Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

Spring naar: Aa  Ae  Ai  Ao  Au  Ay  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
CHRISTIAANS, Leentie Christiaens van der A koper huis met steeg en een ledige plaats Schritsen 21 1633 233 118v
AKEN, MELCHERT PIETERS Melchior Pyters van Aacken koper huis met steeg en plaats Achterstraat 1611 229 24r
LUITJENS, IEME de erfgenamen van wijlen Emo Luytjens Aaldricks rector van de Latijnse school naastligger ten westen Rozengracht 23 1688 242 258r
TEUNIS, JAN Jan Thonis Aalman, c.u. bewoner Vijverstraat 18 1633 233 90v
AARDENBURG, Aardenberg naastligger ten noorden Schritsen 23 1803 266 289r
AARDENBURG, C. vroedsman C. Aardenburg, i.c. naastligger ten westen Rozengracht 17 1768 257 43r
AARDENBURG, C. oud burgemeester C. Aardenburg naastligger ten oosten Hofstraat 4 1786 262 96v
AARDENBURG, C. oud burgemeester C. Aardenburg naastligger ten zuiden Hofstraat 4 1786 262 96v
AARDENBURG, C. oud burgemeester C. Aardenburg naastligger ten westen Hofstraat 4 1786 262 96v
AARDENBURG, C. C. Aardenburg naastligger ten westen Hofstraat 20 1764 256 81r
AARDENBURG, C. oud burgemeester C. Aardenburg, c.u. naastligger ten oosten Rozengracht 5 1778 259 146v
AARDENBURG, C. C. Aardenburg naastligger ten oosten Lanen 30 1782 260 267r
AARDENBURG, KORNELIS oud burgemeester Cornelis Aardenburg koper huis Hofstraat 22 1782 260 251r
AARDENBURG, KORNELIS oud burgemeester Cornelis Aardenburg naastligger ten westen Hofstraat 22 1782 260 251r
AARDENBURG, KORNELIS Cornelis Aardenburg, lid van de gemeente koper hof Hofstraat ZZ 1764 256 80r
AARDENBURG, KORNELIS Cornelis Aardenburg naastligger ten zuiden Hofstraat ZZ 1764 256 80r
AARDENBURG, KORNELIS Cornelis Aardenburg naastligger ten westen Hofstraat ZZ 1764 256 80r
AARDENBURG, KORNELIS Cornelis Aardenburg naastligger ten noorden Hofstraat ZZ 1764 256 80r
AARDENBURG, KORNELIS vroedsman Cornelis Aardenburg, c.s. koopman koper door niaar woning Hofstraat 20 1764 256 81r
AARDENBURG, KORNELIS oud burgemeester Cornelis Aardenburg verkoper q.q. Rozengracht 7 1785 261 263r
AARDENBURG, KORNELIS Cornelis Aardenburg, lid van de gemeente koper huis Rozenstraat 1 Almenum 1764 256 81v
AARDENBURG, KORNELIS Cornelis Aardenburg naastligger ten zuiden Rozenstraat 1 1764 256 81v
AARDENBURG, KORNELIS vroedsman Cornelis Aardenburg koopman koper lege grond Hofstraat 16 1765 256 124r
AARDENBURG, KORNELIS Cornelis Aardenburg naastligger ten zuiden Hofstraat 16 1765 256 124r
AARDENBURG, KORNELIS Cornelis Aardenburg naastligger ten westen Hofstraat 16 1765 256 124r
AARDENBURG, KORNELIS Cornelis Aardenburg verkoper q.q. Rozengracht 5 1778 259 146v
AARDENBURG, KORNELIS vroedsman Cornelis Aardenburg koopman koper Rozengracht 15 1763 255 210v
AARDENBURG, KORNELIS gezworen gemeensman Cornelis Aardenburg verkoper Heiligeweg 66 1786 262 52r
AARDENBURG, KORNELIS gezworen gemeensman Cornelis Aardenburg verkoper Lanen 32 1786 262 52r
AARDENBURG, KORNELIS oud burgemeester Cornelis Aardenburg naastligger ten westen Hofstraat 22 1786 262 54r
AARDENBURG, KORNELIS oud burgemeester Cornelis Aardenburg verkoper Hofstraat 22 1786 262 54r
AARDENBURG, KORNELIS oud burgemeester Cornelis Aardenburg verkoper q.q. Voorstraat 45 1780 259 276r
AARDENBURG, HISKE Hiske Aardenburg verkoper Heiligeweg 66 1787 262 180r
AARDENBURG, IDSKE Itske Aardenburg koper huis Heiligeweg 66 1786 262 52r
AARDENBURG, IDSKE Itske Aardenburg koper 1/2 huis Lanen 32 1786 262 52r
AARDENBURG, IDSKE Itske Aardenburg eigenaar van 1/2 Lanen 32 1786 262 52r
AARDENBURG, S. S. Aardenburg naastligger ten noorden Rozengracht 5 1778 259 146v
AARDENBURG, SJOERD Sioerd Aardenburg ingenieur in dienst van de Staat verkoper Rozengracht 7 1785 261 263r
AARDENBURG, SJOERD PIETERS Sioerd Pytters Aardenburg, c.u. mr. molenaar geniaarde koper Noorderhaven 24 1741 250 148v
AARDENBURG, SJOERD PIETERS Sjoerd Pieters Aardenburg winkelier koper Heiligeweg 66 1756 253 253r
KORNELIS, KORNELIS Cornelis Cornelis Aarnts naastligger ten westen Liemendijk NZ 1654 236 269v
AARSEN, ANTJE Anna van Aarsen verkoper Anjelierstraat 39 1809 268 266r
AARSEN, ANTJE Anna van Aarsen verkoper Anjelierstraat 41 1809 268 266r
AARSEN, ANTJE Anna van Aarsen verkoper Achterstraat NZ 1795 264 278r
AARSEN, ANTJE Anna van Aarsen verkoper Grote Kerkstraat 31west 1809 268 271r
AARSEN, GEERTRUIDA Geertruida van Aarsen, voor haar kinderen verkoper Zoutsloot 1 1779 259 305v
AARSEN, GEERTRUIDA Geertruida van Aarsen, voor haar kinderen verkoper Zoutsloot NZ 1779 259 305v
AARSEN, MAGNUS vroedsman Magnus van Aarsen verkoper van 1/3 van 1/4 (=1/12) Hondenstraat 9 1759 254 210v
AARSEN, MAGNUS vroedsman Magnus van Aarsen verkoper van 1/4 Hondenstraat 9 1759 254 210v
AARSEN, MAGNUS vroedsman Magnus van Aarsen verkoper Grote Bredeplaats 14 1759 254 212r
AARSEN, MAGNUS wijlen vroedsman Magnus van Aarsen verkoper Schritsen 55 1786 262 147r
AARSEN, MAGNUS vroedsman Magnus van Aarsen geniaarde koper Franekereind 1 1761 255 86v
AARSEN, MAGNUS de weduwe van Magnus van Aarsen naastligger ten oosten Schritsen 53 1781 260 129r
, ANTJE de verkoper Anna van Aasen naastligger ten westen Achterstraat NZ 1795 264 278r
, SIEMEN Symon Abagae gedaagde Voorstraat ZZ 1667 239 121ar
ABBEMA, ANTJE RINTJES Antie Rinties Abbema verwandelaar van 1/3 Noorderhaven 111 1693 243 57v
ABBEMA, SIPKE Sipcke Abbema koper kamer onbekend 1601 228 250v
, SIPKE Sipcke Abbesma verkoper onbekend 1601 228 255r
ABEL, D. D. Abel huurder (p.w.) Fabrieksstraat 34 1800 265 255v
, SIEBREN Sibrandus Abeli verpachter grond Klaverbladstraat 5 1618 230 124v
, SIEBREN Sybrandus Abeli verpachter grond Klaverbladstraat 19 1612 229 102r
, CATHARINA Catharina Aberkromme koper Schritsen 35 1724 246 192r
, CATHARINA Catharina Aberkromme koper Schritsen 35 1723 246 184v
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschz, en haar kinderen verkoper Rozengracht 26 1781 260 57v
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschz, mede voor haar kinderen verkoper Rinnertspijp 1 1781 260 106r
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschz, en haar kinderen verkoper ([volgens DTB: Abitzch]) Wasbleek 13 1781 260 57v
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschz verkoper Wasbleekstraat WZ 1781 260 57v
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschz, mede voor haar kinderen verkoper Voorstraat 11oost 1781 260 109v
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschz verkoper Wasbleekstraat WZ 1781 260 57v
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschz, mede voor haar kinderen verkoper Noorderhaven 54 1781 260 109v
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschz verkoper Wasbleekstraat WZ 1781 260 57v
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschz, mede voor haar kinderen verkoper Voorstraat 11west 1781 260 109v
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschz verkoper Grote Ossenmarkt 1a 1782 260 227v
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschz verkoper Lanen 50 1782 260 229r
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschz, mede voor haar kinderen verkoper Nieuweburen 11 1781 260 97v
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschz, mede voor haar kinderen verkoper Zuiderstraat 1781 260 99r
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschz, mede voor haar kinderen verkoper Noorderhaven 36 1781 260 100v
ABBEMA, HIELKE Hylke Abma, thans uitlandig verkoper van 1/16 Voorstraat 3 1810 269 112v
ABBEMA, JOCHEM Jochem Abma verkoper van 1/16 Voorstraat 3 1810 269 112v
, JAN Jan Adam Abraham trekveerschipper verkoper Scheerstraat 9 1803 266 203r
, JOHANNES Johan Adam Abraham oud beurtschipper verkoper Lanen 85oost 1785 262 7v
, JOHANNES Johan Adam Abrahams oud schipper koper huis Scheerstraat 9 1786 262 56r
ADAMS, JOHANNES Johannes Adams Abrahams naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 6 1794 264 200v
ACCAMA, JOHANNES Johannes Acama apotheker verkoper van 1/2 Rozengracht 12 1754 253 173r
ACCAMA, JOHANNES Johannes Acama apotheker koper kamer Brouwersstraat 12zuid_achter 1742 250 226v
ACCAMA, JOHANNES Johannes Acama apotheker koper huis Brouwersstraat 12zuid 1743 250 300r
ACCAMA, JOHANNES Johannes Acama, c.u. naastligger ten westen Brouwersstraat 12zuid 1743 250 300r
ACCAMA, JOHANNES Johannes Acama apotheker verkoper Brouwersstraat 12zuid 1754 253 158r
ACCAMA, JOHANNES Johannes Acama naastligger ten noorden Brouwersstraat 14 1749 251 279r
ACCAMA, JOHANNES Johannes Acama apotheker verkoper van 1/2 Rozengracht 10 1755 253 216r
ACCAMA, JOHANNES Johannes Acama naastligger ten noorden Brouwersstraat 14 1749 252 17v
ACRONIUS, WESSEL wijlen ds. Wesselus Accronius predikant erflater Kerkpoortstraat 55achter 1657 237 259r
, PIETER Pieter van Acht koper provisioneel huis Lanen 11 1600 228 190r
, PIETER Pieter van Acht koper q.q. Lanen 11 1600 228 190r
, PIETER wijlen Pieter van Acht verkoper Lanen NZ 1605 228 444r
, PIETER Pieter van Acht verkoper q.q. Voorstraat 73 1599 228 185v
PIETERS, PIETER Pyeter Pyeters van Acht bruidegom 1598 228 130r
ACHTEN, PIETER Pieter van Achten koper Hoogstraat 2 1616 230 30r
ACHTEN, PIETER Pieter van Achten verkoper Hoogstraat 2 1616 230 30r
ACHTEN, PIETER PIETERS Pieter Pieters van Achten verkoper Lanen 13 1618 230 128r
, MEINERT Meynardus Ackenbold verkoper Noorderhaven 104 1695 243 134r
AKKER, de hof van dr. Acker naastligger ten zuiden Zoutsloot 22 1694 243 91v
AKKER, de dochters van notaris Acker huurder voorste kamer (p.j.) Grote Ossenmarkt 17 1717 245 296r
AKKER, de zoutkeet van gemeensman Acker naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1zuid 1678 241 14r
AKKER, ALBERT de hof van Albert Acker naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1676 240 238v
AKKER, ALBERT de hof van Albert Acker koopman naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1672 240 91v
AKKER, ALBERT Albert Acker koopman koper provisioneel twee kamers onder een dak Noordergrachtswal 1679 241 11ra
AKKER, ALBERT de crediteuren van Albert Acker verkoper Noorderhaven 106 1687 242 169v
AKKER, ALBERT de crediteuren van Albert Acker verkoper Sint Jacobstraat 10zuid 1687 242 171r
AKKER, ALBERT de crediteuren van Albert Acker verkoper Hoogstraat 15 1687 242 176v
AKKER, ALBERT JANS Albert Jans Acker, c.u. koper 1/3 huis Noorderhaven 80 1667 239 18va
AKKER, ALBERT JANS burgerhopman Albert Jansen Acker naastligger ten westen Noorderhaven 82 1684 242 54r
AKKER, ALBERT JANS de crediteuren van Albert Jansen Acker verkoper van 1/2 Noorderhaven 72 1687 242 207r
AKKER, ALBERT JANS Albert Jansen Acker, c.u. koper hof met een vrije in- en uitgang op het noorden op Rapenburg Rapenburg 1668 239 170r
AKKER, ALBERT JANS burgerhopman Albert Jansen Acker koper Sint Jacobstraat 10zuid 1685 242 6va
AKKER, ALBERT JANS Albert Jansen Acker koper pakhuis met wal Noorderhaven 106 1681 241 122v
AKKER, ALBERT JANS Hopman Albert Jansen Acker koper provisioneel huis Hoogstraat 15 1683 241 68va
AKKER, ALBERT JANS burgerhopman Albert Jansen Acker koper huis met kelder die lang als scholkelder is gebruikt Noorderhaven 72 1685 242 82r
AKKER, ALBERT JANS burgerhopman Albert Jansen Acker naastligger ten noorden Voorstraat 35 1685 242 85v
AKKER, Albertie Acker koopman naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1679 241 49v
AKKER, KLAAS Claas Acker mr. chirurgijn koper 1/6 van 2 kamers Droogstraat 21 1688 242 255r
AKKER, KLAAS Claas Acker mr. chirurgijn geniaarde koper Noorderhaven 42 1688 242 256v
AKKER, KLAAS Claes Acker koper 1/4 grondpacht van 62-00-00 GG ten zuidoosten van Harlingen 1688 242 243r
AKKER, KLAAS de tuin van dr. Claes Acker naastligger ten zuiden Zoutsloot 24 1694 243 78r
AKKER, KLAAS de tuin van dr. Claes Acker naastligger ten zuiden Zoutsloot 24 1696 243 221r
AKKER, DIEUWKE GERRITS Dieuke Gerrits Acker verkoper Nieuwstraat 30 1738 249 335v
AKKER, ELBERT Elbert Acker koopman bewoner Noorderhaven 80 1687 242 176r
AKKER, ELBERT de crediteuren van Elbert Acker verkoper Noorderhaven 80 1687 242 176r
AKKER, EILERT de crediteuren van Eldert Acker verkoper Rapenburg 22 1687 242 177r
AKKER, FOKELTJE Fokeltie Acker geniaarde koper Drie Roemersteeg 5 1727 247 56v
AKKER, GERARDUS Gerardus Acker koper kamer Rapenburg 12 1687 242 202v
AKKER, GERARDUS Gerardus Acker notaris koper huis Kerkpad 1 1687 242 204r
AKKER, GERARDUS Gerardus Acker notaris koper grondpacht van 1-06-00 CG Franekereind de Oliemolen 1691 242 370v
AKKER, GERARDUS Gerardus Acker notaris verkoper Kerkpad 1 1691 242 341v
AKKER, GERARDUS Gerardus Acker, c.u. verkoper Lanen 38 1692 242 379v
AKKER, GERARDUS Gerhardus Acker, c.u. notaris koper huis Noorderhaven 77 1696 243 258r
AKKER, GERARDUS plaats en scheidsmuur van Gerhardus Acker notaris naastligger ten noorden Schritsen 29 1689 242 264v
AKKER, GERARDUS Gerhardus Acker notaris koper huis Lanen 38 1684 242 42r
AKKER, GERARDUS Gerhardus Acker notaris koper hof met vruchtbomen en afdak Rozengracht 7oost 1696 243 237v
AKKER, GERARDUS Gerhardus Acker notaris verkoper Hoogstraat 15 1683 241 68va
AKKER, GERARDUS Gerhardus Acker notaris koper huis en tuin Schritsen 33 1688 242 255v
AKKER, GERARDUS Gerhardus Acker notaris koper huis en tuin Lanen 40 1688 242 255v
AKKER, GERARDUS Gerhardus Acker notaris verkoper Hoogstraat 15achter 1683 241 69va
AKKER, GERARDUS Gerhardus Acker notaris geniaarde koper Romastraat 6 1693 243 45v
AKKER, GERRIT de weduwe van Gerrit Acker voormalig eigenaarse Nieuwstraat 30 1738 249 18va
AKKER, GERRIT de weduwe van Gerrit Acker voormalig eigenaarse Nieuwstraat 30 1738 249 19ra
AKKER, GERRIT Gerrit Acker naastligger ten noorden Nieuwstraat 32 1725 246 218r
AKKER, JANKE de erfgenamen van wijlen Janneke Acker naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 4 1735 249 138v
AKKER, JANKE ALBERTS de uitgang van het huis van Janneke Alberts Acker naastligger ten oosten Voorstraat 30achter 1730 247 312v
AKKER, JELMER EGBERTS medehuurder Jelmer Egberts Acker verkoper Voorstraat 62 1785 262 14r
AKKER, JELMER EGBERTS Jelmer Egberts Acker winkelier koper 1/4 huis Voorstraat 62 1776 259 12v
AKKER, JOHANNES dr. Joannes Acker verkoper van 1/2 Lammert Warndersteeg 3 1687 242 160v
AKKER, JOHANNES Joannes Acker medicinae doctor koper Lammert Warndersteeg 3 1685 242 93r
AKKER, NEELTJE Neeltie Acker, minderjarig verkoper Rozengracht 7oost 1708 245 70v
AKKER, NICOLAAS dr. Nicolaus Acker medicinae doctor koper pan- en estrikwerk Zeilmakersstraat 2 1696 243 242r
AKKER, NICOLAAS dr. Nicolaus Acker naastligger ten zuiden Lanen 50 1694 243 118r
AKKER, NICOLAAS de tuin van dr. Nicolaus Acker naastligger ten zuiden Zoutsloot 24 1699 244 17r
AKKER, SASKE ALBERTS Saske Alberts Acker verkoper Noordijs 5 1691 242 23ra
AKKER, TRIJNTJE GERRITS Trijntje Gerryts Acker verkoper Zuiderhaven 36west 1765 256 101v
AKKER, TRIJNTJE GERRITS Trijntje Gerryts Acker koper Zuiderhaven 36west 1756 254 9v
AKKER, dr. Vobiscus Acker, minderjarig verkoper Rozengracht 7oost 1708 245 70v
AKKER, WOPKE JANS de zoutkeet van de gemeensman Wopcke Jans Acker naastligger ten westen Kromme Elleboogsteeg 1 1667 239 65v
AKKER, WOPKE JANS de zoutkeet van de gemeensman Wopcke Jans Acker naastligger ten noorden Kromme Elleboogsteeg 1 1667 239 65v
AKKER, WOPKE JANS Wopcke Jansen Acker, c.u. koper hof met prieel, bomen en planten Franekerpoort (gebied) 1661 238 106r
AKKER, WOPKE JANS Wopcke Jansen Acker, c.u. koper huis met een achterhuis en een plaatske er tussenin Grote Bredeplaats 24 1661 238 106v
AKKER, WOPKE JANS gezworen gemeensman Wopcke Jansen Acker koper kamer met een loods erachter Weverstraat 1667 239 89r
AKKER, WOPKE als bewoner oud gemeensman Wopke Acker naastligger ten noorden Brouwersstraat 14 1682 241 62va
AKKER, WOPKE gemeensman Wopke Acker naastligger ten noorden Hondenstraat 9 1677 240 262r
