplein 6 1803 266 273v0
, N. N. naastligger ten westen Havenplein 6 1803 266 273v0
, naastligger ten noorden Havenplein 6 1803 266 273v0
BEKKER, JURJEN Jurjen Bekker mr. bontwever verkoper Havenplein 6 1803 266 273v0
VRIES, SIEBREN FOPPES Sybren Foppes de Vries distillateur koper huis ([voor de twee percelen in deze akte]) Havenplein 6 1782 260 184r0
VRIES, SIEBREN FOPPES Sybren Foppes de Vries distillateur koper huis ([voor de twee percelen in deze akte]) Havenplein 6 1782 260 184r0
VRIES, SIEBREN FOPPES Sybren Foppes de Vries distillateur koper huis ([voor de twee percelen in deze akte]) Havenplein 6 1782 260 184r0
BEIMA, de heer Beyma naastligger ten oosten Havenplein 6 1782 260 184r0
, naastligger ten zuiden Havenplein 6 1782 260 184r0
, het huis het Lands Welvaren naastligger ten westen Havenplein 6 het Lands Welvaren 1782 260 184r0
, naastligger ten noorden Havenplein 6 1782 260 184r0
SIEBES, HIELKE Hylke Sybes herbergier verkoper Havenplein 6 1782 260 184r0
SIEBES, HIELKE Hylke Sybes herbergier verkoper Havenplein 6 1782 260 184r0
HAITSES, HAITSE Haytse Haytses aanhandelaar huis, stede en de gerechtigheid van de steeg en gang naar de vijver Havenplein 6 1621 230 265v0
HAITSES, HAITSE Haytse Haytses aanhandelaar huis, stede en de gerechtigheid van de steeg en gang naar de vijver Havenplein 6 1621 230 265v0
, DOETJE Doed Fecks aanhandelaar Havenplein 6 1621 230 265v0
, N. N. verpachter grond Havenplein 6 1621 230 265v0
, naastligger ten oosten Havenplein 6 1621 230 265v0
MINNES, KLAAS de zoon van Claes Minnes blokmaker naastligger ten oosten Havenplein 6 1621 230 265v0
MINNES, KLAAS de zoon van Claes Minnes blokmaker naastligger ten oosten Havenplein 6 1621 230 265v0
, N. N. naastligger ten zuiden Havenplein 6 1621 230 265v0
SIKKES, GEERTJE Geertien Sickes naastligger ten westen Havenplein 6 1621 230 265v0
SIKKES, GEERTJE Geertien Sickes naastligger ten westen Havenplein 6 1621 230 265v0
, naastligger ten noorden Havenplein 6 1621 230 265v0
MICHIELS, DOEDE Doede Michiels molenaar verwandelaar Havenplein 6 1621 230 265v0
MICHIELS, DOEDE Doede Michiels molenaar verwandelaar Havenplein 6 1621 230 265v0
SIEBES, HIELKE Hylke Sybes kastelein koper door niaar huis Havenplein 6 1780 259 253r0
SIEBES, HIELKE Hylke Sybes kastelein koper door niaar huis Havenplein 6 1780 259 253r0
WILDE, HARMEN Harmen de Wilde trekveerschipper op Franeker geniaarde koper Havenplein 6 1780 259 253r0
MENALDA, POPPE Poppe Menalda mr. bakker geniaarde koper Havenplein 6 1780 259 253r0
BEIMA, JULIUS de weledelgestrenge heer Julius Matthijs van Beima secretaris Admiraliteit naastligger ten oosten Havenplein 6 1780 259 253r0
, naastligger ten zuiden Havenplein 6 1780 259 253r0
SIEBES, HIELKE Hylke Sybes naastligger ten westen Havenplein 6 1780 259 253r0
SIEBES, HIELKE Hylke Sybes naastligger ten westen Havenplein 6 1780 259 253r0
, naastligger ten noorden Havenplein 6 1780 259 253r0
WOUDE, HENDRIK Henricus van der Woude koopman verkoper Havenplein 6 1780 259 253r0
LINDEBOOM, JAN Jan Lindeboom koper huis Havenplein 6 1782 260 237v0
PIETERS, GEESKE Geeske Pieters koper Havenplein 6 1782 260 237v0
PIETERS, GEESKE Geeske Pieters koper Havenplein 6 1782 260 237v0
, N. N. , [staat: diverse huisgezinnen] huurders (p.j.) Havenplein 6 1782 260 237v0
BEIMA, Beima naastligger ten oosten Havenplein 6 1782 260 237v0
, naastligger ten zuiden Havenplein 6 1782 260 237v0
, het perceel in de vorige akte [incorrect overgenomen uit de vorige verkoopakte van dit perceel] naastligger ten westen Havenplein 6 1782 260 237v0
, naastligger ten noorden Havenplein 6 1782 260 237v0
VRIES, SIEBREN FOPPES Sybren Foppes de Vries distillateur verkoper Havenplein 6 1782 260 237v0
VRIES, SIEBREN FOPPES Sybren Foppes de Vries distillateur verkoper Havenplein 6 1782 260 237v0
VRIES, SIEBREN FOPPES Sybren Foppes de Vries distillateur verkoper Havenplein 6 1782 260 237v0
IDSES, FONGER Fonger Idtsen koper huis Havenplein 6 1636 234 11v0
IDSES, FONGER Fonger Idtsen koper huis Havenplein 6 1636 234 11v0
BAARDA, IETJE Itie Rense Baarda koper Havenplein 6 1636 234 11v0
, verpachter grond Havenplein 6 1636 234 11v0
KLASES, HAANTJE Haentie Claessen blokmaker naastligger ten oosten Havenplein 6 1636 234 11v0
KLASES, HAANTJE Haentie Claessen blokmaker naastligger ten oosten Havenplein 6 1636 234 11v0
KLASES, HAANTJE Haentie Claessen blokmaker naastligger ten oosten Havenplein 6 1636 234 11v0
VRIES, HANS HARMENS burgemeester Hans Harmens de Vries naastligger ten westen Havenplein 6 1636 234 11v0
VRIES, HANS HARMENS burgemeester Hans Harmens de Vries naastligger ten westen Havenplein 6 1636 234 11v0
HAITSES, HAITSE Haitse Haitses houtkoper verkoper Havenplein 6 1636 234 11v0
HAITSES, HAITSE Haitse Haitses houtkoper verkoper Havenplein 6 1636 234 11v0
WOUDE, HENDRIK KOOPS Hendrik Coops van der Woude kapitein transportjacht Admiraliteit in Friesland koper huis Havenplein 10 1726 246 275v0
WOUDE, HENDRIK KOOPS Hendrik Coops van der Woude kapitein transportjacht Admiraliteit in Friesland koper huis Havenplein 10 1726 246 275v0
WOUDE, HENDRIK KOOPS Hendrik Coops van der Woude kapitein transportjacht Admiraliteit in Friesland koper huis Havenplein 10 1726 246 275v0
, JANKE Jannetie koper Havenplein 10 1726 246 275v0
, verpachter grond Havenplein 10 1726 246 275v0
JETSES, WOUTER Wouter Jetsis schipper naastligger ten oosten Havenplein 10 1726 246 275v0
JETSES, WOUTER Wouter Jetsis schipper naastligger ten oosten Havenplein 10 1726 246 275v0
, naastligger ten zuiden Havenplein 10 1726 246 275v0
WILLEMS, WILLEM de weduwe van wijlen Willem Willems naastligger ten westen Havenplein 10 1726 246 275v0
WILLEMS, WILLEM de weduwe van wijlen Willem Willems naastligger ten westen Havenplein 10 1726 246 275v0
, naastligger ten noorden Havenplein 10 1726 246 275v0
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Block bontwever en koopman verkoper Havenplein 10 1726 246 275v0
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Block bontwever en koopman verkoper Havenplein 10 1726 246 275v0
MINNES, KLAAS Claes Minnes , c.u. mr. blokmaker koper huis, loods plaats en steeg ten westen Havenplein 10 1659 237 211v0
MINNES, KLAAS Claes Minnes , c.u. mr. blokmaker koper huis, loods plaats en steeg ten westen Havenplein 10 1659 237 211v0
, verpachter grond Havenplein 10 1659 237 211v0
MINNES, KLAAS Claes Minnes , c.u. naastligger ten oosten Havenplein 10 1659 237 211v0
MINNES, KLAAS Claes Minnes , c.u. naastligger ten oosten Havenplein 10 1659 237 211v0
, naastligger ten zuiden Havenplein 10 1659 237 211v0
, naastligger ten westen Havenplein 10 1659 237 211v0
, naastligger ten noorden Havenplein 10 1659 237 211v0
KLASES, REIER Reyer Clases , c.u. blokmaker en schipper op Franeker verkoper Havenplein 10 1659 237 211v0
KLASES, REIER Reyer Clases , c.u. blokmaker en schipper op Franeker verkoper Havenplein 10 1659 237 211v0
KLASES, REIER Reyer Clases , c.u. blokmaker en schipper op Franeker verkoper Havenplein 10 1659 237 211v0
JANS, BEREND Beerend Jans Nuister koper huis en tuintje Havenplein 10 1808 268 134v0
JANS, BEREND Beerend Jans Nuister koper huis en tuintje Havenplein 10 1808 268 134v0
STROBAND, J. Stroband huurder Havenplein 10 1808 268 134v0
, WILLEM Willem Flacq kapitein naastligger ten oosten Havenplein 10 1808 268 134v0
, naastligger ten zuiden Havenplein 10 1808 268 134v0
, naastligger ten westen Havenplein 10 1808 268 134v0
, naastligger ten noorden Havenplein 10 1808 268 134v0
STROBAND, H. H. Stroband commies van toezicht verkoper Havenplein 10 1808 268 134v0
STROBAND, HENDRIK Henricus Stroband, ongehuwde jongman koper huis Havenplein 10 1806 267 219v0
STROBAND, P. P. Stroband, c.u. huurder Havenplein 10 1806 267 219v0
JOHANNES, GIJSBERT Gijsbert Johannes naastligger ten oosten Havenplein 10 1806 267 219v0
JOHANNES, GIJSBERT Gijsbert Johannes naastligger ten oosten Havenplein 10 1806 267 219v0
, naastligger ten zuiden Havenplein 10 1806 267 219v0
, het huis de Hopzak naastligger ten westen Havenplein 10 de Hopzak 1806 267 219v0
, naastligger ten noorden Havenplein 10 1806 267 219v0
CALANDER, FREERK Fredrik Calander koopman verkoper Havenplein 10 1806 267 219v0
BEIMA THOE KINGMA, JULIUS weledelgestrenge heer Julius Matthijs van Beima thoe Kingma secretaris Admiraliteit koper dwarshuis Havenplein 10 1780 259 266r0
WILDE, HARMEN [de geniaarde] Harmen de Wilde naastligger ten westen Havenplein 10 1780 259 266r0
MENALDA, POPPE [de geniaarde] Poppe Menalda naastligger ten westen Havenplein 10 1780 259 266r0
STEINVOORDEN, Steinvort bode Admiraliteit in Friesland naastligger ten oosten Havenplein 10 1780 259 266r0
, naastligger ten zuiden Havenplein 10 1780 259 266r0
, N. N. naastligger ten westen Havenplein 10 1780 259 266r0
, naastligger ten noorden Havenplein 10 1780 259 266r0
WOUDE, HENDRIK Henricus van der Woude koopman verkoper Havenplein 10 1780 259 266r0
CALANDER, FREERK Fredrik Calander hoedenkoopman koper huis Havenplein 10 1798 265 103r0
ANDRIES, ANTJE Anna Andries koper Havenplein 10 1798 265 103r0
ANDRIES, ANTJE Anna Andries koper Havenplein 10 1798 265 103r0
ANDRIES, ANTJE Anna Andries koper Havenplein 10 1798 265 103r0
EMMEN, Emmen commies huurder (p.j.) Havenplein 10 1798 265 103r0
JONG, EELKE Eeltje de Jong naastligger ten oosten Havenplein 10 1798 265 103r0
, naastligger ten zuiden Havenplein 10 1798 265 103r0
, het huis de Hopzak naastligger ten westen Havenplein 10 de Hopzak 1798 265 103r0
, naastligger ten noorden Havenplein 10 1798 265 103r0
BEIMA, JULIUS oud secretaris Julius Mathijs van Beyma thoe Kingma verkoper Havenplein 10 1798 265 103r0
KLASES, HAANTJE Haencke Claes koper kamer of huis, loods en ledige plaats en de halve steeg ten westen Havenplein 10 1613 229 132r0
KLASES, HAANTJE Haencke Claes koper kamer of huis, loods en ledige plaats en de halve steeg ten westen Havenplein 10 1613 229 132r0
KLASES, HAANTJE Haencke Claes koper kamer of huis, loods en ledige plaats en de halve steeg ten westen Havenplein 10 1613 229 132r0
JANS, GEERTJE Geertke Jans koper Havenplein 10 1613 229 132r0
JANS, GEERTJE Geertke Jans koper Havenplein 10 1613 229 132r0
, verpachter grond Havenplein 10 1613 229 132r0
, N. N. naastligger ten oosten Havenplein 10 1613 229 132r0
, N. N. naastligger ten zuiden Havenplein 10 1613 229 132r0
, naastligger ten westen Havenplein 10 1613 229 132r0
, N. N. naastligger ten noorden Havenplein 10 1613 229 132r0
RIENKS, WIETSE mr. Wytze Riencx verkoper Havenplein 10 1613 229 132r0
RIENKS, WIETSE mr. Wytze Riencx verkoper Havenplein 10 1613 229 132r0
, LIJSBET Lijsbeth koper twee kamers Havenplein 10 1598 228 116r0
, NICOLAAS wijlen Nicolaes Ericx koper Havenplein 10 1598 228 116r0
, verpachter grond ([voor 1/1]) Havenplein 10 1598 228 116r0
KORNELIS, KAREL Caerle Cornelis naastligger ten oosten Havenplein 10 1598 228 116r0
KORNELIS, KAREL Caerle Cornelis naastligger ten oosten Havenplein 10 1598 228 116r0
KORNELIS, KAREL Caerle Cornelis naastligger ten oosten Havenplein 10 1598 228 116r0
, N. N. naastligger ten zuiden Havenplein 10 1598 228 116r0
, naastligger ten westen Havenplein 10 1598 228 116r0
OKKES, JAKOB Jacob Ockes naastligger ten westen Havenplein 10 1598 228 116r0
OKKES, JAKOB Jacob Ockes naastligger ten westen Havenplein 10 1598 228 116r0
, naastligger ten noorden Havenplein 10 1598 228 116r0
KLASES, REINER Reyner Claesen verkoper Havenplein 10 1598 228 116r0
KLASES, REINER Reyner Claesen verkoper Havenplein 10 1598 228 116r0
KLASES, REINER Reyner Claesen verkoper Havenplein 10 1598 228 116r0
, JANKE Jantien Bartrams verkoper Havenplein 10 1598 228 116r0
PIETERS, PIER Pyer Pieters Sarser koper huis Havenplein 12 1603 228 350r0
PIETERS, PIER Pyer Pieters Sarser koper huis Havenplein 12 1603 228 350r0
DANIELS, EVA Eva Daniels koper Havenplein 12 1603 228 350r0
DANIELS, EVA Eva Daniels koper Havenplein 12 1603 228 350r0
DANIELS, EVA Eva Daniels koper Havenplein 12 1603 228 350r0
, verpachter grond Havenplein 12 1603 228 350r0
, LIJSBET Lijsbeth naastligger ten oosten ([staat: Lijsbeth Nicolaes Ericx weduwe]) Havenplein 12 1603 228 350r0
, NICOLAAS wijlen Nicolaes Ericx naastligger ten oosten Havenplein 12 1603 228 350r0
, N. N. naastligger ten zuiden Havenplein 12 1603 228 350r0
FRANSES, RIENK Rienck Fransen naastligger ten westen Havenplein 12 1603 228 350r0
