Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

Spring naar: Da  De  Di  Do  Du  Dy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
DAMEN, JAN Jan Daame, c.u. militair huurder perceel 4 (p.w.) Bargebuurt 1801 266 39v
, MARGARETA Margareta van Daelen koper huis en schuur Scheerstraat 8oost 1616 230 15r
HENDRIKS, BEREND wijlen Barendt Hendriks Dahl verkoper Zuiderstraat 31 1746 251 144r
HENDRIKS, BEREND Berend Hendriks Dahl koper huis Zuiderstraat 31west 1730 247 370r
, JOHANNES Johannes Dahman verkoper q.q. Schritsen 52 1779 259 180v
, WILLEM Wilhelm Dahman, c.u. muziekmeester verkoper Schritsen 52 1779 259 180v
, JOHANNES Johannes Dahmens naastligger ten zuiden Zuiderstraat 21 1774 258 169v
DAKE, J. de weleerw. hr. ds. J. H. Dake predikant verkoper Brouwersstraat 14 1802 266 151v
DALEN, TEUNIS WILLEMS Teunis Willems van Dalen, c.u. koper twee kamers met hof, tuin en planten ten oosten en noorden Gardenierstraat 11 1641 234 154v
DALEN, TEUNIS WILLEMS de tuin van Teunis Willems van Dalen naastligger ten zuiden Schritsen ZZ 1641 234 155v
DALEN, TEUNIS WILLEMS Teunis Willems van Dalen naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1642 235 10r
DALEN, TEUNIS WILLEMS Teunis Willems van Dalen, c.u. koper het noorderdeel van het Butterkeet groot ca. 1 pm (waarop de kopers een Fulmolen hebben staan) ten zuidoosten van Harlingen OZ 1644 235 123v
DALEN, TEUNIS WILLEMS Teunis Willems van Dalen, c.u. zeemtouwer verkoper onbekend 1651 236 148r
DALEN, TEUNIS WILLEMS de tuin van Teunis Willems van Dalen naastligger ten zuiden Heiligeweg 14 1655 237 38r
DALEN, TEUNIS WILLEMS wijlen Teunis Willems van Dalen verkoper Kerkpoortstraat 1658 237 171v
DALEN, TEUNIS WILLEMS de hof van Teunis Willems van Dalen naastligger ten zuiden Weverstraat 1659 237 199r
DALEN, TEUNIS WILLEMS de verkopers Theunis Willims van Dalen, c.u. naastligger ten oosten onbekend 1646 235 196v
DALEN, TEUNIS WILLEMS Theunis Willims van Dalen verkoper onbekend 1646 235 196v
DALEN, THOMAS de erfgenamen van wijlen Thomas van Dalen naastligger ten oosten Gardenierstraat 1 1659 238 11v
DALEN, TEUNIS WILLEMS Thonis Willems van Dalen naastligger ten oosten Gardenierstraat 1 1657 237 257v
DALEN, TEUNIS de hof van Tonis van Dalen naastligger ten zuiden Weverstraat 1655 237 14r
DALEN, TEUNIS WILLEMS Tonis Willems van Dalen, c.u. koper door niaar huis Kleine Kerkstraat 16 1641 234 131v
DALEN, TEUNIS WILLEMS Tonis Willems van Dalen, c.u. naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 16 1641 234 131v
DALEN, TEUNIS WILLEMS Tuenis Willems van Dalen zeemleertouwer koper huis Kleine Kerkstraat 18 1636 233 181r
DALFSEN, als bewoner van Dalsen commies naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 23 1719 246 35r
DALFSEN, van Dalsen notaris koper q.q. Vismarkt 1 1765 256 139v
DALFSEN, van Dalsen notaris naastligger ten westen Bargebuurtspoortje WZ 1782 260 225r
DALFSEN, van Dalsen notaris naastligger ten oosten Droogstraat 7oost 1797 265 66v
DALFSEN, van Dalsen notaris naastligger ten noorden Droogstraat 7oost 1797 265 66v
DALFSEN, A. A. R. van Dalsen notaris verkoper Fabrieksstraat 18 1777 259 43v
DALFSEN, A. A. R. van Dalsen, c.u. naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1778 259 115v
DALFSEN, A. A. R. van Dalsen, c.u. naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1778 259 115v
DALFSEN, A. A. R. van Dalsen naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1778 259 157v
DALFSEN, A. A. R. van Dalsen naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1778 259 157v
DALFSEN, A. A. R. van Dalsen, n.u. naastligger ten noorden Lanen 33 1779 259 209v
DALFSEN, A. A. R. van Dalsen notaris naastligger ten westen Noorderhaven 44 1780 259 280r
DALFSEN, A. A. R. van Dalsen notaris verkoper Hofstraat 41 1783 261 17r
DALFSEN, A. A. R. van Dalsen notaris naastligger ten oosten Droogstraat 9 1789 263 77v
DALFSEN, A. A. R. van Dalsen naastligger ten oosten Droogstraat 7west 1807 267 303v
DALFSEN, A. R. A. R. van Dalsen naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) 1786 262 79v
DALFSEN, AALTJE Aaltje van Dalsen geniaarde koper Zoutsloot 39 1787 262 196r
DALFSEN, AALTJE Aaltje van Dalsen koper Nieuwstraat 35 1792 264 45v
DALFSEN, AALTJE wijlen Aaltje van Dalsen verkoper Lanen 91 1793 264 127v
DALFSEN, Aug. Rob. van Dalsen notaris koper huis Ooievaarsteeg 1785 261 299r
DALFSEN, AUGUSTINUS Augustinus Robberti van Dalsen verkoper q.q. Zoutsloot ZZ 1773 258 96r
DALFSEN, AUGUSTINUS Augustinus Robberti van Dalsen verkoper q.q. Achterstraat ZZ 1773 258 96r
DALFSEN, AUGUSTINUS Augustinus Robbertus van Dalsen notaris verkoper Lanen 33 1784 261 186r
DALFSEN, Augustius Robbertus van Dalsen notaris verkoper Zoutsloot 13 1787 262 226v
DALFSEN, AUGUSTINUS Augustus Robberti van Dalsen notaris verkoper q.q. Noorderhaven 40 1775 258 228v
DALFSEN, AUGUSTINUS Augustus Robberti van Dalsen notaris verkoper q.q. Zoutsloot 33achter 1775 258 231r
DALFSEN, AUGUSTINUS Augustus Robertus van Dalsen notaris verkoper q.q. Scheerstraat 3 1776 258 253v
DALFSEN, AUGUSTINUS Augustus Robbertus van Dalsen notaris verkoper q.q. Wortelstraat 8 1776 259 4v
DALFSEN, AUGUSTINUS Augustus Robbertus van Dalsen notaris verkoper Fabrieksstraat 26 1776 259 6r
DALFSEN, AUGUSTINUS Augustus Robbertus van Dalsen notaris verkoper q.q. Voorstraat 29 1776 259 7r
DALFSEN, AUGUSTINUS Augustus Robbertus van Dalsen notaris verkoper q.q. Noorderhaven 34 1777 259 69v
DALFSEN, AUGUSTINUS Augustus Robertus van Dalsen notaris verkoper q.q. Lanen 51 1779 259 191r
DALFSEN, AUGUSTINUS Augustus Robertus van Dalsen notaris verkoper q.q. Lanen 45 1779 259 193v
DALFSEN, AUGUSTINUS Augustus Robbertus van Dalsen notaris verkoper q.q. Zuiderhaven 4 1783 261 88r
DALFSEN, AUGUSTINUS Augustus Robbertus van Dalsen verkoper Lanen 21 1785 261 310r
DALFSEN, AUGUSTINUS Augustus Robbertus van Dalsen notaris koper hof van 104 x 35 voet, prieel Droogstraat 13 1785 262 13r
DALFSEN, AUGUSTINUS Augustus Robbertus van Dalsen notaris en procureur verkoper Vismarkt 1 1788 262 249r
DALFSEN, AUGUSTINUS Augustus Robbertus van Dalsen notaris koper tuin met zomerhuis Droogstraat 9achter 1788 263 17r
DALFSEN, AUGUSTINUS Augustus Robbertus van Dalsen naastligger ten oosten Droogstraat 9achter 1788 263 17r
DALFSEN, AUGUSTINUS Augustus Robbertus van Dalsen notaris geniaarde koper Zuiderhaven 4 1793 264 79v
DALFSEN, AUGUSTINUS Augustus Robbertus van Dalsen notaris koper 1/5 huis en herberg Noorderhaven 24 het Schippers Gezelschap 1794 264 186r
DALFSEN, EVA Eva van Dalsen koper Noorderhaven 31 1806 267 188r
DALFSEN, EVA Eva van Dalsen koper Noorderhaven 33 1806 267 188r
, A. A. R. van Dalzen notaris naastligger ten westen Noorderhaven 51 1784 261 225r
, A. A. R. van Dalzen naastligger ten zuiden Scheffersplein 7 1786 262 84r
R., A. A. R. van Dalzen naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) 1786 262 57r
, AALTJE Aaltje van Dalzen koper Noorderhaven 24 1782 260 244r
, AALTJE Aaltje van Dalzen verkoper Noorderhaven 24 1784 261 200r
, AALTJE Aaltje van Dalzen koper Lanen 91 1789 263 146v
, AUGUSTINUS Augustinus Robbertus van Dalzen notaris verkoper q.q. Prinsenstraat 2 1780 260 5v
, R. wijlen R. van Dalzen contrarolleur Admiraliteit in Friesland koper door niaar Vismarkt 1 1765 256 139v
DAM, GRIETJE Grietje van Dam verkoper Voorstraat 73achter 1665 239 8v
DAM, HENDRIK HESSELS Hendrik Hessels van Dam smakschipper koper huis Grote Bredeplaats 16 1803 266 180r
DAM, HENDRIK HESSELS wijlen Hendrik Hessels van Dam verkoper Grote Bredeplaats 16 1806 267 209v
DAM, HITJE Hidtje van Dam bewoner Voorstraat 60 1638 234 60r
DAM, HITJE Hitje van Dam bewoner Voorstraat 60 1638 234 58r
DAM, MARTJEN Mart van Dam koper Liemendijk ZZ 1798 265 120r
DAM, MARTHA Martha van Dam koper Anjelierstraat 39 1809 268 266r
DAM, MARTHA Martha van Dam koper Anjelierstraat 41 1809 268 266r
DAM, PETRONELLA Petronella van Dam koper Lanen 38 1808 268 44v
DAM, TRIJNTJE Trijntie van Dam verkoper Weverstraat 1654 236 261v
DAM, TRIJNTJE het huis van Trijntie van Dam naastligger ten westen Voorstraat 83 1674 240 138v
DAM, TRIJNTJE het huis van Trijntie van Dam naastligger ten oosten Voorstraat 75 1676 240 215r
DAM, TRIJNTJE Trijntie van Dam verkoper Voorstraat 81 1676 240 236r
DAM, TRIJNTJE Trijntje van Dam verkoper Voorstraat 73achter 1665 239 8v
, JOHANNES Johannes Daman trompetter op het Admiraliteitsjacht koper huis Zuiderstraat 27 1768 257 86r
, JAN Jan Damast verpachter grond Gardenierstraat NZ 1749 251 261v
, JAN het huis bewoond door Jan Damast naastligger ten oosten Noorderhaven 103 1751 252 144v
, JAN Jan Damast naastligger ten zuiden Droogstraat 18 1751 252 177v
, JAN Jan Damast naastligger ten zuiden Droogstraat 18 1753 253 70r
, JAN Jan Damast naastligger ten zuiden Droogstraat 18 1755 253 221r
, JAN Jan Damast verpachter grond Gardenierstraat NZ 1766 256 153v
, JOHANNES wijlen Johannes Dame oud trompetter van het Admiraliteitsjacht verkoper Zuiderstraat 27 1781 260 156r
, JOHANNES Johannes Damen, c.u. trompetter huurder Schritsen 45 1761 255 105v
, WILLEM Wilhelm Damen trompetter op het Prinsenjacht koper huis Schritsen 52 1767 256 260v
, PIETER wijlen Pieter I. Dames grootschipper verkoper Vijverstraat 4 1774 258 188v
JANS, PIETER Pieter Jansen Dames schipper verkoper van 1/10 Zuiderhaven 24 1740 250 83r
JANS, PIETER Pytter Jansen Dames schipper naastligger ten westen Vijverstraat 6 1741 250 7ra
JANS, PIETER Pytter Jansen Dames naastligger ten oosten Zuiderhaven 29 1752 253 33v
PIETERS, IETJE Ytje Pieters Dames koper Voorstraat 51 1775 258 226r
, Purijntgie van Damme verkoper Romastraat 8 1612 229 108v
, Purijntgie van Damme verkoper Romastraat 8 1612 229 108v
DANE, HENDRIK Hendrik Dane koper huis Havenplein 10 1803 266 273v
DANE, HENDRIK Hendrik Dane kastelein in de Hopzak geniaarde koper Schritsen 50achter 1808 268 22v
DANE, HENDRIK Hendrik Dane verkoper Havenplein 10 1808 268 91r
DANE, HENDRIK Hendrik Dane koper huis en herberg met overdekte kolfbaan Rozengracht 27 het hof van Friesland 1808 268 99v
