Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Sinds september 2012 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar is dat opgelopen tot over de vijftienduizend. Bijna klaar.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.
Spring naar: Ba  Be  Bi  Bo  Bu  By  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
, JAN Jan Baanties naastligger ten westen Achterstraat NZ 1709 245 85r
LIEUWES, JAKOB Jacob Lieuwes Baantjer, burger koper huis Zoutsloot 23 1765 256 137r
OEDSES, SCHELTE Schelte Oedses Baantjer, c.u. huurder (p.w.) Grote Kerkstraat 25 1767 257 16r
BAERDT, AALTJE REINS Aaltje Reins Baard verkoper van 1/64 Noorderhaven 79 1763 255 238r
BAERDT, AALTJE REINS Aaltje Reins Baard verkoper van 1/64 Noorderhaven 81 1763 255 238r
BAERDT, AALTJE REINS Aaltje Reins Baard verkoper van 1/64 Droogstraat NZ 1763 255 238r
BAERDT, AALTJE REINS Aaltje Reins Baard verkoper van 1/64 Noorderhaven 83 1763 255 238r
BAERDT, JAN REINS Jan Reyns Baard koper van 1/32 1/8 dubbel huis bekend als suikerraffinaderij Noorderhaven 79 1745 251 105v
BAERDT, JAN REINS Jan Reyns Baard koper van 1/32 1/8 pakhuis met kalkhuisje, behorend bij de suikerraffinaderij Droogstraat 35 1745 251 105v
BAERDT, JAN REINS Jan Reyns Baard koper van 1/32 1/8 huis behorend bij de suikerraffinaderij Noorderhaven 83 1745 251 105v
BAERDT, SIEBREN Sibrandt Baard, c.u. huurder Zuiderhaven 46 1662 238 159v
BAERDT, TEETSKE REINS Taetske Reins Baard verkoper van 1/64 Noorderhaven 79 1763 255 238r
BAERDT, TEETSKE REINS Taetske Reins Baard verkoper van 1/64 Noorderhaven 81 1763 255 238r
BAERDT, TEETSKE REINS Taetske Reins Baard verkoper van 1/64 Droogstraat NZ 1763 255 238r
BAERDT, TEETSKE REINS Taetske Reins Baard verkoper van 1/64 Noorderhaven 83 1763 255 238r
BAERDT, TJITSKE REINS Tjitske Reins Baard verkoper van 1/64 Noorderhaven 79 1763 255 238r
BAERDT, TJITSKE REINS Tjitske Reins Baard verkoper van 1/64 Noorderhaven 81 1763 255 238r
BAERDT, TJITSKE REINS Tjitske Reins Baard verkoper van 1/64 Droogstraat NZ 1763 255 238r
BAERDT, TJITSKE REINS Tjitske Reins Baard verkoper van 1/64 Noorderhaven 83 1763 255 238r
BAERDT, W. de weduwe van vroedsman W. Baard naastligger ten oosten Rozenstraat 1 1764 256 81v
BAERDT, de weduwe van Wiilem Baard naastligger ten oosten Hofstraat 20 1764 256 81r
BAERDT, WILLEM de weduwe van Willem Baard naastligger ten zuiden Hofstraat 20 1764 256 81r
BAERDT, WILLEM de weduwe en de erven van Willem Baard naastligger ten oosten Voorstraat 99 1779 259 212v
BAERDT, WILLEM AGES wijlen vroedsman Willem Ages Baard Hofstraat ZZ 1764 256 80r
BAERDT, WILLEM REINS Willem Reins Baard verkoper van 1/2 Voorstraat 13 1739 250 67av
BAERDT, WILLEM REINS Willem Reins Baard betrokkene (heeft CG 60-00-00 grondpacht ontvangen) onbekend 1745 251 74v
BAERDT, WILLEM REINS Willem Reins Baard verkoper van 1/2 William Boothstraat 29 1745 251 80v
BAERDT, WILLEM REINS Willem Reins Baard herbergier verkoper van 1/2 Zeilmakersstraat 5 1747 251 202r
BAARDA, E. E. Baarda mr. bakker koper huis Zuiderhaven 9 1799 265 200r
BAARDA, EVERT PIETERS Evert Pieters Baarda mr. bakker verkoper Zuiderhaven 9 1802 266 150v
BAARDA, FEIKE JANS Feike Jans Baarda koper huis en herberg genaamd Benthem Noorderhaven 88west Benthem 1782 260 246r
BAARDA, HENDRIK HOBBES Hendrick Hobbes Baarda, burger bierdrager koper 1/2 huis Both Apothekerstraat OZ 1667 239 85v
BAARDA, HENDRIK HOBBES Hendrick Hobbes Baarda, burger bierdrager eigenaar van 1/2 Both Apothekerstraat OZ 1667 239 85v
BAARDA, IETJE Itie Rense Baarda Havenplein 10 1636 234 11v
BAARDA, JAN REINS Jan Reins Baarda koopman koper 1/4 Bildtstraat 24 1725 246 221r
BAARDA, JAN REINS Jan Reins Baarda koopman koper Noorderhaven 79 1725 246 227r
JANS, FEIKE Feike Jans Baarde kastelein in herberg Benthem verkoper Noorderhaven 88west Benthem 1784 261 244v
BAERDT, SIEBREN de heer Sibrandus Baardt ontvanger verkoper Voorstraat 35 1660 238 63v
BAARS, HIDDE IEGES Hidde Yges Baars schipper en koopman (groot-) gelastigde Rozenstraat 1 1707 245 14r
BAARS, LIJSBET HIDDES Lijsbeth Hiddes de Baars Prinsenstraat 4 1725 246 246r
BAARS, LIJSBET HIDDES Lijsbeth Hiddes Baars verkoper van 1/2 Voorstraat 97achter 1737 249 187v
BAERDT, JILLES de mouterij van Jelis Baart naastligger ten noordoosten Grote Kerkstraat NZ 1642 234 165r
BAAS, EVERT ARJENS Evert Ariens Baas naastligger ten noorden Liemendijk NZ 1667 239 87v
BACHUM, LIJSBET Elisabeth van Bacchum Noorderhaven 26 1798 265 69r
, BEREND oud burgerluitenant Beern Bacherach Zuiderhaven 95 1729 247 254v
BACHUM, AGNIETJE Agnietje Bachum Grote Bredeplaats 18 1807 267 301v
BACHUM, AUKJE Aukje van Bachum Zoutsloot 47 1809 268 216r
BACHUM, LIJSBET Elisabeth van Bachum naastligger ten zuiden Noorderhaven 26 1801 266 41r
BACHUM, LIJSBET Elisabeth van Bachum verkoper Noorderhaven 26 1801 266 41r
BAKKER, het huis van Backer secretaris naastligger ten oosten Zuiderhaven 79 1721 246 114r
BAKKER, oud secretaris Backer naastligger ten zuiden Brouwersstraat 28 1725 246 223r
BAKKER, de erven van Backer secretaris verpachter grond Spinstraat 1753 253 79r
BAKKER, de erven van Backer secretaris verpachter grond Hofstraat 7 1754 253 157r
BAKKER, Backer bode naastligger ten noorden Zuiderplein OZ 1767 256 253r
BAKKER, ARJEN WATSES Adriaan Watses Backer mr. bakker verkoper Voorstraat NZ 1740 250 108v
BAKKER, ALBERT WIEMERS vroedsman Albert Wijmers Backer naastligger ten oosten Voorstraat 70 1784 261 193r
BAKKER, ANNE EELKES Anne Eelkes Backer, burger verkoper onbekend 1742 250 225r
BAKKER, ANNE EELKES Anne Eelkes Backer, burger aanhandelaar 3 pm weiland ten oosten van Harlingen 1742 250 225r
BAKKER, ANNE EELKES wijlen Anne Eelkes Backer Zoutsloot 32 1752 253 32r
BAKKER, ANTJE JANS Antje Jans Backer Lanen 21 1785 261 292r
BAKKER, ANTJE JANS Antje Jansen Backer Herenknechtenkamerstraat OZ 1784 261 166v
BAKKER, AUKE land van Aucke Backer koopman naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1703 244 192r
BAKKER, AUKE Aucke Backer koopman naastligger ten noorden Heiligeweg 48 1710 245 133v
BAKKER, AUKE Aucke Backer koopman verpachter grond Voorstraat 56oost 1712 245 183r
BAKKER, AUKE de weduwe van Aucke Backer koopman naastligger ten noorden Heiligeweg 48 1728 247 117v
BAKKER, AUKE Aucke Backer naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1753 253 83r
BAKKER, AUKE JANS Aucke Jansen Backer koper huis, kamer en plaats erachter en een halve steeg ten zuiden Heiligeweg 52 1667 239 82v
BAKKER, AUKE JANS Aucke Jansen Backer koper land 2 pm, 6 einsen en 6 roeden ten zuiden van Harlingen 1700 244 76r
BAKKER, AUKE JANS Aucke Jansen Backer koopman koper huis Heiligeweg 52 1706 244 313r
BAKKER, AUKE JANS Aucke Jansen Backer koopman koper tuintje met zomerhuis Peterseliestraat ZZ 1706 244 337r
BAKKER, AUKE JANS Aucke Jansen Backer, burger koopman verkoper ten zuiden van Harlingen 1710 245 125v
BAKKER, AUKE JANS Aucke Jansen Backer, c.u. verpachter grond Voorstraat 56oost 1712 245 176r
BAKKER, AUKE JANS Aucke Jansen Backer verkoper Voorstraat 56oost 1712 245 176r
BAKKER, AUKE JANS Aucke Jansen Backer, burger verkoper Zuiderpoort (gebied) 1712 245 185r
BAKKER, AUKE JANS Aucke Jansen Backer koopman koper 1/2 sloot ten zuiden van Harlingen 1714 245 217r
BAKKER, AUKE JANS Aucke Jansen Backer naastligger ten noorden Heiligeweg 48 1716 245 258r
BAKKER, AUKE de weduwe van Auke Backer koopman naastligger ten zuiden Kruisstraat 12 1728 247 70r
BAKKER, AUKE de weduwe van Auke Backer koopman naastligger ten zuiden Kruisstraat 12 1728 247 102v
BAKKER, AUKE de weduwe van Auke Backer verpachter grond Grote Kerkstraat 7 1729 247 257r
BAKKER, AUKE de weduwe van Auke Backer naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 16 1732 248 173v
BAKKER, AUKE de weduwe van Auke Backer naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ 1742 250 239v
BAKKER, AUKE Auke Backer naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1752 252 221r
BAKKER, AUKE JANS de weduwe van Auke Jans Backer naastligger ten westen Grote Kerkstraat 41 1730 247 362v
BAKKER, AUKE JANS de weduwe van Auke Jans Backer naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 18 1730 247 363v
BAKKER, AUKE JANS Auke Jans Backer koopman verkoper Bildtstraat 9 1744 251 46v
BAKKER, AUKE JANS Auke Jans Backer koopman naastligger ten westen Droogstraat 15 1751 252 161v
BAKKER, AUKE JANS Auke Jans Backer koopman Achterstraat NZ 1754 253 180r
BAKKER, AUKE JANS Auke Jans Backer koopman verkoper van 11/16 Lanen 15 1757 254 56v
BAKKER, AUKE JANS Auke Jansen Backer, n.u. koopman naastligger ten zuiden Kruisstraat 12 1706 244 343r
BAKKER, AUKE JANS Auke Jansen Backer koopman verkoper Kleine Ossenmarkt 3 1756 254 51v
BAKKER, BEREND JANS Beerend Jans Backer schipper (schuit-) koper huis Noorderhaven 90 1764 256 69v
BAKKER, BERBER JANS Berber Jans Backer Voorstraat 42 1742 250 244v
BAKKER, BERBER JANS Berber Jans Backer Voorstraat 42 1743 250 280r
BAKKER, BERBER JANS wijlen Berber Jans Backer Voorstraat 91 1785 262 23v
BAKKER, BERBER JANS wijlen Berber Jans Backer Voorstraat 93achter 1785 262 23v
BAKKER, BERBER JANS zijn moeder Berber Jans Backer Heiligeweg 52 1785 262 25v
BAKKER, BERBER JANS wijlen Berber Jans Backer Heiligeweg ZZ 1785 262 27r
BAKKER, BERBER JANS wijlen Berber Jans Backer, moey van Jan Aukes Backer Scheffersplein 29 1785 262 28r
BAKKER, BERBER JANS wijlen Berber Jans Backer, moey van Jan Aukes Backer Voorstraat 93 1785 262 30r
BAKKER, BERBER JANS wijlen Berber Jans Backer, moey van Jan Aukes Backer Voorstraat 93achter 1785 262 30r
BAKKER, BERBER JANS wijlen Berber Jans Backer Voorstraat 89 1785 262 31v
BAKKER, KOENRAAD wijlen Coenraad Backer bootsman bij de admiraliteit Kleine Bredeplaats 16 1783 261 98r
BAKKER, KOENRAAD wijlen Coenrad Backer bootsman Heiligeweg 19 1773 258 118r
BAKKER, KORNELIS Cornelis Backer naastligger ten zuiden Schritsen 64 1742 250 219v
BAKKER, KORNELIS Cornelis Backer koper huis Grote Kerkstraat 41 1799 265 134v
BAKKER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Backer distillateur aanhandelaar tuintje naast het huis van Brouwersstraat 8 1738 249 274v
BAKKER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Backer distillateur verwandelaar Brouwersstraat 10 1738 249 274v
BAKKER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Backer distillateur niaarverzoeker Droogstraat NZ 1739 250 41r
BAKKER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Backer distillateur verkoper Brouwersstraat 8 1743 250 289v
BAKKER, DOEDE Dodoneus Backer koopman naastligger ten noorden Kruisstraat NZ 1767 256 257r
BAKKER, DOEDE pakhuis van de heer Dodoneus Backer naastligger ten zuiden Scheffersplein 27 1781 260 47v
BAKKER, DOEDE de tuin van Doede Backer naastligger ten noorden Moriaanstraat NZ 1730 247 361r
BAKKER, DOEDE Doede Backer naastligger ten westen onbekend 1737 249 202r
BAKKER, DOEDE Doede Backer naastligger ten oosten Moriaanstraat NZ 1737 249 218v
BAKKER, DOEDE Doede Backer naastligger ten noorden Moriaanstraat NZ 1737 249 218v
BAKKER, DOEDE Doede Backer naastligger ten oosten Moriaanstraat 3 1738 249 337v
BAKKER, DOEDE Doede Backer naastligger ten noorden Moriaanstraat 3 1738 249 337v
BAKKER, DOEDE Doede Backer naastligger ten noorden Franekereind 23west 1739 250 76v
BAKKER, DOEDE tuin van Doede Backer koopman naastligger ten westen Nieuwstraat 1744 251 54v
BAKKER, DOEDE Doede Backer koopman naastligger ten noorden Moriaanstraat NZ 1754 253 138r
BAKKER, DOEDE Doede Backer naastligger ten zuiden Rommelhaven 20achter 1760 254 259v
BAKKER, DOEDE Doede Backer naastligger ten noorden Kruisstraat NZ 1762 255 123r
BAKKER, DOEDE Doede Backer naastligger ten westen onbekend 1762 255 125v
BAKKER, DOEDE Doede Backer koopman verkoper Fabrieksstraat 28 1762 255 167v
BAKKER, DOEDE HENDRIKS Doede Hendriks Backer Voorstraat 82 1699 244 22r
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Backer koopman naastligger ten noorden Franekereind 23oost 1739 250 18r
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Backer koopman koper huis en tuintje Voorstraat NZ 1742 250 275v
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Backer, burger koopman verkoper Voorstraat 42 1743 250 280r
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Backer naastligger ten noorden Moriaanstraat 1754 253 163v
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Backer koper door niaar huis Voorstraat 89 1765 256 119r
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Backer koopman verkoper Wasbleekstraat OZ 1770 257 164r
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Backer koopman Hofstraat 1 1774 258 148v
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Backer koopman Hofstraat 1 1774 258 148v
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Backer koopman Hofstraat 1 1774 258 148v
BAKKER, DOEDE SEERPS wijlen Doede Seerps Backer Voorstraat 91 1785 262 23v
BAKKER, DOEDE SEERPS wijlen Doede Seerps Backer Voorstraat 91 1785 262 23v
BAKKER, DOEDE SEERPS wijlen Doede Seerps Backer Voorstraat 93achter 1785 262 23v
BAKKER, DOEDE SEERPS wijlen Doede Seerps Backer Voorstraat 93achter 1785 262 23v
BAKKER, DOEDE SEERPS wijlen Doede Seerps Backer verkoper van 1/2 Heiligeweg 52 1785 262 25v
BAKKER, DOEDE SEERPS wijlen Doede Seerps Backer oom van de verkoper Heiligeweg ZZ 1785 262 27r
BAKKER, DOEDE SEERPS wijlen Doede Seerps Backer Heiligeweg ZZ 1785 262 27r
BAKKER, DOEDE SEERPS wijlen oom van de verkoper Doede Seerps Backer Scheffersplein 29 1785 262 28r
BAKKER, DOEDE SEERPS wijlen Doede Seerps Backer Scheffersplein 29 1785 262 28r
BAKKER, DOEDE SEERPS wijlen oom van de verkoper Doede Seerps Backer Voorstraat 93 1785 262 30r
BAKKER, DOEDE SEERPS wijlen Doede Seerps Backer Voorstraat 93 1785 262 30r
BAKKER, DOEDE SEERPS wijlen oom van de verkoper Doede Seerps Backer oom van de verkoper Voorstraat 93achter 1785 262 30r
BAKKER, DOEDE SEERPS wijlen Doede Seerps Backer Voorstraat 93achter 1785 262 30r
BAKKER, DOEDE SEERPS wijlen Doede Seerps Backer oom van de verkoper Voorstraat 89 1785 262 31v
BAKKER, DOEDE SEERPS wijlen Doede Seerps Backer Voorstraat 89 1785 262 31v
BAKKER, DOEKE de erven van Doeke Backer naastligger ten noorden Hoogstraat 1 1701 244 90r
BAKKER, DOUWE KLASES wijlen Douwe Clases Backer Spekmarkt 6 1753 253 48v
BAKKER, FOLKERT Folkerdt Backer huurder 1 zolder Zuiderhaven 1 1758 254 178r
BAKKER, GERLOF WIEGERS wijlen Gerlof Wiegers Backer koopman Rinnertspijp 8 1784 261 173v
BAKKER, GERLOF WIEGERS de weduwe van Gerlof Wiegers Backer naastligger ten noorden Voorstraat 9 1789 263 87v
BAKKER, GERLOF WIEGERS de weduwe van Gerlof Wygers Backer naastligger ten noorden Noorderhaven 83 1785 261 311v
BAKKER, GRIETJE SEERPS Grietje Seerps Backer verkoper van 1/12 Lanen NZ 1743 251 3r
BAKKER, HINKE WIEBES Hinke Wybes Backer verkoper van 1/5 Zoutsloot 53 1738 249 232v
BAKKER, HINKE WIEBES Hinke Wybes Backer verkoper van 1/5 (met approbatie van haar vader) Karremanstraat ZZ 1738 249 260v
BAKKER, HINKE WIEBES Hinke Wybes Backer verkoper van 1/5 Noorderhaven 85 1738 249 283r
BAKKER, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Backer naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ 1680 241 115v
BAKKER, JAKOB WIEBRENS Jacob Wybrens Backer naastligger ten westen Liemendijk NZ 1749 252 40v
BAKKER, JAKOB WIEBRENS Jacob Wybrens Backer verkoper Liemendijk NZ 1749 252 40v
BAKKER, JAKOB WIEGERS Jacob Wygers Backer naastligger ten oosten Voorstraat 3 1766 256 200v
BAKKER, JAN de heer Jan Minso Backer, en zijn zoon koper huis en ankersmederij Prinsenstraat 2 de Hoge Tinne 1742 250 272v
BAKKER, JAN Jan A. Backer koopman Scheffersplein 27 1781 260 47v
BAKKER, JAN Jan A. Backer koopman verkoper van 1/2 Herenknechtenkamerstraat OZ 1784 261 166v
BAKKER, JAN Jan A. Backer naastligger ten oosten Noorderhaven 53 1784 261 258r
BAKKER, JAN Jan A. Backer koopman naastligger ten westen Noorderhaven 57west 1785 262 3r
BAKKER, JAN Jan A. Backer naastligger ten oosten Noorderhaven 53 1785 262 19r
BAKKER, JAN Jan Auke Backer verkoper van 1/2 Heiligeweg 52 1785 262 25v
BAKKER, JAN Jan A. Backer koopman verkoper Noorderhaven 55 1786 262 119r
BAKKER, JAN A. Jan A. Backer naastligger Zoutsloot ZZ 1785 262 44r
BAKKER, JAN A. Jan A. Backer verkoper Zoutsloot ZZ 1785 262 44r
BAKKER, JAN A. Jan A. Backer naastligger ten noorden Noorderhaven 23 1786 262 71r
BAKKER, JAN A. Jan A. Backer Noorderhaven 23 1786 262 71r
BAKKER, JAN A. Jan A. Backer verkoper van 1/3 Hoogstraat 15 1786 262 99r