FRANSES, RIENK Rienck Fransen naastligger ten westen Havenplein 12 1603 228 350r0
FRANSES, RIENK Rienck Fransen naastligger ten westen Havenplein 12 1603 228 350r0
, naastligger ten noorden Havenplein 12 1603 228 350r0
ALBERTS, JAN Jan Alberts goudsmid verkoper Havenplein 12 1603 228 350r0
ALBERTS, JAN Jan Alberts goudsmid verkoper Havenplein 12 1603 228 350r0
ALBERTS, JAN Jan Alberts goudsmid verkoper Havenplein 12 1603 228 350r0
AUKES, TRIJNTJE Trijnke Auckes verkoper Havenplein 12 1603 228 350r0
AUKES, TRIJNTJE Trijnke Auckes verkoper Havenplein 12 1603 228 350r0
AUKES, TRIJNTJE Trijnke Auckes verkoper Havenplein 12 1603 228 350r0
PIETERS, JELLE Jelle Pieters koper dwarshuis Havenplein 12 1633 233 119r0
PIETERS, JELLE Jelle Pieters koper dwarshuis Havenplein 12 1633 233 119r0
MEINTES, BERBER Barber Meyntes koper Havenplein 12 1633 233 119r0
MEINTES, BERBER Barber Meyntes koper Havenplein 12 1633 233 119r0
, verpachter grond ([staat: Lb]) Havenplein 12 1633 233 119r0
, twee daalders in specie toehaak Havenplein 12 1633 233 119r0
PAS, Bois Pas huurder Havenplein 12 1633 233 119r0
SCHELTES, JURJEN Jurgen Scheltes naastligger ten oosten Havenplein 12 1633 233 119r0
SCHELTES, JURJEN Jurgen Scheltes naastligger ten oosten Havenplein 12 1633 233 119r0
, naastligger ten zuiden Havenplein 12 1633 233 119r0
KLASES, HAANTJE Haentie Classes naastligger ten westen Havenplein 12 1633 233 119r0
KLASES, HAANTJE Haentie Classes naastligger ten westen Havenplein 12 1633 233 119r0
KLASES, HAANTJE Haentie Classes naastligger ten westen Havenplein 12 1633 233 119r0
, naastligger ten noorden Havenplein 12 1633 233 119r0
PIERS, PIETER Pyter Piers verkoper Havenplein 12 1633 233 119r0
PIERS, PIETER Pyter Piers verkoper Havenplein 12 1633 233 119r0
JETSES, WOUTER Wouter Jetzes koper huis Havenplein 12 1722 246 131v0
JETSES, WOUTER Wouter Jetzes koper huis Havenplein 12 1722 246 131v0
KORNELIS, JANKE Janke Cornelis koper Havenplein 12 1722 246 131v0
KORNELIS, JANKE Janke Cornelis koper Havenplein 12 1722 246 131v0
KORNELIS, JANKE Janke Cornelis koper Havenplein 12 1722 246 131v0
, verpachter grond Havenplein 12 1722 246 131v0
SALOMONS, SIKKE weduwe v Sicke Salomons naastligger ten oosten Havenplein 12 1722 246 131v0
SALOMONS, SIKKE weduwe v Sicke Salomons naastligger ten oosten Havenplein 12 1722 246 131v0
, naastligger ten zuiden Havenplein 12 1722 246 131v0
TEUNIS, ARJEN Arjen Teunis naastligger ten westen Havenplein 12 1722 246 131v0
TEUNIS, ARJEN Arjen Teunis naastligger ten westen Havenplein 12 1722 246 131v0
, naastligger ten noorden Havenplein 12 1722 246 131v0
JAKOBS, GERRIT Gerrit Jacobs , c.u. mr. lijnslager verkoper Havenplein 12 1722 246 131v0
JAKOBS, GERRIT Gerrit Jacobs , c.u. mr. lijnslager verkoper Havenplein 12 1722 246 131v0
STEINVOORDEN, PIETER Pieter Steinfordt bode Admiraliteit in Friesland koper huis en tuintje Havenplein 12 1774 258 183r0
ZIJLSTRA, AALTJE Aaltje Zijlstra koper Havenplein 12 1774 258 183r0
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis Zijlstra havenmeester naastligger ten oosten Havenplein 12 1774 258 183r0
, naastligger ten zuiden Havenplein 12 1774 258 183r0
WOLDE, de weduwe van wijlen van der Wolde naastligger ten westen Havenplein 12 1774 258 183r0
, naastligger ten noorden Havenplein 12 1774 258 183r0
GERRITS, ANTJE Antje Gerryts verkoper Havenplein 12 1774 258 183r0
GERRITS, ANTJE Antje Gerryts verkoper Havenplein 12 1774 258 183r0
TEUNIS, REMMERT wijlen Rimmert Theunis scheepstimmerbaas verkoper Havenplein 12 1774 258 183r0
TEUNIS, REMMERT wijlen Rimmert Theunis scheepstimmerbaas verkoper Havenplein 12 1774 258 183r0
JONGES, TRIJNTJE Trijn Jonges koper huis Havenplein 12 1604 228 389v0
JONGES, TRIJNTJE Trijn Jonges koper huis Havenplein 12 1604 228 389v0
GERRITS, SIEMEN Symen Gerryts koper Havenplein 12 1604 228 389v0
GERRITS, SIEMEN Symen Gerryts koper Havenplein 12 1604 228 389v0
JANS, HERE burgemeester Heere Jans naastligger ten oosten Havenplein 12 1604 228 389v0
JANS, HERE burgemeester Heere Jans naastligger ten oosten Havenplein 12 1604 228 389v0
, N. N. naastligger ten zuiden Havenplein 12 1604 228 389v0
, MARIA Mary naastligger ten westen Havenplein 12 1604 228 389v0
, JAN wijlen Jan Vlys naastligger ten westen Havenplein 12 1604 228 389v0
, N. N. naastligger ten noorden Havenplein 12 1604 228 389v0
, GERARDUS dr. Gerardus Hermanus advocaat Hof van Friesland eerdere eigenaar Havenplein 12 1604 228 389v0
SIETSES, JAN Jan Sytses verkoper Havenplein 12 1604 228 389v0
SIETSES, JAN Jan Sytses verkoper Havenplein 12 1604 228 389v0
HENDRIKS, TRIJNTJE Trijn Hendrix verkoper Havenplein 12 1604 228 389v0
HENDRIKS, TRIJNTJE Trijn Hendrix verkoper Havenplein 12 1604 228 389v0
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis scheepstimmerman koper huis Havenplein 12 1765 256 98v0
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis scheepstimmerman koper huis Havenplein 12 1765 256 98v0
GERRITS, ANTJE Antje Gerryts koper Havenplein 12 1765 256 98v0
GERRITS, ANTJE Antje Gerryts koper Havenplein 12 1765 256 98v0
, DIRK Dirk Nannings beurtschipper huurder (p.j.) Havenplein 12 1765 256 98v0
BLOK, TEUNIS pakhuis van Teunis Blok koopman naastligger ten oosten Havenplein 12 1765 256 98v0
, naastligger ten zuiden Havenplein 12 1765 256 98v0
WOUDE, de weduwe van wijlen commies van der Woude naastligger ten westen Havenplein 12 1765 256 98v0
, naastligger ten noorden Havenplein 12 1765 256 98v0
ZANDSTRA, DIRK ALBERTS Dirk Alberts Sanstra schipper verkoper Havenplein 12 1765 256 98v0
ZANDSTRA, DIRK ALBERTS Dirk Alberts Sanstra schipper verkoper Havenplein 12 1765 256 98v0
ZANDSTRA, DIRK ALBERTS Dirk Alberts Sanstra schipper verkoper Havenplein 12 1765 256 98v0
ZANDSTRA, SIETSKE DIRKS Sytske Dirks Sanstra koper door niaar huis Havenplein 12 1741 250 144v0
ZANDSTRA, SIETSKE DIRKS Sytske Dirks Sanstra koper door niaar huis Havenplein 12 1741 250 144v0
ZANDSTRA, SIETSKE DIRKS Sytske Dirks Sanstra koper door niaar huis Havenplein 12 1741 250 144v0
JOUKES, ALBERT Albert Jouckes , thans uitlandig schipper koper door niaar Havenplein 12 1741 250 144v0
JOUKES, ALBERT Albert Jouckes , thans uitlandig schipper koper door niaar Havenplein 12 1741 250 144v0
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks geniaarde koper Havenplein 12 1741 250 144v0
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks geniaarde koper Havenplein 12 1741 250 144v0
HORNSTRA, JANKE SIERKS Janneke Sierks Hornstra geniaarde koper Havenplein 12 1741 250 144v0
HORNSTRA, JANKE SIERKS Janneke Sierks Hornstra geniaarde koper Havenplein 12 1741 250 144v0
TALMA, SJOERD het pakhuis van Sioerd Talma, c.s. naastligger ten oosten Havenplein 12 1741 250 144v0
, naastligger ten zuiden Havenplein 12 1741 250 144v0
WOLDE, HEIN Hein van der Wolde schipper naastligger ten westen Havenplein 12 1741 250 144v0
, naastligger ten noorden Havenplein 12 1741 250 144v0
JETSES, WOUTER Wouter Jetses winkelier verkoper Havenplein 12 1741 250 144v0
JETSES, WOUTER Wouter Jetses winkelier verkoper Havenplein 12 1741 250 144v0
KORNELIS, JANKE Janke Cornelis winkelier verkoper Havenplein 12 1741 250 144v0
KORNELIS, JANKE Janke Cornelis winkelier verkoper Havenplein 12 1741 250 144v0
KORNELIS, JANKE Janke Cornelis winkelier verkoper Havenplein 12 1741 250 144v0
SIETSES, JAN Jan Sytzes koper huis Havenplein 12 1602 228 306v0
SIETSES, JAN Jan Sytzes koper huis Havenplein 12 1602 228 306v0
JANS, HERE Heere Jans bovenmeester naastligger ten oosten Havenplein 12 1602 228 306v0
JANS, HERE Heere Jans bovenmeester naastligger ten oosten Havenplein 12 1602 228 306v0
, N. N. naastligger ten zuiden Havenplein 12 1602 228 306v0
, MARIA Mary naastligger ten westen ([staat: Marij Jan Vlies weduwe]) Havenplein 12 1602 228 306v0
, JAN wijlen Jan Vlies naastligger ten westen Havenplein 12 1602 228 306v0
, naastligger ten noorden Havenplein 12 1602 228 306v0
HARMENS, GERRIT Gerrit Harmens advocaat Hof van friesland verkoper Havenplein 12 1602 228 306v0
HARMENS, GERRIT Gerrit Harmens advocaat Hof van friesland verkoper Havenplein 12 1602 228 306v0
, HARMEN Harmen G. Staads koopman koper huis en tuintje Havenplein 12 1801 266 16r0
POSTMA, ANTJE EVERTS Antje Everts Postma koper Havenplein 12 1801 266 16r0
POSTMA, ANTJE EVERTS Antje Everts Postma koper Havenplein 12 1801 266 16r0
POSTMA, ANTJE EVERTS Antje Everts Postma koper Havenplein 12 1801 266 16r0
POST, PIETER Pieter Post huurder (p.j.) Havenplein 12 1801 266 16r0
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis Zijlstra havenmeester naastligger ten oosten Havenplein 12 1801 266 16r0
, naastligger ten zuiden Havenplein 12 1801 266 16r0
, Clander kapitein naastligger ten westen Havenplein 12 1801 266 16r0
, naastligger ten noorden Havenplein 12 1801 266 16r0
JONG, ELTE Eltje P. de Jong zeilmaker verkoper Havenplein 12 1801 266 16r0
STEINVOORDEN, ANTJE Anna P. Steinfurt verkoper Havenplein 12 1801 266 16r0
STEINVOORDEN, JOHANNA Johanna Henrica Steinfort verkoper Havenplein 12 1801 266 16r0
DEPPE, EVERT Everhardus Deppe verkoper Havenplein 12 1801 266 16r0
KORNELIS, DIRKJE Dirk Cornelis oud schipper koper door niaar huis Havenplein 12 1806 267 288v0
KORNELIS, DIRKJE Dirk Cornelis oud schipper koper door niaar huis Havenplein 12 1806 267 288v0
KORNELIS, DIRKJE Dirk Cornelis oud schipper koper door niaar huis Havenplein 12 1806 267 288v0
, JAKOBJE Jacoba Jacobina Werndly geniaarde koper Havenplein 12 1806 267 288v0
ROSSUM, J. wijlen J. van Rossum geniaarde koper Havenplein 12 1806 267 288v0
STROBAND, Stroband naastligger ten oosten Havenplein 12 1806 267 288v0
, naastligger ten zuiden Havenplein 12 1806 267 288v0
, N. N. naastligger ten westen Havenplein 12 1806 267 288v0
, naastligger ten noorden Havenplein 12 1806 267 288v0
JOHANNES, GIJSBERT Gijsbert Johannes schuitschipper verkoper Havenplein 12 1806 267 288v0
JOHANNES, GIJSBERT Gijsbert Johannes schuitschipper verkoper Havenplein 12 1806 267 288v0
DIRKS, IEBELTJE Yebeltje Dirks verkoper Havenplein 12 1806 267 288v0
DIRKS, IEBELTJE Yebeltje Dirks verkoper Havenplein 12 1806 267 288v0
DIRKS, IEBELTJE Yebeltje Dirks verkoper Havenplein 12 1806 267 288v0
JOHANNES, GIJSBERT Gijsbert Johannes schuitschipper koper huis Havenplein 12 1804 267 41r0
JOHANNES, GIJSBERT Gijsbert Johannes schuitschipper koper huis Havenplein 12 1804 267 41r0
DIRKS, IEBELTJE Ybeltje Dirks koper Havenplein 12 1804 267 41r0
DIRKS, IEBELTJE Ybeltje Dirks koper Havenplein 12 1804 267 41r0
DIRKS, IEBELTJE Ybeltje Dirks koper Havenplein 12 1804 267 41r0
ROSSUM, de weduwe van wijlen van Rossum huurder Havenplein 12 1804 267 41r0
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis Zijlstra naastligger ten oosten Havenplein 12 1804 267 41r0
, naastligger ten zuiden Havenplein 12 1804 267 41r0
CALANDER, FREERK Fredrik Calander naastligger ten westen Havenplein 12 1804 267 41r0
, naastligger ten noorden Havenplein 12 1804 267 41r0
FABER, LUITJEN PIETERS Luitje Pieters Faber verkoper q.q. Havenplein 12 1804 267 41r0
FABER, LUITJEN PIETERS Luitje Pieters Faber verkoper q.q. Havenplein 12 1804 267 41r0
STAATS, HARMEN Harmen G. Staats verkoper Havenplein 12 1804 267 41r0
, WILLEM William Flacq kapitein koper huis Havenplein 12 1807 267 313r0
JOHANNES, GIJSBERT Gijsbert Johannes huurder Havenplein 12 1807 267 313r0
JOHANNES, GIJSBERT Gijsbert Johannes huurder Havenplein 12 1807 267 313r0
STROBAND, Stroband naastligger ten oosten Havenplein 12 1807 267 313r0
, naastligger ten zuiden Havenplein 12 1807 267 313r0
STROBAND, Stroband naastligger ten westen Havenplein 12 1807 267 313r0
, naastligger ten noorden Havenplein 12 1807 267 313r0
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis opziener van de Ballast Kay verkoper Havenplein 12 1807 267 313r0
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis opziener van de Ballast Kay verkoper Havenplein 12 1807 267 313r0
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis opziener van de Ballast Kay verkoper Havenplein 12 1807 267 313r0
, N. N. koper provisioneel huis met ledige plaats daarachter ([veiling om te bekomen 200-00-00 cg principaal en 25-02-00 cg kosten]) Havenplein 12 1602 228 322r0
, verpachter grond Havenplein 12 1602 228 322r0
