Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
DOEKES, SIJE Sije Doekes zeepziedersknecht koper huis Zeepziederstraat OZ 1804 267 10v
MELCHERTS, JOHANNES Johannes Melchers , c.u. huurder Zeepziederstraat OZ 1804 267 10v
ZEILMAKER, J. de heer J. Zeilmaker naastligger ten oosten Zeepziederstraat OZ 1804 267 10v
DOUWES, MAAIKE Maayke Douwes naastligger ten zuiden Zeepziederstraat OZ 1804 267 10v
, naastligger ten westen Zeepziederstraat OZ 1804 267 10v
TJITSES, JELKE Jelke Tjietzes naastligger ten noorden Zeepziederstraat OZ 1804 267 10v
, JAN Jan de Vri boekdrukker verkoper q.q. Zeepziederstraat OZ 1804 267 10v
SIETSES, GEERTJE Geertje Sytses verkoper Zeepziederstraat OZ 1804 267 10v
JANS, DIRK wijlen Dirk Jansen verkoper Zeepziederstraat OZ 1804 267 10v
IJSENBEEK, SIKKE Sikko B. IJsenbeek koper achterhuis als stalling Zeepziederstraat 1 1807 268 10r
BOS, M. de weduwe van M. Bos naastligger ten oosten Zeepziederstraat 1 1807 268 10r
, L. L. E. Mutzenbecker naastligger ten zuiden Zeepziederstraat 1 1807 268 10r
, naastligger ten westen Zeepziederstraat 1 1807 268 10r
, N. N. naastligger ten noorden Zeepziederstraat 1 1807 268 10r
, L. L. E. Mutzenbecker verkoper Zeepziederstraat 1 1807 268 10r
HANEKUIK, PIETER Pieter J. Hanekuik koopman koper stalling en wagenhuis Zeepziederstraat 2 1785 261 293r
HANEKUIK, WIEBE DOUWES Wybe Douwes Hanekuik koopman voormalig eigenaar Zeepziederstraat 2 1785 261 293r
, naastligger ten oosten Zeepziederstraat 2 1785 261 293r
BAKKER, de erfgenamen van wijlen de weduwe Backer naastligger ten westen Zeepziederstraat 2 1785 261 293r
, naastligger ten zuiden Zeepziederstraat 2 1785 261 293r
, N. N. naastligger ten noorden Zeepziederstraat 2 1785 261 293r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik verkoper Zeepziederstraat 2 1785 261 293r
ALTHUSIUS, TEEKE Taeke Althusius koper huis Zeepziederstraat 3 1804 267 57r
JAKOBS, OTTE Otte Jacobs , c.u. huurder (p.j.) Zeepziederstraat 3 1804 267 57r
ZEILMAKER, J. Heer J. D. Zeylmaker naastligger ten oosten Zeepziederstraat 3 1804 267 57r
, RUURD Ruurd turfdrager naastligger ten zuiden Zeepziederstraat 3 1804 267 57r
, naastligger ten westen Zeepziederstraat 3 1804 267 57r
DOOITSES, SIEBE Sybe Doikes naastligger ten noorden Zeepziederstraat 3 1804 267 57r
DOUWES, MAAIKE Mayke Douwes verkoper Zeepziederstraat 3 1804 267 57r
PIETERS, DOUWE wijlen Douwe Pieters verkoper Zeepziederstraat 3 1804 267 57r
TJAMMES, TIJS Tijs Tiammes , c.u. koper kamers Zeilmakersstraat 1648 236 24r
, verpachter grond Zeilmakersstraat 1648 236 24r
, MEINERT Meynert houtzager naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 1648 236 24r
, N. N. naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 1648 236 24r
, N. N. naastligger ten westen Zeilmakersstraat 1648 236 24r
, N. N. naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 1648 236 24r
, JAN burgemeester Jan Beyem verkoper Zeilmakersstraat 1648 236 24r
, GEERT Geert Aetsman koper kamer Zeilmakersstraat 1663 238 188r
, N. N. naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 1663 238 188r
, N. N. naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 1663 238 188r
, N. N. naastligger ten westen Zeilmakersstraat 1663 238 188r
, huis gequoteerd met nr. 2 naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 1663 238 188r
, naastligger Zeilmakersstraat 1663 238 188r
JANS, FENNE Fenne Jans verkoper Zeilmakersstraat 1663 238 188r
HENDRIKS, ANTJE Antie Hendrix , q.q. koper kamer Zeilmakersstraat WZ 1663 238 198v
, N. N. naastligger ten oosten Zeilmakersstraat WZ 1663 238 198v
, N. N. naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat WZ 1663 238 198v
, N. N. naastligger ten westen Zeilmakersstraat WZ 1663 238 198v
, N. N. naastligger ten noorden Zeilmakersstraat WZ 1663 238 198v
, naastligger Zeilmakersstraat WZ 1663 238 198v
HINGST, HESSEL JAKOBS Hessel Jacobs Hingst, c.s. verkoper Zeilmakersstraat WZ 1663 238 198v
LOURENS, Mary Lourens koper kamer Zeilmakersstraat WZ 1670 240 13ar
, N. N. naastligger ten oosten Zeilmakersstraat WZ 1670 240 13ar
HENDRIKS, JOHANNES Joannes Hendrix naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat WZ 1670 240 13ar
, N. N. naastligger ten westen Zeilmakersstraat WZ 1670 240 13ar
, KLAAS Claes Gerrtis naastligger ten noorden Zeilmakersstraat WZ 1670 240 13ar
, GEERT Geert Oostman verkoper Zeilmakersstraat WZ 1670 240 13ar
OEBELES, TJEERD Tjeerd Uubles , c.u. koper kamer Zeilmakersstraat 1688 242 246v
ANSKES, JAKOB Jacob Anskes blokmaker verkoper Zeilmakersstraat 1688 242 246v
HESSELS, JAN Jan Hessels koper kamer Zeilmakersstraat WZ 1693 243 30r
PAULUS, GRIETJE Gritie Poulus koper Zeilmakersstraat WZ 1693 243 30r
, N. N. naastligger ten oosten Zeilmakersstraat WZ 1693 243 30r
, N. N. naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat WZ 1693 243 30r
, IEPE Ype pannenbakker naastligger ten westen Zeilmakersstraat WZ 1693 243 30r
GEERTS, KLAAS Claes Geerts naastligger ten noorden Zeilmakersstraat WZ 1693 243 30r
REIERS, KORNELIS Cornelis Reyers verkoper Zeilmakersstraat WZ 1693 243 30r
HANSES, ANTJE Antie Hanses verkoper Zeilmakersstraat WZ 1693 243 30r
BAKSMA, HARMEN ARENDS burgerkolonel Harmen Arents Baksma mr. bakker koper kamer Zeilmakersstraat WZ 1727 247 36v
IEPES, TRIJNTJE Trijntje Ypes teruggetrokken niaarnemer ratione sanguinis et vicinitatis Zeilmakersstraat WZ 1727 247 36v
LUITJENS, REMMERT Rimmert Luitjens teruggetrokken niaarnemer ratione sanguinis et vicinitatis Zeilmakersstraat WZ 1727 247 36v
FOLKERTS, LUITJEN de weduwe van Luitjen Folkerts bewoner Zeilmakersstraat WZ 1727 247 36v
, naastligger ten oosten Zeilmakersstraat WZ 1727 247 36v
, N. N. naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat WZ 1727 247 36v
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat WZ 1727 247 36v
, naastligger ten noorden Zeilmakersstraat WZ 1727 247 36v
, verkoper Zeilmakersstraat WZ 1727 247 36v
JELTES, MURKJE Murkjen Jeltes koper huis Zeilmakersstraat OZ 1749 251 255v
PIETERS, IEDE Yde Pieters oud wijdschipper koper Zeilmakersstraat OZ 1749 251 255v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES de tuin van Evert Claesen Oosterbaan naastligger ten oosten Zeilmakersstraat OZ 1749 251 255v
, N. N. naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat OZ 1749 251 255v
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat OZ 1749 251 255v
, RUURD de erfgenamen van wijlen Ruurd Boetemans naastligger ten noorden Zeilmakersstraat OZ 1749 251 255v
TJEERDS, ANTJE Antje Tjeerds verkoper Zeilmakersstraat OZ 1749 251 255v
PIERS, LIEUWE wijlen Lieuwe Piers verkoper Zeilmakersstraat OZ 1749 251 255v
JANS, HENDRIK Hendrik Janzen metselaar koper door niaar woning Zeilmakersstraat WZ 1755 253 217r
WIEBRENS, HERE Heere Wybrens mr. metselaar geniaarde koper Zeilmakersstraat WZ 1755 253 217r
, naastligger ten oosten Zeilmakersstraat WZ 1755 253 217r
JANS, GERBEN Gerben Jans naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat WZ 1755 253 217r
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat WZ 1755 253 217r
LAMMERTS, WILLEM de weduwe van Willem Lammerts naastligger ten noorden Zeilmakersstraat WZ 1755 253 217r
PIETERS, TRIJNTJE Trijntje Pyters verkoper Zeilmakersstraat WZ 1755 253 217r
PIETERS, GERRIT wijlen Gerryt Pyters verkoper Zeilmakersstraat WZ 1755 253 217r
HESSELS, WOUTER Wouter Hessels turfdrager en mr. metselaar koper huis Zeilmakersstraat 1 1736 249 115r
ANDRIES, HOTSKE Hotske Andrys huurder Zeilmakersstraat 1 1736 249 115r
, naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 1 1736 249 115r
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 1 1736 249 115r
, HIELKE de erfgenamen van wijlen Hylke Haenekuik koopman naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 1 1736 249 115r
, naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 1 1736 249 115r
BOER, ANDRIES PIETERS vroedsman Andrys Pyters de Boer verkoper Zeilmakersstraat 1 1736 249 115r
WIEBRENS, HERE Heere Wyberens koper huis Zeilmakersstraat 1 1738 249 285r
ALBERTS, LIJSBET Lijsbet Alberts koper Zeilmakersstraat 1 1738 249 285r
HANEKUIK, EVERT Ewert Hanekuik koopman naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 1 1738 249 285r
GERRITS, KLAAS Claas Gerrits naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 1 1738 249 285r
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 1 1738 249 285r
JOCHEMS, JOCHEM Jochum Jochums naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 1 1738 249 285r
JOOSTES, WILLEM Willem Joosten oud pannenbakker verkoper Zeilmakersstraat 1 1738 249 285r
FINK, ANTONIUS Anthoni Vink hovenier koper huis Zeilmakersstraat 1 1765 256 124v
HANEKUIK, DOUWE de weduwe van Douwe Hanekuik naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 1 1765 256 124v
, naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 1 1765 256 124v
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 1 1765 256 124v
, naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 1 1765 256 124v
HESSELS, WOUTER Wouter Hessels metselaar verkoper Zeilmakersstraat 1 1765 256 124v
RITSKES, HIDDE Hidde Ritskes , c.u. koper huis en panwerk Zeilmakersstraat 2 1669 239 189r
, naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 2 1669 239 189r
, naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 2 1669 239 189r
JELGERSMA, WILT Wilthetus Jelgersma naastligger ten westen Zeilmakersstraat 2 1669 239 189r
WILLEMS, WILLEM de pottenbakkershof van Willem Willems naastligger ten westen Zeilmakersstraat 2 1669 239 189r
, naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 2 1669 239 189r
BAKKER, JAN FREERKS Jan Freercks Backer verkoper van 1/4 Zeilmakersstraat 2 1669 239 189r
ANDRIES, SIERK Sierck Andrys verkoper van 1/4 Zeilmakersstraat 2 1669 239 189r
SCHIERE, SJOERD Sioerd Schiere verkoper Zeilmakersstraat 2 1669 239 189r
JELLES, TJEERD Tieerd Jelles verkoper Zeilmakersstraat 2 1669 239 189r
JOHANNES, RINTJE Rintie Joannes verkoper Zeilmakersstraat 2 1669 239 189r
TALMA, WIETSE PIEBES Wytse Pybes Tallum verkoper Zeilmakersstraat 2 1669 239 189r
JANS, SIBBELE Sible Jansen verkoper Zeilmakersstraat 2 1669 239 189r
KLASES, RINSKE Rinske Claessen verkoper van 1/2 Zeilmakersstraat 2 1669 239 189r
RINSES, SJOERD Sioerd Rinses verkoper van 1/2 Zeilmakersstraat 2 1669 239 189r
FRANSES, Symmon Fransen koopman koper pan- en estrikwerk met een huis Zeilmakersstraat 2 1671 240 41r
TJEPKES, LIJSBET Lijsbeth Tjepkes koopvrouw koper Zeilmakersstraat 2 1671 240 41r
, naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 2 1671 240 41r
, naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 2 1671 240 41r
JELGERSMA, WILT Wilthetus Jelgersma naastligger ten westen Zeilmakersstraat 2 1671 240 41r
, naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 2 1671 240 41r
JENTJES, SIPKJE Sipk Jenties verkoper Zeilmakersstraat 2 1671 240 41r
RITSKES, HIDDE wijlen Hidde Ritskes pannenbakker verkoper Zeilmakersstraat 2 1671 240 41r
GERRITS, GERRIT Gerrit Gerrits schoolmeester koper panwerk met huis of woning Zeilmakersstraat 2 1693 243 65v
HILLEBRANDS, AAFKE Aefke Hilbrants koper Zeilmakersstraat 2 1693 243 65v
, naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 2 1693 243 65v
, naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 2 1693 243 65v
JELGERSMA, WILT Wiltetus Jelgersma, c.s. naastligger ten westen Zeilmakersstraat 2 1693 243 65v
, naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 2 1693 243 65v
FRANSES, SIEMEN Symon Fransen koopman verkoper Zeilmakersstraat 2 1693 243 65v
PIERSMA, LIJSBET TJEPKES Lijsbeth Tjepkes Piersma verkoper Zeilmakersstraat 2 1693 243 65v
AKKER, NICOLAAS dr. Nicolaus Acker medicinae doctor koper pan- en estrikwerk Zeilmakersstraat 2 1696 243 242r
REIERS, GRIETJE Grietie Reyers koper Zeilmakersstraat 2 1696 243 242r
, naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 2 1696 243 242r
, naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 2 1696 243 242r
JELGERSMA, WILT Wilthetus Jelgersma, c.s. naastligger ten westen Zeilmakersstraat 2 1696 243 242r
, naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 2 1696 243 242r
GERRITS, GERRIT Gerrit Gerrits schoolmeester verkoper Zeilmakersstraat 2 1696 243 242r
HILLEBRANDS, AAFKE Aefke Hillebrands verkoper Zeilmakersstraat 2 1696 243 242r
KLASES, SIETSE Sytse Claessen koopman koper pan- en estrikwerk met bloks, kleiplaats, oven, kleimolen etc.en huis Zeilmakersstraat 2 1703 244 226r
JANS, JANKE Jancke Jans koper Zeilmakersstraat 2 1703 244 226r
, twee ducaten toehaak Zeilmakersstraat 2 1703 244 226r
, naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 2 1703 244 226r
, naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 2 1703 244 226r
JELGERSMA, WILT oud burgemeester Wiltetus Jelgersma naastligger ten westen Zeilmakersstraat 2 1703 244 226r
, naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 2 1703 244 226r
AKKER, NICOLAAS Nicolaus Akker medicinae doctor verkoper Zeilmakersstraat 2 1703 244 226r
REIERS, GRIETJE Grietie Rejers verkoper Zeilmakersstraat 2 1703 244 226r
PIETERS, HAIE Haye Pieters koper pan- en estrikwerk Zeilmakersstraat 2 1725 246 233r
, vier gouden ducaten toehaak Zeilmakersstraat 2 1725 246 233r
, naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 2 1725 246 233r
, naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 2 1725 246 233r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pieters Hoogstra naastligger ten westen Zeilmakersstraat 2 1725 246 233r
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes naastligger ten westen Zeilmakersstraat 2 1725 246 233r
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 2 1725 246 233r
, naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 2 1725 246 233r
KLASES, SIETSE Sytse Claesen wijdschipper verkoper Zeilmakersstraat 2 1725 246 233r
BROUWER, MEINT ANDRIES oud burgervaandrig Meinte Andrys Brouwer koper pan- en estrikwerk met woonhuis, paardenstal, hof en toebehoren Zeilmakersstraat 2 1741 250 181r
, naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 2 1741 250 181r
, naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 2 1741 250 181r
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer koopman naastligger ten westen Zeilmakersstraat 2 1741 250 181r
, naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 2 1741 250 181r
SALVERDA, GIJSBERT SIEBES Gijsbert Sybes Salverda verkoper Zeilmakersstraat 2 1741 250 181r
SALVERDA, TRIJNTJE SIEBES Trijntie Sybes Salverda verkoper Zeilmakersstraat 2 1741 250 181r
HENDRIKS, FEIKE Feyke Hendriks bontwever koper woning Zeilmakersstraat 3 1731 247 385v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuyk koopman naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 3 1731 247 385v
, Jets Koppeltje naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 3 1731 247 385v
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 3 1731 247 385v
JOOSTES, WILLEM Willem Joosten naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 3 1731 247 385v
, verkoper Zeilmakersstraat 3 1731 247 385v
HANSES, JAN Jan Hansen koper huis Zeilmakersstraat 3 1734 248 306v
GERRITS, MARIA Marike Gerrits koper Zeilmakersstraat 3 1734 248 306v