BAKKER, JAN A. Jan A. Backer verkoper van 1/3 Hoogstraat 15achter 1786 262 99r
BAKKER, JAN A. Jan A. Backer verkoper van 1/3 Hoogstraat 17 1786 262 99r
BAKKER, JAN AUKES Jan Auckes Backer koopman Liemendijk 4 1715 245 251v
BAKKER, JAN AUKES Jan Auckes Backer koopman koper huis Zoutsloot ZZ 1722 246 132v
BAKKER, JAN AUKES Jan Auckes Backer koper pak- of timmerhuis Zuiderhaven 51 1724 246 201v
BAKKER, JAN AUKES Jan Auckes Backer koopman koper looierij of perk Zoutsloot ZZ 1726 246 268r
BAKKER, JAN AUKES Jan Auckes Backer koopman koper tuin en zomerhuis Droogstraat 21 1733 248 231r
BAKKER, JAN AUKES Jan Auckes Backer koopman naastligger ten oosten Droogstraat 21 1733 248 231r
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer koper huis Noorderhaven 31achter 1722 246 148v
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer koopman koper grond en ledige stede Zuiderhaven 6 1726 246 265r
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer koopman koper huis Noorderhaven 25 1727 247 11v
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer koopman koper huis Noorderhaven 27 1727 247 11v
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer naastligger ten westen Noorderhaven 25 1727 247 11v
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer naastligger ten westen Noorderhaven 27 1727 247 11v
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer naastligger ten noorden Noorderhaven 25 1727 247 11v
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer naastligger ten noorden Noorderhaven 27 1727 247 11v
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer koopman naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 18 1727 247 41r
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer koopman naastligger ten westen Droogstraat NZ 1728 247 89v
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer, burger koopman curator van 1/2 huis (p.j.) Karremanstraat 25 1732 248 113r
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer koopman verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 37 1736 249 125v
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer koopman naastligger ten noorden Noorderhaven 31 1736 249 129v
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer naastligger ten westen onbekend 1739 250 78v
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 18 1740 250 96r
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer koopman naastligger ten westen Zeilmakersstraat 16 1741 250 181r
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1770 257 165v
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer verkoper van 1/2 Lanen 21 1785 261 292r
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer Voorstraat 91 1785 262 23v
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer Voorstraat 93achter 1785 262 23v
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer Heiligeweg ZZ 1785 262 27r
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer Scheffersplein 29 1785 262 28r
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer Voorstraat 93 1785 262 30r
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer Voorstraat 93achter 1785 262 30r
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer Voorstraat 89 1785 262 31v
BAKKER, JAN FREERKS Jan Freercks Backer verkoper van 1/4 Zeilmakersstraat 2 1669 239 189r
BAKKER, JAN HARMENS Jan Harmens Backer, c.u. koopman verkoper Romastraat 35 1715 245 239v
BAKKER, JAN HARMENS burgemeester Jan Harmens Backer verkoper Zuiderhaven 73 1726 246 263v
BAKKER, JAN wijlen Jan Menso Backer Grote Ossenmarkt 1 1751 252 152r
BAKKER, JAN SIEMENS Jan Simons Backer koopman koper pakhuis Lammert Warndersteeg 1763 255 240v
BAKKER, JAN SIEMENS Jan Simons Backer koopman en distillateur koper huis Zuiderhaven 4 1773 258 67v
BAKKER, JAN SIEMENS Jan Symens Backer koopman en distillateur verkoper Noorderhaven 39 1768 257 51r
BAKKER, JAN SIEMENS Jan Symons Backer koopman en distillateur koper kamer Kruisstraat ZZ 1765 256 120r
BAKKER, JAN SIEMENS Jan Symons Backer koopman en distelateur koper huis en hof Hoogstraat 15 1766 256 149v
BAKKER, JAN SIEMENS Jan Symons Backer naastligger ten westen Hoogstraat 15 1766 256 149v
BAKKER, JAN SIEMENS Jan Symons Backer koopman en distelateur verkoper Grote Bredeplaats 7 1766 256 213r
BAKKER, JAN SIEMENS Scheiding van handel tussen Jan Symons Backer koopman onbekend 1768 257 60r
BAKKER, JAN SIETSES Jan Sytses Backer Voorstraat 30 1753 253 53v
BAKKER, JAN SIETSES Jan Sytses Backer Voorstraat 30achter 1753 253 56v
BAKKER, JAN SIETSES Jan Sytses Backer Noorderhaven 85 1753 253 58v
BAKKER, JAN SIETSES Jan Sytses Backer Kerkpoortstraat 31 1753 253 60v
BAKKER, JOB Job Backer koopman naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1734 248 320v
BAKKER, JOB Job A. Backer koopman naastligger ten westen onbekend 1736 249 121v
BAKKER, JOB AUKES Job Auckes Backer naastligger ten westen Weverstraat 1712 245 165r
BAKKER, JOB AUKES Job Aukes Backer koopman koper kamer Weverstraat ZZ 1727 247 25v
BAKKER, JOB AUKES Job Aukes Backer koopman naastligger ten zuiden Weverstraat ZZ 1727 247 25v
BAKKER, JOB AUKES Job Aukes Backer koopman naastligger ten westen Weverstraat ZZ 1727 247 25v
BAKKER, JOB AUKES Job Aukes Backer koopman koper huis Noorderhaven 55 1731 247 387r
BAKKER, LAMMERT Lammert Backer naastligger ten noorden Schritsen 17 1784 261 198v
BAKKER, LAMMERT JANS Lammert Jans Backer koopman verkoper William Boothstraat 3 1781 260 38r
BAKKER, LIEUWE Lieuwe Backer Sint Jacobstraat 2 1754 253 130r
BAKKER, PIEBE Piebo Backer mr. schoenmaker huurder Zuiderhaven 7 1783 261 125v
BAKKER, PIETER Pieter Backer huurder Voorstraat 62 1769 257 136r
BAKKER, PIETER Pieter Backer huurder 1e gedeelte (p.j.) Voorstraat 62 1776 259 12v
BAKKER, PIETER Pieter Backer huurder (p.j.) Simon Stijlstraat 3 1785 261 266v
BAKKER, PIETER Pieter Backer uitdragers koper huis met bleekveld onbekend 1790 263 284r
BAKKER, PIETER EELKES Pieter Eelkes Backer eigenaar van 1/2 onbekend 1742 250 225r
BAKKER, R. R. Backer actuarius en advocaat vacatien en verteringen wegens strijk-en verhooggelden Kleine Bredeplaats 3 1737 249 184r
BAKKER, REIER JAKOBS Reyer Jacobs Backer naastligger ten westen Zoutsloot 1681 241 124v
BAKKER, RIENK Rinke Backer koopman Droogstraat 23 1783 261 109v
BAKKER, RIENK Rinke Backer koopman Bildtpoort (gebied) 1783 261 110v
BAKKER, RIENK Rinke Backer koopman Bildtpoort (gebied) 1783 261 113r
BAKKER, RIENK KORNELIS Rinke Cornelis Backer naastligger ten zuiden Hoogstraat 30 1781 260 32v
BAKKER, RIENK KORNELIS Rinke Cornelis Backer koopman in bonten verkoper Zoutsloot WZ 1785 262 5r
BAKKER, ROMKE de erven van Romke Backer verpachter grond Zuiderhaven ZZ 1743 250 287v
BAKKER, ROMKE KORNELIS Romke Cornelis Backer advocaat Hof van Friesland verkoper Noorderhaven 55 1731 247 387r
BAKKER, ROMMERT Romulus Backer secretaris van Barradeel verkoper Voorstraat 90 1720 246 77r
BAKKER, ROMMERT dr. Romulus Backer secretaris van Barradeel verkoper Lammert Warndersteeg 3 1721 246 107r
BAKKER, ROMMERT Romulus de Backer, J.U.D. oud secretaris Barradeel en Franeker verkoper Zuiderhaven 83 1726 246 278v
BAKKER, ROMMERT Romulus Backer advocaat Hof van Friesland, oudsecretaris Barradeel huis (p.j.) Noorderhaven 55 1730 247 354r
BAKKER, ROMMERT vrijgezel Romulus Backer oud secretaris Barradeel koper huis Noordijs 21 1731 248 15v
BAKKER, ROMMERT Romulus Backer secretaris naastligger ten noorden onbekend 1731 248 37r
BAKKER, S. S. Backer naastligger ten westen Grote Kerkstraat 10 1766 256 210r
BAKKER, SEERP DOEDES Seerp Doedes Backer verkoper van 2/3 Grote Kerkstraat 31west 1701 244 120v
BAKKER, SEERP DOEDES Seerp Doedes de Backer koopman verkoper van 2/3 Scheffersplein 25 1702 244 162v
BAKKER, SEERP DOEDES Seerp Doedes Backer koopman naastligger ten oosten Voorstraat 82 1702 244 183v
BAKKER, SEERP DOEDES Seerp Doedes Backer naastligger ten oosten Voorstraat 80 1713 245 197v
BAKKER, SEERP DOEDES wijlen Seerp Doedes Backer Moriaanstraat NZ 1715 245 250v
BAKKER, SEERP DOEDES wijlen Seerp Doedes Backer Moriaanstraat NZ 1715 245 250v
BAKKER, SIMKJE PIETERS Simke Pieters Backer Voorstraat 9 1789 263 87v
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fockes Backer mr. koperslager Voorstraat 73achter 1755 253 234r
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fockes Backer koopman verkoper Voorstraat 73 1771 257 209v
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fokkes Backer mr. koperslager koper huis en een 2e huis erachter Sint Jacobstraat 17 1753 253 124r
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fokkes Backer mr. koperslager naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 17 1753 253 124r
BAKKER, SIEBE GERRITS wijlen Sybe Gerrits Backer koopman Franekereind 18 1739 250 62r
BAKKER, SIEMEN FOKKES Symon Fockes Backer, burger mr. koperslager naastligger ten westen Heiligeweg 19 1743 250 301v
BAKKER, SIEMEN FOKKES Symon Fockes Backer, burger mr. koperslager verkoper Heiligeweg 19 1743 250 301v
BAKKER, SIMKJE PIETERS Sympke Pieters Backer koper Kleine Bredeplaats 2 1783 261 59r
BAKKER, TEEUWIS JAKOBS Teewis Jacobs Backer Sint Jacobstraat 17 1753 253 124r
BAKKER, TEEUWIS JAKOBS wijlen Teewis Jacobs Backer Hoogstraat NZ 1783 261 65v
BAKKER, TJITSKE KLASES Tjietske Claasen Backer verkoper Grote Bredeplaats 25 1783 261 86r
BAKKER, TJITSKE KLASES Tjietske Claasen Backer Zuiderpoort (gebied) ZZ 1786 262 116r
BAKKER, WILLEM Willem Backer bode bij de Admiraliteit koper door niaar huis Zuiderplein OZ 1764 256 85r
BAKKER, WILLEM Willem Backer naastligger ten noorden Zuiderplein OZ 1765 256 117r
BAKKER, WILLEM Willem Backer bode (admiraliteits-) koper door niaar hof en zomerhuis of woonkamer Zuiderplein OZ 1767 256 253r
BAKKER, WILLEM Willem Backer naastligger ten westen Zuiderplein OZ 1765 256 266v
BAKKER, WILLEM Willem Backer, n.u. naastligger ten noorden Bildtstraat 6 1770 257 157r
BAKKER, WILLEM Willem Backer naastligger ten westen Fabrieksstraat 28 1782 260 296r
BAKKER, WILLEM Willem Backer naastligger ten noorden Moriaanstraat 3 1783 261 57r
BAKKER, WILLEM Willem Backer naastligger ten noorden Moriaanstraat 5 1783 261 58r
BAKKER, WILLEM Willem Backer bode bij de Admiraliteit naastligger ten zuiden Zuiderplein OZ 1783 261 74r
BAKKER, WILLEM Willem Backer naastligger ten oosten Moriaanstraat 1784 261 249r
BAKKER, WILLEM Willem Backer naastligger ten noorden Moriaanstraat 1784 261 249r
BAKKER, WILLEM Willem C. Backer naastligger ten westen Rozengracht 7 1785 261 263r
BAKKER, WILLEM KOENRAADS Willem Coenraads Backer naastligger ten westen Rapenburg 1785 261 300r
BAKKER, WIEBE FEDDES Wybe Feddes Backer, burger schipper (wijd-) koper dwars-huis Noorderhaven 17 1711 245 150r
BAKKER, WIEBE FEDDES Wybe Feddes Backer Zoutsloot 53 1738 249 232v
BAKKER, WIEBE FEDDES Wybe Feddes Backer Karremanstraat ZZ 1738 249 260v
BAKKER, WIEBE FEDDES Wybe Feddes Backer Noorderhaven 85 1738 249 283r
BAKKER, WIEBE GERRITS Wybe Gerrits Backer zoutzieder koper huis Franekereind ZZ 1725 246 241v
BAKKER, WIEBE GERRITS Wybe Gerrits Backer naastligger ten oosten Franekereind 16 1726 246 274v
BAKKER, WIEBE GERRITS Wybe Gerrits Backer naastligger ten oosten Franekereind 16 1739 250 35v
BAKKER, WIEBE GERRITS Wybe Gerryts Backer, burger koopman verkoper William Boothstraat 5 1728 247 88r
BAKKER, WIEBE GERRITS Wybe Gerryts Backer, burger koopman verkoper Scheffersplein OZ 1728 247 88r
BAKKER, WIEBE GERRITS Wybe Gerryts Backer naastligger ten oosten Droogstraat 21 1733 248 231r
BAKKER, WIEBE GERRITS Wybe Gerryts Backer pan- en estrikbakker Franekereind 36 1738 249 19va
BAKKER, WIEBE SIEBRENS de weduwe van Wybe Sybrands Backer naastligger ten oosten Lanen 4 1751 252 122r
BAKKER, WIEBE SIEBRENS Wybe Sybrands Backer schipper (groot-) onbekend 1757 254 67r
DOEDES, SEERP Seerp Doedes Backker verkoper van 2/3 onbekend 1701 244 120r
, HARMEN burgerkolonel Harmen Backsma mr. bakker koper huisje Karremanstraat ZZ 1727 247 30v
, JOHANNES Johannes Bader koopman koper huis Grote Kerkstraat 22 1810 268 337v
, JOHANNES Johannes Badstra naastligger ten oosten Heiligeweg 16 1791 263 302r
, JOHANNES Johannes Badstra naastligger ten oosten Heiligeweg 18 1791 263 302r
, JOHANNES Johannes Badstra naastligger ten oosten Heiligeweg 16 1791 263 315v
, JOHANNES Johannes Badstra naastligger ten oosten Heiligeweg 18 1791 263 315v
, LIJSBET Lijsbet Baelen Voorstraat 27 1730 247 314v
, JAN Jan Baenties naastligger ten westen Karremanstraat 1685 242 100r
BAAR, HENDRIK Hendrik Baer naastligger ten zuiden Romastraat 2 1670 240 14r
BAERDT, IETJE DOEDES wijlen Ida Doedes Baerd Drie Roemerssteeg 1 1615 229 270r
BAERDT, JAN REINS Jan Reins Baerd koper provisioneel 1/8 dubbelhuis bekend als suikerraffinaderij (p.j.) Noorderhaven 79 1745 251 3va
BAERDT, JAN REINS Jan Reins Baerd koper provisioneel 1/8 dubbelhuis bekend als suikerraffinaderij (p.j.) Noorderhaven 81 1745 251 3va
BAERDT, JAN REINS Jan Reins Baerd koper provisioneel 1/8 pakhuis met kalkhuisje, behorend bij de suikerraffinaderij (p.j.) Droogstraat 27 1745 251 3va
BAERDT, JAN REINS Jan Reins Baerd koper provisioneel van 1/8 huis behorend bij de suikerraffinaderij (p.j.) Noorderhaven 83 1745 251 3va
BAERDT, JAN REINS Jan Reins Baerd koper provisioneel van 1/8 dubbelhuis bekend als suikerraffinaderij (p.j.) Noorderhaven 79 1745 251 5ra
BAERDT, JAN REINS Jan Reins Baerd koper provisioneel 1/8 pakhuis met kalkhuisje, behorend bij de suikerraffinaderij (p.j.) Droogstraat 27 1745 251 5ra
BAERDT, JAN REINS Jan Reins Baerd koper provisioneel van 1/8 huis behorend bij de suikerraffinaderij (p.j.) Noorderhaven 83 1745 251 5ra
BAERDT, WILLEM vroedsman Willem Baerd koopman koper hof met galerij Hofstraat 1756 254 3v
BAERDT, WILLEM de ingang van de hof van vroedsman Willem Baerd naastligger ten oosten Hofstraat ZZ 1756 254 20v
BAERDT, WILLEM hof van Willem Baerd naastligger ten zuiden Hofstraat ZZ 1756 254 20v
BAARDA, JAN REINS Jan Reins Baerda koopman koper van 1/8 Zoutsloot 26 1728 247 62r
SIEMENS, FRANS Frans Symens Baerde hopman koper schuur of genaamd wordende de estrikbakkerij van Tijmen, pottenbakker Carl Visschersteeg OZ 1654 236 260v
SIEMENS, FRANS Frans Symens Baerde hopman naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg OZ 1654 236 260v
MARTENS, PIETER wijlen Pieter Martens Baerde koopmansbode Zoutsloot NZ 1696 243 234v
BAERDT, IETJE Idtie Baerdt 1654 236 264r
BAERDT, SIEBREN de heer ontvanger Sybrandus Baerdt ontvanger generaal der convoijen en licenten van het College ter Admir koper huis en loods, met een plaats er tussenin, onlangs nieuw gebouwd door Ieme Dircx Zuiderhaven ZZ 1654 236 275r
BAERDT, SIEBREN Sybrandus Baerdt, burger ontvanger generaal bij het collegie der admiraliteit koper huis Voorstraat 35 1657 237 138r
BAARS, ALBERTJE HIDDES Albertje Hiddes Baers verkoper van 1/3 Voorstraat 27 1730 247 314v
BAARS, ARJAANTJE weduwe Ariaentie Baers verkoper Prinsenstraat 2 1727 246 309r
BAARS, DIEUWKE HIDDES Dieuwerke Hiddes Baers verkoper van 1/3 Voorstraat 27 1730 247 314v
BAARS, LIJSBET HIDDES Elysabeth Hiddes Baers verkoper van 1/3 Voorstraat 27 1730 247 314v
BAARS, LIJSBET HIDDES Liesbeth Hiddes de Baers koper huis, tuin en woning Noordijs 9 1728 247 65v
BAERDT, IETJE wijlen Ida Baert Voorstraat 17oost 1616 230 13v
BAERDT, IETJE wijlen Ida Baert Sint Jacobstraat 14 1616 230 13v
BAERDT, JILLERT het huis, daar het Haarlemmer wapen uithangt, in Lammert Warndersteeg van hopman Jillert Baert naastligger ten oosten Kruisstraat het Haarlemmer Wapen 1648 236 29v
BAAS, ALBERTJE HIDDES Albertie Hiddes Baes Zuiderhaven 73oost 1720 246 77v
BAGGELAAR, JAN Jan Baggelaar naastligger ten oosten Zoutsloot 34 1766 256 167r
BAGGELAAR, JAN Jan Baggelaar naastligger ten zuiden Zoutsloot 34 1766 256 167r
BAGGELAAR, JAN HARMENS Jan Harmens Baggelaar, burger verkoper Zoutsloot 36 1774 258 140v
JAKOBS, TIEMEN Tymen Jacobs Bajema, c.u. verkoper Romastraat 1659 237 210r
BAKKER, de weduwe van Bakker naastligger ten westen Grote Kerkstraat 32 1802 266 76r
BAKKER, de weduwe van Bakker naastligger ten westen Rozengracht 7oost 1809 268 274v
BAKKER, A. A. W. Bakker naastligger ten westen Kleine Kerkstraat 6 1779 259 201v
BAKKER, ALBERT Albert W. Bakker koopman verkoper en curator van Voorstraat 59 1781 260 50r
BAKKER, ALBERT Albert W. Bakker naastligger ten westen Voorstraat 74 1786 262 107v
BAKKER, ALBERT Albert W. Bakker koopman verkoper Grote Kerkstraat 39 1801 265 297v
BAKKER, ALBERT WIEMERS vroedsman Albert Wiemers Bakker huurder Kleine Kerkstraat 1 1789 263 93r