, LIJSBET Lijsbeth naastligger ten oosten Havenplein 12 1602 228 322r0
, NICOLAAS wijlen Nicolaes Ericx naastligger ten oosten Havenplein 12 1602 228 322r0
, N. N. naastligger ten zuiden Havenplein 12 1602 228 322r0
, LIJSBET Lijsbeth naastligger ten westen Havenplein 12 1602 228 322r0
, NICOLAAS Nicolaes Ericx naastligger ten westen Havenplein 12 1602 228 322r0
, naastligger ten noorden Havenplein 12 1602 228 322r0
OENSES, GERRIT Gerryt Oenckes crediteur (triumphant) Havenplein 12 1602 228 322r0
OENSES, GERRIT Gerryt Oenckes crediteur (triumphant) Havenplein 12 1602 228 322r0
, GRIETJE Griedt verkoper (gesuccumbeerde) ([staat: Griedt Caerle Cornelis weduwe]) Havenplein 12 1602 228 322r0
KORNELIS, KAREL wijlen Caerle Cornelis verkoper (gesuccumbeerde) Havenplein 12 1602 228 322r0
KORNELIS, KAREL wijlen Caerle Cornelis verkoper (gesuccumbeerde) Havenplein 12 1602 228 322r0
KORNELIS, KAREL wijlen Caerle Cornelis verkoper (gesuccumbeerde) Havenplein 12 1602 228 322r0
MINNES, KLAAS Claes Minnes koper dwarshuis Havenplein 12 1642 235 34r0
MINNES, KLAAS Claes Minnes koper dwarshuis Havenplein 12 1642 235 34r0
PIETERS, TRIJNTJE Trintie Peters koper Havenplein 12 1642 235 34r0
PIETERS, TRIJNTJE Trintie Peters koper Havenplein 12 1642 235 34r0
, verpachter grond Havenplein 12 1642 235 34r0
SCHELTES, JURJEN Jurjen Scheltes naastligger ten oosten Havenplein 12 1642 235 34r0
SCHELTES, JURJEN Jurjen Scheltes naastligger ten oosten Havenplein 12 1642 235 34r0
, N. N. naastligger ten zuiden Havenplein 12 1642 235 34r0
KLASES, HAANTJE Haentie Classen naastligger ten westen Havenplein 12 1642 235 34r0
KLASES, HAANTJE Haentie Classen naastligger ten westen Havenplein 12 1642 235 34r0
KLASES, HAANTJE Haentie Classen naastligger ten westen Havenplein 12 1642 235 34r0
, naastligger ten noorden Havenplein 12 1642 235 34r0
PIETERS, JELLE Jelle Pyters , c.u. verkoper Havenplein 12 1642 235 34r0
PIETERS, JELLE Jelle Pyters , c.u. verkoper Havenplein 12 1642 235 34r0
JAKOBS, GERRIT Gerrit Jacobs mr. lijnslager koper huis Havenplein 12 1703 244 205v0
JAKOBS, GERRIT Gerrit Jacobs mr. lijnslager koper huis Havenplein 12 1703 244 205v0
KEIMPES, AUKJE Auckjen Keimpes koper Havenplein 12 1703 244 205v0
KEIMPES, AUKJE Auckjen Keimpes koper Havenplein 12 1703 244 205v0
, verpachter grond Havenplein 12 1703 244 205v0
, een rijksdaalder ter verering toehaak Havenplein 12 1703 244 205v0
GRAUDA, DIRK Dirk Grauda, c.u. huurder Havenplein 12 1703 244 205v0
SALOMONS, SIKKE Sicke Salomons havenmeester naastligger ten oosten Havenplein 12 1703 244 205v0
SALOMONS, SIKKE Sicke Salomons havenmeester naastligger ten oosten Havenplein 12 1703 244 205v0
, naastligger ten zuiden Havenplein 12 1703 244 205v0
ARJENS, AAFKE Aefke Arjens naastligger ten westen Havenplein 12 1703 244 205v0
ARJENS, AAFKE Aefke Arjens naastligger ten westen Havenplein 12 1703 244 205v0
ARJENS, AAFKE Aefke Arjens naastligger ten westen Havenplein 12 1703 244 205v0
, naastligger ten noorden Havenplein 12 1703 244 205v0
KORNELIS, SIEMEN Symon Cornelis mr. blokmaker verkoper van 1/3 Havenplein 12 1703 244 205v0
KORNELIS, SIEMEN Symon Cornelis mr. blokmaker verkoper van 1/3 Havenplein 12 1703 244 205v0
KORNELIS, SIEMEN Symon Cornelis mr. blokmaker verkoper van 1/3 Havenplein 12 1703 244 205v0
KORNELIS, JANKE Jancke Cornelis verkoper van 1/3 Havenplein 12 1703 244 205v0
KORNELIS, JANKE Jancke Cornelis verkoper van 1/3 Havenplein 12 1703 244 205v0
KORNELIS, JANKE Jancke Cornelis verkoper van 1/3 Havenplein 12 1703 244 205v0
ALLERTS, KLAAS Claes Allerts mr. bakker verkoper van 1/3 Havenplein 12 1703 244 205v0
ALLERTS, KLAAS Claes Allerts mr. bakker verkoper van 1/3 Havenplein 12 1703 244 205v0
ALLERTS, KLAAS Claes Allerts mr. bakker verkoper van 1/3 Havenplein 12 1703 244 205v0
KORNELIS, KLAAS Claes Cornelis verkoper van 1/3 Havenplein 12 1703 244 205v0
KORNELIS, KLAAS Claes Cornelis verkoper van 1/3 Havenplein 12 1703 244 205v0
KORNELIS, KLAAS Claes Cornelis verkoper van 1/3 Havenplein 12 1703 244 205v0
OEVER, ARJEN Ary van den Oever grootschipper koper huis, tuin, bleekveld Havenplein 12 1809 268 294v0
, J. J. Dominicus huurder Havenplein 12 1809 268 294v0
ROSSUM, de weduwe van wijlen van Rossum naastligger ten oosten Havenplein 12 1809 268 294v0
, naastligger ten zuiden Havenplein 12 1809 268 294v0
NUIS, Nuis naastligger ten westen Havenplein 12 1809 268 294v0
, naastligger ten noorden Havenplein 12 1809 268 294v0
WIJMA, SJOERD Sjoerd S. Wijma advocaat verkoper q.q. Havenplein 12 1809 268 294v0
, de weduwe van wijlen Flack kapitein verkoper Havenplein 12 1809 268 294v0
, N. N. koper provisioneel huis met ledige plaats ([veiling om te bekomen 1080-00-00 cg principaal, en kosten]) Havenplein 12 1600 228 234v0
, verpachter grond Havenplein 12 1600 228 234v0
, LIJSBET Lijsbeth naastligger ten oosten Havenplein 12 1600 228 234v0
, NICOLAAS wijlen mr. Nicolaes Ericx naastligger ten oosten Havenplein 12 1600 228 234v0
, N. N. naastligger ten zuiden Havenplein 12 1600 228 234v0
, LIJSBET Lijsbeth naastligger ten westen Havenplein 12 1600 228 234v0
, NICOLAAS wijlen mr. Nicolaes Ericx naastligger ten westen Havenplein 12 1600 228 234v0
, naastligger ten noorden Havenplein 12 1600 228 234v0
KORNELIS, REINER Reyner Cornelis Rijkeleelck crediteur (triumphant) Havenplein 12 1600 228 234v0
KORNELIS, REINER Reyner Cornelis Rijkeleelck crediteur (triumphant) Havenplein 12 1600 228 234v0
KORNELIS, REINER Reyner Cornelis Rijkeleelck crediteur (triumphant) Havenplein 12 1600 228 234v0
STOFFELS, JAN Jan Stoffels verkoper (gesuccumbeerde) Havenplein 12 1600 228 234v0
STOFFELS, JAN Jan Stoffels verkoper (gesuccumbeerde) Havenplein 12 1600 228 234v0
KORNELIS, KAREL Caerle Cornelis verkoper (gesuccumbeerde) Havenplein 12 1600 228 234v0
KORNELIS, KAREL Caerle Cornelis verkoper (gesuccumbeerde) Havenplein 12 1600 228 234v0
KORNELIS, KAREL Caerle Cornelis verkoper (gesuccumbeerde) Havenplein 12 1600 228 234v0
JANS, GRIETJE Grietien Jans verkoper (gesuccumbeerde) Havenplein 12 1600 228 234v0
JANS, GRIETJE Grietien Jans verkoper (gesuccumbeerde) Havenplein 12 1600 228 234v0
BLOK, TEUNIS Teunis Blok koper pakhuis Havenplein 14 1763 255 227r0
POSTHUMA, DOUWTJE DOUWES Douwtje Douwes Posthuma koper Havenplein 14 1763 255 227r0
POSTHUMA, DOUWTJE DOUWES Douwtje Douwes Posthuma koper Havenplein 14 1763 255 227r0
POSTHUMA, DOUWTJE DOUWES Douwtje Douwes Posthuma koper Havenplein 14 1763 255 227r0
BROUWER, REIN HOITES Rein Hoytes Brouwer naastligger ten oosten Havenplein 14 1763 255 227r0
BROUWER, REIN HOITES Rein Hoytes Brouwer naastligger ten oosten Havenplein 14 1763 255 227r0
, N. N. naastligger ten zuiden Havenplein 14 1763 255 227r0
, N. N. naastligger ten westen Havenplein 14 1763 255 227r0
, naastligger ten noorden Havenplein 14 1763 255 227r0
SCHAAF, ELSKE Elsje Schaaf verkoper Havenplein 14 1763 255 227r0
TALMA, SIEBREN wijlen Sybrand Talma koopman verkoper Havenplein 14 1763 255 227r0
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claesen Fonteyn koper 1/2 huis Havenplein 14 1684 242 56r0
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claesen Fonteyn koper 1/2 huis Havenplein 14 1684 242 56r0
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claesen Fonteyn koper 1/2 huis Havenplein 14 1684 242 56r0
ADAM, AATJE PIETERS Attie Pytters de Adam koper Havenplein 14 1684 242 56r0
ADAM, AATJE PIETERS Attie Pytters de Adam koper Havenplein 14 1684 242 56r0
, verpachter grond ([6-00-00 cg voor 1/1]) Havenplein 14 1684 242 56r0
, een valueerde rijksdaalder voor het jongste kind van de verkoperse toehaak Havenplein 14 1684 242 56r0
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claesen Fonteyn eigenaar van 1/2 Havenplein 14 1684 242 56r0
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claesen Fonteyn eigenaar van 1/2 Havenplein 14 1684 242 56r0
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claesen Fonteyn eigenaar van 1/2 Havenplein 14 1684 242 56r0
ADAM, AATJE PIETERS Attie Pytters de Adam eigenaar van 1/2 Havenplein 14 1684 242 56r0
ADAM, AATJE PIETERS Attie Pytters de Adam eigenaar van 1/2 Havenplein 14 1684 242 56r0
FONTEIN, JURJEN KLASES het dwarshuis van de kopers Jurjen Claesen Fonteyn, c.u. naastligger ten oosten Havenplein 14 1684 242 56r0
FONTEIN, JURJEN KLASES het dwarshuis van de kopers Jurjen Claesen Fonteyn, c.u. naastligger ten oosten Havenplein 14 1684 242 56r0
FONTEIN, JURJEN KLASES het dwarshuis van de kopers Jurjen Claesen Fonteyn, c.u. naastligger ten oosten Havenplein 14 1684 242 56r0
, N. N. naastligger ten zuiden Havenplein 14 1684 242 56r0
, N. N. naastligger ten westen Havenplein 14 1684 242 56r0
, naastligger ten noorden Havenplein 14 1684 242 56r0
DIRKS, MEINTJE Meyn Dirx verkoper Havenplein 14 1684 242 56r0
DIRKS, MEINTJE Meyn Dirx verkoper Havenplein 14 1684 242 56r0
DIRKS, MEINTJE Meyn Dirx verkoper Havenplein 14 1684 242 56r0
VLIET, ANNE JAKOBS wijlen Anne Jacobs Vliet wijdschipper verkoper Havenplein 14 1684 242 56r0
VLIET, ANNE JAKOBS wijlen Anne Jacobs Vliet wijdschipper verkoper Havenplein 14 1684 242 56r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Ansche Ypes Zeestra verkoper Havenplein 14 1684 242 56r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Ansche Ypes Zeestra verkoper Havenplein 14 1684 242 56r0
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis Zijlstra havenmeester koper pakhuis en plaats Havenplein 14 1774 258 166r0
AARTS, JETSKE Jetske Aarts koper Havenplein 14 1774 258 166r0
AARTS, JETSKE Jetske Aarts koper Havenplein 14 1774 258 166r0
AARTS, JETSKE Jetske Aarts koper Havenplein 14 1774 258 166r0
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis Zijlstra havenmeester naastligger ten oosten Havenplein 14 1774 258 166r0
AARTS, JETSKE Jetske Aarts naastligger ten oosten Havenplein 14 1774 258 166r0
AARTS, JETSKE Jetske Aarts naastligger ten oosten Havenplein 14 1774 258 166r0
AARTS, JETSKE Jetske Aarts naastligger ten oosten Havenplein 14 1774 258 166r0
, N. N. naastligger ten zuiden Havenplein 14 1774 258 166r0
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis naastligger ten westen Havenplein 14 1774 258 166r0
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis naastligger ten westen Havenplein 14 1774 258 166r0
, naastligger ten noorden Havenplein 14 1774 258 166r0
BLOK, KORNELIS Cornelis Blok mr. verver en glasmaker verkoper Havenplein 14 1774 258 166r0
BLOK, TEUNIS wijlen zijn broeder Theunis Blok koopman erflater Havenplein 14 1774 258 166r0
SCHELTES, JURJEN Jurian Scheltis koper westelijke van twee kamers Havenplein 14 1623 230 349r0
SCHELTES, JURJEN Jurian Scheltis koper westelijke van twee kamers Havenplein 14 1623 230 349r0
WILLEMS, MARTJEN Martyen Willems koper Havenplein 14 1623 230 349r0
WILLEMS, MARTJEN Martyen Willems koper Havenplein 14 1623 230 349r0
, verpachter grond Havenplein 14 1623 230 349r0
, naastligger ten oosten Havenplein 14 1623 230 349r0
SCHELTES, TJEBBE de weduwe van wijlen Tiebbe Scheltis naastligger ten oosten Havenplein 14 1623 230 349r0
SCHELTES, TJEBBE de weduwe van wijlen Tiebbe Scheltis naastligger ten oosten Havenplein 14 1623 230 349r0
, N. N. naastligger ten zuiden Havenplein 14 1623 230 349r0
, PIER Pier sarchier naastligger ten westen Havenplein 14 1623 230 349r0
, naastligger ten noorden Havenplein 14 1623 230 349r0
SCHELTES, JAN Jan Scheltis verkoper Havenplein 14 1623 230 349r0
SCHELTES, JAN Jan Scheltis verkoper Havenplein 14 1623 230 349r0
NICOLAAS, NEELTJE Neeltie Niclaes verkoper Havenplein 14 1623 230 349r0
NICOLAAS, NEELTJE Neeltie Niclaes verkoper Havenplein 14 1623 230 349r0
SALOMONS, SIKKE Sicco Salamons havenmeester koper huis met plaatske Havenplein 14 1702 244 156v0
SALOMONS, SIKKE Sicco Salamons havenmeester koper huis met plaatske Havenplein 14 1702 244 156v0
DOUWES, BAUKJE Baukjen Douwes koper Havenplein 14 1702 244 156v0
DOUWES, BAUKJE Baukjen Douwes koper Havenplein 14 1702 244 156v0
DOUWES, BAUKJE Baukjen Douwes koper Havenplein 14 1702 244 156v0
, verpachter grond Havenplein 14 1702 244 156v0
HEMERT, JAN Jan Hemert naastligger ten oosten Havenplein 14 1702 244 156v0
KLASES, MINNE Minne Clasen , c.s. naastligger ten zuiden Havenplein 14 1702 244 156v0
KLASES, MINNE Minne Clasen , c.s. naastligger ten zuiden Havenplein 14 1702 244 156v0