DOUWES, HIELKE Hylke Douwes naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 3 1734 248 306v
HENDRIKS, JETSKE Jetske Hendrix naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 3 1734 248 306v
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 3 1734 248 306v
JOOSTES, WILLEM Willem Joosten naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 3 1734 248 306v
HENDRIKS, FEIKE Feicke Hendrix mr. bontwever verkoper Zeilmakersstraat 3 1734 248 306v
GERRITS, KLAAS Claas Gerrits pannenbakker koper huis Zeilmakersstraat 3 1736 249 110r
JANS, TRIJNTJE Trijntje Jansen koper Zeilmakersstraat 3 1736 249 110r
HANEKUIK, EVERT Evert Hanekuyk naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 3 1736 249 110r
HENDRIKS, JETSKE Jetske Hendriks naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 3 1736 249 110r
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 3 1736 249 110r
JOOSTES, WILLEM Willem Joosten naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 3 1736 249 110r
HANSES, JAN Jan Hansen kooldrager verkoper Zeilmakersstraat 3 1736 249 110r
GERRITS, MARIA Marijke Gerrits verkoper Zeilmakersstraat 3 1736 249 110r
TALMA, SJOERD Sjoerd Talma koopman koper Zeilmakersstraat 3 1742 250 256r
HANEKUIK, HIELKE de erfgenamen van wijlen Hylke Hanekuik naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 3 1742 250 256r
WIEBRENS, JENTJE Jentie Wybrens naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 3 1742 250 256r
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 3 1742 250 256r
, HERE Herre metselaar naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 3 1742 250 256r
GERRITS, KLAAS Claes Gerrits verkoper Zeilmakersstraat 3 1742 250 256r
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans verkoper Zeilmakersstraat 3 1742 250 256r
PAULUS, HESSEL Hessel Poulus turfdrager koper woning Zeilmakersstraat 3 1767 256 259v
KLASES, PIETER Pyter Clasen turfdrager koper Zeilmakersstraat 3 1767 256 259v
WILDE, KLAAS wijlen Claas de Wilde huurder Zeilmakersstraat 3 1767 256 259v
MEILES, HERE Herre Meyles naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 3 1767 256 259v
WIEBRENS, HERE Herre Wybrens naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 3 1767 256 259v
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 3 1767 256 259v
FINK, ANTONIUS Anthoni Vink naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 3 1767 256 259v
, verkoper Zeilmakersstraat 3 1767 256 259v
WIEBRENS, JENTJE Jentje Wyberens varensgezel koper huis Zeilmakersstraat 5 1741 250 150v
TJERKS, ETJE Ettje Tjerks koper Zeilmakersstraat 5 1741 250 150v
JANS, JAN Jan Jansen bewoner Zeilmakersstraat 5 1741 250 150v
HANEKUIK, HIELKE DOUWES de erfgenamen van wijlen Hylke Douwes Hanekuik naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 5 1741 250 150v
HUBERTS, IEFKE Yefke Huiberts naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 5 1741 250 150v
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 5 1741 250 150v
GERRITS, KLAAS Claas Gerrits naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 5 1741 250 150v
, verkoper Zeilmakersstraat 5 1741 250 150v
KORNELIS, JAKOB Jacob Cornelis zeepziedersknecht koper woning Zeilmakersstraat 5 1744 251 41r
WIEBRENS, PIETJE Pyttje Wybrens koper Zeilmakersstraat 5 1744 251 41r
HANEKUIK, EVERT Evert Hanekuik naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 5 1744 251 41r
HUBERTS, IEFKE Yefke Huiberts naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 5 1744 251 41r
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 5 1744 251 41r
TALMA, SJOERD Sjoerd Talma koopman naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 5 1744 251 41r
WIEBRENS, JENTJE Jentje Wybrens matroos verkoper Zeilmakersstraat 5 1744 251 41r
TJERKS, ETJE Ettje Tjerxks verkoper Zeilmakersstraat 5 1744 251 41r
WIEBRENS, HERE Heere Wybrens mr. metselaar koper huis Zeilmakersstraat 5 1763 255 231v
DANIELS, HENDRIK Hendrik Daniels huurder (p.j.) Zeilmakersstraat 5 1763 255 231v
MEILES, HERE Heere Meyles naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 5 1763 255 231v
WIEBRENS, HERE Heere Wybrens naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 5 1763 255 231v
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 5 1763 255 231v
TALMA, SIEBREN de weduwe van Sybrand Talma naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 5 1763 255 231v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs bontwever verkoper Zeilmakersstraat 5 1763 255 231v
, HENDRIK Hendrik Luxemburg koper huis en bleek Zeilmakersstraat 6 1807 267 354r
STEFANUS, TIETJE Tietje Stephany koper Zeilmakersstraat 6 1807 267 354r
, naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 6 1807 267 354r
, naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 6 1807 267 354r
TJITSES, JELKE Jelke Tjietzes naastligger ten westen Zeilmakersstraat 6 1807 267 354r
TJITSES, JELKE Jelke Tjietzes naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 6 1807 267 354r
HANEKUIK, PIETER Pieter J. Hanekuik koopman verkoper Zeilmakersstraat 6 1807 267 354r
DIRKS, WIEBREN Wybren Dirks , c.u. koper woning Zeilmakersstraat 9 1718 246 31v
HANEKUIK, H. H. D. Hanekuik koopman naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 9 1718 246 31v
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 9 1718 246 31v
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 9 1718 246 31v
JANS, MAAIKE de erfgenamen van wijlen Mayke Jans naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 9 1718 246 31v
KUIPER, SIEMEN JAKOBS Simen Jacobs Kuiper verkoper q.q. Zeilmakersstraat 9 1718 246 31v
JAKOBS, DIRK de kinderen van wijlen zijn broeder Dirk Jacobs verkoper Zeilmakersstraat 9 1718 246 31v
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs koper huis, plaats en loods Zeilmakersstraat 11 1629 232 114r
, TETJE Teth Gerwarts koper Zeilmakersstraat 11 1629 232 114r
PIETERS, PIETER de erfgenamen van wijlen Pyter Pyters naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 11 1629 232 114r
PIETERS, PIETER de erfgenamen van wijlen Pyter Pyters naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 11 1629 232 114r
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 11 1629 232 114r
, naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 11 1629 232 114r
TJEERDS, ENNE Inne Tyaards houtkoper verkoper Zeilmakersstraat 11 1629 232 114r
JAKOBS, ANTJE Anna Jacobs verkoper Zeilmakersstraat 11 1629 232 114r
EVERTS, JAN Jan Everts , zwager van de verkoper houtkoper koper huis, loods en ledige plaats Zeilmakersstraat 11 1642 235 36v
HENDRIKS, SIERK Sirck Hendricx naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 11 1642 235 36v
HENDRIKS, SIERK Sirck Hendricx naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 11 1642 235 36v
JANS, JAN het panwerk van wijlen Jan Jansen naastligger ten westen ([dit is aan de overkant van de straat]) Zeilmakersstraat 11 1642 235 36v
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 11 1642 235 36v
, naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 11 1642 235 36v
BOUWES, KORNELIS Cornelis Bouues Wingaerden, c.u. verkoper Zeilmakersstraat 11 1642 235 36v
DOEKES, OTTE Otte Doeckes koper huis Zeilmakersstraat 11 1657 237 109v
, N. N. naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 11 1657 237 109v
HUISMAN, JAN Jan Huysman naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 11 1657 237 109v
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 11 1657 237 109v
, naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 11 1657 237 109v
EVERTS, JAN Jan Everts verkoper Zeilmakersstraat 11 1657 237 109v
TJEERDS, JOUKE Joucke Tieerds koper huis, loods en plaats Zeilmakersstraat 11 1662 238 120r
JANS, HISKE Hiske Jans koper Zeilmakersstraat 11 1662 238 120r
, N. N. naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 11 1662 238 120r
HIDDES, BEREND Beern Hiddes naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 11 1662 238 120r
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 11 1662 238 120r
, naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 11 1662 238 120r
BINKES, ANTJE Antie Bentes verkoper Zeilmakersstraat 11 1662 238 120r
BINKES, JAN Jan Bentes verkoper Zeilmakersstraat 11 1662 238 120r
JANS, GEERT Geert Jansen Steenhoff rogstorter koper huis Zeilmakersstraat 11 1681 241 175r
BREDA, JAN THOMAS Jan Thomas Breda, c.u. huurder Zeilmakersstraat 11 1681 241 175r
GERBENS, SIERK Zierck Gerbens mr. metselaar naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 11 1681 241 175r
DOUWES, DOUWE de erfgenamen van wijlen Douwe Douwes naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 11 1681 241 175r
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 11 1681 241 175r
, naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 11 1681 241 175r
KINGMA, SIEBREN Sybrand Kingma, q.q. verkoper Zeilmakersstraat 11 1681 241 175r
TIETES, Thytte Tyttes , q.q. verkoper Zeilmakersstraat 11 1681 241 175r
JOHANNES, JOUKE Jouke Johannis schuitschipper koper huis bestaande uit twee aparte woningen Zeilmakersstraat 11 1708 245 55r
ALBERTS, TRIJNTJE Trintie Alberts koper Zeilmakersstraat 11 1708 245 55r
WILLEMS, TJALLING Tjalling Willems , c.u. huurder voorste woning Zeilmakersstraat 11 1708 245 55r
ENNES, STEFFEN Steven Innes , c.u. huurder achterste woning Zeilmakersstraat 11 1708 245 55r
, HANS Hans Izax naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 11 1708 245 55r
SIPKES, AATJE Atje Sipkes naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 11 1708 245 55r
, het panwerk [niet correct] naastligger ten westen Zeilmakersstraat 11 1708 245 55r
, het panwerk [niet correct] naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 11 1708 245 55r
WIERDA, GERRIT NANNES Gerrit Nannes Wierda mederechter van Baarderadeel verkoper q.q. Zeilmakersstraat 11 1708 245 55r
TJOMMES, AUKJE Aukjen Tjommes verkoper van 1/2 Zeilmakersstraat 11 1708 245 55r
TJOMMES, PIETJE wijlen Pyttie Tjommes erflater Zeilmakersstraat 11 1708 245 55r
HOGENBRUG, WILLEM JANS Willem Jans Hogenbrug mr. korfmaker verkoper van 1/2 Zeilmakersstraat 11 1708 245 55r
TJOMMES, PIETJE wijlen Pyttie Tjommes erflater Zeilmakersstraat 11 1708 245 55r
JOUKES, TJEERD Tjeerd Joukes , c.u. grootschipper koper 5/6 huis Zeilmakersstraat 11 1752 253 26v
JOHANNES, JOUKE Jouke Johannes , c.u. koper Zeilmakersstraat 11 1752 253 26v
, ANNE Anne huurder voorkamer Zeilmakersstraat 11 1752 253 26v
WARNERS, HARMEN het huis bewoond door Harmen Warners naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 11 1752 253 26v
GERRITS, TJEBBE Tjebbe Gerrits naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 11 1752 253 26v
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 11 1752 253 26v
, naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 11 1752 253 26v
JOUKES, HEIN Heine Joukes , mede voor zich grootschipper verkoper q.q. Zeilmakersstraat 11 1752 253 26v
MEYER, MEIE HARMENS vroedsman Meye Harmens Meyer verkoper q.q. Zeilmakersstraat 11 1752 253 26v
JOUKES, HISKE de goederen van de nagelaten minderjarige dochter van Hiske Joukes verkoper van 1/6 Zeilmakersstraat 11 1752 253 26v
SAKES, KEIMPE Keimpe Saekes verkoper van 1/6 Zeilmakersstraat 11 1752 253 26v
RINTJES, SIEDS Syts Reinties verkoper van 1/6 Zeilmakersstraat 11 1752 253 26v
JOUKES, SIETSKE wijlen Sytske Joukes erflater Zeilmakersstraat 11 1752 253 26v
ANNES, RINTJE wijlen Rintie Annes erflater Zeilmakersstraat 11 1752 253 26v
SCHAAF, BENJAMIN burgerkolonel Benjamin Schaaff verkoper q.q. Zeilmakersstraat 11 1752 253 26v
JANS, ABE Abbe Jansen turfdrager verkoper q.q. Zeilmakersstraat 11 1752 253 26v
ALBERTS, DIRK Dirk Alberts verkoper van 1/6 Zeilmakersstraat 11 1752 253 26v
JOUKES, ALBERT wijlen Albert Joukes grootschipper erflater Zeilmakersstraat 11 1752 253 26v
ZANDSTRA, SIETSKE DIRKS wijlen Sytske Dirks Sanstra erflater Zeilmakersstraat 11 1752 253 26v
KORNELIS, ARJEN Arjen Corneelis varensgezel verkoper van 1/12 Zeilmakersstraat 11 1752 253 26v
KORNELIS, JOUKE Jouke Corneelis scheepstimmerman verkoper van 1/12 Zeilmakersstraat 11 1752 253 26v
JOHANNES, JOUKE wijlen Jouke Johannes erflater Zeilmakersstraat 11 1752 253 26v
ALBERTS, TRIJNTJE wijlen Trijntie Alberts erflater Zeilmakersstraat 11 1752 253 26v
DOEDES, ALBERT Albert Doedes koper provisioneel huis met twee aparte woningen Zeilmakersstraat 11 1765 256 267v
KEIMPES, GEERTJE Geertje Keimpes huurder Zeilmakersstraat 11 1765 256 267v
JANS, RIENK de weduwe van Rients Jans naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 11 1765 256 267v
AARTS, JORIS de weduwe van Joris Aarts naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 11 1765 256 267v
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 11 1765 256 267v
, naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 11 1765 256 267v
OSINGA, ALBERT burgemeester Albert Osinga verkoper q.q. Zeilmakersstraat 11 1765 256 267v
SCHENK, JAKOB PIETERS Jacob Pyters Schenk oud scheepstimmerman verkoper q.q. Zeilmakersstraat 11 1765 256 267v
TJEERDS, JOUKE Jouke Tjeerds verkoper Zeilmakersstraat 11 1765 256 267v
TJEERDS, GRIETJE Grietje Tjeerds verkoper Zeilmakersstraat 11 1765 256 267v
JOUKES, TJEERD wijlen Tjeerd Joukes schipper erflater Zeilmakersstraat 11 1765 256 267v
KORNELIS, ANTJE wijlen Antje Cornelis erflater Zeilmakersstraat 11 1765 256 267v
BOUWES, KORNELIS Cornelis Bouwes mr. zeilmaker koper 1/2 huis Zeilmakersstraat 11 1774 258 178r
TJEERDS, JOUKE Jouke Tjeerds , e.a. huurder Zeilmakersstraat 11 1774 258 178r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetzens, n.u. naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 11 1774 258 178r
WOUTERS, JETSE de weduwe van Jetze Wouters naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 11 1774 258 178r
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 11 1774 258 178r
, naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 11 1774 258 178r
PIERS, TETJE Tetje Piers verkoper Zeilmakersstraat 11 1774 258 178r
JOUKES, HEIN wijlen Hein Joukes schipper verkoper Zeilmakersstraat 11 1774 258 178r
GIJSBERTS, DIRK Dierck Gijsberts koper nieuw huis Zeilmakersstraat 13 1599 228 134r
JANS, ANTJE Anna Jansen koper Zeilmakersstraat 13 1599 228 134r
, N. N. naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 13 1599 228 134r
RIENKS, ANDRIES Andries Rinckes naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 13 1599 228 134r
, N. N. naastligger ten westen Zeilmakersstraat 13 1599 228 134r
ARENDS, JAN Jan Aerns naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 13 1599 228 134r
JAKOBS, RINSE Rinse Jacobs timmerman verkoper Zeilmakersstraat 13 1599 228 134r
ARENDS, LIJSBET Lijsbeth Aarnts verkoper Zeilmakersstraat 13 1599 228 134r
, N. N. koper huis Zeilmakersstraat 13 1631 233 31r
, N. N. naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 13 1631 233 31r
RINTJES, ANDRIES Andries Rintjes naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 13 1631 233 31r
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 13 1631 233 31r
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 13 1631 233 31r
JILLERTS, JAN Jan Jilderts verkoper q.q. Zeilmakersstraat 13 1631 233 31r
