Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
JANS, FEIKE Feike Jansen mr. beeldhouwer koper door niaar huis Zeepaardsteeg 1 1723 246 153v0
JANS, FEIKE Feike Jansen mr. beeldhouwer koper door niaar huis Zeepaardsteeg 1 1723 246 153v0
DOUWES, KLAAS Claes Douwes , c.u. mr. brouwer geniaarde koper Zeepaardsteeg 1 1723 246 153v0
DOUWES, KLAAS Claes Douwes , c.u. mr. brouwer geniaarde koper Zeepaardsteeg 1 1723 246 153v0
DOUWES, KLAAS Claes Douwes , c.u. mr. brouwer geniaarde koper Zeepaardsteeg 1 1723 246 153v0
DIRKS, DIRK Dirck Dirx naastligger ten oosten Zeepaardsteeg 1 1723 246 153v0
DIRKS, DIRK Dirck Dirx naastligger ten oosten Zeepaardsteeg 1 1723 246 153v0
DIRKS, DIRK Dirck Dirx naastligger ten oosten Zeepaardsteeg 1 1723 246 153v0
, huis genaamd het Zeepaard naastligger ten zuiden Zeepaardsteeg 1 het Zeepaard 1723 246 153v0
, naastligger ten westen Zeepaardsteeg 1 1723 246 153v0
JANS, FEIKE Feike Jans naastligger ten noorden Zeepaardsteeg 1 1723 246 153v0
JANS, FEIKE Feike Jans naastligger ten noorden Zeepaardsteeg 1 1723 246 153v0
JOHANNES, HIELKJE Hylkjen Johannes verkoper Zeepaardsteeg 1 1723 246 153v0
JOHANNES, HIELKJE Hylkjen Johannes verkoper Zeepaardsteeg 1 1723 246 153v0
FEITES, HOITE Hoite Feites verkoper Zeepaardsteeg 1 1723 246 153v0
FEITES, HOITE Hoite Feites verkoper Zeepaardsteeg 1 1723 246 153v0
FEITES, HOITE Hoite Feites verkoper Zeepaardsteeg 1 1723 246 153v0
JOHANNES, AALTJE Aeltie Johannes verkoper Zeepaardsteeg 1 1723 246 153v0
JOHANNES, AALTJE Aeltie Johannes verkoper Zeepaardsteeg 1 1723 246 153v0
JELLES, STEFFEN wijlen Steffen Jelles verkoper Zeepaardsteeg 1 1723 246 153v0
JELLES, STEFFEN wijlen Steffen Jelles verkoper Zeepaardsteeg 1 1723 246 153v0
TEEKES, GEERTJE Gertie Taekes verkoper Zeepaardsteeg 1 1723 246 153v0
TEEKES, GEERTJE Gertie Taekes verkoper Zeepaardsteeg 1 1723 246 153v0
ALEFS, GERRIT Gerrit Alefs verkoper Zeepaardsteeg 1 1723 246 153v0
ALEFS, GERRIT Gerrit Alefs verkoper Zeepaardsteeg 1 1723 246 153v0
ALEFS, GERRIT Gerrit Alefs verkoper Zeepaardsteeg 1 1723 246 153v0
TEEKES, FROUKJE Frouckjen Taekes verkoper Zeepaardsteeg 1 1723 246 153v0
TEEKES, FROUKJE Frouckjen Taekes verkoper Zeepaardsteeg 1 1723 246 153v0
BOTERWEG, FREERK ds. Fredericus Botterweg verkoper q.q. Zeepaardsteeg 1 1723 246 153v0
PIETERS, LUITJEN Luitje Pieters mr. ijzersmid koper woning Zeepaardsteeg 1 1790 263 200r0
PIETERS, LUITJEN Luitje Pieters mr. ijzersmid koper woning Zeepaardsteeg 1 1790 263 200r0
WIEBES, DOUWE Douwe Wybes , c.u. huurder beneden (p.j.) Zeepaardsteeg 1 1790 263 200r0
WIEBES, DOUWE Douwe Wybes , c.u. huurder beneden (p.j.) Zeepaardsteeg 1 1790 263 200r0
DOUWES, DETJE Dettje Douwes huurder boven (p.j.) Zeepaardsteeg 1 1790 263 200r0
DOUWES, DETJE Dettje Douwes huurder boven (p.j.) Zeepaardsteeg 1 1790 263 200r0
DOUWES, DETJE Dettje Douwes huurder boven (p.j.) Zeepaardsteeg 1 1790 263 200r0
VISSER, BEREND Barend Visser koopman naastligger ten oosten Zeepaardsteeg 1 1790 263 200r0
KLASES, GATSKE Gadske Clazes naastligger ten zuiden Zeepaardsteeg 1 1790 263 200r0
KLASES, GATSKE Gadske Clazes naastligger ten zuiden Zeepaardsteeg 1 1790 263 200r0
KLASES, GATSKE Gadske Clazes naastligger ten zuiden Zeepaardsteeg 1 1790 263 200r0
NANNES, SIEBREN de weduwe van wijlen Sybren Nannings naastligger ten westen Zeepaardsteeg 1 1790 263 200r0
NANNES, SIEBREN de weduwe van wijlen Sybren Nannings naastligger ten westen Zeepaardsteeg 1 1790 263 200r0
KAMSMA, S. Kamsma naastligger ten noorden Zeepaardsteeg 1 1790 263 200r0
PIETERS, LUITJEN Luitje Pieters mr. ijzersmid verkoper q.q. Zeepaardsteeg 1 1790 263 200r0
PIETERS, LUITJEN Luitje Pieters mr. ijzersmid verkoper q.q. Zeepaardsteeg 1 1790 263 200r0
GEERTS, AUKJE de boedel en nalatenschap van wijlen Aukje Geerts verkoper Zeepaardsteeg 1 1790 263 200r0
GEERTS, AUKJE de boedel en nalatenschap van wijlen Aukje Geerts verkoper Zeepaardsteeg 1 1790 263 200r0
FLORIS, IEDE wijlen Yde Floris verkoper Zeepaardsteeg 1 1790 263 200r0
FLORIS, IEDE wijlen Yde Floris verkoper Zeepaardsteeg 1 1790 263 200r0
FLORIS, IEDE wijlen Yde Floris verkoper Zeepaardsteeg 1 1790 263 200r0
DOEKES, SIJE Sije Doekes zeepziedersknecht koper huis Zeepziederstraat OZ 1804 267 10v0
DOEKES, SIJE Sije Doekes zeepziedersknecht koper huis Zeepziederstraat OZ 1804 267 10v0
DOEKES, SIJE Sije Doekes zeepziedersknecht koper huis Zeepziederstraat OZ 1804 267 10v0
MELCHERTS, JOHANNES Johannes Melchers , c.u. huurder Zeepziederstraat OZ 1804 267 10v0
MELCHERTS, JOHANNES Johannes Melchers , c.u. huurder Zeepziederstraat OZ 1804 267 10v0
ZEILMAKER, J. de heer J. Zeilmaker naastligger ten oosten Zeepziederstraat OZ 1804 267 10v0
DOUWES, MAAIKE Maayke Douwes naastligger ten zuiden Zeepziederstraat OZ 1804 267 10v0
DOUWES, MAAIKE Maayke Douwes naastligger ten zuiden Zeepziederstraat OZ 1804 267 10v0
DOUWES, MAAIKE Maayke Douwes naastligger ten zuiden Zeepziederstraat OZ 1804 267 10v0
, naastligger ten westen Zeepziederstraat OZ 1804 267 10v0
TJITSES, JELKE Jelke Tjietzes naastligger ten noorden Zeepziederstraat OZ 1804 267 10v0
TJITSES, JELKE Jelke Tjietzes naastligger ten noorden Zeepziederstraat OZ 1804 267 10v0
, JAN Jan de Vri boekdrukker verkoper q.q. Zeepziederstraat OZ 1804 267 10v0
SIETSES, GEERTJE Geertje Sytses verkoper Zeepziederstraat OZ 1804 267 10v0
SIETSES, GEERTJE Geertje Sytses verkoper Zeepziederstraat OZ 1804 267 10v0
JANS, DIRK wijlen Dirk Jansen verkoper Zeepziederstraat OZ 1804 267 10v0
JANS, DIRK wijlen Dirk Jansen verkoper Zeepziederstraat OZ 1804 267 10v0
IJSENBEEK, SIKKE Sikko B. IJsenbeek koper achterhuis als stalling Zeepziederstraat 1 1807 268 10r0
BOS, M. de weduwe van wijlen M. Bos naastligger ten oosten Zeepziederstraat 1 1807 268 10r0
, L. L. E. Mutzenbecker naastligger ten zuiden Zeepziederstraat 1 1807 268 10r0
, naastligger ten westen Zeepziederstraat 1 1807 268 10r0
, N. N. naastligger ten noorden Zeepziederstraat 1 1807 268 10r0
, L. L. E. Mutzenbecker verkoper Zeepziederstraat 1 1807 268 10r0
HANEKUIK, PIETER Pieter J. Hanekuik koopman koper stalling en wagenhuis Zeepziederstraat 2 1785 261 293r0
HANEKUIK, WIEBE DOUWES Wybe Douwes Hanekuik koopman voormalig eigenaar Zeepziederstraat 2 1785 261 293r0
HANEKUIK, WIEBE DOUWES Wybe Douwes Hanekuik koopman voormalig eigenaar Zeepziederstraat 2 1785 261 293r0
HANEKUIK, WIEBE DOUWES Wybe Douwes Hanekuik koopman voormalig eigenaar Zeepziederstraat 2 1785 261 293r0
, naastligger ten oosten Zeepziederstraat 2 1785 261 293r0
BAKKER, de erfgenamen van wijlen de weduwe Backer naastligger ten westen Zeepziederstraat 2 1785 261 293r0
, naastligger ten zuiden Zeepziederstraat 2 1785 261 293r0
, N. N. naastligger ten noorden Zeepziederstraat 2 1785 261 293r0
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik verkoper Zeepziederstraat 2 1785 261 293r0
ALTHUSIUS, TEEKE Taeke Althusius koper huis Zeepziederstraat 3 1804 267 57r0
JAKOBS, OTTE Otte Jacobs , c.u. huurder (p.j.) Zeepziederstraat 3 1804 267 57r0
JAKOBS, OTTE Otte Jacobs , c.u. huurder (p.j.) Zeepziederstraat 3 1804 267 57r0
ZEILMAKER, J. Heer J. D. Zeylmaker naastligger ten oosten Zeepziederstraat 3 1804 267 57r0
, RUURD Ruurd turfdrager naastligger ten zuiden Zeepziederstraat 3 1804 267 57r0
, naastligger ten westen Zeepziederstraat 3 1804 267 57r0
DOOITSES, SIEBE Sybe Doikes naastligger ten noorden Zeepziederstraat 3 1804 267 57r0
DOOITSES, SIEBE Sybe Doikes naastligger ten noorden Zeepziederstraat 3 1804 267 57r0
DOOITSES, SIEBE Sybe Doikes naastligger ten noorden Zeepziederstraat 3 1804 267 57r0
DOUWES, MAAIKE Mayke Douwes verkoper Zeepziederstraat 3 1804 267 57r0
DOUWES, MAAIKE Mayke Douwes verkoper Zeepziederstraat 3 1804 267 57r0
DOUWES, MAAIKE Mayke Douwes verkoper Zeepziederstraat 3 1804 267 57r0
PIETERS, DOUWE wijlen Douwe Pieters verkoper Zeepziederstraat 3 1804 267 57r0
PIETERS, DOUWE wijlen Douwe Pieters verkoper Zeepziederstraat 3 1804 267 57r0
TJAMMES, TIJS Tijs Tiammes , c.u. koper kamers Zeilmakersstraat 1648 236 24r0
TJAMMES, TIJS Tijs Tiammes , c.u. koper kamers Zeilmakersstraat 1648 236 24r0
, verpachter grond Zeilmakersstraat 1648 236 24r0
, MEINERT Meynert houtzager naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 1648 236 24r0
, N. N. naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 1648 236 24r0
, N. N. naastligger ten westen Zeilmakersstraat 1648 236 24r0
, N. N. naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 1648 236 24r0
BEIEM, JAN burgemeester Jan Beyem verkoper Zeilmakersstraat 1648 236 24r0
JELTES, MURKJE Murkjen Jeltes koper huis Zeilmakersstraat OZ 1749 251 255v0
JELTES, MURKJE Murkjen Jeltes koper huis Zeilmakersstraat OZ 1749 251 255v0
PIETERS, IEDE Yde Pieters oud wijdschipper koper Zeilmakersstraat OZ 1749 251 255v0
PIETERS, IEDE Yde Pieters oud wijdschipper koper Zeilmakersstraat OZ 1749 251 255v0
OOSTERBAAN, EVERT KLASES de tuin van Evert Claesen Oosterbaan naastligger ten oosten Zeilmakersstraat OZ 1749 251 255v0
OOSTERBAAN, EVERT KLASES de tuin van Evert Claesen Oosterbaan naastligger ten oosten Zeilmakersstraat OZ 1749 251 255v0
OOSTERBAAN, EVERT KLASES de tuin van Evert Claesen Oosterbaan naastligger ten oosten Zeilmakersstraat OZ 1749 251 255v0
, N. N. naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat OZ 1749 251 255v0
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat OZ 1749 251 255v0
BOETEMA, RUURD de erfgenamen van wijlen Ruurd Boetemans naastligger ten noorden Zeilmakersstraat OZ 1749 251 255v0
TJEERDS, ANTJE Antje Tjeerds verkoper Zeilmakersstraat OZ 1749 251 255v0
TJEERDS, ANTJE Antje Tjeerds verkoper Zeilmakersstraat OZ 1749 251 255v0
PIERS, LIEUWE wijlen Lieuwe Piers verkoper Zeilmakersstraat OZ 1749 251 255v0
PIERS, LIEUWE wijlen Lieuwe Piers verkoper Zeilmakersstraat OZ 1749 251 255v0
LOURENS, Mary Lourens koper kamer Zeilmakersstraat WZ 1670 240 13ar0
LOURENS, Mary Lourens koper kamer Zeilmakersstraat WZ 1670 240 13ar0
, N. N. naastligger ten oosten Zeilmakersstraat WZ 1670 240 13ar0
HENDRIKS, JOHANNES Joannes Hendrix naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat WZ 1670 240 13ar0
HENDRIKS, JOHANNES Joannes Hendrix naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat WZ 1670 240 13ar0
, N. N. naastligger ten westen Zeilmakersstraat WZ 1670 240 13ar0
, KLAAS Claes Gerrtis naastligger ten noorden Zeilmakersstraat WZ 1670 240 13ar0
OOSTMAN, GEERT Geert Oostman verkoper Zeilmakersstraat WZ 1670 240 13ar0
, GEERT Geert Aetsman koper kamer Zeilmakersstraat 1663 238 188r0
, N. N. naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 1663 238 188r0
, N. N. naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 1663 238 188r0
, N. N. naastligger ten westen Zeilmakersstraat 1663 238 188r0
, huis gequoteerd met nr. 2 naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 1663 238 188r0
, naastligger Zeilmakersstraat 1663 238 188r0
JANS, FENNE Fenne Jans verkoper Zeilmakersstraat 1663 238 188r0
JANS, FENNE Fenne Jans verkoper Zeilmakersstraat 1663 238 188r0
OEBELES, TJEERD Tjeerd Uubles , c.u. koper kamer Zeilmakersstraat 1688 242 246v0
OEBELES, TJEERD Tjeerd Uubles , c.u. koper kamer Zeilmakersstraat 1688 242 246v0
ANSKES, JAKOB Jacob Anskes blokmaker verkoper Zeilmakersstraat 1688 242 246v0
ANSKES, JAKOB Jacob Anskes blokmaker verkoper Zeilmakersstraat 1688 242 246v0
ANSKES, JAKOB Jacob Anskes blokmaker verkoper Zeilmakersstraat 1688 242 246v0
HENDRIKS, ANTJE Antie Hendrix , q.q. koper kamer Zeilmakersstraat WZ 1663 238 198v0
HENDRIKS, ANTJE Antie Hendrix , q.q. koper kamer Zeilmakersstraat WZ 1663 238 198v0
, N. N. naastligger ten oosten Zeilmakersstraat WZ 1663 238 198v0
, N. N. naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat WZ 1663 238 198v0
, N. N. naastligger ten westen Zeilmakersstraat WZ 1663 238 198v0
, N. N. naastligger ten noorden Zeilmakersstraat WZ 1663 238 198v0
, naastligger Zeilmakersstraat WZ 1663 238 198v0
HINGST, HESSEL JAKOBS Hessel Jacobs Hingst, c.s. verkoper Zeilmakersstraat WZ 1663 238 198v0
HINGST, HESSEL JAKOBS Hessel Jacobs Hingst, c.s. verkoper Zeilmakersstraat WZ 1663 238 198v0
HESSELS, JAN Jan Hessels koper kamer Zeilmakersstraat WZ 1693 243 30r0
HESSELS, JAN Jan Hessels koper kamer Zeilmakersstraat WZ 1693 243 30r0
PAULUS, GRIETJE Gritie Poulus koper Zeilmakersstraat WZ 1693 243 30r0
PAULUS, GRIETJE Gritie Poulus koper Zeilmakersstraat WZ 1693 243 30r0
, N. N. naastligger ten oosten Zeilmakersstraat WZ 1693 243 30r0
, N. N. naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat WZ 1693 243 30r0
, IEPE Ype pannenbakker naastligger ten westen Zeilmakersstraat WZ 1693 243 30r0
GEERTS, KLAAS Claes Geerts naastligger ten noorden Zeilmakersstraat WZ 1693 243 30r0
GEERTS, KLAAS Claes Geerts naastligger ten noorden Zeilmakersstraat WZ 1693 243 30r0
REIERS, KORNELIS Cornelis Reyers verkoper Zeilmakersstraat WZ 1693 243 30r0
REIERS, KORNELIS Cornelis Reyers verkoper Zeilmakersstraat WZ 1693 243 30r0
HANSES, ANTJE Antie Hanses verkoper Zeilmakersstraat WZ 1693 243 30r0
HANSES, ANTJE Antie Hanses verkoper Zeilmakersstraat WZ 1693 243 30r0
BAKSMA, HARMEN ARENDS burgerkolonel Harmen Arents Baksma mr. bakker koper kamer Zeilmakersstraat WZ 1727 247 36v0
BAKSMA, HARMEN ARENDS burgerkolonel Harmen Arents Baksma mr. bakker koper kamer Zeilmakersstraat WZ 1727 247 36v0
BAKSMA, HARMEN ARENDS burgerkolonel Harmen Arents Baksma mr. bakker koper kamer Zeilmakersstraat WZ 1727 247 36v0
IEPES, TRIJNTJE Trijntje Ypes teruggetrokken niaarnemer ratione sanguinis et vicinitatis Zeilmakersstraat WZ 1727 247 36v0
IEPES, TRIJNTJE Trijntje Ypes teruggetrokken niaarnemer ratione sanguinis et vicinitatis Zeilmakersstraat WZ 1727 247 36v0
LUITJENS, REMMERT Rimmert Luitjens teruggetrokken niaarnemer ratione sanguinis et vicinitatis Zeilmakersstraat WZ 1727 247 36v0
LUITJENS, REMMERT Rimmert Luitjens teruggetrokken niaarnemer ratione sanguinis et vicinitatis Zeilmakersstraat WZ 1727 247 36v0
FOLKERTS, LUITJEN de weduwe van wijlen Luitjen Folkerts bewoner Zeilmakersstraat WZ 1727 247 36v0
FOLKERTS, LUITJEN de weduwe van wijlen Luitjen Folkerts bewoner Zeilmakersstraat WZ 1727 247 36v0
FOLKERTS, LUITJEN de weduwe van wijlen Luitjen Folkerts bewoner Zeilmakersstraat WZ 1727 247 36v0
, naastligger ten oosten Zeilmakersstraat WZ 1727 247 36v0
, N. N. naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat WZ 1727 247 36v0
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat WZ 1727 247 36v0
, naastligger ten noorden Zeilmakersstraat WZ 1727 247 36v0
, verkoper Zeilmakersstraat WZ 1727 247 36v0
JANS, HENDRIK Hendrik Janzen metselaar koper door niaar woning Zeilmakersstraat WZ 1755 253 217r0
JANS, HENDRIK Hendrik Janzen metselaar koper door niaar woning Zeilmakersstraat WZ 1755 253 217r0
WIEBRENS, HERE Heere Wybrens mr. metselaar geniaarde koper Zeilmakersstraat WZ 1755 253 217r0
WIEBRENS, HERE Heere Wybrens mr. metselaar geniaarde koper Zeilmakersstraat WZ 1755 253 217r0
, naastligger ten oosten Zeilmakersstraat WZ 1755 253 217r0
JANS, GERBEN Gerben Jans naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat WZ 1755 253 217r0
JANS, GERBEN Gerben Jans naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat WZ 1755 253 217r0
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat WZ 1755 253 217r0
LAMMERTS, WILLEM de weduwe van wijlen Willem Lammerts naastligger ten noorden Zeilmakersstraat WZ 1755 253 217r0
LAMMERTS, WILLEM de weduwe van wijlen Willem Lammerts naastligger ten noorden Zeilmakersstraat WZ 1755 253 217r0
PIETERS, TRIJNTJE Trijntje Pyters verkoper Zeilmakersstraat WZ 1755 253 217r0
PIETERS, TRIJNTJE Trijntje Pyters verkoper Zeilmakersstraat WZ 1755 253 217r0
PIETERS, GERRIT wijlen Gerryt Pyters verkoper Zeilmakersstraat WZ 1755 253 217r0
PIETERS, GERRIT wijlen Gerryt Pyters verkoper Zeilmakersstraat WZ 1755 253 217r0
JOHANNES, JOUKE Jouke Johannis schuitschipper koper huis bestaande uit twee aparte woningen Zeilmakersstraat 1 1708 245 55r0
JOHANNES, JOUKE Jouke Johannis schuitschipper koper huis bestaande uit twee aparte woningen Zeilmakersstraat 1 1708 245 55r0
ALBERTS, TRIJNTJE Trintie Alberts koper Zeilmakersstraat 1 1708 245 55r0
ALBERTS, TRIJNTJE Trintie Alberts koper Zeilmakersstraat 1 1708 245 55r0
ALBERTS, TRIJNTJE Trintie Alberts koper Zeilmakersstraat 1 1708 245 55r0
WILLEMS, TJALLING Tjalling Willems , c.u. huurder voorste woning Zeilmakersstraat 1 1708 245 55r0
WILLEMS, TJALLING Tjalling Willems , c.u. huurder voorste woning Zeilmakersstraat 1 1708 245 55r0
ENNES, STEFFEN Steven Innes , c.u. huurder achterste woning Zeilmakersstraat 1 1708 245 55r0
ENNES, STEFFEN Steven Innes , c.u. huurder achterste woning Zeilmakersstraat 1 1708 245 55r0
, HANS Hans Izax naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 1 1708 245 55r0
SIPKES, AATJE Atje Sipkes naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 1 1708 245 55r0
SIPKES, AATJE Atje Sipkes naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 1 1708 245 55r0
, het panwerk naastligger ten westen Zeilmakersstraat 1 1708 245 55r0
, het panwerk naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 1 1708 245 55r0
WIERDA, GERRIT NANNES Gerrit Nannes Wierda mederechter van Baarderadeel verkoper q.q. Zeilmakersstraat 1 1708 245 55r0
WIERDA, GERRIT NANNES Gerrit Nannes Wierda mederechter van Baarderadeel verkoper q.q. Zeilmakersstraat 1 1708 245 55r0
TJOMMES, AUKJE Aukjen Tjommes verkoper van 1/2 Zeilmakersstraat 1 1708 245 55r0
TJOMMES, AUKJE Aukjen Tjommes verkoper van 1/2 Zeilmakersstraat 1 1708 245 55r0
TJOMMES, PIETJE wijlen Pyttie Tjommes erflater Zeilmakersstraat 1 1708 245 55r0
TJOMMES, PIETJE wijlen Pyttie Tjommes erflater Zeilmakersstraat 1 1708 245 55r0
HOGENBRUG, WILLEM JANS Willem Jans Hogenbrug mr. korfmaker verkoper van 1/2 Zeilmakersstraat 1 1708 245 55r0
HOGENBRUG, WILLEM JANS Willem Jans Hogenbrug mr. korfmaker verkoper van 1/2 Zeilmakersstraat 1 1708 245 55r0
TJOMMES, PIETJE wijlen Pyttie Tjommes erflater Zeilmakersstraat 1 1708 245 55r0
TJOMMES, PIETJE wijlen Pyttie Tjommes erflater Zeilmakersstraat 1 1708 245 55r0
HESSELS, WOUTER Wouter Hessels turfdrager en mr. metselaar koper huis Zeilmakersstraat 1 1736 249 115r0
HESSELS, WOUTER Wouter Hessels turfdrager en mr. metselaar koper huis Zeilmakersstraat 1 1736 249 115r0