DANE, HENDRIK wijlen Hendrik Dane kastelein eigenaar Rozengracht 27 1809 268 236v
DANE, HENDRIK wijlen Hendrik Dane kastelein eigenaar Kerkpoortstraat 24 1809 268 236v
DANSER, KLAAS Claas Danser naastligger ten westen Bildtstraat 14 1756 254 32v
DANSER, KLAAS Claas Danser mr. metselaar verkoper Zoutsloot 28 1762 255 119v
DANSER, KLAAS JAKOBS Claes Jacobs Danser metselaar koper huis Zoutsloot 28 1734 248 284r
DANSER, JAKOB DIRKS Jacob Dirks Danser plateelschilder en winkelier verkoper Franekereind 1 1805 267 155r
DANSER, JANKE KLASES Janke Claases Danser geniaarde koper Zoutsloot 84 1768 257 87r
DANSER, JOHANNES de weduwe van Johannes Danser bewoner Gardenierstraat 7 1759 254 226v
, G. G. van Danswijk naastligger ten oosten Karremanstraat 5 1808 268 69v
, GERRIT Gerrit van Danswijk, c.u. huurder huis Noorderhaven 93 1788 263 47v
, GERRIT Gerrit van Danswijk huurder achterhuis Noorderhaven 93 1789 263 78v
, GERRIT Gerrit van Danswijk sergeant verkoper Noorderhaven 90 1792 264 51r
, GERRIT Gerrit van Danswijk naastligger ten oosten Karremanstraat 9 1798 265 115r
, GERRIT Gerrit van Danswijk, c.u. koper tuin met vruchtdragende bomen, zomerhuis en prieel Achterstraat 29 1798 265 116r
, GERRIT Gerrit van Danswijk naastligger ten westen Liemendijk ZZ 1799 265 161v
, GERRIT Gerrit van Danswijk koopman koper huis Herenwaltje 6 1809 268 329v
, GERRIT Gerrit van Danswijk koper een van zeven huizen ([voor de zeven percelen in deze akte]) Herenwaltje 4 1810 269 4v
, GERRIT Gerrit van Danswijk koper een van zeven huizen ([voor de zeven percelen in deze akte]) Zoutsloot 76 1810 269 4v
, GERRIT Gerrit van Danswijk koper een van zeven huizen ([voor de zeven percelen in deze akte]) Zoutsloot 74 1810 269 4v
, GERRIT Gerrit van Danswijk koper een van zeven huizen ([voor de zeven percelen in deze akte]) Zoutsloot 72 1810 269 4v
, GERRIT Gerrit van Danswijk koper een van zeven huizen ([voor de zeven percelen in deze akte]) Zoutsloot 70 1810 269 4v
, GERRIT Gerrit van Danswijk koper een van zeven huizen ([voor de zeven percelen in deze akte]) Zoutsloot 68 1810 269 4v
, GERRIT Gerrit van Danswijk koper een van zeven huizen ([voor de zeven percelen in deze akte]) Zoutsloot 66 1810 269 4v
, GERRIT Gerrit van Danswijk koper een van zeven huizen ([voor de zeven percelen in deze akte]) Zoutsloot 64 1810 269 4v
, GERRIT Gerryt van Danswijk koper huis Noorderhaven 90 1791 263 298r
JANS, ERASMUS Erasmus Jans Danus soldaat koper twee kamers Peterseliestraat 1617 230 79r
, JOHANNES de weduwe van Johannes Danzer huurder (p.w.) Gardenierstraat 7 1763 256 2r
, Marthijn Davijn naastligger ten oosten Voorstraat 20 1618 230 147r
, MARTEN Martijn Davijn verkoper onbekend 1623 230 337v
, MARTEN Martijn Dawijn naastligger ten oosten Voorstraat 20 1597 228 66v
, MARTEN Martijn Dawijn naastligger ten oosten Voorstraat 20 1599 228 155v
, MARTEN Martijn Dawijn hoedenmaker naastligger ten oosten Voorstraat 20 1616 230 12v
, MARTEN Martijn Dawijn verkoper Voorstraat 22 1624 231 17r
DEKEMA, BERBER de erfgenamen van wijlen Barbara Decama verpachter grond Voorstraat 64 1620 230 199r
DEKEMA, BERBER de erfgenamen van wijlen Berbara Decama verpachter grond Voorstraat 64 1659 237 187r
DEKEMA, SIKKE de erfgenamen van wijlen Sicke Decama verpachter grond Voorstraat 66 1626 231 119r
DEKKER, JAKOB SIEBES Jacob Sybes Decker mr. timmerman verkoper Fabrieksstraat 18 1764 256 38v
DEKKER, JAKOB SIEBES Jacob Sybes Decker mr. timmerman verkoper Wasbleek 1764 256 39v
DEKKER, JAKOB SIEBES de hypothecaire en personele crediteuren van Jacob Sybes Decker mr. timmerman verkoper Grote Kerkstraat 31west 1764 256 40v
DEKKER, JAKOB SIEBES Jacob Sybes Decker mr. timmerman verkoper Wasbleek 1764 256 42r
DEKKER, JAKOB SIEBES Jacob Sybes Decker mr. timmerman verkoper Grote Kerkstraat 36 1764 256 43r
, HENDRIKJE Hendrickien Declant verkoper Voorstraat 7a-west 1682 241 192r
DEKEMA, SIKKE de erfgenamen van wijlen Sicke van Deeckema verpachter grond Voorstraat 64 1600 228 210v
JANS, JAN Jan Jansen Deecken koper q.q. Havenplein 20 1632 233 41r
JANS, JAN Jan Jansen Deecken naastligger ten zuiden Havenplein 18oost 1635 233 173v
, JAN wijlen Jan Deen naastligger ten westen Nieuwstraat 54 1631 233 11v
, WILLEM Willem Deersma naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 3 1713 245 201r
, WILLEM Willem Deersma naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 3 1719 246 46v
BERENDS, WILLEM Willem Baerents Deersma verkoper Jan Ruurdstraat 5 1719 246 52r
DEERSUM, ANSKE JAKOBS Anske Jacobs Deersum koper 9 pm 11 einsen 3 roeden en 4 voeten greidland (per pm) ten noordoosten van Harlingen 1662 238 140r
DEERSUM, ANSKE JAKOBS Anske Jacobs Deersum, c.u. naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1662 238 140r
DEERSUM, ANSKE JAKOBS Anske Jacobs Deersum aanhandelaar 4 pm land ten noordoosten van Harlingen 1668 239 30ra
DEERSUM, ANSKE JAKOBS Anske Jacobs Deersum verwandelaar ten noordoosten van Harlingen 1668 239 30ra
DEERSUM, FEDDRIK ANSKES Feddrik Anskes Deersum geniaarde koper Franekereind 12 1695 243 168v
DEERSUM, FEDDRIK ANSKES Feddrik Anskes Deersum koopman koper provisioneel 1/2 huis en tuintje Franekereind 12 1695 243 7ra
DEERSUM, FEDDRIK ANSKES Feddrik Anskes Deersum verkoper Franekereind 12 1706 244 327v
DEERSUM, FEDDRIK ANSKES Feddrik Anskes van Deersum naastligger ten oosten Franekereind 10 1707 245 29r
DEERSUM, FEDDRIK ANSKES Feddrik Anskes van Deersum naastligger ten zuiden Franekereind 10 1707 245 29r
DEERSUM, FEDDRIK ANSKES wijlen Feddrik Anskes van Deersum verkoper van 1/2 Voorstraat 37 1726 246 253r
DEERSUM, GRIETJE FEDDES Grietie Feddes van Deersum verkoper Noorderhaven 99 1733 248 256v
DEERSUM, GRIETJE FEDDRIKS Grietje Feddericks van Deersum koper Noorderhaven 71 1726 246 281r
DEERSUM, GRIETJE FEDDRIKS Grietje Feddericks van Deersum huurder Noorderhaven 71 1726 246 281r
DEERSUM, GRIETJE FEDDRIKS Grietje Feddrix van Deersum verkoper van 1/4 Droogstraat 47 1728 247 143r
DEERSUM, GRIETJE FEDDRIKS Grietje Feddrix van Deersum naastligger ten westen Noorderhaven 101 1728 247 146r
DEERSUM, GRIETJE FEDDRIKS Grietje Feddrix van Deersum verkoper van 1/4 Noorderhaven 101 1728 247 146r
DEERSUM, GRIETJE FEDDRIKS Grietje Feddrix van Deersum verkoper van 1/48 Zuiderhaven ZZ 1728 247 147v
DEERSUM, GRIETJE FEDDRIKS Grietje Feddrix van Deersum verkoper Voorstraat 54 1729 247 279r
, KAREL het huis gekocht door Carel van Deinse naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 27 1706 244 315r
, KAREL Carel van Deinse, c.u. verkoper Kerkpoortstraat 29 1711 245 163v
DEKEMA, BERBER de erfgenamen van wijlen Barbara Dekama verpachter grond ([voor 1/1]) Simon Stijlstraat 7 1620 230 224r
DEKEMA, BERBER de erfgenamen van wijlen Barbara van Dekama verpachter grond Simon Stijlstraat 7 1622 230 328r
DEKEMA, SIKKE de erfgenamen van wijlen Sicke van Dekama verpachter grond Voorstraat 64 1611 229 49r
DEKEMA, SIKKE de erfgenamen van Syke van Dekama verpachter grond Voorstraat 68 1599 228 173r
, JOHANNA juffrouw Johanna Henrietta Dekeling verkoper van 13/16 Lombardstraat 2 1740 250 94v
, JOHANNA juffrouw Johanna Henrietta Dekeling verkoper van 13/16 Hoogstraat 32 1740 250 96ar
DEKEMA, BERBER weduwe Barbara Dekema verpachter grond ([voor 1/1]) Simon Stijlstraat 7 1620 230 223v
DEKEMA, SIKKE de erfgenamen van wijlen Sicke Dekema verpachter grond Voorstraat 66 1625 231 71v
DEKEMA, SIKKE de erfgenamen van wijlen Sicke van Dekema verpachter grond Simon Stijlstraat 7 1631 233 7r
DEKEMA, SIKKE jkr. Sicke Dekema verpachter grond achterhuis Voorstraat 66 1631 233 35v
DEKEMA, SIKKE de erfgenamen van wijlen jkr. Sicke Dekema verpachter grond achterhuis Voorstraat 66 1633 233 92v
DEKKER, Dekker huurder woning achter zomerhuis Zuiderhaven ZZ 1782 260 170v
DEKKER, AUGUSTINUS Augustinus Dekker mr. kleermaker koper huis Lanen 84 1807 267 348v
DEKKER, HENDRIK Hendrik Dekker bontwever huurder achterliggende woning met uitgang in de Achterstraat (p.w.) Karremanstraat 11 1782 260 310r
DEKKERS, SIEMEN de weduwe van Simon Dekkers naastligger ten westen Grote Kerkstraat 31west 1749 252 14v
DEKNATEL, JAN Jan Deknatel naastligger ten zuiden Karremanstraat 30 1783 261 9v
DEKNATEL, JAN Jan Deknatel naastligger ten zuiden Karremanstraat 32 1783 261 23v
DEKNATEL, JAN Jan Deknatel verkoper Karremanstraat 32 1783 261 23v
DEKNATEL, JAN het testament van wijlen Jan Deknatel verkoper Noorderhaven 107 1796 264 320v
PIETERS, JAN Jan Pieters Delft naastligger ten zuiden Hoogstraat 22 1665 239 29v
PIETERS, JAN Jan Pieters Delft wijnkoper naastligger ten noorden Scheerstraat 3 1666 239 36v
, JOHANNA Johanna Dentzsch koper Voorstraat 29 1806 267 279v
, JOHANNA Johanna Magdalena Dentzsch koper Rapenburg 12tuin 1807 268 11v
DEPPE, EVERT Everhardus Deppe verkoper Havenplein 16 1801 266 16r
, A. A. Detelmeyer koopman verkoper q.q. Noorderhaven 114 1795 264 238r
, Anth. Determeyer huurder Noorderhaven 114 1805 267 182v
, ANTONIUS Anthon Determeyer koopman koper huis Sint Jacobstraat 11 1807 267 307v
, ANTONIUS Anthony Determeyer koopman geniaarde koper van 1/2 Heiligeweg 16 1791 263 315v
, ANTONIUS Anthony Determeyer koopman geniaarde koper van 1/2 Heiligeweg 18 1791 263 315v
, ANTONIUS Anthoon Determeyer, en comp. kooplieden koper huis Noorderhaven 114 Bijleveld 1809 268 214r
, ANTONIUS Anthoon Determeyer, en comp. kooplieden huurder Noorderhaven 114 1809 268 214r
, ANTONIUS Anthoon Determeyer koopman verkoper Sint Jacobstraat 11 1809 268 243v
, ANTONIUS compagnon van Anthoon Determeyer koopman verkoper Sint Jacobstraat 11 1809 268 243v
, JURJEN Jurjen van Deulen koper huis Hoogstraat 22 het Holderhuisje 1801 265 281r
, HENDRIK Hendrik Deurnat koper huis en blokmakerij Prinsenstraat 4 1806 267 228v
JILLES, JAN Jan Jielles van Deurs bontwever koper door niaar ratione vicinitatis huis Moriaanstraat 3 1754 253 138r
, JAN Jan van Deursen naastligger ten oosten Moriaanstraat 1 1766 256 215r
, JAN Jan van Deursen mr. bontwever naastligger ten oosten Moriaanstraat 3 1783 261 57r