BAKKER, ALBERT WIEMERS vroedsman Albert Wijmers Bakker Nieuwstraat 38 1783 261 121r
BAKKER, ALBERT WIEMERS Albert Wijmers Bakker koopman Noordijs 14 1795 264 266v
BAKKER, ALBERT WIEMERS Albert Wijmers Bakker koopman verkoper Grote Ossenmarkt 15 1800 265 238r
BAKKER, ALBERT WIEMERS Albert Wijmers Bakker koopman verkoper Rinnertspijp 1 1800 265 239r
BAKKER, ALBERT WIEMERS Albert Wijmers Bakker Rommelhaven 28 1800 265 240r
BAKKER, ALBERT WIEMERS oud burgemeester Albert Wijmers Bakker koper 1/3 huis Lanen 85 de Morgenster 1805 267 122r
BAKKER, ALBERT Albert Wimes Bakker koopman Zuiderhaven 83 1796 264 311r
BAKKER, ALBERT Albert Wimes Bakker koopman Zuiderhaven 83 1796 264 311r
BAKKER, ALBERT WIEMERS Albert Wymers Bakker koopman koper huis Voorstraat 72 de Blinde Ezel 1776 259 25r
BAKKER, ALBERT WIEMERS vroedsman Albert Wymers Bakker koper huis Kleine Kerkstraat 4 1788 263 57r
BAKKER, ALBERT WIEMERS Albert Wymers Bakker, c.u. naastligger ten westen Kleine Kerkstraat 4 1788 263 57r
BAKKER, ALBERT WIEMERS mederaadslid in de vroedschap Albert Wymers Bakker Grote Bredeplaats 12 1789 263 376r
BAKKER, ALBERT WIEMERS mederaadslid in de vroedschap Albert Wymers Bakker Hondenstraat 5 1789 263 376r
BAKKER, ALBERT WIEMERS mederaadslid in de vroedschap Albert Wymers Bakker verkoper Hondenstraat 3 1789 263 376r
BAKKER, ALBERT WIEMERS vroedschap Albert Wymers Bakker Grote Kerkstraat 39 1789 263 376r
BAKKER, ALBERT WIEMERS mederaadslid in de vroedschap Albert Wymers Bakker verkoper Wasbleek 1789 263 376r
BAKKER, ALBERT vroedsman Albert Wymes Bakker koopman koper huis Grote Kerkstraat 6 1787 262 161r
BAKKER, ANNE Anne Bakker mr. bakker en kalkbrander koper huis met paardenstal Zoutsloot 30 1746 251 115r
BAKKER, ANNE Anne Bakker mr. bakker en kalkbrander verkoper Noorderhaven 65 1746 251 116r
BAKKER, ANNE EELKES Anne Eelkes Bakker erflater van 1/2 Zuiderhaven 9 1759 254 234v
BAKKER, ANSKJE JETSES Anskje Jetses Bakker Lanen 63 1809 268 272r
BAKKER, ANTJE JANS Antie Jans Bakker Zuiderhaven 19zuid 1735 249 82v
BAKKER, ANTJE GERLOFS Antje Gerlofs Bakker William Boothstraat 6noord 1788 263 60r
BAKKER, ANTJE JANS Antje Jans Bakker Zuiderhaven 46 1745 251 66v
BAKKER, ANTJE JANS Antje Jans Bakker reversaalhouder Grote Kerkstraat 26 1745 251 71v
BAKKER, ANTJE JANS Antje Jans Bakker verkoper van 1/6 Noorderhaven 19 1745 251 99v
BAKKER, ANTJE JANS Antje Jans Bakker verkoper onbekend 1782 260 203r
BAKKER, ARJEN Arjen Bakker huurder Zuiderhaven 9 1802 266 150v
BAKKER, AUKE het land van Aucke Bakker naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen WZ 1710 245 112r
BAKKER, AUKE de weduwe van Auke Bakker naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 16 1728 247 94v
BAKKER, AUKE Auke Bakker Noorderhaven 19 1745 251 99v
BAKKER, AUKE Auke J. Bakker naastligger ten zuiden Noorderhaven 31achter 1750 252 81r
BAKKER, AUKE Auke Bakker naastligger ten zuiden Zeepziedersstraat 1753 253 49v
BAKKER, AUKE Auke Bakker naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 18 1769 254 267r
BAKKER, AUKE wijlen Auke Bakker koopman Franekereind 34 1781 260 123v
BAKKER, AUKE JANS Auke Jans Bakker koopman verkoper Droogstraat 21 1747 251 182r
BAKKER, AUKE JANS Auke Jansz Bakker Kruisstraat 5 1759 254 202v
BAKKER, BEREND JANS de boedel van Barend Jans Bakker verkoper Noorderhaven 90 1771 257 232v
BAKKER, BAUKJE SEERPS Bauckjen Seerps Bakker Zoutsloot 22 1742 250 210v
BAKKER, BAUKJE wijlen Baukje J. Bakker verkoper Voorstraat 84 1778 259 134v
BAKKER, BAUKJE Baukje P. Bakker Lanen 80 1803 266 190r
BAKKER, BERBER JANS Berber Jans Bakker verkoper van 1/6 Noorderhaven 19 1745 251 99v
BAKKER, C. C. Bakker naastligger ten zuiden Noorderhaven 100 1803 266 250r
BAKKER, C. de weduwe van C. Bakker naastligger ten westen Voorstraat 55 1804 267 29r
BAKKER, C. de weduwe van C. Bakker naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 12 1810 268 349v
BAKKER, C. wijlen C. Bakker Heiligeweg 36 1810 269 108r
BAKKER, CHRISTOFFEL Christoffel Bakker militair huurder achterboven (p.w.) Havenplein 10 1791 263 299r
BAKKER, KOENRAAD wijlen Coenraad Bakker Grote Kerkstraat 30 1756 254 1r
BAKKER, KOENRAAD wijlen vroedsman Coenraad Bakker bootsman Kleine Bredeplaats 16 1770 257 257r
BAKKER, KOENRAAD de weduwe van Coenraad Bakker naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1792 264 64v
BAKKER, KOENRAAD wijlen Coenraad Bakker bootsman Grote Kerkstraat 30 1795 264 236v
BAKKER, KOENRAAD Coenraad Bakker ijzerkramer Sint Jacobstraat 15 1797 265 35r
BAKKER, KOENRAAD Coenraad W. Bakker naastligger ten zuiden Noorderhaven 98 1801 265 308r
BAKKER, KOENRAAD de weduwe van Coenraad Bakker naastligger ten oosten Zuiderhaven 39 1804 267 69v
BAKKER, KOENRAAD Coenraad W. Bakker, c.u. huurder Voorstraat 33 1805 267 183v
BAKKER, KOENRAAD Coenraad P. Bakker mr. kompasmaker koper huis Scheffersplein 7 1808 268 33v
BAKKER, KOENRAAD WILLEMS Coenraad Willems Bakker koopman in ijzer verkoper Tiepelsteeg 1797 265 19v
BAKKER, KOENRAAD WILLEMS Coenraad Willems Bakker koopman koper zoutkeet met pan, zelhuis, dennen, turfschuur, stal, wagenhuis, beide woonkamers ten oosten van Harlingen 1800 265 208r
BAKKER, KOENRAAD WILLEMS Coenraad Willems Bakker koopman verkoper Zuiderhaven 61 1810 269 89r
BAKKER, KOENRAAD WILLEMS Coenraad Willems Bakker koopman verkoper Schritsen 7 1810 269 102r
BAKKER, KORNELIS Cornelis Bakker naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 18 1799 265 136r
BAKKER, KORNELIS Cornelis P. Bakker koper huis Grote Kerkstraat 39 1801 265 297v
BAKKER, KORNELIS Cornelis P. Bakker naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 39 1801 265 297v
BAKKER, KORNELIS Cornelis P. Bakker naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 39 1801 265 297v
BAKKER, KORNELIS wijlen Cornelis Bakker koopman Grote Kerkstraat 41 1805 267 152v
BAKKER, KORNELIS wijlen Cornelis Bakker koopman Grote Kerkstraat 39 1805 267 152v
BAKKER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Bakker distillateur Brouwersstraat 8 1739 250 4r
BAKKER, DIRK Dirck Bakker naastligger ten zuiden Karremanstraat 19 1682 241 202v
BAKKER, DIRK Dirk R. Bakker Dijkswal 10 1809 268 212r
BAKKER, DIRK LIEUWES Dirk Lieuwes Bakker zoutdrager koper woning Heiligeweg 16achter 1787 262 154r
BAKKER, DIRK RUURDS Dirk Ruurds Bakker verkoper Romastraat 4 1809 268 278v
BAKKER, DIRKJE KLASES Dirkje Claases Bakker kopers Voorstraat 72 1775 258 238r
BAKKER, DIRKJE KLASES Dirkje Clases Bakker koper Voorstraat 5 1783 261 62r
BAKKER, DOEDE Doede Bakker koopman naastligger ten westen Moriaanstraat 1734 249 8v
BAKKER, DOEDE Doede Bakker naastligger ten oosten Moriaanstraat NZ 1735 249 45r
BAKKER, DOEDE Doede Bakker naastligger ten noorden Moriaanstraat NZ 1735 249 45r
BAKKER, DOEDE Doede Bakker naastligger ten noorden Moriaanstraat 3 1735 249 105v
BAKKER, DOEDE Doede Bakker, c.u. koopman naastligger ten oosten Voorstraat 40 1742 250 258v
BAKKER, DOEDE Doede Bakker, c.u. koopman naastligger ten zuiden Voorstraat 40 1742 250 258v
BAKKER, DOEDE Doede S. Bakker Voorstraat 93oost 1752 253 34v
BAKKER, DOEDE Doede Bakker naastligger ten noorden Kruisstraat 5 1759 254 202v
BAKKER, DOEDE Doede S. Bakker Voorstraat 84 1778 259 134v
BAKKER, DOEDE Doede Bakker naastligger ten zuiden Voorstraat 89 1780 259 256r
BAKKER, DOEDE Doede Bakker naastligger ten westen Kruisstraat NZ 1784 261 234r
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Bakker koopman koper huis en erf Voorstraat 42 1742 250 244v
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Bakker koopman en zoutzieder verkoper van 1/12 Lanen NZ 1743 251 3r
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Bakker Noorderhaven 19 1745 251 99v
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Bakker koopman koper huis of woning Voorstraat 93achter 1750 252 82r
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Bakker koopman naastligger ten westen Voorstraat 93achter 1750 252 82r
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Bakker koopman naastligger ten noorden Voorstraat 93achter 1750 252 82r
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Bakker naastligger ten noorden Heiligeweg 48 1782 260 192v
BAKKER, LIJSBET Elisabeth Bakker uitdraagster koper huis Heiligeweg 36 1805 267 137v
BAKKER, LIJSBET Elisabeth Bakker Voorstraat 32 1809 268 189v
BAKKER, LIJSBET Elisabeth T. Bakker verkoper Zuiderstraat 10 1809 268 207v
BAKKER, FOKJE KORNELIS Fokje Cornelis Bakker verkoper Voorstraat 5 1782 260 309r
BAKKER, GATSKE WILLEMS ongehuwde dochter Gatske Willems Bakker verkoper Gardenierstraat NZ 1787 262 185r
BAKKER, GEERT Geert Bakker bakker naastligger ten noorden 1631 232 180r
BAKKER, GEERT Geert Bakker naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1788 263 37r
BAKKER, GERBEN Gerben Bakker naastligger ten westen Voorstraat 81 1766 256 190r
BAKKER, GERBEN JANS Gerben Jansen Bakker, c.s. naastligger ten oosten Liemendijk NZ 1750 252 94v
BAKKER, GERLOF WIEGERS Gerlof Wiegers Bakker naastligger ten noorden Voorstraat 9 1777 259 62v
BAKKER, GRIETJE WILLEMS Grietje Willems Bakker Tiepelsteeg 1797 265 19v
BAKKER, HAITSE Haitze P. Bakker koper dwarshuis Lanen 39 1805 267 141v
BAKKER, HAIE AUKES Haye Aukes Bakker, burger koopman verkoper Droogstraat 15 1728 247 137r
BAKKER, HAITSE Haytze P. Bakker koopman verkoper Lanen 39 1808 268 112r
BAKKER, HILTJE DOUWES Hiltie Douwes Bakker verkoper Rommelhaven 12 1781 260 125r
BAKKER, HILTJE DOUWES Hiltie Douwes Bakker verkoper Rommelhaven 18voor 1781 260 127r
BAKKER, HILTJE DOUWES Hiltje Douwes Bakker bewoner voorste gedeelte Rommelhaven 18voor 1781 260 127r
BAKKER, JAKOB C. de weduwe van Jacob C. Bakker huurder Voorstraat 5 1782 260 309r
BAKKER, JAKOB WIEGERS wijlen Jacob Wygers Bakker mr. koperslager Voorstraat 5 1782 260 309r
BAKKER, JAN wijlen Jan Minso Bakker koopman Prinsenstraat 2 1749 251 266v
BAKKER, JAN Jan A. Bakker naastligger ten oosten Zuiderhaven 49 1774 258 192v
BAKKER, JAN Jan A. Bakker koopman naastligger ten oosten Noorderhaven 37 1777 259 55r
BAKKER, JAN Jan A. Bakker koopman naastligger ten westen Noorderhaven 37 1777 259 55r
BAKKER, JAN Jan A. Bakker koopman naastligger ten noorden Noorderhaven 37 1777 259 55r
BAKKER, JAN Jan A. Bakker koopman verkoper Noorderhaven 37 1777 259 55r
BAKKER, JAN Jan A. Bakker koopman verkoper Zuiderhaven 51 1777 259 66v
BAKKER, JAN Jan A. Bakker naastligger ten oosten Droogstraat 11 1785 262 13r
BAKKER, JAN Jan A. Bakker verkoper van 1/2 Zuiderhaven ZZ 1786 262 104v
BAKKER, JAN de heer Jan A. Bakker naastligger ten oosten Noorderhaven 31 1786 262 106r
BAKKER, JAN de heer Jan A. Bakker naastligger ten noorden Noorderhaven 31 1786 262 106r
BAKKER, JAN de heer Jan A. Bakker verkoper Noorderhaven 31 1786 262 106r
BAKKER, JAN Jan A. Bakker Droogstraat NZ 1788 263 39r
BAKKER, JAN Jan C. Bakker naastligger ten zuiden Noorderhaven 40 1792 264 47v
BAKKER, JAN Jan A. Bakker koopman koper huis Rapenburg 5 1808 268 20r
BAKKER, JAN Jan A. Bakker koopman Schritsen 23 1808 268 85r
BAKKER, JAN Jan A. Bakker koopman Voorstraat 83 1808 268 86v
BAKKER, JAN Jan A. Bakker koopman koper huis Kleine Kerkstraat 6 1810 269 40v
BAKKER, JAN Jan A. Bakker koopman naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 6 1810 269 40v
BAKKER, JAN Jan A. Bakker koper huis Heiligeweg 36 1810 269 108r
BAKKER, JAN Jan A. Bakker koopman verkoper Heiligeweg 36 1810 269 108r
BAKKER, JAN Jan A. Bakker koopman Kleine Kerkstraat 18 1811 269 145r
BAKKER, JAN A. Jan A. Bakker verkoper Noorderhaven 27 1786 262 95v
BAKKER, JAN AUKES Jan Auckes Bakker koopman koper huis, tuin en houtschuur ((voor de drie percelen in deze akte)) Noorderhaven 31 1777 259 34v
BAKKER, JAN AUKES Jan Auckes Bakker koopman koper huis ((voor de drie percelen in deze akte)) Noorderhaven 33 1777 259 34v
BAKKER, JAN AUKES Jan Auckes Bakker koopman koper pakhuis waarin wijnhandel, kamer en houtstek ((voor de drie percelen in deze akte)) Noorderhaven 35 1777 259 34v
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakker koopman naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 18 1734 248 346r
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakker koopman naastligger ten oosten Karremanstraat 13 1735 249 95r
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakker koopman naastligger ten zuiden Heiligeweg 54 1736 249 108r
BAKKER, JAN AUKES de erven van Jan Aukes Bakker, e.a. naastligger ten westen Droogstraat 35 1745 251 105v
BAKKER, JAN AUKES de erven van Jan Aukes Bakker, e.a. koopman naastligger ten westen Droogstraat 27 1745 251 3va
BAKKER, JAN AUKES de erven van Jan Aukes Bakker, e.a. koopman naastligger ten westen Droogstraat 27 1745 251 5ra
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakker koopman koper van 1/2 koopmanshuis Noorderhaven 31 1771 257 226r
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakker koopman naastligger ten noorden Noorderhaven 31 1771 257 226r
BAKKER, JAN AUKES het pakhuis van Jan Aukes Bakker koopman naastligger ten zuiden Droogstraat 1 1771 257 229r
BAKKER, JAN AUKES pakhuis van Jan Aukes Bakker koopman naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1772 258 34v
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakker koopman koper wagenhuis en stal Hoogstraat 17 1781 260 141r
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakker koopman koper Hoogstraat 15 1782 260 297v
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakker koopman naastligger ten oosten Hoogstraat 15 1782 260 297v
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakker naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1784 261 209r
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakker koopman naastligger ten westen Noorderhaven 35 1786 262 140v
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakker koopman verkoper Noorderhaven 35 1786 262 140v
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakker naastligger ten westen Droogstraat NZ 1786 262 145r
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakker koopman verkoper Droogstraat NZ 1786 262 145r
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakker verkoper Noorderhaven 33 1787 262 168v
BAKKER, JAN KORNELIS Jan Cornelis Bakker Noorderhaven 41 1787 262 159r
BAKKER, JAN KORNELIS Jan Cornelis Bakker oud schipper Grote Kerkstraat 6 1787 262 161r
BAKKER, JAN KORNELIS Jan Cornelis Bakker koper huis Grote Bredeplaats 35 1787 262 164r
BAKKER, JAN KORNELIS Jan Cornelis Bakker Grote Bredeplaats 35 1787 262 164r
BAKKER, JAN KORNELIS Jan Cornelis Bakker commissaris van de trekschepen verkoper Grote Bredeplaats 35 1805 267 173r
BAKKER, JAN SIEMENS Jan Simons Bakker naastligger ten noorden Zuiderstraat 25 1774 258 169v
BAKKER, JAN SIEMENS Jan Simons Bakker distillateur en koopman naastligger ten oosten Hoogstraat 13 1775 258 208v
BAKKER, JAN SIEMENS Jan Simons Bakker distillateur en koopman Hoogstraat 13 1775 258 208v
BAKKER, JAN SIEMENS Jan Simons Bakker distillateur en koopman verkoper Hoogstraat 13 1775 258 208v
BAKKER, JAN SIEMENS Jan Simons Bakker verkoper van 1/2 Brouwersstraat 11 1779 259 228v
BAKKER, JAN SIEMENS wijlen Jan Simons Bakker verkoper Karremanstraat 19 1782 260 285r
BAKKER, JAN SIEMENS wijlen Jan Simons Bakker verkoper Hoogstraat 15 1782 260 297v
BAKKER, JAN SIEMENS Jan Symons Bakker naastligger ten westen Hoogstraat 15 1740 250 124v
BAKKER, JAN SIEMENS Jan Symons Bakker koopman verkoper Zuiderstraat 27 1778 259 155v
BAKKER, JAN SIEMENS wijlen Jan Symons Bakker verkoper Zuiderhaven 4 1782 260 292v
BAKKER, JILLES Jielles Bakker, c.u. militair huurder keuken Hoogstraat 10 1753 253 41r
BAKKER, JOB de erven van Job Bakker koopman naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 31 1740 250 138v
BAKKER, JOHANNES Johannes Bakker, c.u. huurder (p.w.) Grote Kerkstraat 46 1796 264 329r
BAKKER, JOHANNES Johannes Bakker huurder Grote Kerkstraat 25 1796 265 2r
BAKKER, KLAAS Klaas Bakker naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 37 1787 262 217v
BAKKER, KLAAS Klaas Bakker naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 37 1787 262 217v
BAKKER, LAMMERT Lammert Bakker naastligger ten oosten Schritsen 15 1784 261 217v
BAKKER, LAMMERT Lammert J. Bakker naastligger ten noorden Schritsen 17 1808 268 72r
BAKKER, LAMMERT JANS wijlen Lammert Jans Bakker Voorstraat 59 1781 260 50r
BAKKER, LAMMERT JANS Lammert Jans Bakker koopman verkopers Droogstraat ZZ 1782 260 207r
