Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Sinds september 2012 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar is dat opgelopen tot over de vijftienduizend. Bijna klaar.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.
Spring naar: Ca  Ce  Ci  Co  Cu  Cy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
ROELOFS, TJEERD Tjeerd Roelofs Cabbeljaauw boekbinder verkoper Heiligeweg 25 1803 266 293r
, TJEERD Tjeerd R. Cabbeljauw boekbinder koper huis en bakkerij Heiligeweg 25 1803 266 205r
, TJEERD Tjeerd R. Cabbeljauw boekbinder koper huis Lammert Warndersteeg 5 1803 266 206v
ROELOFS, TJEERD Tjeerd Roelofs Cabeljaauw naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 29 1803 266 271r
ROELOFS, TJEERD Tjeerd Roelofs Cabeljauw koopman en boekbinder koper huis Noorderhaven 100 1803 266 250r
, HENDRIK burgemeester Henricus Caecarius verkoper Hofstraat ZZ 1670 240 12ar
, Freddrick van Caerthuysen ? soldaat verkoper (soldaat onder de manhaftige hopman Frans van Humalda ) Bildtpoort (gebied) 1616 230 38v
, H. oud burgerhopman H. Caesaris naastligger ten zuiden onbekend 1655 237 29v
, H. oud burgerhopman H. Caesaris naastligger ten westen onbekend 1655 237 29v
, H. oud burgerhopman H. Caesaris naastligger ten noorden onbekend 1655 237 29v
, H. oud burgerhopman H. Caesaris verkoper onbekend 1655 237 29v
CAESARIUS, hof van burgemeester Caesarius naastligger ten zuiden Romastraat 4oost 1660 238 60v
CAESARIUS, burgemeester Caesarius verkoper Romastraat 4oost 1668 239 164r
CAESARIUS, ABRAHAM Abraham Caesarius convooimeester Admiraliteit in Friesland bewoner Grote Bredeplaats 26west 1636 234 6v
CAESARIUS, ABRAHAM Abraham Caesarius convooimeester Admiraliteit in Friesland bewoner Grote Bredeplaats 26west 1636 234 15r
CAESARIUS, HENDRIK burgervaandrig Hendrick Caesarius naastligger ten noorden Brouwersstraat 11 1659 237 207r
CAESARIUS, HENDRIK burgemeester Hendrick Caesarius verkoper q.q. Bildtstraat 19 1676 240 229v
CAESARIUS, HENDRIK burgervaandrig Hendricus Caesarius koper 3/4 huis waar de Blauwe Troffel uithangt, loods, plaats en tuin met daarachter e Brouwersstraat 9 de Blauwe Troffel 1659 237 202v
CAESARIUS, HENDRIK mede regerend burgemeester Hendricus Caesarius verkoper Brouwersstraat 9 1659 238 8v
CAESARIUS, HENDRIK oud burgerhopman Henricus Caesarius verkoper Spinstraat 1655 237 25r
CAESARIUS, HENDRIK Henricus Caesarius, c.u. verkoper Zuiderhaven ZZ 1655 237 39v
CAESARIUS, HENDRIK vroedsman en vaandrig Henricus Caesarius verkoper Zuiderhaven ZZ 1658 237 172r
CAESARIUS, HENDRIK oud burgemeester Henricus Caesarius koper 2 lege huissteden Weeshuisstraat 13 1663 238 163r
CAESARIUS, HENDRIK oud burgemeester Henricus Caesarius verkoper Weeshuisstraat 13 1663 238 163v
CAESARIUS, HENDRIK oud burgemeester Henricus Caesarius verkoper Zuiderhaven ZZ 1664 238 27va
CAESARIUS, LUTSKE Lutske Caesarius koper Heiligeweg 11 1684 242 33r
CAESARIUS, MAAIKE Mayke Caesarius koper Fabrieksstraat WZ 1655 237 53r
CAESARIUS, IETJE Yda Caesarius koper Zuiderhaven ZZ 1658 237 172r
CAESARIUS, IETJE Yda Caesarius verkoper Zuiderhaven ZZ 1662 238 122r
, F. F. Calander, c.u. naastligger ten zuiden Voorstraat 79 1795 264 261v
, FREERK Fredrik Calander koopman koper huis Voorstraat 81 1795 264 255r
, FREERK Fredrik Calander koopman huurder (p.j.) Voorstraat 81 1795 264 255r
, FREERK Fredrik Calander koopman koper huis Voorstraat 77 1795 264 257r
, FREERK Fredrik Calander naastligger ten zuiden Voorstraat 77 1795 264 257r
, FREERK Fredrik Calander hoedenkoopman koper huis Havenplein 14 1798 265 103r
, FREERK Fredrik Calander naastligger ten westen Havenplein 16 1804 267 41r
, FREERK Fredrik Calander koopman verkoper Voorstraat 81 1806 267 218v
, FREERK Fredrik Calander koopman verkoper Voorstraat 81achter 1806 267 218v
, FREERK Fredrik Calander koopman verkoper Havenplein 14 1806 267 219v
KALF, JAN Jan Calf naastligger ten zuiden Achterstraat 1765 256 102r
KALF, JAN JANS wijlen Jan Jansen Calf verkoper Achterstraat NZ 1766 256 217r
KALF, JAN JANS de weduwe van Jan Jansen Calf naastligger ten zuiden Liemendijk 1766 256 217r
KALF, JAN JANS wijlen Jan Jansen Calf verkoper Liemendijk 1766 256 217r
KALF, JAN JANS wijlen Jan Jansen Calf verkoper Liemendijk 1766 256 217r
KALF, JAN JANS Jan Janzen Calf naastligger ten noorden Liemendijk ZZ 1772 258 35v
KALF, TJITSKE Tjietske Calf naastligger ten westen Lanen 13 1754 253 194r
KALF, Tzjietske Calf naastligger ten westen Lanen 13 1747 251 188v
KALF, FEDDRIK GREULTS Feddrick Greolts Calff mr. slachter verkoper Voorstraat 17oost 1675 240 183r
KALF, JAN JANS Jan Jansen Calff naastligger ten oosten Liemendijk 1749 252 10v
KALF, JAN JANS Jan Jansen Calff naastligger ten noorden Liemendijk NZ 1749 252 40v
KALF, JAN JANS Jan Jansen Calff naastligger ten noorden Liemendijk NZ 1750 252 94v
KALF, MAAIKE WIEBES Mayke Wybes Calff, voor haar zelf en haar twee ki verkoper Rommelhaven 20 1736 249 13va
KALF, MAAIKE WIEBES Mayke Wybes Calff, voor haar zelf en haar twee ki verkoper Rommelhaven 20 1737 249 15va
KALF, WIEBE FEDDRIKS Wybe Feddrix Calff, c.u. koper huis annex brouwerij en mouterij Noordijs 4 de Oliphant 1693 243 54r
KALF, WIEBES weduwe Yelskjen Wybes Calff verkoper (als moeder en wettige voorstanderse v haar 3 kinderen) Noorderhaven 79 1725 246 227r
KALSBEEK, WILLEM Willem van Calsbeek kastelein koper huis en logement de Gouden Leeuw genaamt Voorstraat 27 de Gouden Leeuw 1803 266 298r
KAMMEN, O. O. van Cammen naastligger ten oosten Herenwaltje 19 1780 259 263r
, JAN Jan Cammerons zeilmaker koper huis Nieuwstraat 9 1805 267 139v
KAMMINGA, AALTJE HIELKES Aaltje Hylkes Camminga verkoper Hofstraat 25 1781 260 78v
KAMMINGA, AALTJE HIELKES Aaltje Hylkes Camminga verkoper Wasbleek 92 1781 260 80r
KAMMINGA, AALTJE HIELKES Aaltje Hylkes Camminga verkoper Herenknechtenkamerstraat 19 1781 260 81v
KAMMINGA, ANTJE HIELKES Antje Hylkes Camminga Hofstraat 25 1781 260 78v
KAMMINGA, ANTJE HIELKES wijlen Antje Hylkes Camminga erflater Wasbleek 92 1781 260 80r
KAMMINGA, ANTJE HIELKES Antje Hylkes Camminga erflater Herenknechtenkamerstraat 19 1781 260 81v
KAMMINGA, ANTJE HIELKES Antje Hylkes Camminga verkoper Herenknechtenkamerstraat 19 1782 260 248r
KAMMINGA, J. J. H. Camminga kastelein verkoper Grote Bredeplaats 5west 1810 268 360v
KAMMINGA, JAKOB HIELKES Jacob Hylkes Camminga mr. chirurgijn verkoper Hofstraat 25 1781 260 78v
KAMMINGA, JAKOB HIELKES Jacob Hylkes Camminga mr. chirurgijn verkoper Wasbleek 92 1781 260 80r
KAMMINGA, JAKOB HIELKES Jacob Hylkes Camminga mr. chirurgijn verkoper Herenknechtenkamerstraat 19 1781 260 81v
KAMMINGA, JOHANNES HARMENS Johannes Harms Camminga, c.u. koper huis en herberg Grote Bredeplaats 5west de Gouden Romer 1803 266 233r
KAMMINGA, WATSE oud overste over de militie Watse jonker Camminga koper tuintje met zomerhuis Schritsen 56west_a 1744 251 31v
KAMMINGA, WATSE oud overste over de militie jonker Watse van Camminga naastligger ten oosten Schritsen 56west_a 1744 251 31v
KAMMINGA, WATSE oud overste over de militie Jonker Watse van Camminga naastligger ten zuiden Schritsen 56west_a 1744 251 31v
KAMMINGA, WATSE de erfgenamen van Watze van Camminga verpachter grond Voorstraat 72 1624 231 33r
KAMP, KLAASKE de kinderen van wijlen Claasje Camp verkoper Sint Odolphisteeg 12 1697 243 268r
KAMP, KLAASKE Claasjen Camp koper Voorstraat 32 1669 239 208v
KAMP, KLAASKE Claesje Camp naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 10 1694 243 117r
KAMP, KLAASKE Claeske Camp naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 10 1691 242 350v
KAMP, KLAASKE Claeske Camp verkoper Sint Odolphisteeg 10 1691 242 350v
KAMP, KLAASKE HENDRIKS Claeske Hendricks Camp koper Grote Kerkstraat 19 1658 237 155v
KAMP, KLAASKE HENDRIKS het verkochte huis van Claeske Hendrix Camp naastligger ten zuiden Voorstraat 32 1691 242 367v
KAMP, KLAASKE HENDRIKS Claeske Hendrix Camp verkoper Voorstraat 32 1691 242 367v
KAMP, GERRIT Gerrit Camp, c.u. koper woning Sint Odolphisteeg 10 1691 242 350v
KAMP, GERRIT wijlen Gerrit Camp Sint Odolphisteeg 10 1694 243 117r
KAMP, GERRIT wijlen Gerrit Camp Sint Odolphisteeg 12 1697 243 268r
KAMP, GERRIT HENDRIKS Gerrit Hendrix Camp assistent gewaldige Admiraliteit in Friesland geniaarde koper Schritsen 28 1690 242 319r
KAMP, GERRIT HENDRIKS Gerrit Hendrix Camp assistent Admiraliteit in Friesland koper kamer, tuintje en loods Voorstraat 32 1691 242 339r
KAMP, HARMEN Harmen Camp, c.u. naastligger ten zuiden [staat: westen] Karremanstraat 10 1794 264 165v
KAMP, HENDRIK wijlen Hendrick Camp verkoper Sint Odolphisteeg 11 1693 243 58v
KAMPEN, BASTIAAN Bastiaan van Campen huurder (p.j.) Karremanstraat 10 1774 258 161v
KAMPEN, BASTIAAN Bastiaan van Campen schoenlapper verkoper Voorstraat 89 1780 259 230r
KAMPEN, BASTIAAN Bastiaan van Campen naastligger ten noorden Voorstraat 89een_ac 1780 259 256r
KAMPEN, LIJSBET Elisabeth Campen mr. schoemaker koper door niaar pakhuis Zuiderhaven 51 1777 259 66v
KAMPEN, JAN Jan Campen contrarolleur Admiraliteit in Friesland koper huis Zuiderhaven 53 1725 246 247v
KAMPEN, JAN Jan Campen oud controleur van de Convooien en licenten verkoper Grote Ossenmarkt 19 1740 250 140r
KAMPEN, JOHANNA BASTIAANS Johanna Bastiaans van Campen Hoogstraat 2 1803 266 253r
KAMPEN, JOHANNES Johannes van Campen huurder voor 1 jaar Anjelierstraat 7 1768 257 49v
KAMPEN, PIETER Pieter van Campen naastligger ten zuiden Herenwaltje 1 1795 264 240r
KAMPEN, TRIJNTJE Trijntje van Campen huurder boven (p.j.) Zoutsloot 57 1767 256 256r
CAMPER, PETRUS Petrus Camper hoogleraar in de geneeskunde verkoper Hofstraat 35 1757 254 78v
CAMPER, PETRUS professor honorius Petrus Camper verkoper buiten Harlingen 1781 260 63r
, HENDRIK Hendrik Campes huurder Dalpad 9 1737 249 165v
, JOHANNA Johanna Camps koper Rapenburg ZZ 1808 268 123v
, JOHANNES wijlen Johannes Cams erflater Karremanstraat 30 1795 264 247v
, JOHANNES Johannis Cams huurder voorkamer (p.j.) Grote Kerkstraat 12 1771 257 205v
KAMSMA, burgerkolonel Camsma naastligger ten westen Lanen 85oost 1751 252 114r
KAMSMA, vroedsman Camsma naastligger ten noorden Heiligeweg 25 1783 261 111v
KAMSMA, DIRKJE Dirkje Camsma naastligger ten noorden Schritsen 49 1790 263 218r
KAMSMA, DIRKJE Dirkje Camsma , bejaarde vrijster verkoper Lanen 58 1793 264 78r
KAMSMA, F. vroedsman F. Camsma naastligger ten zuiden Noorderhaven 62 1772 258 20v
KAMSMA, F. vroedsman F. S. Camsma naastligger ten zuiden Noorderhaven 62 1790 263 250r
KAMSMA, FEIKE vroedsman Feike Camsma koper Bargebuurtspoortje 1768 257 79ar
KAMSMA, FEIKE vroedsman Feike Camsma verkoper Franekereind 20 1769 257 126v
KAMSMA, FEIKE SIEBRENS Feike Sybrands Camsma geniaarde koper Lanen 44 1763 255 204v
KAMSMA, S. oud burgerkolonel S. F. Camsma naastligger ten oosten Lanen 54 1765 256 97v
KAMSMA, S. S. Camsma naastligger ten westen Havenplein 10 1790 263 262v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES burgerkolonel Sibrand Feikes Camsma koper huis en hof Lanen 58 1742 250 207v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES burgerkolonel Sibrand Feikes Camsma naastligger ten westen Lanen 58 1742 250 207v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES Sibrand Feikes Camsma procureur postulant verkoper Heiligeweg 27a 1791 263 306r
KAMSMA, SIEBREN burgerkolonel Sybrand Camsma naastligger ten westen Lanen 85oost 1733 248 248r
KAMSMA, SIEBREN oud burgerkolonel Sybrand Camsma koper huis Ooievaarsteeg 11 1754 253 155v
KAMSMA, SIEBREN Sybrand Camsma naastligger ten westen Lanen 64 1760 255 27r
KAMSMA, SIEBREN oud burgerkolonel Sybrand Camsma koper huis Lanen 47 1763 255 180v
KAMSMA, SIEBREN Sybrand Camsma naastligger ten westen Lanen 64 1765 256 134v
KAMSMA, SIEBREN oud burgerkolonel Sybrand Camsma koper huis Grote Kerkstraat 2 1768 257 54r
KAMSMA, SIEBREN oud kolonel Sybrand Camsma verkoper Franekereind 20 1769 257 126v
KAMSMA, SIEBREN Sybrand Camsma naastligger ten westen Nieuwstraat 10 1772 258 43r
KAMSMA, SIEBREN Sybrand Camsma naastligger ten westen Nieuwstraat 12 1772 258 43r
KAMSMA, SIEBREN Sybrand Camsma procureur postulant koper huis, erf, brouwerij, tapperij, mouterij, pakhuis, stalling en wagenhuis Heiligeweg 16 het Springend Paard 1791 263 302r
KAMSMA, SIEBREN Sybrand Camsma procureur postulant koper huis, erf, brouwerij, tapperij, mouterij, pakhuis, stalling en wagenhuis Heiligeweg 18 het Springend Paard 1791 263 302r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES burgerkolonel Sybrand Feikes Camsma koper huis Lanen 56 1731 248 10v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES burgerhopman Sybrand Feikes Camsma koper van 1/2 huis Grote Ossenmarkt 15 1753 253 64v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES oud burgerkolonel Sybrand Feikes Camsma koper 1/2 van 2 huizen waarvan 1 met tuin Lanen 62 1754 253 190v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES oud burgerkolonel Sybrand Feikes Camsma koper 1/2 van 2 huizen waarvan 1 met tuin Grote Ossenmarkt 15 1754 253 190v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES burgerhopman Sybrand Feikes Camsma William Boothstraat OZ 1758 254 265r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES burgerhopman Sybrand Feikes Camsma William Boothstraat OZ 1758 254 265r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES Sybrand Feikes Camsma naastligger ten noorden Ooievaarsteeg ZZ 1772 258 55v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES Sybrand Feikes Camsma procureur postulant koper huis Heiligeweg 27a 1789 263 108v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES burgerkolonel Sybrand Feykes Camsma koper huis Lanen 85west 1731 248 14v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES Sybrand Feykes Camsma naastligger ten oosten Lanen 54 1736 249 134r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES burgerkolonel Sybrand Feykes Camsma koper van 1/2 huis en bakkerij Lanen 62 1752 252 206v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES oud burgerkolonel Sybrand Feykes Camsma oud administrator van 's lands Impositien koper huis Franekereind 2 1761 255 111r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES Sybrand Feykes Camsma geniaarde koper Sint Odolphisteeg 8 1762 255 177v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES oud burgerkolonel Sybrand Feykes Camsma verkoper van 9/128 Noorderhaven 79 1763 255 238r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES oud burgerkolonel Sybrand Feykes Camsma verkoper van 9/128 Noorderhaven 81 1763 255 238r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES oud burgerkolonel Sybrand Feykes Camsma verkoper van 9/128 Zoutsloot 26 1763 255 238r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES oud burgerkolonel Sybrand Feykes Camsma verkoper van 9/128 Noorderhaven 83 1763 255 238r