ANDRIES, HOTSKE Hotske Andrys huurder Zeilmakersstraat 1 1736 249 115r0
ANDRIES, HOTSKE Hotske Andrys huurder Zeilmakersstraat 1 1736 249 115r0
ANDRIES, HOTSKE Hotske Andrys huurder Zeilmakersstraat 1 1736 249 115r0
, naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 1 1736 249 115r0
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 1 1736 249 115r0
, HIELKE de erfgenamen van wijlen Hylke Haenekuik koopman naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 1 1736 249 115r0
, naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 1 1736 249 115r0
BOER, ANDRIES PIETERS vroedsman Andrys Pyters de Boer verkoper Zeilmakersstraat 1 1736 249 115r0
BOER, ANDRIES PIETERS vroedsman Andrys Pyters de Boer verkoper Zeilmakersstraat 1 1736 249 115r0
JOUKES, TJEERD Tjeerd Joukes , c.u. grootschipper koper 5/6 huis Zeilmakersstraat 1 1752 253 26v0
JOUKES, TJEERD Tjeerd Joukes , c.u. grootschipper koper 5/6 huis Zeilmakersstraat 1 1752 253 26v0
JOHANNES, JOUKE Jouke Johannes , c.u. koper Zeilmakersstraat 1 1752 253 26v0
JOHANNES, JOUKE Jouke Johannes , c.u. koper Zeilmakersstraat 1 1752 253 26v0
, ANNE Anne huurder voorkamer Zeilmakersstraat 1 1752 253 26v0
WARNERS, HARMEN het huis bewoond door Harmen Warners naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 1 1752 253 26v0
WARNERS, HARMEN het huis bewoond door Harmen Warners naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 1 1752 253 26v0
GERRITS, TJEBBE Tjebbe Gerrits naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 1 1752 253 26v0
GERRITS, TJEBBE Tjebbe Gerrits naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 1 1752 253 26v0
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 1 1752 253 26v0
, naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 1 1752 253 26v0
JOUKES, HEIN Heine Joukes , mede voor zich grootschipper verkoper q.q. Zeilmakersstraat 1 1752 253 26v0
JOUKES, HEIN Heine Joukes , mede voor zich grootschipper verkoper q.q. Zeilmakersstraat 1 1752 253 26v0
MEYER, MEIE HARMENS vroedsman Meye Harmens Meyer verkoper q.q. Zeilmakersstraat 1 1752 253 26v0
MEYER, MEIE HARMENS vroedsman Meye Harmens Meyer verkoper q.q. Zeilmakersstraat 1 1752 253 26v0
JOUKES, HISKE de goederen van de nagelaten minderjarige dochter van Hiske Joukes verkoper van 1/6 Zeilmakersstraat 1 1752 253 26v0
JOUKES, HISKE de goederen van de nagelaten minderjarige dochter van Hiske Joukes verkoper van 1/6 Zeilmakersstraat 1 1752 253 26v0
SAKES, KEIMPE Keimpe Saekes verkoper van 1/6 Zeilmakersstraat 1 1752 253 26v0
SAKES, KEIMPE Keimpe Saekes verkoper van 1/6 Zeilmakersstraat 1 1752 253 26v0
RINTJES, SIEDS Syts Reinties verkoper van 1/6 Zeilmakersstraat 1 1752 253 26v0
RINTJES, SIEDS Syts Reinties verkoper van 1/6 Zeilmakersstraat 1 1752 253 26v0
JOUKES, SIETSKE wijlen Sytske Joukes erflater Zeilmakersstraat 1 1752 253 26v0
JOUKES, SIETSKE wijlen Sytske Joukes erflater Zeilmakersstraat 1 1752 253 26v0
ANNES, RINTJE wijlen Rintie Annes erflater Zeilmakersstraat 1 1752 253 26v0
ANNES, RINTJE wijlen Rintie Annes erflater Zeilmakersstraat 1 1752 253 26v0
ANNES, RINTJE wijlen Rintie Annes erflater Zeilmakersstraat 1 1752 253 26v0
SCHAAF, BENJAMIN burgerkolonel Benjamin Schaaff verkoper q.q. Zeilmakersstraat 1 1752 253 26v0
JANS, ABE Abbe Jansen turfdrager verkoper q.q. Zeilmakersstraat 1 1752 253 26v0
JANS, ABE Abbe Jansen turfdrager verkoper q.q. Zeilmakersstraat 1 1752 253 26v0
ALBERTS, DIRK Dirk Alberts verkoper van 1/6 Zeilmakersstraat 1 1752 253 26v0
ALBERTS, DIRK Dirk Alberts verkoper van 1/6 Zeilmakersstraat 1 1752 253 26v0
ALBERTS, DIRK Dirk Alberts verkoper van 1/6 Zeilmakersstraat 1 1752 253 26v0
JOUKES, ALBERT wijlen Albert Joukes grootschipper erflater Zeilmakersstraat 1 1752 253 26v0
JOUKES, ALBERT wijlen Albert Joukes grootschipper erflater Zeilmakersstraat 1 1752 253 26v0
ZANDSTRA, SIETSKE DIRKS wijlen Sytske Dirks Sanstra erflater Zeilmakersstraat 1 1752 253 26v0
ZANDSTRA, SIETSKE DIRKS wijlen Sytske Dirks Sanstra erflater Zeilmakersstraat 1 1752 253 26v0
ZANDSTRA, SIETSKE DIRKS wijlen Sytske Dirks Sanstra erflater Zeilmakersstraat 1 1752 253 26v0
KORNELIS, ARJEN Arjen Corneelis varensgezel verkoper van 1/12 Zeilmakersstraat 1 1752 253 26v0
KORNELIS, ARJEN Arjen Corneelis varensgezel verkoper van 1/12 Zeilmakersstraat 1 1752 253 26v0
KORNELIS, ARJEN Arjen Corneelis varensgezel verkoper van 1/12 Zeilmakersstraat 1 1752 253 26v0
KORNELIS, JOUKE Jouke Corneelis scheepstimmerman verkoper van 1/12 Zeilmakersstraat 1 1752 253 26v0
KORNELIS, JOUKE Jouke Corneelis scheepstimmerman verkoper van 1/12 Zeilmakersstraat 1 1752 253 26v0
KORNELIS, JOUKE Jouke Corneelis scheepstimmerman verkoper van 1/12 Zeilmakersstraat 1 1752 253 26v0
JOHANNES, JOUKE wijlen Jouke Johannes erflater Zeilmakersstraat 1 1752 253 26v0
JOHANNES, JOUKE wijlen Jouke Johannes erflater Zeilmakersstraat 1 1752 253 26v0
ALBERTS, TRIJNTJE wijlen Trijntie Alberts erflater Zeilmakersstraat 1 1752 253 26v0
ALBERTS, TRIJNTJE wijlen Trijntie Alberts erflater Zeilmakersstraat 1 1752 253 26v0
ALBERTS, TRIJNTJE wijlen Trijntie Alberts erflater Zeilmakersstraat 1 1752 253 26v0
DOEKES, OTTE Otte Doeckes koper huis Zeilmakersstraat 1 1657 237 109v0
DOEKES, OTTE Otte Doeckes koper huis Zeilmakersstraat 1 1657 237 109v0
DOEKES, OTTE Otte Doeckes koper huis Zeilmakersstraat 1 1657 237 109v0
, N. N. naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 1 1657 237 109v0
HUISMAN, JAN Jan Huysman naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 1 1657 237 109v0
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 1 1657 237 109v0
, naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 1 1657 237 109v0
EVERTS, JAN Jan Everts verkoper Zeilmakersstraat 1 1657 237 109v0
EVERTS, JAN Jan Everts verkoper Zeilmakersstraat 1 1657 237 109v0
EVERTS, JAN Jan Everts verkoper Zeilmakersstraat 1 1657 237 109v0
BOUWES, KORNELIS Cornelis Bouwes mr. zeilmaker koper 1/2 huis Zeilmakersstraat 1 1774 258 178r0
BOUWES, KORNELIS Cornelis Bouwes mr. zeilmaker koper 1/2 huis Zeilmakersstraat 1 1774 258 178r0
BOUWES, KORNELIS Cornelis Bouwes mr. zeilmaker koper 1/2 huis Zeilmakersstraat 1 1774 258 178r0
TJEERDS, JOUKE Jouke Tjeerds , e.a. huurder Zeilmakersstraat 1 1774 258 178r0
TJEERDS, JOUKE Jouke Tjeerds , e.a. huurder Zeilmakersstraat 1 1774 258 178r0
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetzens, n.u. naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 1 1774 258 178r0
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetzens, n.u. naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 1 1774 258 178r0
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetzens, n.u. naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 1 1774 258 178r0
WOUTERS, JETSE de weduwe van wijlen Jetze Wouters naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 1 1774 258 178r0
WOUTERS, JETSE de weduwe van wijlen Jetze Wouters naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 1 1774 258 178r0
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 1 1774 258 178r0
, naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 1 1774 258 178r0
PIERS, TETJE Tetje Piers verkoper Zeilmakersstraat 1 1774 258 178r0
PIERS, TETJE Tetje Piers verkoper Zeilmakersstraat 1 1774 258 178r0
JOUKES, HEIN wijlen Hein Joukes schipper verkoper Zeilmakersstraat 1 1774 258 178r0
JOUKES, HEIN wijlen Hein Joukes schipper verkoper Zeilmakersstraat 1 1774 258 178r0
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs koper huis, plaats en loods Zeilmakersstraat 1 1629 232 114r0
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs koper huis, plaats en loods Zeilmakersstraat 1 1629 232 114r0
, TETJE Teth Gerwarts koper Zeilmakersstraat 1 1629 232 114r0
PIETERS, PIETER de erfgenamen van wijlen Pyter Pyters naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 1 1629 232 114r0
PIETERS, PIETER de erfgenamen van wijlen Pyter Pyters naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 1 1629 232 114r0
PIETERS, PIETER de erfgenamen van wijlen Pyter Pyters naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 1 1629 232 114r0
PIETERS, PIETER de erfgenamen van wijlen Pyter Pyters naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 1 1629 232 114r0
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 1 1629 232 114r0
, naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 1 1629 232 114r0
TJEERDS, ENNE Inne Tyaards houtkoper verkoper Zeilmakersstraat 1 1629 232 114r0
TJEERDS, ENNE Inne Tyaards houtkoper verkoper Zeilmakersstraat 1 1629 232 114r0
JAKOBS, ANTJE Anna Jacobs verkoper Zeilmakersstraat 1 1629 232 114r0
JAKOBS, ANTJE Anna Jacobs verkoper Zeilmakersstraat 1 1629 232 114r0
TJEERDS, JOUKE Joucke Tieerds koper huis, loods en plaats Zeilmakersstraat 1 1662 238 120r0
TJEERDS, JOUKE Joucke Tieerds koper huis, loods en plaats Zeilmakersstraat 1 1662 238 120r0
JANS, HISKE Hiske Jans koper Zeilmakersstraat 1 1662 238 120r0
JANS, HISKE Hiske Jans koper Zeilmakersstraat 1 1662 238 120r0
, N. N. naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 1 1662 238 120r0
HIDDES, BEREND Beern Hiddes naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 1 1662 238 120r0
HIDDES, BEREND Beern Hiddes naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 1 1662 238 120r0
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 1 1662 238 120r0
, naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 1 1662 238 120r0
BINKES, ANTJE Antie Bentes verkoper Zeilmakersstraat 1 1662 238 120r0
BINKES, ANTJE Antie Bentes verkoper Zeilmakersstraat 1 1662 238 120r0
BINKES, ANTJE Antie Bentes verkoper Zeilmakersstraat 1 1662 238 120r0
BINKES, JAN Jan Bentes verkoper Zeilmakersstraat 1 1662 238 120r0
BINKES, JAN Jan Bentes verkoper Zeilmakersstraat 1 1662 238 120r0
BINKES, JAN Jan Bentes verkoper Zeilmakersstraat 1 1662 238 120r0
FINK, ANTONIUS Anthoni Vink hovenier koper huis Zeilmakersstraat 1 1765 256 124v0
HANEKUIK, DOUWE de weduwe van wijlen Douwe Hanekuik naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 1 1765 256 124v0
, naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 1 1765 256 124v0
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 1 1765 256 124v0
, naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 1 1765 256 124v0
HESSELS, WOUTER Wouter Hessels metselaar verkoper Zeilmakersstraat 1 1765 256 124v0
HESSELS, WOUTER Wouter Hessels metselaar verkoper Zeilmakersstraat 1 1765 256 124v0
DOEDES, ALBERT Albert Doedes koper provisioneel huis met twee aparte woningen Zeilmakersstraat 1 1765 256 267v0
DOEDES, ALBERT Albert Doedes koper provisioneel huis met twee aparte woningen Zeilmakersstraat 1 1765 256 267v0
DOEDES, ALBERT Albert Doedes koper provisioneel huis met twee aparte woningen Zeilmakersstraat 1 1765 256 267v0
KEIMPES, GEERTJE Geertje Keimpes huurder Zeilmakersstraat 1 1765 256 267v0
KEIMPES, GEERTJE Geertje Keimpes huurder Zeilmakersstraat 1 1765 256 267v0
JANS, RIENK de weduwe van wijlen Rients Jans naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 1 1765 256 267v0
JANS, RIENK de weduwe van wijlen Rients Jans naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 1 1765 256 267v0
AARTS, JORIS de weduwe van wijlen Joris Aarts naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 1 1765 256 267v0
AARTS, JORIS de weduwe van wijlen Joris Aarts naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 1 1765 256 267v0
AARTS, JORIS de weduwe van wijlen Joris Aarts naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 1 1765 256 267v0
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 1 1765 256 267v0
, naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 1 1765 256 267v0
OSINGA, ALBERT burgemeester Albert Osinga verkoper q.q. Zeilmakersstraat 1 1765 256 267v0
SCHENK, JAKOB PIETERS Jacob Pyters Schenk oud scheepstimmerman verkoper q.q. Zeilmakersstraat 1 1765 256 267v0
SCHENK, JAKOB PIETERS Jacob Pyters Schenk oud scheepstimmerman verkoper q.q. Zeilmakersstraat 1 1765 256 267v0
TJEERDS, JOUKE Jouke Tjeerds , minderjarig verkoper Zeilmakersstraat 1 1765 256 267v0
TJEERDS, JOUKE Jouke Tjeerds , minderjarig verkoper Zeilmakersstraat 1 1765 256 267v0
TJEERDS, GRIETJE Grietje Tjeerds , minderjarig verkoper Zeilmakersstraat 1 1765 256 267v0
TJEERDS, GRIETJE Grietje Tjeerds , minderjarig verkoper Zeilmakersstraat 1 1765 256 267v0
JOUKES, TJEERD wijlen Tjeerd Joukes schipper erflater Zeilmakersstraat 1 1765 256 267v0
JOUKES, TJEERD wijlen Tjeerd Joukes schipper erflater Zeilmakersstraat 1 1765 256 267v0
KORNELIS, ANTJE wijlen Antje Cornelis erflater Zeilmakersstraat 1 1765 256 267v0
KORNELIS, ANTJE wijlen Antje Cornelis erflater Zeilmakersstraat 1 1765 256 267v0
KORNELIS, ANTJE wijlen Antje Cornelis erflater Zeilmakersstraat 1 1765 256 267v0
WIEBRENS, HERE Heere Wyberens koper huis Zeilmakersstraat 1 1738 249 285r0
WIEBRENS, HERE Heere Wyberens koper huis Zeilmakersstraat 1 1738 249 285r0
ALBERTS, LIJSBET Lijsbet Alberts koper Zeilmakersstraat 1 1738 249 285r0
ALBERTS, LIJSBET Lijsbet Alberts koper Zeilmakersstraat 1 1738 249 285r0
ALBERTS, LIJSBET Lijsbet Alberts koper Zeilmakersstraat 1 1738 249 285r0
HANEKUIK, EVERT Ewert Hanekuik koopman naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 1 1738 249 285r0
GERRITS, KLAAS Claas Gerrits naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 1 1738 249 285r0
GERRITS, KLAAS Claas Gerrits naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 1 1738 249 285r0
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 1 1738 249 285r0
JOCHEMS, JOCHEM Jochum Jochums naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 1 1738 249 285r0
JOCHEMS, JOCHEM Jochum Jochums naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 1 1738 249 285r0
JOOSTES, WILLEM Willem Joosten oud pannenbakker verkoper Zeilmakersstraat 1 1738 249 285r0
JOOSTES, WILLEM Willem Joosten oud pannenbakker verkoper Zeilmakersstraat 1 1738 249 285r0
JANS, GEERT Geert Jansen Steenhoff rogstorter koper huis Zeilmakersstraat 1 1681 241 175r0
JANS, GEERT Geert Jansen Steenhoff rogstorter koper huis Zeilmakersstraat 1 1681 241 175r0
BREDA, JAN THOMAS Jan Thomas Breda, c.u. huurder Zeilmakersstraat 1 1681 241 175r0
BREDA, JAN THOMAS Jan Thomas Breda, c.u. huurder Zeilmakersstraat 1 1681 241 175r0
GERBENS, SIERK Zierck Gerbens mr. metselaar naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 1 1681 241 175r0
GERBENS, SIERK Zierck Gerbens mr. metselaar naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 1 1681 241 175r0
DOUWES, DOUWE de erfgenamen van wijlen Douwe Douwes naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 1 1681 241 175r0
DOUWES, DOUWE de erfgenamen van wijlen Douwe Douwes naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 1 1681 241 175r0
DOUWES, DOUWE de erfgenamen van wijlen Douwe Douwes naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 1 1681 241 175r0
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 1 1681 241 175r0
, naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 1 1681 241 175r0
KINGMA, SIEBREN Sybrand Kingma, q.q. verkoper Zeilmakersstraat 1 1681 241 175r0
TIETES, Thytte Tyttes , q.q. verkoper Zeilmakersstraat 1 1681 241 175r0
TIETES, Thytte Tyttes , q.q. verkoper Zeilmakersstraat 1 1681 241 175r0
EVERTS, JAN Jan Everts , zwager van de verkoper houtkoper koper huis, loods en ledige plaats Zeilmakersstraat 1 1642 235 36v0
EVERTS, JAN Jan Everts , zwager van de verkoper houtkoper koper huis, loods en ledige plaats Zeilmakersstraat 1 1642 235 36v0
EVERTS, JAN Jan Everts , zwager van de verkoper houtkoper koper huis, loods en ledige plaats Zeilmakersstraat 1 1642 235 36v0
HENDRIKS, SIERK Sirck Hendricx naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 1 1642 235 36v0
HENDRIKS, SIERK Sirck Hendricx naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 1 1642 235 36v0
HENDRIKS, SIERK Sirck Hendricx naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 1 1642 235 36v0
HENDRIKS, SIERK Sirck Hendricx naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 1 1642 235 36v0
JANS, JAN het panwerk van wijlen Jan Jansen naastligger ten westen Zeilmakersstraat 1 1642 235 36v0
JANS, JAN het panwerk van wijlen Jan Jansen naastligger ten westen Zeilmakersstraat 1 1642 235 36v0
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 1 1642 235 36v0
, naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 1 1642 235 36v0
BOUWES, KORNELIS Cornelis Bouues Wingaerden, c.u. verkoper Zeilmakersstraat 1 1642 235 36v0
BOUWES, KORNELIS Cornelis Bouues Wingaerden, c.u. verkoper Zeilmakersstraat 1 1642 235 36v0
BOUWES, KORNELIS Cornelis Bouues Wingaerden, c.u. verkoper Zeilmakersstraat 1 1642 235 36v0
KLASES, SIETSE Sytse Claessen koopman koper pan- en estrikwerk met bloks, kleiplaats, oven, kleimolen etc.en huis Zeilmakersstraat 2 1703 244 226r0
KLASES, SIETSE Sytse Claessen koopman koper pan- en estrikwerk met bloks, kleiplaats, oven, kleimolen etc.en huis Zeilmakersstraat 2 1703 244 226r0
KLASES, SIETSE Sytse Claessen koopman koper pan- en estrikwerk met bloks, kleiplaats, oven, kleimolen etc.en huis Zeilmakersstraat 2 1703 244 226r0
JANS, JANKE Jancke Jans koper Zeilmakersstraat 2 1703 244 226r0
JANS, JANKE Jancke Jans koper Zeilmakersstraat 2 1703 244 226r0
, twee ducaten toehaak Zeilmakersstraat 2 1703 244 226r0
, naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 2 1703 244 226r0
, naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 2 1703 244 226r0
JELGERSMA, WILT oud burgemeester Wiltetus Jelgersma naastligger ten westen Zeilmakersstraat 2 1703 244 226r0
, naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 2 1703 244 226r0
AKKER, NICOLAAS Nicolaus Akker medicinae doctor verkoper Zeilmakersstraat 2 1703 244 226r0
REIERS, GRIETJE Grietie Rejers verkoper Zeilmakersstraat 2 1703 244 226r0
REIERS, GRIETJE Grietie Rejers verkoper Zeilmakersstraat 2 1703 244 226r0
PIETERS, HAIE Haye Pieters koper pan- en estrikwerk Zeilmakersstraat 2 1725 246 233r0
PIETERS, HAIE Haye Pieters koper pan- en estrikwerk Zeilmakersstraat 2 1725 246 233r0
, vier gouden ducaten toehaak Zeilmakersstraat 2 1725 246 233r0
, naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 2 1725 246 233r0
, naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 2 1725 246 233r0
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pieters Hoogstra naastligger ten westen Zeilmakersstraat 2 1725 246 233r0
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pieters Hoogstra naastligger ten westen Zeilmakersstraat 2 1725 246 233r0
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes naastligger ten westen Zeilmakersstraat 2 1725 246 233r0
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes naastligger ten westen Zeilmakersstraat 2 1725 246 233r0
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes naastligger ten westen Zeilmakersstraat 2 1725 246 233r0
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 2 1725 246 233r0
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 2 1725 246 233r0
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 2 1725 246 233r0
, naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 2 1725 246 233r0
KLASES, SIETSE Sytse Claesen wijdschipper verkoper Zeilmakersstraat 2 1725 246 233r0
KLASES, SIETSE Sytse Claesen wijdschipper verkoper Zeilmakersstraat 2 1725 246 233r0
KLASES, SIETSE Sytse Claesen wijdschipper verkoper Zeilmakersstraat 2 1725 246 233r0
TJITSES, JALKE Jolke Tjietzes leerlooier koper leerlooierij Zeilmakersstraat 2 1791 263 285r0
TJITSES, JALKE Jolke Tjietzes leerlooier koper leerlooierij Zeilmakersstraat 2 1791 263 285r0
, naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 2 1791 263 285r0
HANEKUIK, PIETER Pieter J. Hanekuik naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 2 1791 263 285r0
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Teunis naastligger ten westen Zeilmakersstraat 2 1791 263 285r0
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Teunis naastligger ten westen Zeilmakersstraat 2 1791 263 285r0
, naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 2 1791 263 285r0
, ANDRIES Andries van Ziegen verkoper Zeilmakersstraat 2 1791 263 285r0
FRANSES, Symmon Fransen koopman koper pan- en estrikwerk met een huis Zeilmakersstraat 2 1671 240 41r0
FRANSES, Symmon Fransen koopman koper pan- en estrikwerk met een huis Zeilmakersstraat 2 1671 240 41r0
FRANSES, Symmon Fransen koopman koper pan- en estrikwerk met een huis Zeilmakersstraat 2 1671 240 41r0
TJEPKES, LIJSBET Lijsbeth Tjepkes koopvrouw koper Zeilmakersstraat 2 1671 240 41r0
TJEPKES, LIJSBET Lijsbeth Tjepkes koopvrouw koper Zeilmakersstraat 2 1671 240 41r0
, naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 2 1671 240 41r0
, naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 2 1671 240 41r0
JELGERSMA, WILT Wilthetus Jelgersma naastligger ten westen Zeilmakersstraat 2 1671 240 41r0
, naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 2 1671 240 41r0
JENTJES, SIPKJE Sipk Jenties verkoper Zeilmakersstraat 2 1671 240 41r0
JENTJES, SIPKJE Sipk Jenties verkoper Zeilmakersstraat 2 1671 240 41r0
RITSKES, HIDDE wijlen Hidde Ritskes pannenbakker verkoper Zeilmakersstraat 2 1671 240 41r0
RITSKES, HIDDE wijlen Hidde Ritskes pannenbakker verkoper Zeilmakersstraat 2 1671 240 41r0
RITSKES, HIDDE Hidde Ritskes , c.u. koper huis en panwerk Zeilmakersstraat 2 1669 239 189r0
RITSKES, HIDDE Hidde Ritskes , c.u. koper huis en panwerk Zeilmakersstraat 2 1669 239 189r0
, naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 2 1669 239 189r0
, naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 2 1669 239 189r0
JELGERSMA, WILT Wilthetus Jelgersma naastligger ten westen Zeilmakersstraat 2 1669 239 189r0
WILLEMS, WILLEM de pottenbakkershof van Willem Willems naastligger ten westen Zeilmakersstraat 2 1669 239 189r0
WILLEMS, WILLEM de pottenbakkershof van Willem Willems naastligger ten westen Zeilmakersstraat 2 1669 239 189r0
, naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 2 1669 239 189r0
BAKKER, JAN FREERKS Jan Freercks Backer verkoper van 1/4 Zeilmakersstraat 2 1669 239 189r0
BAKKER, JAN FREERKS Jan Freercks Backer verkoper van 1/4 Zeilmakersstraat 2 1669 239 189r0
ANDRIES, SIERK Sierck Andrys verkoper van 1/4 Zeilmakersstraat 2 1669 239 189r0
ANDRIES, SIERK Sierck Andrys verkoper van 1/4 Zeilmakersstraat 2 1669 239 189r0
ANDRIES, SIERK Sierck Andrys verkoper van 1/4 Zeilmakersstraat 2 1669 239 189r0
SCHIERE, SJOERD Sioerd Schiere verkoper Zeilmakersstraat 2 1669 239 189r0
JELLES, TJEERD Tieerd Jelles verkoper Zeilmakersstraat 2 1669 239 189r0
JELLES, TJEERD Tieerd Jelles verkoper Zeilmakersstraat 2 1669 239 189r0
JOHANNES, RINTJE Rintie Joannes verkoper Zeilmakersstraat 2 1669 239 189r0
JOHANNES, RINTJE Rintie Joannes verkoper Zeilmakersstraat 2 1669 239 189r0
TALMA, WIETSE PIEBES Wytse Pybes Tallum verkoper Zeilmakersstraat 2 1669 239 189r0
TALMA, WIETSE PIEBES Wytse Pybes Tallum verkoper Zeilmakersstraat 2 1669 239 189r0
JANS, SIBBELE Sible Jansen verkoper Zeilmakersstraat 2 1669 239 189r0
JANS, SIBBELE Sible Jansen verkoper Zeilmakersstraat 2 1669 239 189r0
KLASES, RINSKE Rinske Claessen verkoper van 1/2 Zeilmakersstraat 2 1669 239 189r0
KLASES, RINSKE Rinske Claessen verkoper van 1/2 Zeilmakersstraat 2 1669 239 189r0
KLASES, RINSKE Rinske Claessen verkoper van 1/2 Zeilmakersstraat 2 1669 239 189r0
RINSES, SJOERD Sioerd Rinses verkoper van 1/2 Zeilmakersstraat 2 1669 239 189r0
RINSES, SJOERD Sioerd Rinses verkoper van 1/2 Zeilmakersstraat 2 1669 239 189r0
BROUWER, MEINT ANDRIES oud burgervaandrig Meinte Andrys Brouwer koper pan- en estrikwerk met woonhuis, paardenstal, hof en toebehoren Zeilmakersstraat 2 1741 250 181r0
BROUWER, MEINT ANDRIES oud burgervaandrig Meinte Andrys Brouwer koper pan- en estrikwerk met woonhuis, paardenstal, hof en toebehoren Zeilmakersstraat 2 1741 250 181r0
BROUWER, MEINT ANDRIES oud burgervaandrig Meinte Andrys Brouwer koper pan- en estrikwerk met woonhuis, paardenstal, hof en toebehoren Zeilmakersstraat 2 1741 250 181r0
, naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 2 1741 250 181r0
, naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 2 1741 250 181r0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer koopman naastligger ten westen Zeilmakersstraat 2 1741 250 181r0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer koopman naastligger ten westen Zeilmakersstraat 2 1741 250 181r0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer koopman naastligger ten westen Zeilmakersstraat 2 1741 250 181r0
, naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 2 1741 250 181r0
SALVERDA, GIJSBERT SIEBES Gijsbert Sybes Salverda verkoper Zeilmakersstraat 2 1741 250 181r0
SALVERDA, GIJSBERT SIEBES Gijsbert Sybes Salverda verkoper Zeilmakersstraat 2 1741 250 181r0
SALVERDA, TRIJNTJE SIEBES Trijntie Sybes Salverda verkoper Zeilmakersstraat 2 1741 250 181r0
SALVERDA, TRIJNTJE SIEBES Trijntie Sybes Salverda verkoper Zeilmakersstraat 2 1741 250 181r0
GERRITS, GERRIT Gerrit Gerrits schoolmeester koper panwerk met huis of woning Zeilmakersstraat 2 1693 243 65v0
GERRITS, GERRIT Gerrit Gerrits schoolmeester koper panwerk met huis of woning Zeilmakersstraat 2 1693 243 65v0
HILLEBRANDS, AAFKE Aefke Hilbrants koper Zeilmakersstraat 2 1693 243 65v0
HILLEBRANDS, AAFKE Aefke Hilbrants koper Zeilmakersstraat 2 1693 243 65v0
, naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 2 1693 243 65v0
, naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 2 1693 243 65v0
JELGERSMA, WILT Wiltetus Jelgersma, c.s. naastligger ten westen Zeilmakersstraat 2 1693 243 65v0
, naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 2 1693 243 65v0
FRANSES, SIEMEN Symon Fransen koopman verkoper Zeilmakersstraat 2 1693 243 65v0
FRANSES, SIEMEN Symon Fransen koopman verkoper Zeilmakersstraat 2 1693 243 65v0
FRANSES, SIEMEN Symon Fransen koopman verkoper Zeilmakersstraat 2 1693 243 65v0
PIERSMA, LIJSBET TJEPKES Lijsbeth Tjepkes Piersma verkoper Zeilmakersstraat 2 1693 243 65v0
PIERSMA, LIJSBET TJEPKES Lijsbeth Tjepkes Piersma verkoper Zeilmakersstraat 2 1693 243 65v0
AKKER, NICOLAAS dr. Nicolaus Acker medicinae doctor koper pan- en estrikwerk Zeilmakersstraat 2 1696 243 242r0
REIERS, GRIETJE Grietie Reyers koper Zeilmakersstraat 2 1696 243 242r0
REIERS, GRIETJE Grietie Reyers koper Zeilmakersstraat 2 1696 243 242r0
, naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 2 1696 243 242r0
, naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 2 1696 243 242r0
JELGERSMA, WILT Wilthetus Jelgersma, c.s. naastligger ten westen Zeilmakersstraat 2 1696 243 242r0
, naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 2 1696 243 242r0
GERRITS, GERRIT Gerrit Gerrits schoolmeester verkoper Zeilmakersstraat 2 1696 243 242r0
GERRITS, GERRIT Gerrit Gerrits schoolmeester verkoper Zeilmakersstraat 2 1696 243 242r0
HILLEBRANDS, AAFKE Aefke Hillebrands verkoper Zeilmakersstraat 2 1696 243 242r0
HILLEBRANDS, AAFKE Aefke Hillebrands verkoper Zeilmakersstraat 2 1696 243 242r0
TALMA, SJOERD Sjoerd Talma koopman koper Zeilmakersstraat 3 1742 250 256r0
HANEKUIK, HIELKE de erfgenamen van wijlen Hylke Hanekuik naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 3 1742 250 256r0
WIEBRENS, JENTJE Jentie Wybrens naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 3 1742 250 256r0
WIEBRENS, JENTJE Jentie Wybrens naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 3 1742 250 256r0
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 3 1742 250 256r0
, HERE Herre metselaar naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 3 1742 250 256r0
GERRITS, KLAAS Claes Gerrits verkoper Zeilmakersstraat 3 1742 250 256r0
GERRITS, KLAAS Claes Gerrits verkoper Zeilmakersstraat 3 1742 250 256r0
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans verkoper Zeilmakersstraat 3 1742 250 256r0
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans verkoper Zeilmakersstraat 3 1742 250 256r0
GOVERTS, IEKE Yke Goverts Potkast mr. gortmaker koper huis Zeilmakersstraat 3 1735 249 96r0
GOVERTS, IEKE Yke Goverts Potkast mr. gortmaker koper huis Zeilmakersstraat 3 1735 249 96r0
SCHELTES, MARTJEN Maertie Scheltes koper Zeilmakersstraat 3 1735 249 96r0
SCHELTES, MARTJEN Maertie Scheltes koper Zeilmakersstraat 3 1735 249 96r0
GERRITS, WIEBE Wybe Gerryts koopman naastligger Zeilmakersstraat 3 1735 249 96r0
GERRITS, WIEBE Wybe Gerryts koopman naastligger Zeilmakersstraat 3 1735 249 96r0
ISAAKS, HANS de erfgenamen van wijlen Hans Ysaks naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 3 1735 249 96r0
ISAAKS, HANS de erfgenamen van wijlen Hans Ysaks naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 3 1735 249 96r0
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 3 1735 249 96r0
GROENEWOUD, JAKOB Jacobus Groenewolt naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 3 1735 249 96r0
JOHANNES, JOUKE Jouke Johannis naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 3 1735 249 96r0
JOHANNES, JOUKE Jouke Johannis naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 3 1735 249 96r0
BROUWER, TJERK ANDRIES Tjerk Andrys Brouwer havencherger verkoper en Zeilmakersstraat 3 1735 249 96r0
BROUWER, TJERK ANDRIES Tjerk Andrys Brouwer havencherger verkoper en Zeilmakersstraat 3 1735 249 96r0
BROUWER, TJERK ANDRIES Tjerk Andrys Brouwer havencherger verkoper en Zeilmakersstraat 3 1735 249 96r0
BROUWER, MEINT ANDRIES burgervaandrig Meinte Andrys Brouwer verkoper en Zeilmakersstraat 3 1735 249 96r0
BROUWER, MEINT ANDRIES burgervaandrig Meinte Andrys Brouwer verkoper en Zeilmakersstraat 3 1735 249 96r0
BROUWER, MEINT ANDRIES burgervaandrig Meinte Andrys Brouwer verkoper en Zeilmakersstraat 3 1735 249 96r0
TALMA, SJOERD PIEBES Sjoerd Piebes Talma koopman verkoper Zeilmakersstraat 3 1735 249 96r0
TALMA, SJOERD PIEBES Sjoerd Piebes Talma koopman verkoper Zeilmakersstraat 3 1735 249 96r0
BUMA, GERLOF JANS wijlen Gerloff Jansen Buma oud schipper erflater Zeilmakersstraat 3 1735 249 96r0
BUMA, GERLOF JANS wijlen Gerloff Jansen Buma oud schipper erflater Zeilmakersstraat 3 1735 249 96r0
GERRITS, KLAAS Claas Gerrits pannenbakker koper huis Zeilmakersstraat 3 1736 249 110r0
GERRITS, KLAAS Claas Gerrits pannenbakker koper huis Zeilmakersstraat 3 1736 249 110r0
JANS, TRIJNTJE Trijntje Jansen koper Zeilmakersstraat 3 1736 249 110r0
JANS, TRIJNTJE Trijntje Jansen koper Zeilmakersstraat 3 1736 249 110r0
HANEKUIK, EVERT Evert Hanekuyk naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 3 1736 249 110r0
HENDRIKS, JETSKE Jetske Hendriks naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 3 1736 249 110r0
HENDRIKS, JETSKE Jetske Hendriks naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 3 1736 249 110r0
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 3 1736 249 110r0
JOOSTES, WILLEM Willem Joosten naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 3 1736 249 110r0
JOOSTES, WILLEM Willem Joosten naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 3 1736 249 110r0
HANSES, JAN Jan Hansen kooldrager verkoper Zeilmakersstraat 3 1736 249 110r0
HANSES, JAN Jan Hansen kooldrager verkoper Zeilmakersstraat 3 1736 249 110r0
GERRITS, MARIA Marijke Gerrits verkoper Zeilmakersstraat 3 1736 249 110r0
GERRITS, MARIA Marijke Gerrits verkoper Zeilmakersstraat 3 1736 249 110r0
GIJSBERTS, DIRK Dierck Gijsberts koper nieuw huis Zeilmakersstraat 3 1599 228 134r0
GIJSBERTS, DIRK Dierck Gijsberts koper nieuw huis Zeilmakersstraat 3 1599 228 134r0
JANS, ANTJE Anna Jansen koper Zeilmakersstraat 3 1599 228 134r0
JANS, ANTJE Anna Jansen koper Zeilmakersstraat 3 1599 228 134r0
, N. N. naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 3 1599 228 134r0
RIENKS, ANDRIES Andries Rinckes naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 3 1599 228 134r0
RIENKS, ANDRIES Andries Rinckes naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 3 1599 228 134r0
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 3 1599 228 134r0
ARENDS, JAN Jan Aerns naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 3 1599 228 134r0
ARENDS, JAN Jan Aerns naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 3 1599 228 134r0
ARENDS, JAN Jan Aerns naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 3 1599 228 134r0
JAKOBS, RINSE Rinse Jacobs timmerman verkoper Zeilmakersstraat 3 1599 228 134r0
JAKOBS, RINSE Rinse Jacobs timmerman verkoper Zeilmakersstraat 3 1599 228 134r0
ARENDS, LIJSBET Lijsbeth Aarnts verkoper Zeilmakersstraat 3 1599 228 134r0
ARENDS, LIJSBET Lijsbeth Aarnts verkoper Zeilmakersstraat 3 1599 228 134r0
ARENDS, LIJSBET Lijsbeth Aarnts verkoper Zeilmakersstraat 3 1599 228 134r0
TJITSES, JALKE Jalke Tjietzes leerlooier koper huis Zeilmakersstraat 3 1794 264 231v0
TJITSES, JALKE Jalke Tjietzes leerlooier koper huis Zeilmakersstraat 3 1794 264 231v0
MEINERTS, DOEKE Doeke Meinderts , soc. naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 3 1794 264 231v0
MEINERTS, DOEKE Doeke Meinderts , soc. naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 3 1794 264 231v0
JANS, DIRK de weduwe van wijlen Dirk Jans naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 3 1794 264 231v0
JANS, DIRK de weduwe van wijlen Dirk Jans naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 3 1794 264 231v0
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 3 1794 264 231v0
SCHIERE, JAN Jan Schiere koopman naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 3 1794 264 231v0
JANS, JAKOB Jacob Jans Stoelemat verkoper Zeilmakersstraat 3 1794 264 231v0
JANS, JAKOB Jacob Jans Stoelemat verkoper Zeilmakersstraat 3 1794 264 231v0
STEFFENS, BERBER Berber Steffens verkoper Zeilmakersstraat 3 1794 264 231v0
STEFFENS, BERBER Berber Steffens verkoper Zeilmakersstraat 3 1794 264 231v0
WYBENGA, SCHELTE de boedel van Schelte Wybenga verkoper Zeilmakersstraat 3 1794 264 231v0
HENDRIKS, FEIKE Feyke Hendriks bontwever koper woning Zeilmakersstraat 3 1731 247 385v0
HENDRIKS, FEIKE Feyke Hendriks bontwever koper woning Zeilmakersstraat 3 1731 247 385v0
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuyk koopman naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 3 1731 247 385v0
, Jets Koppeltje naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 3 1731 247 385v0
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 3 1731 247 385v0
JOOSTES, WILLEM Willem Joosten naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 3 1731 247 385v0
JOOSTES, WILLEM Willem Joosten naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 3 1731 247 385v0
, verkoper Zeilmakersstraat 3 1731 247 385v0
TJEBBES, DIEUWKE Dieuke Tjebbes koper huis Zeilmakersstraat 3 1756 253 258v0
TJEBBES, DIEUWKE Dieuke Tjebbes koper huis Zeilmakersstraat 3 1756 253 258v0
JILTS, BAUKE Bauke Jielts metselaar koper Zeilmakersstraat 3 1756 253 258v0
JILTS, BAUKE Bauke Jielts metselaar koper Zeilmakersstraat 3 1756 253 258v0
JANS, RIENK de weduwe van wijlen Rients Janz naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 3 1756 253 258v0
JANS, RIENK de weduwe van wijlen Rients Janz naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 3 1756 253 258v0
JARICHS, OKKE Ocke Jarigs naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 3 1756 253 258v0
JARICHS, OKKE Ocke Jarigs naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 3 1756 253 258v0
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 3 1756 253 258v0
JOUKES, TJEERD Tjeerd Joukes naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 3 1756 253 258v0
JOUKES, TJEERD Tjeerd Joukes naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 3 1756 253 258v0
WIEBRENS, TRIJNTJE Trijntie Wybrens verkoper Zeilmakersstraat 3 1756 253 258v0
WIEBRENS, TRIJNTJE Trijntie Wybrens verkoper Zeilmakersstraat 3 1756 253 258v0
GERRITS, TJEBBE wijlen Tjebbe Gerryts verkoper Zeilmakersstraat 3 1756 253 258v0
GERRITS, TJEBBE wijlen Tjebbe Gerryts verkoper Zeilmakersstraat 3 1756 253 258v0
GERBENS, TJEERD Tieerd Gerbens , c.u. mr. lijnslager koper huis Zeilmakersstraat 3 1718 246 17v0
GERBENS, TJEERD Tieerd Gerbens , c.u. mr. lijnslager koper huis Zeilmakersstraat 3 1718 246 17v0
ISAAKS, HANS Hans Isaax naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 3 1718 246 17v0
ISAAKS, HANS Hans Isaax naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 3 1718 246 17v0
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 3 1718 246 17v0