BAKKER, LAMMERT JANS Lammert Jans Bakker naastligger ten noorden Schritsen 17 1789 263 102r
BAKKER, LIJSBET Lijsbeth Bakker naastligger ten westen Grote Kerkstraat 35 1798 265 77v
BAKKER, LIJSBET Lijsbeth Bakker naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 35 1798 265 77v
BAKKER, LODEWIJK KLASES Lodewijk Claasen Bakker, c.u. huurder 2e woning Lammert Warndersteeg OZ 1782 260 186v
BAKKER, MARGARETA Margareta Bakker Zuiderstraat 14 1800 265 262r
BAKKER, MARGARETA Margareta Bakker Zuiderstraat ZZ 1803 267 5r
BAKKER, MARGARETA Margaretha W. Bakker verkoper Zuiderhaven 61 1810 269 89r
BAKKER, MARGARETA Margaretha W. Bakker verkoper Schritsen 7 1810 269 102r
BAKKER, NEELTJE REINERS Neeltje Reinders Bakker koper huis Vijverstraat 13 1809 268 305v
BAKKER, P. de weduwe van P. C. Bakker naastligger ten westen Grote Bredeplaats 5west 1810 268 360v
BAKKER, FILIPPUS Philippus Bakker verkoper van 1/6 Noorderhaven 19 1745 251 99v
BAKKER, PIEBE Piebo Bakker mr. schoenmaker geniaarde koper Zuiderhaven 51 1777 259 66v
BAKKER, PIEBE Piebo Bakker mr. schoenmaker huurder (p.j.) Zuiderhaven 51 1777 259 66v
BAKKER, PIEBE Piebo Bakker mr. schoenmaker koper pakhuis en tuin Zoutsloot 29 1777 259 75r
BAKKER, PIEBE Piebo Bakker, c.s. mr. schoenmaker huurder Nieuweburen 25 1779 259 159r
BAKKER, PIEBE Piebo Bakker mr. schoenmaker koper pakhuis Vissersstraat 4 1779 259 166r
BAKKER, PIEBE Piebo Bakker naastligger ten oosten Vissersstraat 4 1779 259 166r
BAKKER, PIEBE KOENRAADS Piebo Coenraads Bakker mr. schoenmaker verkoper Zoutsloot 31 1782 260 181r
BAKKER, PIER Pier E. Bakker naastligger ten oosten Vianen 1786 262 125v
BAKKER, PIER EELKES Pier Eelkes Bakker koopman erflater van 1/2 Zuiderhaven 9 1759 254 234v
BAKKER, PIER EELKES Pier Eelkes Bakker koopman verkoper Ooievaarsteeg 23 1779 259 221r
BAKKER, PIER EELKES Pier Eelkes Bakker naastligger Romastraat 1781 260 138r
BAKKER, PIER EELKES Pier Eelkes Bakker koopman Voorstraat 5 1782 260 309r
BAKKER, PIER EELKES de weduwe van Pier Eelkes Bakker bakker naastligger ten oosten Schritsen 17 1792 264 354r
BAKKER, PIETER Pieter Bakker timmermansknecht koper huis Sint Odolphisteeg WZ 1799 265 169v
BAKKER, PIETER wijlen Pieter Bakker uitdrager Grote Kerkstraat 33 1804 267 14r
BAKKER, PIETER de weduwe van Pieter Bakker naastligger ten zuiden Simon Stijlstraat 1 1808 268 54v
BAKKER, PIETER Pieter Bakker naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 18 1808 268 128r
BAKKER, PIETJE JANS Pietje Jansz Bakker Kerkpoortstraat 49 1807 267 297r
BAKKER, R. R. Bakker oud secretaris verpachter grond Schoolstraat 1 1727 247 42r
BAKKER, RIENK Rinke Bakker Kleine Bredeplaats 15 1778 259 96r
BAKKER, RIENK Rinke Bakker Sint Jacobstraat 13 1778 259 97r
BAKKER, RIENK Rinke Bakker koopman Bildtpoort (gebied) 1783 261 114r
BAKKER, RIENK Rinke Bakker naastligger ten oosten Herenwaltje 17 1791 263 364r
BAKKER, RIENK Rinke Bakker naastligger ten oosten Noordijs 7 1792 264 14r
BAKKER, RIENK Rinke C. Bakker koopman naastligger ten oosten Noordijs 7 1794 264 211r
BAKKER, RIENK Rinke J. Bakker koopman verkoper Scheerstraat 3 1805 267 174v
BAKKER, RIENK KORNELIS Rinke Cornelis Bakker koopman verkoper Comediesteeg 4 1776 259 22r
BAKKER, RIENK KORNELIS Rinke Cornelis Bakker koopman koper huis Scheerstraat 3 de Scheer 1783 261 92r
BAKKER, RIENK KORNELIS Rinke Cornelis Bakker koopman naastligger ten zuiden William Boothstraat 6noord 1788 263 60r
BAKKER, RIENK KORNELIS Rinke Cornelis Bakker verkoper William Boothstraat 6noord 1788 263 60r
BAKKER, RIENK KORNELIS Rinke Cornelis Bakker koopman verkoper William Boothstraat 6zuid 1797 265 15r
BAKKER, SEERP DOEDES Seerp Doedes Bakker geniaarde koper Noordijs 15 1700 244 64v
BAKKER, SIMKJE PIETERS Simke Pieters Bakker koopvrouw Voorstraat 9 1795 264 283v
BAKKER, SIMKJE Simkje P. Bakker Lanen 80 1803 266 190r
BAKKER, SIMKJE PIETERS Simkje Pieters Bakker Voorstraat 46 1797 265 38r
BAKKER, SIMKJE PIETERS Simkje Pieters Bakker Romastraat 13 1803 266 187v
BAKKER, SIMKJE PIETERS Simkje Pieters Bakker Romastraat 13 1803 266 187v
BAKKER, SIMKJE PIETERS Simkje Pieters Bakker Hofstraat 19 1803 266 188v
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fockes Bakker mr. koperslager Voorstraat 73achter 1756 253 252v
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fokkes Bakker mr. koperslager Voorstraat 62 1745 251 59v
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fokkes Bakker mr. koperslager verkoper van 1/4 Nieuwstraat OZ 1745 251 61r
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fokkes Bakker mr. koperslager verkoper van 1/4 Franekereind 29oost 1745 251 62v
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fokkes Bakker mr. koperslager verkoper van 1/4 Lombardstraat 2 1745 251 69v
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fokkes Bakker mr. koperslager (oud -) verkoper Brouwersstraat 27 1772 258 1r
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fokkes Bakker mr. koperslager (oud -) verkoper Grote Kerkstraat 6 1772 258 2v
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fokkes Bakker mr. koperslager (oud -) verkoper Sint Jacobstraat 17 1772 258 4r
BAKKER, SIMKJE PIETERS Simpje Pieters Bakker Voorstraat 46 1800 265 272v
BAKKER, SJOUKJE PIETERS Sioukje Pieters Bakker Lanen 13 1795 264 299v
BAKKER, SIEMEN FOKKES Symen Fockes Bakker naastligger ten westen Voorstraat 75 1755 253 240v
BAKKER, SIMKJE PIETERS Symke Pieters Bakker kopers Lanen 34 1799 265 183v
BAKKER, SIEMEN FOKKES Symon Fokkes Bakker mr. koperslager verkoper Zoutsloot 49 1734 248 339v
BAKKER, SIETSKE PIETERS Sytske Pieters Bakker Romastraat 13 1803 266 187v
BAKKER, T. T. C. Bakker eigenaar van 1/4 Zuiderhaven 18 1800 265 241r
BAKKER, T. de weduwe van T. Bakker huurder Vijver 4 1808 268 133r
BAKKER, TEEUWIS JAKOBS wijlen Taewis Jacobs Bakker mr. gortmaker Zoutsloot 100 1780 260 3v
BAKKER, TEEUWIS JAKOBS Tevis Jacobs Bakker Sint Jacobstraat 16 1750 252 59v
BAKKER, TEEUWIS JAKOBS Thevis Jacobs Bakker mr. bakker verkoper Bildtstraat 18 1771 257 193v
BAKKER, TJEERD KLASES Tjeerd Claasen Bakker koper van 1/4 timmerwerf, schuur, loods, sleephelling, huis en stalling Zuiderhaven 18 1792 264 60v
BAKKER, TJEERD KLASES oud burgerbevelhebber Tjeerd Claasen Bakker verkoper Zuiderstraat 18 1806 267 227r
BAKKER, TJEERD KLASES Tjeerd Claases Bakker koper van 1/5 timmerwerf met schuur, knechtswoning en stalling Zuiderhaven 18 1791 263 293v
BAKKER, TJEERD KLASES Tjeerd Claases Bakker verkoper van 1/4 Zuiderhaven 18 1802 266 88r
BAKKER, TJEERD KLASES burgerbevelhebber Tjeerd Clasen Bakker koper huis Zuiderstraat 18 1792 264 16r
BAKKER, TJITSKE KLASES Tjietske Claasen Bakker verkoper Kromme Elleboogsteeg 1798 265 78v
BAKKER, TJITSKE KLASES Tjietske Claases Bakker Brouwersstraat 1 1786 262 136r
BAKKER, TJITSKE KLASES Tjietske Claases Bakker verkoper Rapenburg 1802 266 55v
BAKKER, TJITSKE KLASES Tjietske Claases Bakker verkoper Lammert Warndersteeg 13 1802 266 65v
BAKKER, TJITSKE KLASES Tjietske Claases Bakker verkoper Zuiderpoort (gebied) 1802 266 84v
BAKKER, TJITSKE KLASES Tjietske Clases Bakker Kromme Elleboogsteeg WZ 1782 260 185v
BAKKER, TJITSKE KLASES Tjietske Klaasen Bakker verkoper van 1/4 onbekend 1800 265 233v
BAKKER, TJITSKE KLASES Tjitske Claases Bakker verkoper Grachtswalplein 1782 260 226r
BAKKER, TRIJNTJE ALBERTS Trijntje Albers Bakker Moriaanstraat NZ 1800 265 255v
BAKKER, TRIJNTJE ALBERTS Trijntje Albert Bakker Moriaanstraat NZ 1800 265 255v
BAKKER, TRIJNTJE ALBERTS Trijntje Albert Bakker Moriaanstraat NZ 1800 265 255v
BAKKER, TRIJNTJE ALBERTS Trijntje Albert Bakker Moriaanstraat NZ 1800 265 255v
BAKKER, TRIJNTJE ALBERTS Trijntje Alberts Bakker Voorstraat 87 1804 267 33v
BAKKER, W. W. C. Bakker bode naastligger ten westen Schritsen 9 1779 259 160r
BAKKER, W. W. C. Bakker bode bij de Admiraliteit naastligger ten westen Schritsen 9achter 1784 261 212r
BAKKER, W. de weduwe van W. C. Bakker naastligger ten westen Zuiderhaven 49 1793 264 95v
BAKKER, WILLEM burgervaandrig Willem Bakker koper hof met fruitbomen en zomerhuis Kerkpoortstraat 31 de Rode Deuren 1777 259 54r
BAKKER, WILLEM Willem Bakker naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 10 1777 259 84r
BAKKER, WILLEM Willem Bakker naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 55 1781 260 113r
BAKKER, WILLEM Willem Bakker naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1781 260 113r
BAKKER, WILLEM Willem Bakker naastligger ten zuiden onbekend 1782 260 203r
BAKKER, WILLEM Willem Bakker naastligger ten zuiden Lanen 12 1783 261 18r
BAKKER, WILLEM Willem Bakker bode bij de Admiraliteit koper huis Kerkpad 1 1786 262 113r
BAKKER, WILLEM Willem Coenraad Bakker bode bij de Admiraliteit koper huis Voorstraat 53 1787 262 207r
BAKKER, WILLEM Willem Bakker bode naastligger ten zuiden [staat: noorden] Grote Ossenmarkt 10 1791 263 303v
BAKKER, WILLEM de weduwe van Willem Bakker naastligger ten oosten Schritsen 5 1800 265 216r
BAKKER, WILLEM de weduwe van Willem C. Bakker naastligger ten westen Rozengracht 7 1802 266 130r
BAKKER, WILLEM wijlen Willem C. Bakker bode bij de Admiraliteit Lanen 84 1807 267 348v
BAKKER, WILLEM C. Willem C. Bakker naastligger ten zuiden Rapenburg 1782 260 265r
BAKKER, WILLEM C. Willem C. Bakker naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 55 1786 262 92v
BAKKER, WILLEM KOENRAADS wijlen Willem Coenraad Bakker bode bij de Admiraliteit Schritsen 7 1810 269 102r
BAKKER, WILLEM KOENRAADS Willem Coenraads Bakker bode bij de Admiraliteit koper dubbel erf [43/45] Zuiderhaven 45 1775 258 237r
BAKKER, WILLEM KOENRAADS Willem Coenraads Bakker bode bij de Admiraliteit koper huis Rozengracht 5 1778 259 146v
BAKKER, WILLEM KOENRAADS Willem Coenraads Bakker bode bij de Admiraliteit koper huis, weefwinkel en kamer Rozengracht 3 1780 259 267v
BAKKER, WILLEM KOENRAADS Willem Coenraads Bakker bode bij de Admiraliteit naastligger ten oosten Rozengracht 3 1780 259 267v
BAKKER, WILLEM KOENRAADS Willem Coenraads Bakker bode bij de Admiraliteit naastligger ten noorden Rozengracht 3 1780 259 267v
BAKKER, WILLEM KOENRAADS Willem Coenraads Bakker bode bij de Admiraliteit verkoper Kerkpad 1 1787 262 166r
BAKKER, WILLEM KOENRAADS Willem Coenraads Bakker bode bij de Admiraliteit Bildtstraat 4 1788 263 55v
BAKKER, WILLEM KOENRAADS wijlen Willem Coenraads Bakker bode bij de Admiraliteit Kerkpoortstraat 53 1793 264 98r
BAKKER, WILLEM KOENRAADS wijlen Willem Coenraads Bakker bode bij de Admiraliteit Kerkpoortstraat OZ 1803 267 2v
BAKKER, WILLEM KOENRAADS wijlen Willem Coenraads Bakker bode bij de Admiraliteit Kerkpoortstraat 53 1804 267 66r
BAKKER, WILLEM DOUWES burgervaandrig Willem Douwes Bakker verkoper van 1/2 Anjelierstraat NZ 1779 259 181v
BAKKER, WILLEM DOUWES Willem Douwes Bakker, c.s. naastligger Kerkpoortstraat OZ 1779 259 227v
BAKKER, WILLEM DOUWES Willem Douwes Bakker naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 27 1782 260 234r
BAKKER, WILLEM DOUWES Willem Douwes Bakker verkoper Brouwersstraat 1b 1784 261 229r
BAKKER, WILLEM DOUWES Willem Douwes Bakker voormalig eigenaar Kerkpoortstraat 31 1784 261 230r
BAKKER, WILLEM DOUWES Willem Douwes Bakker verkoper Kerkpoortstraat 31 1784 261 230r
BAKKER, WILLEM DOUWES Willem Douwes Bakker verkoper Carl Visschersteeg OZ 1784 261 231r
BAKKER, WILLEM DOUWES Willem Douwes Bakker verkoper Gardenierstraat 2 1784 261 232r
BAKKER, WILLEM DOUWES Willem Douwes Bakker verkoper Gardenierstraat 1 1784 261 233r
BAKKER, IEDE Yde P. Bakker boekbinder koper huis Schritsen 37 1803 266 252r
BAKKER, IEDE Yde P. Bakker boekbinder huurder (p.j.) Schritsen 37 1803 266 252r
BAKKER, IEDE Yde P. Bakker verkoper Schritsen 37 1809 268 286r
BAKKER, IEDE Yede Bakker huurder Grote Kerkstraat 33 1804 267 14r
, WILLEM Willem C. Bakker [staat: Baker] bode bij de Admiraliteit naastligger ten oosten Zuiderhaven 39 1786 262 101r
BAKSMA, AREND Arend W. Baksma naastligger ten zuiden Rommelhaven 6 1782 260 178v
BAKSMA, AREND Arend Baksma naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 9 1783 261 21r
BAKSMA, AREND WOUTERS Arend Wouters Baksma naastligger ten oosten Sint Jacobstraat 5 1781 260 52r
BAKSMA, AREND WOUTERS Arend Wouters Baksma naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 5 1781 260 52r
BAKSMA, AREND Arent Baksma eigenaar van 1/3 Lammert Warndersteeg 1773 258 110v
BAKSMA, AREND Arent Baksma naastligger ten zuiden Rommelhaven 6achter 1775 258 221r
BAKSMA, AREND Arent W. Baksma, c.s. naastligger ten zuiden Rommelhaven 6 1779 259 306v
BAKSMA, AREND WOUTERS Arent Wouters Baksma mr. bakker koper 1/12 huis en tuin Franekereind 14 1771 257 199r
BAKSMA, AREND WOUTERS Arent Wouters Baksma mr. bakker aanhandelaar 1/3 huis en tuin Franekereind 14 1773 258 109r
BAKSMA, AREND WOUTERS Arent Wouters Baksma mr. bakker verwandelaar Rommelhaven 6voor 1773 258 109r
BAKSMA, AREND WOUTERS Arent Wouters Baksma bewoner eigenaar van 1/3 Voorstraat 94 1773 258 111r
BAKSMA, AREND WOUTERS Arent Wouters Baksma mr. bakker verkoper van 1/3 Rommelhaven 6achter 1775 258 221r
BAKSMA, HARMEN vroedsman Harmen Baksma mr. bakker koper huis Kerkpoortstraat NZ 1730 247 328v
BAKSMA, HARMEN vroedsman Harmen Baksma, e.a. naastligger ten noorden Nieuwstraat 50 1748 251 245v
BAKSMA, HARMEN vroedsman Harmen Baksma naastligger ten oosten Franekereind 12 1750 252 75v
BAKSMA, HARMEN ARENDS vroedsman Harmen Arends Baksma koper huis Nieuwstraat 46 1740 250 128v
BAKSMA, HARMEN ARENDS Harmen Arends Baksma, c.s. naastligger ten zuiden Nieuwstraat 46 1740 250 128v
BAKSMA, HARMEN ARENDS Harmen Arents Baksma koper huis en bakkerij Franekereind 14 1726 246 271v
BAKSMA, HARMEN ARENDS Harmen Arents Baksma huurder (p.j.) Franekereind 14 1726 246 271v
BAKSMA, HARMEN ARENDS burgerkolonel Harmen Arents Baksma mr. bakker koper kamer Zeilmakersstraat WZ 1727 247 36v
BAKSMA, HARMEN ARENDS de verkoper, vroedsman Harmen Arents Baksma mr. bakker naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 7achter 1730 247 336r
BAKSMA, HARMEN ARENDS vroedsman Harmen Arents Baksma mr. bakker verkoper Kerkpoortstraat 7achter 1730 247 336r
BAKSMA, HARMEN ARENDS vroedsman Harmen Arents Baksma mr. bakker verkoper Nieuwstraat 66 1735 249 79v
BAKSMA, HARMEN ARENDS vroedsman Harmen Arents Baksma geniaarde koper Franekereind 16 1739 250 35v
BAKSMA, HARMEN ARENDS vroedsman Harmen Arents Baksma verkoper Kerkpoortstraat NZ 1747 251 191v
BAKSMA, HARMEN ARENDS vroedsman Harmen Arents Baksma, c.s. naastligger ten zuiden Nieuwstraat 46 1747 251 198r
BAKSMA, HARMEN ARENDS vroedsman Harmen Arents Baksma verkoper Nieuwstraat 46 1747 251 198r
BAKSMA, JELTJE ARENDS Jeltje Arends Baksma verkoper Sint Jacobstraat 3 1801 266 44v
BALEN, FOLKERT Folkert van Balen mr. bakker huurder (p.j.) Zuiderhaven 5 1753 253 96r
, JAN het huis van Jan Balling naastligger ten zuiden Brouwersstraat 5 1625 231 44r
BALLINGS, ALBERT wijlen Albert Ballings Weverstraat 13 1791 263 360r
BALLINGS, ALBERT wijlen Albert Ballings Weverstraat 11 1791 263 360r
BALLINGS, ALBERT wijlen Albert Ballings Weverstraat 5 1791 263 360r
BALLINGS, ALBERT wijlen Albert Ballings Weverstraat 7 1791 263 360r
BALLINGS, ALBERT wijlen Albert Ballings Weverstraat 9 1791 263 360r
BALLINGS, ALBERT wijlen Albert Ballings Zoutsloot 1791 263 366v
BALLINGS, ALBERT wijlen Albert Ballings Zuiderhaven 18 1791 263 369r
BALLINGS, ALBERT wijlen Albert Ballings Lanen 71 1791 263 370ar
BALLINGS, JAN Jan Ballings verkoper Brouwersstraat 7 1652 236 192r
BALLINGS, SIBBELTJE Sibbeltje Ballings Weverstraat 13 1791 263 360r
BALLINGS, SIBBELTJE Sibbeltje Ballings Weverstraat 11 1791 263 360r
BALLINGS, SIBBELTJE Sibbeltje Ballings Weverstraat 5 1791 263 360r
BALLINGS, SIBBELTJE Sibbeltje Ballings Weverstraat 7 1791 263 360r
BALLINGS, SIBBELTJE Sibbeltje Ballings Weverstraat 9 1791 263 360r
BALLINGS, SIBBELTJE Sibbeltje Ballings Zoutsloot 1791 263 366v
BALLINGS, SIBBELTJE Sibbeltje Ballings Zuiderhaven 18 1791 263 369r
BALLINGS, SIBBELTJE Sibbeltje Ballings Lanen 71 1791 263 370ar
BALLINGS, SIBBELTJE Sibbeltje Ballings verkoper van 1/9 Voorstraat 55 1804 267 29r
BALLINGS, SIBBELTJE Sibbeltje Ballings Voorstraat 57 1804 267 30v
BALSTRA, JOHANNES Johannis Balstra, c.u. huurder Grote Kerkstraat 29 1781 260 114v
, Aerse Balthove Sint Jacobstraat 6 1731 248 8v
, HENDRIK wijlen Hendrik Baltus Weverstraat NZ 1707 245 22r
BAMMAN, HENDRIK Hendrick Bamman koper lege plaats Peterseliestraat ZZ 1648 236 8r
BAMMAN, HENDRIK Sergeant Hendrick Bamman verkoper Peterseliestraat 1671 240 68r
BANDSMA, HARMEN Harm Bandsma, c.u. huurder (p.j.) Heiligeweg 14 1803 266 267r