, JAN Jan van Deursen mr. bontwever verkoper Moriaanstraat 3 1783 261 57r
, JAN Jan van Deursen mr. bontwever verkoper Moriaanstraat 5 1783 261 58r
HENDRIKS, ROELOF Roelof Hendriks ter Deus varkensslager koper huis Lanen 64 1782 260 253r
HENDRIKS, ROELOF Roelof Hendriks ter Deus varkensslager verkoper Lanen 64 1804 267 105v
DEVENTER, JAN EGBERTS wijlen Jan Egberts van Deventer koper Zoutsloot 88 1650 236 128r
, KAREL Carel van Deynse trekwerker koper huis Kerkpoortstraat 29 1706 244 322v
, REIN Rein Dhaman mr. zadelmaker koper huis Scheerstraat 3 de Scheer 1805 267 174v
, REIN Rein Dhaman zadelmaker naastligger ten oosten Scheerstraat 1 1806 267 266v
DIEPENBROEK, BEELTJE HENDRIKS Belitie Hendricks van Diepenbroek verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 4 1703 244 212r
HENDRIKS, PIETER wijlen Pytter Hendricx Diergaerden verkoper Noorderhaven 114 1655 237 2r
HENDRIKS, HARMEN Harmen Hendricx van Diesholt, c.u. verkoper Spinstraat 9oost 1643 235 52v
DIEST, AGNIETJE Agnieta van Diest koper Voorstraat 34 1785 262 48v
DIEST, DEBORA Debora van Diest verkoper Kleine Bredeplaats 16 1753 253 114v
DIJK, ANTJE Antje K. van Dijk koper Hofstraat 15 1808 268 151r
DIJK, ANTJE Antje K. van Dijk huurder Hofstraat 15 1808 268 151r
DIJK, ANTJE Antje van Dijk koper Hofstraat 13 1809 268 230r
DIJK, LIJSBET Elizabeth R. van Dijk koper Lanen 35 1808 268 113r
DIJK, ROELOF Roelof van Dijk, c.u. huurder Grote Kerkstraat 22 1778 259 105v
DIJK, ROELOF Roelof van Dijk naastligger ten zuiden Heiligeweg 21 1780 259 248r
DIJK, ROELOF Roelof van Dijk mr. bakker koper huis en bakkerij Grote Kerkstraat 23 1785 262 11r
DIJK, ROELOF Roelof van Dijk naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 23 1785 262 11r
DIJK, ROELOF Roelof van Dijk mr. bakker koper hof, tuin en zomerhuis Romastraat 27 1786 262 114r
DIJK, ROELOF Roelof van Dijk mr. bakker naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 21 1787 262 220v
DIJK, ROELOF Roelof van Dijk naastligger ten noorden Romastraat 25 1788 262 243v
DIJK, ROELOF Roelof van Dijk mr. bakker koper hof en tuin Romastraat 15 1789 263 106r
DIJK, ROELOF Roelof van Dijk naastligger ten oosten Romastraat 15 1789 263 106r
DIJK, ROELOF Roelof van Dijk naastligger ten noorden Romastraat 29 1789 263 145r
DIJK, ROELOF Roelof van Dijk mr. bakker koper huis Hofstraat 29 1790 263 276v
DIJK, ROELOF wijlen Roelof van Dijk mr. bakker erflater Heiligeweg 23 1791 263 307r
DIJK, ROELOF Roelof van Dijk naastligger ten zuiden Gardenierstraat 12 1791 263 329r
DIJK, ROELOF Roelof van Dijk naastligger ten noorden Romastraat 27 1796 264 351v
DIJK, ROELOF Roelof van Dijk mr. bakker verkoper Hofstraat 29 1798 265 105r
DIJK, ROELOF Roelof van Dijk mr. bakker naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 21 1799 265 197v
DIJK, ROELOF Roelof van Dijk naastligger ten noorden Romastraat 27 1802 266 137r
DIJK, ROELOF Roelof van Dijk naastligger ten noorden Romastraat 29 1802 266 141r
DIJK, ROELOF Roelof van Dijk naastligger ten oosten Romastraat 13 1803 266 187v
DIJK, ROELOF Roelof van Dijk naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 21 1803 266 255v
DIJK, ROELOF Roelof van Dijk naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1804 267 52v
DIJK, ROELOF Roelof van Dijk mr. bakker verkoper Klaverbladstraat 14 1806 267 229v
DIJK, ROELOF Roelof van Dijk mr. bakker verkoper Klaverbladstraat 16 1806 267 229v
DIJK, ROELOF Roelof van Dijk mr. bakker verkoper q.q. Heiligeweg 27zuid 1808 268 52r
DIJK, ROELOF Roelof van Dijk mr. bakker verkoper q.q. Karremanstraat 11 1808 268 56v
DIJK, ROELOF Roelof van Dijk mr. bakker verkoper q.q. Karremanstraat 13 1808 268 56v
DIJK, ROELOF Roelof van Dijk mr. bakker verkoper q.q. Bargebuurt 8 1808 268 58r
DIJK, ROELOF Roelof van Dijk mr. bakker verkoper q.q. Rommelhaven 20achter 1808 268 59v
DIJK, ROELOF Roelof van Dijk mr. bakker verkoper q.q. Zoutsloot 37 1808 268 62r
DIJK, ROELOF Roelof van Dijk mr. bakker verkoper q.q. Rapenburg 22 1808 268 63v
DIJK, ROELOF Roelof van Dijk mr. bakker verkoper q.q. Rapenburg 18 1808 268 63v
DIJK, ROELOF Roelof van Dijk mr. bakker verkoper q.q. Rapenburg 20 1808 268 63v
DIJK, ROELOF Roelof van Dijk mr. bakker verkoper q.q. Vijverstraat 9 1808 268 75r
DIJK, ROELOF Roelof van Dijk mr. broodbakker koper huis en bakkerij Grote Kerkstraat 24 1808 268 140r
DIJK, ROELOF Roelof van Dijk naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 22 1810 268 337v
DIJK, ROELOF Roelof van Dijk naastligger ten westen Plantsoen 4 1810 269 13v
DIJK, ROELOF Roelof van Dijk naastligger ten noorden Romastraat 25 1810 269 18r
DIJK, ROELOF Roelof van Dijk naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 21 1811 269 141r
DIJK, ROELOF Roelof van Dijk naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 21 1811 269 141r
DIJK, ROELOFKE Roelofke van Dijk koper Grote Kerkstraat 32achter 1808 268 35v
DIJK, Roulof van Dijk mr. bakker koper door niaar ratione sanguinis huis Grote Kerkstraat 23achter 1778 259 112r
DIJK, RUURD Ruurd van Dijk kastelein verkoper Grote Bredeplaats 22 1805 267 180v
DIJK, RUURD wijlen Ruurd van Dijk kastelein in herberg Benthem verkoper Zoutsloot 54 Benthem 1806 267 238r
DIJK, RUURD JANS Ruurd Jans van Dijk beurtschipper op Amsterdam huurder (p.j.) Heiligeweg 60 1793 264 151v
DIJK, RUURD JANS Ruurd Jans van Dijk beurtschipper op Amsterdam koper huis Zoutsloot 54 1796 264 343v
DIJK, SIETSE Sytse van Dijk naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 7 1778 259 138v
DIJK, SIETSE Sytse van Dijk naastligger ten zuiden Simon Stijlstraat 3 1780 259 264v
DIJK, SIETSE Sytse van Dijk naastligger ten zuiden Voorstraat 62 1787 262 149v
DIJK, SIETSE Sytze van Dijk mr. pruikenmaker koper huis Simon Stijlstraat 5 1774 258 158v
DIJK, SIETSE Sytze van Dijk mr. pruikenmaker koper van 1/2 huis Simon Stijlstraat 3 1785 261 266v
DIJK, SIETSE Sytze van Dijk mr. pruikenmaker koper van 1/2 Simon Stijlstraat 3 1785 261 266v
DIJK, SIETSE Sytze van Dijk naastligger ten zuiden Simon Stijlstraat 3 1785 261 266v
DIJK, SIETSE Sytze van Dijk pruikenmaker naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 7 1789 263 135v
DIJK, SIETSE Zytze van Dijk mr. pruikenmaker koper huis Grote Kerkstraat 44 1797 265 49v
DIJKSMA, JAN burgervaandrig Jan Dijksma verkoper van 1/5 Brouwersstraat 5 1727 247 45v
DIJKSMA, JAN burgervaandrig Jan Dijksma verkoper van 1/5 Both Apothekerstraat 8 1727 247 46v
DIJKSMA, JAN burgervaandrig Jan Dijksma verkoper van 1/5 Gardenierstraat 9 1727 247 47v
DIJKSMA, LIJSBET Lijsbeth Dijksma verkoper Zoutsloot 28 1762 255 119v
DIJKSMA, RIEMKJE SIEBRENS Riemke Sybrens Dijksma koper Voorstraat 71achter 1793 264 149v
DIJKSMA, SARA de erfgenamen van wijlen Sara Dijksma naastligger ten westen Schritsen 25 1801 265 293r
DIJKSMA, SARA de erfgenamen van wijlen Sara Dijksma naastligger ten westen Schritsen 25 1801 265 293r
DIJKSMA, TEEKE Taeke Dijksma naastligger ten zuiden Vijver ZZ 1749 252 23v
DIJKSMA, TEEKE Taeke Dijksma mr. kleermaker verkoper Gardenierstraat 1 1750 252 87r
DIJKSMA, TEEKE Taeke Dijksma mr. kleermaker verkoper q.q. Fabrieksstraat 34 1754 253 175r
DIJKSMA, TEEKE wijlen Taeke Dijksma verkoper Voorstraat 49 1783 261 82r
DIJKSTRA, ANDRIES ALLES Andries Ales Dijkstra koopman koper huis Noorderhaven 39 de Drie Parochië 1791 263 324r
DIJKSTRA, ANSKE Anske Dijkstra, c.u. et c.soc. huurder Zoutsloot 42 1806 267 247r
DIJKSTRA, KORNELISKE Cornelia L. Dijkstra koper Hoogstraat 45 1805 267 146r
DIJKSTRA, JAN Jan Dijkstra mr. pruikenmaker verkoper Noorderhaven 8 1803 266 300r
DIJKSTRA, JAN Jan S. Dijkstra koper huis en tuintje Voorstraat 33 1805 267 183v
DIJKSTRA, JAN Jan S. Dijkstra huurder Voorstraat 33 1805 267 183v
DIJKSTRA, JAN Jan Dijkstra sleper koper huis Rapenburg 4 1808 268 123v
DIJKSTRA, JAN TEEDES Jan Taedes Dijkstra, c.u. huurder Grote Bredeplaats 5west 1801 265 289r
DIJKSTRA, JANKE JOHANNES Jantje Joh. Dijkstra koper Lanen 82a 1800 265 253r
DIJKSTRA, MARIA Marijke Dijkstra koper Zoutsloot 18 1808 268 88r
DIJKSTRA, SIBBELTJE KLASES Sibbeltje Claases Dijkstra koper Noordermolen 1 1782 260 226r
DIJKSTRA, SIBBELTJE KLASES Sibbeltje Claases Dijkstra eigenaar van 1/2 Noordermolen 1 1782 260 226r
DIJKSTRA, SIEUWKE JANS Sjieuwke Jans Dijkstra koper Lanen 50 1810 268 352v
DIJKSTRA, IEBELTJE TEEDES Ybeltje Taedes Dijkstra koper Vijverstraat 4 1806 267 206r
, DEBORA Debora van Dijst koper ondanks niaar Voorstraat 7 1753 253 87r
DIJKSMA, JAN het huis bewoont door Jan Dijxma naastligger ten westen Moriaanstraat 4 1711 245 154v
DIJKSMA, JAN wijlen oud burgemeester Jan Dijxma huurder Zuiderhaven 77west 1754 253 152v
DIJKSMA, JAN wijlen Jan Dijxma koper Sint Jacobstraat 12 1754 253 188r
DIJKSMA, JANKE meerderjarige vrijster Janke Dijxma verkoper Sint Jacobstraat 12 1772 258 38v
DIJKSMA, JANKE JANS meerderjarige ongehuwde jonge dogter Janke Jans Dijxma koper huis Schritsen 21 1770 257 166r
DIJKSMA, JANKE JANS Janke Jans Dijxma gebruiker Schritsen 21 1770 257 166r
DIJKSMA, LIJSBET Lijsbet Dijxma verkoper Hofstraat 21midden 1732 248 89v
DIJKSMA, LIJSBET SIEBES Lijsbeth Sybes Dijxma koper Hofstraat 21midden 1731 247 389r
DIJKSMA, TEEKE Taeke Dijxma mr. kleermaker koper huis Schritsen 23 1731 248 20v
DIJKSMA, TEEKE Taeke Dijxma mr. kleermaker koper Vijverstraat 13 1740 250 112r
DIJKSMA, TEEKE Taeke Dijxma naastligger ten westen Vijverstraat 15 1742 250 214av
DIJKSMA, TEEKE Taeke Dijxma naastligger ten westen Schritsen 25 1753 253 36r
DIJKSMA, TEEKE Taeke Dijxma koper door niaar huis Schritsen 21 1753 253 108r
DIJKSMA, TEEKE Taeke Dijxma naastligger ten oosten Schritsen 21 1753 253 108r
DIJKSMA, TEEKE Taeke Dijxma mr. kleermaker verkoper Zuidersteeg 11 1756 254 8v
DIJKSMA, TEEKE Taeke Dijxma naastligger ten zuiden Vijver 9 1758 254 143v
DIJKSMA, TEEKE Taeke Dijxma naastligger ten zuiden Vijver 9 1763 255 215v
DIJKSMA, TEEKE de weduwe van Taeke Dijxma naastligger ten westen Vijverstraat 13 1768 257 40r
DIJKSMA, TEEKE wijlen Taeke Dijxma mr. kleermaker naastligger ten oosten Schritsen 21 1770 257 166r