KLASES, MINNE Minne Clasen , c.s. naastligger ten zuiden Havenplein 14 1702 244 156v0
KLASES, KORNELIS de weduwe van wijlen Cornelis Clasens naastligger ten westen Havenplein 14 1702 244 156v0
KLASES, KORNELIS de weduwe van wijlen Cornelis Clasens naastligger ten westen Havenplein 14 1702 244 156v0
KLASES, KORNELIS de weduwe van wijlen Cornelis Clasens naastligger ten westen Havenplein 14 1702 244 156v0
, naastligger ten noorden Havenplein 14 1702 244 156v0
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reiner Gijsberts Fontein verkoper Havenplein 14 1702 244 156v0
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reiner Gijsberts Fontein verkoper Havenplein 14 1702 244 156v0
TALMA, SJOERD Sjoerd Talma wijnhandelaar en koopman aanhandelaar pakhuis onder een dak met de oostelijke naastligger Havenplein 14 1735 249 46v0
WIJNSMA, GEERTJE KLASES Geertie Clases Wijnsma aanhandelaar Havenplein 14 1735 249 46v0
WIJNSMA, GEERTJE KLASES Geertie Clases Wijnsma aanhandelaar Havenplein 14 1735 249 46v0
WIJNSMA, GEERTJE KLASES Geertie Clases Wijnsma aanhandelaar Havenplein 14 1735 249 46v0
, verpachter grond Havenplein 14 1735 249 46v0
, een woning onder een dak met het verkochte naastligger ten oosten Havenplein 14 1735 249 46v0
, naastligger ten zuiden Havenplein 14 1735 249 46v0
JETSES, WOUTER Wouter Jetses schipper naastligger ten westen Havenplein 14 1735 249 46v0
JETSES, WOUTER Wouter Jetses schipper naastligger ten westen Havenplein 14 1735 249 46v0
, naastligger ten noorden Havenplein 14 1735 249 46v0
DOUWES, BAUKJE Baukien Douwes verwandelaar Havenplein 14 1735 249 46v0
DOUWES, BAUKJE Baukien Douwes verwandelaar Havenplein 14 1735 249 46v0
DOUWES, BAUKJE Baukien Douwes verwandelaar Havenplein 14 1735 249 46v0
BROERS, WIEBREN Wybren Broers mr. timmerman koper huis Havenplein 16 1794 264 192v0
BROERS, WIEBREN Wybren Broers mr. timmerman koper huis Havenplein 16 1794 264 192v0
BROERS, WIEBREN Wybren Broers mr. timmerman koper huis Havenplein 16 1794 264 192v0
BROERS, JAN Jan Broers mr. timmerman koper Havenplein 16 1794 264 192v0
BROERS, JAN Jan Broers mr. timmerman koper Havenplein 16 1794 264 192v0
BROERS, JAN Jan Broers mr. timmerman koper Havenplein 16 1794 264 192v0
, verpachter grond Havenplein 16 1794 264 192v0
JANS, TOBIAS Tobias Jans , c.u. huurder (p.j.) Havenplein 16 1794 264 192v0
JANS, TOBIAS Tobias Jans , c.u. huurder (p.j.) Havenplein 16 1794 264 192v0
, naastligger ten oosten Havenplein 16 1794 264 192v0
, naastligger ten zuiden Havenplein 16 1794 264 192v0
ZIJLSTRA, C. D. Zijlstra naastligger ten westen Havenplein 16 1794 264 192v0
ZIJLSTRA, C. D. Zijlstra naastligger ten noorden Havenplein 16 1794 264 192v0
SLUIS, PIETER Pieter M. van der Sluis luitenant verkoper q.q. Havenplein 16 1794 264 192v0
HANNEMA, JAN Jan Hannema koopman verkoper q.q. Havenplein 16 1794 264 192v0
FREERKS, WIEGER wijlen Wieger Fredriks stadsbierdrager verkoper Havenplein 16 1794 264 192v0
FREERKS, WIEGER wijlen Wieger Fredriks stadsbierdrager verkoper Havenplein 16 1794 264 192v0
KLASES, MINNE Minne Claessen mr. blokmaker koper 1/2 kamer Havenplein 16 1717 245 307v0
KLASES, MINNE Minne Claessen mr. blokmaker koper 1/2 kamer Havenplein 16 1717 245 307v0
KLASES, MINNE Minne Claessen mr. blokmaker koper 1/2 kamer Havenplein 16 1717 245 307v0
KLASES, MINNE Minne Claessen mr. blokmaker eigenaar van 1/2 Havenplein 16 1717 245 307v0
KLASES, MINNE Minne Claessen mr. blokmaker eigenaar van 1/2 Havenplein 16 1717 245 307v0
KLASES, MINNE Minne Claessen mr. blokmaker eigenaar van 1/2 Havenplein 16 1717 245 307v0
, N. N. naastligger ten oosten Havenplein 16 1717 245 307v0
, N. N. naastligger ten zuiden Havenplein 16 1717 245 307v0
, N. N. naastligger ten westen Havenplein 16 1717 245 307v0
, N. N. naastligger ten noorden Havenplein 16 1717 245 307v0
HENDRIKS, SJOUKJE Sjoukjen Hendricks verkoper Havenplein 16 1717 245 307v0
HENDRIKS, SJOUKJE Sjoukjen Hendricks verkoper Havenplein 16 1717 245 307v0
SIEBES, TJEERD wijlen Tieerd Sybes verkoper Havenplein 16 1717 245 307v0
SIEBES, TJEERD wijlen Tieerd Sybes verkoper Havenplein 16 1717 245 307v0
GERRITS, ANTJE juffrouw Anna Geryts van Houdt aanhandelaar 1 van drie kamers aan elkaar, plaats en steeg Havenplein 16 1601 228 253r0
GERRITS, ANTJE juffrouw Anna Geryts van Houdt aanhandelaar 1 van drie kamers aan elkaar, plaats en steeg Havenplein 16 1601 228 253r0
ENS, THOMAS wijlen dr. Thomas Ens aanhandelaar Havenplein 16 1601 228 253r0
, verpachter grond Havenplein 16 1601 228 253r0
, naastligger ten oosten Havenplein 16 1601 228 253r0
, N. N. naastligger ten zuiden Havenplein 16 1601 228 253r0
, N. N. naastligger ten westen Havenplein 16 1601 228 253r0
, N. N. naastligger ten noorden Havenplein 16 1601 228 253r0
KLASES, REINER Reyner Claesen eerdere eigenaar Havenplein 16 1601 228 253r0
KLASES, REINER Reyner Claesen eerdere eigenaar Havenplein 16 1601 228 253r0
KLASES, REINER Reyner Claesen eerdere eigenaar Havenplein 16 1601 228 253r0
AUGUSTINUS, IEPE Epe Augustinus verwandelaar Havenplein 16 1601 228 253r0
AUGUSTINUS, IEPE Epe Augustinus verwandelaar Havenplein 16 1601 228 253r0
AUGUSTINUS, IEPE Epe Augustinus verwandelaar Havenplein 16 1601 228 253r0
AUGUSTINUS, IEPE Ipe Augustinus rentmeester van Workum koper drie kamers met steeg met het achterland en de ledige plaats Havenplein 16 1601 228 262v0
AUGUSTINUS, IEPE Ipe Augustinus rentmeester van Workum koper drie kamers met steeg met het achterland en de ledige plaats Havenplein 16 1601 228 262v0
AUGUSTINUS, IEPE Ipe Augustinus rentmeester van Workum koper drie kamers met steeg met het achterland en de ledige plaats Havenplein 16 1601 228 262v0
, naastligger ten oosten Havenplein 16 1601 228 262v0
, de blokhuisvijver naastligger ten zuiden Havenplein 16 1601 228 262v0
, N. N. naastligger ten westen Havenplein 16 1601 228 262v0
, N. N. naastligger ten noorden Havenplein 16 1601 228 262v0
KLASES, REINER Reyner Claessen verkoper Havenplein 16 1601 228 262v0
KLASES, REINER Reyner Claessen verkoper Havenplein 16 1601 228 262v0
KLASES, REINER Reyner Claessen verkoper Havenplein 16 1601 228 262v0
, JANKE Jannetgien Bantrams verkoper Havenplein 16 1601 228 262v0
SIKKES, SIKKE het kindskind van Sicke Sickes koper kamer Havenplein 16 1632 233 41r0
SIKKES, SIKKE het kindskind van Sicke Sickes koper kamer Havenplein 16 1632 233 41r0
JANS, JAN Jan Jansen Deecken koper q.q. Havenplein 16 1632 233 41r0
JANS, JAN Jan Jansen Deecken koper q.q. Havenplein 16 1632 233 41r0
, verpachter grond Havenplein 16 1632 233 41r0
HILLES, SIETSE Sytse Hilles naastligger ten oosten Havenplein 16 1632 233 41r0
HILLES, SIETSE Sytse Hilles naastligger ten oosten Havenplein 16 1632 233 41r0
, N. N. naastligger ten zuiden Havenplein 16 1632 233 41r0
MINNERTS, GERRIT Gerryt Minnerts naastligger ten westen Havenplein 16 1632 233 41r0
MINNERTS, GERRIT Gerryt Minnerts naastligger ten westen Havenplein 16 1632 233 41r0
, N. N. naastligger ten noorden Havenplein 16 1632 233 41r0
JANS, PIETER Pieter Jansen verkoper Havenplein 16 1632 233 41r0
JANS, PIETER Pieter Jansen verkoper Havenplein 16 1632 233 41r0
FRANSES, UILKJE Uulck Fransen verkoper Havenplein 16 1632 233 41r0
FRANSES, UILKJE Uulck Fransen verkoper Havenplein 16 1632 233 41r0
FRANSES, UILKJE Uulck Fransen verkoper Havenplein 16 1632 233 41r0
JOHANNES, AALTJE Aeltie Johannis koper kamer Havenplein 16 1686 242 127r0
JOHANNES, AALTJE Aeltie Johannis koper kamer Havenplein 16 1686 242 127r0
HINNES, HENDRIK wijlen Hendrick Hennes koper Havenplein 16 1686 242 127r0
HINNES, HENDRIK wijlen Hendrick Hennes koper Havenplein 16 1686 242 127r0
, verpachter grond Havenplein 16 1686 242 127r0
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Classen Fonteyn naastligger ten oosten Havenplein 16 1686 242 127r0
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Classen Fonteyn naastligger ten oosten Havenplein 16 1686 242 127r0
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Classen Fonteyn naastligger ten oosten Havenplein 16 1686 242 127r0
BILKER, KLAAS DIRKS Claas Dirx Bilkert naastligger ten zuiden Havenplein 16 1686 242 127r0
BILKER, KLAAS DIRKS Claas Dirx Bilkert naastligger ten zuiden Havenplein 16 1686 242 127r0
BILKER, KLAAS DIRKS Claas Dirx Bilkert naastligger ten zuiden Havenplein 16 1686 242 127r0
VERMEERS, GILLES Gillis Vermeers naastligger ten westen Havenplein 16 1686 242 127r0
VERMEERS, GILLES Gillis Vermeers naastligger ten noorden Havenplein 16 1686 242 127r0
KLASES, RINTJE Rintie Clasen verkoper Havenplein 16 1686 242 127r0
KLASES, RINTJE Rintie Clasen verkoper Havenplein 16 1686 242 127r0
KLASES, RINTJE Rintie Clasen verkoper Havenplein 16 1686 242 127r0
FREERKS, WIEGER Wieger Frederiks bierdrager koper huis Havenplein 16 1786 262 133r0
FREERKS, WIEGER Wieger Frederiks bierdrager koper huis Havenplein 16 1786 262 133r0
, verpachter grond Havenplein 16 1786 262 133r0
JOHANNES, JOHANNES Johan Johannes , c.u. huurder Havenplein 16 1786 262 133r0
JOHANNES, JOHANNES Johan Johannes , c.u. huurder Havenplein 16 1786 262 133r0
, naastligger ten oosten Havenplein 16 1786 262 133r0
, naastligger ten zuiden Havenplein 16 1786 262 133r0
STEINVOORDEN, PIETER Pieter Steinfurth naastligger ten westen Havenplein 16 1786 262 133r0
ZIJLSTRA, C. Zijlstra naastligger ten noorden Havenplein 16 1786 262 133r0
VEER, CHRISTINA Cristina de Veer verkoper Havenplein 16 1786 262 133r0
BEVA, EVERT wijlen Evert Beva koopman verkoper Havenplein 16 1786 262 133r0
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis oud schuitschipper koper huis Havenplein 16 1802 266 69v0
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis oud schuitschipper koper huis Havenplein 16 1802 266 69v0
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis oud schuitschipper koper huis Havenplein 16 1802 266 69v0
, verpachter grond Havenplein 16 1802 266 69v0
JANS, TOBIAS Tobias Jans , c.u. huurder Havenplein 16 1802 266 69v0
JANS, TOBIAS Tobias Jans , c.u. huurder Havenplein 16 1802 266 69v0
, naastligger ten oosten Havenplein 16 1802 266 69v0
, naastligger ten zuiden Havenplein 16 1802 266 69v0
ZIJLSTRA, C. D. Zijlstra naastligger ten westen Havenplein 16 1802 266 69v0
ZIJLSTRA, C. D. Zijlstra naastligger ten noorden Havenplein 16 1802 266 69v0
BROERS, WIEBREN Wybren Broers huistimmerman verkoper Havenplein 16 1802 266 69v0
BROERS, WIEBREN Wybren Broers huistimmerman verkoper Havenplein 16 1802 266 69v0
BROERS, WIEBREN Wybren Broers huistimmerman verkoper Havenplein 16 1802 266 69v0
BROERS, JAN Jan Broers huistimmerman verkoper Havenplein 16 1802 266 69v0
BROERS, JAN Jan Broers huistimmerman verkoper Havenplein 16 1802 266 69v0
BROERS, JAN Jan Broers huistimmerman verkoper Havenplein 16 1802 266 69v0
MINNES, KLAAS Claes Minnes koper kamer Havenplein 16 1656 237 72v0
MINNES, KLAAS Claes Minnes koper kamer Havenplein 16 1656 237 72v0
, verpachter grond Havenplein 16 1656 237 72v0
HILLES, SIETSE Sytse Hilles naastligger ten oosten Havenplein 16 1656 237 72v0
HILLES, SIETSE Sytse Hilles naastligger ten oosten Havenplein 16 1656 237 72v0
, N. N. naastligger ten zuiden Havenplein 16 1656 237 72v0
MINNERTS, GERRIT Gerryt Minnerts naastligger ten westen Havenplein 16 1656 237 72v0
MINNERTS, GERRIT Gerryt Minnerts naastligger ten westen Havenplein 16 1656 237 72v0
, N. N. naastligger ten noorden Havenplein 16 1656 237 72v0
WIEBES, BAUKJE de erfgenamen van wijlen Bauck Wybes verkoper Havenplein 16 1656 237 72v0
WIEBES, BAUKJE de erfgenamen van wijlen Bauck Wybes verkoper Havenplein 16 1656 237 72v0
BEEM, FILIPPUS Philip Willem Beem commies convooien en licenten koper huis Havenplein 18a 1742 250 263v0
, verpachter grond Havenplein 18a 1742 250 263v0
, naastligger ten oosten Havenplein 18a 1742 250 263v0
MINNES, REINOU Reinouke Minnes naastligger ten zuiden Havenplein 18a 1742 250 263v0
MINNES, REINOU Reinouke Minnes naastligger ten zuiden Havenplein 18a 1742 250 263v0
TALMA, SJOERD Sjoerd Talma naastligger ten westen Havenplein 18a 1742 250 263v0
, naastligger ten noorden Havenplein 18a 1742 250 263v0
PIETERS, JANKE Janke Pyters verkoper Havenplein 18a 1742 250 263v0
PIETERS, JANKE Janke Pyters verkoper Havenplein 18a 1742 250 263v0
GOSSES, PIETER wijlen Pyter Gosses verkoper Havenplein 18a 1742 250 263v0