BANDSMA, HARMEN Harmen Bandsma naastligger ten oosten Voorstraat 97 1802 266 149v
BANDSMA, HARMEN Harmen Bandsma naastligger ten westen Voorstraat 101 1803 266 306v
BANDSMA, HARMEN Harmen H. Bandsma verkoper Voorstraat 99 1810 269 3r
BANDSMA, HARMEN Harmen Bandsma boekbinder koper huis Schritsen 53 1810 269 115r
BANDSMA, HARMEN Harmen Bandsma, c.u. huurder (p.j.) Schritsen 37 1811 269 127r
BANDSMA, HARMEN HENDRIKS Harmen Hendriks Bandsma koper huis Voorstraat 99 de Bonte Bok 1793 264 82v
BANDSTRA, BAUKJE Baukje T. Bandstra verkoper Schritsen 37 1802 266 138r
BANDSTRA, BAUKJE Baukje T. Bandstra Voorstraat 7a 1802 266 139r
BANDSTRA, BAUKJE Baukje T. Bandstra Voorstraat 7a 1803 266 290r
BANDSTRA, BAUKJE Baukje T. Bandstra huurder Voorstraat 7a 1803 266 290r
BANDSTRA, BAUKJE TIJSES Baukje Thijssen Bandstra Noorderhaven 4 1799 265 155r
BANDSTRA, TIJS curator Thijs Saake Bandstra assistent bij de Admiraliteit verkoper Bildtstraat 21 1794 264 196v
BANDSTRA, TIJS SAKES Thijs Sakes Bandstra assistent bij de Admiraliteit verkoper Zuiderhaven 61 1790 263 379r
BANDSTRA, TIJS SAKES Thijs Sakes Bandstra assistent bij de Admiraliteit verkoper Kerkpoortstraat 11 1790 263 379r
BANDSTRA, TIJS SAKES Tijs Saakes Bandstra assistent bij de Admiraliteit koper huis Schritsen 37 1790 263 274r
BANGA, burgerhopman Banga naastligger ten oosten Romastraat 13 1651 236 182r
BANGA, de erven van de hopman Banga naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1666 239 6va
BANGA, huis genaamde de Pelicaan van burgervaandrig Banga naastligger ten westen Grote Kerkstraat 39 de Pelikaan 1688 242 225r
BANGA, EMILIUS Aemilius Jacobi Banga apotecarius koper hovinge met alle toebehoren Franekerpoort (gebied) 1654 236 262v
BANGA, EMILIUS Aemilius Jacobi Banga, c.u. verkoper Franekerpoort (gebied) 1654 236 274v
BANGA, ANTJE JAKOBS Anna Jacobs Banga koper huis of woning Droogstraat 1635 233 167v
BANGA, ANTJE JAKOBS Anna Jacobs Banga verkoper Droogstraat NZ 1642 235 24v
BANGA, ANTJE JAKOBS de erven van Anna Jacobs Banga verkoper van 3/8 Franekereind 15 1646 235 207v
BANGA, AUKE JANS burgerhopman Aucke Jans Banga verpachter grond Voorstraat 56oost 1694 243 105r
BANGA, AUKE JANS burgerhopman Aucke Jans Banga koper tiende halve GG eeuwige grondpacht, betreffende het pand 2) Voorstraat 56west 1694 243 105r
BANGA, AUKE JANS burgerhopman Aucke Jans Banga verpachter grond Voorstraat 56west 1694 243 105r
BANGA, AUKE JANS burgervaandrig Aucke Jansen Banga mr. bakker koper 1/2 huis Grote Kerkstraat 37 1685 242 63r
BANGA, AUKE JANS Aucke Jansen Banga naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 18 1689 242 266r
BANGA, AUKE JANS burgerhopman Aucke Jansen Banga koper grondpacht Sint Jacobstraat OZ 1693 243 61v
BANGA, AUKE JANS burgerhopman Aucke Jansen Banga koper grondpacht Brouwersstraat 21 het Rad 1693 243 61v
BANGA, AUKE JANS burgerhopman Aucke Jansen Banga koper grondpacht Grote Kerkstraat 3 1693 243 61v
BANGA, AUKE JANS Aucke Jansen Banga koper grondpacht Grote Kerkstraat 3 1693 243 61v
BANGA, AUKE JANS burgerhopman Aucke Jansen Banga koper tiende halve GG eeuwige grondpacht, betreffende het pand 1) Voorstraat 56oost 1694 243 105r
BANGA, AUKE JANS hopman Auke Jansen Banga naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 16 1698 243 377v
BANGA, BAUKJE JAKOBS Bauck Jacobs Banga Grote Kerkstraat NZ 1630 232 151r
BANGA, BAUKJE JAKOBS Bauck Jacobs Banga Kruisstraat NZ 1630 232 151r
BANGA, BAUKJE JAKOBS Bauck Jacobs Banga 1630 232 151r
BANGA, BAUKJE JAKOBS Bauck Jacobs Banga onbekend 1630 232 151r
BANGA, BAUKJE JAKOBS Bauk Jacobs Banga verkoper Kruisstraat NZ 1641 234 157r
BANGA, EDGER de weduwe van Edger Banga naastligger ten zuiden Noordijs 25 1661 238 91v
BANGA, EDGER FEDDES het huis waar de Groene Molen uithangt van de erven van de weduwe van Edger Feddes Banga naastligger ten oosten Noordijs 27 de Groene Molen 1667 239 18ra
BANGA, EDGER FEDDES de erven van de weduwe van Edger Feddes Banga verkoper Noordijs 27 1667 239 18ra
BANGA, EDGER FEDDES de erven van de weduwe van Edger Feddes Banga verkoper Romastraat 25 1667 239 18ra
BANGA, EDGER FEDDES de erven van de weduwe van Edger Feddes Banga verkoper Romastraat NZ 1667 239 18ra
BANGA, EDGER FEDDES de nagelaten kinderen van Edger Feddes Banga verkoper ten zuiden van Harlingen 1667 239 19va
BANGA, EDGER FEDDES de nagelaten kinderen van Edger Feddes Banga verkoper ten zuiden van Harlingen 1667 239 19va
BANGA, FEIKJE JAKOBS Feyck Jacobs Banga, burger Herenknechtenkamerstraat NZ 1615 229 248r
BANGA, JAKOB Jacob Banga koper door niaar kamer Gardenierstraat ZZ 1642 234 181r
BANGA, JAKOB Jacob Banga naastligger ten westen Romastraat 33 1643 235 56v
BANGA, RINSKE JAKOBS de erven van wijlen Rins Jacobs Banga verkoper van 3/8 Franekereind 15 1646 235 238v
BANGA, RINSKE JAKOBS de erven van Ryns Jacobs Banga verkoper van 3/8 Franekereind 15 1646 235 207v
BANGA, SIEBREN Sibrant Banga mr. chirurgijn veltscheerder verkoper Zuiderhaven 17 1642 235 15r
BANGA, TJEERD Tiaardt Banga Voorstraat ZZ 1639 234 76v
BANGA, TJEERD Tiaardt Banga Lanen OZ 1639 234 76v
BANGA, TJEERD Tiaerdt Banga Karremanstraat 14 1640 234 91r
BANGA, TJEERD Tierdt Banga verkoper Karremanstraat WZ 1639 234 74v
BANGA, TJEERD Tierdt Banga verkoper Karremanstraat WZ 1639 234 74v
BANGA, TJEERD Tierdt Banga verkoper Kleine Ossenmarkt NZ 1639 234 75r
BANGA, TJEERD SIKKES Tjaard Sikkes Banga ouderman van schoenmakersgilde Crispini verkoper Zoutsloot 1 1636 234 13v
BANGA, TRIJNTJE de hof van Trijntie Banga naastligger ten westen Gardenierstraat 1662 238 143v
BANGA, TRIJNTJE EELKES Trijntie Eelckes Banga koper door niaar 1/8 van ongeveer 7 pm land 1650 236 103r
BANGA, TRIJNTJE EELKES Trijntje Eelkes Banga koper 1/8 van ongeveer 7 pondemaat land in 2 stukken ten zuiden van Harlingen 1667 239 19va
BANGA, TRIJNTJE EELKES Trijntje Eelkes Banga koper 1/8 van ongeveer 7 pondemaat land in 2 stukken ten zuiden van Harlingen 1667 239 19va
BANGA, WILLEMKE JAKOBS Willemke Jacobs Banga Hoogstraat OZ 1663 238 18va
BANGA, IEME JAKOBS Yme Jacobs Banga Hoogstraat NZ 1663 238 16ra
BANGA, IEME JAKOBS het huis van het weeskind van Yme Jacobs Banga naastligger ten westen Hoogstraat OZ 1663 238 18va
JAKOBS, ANTJE de erven van wijlen Anna Jacobs Bangga verkoper van 3/8 Franekereind 15 1646 235 238v
HESSELS, SIEBREN wijlen burgemeester en ontvanger Sibrant Hessels Bangha Kerkpoortstraat 1653 236 248r
HESSELS, SIEBREN wijlen burgemeester en ontvanger Sibrant Hessels Bangha Kerkpoortstraat 1653 236 248r
HESSELS, SIEBREN wijlen burgemeester en ontvanger Sibrant Hessels Bangha Kerkpoortstraat 1653 236 248r
, wijlen Bangman sergeant Grote Kerkstraat 2 1688 242 231r
HENDRIKS, WIEBE Wybe Hendricks Bantema naastligger ten oosten Zuiderhaven 18 1717 245 296v
HENDRIKS, WIEBE Wybe Hendriks Bantema verkoper Zuiderhaven 43 1718 246 22r
HENDRIKS, WIEBE Wybe Hendrix Bantiema, burger mr. scheepstimmerman koper huis Zuiderhaven 45 1707 245 32v
HENDRIKS, WIEBE het timmerhuis van Wybe Hendrix Bantiema, burger kistmaker naastligger ten westen Zuiderhaven 45 1707 245 32v
HENDRIKS, WIEBE Wybe Hendrix Bantiema naastligger ten zuiden Nutstraat 2 1707 245 37v
HENDRIKS, WIEBE Wybe Hendrix Bantiema naastligger ten westen Nutstraat 2 1707 245 37v
BAARDA, E. E. Barda mr. bakker naastligger ten oosten Zuiderhaven 9 1799 265 200r
OBBES, HOUKE Holcke Obbes Baren naastligger ten zuiden Zuiderhaven 18 1731 248 11v
HARMENS, ALBERT Albert Harmens Barkhof mr. bontwever verkoper Schoolstraat 1 1727 247 42r
HARMENS, ALBERT Albert Harmens Barkhoff, c.u. koper huis Schoolstraat 1 1726 246 254r
, TEUNTJE Teuntje Barmand Vijverstraat 8 1768 257 70v
, TEUNTJE Teuntje Barmond Kleine Bredeplaats 7 1765 256 105r
, TEUNTJE Theuntje Barmond Kleine Bredeplaats 5 1773 258 99r
, TEUNTJE Theuntje Barmond Kleine Bredeplaats 5 1773 258 99r
, de weduwe van sergeant Barnevelt huurder Rommelhaven ZZ 1702 244 180v
BARON, ANTJE Anna de Baron, zuster eigenaar van de Bank van Lening te Sneek koper Lombardstraat 2 1683 241 266r
BARON, ANTJE Anna de Baron eigenaar van de Bank van Lening te Sneek eigenaarvan 1/2 Lombardstraat 2 1683 241 266r
BARON, BEATRIX Beatrix de Baron koper huis Lombardstraat 2 1650 236 106r
BARON, GRIETJE OBBES Grietje Obbes Baron Zuiderhaven 36 1741 250 206v
BARON, JAN Jan Baron huurder weefwinkel Rozengracht 8 1778 259 158r
BARON, JOHANNES Johan de Baron, broeder eigenaar van de Bank van Lening te Sneek koper 1/2 huis en klein huisje Lombardstraat 2 1683 241 266r
BARON, JOHANNES Johan de Baron eigenaar van de Bank van Lening te Sneek eigenaar van 1/2 Lombardstraat 2 1683 241 266r
, Barrebas schipper naastligger ten noorden Nieuwstraat 64 1809 268 323v
, GERARDUS Gerard Barrebas, c.u. huurder Nieuwstraat 54 1808 268 46v
, GERARDUS Gerardus Barrebas schipper (trekveer-) koper huis Nieuwstraat 62 1809 268 234r
, JAKOB Jacobus Barrity naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 17 1701 244 138r
BART, JAN Jan Bart koopman koper houtzaagmolen, huis, 3 knechtsvoorzieningen, 2 houtschuren Zuiderpoort (gebied) de Hoop 1802 266 63r
BART, JAN Jan Bart koopman ten zuiden van Harlingen 1804 267 54r
BART, SIEDS Sieds Bart koopman koper Zuiderpoort (gebied) 1802 266 63r
BART, SIERD Sierds Bart koopman ten zuiden van Harlingen 1804 267 54r
BARTLING, AREND Arend Barteling mr. bontwever koper huis 1802 266 107v
BARTLING, AREND Arend Barteling mr. bontwever koper huis Kromme Elleboogsteeg OZ 1802 266 107v
BARTELS, JURJEN JANS Jurjen Jansen Bartels bontwever koper huis Nieuwstraat 26 1737 249 204r
, JAN Jan Barthold huurder (p.j.) Nieuwstraat 1767 256 238r
BARTLING, Ahrend Bartling koper woning Gardenierstraat NZ 1806 267 202r
BARTLING, AALTJE wijlen Alida Bartling Kerkpoortstraat 9 1781 260 64r
BARTLING, AALTJE wijlen Alida Bartling Brouwersstraat 17 1781 260 65v
BARTLING, AALTJE wijlen Alida Bartling Nieuwstraat WZ 1781 260 74v
BARTLING, AALTJE wijlen Alida Bartling Ooievaarsteeg OZ 1781 260 75v
BARTLING, AALTJE wijlen Alida Bartling Hofstraat ZZ 1781 260 77r
BARTLING, AALTJE wijlen Alida Bartling Romastraat 29 1781 260 83v
BARTLING, AALTJE wijlen Alida Bartling Tiepelsteeg 1781 260 85r
BARTLING, AALTJE wijlen Alida Bartling Nieuwstraat 22 1781 260 88v
BARTLING, AALTJE wijlen Alida Bartling Hofstraat 22 1781 260 103v
BARTLING, AALTJE wijlen Alida Bartling Moriaanstraat 1781 260 108r
BARTLING, AALTJE wijlen Alida Bartling Brouwersstraat 19 1781 260 160r
BARTLING, AALTJE wijlen Alida Bartling Rapenburg ZZ 1782 260 188v
BARTLING, ANTJE Anna Bartling verkoper Kerkpoortstraat 9 1781 260 64r
BARTLING, ANTJE Anna Bartling verkoper Brouwersstraat 17 1781 260 65v
BARTLING, ANTJE Anna Bartling verkoper Nieuwstraat WZ 1781 260 74v
BARTLING, ANTJE Anna Bartling verkoper Ooievaarsteeg OZ 1781 260 75v
BARTLING, ANTJE Anna Bartling verkoper Hofstraat ZZ 1781 260 77r
BARTLING, ANTJE Anna Bartling verkoper Romastraat 29 1781 260 83v
BARTLING, ANTJE Anna Bartling verkoper Tiepelsteeg 1781 260 85r
BARTLING, ANTJE Anna Bartling verkoper Nieuwstraat 22 1781 260 88v
BARTLING, ANTJE Anna Bartling Hofstraat 22 1781 260 103v
BARTLING, ANTJE Anna Bartling Moriaanstraat 1781 260 108r
BARTLING, ANTJE Anna Bartling Brouwersstraat 19 1781 260 160r
BARTLING, ANTJE Anna Bartling Rapenburg ZZ 1782 260 188v
BARTLING, AREND Arend Bartling mr. bontwever koper huis Anjelierstraat 16 1796 264 345r
BARTLING, AREND Arend Bartling mr. bontwever koper huis Grote Kerkstraat 31midden 1796 264 347r
BARTLING, AREND Arend Bartling mr. bontwever geniaarde koper Romastraat 27 1796 264 351v
BARTLING, AREND Arend Bartling mr. bontwever koper huis Grote Kerkstraat 38 1799 265 199r
BARTLING, AREND Arend Bartling naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 34 1806 267 231r
BARTLING, AREND Arend Bartling koper huis Grote Kerkstraat 36 1806 267 234r
BARTLING, AREND Arend Bartling naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 36 1806 267 234r
BARTLING, AREND Arend Bartling naastligger ten westen Tiepelplein WZ 1807 267 331r
BARTLING, AREND Arend Bartling naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 31west 1809 268 271r
BARTLING, AREND Arend Bartling verkoper Grote Kerkstraat 35 1810 268 343r
BARTLING, AREND Arendt Bartling koper huis Grote Kerkstraat 35 1798 265 77v
BARTLING, AREND Arent Bartling naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1801 265 309r
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartling verkoper Kerkpoortstraat 9 1781 260 64r
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartling verkoper Brouwersstraat 17 1781 260 65v
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartling verkoper Nieuwstraat WZ 1781 260 74v
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartling verkoper Ooievaarsteeg OZ 1781 260 75v
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartling verkoper Hofstraat ZZ 1781 260 77r
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartling verkoper Romastraat 29 1781 260 83v
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartling verkoper Tiepelsteeg 1781 260 85r
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartling verkoper Nieuwstraat 22 1781 260 88v
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartling verkoper Hofstraat 22 1781 260 103v
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartling verkoper Moriaanstraat 1781 260 108r
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartling verkoper Brouwersstraat 19 1781 260 160r
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartling verkoper Rapenburg ZZ 1782 260 188v
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartling verkoper Rapenburg 1793 264 359r
BARTLING, DIRK Dirk Bartling, burger mr. slager koper huis Brouwersstraat 17 1737 249 188v
BARTLING, DIRK Dirk Bartling naastligger ten oosten Brouwersstraat 15 1745 251 72v
BARTLING, DIRK Dirk Bartling naastligger ten zuiden Brouwersstraat 15 1745 251 72v
BARTLING, DIRK Dirk Bartling mr. vleeshouwer koper door niaar huis Brouwersstraat 19 1750 252 77v
BARTLING, DIRK Dirk Bartling naastligger ten noorden Brouwersstraat 19 1750 252 77v
BARTLING, DIRK Dirk Bartling naastligger ten oosten Brouwersstraat 15 1762 255 160r
BARTLING, DIRK Dirk Bartling naastligger ten zuiden Brouwersstraat 15 1762 255 160r
BARTLING, DIRK Dirk Bartling varkensslager Kerkpoortstraat 47 1764 256 82v
BARTLING, DIRK Dirk Bartling naastligger ten noorden Kerkpoortstraat OZ 1773 258 4ra
BARTLING, DIRK Dirk Bartling verkoper van 1/2 Lanen 82 1779 259 186v
BARTLING, DIRK Dirk Bartling mr. varkenslager verkoper Simon Stijlstraat 3 1780 259 264v
BARTLING, DIRK Dirk Bartling spekslager verkoper Romastraat 29 1780 259 286r
BARTLING, DIRK Dirk Bartling Kerkpoortstraat 9 1781 260 64r
BARTLING, DIRK Dirk Bartling mr. spekslager Brouwersstraat 17 1781 260 65v
BARTLING, DIRK Dirk Bartling Nieuwstraat WZ 1781 260 74v
BARTLING, DIRK Dirk Bartling Ooievaarsteeg OZ 1781 260 75v
BARTLING, DIRK Dirk Bartling Hofstraat ZZ 1781 260 77r
BARTLING, DIRK Dirk Bartling Romastraat 29 1781 260 83v
BARTLING, DIRK Dirk Bartling Tiepelsteeg 1781 260 85r
BARTLING, DIRK Dirk Bartling Nieuwstraat 22 1781 260 88v
BARTLING, DIRK wijlen Dirk Bartling Hofstraat 22 1781 260 103v
BARTLING, DIRK wijlen Dirk Bartling Moriaanstraat 1781 260 108r
BARTLING, DIRK wijlen Dirk Bartling Brouwersstraat 19 1781 260 160r
BARTLING, DIRK wijlen Dirk Bartling Rapenburg ZZ 1782 260 188v
BARTLING, LIJSBET Elisabeth Bartling Grote Kerkstraat 40oost 1805 267 141r
BARTLING, LIJSBET Elisabeth Bartling Voorstraat 64 1807 267 311r
BARTLING, TAMME JANS Tamme Jans Bartling mr. bontwever Hoogstraat 19 1792 264 28v
, AREND Arend Bartling [staat: Bertling] naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 33 1807 268 2r
BARTLING, ANTJE Anna Bartlings Kerkpoortstraat 57 1768 257 69v
BAS, HANS Hans Bas koper woning Heiligeweg 38 1697 243 316v
BAS, HANS Hans Bas geniaarde koper Grote Kerkstraat 18 1701 244 99r
BAS, HANS WOUTERS Hans Wouters Bas, c.u. mr. chirurgijn huurder Both Apothekerstraat OZ 1684 242 16v
BAS, HANS WOUTERS Hans Wouters Bas chirurgijn verkoper Rapenburg 1689 242 297r
BAS, JANKE Janneke Bas Kerkpoortstraat 1646 235 219v
, AGE de erven van Age Basco naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg WZ 1709 245 81v
BASKE, AGE Agge Baske naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 6 1682 241 184v
BASKE, AGE JELTES Agge Jeltes Baske, burger koper huis Sint Odolphisteeg 4 1681 241 127v