DIJKSMA, TEEKE wijlen Taeke Dijxma mr. kleermaker verkoper Schritsen 21 1770 257 166r
DIJKSMA, TEEKE wijlen Taeke Dijxma naastligger ten oosten Vijverstraat 13 1771 257 237r
DIJKSMA, TEEKE wijlen Taeke Dijxma verkoper Vijverstraat 13 1771 257 237r
DIJKSMA, TEEKE de erfgenamen van wijlen Taeke Dijxma naastligger ten zuiden Vijver 9 1771 257 239v
DIJKSMA, TEEKE wijlen Taeko Dijxma verkoper Schritsen 21 1782 261 6r
DIJKSMA, IETJE Yttje Dijxma huurder voorste gedeelte (p.j.) Vijverstraat 13 1771 257 237r
PIETERS, JAN Jan Pieters Dik, c.u. koper woning Droogstraat 16 1717 245 294v
DIKLAND, ROMMERT Rommert Dikland contrarolleur convooien en licenten verkoper van 1/3 Kleine Bredeplaats 8noord 1769 257 143r
DIKLAND, ROMMERT Rommert Dikland contrarolleur convooien en licenten verkoper van 1/3 Kleine Bredeplaats 8zuid 1769 257 143r
DIKLAND, SIETSKE FREERKS Sydske Freerks Dikland verkoper Bildtstraat 17 1760 255 33r
DIKLAND, SIETSKE FREERKS Sytske Freerks Dikland koper Bildtstraat 17 1757 254 84v
, KASPER Casper Dillard huurder Nieuwstraat 14 1779 259 198r
, KASPER Casper Dillard huurder Nieuwstraat 16 1779 259 198r
, ANTONIUS Anthony Dillofs huurder voorbovenkamer 3 (p.w.) Herenknechtenkamerstraat 19 1781 260 81v
, WILLEM Wilhelmo Dimers verkoper Franekereind 34 1626 231 146r
, WILLEM Wilhelmo Dimers verkoper Franekereind 32 1626 231 146r
, WILLEM Wilhelmo Dimers verkoper Sint Christoffelsteeg 1626 231 146r
, WILLEM Wilhelmo Dimers verkoper onbekend 1626 231 146r
, WILLEM Wilhelmo Dimers verkoper Sint Christoffelsteeg 1626 231 146r
, WILLEM Wilhelmo Dimers verkoper onbekend 1626 231 146r
, WILLEM Wilhelmo Dimers verkoper onbekend 1626 231 146r
, WILLEM Wilhelmo Dimers verkoper Sint Odolphisteeg 1626 231 146r
, WILLEM Wilhelmo Dimers verkoper ten noordoosten van Harlingen 1626 231 146r
DIEMER, ADAM Adam Dimmer huurder Gardenierstraat 1804 267 17v
ANDRIES, ANDRIES Andries Andries Dinga verwandelaar Noorderhaven 67 1640 234 104r
ANDRIES, ANDRIES Andries Andries Dinga aanhandelaar drie huizen (p.j.) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1640 234 104r
, ANTONIUS Antoni Dingshoff gebruiker tuin Zuiderstraat 16 1735 249 32r
, DIRK Dirk Dinhart huurder Heiligeweg 36 1810 269 108r
, JAKOB Jacob Dionisius verkoper van 1/14 Zuiderhaven 54 1626 231 145r
, JAKOB de voornoemde Jacob Dionisius verkoper q.q. Zuiderhaven 54 1626 231 145r
, NICOLAAS dr. Nicolaus Dionisius verkoper onbekend ZZ 1647 235 267r
, FROUKJE Frouckien van Dixtra koper Zuiderhaven 54 1658 237 174r
, FREERK Frederick Dobbart hovenier koper Lanen 54 1732 248 81r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens Dobbersma verkoper Hoogstraat 49 1685 242 63v
, FREERK wijlen Frederik Dobbert hovenier verkoper Bargebuurt 9 1737 249 168r
, FREERK wijlen Fredrik Dobbert hovenier verkoper Lanen 54 1736 249 134r
, GRIETJE Grietje Dobbert koper Havenplein 10 1790 263 262v
DOKKUM, JAN JANS Jan Jansen van Dockum koper huis Bildtstraat 19 1683 241 257r
DOKTER, GERBEN JANS huisman Gerben Jansen Doctor verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Lanen 78 1766 256 145r
DOKTER, GERBEN JANS huisman Gerben Jansen Doctor verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Grote Kerkstraat 22 1766 256 146v
DOKTER, GERBEN JANS huisman Gerben Jansen Doctor verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Wasbleek 1766 256 148r
DOKTER, GERBEN JANS huisman Gerben Jansen Doctor verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Both Apothekerstraat 3 1766 256 168r
DOKTER, GERBEN JANS huisman Gerben Jansen Doctor verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Moriaanstraat 1 1766 256 180r
, JAKOB Jacob Dodenhuizen koper door niaar 1/2 huis, slagerij en erf Voorstraat 31 1793 264 86r
, JAKOB Jacob Dodenhuizen eigenaar van 1/2 Voorstraat 31 1793 264 86r
, JAKOB Jacob Dodenhuizen mr. slager verkoper Droogstraat 10 1810 268 332v
, PETRONELLA Petronella Dodenhuizen verkoper Voorstraat 31 1793 264 86r
DOES, van der Does ritmeester betrokkene Noorderhaven 104 1681 241 39va
DOYEM, ORK de erfgenamen van wijlen Orck Doeyem naastligger ten oosten Franekereind 3 1621 230 277v
DOKKUM, KORNELIS ARJENS Cornelis Arriens van Dokkum notaris koper hof of tuin met bomen en planten met een nieuw zomerhuis en een visrijke vijver Spinhuisstraat 1663 238 197r
, JOHANNA Johanna Dolinga koper Lombardstraat 4 1772 258 33v
, JOHANNA Johanna Dolinga verkoper Lombardstraat 4 1791 263 295v
, Dolleman majoor huurder Schoolstraat 2 1791 263 340v
, JAN Jan Dolphijn koper huis, schuur en plaats Voorstraat 12 1597 228 67v
, JAN Jan Dolphijn koper huis Grote Bredeplaats 23 1611 229 2v
, JAN Jan Dolphijn, c.u. bewoner Grote Bredeplaats 23 1611 229 2v
, JAN Jan Dolphijn koper kamer Grote Bredeplaats 25 1611 229 3r
, JAN de plaats van Jan Dolphijn, c.u. naastligger ten westen Grote Bredeplaats 25 1611 229 3r
, JAN Jan Dolphijn kruidenier verkoper Voorstraat 12achter 1611 229 34r
, JAN Jan Dolphijn naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 23achter 1617 230 58r
, JAN Jan Dolphijn, uitlandig te Kopenhagen verkoper Grote Bredeplaats 23 1621 230 285r
, JAN Jan Dolphijn, uitlandig te Kopenhagen verkoper Grote Bredeplaats 25 1621 230 285r
DOMA, CATHARINA Catharina van Doma verkoper Voorstraat 47 1687 242 208v
DOMA, PIEBE dr. Pybe van Doma afgewezen niaarnemer ratione sanguinis Noordijs 15 1647 235 255v
DOMA, PIEBE Pybo van Doma raad Hof van Friesland koper door niaar grondpacht van 1/2 van 7-00-00 GG Simon Stijlstraat 6 1670 240 22ar
DOMA, WIETSKE wijlen dr. Wytske Doma verkoper Voorstraat 59 1657 237 255v
DOMA, WIETSKE wijlen dr. Wytske Doma verkoper Klaverbladstraat 19 1657 237 255v
DOMA, WIETSKE wijlen dr. Wytske Doma verkoper onbekend 1657 237 255v
DOMA, WIETSKE wijlen dr. Wytske Doma verkoper Zoutsloot NZ 1657 237 255v
DOMA, WIETSKE wijlen dr. Wytske Doma verkoper Moriaanstraat 12 1657 237 255v
DOMA, WIETSKE JAKOBS Wytske Jacobs Doma koper Noorderhaven 104 1641 234 142r
DOMA, WIETSKE JAKOBS Wytske Jacobs Doma koper Voorstraat 55achter 1654 236 268v
DOMAN, dr. Doman naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1630 232 125r
DOMAN, ANDRIES Andries Doman schrijver verkoper buiten Harlingen 1628 232 54r
DOMAN, ANDRIES Andries Doman schrijver verkoper buiten Harlingen 1628 232 54r
DOMAN, ANDRIES Andries Doman schrijver verkoper buiten Harlingen 1628 232 56v
DOMAN, ANDRIES Andries Doman schrijver van een compagnie soldaten verkoper buiten Harlingen 1628 232 66v
DOMAN, HORATIUS dr. Horatius Doman, broeder van de verkoper koper door niaar 1/2 van ca. 2 pm bouwland (per pm) buiten Harlingen 1628 232 54r
DOMAN, HORATIUS dr. Horatius Doman, broeder van de verkoper koper door niaar 4 pm bouwland (per pm) buiten Harlingen 1628 232 54r
DOMAN, HORATIUS oud burgemeester dr. Horatius Doman, c.u. verkoper buiten Harlingen 1639 234 81v
, de heer Domans eigenaar van 1/2 ten noordoosten van Harlingen 1645 235 176v
DOMBERGEN, Leunis Dombergh verkoper van 1/7 van 1/2 Noorderhaven 108 1624 230 381r
DOMBERGEN, Leunis Dombergh verkoper q.q. Noorderhaven 108 1624 230 381r
DOMBERGEN, Leunis Dombergh koper huis Heiligeweg 23 1624 230 388v
DOMBERGEN, Leunis Dombergh verkoper van 1/14 Zuiderhaven 54 1626 231 145r
DOMBERGEN, de voornoemde Leunis Dombergh verkoper q.q. Zuiderhaven 54 1626 231 145r
, J. J. Dominicus huurder Havenplein 16 1809 268 294v
, Dieuwercke Dominicy verkoper van 1/6 Kleine Bredeplaats 14 1689 242 294r
, de weduwe van Dommecracht naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 1612 229 123v
, de weduwe van wijlen Dommecracht naastligger ten oosten Franekerpoort (gebied) 1630 232 137r
, IJSBRAND de weduwe van Isbrant Dommecracht naastligger ten oosten Franekerpoort (gebied) 1611 229 48v
, IJSBRAND de weduwe van Isbrant Dommecracht naastligger ten oosten Franekerpoort (gebied) 1611 229 61r
DOMNA, ANTJE wijlen Anna Domna verkoper Voorstraat 57achter 1722 246 139r
DOMNA, ANTJE DEIES Anna Dyes Domna koper Voorstraat 57achter 1705 244 272v
, burgemeester Doncker naastligger ten oosten Nieuwstraat 1 1742 250 253v
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs Doncker koper kamer Noorderhaven 28achter 1659 237 207v
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs Doncker naastligger ten westen Noorderhaven 28achter 1659 237 207v
JAKOBS, ANTJE de erfgenamen van wijlen Antie Jacobs Doncker naastligger ten noorden Voorstraat 91 1733 248 237r
, GEESKE Geeske Doncker naastligger ten noorden Voorstraat 89 1676 240 242r
, GIJSBERT de kamer van Geis Doncker naastligger ten oosten Rommelhaven 18twee_achter 1679 241 35r
, HENDRIK Hendrick Doncker naastligger ten westen Grote Kerkstraat 2 1688 242 231r
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pyters Doncker, c.u. koper hoekhuis Lanen 87 1676 240 235v
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pyters Doncker, c.soc. naastligger ten oosten Schritsen 26 1690 242 314v
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pyters Doncker, c.soc. naastligger ten zuiden Schritsen 26 1690 242 314v
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pyters Doncker verkoper q.q. Schritsen 26 1690 242 314v
, JAKOB Jacob Doncker naastligger ten zuiden Rommelhaven 26 1696 243 224v
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Doncker verkoper Zoutsloot NZ 1604 228 386r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Doncker verkoper Droogstraat 1604 228 386r
PIETERS, JAKOB wijlen Jacob Pieters Doncker verkoper Droogstraat 53 1614 229 220v
SIEMENS, JAKOB Jacob Symons Doncker koper provisioneel huis met nog een klein huisje Schoolsteeg WZ 1680 241 19ra
, JAN burgemeester Jan Doncker koopman koper woning Nieuwstraat 3 1742 250 252r
PIETERS, JAN vroedsman Jan Pieters Doncker koopman koper Lanen 87 1730 247 316r
PIETERS, MAAIKE Maaike Pyters Doncker geniaarde koper Noorderhaven 95 1724 246 203v
, RINSKE Rinske Doncker koper huis Rommelhaven 8 1749 251 280r
, SIEMEN Simen Doncker naastligger ten zuiden Rommelhaven 20 1664 238 205r