JILLERTS, JARICH Jarig Jilderts verkoper q.q. Zeilmakersstraat 13 1631 233 31r
PIETERS, PIETER de drie onmondige kinderen van wijlen Pieter Pieters Engelantsvaerder verkoper van 3/6 Zeilmakersstraat 13 1631 233 31r
JILLERTS, SJOUKJE wijlen Sjouck Jilderts verkoper van 3/6 Zeilmakersstraat 13 1631 233 31r
PIETERS, BRONGER Bronger Pieters , maior annis verkoper van 1/6 Zeilmakersstraat 13 1631 233 31r
BERENDS, PIETER Pieter Berents schoenmaker verkoper van 1/6 Zeilmakersstraat 13 1631 233 31r
PIETERS, JELTJE Jeltie Pieters verkoper van 1/6 Zeilmakersstraat 13 1631 233 31r
JANS, FREERK Freerck Jansen verkoper van 1/6 Zeilmakersstraat 13 1631 233 31r
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pieters verkoper van 1/6 Zeilmakersstraat 13 1631 233 31r
HIDDES, BEREND Baernt Hiddes grootschipper koper huis Zeilmakersstraat 13 1658 237 143v
, N. N. naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 13 1658 237 143v
, HARMEN Harmen Sopingus naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 13 1658 237 143v
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 13 1658 237 143v
DOEKES, OTTE Otte Doeckes naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 13 1658 237 143v
HUISMAN, JAN JANS Jan Jansen Huisman, c.u. verkoper Zeilmakersstraat 13 1658 237 143v
WILLEMS, RIENK Rienck Willems grootschipper koper huis Zeilmakersstraat 13 1667 239 107v
JANS, GEESKE Geesie Jans koper Zeilmakersstraat 13 1667 239 107v
GERBENS, GERBEN Gerben Gerbens metselaar naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 13 1667 239 107v
KINGMA, SIEBREN Sybbren Kingma naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 13 1667 239 107v
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 13 1667 239 107v
TJEERDS, JOUKE Joucke Tierdts naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 13 1667 239 107v
VRIES, BEREND HIDDES Barent Hiddes de Fries kapitein Admiraliteit in Friesland verkoper Zeilmakersstraat 13 1667 239 107v
DOUWES, DOUWE Douwe Douwes bier- en veerschipper koper huis Zeilmakersstraat 13 1671 240 32v
DOEIES, SIMKJE Simcke Doyes koper Zeilmakersstraat 13 1671 240 32v
GERBENS, GERBEN het huis van Gerben Gerbens metselaar naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 13 1671 240 32v
KINGMA, SIEBREN het huis van Sybren Kingma naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 13 1671 240 32v
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 13 1671 240 32v
TJEERDS, JOUKE Joucke Tjeerds naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 13 1671 240 32v
WILLEMS, RIENK Rienck Willems , c.u. grootschipper verkoper Zeilmakersstraat 13 1671 240 32v
EVERTS, JAKOB Jacob Ewerts Duymke, c.u. koper huis Zeilmakersstraat 13 1686 242 110r
GERBENS, SIERK Zierck Gerbens metselaar naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 13 1686 242 110r
KINGMA, SIEBREN Sybren Kingma naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 13 1686 242 110r
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 13 1686 242 110r
JANS, GEERT Geert Jansen Steenhof rogstorter naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 13 1686 242 110r
DOUWES, DOUWE de erfgenamen van wijlen Douwe Douwes bier- en veerschipper verkoper Zeilmakersstraat 13 1686 242 110r
DOEIES, SIMKJE wijlen Simpk Doyes verkoper Zeilmakersstraat 13 1686 242 110r
GERRITS, ENNE Inne Gerrits , c.u. schuitschipper koper huis Zeilmakersstraat 13 1711 245 142r
ISAAKS, HANS Hans Isaax schuitschipper naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 13 1711 245 142r
IEPES, FEDDRIK het huis van Feddrick Jeppes naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 13 1711 245 142r
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 13 1711 245 142r
JOHANNES, JOUKE Joucke Johannis schuitschipper naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 13 1711 245 142r
JELGERS, GEERTJE Geertie Jelgers verkoper Zeilmakersstraat 13 1711 245 142r
KUIPER, WOUTER SIPKES wijlen Wouter Sipkes Kuiper, n.f. grootveerschipper verkoper Zeilmakersstraat 13 1711 245 142r
WOUTERS, TRIJNTJE Trijntie Wouters verkoper Zeilmakersstraat 13 1711 245 142r
GERBENS, TJEERD Tieerd Gerbens , c.u. mr. lijnslager koper huis Zeilmakersstraat 13 1718 246 17v
ISAAKS, HANS Hans Isaax naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 13 1718 246 17v
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 13 1718 246 17v
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 13 1718 246 17v
JOHANNES, JOUKE Joucke Johannis naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 13 1718 246 17v
GERRITS, ENNE Enne Gerrits , c.u. schipper verkoper Zeilmakersstraat 13 1718 246 17v
BUMA, GERLOF JANS Gerlof Janzen Buma koopman koper huis Zeilmakersstraat 13 1728 247 111v
ISAAKS, HANS Hans Ysaks naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 13 1728 247 111v
GROENEWOUD, JAKOB Jacobus Groenewolt naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 13 1728 247 111v
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 13 1728 247 111v
JOHANNES, JOUKE Jouke Johannis naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 13 1728 247 111v
BERENDS, AUKJE Aukjen Beerns verkoper Zeilmakersstraat 13 1728 247 111v
GERBENS, TJEERD wijlen Tjeerd Gerbens verkoper Zeilmakersstraat 13 1728 247 111v
GOVERTS, IEKE Yke Goverts Potkast mr. gortmaker koper huis Zeilmakersstraat 13 1735 249 96r
SCHELTES, MARTJEN Maertie Scheltes koper Zeilmakersstraat 13 1735 249 96r
GERRITS, WIEBE Wybe Gerryts koopman naastligger Zeilmakersstraat 13 1735 249 96r
ISAAKS, HANS de erfgenamen van wijlen Hans Ysaks naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 13 1735 249 96r
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 13 1735 249 96r
GROENEWOUD, JAKOB Jacobus Groenewolt naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 13 1735 249 96r
JOHANNES, JOUKE Jouke Johannis naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 13 1735 249 96r
BROUWER, TJERK ANDRIES Tjerk Andrys Brouwer havencherger verkoper en Zeilmakersstraat 13 1735 249 96r
BROUWER, MEINT ANDRIES burgervaandrig Meinte Andrys Brouwer verkoper en Zeilmakersstraat 13 1735 249 96r
TALMA, SJOERD PIEBES Sjoerd Piebes Talma koopman verkoper Zeilmakersstraat 13 1735 249 96r
BUMA, GERLOF JANS wijlen Gerloff Jansen Buma oud schipper erflater Zeilmakersstraat 13 1735 249 96r
GERRITS, TJEBBE Tiebbe Gerrits schuitschipper koper huis Zeilmakersstraat 13 1738 249 347r
WIEBRENS, TRIJNTJE Trijntie Wyberens koper Zeilmakersstraat 13 1738 249 347r
BOUWES, SIEMEN Simon Bouwes voormalig huurder (p.j.) Zeilmakersstraat 13 1738 249 347r
ISAAKS, HANS de erfgenamen van wijlen Hans Ysaks naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 13 1738 249 347r
GROENEWOUD, JAKOB Jacobus Groenewolt naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 13 1738 249 347r
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 13 1738 249 347r
JOHANNES, JOUKE de weduwe van Jouke Johannis naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 13 1738 249 347r
GOVERTS, IEKE Yke Goverts Potkast mr. lijnslager en koopman verkoper Zeilmakersstraat 13 1738 249 347r
SCHELTES, MARTJEN Maertie Scheltes verkoper Zeilmakersstraat 13 1738 249 347r
HUIDEKOPER, JAN ANNES Jan Annes Huidekoper koopman koper huis Zeilmakersstraat 13 1741 250 160r
DOUWES, TETJE medeverkoopster de bejaarde vrijster Tettie Douwes huurder Zeilmakersstraat 13 1741 250 160r
HUIDEKOPER, JAN ANNES Jan Annes Huidekoper naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 13 1741 250 160r
ANDRIES, PIETER Pytter Anderys naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 13 1741 250 160r
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 13 1741 250 160r
, naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 13 1741 250 160r
REINERS, SIETSKE Sytske Reinders verkoper van 1/2 Zeilmakersstraat 13 1741 250 160r
ZEILMAKER, JAN DOUWES wijlen Jan Douwes Zeilmaker verkoper van 1/2 Zeilmakersstraat 13 1741 250 160r
DOUWES, TETJE Tettie Douwes , bejaarde vrijster verkoper van 1/2 Zeilmakersstraat 13 1741 250 160r
TJEBBES, DIEUWKE Dieuke Tjebbes koper huis Zeilmakersstraat 13 1756 253 258v
JILTS, BAUKE Bauke Jielts metselaar koper Zeilmakersstraat 13 1756 253 258v
JANS, RIENK de weduwe van Rients Janz naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 13 1756 253 258v
JARICHS, OKKE Ocke Jarigs naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 13 1756 253 258v
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 13 1756 253 258v
JOUKES, TJEERD Tjeerd Joukes naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 13 1756 253 258v
WIEBRENS, TRIJNTJE Trijntie Wybrens verkoper Zeilmakersstraat 13 1756 253 258v
GERRITS, TJEBBE wijlen Tjebbe Gerryts verkoper Zeilmakersstraat 13 1756 253 258v
AARTS, JORIS Joris Aarts mr. gortmaker koper huis Zeilmakersstraat 13 1760 255 3v
ANNES, TRIJNTJE Trijntje Annes koper Zeilmakersstraat 13 1760 255 3v
JANS, RIENK de weduwe van Rients Jans naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 13 1760 255 3v
JARICHS, OKKE Ocke Jarigs naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 13 1760 255 3v
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 13 1760 255 3v
JOUKES, TJEERD Tjeerd Joukes naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 13 1760 255 3v
TJEBBES, DIEUWKE Dieuwke Tjebbes verkoper Zeilmakersstraat 13 1760 255 3v
JILTS, BAUKE Bauke Jielts metselaar verkoper Zeilmakersstraat 13 1760 255 3v
KLASES, MARIA Marijke Clases koper deftig huis Zeilmakersstraat 13 1767 256 234v
WOUTERS, JETSE wijlen Jetse Wouters schipper koper Zeilmakersstraat 13 1767 256 234v
PIERS, TJITSE Tjietske Piers naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 13 1767 256 234v
JARICHS, OKKE Okke Jarigs naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 13 1767 256 234v
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 13 1767 256 234v
PIERS, Tettje Piers naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 13 1767 256 234v
ANNES, Trijntje Annes verkoper Zeilmakersstraat 13 1767 256 234v
AARTS, JORIS wijlen Joris Aarts mr. gortmaker verkoper Zeilmakersstraat 13 1767 256 234v
GIJSBERTS, TIJS Tijs Giezes matroos op het Admiraliteitsjacht te Harlingen koper huis Zeilmakersstraat 13 1775 258 197v
WOUTERS, JETSE wijlen weduwe van Jetze Wouters voormalig bewoner Zeilmakersstraat 13 1775 258 197v
PIERS, TJITSKE de erfgenamen van wijlen Tjietske Piers naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 13 1775 258 197v
JANS, DIRK Dirk Jans naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 13 1775 258 197v
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 13 1775 258 197v
SCHIERE, KORNELIS BOUWES Cornelis Bouwes Schiere naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 13 1775 258 197v
WOUTERS, ANTJE Antje Wouters verkoper van 1/2 Zeilmakersstraat 13 1775 258 197v
JANS, SIEBREN wijlen Sybren Jansen verkoper van 1/2 Zeilmakersstraat 13 1775 258 197v
WOUTERS, ANTJE Antje Wouters verkoper Zeilmakersstraat 13 1775 258 197v
WOUTERS, JETSE wijlen Jetze Wouters erflater Zeilmakersstraat 13 1775 258 197v
BLOK, MARIA KLASES wijlen Marijke Claazes Blok erflater Zeilmakersstraat 13 1775 258 197v
BLOK, TRIJNTJE KLASES Trijntje Claazes Blok verkoper Zeilmakersstraat 13 1775 258 197v
MEINERTS, TJITSE wijlen Tjietse Meinderts verkoper Zeilmakersstraat 13 1775 258 197v
BLOK, GRIETJE KLASES Grietje Claazes Blok verkopers van 1/2 Zeilmakersstraat 13 1775 258 197v
VRIES, WIGLE wijlen Wiggele de Vries strandmeester verkopers van 1/2 Zeilmakersstraat 13 1775 258 197v
JAKOBS, MICHIEL Michiel Jacobs wijdschipper koper huis Zeilmakersstraat 13 1782 260 193v
OOSTERHOUT, ANTJE JAKOBS Antje Jacobs Oosterhout koper Zeilmakersstraat 13 1782 260 193v
GIJSBERTS, TIJS Tijs Gieses eigenaar en bewoner Zeilmakersstraat 13 1782 260 193v
PIERS, TJITSE de erfgenamen van wijlen Tjietske Piers naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 13 1782 260 193v
JANS, DIRK Dirk Jans naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 13 1782 260 193v
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 13 1782 260 193v
SCHIERE, KORNELIS BOUWES Cornelis Bouwes Schiere naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 13 1782 260 193v
GIJSBERTS, TIJS Tijs Gieses verkoper Zeilmakersstraat 13 1782 260 193v
JANS, JAKOB Jacob Jans Stoelmat kofschipper koper huis Zeilmakersstraat 13 1787 262 172r
STEFFENS, BERBER Berber Steffens koper Zeilmakersstraat 13 1787 262 172r
PIERS, TJITSKE de erfgenamen van wijlen Tjietske Piers naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 13 1787 262 172r
JANS, DIRK Dirk Jans naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 13 1787 262 172r
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 13 1787 262 172r
SCHIERE, KORNELIS BOUWES de erfgenamen van wijlen Cornelis Bouwes Schiere naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 13 1787 262 172r
JAKOBS, MICHIEL Michiel Jacobs wijdschipper verkoper Zeilmakersstraat 13 1787 262 172r
OOSTERHOUT, JANKE JAKOBS Jantje Jacobs Oosterhout verkoper Zeilmakersstraat 13 1787 262 172r
TJITSES, JALKE Jalke Tjietzes leerlooier koper huis Zeilmakersstraat 13 1794 264 231v
MEINERTS, DOEKE Doeke Meinderts , soc. naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 13 1794 264 231v
JANS, DIRK de weduwe van Dirk Jans naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 13 1794 264 231v
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 13 1794 264 231v
SCHIERE, JAN Jan Schiere koopman naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 13 1794 264 231v
JANS, JAKOB Jacob Jans Stoelemat verkoper Zeilmakersstraat 13 1794 264 231v
STEFFENS, BERBER Berber Steffens verkoper Zeilmakersstraat 13 1794 264 231v
WYBENGA, SCHELTE de boedel van Schelte Wybenga verkoper Zeilmakersstraat 13 1794 264 231v
JAKOBS, ANTONIUS Anthony Jacobs koper Zeilmakersstraat 13 1807 267 293r
JANS, WOPKJE Wopkjen Jansz koper Zeilmakersstraat 13 1807 267 293r
SMID, JAN Jan Smit huurder Zeilmakersstraat 13 1807 267 293r
SCHIERE, JAN Jan Schiere naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 13 1807 267 293r
DOEKES, SIEBE Sybe Doekes naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 13 1807 267 293r
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 13 1807 267 293r
SCHIERE, JAN Jan Schiere naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 13 1807 267 293r
TJITSES, JELKE Jelke Tjietses koemelker verkoper Zeilmakersstraat 13 1807 267 293r
BARTELDS, KORNELIS Cornelis Barteles beurtschipper op Amsterdam koper huis Zeilmakersstraat 13 1810 269 31r
BOOMSMA, Boomsma naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 13 1810 269 31r
MEINTES, SIEBE Siebe Meintes naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 13 1810 269 31r
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 13 1810 269 31r
, TJEBBE Tjebbe naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 13 1810 269 31r
JAKOBS, ANTONIUS Anthony Jacobs verkoper Zeilmakersstraat 13 1810 269 31r
JANS, WOPKJE Wopkje Jans verkoper Zeilmakersstraat 13 1810 269 31r
RIENKS, ANDRIES Andries Rinckes koper nieuw huis Zeilmakersstraat 15 1599 228 134v
ALBERTS, EELKJE Eelck Alberts koper Zeilmakersstraat 15 1599 228 134v