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 3 1718 246 17v0
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 3 1718 246 17v0
JOHANNES, JOUKE Joucke Johannis naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 3 1718 246 17v0
JOHANNES, JOUKE Joucke Johannis naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 3 1718 246 17v0
GERRITS, ENNE Enne Gerrits , c.u. schipper verkoper Zeilmakersstraat 3 1718 246 17v0
GERRITS, ENNE Enne Gerrits , c.u. schipper verkoper Zeilmakersstraat 3 1718 246 17v0
KLASES, MARIA Marijke Clases koper deftig huis Zeilmakersstraat 3 1767 256 234v0
KLASES, MARIA Marijke Clases koper deftig huis Zeilmakersstraat 3 1767 256 234v0
KLASES, MARIA Marijke Clases koper deftig huis Zeilmakersstraat 3 1767 256 234v0
WOUTERS, JETSE wijlen Jetse Wouters schipper koper Zeilmakersstraat 3 1767 256 234v0
WOUTERS, JETSE wijlen Jetse Wouters schipper koper Zeilmakersstraat 3 1767 256 234v0
PIERS, TJITSE Tjietske Piers naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 3 1767 256 234v0
PIERS, TJITSE Tjietske Piers naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 3 1767 256 234v0
JARICHS, OKKE Okke Jarigs naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 3 1767 256 234v0
JARICHS, OKKE Okke Jarigs naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 3 1767 256 234v0
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 3 1767 256 234v0
PIERS, Tettje Piers naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 3 1767 256 234v0
PIERS, Tettje Piers naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 3 1767 256 234v0
ANNES, Trijntje Annes verkoper Zeilmakersstraat 3 1767 256 234v0
ANNES, Trijntje Annes verkoper Zeilmakersstraat 3 1767 256 234v0
ANNES, Trijntje Annes verkoper Zeilmakersstraat 3 1767 256 234v0
AARTS, JORIS wijlen Joris Aarts mr. gortmaker verkoper Zeilmakersstraat 3 1767 256 234v0
AARTS, JORIS wijlen Joris Aarts mr. gortmaker verkoper Zeilmakersstraat 3 1767 256 234v0
AARTS, JORIS wijlen Joris Aarts mr. gortmaker verkoper Zeilmakersstraat 3 1767 256 234v0
BARTELDS, KORNELIS Cornelis Barteles beurtschipper op Amsterdam koper huis Zeilmakersstraat 3 1810 269 31r0
BARTELDS, KORNELIS Cornelis Barteles beurtschipper op Amsterdam koper huis Zeilmakersstraat 3 1810 269 31r0
BARTELDS, KORNELIS Cornelis Barteles beurtschipper op Amsterdam koper huis Zeilmakersstraat 3 1810 269 31r0
BOOMSMA, Boomsma naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 3 1810 269 31r0
MEINTES, SIEBE Siebe Meintes naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 3 1810 269 31r0
MEINTES, SIEBE Siebe Meintes naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 3 1810 269 31r0
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 3 1810 269 31r0
, TJEBBE Tjebbe naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 3 1810 269 31r0
JAKOBS, ANTONIUS Anthony Jacobs verkoper Zeilmakersstraat 3 1810 269 31r0
JAKOBS, ANTONIUS Anthony Jacobs verkoper Zeilmakersstraat 3 1810 269 31r0
JANS, WOPKJE Wopkje Jans verkoper Zeilmakersstraat 3 1810 269 31r0
JANS, WOPKJE Wopkje Jans verkoper Zeilmakersstraat 3 1810 269 31r0
AARTS, JORIS Joris Aarts mr. gortmaker koper huis Zeilmakersstraat 3 1760 255 3v0
AARTS, JORIS Joris Aarts mr. gortmaker koper huis Zeilmakersstraat 3 1760 255 3v0
AARTS, JORIS Joris Aarts mr. gortmaker koper huis Zeilmakersstraat 3 1760 255 3v0
ANNES, TRIJNTJE Trijntje Annes koper Zeilmakersstraat 3 1760 255 3v0
ANNES, TRIJNTJE Trijntje Annes koper Zeilmakersstraat 3 1760 255 3v0
ANNES, TRIJNTJE Trijntje Annes koper Zeilmakersstraat 3 1760 255 3v0
JANS, RIENK de weduwe van wijlen Rients Jans naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 3 1760 255 3v0
JANS, RIENK de weduwe van wijlen Rients Jans naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 3 1760 255 3v0
JARICHS, OKKE Ocke Jarigs naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 3 1760 255 3v0
JARICHS, OKKE Ocke Jarigs naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 3 1760 255 3v0
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 3 1760 255 3v0
JOUKES, TJEERD Tjeerd Joukes naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 3 1760 255 3v0
JOUKES, TJEERD Tjeerd Joukes naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 3 1760 255 3v0
TJEBBES, DIEUWKE Dieuwke Tjebbes verkoper Zeilmakersstraat 3 1760 255 3v0
TJEBBES, DIEUWKE Dieuwke Tjebbes verkoper Zeilmakersstraat 3 1760 255 3v0
JILTS, BAUKE Bauke Jielts metselaar verkoper Zeilmakersstraat 3 1760 255 3v0
JILTS, BAUKE Bauke Jielts metselaar verkoper Zeilmakersstraat 3 1760 255 3v0
HUISMAN, JAN Jan Huisman, c.u. koper huis Zeilmakersstraat 3 1651 236 181r0
ALBERTS, DOEDE Doede Alberts , c.u. huurder (p.j.) Zeilmakersstraat 3 1651 236 181r0
ALBERTS, DOEDE Doede Alberts , c.u. huurder (p.j.) Zeilmakersstraat 3 1651 236 181r0
ALBERTS, DOEDE Doede Alberts , c.u. huurder (p.j.) Zeilmakersstraat 3 1651 236 181r0
GERBENS, GERBEN de verkoper Gerben Gerbens , c.u. mr. metselaar naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 3 1651 236 181r0
GERBENS, GERBEN de verkoper Gerben Gerbens , c.u. mr. metselaar naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 3 1651 236 181r0
RUURDS, MINNE Minne Ruyerdts naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 3 1651 236 181r0
RUURDS, MINNE Minne Ruyerdts naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 3 1651 236 181r0
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 3 1651 236 181r0
EVERTS, JAN Jan Everts naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 3 1651 236 181r0
EVERTS, JAN Jan Everts naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 3 1651 236 181r0
EVERTS, JAN Jan Everts naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 3 1651 236 181r0
GERBENS, GERBEN Gerben Gerbens , c.u. mr. metselaar verkoper Zeilmakersstraat 3 1651 236 181r0
GERBENS, GERBEN Gerben Gerbens , c.u. mr. metselaar verkoper Zeilmakersstraat 3 1651 236 181r0
DOUWES, DOUWE Douwe Douwes bier- en veerschipper koper huis Zeilmakersstraat 3 1671 240 32v0
DOUWES, DOUWE Douwe Douwes bier- en veerschipper koper huis Zeilmakersstraat 3 1671 240 32v0
DOUWES, DOUWE Douwe Douwes bier- en veerschipper koper huis Zeilmakersstraat 3 1671 240 32v0
DOEIES, SIMKJE Simcke Doyes koper Zeilmakersstraat 3 1671 240 32v0
DOEIES, SIMKJE Simcke Doyes koper Zeilmakersstraat 3 1671 240 32v0
DOEIES, SIMKJE Simcke Doyes koper Zeilmakersstraat 3 1671 240 32v0
GERBENS, GERBEN het huis van Gerben Gerbens metselaar naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 3 1671 240 32v0
GERBENS, GERBEN het huis van Gerben Gerbens metselaar naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 3 1671 240 32v0
KINGMA, SIEBREN het huis van Sybren Kingma naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 3 1671 240 32v0
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 3 1671 240 32v0
TJEERDS, JOUKE Joucke Tjeerds naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 3 1671 240 32v0
TJEERDS, JOUKE Joucke Tjeerds naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 3 1671 240 32v0
WILLEMS, RIENK Rienck Willems , c.u. grootschipper verkoper Zeilmakersstraat 3 1671 240 32v0
WILLEMS, RIENK Rienck Willems , c.u. grootschipper verkoper Zeilmakersstraat 3 1671 240 32v0
PAULUS, HESSEL Hessel Poulus turfdrager koper woning Zeilmakersstraat 3 1767 256 259v0
PAULUS, HESSEL Hessel Poulus turfdrager koper woning Zeilmakersstraat 3 1767 256 259v0
KLASES, PIETER Pyter Clasen turfdrager koper Zeilmakersstraat 3 1767 256 259v0
KLASES, PIETER Pyter Clasen turfdrager koper Zeilmakersstraat 3 1767 256 259v0
KLASES, PIETER Pyter Clasen turfdrager koper Zeilmakersstraat 3 1767 256 259v0
WILDE, KLAAS wijlen Claas de Wilde huurder Zeilmakersstraat 3 1767 256 259v0
MEILES, HERE Herre Meyles naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 3 1767 256 259v0
MEILES, HERE Herre Meyles naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 3 1767 256 259v0
WIEBRENS, HERE Herre Wybrens naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 3 1767 256 259v0
WIEBRENS, HERE Herre Wybrens naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 3 1767 256 259v0
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 3 1767 256 259v0
FINK, ANTONIUS Anthoni Vink naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 3 1767 256 259v0
, verkoper Zeilmakersstraat 3 1767 256 259v0
GIJSBERTS, TIJS Tijs Giezes matroos op het Admiraliteitsjacht te Harlingen koper huis Zeilmakersstraat 3 1775 258 197v0
GIJSBERTS, TIJS Tijs Giezes matroos op het Admiraliteitsjacht te Harlingen koper huis Zeilmakersstraat 3 1775 258 197v0
WOUTERS, JETSE wijlen de weduwe van wijlen Jetze Wouters voormalig bewoner Zeilmakersstraat 3 1775 258 197v0
WOUTERS, JETSE wijlen de weduwe van wijlen Jetze Wouters voormalig bewoner Zeilmakersstraat 3 1775 258 197v0
PIERS, TJITSKE de erfgenamen van wijlen Tjietske Piers naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 3 1775 258 197v0
PIERS, TJITSKE de erfgenamen van wijlen Tjietske Piers naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 3 1775 258 197v0
JANS, DIRK Dirk Jans naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 3 1775 258 197v0
JANS, DIRK Dirk Jans naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 3 1775 258 197v0
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 3 1775 258 197v0
SCHIERE, KORNELIS BOUWES Cornelis Bouwes Schiere naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 3 1775 258 197v0
SCHIERE, KORNELIS BOUWES Cornelis Bouwes Schiere naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 3 1775 258 197v0
SCHIERE, KORNELIS BOUWES Cornelis Bouwes Schiere naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 3 1775 258 197v0
WOUTERS, ANTJE Antje Wouters verkoper van 1/2 Zeilmakersstraat 3 1775 258 197v0
WOUTERS, ANTJE Antje Wouters verkoper van 1/2 Zeilmakersstraat 3 1775 258 197v0
JANS, SIEBREN wijlen Sybren Jansen verkoper van 1/2 Zeilmakersstraat 3 1775 258 197v0
JANS, SIEBREN wijlen Sybren Jansen verkoper van 1/2 Zeilmakersstraat 3 1775 258 197v0
WOUTERS, ANTJE Antje Wouters verkoper Zeilmakersstraat 3 1775 258 197v0
WOUTERS, ANTJE Antje Wouters verkoper Zeilmakersstraat 3 1775 258 197v0
WOUTERS, JETSE wijlen Jetze Wouters erflater Zeilmakersstraat 3 1775 258 197v0
WOUTERS, JETSE wijlen Jetze Wouters erflater Zeilmakersstraat 3 1775 258 197v0
BLOK, MARIA KLASES wijlen Marijke Claazes Blok erflater Zeilmakersstraat 3 1775 258 197v0
BLOK, MARIA KLASES wijlen Marijke Claazes Blok erflater Zeilmakersstraat 3 1775 258 197v0
BLOK, MARIA KLASES wijlen Marijke Claazes Blok erflater Zeilmakersstraat 3 1775 258 197v0
BLOK, TRIJNTJE KLASES Trijntje Claazes Blok verkoper Zeilmakersstraat 3 1775 258 197v0
BLOK, TRIJNTJE KLASES Trijntje Claazes Blok verkoper Zeilmakersstraat 3 1775 258 197v0
BLOK, TRIJNTJE KLASES Trijntje Claazes Blok verkoper Zeilmakersstraat 3 1775 258 197v0
MEINERTS, TJITSE wijlen Tjietse Meinderts verkoper Zeilmakersstraat 3 1775 258 197v0
MEINERTS, TJITSE wijlen Tjietse Meinderts verkoper Zeilmakersstraat 3 1775 258 197v0
BLOK, GRIETJE KLASES Grietje Claazes Blok verkopers van 1/2 Zeilmakersstraat 3 1775 258 197v0
BLOK, GRIETJE KLASES Grietje Claazes Blok verkopers van 1/2 Zeilmakersstraat 3 1775 258 197v0
BLOK, GRIETJE KLASES Grietje Claazes Blok verkopers van 1/2 Zeilmakersstraat 3 1775 258 197v0
VRIES, WIGLE wijlen Wiggele de Vries strandmeester verkopers van 1/2 Zeilmakersstraat 3 1775 258 197v0
, N. N. koper huis Zeilmakersstraat 3 1631 233 31r0
, N. N. naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 3 1631 233 31r0
RINTJES, ANDRIES Andries Rintjes naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 3 1631 233 31r0
RINTJES, ANDRIES Andries Rintjes naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 3 1631 233 31r0
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 3 1631 233 31r0
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 3 1631 233 31r0
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 3 1631 233 31r0
JILLERTS, JAN Jan Jilderts verkoper q.q. Zeilmakersstraat 3 1631 233 31r0
JILLERTS, JAN Jan Jilderts verkoper q.q. Zeilmakersstraat 3 1631 233 31r0
JILLERTS, JARICH Jarig Jilderts verkoper q.q. Zeilmakersstraat 3 1631 233 31r0
JILLERTS, JARICH Jarig Jilderts verkoper q.q. Zeilmakersstraat 3 1631 233 31r0
PIETERS, PIETER de drie onmondige kinderen van wijlen Pieter Pieters Engelantsvaerder verkoper van 3/6 Zeilmakersstraat 3 1631 233 31r0
PIETERS, PIETER de drie onmondige kinderen van wijlen Pieter Pieters Engelantsvaerder verkoper van 3/6 Zeilmakersstraat 3 1631 233 31r0
JILLERTS, SJOUKJE wijlen Sjouck Jilderts verkoper van 3/6 Zeilmakersstraat 3 1631 233 31r0
JILLERTS, SJOUKJE wijlen Sjouck Jilderts verkoper van 3/6 Zeilmakersstraat 3 1631 233 31r0
PIETERS, BRONGER Bronger Pieters , maior annis verkoper van 1/6 Zeilmakersstraat 3 1631 233 31r0
PIETERS, BRONGER Bronger Pieters , maior annis verkoper van 1/6 Zeilmakersstraat 3 1631 233 31r0
BERENDS, PIETER Pieter Berents schoenmaker verkoper van 1/6 Zeilmakersstraat 3 1631 233 31r0
BERENDS, PIETER Pieter Berents schoenmaker verkoper van 1/6 Zeilmakersstraat 3 1631 233 31r0
BERENDS, PIETER Pieter Berents schoenmaker verkoper van 1/6 Zeilmakersstraat 3 1631 233 31r0
PIETERS, JELTJE Jeltie Pieters verkoper van 1/6 Zeilmakersstraat 3 1631 233 31r0
PIETERS, JELTJE Jeltie Pieters verkoper van 1/6 Zeilmakersstraat 3 1631 233 31r0
JANS, FREERK Freerck Jansen verkoper van 1/6 Zeilmakersstraat 3 1631 233 31r0
JANS, FREERK Freerck Jansen verkoper van 1/6 Zeilmakersstraat 3 1631 233 31r0
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pieters verkoper van 1/6 Zeilmakersstraat 3 1631 233 31r0
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pieters verkoper van 1/6 Zeilmakersstraat 3 1631 233 31r0
HANSES, JAN Jan Hansen koper huis Zeilmakersstraat 3 1734 248 306v0
HANSES, JAN Jan Hansen koper huis Zeilmakersstraat 3 1734 248 306v0
GERRITS, MARIA Marike Gerrits koper Zeilmakersstraat 3 1734 248 306v0
GERRITS, MARIA Marike Gerrits koper Zeilmakersstraat 3 1734 248 306v0
DOUWES, HIELKE Hylke Douwes naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 3 1734 248 306v0
DOUWES, HIELKE Hylke Douwes naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 3 1734 248 306v0
DOUWES, HIELKE Hylke Douwes naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 3 1734 248 306v0
HENDRIKS, JETSKE Jetske Hendrix naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 3 1734 248 306v0
HENDRIKS, JETSKE Jetske Hendrix naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 3 1734 248 306v0
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 3 1734 248 306v0
JOOSTES, WILLEM Willem Joosten naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 3 1734 248 306v0
JOOSTES, WILLEM Willem Joosten naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 3 1734 248 306v0
HENDRIKS, FEIKE Feicke Hendrix mr. bontwever verkoper Zeilmakersstraat 3 1734 248 306v0
HENDRIKS, FEIKE Feicke Hendrix mr. bontwever verkoper Zeilmakersstraat 3 1734 248 306v0
PIETERS, PIETER Pieter Pieters koper huis met een ledige plaats tot aan de Zoutsloot strekkend Zeilmakersstraat 3 1616 230 37v0
PIETERS, PIETER Pieter Pieters koper huis met een ledige plaats tot aan de Zoutsloot strekkend Zeilmakersstraat 3 1616 230 37v0
JILLERTS, SJOUKJE Siouck Jelderts koper Zeilmakersstraat 3 1616 230 37v0
JILLERTS, SJOUKJE Siouck Jelderts koper Zeilmakersstraat 3 1616 230 37v0
, N. N. naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 3 1616 230 37v0
RIENKS, ANDRIES Andries Rinckes naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 3 1616 230 37v0
RIENKS, ANDRIES Andries Rinckes naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 3 1616 230 37v0
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 3 1616 230 37v0
ALLERTS, JAN Jan Allerts naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 3 1616 230 37v0
ALLERTS, JAN Jan Allerts naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 3 1616 230 37v0
ALLERTS, JAN Jan Allerts naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 3 1616 230 37v0
JANS, JAN Jan Janssen verkoper Zeilmakersstraat 3 1616 230 37v0
JANS, JAN Jan Janssen verkoper Zeilmakersstraat 3 1616 230 37v0
BERENDS, TRIJNTJE Trijntie Berns verkoper Zeilmakersstraat 3 1616 230 37v0
BERENDS, TRIJNTJE Trijntie Berns verkoper Zeilmakersstraat 3 1616 230 37v0
BERENDS, TRIJNTJE Trijntie Berns verkoper Zeilmakersstraat 3 1616 230 37v0
EVERTS, JAKOB Jacob Ewerts Duymke, c.u. koper huis Zeilmakersstraat 3 1686 242 110r0
EVERTS, JAKOB Jacob Ewerts Duymke, c.u. koper huis Zeilmakersstraat 3 1686 242 110r0
EVERTS, JAKOB Jacob Ewerts Duymke, c.u. koper huis Zeilmakersstraat 3 1686 242 110r0
GERBENS, SIERK Zierck Gerbens metselaar naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 3 1686 242 110r0
GERBENS, SIERK Zierck Gerbens metselaar naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 3 1686 242 110r0
KINGMA, SIEBREN Sybren Kingma naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 3 1686 242 110r0
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 3 1686 242 110r0
JANS, GEERT Geert Jansen Steenhof rogstorter naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 3 1686 242 110r0
JANS, GEERT Geert Jansen Steenhof rogstorter naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 3 1686 242 110r0
DOUWES, DOUWE de erfgenamen van wijlen Douwe Douwes bier- en veerschipper verkoper Zeilmakersstraat 3 1686 242 110r0
DOUWES, DOUWE de erfgenamen van wijlen Douwe Douwes bier- en veerschipper verkoper Zeilmakersstraat 3 1686 242 110r0
DOUWES, DOUWE de erfgenamen van wijlen Douwe Douwes bier- en veerschipper verkoper Zeilmakersstraat 3 1686 242 110r0
DOEIES, SIMKJE wijlen Simpk Doyes verkoper Zeilmakersstraat 3 1686 242 110r0
DOEIES, SIMKJE wijlen Simpk Doyes verkoper Zeilmakersstraat 3 1686 242 110r0
DOEIES, SIMKJE wijlen Simpk Doyes verkoper Zeilmakersstraat 3 1686 242 110r0
JAKOBS, MICHIEL Michiel Jacobs wijdschipper koper huis Zeilmakersstraat 3 1782 260 193v0
JAKOBS, MICHIEL Michiel Jacobs wijdschipper koper huis Zeilmakersstraat 3 1782 260 193v0
OOSTERHOUT, ANTJE JAKOBS Antje Jacobs Oosterhout koper Zeilmakersstraat 3 1782 260 193v0