AKKER, WOPKE de keet eerder van gemeensman Wopke Acker naastligger ten westen Kromme Elleboogsteeg 1 1689 242 275v
AKKER, WOPKE de keet eerder van gemeensman Wopke Acker naastligger ten noorden Kromme Elleboogsteeg 1 1689 242 275v
AKKER, WOPKE de keet van Wopke Acker naastligger ten westen Weverstraat 1681 241 149r
AKKER, WOPKE gemeensman Wopke Acker verkoper Weverstraat 1681 241 149r
AKKER, WOPKE vroedsman Wopke Acker naastligger ten oosten Hofstraat 12 1674 240 160r
AKKER, WOPKE JANS gemeensman Wopke Jansen Acker verkoper Grote Bredeplaats 24 1681 241 134r
AKKER, WOPKE JANS gezworen gemeensman Wopke Jansen Acker, c.u. koper hof met bomen en planten en een nieuw gebouwd zomerhuis Hofstraat 12a 1669 239 183r
AKKER, WOPKE JANS het huis van de gemeensman Wopke Jansen Acker naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 22 1677 240 260r
AKKER, WOPKE JANS wijlen Wopke Jansen Acker verkoper Lammert Warndersteeg 3 1685 242 93r
AKKER, WOPKE JANS gezworen gemeensman Wopke Jansen Acker verkoper Hofstraat 12a 1676 240 247v
AKKER, IEFKE Yefke Acker koper huis Noorderhaven 87 1737 249 207v
AKKER, IEFKE Yefke Acker verkoper Noorderhaven 87 1747 251 168r
AKKER, IEFKE Yffke Acker verkoper Noorderhaven 85 1747 251 170r
AKKER, IEFKE Yfke Acker, minderjarig verkoper Rozengracht 7oost 1708 245 70v
AKKERSLOOT, ANTJE Antie Ackersloot verkoper Heiligeweg 60 1640 234 117v
AKKERSLOOT, ANTJE Antie Ackersloot verkoper Heiligeweg 58 1640 234 117v
AKKERSLOOT, ANTJE Antie Ackersloot verkoper Vijverstraat 7 1640 234 117v
AKKERSLOOT, ANTJE Antie Ackersloot verkoper Vijverstraat 9 1640 234 117v
AKKERSLOOT, ANTJE PIETERS de kinderen van wijlen Antie Pieters Ackersloot verkoper Heiligeweg 60 1679 241 60r
AKKERSLOOT, ARJEN Ariaen Ackersloot verkoper Heiligeweg 60 1640 234 117v
AKKERSLOOT, ARJEN Ariaen Ackersloot verkoper Heiligeweg 58 1640 234 117v
AKKERSLOOT, ARJEN Ariaen Ackersloot verkoper Vijverstraat 7 1640 234 117v
AKKERSLOOT, ARJEN Ariaen Ackersloot verkoper Vijverstraat 9 1640 234 117v
AKKERSLOOT, ARJAANTJE Ariaentje Ackersloot verkoper Heiligeweg 60 1640 234 117v
AKKERSLOOT, ARJAANTJE Ariaentje Ackersloot verkoper Heiligeweg 58 1640 234 117v
AKKERSLOOT, ARJAANTJE Ariaentje Ackersloot verkoper Vijverstraat 7 1640 234 117v
AKKERSLOOT, ARJAANTJE Ariaentje Ackersloot verkoper Vijverstraat 9 1640 234 117v
AKKERSLOOT, KORNELIS Cornelis Ackersloot verkoper Heiligeweg 60 1640 234 117v
AKKERSLOOT, KORNELIS Cornelis Ackersloot verkoper Heiligeweg 58 1640 234 117v
AKKERSLOOT, KORNELIS Cornelis Ackersloot verkoper Vijverstraat 7 1640 234 117v
AKKERSLOOT, KORNELIS Cornelis Ackersloot verkoper Vijverstraat 9 1640 234 117v
AKKERSLOOT, KORNELIS GERRITS Cornelis Gerryts van Ackersloot verkoper q.q. Zuiderstraat 1683 241 263v
AKKERSLOOT, KORNELIS PIETERS Cornelis Pieters Ackersloot verkoper Heiligeweg 60 1679 241 60r
AKKERSLOOT, GILLES GERRITS Gillis Gerryts van Ackersloot koper 1/6 huis en erf alwaer de Jol uythangt Noorderhaven 47 de Jol 1676 240 233v
AKKERSLOOT, GILLES GERRITS Gillis Gerryts van Ackersloot koper 1/6 huis ([staat: 100 zilveren ducatons]) Noorderhaven 47 1677 240 271v
AKKERSLOOT, GILLES GERRITS Gillis Gerryts Ackersloot koopman koper 1/10 huis en erf Noorderhaven 47 de Jol 1677 240 272r
AKKERSLOOT, JILLES GERRITS Jielles Gerryts van Ackersloot verkoper Noorderhaven 34achter 1685 242 97v
AKKERSLOOT, JILLES Jillis Ackersloot naastligger ten oosten Noorderhaven 43 1679 241 6ra
AKKERSLOOT, JILLES GERRITS Jillis Gerrits van Ackersloot koper kamer en ledige plaats Carl Visschersteeg OZ 1670 240 23v
AKKERSLOOT, JILLES GERRITS Jillis Gerryts van Ackersloot verkoper Zuiderstraat 1683 241 263v
AKKERSLOOT, JILLES GERRITS Jillis Gerryts van Ackersloot koper huis Zuiderstraat 1680 241 103r
AKKERSLOOT, JILLES GERRITS Jillis Gerryts van Ackersloot koper 1/2 huis Noorderhaven 34achter 1678 241 17v
AKKERSLOOT, JILLES GERRITS Jillis Gerryts van Ackersloot eigenaar van 1/2 Noorderhaven 34achter 1678 241 17v
AKKERSLOOT, JILLES GERRITS Jillis Gerryts Ackersloot naastligger ten zuiden Zuiderstraat 1680 241 109v
AKKERSLOOT, JILLES GERRITS Jillis Gerryts van Ackersloot koper provisioneel 17/30 huis en erf alwaer de Joll uithanght Noorderhaven 47 de Joll 1678 241 5ra
AKKERSLOOT, JILLES GERRITS Jillis Gerryts van Ackersloot eigenaar van 13/30 Noorderhaven 47 1678 241 5ra
AKKERSLOOT, P. P. Ackersloot koopman naastligger ten oosten Hoogstraat 1 1701 244 90r
AKKERSLOOT, PIETER lege plaats en put van Peter Ackersloot naastligger ten zuiden Noorderhaven 6 1651 236 182v
AKKERSLOOT, PIETJE Peter Ackersloot verkoper Heiligeweg 60 1640 234 117v
AKKERSLOOT, PIETJE Peter Ackersloot verkoper Heiligeweg 58 1640 234 117v
AKKERSLOOT, PIETJE Peter Ackersloot verkoper Vijverstraat 7 1640 234 117v
AKKERSLOOT, PIETJE Peter Ackersloot verkoper Vijverstraat 9 1640 234 117v
AKKERSLOOT, PIETER Pieter Ackersloot, c.s. naastligger ten noorden Rommelhaven 15 1693 243 31r
AKKERSLOOT, PIETER de kleisloot van Pieter Ackersloot, c.soc. naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1655 237 4v1
AKKERSLOOT, PIETER de erfgenamen van wijlen Pieter Ackersloot naastligger ten noorden Rommelhaven 15 1713 245 198r
AKKERSLOOT, PIETER de erfgenamen van wijlen Pieter Ackersloot naastligger ten oosten Hoogstraat 1 1713 245 199v
AKKERSLOOT, PIETER Pieter Ackersloot, c.s. naastligger ten noorden Rommelhaven 15 1696 243 194r
AKKERSLOOT, PIETER Pieter Ackersloot naastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ 1683 241 257v
AKKERSLOOT, PIETER Pieter Ackersloot naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ 1683 241 257v
AKKERSLOOT, PIETER PIETERS Pieter Pieters Ackersloot verkoper Heiligeweg 60 1679 241 60r
AKKERSLOOT, PIETER PIETERS Pieter Pieters Ackersloot, c.u. koper door niaar dwarshuis met hof en prieel Zuiderhaven ZZ 1644 235 126r
AKKERSLOOT, PIETER PIETERS Pieter Pieters Ackersloot koper achter uit- en ingang Weverstraat ZZ 1682 241 210r
AKKERSLOOT, PIETER PIETERS Pieter Pieters Ackersloot naastligger ten westen Weverstraat ZZ 1682 241 210r
AKKERSLOOT, PIETER PIETERS de erfgenamen van wijlen Pieter Pieters Ackersloot eigenaar van 1/2 Hoogstraat 20 1693 243 35r
AKKERSLOOT, PIETER het tichelwerk van Piter Ackersloot naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1642 234 173v
AKKERSLOOT, PIETER Pyter Ackersloot naastligger ten oosten Hoogstraat 1 1658 237 175av
AKKERSLOOT, PIETER de erfgenamen van wijlen Pyter Ackersloot verpachter grond Noorderhaven 8 1721 246 111v
AKKERSLOOT, PIETER Pyter Ackersloot koper grondpacht van 1-00-00 CG onbekend 1679 241 54v1
AKKERSLOOT, PIETER grondpacht uit het huis van de koper Pyter Ackersloot eigenaar perceel onbekend 1679 241 54v1
AKKERSLOOT, PIETER Pytter Ackersloot naastligger ten oosten Liemendijk NZ 1656 237 77v
AKKERSLOOT, PIETER de hof van Pytter Ackersloot naastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ 1673 240 127v
AKKERSLOOT, PIETER de hof van Pytter Ackersloot naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ 1673 240 127v
AKKERSLOOT, PIETER Pytter Ackersloot, c.u. koper ledige plaats Klaverbladstraat 6 1675 240 204r
AKKERSLOOT, PIETER de koper Pytter Ackersloot, c.u. naastligger ten zuiden Klaverbladstraat 6 1675 240 204r
AKKERSLOOT, PIETER de koper Pytter Ackersloot, c.u. naastligger ten westen Klaverbladstraat 6 1675 240 204r
AKKERSLOOT, PIETER Pytter Ackersloot koper hof met vruchtbomen, planten en zomerhuisje Kerkpad 1672 240 89r
AKKERSLOOT, PIETER de landen van Pytter Ackersloot naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1655 237 34v
AKKERSLOOT, PIETER Pytter Ackersloot, c.soc. koper 3/4 van 11 pm 10 einsen 11 penningen 5 roeden en 7 voeten land genaamd de Grote Fenne (per pm) ten zuiden van Harlingen 1655 237 36r
AKKERSLOOT, PIETER Pytter Ackersloot koper provisioneel 1/4 huis daer de Witte Roos uithanght Voorstraat 64 de Witte Roos 1682 241 51ra
AKKERSLOOT, PIETER de hof van Pytter Ackersloot naastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ 1672 240 95v
AKKERSLOOT, PIETER de hof van Pytter Ackersloot naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ 1672 240 95v
AKKERSLOOT, PIETER Pytter Ackersloot koper van 1/2 3/4 van 1/2 van 1/2 tichelwerk ([staat: de? helft? van? 1750-00-00 GG]) ten oosten van Harlingen 1655 237 25v
AKKERSLOOT, PIETER PIETERS Pytter Pytters Ackersloot naastligger ten zuiden Noorderhaven 6 1682 241 228r
AKKERSLOOT, PIETER PIETERS de weduwe en erfgenamen van wijlen Pytter Pytters Ackersloot naastligger ten westen Hoogstraat 5 1685 242 64r
AKKERSLOOT, PIETER PIETERS Pytter Pytters Ackersloot, c.u. verkoper Zuiderhaven ZZ 1656 237 85v
AKKERSLOOT, PIETER PIETERS Pytter Pytters Ackersloot mr. tichelaar en koopman koper kamer Hoogstraat 3achter 1701 244 102r
AKKERSLOOT, PIETER PIETERS Pytter Pytters Ackersloot naastligger ten oosten Hoogstraat 3achter 1701 244 102r
AKKERSLOOT, PIETER PIETERS Pytter Pytters Ackersloot naastligger ten zuiden Hoogstraat 3achter 1701 244 102r
AKKERSLOOT, PIETER PIETERS Pytter Pytters Ackersloot, c.s. verkoper Grote Bredeplaats 5oost 1660 238 22v
AKKERSLOOT, PIETER PIETERS Pytter Pyttersen Ackersloot koper 1/8 huis daer de Witte Roos uythangt Voorstraat 64 de Witte Roos 1684 242 39r
AKKERSLOOT, PIETERS Yddtie Pytters Ackersloot koper door niaar huis Hoogstraat 5 1685 242 64r
AKKERSLOOT, IETJE PIETERS Ydtie Pieters Ackersloot koper hof met bomen en planten Weverstraat 1699 244 18r
AKKERSLOOT, IETJE PIETERS Ydtie Pieters Ackersloot, c.u. naastligger ten oosten Weverstraat 1699 244 18r
AKKERSLOOT, IETJE PIETERS Ydtie Pieters Ackersloot, c.u. naastligger ten noorden Weverstraat 1699 244 18r
AKKERSLOOT, IETJE PIETERS Yetie Pieters Ackersloot koper perceel of plaats Kerkpoortstraat 23achter 1696 243 219v
AKKERSLOOT, IETJE PIETERS Yetie Pieters Ackersloot, c.m. naastligger ten westen Kerkpoortstraat 23achter 1696 243 219v
AKKERSLOOT, IETJE PIETERS Yetie Pieters Ackersloot, c.m. naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 23achter 1696 243 219v
AKKERSLOOT, IETJE PIETERS Ytie Pieters Ackersloot koper huis met een hofke erachter Kerkpoortstraat 13 1695 243 172v
AKKERSLOOT, IETJE PIETERS Ytie Pieters Ackersloot, c.m. naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 13 1695 243 172v
, PIETER aan de erfgenamen van wijlen Pyter Ackerslooth verpachter grond Noorderhaven 8 1721 246 98v
AKKRINGA, E. de erfgenamen van wijlen de weduwe van E. Ackringa naastligger ten noorden Poortje 11 1802 266 170v
AKKRINGA, J. J. Ackringa naastligger ten zuiden Poortje 7 1790 263 222r
AKKRINGA, J. RUTGERS J. Rutgers Ackringa naastligger ten oosten Weverstraat 7 1791 263 360r
AKKRINGA, PIER RUTGERS wijlen Pier Rutgers Ackringa verkoper Noorderhaven 87 1789 263 67r
AKKRINGA, PIER RUTGERS Pier Rutgers Ackringa mr. metselaar verkoper Poortje 11 1771 257 244v
AKKRINGA, RUURD Ruurd Ackringa verkoper Lanen 3 1783 261 47v
AKKRINGA, RUURD Ruurd Ackringa koper huis Raamstraat 1 1784 261 161r
AKKRINGA, RUURD Ruurd Ackringa naastligger ten zuiden Schritsen 50achter 1790 263 213r
PIERS, TETJE Tettje Piers Acringa verkoper Raamstraat 1 1784 261 161r
, BENEDICTUS ds. Benedictus Acronis predikant verkoper van 3/4 Voorstraat 58 1641 234 150v
ACRONIUS, F. F. Acronius naastligger ten westen Voorstraat 65 1784 261 256r
ACRONIUS, F. F. Acronius naastligger ten westen Voorstraat 65 1782 260 277r
ACRONIUS, FEDDE Fedde Acronius mr. zilversmid koper huis Voorstraat 63 1752 253 4r
ACRONIUS, FEDDE wijlen Fedde Acronius erflater Voorstraat 63 1801 266 22v
ACRONIUS, WESSEL Wesselus Acronius predikant koper huis of kamers Kerkpoortstraat 55achter 1652 236 201r
ADAM, AALTJE PIETERS de erfgenamen van wijlen Aeltie Pyters de Adam verpachter grond Nieuwstraat 50 1723 246 185v
ADAM, AATJE PIETERS Attie Pieters de Adam koper Spinhuisstraat 1677 240 270v
ADAM, AATJE PIETERS Attie Pieters de Adam koper door niaar 1/2 huis met een tuintje erachter Franekereind 12 1695 243 168v
ADAM, AATJE PIETERS Attie Pieters de Adam koper Zuiderhaven 6 1679 241 40v
ADAM, AATJE PIETERS Attie Pieters Adam koper Zuiderhaven 6 1679 241 41v
ADAM, AATJE PIETERS Attie Pytters de Adam koper Havenplein 18west 1684 242 56r
ADAM, AATJE PIETERS Attie Pytters de Adam eigenaar van 1/2 Havenplein 18west 1684 242 56r
ADAM, AATJE PIETERS Attie Pytters de Adam koper Brouwersstraat 16 1683 241 272v
ADAM, AATJE PIETERS Attje Pytters de Adam koper Franekereind 12 1706 244 327v
ADAM, AATJE PIETERS Attje Pytters de Adam verkoper Franekereind 12 1706 244 327v
ADAM, FONGERKE ARJENS Fongerke Arjens de Adam eigenaar van 1/3 Zuiderhaven 67 1735 249 50r
ADAM, FONGERKE ARJENS Fongerke Arjens de Adam koper door niaar Raamstraat 6zuid 1734 248 332r
ADAM, FONGERKE ARJENS Fongerke Arjens de Adam naastligger ten westen Raamstraat 6zuid 1734 248 336v
ADAM, FONGERKE ARJENS Fongerke Arjens de Adam verkoper Raamstraat 6zuid 1734 248 336v
ADAM, FRANS JAKOBS hout- en molenhuis van Frans Jacobs de Adam naastligger ten oosten Zuiderhaven 65 1663 238 200r
ADAM, FRANS JAKOBS de erfgenamen van wijlen Frans Jacobs de Adam eerdere eigenaar Schritsen 56noordwest 1667 239 119r
ADAM, FRANS JAKOBS de erfgenamen van wijlen Frans Jacobs de Adam naastligger ten oosten Zuiderhaven 65 1667 239 119v
ADAM, FRANS JAKOBS Frans Jacobs de Adam verkoper Kerkpoortstraat 65 1660 238 64v
ADAM, FRANS JAKOBS de weduwe en kinderen van Frans Jacobs de Adam verkoper Schritsen 56noordwest 1667 239 20va
ADAM, FRANS JAKOBS Frans Jacobs de Adam, c.f. koper ledige plaats Grote Ossenmarkt 2 1651 236 170r
ADAM, FRANS JAKOBS Frans Jacobs de Adam geniaarde koper Raamstraat 5achter 1655 237 10v
ADAM, FRANS JAKOBS Frans Jacops de Adam, c.f. koper huis zijnde een gleibakkerswinkel en ledige plaats en houtschuur ten oosten daarvan Zuiderhaven 69 1651 236 154r
ADAM, FRANS JAKOBS Frans Jacops de Adam, c.f. koper huis zijnde een gleibakkerswinkel en ledige plaats en houtschuur ten oosten daarvan Zuiderhaven 71 1651 236 154r
ADAM, FRANS JAKOBS Frans Jacops de Adam, c.f. koper huis zijnde een gleibakkerswinkel en ledige plaats en houtschuur ten oosten daarvan Zuiderhaven 71a 1651 236 154r
ADAM, HANS ARJENS Hans Arjens de Adam verkoper Zuiderhaven 67 1735 249 50r
ADAM, HEILTJE FRANSES Heiltie Fransen de Adam verkoper Kerkpoortstraat 27tuin 1696 243 227v
ADAM, HEILTJE FRANSES Heiltie Fransen de Adam verkoper Voorstraat 7 1715 245 234v
ADAM, HEILTJE FRANSES Heiltie Fransen de Adam koper provisioneel Zuiderhaven 67 1679 241 12ra
ADAM, HEILTJE FRANSES wijlen Heiltie Fransen de Adam verkoper Zuiderhaven 67 1738 249 257r
ADAM, HEILTJE FRANSES Heiltie Fransen de Adam geniaarde koper Hoogstraat 10 1697 243 275r
ADAM, HEILTJE FRANSES Heyltie Fransen de Adam geniaarde koper onbekend 1676 240 234r
ADAM, HEILTJE FRANSES Heyltie Fransen de Adam koper Weverstraat 1676 240 235r
ADAM, HEILTJE FRANSES Heyltie Fransen de Adam geniaarde koper Noorderhaven 48 1683 241 249v
ADAM, HILTJE FRANSES Hiltie Fransen de Adam verkoper Zuiderhaven 71a 1682 241 185r
ADAM, HILTJE FRANSES Hiltie Fransen de Adam verkoper Kleine Kerkstraat 9 1706 245 1v
ADAM, HILTJE FRANSES Hiltje Fransen de Adam verkoper Kerkpoortstraat 29 1706 244 322v
ADAM, JAKOB FRANSES Jacob Fransen de Adam mr. bakker verkoper Heiligeweg 60 1679 241 60r
ADAM, JAKOB FRANSES het huis van de verkoper Jacob Fransen de Adam naastligger ten westen Zuiderhaven 71a 1679 241 12ra
ADAM, JAKOB FRANSES de boedel van Jacob Fransen de Adam verkoper van 4/10 Zuiderhaven 71a 1679 241 12ra
ADAM, JAKOB FRANSES het verkochte huis van de verkoper Jacob Fransen de Adam naastligger ten oosten Zuiderhaven 69 1679 241 12ra
ADAM, JAKOB FRANSES het verkochte huis van de verkoper Jacob Fransen de Adam naastligger ten oosten Zuiderhaven 71 1679 241 12ra