SINTS, JANKE de ledige plaats van Jantyen Sents naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 15 1599 228 134v
SJOERDS, PIETER Pieter Syourdts naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 15 1599 228 134v
, N. N. naastligger ten westen Zeilmakersstraat 15 1599 228 134v
GIJSBERTS, DIRK Dierck Gijsberts naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 15 1599 228 134v
JAKOBS, RINSE Rinse Jacobs timmerman verkoper Zeilmakersstraat 15 1599 228 134v
ARENDS, LIJSBET Lijsbeth Aarnts verkoper Zeilmakersstraat 15 1599 228 134v
, N. N. koper huis en hof Zeilmakersstraat 15 1639 234 71v
RINTJES, ANDRIES wijlen Andries Rinties bewoner Zeilmakersstraat 15 1639 234 71v
, N. N. naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 15 1639 234 71v
, N. N. naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 15 1639 234 71v
JANS, JAN het panwerk van Jan Jansen naastligger ten westen ([dit is aan de overkant van de straat]) Zeilmakersstraat 15 1639 234 71v
, N. N. naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 15 1639 234 71v
RINTJES, ANDRIES de erfgenamen van wijlen Andries Rinties verkoper Zeilmakersstraat 15 1639 234 71v
JOHANNES, GOSSE oud gemeensman Gosse Joannes koper 4/7 huis, hof met bomen en planten, en wagenhuis Zeilmakersstraat 15 1659 237 188v
LOLKES, LIEUWE hof en kamer van de erfgenamen van wijlen Lieuwe Lolckes naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 15 1659 237 188v
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 15 1659 237 188v
ALBERTS, DOEDE Doede Alberts naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 15 1659 237 188v
, naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 15 1659 237 188v
HIDDES, BEREND Beernt Hiddes grootschipper naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 15 1659 237 188v
LOENEN, PIETER MINNES Pieter Minnes Loenen, voor zich verkoper van 1/7 Zeilmakersstraat 15 1659 237 188v
, ANNE dr. Aeneas Minnelaides verkoper van 1/7 Zeilmakersstraat 15 1659 237 188v
VISSER, HEIN FRANSES Hein Fransen Visscher verkoper van 1/7 Zeilmakersstraat 15 1659 237 188v
MINNES, TJITSKE Tietske Minnes verkoper van 1/7 Zeilmakersstraat 15 1659 237 188v
KLASES, WILLEM Willem Clasen van Heusen verkoper van 1/7 Zeilmakersstraat 15 1659 237 188v
MINNES, MARIA Marijke Minnes verkoper van 1/7 Zeilmakersstraat 15 1659 237 188v
JOHANNES, GOSSE Gosse Johannes koper finaal 3/7 huis, hof en wagenhuis Zeilmakersstraat 15 1659 237 243r
LOLKES, LIEUWE hof en kamers van de erfgenamen van wijlen Leuue Lolckes naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 15 1659 237 243r
, N. N. naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 15 1659 237 243r
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 15 1659 237 243r
, N. N. naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 15 1659 237 243r
HEEMSTRA, FOKKE de heer Focco Heemstra verkoper q.q. Zeilmakersstraat 15 1659 237 243r
SOPINGIUS, HARMEN Harmannus Sopingius verkoper van 1/7 Zeilmakersstraat 15 1659 237 243r
MINNES, BAARTJE het nagelaten weeskind van Baetie Minnes verkoper Zeilmakersstraat 15 1659 237 243r
JOHANNES, GOSSE Gosse Joannes verkoper q.q. Zeilmakersstraat 15 1659 237 243r
MINNES, KORNELIS de kinderen van wijlen Cornelis Minnes verkoper van 1/7 Zeilmakersstraat 15 1659 237 243r
GOSSES, AALTJE Aeltie Gosses verkoper van 1/7 Zeilmakersstraat 15 1659 237 243r
JOHANNES, HIELKE Hylcke Joannis verkoper q.q. Zeilmakersstraat 15 1659 237 243r
MINNES, DIRK de kinderen van wijlen Dirck Minnes verkoper van 1/7 Zeilmakersstraat 15 1659 237 243r
RUURDS, MINNE wijlen Minne Ruierdts erflater Zeilmakersstraat 15 1659 237 243r
MINNES, AALTJE wijlen Aeltie Minnes erflater Zeilmakersstraat 15 1659 237 243r
JARICHS, OKKE Ocke Jarigs scheepstimmerman koper huis Zeilmakersstraat 15 1747 251 202r
PIETERS, GERRITJE Gerritie Pyters koper Zeilmakersstraat 15 1747 251 202r
JILLES, HARMEN Harmen Jilles , c.u. huurder Zeilmakersstraat 15 1747 251 202r
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS de tuin van Claas Everts Oosterbaan koopman naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 15 1747 251 202r
WIEBES, DOUWE de weduwe van Douwe Wybes naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 15 1747 251 202r
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 15 1747 251 202r
GERRITS, TJEBBE Tiebbe Gerrits naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 15 1747 251 202r
GROENEWOUD, JAKOB Jacobus Groenewolt verkoper van 1/2 Zeilmakersstraat 15 1747 251 202r
BAERDT, WILLEM REINS Willem Reins Baard herbergier verkoper van 1/2 Zeilmakersstraat 15 1747 251 202r
JANS, DIRK Dirk Jansen huistimmerman koper huis Zeilmakersstraat 15 1774 258 159v
SIETSES, GEERTJE Geertje Sytzes koper Zeilmakersstraat 15 1774 258 159v
WOUTERS, JETSE de weduwe van Jetze Wouters naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 15 1774 258 159v
OOSTERBAAN, EVERT Evert Oosterbaan naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 15 1774 258 159v
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 15 1774 258 159v
WIEBES, DOUWE de weduwe van Douwe Wybes naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 15 1774 258 159v
JARICHS, OKKE Ocke Jarigs verkoper Zeilmakersstraat 15 1774 258 159v
REINERS, FRANS Frans Reiners Tempelaer, c.u. koper panwerk ([voor de twee percelen in deze akte]) Zeilmakersstraat 16 1639 234 90v
ALBERTS, TEEKE Taecke Alberts , c.u. koper Zeilmakersstraat 16 1639 234 90v
, naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 16 1639 234 90v
, naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 16 1639 234 90v
, de gekochte hof naastligger ten westen Zeilmakersstraat 16 1639 234 90v
, naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 16 1639 234 90v
JANS, JAN Jan Jansen , c.u. pannenbakker verkoper Zeilmakersstraat 16 1639 234 90v
EVERTS, JENKE Jenneke Everts koper huis, plaats en loods Zeilmakersstraat 17 1632 233 48r
JAKOBS, JORIS wijlen Joris Jacobs koper Zeilmakersstraat 17 1632 233 48r
RINTJES, ANDRIES Andries Rinties naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 17 1632 233 48r
, N. N. naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 17 1632 233 48r
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 17 1632 233 48r
RINTJES, ANDRIES Andries Rinties naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 17 1632 233 48r
PIETERS, HEILTJE Heyltie Pieters verkoper Zeilmakersstraat 17 1632 233 48r
JETSES, FEIKE Feycke Jetses verkoper Zeilmakersstraat 17 1632 233 48r
ARJENS, REINER Reyner Aryans koper huis met loods en klein plaatske Zeilmakersstraat 17 1634 233 137r
JANS, JANKE Jantien Jans koper Zeilmakersstraat 17 1634 233 137r
, N. N. naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 17 1634 233 137r
JANS, GOSSE Gosse Jans naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 17 1634 233 137r
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 17 1634 233 137r
RINTJES, ANDRIES Andries Rinties naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 17 1634 233 137r
EVERTS, JENKE Jenneke Everts verkoper Zeilmakersstraat 17 1634 233 137r
HERES, SJOERD Sioerd Heeres koper door niaar huis Zeilmakersstraat 17 1648 236 37v
PIETERS, AAFKE Aeff Pyters koper door niaar Zeilmakersstraat 17 1648 236 37v
KLASES, SIEBREN Sybren Claessen , c.u. geniaarde koper Zeilmakersstraat 17 1648 236 37v
RUURDS, MINNE Minne Rioerts naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 17 1648 236 37v
HERES, SJOERD Sioerd Heeres naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 17 1648 236 37v
PIETERS, AAFKE Aeff Pyters naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 17 1648 236 37v
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 17 1648 236 37v
RUURDS, MINNE Minne Rioerts naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 17 1648 236 37v
ARJENS, REINER Reyner Aerjens verkoper Zeilmakersstraat 17 1648 236 37v
JANS, JANKE Jantien Jans verkoper Zeilmakersstraat 17 1648 236 37v
ALBERTS, DOEDE Doede Alberts koopman koper huis Zeilmakersstraat 17 1652 236 201v
, N. N. huurder voor 1 jaar (p.j.) Zeilmakersstraat 17 1652 236 201v
RUURDS, MINNE Minne Ruyrds naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 17 1652 236 201v
ZWOLLE, JAN Jan van Swol naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 17 1652 236 201v
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 17 1652 236 201v
RUURDS, MINNE Minne Ruyrds naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 17 1652 236 201v
BARTELDS, JAN Jan Bartels , c.u. verkoper Zeilmakersstraat 17 1652 236 201v
WOUTERS, KORNELIS Cornelis Wouters wijdschipper koper huis Zeilmakersstraat 17 1695 243 177r
PIETERS, RINSKE Rinske Pyters koper Zeilmakersstraat 17 1695 243 177r
KINGMA, SIEBREN Sybren Kingma naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 17 1695 243 177r
KLASES, JAN Jan Classen wijdschipper naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 17 1695 243 177r
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 17 1695 243 177r
KINGMA, SIEBREN Sybren Kingma naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 17 1695 243 177r
WIEBES, SIETSKE Sytske Wybes verkoper Zeilmakersstraat 17 1695 243 177r
, KLAAS wijlen Claas Schoegster wijdschipper verkoper Zeilmakersstraat 17 1695 243 177r
JORIS, OTTE Otte Joris , c.u. schuitschipper koper huis Zeilmakersstraat 17 1710 245 123r
KINGMA, RINTJE de erfgenamen van wijlen Rintie Kingma naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 17 1710 245 123r
KLASES, JAN Jan Claessen wijdschipper naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 17 1710 245 123r
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 17 1710 245 123r
KINGMA, RINTJE de erfgenamen van wijlen Rintie Kingma naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 17 1710 245 123r
PIETERS, Ruiske Pieters verkoper Zeilmakersstraat 17 1710 245 123r
WOUTERS, KORNELIS wijlen Cornelis Wouters verkoper Zeilmakersstraat 17 1710 245 123r
WIEBES, DOUWE Douwe Wybes koper huis Zeilmakersstraat 17 1733 248 216r
GERRITS, ANTJE Antie Gerrits koper Zeilmakersstraat 17 1733 248 216r
KINGMA, ANTJE Antie Kingma naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 17 1733 248 216r
POT, KLAAS Claas Poth naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 17 1733 248 216r
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 17 1733 248 216r
KINGMA, ANTJE Antie Kingma naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 17 1733 248 216r
HAAN, OTTE JORIS Otte Joris de Haan smakschipper verkoper Zeilmakersstraat 17 1733 248 216r
DIRKS, JETSKE Ydske Dirx verkoper Zeilmakersstraat 17 1733 248 216r
HENDRIKS, SIERK Sierck Hendricx koper Zeilmakersstraat 19 1617 230 71r
EELSES, BAUKJE Bauck Elses koper Zeilmakersstraat 19 1617 230 71r
LUITJENS, MAAIKE May Luytzes verpachter grond Zeilmakersstraat 19 1617 230 71r
SIEBRENS, PIETER de hof van Pieter Sybrandus naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 19 1617 230 71r
SIEMENS, KORNELIS Cornelis Simons naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 19 1617 230 71r
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 19 1617 230 71r
SJOERDS, PIETER Pieter Sioerdts naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 19 1617 230 71r
MINNES, HEMME Hemme Minnes verkoper Zeilmakersstraat 19 1617 230 71r
JELLES, AATJE Aaet Jelles verkoper Zeilmakersstraat 19 1617 230 71r
, N. N. koper provisioneel huis Zeilmakersstraat 19 1626 231 95v
, N. N. naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 19 1626 231 95v
SIEMENS, KORNELIS Cornelis Simons naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 19 1626 231 95v
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 19 1626 231 95v
JANS, JAN het panwerk van Jan Jansen naastligger ten westen Zeilmakersstraat 19 1626 231 95v
SJOERDS, PIETER Pieter Siuerdts naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 19 1626 231 95v
HENDRIKS, SIERK Sierck Hendricks , voor zich en voor zijn kinderen veerschipper verkoper Zeilmakersstraat 19 1626 231 95v
ELTES, BAUKJE wijlen Bauck Eltes verkoper Zeilmakersstraat 19 1626 231 95v
, N. N. koper provisioneel huis Zeilmakersstraat 19 1626 231 107v
SIEBRENS, PIETER de hof van Pieter Sibrandi naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 19 1626 231 107v
SIEMENS, KORNELIS Cornelis Simons naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 19 1626 231 107v
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 19 1626 231 107v
SJOERDS, PIETER Pieter Siuerdts , q.q. naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 19 1626 231 107v
, N. N. verkoper Zeilmakersstraat 19 1626 231 107v
JANS, GOSSE Gosse Jansen koper huis met loodske en ledige plaats Zeilmakersstraat 19 1630 232 138v
JANS, GEERTJE Geertie Jans koper Zeilmakersstraat 19 1630 232 138v
GOSSES, FRIDS Fridts Gosses verpachter grond Zeilmakersstraat 19 1630 232 138v
, N. N. naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 19 1630 232 138v
SIEMENS, KORNELIS Cornelis Simmens naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 19 1630 232 138v
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 19 1630 232 138v
JETSES, FEIKE Feycke Jetses naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 19 1630 232 138v
HENDRIKS, SIERK Sierck Hendricks veerschipper verkoper Zeilmakersstraat 19 1630 232 138v
EDGERS, Sywcke Edgers verkoper Zeilmakersstraat 19 1630 232 138v
GIJSBERTS, GIJSBERT Gisbert Gisberts , c.u. mr. stadstimmerman koper huis Zeilmakersstraat 19 1643 235 44v
, verpachter grond Zeilmakersstraat 19 1643 235 44v
, N. N. naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 19 1643 235 44v
WILLEMS, JOEKE Jucke Willems naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 19 1643 235 44v
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 19 1643 235 44v
ALBERTS, TEEKE het panwerk van wijlen Take Alberts naastligger ten westen ([dit is aan de overkant van de straat]) Zeilmakersstraat 19 1643 235 44v
ARJENS, REINER Reyner Arjaens naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 19 1643 235 44v
JANS, GOSSE Gosse Jansen verkoper Zeilmakersstraat 19 1643 235 44v
JANS, GEERTJE Geertje Jans verkoper Zeilmakersstraat 19 1643 235 44v
ZWOLLE, JOHANNES Johannes van Swol notaris koper huis Zeilmakersstraat 19 1650 236 111r
, verpachter grond Zeilmakersstraat 19 1650 236 111r
, N. N. naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 19 1650 236 111r
ENS, AGE Agge Ens naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 19 1650 236 111r
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 19 1650 236 111r
IENSES, IDS het huis van Ids Inses naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 19 1650 236 111r
HERES, SJOERD Sioerd Heeres , c.u. verkoper Zeilmakersstraat 19 1650 236 111r
TJEERDS, MEINERT Meynert Tiaerdts , c.u. koper huis, loods en plaatske Zeilmakersstraat 19 1657 237 108r
, N. N. naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 19 1657 237 108r
ENS, AGE Agge Ens gerechtsbode naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 19 1657 237 108r
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 19 1657 237 108r