KAMSMA, SIEBREN Sybren F. Camsma procureur postulant verkoper Havenplein 8 1791 263 321r
KAMSMA, SIEBREN Sybren F. Camsma procureur postulant verkoper Noorderhaven 10 1791 263 322v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES Sybren Feikes Camsma naastligger ten noorden Schritsen 47 1774 258 190v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES Sybren Feykes Camsma naastligger ten westen Schritsen 53 1768 257 44v
KAMSTRA, GOSSE de heer jr. Gosso Camstra verkoper buiten Harlingen 1660 238 41v
KAMSTRA, HOMME jr. Homme van Camstra, c.u. verkoper Grote Bredeplaats 16 1649 236 90v
KAMSTRA, HOMME jr. Homme van Camstra, c.u. verkoper Grote Kerkstraat 1a 1649 236 90v
KAMSTRA, HOMME jr. Homme van Camstra, c.u. verkoper onbekend 1649 236 90v
KAMSTRA, HOMME jr. Homme van Camstra, c.u. verkoper Voorstraat 68 1649 236 90v
KAMSTRA, HOMME jr. Homme van Camstra, c.u. verkoper onbekend 1649 236 90v
KAMSTRA, HOMME jr. Homme van Camstra, c.u. verkoper onbekend 1649 236 90v
KAMSTRA, HOMME jr. Homme van Camstra, c.u. verkoper Simon Stijlstraat 3 1649 236 90v
KAMSTRA, HOMME jr. Homme van Camstra, c.u. verkoper onbekend 1649 236 90v
KAMSTRA, TJALLING jhr. Tjallingh Homme van Camstra verkoper Brouwersstraat 25 1675 240 211r
KAMSTRA, TJALLING jhr. Tjallingh Homme van Camstra verkoper Brouwersstraat 23 1675 240 211r
KAMSTRA, TJALLING jhr. Tjallingh Homme van Camstra verkoper Brouwersstraat 21 1675 240 211r
KAMSTRA, TJALLING jhr. Tjallingh Homme van Camstra verkoper Brouwersstraat 19 1675 240 211r
KAMSTRA, TJALLING jhr. Tjallingh Homme van Camstra verkoper Brouwersstraat 13 1675 240 211r
KAMSTRA, TJALLING jhr. Tjallingh Homme van Camstra verkoper Brouwersstraat 11 1675 240 211r
KAMSTRA, TJALLING jhr. Tjallingh Homme van Camstra verkoper Brouwersstraat 9 1675 240 211r
KAMSTRA, TJALLING jhr. Tjallingh Homme van Camstra verkoper Brouwersstraat 7 1675 240 211r
KAMSTRA, TJALLING jhr. Tjallingh Homme van Camstra verkoper Brouwersstraat 5 1675 240 211r
KAMSTRA, TJALLING jhr. Tjallingh Homme van Camstra verkoper Brouwersstraat 3 1675 240 211r1
KAMSTRA, TJALLING jhr. Tjallingh Homme van Camstra verkoper Brouwersstraat 1b 1675 240 211r1
KAMSTRA, TJALLING jhr. Tjallingh Homme van Camstra verkoper Brouwersstraat 1 1675 240 211r1
KAMSTRA, TJALLING jhr. Tjallingh Homme van Camstra verkoper Brouwersstraat OZ 1675 240 211r1
KAMSTRA, TJALLING jhr. Tjallingh Homme van Camstra verkoper Heiligeweg 4 1675 240 211r1
KAMSTRA, TJALLING jhr. Tjallingh Homme van Camstra verkoper Heiligeweg 6 1675 240 211r1
CANNEGIETER, vroedsman Cannegieter naastligger ten oosten Romastraat ZZ 1720 246 81v
CANNEGIETER, vroedsman Cannegieter naastligger ten zuiden Romastraat ZZ 1720 246 81v
CANNEGIETER, vroedsman Cannegieter naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1720 246 90v
CANNEGIETER, BALT wijlen Baltus Cannegieter medicinae doctor Carl Visschersteeg WZ 1676 240 31va
CANNEGIETER, BALT wijlen Baltus Cannegieter medicinae doctor erflater Heiligeweg 27noord 1676 240 31va
CANNEGIETER, BALT wijlen Baltus Cannegieter medicinae doctor erflater Heiligeweg 27zuid 1676 240 33ra
CANNEGIETER, HANS BALTES Hans Baltus Cannegieter verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg WZ 1676 240 31va
CANNEGIETER, HANS BALTES Hans Baltus Cannegieter verkoper van 1/2 Heiligeweg 27noord 1676 240 31va
CANNEGIETER, HANS BALTES Hans Baltus Cannegieter verkoper van 1/2 Heiligeweg 27zuid 1676 240 33ra
CANNEGIETER, JAN JAKOBS Jan Jacobs Cannegieter koper achterhuis staande achter en aan het huis van de kopers en met een vrije uit- en onbekend 1641 234 131r
CANNEGIETER, JAN JAKOBS het estrikwerk van Jan Jacobs Cannegieter naastligger ten westen Rozenstraat 2 1656 237 79v
CANNEGIETER, JAN JAKOBS de erfgenamen en de weduwe van Jan Jacobs Cannegieter naastligger ten zuiden Rozenstraat WZ 1665 239 12v
CANNEGIETER, JAN JAKOBS de erfgenamen en de weduwe van Jan Jacobs Cannegieter naastligger ten westen Rozenstraat WZ 1665 239 12v
CANNEGIETER, JAN JAKOBS de weduwe en erfgenamen van Jan Jacobs Cannegieter naastligger ten westen Rozenstraat WZ 1682 241 206v
CANNEGIETER, JAN JAKOBS de weduwe en erfgenamen van Jan Jacobs Cannegieter naastligger ten zuiden Rozenstraat WZ 1682 241 206v
CANNEGIETER, SIEBREN wijlen vroedsman Sybren Cannegieter erflater Vianen ZZ 1728 247 92r
CANTER, Canter raad en advocaat fiscaal Rozengracht 42 1667 239 102v
CANTER, ANTJE Anna Clara Canter koper Weeshuisstraat 1681 241 165v
CANTER, ANTJE juffer Anna Clara Canter koper door niaar Zuiderhaven 6 1692 243 25r
CANTER, FRANS dr. Franciscus Canter raad-fiscaal Admiraliteit in Friesland geniaarde koper Zuiderhaven 6 1662 238 131v
CANTER, FRANS de heer fiscaal dr. Franciscus Canter verkoper Spinhuisstraat 1663 238 197r
CANTER, FRANS de weduwe van Franciscus Canter raad en advocaat fiscaal Admiraliteit in Friesland naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 24 1681 241 134r
CANTER, de stal, hof en huis van de erfgenamen van de heer Canters naastligger ten westen Zuiderhaven 6 1692 243 25r
CANTER, de stal, hof en huis van de erfgenamen van de heer Canters naastligger ten noorden Zuiderhaven 6 1692 243 25r
CANTER, ANTJE JANS Antie Jans Canters huurder Grote Bredeplaats 2 1657 237 121r
PIETERS, PIETER Peter Peters Cantie, c.u. verkoper Sint Odolphisteeg 6 1641 234 123v
, JOSEF Joseph Cantier huurder (p.j.) Moriaanstraat 10 1748 251 234v
JANS, JAN wijlen Jan Jansen Capitein kapitein Vijverstraat 6 1741 250 7ra
, JAN Jan Capiteintie naastligger ten oosten Vijverstraat 4 1727 247 34r
, WILHELMINA Wilhelmina Carberg verkoper Noorderhaven 113 1731 248 29r
, WILHELMINA Wilhelmyna Carberg verkoper William Boothstraat OZ 1732 248 96r
, WILHELMINA Willemina Carberg verkoper Zoutsloot 111 1731 248 35r
, WILHELMINA Wilhelmina Carbergh verkoper van 1/2 Vismarkt 1 1739 250 43v
, WILHELMINA Willemyna Carbergh koper Noorderhaven 113 1723 246 187r
HANSES, IETJE wijlen Idtje Hanses Cardinael verkoper Voorstraat ZZ 1636 234 17v
HANSES, IETJE wijlen Idtje Hanses Cardinael verkoper Lanen NZ 1636 234 18r
, PIETER Piter Cargman naastligger ten noordoosten Heiligeweg 22 1642 235 14v
, JOHANNES Johan Georgh Carpe stalmeester van zijn hooggrafelijke genade graaf van Waldeck verkoper Voorstraat 56oost 1694 243 105r
, JOHANNES Johan Georgh Carpe stalmeester van zijn hooggrafelijke genade graaf van Waldeck verkoper Voorstraat 56west 1694 243 105r
KARSTEN, JURJEN de weduwe van Jurjen Carsten huurder (p.j.) Voorstraat 62 1769 257 136r
KARSTEN, JURJEN de weduwe van Jurjen Carsten huurder voorbeneden (p.j.) Grote Kerkstraat 24 1771 257 207r
, WILLEM Willem Carter, Engelsman soldaat verkoper (soldaat in de compagnie van kapitein George Flud) Weverstraat 1613 229 158v
, burgemeester Cartou, c.u. verkoper Lanen 80 1657 237 117v
JOOSTES, GEERT Geert Joostes Cartou koper hoekhuis Lanen 80 1628 232 78v
JOOSTES, GEERT Geert Joostes Cartou koper kamer Lanen 78 1634 233 152r
JOOSTES, GEERT oud burgemeester Geert Joostes Cartou bouwmeester verkoper Rapenburg 1658 237 178v
JOOSTES, GEERT gezworen gemeensman en oud burgemeester Geurt Joostes Cartou koper kamer en tuin of hof Rapenburg ZZ 1655 237 31r
, JOOST Joost Cartou naastligger ten oosten Lanen 78 1634 233 152r
JOOSTES, GEERT Geert Joostes Cartout verkoper q.q. Lanen 1630 232 164r
, MAAIKE Maeycke Cartouw koper huis Noorderhaven 44 1680 241 115r
, MAAIKE Maycke Cartouw naastligger ten zuiden Noorderhaven 2 1679 241 15ra
HANSES, MAAIKE Maycke Hanses Cartouw verkoper Romastraat ZZ 1676 240 240r
HANSES, MAAIKE Maycke Hanses Cartouw verkoper Grote Bredeplaats 1 1690 242 307r
HANSES, MAAIKE Maycke Hanses Cartouw verkoper Grote Bredeplaats 3 1690 242 308r
HANSES, MAAIKE Maycke Hanses Cartouw verkoper Lanen 2 1690 242 309r
, MAAIKE Mayke Cartouw koper Romastraat 4oost 1668 239 164r
, MAAIKE Mayke Cartouw naastligger ten zuiden Heiligeweg 4 1681 241 35ra
, HENDRIK burgervaandrig Hendricus Casarius, c.u. koper huis Zuiderhaven ZZ 1649 236 90r
, HENDRIK burgervaandrig Henricus Casarius koper huis en hof, 24 voet breed Zuiderhaven ZZ 1653 236 224v
, MAAIKE Maycke Casarius verkoper Kerkpad WZ 1672 240 96r
KASSEL, WILLEM Wilhelm van Cassel mr. blauwverver koper huis Brouwersstraat 1 1737 249 175v
KASSEL, WILLEM Wilhelmus van Cassel naastligger ten zuiden Heiligeweg 4 1739 250 77v
KASSEL, WILLEM Wilhelmus van Cassel naastligger ten zuiden Heiligeweg 4 1739 250 4va
KASSEL, WILLEM Wilhelmus van Cassel mr. blauwverver geniaarde koper Nieuweburen 25 1748 251 225v
KASSEL, WILLEM de erfgenamen van Wilhelmus van Cassel naastligger ten zuiden Noorderhaven 6 1759 254 194v
KASSEL, WILLEM de erfgenamen van Wilhelmus van Cassel naastligger ten zuiden Noorderhaven 6 1763 255 228r
KASSEL, WILLEM Willem van Cassel mr. blauwverver huurder (p.j.) Brouwersstraat 1 1735 249 77v
KASSEL, WILLEM WILLEMS Willem Willems van Cassel huurder (p.j.) Sint Jacobstraat 21 1793 264 149v
, WILLEM de erfgenamen van Wilhelmus van Cassels naastligger ten zuiden Heiligeweg 4 1758 254 151r
, HESTER Hester van Castel, c.m. verkoper Lanen 18 1760 255 9v
, HESTER Hester van Castel, c.m. verkoper Kroonsteeg 3 1760 255 11r
, WILLEM Wilhelmus van Castel koper huis en herberg Grote Bredeplaats 5west de Oude Pynas 1754 253 131r
, WILLEM Wilhelmus van Castel naastligger ten zuiden Heiligeweg 4 1754 253 181r
, WILLEM de minderjarige nagelaten kinderen van Wilhelmus van Castel herbergier Raamstraat 3 1761 255 264r
KAT, NICOLAAS Nicolaas Cath naastligger ten westen Franekereind 12 1750 252 75v
KAT, NICOLAAS Nicolaas Cath koopman koper 1/2 huis Franekereind 10 1750 252 86r
KATS, ISRAEL Israel Cats naastligger ten zuiden Hondenstraat 2 1802 266 144r
KATS, ISRAEL Israel Cats naastligger ten zuiden Hondenstraat 4 1802 266 144r
KATS, ISRAEL Israel Cats naastligger ten zuiden Zuiderhaven 15 1803 266 229v
KATS, ISRAEL Israel Cats, joods slager koper pakhuis Vijverstraat 22 1805 267 158r
KATS, ISRAEL Israel Cats naastligger ten zuiden Hondenstraat 2 1807 267 343v
KATS, Ysrael Cats joods slager koper huis Zuiderhaven 17 de Brandaris 1802 266 89v
, HELENA Helena Cemper verkoper Heiligeweg 36 1803 266 277r
, HENDRIK Hendricus Cesarius, met advies van zijn vader verkoper Rapenburg 4 1644 235 118v
, HENDRIK burgemeester Hendricus Cesarius koper 2 kamers Hofstraat 25 1659 238 2r
, HENDRIK mede regerend burgemeester Hendricus Cesarius naastligger ten noorden Hofstraat 25 1659 238 2r
, Sebastyaan Ceun huurder Karremanstraat 25 1760 254 256r
, PETRONELLA Petronella Chamain verkoper Liemendijk NZ 1776 258 250r
, PETRONELLA Petronella Chamein koper Liemendijk NZ 1769 257 102r
, PETRONELLA Petronella Chamin koper Karremanstraat 18 1771 257 202v
, PETRONELLA 1e echtgenote ? Petronella Chamin verkoper Karremanstraat 12 1788 262 251r
, PETRONELLA 1e echtgenote ? Petronella Chamin verkoper Karremanstraat 30 1788 262 253v
, PETRONELLA 1e echtgenote ? Petronella Chamin verkoper Karremanstraat 10 1788 262 255r
, PETRONELLA 1e echtgenote ? Petronella Chamin verkoper Karremanstraat 18 1788 262 256v
, PETRONELLA wijlen Petronella Chamin verkoper Zoutsloot 67 1788 262 258r
, wijlen Petronella Chamin verkoper Karremanstraat 1788 263 1r
, CHRISTIAAN Christ Charpentier mr. pruikmaker verkoper Lanen 64 1752 253 22r
, Christofffel Charpentier mr. pruikmaker koper huis Lanen 64 1742 250 276v
, PETRONELLA Petronella Chemains koper Zoutsloot 67 1774 258 184r
, PETRONELLA Petronella Chemingh Karremanstraat 12 1765 256 107r
, JOHANNES Johannes Chresner naastligger ten westen Zoutsloot 33 1783 261 85r
, JOHANNES Johannes Chretsner leerlooiersknecht koper huis Zoutsloot 18 1774 258 187v
, JAN Jan Chrishaert, c.u. huurder voor 5 jaren Zuiderstraat 12 1719 246 37v
KLASES, DIRK KLASES wijlen Durk Claasen Claasen verkoper van 1/2 Anjelierstraat 7 1779 259 181v
KLAVER, DIRK Dirk Claaver naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ 1774 258 165r
KLAVER, DIRK PIETERS wijlen Dirk Pieters Claaver ouder van verkopers Nieuwstraat 21 1784 261 132r
KLAVER, HENDRIK Hendrik Claaver naastligger ten westen Grote Kerkstraat 18 1776 258 248v
, DIRK Dirk Claemer koopman Hofstraat 19 1756 254 46v
JARICHS, JAN Jan Jarigs Claever turfdrager verkoper Bargebuurtspoortje WZ 1779 259 175v
, de erfgenamen van de weduwe Clamstra naastligger ten oosten Scheerstraat 9 1803 266 203r
, de erfgenamen van de weduwe Clamstra naastligger ten noorden Scheerstraat 9 1803 266 203r
, LIJSBET Elisabeth Clamstra verkoper Noorderhaven 34 1777 259 69v
, LIJSBET Lijsbeth Clamstra geniaarde koper Voorstraat 36 1773 258 73v
, P. wijlen burgerhopman P. G. Clamstra koper door niaar Scheerstraat 11 1777 259 80v
, P. de weduwe van P. Clamstra naastligger ten oosten Scheerstraat 9 1786 262 56r
, P. de weduwe van P. Clamstra naastligger ten noorden Scheerstraat 9 1786 262 56r
, PIETER burgerhopman Pieter Clamstra koper Noorderhaven 98achter 1766 256 185r
, PIETER Pieter Clamstra naastligger ten zuiden William Boothstraat OZ 1768 257 41r
, PIETER burgerhopman Pieter Clamstra koper woning Wortelstraat 11 1769 257 104v
, PIETER Pieter Clamstra naastligger ten westen Wortelstraat 11 1769 257 104v
, PIETER wijlen burgerhopman Pieter Clamstra fabrikant koper Kerkpoortstraat 2 1771 257 194v
, PIETER Pieter Clamstra naastligger ten oosten Noorderhaven 96 1771 257 247r
, PIETER wijlen Pieter Clamstra verkoper Kerkpoortstraat ZZ 1773 258 83r
, PIETER de weduwe van Pieter Clamstra, c.s. naastligger ten oosten Noorderhaven 96 1779 259 192r
, PIETER de weduwe van Pieter Clamstra naastligger ten zuiden William Boothstraat OZ 1783 261 128v
, PIETER wijlen Pieter Clamstra verkoper Noorderhaven 98 1787 262 225v
, PIETER Pieter G. Clamstra naastligger ten oosten Hoogstraat 31 1793 264 121r
GERBENS, PIETER Pieter Gerbens Clamstra naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1751 252 124v
GERBENS, PIETER burgerhopman Pieter Gerbens Clamstra naastligger ten noorden Scheerstraat 9 1762 255 174v
GERBENS, PIETER burgerhopman Pieter Gerbens Clamstra Fabrieksstraat WZ 1764 256 38v
GERBENS, PIETER burgerhopman Pieter Gerbens Clamstra Wasbleek 1764 256 39v
GERBENS, PIETER burgerhopman Pieter Gerbens Clamstra Grote Kerkstraat 31west 1764 256 40v
GERBENS, PIETER burgerhopman Pieter Gerbens Clamstra Wasbleek 1764 256 42r
GERBENS, PIETER burgerhopman Pieter Gerbens Clamstra Grote Kerkstraat 36 1764 256 43r
GERBENS, PIETER burgerhopman Pieter Gerbens Clamstra koper woning Hoogstraat 33west 1764 256 70r