ADAM, JAKOB FRANSES de boedel van Jacob Fransen de Adam verkoper van 4/10 Zuiderhaven 69 1679 241 12ra
ADAM, JAKOB FRANSES de boedel van Jacob Fransen de Adam verkoper van 4/10 Zuiderhaven 71 1679 241 12ra
ADAM, JAKOB FRANSES Jacob Fransen de Adam gebruiker Zuiderhaven 67 1679 241 12ra
ADAM, JAKOB FRANSES de boedel van Jacob Fransen de Adam verkoper van 4/10 Zuiderhaven 67 1679 241 12ra
ADAM, JAN JAKOBS Jan Jacobs de Adam koper 1/2 schoenmakersperk Schritsen 56noordwest 1667 239 119r
ADAM, JAN JAKOBS de looierij van Jan Jacobs de Adam naastligger ten zuiden Schritsen 56noordwest 1667 239 119r
ADAM, JAN JAKOBS Jan Jacobs de Adam verkoper Kerkpoortstraat 65 1660 238 64v
ADAM, JAN JAKOBS de looierij van Jan Jacobs de Adam naastligger ten zuiden Schritsen 56noordwest 1667 239 20va
ADAM, PETRUS ARJENS Petrus Adriani de Adam verkoper Zuiderhaven 67 1735 249 50r
ADAM, PETRUS ARJENS huisman Petrus Adriani Adam afgewezen niaarnemer ratione vicinitatis Noorderhaven 44 1745 251 82r
ADAM, PETRUS Petrus Ariani de Adam protesteert vanwege een erfeniskwestie Zuiderhaven 67 1738 249 257r
ADAM, PIETER Pieter de Adam naastligger ten westen Raamstraat 6zuid 1734 248 332r
ADAM, PIETER Pieter de Adam naastligger Raamstraat 6zuid 1734 248 336v
ADAM, PIETER Pieter de Adam naastligger ten oosten Voorstraat 5 1747 251 206v
ADAM, PIETER Pieter de Adam naastligger ten noorden Voorstraat 5 1747 251 206v
ADAM, PIETER ARJENS Pieter Ariens de Adam naastligger ten oosten Voorstraat 5 1734 248 314r
ADAM, PIETER ARJENS Pieter Ariens de Adam naastligger ten noorden Voorstraat 5 1734 248 314r
ADAM, PIETER ARJENS Pieter Arjens de Adam naastligger ten oosten Voorstraat 5 1733 248 207r
ADAM, PIETER ARJENS Pieter Arjens de Adam naastligger ten noorden Voorstraat 5 1733 248 207r
ADAM, PIETER ARJENS Pieter Arjens de Adam naastligger ten oosten Voorstraat 5 1728 247 205v
ADAM, PIETER ARJENS Pieter Arjens de Adam naastligger ten noorden Voorstraat 5 1728 247 205v
ADAM, PIETER JAKOBS wijlen Pieter Jacobs de Adam koper Franekereind 14 1668 239 26ra
ADAM, PIETER ARJENS Pyter Arjens de Adam naastligger ten zuiden Noorderhaven 44 1731 248 64r
ADAM, PIETER JAKOBS Pyter Jacobs de Adam koper hof Zuiderhaven NZ 1656 237 83v
ADAM, PIETER JAKOBS Pyter Jacobs de Adam, c.u. koper plaats of koolstek Zuiderhaven NZ 1656 237 84r
ADAM, PIETER JAKOBS de koper Pyter Jacobs de Adam, c.u. naastligger ten oosten Zuiderhaven NZ 1656 237 84r
ADAM, PIETER JAKOBS Pyter Jacobs de Adam gleibakker koper door niaar het huis van de zeven gevels Zuiderhaven 33 de Zeven Gevels 1653 236 234r
ADAM, PIETER JAKOBS Pyter Jacobs de Adam, c.u. geniaarde koper ten noordoosten van Harlingen 1652 236 204r
ADAM, PIETER JAKOBS grondpacht uit houtschuur, hof en ledige plaats van wijlen Pytter Jacobs de Adam eigenaar perceel Zuiderhaven NZ 1674 240 159r
ADAM, REIN JAKOBS de ledige plaats en breekmolenhuis van Rein Jacobs de Adam naastligger ten oosten Zuiderhaven 65 1653 236 243r
ADEMA, vroedsman Adama naastligger ten westen Noorderhaven 32 1671 240 7ra
ADEMA, burgemeester Adama naastligger ten oosten Franekereind 17 1686 242 115r
ADEMA, AALTJE PIETERS Aeltie Pyters Adama verkoper Lanen 82 1735 249 93v
ADEMA, GOSSE JOHANNES oud burgemeester Gosse Joannis Adama naastligger ten zuiden Zuiderplein 5noord 1667 239 13va
ADEMA, GOSSE JOHANNES het koolstek van oud burgemeester Gosse Joannis Adama naastligger ten zuiden Zuiderplein 5noord 1667 239 71r
ADEMA, GOSSE JOHANNES Gosse Joannis Adama naastligger ten oosten onbekend 1664 238 204r
ADEMA, JAN FRANSES het huis van wijlen Jan Franssen Adama naastligger ten zuiden Lanen 71een_achter 1644 235 125r
ADEMA, JARICH Jarig Adama mr. bakker naastligger ten westen Nieuwstraat WZ 1732 248 157v
ADEMA, JARICH PIETERS Jarig Pyters Adama mr. bakker verkoper Oosterkeetstraat 5 1735 249 65r
ADEMA, JARICH PIETERS Jarigh Pytters Adama koper huis Franekereind 19 1667 239 113v
ADEMA, JOHANNES Johannes Adama verkoper Vijverstraat 20 1794 264 203r
ADEMA, JOHANNES Johannes Adama naastligger ten zuiden Achterstraat 1787 262 199v
ADEMA, JOHANNES Johannes Adama naastligger ten zuiden Achterstraat 1787 262 201r
ADEMA, JOHANNES Johannes Adama naastligger ten zuiden Vissersstraat 12 1787 262 202v
ADEMA, PIETER Pieter Adama naastligger ten westen Franekereind 21 1726 246 255r
ADEMA, PIETER Pieter Adama naastligger ten noorden Franekereind 21 1726 246 255r
ADEMA, PIETER het huis de Grauwe kat van Pieter Adama naastligger ten noorden Lanen 82a 1717 245 294r
ADEMA, PIETER JARICHS Pieter Jarigs Adama, c.u. koper huis waarin twee aparte woningen Lanen 82 de Grauwe Kat 1715 245 239r
FRANSES, JAN Jan Fransen Adamer verkoper Lanen 71 1643 235 75r
ADDENS, H. H. Addens apotheker verkoper ten noorden van Harlingen 1802 266 163r
ADDENS, H. H. Addens eigenaar van 1/3 ten noorden van Harlingen 1810 269 45r
ADDENS, HARMEN Harmanus Addens eigenaar van 1/3 Bildtpoort (gebied) 1803 266 288r
ADELAAR, Adelaar luitenant huurder Voorstraat 24 1644 235 97r
ADELAAR, de erfgenamen van wijlen Adelaar kapitein naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
ADELAAR, JEROEN JANS Jeroen Jansen Adelaar kapitein koper door niaar 1/4 stuk land met huis en bomen (per pm) ten noorden van Harlingen 1637 234 39v
ADELAAR, JEROEN JANS Jeroen Jansen Adelaar kapitein eigenaar van 3/4 ten noorden van Harlingen 1637 234 39v
ADELAAR, JEROEN JANS Jeroen Janssen Adelaar, c.u. kapitein koper 1/4 van ca. 1 pm land genaamd de Noten ten noorden van Harlingen 1637 234 41v
ADELAAR, JEROEN JANS Jeroen Janssen Adelaar, c.u. kapitein eigenaar van 3/4 ten noorden van Harlingen 1637 234 41v
ADELAAR, JEROEN JANS Jeroen Jansen Adelaer verkoper ten noordoosten van Harlingen 1663 238 183v
ADELAAR, JEROEN JANS Jeroen Jansen Adelaer, c.u. kapitein koper huis en hof genaamd Henste Hoff ten noordoosten van Harlingen Henste Hoff 1639 234 87v
ADELEN, KLAAS Claes Adelen verkoper Hoogstraat 13 1612 229 74v
ADELEN, KLAAS Claes Adelen verkoper q.q. Hoogstraat 13 1612 229 74v
ADELEN, KLAAS Claes Adelen verkoper Droogstraat NZ 1612 229 75r
ADELEN, KLAAS Claes Adelen verkoper q.q. Droogstraat NZ 1612 229 75r
JANS, JEROEN de proclamant Jeroen Jansen Adeler naastligger ten noorden buiten Harlingen 1639 234 81v
JANS, JEROEN Jeroen Jansen Adeler kapitein koper 3 pm 8 einsen 4 penningen en 1 voet bouwland buiten Harlingen 1639 234 81v
ADEMA, vroedsman Adema, c.s. naastligger ten westen Hoogstraat 9 1745 251 92v
ADEMA, vroedsman Adema, c.s. eigenaar van 2/3 Hoogstraat 7 1745 251 95v
ADEMA, oud burgemeester Adema naastligger ten oosten Franekereind 17 1694 243 3va
ADEMA, burgemeester Adema naastligger ten zuiden William Boothstraat 39 1687 242 166r
ADEMA, burgemeester Adema naastligger ten oosten Franekereind 17 1708 245 52v
ADEMA, AALTJE PIETERS Aeltie Pieters Adema verkoper Franekereind 19 1749 252 28r
ADEMA, AALTJE PIETERS Aeltje Pieters Adema verkoper van 1/18 Noordermolen 1 1729 247 263v
ADEMA, ANTJE HARMENS Antje Harmens Adema verkoper Hofstraat 12a 1765 256 128v
ADEMA, DIEUWKE Dieuwke Adema verkoper van 1/3 Voorstraat 101 1781 260 70v
ADEMA, DIRKJE Dirkje Adema geniaarde koper Noorderhaven 23 1806 267 193r
ADEMA, DIRKJE Dirkje Adema koper Voorstraat 36 1807 267 336r
ADEMA, EELKE vroedsman Eelco Adema verkoper Hoogstraat 7 1749 252 2v
ADEMA, FOKELTJE EELKES Fokeltie Eelkes Adema verkoper Hoogstraat 7 1749 252 2v
ADEMA, GOSSE een gedeelte van de ledige plaats of koolstek van de erfgenamen van wijlen burgemeester Gosse Adema naastligger ten westen Rozengracht 7west 1674 240 161r
ADEMA, JARICH wijlen Jarig Adema constapel en werkmeester erflater Franekereind 19 1749 252 28r
ADEMA, JARICH grondpacht uit het huis van vroedsman Jarig Adema eigenaar perceel Franekereind 19 1681 241 41va
ADEMA, JARICH grondpacht uit het huis van oud burgemeester Jarig Adema eigenaar perceel Franekereind 19 1708 245 53r
ADEMA, JARICH grondpacht uit het huis van Jarig Adema eigenaar perceel Franekereind 19 1699 244 9r
ADEMA, JARICH PIETERS burgemeester Jarig Pieters Adema naastligger ten westen Franekereind 21 1682 241 183v
ADEMA, JARICH SIEBOUTS wijlen Jarig Sybouts Adema assistent wachtmeester verkoper van 1/3 Kleine Bredeplaats 20 1756 253 259r
ADEMA, JARICH SIEBOUTS wijlen Jarig Sybouts Adema erflater Kleine Bredeplaats 20 1756 253 259r
ADEMA, JARICH SIEBOUTS wijlen Jarig Sybouts Adema assistent wachtmeester verkoper van 1/3 Kleine Bredeplaats 20achter 1756 253 260v
ADEMA, JARICH SIEBOUTS wijlen Jarig Sybouts Adema erflater Kleine Bredeplaats 20achter 1756 253 260v
ADEMA, JARICH oud burgemeester Jarigh Adema koper huis met loodske en plaats William Boothstraat 39 1697 243 321r
ADEMA, JARICH oud burgemeester Jarigh Adema naastligger ten zuiden William Boothstraat 39 1697 243 321r
ADEMA, JARICH Jarigh Adema naastligger ten westen Franekereind 21 1746 251 160r
ADEMA, JARICH Jarigh Adema naastligger ten noorden Franekereind 21 1746 251 160r
ADEMA, PIETERS Jarix Pytters Adema naastligger ten zuiden William Boothstraat 39 1703 244 196r
ADEMA, PIETERS oud burgemeester Jarix Pytters Adema mr. bakker verkoper William Boothstraat 39 1703 244 196r
ADEMA, JILLES JOHANNES Jilles Johannes Adema koper door niaar huis en bleekveld Zuiderstraat 12 1809 268 207v
ADEMA, JOHANNES de geabandonneerde boedel van wijlen Johannes Adema verkoper Lanen 91 1793 264 127v
ADEMA, JOHANNES Johannes Adema, thans afwezig koper Bargebuurt 22 1809 268 201r
ADEMA, JOHANNES Johannes Adema uitdrager koper huis Noorderhaven 24 1782 260 244r
ADEMA, JOHANNES Johannes Adema naastligger ten zuiden Nieuwstraat 33 1795 264 250r
ADEMA, JOHANNES Johannes Adema schipper geniaarde koper Zoutsloot 39 1787 262 196r
ADEMA, JOHANNES Johannes Adema koopman koper van 1/2 dubbel huis Vijverstraat 20 1792 264 25r
ADEMA, JOHANNES Johannes Adema naastligger ten westen Noorderhaven 26 1782 260 314v
ADEMA, JOHANNES Johannes Adema beurtschipper op Medemblik koper tuin en zomerhuis 3e kwartier no. 185 Kromme Elleboogsteeg 1793 264 107v
ADEMA, JOHANNES Johannes Adema naastligger ten zuiden Nieuwstraat 33 1793 264 110v
ADEMA, JOHANNES Johannes Adema schipper op Medemblik koper huis Nieuwstraat 35 1792 264 45v
ADEMA, JOHANNES Johannes Adema naastligger ten noorden Heiligeweg 3zuid 1793 264 120r
ADEMA, JOHANNES Johannes Adema koopman koper gedeelte timmerwinkel Lanen 91achter 1793 264 85v
ADEMA, JOHANNES Johannes Adema huurder Lanen 91achter 1793 264 85v
ADEMA, JOHANNES Johannes Adema herbergier verkoper Noorderhaven 24 1784 261 200r
ADEMA, JOHANNES Johannes Adema koper huis Lanen 91 het Blauwe Lam 1789 263 146v
ADEMA, JOHANNES Johannes Adema, c.u. huurder (p.j.) Lanen 91 1793 264 127v
ADEMA, LUBBERT Lubbert Adema huurder boven (p.w.) Vijverstraat 2 1802 266 122v
ADEMA, PIETER Pieter Adema mr. bakker naastligger ten oosten Franekereind 17 1728 247 2ra
ADEMA, PIETER Pieter Adema mr. bakker naastligger ten noorden Franekereind 17 1728 247 2ra
ADEMA, PIETER de erfgenamen van wijlen Pieter Adema naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 3 1730 247 338r
ADEMA, PIETER JARICHS Pyter Jarigs Adema mr. bakker koper hof, tuin, zomerhuis Oosterkeetstraat 5 1727 247 8v
SJOERDS, ANNE wijlen Annius Sioerds Adenburg mr. metselaar verkoper van 1/4 Lanen 16 1737 249 210r
SJOERDS, ANNE Annius Sioerds Adenburg mr. metselaar verkoper van 3/9 Scheerstraat 9 1732 248 99r
PIETERS, BRECHTJE Bregtie Pyters Adenburg, ongehuwde minderjarige dochter verkoper van 1/9 Scheerstraat 9 1732 248 99r
PIETERS, JANKE Janneke Pyters Adenburg, ongehuwde minderjarige dochter verkoper van 1/9 Scheerstraat 9 1732 248 99r
PIETERS, SJOERD Sjoerd Pieters Adenburg molenaar koper van 1/8 Rapenburgermolen 1 1729 247 269v
PIETERS, SJOERD Sjoerd Pieters Adenburg molenaar koper van 1/8 Rapenburgermolen 1 1729 247 270v
ADIUS, Adius convooimeester Admiraliteit in Friesland koper provisioneel huis Noorderhaven 77 1708 245 313r
ADIUS, Adius secretaris naastligger ten westen Spinstraat 11 1660 238 60r
ADIUS, Adius convooimeester Admiraliteit in Friesland naastligger ten westen Noorderhaven 79 1713 245 186r
ADIUS, de heer Adius secretaris koper kamer Steenhouwersstraat 4 1675 240 174r
ADIUS, de heer Adius secretaris naastligger ten westen Steenhouwersstraat 4 1675 240 174r
ADIUS, de heer Adius secretaris naastligger ten noorden Spinhuisstraat 1666 239 47r
ADIUS, A. secretaris A. Adius verpachter grond Spinstraat 11 1659 237 180r
ADIUS, A. secretaris A. Adius naastligger ten noorden Spinstraat 11 1659 237 180r
ADIUS, EDGER de heer Adigerus Adius convooimeester Admiraliteit in Friesland huurder Noorderhaven 77 1696 243 258r
ADIUS, EDGER de nalatenschap van wijlen de heer Adigerus Adius verkoper Zuiderhaven 54 1698 243 352v
ADIUS, EDGER de heer dr. Adigerus Adius secretaris Admiraliteit in Friesland naastligger ten oosten Zuiderhaven 52 1665 239 10r
ADIUS, EDGER dr. Adigerus Adius secretaris Admiraliteit in Friesland koper huis, schuur, hof en kamer en hof ten oosten en zuiden Zuiderhaven 54 1658 237 174r
ADIUS, ANTJE Antie Adius koper provisioneel huis Noorderhaven 43 1679 241 6ra
ADIUS, HENDRIK Hendrick Adius naastligger ten zuiden Nieuwstraat 48 1689 242 284v
ADIUS, JOHANNA Joanna Adius naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 8 1685 242 77v
ADIUS, JOHANNA juffrouw Joanna Adius koper 1/2 huis Brouwersstraat 9 1677 240 268r
ADIUS, JOHANNA de weduwe Johanna Adius naastligger ten oosten Zuiderhaven 46 1680 241 20va
ADIUS, JOHANNA vrou Johanna van Adius verkoper Zuiderhaven 48 1698 243 356v
ADIUS, LAMMERT Lambartus Adius schrijver van een compagnie infanterie aanhandelaar huis Brouwersstraat 9 1703 244 220v
ADIUS, LAMMERT Lambartus Adius schrijver van een compagnie infanterie verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1703 244 220v
ADIUS, LAMMERT wijlen Lambertus Adius convooimeester Admiraliteit in Friesland verkoper Brouwersstraat 9 1722 246 149v
ADIUS, LAMMERT wijlen Lambertus Adius verkoper Noorderhaven 77 1724 246 194r
ADMIRAAL, PIETER Pieter Admiraal naastligger ten westen Liemendijk 1738 249 342r
ADMIRAAL, PIETER BANIERS Pieter Baniers Admiraal mr. wolspinner verkoper Bargebuurtspoortje 10 1761 255 48v
ADMIRAAL, PIETER LASES Pyter Lases Admiraal wolspinner verkoper Zoutsloot 1 1755 253 233v
EBINGA, DOMINICUS s.s.minist.candidatus Dominicus Aebinga verkoper van 1/2 Hoogstraat 7achter 1702 244 188v
EBINGA, DOMINICUS s.s.m.candidatus Dominicus Aebinga verkoper van 1/2 Hoogstraat 9 1702 244 189r
AGEMA, HARMEN AGES burgerhopman Harmen Aeges Aegema verkoper Bargebuurtspoortje 12 1733 248 194r
, dr. Aeldrichs rector naastligger ten oosten Rozengracht 19 1685 242 88v
, IEME Emo Lusius Aeldrighs rector verkoper Kerkpoort (gebied) 1692 242 384r
LUITJENS, IEME dr. Emo Lutiens Aeldrighs rector scholae Harlingensis koper huis ten zuidoosten van Harlingen 1694 242 1ra
LUITJENS, IEME dr. Emo Lutiens Aeldrighs rector scholae Harlingensis naastligger ten zuiden ten zuidoosten van Harlingen 1694 242 1ra
, JUNIUS oud hopman Junius van Aelema naastligger ten westen Wortelstraat 9 1734 248 285v
, JUNIUS oud hopman Junius van Aelema naastligger ten noorden Wortelstraat 9 1734 248 285v
, ERNST de poort en steeg van Ernst van Aeluwe naastligger ten westen Voorstraat 57 1603 228 335v
, ERNST de poort en steeg van Ernst van Aeluwe naastligger ten westen Voorstraat 59 1603 228 335v
, ERNST het dwarshuis van Ernst van Aeluwe naastligger ten noorden Voorstraat 57 1603 228 335v
, ERNST het dwarshuis van Ernst van Aeluwe naastligger ten noorden Voorstraat 59 1603 228 335v
AARDENBURG, SJOERD Sioerd Aerdenburg koper 3/4 huis en loods met tuin en hof er voor Rozengracht 16 1655 237 27v
AARDENBURG, SJOERD PIETERS Sjoerd Pyters Aerdenburg geniaarde koper van 1/8 Bildtpoortsmolen 1 1742 250 234r
AARDENBURG, SJOERD PIETERS Sjoerd Pyters Aerdenburg naastligger ten zuiden Hofstraat 20 1756 254 3v