ALBERTS, DOEDE Doede Alberts naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 19 1657 237 108r
, JAN Jan van Zwoll, c.u. notaris verkoper Zeilmakersstraat 19 1657 237 108r
RUITER, REIN JANS Rein Jansen Ruiter wijdschipper koper huis, loods en plaats Zeilmakersstraat 19 1670 240 21v
IEDES, GRIETJE Grietie Ydes koper Zeilmakersstraat 19 1670 240 21v
, N. N. naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 19 1670 240 21v
ENS, AGE het huis voor d?t huis bewoond door Age Ens gerechtsbode naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 19 1670 240 21v
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 19 1670 240 21v
ALBERTS, DOEDE Doede Alberts naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 19 1670 240 21v
GERRITS, GEELTJE Giltie Gerrits verkoper Zeilmakersstraat 19 1670 240 21v
TJEERDS, MEINERT wijlen Meinert Tjeerdts verkoper Zeilmakersstraat 19 1670 240 21v
KLASES, JAN Jan Claessen smalschipper koper huis Zeilmakersstraat 19 1692 242 387v
OTTES, SIETSKE Sytske Ottes koper Zeilmakersstraat 19 1692 242 387v
KINGMA, SIEBREN de tuin van Sybren Kingma naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 19 1692 242 387v
JANS, RUURD Ruyrd Jansen wijdschipper naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 19 1692 242 387v
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 19 1692 242 387v
SCHOESTER, KLAAS de weduwe van Claes Schoester naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 19 1692 242 387v
BRAAM, GOOITSEN KLASES Goitien Claesen Braem verkoper q.q. Zeilmakersstraat 19 1692 242 387v
EVERTS, DIRKJE Dirckjen Eeverts , voor haar kinderen verkoper van 1/3 Zeilmakersstraat 19 1692 242 387v
REINS, IEDE wijlen Yede Reins verkoper van 1/3 Zeilmakersstraat 19 1692 242 387v
REINS, AAFKE Aeffke Reins verkoper van 1/3 Zeilmakersstraat 19 1692 242 387v
HANSES, TJEPKE Tjepke Hansen verkoper van 1/3 Zeilmakersstraat 19 1692 242 387v
REINS, MARTJEN Martje Reins verkoper van 1/3 Zeilmakersstraat 19 1692 242 387v
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix verkoper van 1/3 Zeilmakersstraat 19 1692 242 387v
HENDRIKS, PIETER Pyter Hendriks bontwever koper huis Zeilmakersstraat 19 1755 253 235r
TABES, LEENTJE Leentje Tabes koper Zeilmakersstraat 19 1755 253 235r
ANNES, JAN de weduwe van Jan Annes naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 19 1755 253 235r
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 19 1755 253 235r
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 19 1755 253 235r
WIEBES, DOUWE de weduwe van Douwe Wybes rogverschieter naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 19 1755 253 235r
SIERKS, SIEBOUT Sybout Sierks schipper verkoper Zeilmakersstraat 19 1755 253 235r
IEDES, RINSKE Rinske Yedes verkoper Zeilmakersstraat 19 1755 253 235r
WATERMAN, PIETER Pyter Waterman grootschipper koper Zeilmakersstraat 19 1758 254 153r
WOPKES, NEELTJE Neeltje Wopkes koper Zeilmakersstraat 19 1758 254 153r
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claas Everts Oosterbaan naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 19 1758 254 153r
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 19 1758 254 153r
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 19 1758 254 153r
WIEBES, DOUWE de weduwe van Douwe Wybes naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 19 1758 254 153r
TABES, LEENTJE Leentje Tabes, voor zich verkoper Zeilmakersstraat 19 1758 254 153r
HENDRIKS, PIETER wijlen Pyter Hendriks verkoper Zeilmakersstraat 19 1758 254 153r
PIETERS, TABE Tabe Pyters verkoper Zeilmakersstraat 19 1758 254 153r
PIETERS, AALTJE Aaltje Pyters verkoper Zeilmakersstraat 19 1758 254 153r
HEERKES, RUURD Ruurd Heerkes turfdrager koper huis Zeilmakersstraat 19 1781 260 144r
HENDRIKS, HENDRIKJE Hendrikje Hendriks koper Zeilmakersstraat 19 1781 260 144r
WATERMAN, P. wijlen P. Waterman schipper eerdere bewoner Zeilmakersstraat 19 1781 260 144r
ZEILMAKER, JAN Jan D. Zeilmaker naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 19 1781 260 144r
JOHANNES, JELMER Jelmer Johannes naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 19 1781 260 144r
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 19 1781 260 144r
PIETERS, DOUWE Douwe Pieters , n.u. naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 19 1781 260 144r
HAANTJES, SIEMEN Simon Haantjes mr. huistimmerman verkoper Zeilmakersstraat 19 1781 260 144r
WATERMAN, P. wijlen P. Waterman erflater Zeilmakersstraat 19 1781 260 144r
WOPKES, NEELTJE wijlen Neeltje Wopkes erflater Zeilmakersstraat 19 1781 260 144r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik koper stalling en wagenhuis Zeilmakersstraat 20 1785 261 273r
, naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 20 1785 261 273r
, naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 20 1785 261 273r
BAKKER, de erfgenamen van wijlen de weduwe Bakker naastligger ten westen Zeilmakersstraat 20 1785 261 273r
, N. N. naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 20 1785 261 273r
MOLLEMA, HEIN Hein Mollema verkoper q.q. Zeilmakersstraat 20 1785 261 273r
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuik verkoper q.q. Zeilmakersstraat 20 1785 261 273r
HANNEMA, JAN Jan Hannema verkoper q.q. Zeilmakersstraat 20 1785 261 273r
HANEKUIK, WIEBE DOUWES Wybe Douwes Hanekuik zeepzieder en distillateur verkoper Zeilmakersstraat 20 1785 261 273r
LANTING, RINSKE Rinske Lanting verkoper Zeilmakersstraat 20 1785 261 273r
SIEMENS, KORNELIS Cornelis Symons koper huis met de ledige plaats erachter Zeilmakersstraat 21 1614 229 228r
TJERKS, ROOITSKE Royts Tiercks koper Zeilmakersstraat 21 1614 229 228r
, N. N. naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 21 1614 229 228r
, naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 21 1614 229 228r
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 21 1614 229 228r
SIEBRENS, ROMKE Romcke Sybrens naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 21 1614 229 228r
KORNELIS, KEIMPE Kempo Cornelis brouwer verkoper Zeilmakersstraat 21 1614 229 228r
FEDDES, Syverke Feddes verkoper Zeilmakersstraat 21 1614 229 228r
JANS, RUURD Ruyrdt Jansen wijdschipper koper huis Zeilmakersstraat 21 1685 242 74v
HENDRIKS, BERBER Berber Hendrix koper Zeilmakersstraat 21 1685 242 74v
DIRKS, SIEBREN Sybren Dirx bewoner Zeilmakersstraat 21 1685 242 74v
JANS, DIRK Dirk Jansen bewoner Zeilmakersstraat 21 1685 242 74v
SJOERDS, Dedie Sjoerts bewoner Zeilmakersstraat 21 1685 242 74v
KINGMA, SIEBREN de hof van Sybren Kingma naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 21 1685 242 74v
, naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 21 1685 242 74v
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 21 1685 242 74v
RUITER, REIN de weduwe van Reyn Ruyter naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 21 1685 242 74v
MARTENS, TJITSKE de erfgenamen van wijlen Tjetske Martens verkoper Zeilmakersstraat 21 1685 242 74v
HAIES, MARTEN Marten Hayes verkoper Zeilmakersstraat 21 1685 242 74v
ALLERTS, JAN Jan Allerts mr. wever koper 1/2 huis Zeilmakersstraat 21 1743 251 21r
HENDRIKS, BERBER Berber Hendriks koper Zeilmakersstraat 21 1743 251 21r
JOHANNES, KEIMPE Ceimpe Johannes , e.a. huurder Zeilmakersstraat 21 1743 251 21r
OOSTERBAAN, EVERT stal van Evert Oosterbaan naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 21 1743 251 21r
, naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 21 1743 251 21r
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 21 1743 251 21r
POT, KLAAS JANS Claes Jansen Pot naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 21 1743 251 21r
BROERS, SIJKE Sijke Broers verkoper Zeilmakersstraat 21 1743 251 21r
ALLERTS, BINNE wijlen Benne Allerts verkoper Zeilmakersstraat 21 1743 251 21r
BEER, RINNERT Rinnert de Beer wijdschipper koper huis Zeilmakersstraat 21 1762 255 123v
BAUKES, EELKJE Eeke Baukes koper Zeilmakersstraat 21 1762 255 123v
OOSTERBAAN, KLAAS Claas Oosterbaan koopman naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 21 1762 255 123v
, naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 21 1762 255 123v
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 21 1762 255 123v
WATERMAN, PIETER Pyter Waterman naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 21 1762 255 123v
ALBERTS, JAN Jan Alberts zeeman verkoper Zeilmakersstraat 21 1762 255 123v
HENDRIKS, BERBER wijlen Berber Hendriks verkoper Zeilmakersstraat 21 1762 255 123v
JOHANNES, JELMER Jelmer Johannes beurtschipper op Amsterdam koper huis Zeilmakersstraat 21 1777 259 48v
JAKOBS, M. M. Jacobs , c.u. huurder Zeilmakersstraat 21 1777 259 48v
OOSTERBAAN, de stal van de erfgenamen van wijlen E. Oosterbaan naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 21 1777 259 48v
, naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 21 1777 259 48v
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 21 1777 259 48v
WATERMAN, PIETER Pieter Waterman naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 21 1777 259 48v
BEER, RINNERT Rinnert de Beer schipper op het Prinsenbuitenjacht verkoper Zeilmakersstraat 21 1777 259 48v
BAUKES, IEKE Eeke Baukes verkoper Zeilmakersstraat 21 1777 259 48v
, ANDRIES Andries van Siegen koopman koper huis Zeilmakersstraat 21 1785 262 39r
HILLES, IDSKE Idske Hilles koper Zeilmakersstraat 21 1785 262 39r
ZEILMAKER, JAN Jan D. Zeilmaker naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 21 1785 262 39r
, naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 21 1785 262 39r
, naastligger ten westen Zeilmakersstraat 21 1785 262 39r
HENDRIKS, RUURD Ruurd Hendriks naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 21 1785 262 39r
JOHANNES, JELMER Jelmer Johannes schuitschipper verkoper Zeilmakersstraat 21 1785 262 39r
HOTSES, REIN Reyn Hoties koper ledige achterplaats ([marge zegt echter 98-00-00 GG]) Zoutsloot ZZ 1597 228 57r
ANNES, PIETJE de dochter van Pieter Annes koper Zoutsloot ZZ 1597 228 57r
HOTSES, REIN de koper Reyn Hoties , c.u. naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1597 228 57r
, naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1597 228 57r
OKKES, KORNELIS de erfgenamen van Cornelis Ockes naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1597 228 57r
, naastligger ten noorden Zoutsloot ZZ 1597 228 57r
HIDDEMA, ANDRIES Andryes van Hiddema verkoper Zoutsloot ZZ 1597 228 57r
ARJENS, JAKOBJE Jacob Arys , e.a. koper ledige achterplaats ([marge zegt echter 98-00-00 GG]) Zoutsloot ZZ 1597 228 57v
OKKES, KORNELIS wijlen Cornelis Ockes koper Zoutsloot ZZ 1597 228 57v
HOTSES, REIN het nieuw gekochte plaatsje van Reyn Hoties naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1597 228 57v
, naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1597 228 57v
REINERS, KLAAS de erfgenamen van Claes Reyners naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1597 228 57v
, N. N. naastligger ten noorden Zoutsloot ZZ 1597 228 57v
HIDDEMA, ANDRIES Andryes van Hiddema verkoper Zoutsloot ZZ 1597 228 57v
, N. N. koper huisje Zoutsloot NZ 1598 228 79v
, N. N. naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1598 228 79v
, N. N. naastligger ten zuiden Zoutsloot NZ 1598 228 79v
, N. N. naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1598 228 79v
, N. N. naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1598 228 79v
SOEST, ANDRIES HENDRIKS Andries Hendricx Soest verkoper q.q. Zoutsloot NZ 1598 228 79v
HENDRIKS, JAN de weeskinderen van zijn wijlen broer Jan Hendricx verkoper Zoutsloot NZ 1598 228 79v
FRANSES, HARMEN Harmen Fransen apotheker koper tuin of kruidhof, met eigendom van straat en wal tot aan het diept] Zoutsloot NZ 1598 228 116v
JAKOBS, GEERTJE Geertke Jacobs koper Zoutsloot NZ 1598 228 116v
OKKES, DIRK de weduwe van wijlen Dierck Ockes naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1598 228 116v
TJALLINGS, FOKKE Focke Tyalles naastligger ten zuiden Zoutsloot NZ 1598 228 116v
MICHIELS, EVERT Ewert Michiels naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1598 228 116v
, naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1598 228 116v
, LOURENS Louwrens de Rinck verkoper Zoutsloot NZ 1598 228 116v
PIETERS, HIELKJE Hilke Pieters verkoper Zoutsloot NZ 1598 228 116v
FREERKS, RINTJE Reyntien Freercx aanhandelaar nieuw huis Zoutsloot NZ 1598 228 117r
PIEBES, TRIJNTJE Trynke Pybes aanhandelaar Zoutsloot NZ 1598 228 117r
, LOUW de tuin eerder van Louw naastligger Zoutsloot NZ 1598 228 117r
FRANSES, HARMEN de tuin nu van Harmen Fransen apotheker naastligger Zoutsloot NZ 1598 228 117r
, N. N. naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1598 228 117r
, N. N. naastligger ten zuiden Zoutsloot NZ 1598 228 117r
, naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1598 228 117r
, N. N. naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1598 228 117r
TJALLINGS, FOKKE Focke Tyalles verwandelaar Zoutsloot NZ 1598 228 117r
, N. N. koper provisioneel huis, schuur en hooiberg ([veiling om te bekomen 373-01-08 CG principaal, en kosten]) Zoutsloot NZ 1602 228 299r
HARMENS, SIEMEN de hof van Symon Hermans naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1602 228 299r
, N. N. naastligger ten zuiden Zoutsloot NZ 1602 228 299r
KLASES, DIRK Dirck Claessen naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1602 228 299r
, N. N. naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1602 228 299r
LOUWS, Tiaert Lous , c.u. secretaris van Barradeel crediteur (triumphant) Zoutsloot NZ 1602 228 299r
JANS, GERRIT Gerrit Janssen verkoper (gesuccumbeerde) Zoutsloot NZ 1602 228 299r
GERBENS, TRIJNTJE Trijn Gerbrants verkoper (gesuccumbeerde) Zoutsloot NZ 1602 228 299r
, N. N. koper provisioneel huis Zoutsloot NZ 1604 228 386r
, UILKE de weduwe van Uulcke van Gaest naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1604 228 386r
, N. N. naastligger ten zuiden Zoutsloot NZ 1604 228 386r
PIETERS, JAN Jan Pieters timmerman naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1604 228 386r
, N. N. naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1604 228 386r
, JAN wijlen Jan van postulant eerdere eigenaar Zoutsloot NZ 1604 228 386r
HENDRIKS, wijlen Pietertgien Hendricx eerdere eigenaar Zoutsloot NZ 1604 228 386r
JANS, HENDRIK Hendrick Jans goudsmid verkoper Zoutsloot NZ 1604 228 386r
JANS, TRIJNTJE Trijn Jans verkoper Zoutsloot NZ 1604 228 386r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Doncker verkoper Zoutsloot NZ 1604 228 386r
JANS, Baertgien Jans verkoper Zoutsloot NZ 1604 228 386r
LUITJENS, BOUWE Bouwe Luyties verkoper Zoutsloot NZ 1604 228 386r
JANS, FEDDRIK Fedrick Jans verkoper Zoutsloot NZ 1604 228 386r
JANS, RIKSTJE Ricxt Jans verkoper Zoutsloot NZ 1604 228 386r
SINTS, AALTJE Aeltgien Sents , voor haar kinderen verkoper Zoutsloot NZ 1604 228 386r
HASSELT, JAN JANS wijlen Jan Jans van Hasselt, de jonge verkoper Zoutsloot NZ 1604 228 386r
JANS, JETSE de weeskinderen van wijlen Jetse Jans verkoper Zoutsloot NZ 1604 228 386r
, HESTER wijlen Hester Mathens verkoper Zoutsloot NZ 1604 228 386r
HASSELT, JAN JANS wijlen Jan Jans van Hasselt, de oude erflater Zoutsloot NZ 1604 228 386r
HENDRIKS, PIETJE wijlen Pieterthien Hendricx erflater Zoutsloot NZ 1604 228 386r