GERBENS, PIETER Pieter Gerbens Clamstra naastligger ten oosten Hoogstraat 28 1769 257 113v
GERBENS, PIETER de weduwe van Pieter Gerbens Clamstra naastligger ten oosten Hoogstraat 28 1773 258 119v
GERBENS, PIETER de weduwe van Pieter Gerbens Clamstra naastligger ten oosten Hoogstraat 31 1774 258 175r
GERBENS, PIETER wijlen burgerhopman Pieter Gerbens Clamstra verkoper Karremanstraat 20 1775 258 198v
GERBENS, PIETER wijlen burgerhopman Pieter Gerbens Clamstra verkoper onbekend 1775 258 203v
GERBENS, PIETER de weduwe van Pieter Gerbens Clamstra naastligger ten noorden Voorstraat 51 1775 258 226r
GERBENS, PIETER de weduwe van Pieter Gerbens Clamstra naastligger ten oosten Hoogstraat 31 1775 258 232r
GERBENS, PIETER de erfgenamen van Pieter Gerbens Clamstra naastligger ten noorden Scheerstraat 11 1777 259 80v
GERBENS, PIETER wijlen burgerhopman Pieter Gerbens Clamstra Gardenierstraat NZ 1801 265 309r
, PIETER Pyter Clamstra naastligger ten oosten Hoogstraat 28 1765 256 121r
, PIETER Pyter Clamstra naastligger ten oosten Hoogstraat 28 1767 256 245v
GERBENS, PIETER Pyter Gerbens Clamstra koper huis Hoogstraat 28 1751 252 135v
GERBENS, PIETER Pyter Gerbens Clamstra, c.u. naastligger ten oosten Hoogstraat 28 1751 252 135v
GERBENS, PIETER burgervaandrig Pyter Gerbens Clamstra Droogstraat 22 1757 254 85v
GERBENS, PIETER Pyter Gerbens Clamstra koopman koper fraaie woning Gardenierstraat NZ 1766 256 153v
GERBENS, PIETER Pyter Gerbens Clamstra koper woning Wortelstraat 9 1767 256 239r
GERBENS, PIETER de weduwe van Pyter Gerbens Clamstra naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1773 258 116r
, PIETER Pytter Clamstra koopman koper Noorderhaven 98achter 1764 256 73r
, Clander kapitein naastligger ten westen Havenplein 16 1801 266 16r
KLAVER, DIRK Dirk Claver huurder (p.j.) Hoogstraat 4 1751 252 134v
KLAVER, DIRK Dirk Claver naastligger ten zuiden Nieuwstraat 19 1772 258 2ra
KLAVER, DIRK PIETERS Dirk Pyters Claver trekschipper koper huis Nieuwstraat 21 1756 254 43v
KLAVER, ELBRICHJE PIETERS Elbrigje Pieters Claver verkoper van 1/4 Nieuwstraat 21 1784 261 132r
KLAVER, GEELTJE REINS Geeltje Reins Claver koper Noorderhaven 97 1790 263 259v
KLAVER, GOSSE Gosse Claver naastligger Sint Jacobstraat 21 1793 264 149v
KLAVER, GOSSE BAUKES Gosse Baukes Claver mr. kastemaker verkoper Grote Kerkstraat 27 1790 263 187v
KLAVER, GOSSE BAUKES Gosse Baukes Claver mr. kastemaker verkoper Tiepelsteeg OZ 1790 263 189r
KLAVER, HANS Hans Claver, c.u. huurder Carl Visschersteeg WZ 1742 250 221v
KLAVER, HENDRIK Hendrik Claver naastligger ten noorden Droogstraat 21 1747 251 182r
KLAVER, HENDRIK Hendrik Claver naastligger ten oosten Zoutsloot 20 1756 253 252r
KLAVER, HENDRIK Hendrik Claver naastligger ten noorden Heiligeweg 13 1775 258 240r
KLAVER, JAN de weduwe van Jan Claver naastligger ten oosten Zoutsloot 20 1740 250 132r
KLAVER, JAN JARICHS Jan Jarigs Claver, e.a. huurder Lanen 76a 1780 259 257r
KLAVER, JAN JARICHS de weduwe van Jan Jarigs Claver verkoper Zoutsloot 20 1804 267 97r
KLAVER, JARICH Jarig Claver naastligger ten westen Schritsen 57 1739 250 34v
KLAVER, PIETER Pytter Claver naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1746 251 145r
JANS, HANS Hans Jansen Claviger mr. wolkammer verkoper Zoutsloot 22 1742 250 210v
JANS, HENDRIKJE de meerderjarige, doch met stom- en doofheid besogte Hendrikjen Jans Claviger verkoper Zoutsloot 22 1742 250 210v
JARICHS, JAN Jan Jarigs Claviger koper huis bestaande uit twee woningen, en hof Wortelstraat 1 1732 248 77r
JARICHS, JAN de koper Jan Jarigs Claviger, c.s. huurder (p.j.) Wortelstraat 1 1732 248 77r
JARICHS, JAN wijlen Jan Jarigs Claviger erflater Zoutsloot 22 1742 250 210v
JANS, JARICH Jarig Jansen Claviger verkoper Zoutsloot 22 1742 250 210v
CLEBE, J. J. J. Clebe, c.u. mr. chirurgijn huurder (p.j.) Brouwersstraat 26 1766 256 152v
, HENDRIK Hendrik Clein verkoper Hondenstraat 9 1734 248 322r
PIETERS, PIETER Pieter Pieters Clein naastligger ten zuiden Bildtstraat 23 1632 233 42r
KLERK, HENDRIK Hendrik de Clercq, c.u. huurder (p.j.) Heiligeweg 6 1780 259 307v
KLERK, HENDRIK JOOSTES Hendrik Joosten de Clercq trekveerschipper koper huis Nieuwstraat 64 1783 261 97r
KLERK, HENDRIK JOOSTES Hendrik Joosten de Clercq trekschipper verkoper Nieuwstraat 64 1786 262 60v
KLERK, PIETER Pieter de Clercq, jr. Noorderhaven 106 1784 261 197v
KORNELIS, PIETER de goederen van wijlen Pieter Cornelis Cleuven verkoper Kerkpad 1791 263 381r
KLEIN, HARMEN Harmen Cleyn naastligger ten oosten Hoogstraat 1achter 1640 234 93r
DIRKS, FOLKERT Folckert Diercx Cleyne naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ 1614 229 219v
DIRKS, FOLKERT Folckert Dircks Cleyne naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ 1613 229 166v
DIRKS, FOLKERT Folkert Dircx Cleyne naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ 1611 229 38r
JANS, PIETER Pyter Jansen Clieffoet koper kamer Droogstraat 43 1641 234 139r
JANS, PIETER Pytter Jansses Clieffoet koper van 1/2 Both Apothekerstraat 1637 234 34v
JANS, PIETER wijlen Piter Jansen Cliffoet naastligger ten westen Lanen NZ 1642 235 28v
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters Clijffoet verkoper q.q. van 1/2 Lanen NZ 1655 237 18r
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters Clijffoet, c.u. verkoper Droogstraat NZ 1657 237 137v
JANS, PIETER de erfgenamen van Pieter Jansen Clijffoet naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 1654 236 256r
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters Clijffvoet naastligger ten noorden Kruisstraat 13 1666 239 48r
, PIETER Pieter Clijfoet naastligger ten oosten Droogstraat 1641 234 128r
JANS, PIETER de erfgenamen van Pieter Jansen Clijfvoet naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 1661 238 74r
, JOHANNES huis van dr. Joannes Clijngbijl naastligger ten oosten Noorderhaven 93 1640 234 98v
KLINKHAMER, vroedsman Clinckhamer naastligger ten oosten Zuiderhaven 51 1695 243 132v
KLINKHAMER, JAN burgerhopman Jan Clinckhamer verkoper van 1/4 Franekereind 30west 1693 243 27r
KLINKHAMER, LOURENS JANS Lourens Jansen Clinckhamer verkoper Lammert Warndersteeg 10 1726 246 256v
KLINKHAMER, PIETER JAKOBS Pieter Jacobs Clinckhamer, c.u. geniaarde koper Hofstraat 17 1692 243 17v
KLINKHAMER, PIETER JAKOBS vroedsman Pyter Jacobs Clinckhamer koper woning of kamer Noorderhaven 64achter 1693 243 65r
KLINKHAMER, PIETER JAKOBS vroedsman Pyter Jacobs Clinckhamer naastligger ten oosten Noorderhaven 64achter 1693 243 65r
KLINKHAMER, PIETER JAKOBS vroedsman Pyter Jacobs Clinckhamer naastligger ten noorden Noorderhaven 64achter 1693 243 65r
KLINKHAMER, PIETER JAKOBS vroedsman Pytter Jacobs Clinckhamer goudsmid koper van 1/3 Weverstraat 1684 242 38r
, ANSKJE Anskjen Clingbijl koper ten noorden van Harlingen 1662 238 135v
, JAKOB Jacob Clingenspoor naastligger ten zuiden Heerensteeg 6 1735 249 81v
, JAKOB Jacob Clingenspoor koper provisioneel huis en weefwinkel Zoutsloot 105 1735 249 3va
, JAKOB Jacob Clingenspoor koper provisioneel huis Zoutsloot 105 1735 249 8ra
, JANKE Jantjen Clinghs koper Spinstraat 11 1637 234 42r
, JANKE Jantjen Clinghs verkoper Kerkpoort (gebied) 1637 234 42r
, weduwe en erfgenamen van gemeensman Clinkhamer naastligger ten westen Noorderhaven 60 1700 244 63v
, DIRK Dirk Clinkhamer verkoper van 1/4 Franekereind 30west 1718 246 15v
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs Clinkhamer, meerderjarige vrijgezel verkoper Franekereind 30oost 1729 247 236v
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs Clinkhamer, meerderjarige vrijgezel verkoper Weverstraat NZ 1729 247 236v
JANS, DIRK Dirk Jansen Clinkhamer koper 7/16 huis, tuin en gortmakerij Franekereind 30oost 1721 246 111r
JANS, DIRK Dirk Jansen Clinkhamer koper 1/4 huis, gortmakerij en tuin Franekereind NZ 1722 246 133r
, FROUKJE Froukjen Clinkhamer koper woning Hofstraat ZZ 1719 246 34v
, JAKOB Jacob Clinkhamer verkoper van 1/4 Franekereind 30west 1718 246 15v
JANS, JAKOB Jacob Jansen Clinkhamer, c.s. mr. koperslager verkoper Franekereind 30oost 1721 246 111r
JAKOBS, JAN burgerhopman Jan Jacobs Clinkhamer verkoper Voorstraat 68 1708 245 67v
, LOURENS Lourens Clinkhamer, c.u. koper groote paardestal Werfpad 7 1712 245 170v
, LOURENS Lourens Clinkhamer naastligger ten noorden Brouwersstraat 20 1716 245 275r
, LOURENS Lourens Clinkhamer verkoper van 1/4 Franekereind 30west 1718 246 15v
JAKOBS, LOURENS Lourens Jacobs Clinkhamer mr. gortmaker verkoper Herenknechtenkamerstraat 15 1719 246 47r
JANS, LOURENS Lourens Jansen Clinkhamer verkoper Brouwersstraat 18 1726 246 266r
, MAAIKE Mayke Clinkhamer verkoper van 1/4 Franekereind 30west 1718 246 15v
, PIETER wijlen Pyter Cliphoet naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg OZ 1648 236 44v
KLOK, MARIA LEENDERTS Marijke Leenderts Clocq Lanen 82 1737 249 172v
KLOK, BARTHOLOMEUS KASPERS Bartholomeus Caspers Clok huurder Spekmarkt 2 1786 262 82r
KLONKERTS, JOHANNES Johannes Clonckers advocaat Hof van Friesland Steenhouwersstraat 2 1732 248 82v
KLONKERTS, JOHANNES dr. Johannes Clonkers advocaat Hof van Friesland Steenhouwersstraat 2 1732 248 86r
KLONKERTS, JOHANNES dr. Johannes Clonkers advocaat Hof van Friesland verkoper q.q. Zoutsloot 38 1732 248 90r
KLOOSTERMAN, GOFFE Goffe Cloosterman Noorderhaven 79 1751 252 126v
KLOOSTERMAN, GOFFE Goffe Cloosterman verkoper Droogstraat 27 1751 252 126v
KLOOSTERMAN, GOFFE Goffe Cloosterman Noorderhaven 83 1751 252 126v
KLOOSTERMAN, GOFFE erfgezeten Goffe Cloosterman koopman verkoper van 3/64 Noorderhaven 79 1763 255 238r
KLOOSTERMAN, GOFFE erfgezeten Goffe Cloosterman koopman verkoper van 3/64 Noorderhaven 81 1763 255 238r
KLOOSTERMAN, GOFFE erfgezeten Goffe Cloosterman koopman verkoper van 3/64 Noorderhaven 83 1763 255 238r
KLOOSTERMAN, GOSSE erfgezeten Gosse Cloosterman koopman verkoper van 3/64 Zoutsloot 26 1763 255 238r
JANS, CATHARINA Catharina Jans Cloostra koper Noorderhaven 37 1779 259 206r
, DIRK Dirck Tyts van Cloppenbuch adelborst onder luitenant Julius van Eysinga koper Oosterkeetstraat 1612 229 123v
KLOPPENBURG, Cloppenburg kleermaker naastligger ten oosten Zoutsloot 63 1783 261 101v
KLOPPENBURG, ANTJE de absente Anna Cloppenburg, meerderjarige jonge dochter verkoper van 1/3 Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r
KLOPPENBURG, ANTJE de absente Anna Cloppenburg, meerderjarige jonge dochter verkoper van 1/3 Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r
KLOPPENBURG, ANTJE GEERTS minderjarige Anna Geerts Cloppenburg verkoper Karremanstraat 22 1796 264 362r
KLOPPENBURG, DIRK Durk Cloppenburg huurder (p.j.) Nieuwstraat 1795 264 290v
KLOPPENBURG, G. G. Cloppenburg naastligger ten zuiden Noordijs 25 1791 263 356v
KLOPPENBURG, GEERT wijlen Geert Cloppenburg mr. kleermaker erflater Karremanstraat 22 1796 264 362r
KLOPPENBURG, SIKKE Sicke Cloppenburg deurwaarder Hof van Friesland verkoper q.q. Grote Bredeplaats 15 1751 252 242r
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters Cluyffoet naastligger ten noorden Kruisstraat 13 1667 239 115r
CLUITER, PIETER Pieter Cluyter, c.soc. demonstrant (wegens een hypotheek) Hofstraat NZ 1614 229 228v
JANS, JAN Jan Jans Cnas verpachter grond Hofstraat 1611 229 48r
, JAN Jan Cnoop naastligger ten noorden Gardenierstraat 11 1700 244 86r
ARJENS, SIEMEN Symen Ariens Cnoop, c.u. koper 1/2 huis Voorstraat 4 1660 238 47v
ARJENS, SIEMEN Symen Arjens Cnoop, c.u. verkoper Voorstraat 4 1670 240 11v
KLASES, WOPKE Wopke Clasen Cnoop mr. brouwer verkoper Simon Stijlstraat 6 1704 244 236v
, PIETER commandeur Pieter Cnoopmaker huurder Simon Stijlstraat 6 1664 238 228r
CNOSSEN, ANTJE Anna Cnossens verkoper Zuiderhaven 36 1668 239 159v
KOK, AALTJE Aeltie Lollus Cock verkoper van 1/4 Schritsen 57 1726 246 248v
KOK, AALTJE LOLLES Aeltje Lolles Cock verkoper Gardenierstraat 7 1726 246 268v
KOK, BOUWE JOOSTES Bouwe Joostes Cock mr. schoenmaker verkoper Zuiderhaven 71 1691 242 365r
KOK, BOUWE JOOSTES Buwe Joostes Cock mr. schoenmaker koper door niaar woning betsaande uit kamer en loods Kerkpad 1 1691 242 341v
KOK, KLAASKE Claeske Lollus Cock verkoper van 1/4 Schritsen 57 1726 246 248v
KOK, GRIETJE Grietie Lollus Cock verkoper van 1/4 Schritsen 57 1726 246 248v
KOK, GRIETJE JAKOBS Griettie Jacops de Cock koper door niaar Lanen 42 1649 236 84r
KOK, GRIETJE JAKOBS Griettie Jacops de Cock verkoper Lanen 42 1649 236 84r
KOK, JAKOB JANS Jacob Jansen de Cock naastligger ten oosten Lanen ZZ 1657 237 123r
KOK, JAKOB JANS Jacob Jansen Cock naastligger ten oosten Schritsen 55 1658 237 155r
KOK, JAKOB JANS Jacob Jansen Cock koper 1/6 huis en plaatske Lanen 42 1658 237 170av
KOK, JAKOB JANS Jacob Jansen Cock verkoper Lanen 42 1658 237 170av
KOK, JAKOB JANS Jacob Jansen de Cock naastligger ten westen Lanen 44 1659 237 183v
KOK, JAKOB JANS Jacob Jansen Cock naastligger ten westen Schritsen 61 1664 238 206r
KOK, JAKOB LOLLES Jacob Lolles Cock mr. schoenmaker en leerlooier koper leerlooiersperk Schritsen 56zuidwe 1731 248 9v
KOK, JAKOB LOLLES de koper Jacob Lolles Cock, c.u. mr. schoenmaker en leerlooier naastligger ten noorden Schritsen 56zuidwe 1731 248 9v
KOK, JAKOB Jacob Lollus Cock verkoper van 1/4 Schritsen 57 1726 246 248v
KOK, JAKOB JANS Jacop Jansen de Cock, q.q. koper door niaar 1/6 huis en erf Lanen 42 1649 236 84r
KOK, JAN Jan Cock naastligger ten noorden Lanen 48achter 1646 235 234r
KOK, JAN BARTELDS Jan Bartels Cock, c.u. koper huis Lombardstraat 6 1656 237 56r
KOK, LOLLE de erfgenamen van vroedsman Lolle Cock naastligger ten westen Lanen 72 1720 246 59v
KOK, LOLLE de tuin van de weduwe van vroedman Lolle Cock naastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ 1725 246 225v
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs Cock mr. schoenmaker koper kamer Lanen 70achter 1683 241 270v
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs Cock mr. schoenmaker naastligger ten oosten Lanen 70achter 1683 241 270v
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs Cock eigenaar van 1/2 Schritsen 56west_a 1685 242 104v
KOK, ROGIER de erfgenamen van Rogier de Cock naastligger ten oosten Rozengracht 6 1654 236 256v
KOK, ROGIER de erfgenamen van wijlen Rogier de Cock verkoper van 1/2 Rozengracht 34 1656 237 98v
KOK, ROGIER de erfgenamen van wijlen Rogier de Cock verkoper Rozengracht 22 1656 237 99r
KOK, ROGIER de erfgenamen van wijlen Rogier de Cock verkoper van 1/2 Wasbleek NZ 1656 237 99v
KOK, ROGIER JANS Rogier Jansen de Cock naastligger ten westen Lanen 56 1649 236 76v
KOK, ROGIER JANS Rogier Jansen de Cock, c.u. koper huis Lammert Warndersteeg 1650 236 106v