OOSTERHOUT, ANTJE JAKOBS Antje Jacobs Oosterhout koper Zeilmakersstraat 3 1782 260 193v0
GIJSBERTS, TIJS Tijs Gieses eigenaar en bewoner Zeilmakersstraat 3 1782 260 193v0
GIJSBERTS, TIJS Tijs Gieses eigenaar en bewoner Zeilmakersstraat 3 1782 260 193v0
PIERS, TJITSE de erfgenamen van wijlen Tjietske Piers naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 3 1782 260 193v0
PIERS, TJITSE de erfgenamen van wijlen Tjietske Piers naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 3 1782 260 193v0
JANS, DIRK Dirk Jans naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 3 1782 260 193v0
JANS, DIRK Dirk Jans naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 3 1782 260 193v0
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 3 1782 260 193v0
SCHIERE, KORNELIS BOUWES Cornelis Bouwes Schiere naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 3 1782 260 193v0
SCHIERE, KORNELIS BOUWES Cornelis Bouwes Schiere naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 3 1782 260 193v0
SCHIERE, KORNELIS BOUWES Cornelis Bouwes Schiere naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 3 1782 260 193v0
GIJSBERTS, TIJS Tijs Gieses verkoper Zeilmakersstraat 3 1782 260 193v0
GIJSBERTS, TIJS Tijs Gieses verkoper Zeilmakersstraat 3 1782 260 193v0
HIDDES, BEREND Baernt Hiddes grootschipper koper huis Zeilmakersstraat 3 1658 237 143v0
HIDDES, BEREND Baernt Hiddes grootschipper koper huis Zeilmakersstraat 3 1658 237 143v0
, N. N. naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 3 1658 237 143v0
SOPINGIUS, HARMEN Harmen Sopingus naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 3 1658 237 143v0
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 3 1658 237 143v0
DOEKES, OTTE Otte Doeckes naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 3 1658 237 143v0
DOEKES, OTTE Otte Doeckes naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 3 1658 237 143v0
DOEKES, OTTE Otte Doeckes naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 3 1658 237 143v0
HUISMAN, JAN JANS Jan Jansen Huisman, c.u. verkoper Zeilmakersstraat 3 1658 237 143v0
HUISMAN, JAN JANS Jan Jansen Huisman, c.u. verkoper Zeilmakersstraat 3 1658 237 143v0
HUIDEKOPER, JAN ANNES Jan Annes Huidekoper koopman koper huis Zeilmakersstraat 3 1741 250 160r0
HUIDEKOPER, JAN ANNES Jan Annes Huidekoper koopman koper huis Zeilmakersstraat 3 1741 250 160r0
HUIDEKOPER, JAN ANNES Jan Annes Huidekoper koopman koper huis Zeilmakersstraat 3 1741 250 160r0
DOUWES, TETJE medeverkoopster de bejaarde vrijster Tettie Douwes huurder Zeilmakersstraat 3 1741 250 160r0
DOUWES, TETJE medeverkoopster de bejaarde vrijster Tettie Douwes huurder Zeilmakersstraat 3 1741 250 160r0
DOUWES, TETJE medeverkoopster de bejaarde vrijster Tettie Douwes huurder Zeilmakersstraat 3 1741 250 160r0
HUIDEKOPER, JAN ANNES Jan Annes Huidekoper naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 3 1741 250 160r0
HUIDEKOPER, JAN ANNES Jan Annes Huidekoper naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 3 1741 250 160r0
HUIDEKOPER, JAN ANNES Jan Annes Huidekoper naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 3 1741 250 160r0
ANDRIES, PIETER Pytter Anderys naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 3 1741 250 160r0
ANDRIES, PIETER Pytter Anderys naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 3 1741 250 160r0
ANDRIES, PIETER Pytter Anderys naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 3 1741 250 160r0
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 3 1741 250 160r0
, naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 3 1741 250 160r0
REINERS, SIETSKE Sytske Reinders verkoper van 1/2 Zeilmakersstraat 3 1741 250 160r0
REINERS, SIETSKE Sytske Reinders verkoper van 1/2 Zeilmakersstraat 3 1741 250 160r0
ZEILMAKER, JAN DOUWES wijlen Jan Douwes Zeilmaker verkoper van 1/2 Zeilmakersstraat 3 1741 250 160r0
ZEILMAKER, JAN DOUWES wijlen Jan Douwes Zeilmaker verkoper van 1/2 Zeilmakersstraat 3 1741 250 160r0
ZEILMAKER, JAN DOUWES wijlen Jan Douwes Zeilmaker verkoper van 1/2 Zeilmakersstraat 3 1741 250 160r0
DOUWES, TETJE Tettie Douwes , bejaarde vrijster verkoper van 1/2 Zeilmakersstraat 3 1741 250 160r0
DOUWES, TETJE Tettie Douwes , bejaarde vrijster verkoper van 1/2 Zeilmakersstraat 3 1741 250 160r0
DOUWES, TETJE Tettie Douwes , bejaarde vrijster verkoper van 1/2 Zeilmakersstraat 3 1741 250 160r0
JAKOBS, ANTONIUS Anthony Jacobs koper Zeilmakersstraat 3 1807 267 293r0
JAKOBS, ANTONIUS Anthony Jacobs koper Zeilmakersstraat 3 1807 267 293r0
JANS, WOPKJE Wopkjen Jansz koper Zeilmakersstraat 3 1807 267 293r0
JANS, WOPKJE Wopkjen Jansz koper Zeilmakersstraat 3 1807 267 293r0
SMID, JAN Jan Smit huurder Zeilmakersstraat 3 1807 267 293r0
SCHIERE, JAN Jan Schiere naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 3 1807 267 293r0
DOEKES, SIEBE Sybe Doekes naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 3 1807 267 293r0
DOEKES, SIEBE Sybe Doekes naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 3 1807 267 293r0
DOEKES, SIEBE Sybe Doekes naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 3 1807 267 293r0
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 3 1807 267 293r0
SCHIERE, JAN Jan Schiere naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 3 1807 267 293r0
TJITSES, JELKE Jelke Tjietses koemelker verkoper Zeilmakersstraat 3 1807 267 293r0
TJITSES, JELKE Jelke Tjietses koemelker verkoper Zeilmakersstraat 3 1807 267 293r0
GERRITS, ENNE Inne Gerrits , c.u. schuitschipper koper huis Zeilmakersstraat 3 1711 245 142r0
GERRITS, ENNE Inne Gerrits , c.u. schuitschipper koper huis Zeilmakersstraat 3 1711 245 142r0
ISAAKS, HANS Hans Isaax schuitschipper naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 3 1711 245 142r0
ISAAKS, HANS Hans Isaax schuitschipper naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 3 1711 245 142r0
IEPES, FEDDRIK het huis van Feddrick Jeppes naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 3 1711 245 142r0
IEPES, FEDDRIK het huis van Feddrick Jeppes naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 3 1711 245 142r0
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 3 1711 245 142r0
JOHANNES, JOUKE Joucke Johannis schuitschipper naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 3 1711 245 142r0
JOHANNES, JOUKE Joucke Johannis schuitschipper naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 3 1711 245 142r0
JELGERS, GEERTJE Geertie Jelgers verkoper Zeilmakersstraat 3 1711 245 142r0
JELGERS, GEERTJE Geertie Jelgers verkoper Zeilmakersstraat 3 1711 245 142r0
KUIPER, WOUTER SIPKES wijlen Wouter Sipkes Kuiper, n.f. grootveerschipper verkoper Zeilmakersstraat 3 1711 245 142r0
KUIPER, WOUTER SIPKES wijlen Wouter Sipkes Kuiper, n.f. grootveerschipper verkoper Zeilmakersstraat 3 1711 245 142r0
WOUTERS, TRIJNTJE Trijntie Wouters verkoper Zeilmakersstraat 3 1711 245 142r0
WOUTERS, TRIJNTJE Trijntie Wouters verkoper Zeilmakersstraat 3 1711 245 142r0
GERRITS, TJEBBE Tiebbe Gerrits schuitschipper koper huis Zeilmakersstraat 3 1738 249 347r0
GERRITS, TJEBBE Tiebbe Gerrits schuitschipper koper huis Zeilmakersstraat 3 1738 249 347r0
WIEBRENS, TRIJNTJE Trijntie Wyberens koper Zeilmakersstraat 3 1738 249 347r0
WIEBRENS, TRIJNTJE Trijntie Wyberens koper Zeilmakersstraat 3 1738 249 347r0
BOUWES, SIEMEN Simon Bouwes voormalig huurder (p.j.) Zeilmakersstraat 3 1738 249 347r0
BOUWES, SIEMEN Simon Bouwes voormalig huurder (p.j.) Zeilmakersstraat 3 1738 249 347r0
BOUWES, SIEMEN Simon Bouwes voormalig huurder (p.j.) Zeilmakersstraat 3 1738 249 347r0
ISAAKS, HANS de erfgenamen van wijlen Hans Ysaks naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 3 1738 249 347r0
ISAAKS, HANS de erfgenamen van wijlen Hans Ysaks naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 3 1738 249 347r0
GROENEWOUD, JAKOB Jacobus Groenewolt naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 3 1738 249 347r0
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 3 1738 249 347r0
JOHANNES, JOUKE de weduwe van wijlen Jouke Johannis naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 3 1738 249 347r0
JOHANNES, JOUKE de weduwe van wijlen Jouke Johannis naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 3 1738 249 347r0
GOVERTS, IEKE Yke Goverts Potkast mr. lijnslager en koopman verkoper Zeilmakersstraat 3 1738 249 347r0
GOVERTS, IEKE Yke Goverts Potkast mr. lijnslager en koopman verkoper Zeilmakersstraat 3 1738 249 347r0
SCHELTES, MARTJEN Maertie Scheltes verkoper Zeilmakersstraat 3 1738 249 347r0
SCHELTES, MARTJEN Maertie Scheltes verkoper Zeilmakersstraat 3 1738 249 347r0
JANS, JAKOB Jacob Jans Stoelmat kofschipper koper huis Zeilmakersstraat 3 1787 262 172r0
JANS, JAKOB Jacob Jans Stoelmat kofschipper koper huis Zeilmakersstraat 3 1787 262 172r0
STEFFENS, BERBER Berber Steffens koper Zeilmakersstraat 3 1787 262 172r0
STEFFENS, BERBER Berber Steffens koper Zeilmakersstraat 3 1787 262 172r0
PIERS, TJITSKE de erfgenamen van wijlen Tjietske Piers naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 3 1787 262 172r0
PIERS, TJITSKE de erfgenamen van wijlen Tjietske Piers naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 3 1787 262 172r0
JANS, DIRK Dirk Jans naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 3 1787 262 172r0
JANS, DIRK Dirk Jans naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 3 1787 262 172r0
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 3 1787 262 172r0
SCHIERE, KORNELIS BOUWES de erfgenamen van wijlen Cornelis Bouwes Schiere naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 3 1787 262 172r0
SCHIERE, KORNELIS BOUWES de erfgenamen van wijlen Cornelis Bouwes Schiere naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 3 1787 262 172r0
SCHIERE, KORNELIS BOUWES de erfgenamen van wijlen Cornelis Bouwes Schiere naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 3 1787 262 172r0
JAKOBS, MICHIEL Michiel Jacobs wijdschipper verkoper Zeilmakersstraat 3 1787 262 172r0
JAKOBS, MICHIEL Michiel Jacobs wijdschipper verkoper Zeilmakersstraat 3 1787 262 172r0
OOSTERHOUT, JANKE JAKOBS Jantje Jacobs Oosterhout verkoper Zeilmakersstraat 3 1787 262 172r0
OOSTERHOUT, JANKE JAKOBS Jantje Jacobs Oosterhout verkoper Zeilmakersstraat 3 1787 262 172r0
WILLEMS, RIENK Rienck Willems grootschipper koper huis Zeilmakersstraat 3 1667 239 107v0
WILLEMS, RIENK Rienck Willems grootschipper koper huis Zeilmakersstraat 3 1667 239 107v0
JANS, GEESKE Geesie Jans koper Zeilmakersstraat 3 1667 239 107v0
JANS, GEESKE Geesie Jans koper Zeilmakersstraat 3 1667 239 107v0
GERBENS, GERBEN Gerben Gerbens metselaar naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 3 1667 239 107v0
GERBENS, GERBEN Gerben Gerbens metselaar naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 3 1667 239 107v0
KINGMA, SIEBREN Sybbren Kingma naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 3 1667 239 107v0
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 3 1667 239 107v0
TJEERDS, JOUKE Joucke Tierdts naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 3 1667 239 107v0
TJEERDS, JOUKE Joucke Tierdts naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 3 1667 239 107v0
VRIES, BEREND HIDDES Barent Hiddes de Fries kapitein Admiraliteit in Friesland verkoper Zeilmakersstraat 3 1667 239 107v0
VRIES, BEREND HIDDES Barent Hiddes de Fries kapitein Admiraliteit in Friesland verkoper Zeilmakersstraat 3 1667 239 107v0
BUMA, GERLOF JANS Gerlof Janzen Buma koopman koper huis Zeilmakersstraat 3 1728 247 111v0
BUMA, GERLOF JANS Gerlof Janzen Buma koopman koper huis Zeilmakersstraat 3 1728 247 111v0
ISAAKS, HANS Hans Ysaks naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 3 1728 247 111v0
ISAAKS, HANS Hans Ysaks naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 3 1728 247 111v0
GROENEWOUD, JAKOB Jacobus Groenewolt naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 3 1728 247 111v0
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 3 1728 247 111v0
JOHANNES, JOUKE Jouke Johannis naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 3 1728 247 111v0
JOHANNES, JOUKE Jouke Johannis naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 3 1728 247 111v0
BERENDS, AUKJE Aukjen Beerns verkoper Zeilmakersstraat 3 1728 247 111v0
BERENDS, AUKJE Aukjen Beerns verkoper Zeilmakersstraat 3 1728 247 111v0
BERENDS, AUKJE Aukjen Beerns verkoper Zeilmakersstraat 3 1728 247 111v0
GERBENS, TJEERD wijlen Tjeerd Gerbens verkoper Zeilmakersstraat 3 1728 247 111v0
GERBENS, TJEERD wijlen Tjeerd Gerbens verkoper Zeilmakersstraat 3 1728 247 111v0
JOHANNES, GOSSE Gosse Johannes koper finaal 3/7 huis, hof en wagenhuis Zeilmakersstraat 5 1659 237 243r0
JOHANNES, GOSSE Gosse Johannes koper finaal 3/7 huis, hof en wagenhuis Zeilmakersstraat 5 1659 237 243r0
LOLKES, LIEUWE hof en kamers van de erfgenamen van wijlen Leuue Lolckes naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 5 1659 237 243r0
LOLKES, LIEUWE hof en kamers van de erfgenamen van wijlen Leuue Lolckes naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 5 1659 237 243r0
, N. N. naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 5 1659 237 243r0
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 5 1659 237 243r0
, N. N. naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 5 1659 237 243r0
HEEMSTRA, FOKKE de heer Focco Heemstra verkoper q.q. Zeilmakersstraat 5 1659 237 243r0
SOPINGIUS, HARMEN Harmannus Sopingius verkoper van 1/7 Zeilmakersstraat 5 1659 237 243r0
MINNES, BAARTJE het nagelaten weeskind van Baetie Minnes verkoper Zeilmakersstraat 5 1659 237 243r0
MINNES, BAARTJE het nagelaten weeskind van Baetie Minnes verkoper Zeilmakersstraat 5 1659 237 243r0
JOHANNES, GOSSE Gosse Joannes verkoper q.q. Zeilmakersstraat 5 1659 237 243r0
JOHANNES, GOSSE Gosse Joannes verkoper q.q. Zeilmakersstraat 5 1659 237 243r0
MINNES, KORNELIS de kinderen van wijlen Cornelis Minnes verkoper van 1/7 Zeilmakersstraat 5 1659 237 243r0
MINNES, KORNELIS de kinderen van wijlen Cornelis Minnes verkoper van 1/7 Zeilmakersstraat 5 1659 237 243r0
GOSSES, AALTJE Aeltie Gosses verkoper van 1/7 Zeilmakersstraat 5 1659 237 243r0
GOSSES, AALTJE Aeltie Gosses verkoper van 1/7 Zeilmakersstraat 5 1659 237 243r0
JOHANNES, HIELKE Hylcke Joannis verkoper q.q. Zeilmakersstraat 5 1659 237 243r0
JOHANNES, HIELKE Hylcke Joannis verkoper q.q. Zeilmakersstraat 5 1659 237 243r0
MINNES, DIRK de kinderen van wijlen Dirck Minnes verkoper van 1/7 Zeilmakersstraat 5 1659 237 243r0
MINNES, DIRK de kinderen van wijlen Dirck Minnes verkoper van 1/7 Zeilmakersstraat 5 1659 237 243r0
RUURDS, MINNE wijlen Minne Ruierdts erflater Zeilmakersstraat 5 1659 237 243r0
RUURDS, MINNE wijlen Minne Ruierdts erflater Zeilmakersstraat 5 1659 237 243r0
MINNES, AALTJE wijlen Aeltie Minnes erflater Zeilmakersstraat 5 1659 237 243r0
MINNES, AALTJE wijlen Aeltie Minnes erflater Zeilmakersstraat 5 1659 237 243r0
WIEBRENS, HERE Heere Wybrens mr. metselaar koper huis Zeilmakersstraat 5 1763 255 231v0
WIEBRENS, HERE Heere Wybrens mr. metselaar koper huis Zeilmakersstraat 5 1763 255 231v0
DANIELS, HENDRIK Hendrik Daniels huurder (p.j.) Zeilmakersstraat 5 1763 255 231v0
DANIELS, HENDRIK Hendrik Daniels huurder (p.j.) Zeilmakersstraat 5 1763 255 231v0
DANIELS, HENDRIK Hendrik Daniels huurder (p.j.) Zeilmakersstraat 5 1763 255 231v0
MEILES, HERE Heere Meyles naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 5 1763 255 231v0
MEILES, HERE Heere Meyles naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 5 1763 255 231v0
WIEBRENS, HERE Heere Wybrens naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 5 1763 255 231v0
WIEBRENS, HERE Heere Wybrens naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 5 1763 255 231v0
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 5 1763 255 231v0
TALMA, SIEBREN de weduwe van wijlen Sybrand Talma naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 5 1763 255 231v0
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs bontwever verkoper Zeilmakersstraat 5 1763 255 231v0
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs bontwever verkoper Zeilmakersstraat 5 1763 255 231v0
JOHANNES, GOSSE oud gemeensman Gosse Joannes koper 4/7 huis, hof met bomen en planten, en wagenhuis Zeilmakersstraat 5 1659 237 188v0
JOHANNES, GOSSE oud gemeensman Gosse Joannes koper 4/7 huis, hof met bomen en planten, en wagenhuis Zeilmakersstraat 5 1659 237 188v0
LOLKES, LIEUWE hof en kamer van de erfgenamen van wijlen Lieuwe Lolckes naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 5 1659 237 188v0
LOLKES, LIEUWE hof en kamer van de erfgenamen van wijlen Lieuwe Lolckes naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 5 1659 237 188v0
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 5 1659 237 188v0
ALBERTS, DOEDE Doede Alberts naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 5 1659 237 188v0
ALBERTS, DOEDE Doede Alberts naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 5 1659 237 188v0
ALBERTS, DOEDE Doede Alberts naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 5 1659 237 188v0
, naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 5 1659 237 188v0
HIDDES, BEREND Beernt Hiddes grootschipper naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 5 1659 237 188v0
HIDDES, BEREND Beernt Hiddes grootschipper naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 5 1659 237 188v0
LOENEN, PIETER MINNES Pieter Minnes Loenen, voor zich verkoper van 1/7 Zeilmakersstraat 5 1659 237 188v0
LOENEN, PIETER MINNES Pieter Minnes Loenen, voor zich verkoper van 1/7 Zeilmakersstraat 5 1659 237 188v0
, ANNE dr. Aeneas Minnelaides verkoper van 1/7 Zeilmakersstraat 5 1659 237 188v0
VISSER, HEIN FRANSES Hein Fransen Visscher verkoper van 1/7 Zeilmakersstraat 5 1659 237 188v0
VISSER, HEIN FRANSES Hein Fransen Visscher verkoper van 1/7 Zeilmakersstraat 5 1659 237 188v0
VISSER, HEIN FRANSES Hein Fransen Visscher verkoper van 1/7 Zeilmakersstraat 5 1659 237 188v0
MINNES, TJITSKE Tietske Minnes verkoper van 1/7 Zeilmakersstraat 5 1659 237 188v0
MINNES, TJITSKE Tietske Minnes verkoper van 1/7 Zeilmakersstraat 5 1659 237 188v0
KLASES, WILLEM Willem Clasen van Heusen verkoper van 1/7 Zeilmakersstraat 5 1659 237 188v0