, N. N. koper provisioneel huis Zoutsloot NZ 1604 228 393r
, N. N. naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1604 228 393r
, N. N. naastligger ten zuiden Zoutsloot NZ 1604 228 393r
, N. N. naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1604 228 393r
, N. N. naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1604 228 393r
HASSELT, JAN JANS het sterfhuis van wijlen Jan Jans van Hasselt verkoper Zoutsloot NZ 1604 228 393r
KLASES, JAKOB Jacob Claesen aanhandelaar huis Zoutsloot NZ 1606 228 495r
JANS, GRIETJE Griet Jansen aanhandelaar Zoutsloot NZ 1606 228 495r
TJEBBES, HEIN Hein Tiebbes naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1606 228 495r
, naastligger ten zuiden Zoutsloot NZ 1606 228 495r
JAKOBS, ARJEN Ariaen Jacobs naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1606 228 495r
WATSES, JAN huis of erf van Jan Waatses naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1606 228 495r
GERRITS, KORNELIS Cornelis Gerryts verwandelaar Zoutsloot NZ 1606 228 495r
WIEBRENS, PIETER de nagelaten weeskinderen van wijlen Pyter Wybrandts koper 1/6 huis Zoutsloot NZ 1606 228 507r
ARENDS, Amele Aernts naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1606 228 507r
, WOUTER Wouter brouwer naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1606 228 507r
, N. N. naastligger ten zuiden Zoutsloot NZ 1606 228 507r
KLASES, JAKOB Jacob Claese naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1606 228 507r
, N. N. naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1606 228 507r
POPKES, JETSKE Jets Popkes verkoper Zoutsloot NZ 1606 228 507r
JELTES, JELTE wijlen Jelte Jeltes verkoper Zoutsloot NZ 1606 228 507r
, N. N. koper huis Zoutsloot NZ 1611 229 18v
JAKOBS, ARJEN Arian Jacobs blauwverver bewoner Zoutsloot NZ 1611 229 18v
, N. N. naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1611 229 18v
, een ledige plaats naastligger ten zuiden Zoutsloot NZ 1611 229 18v
, N. N. naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1611 229 18v
, N. N. naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1611 229 18v
HARMENS, SIEMEN de erfgenamen van wijlen Symon Harmens verkoper Zoutsloot NZ 1611 229 18v
KORNELIS, wijlen Armtgien Cornelis verkoper Zoutsloot NZ 1611 229 18v
, N. N. koper provisioneel ververij en ledige plaats Zoutsloot NZ 1611 229 22r
, N. N. naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1611 229 22r
, N. N. naastligger ten zuiden Zoutsloot NZ 1611 229 22r
, N. N. naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1611 229 22r
, N. N. naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1611 229 22r
HARMENS, SIEMEN de erfgenamen van wijlen Symen Harmens verkoper Zoutsloot NZ 1611 229 22r
KORNELIS, wijlen Armtgien Cornelis verkoper Zoutsloot NZ 1611 229 22r
LAMMERTS, BAUKE Baucke Lamberts koper huis en ledige plaats Zoutsloot NZ 1611 229 25v
SIERKS, ROMKJE Rompck Siercx koper Zoutsloot NZ 1611 229 25v
HANSES, AREND Aene Hanses naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1611 229 25v
, naastligger ten zuiden Zoutsloot NZ 1611 229 25v
NANNES, OEGE Oege Nannes naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1611 229 25v
, de lijnbaan naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1611 229 25v
JANS, GRIETJE Griet Jansen verkoper Zoutsloot NZ 1611 229 25v
KLASES, JAKOB wijlen Jacob Claes verkoper Zoutsloot NZ 1611 229 25v
JANS, GRIETJE Griet Jansen verkoper Zoutsloot NZ 1611 229 25v
PIETERS, BOTE Bote Pyters verkoper Zoutsloot NZ 1611 229 25v
SIEMENS, BOTE Botte Symens koper kamer met ledige plaats Zoutsloot 1611 229 46v
JANS, JETSKE Jets Jans koper Zoutsloot 1611 229 46v
, STOFFEL de erfgenamen van wijlen Stoffel smid naastligger ten oosten Zoutsloot 1611 229 46v
, N. N. naastligger ten zuiden Zoutsloot 1611 229 46v
, OTTE de weduwe van Otto turfdrager naastligger ten westen Zoutsloot 1611 229 46v
, N. N. naastligger ten noorden Zoutsloot 1611 229 46v
GATSES, HESSEL Hessel Gatzes , c.soc. verkoper q.q. Zoutsloot 1611 229 46v
, verkoper Zoutsloot 1611 229 46v
JANS, JAN Jan Jans koper huis met ledige plaats erachter Zoutsloot OZ 1611 229 59v
BERENDS, TRIJNTJE Trijn Beernts koper Zoutsloot OZ 1611 229 59v
, floreenrente ([bedrag niet vermeld, staat: pro quota]) Zoutsloot OZ 1611 229 59v
, N. N. naastligger ten oosten Zoutsloot OZ 1611 229 59v
RIENKS, ANDRIES Andries Rinckes naastligger ten zuiden Zoutsloot OZ 1611 229 59v
, naastligger ten westen Zoutsloot OZ 1611 229 59v
ALLERTS, JAN Jan Allerts naastligger ten noorden Zoutsloot OZ 1611 229 59v
WILLEMS, ARJEN Arian Willems van Sijl verkoper Zoutsloot OZ 1611 229 59v
PIETERS, BERBER Barbara Pyters verkoper Zoutsloot OZ 1611 229 59v
PIETERS, SIETSE Sytse Pyters koper 1/2 ledige plaats Zoutsloot NZ 1612 229 101v
ARJENS, MARTJEN Maertien Adriaens koper Zoutsloot NZ 1612 229 101v
HENDRIKS, SAPE de vijver van Saeff Hendricks naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1612 229 101v
, een ledige plaats naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1612 229 101v
, N. N. naastligger ten zuiden Zoutsloot NZ 1612 229 101v
KLASES, SIPKE Sipke Claessen naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1612 229 101v
, N. N. naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1612 229 101v
GERRITS, MAAIKE Maycke Gerryts verkoper Zoutsloot NZ 1612 229 101v
UILKES, WOUTER wijlen Wolter Uuilkes verkoper Zoutsloot NZ 1612 229 101v
PIETERS, JAN Jan Pyters verkoper Zoutsloot NZ 1612 229 101v
ALBERTS, SIPKE Sipcke Alberts koper huis of kamer, rondom op zijn vrije muren staende Zoutsloot NZ 1613 229 127r
BAUKES, Tziaedts Bauckes koper Zoutsloot NZ 1613 229 127r
, het schoenmakersperk verpachter grond Zoutsloot NZ 1613 229 127r
LIEUWES, EGBERT de ledige plaats van Egbert Lieuues naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1613 229 127r
, N. N. naastligger ten zuiden Zoutsloot NZ 1613 229 127r
, PIETER Pyter schoenlapper naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1613 229 127r
, N. N. naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1613 229 127r
SIPKES, HANS Hans Sipckes verkoper Zoutsloot NZ 1613 229 127r
KORNELIS, SIETSKE Sydts Cornelis verkoper Zoutsloot NZ 1613 229 127r
, N. N. koper huis Zoutsloot NZ 1613 229 184v
HANSES, AREND Ane Hans naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1613 229 184v
, N. N. naastligger ten zuiden Zoutsloot NZ 1613 229 184v
NANNES, OEGE Oege Nannes naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1613 229 184v
, N. N. naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1613 229 184v
OENES, HILLE Hille Oenes verkoper q.q. Zoutsloot NZ 1613 229 184v
LAMMERTS, BAUKE de weeskinderen van wijlen Baucke Lamberts verkoper Zoutsloot NZ 1613 229 184v
BAUKES, PIEBE Pybe Bauckes koper huis, schuur en ledige plaats Zoutsloot NZ 1615 229 253v
ULBES, TJEERD de weduwe van Tiaerdt Uulbes bewoner Zoutsloot NZ 1615 229 253v
, N. N. naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1615 229 253v
, N. N. naastligger ten zuiden Zoutsloot NZ 1615 229 253v
, N. N. naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1615 229 253v
, N. N. naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1615 229 253v
, N. N. verkoper Zoutsloot NZ 1615 229 253v
PIETERS, DIEUWKE Dieucke Pieters koper 1/10 van een huis en brouwerij ([voor de drie percelen in deze akte]) Zoutsloot ZZ 1615 229 277v
, N. N. naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1615 229 277v
, naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1615 229 277v
, N. N. naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1615 229 277v
, N. N. naastligger ten noorden Zoutsloot ZZ 1615 229 277v
FEDDES, PIETER Pieter Feddes , zoon van de koper verkoper Zoutsloot ZZ 1615 229 277v
ABES, EETSKE Eetscke Abbes verkoper Zoutsloot ZZ 1615 229 277v
GOOITSENS, FOPKE Fopcke Goyckes koper huis Zoutsloot NZ 1616 230 36r
BERENDS, ANTJE Anne Bernts koper Zoutsloot NZ 1616 230 36r
, verpachter grond Zoutsloot NZ 1616 230 36r
JANS, JAN Jan Janssen pottenbakker naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1616 230 36r
, N. N. naastligger ten zuiden Zoutsloot NZ 1616 230 36r
LOLLES, SAKE Saecke Lolles naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1616 230 36r
, N. N. naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1616 230 36r
FEDDES, SIPKE Sipcke Feddes verkoper Zoutsloot NZ 1616 230 36r
HESSELS, FOEKJE Foeck Hessels verkoper Zoutsloot NZ 1616 230 36r
GERBENS, MARIA Mary Gerbrandts , vrijster koper kamer Zoutsloot ZZ 1616 230 38r
JANS, BINNERT de kamer bewoond door Binnert Janssen naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1616 230 38r
, N. N. naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1616 230 38r
JAKOBS, GOOITSEN Goytien Jacobs naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1616 230 38r
, naastligger ten noorden Zoutsloot ZZ 1616 230 38r
WIETSES, IETJE Ied Wytses verkoper Zoutsloot ZZ 1616 230 38r
JAKOBS, JAN wijlen Jan Jacobs verkoper Zoutsloot ZZ 1616 230 38r
ADAMS, REIER Reyer Adams houtkoper koper 1/2 ledige, tot nu toe nooit verkochte, plaats ([voor de twee percelen in deze akte]) Zoutsloot NZ 1618 230 120r
KLASES, LIJSBET Lijsbeth Claesen koper Zoutsloot NZ 1618 230 120r
KLASES, FREERK Freerck Claesen houtkoper koper Zoutsloot NZ 1618 230 120r
WIEBES, ANTJE Antie Wybes koper Zoutsloot NZ 1618 230 120r
, 100-00-00 CG tot een geschenk toehaak Zoutsloot NZ 1618 230 120r
HENDRIKS, SAPE lege plaats en vijver van burgemeester Saeff Hendricx naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1618 230 120r
, naastligger ten zuiden Zoutsloot NZ 1618 230 120r
KLASES, SIPKE Sipcke Claesen koemelker naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1618 230 120r
, lijnbaan naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1618 230 120r
DUINEN, SJOERD MEINERTS Syoerd Meynerts van Duynen verkoper Zoutsloot NZ 1618 230 120r
VELDE, AALTJE Aeltgen van der Velde verkoper Zoutsloot NZ 1618 230 120r
HEERKES, KLAAS Claes Heerckes Pudeus aanhandelaar huis en hof Zoutsloot NZ 1622 230 292r
SIKKES, MARIA Mary Sickes aanhandelaar Zoutsloot NZ 1622 230 292r
TEEKES, TEEKE burgerhopman Taecke Taeckes , c.u. verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG]) Zoutsloot NZ 1622 230 292r
TEEKES, TEEKE burgerhopman Taecke Taeckes naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1622 230 292r
TJEERDS, RIENKJE Rinck Tiaardts naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1622 230 292r
HAANTJES, JAN Jan Haenties naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1622 230 292r
, naastligger ten zuiden Zoutsloot NZ 1622 230 292r
GIEKES, HERE Hero Gieckes naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1622 230 292r
, N. N. naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1622 230 292r
TEEKES, TEEKE burgerhopman Taecke Taeckes verwandelaar Zoutsloot NZ 1622 230 292r
TJEERDS, RIENKJE Rinck Tiaardts verwandelaar Zoutsloot NZ 1622 230 292r
DIRKS, GERRIT Gerryt Dircks koopman koper huis en plaats Zoutsloot ZZ 1623 230 338r
WIETSES, AATJE Atke Wytses naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1623 230 338r
HARMENS, JAN Jan Harmens naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1623 230 338r
JANS, FOKELTJE Foockel Jansen naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1623 230 338r
, naastligger ten noorden Zoutsloot ZZ 1623 230 338r
MICHIELS, LOUW Louw Michiels verkoper van 1/3 Zoutsloot ZZ 1623 230 338r
KEIMPES, KEIMPE Kempe Kempes verkoper van 1/3 Zoutsloot ZZ 1623 230 338r
PIETERS, MICHIEL wijlen Michiel Pyters verkoper van 1/3 Zoutsloot ZZ 1623 230 338r
KEIMPES, KEIMPE Kempe Kempes verkoper q.q. Zoutsloot ZZ 1623 230 338r
ALLERTS, ULBE Uulbe Allerts verkoper q.q. Zoutsloot ZZ 1623 230 338r
MICHIELS, PIETER Pieter Michiels verkoper van 1/3 Zoutsloot ZZ 1623 230 338r
PIETERS, JOCHEM Jochum Pieters aanhandelaar huis, hof met bogelbaen en schiefbaen, en loods Zoutsloot NZ 1623 230 365r
EESGES, ANTJE Antie Aesges aanhandelaar Zoutsloot NZ 1623 230 365r
TEEKES, TEEKE Taecke Taeckes verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG]) Zoutsloot NZ 1623 230 365r
TEEKES, TEEKE burgerhopman Taecke Taeckes protesteert vanwege een hypotheek Zoutsloot NZ 1623 230 365r
JANS, SIEMEN Simon Jansen naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1623 230 365r
, naastligger ten zuiden Zoutsloot NZ 1623 230 365r
GIEKES, HERE Heere Gieckes naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1623 230 365r
, N. N. naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1623 230 365r
HEERKES, KLAAS Claes Heerckes Pudeus verwandelaar Zoutsloot NZ 1623 230 365r
SIKKES, MARIA Mary Sickes verwandelaar Zoutsloot NZ 1623 230 365r
, N. N. koper provisioneel 1/4 huis en hof Zoutsloot NZ 1624 231 11r
FREERKS, SIETSE Sytze Freercks eiser en winnaar Zoutsloot NZ 1624 231 11r
JOCHEMS, JELLE Jelle Jochums bewoner en verliezer Zoutsloot NZ 1624 231 11r
, N. N. naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1624 231 11r
, N. N. naastligger ten zuiden Zoutsloot NZ 1624 231 11r
, N. N. naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1624 231 11r
, N. N. naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1624 231 11r
, N. N. verkoper Zoutsloot NZ 1624 231 11r
TJALLINGS, FOKKE Focke Tyallings aanhandelaar huis en plaats daarachter Zoutsloot NZ 1624 231 18v
FREERKS, AAFKE Aeff Freercks aanhandelaar Zoutsloot NZ 1624 231 18v
, N. N. naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1624 231 18v
, de proclamanten naastligger ten zuiden Zoutsloot NZ 1624 231 18v
JANS, MINNE Minne Jansen naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1624 231 18v
NIEUWMAN, THOMAS Tomas Nieuman naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1624 231 18v
JOHANNES, PIETER Pieter Johannes metselaar verwandelaar Zoutsloot NZ 1624 231 18v
PIETERS, EELKJE Eelck Pieters verwandelaar Zoutsloot NZ 1624 231 18v
EELKES, REINER Reiner Eelckes koper huis Zoutsloot NZ 1625 231 69r
, JANKE Janneke Embrichs koper Zoutsloot NZ 1625 231 69r
, FOPPE Foppe Goytyes naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1625 231 69r
, naastligger ten zuiden Zoutsloot NZ 1625 231 69r
NANNES, OEGE Oege Nannes naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1625 231 69r
LAMMERTS, Ludu Lamberts naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1625 231 69r
BERENDS, JAN Jan Beerns verkoper Zoutsloot NZ 1625 231 69r
HARMENS, HILTJE Hil Harmens verkoper Zoutsloot NZ 1625 231 69r
TJEERDS, ENNE Enne Tiaardts koper huis met plaats en loods daarachter Zoutsloot ZZ 1625 231 76r
PIETERS, PIETER Pieter Pieters naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1625 231 76r
PIETERS, PIETER Pieter Pieters naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1625 231 76r
, naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1625 231 76r
, naastligger ten noorden Zoutsloot ZZ 1625 231 76r
JANS, JAN het panwerk van Jan Jansen naastligger tegenover Zoutsloot ZZ 1625 231 76r
ALLERTS, JAN Jan Allerts verkoper Zoutsloot ZZ 1625 231 76r
TEUNIS, ANTJE Antie Toenis verkoper Zoutsloot ZZ 1625 231 76r
, N. N. koper provisioneel kamer, staande achter het huis hiervoor genoemd Zoutsloot 1625 231 86v