KOK, ROGIER JANS Rogier Jansen de Cock naastligger ten oosten Lanen 45 1652 236 189r
KOK, ROGIER JANS de erfgenamen van Rogier Jansen de Cock, c.u. verkoper Rozengracht 8 1656 237 94v
KOK, WILLEM JAKOBS Willem Jacobs de Cock verkoper Kerkpoortstraat 1 1658 237 148v
KOK, JAKOB JANS Jacob Jansen de Cocq verkoper Comediesteeg 6 1646 235 225r
KOK, JAKOB JANS Jacob Jansen de Cocq naastligger ten oosten Lanen ZZ 1654 236 259v
KOK, JAKOB JANS Jacob Jansen Cocq naastligger ten westen Lanen 72 1660 238 62r
KOK, JAKOB JANS Jacob Jansen de Cocq naastligger ten westen Schritsen 61 1665 239 28v
KOK, JAKOB LOLLES Jacob Lolles Cocq mr. schoenmaker verkoper q.q. Romastraat 5 1728 247 116v
KOK, JAN Jan Cocq naastligger ten oosten* Bildtstraat 1 1669 239 40ra
KOK, JAN BARTELDS het huis waar Salomons Tempel uithangt van Jan Bartels Cocq naastligger ten oosten Bildtstraat 1 Salomons Tempel 1669 239 205v
KOK, JAN BARTELDS Jan Bartels Cocq naastligger ten oosten Bildtstraat 1 1680 241 76v
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs de Cocq koper schoenmakersperk Schritsen ZZ 1667 239 20va
KOK, ROGIER Rogier de Cocq naastligger ten oosten Rozengracht 6 1652 236 196r
KOK, ROGIER Rogier de Cocq naastligger ten westen Rozengracht 38 1656 237 60r
KOK, ROGIER het panwerk van de erfgenamen van Rogier de Cocq naastligger ten noorden Rozengracht 38 1656 237 60r
KOK, ROGIER JANS Rogier Jansen de Cocq naastligger ten oosten Wasbleek NZ 1649 236 76r
KOK, WILLEM JAKOBS Willem Jacobs de Cocq verpachter grond ((voor 1/6)) Lanen 42 1649 236 72r
KOK, WILLEM JAKOBS Willem Jacobs de Cocq verkoper Lanen 42 1649 236 72r
CODDE, Codde kapitein koper huis en hof Kerkpad WZ de Bruine Baard 1657 237 122v
CODDE, de kamer van de weduwe van Codde kapitein naastligger ten westen Rapenburg NZ 1675 240 173v
CODDE, de erfgenamen van Codde kapitein naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ 1675 240 25va
CODDE, de erfgenamen van Codde kapitein naastligger ten zuiden Kerkpad WZ 1681 241 152v
CODDE, de erfgenamen van Codde kapitein naastligger ten westen Kerkpad WZ 1681 241 152v
CODDE, de erfgenamen van de weduwe van wijlen Codde kapitein naastligger ten westen Rapenburg NZ 1683 241 267v
CODDE, de hof van de erfgenamen van kapt. Codde, c.u. naastligger ten zuiden Kerkpad WZ 1685 242 96v
CODDE, de erfgenamen van de wed. van Codde kapitein naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ 1686 242 121v
CODDE, ISAAK Isaack Codde koper door niaar woning met plaats en klein hof Kerkpad WZ 1666 239 37r
CODDE, ISAAK de retrahenten Isaack Codde, c.u. naastligger ten westen Kerkpad WZ 1666 239 37r
CODDE, ISAAK Isack Codde koper 2 kamers met een lege plaats Kerkpad WZ 1667 239 113r
CODDE, wijlen Isaeck Codde kapitein koper Kerkpoortstraat NZ 1672 240 90v
CODDE, MARIA de erfgenamen van de kamer van Maria Codde naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ 1675 240 179r
CODDE, MARIA de erfgenamen van Marike Codde naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ 1680 241 115v
CODDE, SIEMEN dr. Simon Codde advocaat Hof van Friesland verkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 55achter 1695 243 130r
CODDE, SIEMEN dr. Simon Codde advocaat Hof van Friesland verkoper van 1/2 Hofstraat NZ 1695 243 130v
CODDE, SIEMEN dr. Simon Codde advocaat Hof van Friesland verkoper van 1/2 Kerkpad WZ 1695 243 131r
CODDE, SIEMEN dr. Simon Codde advocaat Hof van Friesland verkoper van 1/2 Kerkpad WZ 1695 243 131v
CODDE, SIEMEN dr. Simon Codde advocaat Hof van Friesland verkoper Kerkpad 32 1695 243 142r
CODDE, SIEMEN dr. Simon Codde advocaat Hof van Friesland verkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 1695 243 142v
CODDE, SIEMEN JANS wijlen Symen Janssen Codde kapitein te water Grote Bredeplaats 9 1643 235 86v
CODDE, SIEMEN JANS Symon Jansen Codde koper voor- en achterhuis met plaats en een eigen steeg Grote Bredeplaats 9 1642 235 31r
, BAUKJE Baukje Codercq eigenaar en bewoner Schritsen 58 1782 260 167r
, BAUKJE de verkoperse Baukje Codercq naastligger ten westen Schritsen 58 1782 260 167r
, BAUKJE Baukje Codercq verkoper Schritsen 58 1782 260 167r
, BAUKJE Baukje Codercq verkoper Schritsen 36 1782 260 224r
, BAUKJE Baukjen Codercq koper Schritsen ZZ 1761 255 59v
, JAN Jan Codercq wijnhandelaar verkoper Zuiderhaven 1 1732 248 123r
, MARIA juffrouw Maria Codercq koper huis en tuin Voorstraat 24 1773 258 89v
, MARIA juffrouw Maria Codercq huurder (p.j.) Voorstraat 24 1773 258 89v
, BAUKJE Baukje Coderk koper Schritsen ZZ 1768 257 42v
, JOHANNES Johannes Coderq wijnhandelaar verkoper Romastraat 6 1732 248 87v
, BAUKJE Baukjen Codircq Schritsen 58 1769 257 98r
, JAKOB Jaques Coederck verkoper van 1/2 Voorstraat 61 1681 241 121r
, JAKOB Jaques Coederck verkoper van 1/2 Noorderhaven 106 1681 241 122v
, JAKOB ?? Jaques Coedercq koopman ten zuiden van Harlingen 1667 239 94r
, JAKOB Jaques Coedercq verkoper ten noorden van Harlingen 1667 239 99v
, ANTJE Anna Coedirk koper door niaar Noorderhaven 64 1756 254 36r
, ANTJE Antie Coedirk koper Noorderhaven 64 1753 253 99r
, ANTJE Antie Coedirk eigenaar van 2/3 Noorderhaven 64 1753 253 99r
, BAUKJE Baukien Coedirk koper 1/3 huis waarin wijnhandel, en tuin Noorderhaven 64 1753 253 99r
, BAUKJE Baukien Coedirk eigenaar van 2/3 Noorderhaven 64 1753 253 99r
, BAUKJE Baukjen Coedirk verkoper Noorderhaven 64 1756 254 36r
, JAN Jan Coedirk naastligger ten westen Noorderhaven 66 1733 248 178v
, JOHANNES wijlen Johannes Coedirk erflater Noorderhaven 64 1753 253 99r
, JAN Jan Coekman naastligger ten westen Kerkpoort (gebied) 1692 242 384r
, BERNARDUS Bernardus Coelmans koopman verkoper Grote Kerkstraat 29 1781 260 114v
, BERNARDUS Bernardus Coelmenis koopman verkoper van 1/4 Kerkpoortstraat 10 1782 260 233r
KOEN, ANTJE Antie Coen Romastraat 27 1737 249 158v
KOEN, BAARTJE Bartha Coen verkoper Zuiderhaven 67 1774 258 134r
KOEN, BAARTJE Bartha Coen verkoper Raamstraat 6 1774 258 134r
KOEN, BAARTJE Bartha Coen verkoper Zuiderhaven 71 1774 258 143r
KOEN, G. G. Coen commissaris naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1731 248 21v
KOEN, GIJSBERT Gijsbartus Coen commissaris op de Apt koper huis Brouwersstraat 20 1729 247 245r
KOEN, GIJSBERT Gijsbartus Coen naastligger ten zuiden Brouwersstraat 18 1729 247 246r
KOEN, GIJSBERT Gijsbartus Coen naastligger ten westen Brouwersstraat 18 1729 247 246r
KOEN, GIJSBERT commissaris Gijsbartus Coen naastligger ten noorden Brouwersstraat 22 1729 247 297v
KOEN, GIJSBERT Gijsbertus Coen commies ter recherche Admiraliteit in Friesland koper kamer Spijkerboor (gebied) ZZ 1728 247 79r
KOEN, GIJSBERT de nagelaten goederen van wijlen de heer Gijsbertus Coen oud commissaris op de Abt verkoper Zuiderhaven ZZ 1748 251 244v
KOEN, JURJEN oud burgemeester Jurjens Coen huurder Rozengracht 20 1729 247 250v
COEVORDEN, AREND gelastigde v moeder burgemeester Arend van Coeverden verkoper Schritsen 65b 1722 246 140r
, Cohen koopman naastligger ten westen Grote Kerkstraat 17achter 1792 264 54r
, B. B. Cohen, c.s. huurder Heiligeweg 21 1765 256 132v
, B. B. Cohen, c.s. koopman huurder Heiligeweg 21 1770 257 148v
, BENJAMIN Benjamin Cohen huurder beneden (p.j.) Heiligeweg 21 1780 259 248r
, BENJAMIN Benjamin Cohen, c.u. huurder (p.j.) Vijverstraat 28 1803 266 191v
, HARMEN Hermanus Cohen joods koopman huurder (p.j.) Voorstraat 52west 1757 254 96v
, HARMEN Hermanus Cohen joods koopman huurder Voorstraat 52west 1758 254 118r
, RUBEN Ruben Suisman Cohen joods koopman geniaarde koper Voorstraat 57 1783 261 80v
, RUBEN Ruben Suisman Cohen joods koopman geniaarde koper Hoogstraat 18 1782 260 302v
HEIMANS, SALOMON Salomon Heimans Cohen huurder (p.j.) Voorstraat 84 1778 259 134v
, SAMUEL Samuel Cohen huurder Sint Jacobstraat 11 1767 257 33r
KOK, BOUWE JOOSTES Bouwe Joosten Cok naastligger ten westen Zuiderhaven 77oost 1701 244 127r
KOK, JAKOB JANS Jacob Jansen de Cok naastligger ten westen Lanen 44 1651 236 158r
KOK, LOLLE de hof van vroedsman Lolle Cok naastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ 1706 244 337r
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs Cok verkoper van 1/3 Zoutsloot 48 1699 244 15v
KOK, LOLLE JAKOBS vroedsman Lolle Jacobs Cok mr. schoenmaker aanhandelaar tuin Gardenierstraat 11 1704 244 249r
KOK, LOLLE JAKOBS vroedsman Lolle Jacobs Cok verwandelaar Gardenierstraat ZZ 1704 244 249v
, GORIS de tuin van Goris de Coker naastligger ten zuiden Schritsen 58 1618 230 118r
GILLES, JORIS het ledige erf van Jorys Gillis de Coker naastligger ten oosten Zuiderhaven NZ 1615 230 9v
, LOLLE Lolle Coks naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1708 245 61v
, HIELKE wijlen Hylcke Colart gerechtsbode Lanen 85oost 1675 240 29va
HIELKES, PIETER wijlen vroedsman Pytter Hylckes Colart verkoper Romastraat ZZ 1676 240 240r
, JAN Jan van Colen naastligger ten zuiden Herenwaltje 1 1625 231 50r
, JAN Jan van Colen naastligger ten zuiden Herenwaltje 1 1625 231 58v
, BEREND Berend Colling huurder Rapenburg NZ 1786 262 132r
COLLINGA, F. de erfgenamen van F. Collinga naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 5 1774 258 158v
COLLINGA, FEIKE de erfgenamen van Feike Collinga naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 5 1762 255 120r
COLLINGA, FEITE PIETERS Feite Pytters Collinga mr. boendermaker koper huis Simon Stijlstraat 3 1752 252 184r
COLLINGA, FEIKE Feyke Collinga naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 5 1759 254 216v
COLLINGA, FEIKE PIETERS Feyke Pyters Collinga Simon Stijlstraat 3 1762 255 132r
COLLINGA, JOHANNES Johannes Collinga boendermaker verkoper Simon Stijlstraat 3 1762 255 132r
COLLINGA, PIETJE Pietje Collinga verkopers van 1/2 Simon Stijlstraat 3 1762 255 132r
COLLINGA, PIETER Pyter Collinga boendermaker verkoper Simon Stijlstraat 3 1762 255 132r
COLLINGA, PIETER Pyter Collinga verkoper van 1/2 Simon Stijlstraat 3 1762 255 132r
KOLM, JAN CHRISTIAANS Jan Christiaans Colm koper Vijverstraat 5 1785 261 278r
KOLM, JAN CHRISTIAANS Jan Christiaans Colm schipper verkoper Vijverstraat 5 1793 264 157v
AARTS, JAKOB Jacob Aerts Colom naastligger ten zuiden Heiligeweg 32 1670 239 219r
COLON, ARNOLDUS wijlen Arnold Colon verkoper Heiligeweg 30 1680 241 87v
PIETERS, GERBEN Gerben Pieters Coltje naastligger ten westen Romastraat NZ 1730 247 311v
AARTS, JAKOB Jacob Aerdts Colum koopman koper 1/2 huis Heiligeweg 30 1635 233 156r
KORNELIS, JAN Jan Cornelis Comen koper 1/2 huis en plaats Noorderhaven 65 1613 229 148r
KORNELIS, JAN Jan Cornelis Comen, c.u. eigenaar van 1/2 Noorderhaven 65 1613 229 148r
TIETES, DOUWTJE Doutjen Tyttes Commandeur erflater Zuiderhaven 75west 1749 251 273v
TIETES, TIETE wijlen Tyete Tytes Commandeur verkoper Brouwersstraat 23 1690 242 333r
TIETES, TIETE wijlen Tyte Tytes Commandeur naastligger ten zuiden Brouwersstraat 21 1723 246 168v
, TIETJE de erfgenamen van Tytje Commandeur, n.u. naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 17 1765 256 108r
, TIETE de weduwe van Tytte Commandeur naastligger ten zuiden Brouwersstraat 21 1756 254 42v
, TIETE de erfgenamen van Tytte Tytes* Commandeur naastligger ten zuiden Brouwersstraat 21 1745 251 57r
TIETES, TIETE Tytte Tyttes Commandeur koper grondpacht van 01-05-00 CG Brouwersstraat 23 1682 241 196v
TIETES, TIETE grondpacht uit het huis bewoond door Tytte Tyttes Commandeur eigenaar perceel Brouwersstraat 23 1682 241 196v
, TIETE de weduwe van Tytte Tyttes* Commandeur naastligger ten noorden Brouwersstraat 25 1702 244 148v
KONING, DIRK HENDRIKS Dirck Hendrix Coninck plateelbakker verkoper Grote Kerkstraat 33 1640 234 111r
, BAUKJE de erfgenamen van Bauck Conincks naastligger ten oosten Schritsen 37 1624 231 16r
, BAUKJE Bauck Conincx verpachter grond ([staat: een kanne wijns]) Kleine Bredeplaats 16 1606 228 496v
, BAUKJE Bauck Conincx demonstrant (wegens spraakverwarring tussen een kanne wijns en een kanne rinse wijn geslagen ) Kleine Bredeplaats 16 1606 228 496v
, BAUKJE Bauck Conincx verpachter grond Lombardstraat 1611 229 54r
, BAUKJE de erfgenamen van Bauck Conincx naastligger ten westen Voorstraat 52west 1624 231 21r
, KORNELIS de weduwe van Cornelis Coninghs verpachter grond Voorstraat 95 1605 228 456v
, BAUKE de erfgenamen van Bauck Conings naastligger ten oosten ([dit staat in een doorgehaalde eerdere versie van deze akte op de linkerbladzijd) Franekereind ZZ 1624 231 14r
, KORNELIS de erfgenamen van Cornelis Conings naastligger ten westen Voorstraat 52west 1618 230 108r
, KORNELIS de erfgenamen van Cornelis Conings losbare renten ([staat: twintig stuivers en een reaal]) Franekereind 13 1625 231 45r
, KORNELIS de erfgenamen van Cornelis Conings verpachter grond Voorstraat 95 1628 232 58r
, KORNELIS Cornelis Conings verkoper van 1/2 Woudemansteeg 2 1629 232 100r
, LIJSBET Elisabet Conings verkoper Spijkerboor (gebied) 1663 238 183v
, JANKE Jantie Conings verkoper van 1/2 Woudemansteeg 2 1629 232 100r
, KORNELIS Cornelis Conink, c.s. naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1640 234 92r
, KORNELIS Cornelis Conink, c.s. naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1640 234 92r
HENDRIKS, DIRK Dirck Hendriks Conink, c.u. koper huis, plaats Grote Kerkstraat 33 1636 234 16r
, KORNELIS Cornelis Coninx verkoper Voorstraat 50 1639 234 80v
, KORNELIS Cornelis Coninx verkoper Franekereind 34 1639 234 83v
, KORNELIS Cornelis Coninx verkoper Lanen 69 1640 234 99r
, KORNELIS Cornelis Coninx verkoper Franekereind 30west 1640 234 111v
, KORNELIS de erfgenamen van Cornelis Coninx verpachter grond Voorstraat 52 1642 234 162r
, KORNELIS de erfgenamen van Cornelis Coninx naastligger ten westen Voorstraat 52 1642 234 162r
, KORNELIS Cornelis Coninx verkoper ten zuiden van Harlingen 1642 235 13v
, KORNELIS Cornelis Coninx verkoper ten noordoosten van Harlingen 1642 235 13v
, KORNELIS Cornelis Coninx verkoper buiten Harlingen 1642 235 13v
, KORNELIS Cornelis Coninx verkoper buiten Harlingen 1642 235 13v
, KORNELIS de erfgenamen van Cornelis Conix verpachter grond Hoogstraat 18 1642 234 161v
CONRADI, A. A. J. Conradi secretaris koper huis, tuin, stal, wagenhuis en knechtswoning of washuis Zuiderhaven 44 1786 262 104v
CONRADI, A. A. J. Conradi naastligger ten oosten Zuiderhaven 44 1786 262 104v
CONRADI, A. de heer A. J. Conradi advocaat en secretaris koper huis Noorderhaven 41 1787 262 159r
CONRADI, A. A. J. Conradi secretaris verkoper Noorderhaven 41 1787 262 187r
CONRADI, A. A. J. Conradi naastligger ten westen Zuiderhaven 50 1790 263 223v
CONRADI, A. A. J. Conradi secretaris koper door niaar huis Zuiderhaven 50 1792 264 1r