KLASES, WILLEM Willem Clasen van Heusen verkoper van 1/7 Zeilmakersstraat 5 1659 237 188v0
KLASES, WILLEM Willem Clasen van Heusen verkoper van 1/7 Zeilmakersstraat 5 1659 237 188v0
MINNES, MARIA Marijke Minnes verkoper van 1/7 Zeilmakersstraat 5 1659 237 188v0
MINNES, MARIA Marijke Minnes verkoper van 1/7 Zeilmakersstraat 5 1659 237 188v0
RIENKS, ANDRIES Andries Rinckes koper nieuw huis Zeilmakersstraat 5 1599 228 134v0
RIENKS, ANDRIES Andries Rinckes koper nieuw huis Zeilmakersstraat 5 1599 228 134v0
ALBERTS, EELKJE Eelck Alberts koper Zeilmakersstraat 5 1599 228 134v0
ALBERTS, EELKJE Eelck Alberts koper Zeilmakersstraat 5 1599 228 134v0
ALBERTS, EELKJE Eelck Alberts koper Zeilmakersstraat 5 1599 228 134v0
SINTS, JANKE de ledige plaats van Jantyen Sents naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 5 1599 228 134v0
SINTS, JANKE de ledige plaats van Jantyen Sents naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 5 1599 228 134v0
SJOERDS, PIETER Pieter Syourdts naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 5 1599 228 134v0
SJOERDS, PIETER Pieter Syourdts naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 5 1599 228 134v0
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 5 1599 228 134v0
GIJSBERTS, DIRK Dierck Gijsberts naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 5 1599 228 134v0
GIJSBERTS, DIRK Dierck Gijsberts naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 5 1599 228 134v0
JAKOBS, RINSE Rinse Jacobs timmerman verkoper Zeilmakersstraat 5 1599 228 134v0
JAKOBS, RINSE Rinse Jacobs timmerman verkoper Zeilmakersstraat 5 1599 228 134v0
ARENDS, LIJSBET Lijsbeth Aarnts verkoper Zeilmakersstraat 5 1599 228 134v0
ARENDS, LIJSBET Lijsbeth Aarnts verkoper Zeilmakersstraat 5 1599 228 134v0
ARENDS, LIJSBET Lijsbeth Aarnts verkoper Zeilmakersstraat 5 1599 228 134v0
JANS, DIRK Dirk Jansen huistimmerman koper huis Zeilmakersstraat 5 1774 258 159v0
JANS, DIRK Dirk Jansen huistimmerman koper huis Zeilmakersstraat 5 1774 258 159v0
SIETSES, GEERTJE Geertje Sytzes koper Zeilmakersstraat 5 1774 258 159v0
SIETSES, GEERTJE Geertje Sytzes koper Zeilmakersstraat 5 1774 258 159v0
WOUTERS, JETSE de weduwe van wijlen Jetze Wouters naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 5 1774 258 159v0
WOUTERS, JETSE de weduwe van wijlen Jetze Wouters naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 5 1774 258 159v0
OOSTERBAAN, EVERT Evert Oosterbaan naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 5 1774 258 159v0
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 5 1774 258 159v0
WIEBES, DOUWE de weduwe van wijlen Douwe Wybes naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 5 1774 258 159v0
WIEBES, DOUWE de weduwe van wijlen Douwe Wybes naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 5 1774 258 159v0
JARICHS, OKKE Ocke Jarigs verkoper Zeilmakersstraat 5 1774 258 159v0
JARICHS, OKKE Ocke Jarigs verkoper Zeilmakersstraat 5 1774 258 159v0
KORNELIS, JAKOB Jacob Cornelis zeepziedersknecht koper woning Zeilmakersstraat 5 1744 251 41r0
KORNELIS, JAKOB Jacob Cornelis zeepziedersknecht koper woning Zeilmakersstraat 5 1744 251 41r0
KORNELIS, JAKOB Jacob Cornelis zeepziedersknecht koper woning Zeilmakersstraat 5 1744 251 41r0
WIEBRENS, PIETJE Pyttje Wybrens koper Zeilmakersstraat 5 1744 251 41r0
WIEBRENS, PIETJE Pyttje Wybrens koper Zeilmakersstraat 5 1744 251 41r0
HANEKUIK, EVERT Evert Hanekuik naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 5 1744 251 41r0
HUBERTS, IEFKE Yefke Huiberts naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 5 1744 251 41r0
HUBERTS, IEFKE Yefke Huiberts naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 5 1744 251 41r0
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 5 1744 251 41r0
TALMA, SJOERD Sjoerd Talma koopman naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 5 1744 251 41r0
WIEBRENS, JENTJE Jentje Wybrens matroos verkoper Zeilmakersstraat 5 1744 251 41r0
WIEBRENS, JENTJE Jentje Wybrens matroos verkoper Zeilmakersstraat 5 1744 251 41r0
TJERKS, ETJE Ettje Tjerxks verkoper Zeilmakersstraat 5 1744 251 41r0
TJERKS, ETJE Ettje Tjerxks verkoper Zeilmakersstraat 5 1744 251 41r0
, N. N. koper huis en hof Zeilmakersstraat 5 1639 234 71v0
RINTJES, ANDRIES wijlen Andries Rinties bewoner Zeilmakersstraat 5 1639 234 71v0
RINTJES, ANDRIES wijlen Andries Rinties bewoner Zeilmakersstraat 5 1639 234 71v0
, N. N. naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 5 1639 234 71v0
, N. N. naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 5 1639 234 71v0
JANS, JAN het panwerk van Jan Jansen naastligger ten westen Zeilmakersstraat 5 1639 234 71v0
JANS, JAN het panwerk van Jan Jansen naastligger ten westen Zeilmakersstraat 5 1639 234 71v0
, N. N. naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 5 1639 234 71v0
RINTJES, ANDRIES de erfgenamen van wijlen Andries Rinties verkoper Zeilmakersstraat 5 1639 234 71v0
RINTJES, ANDRIES de erfgenamen van wijlen Andries Rinties verkoper Zeilmakersstraat 5 1639 234 71v0
WIEBRENS, JENTJE Jentje Wyberens varensgezel koper huis Zeilmakersstraat 5 1741 250 150v0
WIEBRENS, JENTJE Jentje Wyberens varensgezel koper huis Zeilmakersstraat 5 1741 250 150v0
TJERKS, ETJE Ettje Tjerks koper Zeilmakersstraat 5 1741 250 150v0
TJERKS, ETJE Ettje Tjerks koper Zeilmakersstraat 5 1741 250 150v0
JANS, JAN Jan Jansen bewoner Zeilmakersstraat 5 1741 250 150v0
JANS, JAN Jan Jansen bewoner Zeilmakersstraat 5 1741 250 150v0
HANEKUIK, HIELKE DOUWES de erfgenamen van wijlen Hylke Douwes Hanekuik naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 5 1741 250 150v0
HANEKUIK, HIELKE DOUWES de erfgenamen van wijlen Hylke Douwes Hanekuik naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 5 1741 250 150v0
HANEKUIK, HIELKE DOUWES de erfgenamen van wijlen Hylke Douwes Hanekuik naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 5 1741 250 150v0
HUBERTS, IEFKE Yefke Huiberts naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 5 1741 250 150v0
HUBERTS, IEFKE Yefke Huiberts naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 5 1741 250 150v0
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 5 1741 250 150v0
GERRITS, KLAAS Claas Gerrits naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 5 1741 250 150v0
GERRITS, KLAAS Claas Gerrits naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 5 1741 250 150v0
, verkoper Zeilmakersstraat 5 1741 250 150v0
JANS, WIEBREN Wybrant Jans koper door niaar ratione sanguinis huis en plaats Zeilmakersstraat 5 1626 231 96r0
JANS, WIEBREN Wybrant Jans koper door niaar ratione sanguinis huis en plaats Zeilmakersstraat 5 1626 231 96r0
SIEMENS, GRIETJE Grietie Simons koper door niaar ratione sanguinis Zeilmakersstraat 5 1626 231 96r0
SIEMENS, GRIETJE Grietie Simons koper door niaar ratione sanguinis Zeilmakersstraat 5 1626 231 96r0
RIENKS, ANTJE Antie Rinckes koper door niaar ratione sanguinis Zeilmakersstraat 5 1626 231 96r0
RIENKS, ANTJE Antie Rinckes koper door niaar ratione sanguinis Zeilmakersstraat 5 1626 231 96r0
RIENKS, ANDRIESKE de verkoper Andries Rinckes koper door niaar ratione sanguinis Zeilmakersstraat 5 1626 231 96r0
RIENKS, ANDRIESKE de verkoper Andries Rinckes koper door niaar ratione sanguinis Zeilmakersstraat 5 1626 231 96r0
HENDRIKS, SIERK Sierck Hendricks afgewezen niaarnemer ratione proximitatis Zeilmakersstraat 5 1626 231 96r0
HENDRIKS, SIERK Sierck Hendricks afgewezen niaarnemer ratione proximitatis Zeilmakersstraat 5 1626 231 96r0
RIENKS, PIEBE Pybe Rinkes , c.u. geniaarde koper Zeilmakersstraat 5 1626 231 96r0
RIENKS, PIEBE Pybe Rinkes , c.u. geniaarde koper Zeilmakersstraat 5 1626 231 96r0
, N. N. naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 5 1626 231 96r0
HENDRIKS, SIERK Sierck Hendricks naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 5 1626 231 96r0
HENDRIKS, SIERK Sierck Hendricks naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 5 1626 231 96r0
, de achterplaats naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 5 1626 231 96r0
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 5 1626 231 96r0
PIETERS, PIETER de erfgenamen van wijlen Pieter Pieters naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 5 1626 231 96r0
PIETERS, PIETER de erfgenamen van wijlen Pieter Pieters naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 5 1626 231 96r0
RIENKS, ANDRIES Andries Rinckes , c.u. verkoper Zeilmakersstraat 5 1626 231 96r0
RIENKS, ANDRIES Andries Rinckes , c.u. verkoper Zeilmakersstraat 5 1626 231 96r0
JARICHS, OKKE Ocke Jarigs scheepstimmerman koper huis Zeilmakersstraat 5 1747 251 202r0
JARICHS, OKKE Ocke Jarigs scheepstimmerman koper huis Zeilmakersstraat 5 1747 251 202r0
PIETERS, GERRITJE Gerritie Pyters koper Zeilmakersstraat 5 1747 251 202r0
PIETERS, GERRITJE Gerritie Pyters koper Zeilmakersstraat 5 1747 251 202r0
JILLES, HARMEN Harmen Jilles , c.u. huurder Zeilmakersstraat 5 1747 251 202r0
JILLES, HARMEN Harmen Jilles , c.u. huurder Zeilmakersstraat 5 1747 251 202r0
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS de tuin van Claas Everts Oosterbaan koopman naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 5 1747 251 202r0
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS de tuin van Claas Everts Oosterbaan koopman naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 5 1747 251 202r0
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS de tuin van Claas Everts Oosterbaan koopman naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 5 1747 251 202r0
WIEBES, DOUWE de weduwe van wijlen Douwe Wybes naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 5 1747 251 202r0
WIEBES, DOUWE de weduwe van wijlen Douwe Wybes naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 5 1747 251 202r0
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 5 1747 251 202r0
GERRITS, TJEBBE Tiebbe Gerrits naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 5 1747 251 202r0
GERRITS, TJEBBE Tiebbe Gerrits naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 5 1747 251 202r0
GROENEWOUD, JAKOB Jacobus Groenewolt verkoper van 1/2 Zeilmakersstraat 5 1747 251 202r0
BAERDT, WILLEM REINS Willem Reins Baard herbergier verkoper van 1/2 Zeilmakersstraat 5 1747 251 202r0
BAERDT, WILLEM REINS Willem Reins Baard herbergier verkoper van 1/2 Zeilmakersstraat 5 1747 251 202r0
, HENDRIK Hendrik Luxemburg koper huis en bleek Zeilmakersstraat 6 1807 267 354r0
STEFANUS, TIETJE Tietje Stephany koper Zeilmakersstraat 6 1807 267 354r0
, naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 6 1807 267 354r0
, naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 6 1807 267 354r0
TJITSES, JELKE Jelke Tjietzes naastligger ten westen Zeilmakersstraat 6 1807 267 354r0
TJITSES, JELKE Jelke Tjietzes naastligger ten westen Zeilmakersstraat 6 1807 267 354r0
TJITSES, JELKE Jelke Tjietzes naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 6 1807 267 354r0
TJITSES, JELKE Jelke Tjietzes naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 6 1807 267 354r0
HANEKUIK, PIETER Pieter J. Hanekuik koopman verkoper Zeilmakersstraat 6 1807 267 354r0
HERES, SJOERD Sioerd Heeres koper door niaar huis Zeilmakersstraat 7 1648 236 37v0
HERES, SJOERD Sioerd Heeres koper door niaar huis Zeilmakersstraat 7 1648 236 37v0
PIETERS, AAFKE Aeff Pyters koper door niaar Zeilmakersstraat 7 1648 236 37v0
PIETERS, AAFKE Aeff Pyters koper door niaar Zeilmakersstraat 7 1648 236 37v0
KLASES, SIEBREN Sybren Claessen , c.u. geniaarde koper Zeilmakersstraat 7 1648 236 37v0
KLASES, SIEBREN Sybren Claessen , c.u. geniaarde koper Zeilmakersstraat 7 1648 236 37v0
KLASES, SIEBREN Sybren Claessen , c.u. geniaarde koper Zeilmakersstraat 7 1648 236 37v0
RUURDS, MINNE Minne Rioerts naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 7 1648 236 37v0
RUURDS, MINNE Minne Rioerts naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 7 1648 236 37v0
HERES, SJOERD Sioerd Heeres naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 7 1648 236 37v0
HERES, SJOERD Sioerd Heeres naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 7 1648 236 37v0
PIETERS, AAFKE Aeff Pyters naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 7 1648 236 37v0
PIETERS, AAFKE Aeff Pyters naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 7 1648 236 37v0
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 7 1648 236 37v0
RUURDS, MINNE Minne Rioerts naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 7 1648 236 37v0
RUURDS, MINNE Minne Rioerts naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 7 1648 236 37v0
ARJENS, REINER Reyner Aerjens verkoper Zeilmakersstraat 7 1648 236 37v0
ARJENS, REINER Reyner Aerjens verkoper Zeilmakersstraat 7 1648 236 37v0
ARJENS, REINER Reyner Aerjens verkoper Zeilmakersstraat 7 1648 236 37v0
JANS, JANKE Jantien Jans verkoper Zeilmakersstraat 7 1648 236 37v0
JANS, JANKE Jantien Jans verkoper Zeilmakersstraat 7 1648 236 37v0
WIEBES, DOUWE Douwe Wybes koper huis Zeilmakersstraat 7 1733 248 216r0
WIEBES, DOUWE Douwe Wybes koper huis Zeilmakersstraat 7 1733 248 216r0
GERRITS, ANTJE Antie Gerrits koper Zeilmakersstraat 7 1733 248 216r0
GERRITS, ANTJE Antie Gerrits koper Zeilmakersstraat 7 1733 248 216r0
KINGMA, ANTJE Antie Kingma naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 7 1733 248 216r0
POT, KLAAS Claas Poth naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 7 1733 248 216r0
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 7 1733 248 216r0
KINGMA, ANTJE Antie Kingma naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 7 1733 248 216r0
HAAN, OTTE JORIS Otte Joris de Haan smakschipper verkoper Zeilmakersstraat 7 1733 248 216r0
HAAN, OTTE JORIS Otte Joris de Haan smakschipper verkoper Zeilmakersstraat 7 1733 248 216r0
DIRKS, JETSKE Ydske Dirx verkoper Zeilmakersstraat 7 1733 248 216r0
DIRKS, JETSKE Ydske Dirx verkoper Zeilmakersstraat 7 1733 248 216r0
DIRKS, JETSKE Ydske Dirx verkoper Zeilmakersstraat 7 1733 248 216r0
ARJENS, REINER Reyner Aryans koper huis met loods en klein plaatske Zeilmakersstraat 7 1634 233 137r0
ARJENS, REINER Reyner Aryans koper huis met loods en klein plaatske Zeilmakersstraat 7 1634 233 137r0
ARJENS, REINER Reyner Aryans koper huis met loods en klein plaatske Zeilmakersstraat 7 1634 233 137r0
JANS, JANKE Jantien Jans koper Zeilmakersstraat 7 1634 233 137r0
JANS, JANKE Jantien Jans koper Zeilmakersstraat 7 1634 233 137r0
, N. N. naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 7 1634 233 137r0
JANS, GOSSE Gosse Jans naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 7 1634 233 137r0
JANS, GOSSE Gosse Jans naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 7 1634 233 137r0
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 7 1634 233 137r0
RINTJES, ANDRIES Andries Rinties naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 7 1634 233 137r0
RINTJES, ANDRIES Andries Rinties naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 7 1634 233 137r0
EVERTS, JENKE Jenneke Everts verkoper Zeilmakersstraat 7 1634 233 137r0
EVERTS, JENKE Jenneke Everts verkoper Zeilmakersstraat 7 1634 233 137r0
EVERTS, JENKE Jenneke Everts verkoper Zeilmakersstraat 7 1634 233 137r0
EVERTS, JENKE Jenneke Everts koper huis, plaats en loods Zeilmakersstraat 7 1632 233 48r0
EVERTS, JENKE Jenneke Everts koper huis, plaats en loods Zeilmakersstraat 7 1632 233 48r0
EVERTS, JENKE Jenneke Everts koper huis, plaats en loods Zeilmakersstraat 7 1632 233 48r0
JAKOBS, JORIS wijlen Joris Jacobs koper Zeilmakersstraat 7 1632 233 48r0
JAKOBS, JORIS wijlen Joris Jacobs koper Zeilmakersstraat 7 1632 233 48r0
RINTJES, ANDRIES Andries Rinties naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 7 1632 233 48r0
RINTJES, ANDRIES Andries Rinties naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 7 1632 233 48r0
, N. N. naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 7 1632 233 48r0
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 7 1632 233 48r0
RINTJES, ANDRIES Andries Rinties naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 7 1632 233 48r0
RINTJES, ANDRIES Andries Rinties naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 7 1632 233 48r0
PIETERS, HEILTJE Heyltie Pieters verkoper Zeilmakersstraat 7 1632 233 48r0
PIETERS, HEILTJE Heyltie Pieters verkoper Zeilmakersstraat 7 1632 233 48r0
JETSES, FEIKE Feycke Jetses verkoper Zeilmakersstraat 7 1632 233 48r0
JETSES, FEIKE Feycke Jetses verkoper Zeilmakersstraat 7 1632 233 48r0
ALBERTS, DOEDE Doede Alberts koopman koper huis Zeilmakersstraat 7 1652 236 201v0
ALBERTS, DOEDE Doede Alberts koopman koper huis Zeilmakersstraat 7 1652 236 201v0
ALBERTS, DOEDE Doede Alberts koopman koper huis Zeilmakersstraat 7 1652 236 201v0
, N. N. huurder voor 1 jaar (p.j.) Zeilmakersstraat 7 1652 236 201v0
RUURDS, MINNE Minne Ruyrds naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 7 1652 236 201v0
RUURDS, MINNE Minne Ruyrds naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 7 1652 236 201v0
ZWOLLE, JAN Jan van Swol naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 7 1652 236 201v0
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 7 1652 236 201v0
RUURDS, MINNE Minne Ruyrds naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 7 1652 236 201v0
RUURDS, MINNE Minne Ruyrds naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 7 1652 236 201v0
BARTELDS, JAN Jan Bartels , c.u. verkoper Zeilmakersstraat 7 1652 236 201v0
BARTELDS, JAN Jan Bartels , c.u. verkoper Zeilmakersstraat 7 1652 236 201v0
BARTELDS, JAN Jan Bartels , c.u. verkoper Zeilmakersstraat 7 1652 236 201v0
SJOERDS, PIETER Pieter Syourdts koper huis Zeilmakersstraat 7 1597 228 64v0
SJOERDS, PIETER Pieter Syourdts koper huis Zeilmakersstraat 7 1597 228 64v0
ALLES, AALTJE Aelcke Alles koper Zeilmakersstraat 7 1597 228 64v0
ALLES, AALTJE Aelcke Alles koper Zeilmakersstraat 7 1597 228 64v0
ALLES, AALTJE Aelcke Alles koper Zeilmakersstraat 7 1597 228 64v0
, N. N. naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 7 1597 228 64v0
JANS, LUITJEN Luytien Jans naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 7 1597 228 64v0
JANS, LUITJEN Luytien Jans naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 7 1597 228 64v0