BASKE, JELTE AGES Jelte Ages Baske mr. brouwer Franekereind NZ 1709 245 97r
, JAN Jan Bathorn bewoner Vijver 1 1671 240 65v
, Batstra blikslager naastligger ten westen Tiepelsteeg 1785 262 38r
, JOHANNES Johannes Batstra mr. blikslager koper huis en tuin Heiligeweg 18 1784 261 220v
, JOHANNES Johannes Batstra, c.s. naastligger ten noorden Heiligeweg 16 1793 264 159r
, JOHANNES Johannes Batstra, c.s. naastligger ten noorden Heiligeweg 18 1793 264 159r
, JOHANNES wijlen Johannes Batstra mr. blikslager Heiligeweg 20 1810 269 28r
, PIETER luitenant bij de Infanterie Pieter Franciscus Batta Noorderhaven 15 1804 267 63v
, FRANS luitenant Franciscus Battaard koper van 1/2 Zuiderhaven 77west 1804 267 101v
, FRANS luitenant Franciscus Battaard verkoper van 1/4 Zuiderhaven 77west 1804 267 101v
, P. P. F. Battaardt eerste luitenant Noorderhaven 28 1806 267 282v
, P. luitenant P. F. Battard verkoper Zuiderhaven 77west 1809 268 240v
, vroedsman Baxma naastligger ten zuiden Nieuwstraat 46 1749 252 9r
WOUTERS, AREND wijlen Arend Wouters Baxma mr. bakker Franekereind 14 1793 264 105v
WOUTERS, AREND Arent Wouters Baxma, c.u. mr. bakker huurder (p.j.) Heiligeweg 70 1767 257 252r
, HARMEN vroedsman Harmen Baxma koper kamer Bargebuurt WZ 1729 247 231v
, HARMEN Harmen Baxma naastligger ten zuiden Bargebuurt WZ 1729 247 231v
, HARMEN Harmen Baxma mr. bakker verkoper Bargebuurt WZ 1730 247 314r
, HARMEN vroedsman Harmen Baxma koper huis Hoogstraat 32 1740 250 96ar
, HARMEN Harmen Baxma naastligger ten westen Kruisstraat 5 1759 254 202v
, HARMEN gemeensman Harmen Baxma verkoper Heiligeweg 46 1760 255 21r
ARENDS, HARMEN vroedsman Harmen Arents Baxma mr. bakker koper 1/2 huis Voorstraat 5 1728 247 205v
ARENDS, HARMEN Harmen Arents Baxma geniaarde koper Carl Visschersteeg WZ 1728 247 209r
ARENDS, HARMEN vroedsman Harmen Arents Baxma verkoper Karremanstraat ZZ 1729 247 267v
ARENDS, HARMEN vroedsman Harmen Arents Baxma naastligger ten noorden Bargebuurt WZ 1729 247 285r
ARENDS, HARMEN vroedsman Harmen Arents Baxma mr. bakker verkoper Bargebuurt WZ 1729 247 285r
ARENDS, HARMEN oom Harmen Arents Baxma mr. bakker Scheerstraat 9 1732 248 99r
ARENDS, HARMEN vroedsman Harmen Arents Baxma, burger mr. bakker koper huis Nieuwstraat 66 1732 248 164r
ARENDS, HARMEN vroedsman Harmen Arents Baxma mr. bakker verkoper Voorstraat 5 1733 248 207r
ARENDS, HARMEN vroedsman Harmen Arents Baxma, burger mr. bakker verkoper Kerkpoortstraat NZ 1734 249 13r
ARENDS, HARMEN Harmen Arents Baxma geniaarde koper Heiligeweg 54 1736 249 108r
ARENDS, HARMEN Gemeensman Harmen Arents Baxma, burger koper huis Franekereind 18 1739 250 62r
ARENDS, HARMEN vroedsman Harmen Arents Baxma koper huis en weefwinkel genaamd de olde Hillebrandt Kerkpoortstraat NZ de Oude Hillebrand 1740 250 118r
ARENDS, HARMEN vroedsman Harmen Arents Baxma verkoper Hoogstraat 32 1740 250 125v
ARENDS, HARMEN vroedsman Harmen Arents Baxma, burger verkoper Franekereind 18 1755 253 197v
, JELTJE Jeltje Baxma begunstigde van lijfrente (p.j.) Franekereind 14 1793 264 105v
, JELTJE Jeltje Baxma Franekereind 14 1793 264 105v
, HARMEN burgerkolonel Harmen Baxsma, burger koper van 1/2 woning Nieuwstraat 48 1727 247 53r
BECHIUS, dr. Bechius Noorderhaven 76 1670 240 19v
BECHIUS, dr. Bechius Noorderhaven 76 1670 240 19v
BECHIUS, dr. Bechius naastligger ten oosten Voorstraat 31 1675 240 21va
BECHIUS, dr. Bechius, c.s. naastligger ten westen Voorstraat 35 1699 244 1r
BECHIUS, dr. Bechius, c.u. naastligger ten westen Voorstraat 35 1699 244 7v
BECHIUS, de erven van dr. Bechius naastligger ten zuiden Voorstraat 81 1706 245 4r
BECHIUS, de erven van dr. Bechius, c. soria naastligger ten westen Voorstraat 81 1707 245 24r
BECHIUS, de erven van dr. Bechius, c. soria naastligger ten noorden Voorstraat 81 1707 245 24r
BECHIUS, SIEBREN Sibrandus Bechius advokaat Hof van Friesland koper huis Noorderhaven 90 1680 241 74r
BECHIUS, SIEBREN dr. Sibrandus Bechius naastligger ten westen Voorstraat 35 1685 242 85v
BECHIUS, SIEBREN dr. Sibrandus Bechius advocaat Hof van Friesland koper huis op een dubbel erf Noorderhaven 76 1689 242 282v
BECHIUS, SIEBREN dr. Sibrandus Bechius advocaat Hof van Friesland koper huis op een dubbel erf Noorderhaven 78 1689 242 282v
BECHIUS, SIEBREN de koper dr. Sibrandus Bechius advocaat Hof van Friesland naastligger ten zuiden Noorderhaven 76 1689 242 282v
BECHIUS, SIEBREN de koper dr. Sibrandus Bechius advocaat Hof van Friesland naastligger ten zuiden Noorderhaven 78 1689 242 282v
BECHIUS, SIEBREN dr. Sybrandus Bechius advocaat Hof van Friesland koper 1/2 huis Voorstraat 81 1676 240 236r
BECHIUS, T. de erven van burgemeester dr. Th. Bechius naastligger ten oosten Noorderhaven 74 1702 244 143v
, de erven van dr. Bechjus naastligger ten zuiden Zuiderhaven 6 1714 245 221r
, de erffgenamen van burgemr. Bechjus naastligger ten oosten Noorderhaven 74 1708 245 313r
, S. de hof van dr. S. Bechjus, n.u. naastligger ten westen Zuiderhaven 6 1693 243 50ar
BEKKER, JURJEN Jurjen Becker bontwever koper huis Havenplein 14 de Bontekoe 1790 263 262v
BEKIUS, JOHANNES Joannes Beckius bedienaar van het Goddelijke woord verkoper 1654 236 264r
BEKIUS, SIEBREN dr. Sybrandus Beckius naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1683 241 255r
, SIEBREN dr. Sibrandus Beckjus naastligger ten westen Zuiderhaven 6 1687 242 188v
BEEK, JAN de kamer van Jan Beeck naastligger ten zuiden Voorstraat 40 1614 229 209v
BEEK, CHRISTINA Christina W. Beek Voorstraat 37 1780 259 274r
BEEK, GERRIT Gerryt van Beek huurder Grote Kerkstraat 34 1767 257 13r
BEEK, GERRIT Gerryt van Beek huurder Zoutsloot 65 1777 259 32v
BEEK, HARMEN Harmen Beek huurder Moriaanstraat ZZ 1775 258 207v
BEEK, JAN Jan van Beek, c.u. huurder (p.j.) Sint Jacobstraat 2 1754 253 130r
BEKENS, DOETJE Doedtje Beekens Rapenburg 5 1808 268 20r
JURJENS, GERRIT Gerrit Jurjens Beeker, burger bontwever koper huis Nieuwstraat OZ 1743 251 16v
BEEKKERK, GEERTRUIDA Geertruida Beekkerk verkoper van 1/9 Voorstraat 55 1804 267 29r
BEEKKERK, HAIE Haaye Beekkerk koopman verkoper van 1/9 Weverstraat 13 1791 263 360r
BEEKKERK, HAIE Haaye Beekkerk koopman verkoper van 1/9 Weverstraat 11 1791 263 360r
BEEKKERK, HAIE Haaye Beekkerk koopman verkoper van 1/9 Weverstraat 5 1791 263 360r
BEEKKERK, HAIE Haaye Beekkerk koopman verkoper van 1/9 Weverstraat 7 1791 263 360r
BEEKKERK, HAIE Haaye Beekkerk koopman verkoper van 1/9 Weverstraat 9 1791 263 360r
BEEKKERK, HAIE Haaye Beekkerk koopman verkoper van 1/9 Herenwaltje 17 1791 263 364r
BEEKKERK, HAIE Haaye Beekkerk koopman verkoper van 1/9 Zoutsloot 1791 263 366v
BEEKKERK, HAIE Haaye Beekkerk koopman verkoper van 1/9 Zuiderhaven 18 1791 263 369r
BEEKKERK, HAIE Haaye Beekkerk koopman verkoper van 1/9 Lanen 71 1791 263 370ar
BEEKKERK, HAIE Haaye Beekkerk Voorstraat 57 1804 267 30v
BEKEMA, JAKOB Jacob Beekma naastligger ten oosten Peterseliestraat 1754 253 176r
BEKEMA, JAKOB HARMENS vroedsman Jacob Harmens Beekma Peterseliestraat 1754 253 176r
BEKEMA, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Beekma naastligger ten oosten Bildtstraat 17 1755 253 235v
BEKEMA, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Beekma naastligger ten noorden Bildtstraat 17 1755 253 235v
BEKEMA, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Beekma naastligger ten oosten Bildtstraat 17 1756 253 267r
BEKEMA, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Beekma naastligger ten noorden Bildtstraat 17 1756 253 267r
BEKEMA, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Beekma naastligger ten oosten Bildtstraat 17 1757 254 84v
BEKEMA, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Beekma naastligger ten noorden Bildtstraat 17 1757 254 84v
BEKEMA, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Beekma naastligger ten oosten Bildtstraat 17 1760 255 33r
BEKEMA, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Beekma naastligger ten noorden Bildtstraat 17 1760 255 33r
BEEKMAN, GRIETJE HARMENS Grietje Harmens Beekman verkoper Heiligeweg NZ 1666 239 62v
BEEKMAN, HARMEN de onmondige kinderen van Harmen Beekman verkoper Heiligeweg NZ 1666 239 13ra
BEEKMAN, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Beekman gortmaker verkoper Bildtstraat OZ 1761 255 61r
BEEKMAN, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Beekman mr. gortmaker verkoper van 2/3 Heiligeweg 38 1761 255 77r
BEEKMAN, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Beekman mr. gortmaker verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg WZ 1761 255 98r
BEEKMAN, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Beekman mr. gortmaker verkoper van 2/3 Bargebuurt 24 1761 255 99r
BEELSMA, Beelsma conrector naastligger ten oosten Hofstraat ZZ 1698 243 378v
BEELSMA, SIEMEN Symon Beelsma Hofstraat 16 1701 244 110r
BEELSMA, SIEMEN Symon Syboldi Beelsma koper huis Lanen ZZ 1682 241 219v
, SIEMEN Simon Beeltsma conrector naastligger ten noorden Rozengracht 13 1693 243 25v
SIEBOUTS, SIEMEN Simon Siboldi Beeltsma conrector scholarium koper hof Hofstraat 16 1682 241 234r
BEEM, FILIPPUS Philip Willem Beem commies der Convooien en Licenten koper huis Havenplein 18a 1742 250 263v
BEEM, FILIPPUS Philip Willem Beem commies ter recherche verkoper Havenplein 18a 1745 251 79v
BEMEN, de weduwe van van Beemen huurder (p.j.) Lanen 93 1798 265 68r
BEMEN, ANTJE Anneke van Beemen verkoper Lanen 72 1720 246 59v
BEMEN, BEREND Barend van Beemen marktmeester koper huis Brouwersstraat 5 1791 263 348v
BEMEN, BEREND Beernd van der Beemen naastligger ten zuiden Brouwersstraat 3 1797 265 27r
BEMEN, FRANS wijlen burgemeester en ontvanger Francois van Beemen Rozengracht 4 1654 236 256v
BEMEN, FRANS Frans van Beemen verkoper Lanen 72 1720 246 59v
BEMEN, GEERTJE Geertje van Beemen, meerderjarige vrijster verkoper van 1/3 Franekerpoort (gebied) 1766 256 160v
BEMEN, GEERTJE Geertje van Beemen, meerderjarige vrijster verkoper Voorstraat 17 1775 258 211v
BEMEN, HARMEN Harmanus van Beemen bode (stads-) verkoper Voorstraat 45 1780 259 276r
BEMEN, HARMEN Harmen van Beemen gerechtsbode geniaarde koper Voorstraat 30 1780 259 238v
BEMEN, HARMEN Harmen van Beemen gerechtsbode koper huis Sint Jacobstraat 2 1781 260 93v
BEMEN, HENDRIK Hendrik van Beemen mr. pruikmaker koper door niaar huis met tuintje erachter Rommelhaven ZZ 1763 256 14r
BEMEN, HENDRIK Hendrik van Beemen koffieschenker verkoper Lanen 73 1779 259 304v
BEMEN, HENDRIK Hendrik van Beemen mr. schrijnwerker koper woning Rommelhaven 20achter 1808 268 59v
BEMEN, HENDRIKJE Hendrina van Beemen Kleine Bredeplaats WZ 1745 251 91v
BEMEN, J. de weduwe J. van Beemen naastligger ten westen Noorderhaven 104 1755 253 227r
BEMEN, J. wijlen J. van Beemen Noorderhaven 102 1758 254 153v
BEMEN, JOHANNES Johannes van Beemen verkoper Lanen 72 1720 246 59v
BEMEN, JOHANNES Johannes van Beemen bankhouder in de Bank van Lening Kerkpoortstraat 17 1751 252 125r
BEMEN, JOHANNES Johannes van Beemen bankhouder in de Bank van Lening naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 17 1751 252 125r
BEMEN, JOHANNES Johannes van Beemen naastligger ten noorden Hoogstraat 1 1754 253 174r
BEMEN, JOHANNES Johannes van Beemen bankier naastligger ten noorden Vianen 1760 255 38r
BEMEN, JOHANNES Johannes van Beemen naastligger ten noorden Hoogstraat 1 1764 256 67r
BEMEN, JOHANNES Johannes van Beemen bankier verkoper van 1/3 Franekerpoort (gebied) 1766 256 160v
BEMEN, JOHANNES Johannes van Beemen mr. metselaar kopers Spinstraat 7 1786 262 72v
BEMEN, JOHANNES Johannes van Beemen naastligger ten oosten Rommelhaven 20voor 1786 262 309r
BEMEN, JOHANNES Johannes van Beemen mr. pruikmaker naastligger ten oosten Rommelhaven 20achter 1792 264 62r
BEMEN, JOHANNES Johannes van Beemen mr. metselaar naastligger ten zuiden Noorderhaven 114 1795 264 238r
BEMEN, JOHANNES Johannes van Beemen mr. metselaar koper van 1/3 Hoogstraat 27 1801 265 278r
BEMEN, JOHANNES Johannes van Beemen mr. metselaar verkoper Hoogstraat 27 1804 267 42r
BEMEN, JOHANNES Johannes van Beemen mr. metselaar naastligger ten zuiden Noorderhaven 114 1809 268 214r
BEMEN, JOHANNES Johannis van Beemen, e.a. mr. horlogemaker huurder Noorderhaven 114 1731 248 55r
BEMEN, JOHANNES Johannis van Beemen huurder Lombardstraat 2 1740 250 94v
BEMEN, KORNELIS Kornelis J. van Beemen metselaar koper huis Schritsen 7 1810 269 102r
BEMEN, SERVAAS de weduwe van Servaas van Beemen naastligger ten westen Lanen 74 1712 245 164r
BEMEN, SERVAAS de weduwe en erven van Servaas van Beemen naastligger ten westen Schritsen 63 1718 246 9v
BEMEN, SERVAAS Servaas van Beemen, q.q. mr. zilversmid verkoper van 1/4 Rapenburg ZZ 1731 247 391v
BEMEN, SERVAAS de erven van Servaas van Beemen naastligger ten westen Voorstraat 19 1739 250 56v
BEMEN, SERVAAS Servaas van Beemen koster van de grote kerk koper huis Voorstraat 101 1781 260 70v
BEMEN, SERVAAS Servaas van Beemen koster van de nieuwe kerk verkoper Voorstraat 101 1787 262 215r
BEMEN, SERVAAS Servaas van Beemen koster van de nieuwe kerk koper huis Noordijs 10 1789 263 123r
BEMEN, SERVAAS Servaas van Beemen naastligger ten westen Voorstraat 19 1789 263 125v
BEMEN, SERVAAS Servaas van Beemen naastligger ten westen Voorstraat 19 1797 265 21v
BEMEN, SERVAAS Servaas van Beemen koster verkoper Voorstraat 17 1799 265 193v
BEMEN, SERVAAS wijlen Servaas van Beemen koster Noordijs 10 1801 265 303r
BEMEN, SERVAAS Servaas Beemen koster huurder (p.j.) Grote Kerkstraat 35 1810 268 343r
BEMEN, SERVAAS Serwaes van Beemen naastligger ten zuiden Noorderhaven 60 1730 247 322r
BEMEN, SERVAAS de hof van de erven van Serwaes van Beemen naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 1745 251 110r
BEMEN, SERVAAS de erven van Serwaes van Beemen naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 1746 251 118v
BEMEN, T. T. van Beemen naastligger ten oosten Voorstraat 15 1775 258 220r
BEMEN, TJEERD Tjeerd van Beemen mr. kleermaker verkoper van 1/3 Franekerpoort (gebied) 1766 256 160v
BEMEN, TJEERD Tjeerd van Beemen mr. kleermaker koper door niaar 2/3 van een dubbel huis onder 1 dak Voorstraat 17 1775 258 211v
BEMEN, TJEERD Tjeerd van Beemen huurder gedeelte van het huis Voorstraat 17 1775 258 211v
BEMEN, TJITSKE Tjietske Corn. van Beemen Hoogstraat 3 1793 264 103v
BEMEN, TRIJNTJE Trijntie van Beemen verkoper Lanen 72 1720 246 59v
BEER, BAUKE Bauke de Beer koper huis Zoutsloot 45 1796 265 6r
BEER, BAUKE Bauke de Beer verkoper Hoogstraat 51 1799 265 148r
BEER, BAUKE Bauke de Beer verkoper Hoogstraat 53 1799 265 148r
BEER, BAUKE Bauke de Beer Ooievaarstraat 6 1799 265 151r
BEER, BAUKE Bauke de Beer naastligger ten westen Zoutsloot 47 1803 266 307v
BEER, BAUKE Bauke de Beer koopman verkoper Noorderhaven 3 1804 267 51v
BEER, BAUKE Bauke de Beer Liemendijk 1806 267 246r
BEER, BAUKE Bauke de Beer Zoutsloot ZZ 1806 267 247r
BEER, BAUKE Bauke de Beer 1806 267 248v
BEER, KLAAS Claas de Beer, c.u. huurder voorste gedeelte (p.j.) Weeshuisstraat NZ 1786 262 109v
BEER, DIRK NANNES wijlen Dirk Nannings de Beer oud schipper (grootveer-) Zoutsloot 71 1787 262 238v
BEER, GEERT Geert R. de Beer naastligger ten zuiden Zuiderhaven 26 1788 262 246v
BEER, GEERT Geert de Beer naastligger ten oosten Zuiderstraat 14 1800 265 262r
BEER, GEERT Geert de Beer naastligger ten westen Zuiderstraat 16 1801 266 25r
BEER, GEERT Geert de Beer naastligger ten oosten Zuiderstraat ZZ 1803 267 5r
BEER, GEERT Geert de Beer koopman verkoper Noorderhaven 3 1804 267 51v
BEER, GEERT Geert de Beer naastligger ten oosten Zuiderstraat 14 1805 267 134v
BEER, GEERT RINNERTS Geert Rinnerts de Beer, c.u. koper huis Zuiderstraat 20 1787 262 193r
BEER, GEERT RINNERTS Geert Rinnerts de Beer huurder (p.j.) Zuiderstraat 20 1787 262 193r
BEER, GRIETJE RINNERTS Grietje Rinnerts de Beer, ongehuwde jongedochter koper Hoogstraat 51 1785 261 281r
BEER, GRIETJE Grietje Rinnes de Beer Hoogstraat 53 1788 262 307v
BEER, HENDRIK Hendrick de Beer naastligger ten zuiden Romastraat 2 1666 239 58r
BEER, RINNERT wijlen Rindert de Beer Noorderhaven 3 1804 267 51v
BEER, RINNERT Rinnert de Beer, c.u. huurder Grote Bredeplaats 35 1758 254 139r
BEER, RINNERT Rinnert de Beer schipper (wijd-) koper huis Zeilmakersstraat 11 1762 255 123v
BEER, RINNERT Rinnert de Beer schipper op het Prinsenbuitenjacht verkoper Zeilmakersstraat 11 1777 259 48v
BEER, RINNERT Rinnert de Beer panbakker koper huis Lammert Warndersteeg 14 1784 261 224r
BEER, RINNERT Rinnert de Beer Hoogstraat 51 1785 261 281r
BEER, RINNERT Rinnert de Beer schipper huurder Noorderhaven 13 1793 264 99v