AARDENBURG, SJOERD PIETERS Sjoerd Pytters Aerdenburg molenaar koper 1/15 wind-, rogge- en weitmolen genaamd de Kerkpoortsmolen met huis, schuur en paardenstal Kerkpoortsmolen 1 de Kerkpoortsmolen 1744 251 36v
ARJENS, SJOERD Sioerd Ariens Aerdenburgh sergeant onder kapitein Johan van Roorda geniaarde koper Both Apothekerstraat 15zuid 1656 237 67r
PIETERS, SJOERD Sjoerd Pieters Aerdenburgh naastligger ten oosten Wasbleek 1736 249 112v
PIETERS, SJOERD Sjoerd Pieters Aerdenburgh molenaar en winkelier verkoper van 1/2 Kerkpoortsmolen 1 1747 251 174r
PIETERS, SJOERD Sjoerd Pieters Aerdenburgh molenaar verkoper van 1/8 Rapenburg ZZ 1730 247 350r
AERNTSMA, de erfgenamen van wijlen burgerhopman Aernsma naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1624 231 31v
AERNTSMA, AREND de erfgenamen van wijlen burgerhopman Arent Aernsma naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1626 231 96v
AERNTSMA, GIJSBERT jonkheer Gijsbert van Aernsma grietman van Dantumadeel verkoper ten noorden van Harlingen 1630 232 125r
AERNTSMA, MAGDALENA Vrouwe Machteld van Aernsma verkoper ten zuidoosten van Harlingen 1652 236 203r
AERNTSMA, MARGARETA juffrouw Margreta van Aernsma verkoper ten noordoosten van Harlingen 1645 235 176v
AERNTSMA, MARGARETA juffrouw Margrieta van Aernsma verkoper ten zuidoosten van Harlingen 1645 235 176r
AERNTSMA, AREND de erfgenamen van wijlen hopman Arent Aerntsma naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1630 232 150v
AERNTSMA, GIJSBERT de erfgenamen van wijlen dr. Gijsbert Aerntsma naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1603 228 359r
AERNTSMA, GIJSBERT de erfgenamen van wijlen Gijsbert Aerntsma naastligger ten westen buiten Harlingen 1603 228 359r
AARSEN, DIRK Dirck van Aersen protesteert vanwege een hypotheek Zuiderstraat ZZ 1614 229 223v
AARSEN, JOSUA Joseas van Aersen verkoper Hoogstraat 20 1620 230 201v
AARSEN, JOSUA Josias van Aersen koper kamer en plaatsje Hoogstraat 29achter 1623 230 361r
AARSEN, JOSUA het andere huis van de koper Josias van Aersen naastligger ten noorden Hoogstraat 29achter 1623 230 361r
AARSEN, JOSUA Josias van Aersen verkoper Rommelhaven 15 1627 232 30r
AARSEN, JOSUA de plaats en kamer van Josias van Aersen naastligger ten noorden Hoogstraat 29 1628 232 73v
AARSEN, JOSUA Josias van Aersen koper huis en paardenstal Wortelstraat 2 1612 229 107r
, ALBERT Albert van Aersma koper 1/2 van 3 pm land genaamd de Blokken buiten Harlingen 1602 228 329v
AESGEMA, IETJE LOUWS Idtie Lous Aesgema koper Franekereind 18 1644 235 130v
, GEERT Geert Aetsman koper kamer Zeilmakersstraat 1663 238 188r
AGEMA, HARMEN oud burgerhopman Harmen Agama koper huis Heiligeweg 9 het Zwaantje 1735 249 22r
AGEMA, HARMEN Harmen Agama koper pakhuis Grote Kerkstraat 10 1735 249 22r
AGEMA, HARMEN Harmen Agama naastligger ten oosten Heiligeweg 7 1735 249 23ar
AGEMA, HARMEN oud hopman Harmen Agama naastligger ten noorden Heiligeweg 70 1734 248 290r
AGEMA, HARMEN AGES burgerhopman Harmen Ages Agama mr. brouwer koper huis Franekereind 2 1728 247 125v
AGEMA, HARMEN AGES Harmen Ages Agama mr. bierbrouwer en collecteur geniaarde koper Liemendijk 40 1728 247 204v
AGEMA, JOOST burgemeester Joost Agama verkoper Vijverstraat 15 1732 248 102v
AGEMA, de weduwe van oud burgerhopman Agema naastligger ten zuiden Brouwersstraat 8 1739 250 4r
AGEMA, de weduwe van oud burgerhopman Agema naastligger ten westen Brouwersstraat 8 1739 250 4r
AGEMA, oud burgerhopman Agema naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 12 1749 251 272v
AGEMA, oud burgerhopman Agema naastligger ten westen Grote Kerkstraat 12 1749 251 272v
AGEMA, de weduwe van Agema naastligger ten oosten Heiligeweg 20 1773 258 116v
AGEMA, AGE Aege Agema naastligger ten noorden Heiligeweg 20 1764 256 18v
AGEMA, AGE wijlen Age Agema mr. steenhouwer verkoper Heiligeweg 32 1777 259 49r
AGEMA, AGE wijlen Age Agema mr. steenhouwer verkoper Nieuwstraat 3 1777 259 50r
AGEMA, AGE wijlen Age Agema mr. steenhouwer verkoper Heiligeweg 22 1777 259 51r
AGEMA, AGE Age Agema mr. steenhouwer koper huis Heiligeweg 32 1771 257 183v
AGEMA, AGE Age Agema naastligger ten oosten Heiligeweg 32 1771 257 183v
AGEMA, AGE wijlen Age Agema mr. steenhouwer verkoper Heiligeweg 34 1778 259 148r
AGEMA, AGE Age Agema mr. steenhouwer verkoper q.q. Heiligeweg 9 1766 256 205v
AGEMA, AGE de weduwe van Age Agema naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 40west 1776 258 258r
AGEMA, AGE Age Agema naastligger ten noorden Heiligeweg 20 1759 254 239v
AGEMA, AGE Age Agema mr. steenhouwer verkoper q.q. Grote Kerkstraat 10 1766 256 210r
AGEMA, AGE wijlen Age Agema naastligger ten oosten Tiepelsteeg OZ 1777 259 44v
AGEMA, AGE wijlen Age Agema naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 40west 1775 258 241v
AGEMA, AGE DIRKS Age Dirks Agema doodgraver verkoper van 1/12 Zuiderhaven 47 1751 252 117v
AGEMA, AGE DIRKS Age Dirks Agema doodgraver verkoper van 1/12 Grote Ossenmarkt 13 1751 252 119r
AGEMA, AGE DIRKS Age Dirks Agema koper huis Heiligeweg 34 1757 254 93r
AGEMA, AGE DIRKS Age Dirks Agema mr. steenhouwer en doodgraver koper huis Heiligeweg 22 1752 253 30v
AGEMA, AGE JELLES Age Jelles Agema, c.u. koper huis Hoogstraat 6 1809 268 185r
AGEMA, AGE JELLES Age Jelles Agema, c.u. huurder Hoogstraat 6 1809 268 185r
AGEMA, ANTJE Antje Agema, voor zich en haar minderjarige kinderen verkoper Vijver 9 1801 266 10r
AGEMA, ANTJE Antje Agema koper Heiligeweg 32 1777 259 49r
AGEMA, BAARTJE DIRKS Baatje Dirks Agema voormalig bewoner Brouwersstraat 10 1786 262 70r
AGEMA, BAARTJE DIRKS meerderjarige vrijster Baetje Dirks Agema verkoper van 1/12 Zuiderhaven 47 1751 252 117v
AGEMA, BAARTJE DIRKS meerderjarige vrijster Baetje Dirks Agema verkoper van 1/12 Grote Ossenmarkt 13 1751 252 119r
AGEMA, BAARTJE DIRKS wijlen Batje Dirks Agema erflater Brouwersstraat 10 1786 262 70r
AGEMA, BEATRIX wijlen Beatrix Agema erflater Zuiderhaven 47 1751 252 117v
AGEMA, BEATRIX wijlen Beatrix Agema erflater Grote Ossenmarkt 13 1751 252 119r
AGEMA, BEATRIX Beatrix Agema koper Rommelhaven 26b 1739 250 5r
AGEMA, BEATRIX Beatrix Agema geniaarde koper Noorderhaven 80 1737 249 217r
AGEMA, BEATRIX AGES Biatrix Ages Agema koper Grote Bredeplaats 19 1744 251 34v
AGEMA, DIRK wijlen Dirk Agema chirurgijn verkoper Schritsen 5 1731 248 56v
AGEMA, DIRK Dirk Agema mr. chirurgijn koper huis en tuin Schritsen 5 1730 247 331r
AGEMA, HARMEN Harmen Agema mr. brouwer koper woning Zoutsloot 17 1729 247 293v
AGEMA, HARMEN Harmen Agema naastligger ten oosten Heiligeweg 7 1743 250 295r
AGEMA, HARMEN oud burgerhopman Harmen Agema verkoper van 1/12 Zuiderhaven 47 1751 252 117v
AGEMA, HARMEN Harmen Agema naastligger ten noorden Lanen 33 1750 252 90r
AGEMA, HARMEN oud hopman Harmen Agema naastligger ten noorden Heiligeweg 70 1739 250 42v
AGEMA, HARMEN oud burgerhopman Harmen Agema verkoper q.q. Zuiderhaven 47 1751 252 117v
AGEMA, HARMEN Harmen Agema naastligger ten zuiden Voorstraat 30achter 1753 253 56v
AGEMA, HARMEN oud burgerhopman Harmen Agema verkoper van 1/12 Grote Ossenmarkt 13 1751 252 119r
AGEMA, HARMEN oud burgerhopman Harmen Agema koper woning en weefwinkel Romastraat 25 1753 253 109r
AGEMA, HARMEN oud burgerhopman Harmen Agema verkoper q.q. Grote Ossenmarkt 13 1751 252 119r
AGEMA, HARMEN Harmen Agema naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 12 1736 249 154r
AGEMA, HARMEN Harmen Agema naastligger ten westen Grote Kerkstraat 12 1736 249 154r
AGEMA, HARMEN Harmen Agema, q.q. naastligger ten zuiden Herenknechtenkamerstraat 1 1755 253 203v
AGEMA, HARMEN Harmen Agema naastligger ten westen Heiligeweg 11 1754 253 133v
AGEMA, HARMEN Harmen Agema naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 20 1740 250 121v
AGEMA, HARMEN oud burgerhopman Harmen Agema huurder Brouwersstraat 14 1734 248 330r
AGEMA, HARMEN Harmen Agema naastligger ten westen Hoogstraat 17 1764 256 30r
AGEMA, HARMEN wijlen oud burgerhopman Harmen Agema bewoner Heiligeweg 9 1766 256 205v
AGEMA, HARMEN de nalatenschap van wijlen oud burgerhopman Harmen Agema verkoper Heiligeweg 9 1766 256 205v
AGEMA, HARMEN de boedel van wijlen oud burgerhopman Harmen Agema verkoper Grote Kerkstraat 10 1766 256 210r
AGEMA, HARMEN Harmen Agema naastligger ten noorden Lanen 35 1751 252 109v
AGEMA, HARMEN Harmen Agema naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 18 1759 254 246v
AGEMA, HARMEN Harmen Agema naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 18 1763 255 220av
AGEMA, HARMEN Harmen Agema naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 20 1735 249 99r
AGEMA, HARMEN Harmen Agema naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 18 1735 249 100r
AGEMA, HARMEN oud burgerhopman Harmen Agema verkoper Franekereind 2 1734 249 16r
AGEMA, HARMEN AGES burgerhopman Harmen Ages Agema mr. brouwer verkoper q.q. Wasbleek ZZ 1730 247 333v
AGEMA, HARMEN AGES Harmen Ages Agema mr. brouwer naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 23 1730 247 357r
AGEMA, HARMEN AGES burgerhopman Harmen Ages Agema mr. brouwer verkoper Scheffersplein OZ 1732 248 83r
AGEMA, HARMEN AGES Harmen Ages Agema koper huis en hof Hoogstraat 15 1740 250 124v
AGEMA, HARMEN AGES oud burgerhopman Harmen Ages Agema verkoper Hoogstraat 15 1766 256 149v
AGEMA, HARMEN AGES oud burgerhopman Harmen Ages Agema verkoper Romastraat 25 1766 256 150v
AGEMA, HARMEN AGES oud burgerhopman Harmen Ages Agema verkoper Lanen 29 1766 256 151v
AGEMA, HARMEN AGES burgerhopman Harmen Ages Agema mr. brouwer verkoper q.q. Franekerpoort (gebied) 1731 247 391r
AGEMA, J. J. Agema steenhouwer huurder Heiligeweg 34 1788 263 24r
AGEMA, JELLE Jelle Agema, c.u. huurder Kerkpad 4 1788 263 25v
AGEMA, JELLE Jelle Agema, c.u. huurder Kerkpad 6 1788 263 25v
AGEMA, JELLE Jelle Agema, c.u. huurder Kerkpad 8 1788 263 25v
AGEMA, JELLE Jelle Agema, c.u. huurder Kerkpad 10 1788 263 25v
AGEMA, JELLE Jelle Agema verkoper Kerkpad 4 1788 263 25v
AGEMA, JELLE Jelle Agema verkoper Kerkpad 6 1788 263 25v
AGEMA, JELLE Jelle Agema verkoper Kerkpad 8 1788 263 25v
AGEMA, JELLE Jelle Agema verkoper Kerkpad 10 1788 263 25v
AGEMA, JELLE Jelle Agema naastligger ten westen Heiligeweg 17 1788 262 261r
AGEMA, JELLE Jelle Agema naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 18 1776 258 248v
AGEMA, JELLE Jelle Agema mr. steenhouwer koper huis Heiligeweg 15 1776 258 249r
AGEMA, JELLE Jelle Agema steenhouwer verkopers van 1/4 Brouwersstraat 10 1786 262 70r
AGEMA, JELLE Jelle Agema naastligger ten zuiden Kerkpad 2 1784 261 138r
AGEMA, JELLE Jelle Agema koper huis Heiligeweg 34 1778 259 148r
AGEMA, JELLE Jelle Agema naastligger ten westen Heiligeweg 17 1778 259 126r
AGEMA, JELLE Jelle Agema naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 42 1778 259 126v
AGEMA, JELLE Jelle Agema naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 44 1778 259 126v
AGEMA, JELLE Jelle Agema huurder Hoogstraat 27 1801 265 278r
AGEMA, JELLE oud majoor Jelle Agema huurder (p.j.) Weeshuisstraat 17 1802 266 50v
AGEMA, JELLE Jelle Agema mr. steenhouwer verkoper Heiligeweg 15 1788 263 11v
AGEMA, JELLE stadswachtmeester Jelle Agema verkoper q.q. Lanen 21 1791 263 346v
AGEMA, JELLE Jelle Agema naastligger ten westen Heiligeweg 17 1780 259 245r
AGEMA, JELLE Jelle Agema steenhouwer verkoper Heiligeweg 34 1788 263 24r
AGEMA, JOHANNES Johannes Agema chirurgijn en vroedmeester koper huis en tuin Brouwersstraat 10 1806 267 268v
AGEMA, JOOST wijlen burgemeester Joost Agema erflater Zuiderhaven 47 1751 252 117v
AGEMA, JOOST oud burgemeester Joost Agema koper huis Vijverstraat 15 1729 247 281r
AGEMA, JOOST burgemeester Joost Agema koper huis Zuiderhaven 47 1728 247 67r
AGEMA, JOOST wijlen burgemeester Joost Agema erflater Grote Ossenmarkt 13 1751 252 119r
AGEMA, JOOST de erfgenamen van wijlen burgemeester Joost Agema naastligger ten oosten Zuiderhaven 45 1743 251 28r
AGEMA, JOOST de erfgenamen van wijlen Joost Agema naastligger ten oosten Zuiderhaven 43 1775 258 237r
AGEMA, JOOST burgemeester Joost Agema koper huis Gardenierstraat 4 1741 250 186v
AGEMA, JOOST oud burgemeester Joost Agema naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 14 1745 251 58v
AGEMA, RINSKE DIRKS Rinske Dirks Agema verkoper van 1/12 Zuiderhaven 47 1751 252 117v
AGEMA, RINSKE DIRKS Rinske Dirks Agema verkoper van 1/12 Grote Ossenmarkt 13 1751 252 119r
AGEMA, RINSKE DIRKS Rinske Dirks Agema koper Brouwersstraat 12zuid 1754 253 158r
AGEMA, RINSKE DIRKS Rinske Dirks Agema geniaarde koper Brouwersstraat 14 1749 251 279r
AGEMA, ROELOFKE Roelofke Agema koper Schritsen 51west 1752 252 189r
AGEMA, ROELOFKE DIRKS Roelofke Dirks Agema verkoper van 1/12 Zuiderhaven 47 1751 252 117v
AGEMA, ROELOFKE DIRKS Roelofke Dirks Agema verkoper van 1/12 Grote Ossenmarkt 13 1751 252 119r
PIEBES, DIEUWKE Dieuke Piebes Agginga verkoper William Boothstraat 35 1694 243 111r
AGRICOLA, BAUKE FOKKES Baucke Fockes Agricola verkoper q.q. Grote Bredeplaats 35 1701 244 92v
AGRICOLA, BAUKE FOKKES Baucke Fockes Agricola verkoper q.q. Kleine Bredeplaats 1 1712 245 171r
AGRICOLA, BAUKE FOKKES Baucke Fockes Agricola, c.s. verkoper Rinnertspijp 1 1701 244 93v
AGRICOLA, BAUKE FOKKES Baucke Fockes Agricola naastligger ten westen Zoutsloot 42 1716 245 258v
AGRICOLA, BAUKE FOKKES Bauke Fockes Agricola verkoper Voorstraat 101 1700 244 45r
AGRICOLA, BAUKE FOKKES Bauke Fockes Agricola, n.u. naastligger ten zuiden Brouwersstraat 9 1722 246 149v
AGRICOLA, BAUKE FOKKES Bauke Fockes Agricola, c.u. verkoper Prinsenstraat 6 1720 246 64v
AGRICOLA, BAUKE FOKKES Bauke Fockes Agricola naastligger ten noorden Droogstraat 55west 1721 246 124v
AGRICOLA, BAUKE FOKKES Bauke Fockes Agricola koper tuin met zomerhuis Hofstraat ZZ 1702 244 167ar
AGRICOLA, BAUKE FOKKES de erfgenamen van wijlen Bauke Fockes Agricola naastligger ten westen Zoutsloot 42 1728 247 80r
AGRICOLA, BAUKE FOKKES Bauke Fockes Agricola koopman verkoper q.q. Brouwersstraat 25 1702 244 148v
AGRICOLA, JANKE wijlen Jan Agricola verkoper Weverstraat 1667 239 19va
AGRICOLA, JAN FRANSES Jan Fransen Agricola, c.u. koper 11/16 huis waar de Witte Duif uithangt William Boothstraat OZ de Witte Duif 1659 237 210v
AGRICOLA, JAN JANS wijlen Jan Jansen Agricola verkoper Weverstraat ZZ 1667 239 99av
AGRICOLA, JAN JANS de hof van Jan Jansen Agricola naastligger ten oosten Weverstraat 6 1667 239 66r
AGRICOLA, JAN JANS de hof van Jan Jansen Agricola naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 9 1666 239 57v
AGRICOLA, JAN JANS Jan Jansen Agricola koper hof met prieel Weverstraat 1659 237 199r
AGRICOLA, JOHANNES de hof van Joannis Agricola naastligger ten zuiden (met wijnstok) Weverstraat 6 1663 238 181v
AYLVA, HESTER juffrouw Hester van Ailva naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1622 230 296v
AYLVA, HESTER juffrouw Hester van Ailva naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1622 230 296v
AYTEMA, KORNELIS Cornelis Aitema verkoper Grote Ossenmarkt 3 1718 246 16v
AYTEMA, JELLE ds. Jellius Aitema predikant verkoper van 1/3 Sint Christoffelsteeg OZ 1705 244 268v
AYTEMA, PIETER Pytter Aitema verkoper Grote Ossenmarkt 3 1718 246 16v
AYTEMA, RITSKE Ritske Aitema student verkoper Grote Ossenmarkt 3 1718 246 16v
AYSMA, SCHELTE wijlen burgemeester Schelto van Aitsema verkoper Zuiderhaven 54 1658 237 174r
AYSMA, SCHELTE Schelte van Aitsma secretaris Admiraliteit in Friesland koper groot huis van vier plaatsen breed, met schuur ten westen en hof daarachter Zuiderhaven 54 1647 235 261r
AYSMA, SCHELTE wijlen burgemeester Schelto Aitsma protesteert vanwege grondpacht Spinstraat 11 1655 237 22v
, PIETER Pieter Akersloot koopman naastligger ten oosten Hoogstraat 1 1708 245 312r
, PIETER de erfgenamen van wijlen Pieter Akersloot naastligger ten noorden Rommelhaven 15 1729 247 241v