, naastligger ten oosten Zoutsloot 1625 231 86v
, N. N. naastligger ten zuiden Zoutsloot 1625 231 86v
PIETERS, PIETER de kamer van Pieter Pieters naastligger ten westen Zoutsloot 1625 231 86v
, N. N. naastligger ten noorden Zoutsloot 1625 231 86v
, N. N. verkoper Zoutsloot 1625 231 86v
, N. N. koper provisioneel kamer Zoutsloot ZZ 1626 231 154r
JANS, de kamer bewoond door Binnerts Jans naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1626 231 154r
, N. N. naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1626 231 154r
JAKOBS, GOOITSEN Goytyen Jacobs naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1626 231 154r
, naastligger ten noorden Zoutsloot ZZ 1626 231 154r
GERBENS, MARIA de gezamenlijke crediteuren van Mary Gerbens verkoper Zoutsloot ZZ 1626 231 154r
, N. N. koper finaal kamer Zoutsloot ZZ 1627 231 167v
JANS, BINNERT de kamer van Binnert Jans naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1627 231 167v
, N. N. naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1627 231 167v
JAKOBS, Grytyen Jacobs naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1627 231 167v
, naastligger ten noorden Zoutsloot ZZ 1627 231 167v
, N. N. verkoper Zoutsloot ZZ 1627 231 167v
RIJKS, EGBERT Egbert Rijcks koper kamer met loods Zoutsloot NZ 1627 232 1r
WIETSES, PIETJE Piet Wytses koper Zoutsloot NZ 1627 232 1r
, N. N. naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1627 232 1r
, naastligger ten zuiden Zoutsloot NZ 1627 232 1r
, N. N. naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1627 232 1r
WIERDS, ARJEN de hof van Adriaen Wierdts naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1627 232 1r
POPTA, ARJEN WIERDS de erfgenamen van wijlen Adriaen Wierdts Popta verkoper Zoutsloot NZ 1627 232 1r
POPTA, ANDRIES WIERDS Andries Wierdts Popta koper kamer met loods Zoutsloot NZ 1627 232 2r
PIETERS, JAN Jan Pieters Meut koper Zoutsloot NZ 1627 232 2r
, N. N. naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1627 232 2r
, naastligger ten zuiden Zoutsloot NZ 1627 232 2r
, N. N. naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1627 232 2r
WIERDS, ARJEN de hof van wijlen Adriaen Wierdts naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1627 232 2r
POPTA, ARJEN WIERDS de andere erfgenamen van wijlen Adriaen Wierdts Popta verkoper Zoutsloot NZ 1627 232 2r
SIPKES, SIEMEN Simon Sipkes koper huis met plaats en schuur daar achter ([voor de twee percelen in deze akte]) Zoutsloot NZ 1627 232 15r
HARTS, GRIETJE Griet Heerts koper Zoutsloot NZ 1627 232 15r
LOUWS, TJEERD Tiaard Lous secretaris verpachter grond Zoutsloot NZ 1627 232 15r
EESGES, ANTJE huis en hof van Antie Aesges naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1627 232 15r
, naastligger ten zuiden Zoutsloot NZ 1627 232 15r
, DIRK de weduwe van Dirck metselaar naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1627 232 15r
, naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1627 232 15r
GIEKES, HERE Here Gieckes verkoper Zoutsloot NZ 1627 232 15r
AGES, BAUKJE Bauck Agges verkoper Zoutsloot NZ 1627 232 15r
TEUNIS, JAN Jan Thoenis bakker koper kamer, loodsje en plaatsje aan elkaar staande, achter het huis van Tiede Meinerts, met de halve steeg Zoutsloot NZ 1628 232 59v
FOKKES, AUKJE Auckyen Fockes koper Zoutsloot NZ 1628 232 59v
TEUNIS, JAN Jan Thoenis bakker naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1628 232 59v
FOKKES, AUKJE Auckyen Fockes naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1628 232 59v
, N. N. naastligger ten zuiden Zoutsloot NZ 1628 232 59v
, N. N. naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1628 232 59v
ALLERTS, ULBE Ulbe Allerts naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1628 232 59v
TJEERDS, RIEMKJE Rieme Tiaardts verkoper Zoutsloot NZ 1628 232 59v
FREERKS, TRIJNTJE Trijntie Freercks koper huis met de loods, put, bak alsmede schuur daarachter, ten noorden strekkende tot aan de straat toe en Zoutsloot 1629 232 82r
PIETERS, KLAAS wijlen Claes Pieters koper zekere plaats recht achter de voors. schuur tot aan het Lijnbaanspad of Stadswal toe, waarvan het noordelijkste deel is verhuurd aan schoenlapper Haye Zoutsloot 1629 232 82r
, DIRK de weduwe van Dirck metselaar naastligger ten oosten Zoutsloot 1629 232 82r
, N. N. naastligger ten zuiden Zoutsloot 1629 232 82r
, LEENDERT Lenart gortmaker naastligger ten westen Zoutsloot 1629 232 82r
, N. N. naastligger ten noorden Zoutsloot 1629 232 82r
EILERTS, WIEGER Wyger Eylarts schipper verkoper Zoutsloot 1629 232 82r
LIEUWES, JAN Jan Lieuwes koper huis Zoutsloot NZ 1629 232 82v
JANS, LUTSKE Luitien Jans koper Zoutsloot NZ 1629 232 82v
FRANSES, ADAM Adam Frans koper Zoutsloot NZ 1629 232 82v
PIETERS, SIETSKE Syts Pieters koper Zoutsloot NZ 1629 232 82v
, een ledige plaats naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1629 232 82v
, N. N. naastligger ten zuiden Zoutsloot NZ 1629 232 82v
, de schoenmakersperken naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1629 232 82v
, N. N. naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1629 232 82v
JELLES, SIEBREN Sybren Jelles verkoper Zoutsloot NZ 1629 232 82v
, N. N. koper grondpacht van 0-14-00 CG Zoutsloot NZ 1630 232 116v
SIPKES, SIEMEN grondpacht uit het huis van Symon Sipckes eigenaar perceel Zoutsloot NZ 1630 232 116v
HARTS, GRIETJE Griet Heerts eigenaar perceel Zoutsloot NZ 1630 232 116v
AGES, AREND huis en hof van Aentie Aeges naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1630 232 116v
, N. N. naastligger ten zuiden Zoutsloot NZ 1630 232 116v
, DIRK Dirck metselaar naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1630 232 116v
, N. N. naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1630 232 116v
DIRKS, HILLEBRAND burgemeester Hilbrant Dircks verkoper van 1/2 Zoutsloot NZ 1630 232 116v
TJEERDS, Dyuecke Tyaardts verkoper van 1/2 Zoutsloot NZ 1630 232 116v
BUWALDA, JANKE Jancke Buwalda, voor haar kind verkoper van 1/2 Zoutsloot NZ 1630 232 116v
TJEERDS, LOUW wijlen Lou Tyaardts verkoper van 1/2 Zoutsloot NZ 1630 232 116v
LOUWS, TJEERD wijlen Tyaard Lous secretaris erflater Zoutsloot NZ 1630 232 116v
, N. N. koper provisioneel huis Zoutsloot 1630 232 130v
PIETERS, PIETER de erfgenamen van wijlen Pieter Pieters naastligger ten oosten Zoutsloot 1630 232 130v
, N. N. naastligger ten zuiden Zoutsloot 1630 232 130v
BAUKES, KORNELIS de schuur van Cornelis Bouckes naastligger ten westen Zoutsloot 1630 232 130v
, N. N. naastligger ten noorden Zoutsloot 1630 232 130v
TEEKES, TEUNIS Teunis Tackes , voor zich verkoper Zoutsloot 1630 232 130v
TEUNIS, GELSKE Gerls Teunis verkoper Zoutsloot 1630 232 130v
TEUNIS, DIRK Dirck Teunis verkoper Zoutsloot 1630 232 130v
NANNES, JAKOB Jacob Nannings koper huis Zoutsloot NZ 1631 233 6r
MARTENS, MAGDALENA Magdalena Martens koper Zoutsloot NZ 1631 233 6r
, verpachter grond Zoutsloot NZ 1631 233 6r
JANS, JAN Jan Jansen pottenbakker naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1631 233 6r
, N. N. naastligger ten zuiden Zoutsloot NZ 1631 233 6r
EELKES, REINER Reyner Eelckes naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1631 233 6r
, N. N. naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1631 233 6r
BERENDS, ANTJE Anna Beerns , mede voor zich verkoper Zoutsloot NZ 1631 233 6r
GOOITSENS, FOPKE Fopcke Goyckes , uitlandig verkoper Zoutsloot NZ 1631 233 6r
REENSTRA, ANNE Annius Reenstra secretaris Vijf Deelen Zeedijken koper door niaar huis, hof en loods Zoutsloot NZ 1631 233 15v
WIJNANDS, REIN Reyn Wijnerings schipper geniaarde koper Zoutsloot NZ 1631 233 15v
LAUTA, TEEKE TEEKES Taecke Taeckes Lauta verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG]) Zoutsloot NZ 1631 233 15v
, SIEMEN Symon naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1631 233 15v
, N. N. naastligger ten zuiden Zoutsloot NZ 1631 233 15v
, SIEMEN het huis van Symen Altelaets naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1631 233 15v
, N. N. naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1631 233 15v
KLASES, MARTEN Marten Clasen verkoper Zoutsloot NZ 1631 233 15v
FELTEN, ANTJE EESGES Antie Aesges Phelten, innocent verkoper Zoutsloot NZ 1631 233 15v
JOCHEMS, JANKE Jantien Jochums Wijns verkoper Zoutsloot NZ 1631 233 15v
, N. N. koper provisioneel huis met plaats erachter Zoutsloot NZ 1631 233 33v
, verpachter grond Zoutsloot NZ 1631 233 33v
ULBES, PIETER Pieter Ulbes naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1631 233 33v
, naastligger ten zuiden Zoutsloot NZ 1631 233 33v
, KLAAS het huis van Claes Taanmans naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1631 233 33v
, N. N. naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1631 233 33v
MODDERMAN, JAN JANS Jan Jans Modderman verkoper van 1/2 Zoutsloot NZ 1631 233 33v
JANS, GEESKE Gees Jans , voor haar kinderen verkoper van 1/2 Zoutsloot NZ 1631 233 33v
KLASES, wijlen Jurie Claesses verkoper van 1/2 Zoutsloot NZ 1631 233 33v
, N. N. koper huis, schuur, waarachter tuin of ledige plaats Zoutsloot ZZ 1632 233 76r
WIETSES, AATJE de kamers van Attie Wytzes naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1632 233 76r
, N. N. naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1632 233 76r
, N. N. naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1632 233 76r
, naastligger ten noorden Zoutsloot ZZ 1632 233 76r
WIETSES, FOLKJE Folcku Wytses verkoper Zoutsloot ZZ 1632 233 76r
DIRKS, GERRIT wijlen Gerrit Dircx houtkoper verkoper Zoutsloot ZZ 1632 233 76r
, N. N. koper provisioneel huis, schuur en tuin of ledige plaats erachter Zoutsloot ZZ 1633 233 83v
WIETSES, AATJE de kamers van Attie Wytses naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1633 233 83v
, N. N. naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1633 233 83v
, N. N. naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1633 233 83v
, naastligger ten noorden Zoutsloot ZZ 1633 233 83v
, N. N. verkoper Zoutsloot ZZ 1633 233 83v
ARJENS, PIETER Pieter Ariaens koper hof of tuin Zoutsloot 1633 233 117r
JANS, KLAASKE Claesie Jans koper Zoutsloot 1633 233 117r
, N. N. naastligger ten oosten Zoutsloot 1633 233 117r
, N. N. naastligger ten zuiden Zoutsloot 1633 233 117r
, N. N. naastligger ten westen Zoutsloot 1633 233 117r
, N. N. naastligger ten noorden Zoutsloot 1633 233 117r
DIRKS, WILLEM Willem Dirckx verkoper Zoutsloot 1633 233 117r
DIRKS, GERRIT Gerryt Dirckx verkoper Zoutsloot 1633 233 117r
ALBERTS, ULBE Uulbe Alberts mr. metselaar koper kamer Zoutsloot ZZ 1634 233 150r
JANS, MARIA Mary Jans koper Zoutsloot ZZ 1634 233 150r
, N. N. naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1634 233 150r
, N. N. naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1634 233 150r
ALBERTS, ULBE de koper Uulbe Alberts , c.u. naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1634 233 150r
JANS, MINNE Minne Jansen naastligger ten noorden Zoutsloot ZZ 1634 233 150r
DOEDES, HARMEN Harmen Doedes verkoper Zoutsloot ZZ 1634 233 150r
OENES, ANTJE Antke Oenes verkoper Zoutsloot ZZ 1634 233 150r
PIETERS, RINSE Rinse Pyters grootschipper koper huis, loods en ledige plaats Zoutsloot NZ 1635 233 163v
SJOERDS, DIEUWKE Dieuwer Sioerdts koper Zoutsloot NZ 1635 233 163v
PIETERS, SIEMEN Symen Pyters naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1635 233 163v
, naastligger ten zuiden Zoutsloot NZ 1635 233 163v
, naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1635 233 163v
PIETERS, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Pyters naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1635 233 163v
, N. N. naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1635 233 163v
PIETERS, DOEDE Doede Pyters verkoper Zoutsloot NZ 1635 233 163v
BOUWES, Bente Buwes verkoper Zoutsloot NZ 1635 233 163v
SEERPS, GATSE Gatse Seerps koper huis Zoutsloot NZ 1635 233 170v
POPPES, ANTJE Antie Poppes koper Zoutsloot NZ 1635 233 170v
, DIRK de erfgenamen van wijlen Dirck metselaar naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1635 233 170v
, N. N. naastligger ten zuiden Zoutsloot NZ 1635 233 170v
, LEENDERT de erfgenamen van wijlen Lenard gortmaker naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1635 233 170v
, N. N. naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1635 233 170v
FREERKS, TRIJNTJE de erfgenamen van wijlen Trijntie Freerckx verkoper Zoutsloot NZ 1635 233 170v
, PIETER Pyter Leonardts koper woning (twee kamers) Zoutsloot ZZ 1636 234 7v
, ULBE Ulbe metselaar naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1636 234 7v
, N. N. naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1636 234 7v
SIEMENS, JAN Jan Symens naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1636 234 7v
, N. N. naastligger ten noorden Zoutsloot ZZ 1636 234 7v
LUITJENS, JOUW Ju Luytiens verkoper Zoutsloot ZZ 1636 234 7v
THOMAS, JANKE Jantie Thomas verkoper Zoutsloot ZZ 1636 234 7v
JANS, JAN Jan Janssen pannenbakker koper hof met bomen en planten Zoutsloot ZZ 1637 234 31r
, 20.000 kleine en 10.000 grote pannen toehaak Zoutsloot ZZ 1637 234 31r
JANS, JAN de koper Jan Janssen naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1637 234 31r
ALBERTS, TEEKE de verkoper Taeke Albarts naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1637 234 31r
SEERPS, WIEBREN Wibrant Seerps naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1637 234 31r
, naastligger ten noorden Zoutsloot ZZ 1637 234 31r
ALBERTS, TEEKE Taeke Albarts verkoper Zoutsloot ZZ 1637 234 31r
STOFFELS, MAAIKE Majke Stoffels verkoper Zoutsloot ZZ 1637 234 31r
, N. N. koper huis en schuur Zoutsloot NZ 1638 234 51v
REEN, PIER ANNES de hof van Pier Annes Rheen naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1638 234 51v
, naastligger ten zuiden Zoutsloot NZ 1638 234 51v
KORNELIS, LEENDERT Lenart Cornelis naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1638 234 51v
, naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1638 234 51v
SIPKES, SIEMEN de curator over het weeskind van wijlen Simen Sipkes Altelaat, c.u. verkoper Zoutsloot NZ 1638 234 51v
, N. N. koper huis Zoutsloot NZ 1639 234 74v
NANNES, OEGE de erfgenamen van wijlen Oege Nannes naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1639 234 74v
, naastligger ten zuiden Zoutsloot NZ 1639 234 74v
, N. N. naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1639 234 74v
, N. N. naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1639 234 74v
LASES, LAAS oud burgemeester Laes Laeses verkoper q.q. Zoutsloot NZ 1639 234 74v
ROELOFS, JAN Jan Roeleffs verkoper Zoutsloot NZ 1639 234 74v
HENDRIKS, ROELOF wijlen Roeleff Hendrix erflater Zoutsloot NZ 1639 234 74v
BANGA, TJEERD Tierdt Banga verkoper q.q. Zoutsloot NZ 1639 234 74v
HENDRIKS, ROELOF Roeleff Hendrix verkoper Zoutsloot NZ 1639 234 74v
ROELOFS, HENDRIK wijlen Hendrick Roeleffs erflater Zoutsloot NZ 1639 234 74v
LOURENS, MAAIKE wijlen Maycke Lourens erflater Zoutsloot NZ 1639 234 74v
HENDRIKS, ROELOF wijlen Roeleff Hendrix erflater Zoutsloot NZ 1639 234 74v
PIETERS, SAAPKE Saep Pyters koper kamer Zoutsloot NZ 1641 234 141v
, SIETSE Sietse schroor naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1641 234 141v