, SIEMEN Simon Doncker naastligger ten zuiden Schoolsteeg WZ 1667 239 96v
JAKOBS, SIEBREN Sybren Jacobs Doncker naastligger ten zuiden Schoolsteeg WZ 1647 235 263r
, SIEMEN wijlen Symon Doncker verkoper Schoolsteeg WZ 1680 241 19ra
DONIA, HOBBE TIEMENS de landen van de plaats van wijlen Hobbe Timeus Donia naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1675 240 30ra
DONIA, KEIMPE Keimpe Donia naastligger ten oosten buiten Harlingen 1642 234 173v
DONIA, KEIMPE Kempe van Donia, de jonge verkoper Kerkpoortstraat NZ 1604 228 400r
DONIA, KEIMPE Kempe van Donia, de jonge verkoper ten zuiden van Harlingen 1604 228 400r
DONIA, KEIMPE Kempo van Donia, de jonge verkoper Kerkpoortstraat NZ 1604 228 406r
DONIA, KEIMPE Kempo van Donia, de jonge verkoper ten zuiden van Harlingen 1604 228 406r
DONIA, KEIMPE de landen van Kempo Donia naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1655 237 34v
DONIA, SIXTUS dr. Sixtus Donia verkoper q.q. Kerkpoortstraat NZ 1604 228 400r
DONIA, SIXTUS dr. Sixtus Donia verkoper q.q. ten zuiden van Harlingen 1604 228 400r
DONIA, SIXTUS dr. Sixtus Donia verkoper q.q. Kerkpoortstraat NZ 1604 228 406r
DONIA, SIXTUS dr. Sixtus Donia verkoper q.q. ten zuiden van Harlingen 1604 228 406r
DONKER, AALTJE Aaltje Donker koper Droogstraat 18 1751 252 177v
DONKER, ANTJE Antie Donker naastligger ten noorden Voorstraat 91 1718 246 32r
DONKER, LIJSBET JANS Elisabet Jans Donker verkoper Lanen 87 1718 246 33v
DONKER, LIJSBET JANS Elisabet Jans Donker verkoper Lanen 1718 246 33v
DONKER, LIJSBET JANS Elisabet Jans Donker verkoper Jan Ruurdstraat 3 1718 246 33v
DONKER, HENDRIK PIETERS Hendrick Pytters Donker verkoper q.q. Moriaanstraat 12 1690 242 317v
DONKER, HENDRIKJE PIETERS Hendrickjen Pieters Donker, c.u. verkoper Lanen 87 1718 246 33r
DONKER, HENDRIKJE PIETERS Hendrickjen Pieters Donker, c.u. verkoper Lanen 1718 246 33r
DONKER, HENDRIKJE PIETERS Hendrickjen Pieters Donker, c.u. verkoper Jan Ruurdstraat 3 1718 246 33r
DONKER, HENDRIK de weduwe van Hendrik Donker naastligger ten westen Grote Kerkstraat 2 1702 244 140v
DONKER, HENDRIK wijlen Hendrik Donker verkoper Hofstraat 41 1799 265 165r
DONKER, HENDRIK wijlen Hendrik Donker verkoper Ooievaarsteeg 13 1799 265 172r
DONKER, HENDRIK wijlen Hendrik Donker verkoper Ooievaarsteeg 15 1799 265 173r
DONKER, HENDRIK wijlen Hendrik Donker verkoper Fabrieksstraat WZ 1799 265 174r
DONKER, HENDRIK wijlen Hendrik Donker naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 14 1799 265 175r
DONKER, HENDRIK wijlen Hendrik Donker verkoper Ooievaarsteeg 14 1799 265 175r
DONKER, HENDRIK wijlen Hendrik Donker verkoper Kerkpoortstraat 7achter 1799 265 176r
DONKER, HENDRIK wijlen Hendrik Donker verkoper Rapenburg 6oost 1799 265 177r
DONKER, HENDRIK wijlen Hendrik Donker verkoper Rapenburg 5 1799 265 179v
DONKER, HENDRIK PIETERS Hendrik Pieters Donker verkoper van 1/10 Schritsen 28 1690 242 319r
DONKER, HENDRIKJE PIETERS Hendrikje Pytters Donker koper Zuiderstraat 27 1727 246 299r
DONKER, HENDRIKJE Hendrikjen Donker verkoper Zuiderstraat 27 1728 247 120r
DONKER, HENDRIKJE Hendrikjen Donker koper Rommelhaven 8 1730 247 345r
DONKER, HENDRIKJE PIETERS Hendrikjen Pyters Donker winkelier verkoper van 1/2 Rommelhaven 8 1749 251 280r
DONKER, J. vroedsman J. Donker verwandelaar Hofstraat 16 1732 248 150r
DONKER, J. vroedsman J. Donker aanhandelaar van 1/2 Rozengracht 16 1732 248 150r
DONKER, JAKOB Jacob Donker naastligger ten noorden Rommelhaven 24b 1692 242 400v
DONKER, JAKOB Jacob Donker naastligger ten zuiden Schoolsteeg 1705 244 309r
DONKER, JAKOB Jacob Donker naastligger ten noorden Voorstraat 91 1707 245 34r
DONKER, JAKOB de weduwe van Jacob Donker naastligger ten oosten Noorderhaven 64 1718 246 6v
DONKER, JAKOB HENDRIKS Jacob Hendriks Donker naastligger ten westen Noorderhaven 68 1700 244 61v
DONKER, JAN Jan Donker verkoper van 1/2 Voorstraat 58 1729 247 276r
DONKER, JAN vroedsman Jan Donker koper huis Noorderhaven 77 1731 248 46r
DONKER, JAN vroedsman Jan Donker naastligger ten noorden Lanen 89 1731 248 49r
DONKER, JAN Jan Donker naastligger ten westen Grote Kerkstraat 2 1731 248 61r
DONKER, JAN vroedsman Jan Donker naastligger ten westen Noorderhaven 44 1731 248 64r
DONKER, JAN vroedsman Jan Donker verkoper van 1/2 Rozengracht 16 1733 248 193r
DONKER, JAN vroedsman Jan Donker koopman verkoper van 1/3 Grote Kerkstraat 42 1737 249 217v
DONKER, JAN vroedsman Jan Donker koopman verkoper van 1/3 Grote Kerkstraat 44 1737 249 217v
DONKER, JAN vroedsman Jan Donker tichelaar verkoper van 1/3 Voorstraat 28 1738 249 221v
DONKER, JAN Jan Donker naastligger ten noorden Wasbleek NZ 1738 249 287r
DONKER, JAN Jan Donker verkoper van 1/3 Wasbleek NZ 1738 249 287r
DONKER, JAN oud burgemeester Jan Donker naastligger ten noorden Lanen 89 1739 250 36r
DONKER, JAN burgemeester Jan Donker naastligger ten oosten Kromme Elleboogsteeg 1744 251 40v
DONKER, JAN de weduwe van burgemeester Jan Donker naastligger ten westen Noorderhaven 79 1745 251 105v
DONKER, JAN de weduwe van oud burgemeester Jan Donker naastligger ten westen Noorderhaven 79 1745 251 3va
DONKER, JAN de weduwe van oud burgemeester Jan Donker naastligger ten westen Noorderhaven 81 1745 251 3va
DONKER, JAN de weduwe van oud burgemeester Jan Donker naastligger ten westen Noorderhaven 79 1745 251 5ra
DONKER, JAN PIETERS vroedmsn Jan Pieters Donker koopman verkoper q.q. Lanen 87 1730 247 316r
DONKER, JAN PIETERS vroedmsn Jan Pieters Donker koopman verkoper q.q. Lanen 87 1730 247 316r
DONKER, JAN PIETERS vroedmsn Jan Pieters Donker koopman verkoper van 1/16 Lanen 87 1730 247 316r
DONKER, JAN PIETERS vroedsman Jan Pieters Donker koopman koper hof van ca. 90 x 80 voeten en zomerhuis onbekend WZ 1731 248 17r
DONKER, JAN PIETERS burgemeester Jan Pieters Donker verkoper Lanen 87 1740 250 105v
DONKER, JAN PIETERS Jan Pyters Donker, mede vroedschap koopman verkoper Noorderhaven 42 1732 248 81v
DONKER, JAN PIETERS Jan Pytters Donker verkoper van 1/10 Schritsen 28 1690 242 319r
DONKER, JANKE Janke Donker naastligger ten westen Noorderhaven 44 1717 245 291r
DONKER, LIJSBET Lijsbeth Donker betrokkene onbekend 1737 249 175r
DONKER, LIJSBET JAKOBS Lijsbeth Jacobs Donker, cum matre verkoper Noorderhaven 66 1720 246 82r
DONKER, LIJSBET JAKOBS Lijsbeth Jacobs Donker verkoper Grote Ossenmarkt 1 1720 246 87v
DONKER, MAAIKE PIETERS Mayke Pieters Donker verkoper van 1/16 Lanen 87 1730 247 316r
DONKER, MAAIKE PIETERS Mayke Pieters Donker koper Zuiderhaven 52west 1731 248 11v
DONKER, MAAIKE PIETERS Mayke Pyters Donker koper Zuiderhaven ZZ 1731 248 21v
DONKER, MAAIKE PIETERS Mayke Pyters Donker koper Zuiderhaven ZZ 1731 248 38r
DONKER, MAAIKE PIETERS Mayke Pyters Donker naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1731 248 38r
DONKER, MAAIKE PIETERS Mayke Pyters Donker naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1731 248 38r
DONKER, PIETER PIETERS Pieter Pytters Donker, de jonge verkoper van 1/10 Schritsen 28 1690 242 319r
DONKER, RINSKE HENDRIKS Reinskje Hendrix Donker verkoper Grote Ossenmarkt 1 1720 246 87v
DONKER, RINSKE Rinske Donker koper door niaar Weverstraat ZZ 1747 251 203r
DONKER, RINSKE Rinske Donker koper Franekereind 36 1750 252 84r
DONKER, RINSKE Rinske Donker geniaarde koper Voorstraat 33 1762 255 172r
DONKER, RINSKE Rinske Donker koper van 1/2 Voorstraat 16 1766 256 179r
DONKER, RINSKE Rinske Donker naastligger ten westen Noorderhaven 98achter 1766 256 185r
DONKER, RINSKE Rinske Donker verkoper Noorderhaven 98achter 1766 256 185r
DONKER, RINSKE Rinske Donker verkoper Rommelhaven 8 1767 256 237r
DONKER, RINSKE Rinske Donker verkoper Nieuwstraat 3 1767 256 238r
DONKER, RINSKE Rinske Donker verkoper van 1/2 Voorstraat 16 1768 257 38v
DONKER, RINSKE Rinske Donker afgewezen niaarnemer Hofstraat 17west 1768 257 52r
DONKER, RINSKE Rinske Donker koper Voorstraat 16 1769 257 111r
DONKER, RINSKE Rinske Donker verkoper Franekereind 19 1771 257 238r
DONKER, RINSKE Rinske Donker verkoper Vijver 9 1771 257 239v
DONKER, RINSKE Rinske Donker verkoper Zuiderhaven 23 1771 257 242v
DONKER, RINSKE Rinske Donker verkoper Zuiderhaven 25 1771 257 245v
DONKER, RINSKE Rinske Donker verkoper Noorderhaven 96 1771 257 247r
DONKER, SIEMEN Symen Donker naastligger ten noorden Schoolsteeg WZ 1639 234 84v
DONKER, TRIJNTJE Trijntie Donker gebruiker Schritsen 52 1734 248 354r
, HENDRIK het huis genaamd het Swarte Kruis van de erfgenamen van wijlen Hendrik Donkers naastligger ten westen Grote Kerkstraat 2 het Zwart Kruis 1711 245 143v
HENDRIKS, PIETER Pieter Hendriks Donkers naastligger ten noorden Voorstraat 3 1700 244 54v
, FREERK Frederik Doodenhuis naastligger ten oosten Voorstraat 29 1776 259 7r
, JAKOB Jacobus Doodenhuis naastligger ten oosten Voorstraat 29 1806 267 279v
, JAKOB Jacob Doodenhuizen mr. vleeshouwer koper huis Bildtstraat 24 1803 266 176v
, JAKOB Jacob Doodenhuizen naastligger ten zuiden Noorderhaven 74 1807 268 3r
, Tybertus Doolweert koper huis, plaats en kamer Lanen 18 1719 246 57r
, de erfgenamen van wijlen de weduwe van commissariske Doolwit naastligger ten westen Lanen 20 1753 253 110r
JANS, DIRK Dirk Jansen van Dooren mr. ijzersmid verkoper Lanen 36 1730 247 347r
DORENBOS, JAN Jan Doorenbosch verkoper Kerkpoortstraat 7 1764 256 64v
DOORN, DIRK JANS Dirk Jansen van Doorn mr. ijzersmid naastligger ten westen Lanen 22 1735 249 70v
DOORN, DIRK JANS Dirk Jansen van Doorn mr. ijzersmid naastligger ten noorden Schritsen 13achter 1738 249 269r
DOORN, DIRK JANS Dirk Jansen van Doorn mr. ijzersmid verkoper Schritsen 13achter 1738 249 269r
DOORN, JAN Jan Doorn naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 25 1659 237 183r
DOORN, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Doorn metselaar geniaarde koper van 1/2 Zuiderhaven 15 1730 247 326v
DOORN, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Doorn metselaar koper kamer en loods en bak Zuiderhaven ZZ 1730 247 333r
DOORNAT, HENDRIK Hendrik Doornat naastligger ten noorden Prinsenstraat 6 1806 267 255v