GOSSES, PIETER wijlen Pyter Gosses verkoper Havenplein 18a 1742 250 263v0
, JAKOMINA Jacomyna Werrendly koper huis, pakhuis en plaats Havenplein 18 1808 268 38r0
ROSSUM, wijlen de Heer van Rossum koper Havenplein 18 1808 268 38r0
, verpachter grond Havenplein 18 1808 268 38r0
JANS, MINKE wijlen Minke Jans huurder Havenplein 18 1808 268 38r0
JANS, MINKE wijlen Minke Jans huurder Havenplein 18 1808 268 38r0
PIETERS, KLAAS wijlen Claas Pieters huurder Havenplein 18 1808 268 38r0
PIETERS, KLAAS wijlen Claas Pieters huurder Havenplein 18 1808 268 38r0
, naastligger ten oosten Havenplein 18 1808 268 38r0
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis naastligger ten zuiden Havenplein 18 1808 268 38r0
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis naastligger ten zuiden Havenplein 18 1808 268 38r0
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis naastligger ten zuiden Havenplein 18 1808 268 38r0
, WILLEM William Vlek naastligger ten westen Havenplein 18 1808 268 38r0
, naastligger ten noorden Havenplein 18 1808 268 38r0
ZIJLSTRA, KORNELIS D. Cornelis D. Zijlstra verkoper Havenplein 18 1808 268 38r0
ZIJLSTRA, KORNELIS D. Cornelis D. Zijlstra verkoper Havenplein 18 1808 268 38r0
ZIJLSTRA, KORNELIS D. Cornelis D. Zijlstra verkoper Havenplein 18 1808 268 38r0
MINNERTS, GERRIT Gerryt Minnerts koper oostelijke van twee kamers Havenplein 18a 1622 230 320v0
MINNERTS, GERRIT Gerryt Minnerts koper oostelijke van twee kamers Havenplein 18a 1622 230 320v0
, HISKE His Bentus koper Havenplein 18a 1622 230 320v0
, verpachter grond Havenplein 18a 1622 230 320v0
, naastligger ten oosten Havenplein 18a 1622 230 320v0
SCHELTES, TJEBBE Tyebbe Scheltis naastligger ten oosten Havenplein 18a 1622 230 320v0
SCHELTES, TJEBBE Tyebbe Scheltis naastligger ten oosten Havenplein 18a 1622 230 320v0
JAKOBS, FRANS Frans Jacobs naastligger ten zuiden Havenplein 18a 1622 230 320v0
JAKOBS, FRANS Frans Jacobs naastligger ten zuiden Havenplein 18a 1622 230 320v0
, N. N. naastligger ten westen Havenplein 18a 1622 230 320v0
, naastligger ten noorden Havenplein 18a 1622 230 320v0
SCHELTES, JAN Jan Scheltis verkoper Havenplein 18a 1622 230 320v0
SCHELTES, JAN Jan Scheltis verkoper Havenplein 18a 1622 230 320v0
NICOLAAS, NEELTJE Neeltie Nicolaes verkoper Havenplein 18a 1622 230 320v0
NICOLAAS, NEELTJE Neeltie Nicolaes verkoper Havenplein 18a 1622 230 320v0
SEERPS, SIEBREN Sybrandt Seerps koper huis daer den Vergulden Hulck uuthanght Havenplein 18a de Vergulde Hulk 1605 228 490r0
SEERPS, SIEBREN Sybrandt Seerps koper huis daer den Vergulden Hulck uuthanght Havenplein 18a de Vergulde Hulk 1605 228 490r0
IEDES, AATJE wijlen Attke Ydes koper Havenplein 18a 1605 228 490r0
IEDES, AATJE wijlen Attke Ydes koper Havenplein 18a 1605 228 490r0
, verpachter grond Havenplein 18a 1605 228 490r0
JANS, AART Aert Jansen bewoner Havenplein 18a 1605 228 490r0
JANS, AART Aert Jansen bewoner Havenplein 18a 1605 228 490r0
PIETERS, SIETSKE Sydts Pieters bewoner Havenplein 18a 1605 228 490r0
PIETERS, SIETSKE Sydts Pieters bewoner Havenplein 18a 1605 228 490r0
, naastligger ten oosten Havenplein 18a 1605 228 490r0
ARJENS, ARJEN de keuken van Ariaen Ariaens , c.s. naastligger ten oosten Havenplein 18a 1605 228 490r0
ARJENS, ARJEN de keuken van Ariaen Ariaens , c.s. naastligger ten oosten Havenplein 18a 1605 228 490r0
ARJENS, ARJEN de keuken van Ariaen Ariaens , c.s. naastligger ten oosten Havenplein 18a 1605 228 490r0
, ANTJE het verkochte huis van Anna naastligger ten zuiden ([staat: Anna Jelle Syckes]) Havenplein 18a 1605 228 490r0
SIKKES, JELLE Jelle Syckes naastligger ten zuiden Havenplein 18a 1605 228 490r0
SIKKES, JELLE Jelle Syckes naastligger ten zuiden Havenplein 18a 1605 228 490r0
JANS, HERE burgemeester Heere Jansen naastligger ten westen Havenplein 18a 1605 228 490r0
JANS, HERE burgemeester Heere Jansen naastligger ten westen Havenplein 18a 1605 228 490r0
, naastligger ten noorden Havenplein 18a 1605 228 490r0
BONNES, JETSE Jetse Boens verkoper van 1/4 Havenplein 18a 1605 228 490r0
BONNES, JETSE Jetse Boens verkoper van 1/4 Havenplein 18a 1605 228 490r0
BONNES, JETSE Jetse Boens verkoper van 1/4 Havenplein 18a 1605 228 490r0
TJEBBES, SJOERD Syuerdt Tiebbes , nomine matris verkoper van 1/4 Havenplein 18a 1605 228 490r0
TJEBBES, SJOERD Syuerdt Tiebbes , nomine matris verkoper van 1/4 Havenplein 18a 1605 228 490r0
WIERDS, ANDRIES Andries Wyerdts , q.q. verkoper van 1/2 Havenplein 18a 1605 228 490r0
WIERDS, ANDRIES Andries Wyerdts , q.q. verkoper van 1/2 Havenplein 18a 1605 228 490r0
JANS, AART Aert Jansen verkoper van 1/4 Havenplein 18a 1605 228 490r0
JANS, AART Aert Jansen verkoper van 1/4 Havenplein 18a 1605 228 490r0
PIETERS, SIETSKE Sydts Pieters verkoper van 1/4 Havenplein 18a 1605 228 490r0
PIETERS, SIETSKE Sydts Pieters verkoper van 1/4 Havenplein 18a 1605 228 490r0
JANS, AART Aert Jansen koper huis daer den Vergulden Hulck uuthanght Havenplein 18a de Vergulde Hulk 1605 228 490r0
JANS, AART Aert Jansen koper huis daer den Vergulden Hulck uuthanght Havenplein 18a de Vergulde Hulk 1605 228 490r0
PIETERS, SIETSKE Sydts Pieters koper Havenplein 18a 1605 228 490r0
PIETERS, SIETSKE Sydts Pieters koper Havenplein 18a 1605 228 490r0
, naastligger ten oosten Havenplein 18a 1605 228 490r0
ARJENS, ARJEN de keuken van Ariaen Ariaens , c.s. naastligger ten oosten Havenplein 18a 1605 228 490r0
ARJENS, ARJEN de keuken van Ariaen Ariaens , c.s. naastligger ten oosten Havenplein 18a 1605 228 490r0
ARJENS, ARJEN de keuken van Ariaen Ariaens , c.s. naastligger ten oosten Havenplein 18a 1605 228 490r0
, ANTJE het verkochte huis van Anna naastligger ten zuiden ([staat: Anna Jelle Syckes]) Havenplein 18a 1605 228 490r0
SIKKES, JELLE Jelle Syckes naastligger ten zuiden Havenplein 18a 1605 228 490r0
SIKKES, JELLE Jelle Syckes naastligger ten zuiden Havenplein 18a 1605 228 490r0
JANS, HERE burgemeester Heere Jansen naastligger ten westen Havenplein 18a 1605 228 490r0
JANS, HERE burgemeester Heere Jansen naastligger ten westen Havenplein 18a 1605 228 490r0
, naastligger ten noorden Havenplein 18a 1605 228 490r0
SEERPS, SIEBREN de nalatenschap van wijlen Sybrandt Seerps verkoper Havenplein 18a 1605 228 490r0
SEERPS, SIEBREN de nalatenschap van wijlen Sybrandt Seerps verkoper Havenplein 18a 1605 228 490r0
IEDES, AATJE wijlen Attke Ydes verkoper Havenplein 18a 1605 228 490r0
IEDES, AATJE wijlen Attke Ydes verkoper Havenplein 18a 1605 228 490r0
GERRITS, ANTJE juffrouw Anna Geryts van Houdt aanhandelaar 1 van drie kamers aan elkaar, plaats en steeg Havenplein 18 1601 228 253r0
GERRITS, ANTJE juffrouw Anna Geryts van Houdt aanhandelaar 1 van drie kamers aan elkaar, plaats en steeg Havenplein 18 1601 228 253r0
ENS, THOMAS wijlen dr. Thomas Ens aanhandelaar Havenplein 18 1601 228 253r0
, verpachter grond Havenplein 18 1601 228 253r0
, naastligger ten oosten Havenplein 18 1601 228 253r0
, N. N. naastligger ten zuiden Havenplein 18 1601 228 253r0
, N. N. naastligger ten westen Havenplein 18 1601 228 253r0
, N. N. naastligger ten noorden Havenplein 18 1601 228 253r0
KLASES, REINER Reyner Claesen eerdere eigenaar Havenplein 18 1601 228 253r0
KLASES, REINER Reyner Claesen eerdere eigenaar Havenplein 18 1601 228 253r0
KLASES, REINER Reyner Claesen eerdere eigenaar Havenplein 18 1601 228 253r0
AUGUSTINUS, IEPE Epe Augustinus verwandelaar Havenplein 18 1601 228 253r0
AUGUSTINUS, IEPE Epe Augustinus verwandelaar Havenplein 18 1601 228 253r0
AUGUSTINUS, IEPE Epe Augustinus verwandelaar Havenplein 18 1601 228 253r0
OKKES, JURJEN Jurjen Ockes mr. metselaar koper fraai huis Havenplein 18a 1766 256 226r0
OKKES, JURJEN Jurjen Ockes mr. metselaar koper fraai huis Havenplein 18a 1766 256 226r0
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes koper Havenplein 18a 1766 256 226r0
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes koper Havenplein 18a 1766 256 226r0
, verpachter grond Havenplein 18a 1766 256 226r0
NAUTA, MICHIEL Migchiel Nauta, c.u. strandmeester huurder (p.j.) Havenplein 18a 1766 256 226r0
WILLEMS, KOENRAAD de weduwe van wijlen Coene Willems naastligger ten oosten Havenplein 18a 1766 256 226r0
WILLEMS, KOENRAAD de weduwe van wijlen Coene Willems naastligger ten oosten Havenplein 18a 1766 256 226r0
MINNES, Reinouke Minnes naastligger ten zuiden Havenplein 18a 1766 256 226r0
MINNES, Reinouke Minnes naastligger ten zuiden Havenplein 18a 1766 256 226r0
BLOK, TEUNIS Teunis Blok naastligger ten westen Havenplein 18a 1766 256 226r0
, naastligger ten noorden Havenplein 18a 1766 256 226r0
BROUWER, BENJAMIN Benjamin Brouwer notaris verkoper van 1/2 Havenplein 18a 1766 256 226r0
SCHAAF, SIEDS Syds Schaaf verkoper q.q. Havenplein 18a 1766 256 226r0
BROUWER, BENJAMIN Benjamin Brouwer verkoper q.q. Havenplein 18a 1766 256 226r0
BROUWER, REIN HENDRIKS Rein Hendriks Brouwer verkoper van 1/2 Havenplein 18a 1766 256 226r0
BROUWER, REIN HENDRIKS Rein Hendriks Brouwer verkoper van 1/2 Havenplein 18a 1766 256 226r0
AUGUSTINUS, IEPE Ipe Augustinus rentmeester van Workum koper drie kamers met steeg met het achterland en de ledige plaats Havenplein 18 1601 228 262v0
AUGUSTINUS, IEPE Ipe Augustinus rentmeester van Workum koper drie kamers met steeg met het achterland en de ledige plaats Havenplein 18 1601 228 262v0
AUGUSTINUS, IEPE Ipe Augustinus rentmeester van Workum koper drie kamers met steeg met het achterland en de ledige plaats Havenplein 18 1601 228 262v0
, naastligger ten oosten Havenplein 18 1601 228 262v0
, de blokhuisvijver naastligger ten zuiden Havenplein 18 1601 228 262v0
, N. N. naastligger ten westen Havenplein 18 1601 228 262v0
, N. N. naastligger ten noorden Havenplein 18 1601 228 262v0
KLASES, REINER Reyner Claessen verkoper Havenplein 18 1601 228 262v0
KLASES, REINER Reyner Claessen verkoper Havenplein 18 1601 228 262v0
KLASES, REINER Reyner Claessen verkoper Havenplein 18 1601 228 262v0
, JANKE Jannetgien Bantrams verkoper Havenplein 18 1601 228 262v0
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurrien Claeses Fonteyn, c.u. koper grondpacht van 6-00-00 cg Havenplein 18 1674 240 159v0
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurrien Claeses Fonteyn, c.u. koper grondpacht van 6-00-00 cg Havenplein 18 1674 240 159v0
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurrien Claeses Fonteyn, c.u. koper grondpacht van 6-00-00 cg Havenplein 18 1674 240 159v0
FONTEIN, JURJEN KLASES grondpacht uit het huis van Jurrien Claeses Fonteyn eigenaar van 1/2 Havenplein 18 1674 240 159v0
FONTEIN, JURJEN KLASES grondpacht uit het huis van Jurrien Claeses Fonteyn eigenaar van 1/2 Havenplein 18 1674 240 159v0
FONTEIN, JURJEN KLASES grondpacht uit het huis van Jurrien Claeses Fonteyn eigenaar van 1/2 Havenplein 18 1674 240 159v0
FONTEIN, REINER KLASES grondpacht uit het huis van Reyner Claeses Fonteyn eigenaar van 1/2 Havenplein 18 1674 240 159v0
FONTEIN, REINER KLASES grondpacht uit het huis van Reyner Claeses Fonteyn eigenaar van 1/2 Havenplein 18 1674 240 159v0
FONTEIN, REINER KLASES grondpacht uit het huis van Reyner Claeses Fonteyn eigenaar van 1/2 Havenplein 18 1674 240 159v0
JAKOBS, ANNE Anne Jacobs eigenaar van 1/2 Havenplein 18 1674 240 159v0
JAKOBS, ANNE Anne Jacobs eigenaar van 1/2 Havenplein 18 1674 240 159v0
DIRKS, MEINTJE Meyn Dirx eigenaar van 1/2 Havenplein 18 1674 240 159v0
DIRKS, MEINTJE Meyn Dirx eigenaar van 1/2 Havenplein 18 1674 240 159v0
DIRKS, MEINTJE Meyn Dirx eigenaar van 1/2 Havenplein 18 1674 240 159v0
, verkoper Havenplein 18 1674 240 159v0
DOEKES, TIETE Tytte Doeckis koper kamer, loodsje en ledige plaats Havenplein 18 1606 228 510v0
DOEKES, TIETE Tytte Doeckis koper kamer, loodsje en ledige plaats Havenplein 18 1606 228 510v0
DOEKES, TIETE Tytte Doeckis koper kamer, loodsje en ledige plaats Havenplein 18 1606 228 510v0
LAMMERTS, MAAIKE Maycke Lammerts koper Havenplein 18 1606 228 510v0
LAMMERTS, MAAIKE Maycke Lammerts koper Havenplein 18 1606 228 510v0
, verpachter grond Havenplein 18 1606 228 510v0
THOMAS, SEERP Seerp Thomas protesteert vanwege een akte van ontscheiding Havenplein 18 1606 228 510v0
THOMAS, SEERP Seerp Thomas protesteert vanwege een akte van ontscheiding Havenplein 18 1606 228 510v0
ENS, AUKJE SJOERDS Auck Siverts Ens protesteert vanwege een competentie op de verkoperse Havenplein 18 1606 228 510v0