CONRADI, A. A. J. Conradi secretaris naastligger ten westen Zuiderhaven 50 1792 264 1r
CONRADI, A. oud secretaris mr. A. J. Conradi naastligger ten oosten Zuiderhaven 40 1801 265 281v
CONRADI, A. A. J. Conradi oud secretaris koper huis Weeshuisstraat 11 1802 266 50v
CONRADI, A. A. J. Conradi koper door niaar huis thans ledig Zuiderhaven 4 1802 266 68v
CONRADI, A. de heer A. J. Conradi naastligger ten westen Zuiderhaven 4 1802 266 68v
CONRADI, A. de heer A. J. Conradi naastligger ten noorden Zuiderhaven 4 1802 266 68v
CONRADI, A. de heer A. J. Conradi naastligger ten oosten Moriaanstraat NZ 1802 266 120r
CONRADI, A. oud secretaris mr. A. J. Conradi huurder Moriaanstraat NZ 1802 266 147r
CONRADI, A. de heer A. J. Conradi huurder Fabrieksstraat 28 1802 266 159r
CONRADI, A. A. J. Conradi secretaris koper huis en weefwinkel Rapenburg 5 1804 267 56r
CONRADI, A. A. J. Conradi naastligger ten noorden Rapenburg 5 1804 267 56r
CONRADI, A. A. J. Conradi naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 12 1810 268 349v
CONRADI, Alb. Jac. Conradi secretaris verkoper ten noorden van Harlingen 1806 267 270ar
CONRADI, JAKOBS Heer Alb. Jacobus Conradi koper ten noordoosten van Harlingen 1797 265 60v
CONRADI, ALBERT JAKOBS Albertus Jacobus Conradi secretaris van Harlingen koper huis genaamd het Engelsch Huis Zuiderhaven 48 het Engels Huis 1782 260 279r
CONRADI, ALBERT JAKOBS Albertus Jacobus Conradi secretaris van Harlingen koper huis, tuin, stalling en wagenhuis Zuiderhaven 2 1799 265 187r
CONRADI, ALBERT JAKOBS Albertus Jacobus Conradi secretaris koper tuin en zomerhuis Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r
CONRADI, ALBERT JAKOBS Albertus Jacobus Conradi secretaris koper woonhuisje of weefwinkel Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r
CONRADI, ALBERT JAKOBS het eerste verkochte perceel in deze akte, van Albertus Jacobus Conradi naastligger ten oosten Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r
CONRADI, ALBERT JAKOBS het eerste verkochte perceel in deze akte, van Albertus Jacobus Conradi naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r
CONRADI, ALBERT JAKOBS de verkoper Albertus Jacobus Conradi secretaris naastligger ten zuiden Molenpad 16 1809 268 242v
CONRADI, ALBERT JAKOBS de verkoper Albertus Jacobus Conradi secretaris naastligger ten zuiden Molenpad 14 1809 268 242v
CONRADI, ALBERT JAKOBS Albertus Jacobus Conradi secretaris verkoper Molenpad 16 1809 268 242v
CONRADI, ALBERT JAKOBS Albertus Jacobus Conradi secretaris verkoper Molenpad 14 1809 268 242v
CONRADI, JOHANNES Johannes Conradi apotheker verkoper Voorstraat 63 1739 250 55r
CONRADI, JOHANNES Johannes Conradi apotheker verkoper Voorstraat 19 1739 250 56v
CONRADI, JOHANNES Johannes Conradi apotheker verkoper Schritsen 2 1739 250 59v
CONRADI, JOHANNES Johannes Conradi apotheker onbekend 1739 250 64r
CONRADI, JOHANNES wijlen Johannes Conradi apotheker Simon Stijlstraat 5 1759 254 216v
, ARJEN het huis nagelaten door wijlen Arien Const naastligger ten oosten Zoutsloot 61 1655 237 40v
JELLES, JORIS de plaats van Joris Jelles de Coocker naastligger ten oosten Hofstraat 1611 229 13v
JELLES, JORIS Joris Jelles de Coocker naastligger ten oosten Schritsen 52 1612 229 83v
JILLES, JORIS Joris Jilles de Coocker kruidenier verkoper q.q. Schritsen 1612 229 87v
JILLES, JORIS Joris Jylles de Coocker naastligger ten oosten Rozengracht NZ 1611 229 12v
JANS, ROGIER Rogier Jansen de Coocq naastligger ten oosten Schritsen 43 1646 235 226v
JILLES, JORIS Joris Jilles de Cooker naastligger ten westen Rozengracht NZ 1613 229 160v
KLASES, PIETER Pyter Clasen Cool naastligger ten westen Liemendijk 2 1757 254 80r
, GOOITSEN wijlen Goycke Coolcker naastligger ten noordoosten Herenwaltje 1629 232 92v
HIELKES, PIETER vroedsman Pyter Hylkes Coolhaadt koper Noorderhaven 44 1680 241 115r
KOOLHART, EEDE HIELKES de weduwe van Edo Hylckes Coolhart kapitein bewoner Zuiderhaven 6 1679 241 40v
KOOLHART, HIELKE PIETERS Hylcke Pytters Coolhart gerechtsbode koper huis genaamd de Morgenster Lanen 85oost Morgenster 1669 239 200v
KOOLHART, PIETER HIELKES wijlen vroedsman Pyter Hylckes Coolhart verkoper Grote Bredeplaats 1 1690 242 307r
KOOLHART, PIETER HIELKES wijlen vroedsman Pyter Hylckes Coolhart verkoper Grote Bredeplaats 3 1690 242 308r
KOOLHART, PIETER HIELKES wijlen vroedsman Pyter Hylckes Coolhart verkoper Lanen 2 1690 242 309r
KOOLHART, TEEKE vroedsman Taecke Coolhart naastligger ten westen Scheerstraat 4 1707 245 6v
KOOLHART, TEEKE vroedsman Taeke Coolhart naastligger ten westen Scheerstraat 4 1700 244 52v
KOOLHART, TEEKE vroedsman Taeke Coolhart naastligger ten zuiden Herenwaltje 17 1701 244 105r
KOOLHART, TEEKE vroedsman Taeke Coolhart naastligger ten oosten Hoogstraat 43 1702 244 146v
KOOLHART, TEEKE IEDES wijlen vroedsman Take Ydes Coolhart Herenwaltje 19 1711 245 159r
, de woning van vroedsman Coolharts naastligger ten noorden Scheerstraat 3 1707 245 25r
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes Cooltier Voorstraat 8 1687 242 11va
, SIEMEN Simon Cooma chirurgijn verkoper Sint Jacobstraat 7 1768 257 95v
KORNELIS, JAN Jan Cornelis Coomen koper 1/2 huis en plaats Noorderhaven 65 1612 229 78v
KOOPMANS, ANTJE Anna Maria Coopmans Schritsen 35 1753 253 51r
KOOPMANS, ANTJE Anna Maria Coopmans verkoper Schritsen 35 1761 255 47v
KOOPMANS, G. dr. G. Coopmans medicus verkoper van 1/4 Noorderhaven 71 1787 262 235v
KOOPMANS, professor Gadzo Coopmans medicinae doctor verkoper van 1/3 Voorstraat 28 1790 263 219r
KOOPMANS, JURJEN Georgius Coopmans medicinae doctor Droogstraat 49 1789 263 172r
KOOPMANS, GREGORIUS Gregorius Coopmans medicinae doctor verkoper van 1/3 Voorstraat 28 1790 263 219r
SIETSES, SJOERD Sieuwert Sytses Cooyman verkoper Voorstraat 70 1663 238 194r
, T. T. Copieters, c.u. luitenant huurders Lanen 45 1800 265 227r
HENDRIKS, HANS wijlen Hans Hendrix Coppeltie verkoper Lammert Warndersteeg 16 1728 247 94v
, THOMAS Thomas Coppieters bewoner Sint Jacobstraat 4 1792 264 355v
BARTELDS, JAN Jan Bartels Coq, c.u. commandeur koper huis Achterstraat 1 1663 238 166v
JANS, Rogier Jans de Coq verkoper van 1/4 Voorstraat 17oost 1640 234 104v
KORF, PIETER BERENDS Pieter Beernts Corf naastligger ten oosten Schritsen 62 1730 247 342r
, DOMINICUS burgerhopman Dominicus Cornelii koper 1/2 huis Hofstraat 47oost 1672 240 82r
, DOMINICUS burgerhopman Dominicus Cornely verkoper Hofstraat 47oost 1672 240 94r
, DOMINICUS burgerhopman Dominicus Cornely eerste klerk Admiraliteit in Friesland koper huis Kleine Bredeplaats 14 1675 240 201r
, DOMINICUS burgerhopman Dominicus Cornely naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 16 1676 240 36va
, DOMINICUS burgerhopman Dominicus Cornely naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 16 1676 240 36va
, DOMINICUS wijlen burgerhopman Dominicus Cornely verkoper van 1/2 Voorstraat 61 1681 241 121r
, DOMINICUS wijlen burgerhopman Dominicus Cornely verkoper van 1/2 Noorderhaven 106 1681 241 122v
, DOMINICUS wijlen oud burgerhopman Dominicus Cornely naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 16 1681 241 131r
, DOMINICUS wijlen oud burgerhopman Dominicus Cornely naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 16 1681 241 131r
, DOMINICUS de weduwe van hopman Dominicus Cornely naastligger ten oosten Hondenstraat 14 1684 242 16r
, DOMINICUS wijlen burgerhopman Dominicus Cornely gezworen klerk Admiraliteit in Friesland verkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats 14 1689 242 294r
, DOMINICUS wijlen burgerhopman Dominicus Cornely eerste gezworen klerk Admiraliteit in Friesland erflater Kleine Bredeplaats 14 1689 242 294r
, PIETER wijlen Pieter Corporaal huurder 1 kamer onbekend 1692 243 21r
, TEEKE Taeke Corporaal naastligger ten zuiden Rommelhaven 22 1753 253 44v
, HENDRIKJE Henrica Corts koper Kerkpoortstraat 41 1797 265 46v
, de hof van vroedsman Corver naastligger ten oosten Romastraat 4oost 1711 245 161r
, burgemeester Corver naastligger ten westen Noorderhaven 66 1720 246 82r
, oud burgemeester Corver naastligger ten noorden Hofstraat 17 1730 247 351v
, de tuin van burgemeester Corver naastligger ten zuiden Romastraat ZZ 1731 248 56r
, JAKOB Jacobus Corver wijnhandelaar koper hof Romastraat 6 1706 244 318v
, JAKOB Jacobus Corver, c.u. koper huis Zuiderhaven 1 de Drie Hoefijsers 1709 245 78r
, JAKOB de hof van Jacobus Corver naastligger ten noorden Hofstraat 17 1709 245 314v
, JAKOB burgemeester Jacobus Corver koper huis Noorderhaven 64 de Wijnberg 1718 246 6v
, JAKOB oud burgemeester Jacobus Corver wijnhandelaar verkoper Noorderhaven 74 1731 247 371v
, MARTJEN Martijntie Corver verkoper Romastraat 6 1732 248 87v
, MARTJEN Martijntie Corver verkoper Zuiderhaven 1 1732 248 123r
, MARTJEN Martijntie Corver huurder Zuiderstraat 14 1736 249 156r
, MARTJEN wijlen Martijntie Corver erflater Noorderhaven 64 1753 253 99r
, MARTJEN Martijntje Corver naastligger ten oosten Voorstraat 19 1739 250 56v
CORVINUS, GERLOF Gerlof Corvinus verkoper Voorstraat 36 1773 258 73v
, JAKOB burgemeester Jacobus Corwer naastligger ten westen Noorderhaven 76 1724 246 209r
, JAKOB burgemeester Jacobus Corwer naastligger ten westen Noorderhaven 78 1724 246 209r
, GERLOF Gerlof Corwynus koper huis, herberg en stal Voorstraat 36 het Hof van Friesland 1772 258 31v
, JOSEF Joseph Fernandes de Cosgaya notaris verkoper Grote Bredeplaats 8oost 1764 256 59v
, WOUTER mr. Wolter Cosmi verkoper q.q. Havenplein 28 1628 232 35v
, JAN Jan Costen zeevarende verkoper Schritsen 4 1703 244 234v
KOSTER, ALBERT JAKOBS de weduwe van Albert Jacobs Coster naastligger ten oosten Vianen ZZ 1727 247 24v
KOSTER, KLAAS Claas Coster mr. slager verkoper Brouwersstraat 20 1799 265 142r
KOSTER, KLAAS LOURENS Claas Lourens Coster koper huis Schritsen 65b 1774 258 157v
KOSTER, KLAAS LOURENS Claas Lourens Coster naastligger ten oosten Lanen 76 1782 260 288r
KOSTER, KLAAS LOURENS Claas Lourens Coster mr. slager koper huis Brouwersstraat 20 1789 263 159r
KOSTER, KLAAS LOURENS Claas Lourens Coster, voor zich zelf en zijn broers mr. slager verkoper Hoogstraat 41 1791 263 313r
KOSTER, KLAAS LOURENS Claas Lourens Coster, c.u. naastligger ten noorden Brouwersstraat 22 1792 264 8r
KOSTER, KLAAS LOURENS Claas Lourens Coster mr. slager koper huis, stalling en wagenhuis Steenhouwersstraat 4 1799 265 160r
KOSTER, KLAAS LOURENS Claas Louwrens Coster mr. slager verkoper Sint Jacobstraat 3 1801 266 44v
KOSTER, KORNELIS Cornelis Coster naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 10 1782 260 218r
KOSTER, KORNELIS Cornelis Coster naastligger ten westen Hoogstraat 36 1784 261 245v
KOSTER, KORNELIS Cornelis Coster naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 10 1784 261 250r
KOSTER, KORNELIS Cornelis Coster koopman verkoper Zoutsloot 67 1802 266 153r
KOSTER, KORNELIS Cornelis Coster koopman verkoper Hoogstraat 34 1802 266 154v
KOSTER, KORNELIS Cornelis Coster koopman verkoper Lombardstraat 1 1802 266 156r
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Coster koper huis Hondenstraat 3 1780 259 286ar
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Coster naastligger ten oosten Zuiderhaven 54 1786 262 66r
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Coster naastligger ten noorden Steenhouwersstraat 4 1786 262 68r
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Coster cementmolenaar en koopman koper huis Steenhouwersstraat 2 1786 262 74r
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Coster koopman koper huis Fabrieksstraat 26 1786 262 121v
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Coster koopman koper huis Fabrieksstraat 22 1786 262 122v
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Coster koopman koper huis en weefwinkel Weverstraat 3 1786 262 143v
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Coster, c.s. naastligger ten oosten Moriaanstraat NZ 1788 262 248r
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Coster koper huis Zoutsloot 67 1788 262 258r
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Coster koopman verkoper Fabrieksstraat WZ 1789 263 70v
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Coster verkoper Nieuwstraat 1789 263 75r
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Coster verkoper Steenhouwersstraat 2 1789 263 76v
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Coster huurder (p.j.) Grote Bredeplaats 12 1789 263 376r
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Coster koopman verkoper Hondenstraat 3oost 1802 266 157v
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Coster koopman verkoper Hoogstraat 32 1802 266 160v
KOSTER, DIRK mr. Dirk Coster huurder achterhuis (p.j.) Zuiderhaven 15 1769 257 120v
KOSTER, HERE SIEMENS Heere Symens Coster naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats WZ 1656 237 55r
KOSTER, HILLEBRAND Hilbrand Coster apotheker koper huis Lanen 74 1806 267 215v
KOSTER, HILLEBRAND Hilbrand Coster naastligger ten oosten Lanen 72 1806 267 216v
KOSTER, JAKOB Jacob Coster, n.u. naastligger ten noorden Hoogstraat 1 1781 260 154v
KOSTER, JAKOB de erfgenamen van Jacob Coster naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 9een_ac 1806 267 248v
KOSTER, JAKOB DIRKS Jacob Dirks Coster verkoper Lanen 66 1739 250 6r
KOSTER, JAKOB DIRKS Jacob Dirks Coster verkoper q.q. Noorderhaven 32 1740 250 112v
KOSTER, JAKOB DIRKS Jacob Dirks Coster verkoper q.q. Liemendijk 1740 250 115v
KOSTER, JAKOB DIRKS Jacob Dirks Coster Both Apothekerstraat 8 1740 250 5va
KOSTER, JAKOB DIRKS Jacobus Dirks Coster verkoper q.q. Scheerstraat 4 1741 250 148r
KOSTER, L. de erfgenamen van L. C. Coster naastligger ten westen Scheerstraat 9 1803 266 203r
KOSTER, LIJSBET LOURENS Lijsbert Louwrens Coster verkoper Voorstraat 62 1785 262 14r
KOSTER, LOURENS Lourens Coster mr. slager Grote Bredeplaats 25 1780 259 259v
KOSTER, LOURENS KLASES Lourens Claasen Coster mr. slager koper huis Hoogstraat 41 1781 260 36v
KOSTER, LOURENS KLASES Lourens Claases Coster koper huis Scheerstraat 7 1781 260 25v
KOSTER, LOURENS KLASES Lourens Clasen Coster vleeshouwer Schritsen 65b 1774 258 157v
KOSTER, LOURENS KLASES Lourens Clases Coster naastligger ten oosten Hoogstraat 39 1783 261 40v
KOSTER, LOURENS KLASES wijlen Lourens Clazen Coster erflater Hoogstraat 41 1791 263 313r
KOSTER, LOURENS C. Louwrens C. Coster naastligger ten westen Scheerstraat 9 1786 262 56r
KOSTER, LOURENS Louwrens Cl. Coster verkoper Voorstraat 62 1785 262 14r
KOSTER, T. T. L. Coster naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 25 1783 261 30r