DOORNAT, HENDRIK HARMENS Hendrik Harmens Doornat sjouwerman koper huis Grote Ossenmarkt 1a 1801 266 28r
DOORNAT, HENDRIK HARMENS Hendrik Harmens Doornat verkoper Grote Ossenmarkt 1a 1805 267 109v
, HENDRIK Hendrick Doorntie, vertrokken naar Indie verkoper Grote Ossenmarkt 25achter 1676 240 247r
, JAN Jan Doorntie naastligger ten westen Pothondjessteeg 8 1659 237 218r
DOORN, CATHARINA Catharina van Dorn koper Noorderhaven 100 1651 236 160r
DORTMAN, HARMEN Harmanus Dortman mr. kuiper koper huis Rozengracht 5 1729 247 251v
DORTMAN, HARMEN Harmanus Dortman mr. kuiper naastligger ten noorden Brouwersstraat 17 1737 249 188v
DORTMAN, HARMEN de onmondige nagelaten kinderen van Harmanus Dortman verkoper Brouwersstraat 15 1745 251 72v
DORTMAN, HARMEN de onmondige nagelaten kinderen van Harmanus Dortman verkoper Hofstraat 12a 1745 251 73v
DORTMAN, HARMEN Hermanus Dortman mr. kuiper koper hof met planten, bomen en zomerhuis Hofstraat 12a 1729 247 287r
DOUMA, KNIERKE juffrouw Cunira van Douma naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1611 229 27v
DOUMA, RINTJE de erfgenamen van wijlen Ryntie Douwma, daerden rector in woent naastligger ten oosten Schritsen 1597 228 38v
DOYEM, juffrouw Doyem naastligger ten westen Franekereind 13 1644 235 119v
DOYEM, de erfgenamen van wijlen dr. Oricus a Doyem naastligger ten oosten Franekereind 7 1597 228 54v
DOYEM, juffrouw Taesk van Doyem verkoper Franekereind 9 1625 231 82r
DOYEM, juffrouw Taesk van Doyem verkoper Noordijs 11noord 1625 231 82r
DOYEMA, JAN Jan Doyema naastligger ten westen Scheffersplein OZ 1770 257 153v
DOYEMA, JAN WIEBRENS Jan Wybrandus Doyema soldaat in dienst van de Oostindische compagnije verkoper Nieuwstraat 34achter 1770 257 171r
DOYEMA, JAN WIEBRENS Jan Wybrandus Doyema soldaat in dienst van de Oostindische compagnije verkoper Franekerpoort (gebied) 1770 257 175v
DOYEMA, JAN WIEBRENS Jan Wybrandus Doyema soldaat in dienst van de Oostindische compagnije verkoper Scheffersplein OZ 1771 257 221v
DOYEMA, DIRK LIEUWES de erfgenamen van wijlen Dirck Lieuwes Doyma naastligger ten zuiden Noordijs 9 1645 235 170v
DOYEMA, de weduwe of erfgenamen van wijlen dr. Oricus Doyma naastligger ten westen Franekereind 13 1625 231 45r
DOYS, J. J. Doys equipagemeester huurder Grote Bredeplaats 8oost 1760 255 39r
DOYEM, ORK de erfgenamen van wijlen Orck van Doyum naastligger ten oosten Franekereind 7 1622 230 317r
DRAAIER, de weduwe van Drayer naastligger ten oosten Noorderhaven 19 1776 258 249v
DRAAIER, TJEBBE Tiebbe Drayer verpachter grond bierkamer Zoutsloot 30 1650 236 141r
DRAAIER, TJEBBE Tiebbe Drayer naastligger ten oosten Zoutsloot 30 1650 236 141r
DREYER, DIENA TJEBBES Dina Tiebbes Dreier verkoper Sint Christoffelsteeg 4 1713 245 196v
DREYER, DIENA TJEBBES de erfgenamen van wijlen Dina Tiebbes Dreier naastligger ten oosten Noorderhaven 101 1717 245 281r
DREYER, DIENA TJEBBES de erfgenamen van wijlen Dina Tiebbes Dreier verkoper Noorderhaven 101 1717 245 281r
DREYER, DIENA TJEBBES de kinderen en kleinkinderen van wln. Dina Tiebbes Dreier naastligger ten zuiden Droogstraat 16 1717 245 294v
DREYER, DIENA TJEBBES de kinderen en kleinkinderen van wln. Dina Tiebbes Dreier naastligger ten westen Droogstraat 16 1717 245 294v
DREYER, DIENA TJEBBES de kinderen en kleinkinderen van wln. Dina Tiebbes Dreier verkoper Droogstraat 16 1717 245 294v
DREYER, FEDDE PIETERS Fedde Pieters Dreier koopman koper grond en erf, bestaande uit woning, 2 kamers en paardestal Zoutsloot 39 1714 245 210r
DREYER, HIELKE de erfgenamen van wijlen Hylke Dreier naastligger ten westen Ooievaarsteeg WZ 1783 261 15r
DREYER, PIETER TJEBBES Pieter Tiebbes Dreier koper van 1/2 William Boothstraat 31 1718 246 24r
DREYER, PIETER TJEBBES Pieter Tiebbes Dreier koper zoutkeet, half pakhuis en 2 aparte woningen of huizen William Boothstraat 31 1719 246 43r
DREYER, TJEBBE Tiebbe Dreier, c.s. naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen ZZ 1664 238 208r
DREYER, TJEBBE PIETERS Tiebbe Piters Dreier naastligger ten westen Droogstraat 18 1643 235 78r
TJEBBES, DIENA de erfgenamen van wijlen Dina Tiebbes Drejer naastligger ten westen Noorderhaven 103 1717 245 281v
TJEBBES, DIENA de erfgenamen van wijlen Dina Tiebbes Drejer naastligger ten noorden Noorderhaven 103 1717 245 281v
TJEBBES, DIENA de erfgenamen van wijlen Dina Tiebbes Drejer verkoper Noorderhaven 103 1717 245 281v
DRENT, HENDRIK Hendrik Drent naastligger ten noorden Achterstraat 1626 231 137v
PIETERS, MICHIEL Migchiel Pieters Dreso koopman koper huis Noorderhaven 89 1791 263 345r
DREYER, wijlen Dreyer naastligger ten oosten Voorstraat 57achter 1740 250 82r
DREYER, wijlen Dreyer verpachter grond Brouwersstraat 16 1742 250 227r
DREYER, Dreyer procureur fiscaal naastligger ten westen Moriaanstraat 12 1748 251 237r
DREYER, Dreyer fiscaal naastligger ten westen Moriaanstraat 12 1751 252 121r
DREYER, Dreyer fiscaal naastligger ten zuiden Hoogstraat 4 1751 252 134v
DREYER, Dreyer fiscaal naastligger ten noorden Rozemarijnstraat 3 1753 253 126v
DREYER, de tuin van Dreyer fiscaal naastligger ten zuiden Gardenierstraat 16 1756 253 258r
DREYER, Dreyer fiscaal naastligger ten zuiden Hoogstraat 4 1756 253 268r
DREYER, stal en wagenhuis van fiscael Dreyer naastligger ten noorden Hofstraat 20 1756 254 3v
DREYER, fiscaal Dreyer naastligger ten westen Havenplein 26 1772 258 58r
DREYER, ARJEN PIETERS Arie Pieters Dreyer snikschipper verkoper Kleine Ossenmarkt 4 1783 261 54v
DREYER, ARJEN PIETERS Arie Pieters Dreyer snikschipper verkoper Kleine Ossenmarkt 6 1783 261 54v
DREYER, ARJEN PIETERS zijn vader Aris Pieters Dreyer collecteur koper Rozemarijnstraat 1 1746 251 155v
DREYER, ARJEN PIETERS Aris Pieters Dreyer verkoper Spinhuisstraat 4 1747 251 180r
DREYER, ARJEN PIETERS wijlen Aris Pieters Dreyer begunstigde van een lijfrente Kleine Bredeplaats 12 1763 255 247v
DREYER, ARJEN ARJENS Arjen Aris Dreyer winkelier koper Grote Kerkstraat 35 1772 258 19r
DREYER, ARJEN ARJENS Arjen Aris Dreyer winkelier naastligger ten westen Grote Kerkstraat 35 1772 258 19r
DREYER, ARJEN ARJENS wijlen Arjen Aris Dreyer verkoper Grote Kerkstraat 35 1777 259 67v
DREYER, ARJEN PIETERS Arjen Pieters Dreyer arbeider verkoper Kleine Ossenmarkt 4 1783 261 54v
DREYER, ARJEN PIETERS Arjen Pieters Dreyer arbeider verkoper Kleine Ossenmarkt 6 1783 261 54v
DREYER, B. de hof van B. Dreyer procureur fiscaal naastligger ten zuiden Gardenierstraat 12 1761 255 76r
DREYER, BEREND Baarnt Dreyer procureur fiscaal geniaarde koper Lanen 72 1748 251 241v
DREYER, BEREND Beerend Dreyer procureur fiscaal koper van 1/3 huis alwaer de Zeeton in de geevel staet Noorderhaven 13 de Zeeton 1748 251 232v
DREYER, BEREND Beernd Dreyer procureur fiscaal koper grondpacht van 2-00-00 CG Grote Ossenmarkt 1 1751 252 152r
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer procureur fiscaal koper 1/2 pakhuis, van beneden tot de 2e zolderinge, met spinnerij Spinhuisstraat 4 1746 251 153r
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer procureur fiscaal koper huis Rozemarijnstraat 1 1746 251 155v
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer procureur fiscaal verkoper Spinhuisstraat 4 1747 251 180r
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer, c.p. procureur fiscaal koper woning Moriaanstraat 10 1748 251 234v
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer fiscaal geniaarde koper Droogstraat NZ 1749 252 15v
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer procureur fiscaal koper huis Vijver ZZ 1749 252 23v
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer procureur fiscaal verkoper q.q. Midlumerlaan 1750 252 80r
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer procureur fiscaal verkoper Moriaanstraat 10 1751 252 123v
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer gerechtsfiscaal koper huis Grote Kerkstraat 40 1751 252 142r
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer procureur fiscaal koper huis Kleine Bredeplaats 12 1751 252 175v
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer procureur fiscaal koper huis van ouds genaemt de Seeven Geevels Zuiderhaven 33 de Zeven Gevels 1751 252 176v
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer procureur fiscaal verkoper Noorderhaven 13 1752 252 193v
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer gerechtsfiscaal verkoper q.q. Bildtpoort (gebied) 1752 252 237r
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer gerechtsfiscaal koper hof met zomerhuis Romastraat NZ 1752 253 1r
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer gerechtsfiscaal verkoper Schritsen 35 1753 253 51r
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer gerechtsfiscaal koper 1/4 huis Kleine Bredeplaats 12 1753 253 91v
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer, c.u. gerechtsfiscaal naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 12 1753 253 91v
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer, c.u. gerechtsfiscaal naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 12 1753 253 91v
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer gerechtsfiscaal koper 1/2 huis Kleine Bredeplaats 12 1754 253 140r
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer gerechtsfiscaal eigenaar van 1/2 Kleine Bredeplaats 12 1754 253 140r
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 12 1754 253 140r
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 12 1754 253 140r
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer gerechtsfiscaal koper 1/4 huis Kleine Bredeplaats 12 1754 253 150v
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer gerechtsfiscaal eigenaar van 1/4 Kleine Bredeplaats 12 1754 253 150v
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer, c.u. naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 12 1754 253 150v
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer, c.u. naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 12 1754 253 150v
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer gerechtsfiscaal verkoper q.q. Kerkpoortstraat 55 1754 253 184v