BEER, RINNERT Rinnert de Beer naastligger ten oosten Noorderhaven 1 1797 265 59r
BEER, RINNERT KLASES Rinnert Clases de Beer verkoper Lammert Warndersteeg 14 1787 262 155r
BEER, RINNERT GEERTS Rinnert Geerts de Beer kapitein op het Statenjacht koper huis Noorderhaven 3 1793 264 84r
BEER, SJOERD SIPKES Sjoerd Sipkes de Beer koper huis Droogstraat 81 1809 268 314r
BEER, TRIJNTJE KLASES Trijntje Claasen de Beer Grote Ossenmarkt 11 1805 267 157r
, ELSKE Elske Beerninck Hoogstraat 45 1725 246 237r
, HENDRIK wijlen Hendrik Beerningh Hoogstraat 47 1731 247 380v
BEERS, JANKE Janke Beers naastligger ten westen Voorstraat 61 1699 244 4v
BEETS, van der Beets kapitein naastligger ten noorden Zuiderhaven 4 1782 260 292v
BEETS, WILLEM weledele Willem van der Beets kapitein bij de Admiraliteit koper huis, pakhuis en tuin Zuiderhaven 2 1779 259 207v
BEETS, WILLEM de heer Willem van der Beets kapitein naastligger ten noorden Zuiderhaven 4 1783 261 88r
BEETS, WILLEM Willem van der Beets kolonel en kapitein ter zee ter Admiraliteit verkoper Zuiderhaven 2 1786 262 81r
BEETSMA, de tuin van de conrector Beetsma naastligger ten oosten Hofstraat ZZ 1698 243 365v
BEETSMA, SIEMEN de hof van de conrector Simon Beetsma naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ 1694 243 99v
, J. J. Beetzel naastligger ten oosten Voorstraat 27 1803 266 298r
, NEELTJE Neeltje Beeva Moriaanstraat 10 1751 252 123v
, BERNARDUS Bernardus van Beeveren cathechiseermeester Hondenstraat 8 1790 263 205v
BEIDSCHAT, ANTJE KORNELIS Antje Cornelis Beidschat verkoper Both Apothekerstraat OZ 1781 260 134v
BEIDSCHAT, ANTJE KORNELIS Antje Cornelis Beidschat verkoper Nieuweburen 27 1781 260 138ar
BEIDSCHAT, ANTJE KORNELIS Antje Cornelis Beidschat naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 7 1781 260 139r
BEIDSCHAT, ANTJE KORNELIS Antje Cornelis Beidschat verkoper Lammert Warndersteeg 7 1781 260 139r
BEIDSCHAT, ANTJE KORNELIS Antje Cornelis Beidschat naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg OZ 1781 260 140r
BEIDSCHAT, ANTJE KORNELIS Antje Cornelis Beidschat naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg OZ 1781 260 140r
BEIDSCHAT, ANTJE KORNELIS Antje Cornelis Beidschat verkoper Lammert Warndersteeg OZ 1781 260 140r
BEIDSCHAT, ANTJE KORNELIS Antje Cornelis Beidschat verkoper Hoogstraat 17 1781 260 141r
BEIDSCHAT, ANTJE KORNELIS Antje Cornelis Beidschat verkoper Kerkpoortstraat 1 1781 260 142r
BEIDSCHAT, ANTJE KORNELIS Antje Cornelis Beidschat verkoper Kerkpoortstraat 6 1781 260 143r
BEIDSCHAT, ANTJE KORNELIS Antje Cornelis Beidschat verkoper Kromme Elleboogsteeg WZ 1782 260 185v
BEIDSCHAT, ANTJE KORNELIS Antje Cornelis Beidschat verkoper Lammert Warndersteeg OZ 1782 260 186v
BEIDSCHAT, ANTJE KORNELIS Antje Cornelis Beidschat verkoper Hofstraat 22 1782 260 219v
BEIDSCHAT, ANTJE KORNELIS Antje Cornelis Beidschat verkoper Kerkpoortstraat 27 1782 260 234r
BEIDSCHAT, ANTJE KORNELIS Antje Cornelis Beidschat verkoper Grote Kerkstraat 46 1782 260 235r
BEIDSCHAT, ANTJE KORNELIS Antje Cornelis Beidschat verkoper Hoogstraat 25 1782 260 236r
BEIDSCHAT, KORNELIS ABRAHAMS wijlen Corn. Abrahams Beidschat ten noorden van Harlingen 1790 263 207r
BEIDSCHAT, KORNELIS Cornelis Beidschat naastligger ten westen Kromme Elleboogsteeg 1772 258 11r
BEIDSCHAT, KORNELIS Cornelis Beidschat naastligger ten westen Kerkpoortstraat 5noord 1775 258 233r
BEIDSCHAT, KORNELIS Cornelis Beidschat naastligger ten westen Kerkpoortstraat 5noord 1775 258 5va
BEIDSCHAT, KORNELIS Cornelis Beidschat naastligger ten oosten Nieuweburen 25 1779 259 159r
BEIDSCHAT, KORNELIS Cornelis Beidschat naastligger ten oosten Nieuweburen 25 1780 259 298v
BEIDSCHAT, KORNELIS JANS wijlen Cornelis Jansen Beidschat herbergier en wagenaar Both Apothekerstraat OZ 1781 260 134v
BEIDSCHAT, KORNELIS JANS wijlen Cornelis Jansen Beidschat herbergier en wagenaar Nieuweburen 27 1781 260 138ar
BEIDSCHAT, KORNELIS JANS wijlen Cornelis Jansen Beidschat herbergier en wagenaar Lammert Warndersteeg 7 1781 260 139r
BEIDSCHAT, KORNELIS JANS wijlen Cornelis Jansen Beidschat herbergier en wagenaar Lammert Warndersteeg OZ 1781 260 140r
BEIDSCHAT, KORNELIS JANS wijlen Cornelis Jansen Beidschat herbergier en wagenaar Hoogstraat 17 1781 260 141r
BEIDSCHAT, KORNELIS JANS wijlen Cornelis Jansen Beidschat herbergier en wagenaar Kerkpoortstraat 1 1781 260 142r
BEIDSCHAT, KORNELIS JANS wijlen Cornelis Jansen Beidschat herbergier en wagenaar Kerkpoortstraat 6 1781 260 143r
BEIDSCHAT, KORNELIS JANS wijlen Cornelis Jansen Beidschat herbergier en wagenaar Kromme Elleboogsteeg WZ 1782 260 185v
BEIDSCHAT, KORNELIS JANS wijlen Cornelis Jansen Beidschat herbergier en wagenaar Lammert Warndersteeg OZ 1782 260 186v
BEIDSCHAT, KORNELIS JANS wijlen Cornelis Jansen Beidschat herbergier en wagenaar Kerkpoortstraat 27 1782 260 234r
BEIDSCHAT, KORNELIS JANS wijlen hun vader Cornelis Jansen Beidschat herbergier en wagenaar Grote Kerkstraat 46 1782 260 235r
BEIDSCHAT, KORNELIS JANS wijlen Cornelis Jansen Beidschat Hoogstraat 25 1782 260 236r
BEIDSCHAT, KORNELIS JANS wijlen Cornelis Janssen Beidschat Hofstraat 22 1782 260 219v
BEIDSCHAT, KORNELIS JANS wijlen hun vader Cornelis Janssen Beidschat herbergier en wagenaar Hoogstraat 25 1782 260 236r
BEIDSCHAT, JAN de erven van Jan Beidschat naastligger ten zuiden Voorstraat 30achter 1779 259 168v
BEIDSCHAT, JAN de weduwe van Jan Beidschat bewoner achterkamer Kerkpoortstraat 1 1781 260 142r
BEIDSCHAT, JAN Jan Beidschat wagenaar en koemelker verkoper Lammert Warndersteeg 13 1784 261 150r
BEIDSCHAT, JAN Jan Beidschat huurder overige (p.j.) Lammert Warndersteeg 13 1785 262 29r
BEIDSCHAT, JAN KORNELIS Jan Corn. Beidschat eigenaar van 1/2 Lammert Warndersteeg 13 1783 261 56v
BEIDSCHAT, JAN KORNELIS meerderjarige vrijgezel Jan Cornelis Beidschat wagenaar verkoper Both Apothekerstraat OZ 1781 260 134v
BEIDSCHAT, JAN KORNELIS meerderjarig vrijgezel Jan Cornelis Beidschat wagenaar verkoper Nieuweburen 27 1781 260 138ar
BEIDSCHAT, JAN KORNELIS Jan Cornelis Beidschat naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 7 1781 260 139r
BEIDSCHAT, JAN KORNELIS meerderjarig vrijgezel Jan Cornelis Beidschat wagenaar verkoper Lammert Warndersteeg 7 1781 260 139r
BEIDSCHAT, JAN KORNELIS meerderjarig vrijgezel Jan Cornelis Beidschat wagenaar koper Lammert Warndersteeg OZ 1781 260 140r
BEIDSCHAT, JAN KORNELIS meerderjarig vrijgezel Jan Cornelis Beidschat wagenaar verkoper Hoogstraat 17 1781 260 141r
BEIDSCHAT, JAN KORNELIS meerderjarig vrijgezel Jan Cornelis Beidschat wagenaar verkoper Kerkpoortstraat 1 1781 260 142r
BEIDSCHAT, JAN KORNELIS meerderjarig vrijgezel Jan Cornelis Beidschat wagenaar verkoper Kerkpoortstraat 6 1781 260 143r
BEIDSCHAT, JAN KORNELIS Jan Cornelis Beidschat naastligger ten westen Kromme Elleboogsteeg WZ 1782 260 185v
BEIDSCHAT, JAN KORNELIS Jan Cornelis Beidschat, meerderjarig vrijgezel wagenaar verkoper Kromme Elleboogsteeg WZ 1782 260 185v
BEIDSCHAT, JAN KORNELIS Jan Cornelis Beidschat naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg OZ 1782 260 186v
BEIDSCHAT, JAN KORNELIS Jan Cornelis Beidschat naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg OZ 1782 260 186v
BEIDSCHAT, JAN KORNELIS meerderjarig vrijgezel Jan Cornelis Beidschat wagenaar verkoper Lammert Warndersteeg OZ 1782 260 186v
BEIDSCHAT, JAN KORNELIS Jan Cornelis Beidschat, meerderjarig vrijgezel wagenmaker verkoper Hofstraat 22 1782 260 219v
BEIDSCHAT, JAN KORNELIS Jan Cornelis Beidschat, meerderjarige vrijgezel wagenaar verkoper Kerkpoortstraat 27 1782 260 234r
BEIDSCHAT, JAN KORNELIS Jan Cornelis Beidschat, meerderjarige vrijgezel wagenaar verkoper Grote Kerkstraat 46 1782 260 235r
BEIDSCHAT, JAN KORNELIS Jan Cornelis Beidschat, meerderjarige vrijgezel wagenaar verkoper Hoogstraat 25 1782 260 236r
BEIDSCHAT, JAN KORNELIS Jan Cornelis Beidschat voerman koper huis of jeneverstokerij Rommelhaven 26b 1786 262 63r
BEIDSCHAT, JAN KORNELIS Jan Cornelis Beidschat verkoper Rommelhaven 26b 1793 264 161r
BEIDSCHAT, LEENTJE Leentje Beidschat Zoutsloot 79 1810 268 362r
BEIDSCHAT, LEENTJE Leentje C. Beidschat Karremanstraat 22 1810 269 1r
BEIDSCHAT, PIETER Pieter Corn. Beidschat ten noorden van Harlingen 1790 263 207r
BEIDSCHAT, PIETJE KORNELIS Pietje Cornelis Beidschat Hoogstraat 25 1782 260 236r
BEIDSCHAT, SIETSE Sytse Beidschat kastelein bij de Zuiderpoort koper huis Rozemarijnstraat 3 1810 269 99r
BEIDSCHAT, SIETSE KORNELIS Sytze Cornelis Beidschat Hoogstraat 25 1782 260 236r
BEIDSCHAT, SIETSE KORNELIS Sytze Cornelis Beidschat huurder Zuiderstraat 4 1805 267 160v
BEIDSCHAT, TEETSKE Taetske Beidschat verkoper Both Apothekerstraat OZ 1781 260 134v
BEIDSCHAT, TEETSKE Taetske Beidschat Lammert Warndersteeg 7 1781 260 139r
BEIDSCHAT, TEETSKE Taetske Beidschat naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg OZ 1781 260 140r
BEIDSCHAT, TEETSKE Taetske Beidschat naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg OZ 1781 260 140r
BEIDSCHAT, TEETSKE Taetske Beidschat verkoper Lammert Warndersteeg OZ 1781 260 140r
BEIDSCHAT, TEETSKE Taetske Beidschat verkoper Hoogstraat 17 1781 260 141r
BEIDSCHAT, TEETSKE Taetske Beidschat verkoper Kerkpoortstraat 1 1781 260 142r
BEIDSCHAT, TEETSKE Taetske Beidschat verkoper Kerkpoortstraat 6 1781 260 143r
BEIDSCHAT, TEETSKE Taetske Beidschat verkoper Kromme Elleboogsteeg WZ 1782 260 185v
BEIDSCHAT, TEETSKE Taetske Beidschat verkoper Lammert Warndersteeg OZ 1782 260 186v
BEIDSCHAT, TEETSKE Taetske Beidschat verkopers Grote Kerkstraat 46 1782 260 235r
BEIDSCHAT, TEETSKE Taetske Beidschat verkopers Hoogstraat 25 1782 260 236r
BEIDSCHAT, TEETSKE KORNELIS Taetske Cornelis Beidschat Nieuweburen 27 1781 260 138ar
BEIDSCHAT, TEETSKE KORNELIS Taetske Cornelis Beidschat verkopers Hofstraat 22 1782 260 219v
BEIDSCHAT, TEETSKE Teedske Beidschat verkoper Kerkpoortstraat 27 1782 260 234r
BEIDSCHAT, TEUNIS KORNELIS Teunis Cornelis Beidschat Hoogstraat 25 1782 260 236r
BEIDSCHAT, TEUNIS KORNELIS Teunis Cornelis Beidschat koper huis en grond Nieuwstraat OZ 1804 267 49r
BEIDSCHAT, TEUNIS Theunis C. Beidschat huurder Nieuwstraat 13 1809 268 194r
BEIDSCHAT, TEUNIS Theunis C. Beidschat verkoper Nieuwstraat 13 1809 268 194r
BEIDSCHAT, TRIJNTJE KORNELIS Trijntje Cornelis Beidschat Noordijs 25 1791 263 356v
BEIDSCHAT, SIETSE KORNELIS Zytse Cornelis Beidschat koper huis, oude smitte en een wagenhuis onder het dak van de smitte Zuiderstraat 31 1806 267 223v
, KORNELIS Cornelis Beidtsgat koper huis Kerkpoortstraat 1 1797 265 52r
, JAN Jan Beidzegat naastligger ten westen Kerkpoortstraat 5 1798 265 90r
TEUNIS, JAN wijlen Jan Theunis Beidzegat Lanen 25 1779 259 303r
TEUNIS, JAN wijlen Jan Theunis Beidzegat Lanen 25 1779 259 303r
TEUNIS, JAN wijlen Jan Theunis Beidzegat Lanen 25 1779 259 303r
TEUNIS, JAN wijlen Jan Theunis Beidzegat Lanen 25 1779 259 303r
JANS, TEUNIS Theunis Jansen Beidzegat Lanen 25 1779 259 303r
JANS, TEUNIS Theunis Jansen Beidzegat Lanen 25 1779 259 303r
HARMENS, JAN hoofddiaken der gereformeerde kerk Jan Harmens Beiem verkoper Both Apothekerstraat 1643 235 77v
BEILANUS, ENTJE juffrouw Ena van Beilanus Zuiderhaven 54 1698 243 352v
BEIMA, Beima kapitein naastligger ten oosten Weverstraat NZ 1681 241 147r
BEIMA, het erff gekogt door Heer Beima naastligger ten noorden Zuiderhaven 18 1712 245 166r
BEIMA, Heer Beima naastligger ten noorden Spijkerboor (gebied) ZZ 1712 245 169v
BEIMA, de weduwe van Beima hopman naastligger ten oosten Noorderhaven 20 1721 246 121r
BEIMA, de weduwe van Beima hopman naastligger ten zuiden Noorderhaven 20 1721 246 121r
BEIMA, als bewoner Beima secretaris naastligger ten zuiden Voorstraat 50 1723 246 156r
BEIMA, als bewoner Beima secretaris naastligger ten westen Voorstraat 50 1723 246 156r
BEIMA, Beima naastligger ten oosten Havenplein 14 1782 260 237v
BEIMA, C. de heer C. van Beima naastligger ten oosten Zuiderhaven 52 1747 251 171v
BEIMA, KOERT Coert van Beima secretaris van de Ed: mog. Heeren Raden ter Admiraliteit in 't Collegi koper huis, hof met belvedere of zomerhuis Zuiderhaven 18 1712 245 165v
BEIMA, KOERT Coert van Beima secretaris bij de Admiraliteit verkoper Zuiderhaven 18 1728 247 108v
BEIMA, E. E. M. van Beima naastligger ten oosten Zuiderhaven 50 1790 263 223v
BEIMA, E. E. M. van Beima naastligger ten oosten Zuiderhaven 50 1792 264 1r
BEIMA, FROUKJE Frouckien Beima gebruiker onbekend 1682 241 44va
BEIMA, HESSEL Hessel Beima oud tigchelbaas onder Midlum verkoper van 1/2 Noordergrachtswal 1762 255 127v
BEIMA, HILLEBRAND wijlen Hilbrand Beima, oud burger kolonel Noorderhaven 22 1731 248 68r
BEIMA, HILLEBRAND burgerkolonel Hilbrandt Beima mr. chirurgijn huurder (totaal p.j.) Voorstraat 28 1700 244 68v
BEIMA, J. J. M. Beima naastligger ten oosten Havenplein 14 1790 263 262v
BEIMA, JOHANNES Johannes Beima convooimeester Voorstraat 46 1699 244 24r
BEIMA, JOHANNES Johannes Beima convooimeester Noordijs 15 1700 244 64v
BEIMA, JOUKE HOITES Joucke Hoites Beima naastligger ten zuiden onbekend 1680 241 107r
BEIMA, JOUKE HOITES Joucke Hoites Beima naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 42 1680 241 108r
BEIMA, JULIUS de Weledelgestrenge heer Julius Matthijs van Beima secretaris bij de Admiraliteit naastligger ten oosten Havenplein 14 1780 259 253r
BEIMA, TETJE Tettie Beima Rommelhaven NZ 1737 249 177v
BEIMA, TETJE Tettie Beima ten oosten van Harlingen 23 1742 250 213r
BEIMA, WIETSE Wytse Beima, c.u. verkoper Zuiderhaven 54 1654 236 252v
BEIMA, WIETSE Wytse Beima, c.u. koper kamer Weverstraat OZ 1660 238 61r
BEIMA, WIETSE Wytse Beima naastligger ten noorden Weverstraat OZ 1660 238 61r
BEIMA, WIETSE Wytse Beima kapitein ter zee koper hoekhuis met een hof erachter Zuiderhaven ZZ 1667 239 88r
BEIMA, WIETSE Wytse Beima naastligger ten zuiden Spinhuisstraat 1667 239 97v
BEIMA, WIETSE Wytse Beima naastligger ten westen Spinhuisstraat 1667 239 97v
BEIMA, WIETSE Wytse Beima naastligger ten noorden Spinhuisstraat 1667 239 97v
BEIMA, WIETSE Wytse Beima kapitein mede-eigenaar van de grote put Franekereind 36 1680 241 25ra
BEIMA, WIETSE Wytse Beima kapitein mede-eigenaar van de grote put Franekereind ZZ 1680 241 25ra
BEIMA, WIETSE Wytse Beima kapitein mede-eigenaar van de grote put Franekereind ZZ 1680 241 25ra
BEIMA, WIETSE Wytse Beima kapitein mede-eigenaar van de grote put Franekereind 26 1680 241 25ra
BEIMA, WIETSE Wytse Beima kapitein mede-eigenaar van de grote put Franekereind ZZ 1680 241 25ra
BEIMA, WIETSE JOHANNES Wytse Johannes Beima verkoper Kerkpoortstraat 1 1663 238 161r
BEIMA, WIETSE JOHANNES Wytse Johannes Beima verkoper Zuiderhaven 54 1664 238 207r
BEIMA, WIETSE JOHANNES Wytse Johannes Beima verkoper Kerkpoortstraat 1 1663 238 17va
BEIMA, huis, haringhang en hof van Wytse* Beima kapitein naastligger ten oosten Franekereind 36 1680 241 25ra
BEIMA, huis, haringhang en hof van Wytse* Beima kapitein naastligger ten oosten Franekereind ZZ 1680 241 25ra
BEIMA, huis, haringhang en hof van Wytse* Beima kapitein naastligger ten oosten Franekereind ZZ 1680 241 25ra
BEIMA, huis, haringhang en hof van Wytse* Beima kapitein naastligger ten oosten Franekereind 26 1680 241 25ra
BEIMA, huis, haringhang en hof van Wytse* Beima kapitein naastligger ten oosten Franekereind ZZ 1680 241 25ra
BEIMA, Wytse* Beima kapitein* (p.j.) Franekereind 40 1680 241 25ra
BEIMA, WIETSE Wytso Beima, burger kapitein ter zee koper huis Voorstraat 90 1667 239 84r
BEIMA, WIETSE Wytso Beima, c.u. verkoper Voorstraat 90 1668 239 174v
BEIMA, WIETSE Wytze Beima naastligger Franekereind ZZ 1665 239 2ra
BEIMA, Wytzo Beima kapitein bij de Admiraliteit koper huis Steenhouwersstraat 6 1670 240 17v
BEIMA, de hof van Wytzo Beima kapitein bij de Admiraliteit naastligger ten noorden Steenhouwersstraat 6 1670 240 17v
, KOERT Coert Lambertus van Beima thoe Kingma fiscaal der convoyen en licenten koper huis Zuiderhaven 61 1810 269 89r
, KOERT Coert Lambertus van Beima thoe Kingma fiscaal der convoyen en licenten naastligger ten noorden Zuiderhaven 61 1810 269 89r
, KOERT Coert Lambertus van Beima thoe Kingma fiscaal der convoyen en licenten naastligger ten westen Zuiderhaven 61 1810 269 89r
, JULIUS weledelgestrenge heer Julius Matthijs van Beima thoe Kingma secretaris bij de Admiraliteit koper dwarshuis Havenplein 14 1780 259 266r
BEIDSCHAT, KORNELIS Cornelis Beitschat koper herberg, stal, stal en wagenhuis Hoogstraat 25 de Rode Ploeg 1764 256 30r
BEIDSCHAT, KORNELIS Cornelis Beitschat koper herberg, stal, stal en wagenhuis Hoogstraat 17 de Rode Ploeg 1764 256 30r