KOSTER, TEUNIS Teunes L. Coster naastligger ten westen Rinnertspijp 8 1783 261 44v
KOSTER, TEUNIS Teunis L. Coster naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 25 1783 261 86r
KOSTER, TEUNIS Teunis L. Coster naastligger ten westen Rinnertspijp 8 1784 261 173v
KOSTER, TEUNIS Teunis L. Coster mr. slager verkoper Grote Bredeplaats 29 1803 266 271r
KOSTER, TEUNIS LOURENS Theunis Lourens Coster naastligger ten westen Grote Bredeplaats 31 1783 261 119r
KOSTER, TIJS wijlen Thijs Coster eerdere bewoner Romastraat ZZ 1643 235 66v
KOSTER, TJALKE Tjalke Coster verkoper van 1/4 Herenwaltje 19 1807 267 310r
KOSTER, WIEBREN HERES grondpacht uit het huis van Wibren Heeres Coster eigenaar perceel Sint Odolphisteeg 13 1665 239 6r
KOSTER, WIEBREN HERES Wybren Heeres Coster verkoper Sint Odolphisteeg 13 1681 241 162v
KOSTER, WIEBREN HERES Wybren Heres Coster naastligger ten noorden Lanen 41 1675 240 24ra
KOSTER, WIEBREN HERES Wybren Heres Coster naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 11 1675 240 24ra
, ANTJE Anna Coudercq verkoper Noorderhaven 64 1778 259 153r
HENDRIKS, HENDRIK de erfgenamen van Hendrik Hendrix Coudnagel naastligger ten oosten Gardenierstraat 1 1666 239 57r
HENDRIKS, HENDRIK de erfgenamen van Hendrik Hendrix Coudnagel naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1667 239 68r
HENDRIKS, HENDRIK de erfgenamen van Hendrik Hendrix Coudnagel verkoper Gardenierstraat NZ 1667 239 68r
, P. P. J. Coulbaud kleermaker naastligger ten oosten Zuiderhaven 71 1804 267 45r
, PIETER Pieter Joseph Coulbaut mr. kleermaker geniaarde koper Voorstraat 6 1788 263 21r
, PIETER Pieter Joseph Coulbaut, c.u. huurder Voorstraat 6 1788 263 21r
, PIETER Pieter Joseph Coulbaut mr. kleermaker koper huis Zuiderhaven 71a 1788 263 49v
, L. L. Coulleboef de Blocqueville commies van toezigt van de eilanden van Goeree en Overflakkee verkoper Zuiderhaven 39 1808 268 114r
, L. L. Coulleboef de Blocqueville commies van toezigt van de eilanden van Goeree en Overflakkee verkoper Grote Ossenmarkt 8 1808 268 114r
, L. L. Coulleboef de Blocqueville commies van toezigt van de eilanden van Goeree en Overflakkee verkoper Grote Ossenmarkt 6 1808 268 114r
COUPERUS, KORNELIS MARTENS oud burger hopman Cornelis Martens Couperus verkoper Brouwersstraat 14 1731 248 5v
COUPERUS, JOHANNA Johanna Catharina Couperus koper Noorderkade 25 1807 267 325r
COUPERUS, P. burgemeester P. Couperus naastligger ten westen Noorderhaven 53 1784 261 258r
COUPERUS, P. dr. P. Couperus naastligger ten westen Noorderhaven 53 1785 262 19r
COUPERUS, PETRUS oud burgemeester Peterus Couperus medicinae doctor koper huis, hof en achterhuis Noorderhaven 51 1784 261 225r
, CATHARINA Catharina de Court koper Peterseliestraat ZZ 1709 245 85v
, CATHARINA Catharina de Court koper Grote Bredeplaats 3 1719 246 57v
, CATHARINA Catharina de Court verkoper Zuiderhaven 30 1735 249 49r
, CATHARINA Catharina de Court verkoper Grote Bredeplaats 3 1736 249 147v
KOOIMAN, ABRAHAM Abraham Coymans notaris verkoper q.q. Zuiderhaven 5 1765 256 106v
, DIRK Dirk Craamer koopman verkoper Hofstraat 23 1757 254 54v
, HENDRIK Hendrik Craamer turfdrager koper deftige kamer Both Apothekerstraat 17 1765 256 108r
, SIEBOUT Sybout Craamer distillateur en koopman koper Kleine Kerkstraat 2 1773 258 115v
, SIEBOUT Sybout Craamer distillateur en koopman koper huis en bakkerij Grote Kerkstraat 23 1774 258 186v
KRAP, ANTJE Anna Crab erfgenaam Grote Bredeplaats 15 1752 252 244r
KRAP, KORNELISKE Cornelia Crab erfgenaam Grote Bredeplaats 15 1752 252 244r
KRAP, FREERK Fredericus Crab erfgenaam Grote Bredeplaats 15 1752 252 244r
KRAP, GERARDUS wijlen Gerardus Crab apotheker crediteur (triumphant) Grote Bredeplaats 15 1751 252 242r
KRAP, GERARDUS wijlen Gerardus Crab apotheker crediteur (triumphant) Grote Bredeplaats 15 1752 252 244r
KRAP, GERARDUS Gerhardus Crab apotheker verkoper Voorstraat 29 1707 245 24v
KRAP, GERARDUS Gerhardus Crab verkoper van 5/12 Hofstraat 16 1712 245 175v
KRAP, MARIA Maria Crab erfgenaam Grote Bredeplaats 15 1752 252 244r
KRAP, TIETJE Titia Crab erfgenaam Grote Bredeplaats 15 1752 252 244r
, HENDRIK Hendrik Craemer turfdrager geniaarde koper Lanen 81 1756 253 251r
, JAN Jan Craemer naastligger ten oosten Wasbleek 3 1742 250 229r
, JAN Jan Craemer naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1748 251 216r
, JAN Jan Craemer naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 1748 251 216r
SIEBOUTS, JAN Jan Sybolds Craemer pan- en estrikbakker verkoper Zuiderstraat ZZ 1734 249 6v
SIEBOUTS, JAN Jan Sybolds Craemer pan- en estrikbakker naastligger ten zuiden Moriaanstraat 1734 249 8v
SIEBOUTS, JAN Jan Sybolds Craemer pan- en estrikbakker verkoper Moriaanstraat 1734 249 8v
SIEBOUTS, JAN Jan Sybolts Craemer pan- en estrikbakker verkoper Voorstraat 94 1734 249 7v
SIEBOUTS, JAN Jan Sybouts Craemer koopman verkoper Noorderhaven 98achter 1744 251 53r
SIEBOUTS, JAN de kinderen van wijlen Jan Sybouts Craemer mr. brouwer verkoper Noorderhaven 96 1749 251 276r
, JOHANNES de erfgenamen van Johannes Craemer naastligger ten zuiden Rozenstraat 2 1727 247 59v
, JOHANNES de erfgenamen van Johannes Craemer naastligger ten westen Rozenstraat 2 1727 247 59v
, Jacomijnt Craivanger koper Franekereind 9 1704 244 258v
KRAMER, ARJEN JANS Arjen Jansen Cramer koper huis Herenwaltje 1702 244 158r
KRAMER, ARJEN JANS Arjen Jansen Cramer naastligger ten noorden Herenwaltje 5 1702 244 187r
KRAMER, ARJEN JANS Arjen Jansen Cramer verkoper Herenwaltje 3 1708 245 59r
KRAMER, CATHARINA Catrina Cramer koper Zuiderstraat 19 1779 259 180r
KRAMER, KORNELIS JANS hun minderjarige kinderen Cornelis Jansen Cramer Sint Odolphisteeg 2 1745 251 65v
KRAMER, KORNELIS JANS hun minderjarige kinderen Cornelis Jansen Cramer verkoper van 1/6 Zuiderhaven 46 1745 251 66v
KRAMER, DIRK Dirk Cramer huurder Rozenstraat 4 1746 251 134v
KRAMER, DIRK Dirk Cramer, n.u. naastligger ten westen Rozenstraat 4 1746 251 134v
KRAMER, DIRK Dirk Cramer, n.u. naastligger ten noorden Rozenstraat 4 1746 251 134v
KRAMER, DIRK Dirk Cramer winkelier koper woning en weefwinkel Rozenstraat 4 1748 251 221v
KRAMER, DIRK Dirk Cramer winkelier naastligger ten westen Rozenstraat 4 1748 251 221v
KRAMER, DIRK Dirk Cramer winkelier naastligger ten noorden Rozenstraat 4 1748 251 221v
KRAMER, DIRK Dirk Cramer grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17 1757 254 100v
KRAMER, DIRK wijlen Dirk Cramer fabrikant van bonten verkoper Rozenstraat 2 1761 255 68v
KRAMER, DIRK wijlen Dirk Cramer huurder Rozenstraat 2 1763 255 196r
KRAMER, DOEKE DOEKES Doecke Doeckes Cramer, c.u. koper kamer ([munteenheid niet vermeld]) Kerkpoortstraat 1643 235 38r
KRAMER, het hof en kamer van Haancke Aalckes Cramer naastligger ten westen Liemendijk ZZ 1626 231 142r
KRAMER, HAANTJE wijlen Haentie Cramer naastligger ten oosten Voorstraat 63 1643 235 39r
KRAMER, HAANTJE EELSES Haentie Aelties Cramer naastligger ten zuiden Noordijs 1629 232 109v
KRAMER, HAANTJE Haentke Cramer naastligger ten noorden Kruisstraat ZZ 1612 229 88v
KRAMER, HENDRIK Hendrik Cramer naastligger ten zuiden Rozenstraat 3 1762 255 165r
KRAMER, HENDRIK Hendrik Cramer turfdrager verkoper Rozengracht 19 1765 256 99v
KRAMER, JAN de hof van wijlen Jan Cramer naastligger ten zuiden Herenwaltje 1629 232 99v
KRAMER, JAN erfgenamen van Jan Cramer naastligger ten westen Herenwaltje 1629 232 99v
KRAMER, JAN huis en hof van wijlen Jan Cramer naastligger ten oosten Herenwaltje 1642 235 16r
KRAMER, JAN huis en hof van wijlen Jan Cramer naastligger ten noorden Herenwaltje 1642 235 16r
KRAMER, JAN de hof van Jan Cramer naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ 1656 237 86v
KRAMER, JAN Jan Cramer naastligger ten westen Hofstraat 1733 248 196v
KRAMER, JAN Jan Cramer koopman naastligger ten westen Wasbleek NZ 1738 249 287r
KRAMER, JAN Jan Cramer koopman koper hof met een zomerhuis Rozengracht 38 1739 250 46v
KRAMER, JAN Jan Cramer koopman naastligger ten westen Rozengracht 38 1739 250 46v
KRAMER, JAN Jan Cramer koopman naastligger ten noorden Rozengracht 38 1739 250 46v
KRAMER, JAN Jan Cramer koopman naastligger ten oosten Rozenstraat 1740 250 113v
KRAMER, JAN Jan Cramer koopman naastligger ten noorden Rozenstraat 1740 250 113v
KRAMER, JAN Jan Cramer koopman naastligger ten zuiden Noorderhaven 98 1741 250 191v
KRAMER, JAN Jan Cramer koopman naastligger ten westen Noorderhaven 98 1741 250 191v
KRAMER, JAN PIETERS de hof van Jan Pieters Cramer naastligger ten noorden* Wortelstraat 3 1633 233 88r
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sibbouts Cramer, c.u. koopman naastligger ten noorden Voorstraat 49 1741 250 167v
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sibbouts Cramer koopman verkoper Voorstraat 49 1741 250 167v
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sibolts Cramer naastligger ten zuiden onbekend 1737 249 202r
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sibolts Cramer koopman verkoper Rozengracht 15 1739 250 16r
KRAMER, JAN SIEBOUTS het estrikwerk van Jan Sibolts Cramer naastligger ten westen Rozengracht 17 1739 250 16r
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sibolts Cramer koopman verkoper Rozengracht 17 1739 250 16r
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sibolts Cramer koopman verkoper Rozenstraat WZ 1739 250 16r
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sibouts Cramer koopman naastligger ten oosten Noorderhaven 90 1738 249 292r
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sibouts Cramer naastligger ten oosten Noorderhaven 92 1747 251 196v
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sibouts Cramer koopman verkoper Noorderhaven 92 1747 251 196v
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sybouts Cramer pan- en estrikbakker verkoper van 1/2 Noorderhaven 92 1734 249 5r
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sybouts Cramer koopman koper huis met hof, paardenstal en wagenhuis (en 4 ducaten) Zuiderhaven 48 1740 250 120v
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sybouts Cramer koopman verkoper Fabrieksstraat WZ 1744 251 54v
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sybouts Cramer koopman verkoper Sint Odolphisteeg 2 1745 251 65v
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sybouts Cramer koopman verkoper van 1/2 Zuiderhaven 46 1745 251 66v
KRAMER, JOHANNES de weduwe van Johannes Cramer naastligger ten oosten Voorstraat 75 1612 229 111r
KRAMER, JOHANNES erfgenamen van wijlen Johannes Cramer naastligger ten oosten Voorstraat 73 1630 232 160r
KRAMER, JOHANNES Johannes Cramer koopman koper gleibakkerij Schritsen 50 1712 245 169r
KRAMER, JOHANNES Johannes Cramer naastligger ten zuiden Hofstraat 16 1712 245 175v
KRAMER, JOHANNES Johannes Cramer naastligger ten zuiden Heiligeweg 58 1714 245 226r
KRAMER, JOHANNES Johannes Cramer gleibakker naastligger ten noorden Schritsen 50achter 1715 245 247r
KRAMER, JOHANNES Johannes Cramer naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ 1715 245 247v
KRAMER, JOHANNES Johannes Cramer, e.a. naastligger ten oosten Moriaanstraat NZ 1715 245 250v
KRAMER, JOHANNES Johannes Cramer naastligger ten zuiden Heiligeweg 58 1718 246 2r
KRAMER, JOHANNES Johannes Cramer koopman verkoper Schritsen 50 1718 246 21r
KRAMER, JOHANNES de erfgenamen van Johannes Cramer naastligger ten zuiden Hofstraat ZZ 1723 246 165v
KRAMER, JOHANNES de erfgenamen van Johannes Cramer naastligger ten zuiden Hofstraat ZZ 1724 246 196r
KRAMER, JOHANNES de erfgenamen van Johannes Cramer naastligger ten oosten Hofstraat ZZ 1729 247 287r
KRAMER, JOHANNES de erfgenamen van Johannes Cramer naastligger ten zuiden Hofstraat ZZ 1729 247 287r
KRAMER, JOHANNES het panwerk van de erfgenamen van Johannes Cramer naastligger ten oosten Rozengracht 9 1730 247 300v
KRAMER, JOHANNES Johannes Cramer koopman verkoper Hofstraat 22 1781 260 103v
KRAMER, JOHANNES Johannes Cramer koopman Moriaanstraat ZZ 1781 260 108r
KRAMER, JOHANNES Johannes Cramer koopman verkoper Brouwersstraat 19 1781 260 160r
KRAMER, JOHANNES Johannes Cramer koopman verkoper q.q. Rapenburg 6oost 1782 260 188v
KRAMER, JOHANNES JANS Johannes Jansen Cramer pannebakker koper hoekhuis Rozengracht 17 Enkhuizen 1697 243 310r
KRAMER, JOHANNES JANS het panwerk van de koper Johannes Jansen Cramer pannebakker naastligger ten westen Rozengracht 17 1697 243 310r
KRAMER, JOHANNES JANS Johannes Jansen Cramer naastligger ten noorden Heiligeweg 31 1700 244 51r
KRAMER, JOHANNES JANS Johannes Jansen Cramer naastligger ten zuiden Zuiderstraat 1700 244 82v
KRAMER, JOHANNES JANS Johannes Jansen Cramer koopman koper wagenhuis, stal en zomerhuis Fabrieksstraat 1706 244 334v
KRAMER, JOHANNES JANS koopman Johannes Jansen Cramer koper twee aanelkander staande kamers Rozenstraat 1708 245 62r
KRAMER, JOHANNES JANS Johannes Jansen Cramer koper panwerk Kerkpoortstraat 1711 245 156v
KRAMER, JOHANNES JANS Johannes Jansen Cramer verkoper q.q. Noorderhaven 52 1720 246 75r
KRAMER, CATHARINA Kaatje Cramer verkoper Zuiderstraat 19 1783 261 87r
KRAMER, MEIE SAKES Meye Sakes Cramer naastligger ten zuiden Herenwaltje 3 1708 245 59r
KRAMER, SIEBOUT Sibout Cramer koopman koper Bildtpoortsmolen 1 1771 257 215r
KRAMER, SIEBOUT Sibout Cramer naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 23achter 1776 258 245v
KRAMER, SJOUKJE JANS Sjoukje Jansen Cramer Sint Odolphisteeg 2 1745 251 65v
KRAMER, SJOUKJE JANS Sjoukje Jansen Cramer verkoper van 1/6 Zuiderhaven 46 1745 251 66v
KRAMER, SIEBOUT Sybout Cramer koopman verkoper Bildtpoortsmolen 1 1772 258 24v
KRAMER, SIEBOUT Sybout Cramer , c.u. naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 23achter 1778 259 112r
KRAMER, SIEBOUT Sybout Cramer verkoper Nieuweburen 25 1779 259 159r
KRAMER, SIEBOUT de weduwe van Sybout Cramer naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 19 1780 259 246v
KRAMER, SIEBOUT JANS Sybout Jansen Cramer Sint Odolphisteeg 2 1745 251 65v
KRAMER, SIEBOUT JANS Sybout Jansen Cramer verkoper van 1/6 Zuiderhaven 46 1745 251 66v
CRAMERUS, ALBERT JANS Albert Jans Cramers verkoper (gesuccumbeerde) Herenwaltje 1627 232 9v
CRAMERUS, JOHANNA de erfgenamen van Johanna Cramers naastligger ten oosten Noorderhaven 52 1730 247 307v
CRAMERUS, LAMMERT JANS het huis van Lambert Jans Cramers naastligger ten noorden Noorderhaven ZZ 1625 231 37r
, de weduwe van Cransen verkoper van 5/8 Romastraat ZZ 1780 259 290v
, BEREND Beerent Cransen ontvanger convooien en licenten Admiraliteit in Friesland verkoper Noorderhaven 62 1771 257 222v
, juffrouw Joostina Cransen verkoper Noorderhaven 62 1771 257 222v