ENS, AUKJE SJOERDS Auck Siverts Ens protesteert vanwege een competentie op de verkoperse Havenplein 18 1606 228 510v0
PIETERS, TRIJNTJE Trijn Pyters protesteert vanwege een obligatie Havenplein 18 1606 228 510v0
PIETERS, TRIJNTJE Trijn Pyters protesteert vanwege een obligatie Havenplein 18 1606 228 510v0
, PIETER het staket van Pieter Sjurdts naastligger Havenplein 18 1606 228 510v0
SCHELTES, TJEBBE het huis van Tjebbe Scheltis naastligger ten oosten Havenplein 18 1606 228 510v0
SCHELTES, TJEBBE het huis van Tjebbe Scheltis naastligger ten oosten Havenplein 18 1606 228 510v0
, naastligger ten oosten Havenplein 18 1606 228 510v0
EILERTS, REMMERT Rimmert Ellerts naastligger ten zuiden Havenplein 18 1606 228 510v0
EILERTS, REMMERT Rimmert Ellerts naastligger ten zuiden Havenplein 18 1606 228 510v0
EILERTS, REMMERT Rimmert Ellerts naastligger ten zuiden Havenplein 18 1606 228 510v0
, PIER Pyer naastligger ten westen Havenplein 18 1606 228 510v0
GERRITS, ANTJE de verkoper juffrouw Anna Gerryts van Houdt naastligger ten noorden Havenplein 18 1606 228 510v0
GERRITS, ANTJE de verkoper juffrouw Anna Gerryts van Houdt naastligger ten noorden Havenplein 18 1606 228 510v0
GERRITS, ANTJE juffrouw Anna Gerryts van Houdt verkoper Havenplein 18 1606 228 510v0
GERRITS, ANTJE juffrouw Anna Gerryts van Houdt verkoper Havenplein 18 1606 228 510v0
BROUWER, REIN HOITES Rein Hoytes Brouwer koper huis Havenplein 18a 1745 251 79v0
BROUWER, REIN HOITES Rein Hoytes Brouwer koper huis Havenplein 18a 1745 251 79v0
SCHAAF, SIETSKE Sytske Schaaf koper Havenplein 18a 1745 251 79v0
, verpachter grond Havenplein 18a 1745 251 79v0
, naastligger ten oosten Havenplein 18a 1745 251 79v0
MINNES, REINOU Reinouke Minnes naastligger ten zuiden Havenplein 18a 1745 251 79v0
MINNES, REINOU Reinouke Minnes naastligger ten zuiden Havenplein 18a 1745 251 79v0
TALMA, SJOERD Sjoerd Talma koopman naastligger ten westen Havenplein 18a 1745 251 79v0
, naastligger ten noorden Havenplein 18a 1745 251 79v0
BEEM, FILIPPUS Philip Willem Beem commies ter recherche Admiraliteit in Friesland verkoper Havenplein 18a 1745 251 79v0
, N. N. koper provisioneel dwarskamer en een kamer ten zuiden daarvan Havenplein 18a 1675 240 24ra0
, verpachter grond Havenplein 18a 1675 240 24ra0
, naastligger ten oosten Havenplein 18a 1675 240 24ra0
HILLES, SIETSE het huis van wijlen Sytse Hilles naastligger ten oosten Havenplein 18a 1675 240 24ra0
HILLES, SIETSE het huis van wijlen Sytse Hilles naastligger ten oosten Havenplein 18a 1675 240 24ra0
, N. N. naastligger ten zuiden Havenplein 18a 1675 240 24ra0
REINERS, JANKE de kamer van Jancke Reiners naastligger ten westen Havenplein 18a 1675 240 24ra0
REINERS, JANKE de kamer van Jancke Reiners naastligger ten westen Havenplein 18a 1675 240 24ra0
HINNES, HENDRIK als bewoner Hendrick Hinnes , c.s. wijdschipper naastligger ten westen Havenplein 18a 1675 240 24ra0
HINNES, HENDRIK als bewoner Hendrick Hinnes , c.s. wijdschipper naastligger ten westen Havenplein 18a 1675 240 24ra0
, naastligger ten noorden Havenplein 18a 1675 240 24ra0
SIEBRENS, MAAIKE de erfgenamen van wijlen Mayke Sybrens verkoper Havenplein 18a 1675 240 24ra0
SIEBRENS, MAAIKE de erfgenamen van wijlen Mayke Sybrens verkoper Havenplein 18a 1675 240 24ra0
HEMERT, JAN GERRITS Jan Gerrits Hemert havencherger koper huis met vrij gebruik vd steeg Havenplein 18a 1702 244 155v0
HEMERT, JAN GERRITS Jan Gerrits Hemert havencherger koper huis met vrij gebruik vd steeg Havenplein 18a 1702 244 155v0
, verpachter grond Havenplein 18a 1702 244 155v0
, naastligger ten oosten Havenplein 18a 1702 244 155v0
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurrien Clasen Fontein naastligger ten oosten Havenplein 18a 1702 244 155v0
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurrien Clasen Fontein naastligger ten oosten Havenplein 18a 1702 244 155v0
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurrien Clasen Fontein naastligger ten oosten Havenplein 18a 1702 244 155v0
, N. N. naastligger ten zuiden Havenplein 18a 1702 244 155v0
SALOMONS, SIKKE Sicco Salamons havenmeester naastligger ten westen Havenplein 18a 1702 244 155v0
SALOMONS, SIKKE Sicco Salamons havenmeester naastligger ten westen Havenplein 18a 1702 244 155v0
, naastligger ten noorden Havenplein 18a 1702 244 155v0
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reiner Gijsberts Fontein verkoper Havenplein 18a 1702 244 155v0
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reiner Gijsberts Fontein verkoper Havenplein 18a 1702 244 155v0
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer notaris koper huis Havenplein 18a 1768 257 58v0
GEEST, AALTJE Alida van der Geest koper Havenplein 18a 1768 257 58v0
, verpachter grond Havenplein 18a 1768 257 58v0
DIRKS, HILLEBRAND Hilbrand Dirks huurder Havenplein 18a 1768 257 58v0
DIRKS, HILLEBRAND Hilbrand Dirks huurder Havenplein 18a 1768 257 58v0
DIRKS, HILLEBRAND Hilbrand Dirks huurder Havenplein 18a 1768 257 58v0
WILLEMS, KOENRAAD de weduwe van wijlen Koene Willems naastligger ten oosten Havenplein 18a 1768 257 58v0
WILLEMS, KOENRAAD de weduwe van wijlen Koene Willems naastligger ten oosten Havenplein 18a 1768 257 58v0
MINNES, REINOU Reinouke Minnes naastligger ten zuiden Havenplein 18a 1768 257 58v0
MINNES, REINOU Reinouke Minnes naastligger ten zuiden Havenplein 18a 1768 257 58v0
BLOK, TEUNIS Teunis Blok naastligger ten westen Havenplein 18a 1768 257 58v0
, naastligger ten noorden Havenplein 18a 1768 257 58v0
OKKES, JURJEN Jurjen Ockes mr. metselaar verkoper Havenplein 18a 1768 257 58v0
OKKES, JURJEN Jurjen Ockes mr. metselaar verkoper Havenplein 18a 1768 257 58v0
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes verkoper Havenplein 18a 1768 257 58v0
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes verkoper Havenplein 18a 1768 257 58v0
SIEBRENS, MAAIKE Maicke Sybrens koper kamer Havenplein 18a 1635 233 173v0
SIEBRENS, MAAIKE Maicke Sybrens koper kamer Havenplein 18a 1635 233 173v0
KORNELIS, WIEGER wijlen Wyger Cornelis koper Havenplein 18a 1635 233 173v0
KORNELIS, WIEGER wijlen Wyger Cornelis koper Havenplein 18a 1635 233 173v0
KORNELIS, WIEGER wijlen Wyger Cornelis koper Havenplein 18a 1635 233 173v0
, verpachter grond Havenplein 18a 1635 233 173v0
, naastligger ten oosten Havenplein 18a 1635 233 173v0
HILLES, SIETSE Sytse Hilles naastligger ten oosten Havenplein 18a 1635 233 173v0
HILLES, SIETSE Sytse Hilles naastligger ten oosten Havenplein 18a 1635 233 173v0
JANS, JAN Jan Jansen Deecken naastligger ten zuiden Havenplein 18a 1635 233 173v0
JANS, JAN Jan Jansen Deecken naastligger ten zuiden Havenplein 18a 1635 233 173v0
, N. N. naastligger ten westen Havenplein 18a 1635 233 173v0
, naastligger ten noorden Havenplein 18a 1635 233 173v0
MINNES, GERRIT Gerryt Minnes , tevens lasthebber voor zijn 2 zonen verkoper Havenplein 18a 1635 233 173v0
MINNES, GERRIT Gerryt Minnes , tevens lasthebber voor zijn 2 zonen verkoper Havenplein 18a 1635 233 173v0
PIETERS, JAN Jan Pieters , q.q. koper provisioneel en finaal huis, loods en plaats Havenplein 18 1665 239 1ra0
PIETERS, JAN Jan Pieters , q.q. koper provisioneel en finaal huis, loods en plaats Havenplein 18 1665 239 1ra0
, verpachter grond Havenplein 18 1665 239 1ra0
, N. N. naastligger ten oosten Havenplein 18 1665 239 1ra0
DIRKS, KLAAS Claas Dirks naastligger ten zuiden Havenplein 18 1665 239 1ra0
DIRKS, KLAAS Claas Dirks naastligger ten zuiden Havenplein 18 1665 239 1ra0
DIRKS, KLAAS Claas Dirks naastligger ten zuiden Havenplein 18 1665 239 1ra0
, N. N. naastligger ten westen Havenplein 18 1665 239 1ra0
MINNES, KLAAS Claas Minnes naastligger ten noorden Havenplein 18 1665 239 1ra0
MINNES, KLAAS Claas Minnes naastligger ten noorden Havenplein 18 1665 239 1ra0
TIJSES, DIEUWKE Dieucke Tijssen , voor haar kinderen verkoper Havenplein 18 1665 239 1ra0
TIJSES, DIEUWKE Dieucke Tijssen , voor haar kinderen verkoper Havenplein 18 1665 239 1ra0
FREERKS, FREERK wijlen Freerk Freerx verkoper Havenplein 18 1665 239 1ra0
FREERKS, FREERK wijlen Freerk Freerx verkoper Havenplein 18 1665 239 1ra0
GOSSES, PIETER Pieter Gosses , c.u. schuitschipper koper huis Havenplein 18a 1716 245 271v0
GOSSES, PIETER Pieter Gosses , c.u. schuitschipper koper huis Havenplein 18a 1716 245 271v0
, verpachter grond Havenplein 18a 1716 245 271v0
, naastligger ten oosten Havenplein 18a 1716 245 271v0
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Claessen Fontein naastligger ten oosten Havenplein 18a 1716 245 271v0
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Claessen Fontein naastligger ten oosten Havenplein 18a 1716 245 271v0
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Claessen Fontein naastligger ten oosten Havenplein 18a 1716 245 271v0
, N. N. naastligger ten zuiden Havenplein 18a 1716 245 271v0
SALOMONS, SIKKE de weduwe en erfgenamen van wijlen Sicke Salomons naastligger ten westen Havenplein 18a 1716 245 271v0
SALOMONS, SIKKE de weduwe en erfgenamen van wijlen Sicke Salomons naastligger ten westen Havenplein 18a 1716 245 271v0
, naastligger ten noorden Havenplein 18a 1716 245 271v0
HEMERT, JAN GERRITS de weduwe en kinderen van Jan Gerrits van Hemert verkoper Havenplein 18a 1716 245 271v0
HEMERT, JAN GERRITS de weduwe en kinderen van Jan Gerrits van Hemert verkoper Havenplein 18a 1716 245 271v0
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKS burgervaandrig Cornelis Dirks Zijlstra koper huis Havenplein 18a 1773 258 98r0
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKS burgervaandrig Cornelis Dirks Zijlstra koper huis Havenplein 18a 1773 258 98r0
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKS burgervaandrig Cornelis Dirks Zijlstra koper huis Havenplein 18a 1773 258 98r0
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Zijlstra mr. huistimmerman koper Havenplein 18a 1773 258 98r0
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Zijlstra mr. huistimmerman koper Havenplein 18a 1773 258 98r0
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Zijlstra mr. huistimmerman koper Havenplein 18a 1773 258 98r0
, verpachter grond Havenplein 18a 1773 258 98r0
BOUWES, IENSE Ynze Bouwes naastligger ten oosten Havenplein 18a 1773 258 98r0
BOUWES, IENSE Ynze Bouwes naastligger ten oosten Havenplein 18a 1773 258 98r0
BOUWES, IENSE Ynze Bouwes naastligger ten oosten Havenplein 18a 1773 258 98r0
MINNES, REINOU Reinouwke Minnes naastligger ten zuiden Havenplein 18a 1773 258 98r0
MINNES, REINOU Reinouwke Minnes naastligger ten zuiden Havenplein 18a 1773 258 98r0
BLOK, TEUNIS Theunis Blok naastligger ten westen Havenplein 18a 1773 258 98r0
, naastligger ten noorden Havenplein 18a 1773 258 98r0
GEEST, AALTJE Alida van der Geest verkoper Havenplein 18a 1773 258 98r0
DREYER, BERNARDUS wijlen Bernardus Dreyer notaris en procureur fiscaal verkoper Havenplein 18a 1773 258 98r0
SIEMENS, MAAIKE Maycke Symons koper kamer, loods, plaats en bak Havenplein 18 1703 244 206v0
SIEMENS, MAAIKE Maycke Symons koper kamer, loods, plaats en bak Havenplein 18 1703 244 206v0
IJSBRANDS, PIETER wijlen Pytter IJsbrands wijdschipper koper Havenplein 18 1703 244 206v0
IJSBRANDS, PIETER wijlen Pytter IJsbrands wijdschipper koper Havenplein 18 1703 244 206v0
, verpachter grond Havenplein 18 1703 244 206v0
IEMES, HERE Heere Ymes huurder (p.j.) Havenplein 18 1703 244 206v0
IEMES, HERE Heere Ymes huurder (p.j.) Havenplein 18 1703 244 206v0
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Clasen Fontein koopman naastligger ten oosten Havenplein 18 1703 244 206v0
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Clasen Fontein koopman naastligger ten oosten Havenplein 18 1703 244 206v0
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Clasen Fontein koopman naastligger ten oosten Havenplein 18 1703 244 206v0
JARICHS, JAN de kamer van Jan Jarichs naastligger ten zuiden Havenplein 18 1703 244 206v0
JARICHS, JAN de kamer van Jan Jarichs naastligger ten zuiden Havenplein 18 1703 244 206v0
JAKOBS, GERRIT het huis gekocht door Gerryt Jacobs lijnslager naastligger ten westen Havenplein 18 1703 244 206v0
JAKOBS, GERRIT het huis gekocht door Gerryt Jacobs lijnslager naastligger ten westen Havenplein 18 1703 244 206v0
HENDRIKS, SJOUKJE Sjouckjen Hendrix stroverkoopster naastligger ten noorden Havenplein 18 1703 244 206v0