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer gerechtsfiscaal verkoper q.q. Kerkpoortstraat 55achter 1754 253 186r
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer gerechtsfiscaal verkoper q.q. Zuiderhaven 36west 1755 253 232v
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer fiscaal naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 2 1756 253 263r
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer fiscaal naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 2 1756 253 263r
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer fiscaal verkoper Grote Ossenmarkt 2 1756 253 263r
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer gerechtsfiscaal verkoper q.q. Grote Kerkstraat 16 1752 253 270r
DREYER, BERNARDUS proc.fiscaal Bernardus Dreyer verkoper Grote Kerkstraat 40 1756 254 30v
DREYER, BERNARDUS procureur fiscaal Bernardus Dreyer verkoper q.q. Hofstraat 19west 1756 254 46v
DREYER, BERNARDUS procureur fiscaal Bernardus Dreyer verkoper q.q. Hofstraat 19west 1756 254 46v
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer procureur fiscaal koper dubbel huis Zuiderhaven 31 1757 254 65r
DREYER, BERNARDUS procureur fiscaal Bernardus Dreyer verkoper Rozemarijnstraat 1 1757 254 72r
DREYER, BERNARDUS procureur Bernardus Dreyer verkoper q.q. Zoutsloot 1 1757 254 87r
DREYER, BERNARDUS procureur Bernardus Dreyer verkoper q.q. Zoutsloot NZ 1757 254 107v
DREYER, BERNARDUS procureur Bernardus Dreyer verkoper q.q. Zoutsloot NZ 1757 254 107v
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer geniaarde koper Poortje 9 1757 254 114v
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer procureur fiscaal geniaarde koper Romastraat 15 1758 254 147r
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer, c.u. procureur fiscaal naastligger ten oosten Romastraat 15 1758 254 147r
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer procureur fiscaal naastligger ten noorden Zuiderhaven 35 1758 254 170v
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer procureur fiscaal verkoper Zuiderhaven 35 1758 254 170v
DREYER, BERNARDUS de verkoper Bernardus Dreyer fiscaal procureur naastligger ten oosten Zuiderhaven 33 1759 254 200r
DREYER, BERNARDUS de verkoper Bernardus Dreyer fiscaal procureur verkoper Zuiderhaven 33 1759 254 200r
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer fiscaal verkoper q.q. Liemendijk 4 1759 254 217r
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer procureur fiscaal verkoper q.q. Voorstraat 11west 1759 254 249v
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer procureur fiscaal verkoper q.q. Schritsen 3 1760 255 17r
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer notaris verkoper q.q. Voorstraat 60 1760 255 18v
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer notaris koper huis genaamd de Seeven Gewels, gedeelte van het Zuiderhaven 35 de Zeven Gevels 1760 255 25v
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer, c.u. naastligger ten noorden Zuiderhaven 35 1760 255 25v
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer procureur fiscaal verkoper q.q. Voorstraat 9 1760 255 31v
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer procureur fiscaal verkoper q.q. Schritsen 1oost 1761 255 63r
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer notaris en procureur fiscaal naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 2 1761 255 114r
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer notaris en procureur fiscaal verkoper Grote Ossenmarkt 2 1761 255 114r
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer notaris en procureur fiscaal verkoper Gardenierstraat ZZ 1762 255 162r
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer notaris en procureur fiscaal koper Fabrieksstraat 28achter 1762 255 167v
DREYER, BERNARDUS de verlaten boedel van Bernardus Dreyer verkoper Kleine Bredeplaats 12 1763 255 247v
DREYER, BERNARDUS de verlaten boedel van Bernardus Dreyer verkoper Fabrieksstraat 28achter 1763 255 249r
DREYER, BERNARDUS de verlaten boedel van Bernardus Dreyer verkoper Zuiderhaven 35 1763 255 250v
DREYER, BERNARDUS de verlaten boedel van Bernardus Dreyer verkoper Raamstraat 3 1763 255 252r
DREYER, BERNARDUS de verlaten boedel van wijlen Bernardus Dreyer verkoper Zuiderhaven 31 1763 255 253v
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer notaris verkoper q.q. Voorstraat 62 1767 256 250r
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer notaris koper huis Havenplein 18oost 1768 257 58v
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer notaris en procureur fiscaal verkoper q.q. Hoogstraat 16 1770 257 173r
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer notaris verkoper q.q. Kerkpad 20 1770 257 176v
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer notaris verkoper q.q. Kleine Kerkstraat 12 1771 257 212v
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer notaris verkoper q.q. Voorstraat 82 1771 257 217v
DREYER, BERNARDUS wijlen Bernardus Dreyer notaris en procureur fiscaal verkoper Havenplein 18oost 1773 258 98r
DREYER, BERNARDUS Bernhardus Dreyer procureur fiscaal geniaarde koper van 1/2 Weverstraat ZZ 1747 251 203r
DREYER, BERNARDUS Bernhardus Dreyer procureur fiscaal verkoper q.q. Weverstraat 1749 251 281r
DREYER, BERNARDUS Bernhardus Dreyer procureur fiscaal verkoper q.q. Weverstraat ZZ 1749 251 282v
DREYER, BERNARDUS Bernhardus Dreyer procureur fiscaal geniaarde koper Sint Jacobstraat 2 1754 253 130r
DREYER, BERNARDUS Bernhardus Dreyer procureur fiscaal verkoper Vijver 9 1758 254 143v
DREYER, DIENA TJEBBES Dina Tjebbes Dreyer koper Simon Stijlstraat 6 1666 239 52v
DREYER, DIENA TJEBBES Dina Tjebbes Dreyer geniaarde koper Voorstraat 47 1687 242 208v
DREYER, DIENA TJEBBES paardestal en huis van Dina Tjebbes Dreyer naastligger ten zuiden Simon Stijlstraat 6 1701 244 129r
DREYER, DIENA TJEBBES Dina Tjebbes Dreyer verkoper van 1/2 Simon Stijlstraat 6 1701 244 129r
DREYER, DIENA TJEBBES Dina Tjebbes Dreyer verkoper q.q. Simon Stijlstraat 6 1701 244 129r
DREYER, DIENA TJEBBES Dina Tjebbes Dreyer verkoper q.q. Simon Stijlstraat 6 1701 244 129r
DREYER, DOUWE PIETERS Douwe Pyters Dreyer koper William Boothstraat 29 1745 251 80v
DREYER, FEDDE PIETERS Fedde Pieters Dreyer koopman verkoper Voorstraat 66 1713 245 188r
DREYER, FEDDE PIETERS Fedde Pieters Dreyer koper erf of huisstede Zoutsloot 37 1714 245 213v
DREYER, FEDDE PIETERS Fedde Pieters Dreyer naastligger ten oosten Zoutsloot 37 1714 245 213v
DREYER, FEDDE PIETERS wijlen Fedde Pieters Dreyer gebruiker graanzolders Havenplein 28 1733 248 254r
DREYER, FEDDE PIETERS wijlen Fedde Pieters Dreyer gebruiker graanzolders Zuiderhaven 2 1733 248 254r
DREYER, FEDDE PIETERS wijlen Fedde Pieters Dreyer gebruiker graanzolders Zuiderhaven 4 1733 248 254r
DREYER, FEDDE PIETERS wijlen Fedde Pyters Dreyer verkoper Noorderhaven 61 1725 246 224v
DREYER, FEDDE PIETERS wijlen Fedde Pyters Dreyer naastligger ten oosten Zoutsloot 37 1725 246 224v
DREYER, FEDDE PIETERS wijlen Fedde Pyters Dreyer verkoper Zoutsloot 37 1725 246 224v
DREYER, FEDDE PIETERS de weduwe van Fedde Pyters Dreyer koopman naastligger ten westen Bildtstraat WZ 1727 247 29r
DREYER, FEDDE PIETERS wijlen Fedde Pyters Dreyer koopman koper Voorstraat 20 1731 247 386r
DREYER, FEDDE PIETERS weduwe Fedde Pyters Dreyer naastligger ten oosten Zoutsloot 37 1731 248 30r
DREYER, FEDDE PIETERS wijlen Fedde Pyters Dreyer verkoper van 1/2 Zoutsloot 39 1732 248 148v
DREYER, FEDDE PIETERS Fedde Pyters Dreyer koper William Boothstraat 29 1745 251 80v
DREYER, FEDDE PIETERS meerderjarige vrijgezel Fedde Pytters Dreyer verkoper van 1/8 Simon Stijlstraat 6 1701 244 129r
DREYER, FEDDE PIETERS Fedde Pytters Dreyer koopman naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) 1723 246 180v
DREYER, FEDDE PIETERS Fedde Pytters Dreyer koopman naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1723 246 180v
DREYER, HENDRIKJE Hendrina Dreyer koper Voorstraat 47 1787 262 212v
DREYER, HINKE PIETERS Henke Pyters Dreyer naastligger ten oosten Zoutsloot 42 1728 247 80r
DREYER, HINKE PIETERS wijlen Henke Pyters Dreyer verkoper Zoutsloot 42 1728 247 80r
DREYER, HINKE PIETERS wijlen Henke Pyters Dreyer verkoper Zoutsloot 1 1728 247 81v
DREYER, HINKE PIETERS wijlen Henke Pyters Dreyer verkoper Zoutsloot 48 1728 247 82v
DREYER, HINKE PIETERS Henke Pytters Dreyer verkoper van 1/8 Simon Stijlstraat 6 1701 244 129r
DREYER, HINKE PIETERS Hincke Pieters Dreyer koper Voorstraat 23 1696 243 186v
DREYER, HINKE PIETERS Hincke Pieters Dreyer koper Droogstraat 57 1697 243 306r
DREYER, HINKE PIETERS Hincke Pyters Dreyer koper Zoutsloot ZZ 1695 243 151r
DREYER, HINKE PIETERS Hinke Pieters Dreyer koper Droogstraat 13 1694 243 113r
DREYER, HIELKE Hylke Dreyer, c.u. mr. tingieter huurder 1e pand Voorstraat 76 1755 253 211v
DREYER, HIELKE Hylke Dreyer zoutbrander geniaarde koper Franekerpoort (gebied) 1764 256 31v
DREYER, HIELKE hr. Hylke Dreyer koopman koper huis 2 jaar oud Rommelhaven 10 1764 256 72v
DREYER, HIELKE Hylke Dreyer, c.s. naastligger ten oosten Rommelhaven 8 1767 256 237r
DREYER, HIELKE de kinderen van wijlen Hylke Dreyer zoutbrander koper huis William Boothstraat 27 1769 257 125v
DREYER, HIELKE de minderjarige kinderen van wijlen Hylke Dreyer koopman koper 1/2 huis Rommelhaven 10 1773 258 91v
DREYER, HIELKE de erfgenamen van wijlen Hylke Dreyer naastligger ten zuiden William Boothstraat 25 1781 260 19r
DREYER, HIELKE de erfgenamen van wijlen Hylke Dreyer naastligger ten noorden Rommelhaven 12 1781 260 125r
DREYER, HIELKE PIETERS Hylke Pyters Dreyer koper William Boothstraat 29 1745 251 80v
DREYER, HIELKE PIETERS Hylke Pyters Dreyer koper zoutkeet met inventaris ([voor de twee percelen in deze akte]) William Boothstraat 5 1757 254 111r
DREYER, HIELKE PIETERS Hylke Pyters Dreyer koper schuur en meidenkamer en een aparte stalling en tuintje over de zoutsloot ([voor de twee percelen in deze akte]) Scheffersplein OZ 1757 254 111r