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 7 1597 228 64v0
JAKOBS, RINSE de verkoper Rintze Jacobs , c.u. timmerman naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 7 1597 228 64v0
JAKOBS, RINSE de verkoper Rintze Jacobs , c.u. timmerman naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 7 1597 228 64v0
JAKOBS, RINSE Rintze Jacobs timmerman verkoper Zeilmakersstraat 7 1597 228 64v0
JAKOBS, RINSE Rintze Jacobs timmerman verkoper Zeilmakersstraat 7 1597 228 64v0
ARENDS, LIJSBET Lijsbeth Aernts verkoper Zeilmakersstraat 7 1597 228 64v0
ARENDS, LIJSBET Lijsbeth Aernts verkoper Zeilmakersstraat 7 1597 228 64v0
ARENDS, LIJSBET Lijsbeth Aernts verkoper Zeilmakersstraat 7 1597 228 64v0
JORIS, OTTE Otte Joris , c.u. schuitschipper koper huis Zeilmakersstraat 7 1710 245 123r0
JORIS, OTTE Otte Joris , c.u. schuitschipper koper huis Zeilmakersstraat 7 1710 245 123r0
KINGMA, RINTJE de erfgenamen van wijlen Rintie Kingma naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 7 1710 245 123r0
KLASES, JAN Jan Claessen wijdschipper naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 7 1710 245 123r0
KLASES, JAN Jan Claessen wijdschipper naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 7 1710 245 123r0
KLASES, JAN Jan Claessen wijdschipper naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 7 1710 245 123r0
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 7 1710 245 123r0
KINGMA, RINTJE de erfgenamen van wijlen Rintie Kingma naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 7 1710 245 123r0
PIETERS, Ruiske Pieters verkoper Zeilmakersstraat 7 1710 245 123r0
PIETERS, Ruiske Pieters verkoper Zeilmakersstraat 7 1710 245 123r0
WOUTERS, KORNELIS wijlen Cornelis Wouters verkoper Zeilmakersstraat 7 1710 245 123r0
WOUTERS, KORNELIS wijlen Cornelis Wouters verkoper Zeilmakersstraat 7 1710 245 123r0
WOUTERS, KORNELIS Cornelis Wouters wijdschipper koper huis Zeilmakersstraat 7 1695 243 177r0
WOUTERS, KORNELIS Cornelis Wouters wijdschipper koper huis Zeilmakersstraat 7 1695 243 177r0
PIETERS, RINSKE Rinske Pyters koper Zeilmakersstraat 7 1695 243 177r0
PIETERS, RINSKE Rinske Pyters koper Zeilmakersstraat 7 1695 243 177r0
KINGMA, SIEBREN Sybren Kingma naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 7 1695 243 177r0
KLASES, JAN Jan Classen wijdschipper naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 7 1695 243 177r0
KLASES, JAN Jan Classen wijdschipper naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 7 1695 243 177r0
KLASES, JAN Jan Classen wijdschipper naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 7 1695 243 177r0
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 7 1695 243 177r0
KINGMA, SIEBREN Sybren Kingma naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 7 1695 243 177r0
WIEBES, SIETSKE Sytske Wybes verkoper Zeilmakersstraat 7 1695 243 177r0
WIEBES, SIETSKE Sytske Wybes verkoper Zeilmakersstraat 7 1695 243 177r0
SCHOESTER, KLAAS wijlen Claas Schoegster wijdschipper verkoper Zeilmakersstraat 7 1695 243 177r0
GIJSBERTS, GIJSBERT Gisbert Gisberts , c.u. mr. stadstimmerman koper huis Zeilmakersstraat 9 1643 235 44v0
GIJSBERTS, GIJSBERT Gisbert Gisberts , c.u. mr. stadstimmerman koper huis Zeilmakersstraat 9 1643 235 44v0
, verpachter grond Zeilmakersstraat 9 1643 235 44v0
, N. N. naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 9 1643 235 44v0
WILLEMS, JOEKE Jucke Willems naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 9 1643 235 44v0
WILLEMS, JOEKE Jucke Willems naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 9 1643 235 44v0
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 9 1643 235 44v0
ALBERTS, TEEKE het panwerk van wijlen Take Alberts naastligger ten westen Zeilmakersstraat 9 1643 235 44v0
ALBERTS, TEEKE het panwerk van wijlen Take Alberts naastligger ten westen Zeilmakersstraat 9 1643 235 44v0
ALBERTS, TEEKE het panwerk van wijlen Take Alberts naastligger ten westen Zeilmakersstraat 9 1643 235 44v0
ARJENS, REINER Reyner Arjaens naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 9 1643 235 44v0
ARJENS, REINER Reyner Arjaens naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 9 1643 235 44v0
ARJENS, REINER Reyner Arjaens naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 9 1643 235 44v0
JANS, GOSSE Gosse Jansen verkoper Zeilmakersstraat 9 1643 235 44v0
JANS, GOSSE Gosse Jansen verkoper Zeilmakersstraat 9 1643 235 44v0
JANS, GEERTJE Geertje Jans verkoper Zeilmakersstraat 9 1643 235 44v0
JANS, GEERTJE Geertje Jans verkoper Zeilmakersstraat 9 1643 235 44v0
SIEBRENS, ROUKE Roucke Sibrants koper huis met ledige plaats en kleine schuur Zeilmakersstraat 9 1613 229 158r0
SIEBRENS, ROUKE Roucke Sibrants koper huis met ledige plaats en kleine schuur Zeilmakersstraat 9 1613 229 158r0
DOUWES, HEEBELTJE Habel Douues koper Zeilmakersstraat 9 1613 229 158r0
DOUWES, HEEBELTJE Habel Douues koper Zeilmakersstraat 9 1613 229 158r0
DOUWES, HEEBELTJE Habel Douues koper Zeilmakersstraat 9 1613 229 158r0
MARTENS, LOLLE Lolle Marthens verpachter grond Zeilmakersstraat 9 1613 229 158r0
MARTENS, LOLLE Lolle Marthens verpachter grond Zeilmakersstraat 9 1613 229 158r0
, N. N. naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 9 1613 229 158r0
KORNELIS, KEIMPE Kempo Cornelis naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 9 1613 229 158r0
KORNELIS, KEIMPE Kempo Cornelis naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 9 1613 229 158r0
KORNELIS, KEIMPE Kempo Cornelis naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 9 1613 229 158r0
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 9 1613 229 158r0
SJOERDS, PIETER Pyter Syoerts naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 9 1613 229 158r0
SJOERDS, PIETER Pyter Syoerts naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 9 1613 229 158r0
TIJSES, WIEBE Wybe Tijssen verkoper Zeilmakersstraat 9 1613 229 158r0
TIJSES, WIEBE Wybe Tijssen verkoper Zeilmakersstraat 9 1613 229 158r0
, MAAIKE Maycke Luitgies verkoper Zeilmakersstraat 9 1613 229 158r0
HENDRIKS, PIETER Pyter Hendriks bontwever koper huis Zeilmakersstraat 9 1755 253 235r0
HENDRIKS, PIETER Pyter Hendriks bontwever koper huis Zeilmakersstraat 9 1755 253 235r0
TABES, LEENTJE Leentje Tabes koper Zeilmakersstraat 9 1755 253 235r0
ANNES, JAN de weduwe van wijlen Jan Annes naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 9 1755 253 235r0
ANNES, JAN de weduwe van wijlen Jan Annes naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 9 1755 253 235r0
ANNES, JAN de weduwe van wijlen Jan Annes naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 9 1755 253 235r0
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 9 1755 253 235r0
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 9 1755 253 235r0
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 9 1755 253 235r0
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 9 1755 253 235r0
WIEBES, DOUWE de weduwe van wijlen Douwe Wybes rogverschieter naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 9 1755 253 235r0
WIEBES, DOUWE de weduwe van wijlen Douwe Wybes rogverschieter naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 9 1755 253 235r0
SIERKS, SIEBOUT Sybout Sierks schipper verkoper Zeilmakersstraat 9 1755 253 235r0
SIERKS, SIEBOUT Sybout Sierks schipper verkoper Zeilmakersstraat 9 1755 253 235r0
IEDES, RINSKE Rinske Yedes verkoper Zeilmakersstraat 9 1755 253 235r0
IEDES, RINSKE Rinske Yedes verkoper Zeilmakersstraat 9 1755 253 235r0
TJEERDS, MEINERT Meynert Tiaerdts , c.u. koper huis, loods en plaatske Zeilmakersstraat 9 1657 237 108r0
TJEERDS, MEINERT Meynert Tiaerdts , c.u. koper huis, loods en plaatske Zeilmakersstraat 9 1657 237 108r0
, N. N. naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 9 1657 237 108r0
ENS, AGE Agge Ens gerechtsbode naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 9 1657 237 108r0
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 9 1657 237 108r0
ALBERTS, DOEDE Doede Alberts naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 9 1657 237 108r0
ALBERTS, DOEDE Doede Alberts naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 9 1657 237 108r0
ALBERTS, DOEDE Doede Alberts naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 9 1657 237 108r0
ZWOL, JAN Jan van Zwoll, c.u. notaris verkoper Zeilmakersstraat 9 1657 237 108r0
RUITER, REIN JANS Rein Jansen Ruiter wijdschipper koper huis, loods en plaats Zeilmakersstraat 9 1670 240 21v0
RUITER, REIN JANS Rein Jansen Ruiter wijdschipper koper huis, loods en plaats Zeilmakersstraat 9 1670 240 21v0
IEDES, GRIETJE Grietie Ydes koper Zeilmakersstraat 9 1670 240 21v0
IEDES, GRIETJE Grietie Ydes koper Zeilmakersstraat 9 1670 240 21v0
, N. N. naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 9 1670 240 21v0
ENS, AGE het huis vóór dit huis, bewoond door Age Ens gerechtsbode naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 9 1670 240 21v0
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 9 1670 240 21v0
ALBERTS, DOEDE Doede Alberts naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 9 1670 240 21v0
ALBERTS, DOEDE Doede Alberts naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 9 1670 240 21v0
ALBERTS, DOEDE Doede Alberts naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 9 1670 240 21v0
GERRITS, GEELTJE Giltie Gerrits verkoper Zeilmakersstraat 9 1670 240 21v0
GERRITS, GEELTJE Giltie Gerrits verkoper Zeilmakersstraat 9 1670 240 21v0
TJEERDS, MEINERT wijlen Meinert Tjeerdts verkoper Zeilmakersstraat 9 1670 240 21v0
TJEERDS, MEINERT wijlen Meinert Tjeerdts verkoper Zeilmakersstraat 9 1670 240 21v0
KLASES, JAN Jan Claessen smalschipper koper huis Zeilmakersstraat 9 1692 242 387v0
KLASES, JAN Jan Claessen smalschipper koper huis Zeilmakersstraat 9 1692 242 387v0
KLASES, JAN Jan Claessen smalschipper koper huis Zeilmakersstraat 9 1692 242 387v0
OTTES, SIETSKE Sytske Ottes koper Zeilmakersstraat 9 1692 242 387v0
OTTES, SIETSKE Sytske Ottes koper Zeilmakersstraat 9 1692 242 387v0
KINGMA, SIEBREN de tuin van Sybren Kingma naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 9 1692 242 387v0
JANS, RUURD Ruyrd Jansen wijdschipper naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 9 1692 242 387v0
JANS, RUURD Ruyrd Jansen wijdschipper naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 9 1692 242 387v0
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 9 1692 242 387v0
SCHOESTER, KLAAS de weduwe van wijlen Claes Schoester naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 9 1692 242 387v0
BRAAM, GOOITSEN KLASES Goitien Claesen Braem verkoper q.q. Zeilmakersstraat 9 1692 242 387v0
BRAAM, GOOITSEN KLASES Goitien Claesen Braem verkoper q.q. Zeilmakersstraat 9 1692 242 387v0
BRAAM, GOOITSEN KLASES Goitien Claesen Braem verkoper q.q. Zeilmakersstraat 9 1692 242 387v0
EVERTS, DIRKJE Dirckjen Eeverts , voor haar kinderen verkoper van 1/3 Zeilmakersstraat 9 1692 242 387v0
EVERTS, DIRKJE Dirckjen Eeverts , voor haar kinderen verkoper van 1/3 Zeilmakersstraat 9 1692 242 387v0
EVERTS, DIRKJE Dirckjen Eeverts , voor haar kinderen verkoper van 1/3 Zeilmakersstraat 9 1692 242 387v0
REINS, IEDE wijlen Yede Reins verkoper van 1/3 Zeilmakersstraat 9 1692 242 387v0
REINS, IEDE wijlen Yede Reins verkoper van 1/3 Zeilmakersstraat 9 1692 242 387v0
REINS, AAFKE Aeffke Reins verkoper van 1/3 Zeilmakersstraat 9 1692 242 387v0
REINS, AAFKE Aeffke Reins verkoper van 1/3 Zeilmakersstraat 9 1692 242 387v0
HANSES, TJEPKE Tjepke Hansen verkoper van 1/3 Zeilmakersstraat 9 1692 242 387v0
HANSES, TJEPKE Tjepke Hansen verkoper van 1/3 Zeilmakersstraat 9 1692 242 387v0
REINS, MARTJEN Martje Reins verkoper van 1/3 Zeilmakersstraat 9 1692 242 387v0
REINS, MARTJEN Martje Reins verkoper van 1/3 Zeilmakersstraat 9 1692 242 387v0
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix verkoper van 1/3 Zeilmakersstraat 9 1692 242 387v0
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix verkoper van 1/3 Zeilmakersstraat 9 1692 242 387v0
DIRKS, WIEBREN Wybren Dirks , c.u. koper woning Zeilmakersstraat 9 1718 246 31v0
DIRKS, WIEBREN Wybren Dirks , c.u. koper woning Zeilmakersstraat 9 1718 246 31v0
DIRKS, WIEBREN Wybren Dirks , c.u. koper woning Zeilmakersstraat 9 1718 246 31v0
HANEKUIK, H. H. D. Hanekuik koopman naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 9 1718 246 31v0
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 9 1718 246 31v0
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 9 1718 246 31v0
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 9 1718 246 31v0
JANS, MAAIKE de erfgenamen van wijlen Mayke Jans naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 9 1718 246 31v0
JANS, MAAIKE de erfgenamen van wijlen Mayke Jans naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 9 1718 246 31v0
KUIPER, SIEMEN JAKOBS Simen Jacobs Kuiper verkoper q.q. Zeilmakersstraat 9 1718 246 31v0
KUIPER, SIEMEN JAKOBS Simen Jacobs Kuiper verkoper q.q. Zeilmakersstraat 9 1718 246 31v0
JAKOBS, DIRK de kinderen van wijlen zijn broeder Dirk Jacobs verkoper Zeilmakersstraat 9 1718 246 31v0
JAKOBS, DIRK de kinderen van wijlen zijn broeder Dirk Jacobs verkoper Zeilmakersstraat 9 1718 246 31v0
HEERKES, RUURD Ruurd Heerkes turfdrager koper huis Zeilmakersstraat 9 1781 260 144r0
HEERKES, RUURD Ruurd Heerkes turfdrager koper huis Zeilmakersstraat 9 1781 260 144r0
HENDRIKS, HENDRIKJE Hendrikje Hendriks koper Zeilmakersstraat 9 1781 260 144r0
HENDRIKS, HENDRIKJE Hendrikje Hendriks koper Zeilmakersstraat 9 1781 260 144r0
WATERMAN, P. wijlen P. Waterman schipper eerdere bewoner Zeilmakersstraat 9 1781 260 144r0
ZEILMAKER, JAN Jan D. Zeilmaker naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 9 1781 260 144r0
JOHANNES, JELMER Jelmer Johannes naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 9 1781 260 144r0
JOHANNES, JELMER Jelmer Johannes naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 9 1781 260 144r0
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 9 1781 260 144r0
PIETERS, DOUWE Douwe Pieters , n.u. naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 9 1781 260 144r0
PIETERS, DOUWE Douwe Pieters , n.u. naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 9 1781 260 144r0
HAANTJES, SIEMEN Simon Haantjes mr. huistimmerman verkoper Zeilmakersstraat 9 1781 260 144r0
HAANTJES, SIEMEN Simon Haantjes mr. huistimmerman verkoper Zeilmakersstraat 9 1781 260 144r0
WATERMAN, P. wijlen P. Waterman erflater Zeilmakersstraat 9 1781 260 144r0
WOPKES, NEELTJE wijlen Neeltje Wopkes erflater Zeilmakersstraat 9 1781 260 144r0
WOPKES, NEELTJE wijlen Neeltje Wopkes erflater Zeilmakersstraat 9 1781 260 144r0
WOPKES, JAKOB Jacob Wopckes aanhandelaar huis Zeilmakersstraat 9 1599 228 168v0
WOPKES, JAKOB Jacob Wopckes aanhandelaar huis Zeilmakersstraat 9 1599 228 168v0
KEIMPES, HIELKJE Hylck Kempes aanhandelaar Zeilmakersstraat 9 1599 228 168v0
KEIMPES, HIELKJE Hylck Kempes aanhandelaar Zeilmakersstraat 9 1599 228 168v0
JANS, LUITJEN Luytien Jans verpachter grond Zeilmakersstraat 9 1599 228 168v0
JANS, LUITJEN Luytien Jans verpachter grond Zeilmakersstraat 9 1599 228 168v0
, N. N. naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 9 1599 228 168v0
ENGELSMAN, ROBERT Robert Engelsman naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 9 1599 228 168v0
, N. N. naastligger ten westen Zeilmakersstraat 9 1599 228 168v0
SJOERDS, PIETER Pieter Syourdts naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 9 1599 228 168v0
SJOERDS, PIETER Pieter Syourdts naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 9 1599 228 168v0
, JAN Jan Emmis verwandelaar Zeilmakersstraat 9 1599 228 168v0
JASPERS, LIJSBET Lijsbeth Jaspers verwandelaar Zeilmakersstraat 9 1599 228 168v0
JASPERS, LIJSBET Lijsbeth Jaspers verwandelaar Zeilmakersstraat 9 1599 228 168v0
, N. N. koper provisioneel huis Zeilmakersstraat 9 1602 228 304v0
, HIELKJE Hilck gebruiker Zeilmakersstraat 9 1602 228 304v0
WOPKES, JAKOB wijlen Jacob Wopckes gebruiker Zeilmakersstraat 9 1602 228 304v0
WOPKES, JAKOB wijlen Jacob Wopckes gebruiker Zeilmakersstraat 9 1602 228 304v0
, N. N. naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 9 1602 228 304v0
ENGELSMAN, ROBERT Robbert Engelsman naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 9 1602 228 304v0
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 9 1602 228 304v0
SJOERDS, PIETER Pieter Syourdts naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 9 1602 228 304v0
SJOERDS, PIETER Pieter Syourdts naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 9 1602 228 304v0
WILLEMS, MATTEUS de erfgenamen van wijlen Mathijs Willems crediteur (triumphant) Zeilmakersstraat 9 1602 228 304v0
WILLEMS, MATTEUS de erfgenamen van wijlen Mathijs Willems crediteur (triumphant) Zeilmakersstraat 9 1602 228 304v0
JANS, LUITJEN Luytien Jans verkoper (gesuccumbeerde) Zeilmakersstraat 9 1602 228 304v0
JANS, LUITJEN Luytien Jans verkoper (gesuccumbeerde) Zeilmakersstraat 9 1602 228 304v0
LIEUWES, PIETJE Pietrick Lyeuwes verkoper (gesuccumbeerde) Zeilmakersstraat 9 1602 228 304v0
LIEUWES, PIETJE Pietrick Lyeuwes verkoper (gesuccumbeerde) Zeilmakersstraat 9 1602 228 304v0
JANS, GOSSE Gosse Jansen koper huis met loodske en ledige plaats Zeilmakersstraat 9 1630 232 138v0
JANS, GOSSE Gosse Jansen koper huis met loodske en ledige plaats Zeilmakersstraat 9 1630 232 138v0
JANS, GEERTJE Geertie Jans koper Zeilmakersstraat 9 1630 232 138v0
JANS, GEERTJE Geertie Jans koper Zeilmakersstraat 9 1630 232 138v0
GOSSES, FRIDS Fridts Gosses verpachter grond Zeilmakersstraat 9 1630 232 138v0
GOSSES, FRIDS Fridts Gosses verpachter grond Zeilmakersstraat 9 1630 232 138v0
, N. N. naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 9 1630 232 138v0
SIEMENS, KORNELIS Cornelis Simmens naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 9 1630 232 138v0
SIEMENS, KORNELIS Cornelis Simmens naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 9 1630 232 138v0
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 9 1630 232 138v0
JETSES, FEIKE Feycke Jetses naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 9 1630 232 138v0