HENDRIKS, SJOUKJE Sjouckjen Hendrix stroverkoopster naastligger ten noorden Havenplein 18 1703 244 206v0
PIETERS, GEERTJE Geertje Pytters verkoper Havenplein 18 1703 244 206v0
PIETERS, GEERTJE Geertje Pytters verkoper Havenplein 18 1703 244 206v0
DIRKS, ROELOF Roeloff Dirx scheepstimmerman verkoper Havenplein 18 1703 244 206v0
DIRKS, ROELOF Roeloff Dirx scheepstimmerman verkoper Havenplein 18 1703 244 206v0
DIRKS, ROELOF Roeloff Dirx scheepstimmerman verkoper Havenplein 18 1703 244 206v0
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fonteyn koper huis Havenplein 18a 1680 241 68v0
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fonteyn koper huis Havenplein 18a 1680 241 68v0
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claessen Fonteyn koper q.q. Havenplein 18a 1680 241 68v0
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claessen Fonteyn koper q.q. Havenplein 18a 1680 241 68v0
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claessen Fonteyn koper q.q. Havenplein 18a 1680 241 68v0
FONTEIN, MARIA GIJSBERTS Maria Gijsberts Fonteyn, jongedochter veniam aetatis koper Havenplein 18a 1680 241 68v0
FONTEIN, MARIA GIJSBERTS Maria Gijsberts Fonteyn, jongedochter veniam aetatis koper Havenplein 18a 1680 241 68v0
JEDEMA, JANKE REINERS wijlen Jancke Reiners Jeddema erflater Havenplein 18a 1680 241 68v0
JEDEMA, JANKE REINERS wijlen Jancke Reiners Jeddema erflater Havenplein 18a 1680 241 68v0
, verpachter grond Havenplein 18a 1680 241 68v0
DOUWES, SJOUKE Sjoucke Douwes wijdschipper geniaarde koper Havenplein 18a 1680 241 68v0
DOUWES, SJOUKE Sjoucke Douwes wijdschipper geniaarde koper Havenplein 18a 1680 241 68v0
DOUWES, SJOUKE Sjoucke Douwes wijdschipper geniaarde koper Havenplein 18a 1680 241 68v0
HINNES, HENDRIK Hendrick Hinnes bewoner Havenplein 18a 1680 241 68v0
HINNES, HENDRIK Hendrick Hinnes bewoner Havenplein 18a 1680 241 68v0
HILLES, SIETSE wijlen Sytse Hilles naastligger ten oosten Havenplein 18a 1680 241 68v0
HILLES, SIETSE wijlen Sytse Hilles naastligger ten oosten Havenplein 18a 1680 241 68v0
, N. N. naastligger ten zuiden Havenplein 18a 1680 241 68v0
JEDEMA, JANKE REINERS de erfgenamen van wijlen Jancke Reiners Jeddema naastligger ten westen Havenplein 18a 1680 241 68v0
JEDEMA, JANKE REINERS de erfgenamen van wijlen Jancke Reiners Jeddema naastligger ten westen Havenplein 18a 1680 241 68v0
, naastligger ten noorden Havenplein 18a 1680 241 68v0
SIPKES, TRIJNTJE Trijntie Sipkes verkoper Havenplein 18a 1680 241 68v0
SIPKES, TRIJNTJE Trijntie Sipkes verkoper Havenplein 18a 1680 241 68v0
LOLKES, REIN wijlen vroedsman Reyn Lolckes verkoper Havenplein 18a 1680 241 68v0
LOLKES, REIN wijlen vroedsman Reyn Lolckes verkoper Havenplein 18a 1680 241 68v0
VELDE, TRIJNTJE Trijntje van der Velde koper woning Havenplein 20 1791 263 290v0
ANDRIES, JURJEN Jurjen Andries oud trekveerschipper op Leeuwarden koper Havenplein 20 1791 263 290v0
ANDRIES, JURJEN Jurjen Andries oud trekveerschipper op Leeuwarden koper Havenplein 20 1791 263 290v0
ANDRIES, JURJEN Jurjen Andries oud trekveerschipper op Leeuwarden koper Havenplein 20 1791 263 290v0
, verpachter grond Havenplein 20 1791 263 290v0
GABES, SJOERD Sjoerd Gabes , c.u. huurder Havenplein 20 1791 263 290v0
GABES, SJOERD Sjoerd Gabes , c.u. huurder Havenplein 20 1791 263 290v0
VISSER, JAN Jan Visser stadstamboer naastligger ten oosten Havenplein 20 1791 263 290v0
VELDE, Trijntje van der Velde, c.u. naastligger ten zuiden Havenplein 20 1791 263 290v0
STEINVOORDEN, Steinfort bode naastligger ten westen Havenplein 20 1791 263 290v0
, naastligger ten noorden Havenplein 20 1791 263 290v0
IJSENBEEK, EELKJE BINKES Eeke Bentes IJsenbeek verkoper Havenplein 20 1791 263 290v0
IJSENBEEK, EELKJE BINKES Eeke Bentes IJsenbeek verkoper Havenplein 20 1791 263 290v0
IJSENBEEK, EELKJE BINKES Eeke Bentes IJsenbeek verkoper Havenplein 20 1791 263 290v0
ZEE, SIETSE ANDRIES wijlen Zytse Drieses van der Zee koopman verkoper Havenplein 20 1791 263 290v0
ZEE, SIETSE ANDRIES wijlen Zytse Drieses van der Zee koopman verkoper Havenplein 20 1791 263 290v0
ZEE, SIETSE ANDRIES wijlen Zytse Drieses van der Zee koopman verkoper Havenplein 20 1791 263 290v0
GERRITS, ANTJE juffrouw Anna Geryts van Houdt aanhandelaar 1 van drie kamers aan elkaar, plaats en steeg Havenplein 20 1601 228 253r0
GERRITS, ANTJE juffrouw Anna Geryts van Houdt aanhandelaar 1 van drie kamers aan elkaar, plaats en steeg Havenplein 20 1601 228 253r0
ENS, THOMAS wijlen dr. Thomas Ens aanhandelaar Havenplein 20 1601 228 253r0
, verpachter grond Havenplein 20 1601 228 253r0
, naastligger ten oosten Havenplein 20 1601 228 253r0
, N. N. naastligger ten zuiden Havenplein 20 1601 228 253r0
, N. N. naastligger ten westen Havenplein 20 1601 228 253r0
, N. N. naastligger ten noorden Havenplein 20 1601 228 253r0
KLASES, REINER Reyner Claesen eerdere eigenaar Havenplein 20 1601 228 253r0
KLASES, REINER Reyner Claesen eerdere eigenaar Havenplein 20 1601 228 253r0
KLASES, REINER Reyner Claesen eerdere eigenaar Havenplein 20 1601 228 253r0
AUGUSTINUS, IEPE Epe Augustinus verwandelaar Havenplein 20 1601 228 253r0
AUGUSTINUS, IEPE Epe Augustinus verwandelaar Havenplein 20 1601 228 253r0
AUGUSTINUS, IEPE Epe Augustinus verwandelaar Havenplein 20 1601 228 253r0
TEEKES, JANKE Jancke Teeckes koper huis met plaats en loods Havenplein 20 1659 237 199v0
TEEKES, JANKE Jancke Teeckes koper huis met plaats en loods Havenplein 20 1659 237 199v0
, verpachter grond Havenplein 20 1659 237 199v0
, naastligger ten oosten Havenplein 20 1659 237 199v0
, naastligger ten zuiden Havenplein 20 1659 237 199v0
, kamers naastligger ten westen Havenplein 20 1659 237 199v0
WETSENS, JELLE burgemeester Jelle Wetsens naastligger ten noorden Havenplein 20 1659 237 199v0
DROST, ANTJE MONSES de erfgenamen van wijlen Anna Montys Drost verkoper Havenplein 20 1659 237 199v0
DROST, ANTJE MONSES de erfgenamen van wijlen Anna Montys Drost verkoper Havenplein 20 1659 237 199v0
HIELKES, HESSEL Hessel Hyltjes schuitschipper koper huis Havenplein 20 1803 266 193r0
HIELKES, HESSEL Hessel Hyltjes schuitschipper koper huis Havenplein 20 1803 266 193r0
WIEBES, ANTJE Antje Wybes koper Havenplein 20 1803 266 193r0
WIEBES, ANTJE Antje Wybes koper Havenplein 20 1803 266 193r0
LIEKELES, JAN Jan Lyckles schipper huurder (p.w.) Havenplein 20 1803 266 193r0
LIEKELES, JAN Jan Lyckles schipper huurder (p.w.) Havenplein 20 1803 266 193r0
VISSER, JAN Jan Visser, c.s. naastligger ten oosten Havenplein 20 1803 266 193r0
VELDE, TRIJNTJE Trijntje van der Velde naastligger ten zuiden Havenplein 20 1803 266 193r0
VRIES, JURJEN ANDRIES wijlen Jurjen Andries de Vries naastligger ten zuiden Havenplein 20 1803 266 193r0
VRIES, JURJEN ANDRIES wijlen Jurjen Andries de Vries naastligger ten zuiden Havenplein 20 1803 266 193r0
VRIES, JURJEN ANDRIES wijlen Jurjen Andries de Vries naastligger ten zuiden Havenplein 20 1803 266 193r0
STAATS, HARMEN Harmen Staats naastligger ten westen Havenplein 20 1803 266 193r0
, naastligger ten noorden Havenplein 20 1803 266 193r0
VELDE, TRIJNTJE Trijntje van der Velde verkoper Havenplein 20 1803 266 193r0
VRIES, JURJEN ANDRIES wijlen Jurjen Andries de Vries verkoper Havenplein 20 1803 266 193r0
VRIES, JURJEN ANDRIES wijlen Jurjen Andries de Vries verkoper Havenplein 20 1803 266 193r0
VRIES, JURJEN ANDRIES wijlen Jurjen Andries de Vries verkoper Havenplein 20 1803 266 193r0
AUGUSTINUS, IEPE Ipe Augustinus rentmeester van Workum koper drie kamers met steeg met het achterland en de ledige plaats Havenplein 20 1601 228 262v0
AUGUSTINUS, IEPE Ipe Augustinus rentmeester van Workum koper drie kamers met steeg met het achterland en de ledige plaats Havenplein 20 1601 228 262v0
AUGUSTINUS, IEPE Ipe Augustinus rentmeester van Workum koper drie kamers met steeg met het achterland en de ledige plaats Havenplein 20 1601 228 262v0
, naastligger ten oosten Havenplein 20 1601 228 262v0
, de blokhuisvijver naastligger ten zuiden Havenplein 20 1601 228 262v0
, N. N. naastligger ten westen Havenplein 20 1601 228 262v0
, N. N. naastligger ten noorden Havenplein 20 1601 228 262v0
KLASES, REINER Reyner Claessen verkoper Havenplein 20 1601 228 262v0
KLASES, REINER Reyner Claessen verkoper Havenplein 20 1601 228 262v0
KLASES, REINER Reyner Claessen verkoper Havenplein 20 1601 228 262v0
, JANKE Jannetgien Bantrams verkoper Havenplein 20 1601 228 262v0
EILERTS, REMMERT Rimmer Ellerts koper kamer, loodsje en erf Havenplein 20 1606 228 511r0
EILERTS, REMMERT Rimmer Ellerts koper kamer, loodsje en erf Havenplein 20 1606 228 511r0
EILERTS, REMMERT Rimmer Ellerts koper kamer, loodsje en erf Havenplein 20 1606 228 511r0
FEIKES, ANTJE Anna Feyckes koper Havenplein 20 1606 228 511r0
FEIKES, ANTJE Anna Feyckes koper Havenplein 20 1606 228 511r0
FEIKES, ANTJE Anna Feyckes koper Havenplein 20 1606 228 511r0
, verpachter grond Havenplein 20 1606 228 511r0
SCHELTES, TJEBBE het erf van het huis voor aan de straat van Tjebbe Scheltis naastligger Havenplein 20 1606 228 511r0
SCHELTES, TJEBBE het erf van het huis voor aan de straat van Tjebbe Scheltis naastligger Havenplein 20 1606 228 511r0
, naastligger ten oosten Havenplein 20 1606 228 511r0
KLASES, REINER de kamer, aan de vijver, van Reyner Claessens naastligger ten zuiden Havenplein 20 1606 228 511r0
KLASES, REINER de kamer, aan de vijver, van Reyner Claessens naastligger ten zuiden Havenplein 20 1606 228 511r0
KLASES, REINER de kamer, aan de vijver, van Reyner Claessens naastligger ten zuiden Havenplein 20 1606 228 511r0
, N. N. naastligger ten westen Havenplein 20 1606 228 511r0
DOEKES, TIETE Tyete Doeckes naastligger ten noorden Havenplein 20 1606 228 511r0
DOEKES, TIETE Tyete Doeckes naastligger ten noorden Havenplein 20 1606 228 511r0
DOEKES, TIETE Tyete Doeckes naastligger ten noorden Havenplein 20 1606 228 511r0
ALGERA, IEPE AUGUSTINUS Epe Augustinus Algera eerdere eigenaar Havenplein 20 1606 228 511r0
ALGERA, IEPE AUGUSTINUS Epe Augustinus Algera eerdere eigenaar Havenplein 20 1606 228 511r0
ALGERA, IEPE AUGUSTINUS Epe Augustinus Algera eerdere eigenaar Havenplein 20 1606 228 511r0
GERRITS, ANTJE juffrouw Anna Gerryts van Houdt verkoper Havenplein 20 1606 228 511r0
GERRITS, ANTJE juffrouw Anna Gerryts van Houdt verkoper Havenplein 20 1606 228 511r0
JANS, ANDRIES Drys Jansen , c.u. koper huis met het recht om gebruik te maken van de vijver Havenplein 20 1667 239 106v0
JANS, ANDRIES Drys Jansen , c.u. koper huis met het recht om gebruik te maken van de vijver Havenplein 20 1667 239 106v0
, verpachter grond Havenplein 20 1667 239 106v0
PIETERS, JAN Jan Pytters havenmeester naastligger ten oosten Havenplein 20 1667 239 106v0
PIETERS, JAN Jan Pytters havenmeester naastligger ten oosten Havenplein 20 1667 239 106v0
, naastligger ten zuiden Havenplein 20 1667 239 106v0
PIETERS, JAN Jan Pytters havenmeester naastligger ten westen Havenplein 20 1667 239 106v0
PIETERS, JAN Jan Pytters havenmeester naastligger ten westen Havenplein 20 1667 239 106v0
PIETERS, JAN Jan Pytters havenmeester naastligger ten noorden Havenplein 20 1667 239 106v0
PIETERS, JAN Jan Pytters havenmeester naastligger ten noorden Havenplein 20 1667 239 106v0
DIRKS, KLAAS Claes Dircks , c.u. verkoper Havenplein 20 1667 239 106v0
DIRKS, KLAAS Claes Dircks , c.u. verkoper Havenplein 20 1667 239 106v0
DIRKS, KLAAS Claes Dircks , c.u. verkoper Havenplein 20 1667 239 106v0
DIRKS, KLAAS Claes Dirx , c.u. koper huis, plaats en loods Havenplein 20 1662 238 156v0
DIRKS, KLAAS Claes Dirx , c.u. koper huis, plaats en loods Havenplein 20 1662 238 156v0
DIRKS, KLAAS Claes Dirx , c.u. koper huis, plaats en loods Havenplein 20 1662 238 156v0
, verpachter grond Havenplein 20 1662 238 156v0
, kamers naastligger ten oosten Havenplein 20 1662 238 156v0
, naastligger ten zuiden Havenplein 20 1662 238 156v0
, kamers naastligger ten westen Havenplein 20 1662 238 156v0
WETSENS, JELLE burgemeester Jelle Wetsens naastligger ten noorden Havenplein 20 1662 238 156v0
SJOERDS, JAN Jan Sioerds , c.u. verkoper Havenplein 20 1662 238 156v0
SJOERDS, JAN Jan Sioerds , c.u. verkoper Havenplein 20 1662 238 156v0
BONTEKOE, KORNELIS KOENRAADS Cornelis Coenraads Bontekoe verver en glasmaker koper huis en tuin Havenplein 22 1774 258 138r0