AKKER, Akker, c.u. notaris koper provisioneel huis met kelder Noorderhaven 64 1691 242 24ra
AKKER, Akker notaris naastligger ten zuiden Hofstraat ZZ 1698 243 365v
AKKER, ALBERT burgerhopman Albert Akker naastligger ten zuiden Rapenburg ZZ 1682 241 200r
AKKER, ALBERT JANS burgerhopman Albert Jansen Akker verkoper Achterstraat NZ 1682 241 197r
AKKER, FOKELTJE Fokeltie Akker koper Voorstraat 43 1734 249 1r
AKKER, FOKELTJE Fokeltie Akker verkoper Voorstraat 43 1735 249 33v
AKKER, G. G. Akker, c.u. notaris verkoper Rapenburg 12 1694 243 79r
AKKER, GERARDUS Gerardus Akker notaris naastligger ten noorden Rapenburg 12tuin 1690 242 327r
AKKER, GERARDUS Gerhardus Akker, voor zijn drie minderjarige kinderen notaris verkoper van 1/2 Noorderhaven 77 1708 245 313r
AKKER, GERARDUS Gerhardus Akker notaris verkoper van 1/2 Noorderhaven 77 1708 245 313r
AKKER, GERARDUS Gerhardus Akker, voor zich notaris verkoper van 1/2 Noorderhaven 74 1708 245 313r
AKKER, GERARDUS Gerhardus Akker, voor zijn drie minderjarige kinderen notaris verkoper van 1/2 Noorderhaven 74 1708 245 313r
AKKER, GERARDUS Gerhardus Akker notaris koper huis Blindemanssteeg OZ 1694 243 98r
AKKER, GERARDUS Gerhardus Akker notaris koper hof met zomerhuis Hofstraat ZZ 1701 244 114r
AKKER, GERARDUS de tuin van Gerhardus Akker naastligger ten zuiden Hofstraat ZZ 1701 244 114r
AKKER, GERARDUS Gerhardus Akker notaris verkoper Blindemanssteeg OZ 1695 243 133r
AKKER, GERARDUS Gerhardus Akker notaris geniaarde koper Zuiderhaven 65 1695 243 133v
AKKER, GERARDUS Gerhardus Akker, c.u. notaris koper heerlijk huis met plaats en put Noorderhaven 74 Bremen 1702 244 143v
AKKER, GERARDUS Gerhardus Akker notaris verkoper Noorderhaven 64 1698 243 358v
AKKER, GERARDUS de tuin van Gerhardus Akker, c.u. notaris naastligger ten zuiden Hofstraat ZZ 1702 244 167ar
AKKER, GERARDUS Gerhardus Akker notaris verkoper Hofstraat ZZ 1702 244 167ar
AKKER, GERARDUS Gerhardus Akker notaris verkoper Schritsen 33 1694 243 105v
AKKER, GERARDUS Gerhardus Akker notaris naastligger ten oosten Noorderhaven 72 1702 244 169v
AKKER, JANKE de hof van Janneke Akker naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 4 1709 245 81v
AKKER, NICOLAAS Nicolaus Akker, c.u. naastligger ten zuiden Lanen 50 1698 243 370v
AKKER, NICOLAAS dr. Nicolaus Akker medicinae doctor koper huis met een tuintje erachter Schritsen 41 1694 243 93v
AKKER, NICOLAAS Nicolaus Akker medicinae doctor verkoper Droogstraat 1705 244 300v
AKKER, NICOLAAS dr. Nicolaus Akker naastligger ten oosten Lanen 48 1704 244 261r
AKKER, NICOLAAS dr. Nicolaus Akker naastligger ten zuiden Lanen 48 1704 244 261r
AKKER, NICOLAAS Nicolaus Akker medicinae doctor naastligger ten zuiden Lanen 48 1696 243 209r
AKKER, NICOLAAS dr. Nicolaus Akker medicus verkoper Noorderhaven 39 1702 244 167v
AKKER, NICOLAAS Nicolaus Akker medicinae doctor verkoper Zeilmakersstraat 2 1703 244 226r
AKKER, NICOLAAS Nicolaus Akker medicinae doctor koper Lanen 50 1698 243 370v
AKKER, WOPKE gemeensman Wopke Akker verkoper ten zuiden van Harlingen 1681 241 153v
AKKER, WOPKE vroedsman Wopke Akker, c.u. verkoper Franekerpoort (gebied) 1664 238 235v
AKKER, WOPKE JANS vroedsman Wopke Jansen Akker koper Lammert Warndersteeg 3 1663 238 174v
AKKER, IEFKE Yefke Akker koper Noorderhaven 85 1738 249 283r
AKKER, IEFKE Yefke Akker naastligger ten oosten Noorderhaven 85 1738 249 283r
AKKERBOOM, ANTJE REINS Antje Reins Akkerboom koper Kleine Bredeplaats 3 1807 267 335v
AKKERBOOM, ANTJE REINS Antje Reins Akkerboom naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 3 1807 267 335v
AKKERBOOM, GRIETJE REINS Grietje Reyns Akkerboom koper Brouwersstraat 8 1795 264 258v
AKKRINGA, PIER RUTGERS de erfgenamen van wijlen Pier Rutgers Akkeringa naastligger ten westen Noorderhaven 89 1785 261 259v
AKKERMAN, PIETER Pieter Akkerman koper tuin, pakhuis en zomerhuis Kerkpoortstraat 31 1810 268 344v
AKKERMAN, PIETER Pieter Akkerman naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 31 1810 268 344v
AKKERMAN, PIETER Pieter Akkerman koper hof en 2 woonkamers Klaverbladstraat 14 1806 267 229v
AKKERMAN, PIETER Pieter Akkerman koper hof en 2 woonkamers Klaverbladstraat 16 1806 267 229v
AKKERMAN, PIETER Pieter Akkerman naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 31 1808 268 142r
, GERARDUS Gerardus Akkers, mede voor zich notaris verkoper Rozengracht 7oost 1708 245 70v
, GERARDUS Gerhardus Akkers, c.u. notaris naastligger ten oosten Noorderhaven 75 1701 244 112r
AKKERSLOOT, JILLES GERRITS Jillis Gerrits van Akkersloot koper 1/2 kamer of woning Noorderhaven 34achter 1669 239 206r
AKKERSLOOT, PIETER Pieter Akkersloot naastligger ten oosten Hoogstraat 1 1661 238 100v
AKKERSLOOT, PIETER PIETERS Pyter Pyters Akkersloot koopman koper loods en plaats onbekend 1660 238 34r
AKKERSLOOT, PIETER Pytter Akkersloot, c.s. naastligger ten noorden Rommelhaven 15 1698 243 379v
AKKERSLOOT, PIETER Pieter Akkerslooth eigenaar van 1/4 ten oosten van Harlingen 1659 237 219v
AKKERSLOOT, PIETER Pieter Akkerslooth verwandelaar ten oosten van Harlingen 1659 237 219v
AKKERSLOOT, PIETER Pieter Akkerslooth naastligger ten oosten Hoogstraat 1achter 1664 238 236v
AKKERSLOOT, PIETER de vrouw van Pieter Akkerslooth naastligger ten zuiden Hoogstraat 3achter 1660 238 33v
AKKERSLOOT, PIETER Pieter Akkerslooth koopman aanhandelaar 1/2 huis en schuur en 1/2 van 6 pm land ten zuiden van Harlingen 1659 237 219r
, JAN Jan Akkinga naastligger ten oosten Franekereind 38 1793 264 87r
AKKRINGA, E. als gebruiker E. Akkringa naastligger ten zuiden Bildtstraat 18 1802 266 142r
AKKRINGA, EVERT de weduwe van Evert Akkringa naastligger ten noorden Poortje 11 1771 257 244v
AKKRINGA, EVERT Evert Akkringa koper huis en wagenmakerij Bildtstraat 20 1810 269 26v
AKKRINGA, EVERT Evert Akkringa huurder Bildtstraat 20 1810 269 26v
AKKRINGA, G. G. Akkringa koopman bewoner Grote Bredeplaats 23 1808 268 147r
AKKRINGA, G. G. Akkringa naastligger ten oosten Hoogstraat 6 1809 268 185r
AKKRINGA, G. G. Akkringa naastligger ten zuiden Hoogstraat 6 1809 268 185r
AKKRINGA, GOSLING Gosling Akkringa verkoper Zuiderhaven 9 1799 265 200r
AKKRINGA, GOSLING Gosling Akkringa naastligger ten oosten Rommelhaven 3 1809 268 296r
AKKRINGA, GOSLING Gosling Akkringa naastligger ten noorden Rommelhaven 3 1809 268 296r
AKKRINGA, J. J. Akkringa naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 4 1809 268 186r
AKKRINGA, JAN Jan E. Akkringa naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 8 1808 268 104v
AKKRINGA, JAN Jan E. Akkringa naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 10 1808 268 104v
AKKRINGA, JAN RUTGERS wijlen Jan Rutgers Akkringa verkoper Franekereind 40 1798 265 106r
AKKRINGA, JAN RUTGERS Jan Rutgers Akkringa naastligger ten noorden Weverstraat 13 1791 263 360r
AKKRINGA, JAN RUTGERS Jan Rutgers Akkringa naastligger ten oosten Weverstraat 5 1791 263 360r
AKKRINGA, JAN RUTGERS burgerbevelhebber Jan Rutgers Akkringa verkoper Zuiderhaven 54 1788 263 63v
AKKRINGA, PIER Pier Akkringa naastligger ten oosten Noorderhaven 85 1777 259 91v
AKKRINGA, PIER Pier Akkringa mr. metselaar huurder Kleine Bredeplaats 15 1778 259 96r
AKKRINGA, PIER Pier Akkringa naastligger ten noorden Raamstraat 3 1780 259 296v
AKKRINGA, PIER RUTGERS Pier Rutgers Akkringa mr. metselaar geniaarde koper Noorderhaven 85 1780 259 284v
AKKRINGA, PIER RUTGERS Pier Rutgers Akkringa mr. metselaar naastligger ten oosten Noorderhaven 85 1780 259 284v
AKKRINGA, PIER RUTGERS Pier Rutgers Akkringa, c.u. koper huis Noorderhaven 87 1777 259 87r
AKKRINGA, PIER RUTGERS Pier Rutgers Akkringa naastligger ten oosten Noorderhaven 85 1779 259 167v
AKKRINGA, PIER RUTGERS de weduwe van Pier Rutgers Akkringa naastligger ten oosten Noorderhaven 83 1785 261 311v
AKKRINGA, PIER RUTGERS Pier Rutgers Akkringa mr. metselaar verkoper q.q. Lanen 17 1779 259 303r
AKKRINGA, PIER RUTGERS Pier Rutgers Akkringa mr. metselaar verkoper q.q. Lanen 29 1779 259 303r
AKKRINGA, SIETSKE RUTGERS wijlen Sydske Rutgers Akkringa erflater Lanen 17 1779 259 303r
AKKRINGA, SIETSKE RUTGERS wijlen Sydske Rutgers Akkringa erflater Lanen 29 1779 259 303r
ALEMA, FOEKJE juffrouw Foeckjen van Alama koper ten noorden van Harlingen 1697 243 296r
ALEMA, JUNIUS oud burgerhopman Junius van Alama koper huis Sint Jacobstraat 12 1733 248 200r
ALEMA, JUNIUS oud burgerhopman Junius van Alama naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 14 1734 248 310r
ALEMA, WILLEM Willem Alama huurder Nieuwstraat 14 1779 259 198r
ALEMA, WILLEM Willem Alama huurder Nieuwstraat 16 1779 259 198r
ALBADA, JOHANNES Johannes Albada koper huis Hoogstraat 5 1805 267 118v
ALBADA, LAMMERT Lammert Albada koper wagenhuis Rommelhaven 18een_achter 1804 267 37r
ALBERDA, de weduwe van Albarda huurder (p.j.) Grote Bredeplaats 6west 1798 265 109v
ALBERDA, de heer Albarda, n.u. naastligger ten westen Zoutsloot 84 1806 267 220v
ALBERDA, Albarda naastligger ten westen Zoutsloot 84 1806 267 264r
ALBERDA, KORNELIS Cornelis Albarda, J.U.D. secretaris van Het Bildt verkoper q.q. Voorstraat 24 1732 248 151v
ALBERDA, HENDRIK oud secretaris Ferwerderadeel Henricus Julius Albarda verkoper Rozengracht 27 1806 267 235v
ALBERDA, JOHANNES Johannes Albarda medicinae doctor koper huis Nieuwstraat 25 1791 263 311v
ALBERDA, JOHANNES dr. Johannes Albarda medicinae doctor koper 2/3 terpentijnstokerij en huis ten noorden van Harlingen 1802 266 163r
ALBERDA, JOHANNES Johannes Albarda baljuw 9e district verkoper Zoutsloot 84 1808 268 127r
ALBERDA, JOHANNES de gewezen oliemolen van Johannes Albarda naastligger ten oosten Herenwaltje 1 1808 268 92r
ALBERDA, JOHANNES Johannes Albarda baljuw 9e district verkoper Herenwaltje 1 1808 268 92r
ALBERDA, JOHANNES Johannes Albarda medicus en zoutbrander koper huis Zuiderhaven 39 1786 262 101r
ALBERDA, JOHANNES Johannes Albarda medicus en zoutbrander koper huis Grote Ossenmarkt 6oost 1786 262 101r
ALBERDA, JOHANNES Johannes Albarda medicus en zoutbrander koper huis Grote Ossenmarkt 6west 1786 262 101r
ALBERDA, JOHANNES Johannes Albarda medicinae doctor verkoper Bildtpoort (gebied) 1803 266 288r
ALBERDA, JOHANNES dr. Johannes Albarda koper huis Herenwaltje 1 1801 265 283v
ALBERDA, JOHANNES de oliemolen van dr. Johannes Albarda naastligger ten oosten Herenwaltje 1 1801 265 283v
ALBERDA, JOHANNES Johannes Albarda baljuw 9e district Friesland verkoper Hoogstraat 5 1808 268 48v
ALBERDA, WILLEM Willem Albarda advocaat Hof van Friesland verkoper q.q. Zuiderhaven 25 1794 264 170v
ALBADA, L. raadslid L. Albeda verkoper q.q. Kleine Kerkstraat 7 1799 265 192r
ALBADA, LAMMERT Lammert Albeda mr. verver koper huis Rommelhaven 8 1783 261 69v
ALBERDA, KORNELIS Cornelis Alberda secretaris van het Bildt verkoper q.q. Anjelierstraat 8 1740 250 85r
ALBERDA, HENDRIK Henricus Julius van Alberda oud secretaris van Ferwerderadeel verkoper en reversaalhouder Rozengracht 27 1799 265 150r
ALBERDA, J. dr. J. Alberda verkoper q.q. Zuiderhaven 25 1789 263 127r
ALBERDA, J. dr. J. Alberda naastligger ten oosten Herenwaltje 3 1801 265 284v
ALBERDA, J. de zoutkeet van J. Alberda, n.u. medicinae doctor naastligger ten noorden William Boothstraat 17 1800 265 229r
ALBERDA, JOHANNES dr. Johannes Alberda drost van het 7e drostampt naastligger ten noorden Zuiderhaven 39 1804 267 69v
ALBERDA, JOHANNES dr. Johannes Alberda drost van het 7e drostampt verkoper Zuiderhaven 39 1804 267 69v
ALBERDA, JOHANNES dr. Johannes Alberda drost van het 7e drostampt naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 6oost 1804 267 69v
ALBERDA, JOHANNES dr. Johannes Alberda drost van het 7e drostampt naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 6oost 1804 267 69v
ALBERDA, JOHANNES dr. Johannes Alberda drost van het 7e drostampt naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 6oost 1804 267 69v
ALBERDA, JOHANNES Johannes Alberda drost van het 7e drostampt verkoper Grote Ossenmarkt 6oost 1804 267 69v
ALBERDA, JOHANNES dr. Johannes Alberda drost van het 7e drostampt verkoper Grote Ossenmarkt 6west 1804 267 69v
ALBERDA, JOHANNES dr. Johannes Alberda geniaarde koper van 1/2 Zuiderhaven 25 1789 263 127r
ALBERDA, JOHANNES Johannes Alberda drost van Wonseradeel en Hennaarderadeel verkoper Nieuwstraat 25 1806 267 259v
ALBERDA, LAMMERT Lammert Alberda mr. verver en schilder verkoper q.q. Franekereind 34 1799 265 164r
ALBERDA, LAMMERT Lammert Alberda mr. verver verkoper q.q. Borstelsteeg 4 1809 268 246v
ALBERDA, LAMMERT Lammert Alberda mr. verver verkoper q.q. Borstelsteeg 6 1809 268 246v
ALBERDA, LAMMERT Lammert Alberda mr. verver verkoper q.q. Grote Kerkstraat 29 1809 268 246v
ALBERDA, TIETJE Titia Johanna Alberda koper Noordijs 19 1794 264 181r
ALBERDA, TIETJE Titia Johanna Alberda koper Noordijs 21 1793 264 125r
WILLEMS, RIENK de erfgenamen van wijlen Rienk Willems Aleblas koopman verkoper Liemendijk 1710 245 122r
ALEMA, de heer van Alema, c.u. huurder Rozengracht 12 1754 253 173r
ALEMA, hof en zomerhuis van de heer Alema naastligger ten westen Zoutsloot 82oost 1732 248 76r
ALEMA, hof en zomerhuis van de heer Alema naastligger ten noorden Zoutsloot 82oost 1732 248 76r
ALEMA, ABRAHAM Abraham van Alema verkoper Lanen 80 1730 247 10ra
ALEMA, ABRAHAM Abraham Alema zilversmid koper huis, de Kartouw genaemt Lanen 80 de Kartouw 1720 246 83r
ALEMA, ABRAHAM Abraham Alema naastligger ten noorden Spekmarkt 2 1721 246 96r
ALEMA, ABRAHAM Abraham Alema naastligger ten oosten Lanen 78 1722 246 128r
ALEMA, ABRAHAM Abraham Alema geniaarde koper Rozengracht 7oost 1721 246 117r
ALEMA, CATHARINA Catharina van Alema verkoper Noorderhaven 43 1789 263 110r
ALEMA, CATHARINA Catharina van Alema verkoper Scheffersplein 25 1789 263 117v
ALEMA, CATHARINA Catharina van Alema verkoper Ooievaarsteeg 23a 1789 263 120v
ALEMA, FOEKJE Foeckien Alema koper Wasbleek 1680 241 103v
ALEMA, FOEKJE Foeckien Alema koper ten zuiden van Harlingen 1681 241 164r
ALEMA, FOEKJE Foeckien Alema naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1681 241 164r
ALEMA, FOEKJE Foeckien Alema naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1681 241 164r
ALEMA, FOEKJE Foeckjen Alema koper door niaar 4 pm en enige einsen los land ten noordoosten van Harlingen 1677 240 264v
ALEMA, FOEKJE Foekjen van Alema koper Noorderhaven 44 1741 250 175v
ALEMA, FOEKJE Foekjen Alema verkoper Noorderhaven 44 1745 251 82r
ALEMA, FOEKJE juffr. Foekjen van Alema naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 12 1711 245 162v
ALEMA, FREERK Fredericus van Alema klerk verkoper (klerk bij de gedeputeerde staten van Friesland) Zuiderhaven 55 1758 254 154v
ALEMA, FREERK de heer Fredericus van Alema, J.U.D. koper dubbel huis Zuiderhaven 55 1754 253 183r
ALEMA, FREERK burgemeester Fredrick Alema raad Admiraliteit Amsterdam verkoper ten noordoosten van Harlingen 1677 240 264v
ALEMA, J. burgemeester J. van Alema naastligger ten oosten Noorderhaven 41 1787 262 159r
ALEMA, J. J. Alema naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 23 1785 261 261r
ALEMA, J. vroedsman J. van Alema advocaat Hof van Friesland verkoper Noorderhaven 73 1784 261 248r
ALEMA, J. de tuin van J. Alema naastligger ten oosten Herenwaltje 7 1758 254 266v
ALEMA, J. J. Alema naastligger ten oosten Wortelstraat 1 1758 254 266v
ALEMA, J. de keet van dr. J. Alema naastligger ten noorden Scheffersplein 27 1781 260 47v
ALEMA, J. dr. J. van Alema naastligger ten westen Nieuwstraat 38 1783 261 121r
ALEMA, J. burgemeester J. van Alema naastligger ten oosten Noorderhaven 41 1787 262 187r
ALEMA, JAN Jan Alema mr. damastwever verkoper q.q. Lanen 80 1730 247 10ra
ALEMA, JAN Jan Alema verkoper van 1/5 Grote Ossenmarkt 25achter 1728 247 69r
ALEMA, JAN als bewoner Jan van Alema, c.s. naastligger ten oosten Voorstraat 44 1753 253 92r