, naastligger ten zuiden Zoutsloot NZ 1641 234 141v
GOOITSENS, TJALKE Tialcke Goytties naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1641 234 141v
, N. N. naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1641 234 141v
JANS, NANNE burgerhopman Nanne Jans verkoper Zoutsloot NZ 1641 234 141v
EVERTS, JAN oud burgemeester Jan Everts , c.u. koper huis, loods en een ledige plaats daarachter Zoutsloot NZ 1642 234 167r
GERRITS, ALEF burgerhopman Aleff Gerryts , c.u. koper Zoutsloot NZ 1642 234 167r
DIRKS, ARJEN het onlangs verkochte huis van de weduwe en de erfgenamen van wijlen Ariaen Dirx naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1642 234 167r
, naastligger ten zuiden Zoutsloot NZ 1642 234 167r
FOEKES, HERE Here Foukes naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1642 234 167r
LAMMERTS, Liduw Lambarts naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1642 234 167r
, naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1642 234 167r
EELKES, REINER Reyner Eelkes , c.u. keurmeester van het seildoek verkoper Zoutsloot NZ 1642 234 167r
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels , c.u. koper huis en schuur Zoutsloot NZ 1642 234 177r
, verpachter grond Zoutsloot NZ 1642 234 177r
JELLES, JAN de weduwe van Jan Jellis grootschipper huurder Zoutsloot NZ 1642 234 177r
REEN, PIER ANNES de zonen van Pier Annes Reen naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1642 234 177r
, naastligger ten zuiden Zoutsloot NZ 1642 234 177r
KORNELIS, LEENDERT Lenert Cornelis Crodebos naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1642 234 177r
, naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1642 234 177r
JANS, HANS Hans Jansen verkoper Zoutsloot NZ 1642 234 177r
KLASES, JAN Jan Claesen Leyener koper kamer Zoutsloot 1642 234 179v
HAANTJES, WELMOED Welmoed Haenties koper Zoutsloot 1642 234 179v
KLASES, JAN Jan Claesen Leyener naastligger ten oosten Zoutsloot 1642 234 179v
KLASES, JAN Jan Claesen Leyener naastligger ten zuiden Zoutsloot 1642 234 179v
, naastligger ten westen Zoutsloot 1642 234 179v
JELTES, PIETER de erfgenamen van wijlen Pyter Jelties naastligger ten noorden Zoutsloot 1642 234 179v
KEIMPES, ARJEN Arien Keympes verkoper Zoutsloot 1642 234 179v
KEIMPES, IETJE Itie Keympes verkoper Zoutsloot 1642 234 179v
ARJENS, DIRKJE Dirckie Ariens koper kamer Zoutsloot NZ 1643 235 51r
GERRITS, JAN wijlen Jan Gerrits koper Zoutsloot NZ 1643 235 51r
PIETERS, JELLE Jelle Piters naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1643 235 51r
, naastligger ten zuiden Zoutsloot NZ 1643 235 51r
JANS, JAN Jan Jansen naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1643 235 51r
JELTES, BAUKJE de hof van de weduwe Bauckien Jeltes naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1643 235 51r
HIELKES, JOUKE Jouke Hylckes verkoper q.q. Zoutsloot NZ 1643 235 51r
POPPES, MIENT Mient Poppes verkoper q.q. Zoutsloot NZ 1643 235 51r
, N. N. verkoper Zoutsloot NZ 1643 235 51r
JANS, NANNE Nanne Jans , c.u. mr. smid koper schuur en hof Zoutsloot ZZ 1643 235 60v
, N. N. huurder voor 12 jaren (p.j.) Zoutsloot ZZ 1643 235 60v
, ARJEN Adriaen Schameydt naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1643 235 60v
, N. N. naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1643 235 60v
FREERKS, KLAAS de ledige plaats van Claes Freercx houtkoper naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1643 235 60v
, naastligger ten noorden Zoutsloot ZZ 1643 235 60v
KORNELIS, TEUNTJE Teuntie Cornelis verkoper Zoutsloot ZZ 1643 235 60v
BONKE, KORNELIS SJOERDS wijlen burgemeester Cornelis Sioerdts Bonck verkoper Zoutsloot ZZ 1643 235 60v
PIETERS, JELLE Jelle Pieters , c.u. koopman koper dwarskamer met een loods erachter Zoutsloot NZ 1643 235 87v
, verpachter grond Zoutsloot NZ 1643 235 87v
JANS, JAN Jan Jansen naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1643 235 87v
, naastligger ten zuiden Zoutsloot NZ 1643 235 87v
PIETERS, JELLE Jelle Pieters , c.u. koopman naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1643 235 87v
, N. N. naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1643 235 87v
HARMENS, FENTJE Fenne Harmens verkoper Zoutsloot NZ 1643 235 87v
ALBERTS, JAKOB wijlen Jacob Alberts verkoper Zoutsloot NZ 1643 235 87v
TJEERDS, FRANS Frans Tieerdts koper huis Zoutsloot NZ 1644 235 152r
SIPKES, AAFKE Aeff Sipckes koper Zoutsloot NZ 1644 235 152r
, verpachter grond Zoutsloot NZ 1644 235 152r
ANNES, PIER de erfgenamen van wijlen Pier Annes naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1644 235 152r
, naastligger ten zuiden Zoutsloot NZ 1644 235 152r
CRODDENBOS, Croddebos naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1644 235 152r
, naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1644 235 152r
, de schuur van N. N. naastligger Zoutsloot NZ 1644 235 152r
BARTELDS, SJOERD Sioerdt Bartels verkoper Zoutsloot NZ 1644 235 152r
JOHANNES, RINSKE Reinsck Joannes verkoper Zoutsloot NZ 1644 235 152r
AUKES, EEDE Ede Auckes tuinker koper kamer met loods (koop ongedaan gemaakt?) Zoutsloot NZ 1644 235 154r
LOLKES, MOETSKE Moo Lolckes koper Zoutsloot NZ 1644 235 154r
PIETERS, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Pytters naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1644 235 154r
, naastligger ten zuiden Zoutsloot NZ 1644 235 154r
PIETERS, JELLE Jelle Pytters naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1644 235 154r
GERRITS, FOPPE de uitgang van de hof van Foppe Gerryts rentmeester naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1644 235 154r
GERRITS, FOPPE de hof van Foppe Gerryts rentmeester naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1644 235 154r
RIJKS, EGBERT Egbert Rijx verkoper Zoutsloot NZ 1644 235 154r
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pytters verkoper Zoutsloot NZ 1644 235 154r
AUKES, IEDE Ide Auckes , c.u. gardenier koper ledige plaats Zoutsloot NZ 1646 235 210v
ARJENS, Dircx Ariens naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1646 235 210v
FOEKES, TJALLING huis en schuur van Tialling Foeckes naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1646 235 210v
ARJENS, Dircx Ariens naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1646 235 210v
ARJENS, DIRK Dierck Ariens , c.u. verkoper Zoutsloot NZ 1646 235 210v
PIERS, JOUKE Joucke Piers koper kamer en loods Zoutsloot NZ 1648 236 13r
PIETERS, ANTJE Antie Pyters koper Zoutsloot NZ 1648 236 13r
, twee ducatons tot een verering toehaak Zoutsloot NZ 1648 236 13r
, N. N. naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1648 236 13r
, naastligger ten zuiden Zoutsloot NZ 1648 236 13r
, N. N. naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1648 236 13r
GERRITS, FOPPE de hof van Foppe Gerrits oud rentmeester naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1648 236 13r
RIJKS, EGBERT Egbert Rijcx , c.u. verkoper Zoutsloot NZ 1648 236 13r
JANS, JOHANNES Johannes Jansen koopman koper pan- en estrikwerk met twee ovens, twee kleimolens en gereedschappen Zoutsloot 1648 236 22r
JOHANNES, AART Aet Johannes koopman koper Zoutsloot 1648 236 22r
, N. N. naastligger ten oosten Zoutsloot 1648 236 22r
, N. N. naastligger ten zuiden Zoutsloot 1648 236 22r
WILLEMS, WILLEM Willem Willems pottenbakker naastligger ten westen Zoutsloot 1648 236 22r
, N. N. naastligger ten noorden Zoutsloot 1648 236 22r
REEN, ANNE Annius Rheen verkoper Zoutsloot 1648 236 22r
REEN, HARMEN Harmanus Rheen verkoper Zoutsloot 1648 236 22r
WIETSES, WOPKE Wopke Wytses koper estrik- of panwerk Zoutsloot ZZ 1648 236 29r
JANS, ANNE het huis van Anne Jans naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1648 236 29r
LOLKES, LIEUWE de plaats van Lieuwe Lolckes naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1648 236 29r
, naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1648 236 29r
, naastligger ten noorden Zoutsloot ZZ 1648 236 29r
JANS, NANNE Nanne Jansen smid verkoper Zoutsloot ZZ 1648 236 29r
PIETERS, IEKE Ieke Pyters , c.u. koper hof met bomen, planten en prieel Zoutsloot ZZ 1648 236 47v
PIETERS, JELLE Jelle Pyters naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1648 236 47v
, N. N. naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1648 236 47v
JANS, JAN Jan Jansen Slecht naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1648 236 47v
, naastligger ten noorden Zoutsloot ZZ 1648 236 47v
MEILSMA, PETRUS Petrus Meylsma verkoper Zoutsloot ZZ 1648 236 47v
FOPPES, SIETSE burgerhopman Sytse Foppes , c.soc. koper huis, loods en plaats Zoutsloot NZ 1649 236 85v
, verpachter grond Zoutsloot NZ 1649 236 85v
HARINGS, PIETJE Pytie Haringhs naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1649 236 85v
, N. N. naastligger ten zuiden Zoutsloot NZ 1649 236 85v
EVERTS, HENDRIK Hendrick Everts naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1649 236 85v
, N. N. naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1649 236 85v
RINSES, SJOERD Sioerd Rinses , c.soc. verkoper Zoutsloot NZ 1649 236 85v
DOUWES, HARING Haringh Douwes , c.u. koper huis met loods/plaats Zoutsloot NZ 1651 236 153v
, verpachter grond Zoutsloot NZ 1651 236 153v
ANNES, PIER de erfgenamen van wijlen Pier Annes naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1651 236 153v
, naastligger ten zuiden Zoutsloot NZ 1651 236 153v
CRODDENBOS, LEENDERT Lenert Croddebos naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1651 236 153v
ANNES, PIER de erfgenamen van wijlen Pier Annes naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1651 236 153v
SIPKES, AAFKE Aefke Sipkes verkoper Zoutsloot NZ 1651 236 153v
TJEERDS, FRANS wijlen burgemeester Frans Tieerds verkoper Zoutsloot NZ 1651 236 153v
, N. N. koper provisioneel huis Zoutsloot ZZ 1652 236 197r1
, N. N. naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1652 236 197r1
, N. N. naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1652 236 197r1
, N. N. naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1652 236 197r1
, N. N. naastligger ten noorden Zoutsloot ZZ 1652 236 197r1
ALBERTS, ULBE Ulbe Alberts metselaar verkoper Zoutsloot ZZ 1652 236 197r1
GROEN, ALBERT SIEBES Albert Sybes Groen koper huis Zoutsloot NZ 1655 237 28v
ARJENS, ARJAANTJE Aeriaentie Ariens koper Zoutsloot NZ 1655 237 28v
TJERKS, SIPKE Sipcke Tiercx naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1655 237 28v
, naastligger ten zuiden Zoutsloot NZ 1655 237 28v
, de erfgenamen van wijlen Hillemoei naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1655 237 28v
, N. N. naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1655 237 28v
KLASES, HERE Here Claessen verkoper Zoutsloot NZ 1655 237 28v
KLASES, BERBER Berber Claesses verkoper Zoutsloot NZ 1655 237 28v
PIERS, JOUKE Joucke Piers koper door niaar 1/2 kamer Zoutsloot NZ 1655 237 33r
EVERTS, HENDRIK Hendrick Everts geniaarde koper Zoutsloot NZ 1655 237 33r
LOLKES, JAN Jan Lolckes , c.soc. naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1655 237 33r
, N. N. naastligger ten zuiden Zoutsloot NZ 1655 237 33r
PIERS, JOUKE Joucke Piers naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1655 237 33r
, N. N. naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1655 237 33r
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pytters verkoper Zoutsloot NZ 1655 237 33r
, WILLEM Willem brouwer verkoper Zoutsloot NZ 1655 237 33r
REINERS, JAN Jan Reyners , c.u. mr. zeilmaker koper kamer Zoutsloot ZZ 1656 237 78r
, naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1656 237 78r
REINERS, JAN de kopers Jan Reyners , c.u. mr. zeilmaker naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1656 237 78r
JANS, JAKOB Jacob Jansen Star grootschipper naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1656 237 78r
, naastligger ten noorden Zoutsloot ZZ 1656 237 78r
GERRITS, GERRIT Gerryt Gerryts verkoper Zoutsloot ZZ 1656 237 78r
ARJENS, KORNELIS Cornelis Arians koper hof, plaatsje, zomerhuis of huis Zoutsloot ZZ 1657 237 126r
, N. N. naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1657 237 126r
, naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1657 237 126r
FREERKS, KLAAS Claes Freerx naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1657 237 126r
, naastligger ten noorden Zoutsloot ZZ 1657 237 126r
TJERKS, SIETSE Sytse Tierckx verkoper Zoutsloot ZZ 1657 237 126r
WIEBRENS, GRIETJE Griettie Wybrants verkoper Zoutsloot ZZ 1657 237 126r
DOUWES, BARTELD Bartle Douwes koper schoenmakersperk Zoutsloot NZ 1658 237 165r
FOPPES, ARENDJE Arintie Foppes koper Zoutsloot NZ 1658 237 165r
GERBENS, KORNELIS Cornelis Gerbens , c.u. verkoper Zoutsloot NZ 1658 237 165r
, N. N. koper provisioneel 5/16 huis alwaer de Witte Duyff uithanght Zoutsloot de Witte Duif 1659 237 241v
, N. N. naastligger ten oosten Zoutsloot 1659 237 241v
, N. N. naastligger ten zuiden Zoutsloot 1659 237 241v
, N. N. naastligger ten westen Zoutsloot 1659 237 241v
, N. N. naastligger ten noorden Zoutsloot 1659 237 241v
JURJENS, JAKOB Jacob Jurriens verkoper q.q. Zoutsloot 1659 237 241v
SIEBRENS, SIEBREN Sibren Sibrens verkoper Zoutsloot 1659 237 241v
JANS, SIEBREN wijlen Sibren Jansen verkoper Zoutsloot 1659 237 241v
, N. N. koper provisioneel grondpacht van 0-14-00 CG Zoutsloot NZ 1657 237 255v
SIPKES, SIEMEN grondpacht uit het huis van Symen Sipkes Altelaet eigenaar perceel Zoutsloot NZ 1657 237 255v
VOGELSANG, THEODORUS dr. Theodorus Fogelsangh secretaris van Franekeradeel verkoper q.q. Zoutsloot NZ 1657 237 255v
HEEMSTRA, JOHANNES Johannis Heemstra verkoper Zoutsloot NZ 1657 237 255v
HEEMSTRA, ANDRIES wijlen dr. Andreas Heemstra secretaris van Harlingen verkoper Zoutsloot NZ 1657 237 255v
DOMA, WIETSKE wijlen dr. Wytske Doma verkoper Zoutsloot NZ 1657 237 255v
, N. N. koper provisioneel huis genaempt Te Middach Zoutsloot NZ te Middach 1657 237 257v
, naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1657 237 257v
, naastligger ten zuiden Zoutsloot NZ 1657 237 257v
, naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1657 237 257v
, naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1657 237 257v
, verkoper Zoutsloot NZ 1657 237 257v
, N. N. koper provisioneel huis met koestal en hof Zoutsloot NZ 1657 237 259v
PIERS, PIER Pier Piersen pottenbakker naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1657 237 259v
, naastligger ten zuiden Zoutsloot NZ 1657 237 259v
GROEN, ALBERT SIEBES Albert Sybes Groen naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1657 237 259v
, naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1657 237 259v
, verkoper q.q. Zoutsloot NZ 1657 237 259v
, verkoper q.q. Zoutsloot NZ 1657 237 259v
SIPKES, GRIETJE wijlen Grietie Sipckes verkoper Zoutsloot NZ 1657 237 259v
TJERKS, SIPPE wijlen Sippe Tiercx koemelker verkoper Zoutsloot NZ 1657 237 259v
, N. N. koper provisioneel 1/4 huis Zoutsloot 1655 237 266v
, wijlen Hillemoey bewoner Zoutsloot 1655 237 266v
, N. N. naastligger ten oosten Zoutsloot 1655 237 266v
, N. N. naastligger ten zuiden Zoutsloot 1655 237 266v
, N. N. naastligger ten westen Zoutsloot 1655 237 266v
, N. N. naastligger ten noorden Zoutsloot 1655 237 266v
, N. N. verkoper Zoutsloot <