BONTEKOE, KORNELIS KOENRAADS Cornelis Coenraads Bontekoe verver en glasmaker koper huis en tuin Havenplein 22 1774 258 138r0
BONTEKOE, KORNELIS KOENRAADS Cornelis Coenraads Bontekoe verver en glasmaker koper huis en tuin Havenplein 22 1774 258 138r0
LAUTENBACH, WIETSKE Wytske Lautenbach koper Havenplein 22 1774 258 138r0
BONTEKOE, KORNELIS KOENRAADS Cornelis Coenraads Bontekoe, c.u. verver en glasmaker huurder Havenplein 22 1774 258 138r0
BONTEKOE, KORNELIS KOENRAADS Cornelis Coenraads Bontekoe, c.u. verver en glasmaker huurder Havenplein 22 1774 258 138r0
BONTEKOE, KORNELIS KOENRAADS Cornelis Coenraads Bontekoe, c.u. verver en glasmaker huurder Havenplein 22 1774 258 138r0
, naastligger ten oosten Havenplein 22 1774 258 138r0
DRONRIJP, JOHANNES Johannes Dronrijp naastligger ten zuiden Havenplein 22 1774 258 138r0
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis Sijlstra havenmeester naastligger ten westen Havenplein 22 1774 258 138r0
, naastligger ten noorden Havenplein 22 1774 258 138r0
BOUWES, IENSE Ynse Bouwes mr. wolkammer verkoper Havenplein 22 1774 258 138r0
BOUWES, IENSE Ynse Bouwes mr. wolkammer verkoper Havenplein 22 1774 258 138r0
BOUWES, IENSE Ynse Bouwes mr. wolkammer verkoper Havenplein 22 1774 258 138r0
GREULTS, TRIJNTJE Trijntje Greelts verkoper Havenplein 22 1774 258 138r0
GREULTS, TRIJNTJE Trijntje Greelts verkoper Havenplein 22 1774 258 138r0
BRAAM, FROUKJE JAKOBS Froukjen Jacobs Braem koper door niaar huis Havenplein 22 1728 247 196v0
BRAAM, FROUKJE JAKOBS Froukjen Jacobs Braem koper door niaar huis Havenplein 22 1728 247 196v0
, KLAAS wijlen Claes Hindelopen koopman koper door niaar Havenplein 22 1728 247 196v0
ANNES, SIETSE Sytse Annes scheepstimmerman geniaarde koper Havenplein 22 1728 247 196v0
ANNES, SIETSE Sytse Annes scheepstimmerman geniaarde koper Havenplein 22 1728 247 196v0
ANNES, SIETSE Sytse Annes scheepstimmerman geniaarde koper Havenplein 22 1728 247 196v0
REINERS, SWAANTJE Swaentje Reyners geniaarde koper Havenplein 22 1728 247 196v0
REINERS, SWAANTJE Swaentje Reyners geniaarde koper Havenplein 22 1728 247 196v0
HANEKUIK, HIELKE het nieuw gekochte huis van Hylke Hanekuik naastligger ten oosten Havenplein 22 1728 247 196v0
KROESE, de weduwe en erfgenamen van wijlen burgemeester Croese naastligger ten zuiden Havenplein 22 1728 247 196v0
, naastligger ten westen Havenplein 22 1728 247 196v0
GOSSES, PIETER Pieter Gossis , c.s. naastligger ten westen Havenplein 22 1728 247 196v0
GOSSES, PIETER Pieter Gossis , c.s. naastligger ten westen Havenplein 22 1728 247 196v0
, naastligger ten noorden Havenplein 22 1728 247 196v0
FONTEIN, REINER KLASES de erfgenamen van wijlen Reyner Clasen Fonteyn verkoper Havenplein 22 1728 247 196v0
FONTEIN, REINER KLASES de erfgenamen van wijlen Reyner Clasen Fonteyn verkoper Havenplein 22 1728 247 196v0
FONTEIN, REINER KLASES de erfgenamen van wijlen Reyner Clasen Fonteyn verkoper Havenplein 22 1728 247 196v0
GROOT, TRIJNTJE SIEBRENS Trijntje Sybrens de Groot koper 1/3 huis Havenplein 22 1806 267 252r0
GROOT, TRIJNTJE SIEBRENS Trijntje Sybrens de Groot koper 1/3 huis Havenplein 22 1806 267 252r0
BOS, MARTEN Marten Bos mr. kuiper koper Havenplein 22 1806 267 252r0
KLASES, HERE Herre Clases huurder beneden (p.j.) Havenplein 22 1806 267 252r0
KLASES, HERE Herre Clases huurder beneden (p.j.) Havenplein 22 1806 267 252r0
KLASES, HERE Herre Clases huurder beneden (p.j.) Havenplein 22 1806 267 252r0
MINNES, JAN Jan Minnes huurder boven (p.j.) Havenplein 22 1806 267 252r0
MINNES, JAN Jan Minnes huurder boven (p.j.) Havenplein 22 1806 267 252r0
, naastligger ten oosten Havenplein 22 1806 267 252r0
JANS, HENDRIK Hendrik Jans naastligger ten zuiden Havenplein 22 1806 267 252r0
JANS, HENDRIK Hendrik Jans naastligger ten zuiden Havenplein 22 1806 267 252r0
, naastligger ten westen Havenplein 22 1806 267 252r0
, naastligger ten noorden Havenplein 22 1806 267 252r0
GROOT, GRIETJE SIEBRENS Grietje Sybrens de Groot verkoper Havenplein 22 1806 267 252r0
GROOT, GRIETJE SIEBRENS Grietje Sybrens de Groot verkoper Havenplein 22 1806 267 252r0
OVERDIJK, OTTE AUKES Otte Aukes Overdijk mr. blokmaker verkoper Havenplein 22 1806 267 252r0
OVERDIJK, OTTE AUKES Otte Aukes Overdijk mr. blokmaker verkoper Havenplein 22 1806 267 252r0
OVERDIJK, OTTE AUKES Otte Aukes Overdijk mr. blokmaker verkoper Havenplein 22 1806 267 252r0
GROOT, TRIJNTJE SIEBRENS Trijntje Sybrens de Groot verkoper Havenplein 22 1806 267 252r0
GROOT, TRIJNTJE SIEBRENS Trijntje Sybrens de Groot verkoper Havenplein 22 1806 267 252r0
BOS, MARTEN Marten Bos mr. kuiper verkoper Havenplein 22 1806 267 252r0
VISSER, JAN Jan Visser koopman verkoper Havenplein 22 1806 267 252r0
GROOT, AALTJE SIEBRENS wijlen Aaltje Sybrens de Groot verkoper Havenplein 22 1806 267 252r0
GROOT, AALTJE SIEBRENS wijlen Aaltje Sybrens de Groot verkoper Havenplein 22 1806 267 252r0
GROOT, SIEBREN FREERKS Sybrand Freerks de Groot mr. stoeldraaier koper huis Havenplein 22 1786 262 93v0
GROOT, SIEBREN FREERKS Sybrand Freerks de Groot mr. stoeldraaier koper huis Havenplein 22 1786 262 93v0
HENDRIKS, WIETSE Wytze Hendriks huurder beneden (p.j.) Havenplein 22 1786 262 93v0
HENDRIKS, WIETSE Wytze Hendriks huurder beneden (p.j.) Havenplein 22 1786 262 93v0
PIETERS, JARICH de weduwe van wijlen Jarig Pieters huurder achter (p.j.) Havenplein 22 1786 262 93v0
PIETERS, JARICH de weduwe van wijlen Jarig Pieters huurder achter (p.j.) Havenplein 22 1786 262 93v0
ANNES, KLAAS Claas Anjes huurder bovenaan (p.j.) Havenplein 22 1786 262 93v0
ANNES, KLAAS Claas Anjes huurder bovenaan (p.j.) Havenplein 22 1786 262 93v0
ANNES, KLAAS Claas Anjes huurder bovenaan (p.j.) Havenplein 22 1786 262 93v0
, naastligger ten oosten Havenplein 22 1786 262 93v0
KROESE, S. Croese naastligger ten zuiden Havenplein 22 1786 262 93v0
ZIJLSTRA, C. C. Zijlstra havenmeester naastligger ten westen Havenplein 22 1786 262 93v0
, naastligger ten noorden Havenplein 22 1786 262 93v0
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra procureur postulant verkoper q.q. Havenplein 22 1786 262 93v0
KOENRAADS, HINKE Hinke Coenraads verkoper Havenplein 22 1786 262 93v0
KOENRAADS, HINKE Hinke Coenraads verkoper Havenplein 22 1786 262 93v0
KOENRAADS, HINKE Hinke Coenraads verkoper Havenplein 22 1786 262 93v0
VRIES, KLAAS JANS Claas Jans de Vries houtmolenaar verkoper Havenplein 22 1786 262 93v0
VRIES, KLAAS JANS Claas Jans de Vries houtmolenaar verkoper Havenplein 22 1786 262 93v0
KOENRAADS, HINKE Hinke Coenraads verkoper Havenplein 22 1786 262 93v0
KOENRAADS, HINKE Hinke Coenraads verkoper Havenplein 22 1786 262 93v0
KOENRAADS, HINKE Hinke Coenraads verkoper Havenplein 22 1786 262 93v0
KOENRAADS, KORNELIS wijlen Cornelis Coenraads erflater Havenplein 22 1786 262 93v0
KOENRAADS, KORNELIS wijlen Cornelis Coenraads erflater Havenplein 22 1786 262 93v0
KOENRAADS, KORNELIS wijlen Cornelis Coenraads erflater Havenplein 22 1786 262 93v0
BOUWES, IENSE Ynze Bouwes wolkammer koper door niaar huis en tuintje Havenplein 22 1772 258 58r0
BOUWES, IENSE Ynze Bouwes wolkammer koper door niaar huis en tuintje Havenplein 22 1772 258 58r0
BOUWES, IENSE Ynze Bouwes wolkammer koper door niaar huis en tuintje Havenplein 22 1772 258 58r0
IEMES, JAN Jan Yemes timmerman geniaarde koper Havenplein 22 1772 258 58r0
IEMES, JAN Jan Yemes timmerman geniaarde koper Havenplein 22 1772 258 58r0
KORNELIS, LIJSBET Lijsbet Cornelis geniaarde koper Havenplein 22 1772 258 58r0
KORNELIS, LIJSBET Lijsbet Cornelis geniaarde koper Havenplein 22 1772 258 58r0
KORNELIS, LIJSBET Lijsbet Cornelis geniaarde koper Havenplein 22 1772 258 58r0
, naastligger ten oosten Havenplein 22 1772 258 58r0
DRONRIJP, JOHANNES Johannes Dronrijp havenmeester naastligger ten zuiden Havenplein 22 1772 258 58r0
DREYER, fiscaal Dreyer naastligger ten westen Havenplein 22 1772 258 58r0
, naastligger ten noorden Havenplein 22 1772 258 58r0
BONTEKOE, HINKE KOENRAADS Hinke Coenes Bontekoe verkoper van 1/2 Havenplein 22 1772 258 58r0
BONTEKOE, HINKE KOENRAADS Hinke Coenes Bontekoe verkoper van 1/2 Havenplein 22 1772 258 58r0
BONTEKOE, HINKE KOENRAADS Hinke Coenes Bontekoe verkoper van 1/2 Havenplein 22 1772 258 58r0
VRIES, KLAAS JANS Claes Jansen de Vries houtmolenaar verkoper van 1/2 Havenplein 22 1772 258 58r0
VRIES, KLAAS JANS Claes Jansen de Vries houtmolenaar verkoper van 1/2 Havenplein 22 1772 258 58r0
BONTEKOE, KORNELIS KOENRAADS Cornelis Coenes Bontekoe verver en glasmaker verkoper van 1/2 Havenplein 22 1772 258 58r0
BONTEKOE, KORNELIS KOENRAADS Cornelis Coenes Bontekoe verver en glasmaker verkoper van 1/2 Havenplein 22 1772 258 58r0
BONTEKOE, KORNELIS KOENRAADS Cornelis Coenes Bontekoe verver en glasmaker verkoper van 1/2 Havenplein 22 1772 258 58r0
FONTEIN, KLAAS JURJENS Claes Jurriens Fonteyn koopman koper 1/2 huis Havenplein 22 1658 237 166r0
FONTEIN, KLAAS JURJENS Claes Jurriens Fonteyn koopman koper 1/2 huis Havenplein 22 1658 237 166r0
DOUWES, DIRK het nagelaten weeskind van Dirck Douwes eigenaar van 1/2 Havenplein 22 1658 237 166r0
DOUWES, DIRK het nagelaten weeskind van Dirck Douwes eigenaar van 1/2 Havenplein 22 1658 237 166r0
DOUWES, DIRK het nagelaten weeskind van Dirck Douwes eigenaar van 1/2 Havenplein 22 1658 237 166r0
, verpachter grond Havenplein 22 1658 237 166r0
SIETSES, HAIE Haye Sytses grootschipper naastligger ten oosten Havenplein 22 1658 237 166r0
SIETSES, HAIE Haye Sytses grootschipper naastligger ten oosten Havenplein 22 1658 237 166r0
, N. N. naastligger ten zuiden Havenplein 22 1658 237 166r0
, naastligger ten westen Havenplein 22 1658 237 166r0
SIEBRENS, MAAIKE Mayke Sibrens naastligger ten westen Havenplein 22 1658 237 166r0
SIEBRENS, MAAIKE Mayke Sibrens naastligger ten westen Havenplein 22 1658 237 166r0
, N. N. naastligger ten noorden Havenplein 22 1658 237 166r0
SIETSES, HAIE Haye Sytses verkoper Havenplein 22 1658 237 166r0
SIETSES, HAIE Haye Sytses verkoper Havenplein 22 1658 237 166r0
, N. N. koper huis en ledige plaats ([veiling om te bekomen 95-00-00 cg principaal en 9-12-08 cg kosten]) Havenplein 22 1603 228 342v0
, verpachter grond Havenplein 22 1603 228 342v0
ARJENS, SIEK Sick Aris grootschipper bewoner Havenplein 22 1603 228 342v0
ARJENS, SIEK Sick Aris grootschipper bewoner Havenplein 22 1603 228 342v0
ARJENS, SIEK Sick Aris grootschipper bewoner Havenplein 22 1603 228 342v0
, LIJSBET Lijsbeth naastligger ten oosten Havenplein 22 1603 228 342v0
, NICOLAAS wijlen Nicolaes Ericx naastligger ten oosten Havenplein 22 1603 228 342v0
, N. N. naastligger ten zuiden Havenplein 22 1603 228 342v0
, naastligger ten westen Havenplein 22 1603 228 342v0
, LIJSBET Lijsbeth naastligger ten westen Havenplein 22 1603 228 342v0
, NICOLAAS wijlen Nicolaes Ericx naastligger ten westen Havenplein 22 1603 228 342v0
, naastligger ten noorden Havenplein 22 1603 228 342v0
KORNELIS, GEERTJE Geert Cornelis crediteur (triumphant) Havenplein 22 1603 228 342v0
KORNELIS, GEERTJE Geert Cornelis crediteur (triumphant) Havenplein 22 1603 228 342v0
KORNELIS, GEERTJE Geert Cornelis crediteur (triumphant) Havenplein 22 1603 228 342v0
, GRIETJE Griedt verkoper (gesuccumbeerde) Havenplein 22 1603 228 342v0
KORNELIS, wijlen Caerle Cornelis verkoper (gesuccumbeerde) Havenplein 22 1603 228 342v0
KORNELIS, wijlen Caerle Cornelis verkoper (gesuccumbeerde) Havenplein 22 1603 228 342v0
KORNELIS, wijlen Caerle Cornelis verkoper (gesuccumbeerde) Havenplein 22 1603 228 342v0
MAHIU, KLAAS REIERS Claes Reyers Mahui koopman koper 1/3 huis Havenplein 22 1735 249 89v0
MAHIU, KLAAS REIERS Claes Reyers Mahui koopman koper 1/3 huis Havenplein 22 1735 249 89v0
WILLEMS, KOENRAAD Koene Willems mr. metselaar koper van 2/3 Havenplein 22 1735 249 89v0
WILLEMS, KOENRAAD Koene Willems mr. metselaar koper van 2/3 Havenplein 22 1735 249 89v0
KORNELIS, GRIETJE Grytie Cornelis koper van 2/3 Havenplein 22 1735 249 89v0
KORNELIS, GRIETJE Grytie Cornelis koper van 2/3 Havenplein 22 1735 249 89v0
KORNELIS, GRIETJE Grytie Cornelis koper van 2/3 Havenplein 22 1735 249 89v0
HEREMA, KLAAS de weduwe van wijlen Claes Herema huurder Havenplein 22 1735 249 89v0
, N. N. havenmeester naastligger ten oosten ([staat slechts: de havenmeester]) Havenplein 22 1735 249 89v0
KROESE, de erfgenamen van wijlen burgemeester Croese naastligger ten zuiden Havenplein 22 1735 249 89v0
, naastligger ten westen Havenplein 22