, juffrouw Ryka Cransen verkoper Noorderhaven 62 1771 257 222v
, WILLEM Willem Cransen, J.U.D. advocaat Hof van Groningen en Ommelanden verkoper Noorderhaven 62 1771 257 222v
STEFFENS, RIJKJE Rickien Stevens Crapoeth, achtersusterling van de verkop niaarnemer ratione sanguinis buiten Harlingen 1642 235 27v
STEFFENS, RIJKJE Rijckien Stevens Crapoot, voor haar zelf en haar kindere verkoper Grote Bredeplaats 4 1638 234 69v
STEFFENS, RIJKJE de erven van wijlen Rijckien Stevens Crapoot verkoper Voorstraat 62 1656 237 88r
STEFFENS, RIJKJE Ryckien Stevens Crapooth verkoper Noorderhaven 58 1646 235 203r
, RIJKJE Ryckien Craport verkoper Achterstraat ZZ 1631 232 182r
STEFFENS, RIJKJE Ryckien Stevens Crapot koper Noorderhaven 58 1641 234 127r
STEFFENS, Rijkien Stevens Crappoort verkoper buiten Harlingen 1633 233 95v
STEFFENS, RIJKJE Ryckien Stevens Crappoort, q.q. en c.s. verkoper buiten Harlingen 1633 233 101r
STEFFENS, RIJKJE Ryckien Stevens Crappoort, c.s. verkoper buiten Harlingen 1633 233 102v
STEFFENS, RIJKJE Ryckien Stevens Crappoot, c.s. verkoper buiten Harlingen 1634 233 132r
STEFFENS, Rijckyen Stevens Craput verkoper van 1/2 Niet in Harlingen, of geen huis 1628 232 49r
STEFFENS, Rijckyen Stevens Craput verkoper van 1/2 Lanen 91 1628 232 49r
STEFFENS, Rijckyen Stevens Craput verkoper van 1/2 onbekend 1628 232 49r
, KLAAS Claes Cras verkoper Romastraat 4west 1670 240 31v
, KLAAS Claas Crats naastligger ten westen Romastraat 4oost 1660 238 60v
, KLAAS Claes Crats, c.u. koper kamer Romastraat 4west 1650 236 134r
KREEFT, AALTJE Aelcke Creeft naastligger ten noorden Voorstraat 45 1617 230 101r
KREEFT, ANNE KORNELIS Anne Cornelis Creeft verkoper Lanen ZZ 1635 233 167r
KREEFT, HENDRIK wijlen Hendrick Creeft verkoper Franekereind 18 1626 231 99v
KREEFT, HENDRIK wijlen Hendrick Creeft verkoper Lammert Warndersteeg 1noord 1626 231 99v
KREEFT, HENDRIK KORNELIS Hendrick Cornelis Creeft verkoper Lanen ZZ 1635 233 167r
KREEFT, HENDRIK KORNELIS Hendrik Cornelis Creeft verkoper Hofstraat 3 1632 233 54r
KREEFT, STOFFEL HENDRIKS Stoffel Hendricks Creeft, oud 24 jaar verkoper Franekereind 18 1626 231 99v
KREEFT, STOFFEL HENDRIKS Stoffel Hendricks Creeft, oud 24 jaar verkoper Lammert Warndersteeg 1noord 1626 231 99v
KRAMER, HARMEN JAKOBS Harmen Jacobs Cremer bruidegom 1606 228 527v
PIETERS, JAN Jan Pyters Cremer? naastligger ten westen Voorstraat ZZ 1605 228 489r
, JOHANNES Johannes Cresner koper leerlooierij en nieuwe drogerij Zoutsloot 31 1782 260 181r
, JOHANNES de geabandonneerde boedel van wijlen Johannes Cresner verkoper Bargebuurt 1789 263 173v
, THEODORUS Theodorus Crijtenburgh medicinae doctor naastligger ten noorden Kerkpad 1 1698 243 389v
, THEODORUS Theodorus Crijtenburgh medicinae doctor verkoper van 1/5 Kerkpad 1 1698 243 389v
, BERBER Barbara van Crimpe Hofstraat ZZ 1698 243 365v
, de erfgenamen van mr. Critenborg naastligger ten westen Romastraat 4oost 1711 245 161r
, ARJEN de erfgenamen van Arjen Critenborg naastligger ten westen Romastraat 4oost 1708 245 72v
, ARJEN de weduwe en erven van Arjen Critenborgh naastligger ten oosten Zuiderhaven 77west 1690 242 329r
, ARJEN wijlen Arjen Critenborgh koper Weeshuisstraat 1693 243 40r
, ARJEN de weduwe van Arjen Critenborgh naastligger ten noorden Weeshuisstraat 1693 243 40r
, ARJEN de kamer van de erfgenamen van Arjen Critenburg naastligger ten oosten Kerkpad WZ 1695 243 131v
, ARJEN de erfgenamen van Arjen Critenburg naastligger ten noorden Kerkpad 32 1695 243 142r
, de gemeensman Critenburgh naastligger ten oosten Zuiderhaven 77west 1713 245 187v
CRODDENBOS, de erfgenamen van burgemeester Croddebos naastligger ten oosten Voorstraat 29 1660 238 54v
CRODDENBOS, de erfgenamen van burgemeester Croddebos naastligger ten oosten Noorderhaven 72 1660 238 54v
CRODDENBOS, de erfgenamen van burgemeester Croddebos, c.s. naastligger ten zuiden Noorderhaven 74 1660 238 68r
CRODDENBOS, de erfgenamen van burgemeester Croddebos, c.s. naastligger ten zuiden Noorderhaven 74 1664 238 226r
CRODDENBOS, LEENDERT Lenard Croddebos naastligger ten westen Noorderhaven 76 1644 235 112r
CRODDENBOS, LEENDERT Lenert Croddebos naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1651 236 153v
CRODDENBOS, LEENDERT oud gemeensman Lenert Croddebos naastligger ten oosten Voorstraat 43 1659 237 182v
CRODDENBOS, LEENDERT ABES Lenert Abes Croddebos verkoper Romastraat 4oost 1669 239 204r
CRODDENBOS, LEENDERT Lenert Croddebosch verpachter grond huis Bildtstraat 6 1644 235 140v
CRODDENBOS, LEENDERT Lenert Croddebosch verpachter grond huis Bildtstraat 6 1644 235 140v
CRODDENBOS, LEENDERT KORNELIS Lenert Cornelis Croddebosch naastligger ten westen Liemendijk 1648 236 47r
CRODDENBOS, LEENDERT KORNELIS Leenert Coernelis Croddenbosch naastligger ten oosten Voorstraat 29 1654 236 276v
KORNELIS, LEENDERT Lenert Cornelis Crodebos naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1642 234 177r
KROES, WIEBE BOUWES Wybe Bouwes Croes koper huis Weverstraat NZ 1681 241 147r
KROES, WIEBE BOUWES Wybe Bouwes Croes koper huis Lammert Warndersteeg 7 1681 241 148v
KROES, WIEBE BOUWES Wybe Buwes Croes Lammert Warndersteeg 7 1689 242 276v
KROESE, oud burgemeester Croese naastligger ten oosten Weeshuisstraat 11 1700 244 47v
KROESE, burgemeester Croese naastligger ten oosten Weeshuisstraat 11 1713 245 192r
KROESE, wijlen Croese naastligger ten oosten Herenwaltje 7 1722 246 140v
KROESE, GEELE wijlen Gale Croese verkoper Hoogstraat 11 1693 243 38v
KROESE, HENDRIK Hendrik Croese hofmeester op het Admiraliteitsjacht koper huis Grote Ossenmarkt 14 1745 251 58v
KROESE, HENDRIK wijlen Hendrik Croese verkoper Grote Ossenmarkt 14 1758 254 168v
KROESE, J. hof van burgemeester J. Croese naastligger ten noorden Zuiderhaven 69 1702 244 176r
KROESE, JAKOB Jacob Croese wijnhandelaar koper kleine hof Achterstraat 1685 242 100r
KROESE, JAKOB burgemeester Jacob Croese Hoogstraat 11 1693 243 38v
KROESE, JAKOB oud burgemeester Jacob Croese verkoper Karremanstraat 1696 243 198r
KROESE, JAKOB het achterhuis van de oud burgemeester Jacob Croese naastligger ten westen Noorderhaven 97achter 1697 243 292v
KROESE, JAKOB oud burgemeester Jacob Croese wijnhandelaar Zuiderstraat 1702 244 161v
KROESE, JAKOB oud burgemeester Jacob Croese, c.u. koper hof met zomerhuis Raamstraat 6zuid 1702 244 173v
KROESE, JAKOB de olde burgemr. Jacob Croese verkoper Noorderhaven 95 1712 245 172ar
KROESE, JAKOB wijlen de olde burgemr. Jacob Croese verkoper Raamstraat 6zuid 1717 245 300v
KROESE, JAKOB Jacobus Croese wijnkoper koper huis Noorderhaven 95 1683 241 239v
KROESE, JAKOB burgemeester Jacobus Croese verkoper Zuiderstraat 1694 243 93r
KROESE, JAKOB oud burgemeester Jacobus Croese naastligger ten westen Noorderhaven 97 1697 243 271v
KROESE, JAN Jan Croese koper huis Noorderhaven 95 1712 245 172ar
KROESE, JAN burgervaandrig Jan Croese wijnhandelaar koper hof met bomen, planten en zomerhuis Franekerpoort (gebied) 1713 245 200r
KROESE, JAN de hof van hopman Jan Croese naastligger ten westen Franekerpoort (gebied) ZZ 1716 245 263v
KROESE, JAN wijlen burgerkolonel Jan Croese verkoper Franekerpoort (gebied) 1723 246 170r
KROESE, S. S. Croese naastligger ten oosten Weeshuisstraat 11 1786 262 53r
KROESE, SIERK Sierk Croese naastligger ten westen Weeshuisstraat 17 1766 256 195r
, HENDRIK Hendrik Croese* hofmeester naastligger ten noorden Zuiderhaven 47 1751 252 117v
KROESE, DIRK Dirck Croeser chirurgijn ten noorden van Harlingen 1627 231 161v
KROESE, DIRK Dirck Croeser chirurgijn verkoper ten zuiden van Harlingen 1627 231 161v
KROESE, DIRK Dirck Croeser chirurgijn verkoper Vijver 5 1627 231 161v
KROESE, SIERK Sierk Croeze erflater Weeshuisstraat 7 1790 263 211v
KROESE, SIERK Sierk Croeze erflater Weeshuisstraat 9 1790 263 211v
KROL, wijlen ds. Crol, c.soc. verkoper Voorstraat 34 1717 245 297v
KROL, wijlen ds. Crol verkoper Bildtstraat 20 1719 246 41r
KROL, wijlen ds. Crol verkoper Droogstraat 35 1719 246 41r
KROL, FREERK Fredricus Crol verkoper Hoogstraat 43 1676 240 31ra
KROL, FREERK burgemeester Fredrik Crol, commissaris van de armenvoogde verkoper Voorstraat 78 1638 234 60v
KROL, HARMEN Harmen Crol mr. linnenwever huurder Sint Odolphisteeg 10 1691 242 350v
KROL, HARMEN de weduwe van Harmen Crol naastligger ten noordoosten Hoogstraat 47 1713 245 190r
KROL, JAKOB Jacobus Crol academiae secretaris binnen Franeker Hoogstraat 43 1676 240 31ra
KROL, FREERK burgemeester en armenvoogd Frederick Croll, c.s. verkoper Achterstraat NZ 1637 234 23r
KROL, FREERK Fredrick Croll verkoper q.q. Franekerpoort (gebied) ZZ 1636 234 10r
KROL, FREERK Fredrick Croll verkoper q.q. Both Apothekerstraat 4 1636 234 13v
KROL, HEIN JANS Heyn Jansen Croll verkoper van 1/2 Kerkpad 1 1680 241 27va
KROL, JAN EELKES de weesvoogden en de efgenamen van Jan Eelkes Croll verkoper Hofstraat 41 1668 239 27ra
JANS, JAKOB Jacob Jans Crolle grondpacht verschuldigd aan dit perceel Peterseliestraat 1613 229 128v
JANS, JAKOB Jacob Jans Crolle naastligger ten oosten Peterseliestraat 1613 229 128v
, JAN Jan Croltie naastligger ten westen Hofstraat 47west 1660 238 70v
, wachtmeester Cromhausen naastligger ten zuiden Noorderhaven 104 1714 245 218v
, oud wachtmeester Cromhausen naastligger ten zuiden Noorderhaven 104 1726 246 282r
, Cromhausen oud wachtrmeester naastligger ten zuiden Noorderhaven 104 1732 248 120r
, NATHANAEL Nathaniel Cromhausen naastligger ten noorden Voorstraat 57 1724 246 206r
, de weduwe van majoor Cromhuisen naastligger ten noorden Voorstraat 57achter 1740 250 82r
, Nathaniël Cromhuisen, c.u. geniaarde koper Lanen 23 1711 245 161v
, NATHANAEL substituutmajoor Nathaniel Cromhuisen executeur koper huis met stallinge Voorstraat 57 1714 245 213r
, NATHANAEL Nathaniel Cromhuisen executeur verkoper q.q. Scheffersplein OZ 1715 245 319r
, majoor Cromhuysen naastligger ten noorden Voorstraat 57achter 1722 246 139r
KROMMEDIJK, IETJE JOHANNES Ydtje Johans Crommedijk koper huis en tuin Kleine Bredeplaats 9 1729 247 296v
, burgemeester Cromwal naastligger ten zuiden Havenplein 1627 232 8v
OEPKES, PIETER burgemeester Pieter Upckes Cromwal naastligger ten oosten Zuiderhaven NZ 1630 232 123r
OEPKES, PIETER Pieter Upkes Cromwal naastligger ten zuiden Havenplein 1626 231 104v
OEPKES, PIETER burgemeester en raad Admiraliteit in Friesland Pieter Uupkes Cromwal koper 1/2 schuur, begiet of koornbak en een lege plaats bij oude burgermr. Pier Foecke onbekend 1642 231 24v
OEPKES, PIETER burgemeester Pieter Uupkes Cromwal koper door niaar lege plaats van ca. 85 x 20 voeten, de derde van vier plaatsen Havenplein 1627 232 8v
OEPKES, PIETER burgemeester Piter Upckes Cromwal verkoper Zuiderhaven ZZ 1628 232 62v
OEPKES, PIETER burgemeester Piter Upckes Cromwal verpachter grond Zuiderhaven ZZ 1628 232 62v
OEPKES, PIETER burgemeester Piter Upckes Cromwal verkoper Zuiderhaven ZZ 1628 232 62v
OEPKES, PIETER burgemeester Piter Upckes Cromwal verkoper Zuiderhaven ZZ 1628 232 62v
OEPKES, PIETER burgemeester Piter Upckes Cromwal verkoper Zuiderhaven ZZ 1628 232 62v
, PIETER de erfgenamen van burgemeester Pyter Cromwall naastligger ten oosten Vijverstraat NZ 1635 233 163v
, PIETER wijlen Pyter Uupckes Cromwall bewoner Grote Bredeplaats 1634 233 155v
, PIETER de erfgenamen van Pyter Uupckes Cromwall verkoper Grote Bredeplaats 1634 233 155v
, oud burgemeester Cromwel naastligger ten oosten Zuiderhaven 57 1632 233 67v
, JAN Jan Cromwel naastligger ten oosten Voorstraat 67 1804 267 96r
, AAFKE Aeffke van Cronenburch bewoner Voorstraat 60 1634 233 131r
, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Cronenburch naastligger ten oosten buiten Harlingen 1614 229 222r
, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Cronenburch naastligger ten westen buiten Harlingen 1614 229 222r
KRONENBURG, LUTSKE JANS Lutske Jans Cronenburg Rozengracht 7 1802 266 130r
KRONENBURG, RITSKE Ritske J. Cronenburg mr. huistimmerman koper huis Lanen 27 1803 266 195v
KRONENBURG, RITSKE Ritske J. Cronenburg mr. huistimmerman koper huis Voorstraat 89 1805 267 134r
KRONENBURG, RITSKJE Ritske Cronenburg naastligger ten zuiden Simon Stijlstraat 6 1809 268 260r
KRONENBURG, RITSKJE Ritske Cronenburg naastligger ten zuiden Simon Stijlstraat 8 1809 268 260r
KRONENBURG, RITSKJE Ritske Cronenburg naastligger ten zuiden Simon Stijlstraat 2 1809 268 260r
KRONENBURG, RITSKE Ritske J. Cronenburg naastligger ten noorden Lanen 25achter 1809 268 291v
KRONENBURG, RITSKE JANS Ritske Jans Cronenburg mr. timmerman koper huis Grote Kerkstraat 21 1799 265 197v
KRONENBURG, RITSKE JANS Ritske Jans Cronenburg mr. timmerman verkoper Grote Kerkstraat 21 1803 266 255v
KRONENBURG, RITSKE JANS Ritske Jans Cronenburg mr. huistimmerman naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 14achter 1803 266 278r
KRONENBURG, RITSKE JANS Ritske Jans Cronenburg mr. huistimmerman verkoper Grote Kerkstraat 14achter 1803 266 278r
, GERRIT de erfgenamen van Gerryt Cronenburgh verpachter grond Sint Christoffelsteeg WZ 1627 232 4r
, GERRIT de erfgenamen van Gerryt Cronenburgh verpachter grond Sint Christoffelsteeg WZ 1633 233 107v
, GERRIT de erfgenamen van Gerryt Cronenburgh verpachter grond Sint Christoffelsteeg WZ 1675 240 208v
KROON, DOUWE Douwe Croon oud commandeur te zee verkoper Nutstraat 2 1707 245 37v
KROON, FREERK JANS Freerk Jansen Croon koper fraai huis Hoogstraat 34 1715 245 232r
KROON, wijlen burgervaandrig Goitie Croon verkoper Lanen 93 1680 241 19va
KROON, SIETSES de weduwe van vaandrig Goitie Sytses Croon naastligger ten zuiden Spekmarkt 2 1679 241 31r
KROON, SIETSES de weduwe van vaandrig Goitie Sytses Croon naastligger ten westen Spekmarkt 2 1679 241 31r
KROON, GOOITSEN SIETSES de weduwe van Goitien Sytses Croon naastligger ten noorden Kerkpad WZ 1681 241 152v
KROON, GOOITSEN de weduwe van Goitjen Croon naastligger ten noorden Nieuwstraat 36 1684 242 25r
KROON, SIETSES huis van de weduwe van Goyten Sytses Croon naastligger ten noorden Kerkpad WZ 1685 242 96v
KROON, GOOITSEN de weduwe van wijlen vaandrig Goytie Croon naastligger ten noorden Nieuwstraat 36 1682 241 210v
KROON, GOOITSEN SIETSES wijlen burgervaandrig Goytien Sytses Croon verkoper Nieuwstraat 34 1683 241 261r
KROON, GOOITSEN SIETSES het huis en hof van vaandrig Goytien Zytses Croon naastligger ten westen Kerkpad WZ 1672 240 96r
KROON, GOOITSEN SIETSES de hof van Goytien Zytses Croon naastligger ten noorden Hofstraat 29achter 1674 240 155v
KROON, JAKOB Jacob Croon koopman verkoper Vijverstraat 4 1727 247 34r
KROON, JOCHEM JANS Jochem Jansen Croon kapitein bij de Admiraliteit verkoper Both Apothekerstraat OZ 1693 243 40v