ALEMA, JUNIUS oud burgemeester Junius Alema naastligger ten oosten Wortelstraat 1 1729 247 292v
ALEMA, JUNIUS oud burgerhopman Junius Alema naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 14 1734 249 17r
ALEMA, JUNIUS de tuin van de heer Junius Alema naastligger ten oosten Herenwaltje 7 1768 257 41r
ALEMA, JUNIUS Junius Alema naastligger ten westen Zoutsloot 94achter 1768 257 42r
ALEMA, JUNIUS de tuin van de heer Junius van Alema naastligger ten westen Wortelstraat 9 1767 256 239r
ALEMA, JUNIUS wijlen oud burgemeester Junius van Alema erflater Noorderhaven 43 1789 263 110r
ALEMA, JUNIUS de tuin van de heer Junius van Alema naastligger ten noorden Wortelstraat 9 1767 256 239r
ALEMA, JUNIUS Junius van Alema naastligger ten westen Nieuwstraat 38 1779 259 214r
ALEMA, JUNIUS Junius van Alema naastligger ten zuiden Zoutsloot 78 1732 248 105v
ALEMA, JUNIUS Junius van Alema naastligger ten westen Zoutsloot 82 1737 249 204v
ALEMA, JUNIUS wijlen Junius van Alema verkoper Wortelstraat 5tuin 1771 257 197v
ALEMA, JUNIUS oud burgerhopman Junius Alema naastligger ten zuiden Zoutsloot 78 1727 247 39r
ALEMA, JUNIUS Junius van Alema koper provisioneel huis, de Kartouw genaemt Lanen 80 de Kartouw 1730 247 10ra
ALEMA, JUNIUS wijlen Junius Alema koper Scheffersplein 25 1778 259 113v
ALEMA, JUNIUS de heer Junius van Alema naastligger ten zuiden Zoutsloot 78 1754 253 179r
ALEMA, JUNIUS wijlen oud burgemeester Junius van Alema erflater Scheffersplein 25 1789 263 117v
ALEMA, JUNIUS de tuin van Junius van Alema naastligger ten zuiden Zoutsloot 80 1724 246 195r
ALEMA, JUNIUS Junius van Alema verkoper Zoutsloot 80 1724 246 195r
ALEMA, JUNIUS de tuin van Junius Alema naastligger ten oosten Herenwaltje 5 1768 257 48r
ALEMA, JUNIUS wijlen oud burgemeester Junius van Alema erflater Ooievaarsteeg 23a 1789 263 120v
ALEMA, JUNIUS Junius van Alema advocaat Hof van Friesland koper huis Ooievaarsteeg 23 1779 259 221r
ALEMA, JUNIUS Junius Alema verkoper Voorstraat 2 1721 246 122v
ALEMA, JUNIUS Junius Alema naastligger ten zuiden Zoutsloot 80 1764 256 24r
ALEMA, JUNIUS Junius Alema naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1737 249 181v
ALEMA, JUNIUS oud burgerhopman Junius van Alema koper loods en erf Zoutsloot 86 1730 247 321r
ALEMA, JUNIUS Junius Alema naastligger ten zuiden Zoutsloot 80 1768 257 82v
ALEMA, JUNIUS Junius van Alema naastligger ten westen Zoutsloot 86 1730 247 321r
ALEMA, JUNIUS de heer Junius van Alema naastligger ten noorden Spekmarkt 2 1754 253 134v
ALEMA, JUNIUS burgerhopman Junius van Alema verkoper Lanen 80 1759 254 207r
ALEMA, JUNIUS oud burger hopman Junius van Alema verkoper van 2/54 Noordermolen 1 1729 247 263v
ALEMA, JUNIUS de hof van de heer Junius van Alema naastligger ten zuiden Zoutsloot 82 1768 257 85r
ALEMA, JUNIUS Junius Alema koper tuin, zomerhuis met voorhuis, galerij en keuken Wortelstraat 5tuin 1723 246 170r
ALEMA, JUNIUS het zomerhuis van de heer Junius van Alema naastligger ten oosten Zoutsloot 82 1750 252 73v
ALEMA, JUNIUS de heer Junius van Alema naastligger ten oosten Zoutsloot 84 1768 257 87r
ALEMA, JUNIUS de hof van de heer Junius van Alema naastligger ten zuiden Zoutsloot 82 1750 252 73v
ALEMA, JUNIUS de heer Junius van Alema naastligger ten zuiden Zoutsloot 84 1768 257 87r
ALEMA, JUNIUS Junius van Alema naastligger ten zuiden Zoutsloot 78 1734 248 333v
ALEMA, JUNIUS de tuin van Junius Alema naastligger ten oosten Herenwaltje 7 1758 254 265r
ALEMA, JUNIUS de hof van de heer Junius van Alema naastligger ten westen Zoutsloot 84tuin 1750 252 73v
ALEMA, JUNIUS het zomerhuis van de heer Junius van Alema naastligger ten noorden Zoutsloot 84tuin 1750 252 73v
ALEMA, JUNIUS de tuin van Junius Alema naastligger ten oosten Herenwaltje 7 1730 247 346r
ALEMA, JUNIUS Junius Alema naastligger ten oosten Wortelstraat 1 1758 254 265r
ALEMA, JUNIUS Junius van Alema verkoper q.q. Voorstraat 34 1785 262 48v
ALEMA, JUNIUS vroedsman Junius van Alema advocaat Hof van Friesland verkoper Noorderhaven 75 1784 261 247v
ALEMA, JUNIUS Junius van Alema koper huis, tuin, paardestal, schuur en een ander vertrek achter het huis van de erven Jillis Martens Noorderhaven 43 1720 246 88r
ALEMA, JUNIUS oud hopman Junius Alema naastligger ten oosten Noorderhaven 41 1736 249 142r
ALEMA, JUNIUS oud hopman Junius Alema naastligger ten noorden Noorderhaven 41 1736 249 142r
ALEMA, JUNIUS Junius Alema naastligger ten oosten William Boothstraat OZ 1738 249 338r
ALEMA, JUNIUS oud burgerhopman Junius van Alema verkoper q.q. Weverstraat 8 1730 247 351r
ALEMA, JUNIUS burgerhopman Junius van Alema naastligger ten westen Zoutsloot WZ 1729 247 290v
ALEMA, JUNIUS burgemeester Junius van Alema naastligger ten zuiden Scheffersplein 23 1786 262 87r
ALEMA, JUNIUS medegedeputeerde Junius Alema koper schuur Bargebuurt 7 1657 237 140v
ALEMA, JUNIUS burgemeester Junius van Alema verkoper Scheffersplein 23 1786 262 87r
ALEMA, JUNIUS Junius Alema naastligger ten oosten Noorderhaven 41 1737 249 198r
ALEMA, JUNIUS Junius Alema naastligger ten noorden Noorderhaven 41 1737 249 198r
ALEMA, JUNIUS heer Junius van Alema naastligger ten oosten Zoutsloot 82 1732 248 76r
ALEMA, JUNIUS de erfgenamen van wijlen de heer Junius Alema naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 12 1675 240 28ra
ALEMA, oud burgemeester Junyus van Alema koopman verkoper Sint Jacobstraat 12 1743 251 19r
ALGERA, IEPKE IEPKES Ypke Ypkes Algara, c.u. koper huis Zuiderstraat 1649 236 92r
ALGERA, AAFKE Aafke Algera koper Heiligeweg 40 1666 239 49r
ALGERA, AAFKE Aafke Algera, voor zich en haar kinderen verkoper Heiligeweg 40 1682 241 61va
ALGERA, IEPE AUGUSTINUS Epe Augustinus Algera eerdere eigenaar Havenplein 24 1606 228 511r
ALGERA, IEPE AUGUSTINUS Epo Augustini Algera verkoper Zuiderhaven 33 1612 229 93r
ALGERA, IEPE AUGUSTINUS Epo Augustini Algera verkoper Grote Ossenmarkt 2 1612 229 93r
ALGERA, IEPE AUGUSTINUS Epo Augustini Algera verkoper Zuiderhaven 35 1612 229 93r
ALGERA, IEPE AUGUSTINUS Epo Augustini Algera verkoper Zuiderhaven 37 1612 229 93r
ALGERA, GERRIT SIEMENS Gerrit Symens Algera mr. koordemaker koper huis onbekend 1648 236 14v
ALGERA, IEPKE IEPKES Ipcke Ipckes Algera verkoper Zuiderstraat 1652 236 211v
ALGERA, IEPKE Ypcke Algera, c.u. verkoper q.q. Nieuwstraat 34 1659 237 239r
KLASES, ALBERT Albert Claessen Algeraa verkoper q.q. Voorstraat 3 1604 228 430r
ALGERA, GERRIT SIEMENS Gerryt Symens Algra verkoper Heiligeweg 28 1661 238 103v
ALGERA, HAIE Haye Algra verkoper van 1/3 Gardenierstraat 8 1750 252 58v
, NAMKE Namkjen Algra van Fontein verkoper van 1/4 Zuiderhaven 39 1771 257 192v
, NAMKE Namkjen Algra van Fontein verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 6oost 1771 257 192v
, NAMKE Namkjen Algra van Fontein verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 6west 1771 257 192v
, IEBELTJE Ybeltje Algra van Fontein verkoper van 1/4 Zuiderhaven 39 1771 257 192v
, IEBELTJE Ybeltje Algra van Fontein verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 6oost 1771 257 192v
, IEBELTJE Ybeltje Algra van Fontein verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 6west 1771 257 192v
, NAMKE Namkjen Algra van Fonteyn verkoper van 3/4 Grote Ossenmarkt 6west 1772 258 6r
, IEBELTJE Ybeltje Algra van Fonteyn verkoper van 3/4 Grote Ossenmarkt 6west 1772 258 6r
, JOHANNES Johannes Allee huurder Simon Stijlstraat 5 1759 254 216v
SIEMENS, GERRIT Gerryt Symens Allega verkoper Kruisstraat 1 1660 238 47r
ALLEMA, JAN Jan van Allema, c.u. huurder (p.j.) Voorstraat 4 1757 254 105r
ALMA, IEDE DIRKS olderman van het bakkersgilde Yde Dircx Alma verkoper Grote Ossenmarkt ZZ 1659 237 203r
ALMA, IEDE DIRKS Yde Dirx Alma, c.u. koper huis Grote Ossenmarkt 8 1657 237 117r
ALPHEN, BEREND Beern Alphen verkoper Kromme Elleboogsteeg 7achter 1729 247 225v
BERENDS, BEREND Beern Beerns Alphers koper huis Kerkpoortstraat 7achter 1724 246 192v
BERENDS, BEREND Beern Beerns Alphers naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 7achter 1724 246 192v
BERENDS, BEREND Beern Beerns Alphers naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 7achter 1724 246 192v
ALPHEN, BEREND BERENDS Barent Barentsen Alphes verkoper Kerkpoortstraat NZ 1725 246 242r
ALPHEN, BEREND BERENDS Beern Beernsen Alphes koper huis Kerkpoortstraat 7 1723 246 179v
, JAKOB Jacob Alsbach, c.s. huurder (p.w.) Weverstraat 10 1758 254 127r
SIPKES, SIEMEN de curator over het weeskind van wijlen Simen Sipkes Altelaat, c.u. verkoper Zoutsloot NZ 1638 234 51v
, SIKKE wijlen Sicke Altelaet verkoper Roeperssteeg 1631 232 170r
, SIEMEN Simon Altelaet naastligger ten noorden Karremanstraat 27 1620 230 241v
SIPKES, SIEMEN grondpacht uit het huis van Symen Sipkes Altelaet eigenaar perceel Zoutsloot NZ 1657 237 255v
, SIEMEN het huis van Symen Altelaets naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1631 233 15v
ALTEN, TJALLING Tialling van Alten, c.u. huurder Achterstraat 1667 239 86r
ALTENA, [als huurder] vroedsman Altena naastligger ten westen Noorderhaven 66 1752 252 180r
ALTENA, de heer van Altena naastligger ten oosten Voorstraat 39 1766 256 161r
ALTENA, de heer van Altena naastligger ten noorden Voorstraat 39 1766 256 161r
ALTENA, als bewoner vroedsman Altena naastligger ten westen Both Apothekerstraat 8 1727 247 46v
ALTENA, vroedsman Altena naastligger ten zuidwesten Grote Kerkstraat 24 1729 247 226r
ALTENA, vroedsman Altena naastligger ten zuidwesten Heiligeweg 19 1729 247 226r
ALTENA, Altena koopman naastligger ten zuiden Rozengracht 32 1784 261 223r
ALTENA, vroedsman Altena naastligger ten oosten Voorstraat 48 1721 246 100v
ALTENA, vroedsman Altena naastligger ten zuiden Voorstraat 48 1721 246 100v
ALTENA, oud burgervaandrig Altena naastligger ten oosten Heiligeweg 15 1731 248 55v
ALTENA, AAFKE Aafke J. Altena koper van 1/3 huis Lanen 39 1809 268 222r
ALTENA, AAFKE ARJENS Aefke Arjens Altena koper Noorderhaven 98 1700 244 49r
ALTENA, ARJEN oud burgervaandrig Arjen Altena huurder Schritsen 5 1731 248 56v
ALTENA, ARJEN oud vaandrig Arjen Altena, c.s. naastligger ten zuidwesten Grote Kerkstraat 24 1694 243 4va
ALTENA, ARJEN oud vaandrig Arjen Altena, c.s. naastligger ten zuidwesten Heiligeweg 19 1694 243 4va
ALTENA, ARJEN burgervaandrig Arjen Altena naastligger ten zuidwesten Heiligeweg 19 1681 241 36va
ALTENA, ARJEN vroedsman Arjen Altena naastligger ten oosten Voorstraat 48 1699 243 395r
ALTENA, ARJEN vroedsman Arjen Altena naastligger ten zuiden Voorstraat 48 1699 243 395r
ALTENA, ARJEN burgervaandrig Arjen Altena huurder Lanen 80 1688 242 229r
ALTENA, ARJEN vroedsman Arjen Altena, c.s. naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 22 1699 243 399r
ALTENA, ARJEN burgervaandrig Arjen Altena naastligger ten oosten Heiligeweg 15 1692 242 376v
ALTENA, ARJEN burgervaandrig Arjen Altena koper finaal huis met een hof of tuin erachter Voorstraat 50 1692 243 1ra
ALTENA, ARJEN vroedsman Arjen Altena lakenkoper verkoper van 1/2 Ooievaarsteeg 21 1702 244 153v
ALTENA, ARJEN ARJENS Arjen Arjans Altena verkoper van 1/2 Noorderhaven 34 1723 246 154v
ALTENA, ARJEN ARJENS burgervaandrig Arjen Arjens Altena koper van 1/3 hof met bomen en planten Weverstraat 1684 242 38r
ALTENA, ARJEN ARJENS burgervaandrig Arjen Arjens Altena verkoper Gardenierstraat ZZ 1693 243 50v
ALTENA, ARJEN ARJENS oud burgervaandrig Arjen Arjens Altena mr. pannenbakker verkoper Heiligeweg 21 1731 248 66v
ALTENA, ARJEN ARJENS burgervaandrig Arjen Arjens Altena koper ledige plaats Gardenierstraat ZZ 1690 242 326r
ALTENA, ARJEN ARJENS vroedsman Arjen Arjens Altena verkoper Voorstraat 50 1723 246 156r
ALTENA, ARJEN ARJENS vaandrager Arjen Arjens Altena, c.s. naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 22 1685 242 65v
ALTENA, ARJEN ARJENS vaandrager Arjen Arjens Altena, c.s. naastligger ten westen Grote Kerkstraat 22 1685 242 65v
ALTENA, GIJSBERT Gijsbert Altena koopman verkoper Noorderhaven 79 1751 252 115v
ALTENA, GIJSBERT Gijsbert Altena koopman verkoper Droogstraat 27 1751 252 115v
ALTENA, GIJSBERT Gijsbert Altena koopman verkoper Noorderhaven 83 1751 252 115v
ALTENA, HENDRIK Henderik Altena koopman koper van 1/8 Noorderhaven 83 1727 247 15r
ALTENA, HENDRIK WIERDS grietman Hendricus Wiardus van Altena verkoper Voorstraat 41 1766 256 197v
ALTENA, HENDRIK WIERDS Hendricus Wiardus van Altena grietman van Tietjerksteradeel koper door niaar Voorstraat 41 1764 256 54r
ALTENA, HENDRIK WIERDS grietman Hendricus Wiardus van Altena verkoper Voorstraat 41 1766 256 199v
ALTENA, HENDRIK Hendrik Altena koopman koper van 1/8 Zoutsloot 26 1728 247 62r
ALTENA, JAN Jan Altena koopman betrokkene Gardenierstraat 4 1791 263 355r
ALTENA, JAN de heer Jan Altena bewoner voorkamer Kerkpoortsmolen 1 1782 260 190r
ALTENA, JAN de heer Jan Altena bewoner voorkamer Rozengracht 32 1782 260 190r
ALTENA, JAN de weduwe van Jan Altena naastligger ten zuiden Voorstraat 46 1797 265 38r
ALTENA, JAN de weduwe van Jan Altena naastligger ten westen Voorstraat 46 1797 265 38r
ALTENA, JAN wijlen Jan Altena koopman verwandelaar Rozengracht 34 1794 264 214r
ALTENA, JAN wijlen Jan Altena koopman verwandelaar Wasbleekstraat WZ 1794 264 214r
ALTENA, JAN wijlen Jan Altena koopman aanhandelaar Zoutsloot 99 1794 264 217r
ALTENA, JAN de weduwe van Jan Altena naastligger ten westen Klaverbladstraat 14 1795 264 298r
ALTENA, JAN de weduwe van Jan Altena naastligger ten westen Klaverbladstraat 16 1795 264 298r
ALTENA, JAN wijlen Jan Altena koopman aanhandelaar Zoutsloot NZ 1794 264 217r
ALTENA, JAN de heer Jan Altena naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 13 1791 263 380r
ALTENA, JAN Jan J. Altena koopman koper pan- en estrikwerk Rozengracht 34 1778 259 123r
ALTENA, JAN Jan J. Altena koopman koper wagenhuis Wasbleekstraat WZ 1778 259 123r
ALTENA, JAN wijlen Jan Altena koopman verkoper Zoutsloot 99 1794 264 224r
ALTENA, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Altena naastligger ten westen Klaverbladstraat 14 1806 267 229v
ALTENA, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Altena naastligger ten westen Klaverbladstraat 16 1806 267 229v
ALTENA, JAN Jan Altena koopman koper huis Lanen 67 1784 261 168r
ALTENA, JAN wijlen Jan Altena koopman verkoper Zoutsloot NZ 1794 264 224r
ALTENA, JAN Jan Altena koopman naastligger ten westen Lanen 67 1784 261 168r
ALTENA, JAN Jan Altena naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 13achter 1782 261 1r
ALTENA, JAN Jan Altena koopman koper huis met beneden een weefwinkel Lanen 69 1777 259 70v
ALTENA, JAN Jan Altena naastligger ten zuiden Voorstraat 46 1784 261 148r
ALTENA, JAN Jan Altena naastligger ten westen Voorstraat 46 1784 261 148r
ALTENA, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Altena naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ 1806 267 210v
ALTENA, JANKE de ongehuwde Janke J. Altena koper van 1/3 Lanen 39 1809 268 222r
ALTENA, HENDRIKS Luirdske Hendriks Altena verkoper Noorderhaven 79 1751 252 154r
ALTENA, HENDRIKS Luirdske Hendriks Altena verkoper Droogstraat 27 1751 252 154r
ALTENA, HENDRIKS Luirdske Hendriks Altena verkoper Noorderhaven 83 1751 252 154r
ALTENA, NICOLAAS Heer Nicolaas van Altena commies van de lands gemene middelen verkoper Voorstraat 41 1766 256 197v
ALTENA, NICOLAAS Nicolaas van Altena commies van de lands gemene middelen koper door niaar huis Voorstraat 41 1764 256 54r
ALTENA, NICOLAAS de heer Nicolaas van Altena commies van de lands gemene middelen verkoper Voorstraat 41 1766 256 199v
ALTENA, R. R. H. Altena advocaat koper Hofstraat 5 1794 264 223r
ALTENA, REINER wijlen dr. Reinardus Hessel van Altena advocaat Hof van Friesland verkoper Hofstraat 5 1796 264 349r
ALTENA, REINER Renardus Hessel van Altena advocaat en notaris verkoper q.q. ten oosten van Harlingen 1794 264 179v