JETSES, FEIKE Feycke Jetses naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 9 1630 232 138v0
HENDRIKS, SIERK Sierck Hendricks veerschipper verkoper Zeilmakersstraat 9 1630 232 138v0
HENDRIKS, SIERK Sierck Hendricks veerschipper verkoper Zeilmakersstraat 9 1630 232 138v0
EDGERS, Sywcke Edgers verkoper Zeilmakersstraat 9 1630 232 138v0
EDGERS, Sywcke Edgers verkoper Zeilmakersstraat 9 1630 232 138v0
EDGERS, Sywcke Edgers verkoper Zeilmakersstraat 9 1630 232 138v0
IEMES, JAN Jan Yemes koper huis en dwarskamer erachter Zeilmakersstraat 9 1598 228 83v0
IEMES, JAN Jan Yemes koper huis en dwarskamer erachter Zeilmakersstraat 9 1598 228 83v0
JASPERS, LIJSBET Lijsbeth Jaspers koper Zeilmakersstraat 9 1598 228 83v0
JASPERS, LIJSBET Lijsbeth Jaspers koper Zeilmakersstraat 9 1598 228 83v0
WILLEMS, Mathijs Willems verpachter grond Zeilmakersstraat 9 1598 228 83v0
WILLEMS, Mathijs Willems verpachter grond Zeilmakersstraat 9 1598 228 83v0
, N. N. naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 9 1598 228 83v0
WILLEMS, ROBERT Robbert Willems naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 9 1598 228 83v0
WILLEMS, ROBERT Robbert Willems naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 9 1598 228 83v0
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 9 1598 228 83v0
SJOERDS, PIETER Pieter Syourdts naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 9 1598 228 83v0
SJOERDS, PIETER Pieter Syourdts naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 9 1598 228 83v0
JANS, LUITJEN Luytien Jansen verkoper Zeilmakersstraat 9 1598 228 83v0
JANS, LUITJEN Luytien Jansen verkoper Zeilmakersstraat 9 1598 228 83v0
LIEUWES, PIETJE Pietrick Lyeuwes verkoper Zeilmakersstraat 9 1598 228 83v0
LIEUWES, PIETJE Pietrick Lyeuwes verkoper Zeilmakersstraat 9 1598 228 83v0
, N. N. koper provisioneel huis Zeilmakersstraat 9 1626 231 95v0
, N. N. naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 9 1626 231 95v0
SIEMENS, KORNELIS Cornelis Simons naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 9 1626 231 95v0
SIEMENS, KORNELIS Cornelis Simons naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 9 1626 231 95v0
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 9 1626 231 95v0
JANS, JAN het panwerk van Jan Jansen naastligger ten westen Zeilmakersstraat 9 1626 231 95v0
JANS, JAN het panwerk van Jan Jansen naastligger ten westen Zeilmakersstraat 9 1626 231 95v0
SJOERDS, PIETER Pieter Siuerdts naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 9 1626 231 95v0
SJOERDS, PIETER Pieter Siuerdts naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 9 1626 231 95v0
HENDRIKS, SIERK Sierck Hendricks , voor zich en voor zijn kinderen veerschipper verkoper Zeilmakersstraat 9 1626 231 95v0
HENDRIKS, SIERK Sierck Hendricks , voor zich en voor zijn kinderen veerschipper verkoper Zeilmakersstraat 9 1626 231 95v0
ELTES, BAUKJE wijlen Bauck Eltes verkoper Zeilmakersstraat 9 1626 231 95v0
ELTES, BAUKJE wijlen Bauck Eltes verkoper Zeilmakersstraat 9 1626 231 95v0
ELTES, BAUKJE wijlen Bauck Eltes verkoper Zeilmakersstraat 9 1626 231 95v0
ZWOLLE, JOHANNES Johannes van Swol notaris koper huis Zeilmakersstraat 9 1650 236 111r0
, verpachter grond Zeilmakersstraat 9 1650 236 111r0
, N. N. naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 9 1650 236 111r0
ENS, AGE Agge Ens naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 9 1650 236 111r0
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 9 1650 236 111r0
IENSES, IDS het huis van Ids Inses naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 9 1650 236 111r0
IENSES, IDS het huis van Ids Inses naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 9 1650 236 111r0
HERES, SJOERD Sioerd Heeres , c.u. verkoper Zeilmakersstraat 9 1650 236 111r0
HERES, SJOERD Sioerd Heeres , c.u. verkoper Zeilmakersstraat 9 1650 236 111r0
WATERMAN, PIETER Pyter Waterman grootschipper koper Zeilmakersstraat 9 1758 254 153r0
WOPKES, NEELTJE Neeltje Wopkes koper Zeilmakersstraat 9 1758 254 153r0
WOPKES, NEELTJE Neeltje Wopkes koper Zeilmakersstraat 9 1758 254 153r0
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claas Everts Oosterbaan naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 9 1758 254 153r0
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claas Everts Oosterbaan naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 9 1758 254 153r0
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claas Everts Oosterbaan naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 9 1758 254 153r0
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 9 1758 254 153r0
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 9 1758 254 153r0
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 9 1758 254 153r0
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 9 1758 254 153r0
WIEBES, DOUWE de weduwe van wijlen Douwe Wybes naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 9 1758 254 153r0
WIEBES, DOUWE de weduwe van wijlen Douwe Wybes naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 9 1758 254 153r0
TABES, LEENTJE Leentje Tabes, voor zich verkoper Zeilmakersstraat 9 1758 254 153r0
HENDRIKS, PIETER wijlen Pyter Hendriks verkoper Zeilmakersstraat 9 1758 254 153r0
HENDRIKS, PIETER wijlen Pyter Hendriks verkoper Zeilmakersstraat 9 1758 254 153r0
PIETERS, TABE Tabe Pyters verkoper Zeilmakersstraat 9 1758 254 153r0
PIETERS, TABE Tabe Pyters verkoper Zeilmakersstraat 9 1758 254 153r0
PIETERS, AALTJE Aaltje Pyters verkoper Zeilmakersstraat 9 1758 254 153r0
PIETERS, AALTJE Aaltje Pyters verkoper Zeilmakersstraat 9 1758 254 153r0
HENDRIKS, SIERK Sierck Hendricx koper huis Zeilmakersstraat 9 1617 230 71r0
HENDRIKS, SIERK Sierck Hendricx koper huis Zeilmakersstraat 9 1617 230 71r0
ELTES, BAUKJE Bauck Eltes koper Zeilmakersstraat 9 1617 230 71r0
ELTES, BAUKJE Bauck Eltes koper Zeilmakersstraat 9 1617 230 71r0
ELTES, BAUKJE Bauck Eltes koper Zeilmakersstraat 9 1617 230 71r0
LUITJENS, MAAIKE May Luytzes verpachter grond Zeilmakersstraat 9 1617 230 71r0
LUITJENS, MAAIKE May Luytzes verpachter grond Zeilmakersstraat 9 1617 230 71r0
SIEBRENS, PIETER de hof van Pieter Sybrandus naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 9 1617 230 71r0
SIEBRENS, PIETER de hof van Pieter Sybrandus naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 9 1617 230 71r0
SIEMENS, KORNELIS Cornelis Simons naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 9 1617 230 71r0
SIEMENS, KORNELIS Cornelis Simons naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 9 1617 230 71r0
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 9 1617 230 71r0
SJOERDS, PIETER Pieter Sioerdts naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 9 1617 230 71r0
SJOERDS, PIETER Pieter Sioerdts naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 9 1617 230 71r0
MINNES, HINNE Hinne Minnes verkoper Zeilmakersstraat 9 1617 230 71r0
MINNES, HINNE Hinne Minnes verkoper Zeilmakersstraat 9 1617 230 71r0
JELLES, AATJE Aaet Jelles verkoper Zeilmakersstraat 9 1617 230 71r0
JELLES, AATJE Aaet Jelles verkoper Zeilmakersstraat 9 1617 230 71r0
, N. N. koper provisioneel huis Zeilmakersstraat 9 1626 231 107v0
SIEBRENS, PIETER de hof van Pieter Sibrandi naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 9 1626 231 107v0
SIEBRENS, PIETER de hof van Pieter Sibrandi naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 9 1626 231 107v0
SIEMENS, KORNELIS Cornelis Simons naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 9 1626 231 107v0
SIEMENS, KORNELIS Cornelis Simons naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 9 1626 231 107v0
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 9 1626 231 107v0
SJOERDS, PIETER Pieter Siuerdts , q.q. naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 9 1626 231 107v0
SJOERDS, PIETER Pieter Siuerdts , q.q. naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 9 1626 231 107v0
, N. N. verkoper Zeilmakersstraat 9 1626 231 107v0
JELLES, AATJE Aett Jelles koper huis, ledige plaats en klein huisje erachter Zeilmakersstraat 9 1617 230 83r0
JELLES, AATJE Aett Jelles koper huis, ledige plaats en klein huisje erachter Zeilmakersstraat 9 1617 230 83r0
ATSES, JELLE Jelle Atses koper Zeilmakersstraat 9 1617 230 83r0
ATSES, JELLE Jelle Atses koper Zeilmakersstraat 9 1617 230 83r0
ATSES, JELLE Jelle Atses koper Zeilmakersstraat 9 1617 230 83r0
MARTENS, LOLLE de erfgenamen van wijlen Lolle Martens verpachter grond Zeilmakersstraat 9 1617 230 83r0
MARTENS, LOLLE de erfgenamen van wijlen Lolle Martens verpachter grond Zeilmakersstraat 9 1617 230 83r0
, N. N. naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 9 1617 230 83r0
KORNELIS, KEIMPE Keympe Cornelis naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 9 1617 230 83r0
KORNELIS, KEIMPE Keympe Cornelis naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 9 1617 230 83r0
KORNELIS, KEIMPE Keympe Cornelis naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 9 1617 230 83r0
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 9 1617 230 83r0
SJOERDS, PIETER het huis van Pieter Syourdts naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 9 1617 230 83r0
SJOERDS, PIETER het huis van Pieter Syourdts naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 9 1617 230 83r0
SIEBRENS, ROUKE Roucke Sybrandts verkoper Zeilmakersstraat 9 1617 230 83r0
SIEBRENS, ROUKE Roucke Sybrandts verkoper Zeilmakersstraat 9 1617 230 83r0
DOUWES, HEEBELTJE Hebbel Douwes verkoper Zeilmakersstraat 9 1617 230 83r0
DOUWES, HEEBELTJE Hebbel Douwes verkoper Zeilmakersstraat 9 1617 230 83r0
DOUWES, HEEBELTJE Hebbel Douwes verkoper Zeilmakersstraat 9 1617 230 83r0
ENS, AGE Agge Ens, c.u. gerechtsbode koper huis Zeilmakersstraat 11 1645 235 173v0
, twee ducaten toehaak Zeilmakersstraat 11 1645 235 173v0
OEDSES, RINNERT de heer Rinnert Oedses naastligger Zeilmakersstraat 11 1645 235 173v0
OEDSES, RINNERT de heer Rinnert Oedses naastligger Zeilmakersstraat 11 1645 235 173v0
MINNES, RINTJE de hof van Rintie Minnes naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 11 1645 235 173v0
MINNES, RINTJE de hof van Rintie Minnes naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 11 1645 235 173v0
, naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 11 1645 235 173v0
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 11 1645 235 173v0
GIJSBERTS, GIJSBERT Gijsbert Gijsberts naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 11 1645 235 173v0
GIJSBERTS, GIJSBERT Gijsbert Gijsberts naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 11 1645 235 173v0
WILLEMS, JOEKE Jucke Willems , c.u. verkoper Zeilmakersstraat 11 1645 235 173v0
WILLEMS, JOEKE Jucke Willems , c.u. verkoper Zeilmakersstraat 11 1645 235 173v0
JANS, SALOMON Salomon Jansen koper 1/2 huis Zeilmakersstraat 11 1603 228 356v0
JANS, SALOMON Salomon Jansen koper 1/2 huis Zeilmakersstraat 11 1603 228 356v0
SIKKES, WIEPKJE Wypck Sickes koper Zeilmakersstraat 11 1603 228 356v0
SIKKES, WIEPKJE Wypck Sickes koper Zeilmakersstraat 11 1603 228 356v0
, N. N. naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 11 1603 228 356v0
, N. N. naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 11 1603 228 356v0
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 11 1603 228 356v0
, N. N. naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 11 1603 228 356v0
ENGELSMAN, ROBERT Robert Engelsman eerdere eigenaar Zeilmakersstraat 11 1603 228 356v0
JOHANNES, JAN Jan Johannes verkoper Zeilmakersstraat 11 1603 228 356v0
JOHANNES, JAN Jan Johannes verkoper Zeilmakersstraat 11 1603 228 356v0
DIRKS, Geertgien Dircx verkoper Zeilmakersstraat 11 1603 228 356v0
DIRKS, Geertgien Dircx verkoper Zeilmakersstraat 11 1603 228 356v0
DIRKS, Geertgien Dircx verkoper Zeilmakersstraat 11 1603 228 356v0
ALLERTS, JAN Jan Allerts mr. wever koper 1/2 huis Zeilmakersstraat 11 1743 251 21r0
ALLERTS, JAN Jan Allerts mr. wever koper 1/2 huis Zeilmakersstraat 11 1743 251 21r0
ALLERTS, JAN Jan Allerts mr. wever koper 1/2 huis Zeilmakersstraat 11 1743 251 21r0
HENDRIKS, BERBER Berber Hendriks koper Zeilmakersstraat 11 1743 251 21r0
HENDRIKS, BERBER Berber Hendriks koper Zeilmakersstraat 11 1743 251 21r0
JOHANNES, KEIMPE Ceimpe Johannes , e.a. huurder Zeilmakersstraat 11 1743 251 21r0
JOHANNES, KEIMPE Ceimpe Johannes , e.a. huurder Zeilmakersstraat 11 1743 251 21r0
OOSTERBAAN, EVERT stal van Evert Oosterbaan naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 11 1743 251 21r0
, naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 11 1743 251 21r0
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 11 1743 251 21r0
POT, KLAAS JANS Claes Jansen Pot naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 11 1743 251 21r0
POT, KLAAS JANS Claes Jansen Pot naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 11 1743 251 21r0
BROERS, SIJKE Sijke Broers verkoper Zeilmakersstraat 11 1743 251 21r0
BROERS, SIJKE Sijke Broers verkoper Zeilmakersstraat 11 1743 251 21r0
BROERS, SIJKE Sijke Broers verkoper Zeilmakersstraat 11 1743 251 21r0
ALLERTS, BINNE wijlen Benne Allerts verkoper Zeilmakersstraat 11 1743 251 21r0
ALLERTS, BINNE wijlen Benne Allerts verkoper Zeilmakersstraat 11 1743 251 21r0
ALLERTS, BINNE wijlen Benne Allerts verkoper Zeilmakersstraat 11 1743 251 21r0
JANS, RUURD Ruyrdt Jansen wijdschipper koper huis Zeilmakersstraat 11 1685 242 74v0
JANS, RUURD Ruyrdt Jansen wijdschipper koper huis Zeilmakersstraat 11 1685 242 74v0
HENDRIKS, BERBER Berber Hendrix koper Zeilmakersstraat 11 1685 242 74v0
HENDRIKS, BERBER Berber Hendrix koper Zeilmakersstraat 11 1685 242 74v0
DIRKS, SIEBREN Sybren Dirx bewoner Zeilmakersstraat 11 1685 242 74v0
DIRKS, SIEBREN Sybren Dirx bewoner Zeilmakersstraat 11 1685 242 74v0
DIRKS, SIEBREN Sybren Dirx bewoner Zeilmakersstraat 11 1685 242 74v0
JANS, DIRK Dirk Jansen bewoner Zeilmakersstraat 11 1685 242 74v0
JANS, DIRK Dirk Jansen bewoner Zeilmakersstraat 11 1685 242 74v0
SJOERDS, Dedie Sjoerts bewoner Zeilmakersstraat 11 1685 242 74v0
SJOERDS, Dedie Sjoerts bewoner Zeilmakersstraat 11 1685 242 74v0
KINGMA, SIEBREN de hof van Sybren Kingma naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 11 1685 242 74v0
, naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 11 1685 242 74v0
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 11 1685 242 74v0
RUITER, REIN de weduwe van wijlen Reyn Ruyter naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 11 1685 242 74v0
MARTENS, TJITSKE de erfgenamen van wijlen Tjetske Martens verkoper Zeilmakersstraat 11 1685 242 74v0
MARTENS, TJITSKE de erfgenamen van wijlen Tjetske Martens verkoper Zeilmakersstraat 11 1685 242 74v0
HAIES, MARTEN Marten Hayes verkoper Zeilmakersstraat 11 1685 242 74v0
HAIES, MARTEN Marten Hayes verkoper Zeilmakersstraat 11 1685 242 74v0
, ANDRIES Andries van Siegen koopman koper huis Zeilmakersstraat 11 1785 262 39r0
HILLES, IDSKE Idske Hilles koper Zeilmakersstraat 11 1785 262 39r0
HILLES, IDSKE Idske Hilles koper Zeilmakersstraat 11 1785 262 39r0
ZEILMAKER, JAN Jan D. Zeilmaker naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 11 1785 262 39r0
, naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 11 1785 262 39r0
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 11 1785 262 39r0
HENDRIKS, RUURD Ruurd Hendriks naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 11 1785 262 39r0
HENDRIKS, RUURD Ruurd Hendriks naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 11 1785 262 39r0
JOHANNES, JELMER Jelmer Johannes schuitschipper verkoper Zeilmakersstraat 11 1785 262 39r0
JOHANNES, JELMER Jelmer Johannes schuitschipper verkoper Zeilmakersstraat 11 1785 262 39r0
HAIES, MARTEN Marten Hayes wijdschipper koper hoekhuis Zeilmakersstraat 11 1664 238 204r0
HAIES, MARTEN Marten Hayes wijdschipper koper hoekhuis Zeilmakersstraat 11 1664 238 204r0
JANS, AAFKE Aaffke Jans koper Zeilmakersstraat 11 1664 238 204r0
JANS, AAFKE Aaffke Jans koper Zeilmakersstraat 11 1664 238 204r0
ADEMA, GOSSE JOHANNES Gosse Joannis Adama naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 11 1664 238 204r0
ADEMA, GOSSE JOHANNES Gosse Joannis Adama naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 11 1664 238 204r0
, naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 11 1664 238 204r0
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 11 1664 238 204r0
TJEERDS, MEINT Meinte Tjeerdts naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 11 1664 238 204r0
TJEERDS, MEINT Meinte Tjeerdts naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 11 1664 238 204r0
KORNELIS, JAN Jan Cornelis mr. chirurgijn verkoper Zeilmakersstraat 11 1664 238 204r0
KORNELIS, JAN Jan Cornelis mr. chirurgijn verkoper Zeilmakersstraat 11 1664 238 204r0
KORNELIS, JAN Jan Cornelis mr. chirurgijn verkoper Zeilmakersstraat 11 1664 238 204r0
ENS, AALTJE AGES Aaltje Aeges Ens verkoper Zeilmakersstraat 11 1664 238 204r0
ENS, AALTJE AGES Aaltje Aeges Ens verkoper Zeilmakersstraat 11 1664 238 204r0
ENS, AALTJE AGES Aaltje Aeges Ens verkoper Zeilmakersstraat 11 1664 238 204r0
SIEMENS, KORNELIS Cornelis Symons koper huis met de ledige plaats erachter Zeilmakersstraat 11 1614 229 228r0
SIEMENS, KORNELIS Cornelis Symons koper huis met de ledige plaats erachter Zeilmakersstraat 11 1614 229 228r0
TJERKS, ROOITSKE Royts Tiercks koper Zeilmakersstraat 11 1614 229 228r0
TJERKS, ROOITSKE Royts Tiercks koper Zeilmakersstraat 11 1614 229 228r0
, N. N. naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 11 1614 229 228r0
, naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 11 1614 229 228r0
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 11 1614 229 228r0
SIEBRENS, ROUKE Roucke Sybrens naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 11 1614 229 228r0
SIEBRENS, ROUKE Roucke Sybrens naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 11 1614 229 228r0
KORNELIS, KEIMPE Kempo Cornelis brouwer verkoper Zeilmakersstraat 11 1614 229 228r0
KORNELIS, KEIMPE Kempo Cornelis brouwer verkoper Zeilmakersstraat 11 1614 229 228r0
KORNELIS, KEIMPE Kempo Cornelis brouwer verkoper Zeilmakersstraat 11 1614 229 228r0
FEDDES, Syverke Feddes verkoper Zeilmakersstraat 11 1614 229 228r0
FEDDES, Syverke Feddes verkoper