KROON, JOCHEM JANS de erfgenamen van Jochum Jans Croon kapitein naastligger ten zuiden Zuiderhaven 36oost 1699 244 2v
KROON, JOCHEM JANS Jochum Jansen Croon kapitein naastligger ten zuiden Zuiderhaven 36oost 1675 240 187v
KROON, JOCHEM JANS Jochum Jansen Croon kapitein naastligger ten zuiden Zuiderhaven 36oost 1680 241 70v
KROON, JOCHEM JANS het huis van Jochum Jansen Croon kapitein naastligger ten noorden Brouwersstraat 13 1684 242 14v
KROON, JOCHEM JANS Jochum Jansen Croon kapitein bij de Admiraliteit koper kamer Both Apothekerstraat OZ 1684 242 57r
KROON, JOCHEM JANS de erfgenamen van Capt. Jochum Jansen Croon naastligger ten zuiden Zuiderhaven 36oost 1701 244 125v
KROON, OEGE REINERS Oege Reiners Croon oud fabrikeur verkoper Grote Bredeplaats 4 1752 252 201r
KROON, OEGE REINERS Oege Reiners Croon oud fabrikeur verkoper Zuiderhaven 6 1753 253 47v
KROON, REINER JANS de weduwe van Reiner Jansen Croon naastligger ten zuiden Havenplein 28 1752 252 187v
KROON, REINER JANS de weduwe van Reiner Jansen Croon naastligger ten zuiden Zuiderhaven 2 1752 252 187v
KROON, REINER JANS de weduwe van Reiner Jansen Croon naastligger ten zuiden Zuiderhaven 4 1752 252 187v
KROON, REINER JANS wijlen Reiner Jansen Croon oud fabrikeur Grote Bredeplaats 4 1752 252 201r
KROON, REINER JANS wijlen Reiner Jansen Croon oud fabrikeur Zuiderhaven 6 1753 253 47v
, REINER Reinder Croonenburg huurder Hofstraat 3 1809 268 306v
, RITSKE Ritske Croonenburg mr. timmerman koper van 1/3 Lanen 85oost 1800 265 214v
, RITSKE Ritske Croonenburg naastligger ten westen Grote Kerkstraat 16 1804 267 98v
, RITSKE Ritske Croonenburg naastligger ten noorden Heiligeweg 11 1806 267 281r
, RITSKE Ritske Croonenburg mr. timmerman verkoper Lanen 27 1809 268 304v
KROP, JAN Jan Crop verkoper Vijverstraat 20 1794 264 203r
KROP, JAN Jan Crop naastligger ten oosten Schritsen 66 1802 266 172v
KROP, JAN ROELOFS Jan Roelofs Crop opzichter verkoper Brouwersstraat 2 1803 266 304v
, JURJEN Jurjen Crose makelaar en winkelier koper huis Lanen 48 1742 250 266r
, JURJEN Jurjen Crosee makelaar naastligger ten westen Noorderhaven 7 1738 249 291r
KLASES, JURJEN Jurjen Claeses Crosee makelaar verkoper Noorderhaven 5 1749 252 20r
DIRKS, PIETER Pieter Dircks Cruicebroer, voor zich en zijn kinderen verkoper Rozengracht ZZ 1629 232 84r
ANDRIES, HANS Hans Willem Andries Cruissebroer huurder (p.j.) Droogstraat NZ 1677 240 38ra
, HILLE Hille Cruissebroer huurder Brouwersstraat 12zuid 1668 239 163r
, Rembolt Cruwel koopman koper huis Rozengracht 19 1685 242 88v
, Rombolt Cruwel koopman verkoper van 8/9 Rozengracht NZ 1696 243 223r
KRUIS, EELKE IEPES wijlen Eelcke Ipes Cruys koper Brouwersstraat 23 1616 230 42v
KRUIS, EELKE IEPES wijlen Eelcke Ipes Cruys erflater Brouwersstraat 23 1616 230 42v
KRUIS, POPPE IEPES Poppe Epes Cruys verkoper q.q. Brouwersstraat 23 1616 230 42v
KRUIS, POPPE IEPES Poppe Ipes Cruys grootschipper koper huis met ledige plaats Schritsen 5 1611 229 35r
, NANNE Nanne Cruyseboer naastligger ten oosten Weverstraat 1667 239 111r
JANS, HILLE Hille Jansen Cruysebroer koper huis, loods en plaats Brouwersstraat 3 1684 242 20v
SJOERDS, LAMMERT Lammert Sioerdts Cruyssebroeder koper huis, loods en plaats Nieuwstraat 34 1656 237 78v
JANS, PIETER Pieter Jans Cruyssebroeder koper dwarskamer met loodske en plaatske ten zuiden en een 1/2 houtvoet plaats ten noo onbekend 1630 232 133v
, HESTER Hester van Cryken Kroonsteeg 3 1760 255 11r
, HANS Hans Crysman huurder Sint Christoffelsteeg WZ 1630 232 132v
, JUDITH Judith Margreta van Crytenborgh verkoper Kerkpad 16 1737 249 195r
, THEODORUS dr. Theodorus van Crytenborgh erflater Kerkpad 16 1737 249 195r
KRIJTENBURG, burgemeester Crytenburg naastligger ten zuiden Zuiderplein 5noord 1728 247 139r
KRIJTENBURG, de heer Crytenburg naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ 1729 247 297v
KRIJTENBURG, burgemeester Crytenburg naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 16 1731 248 16v
KRIJTENBURG, burgemeester Crytenburg naastligger ten westen Carl Visschersteeg 16 1731 248 16v
KRIJTENBURG, wijlen dr. Crytenburg koper Grote Bredeplaats 21 1753 253 68r
KRIJTENBURG, de weduwe van dr. Crytenburg naastligger ten zuiden Noorderhaven 24 1754 253 141v
KRIJTENBURG, de weduwe van Crytenburg naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied) 1766 256 160v
KRIJTENBURG, ANTJE zijn schoonzuster Antie Crytenburg verkoper van 1/5 Zuiderhaven 77oost 1701 244 127r
KRIJTENBURG, ANTJE Antie Crytenburg verkoper van 1/5 Romastraat 4west 1701 244 128r
KRIJTENBURG, ANTJE ARJENS Antje Arjens Crytenburg verkoper van 1/5 Kerkpad WZ 1700 244 84v
KRIJTENBURG, ARJEN mr. Arjen Crytenburg naastligger ten oosten Hoogstraat 35 1682 241 57va
KRIJTENBURG, ARJEN wijlen Arjen Crytenburg verkoper van 1/2 Hoogstraat 37 1684 242 49r
KRIJTENBURG, ARJEN de erven van wijlen mr. Arjen Crytenburg naastligger ten westen Romastraat 4oost 1705 244 271v
KRIJTENBURG, DOETJE Doedtie Crytenburg verkoper van 1/5 Zuiderhaven 77oost 1701 244 127r
KRIJTENBURG, DOETJE Doedtie Crytenburg verkoper van 1/5 Romastraat 4west 1701 244 128r
KRIJTENBURG, DOETJE Doetie Crytenburg, meerderjarig verklaarde jonged Kerkpad WZ 1700 244 84v
KRIJTENBURG, JAN Jan Crytenburg Kerkpad WZ 1700 244 84v
KRIJTENBURG, JAN Jan Crytenburg chirurgijn koper 3/5 huis Zuiderhaven 77oost 1701 244 127r
KRIJTENBURG, JAN Jan Crytenburg chirurgijn eigenaar van 2/5 Zuiderhaven 77oost 1701 244 127r
KRIJTENBURG, JAN Jan Crytenburg chirurgijn verkoper van 2/5 Romastraat 4west 1701 244 128r
KRIJTENBURG, JAN Jan Crytenburg chirurgijn verkoper q.q. Romastraat 4west 1701 244 128r
KRIJTENBURG, JAN burgemeester Jan van Crytenburg koper door niaar paardenstal, (bierhuis) en hof ((voor de drie percelen in deze akte)) Carl Visschersteeg WZ 1729 247 297v
KRIJTENBURG, JAN ARJENS Jan Arjens Crytenburg verkoper van 1/5 Kerkpad WZ 1700 244 84v
KRIJTENBURG, JAN ARJENS Jan Arjens Crytenburg verkoper van 1/5 Kerkpad WZ 1700 244 84v
KRIJTENBURG, JAN ARJENS Jan Arjens Crytenburg verkoper van 1/5 Kerkpad WZ 1700 244 84v
KRIJTENBURG, JOHANNES oud burgemeester Johan van Crytenburg Zuiderplein 5noord 1721 246 125r
KRIJTENBURG, ARJENS Nieske Arjens Crytenburg verkoper van 1/5 Kerkpad WZ 1700 244 84v
KRIJTENBURG, NIESKE ARJENS Nieske Arjens Crytenburg verkoper van 1/5 Zuiderhaven 77oost 1701 244 127r
KRIJTENBURG, THEODORUS mr.dr. Theodoris Crytenburg Kerkpad WZ 1700 244 84v
KRIJTENBURG, THEODORUS Theodoris van Crytenburg medicinae doctor koper huis en hof met ringmuur Kerkpad 16 1731 248 59v
KRIJTENBURG, THEODORUS Theodorus Crytenburg medicinae doctor koper huis en alle losse en vaste goederen Zuiderhaven 57 1723 246 181v
KRIJTENBURG, THEODORUS de koper Theodorus Crytenburg medicinae doctor naastligger ten westen Zuiderhaven 57 1723 246 181v
KRIJTENBURG, THEODORUS dr. Theodorus Crytenburg geniaarde koper Voorstraat 83 1724 246 210r
KRIJTENBURG, THEODORUS de erfgenamen van dr. Theodorus Crytenburg naastligger ten zuiden Schritsen 14 1738 249 290r
KRIJTENBURG, THEODORUS dr. Theodorus Crytenburg medicus Ooievaarsteeg 1745 251 110r
KRIJTENBURG, THEODORUS Theodorus van Crytenburg medicus koper Nieuwstraat 34achter 1745 251 111r
KRIJTENBURG, THEODORUS wijlen dr. Theodorus Crytenburg Ooievaarsteeg 1746 251 118v
KRIJTENBURG, THEODORUS wijlen dr. Theodorus Crytenburg verkoper van 1/5 Schritsen 25 1753 253 36r
KRIJTENBURG, de erfgenamen van mr. Crytenburgh naastligger ten noorden Kerkpad 32 1709 245 102r
KRIJTENBURG, oud burgemeester Crytenburgh naastligger ten zuiden Zuiderplein 5noord 1721 246 125r
KRIJTENBURG, ANTJE ARJENS Antie Arjens Crytenburgh, c.m. verkoper van 1/5 Kerkpad 1 1698 243 389v
KRIJTENBURG, ARJEN de weduwe van mr. Arjen Crytenburgh chirurgijn naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 16 1683 242 5r
KRIJTENBURG, ARJEN de erfgenamen van mr. Arjen Crytenburgh naastligger ten noorden Kerkpad 32 1707 245 32r
KRIJTENBURG, DOETJE ARJENS jongedochter Doedtje Arjens Crytenburgh verkoper van 1/5 Kerkpad 1 1698 243 389v
KRIJTENBURG, JAN Jan Crytenburgh verkoper van 1/5 Kerkpad 1 1698 243 389v
KRIJTENBURG, JAN oud burgemeester Jan van Crytenburgh naastligger ten oosten Zuiderhaven 77west 1732 248 84r
KRIJTENBURG, JAN oud burgemeester Jan van Crytenburgh naastligger ten noorden Zuiderhaven 77west 1732 248 84r
KRIJTENBURG, JOHANNES wijlen oud burgemeester Johan van Crytenburgh verkoper Rozengracht 3 1739 250 48r
KRIJTENBURG, JOHANNES wijlen oud burgemeester Johan van Crytenburgh verkoper Zuiderplein 5zuid 1739 250 48v
KRIJTENBURG, JUDITH juffrouw Judith Margareta van Crytenburgh naastligger ten oosten Zuiderhaven 55 1740 250 91r
KRIJTENBURG, JUDITH juffrouw Judith Margareta van Crytenburgh verkoper Zuiderhaven 55 1740 250 91r
KRIJTENBURG, JUDITH juffrouw Judith Margareta van Crytenburgh verkoper Zuiderhaven 57 1740 250 92r
KRIJTENBURG, NIESKE ARJENS Nieske Arjens Crytenburgh verkoper van 1/5 Kerkpad 1 1698 243 389v
KRIJTENBURG, SIEMEN Symon Crytenburgh verkoper van 1/2 Grote Werf 2 1722 246 131v
KRIJTENBURG, THEODORUS Theodorus Crytenburgh koopman koper huis met vrije uitgang in de Jan Ruurdstraat Zuiderhaven 55 1720 246 81r
KRIJTENBURG, THEODORUS Theodorus Crytenburgh medicinae doctor koper huis Vijver 2 1726 246 257v
, ARJEN mr. Arjen Crytttenborg chirurgijn koper huis, loods en hof Hoogstraat 37 1671 240 41v
KORNELIS, LEENDERT Lenart Cornelis Cuick verkoper Zoutsloot 45 1644 235 129r
KUIK, HELENA Helena Cuik verkoper van 1/2 Rozengracht 12 1754 253 173r
KUIK, JAN DIRKS Jan Dirx Cuik naastligger ten westen Franekereind 1 1708 245 63r
KUIK, JAN FRANSES Jan Fransen Cuik verkoper Wortelstraat NZ 1697 243 328r
KUIK, JAN FRANSES Jan Fransen Cuik mr. gortmaker naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 14 1698 243 384r
KUIK, JAN FRANSES Jan Fransen Cuik mr. gortmaker geniaarde koper Heiligeweg 66 1698 243 385r
KUIK, JAN JAKOBS Jan Jacobs Cuik mr. bakker naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 23 1729 247 247r
KUIK, STEFFEN Steeven Cuik naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 3 1727 246 306av
KUIK, TRIJNTJE JANS Trijntie Jans Cuik koper Scheffersplein 25 1707 245 22v
, IETJE Ida van Cuiklenburg verkoper Voorstraat 58 1729 247 276r
KUIPER, ANTJE ABES Antje Abbes Cuiper, bejaarde vrijster (62 jaar) verkoper Rommelhaven 1 1783 261 31v
KUIPER, haar minderjarige kinderen bij wijlen Claas Cuiper mr. bakker Lanen 2 1785 261 4va
KUIPER, KORNELIS Cornelis P. Cuiper verkoper ten zuiden van Harlingen 1809 268 224v
KUIPER, KORNELIS PIETERS Cornelis Pieters Cuiper verkoper ten zuiden van Harlingen 1809 268 223r
KUIPER, FOEKJE Foekje Cuiper naastligger ten noorden Moriaanstraat 7 1784 261 162r
KUIPER, FOEKJE Foekje Cuiper verkoper Moriaanstraat 7 1784 261 162r
KUIPER, FOEKJE Foekje Cuiper naastligger ten oosten Moriaanstraat 9 1784 261 163v
KUIPER, FOEKJE Foekje Cuiper naastligger ten noorden Moriaanstraat 9 1784 261 163v
KUIPER, FOEKJE Foekje Cuiper verkoper Moriaanstraat 9 1784 261 163v
KUIPER, FOEKJE JAKOBS Foekje Jacobs Cuiper verkoper Noorderhaven 89 1791 263 345r
KUIPER, FOEKJE JAKOBS Foekje Jacobs Cuiper verkoper q.q. Noorderhaven 89 1791 263 345r
KUIPER, JAN JANS Jan Jansen Cuiper zakkendrager koper huis Romastraat ZZ 1803 266 302r
KUIPER, JAN JANS Jan Janzen Cuiper huurder Moriaanstraat 8 1788 263 6r
KUIPER, MARTHA JAKOBS Martha Jacobs Cuiper verkoper Noorderhaven 89 1791 263 345r
KUIPER, PIETER KORNELIS wijlen Pieter Cornelis Cuiper verkoper Karremanstraat 1784 261 170r
KUIPER, SIEMEN JAKOBS Simon Jacobs Cuiper, c.u. schuitschipper koper pakhuis en drie woningen daarachter Noorderhaven 89 1711 245 140r
KUIPER, SIEMEN JAKOBS Symen Jacobs Cuiper grootveerschipper verkoper Rommelhaven 20 1722 246 139v
KUIPER, SIEMEN JAKOBS Symon Jacobs Cuiper koopman verkoper Bildtstraat 5 1732 248 135r
KUIPER, SIEMEN JAKOBS Symon Jacobs Cuiper verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 15 1732 248 139r
, ARJEN het graf van Arien Cunst naastligger ten oosten Kerkpad 3 1631 232 175v
KORNELIS, ARJEN het huis van wijlen Arien Cornelis Cunst naastligger ten oosten Zoutsloot 61 1657 237 139r
KORNELIS, ARJEN Aryan Cornelis Cunst naastligger ten oosten Zoutsloot 61 1634 233 132v
, KORNELIS wijlen Cornelis Cunst naastligger ten zuiden Noorderhaven 18 1618 230 118v
, KORNELIS wijlen Cornelis Cunst verkoper Noorderhaven 18 1618 230 118v
, KORNELIS de weduwe van Cornelis Cunst naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 13 1638 234 63r
CUP, ANDRIES HENDRIKS Andreas Hendriks Cup chirurgijn geniaarde koper Zuiderhaven 21 1802 266 104r
CUP, ANDRIES Andries Cup mr. chirurgijn koper huis Grote Kerkstraat 30 1795 264 236v
CUP, CATHARINA Catharina Cup koper Lanen 58 1793 264 78r
CUP, Wilhelmus Cup verkoper Voorstraat 7a-oost 1698 243 350r
KUPERUS, dr. Cuperus naastligger ten westen Noorderhaven 53 1799 265 132r
SIERKS, HARKE Harcke Sierx Cussendrager naastligger ten westen Lanen 38 1684 242 42r
, HARKE Harcke Sierxks Cussendrager naastligger ten westen Hofstraat 37 1678 241 12v
SIERKS, HARKE de kamer van Harke Sierx Cussendrager naastligger ten westen Hofstraat 37 1672 240 113v
SIERKS, HARKE de weduwe van Harke Sierx Cussendrager naastligger ten noorden Schritsen 27 1687 242 9va
SIERKS, HARKE de weduwe van Harke Zierx Cussendrager naastligger ten westen Lanen 38 1692 242 379v
KUIK, JAN Jan Cuyck koper door niaar pakhuis Rozengracht 10 1720 246 66v
KUIK, JAN Jan Cuyck oud kapitein naastligger ten oosten Rozengracht 10 1720 246 66v
KUIK, JAN Jan Cuyck oud kapitein naastligger ten zuiden Rozengracht 10 1720 246 66v
KUIK, JAN DIRKS Jan Dircks Cuyck verkoper Noordees (gebied) ZZ 1615 229 250r
KUIK, JAN DIRKS Jan Dircksen Cuyck koopman geniaarde koper Romastraat 1690 242 325v
KUIK, LEENDERT KORNELIS Lenert Cornelis Cuyck naastligger ten oosten Zoutsloot 49 1657 237 127r
KUIK, STEFFEN Steven Cuyck kamerbewaarder naastligger ten noorden Zuiderhaven 55 1720 246 81r
KUIK, TRIJNTJE Trijntie Cuyck Poortje 3 1694 243 103r
KUIK, ARJAANTJE Adriana Cuyk koper Brouwersstraat 12zuid 1743 250 300r
KUIK, AUKJE JOOSTES Auckjen Joostes Cuyk koper Lanen 5 1686 242 155v
KUIK, AUKJE JOOSTES Auckjen Joostes Cuyk naastligger ten zuiden Lanen 5 1686 242 155v
KUIK, LAMMERT HARNES Lammert Harns Cuyk stadstorenblazer geniaarde koper Rommelhaven 10 1698 243 381r
KUIK, STEFFEN Steeven Cuyk koper huis Jan Ruurdstraat 5 1719 246 52r
KUIK, TRIJNTJE Trijntje Jooske Cuyk verkoper Drie Roemersteeg OZ 1719 246 44v
JANS, ALLERT Alart Janssen Cuynder, c.s. naastligger ten oosten Lanen ZZ 1615 229 273r
JANS, ALBERT Albert Jans Cuynder, c.soc. naastligger ten oosten Lanen ZZ 1627 231 166r