ALTENA, REINER Renardus Hessel van Altena advocaat en notaris verkoper q.q. Noordijs 6 1794 264 193v
ALTENA, REINER Renardus Hessel van Altena advocaat en notaris verkoper q.q. Brouwersstraat 8 1794 264 195r
ALTENA, S. vroedsman S. Altena naastligger ten zuiden Voorstraat 4 1757 254 105r
ALTENA, S. vroedsman S. Altena naastligger ten westen Voorstraat 4 1757 254 105r
ALTENA, S. de weduwe van S. Altena naastligger ten westen Lanen 69 1777 259 70v
ALTENA, S. vroedsman S. Altena, c.u. huurder (p.j.) Noorderhaven 64 1753 253 99r
ALTENA, S. vroedsman S. Altena, c.u. huurder (p.j.) Voorstraat 21 1753 253 99r
ALTENA, SIEBRICHJE de ongehuwde Sybregje Altena koper van 1/3 Lanen 39 1809 268 222r
ALTENA, SIEDS de heer Syds Altena naastligger ten zuiden Voorstraat 46 1765 256 140v
ALTENA, SIEDS de heer Syds Altena naastligger ten westen Voorstraat 46 1765 256 140v
ALTENA, SIEDS burgemeester Syds Altena verkoper Voorstraat 46 1765 256 140v
ALTENA, SIEDS wijlen burgemeester Syds Altena koper Lanen 65west_achter 1774 258 155r
ALTENA, SIEDS wijlen burgemeester Syds Altena naastligger ten oosten Lanen 65west_achter 1774 258 155r
ALTENA, SIEDS wijlen burgemeester Syds Altena naastligger ten noorden Lanen 65west_achter 1774 258 155r
ALTENA, SIEDS vroedsman Syds Altena koper huis en tuin Voorstraat 44 1753 253 92r
ALTENA, SIEDS vroedsman Syds Altena koper door niaar huis Voorstraat 4 1757 254 105r
ALTENA, SIEDS oud burgemeester de heer Syds Altena verkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 18 1767 257 32r
ALTENA, SIEDS Syds Altena naastligger ten oosten Lanen 57 1758 254 169v
ALTENA, TIETJE Titia Altena verkoper van 3/64 Noorderhaven 79 1763 255 238r
ALTENA, TIETJE Titia Altena verkoper van 3/64 Noorderhaven 81 1763 255 238r
ALTENA, TIETJE wijlen Titia Altena erflater Zoutsloot 26 1763 255 238r
ALTENA, TIETJE wijlen Titia Altena verkoper van 3/64 Noorderhaven 83 1763 255 238r
ALTENA, TRIJNTJE Trijntie Altena verkoper Noorderhaven 79 1751 252 129r
ALTENA, TRIJNTJE Trijntie Altena verkoper Droogstraat 27 1751 252 129r
ALTENA, TRIJNTJE Trijntie Altena verkoper Noorderhaven 83 1751 252 129r
ALTENA, TRIJNTJE Trijntje Altena huurder Grote Bredeplaats 33 1753 253 65v
ALTENA, TIETJE PIETERS Tyttie Pieters Altena verkoper Noorderhaven 79 1751 252 126v
ALTENA, TIETJE PIETERS Tyttie Pieters Altena verkoper Droogstraat 27 1751 252 126v
ALTENA, TIETJE PIETERS Tyttie Pieters Altena verkoper Noorderhaven 83 1751 252 126v
ARJENS, ARJEN oud burgemeester en vaandrig Arjen Arjens Altenae lakenkoper koper 1/2 huis Heiligeweg 17 1697 243 278r
ALTHUSIUS, vrouw Althuisius naastligger ten westen Zuiderhaven 83 1796 264 311r
ALTHUSIUS, vrouw Althuisius naastligger ten noorden Zuiderhaven 83 1796 264 311r
ALTHUSIUS, LIJSBET Lijsbeth Althuisius verkoper Droogstraat 47 1791 263 297r
ALTHUSIUS, Gerarus Althuizius naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 4 1788 263 57r
ALTHUSIUS, TEEKE Taeke Althusius verkoper Voorstraat 84 1807 267 334v
ALTHUSIUS, TEEKE Taeke Althusius koper huis Zeepziederstraat 3 1804 267 57r
, JOUW wijlen Juw Alva verkoper Droogstraat NZ 1612 229 75r
LOURENS, JAKOB Jacob Louwrens Amack koper achter- en voorkamer met de plaats daartussen Peterseliestraat ZZ 1683 241 242v
AMAMA, de hof van de heer Amama naastligger ten westen Spinhuisstraat 1667 239 91v
AMAMA, de erfgenamen van wijlen Amama naastligger ten westen Noorderhaven 48 1680 241 73r
AMAMA, de hof van Amama convooimeester Admiraliteit in Friesland naastligger ten westen Spinhuisstraat 1663 238 197r
AMAMA, ANTJE juffrouw Anna Amama koper Zuiderhaven 46 1668 239 150v
AMAMA, ANTJE Anna Amama, mede voor haar onmondige kinderen verkoper Zuiderhaven 46 1680 241 20va
AMAMA, Harnius Amama verkoper Spinstraat 11 1630 232 147v
AMAMA, JAN Jan Amama naastligger ten oosten Noorderhaven 44 1665 239 5v
AMAMA, JAN de heer Jan Amama naastligger ten westen Voorstraat 7a-oost 1668 239 132v
AMAMA, JOHANNES de heer Joan Amama oud lid Gedeputeerde Staten van Friesland verkoper Lange lijnbaan 1670 240 20r
AMAMA, JOHANNES de heer Joannes Amama verkoper Rozengracht 42 1667 239 102v
AMAMA, JOHANNES Johan Amama convooimeester convooien en licenten koper huis Noorderhaven 108 1662 238 144r
AMELANDER, Amelander schrijver huurder Vijver 4 1802 266 166r
AMELANDER, KLAAS SIPKES Claas Sipkes Amelander naastligger ten westen Hoogstraat 33 1666 239 6va
AMELANDER, KLAAS SIPKES Claes Sipkes Amelander naastligger ten westen Lombardstraat 1668 239 131v
AMELANDER, KLAAS SIPKES Claes Sipkes Amelander naastligger ten oosten Hoogstraat 29 1667 239 121av
AMELANDER, JAKOB Jacob Amelander huurder Schritsen 28 1642 235 37r
AMELANDER, JAKOB MARTENS wijlen Jacob Martens Amelander verkoper Schritsen 39 1662 238 147v
AMELANDER, JAN JANS Jan Jansen Amelander verkoper Bargebuurt 18 1730 247 319v
AMELANDER, JAN JANS Jan Jansen Amelander koper huis en tuin of hof Zoutsloot 47 1748 251 243r
AMELANDER, P. de vrouw van P. Amelander huurder Franekereind 40 1808 268 145r
AMELANDER, PETRUS ANNES Petrus Anneus Amelander koper huis en tuin Rozengracht 4 1809 268 277r
AMELANDER, TEUNIS JANS Theunis Jansen Amelander mr. wolkammer verkoper van 1/2 Rozengracht 20 1729 247 250v
AMELANDER, TEUNIS JANS Theunis Jansen Amelander verkoper van 1/16 Noorderhoofd 1 1729 247 253v
AMELANDER, TEUNTJE KLASES Theuntie Claesses Amelander verkoper Hoogstraat 31 1683 241 259v
SIPKES, JAN Jan Sipkes Amelandt koper huis Achterstraat 1649 236 80r
AMELANDER, DOUWE Douue Amelant naastligger ten oosten Lanen 38 1643 235 41v
AMELANDER, DOUWE DOUWES Douue Douues Amelant naastligger ten oosten Lanen 38 1643 235 59v
AMELANDER, DOUWE DOUWES Douue Douues Amelant, c.u. verkoper Lanen 40 1644 235 106v
AMELANDER, GERRIT Gerryt Amelant naastligger ten noorden Weverstraat NZ 1651 236 172v
AMAMA, de heer Ammama naastligger ten westen Noorderhaven 110 1673 240 115r
AMAMA, AGATHA Agatha van Ammama verkoper en nagelaten kind Noorderhaven 2 1679 241 15ra
AMAMA, AGATHA Agatha van Ammama verkoper en nagelaten kind Grote Bredeplaats 7 1679 241 15ra
AMAMA, AGATHA Agatha van Ammama verkoper Noorderhaven 108 1679 241 15ra
AMAMA, AGATHA Agatha van Ammama verkoper Franekereind 23oost 1679 241 15ra
AMAMA, GERRIT commandeur-kolonel in de fortresse Boertange Gerrit van Ammama kapitein over een compagnie te voet verkoper Noordijs 19 1672 240 86v
AMAMA, HARNE de hof van Harne Ammama naastligger ten oosten Zoutsloot 30 1627 232 19v
AMAMA, JAN Gedeputeerde Staat Jan van der Ammama eerdere eigenaar Vijverstraat 14 1679 241 36r
AMAMA, JAN Jan Ammama convooimeester Admiraliteit in Friesland naastligger ten westen Voorstraat 7a-oost 1663 238 183r
AMAMA, JELTJE Jeltie van Ammama verkoper en nagelaten kind Noorderhaven 2 1679 241 15ra
AMAMA, JELTJE Jeltie van Ammama verkoper en nagelaten kind Grote Bredeplaats 7 1679 241 15ra
AMAMA, JELTJE Jeltie van Ammama verkoper Noorderhaven 108 1679 241 15ra
AMAMA, JELTJE Jeltie van der Ammama verkoper Franekereind 23oost 1679 241 15ra
AMAMA, JOHANNES de heer Joan Ammama, voor zich en zijn kinderen oud lid Gedeputeerde Staten van Friesland verkoper Vijverstraat 14 1672 240 16ra
AMAMA, JOHANNES de kinderen van wijlen Joan van Ammama lid Gedeputeerde Staten van Friesland verkoper Voorstraat 7 1680 241 24ra
AMAMA, JOHANNES de kinderen van wijlen Joan van Ammama lid Gedeputeerde Staten van Friesland verkoper Noorderhaven 46 1680 241 24ra
AMAMA, JOHANNES de heer Joan Ammama verkoper Vijverstraat 14 1668 239 155v
AMAMA, JOHANNES wijlen Joan van Ammama lid Gedeputeerde Staten van Friesland erflater Noorderhaven 2 1679 241 15ra
AMAMA, JOHANNES wijlen Joan van Ammama lid Gedeputeerde Staten van Friesland erflater Grote Bredeplaats 7 1679 241 15ra
AMAMA, JOHANNES wijlen Joan van Ammama lid Gedeputeerde Staten van Friesland erflater Noorderhaven 108 1679 241 15ra
AMAMA, JOHANNES de heer Joan Ammama oud lid Gedeputeerde Staten van Friesland verkoper Zuiderhaven 23 1675 240 26va
AMAMA, JOHANNES Joan Ammama lid Gedeputeerde Staten van Friesland naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 17 1668 239 146r
AMAMA, JOHANNES de heer Joan Ammama oud lid Gedeputeerde Staten van Friesland verkoper Noorderhaven 88 1675 240 26va
AMAMA, JOHANNES wijlen Joan van Ammama lid Gedeputeerde Staten van Friesland erflater Franekereind 23oost 1679 241 15ra
AMAMA, JOHANNES Joan Ammama lid Gedeputeerde Staten van Friesland verkoper Grote Ossenmarkt 17 1668 239 146r
AMAMA, JOHANNES de heer Joan Ammama oud lid Gedeputeerde Staten van Friesland verkoper Franekereind 27 1675 240 26va
AMAMA, JOCHEM Jochum van Ammama kapitein verkoper en nagelaten kinderen van Noorderhaven 2 1679 241 15ra
AMAMA, JOCHEM Jochum van Ammama kapitein verkoper en nagelaten kinderen van Grote Bredeplaats 7 1679 241 15ra
AMAMA, JOCHEM Jochum van Ammama kapitein verkoper Noorderhaven 108 1679 241 15ra
AMAMA, JOCHEM Jochum van Ammama kapitein verkoper Franekereind 23oost 1679 241 15ra
AMAMA, JOHANNES Johan van Ammama gedeputeerde staat van Friesland eerdere eigenaar (volgens koopbrief van 27-04-1670) Spinhuisstraat 1677 240 270v
AMAMA, JOHANNES Johan van Ammama ontvanger convooien en licenten Admiraliteit in Friesland koper huis Zuiderhaven 23 1660 238 28r
AMAMA, JOHANNES Johan Ammama, mede voor zijn kinderen lid Gedeputeerde Staten van Friesland verkoper Vijverstraat 18 1668 239 32ra
AMAMA, JOHANNES Johan Ammama, mede voor zijn kinderen lid Gedeputeerde Staten van Friesland verkoper Vijverstraat 20 1668 239 32va
AMAMA, JOHANNES Johan van Ammama verkoper onbekend 1685 242 96r
AMAMA, SIETSE OEGES Sytse Oeges Ammama, c.u. verkoper Hoogstraat 23 1644 235 140r
AMAMA, HARNE Harne Ammema verkoper Droogstraat 45 1628 232 60v
AMAMA, HARNE Harne Ammema koper schuur en jonge hovinge met de bomen en plantagie Droogstraat 45 1627 232 13v
AMAMA, JAN Jan Ammema convooimeester koper Bargebuurt 7 1657 237 140v
AMAMA, JOHANNES het achterhuis van Joan Ammema naastligger ten oosten Noorderhaven 44 1674 240 164v
AMAMA, JOHANNES Johan van Ammema, c.soc. convooimeester Admiraliteit in Friesland verkoper Bargebuurt 7 1659 237 198r
, de compagnie van baron van Amout koper Noorderhaven 75 1635 233 159v
JANS, HENDRIK Hendrick Jans van Amsterdam koper nieuwe kamer onbekend 1601 228 239r
ANDELA, FEDDRIKS Bucke Feddricx Andla naastligger ten westen Rozengracht 6 1660 238 43r
ANDELA, BOEKE FEDDRIKS Buke Feddrix Andla naastligger ten westen Rozengracht 6 1654 236 256v
ANDREAE, de erfgenamen van wijlen dr. Andrae naastligger ten zuiden Weverstraat 6 1801 266 29r
ANDREAE, de erfgenamen van wijlen dr. Andrae naastligger ten westen Weverstraat 6 1801 266 29r
ANDREAE, LIJSBET Elisabeth Andrae koper Bildtstraat 20 1810 269 26v
ANDREAE, LIJSBET Elisabeth Andrae huurder Bildtstraat 20 1810 269 26v
ANDREAE, G. de weduwe van G. Andrae naastligger ten oosten Klaverbladstraat 14 1810 268 334v
ANDREAE, G. wijlen G. Andrae verkoper Ooievaarsteeg 1803 266 200v
ANDREAE, G. de weduwe van dr. G. Andrae naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ 1806 267 210v
ANDREAE, GAJUS de weduwe van Gajus Andrae huurder (inwonend) Hoogstraat 10 1808 268 98r
ANDREAE, GAJUS dr. Gayus Andrae koper door niaar Franekereind 3 1777 259 30r
ANDREAE, G. de erfgenamen van wijlen ds. G. Andrea naastligger ten zuiden Weverstraat 6 1802 266 135r
ANDREAE, G. de erfgenamen van wijlen ds. G. Andrea naastligger ten westen Weverstraat 6 1802 266 135r
ANDREAE, G. dr. G. Andrea naastligger ten oosten Noordijs 23 1786 262 138r
ANDREAE, G. dr. G. Andrea naastligger ten zuiden Noordijs 23 1786 262 138r
ANDREAE, G. dr. G. Andreae, n.u. naastligger ten noorden Noordijs 25 1791 263 356v
ANDREAE, G. dr. G. Andreae, n.u. naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 13 1791 263 380r
ANDREAE, G. dr. G. Andreae, n.u. naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 13achter 1782 261 1r
ANDREAE, G. G. Andreae naastligger ten noorden Franekereind 1 1797 265 57v
ANDREAE, GAJUS wijlen Gajus Andreae medicinae doctor verkoper Franekereind NZ 1801 265 279v
ANDREAE, TAMARA juffrouw Tamara Margarethe Andreae koper Scheffersplein 25 1762 255 133r
ANDREAE, TAMARA Thamara Margareta Andree verkoper Scheffersplein 25 1778 259 113v
ANDRINGA, de juffers Andringa naastligger ten zuiden Zuiderhaven 21 1802 266 104r
ANDRINGA, ds. Andringa, moet een afdak gedogen predikant naastligger Herenknechtenkamerstraat 19 1782 260 248r
ANDRINGA, de erfgenamen van wijlen Andringa naastligger ten zuiden Zuiderstraat 31west 1778 259 155v
ANDRINGA, ARJAANTJE Adriana van Andringa verkoper Zuiderstraat 29 1803 266 235r
ANDRINGA, ARJAANTJE Adriana van Andringa geniaarde koper Vijverstraat 6 1779 259 178r
ANDRINGA, ARJAANTJE Adriana van Andringa koper huis Zuiderstraat 21 1774 258 169v
ANDRINGA, GEERTRUIDA Geertruida Johanna C. van Andringa koper huis Herenknechtenkamerstraat 19 1784 261 177v
ANDRINGA, GEERTRUIDA wijlen Geertruida van Andringa verkoper Zuiderhaven 25 1789 263 127r
ANDRINGA, GEERTRUIDA Geertruida Johanna C. van der Andringa koper huis Zuiderhaven 25 1784 261 176v
ANDRINGA, J. J. C. van Andringa naastligger ten noorden Zuiderhaven 25 1794 264 170v
ANDRINGA, J. juffrouw J. C. van Andringa naastligger ten noorden Zuiderhaven 25 1789 263 127r
ANDRINGA, JOHANNA Johanna Clara van Andringa negotiante verkoper van 1/3 Zuiderhaven 25 1784 261 176v
ANDRINGA, JOHANNA Johanna Clara van Andringa negotiante verkoper Herenknechtenkamerstraat 19 1784 261 177v
ANDRINGA, JOHANNA Johanna Clara van Andringa koper door niaar huis Herenknechtenkamerstraat 19 1783 261 95r
ANDRINGA, JOHANNA Johanna Clara van Andringa geniaarde koper Zuiderhaven 23 1781 260 136v
ANDRINGA, JOHANNA Johanna Clara van Andringa naastligger ten oosten Zuiderhaven 23 1781 260 136v
ANDRINGA, JOHANNA Johanna Clara van Andringa, ongehuwde meerderjarige koper huis genaamd de Drie Hoefijzers Zuiderhaven 23 de Drie Hoefijzers 1785 262 42r
ANDRINGA, JOHANNA Johanna Clara van Andringa, ongehuwd verkoper Zuiderhaven 23 1804 267 12v
ANDRINGA, JOHANNA Johanna Clara van Andringa geniaarde koper Vijverstraat 6 1779 259 178r
ANDRINGA, JOHANNA Johanna Clara van Andringa koper Zuiderstraat 21 1774 258 169v
ANDRINGA, ROMELIA mevrouw Romelia van Andringa koper Zuiderhaven 48 1698 243 356v
ANDRINGA, ROMELIA wijlen vrouw Romelia van Andringa erflater Zuiderhaven 48 1746 251 146v
ANDRINGA, EUSEBIUS ds. Sibius Andringa predikant koper huis Noorderhaven 96 1771 257 247r
ANDRINGA, EUSEBIUS ds. Sibius van Andringa predikant verkoper Noorderhaven 96 1779 259 192r
ANDRINGA, W. W. S. van Andringa verkoper q.q. Zuiderhaven 25 1789 263 127r
ANDRINGA, dr. Walzo S. van Andringa, n.p. drossaard van Helmond koper van 1/2 huis Zuiderhaven 25 1789 263 127r
ANDRINGA, Walzo S. van Andringa, n.p. drossaard van Helmond koper door niaar van 1/2 Zuiderhaven 25 1789 263 127r
ANDRINGA, WATSE wijlen Watze van Andringa erflater Zuiderhaven 25 1784 261 176v
ANDRINGA, WATSE oud burgemeester van Dokkum Watze van Andringa koper huis Zuiderhaven 25 1771 257 245v
ANDRINGA, WATSE de weledel gestrenge heer Watze van Andringa oudste luitenant van de geoctrooieerde V.O.c.in deze landen koper huis, pakhuis en tuin Zuiderhaven 2 1786 262 81r
ANDRINGA, WATSE SIEBES luitenant bij de Ed. geoctroyeerde Oostindische Compagnie Watze Sybes van Andringa verkoper Zuiderhaven 2 1788 262 299v
ANDRINGA, WATSE Watze Sybius van Andringa secretaris van het dorp Schijndel verkoper Zuiderhaven 25 1794 264 170v
, wijlen Aniedes verkoper Schritsen 52 1765 256 122r
ALLERTS, FEKKE Fecke Allerts Anskama verkoper Droogstraat 22 1622 230 313v
ANSKEMA, ANTJE wijlen Antie Anskema verkoper Zuiderhaven 11 1626 231 141r
ANSKEMA, FEKKE ALLERTS Fecke Allerts Anskema verkoper Noorderhaven 107 1624 231 3r
KLASES, KORNELIS Cornelis Claesses Anslo koopman verkoper Hoogstraat 41 1632 233 40r