BEIDSCHAT, KORNELIS de erven van Cornelis Beitschat naastligger ten westen Kerkpoortstraat 5 1782 260 232r
BEIDSCHAT, KORNELIS JANS Cornelis Janzen Beitschat koemelker koper koestalling met plaats Nieuweburen 27 1758 254 135r
BEIDSCHAT, HENDRIKJE JANS Hendrikje Jans Beitschat Brouwersstraat 5 1791 263 348v
BEIDSCHAT, JAN Jan Beitschat Voorstraat 18 1774 258 153v
BEIDSCHAT, JAN TEUNIS Jan Teunis Beitschat, c.u. huurder 't Poortje 11 1771 257 244v
, KORNELIS Cornelis Beitsegat naastligger ten westen Kromme Elleboogsteeg 1765 256 133v
, KORNELIS Cornelis Beitsegat koemelker en wagenaar koper huis Grote Kerkstraat 46 1768 257 35v
, KORNELIS Cornelis Beitsegat koemelker koper huis Nieuwstraat 62 1770 257 145ar
, KORNELIS Cornelis Beitsegat naastligger ten westen Droogstraat ZZ 1781 260 43v
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen Beitsegat voerman koper huis Vijverstraat NZ 1768 257 40r
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen Beitsegat koemelker en voerman naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg OZ 1768 257 45v
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen Beitsegat koemelker en voerman naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg OZ 1768 257 45v
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen Beitsegat koemelker en voerman naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg OZ 1768 257 45v
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen Beitsegat koemelker en voerman verkoper Lammert Warndersteeg OZ 1768 257 45v
TEUNIS, JAN Jan Teunis Beitsegat koper huis Lanen 31 1772 258 39v
KORNELIS, SCHELTE Schelte Cornelis Beitsegat huisman koper 7/8 huis en tuin Rapenburg ZZ 1730 247 350r
, KORNELIS Corneelis Beitsgat koemelker koper woning Kromme Elleboogsteeg WZ 1753 253 63r
, KORNELIS Corneelis Beitsgat naastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg WZ 1753 253 63r
, KORNELIS Cornelis Beitsgat koemelker verkoper Nieuwstraat 62 1774 258 144r
JANS, KORNELIS Cornelis Jans Beitsgat koemelker koper woning Kromme Elleboogsteeg WZ 1757 254 53r
JANS, KORNELIS Cornelis Jans Beitsgat naastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg WZ 1757 254 53r
JANS, KORNELIS Cornelis Jans Beitsgat naastligger ten westen Kromme Elleboogsteeg WZ 1757 254 53r
JANS, KORNELIS Cornelis Jans Beitsgat naastligger ten noorden Kromme Elleboogsteeg WZ 1757 254 53r
KORNELIS, SCHELTE Schelte Cornelis Beitsgat huisman koper huis en schuur Hofstraat ZZ 1729 247 271v
JAKOBS, Aaeble Jacobs Beitzegat verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Lanen 78 1766 256 145r
KORNELIS, ABRAHAM Abraham Cornelis Beitzegat houtmolenaar koper huis Romastraat 4 1764 256 21r
KORNELIS, ABRAHAM Abraham Cornelis Beitzegat houtmolenaar verkoper van 1/5 van 1/2 Lanen 78 1766 256 145r
KORNELIS, ABRAHAM Abraham Cornelis Beitzegat houtmolenaar verkoper van 1/5 van 1/2 Grote Kerkstraat 22 1766 256 146v
KORNELIS, ABRAHAM Abraham Cornelis Beitzegat houtmolenaar verkoper van 1/5 van 1/2 Wasbleek 1766 256 148r
KORNELIS, ABRAHAM Abraham Cornelis Beitzegat houtmolenaar verkoper van 1/5 van 1/2 Moriaanstraat 1 1766 256 180r
KORNELIS, ABRAHAM wijlen Abraham Cornelis Beitzegat Romastraat 4 1769 257 99r
JAKOBS, IEBELE Aeble Jacobs Beitzegat verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Both Apothekerstraat 3 1766 256 168r
JAKOBS, ANTJE Antje Jacobs Beitzegat verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Lanen 78 1766 256 145r
JAKOBS, ANTJE Antje Jacobs Beitzegat verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Both Apothekerstraat 3 1766 256 168r
, KORNELIS Cornelis Beitzegat koemelker koper schuur of pakhuis met zolder Rozengracht 15 1763 255 184r
, KORNELIS Cornelis Beitzegat koemelker verkoper Rozengracht 15 1763 255 210v
, KORNELIS schuur of pakhuis van Cornelis Beitzegat naastligger ten oosten Rozengracht 13 1763 255 218v
, KORNELIS Cornelis Beitzegat naastligger ten westen 1766 256 205r
JANS, KORNELIS Cornelis Jans Beitzegat koemelker koper huis en weefwinkel Kerkpoortstraat OZ de Zilverberg 1763 255 188v
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen Beitzegat, burger koper Zuidersteeg 1762 255 170v
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen Beitzegat koemelker en voerman verkoper van 1/5 van 1/2 Lanen 78 1766 256 145r
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen Beitzegat naastligger ten oosten Hoogstraat 15 1766 256 149v
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen Beitzegat koemelker en voerman verkoper van 1/5 van 1/2 Both Apothekerstraat 3 1766 256 168r
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen Beitzegat koemelker en voerman verkoper van 1/5 van 1/2 Moriaanstraat 1 1766 256 180r
JANS, KORNELIS Cornelis Janzen Beitzegat naastligger ten zuiden Dalpad 7 1771 257 241v
KORNELIS, GRIETJE Gryttje Cornelis Beitzegat Lanen 78 1766 256 145r
KORNELIS, GRIETJE Gryttje Cornelis Beitzegat Moriaanstraat 1 1766 256 180r
JAKOBS, HIELKJE Hycke Jacobs Beitzegat verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Lanen 78 1766 256 145r
KORNELIS, JAKOB wijlen huisman Jacob Cornelis Beitzegat verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Moriaanstraat 1 1766 256 180r
JAKOBS, TRIJNTJE Trijntje Jacobs Beitzegat verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Lanen 78 1766 256 145r
RUDMERS, HITJE wijlen Hidtje Rodmers Beket Hondenstraat 8 1801 266 32v
PIERS, PIETJE Pietertje Piers Beket verkoper Hondenstraat 8 1801 266 32v
BEKKER, GERRIT Gerryt Bekker Hofstraat 47 1790 263 204r
BEKKER, JURJEN Jurjen Bekker naastligger ten oosten Havenplein 10 1794 264 176v
BEKKER, JURJEN Jurjen Bekker mr. bontwever verkoper Havenplein 14 1803 266 273v
BEKKER, MARTJEN BASTIAANS Maartje Bastiaans Bekker Noorderhaven 62 1772 258 20v
BEL, WILLEM de erven van Willem Bel naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1661 238 96v
BEL, WILLEM de erven van Willem Bel naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1675 240 203v
BEL, WILLEM KLASES de kamer van Willem Claessen Bel naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1669 239 213v
BELIDA, de woninge van burgemr. Belida naastligger ten noorden Lanen 23 1708 245 43r
BELIDA, de erven van de hof van de burgemr. Belida naastligger ten noorden Lanen 21achter 1711 245 157r
BELIDA, de hof van de weduwe van burgemeester Belida naastligger ten zuiden Voorstraat 26 1718 245 309r
BELIDA, BORRE Bouricius Belida, burger conrector der Scholae Harlingae koper huis Simon Stijlstraat 3 1668 239 146v
BELIDA, BORRE wijlen Bouritius Belida conrector Simon Stijlstraat 3 1671 240 8va
BELIDA, ETJE JANS Ettie Jans Belida Zuiderhaven ZZ 1658 237 169ar
BELIDA, HENDRIK OLFERTS burgemeester Hendrick Olfarts Belida verkoper Zuiderhaven 1629 232 110v
BELIDA, HENDRIK OLFERTS Hendrick Olpherts Belida burgervaandrig koper huis met een achterkamer en schuur Lanen NZ 1625 231 40v
BELIDA, HENDRIK OLFERTS Hendrick Olpherts Belida, c.u. crediteur onbekend 1625 231 63r
BELIDA, HENDRIK OLFERTS wijlen burgemeester Hendrik Olpherts Belida verkoper Voorstraat ZZ 1636 234 17v
BELIDA, IEMKJE Imcke Belida Brouwersstraat 1667 239 21ra
BELIDA, JAKOB Jacobus Belida Voorstraat 46 1707 245 37r
BELIDA, JAKOB wijlen dr. Jacobus Belida Voorstraat 26achter 1722 246 147r
BELIDA, JAKOB wijlen dr. Jacobus Belida Noorderhaven 77 1724 246 194r
BELIDA, JAN OLFERTS Jan Olpharts Belida, c.u. verkoper Sint Christoffelsteeg 1642 235 35v
BELIDA, JAN OLFERTS Jan Olpherts Belida verkoper Lanen NZ 1625 231 40v
BELIDA, O. het huis waar Almenum uithangt van O. Belida rector naastligger ten noorden Rozengracht 19 Almenum 1664 238 23va
BELIDA, Olphardius Belida rector koper huis Noorderhaven 74 1660 238 68r
BELIDA, OLFERT het huis gehuurd door Olphardus Belida rector naastligger ten zuiden Schritsen ZZ 1644 235 122v
BELIDA, OLFERT rector Olphardus Belida naastligger ten oosten Lanen 37 1658 237 147r
BELIDA, OLFERT Olphardus Belida rector naastligger ten oosten Lanen 37 1658 237 174ar
BELIDA, OLFERT rector Olphardus Belida koper huis Franekereind 25 1659 237 194v
BELIDA, OLFERT rector Olphardus Belida koper huis waar het Haentje op de Stock staat Noorderhaven 66 het Haantje 1659 237 195r
BELIDA, OLFERT de gemeensman Olphardus Belida naastligger ten oosten Voorstraat 29 1660 238 54v
BELIDA, OLFERT Olphardus Belida, c.u. verkoper Lanen 39 1661 238 78r
BELIDA, OLFERT Olphardus Belida rector naastligger ten oosten Lanen 37 1661 238 112v
BELIDA, OLFERT rector Olphardus Belida verkoper Noorderhaven 66 1662 238 136v
BELIDA, OLFERT rector Olphardus Belida, c.u. koper huis (en ontvangt een toehaak van 250 GG) Hofstraat 18 1662 238 137r
BELIDA, OLFERT gemeensman Olphardus Belida schoolrector verkoper Franekereind 25 1663 238 175v
BELIDA, OLFERT Olphardus Belida rector verkoper Noorderhaven 74 1664 238 226r
BELIDA, OLFERT Olphardus Belida rector latijnse school curator Brouwersstraat 1667 239 21ra
BELIDA, P. burgemeester P. Belida naastligger ten westen Voorstraat 28 1700 244 68v
BELIDA, FILIPPUS Philippus Belida advokaat Hof van Friesland koper huis onbekend 1682 241 177v
BELIDA, FILIPPUS Philippus Belida, burger, J.U.D. advokaat Hof van Friesland koper huis Grote Bredeplaats 31 1683 241 251r
BELIDA, FILIPPUS dr. Philippus Belida, burger advocaat Hof van Friesland koper hof Lanen 23 1696 243 231r
BELIDA, FILIPPUS dr. Philippus Belida advocaat Hof van Friesland koper tuintje of hof met bomen en prieel Lanen 23 1696 243 231v
BELIDA, FILIPPUS de hof van dr. Philippus Belida naastligger ten noorden Lanen 23 1698 243 379r
BELIDA, FILIPPUS de hof van burgemeester Philippus Belida naastligger ten zuiden Voorstraat 26 1699 243 401v
BELIDA, FILIPPUS burgemeester Philippus Belida, c.u. huurder (p.j.) Voorstraat 56west 1699 244 9v
BELIDA, FILIPPUS burgemeester Philippus Belida koper huis Voorstraat 46 1699 244 24r
BELIDA, FILIPPUS Philippus Belida , c.u. huurder (p.j.) Voorstraat 46 1699 244 24r
BELIDA, FILIPPUS wijlen burgemeester Philippus Belida Voorstraat 46 1707 245 37r
BELIDA, IETJE JANS Ytie Jans Belida Zuiderhaven ZZ 1669 239 214r
KLASES, WILLEM Willem Claesen Bell naastligger ten oosten Rapenburg 1658 237 170v
BELT, AUKE wijlen Aucke ten Belt Lanen 89 1660 238 65v
BELT, WILLEM de kamer van Willem Belt naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1661 238 92v
, FILIPPUS de gezworen gemeensman dr. Philippus Belyda, J.U.D. advocaat Hof van Friesland verkoper Grote Bredeplaats 31 1697 243 323v
, GRIETJE de weduwe Grietie van Bemen naastligger ten noorden Voorstraat NZ 1681 241 30ra
, HARMEN wijlen Harmen van Bemen gerechtsbode Sint Jacobstraat 2 1787 262 158r
KORNELIS, JOHANNES Johannis Cornelis van Bemen mr. metselaar koper huis Sint Jacobstraat 2 1787 262 158r
, SERVAAS de weduwe van Servaas van Bemen naastligger ten westen Lanen 74 1718 246 14v
, SERVAAS Servaes van Bemen, c.u. mr. kleermaker koper huis met zomerkeuken, loods en plaats met een vrije uitgang naar de Schritsen Lanen 72 1669 239 184r
, SERVAAS Servaes van Bemen naastligger ten westen Lanen 74 1697 243 265r
, T. T. van Bemen mr. kleermaker naastligger ten oosten Voorstraat 15 1783 261 43v
, T. T. van Bemen verkoper Voorstraat 15 1783 261 43v
, Bendfort naastligger ten oosten Voorstraat 4 1784 261 219v
, DANIEL Daniel Benecoe?, c.u. huurder Zuiderhaven 11 1746 251 114r
, Rudolphina Benfort huurder Lanen 13 1795 264 299v
, de erven van bugemeester Bennama naastligger ten westen Herenknechtenkamerstraat 1635 233 166v
JASPERS, JELLE de weeskinderen van wijlen burgemeester Jelle Jaspars Bennama koper huis en plaats Brouwersstraat 23 1635 233 166r
JASPERS, JELLE de erven van Jelle Jaspars Bennama naastligger ten oosten Zuiderhaven 1637 234 28r
BENNEMA, hovinge van de heer Bennema naastligger ten noorden Rozengracht 1646 235 234v
BENNEMA, sr Bennema verkoper Karremanstraat 1658 237 145r
BENNEMA, JELLE burgemeester Jelle Bennema naastligger ten oosten Schritsen 1 1636 233 178r
BENNEMA, JELLE hopman Jelle Casparis Bennema naastligger ten oosten Bildtstraat 13 1630 232 125v
BENNEMA, JELLE JASPERS de kinderen van wijlen de burgermr. Jelle Jaspers Bennema naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 25 1653 236 227v
BENNEMA, JELMER Jelmer Bennema verkoper Schritsen 5 1658 237 144r
BENNEMA, JELMER Jelmer Bennema verkoper Brouwersstraat 23 1658 237 144v
BENNEMA, JELMER Jelmer Bennema naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 25 1658 237 168v
BENNEMA, JELMER Jelmer Bennema verkoper Grote Ossenmarkt 25 1658 237 168v
BENNEMA, JELMER Jelmer Bennema naastligger ten zuiden Karremanstraat WZ 1659 237 196r
BENNEMA, JELMER de erven van Jelmer Bennema Grote Bredeplaats 29 1673 240 129v
, DANIEL Daniel Benneze mr. pruikmaker koper huis annex weefwinkel Rozenstraat 2 1761 255 68v
, DANIEL Daniel Benneze mr. pruikmaker verkoper Rozenstraat 4 1763 255 195r
, DANIEL Daniel Benneze mr. pruikmaker verkoper Rozenstraat 2 1763 255 196r
, DANIEL Daniel Bennezee bewoner (eigenaar bedsteedeuren) Zuiderhaven 23 1759 254 223v
BENNINK, HENDRIK Hendrik Benning koper huis (deel klooster) Droogstraat 79 1809 268 319r
BENNINGA, JOHANNA Johanna Jacoba Benninga Voorstraat 6 1802 266 54v
BINSMA, PIETER TEIES Pytter Teyes Bensma verkoper van 1/2 Bildtstraat 1658 237 168r
BINSONIDES, ANTJE Antie Bensonides Lanen 23 1735 249 44r
BINSONIDES, THEODORUS Doris Bensonides naastligger ten noorden Kerkpad 32 1733 248 227r
BINSONIDES, FRANS Frans Bensonides molemaar verkoper Voorstraat 74 1757 254 106v
BINSONIDES, FRANS JOHANNES Frans Johannes Bensonides, burger molenaar koper 1/2 molen genaamd de Kerkpoortsmolen incl. zeilen, paard en kar Wasbleekstraat OZ de Kerkpoortsmolen 1758 254 159r
BINSONIDES, FRANS JOHANNES Frans Johannes Bensonides, burger molenaar koper 1/2 huis, schuur en paardenstalling Rozengracht ZZ 1758 254 159r
BINSONIDES, JOHANNES wijlen vroedsman Johannes Bensonides Voorstraat 74 1757 254 106v
BINSONIDES, JOHANNES Johannes Bensonides mr. zeilmaker koper huis en erf Noorderhaven 97 1790 263 259v
BINSONIDES, JOHANNES Johannes Bensonides mr. zeilmaker koper huis Gardenierstraat 12 1791 263 329r
BINSONIDES, JOHANNES Johannes Bensonides mr. zeilmaker verkoper Franekereind 4 1792 264 49v
BINSONIDES, JOHANNES Johannis Bensonides naastligger ten oosten Noorderhaven 95 1800 265 230r
BINSONIDES, THEODORUS oud burgervaandrig Theodorus Bensonides, burger verkoper Kerkpad WZ 1734 248 304v
, JOHANNES wijlen Johannes Bensonidus Gardenierstraat ZZ 1804 267 52v
, JAN Jan Bentel verkoper Noorderhaven 64 1778 259 153r
BENTHEM, TJERK Tjerk van Bentem boekdrukker koper dubbel huis onder 1 dak Voorstraat 17 1799 265 193v
, PIETER Pytter Jan Bentes, burger koper 2 kamers Droogstraat OZ 1686 242 123r
JANS, PIETER Pytter Jansen Bentes man en voogd van Zoutsloot 1682 241 234v
BENTFORD, AALTJE bejaarde juffer Aletta Petronella Bentfort verkoper Voorstraat 6 1794 264 168v
BENTFORD, AALTJE Alletta Petronella Bentfort, bejaarde juffer koper door niaar huis Voorstraat 6 1788 263 21r
BENTFORD, KOENRAAD Coenraad Gijsbertus Bentfort gerechtsbode koper huis en tuintje Schritsen 7 1762 255 159r
BENTFORD, KOENRAAD Coenraad Gijsbertus Bentfort gerechtsbode verkoper Schritsen 7 1768 257 57r
BENTFORD, KOENRAAD Coenraad Gijbertus Bentfort naastligger ten oosten Schritsen 5 1764 256 74r
BENTFORD, KOENRAAD GIJSBERTS Coenraad Gijsbertus Bentfort gerechtsbode koper koopmanshuis met pakhuis Noorderhaven 22 1767 257 15r
BENTFORD, KOENRAAD GIJSBERTS Coenraad Gijsbertus Bentfort gerechtsbode verkoper Noorderhaven 22 1773 258 77r
BENTFORD, KOENRAAD GIJSBERTS Coenraad Gijsbertus Bentfort gerechtsbode verkoper Noorderhaven 22achter 1773 258 77r
BENTFORD, MARIA Maria Sophia Geertruid Bentfort koper huis Voorstraat 6 1778 259 98r
BENTFORD, MARIA bejaarde juffer Maria Sophia Geertruid Bentfort verkoper Voorstraat 6 1788 263 21r
BENTFORD, SOFIA Sophia Bentfort, e.a. naastligger ten westen Voorstraat 8 1781 260 15v
BENTHEM, F. F. van Benthem naastligger ten zuiden Zoutsloot 78 1808 268 92r
BENTHEM, T. T. van Benthem, n.u. naastligger ten westen Vijverstraat ZZ 1790 263 210r
BENTHEM, T. T. van Benthem, c.u. naastligger ten oosten Noorderhaven 58 1799 265 189r
BENTHEM, T. T. van Benthem, n.u. naastligger ten westen Vijverstraat 28 1803 266 191v
BENTHEM, T. T. van Benthem naastligger ten westen Droogstraat 59 1808 268 21r
BENTHEM, T. T. van Benthem naastligger ten noorden Droogstraat 59 1808 268 21r
BENTHEM, T. T. van Benthem naastligger ten westen