ANSTA, JOHANNES Johannes Ansta medicinae doctor verkoper Noordijs 17 1655 237 50r
ANSTA, REINOU Reinu Ansta geniaarde koper Voorstraat 62 1656 237 88r
ANSTA, TJAAKJE Tiaeke Ansta koper Hoogstraat 17achter 1640 234 97v
ANSTA, Tiaka Ansta koper Zuiderhaven 46 1643 235 48v
ANSTA, Tjaecktien Ansta verkoper Hoogstraat 17achter 1644 235 147v
, HARMEN Harmanus Anthoni huurder (p.j.) Droogstraat 1 1771 257 229r
, IETJE Ytie Anthoni verkoper Bargebuurtspoortje WZ 1779 259 175v
, ANTONIUS wijlen Anthonius Anthonii mr. kleermaker erflater Brouwersstraat 12noord 1687 242 13ra
, ANTONIUS Anthony Anthonii mr. kleermaker onder hem berust een reversaalbrief van 4 februari 16.. Brouwersstraat 14 1682 241 227r
, GOOITSKE Goickjen Anthonii verkoper Brouwersstraat 12noord 1687 242 13ra
, JELTJE Jeltie Anthonii verkoper Brouwersstraat 12noord 1687 242 13ra
, JELTJE Jeltie Anthonii verkoper Brouwersstraat 12noord 1687 242 13ra
, RINSE Rinske Anthonii verkoper Brouwersstraat 12noord 1687 242 13ra
, SCHELTE Schelte Anthonii verkoper Brouwersstraat 12noord 1687 242 13ra
, de weduwe van Antones huurder Werfpad 1780 259 289v
ANTONIDES, CATHARINA Catalina Antoni verkoper Voorstraat 17oost 1606 228 512r
ANTONIDES, WIJNAND wijlen Wijnant Antoni koper Vianen ZZ 1701 244 106v
APPELMAN, FEITE Feyte Appelman naastligger ten westen Rommelhaven 4 1682 241 186v
APPELMAN, HARMEN GERRITS Harmen Gerrits Appelman naastligger ten westen Rommelhaven 4 1648 236 18v
APPELMAN, JOUKE TJEERDS de erfgenamen van wijlen Joucke Tjeerdts Appelman naastligger ten westen Zoutsloot 18 1681 241 126r
, FOPPE Foppe Appeltaets naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 16 1728 247 94v
, FRANS Frans Appeltati, c.u. huurder Grote Kerkstraat 31midden 1667 239 100v
, KLAASKE de hypothaire en praegnante crediteuren van Claeske Arahams verkoper Noorderhaven 104 1714 245 218v
, NICOLAAS dr. Nicolaus Arckenbout koper 1/2 huis en kamer met een hof, prieel en bomen Heiligeweg 14 1667 239 13va
, NICOLAAS doc.? Nicolaus Arckenbout koper 1/2 huis met kamers erachter en een tuin met prieel en bomen Heiligeweg 14 1667 239 70r
, ANTONIUS Antoni Arenburgh naastligger ten oosten Noorderhaven 80 1649 236 71r
ARENDS, J. de weduwe van J. W. Arend naastligger ten oosten Spekmarkt 1 1809 268 210v
ARENDS, JOHANNES Johan Willem Arend koper huis Heiligeweg 1west 1807 267 293v
AERNTSMA, MEINERT Meinert J. Arendsma verkoper q.q. Scheffersplein OZ 1746 251 119r
AERNTSMA, MEINERT Meinert J. Arendsma verkoper q.q. Scheffersplein OZ 1746 251 119r
AERNTSMA, ISAAK MEINERTS Ysak Meinderts Arendsma, minderjarig verkoper Scheffersplein OZ 1746 251 119r
AERNTSMA, ISAAK MEINERTS Ysak Meinderts Arendsma, minderjarig verkoper Scheffersplein OZ 1746 251 119r
AERNTSMA, JASPER MEINERTS Jasper Meinerts Arentsma koper door niaar Scheffersplein OZ 1734 248 335v
AERNTSMA, MEINERT burgervaandrig Meindert Arentsma mr. brouwer naastligger ten westen Nieuwstraat 26 1737 249 204r
AERNTSMA, MEINERT JASPERS burgervaandrig Meindert Jaspers Arentsma mr. brouwer koper door niaar lege plek van 53 x 48 voet, voorheen potterij Ooievaarsteeg OZ 1739 250 31r
AERNTSMA, MEINERT Meinert Arentsma mr. brouwer naastligger ten westen Nieuwstraat 34 1740 250 129v
AERNTSMA, MEINERT JASPERS Meinert Jaspers Arentsma mr. brouwer koper door niaar huis Scheffersplein OZ 1734 248 335v
AERNTSMA, MEINERT Meyndert Arentsma mr. brouwer verkoper Ooievaarsteeg 1746 251 118v
AERNTSMA, MEINERT JASPERS Meyndert Jaspers Arentsma mr. brouwer naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 1745 251 110r
AERNTSMA, MEINERT JASPERS Meyndert Jaspers Arentsma mr. brouwer verkoper Ooievaarsteeg 1745 251 110r
AERNTSMA, MEINERT JASPERS Meyndert Jaspers Arentsma mr. brouwer verkoper Nieuwstraat 34achter 1745 251 111r
ARINK, BEREND Beerend Arink mr. timmerman koper huis Hoogstraat 14 1807 267 333v
, MARTHA juffrouw Martha Arkels geniaarde koper Rozengracht 7west 1726 246 251r
, het huis van de weduwe van dr. Arkenbout naastligger ten oosten Heiligeweg 12 1671 240 33v
, de hof van de weduwe van dr. Arkenbout naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1673 240 117r
, MEINERT Meinardus Arkenbout, voor zijn drie kinderen verkoper Voorstraat 57achter 1695 243 144v
, MEINERT Meinert Arkenbout verkoper Heiligeweg 14 1710 245 129r
, JAN Jan Arman, c.u. houtzager koper hoekhuis of twee kamers Peterseliestraat NZ 1644 235 114r
ARNOLDI, HIELKJE Hylck Arnoldi koper buiten Harlingen 1633 233 101r
PIETERS, SIXTUS Sixtus Petri Arnoldinus, q.q. deurwaarder Hof van Friesland betrokkene onbekend 1660 238 6va
PIETERS, SIXTUS Sixtus Petri Arnoldinus deurwaarder Hof van Friesland crediteur (triumphant) q.q. Zoutsloot 1662 238 15va
, AREND Aernt van Arnsma koper 1/2 van 3 pm land genaamd de Blokken buiten Harlingen 1602 228 312v
, KLAAS eigenaars van het huis van wijlen Claes Arquens naastligger Voorstraat 73achter 1660 238 40v
AARSEN, JOSUA Josias van Arsen verkoper Hoogstraat 29achter 1630 232 140r
AARSEN, AURELIA Aurelia van Arssen koper Rozengracht 27 1770 257 165r
AARSEN, MAGNUS wijlen vroedsman Magnus van Arssen koper Schritsen 55 1770 257 170r
ARUM, JAN RINTJES Jan Rintjes van Arum koper huis met hof, loods en plaats Brouwersstraat 25 1702 244 148v
ARUM, P. P. van Arum koopman naastligger ten zuiden Noorderhaven 12 1788 262 269r
ARUM, P. P. van Arum naastligger ten westen Grote Bredeplaats 11 1785 262 45r
ARUM, P. P. van Arum koopman eigenaar van 1/2 Noorderhaven 31 1786 262 106r
ARUM, P. P. van Arum koopman naastligger ten zuiden Noorderhaven 12 1789 263 169r
ARUM, PIETER Pieter van Arum verkoper Noorderhaven 31 1788 262 259v
ARUM, PIETER de minderjarige kinderen van Pieter van Arum koopman verkoper Grote Bredeplaats 9 1802 266 164v
ARUM, PIETER Pieter van Arum koopman koper van 1/2 Noorderhaven 31 1771 257 226r
ARUM, PIETER Pieter van Arum koopman koper door niaar huis en herberg Grote Bredeplaats 7 het Zeepaard 1794 264 177v
ARUM, PIETER Pieter van Arum naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 7 1794 264 177v
ARUM, PIETER Pieter van Arum koopman verkoper q.q. Prinsenstraat 4 1778 259 119v
ARUM, PIETER Pieter van Arum koopman verkoper q.q. Noorderhoofd 1 1778 259 119v
ARUM, PIETER Pieter van Arum koopman verkoper Lanen 5 1761 255 108v
ARUM, PIETER Pieter van Arum koopman verkoper q.q. Noorderhoofd 3 1778 259 121r
ARUM, PIETER de twee minderjarige kinderen van Pieter van Arum koopman verkoper Grote Bredeplaats 7 1802 266 173r
ARUM, PIETER Pieter van Arum koopman verkoper q.q. Noorderhaven 3 1793 264 84r
ARUM, PIETER Pieter van Arum koopman koper huis en tuin Grote Bredeplaats 9 1775 258 173r
ARUM, PIETER Pyter van Arum naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 23 1756 254 51v
ASMUS, ERASMUS PIETERS Asmus Pieters Asmus kapitein koper huis, tuintje en houtschuur Noorderhaven 23 1791 263 358r
ASMUS, ERASMUS PIETERS Asmus Pieters Asmus equipagemeester verkoper Noorderhaven 23 1806 267 193r
ASMUS, JOCHEM PIETERS Jochem Pieters Asmus equipagemeester Admiraliteit op de Maze residerend in Hellevoetsluis. verkoper Noorderhaven 23 1791 263 358r
ASMUS, JOCHEM PIETERS Jochum Pieters Asmus adjunct bootsman Admiraliteit koper huis, tuintje en houtschuur Noorderhaven 23 1787 262 167r
ASMUS, P. de weduwe van P. Asmus naastligger ten noorden Brouwersstraat 12noord 1788 262 276v
ASMUS, PIETER wijlen Pieter Asmus koper Schritsen 54 1794 264 169v
ASMUS, PIETER wijlen Pieter Asmus grootschipper verkoper Brouwersstraat 10 1790 263 228r
ASMUS, PIETER Pieter Asmus, uitlandig in 1782 scheepskapitein op het hoekerschip Jonge Jacob koper Brouwersstraat 10 1786 262 70r
ASMUS, PIETER wijlen Pieter Asmus scheepskapitein verkoper Schritsen 54 1797 265 40r
ASMUS, PIETER Pieter Asmus, c.u. huurder Zuiderhaven 4 1773 258 67v
ASMUS, PIETER Pieter Asmus naastligger ten noorden Rinnertspijp 10 1770 257 151v
ASPEREN, grondpacht uit het huis van oud burgemeester Asperen eigenaar perceel Franekereind ZZ 1680 241 25ra1
ASPEREN, oud vaandrig Asperen gebruiker Franekereind NZ 1722 246 133r
ASPEREN, oud burgemeester Asperen naastligger ten westen Franekereind 30west 1680 241 81v
ASPEREN, burgemeester Asperen koper Weverstraat ZZ 1687 242 167v
ASPEREN, burgemeester Asperen naastligger ten westen Weverstraat 10 1689 242 290v
ASPEREN, oud burgemeester Asperen naastligger ten oosten Franekereind 28 1686 242 114r
ASPEREN, HESSEL LOURENS burgervaandrig Hessel Lourens Asperen gortmaker verkoper Grote Bredeplaats 35 1689 242 289r
ASPEREN, HESSEL LOURENS burgervaandrig Hessel Lourens Asperen gortmaker verkoper Grote Bredeplaats 33achter 1689 242 289r
ASPEREN, HESSEL LOURENS oud burgervaandrig Hessel Louwrens Asperen, c.u. mr. gortmaker koper door niaar huis Grote Bredeplaats 35 1682 241 217r
ASPEREN, JAKOB LOURENS Jacob Laurens Asperen mr. gortmaker verkoper ten zuiden van Harlingen 1721 246 119v
ASPEREN, JAKOB LOURENS Jacob Lourens Asperen mr. gortmaker koper koestal Weverstraat 1 1693 243 28r
ASPEREN, JAN Jan van Asperen verkoper Achterstraat ZZ 1644 235 120v
ASPEREN, JAN JANS Jan Jansen Asperen mr. bakker verkoper van 1/2 Rommelhaven 15 1713 245 198r
ASPEREN, IESKJE HESSELS Jiskjen Hessels Asperen koper Voorstraat 1 1731 247 375v
ASPEREN, LOURENS de erfgenamen van wijlen oud burgemeester Lourens Asperen naastligger ten oosten Franekereind 28 1697 243 281r
ASPEREN, LOURENS oud burgemeester Lourens Asperen naastligger ten westen Weverstraat 10 1692 242 400r
ASPEREN, LOURENS het gorthuis van de erfgenamen van wijlen oud burgemeester Lourens Asperen naastligger ten westen Weverstraat 1 1693 243 28r
ASPEREN, LOURENS de erfgenamen van wijlen oud burgemeester Lourens Asperen verkoper Weverstraat 1 1693 243 28r
ASPEREN, LOURENS JAKOBS burgemeester Lourens Jacobs Asperen verkoper Klaverbladstraat 3 1690 242 331r
ASPEREN, LOURENS JAKOBS burgemeester Lourens Jacobs Asperen verkoper Klaverbladstraat 2 1675 240 205r
ASPEREN, LOURENS JAKOBS oud burgemeester Lourens Jacobs Asperen koper huis Franekereind 30west 1680 241 81v
ASPEREN, LOURENS JAKOBS vroedsman Lourens Jacobs Asperen huurder voor 4 jaren (p.j.) ten zuiden van Harlingen 1667 239 94r
ASPEREN, LOURENS JAKOBS Lourens Jacobs Asperen, c.u. koper 1/10 huis, plaats, hof en schuur Franekereind 30 1661 238 99r
ASPEREN, LOURENS JAKOBS vroedsman Lourens Jacobs Asperen koper kamer Klaverbladstraat 2 1666 239 61r
ASPEREN, LOURENS JAKOBS burgemeester Lourens Jacobs Asperen verkoper q.q. Grote Kerkstraat 20 1681 241 43va
ASPEREN, LOURENS de erfgenamen van wijlen oud burgemeester Louwrens Asperen naastligger ten oosten Franekereind 28 1707 245 11v
ASPEREN, MAAIKE LOURENS Mayke Lourens Asperen koper Noordijs 5 1697 243 318v
ASPERS, Burgemeester Aspers laatste gebruiker ten zuiden van Harlingen 1683 241 249r
ASSEN, ds. van Assen naastligger ten westen Noorderhaven 57oost 1802 266 56v
ASSEN, ds. van Assen naastligger ten noorden Noorderhaven 57oost 1802 266 56v
ASSEN, ds. van Assen predikant naastligger ten oosten Noorderhaven 55 1786 262 119r
ASSEN, ERNST Ernst van Assen koper ten noorden van Harlingen 1802 266 163r
ASSEN, ERNST Ernst van Assen verkoper ten noorden van Harlingen 1810 269 45r
ASSEN, ERNST Ernst van Assen eigenaar van 1/3 Bildtpoort (gebied) 1803 266 288r
ASSEN, JOHANNES Johannes van Assen predikant koper huis Noorderhaven 57west 1785 262 3r
ASSEN, JOHANNES Johannes van Assen predikant koper ten noorden van Harlingen 1802 266 163r
ASSENBERG, LOUISA vrouwe Louisa Assenberg betrokkene onbekend NZ 1782 260 317r
, ANNE de weduwe en erfgenamen van wijlen mr. Anne Astrophorus naastligger ten noorden Brouwersstraat 1 1635 233 165r
ATLAS, L. L. Atlas koper huis Karremanstraat 3 1808 268 120v
ATLAS, LAMMERT Lambertus Atlas mr. bakker koper huis Bildtstraat 18 1804 267 8v
ATLAS, LAMMERT Lammert Atlas naastligger ten zuiden Bildtstraat 16 1805 267 116v
ATLAS, LAMMERT Lammert Atlas naastligger ten noorden Bildtstraat 20 1810 269 26v
ATSMA, BEREND Beernt Atsma huurder (p.j.) Lanen 81achter 1794 264 189r
ATSMA, JURJEN dr. Georgius Atsma advocaat Hof van Friesland verkoper q.q. Voorstraat 7 1680 241 24ra
ATSMA, JURJEN dr. Georgius Atsma advocaat Hof van Friesland verkoper q.q. Noorderhaven 46 1680 241 24ra
ATSMA, JURJEN dr. Georgius Atsma advocaat verkoper q.q. onbekend 1685 242 96r
ATSMA, JURJEN dr. Georgius Atsma verkoper q.q. Noorderhaven 2 1679 241 15ra
ATSMA, JURJEN dr. Georgius Atsma verkoper q.q. Grote Bredeplaats 7 1679 241 15ra
ATSMA, JURJEN dr. Georgius Atsma verkoper q.q. Noorderhaven 108 1679 241 15ra
ATSMA, JURJEN dr. Georgius Atsma verkoper q.q. Franekereind 23oost 1679 241 15ra
ATTEMA, ANTJE Anna Attama verkoper Noorderhaven 65 1692 242 389r
ATTEMA, AAFKE Aafke Attema verkoper Klaverbladstraat 14 1810 268 334v
ATTEMA, JAN Jan Attema naastligger ten oosten Zuiderbolwerk 1787 262 188v
ATTEMA, JAN Jan Attema naastligger ten noorden Zuiderbolwerk 1787 262 188v
, ALBERT Albert Augustin verkoper van 3/4 Voorstraat 23 1625 231 87v
, AALTJE Aaltie Augustini koper Noorderhaven 65 1630 232 138r
, AALTJE Aeltie Augustini verkoper van 1/6 Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1628 232 49r
, AALTJE Aeltie Augustini verkoper van 1/6 Lanen 91 1628 232 49r
, AALTJE Aeltie Augustini verkoper van 1/6 Hoogstraat 22 1628 232 49r
, AALTJE Aeltie Augustini koper Noorderhaven 48 1629 232 106r
, AALTJE Aeltie Augustini verkoper Noorderhaven 48 1629 232 108r
, CATHARINA Catalina Augustini verkoper van 1/4 Voorstraat 23 1625 231 87v
, DIEUWKE de lasthebbenden van Dieucke Augustini verkoper van 1/6 Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1628 232 49r
, DIEUWKE de lasthebbenden van Dieucke Augustini verkoper van 1/6 Lanen 91 1628 232 49r
, DIEUWKE de gelastigden van Dieucke Augustini verkoper van 1/6 Hoogstraat 22 1628 232 49r
, DIEUWKE Diucke Augustini verkoper Noorderhaven 65 1630 232 138r
, TRIJNTJE de lasthebbenden van Trijntie Augustini verkoper van 1/6 Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1628 232 49r
, TRIJNTJE de lasthebbenden van Trijntie Augustini verkoper van 1/6 Lanen 91 1628 232 49r
, TRIJNTJE Trijntie Augustini verkoper Noorderhaven 65 1630 232 138r
, TRIJNTJE de gelastigden van Trijntie Augustini verkoper van 1/6 Hoogstraat 22 1628 232 49r
, AALTJE wijlen Aeltie Augustyni erflater Noorderhaven 65 1692 242 389r
AUKEMA, UILKE Uilke Aukema mr. zilversmid verkoper Herenknechtenkamerstraat OZ 1766 256 157v
AUKEMA, UILKE Uilke Aukema mr. zilversmid verkoper Rommelhaven 26b 1766 256 158v
AUKEMA, UILKE wijlen Uilke Aukema zilversmidsknecht verkoper Nieuwstraat 58 1753 253 81v
AUKEMA, UILKE Uilke Aukema, c.u. huurder (p.j.) Grote Bredeplaats 19 1766 256 165v
AUKEMA, UILKE Uilke Aukema mr. zilversmid verkoper Kleine Bredeplaats 4 1766 256 203r
AUKEMA, UILKE Uilke Aukema mr. zilversmid verkoper Grote Bredeplaats 19 1766 256 165v
AUKEMA, UILKE PAULUS Uilke Poulus Aukema zilversmid verkoper Lanen 62 1752 252 206v
BERENDS, JAN Jan Beerns van Aurick verkoper q.q. Peterseliestraat 1622 230 315v
, HANS Hans van Auryck naastligger ten westen Schritsen 36 1601 228 256r
AUSTROPHORUS, ANNE wijlen mr. Anne Austrophorus verkoper Zuiderplein 1 1622 230 330v
AUSTROPHORUS, ANNE wijlen mr. Anne Austrophorus verkoper Zuiderplein 1 1622 230 330v
AUSTROPHORUS, ANNE het sterfhuis van wijlen mr. Anne Austrophorus verkoper Zuiderplein 1 1623 230 341v
AUSTROPHORUS, ANNE PETRUS Annius Petry Austrophorus notaris koper huis zijnde het noordooster hoekhuis van het diept naar de Kimswerderpijp lopend Zuiderplein 1 1615 229 254r
AYLVA, ERNST jonkheer Eernst van Aylva naastligger ten oosten Noorderhaven 102 1613 229 182r
AYLVA, IESKJE Jvr. Jische van Aylva verkoper Noorderhaven 104 1641 234 142r
AYLVA, JOUKE ERNSTES huis en erf van Joucke Eernst van Aylva naastligger ten oosten Noorderhaven 102 1616