DREYER, HIELKE PIETERS Hylke Pyters Dreyer, c.u. naastligger ten westen Scheffersplein OZ 1758 254 132v
DREYER, HIELKE PIETERS Hylke Pyters Dreyer, c.u. naastligger ten noorden Scheffersplein OZ 1758 254 132v
DREYER, HIELKE PIETERS Hylke Pyters Dreyer verkoper Scheffersplein OZ 1758 254 132v
DREYER, J. juffrouw J. Dreyer naastligger ten oosten Rommelhaven 8 1783 261 69v
DREYER, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Dreyer verkoper van 5/24 ten zuiden van Harlingen 1668 239 156r
DREYER, JAKOB TJEBBES Jacob Tjibbes Dreyer koper Zuiderhaven ZZ 1678 241 5v
DREYER, JAN HANSES Jan Hansen Dreyer huurder 2 (p.j.) Voorstraat 62 1766 256 176r
DREYER, JAN HANSES Jan Hansen Dreyer huurder (p.j.) Voorstraat 62 1767 256 250r
DREYER, JAN HANSES de erfportie de kinderen van wijlen Jan Hansen Dreyer erflater Noorderhaven 88 1782 260 246r
DREYER, JAN HANSES de erfportie van wijlen Jan Hansen Dreyer verkoper Nieuwstraat 22 1782 260 290r
DREYER, JAN JANS Jan Janzen Dreyer, c.u. huurder (p.j.) Voorstraat 94 1769 257 128v
DREYER, JANKE Janke Dreyer koper door niaar Scheffersplein 29 1785 262 28r
DREYER, JANKE Janke Dreyer koper Voorstraat 40 1789 263 177r
DREYER, JANKE Janke Dreyer verkoper van 1/2 ten noordoosten van Harlingen 1808 268 103r
DREYER, MAAIKE TJEBBES Maycke Tjebbes Dreyer koper Noorderhaven 53 1675 240 201v
DREYER, PIETER ARJENS Pieter Arys Dreyer verkoper q.q. Nieuwstraat 60 1616 230 53r
DREYER, PIETER TJEBBES Pieter Tiebbes Dreyer koopman koper huis, tuin en zeepziederij met bakken, ketel en gereedschappen Noorderhaven 61 1725 246 224v
DREYER, PIETER TJEBBES Pieter Tiebbes Dreyer koopman koper pakhuis, stalling en gezamelijke ledige plaats Zoutsloot 37 1725 246 224v
DREYER, PIETER TJEBBES de weduwe van wijlen Pieter Tiebbes Dreyer bewoner van het pakhuis Noorderhaven 106achter 1737 249 193r
DREYER, PIETER TJEBBES de weduwe van Pieter Tiebbes Dreyer naastligger ten zuiden Noorderhaven 106achter 1737 249 193r
DREYER, PIETER TJEBBES Pieter Tjebbes Dreyer koopman verkoper q.q. Zoutsloot 42 1728 247 80r
DREYER, PIETER TJEBBES Pieter Tjebbes Dreyer koopman verkoper q.q. Zoutsloot 1 1728 247 81v
DREYER, PIETER TJEBBES Pieter Tjebbes Dreyer koopman verkoper q.q. Zoutsloot 48 1728 247 82v
DREYER, PIETER TJEBBES wijlen Pieter Tjebbes Dreyer koopman koper Voorstraat 61 1736 249 106r
DREYER, PIETER TJEBBES Pyter Tiebbes Dreyer verkoper van 5/24 ten zuiden van Harlingen 1668 239 156r
DREYER, PIETER TJEBBES de stal van wijlen Pyter Tjebbes Dreyer naastligger ten westen Droogstraat 55west 1677 240 38ra
DREYER, PIETER TJEBBES Pyter Tjebbes Dreyer, c.u. koopman geniaarde koper Noordijs 19 1721 246 110r
DREYER, PIETER TJEBBES Pyter Tjebbes Dreyer koopman verkoper Brouwersstraat 22 1725 246 234r
DREYER, PIETER TJEBBES wijlen Pyter Tjebbes Dreyer koopman verkoper Noorderhaven 61 1731 248 30r
DREYER, PIETER TJEBBES wijlen Pyter Tjebbes Dreyer koopman verkoper Zoutsloot 37 1731 248 30r
DREYER, PIETER TJEBBES de kinderen en erfgenamen van wijlen Pyter Tjebbes Dreyer koopman huurder Voorstraat 61 1741 250 197v
DREYER, PIETER TJEBBES over de nagelaten kinderen van wijlen Pyter Tjebbes Dreyer koopman verkoper Voorstraat 61 1741 250 197v
DREYER, PIETER TJEBBES Pytter Tiebbes Dreyer verkoper q.q. Noorderhaven 105 1657 237 263v
DREYER, PIETER TJEBBES Pytter Tiebbes Dreyer verkoper q.q. Droogstraat 18 1657 237 263v
DREYER, PIETER TJEBBES Pytter Tiebbes Dreyer verkoper q.q. Karremanstraat 30 1657 237 263v
DREYER, PIETER TJEBBES de stal van Pytter Tjebbes Dreyer naastligger ten westen Droogstraat 55west 1670 239 220r
DREYER, PIETER TJEBBES de weduwe van Pytter Tjebbes Dreyer naastligger ten zuiden Noorderhaven 106achter 1741 250 145v
DREYER, PIETER TJEBBES de zoutkeet van wijlen Pytter Tjebbes Dreyer naastligger ten noorden William Boothstraat 29 1745 251 80v
DREYER, R. juffrouw R. Dreyer naastligger ten oosten Rommelhaven 8 1783 261 69v
DREYER, RINSKE HIELKES Rinske Hylkes Dreyer koper Gardenierstraat 3 1792 264 27v
DREYER, TJEBBE Tiebbe Dreyer naastligger ten noorden buiten Harlingen 1650 236 112r
DREYER, TJEBBE Tiebbe Dreyer naastligger ten oosten Hoogstraat 3achter 1660 238 33v
DREYER, TJEBBE PIETERS Tiebbe Pieters Dreyer koper huis met plaats en hof Hoogstraat 5 1630 232 125v
DREYER, TJEBBE PIETERS Tiebbe Pieters Dreyer koopman koper paardenstal Droogstraat 55west 1663 238 185r
DREYER, TJEBBE PIETERS Tiebbe Pyters Dreyer verkoper Rommelhaven 3b 1633 233 123v
DREYER, TJEBBE PIETERS Tiebbe Pyters Dreyer koper q.q. grondpacht van 2-00-00 CG uit een huis Zuiderstraat 1635 233 164v
DREYER, TJEBBE PIETERS Tiebbe Pyters Dreyer verkoper Franekereind 23oost 1642 234 171v
DREYER, TJEBBE PIETERS Tiebbe Pyters Dreyer verkoper Scheffersplein 27 1642 234 171v
DREYER, TJEBBE PIETERS Tiebbe Pyters Dreyer verkoper q.q. Lanen 24 1650 236 103v
DREYER, TJEBBE PIETERS Tiebbe Pyters Dreyer verkoper q.q. Noorderhaven 60 1658 237 247v
DREYER, TJEBBE PIETERS Tiebbe Pytters Dreyer naastligger ten oosten Noorderhaven 101 1652 236 197r
DREYER, TJEBBE PIETERS Tiebbe Pytters Dreyer naastligger ten westen Noorderhaven 105 1657 237 263v
DREYER, TJEBBE PIETERS Tiebbe Pytters Dreyer naastligger ten oosten Zoutsloot 32 1661 238 89r
DREYER, TJEBBE PIETERS Tiebbe Pytters Dreyer naastligger ten zuiden Zoutsloot 32 1661 238 89r
DREYER, TJEBBE Tjebbe Dreyer, c.s. naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1666 239 10ra
DREYER, TJEBBE Tjebbe Dreyer koper woning Sint Christoffelsteeg WZ 1763 255 229r
DREYER, TJEBBE Tjebbe Dreyer naastligger ten westen Ooievaarsteeg 1769 257 142r
DREYER, TJEBBE Tjebbe Dreyer koopman koper q.q. Rommelhaven 10 1773 258 91v
DREYER, TJEBBE Tjebbe Dreyer verkoper Sint Christoffelsteeg 6 1781 260 96r
DREYER, TJEBBE Tjebbe Dreyer koopman verkoper Franekereind 34 1781 260 123v
DREYER, TJEBBE Tjebbe Dreyer koopman naastligger ten noorden William Boothstraat 37 1782 260 242v
DREYER, TJEBBE PIETERS Tjebbe Pyters Dreyer, c.u. koper hof met prieel en schuur ten noorden Droogstraat 45 1633 233 111v
DREYER, TJEBBE PIETERS kinderen van wijlen Tjebbe Pytters Dreyer, c.u. verkoper van 1/8 Simon Stijlstraat 6 1701 244 129r
DREYER, TJEBBE Tjibbe Dreyer zoutbrander koper q.q. William Boothstraat 27 1769 257 125v
DREYER, TJEBBE Tjibbe Dreyer naastligger ten zuiden William Boothstraat 27 1769 257 125v
DREYER, TJEBBE wijlen zijn steevader Tjibbe Dreyer erflater William Boothstraat 31 1791 263 332v
DREYER, TRIJNTJE PIETERS Trijntie Peters Dreyer eigenaar van 1/2 Schritsen 50 1656 237 70r
DREYER, TRIJNTJE PIETERS Trijntie Peters Dreyer, gesterkt met haar zonen verkoper Schritsen 50 1656 237 70r
DREYER, TRIJNTJE PIETERS Trijntie Pytters Dreyer verkoper van 1/8 Simon Stijlstraat 6 1701 244 129r
DREYER, TRIJNTJE TJEBBES Trijntie Tiebbes Dreyer koper Noorderhaven 109 1722 246 153r
DREYER, TRIJNTJE ARJENS wijlen Trijntje Aris Dreyer erflater Kleine Ossenmarkt 4 1783 261 54v
DREYER, TRIJNTJE ARJENS wijlen Trijntje Aris Dreyer erflater Kleine Ossenmarkt 6 1783 261 54v
DREYER, IEBELTJE Ybeltie Dreyer verkoper van 1/2 Zoutsloot 39 1732 248 148v
DREYER, IEBELTJE FEDDES Ybeltie Feddes Dreyer verkoper van 1/2 Voorstraat 36 1734 248 299v
DREYER, IEBELTJE FEDDES Ybeltje Feddes Dreyer koper van 1/2 Voorstraat 36 1730 247 339r
PIETERS, FEDDE wijlen Fedde Pieters Dreyers koopman verkoper van 1/2 Voorstraat 36 1734 248 299v
DRIEL, EVERT JANS Evert Jans van Driel verkoper (gesuccumbeerde) Grote Kerkstraat 16 1603 228 375r
DRIEL, EVERT JANS Ewert Jansen van Driel verkoper (gesuccumbeerde) Heiligeweg 13 1603 228 352v
DRIEL, EVERT JANS Ewert Janssen van Driel verkoper (gesuccumbeerde) Heiligeweg 13 1603 228 347r
PIETERS, TJEBBE Tiebbe Pytters Drijer houtkoper koper 1/12 houtmolen, huis, land, pramen en verdere gereedschappen tot de houtzagelij behorende ten zuiden van Harlingen 1654 236 263r
DRIJFHOUT, NANNE DIRKS Nanne Dirks Drijfhout koopman verkoper q.q. Voorstraat 81voor 1774 258 162v
DRIJFHOUT, NANNE DIRKS Nanne Dirks Drijfhout koopman verkoper q.q. Voorstraat 81een_achter 1774 258 162v
DROGENHAM, wijlen Drogenham bakenmeester koper Kerkpoortstraat 2 1731 248 23v
DROGENHAM, EVERT wijlen Everhard Drogenham bakenmeester verkoper Kerkpoortstraat 2 1733 248 250v
DRONRIJP, ALBERTJE Albertina Dronrijp koper Zuiderhaven 79 1753 253 38v
DRONRIJP, ALBERTJE Albertina Dronrijp verkoper Zuiderhaven 79 1763 255 192v
DRONRIJP, J. J. Dronrijp havenmeester naastligger ten noorden Zuiderhaven 6 1758 254 144v
DRONRIJP, JAKOB burgervaandrig Jacobus Dronrijp havenmeester geniaarde koper Havenplein 28 1733 248 254r
DRONRIJP, JAKOB burgervaandrig Jacobus Dronrijp havenmeester geniaarde koper Zuiderhaven 2 1733 248 254r
DRONRIJP, JAKOB burgervaandrig Jacobus Dronrijp havenmeester geniaarde koper Zuiderhaven 4 1733 248 254r
DRONRIJP, JAKOB burgervaandrig Jacobus Dronrijp, en vier anderen havenmeester huurder Havenplein 28 1733 248 254r
DRONRIJP, JAKOB burgervaandrig Jacobus Dronrijp, en vier anderen havenmeester huurder Zuiderhaven 2 1733 248 254r
DRONRIJP, JAKOB burgervaandrig Jacobus Dronrijp, en vier anderen havenmeester huurder Zuiderhaven 4 1733 248 254r
DRONRIJP, JAKOB burgerhopman Jacobus Dronrijp oud havenmeester huurder deel (p.j.) Havenplein 28 1752 252 187v
DRONRIJP, JAKOB burgerhopman Jacobus Dronrijp oud havenmeester huurder deel (p.j.) Zuiderhaven 2 1752 252 187v
DRONRIJP, JAKOB burgerhopman Jacobus Dronrijp oud havenmeester huurder deel (p.j.) Zuiderhaven 4 1752 252 187v
DRONRIJP, JOHANNES Johannes Dronrijp havenmeester koper huis, 2 kleine tuintjes, pakhuis en graanzolders Havenplein 28 1752 252 187v
DRONRIJP, JOHANNES Johannes Dronrijp havenmeester koper huis, 2 kleine tuintjes, pakhuis en graanzolders Zuiderhaven 2 1752 252 187v
DRONRIJP, JOHANNES Johannes Dronrijp havenmeester koper huis, 2 kleine tuintjes, pakhuis en graanzolders Zuiderhaven 4 1752 252 187v
DRONRIJP, JOHANNES Johannes Dronrijp havenmeester naastligger ten noorden Zuiderhaven 6 1753 253 47v
DRONRIJP, JOHANNES burgervaandrig Johannes Dronrijp havenmeester naastligger ten noorden Zuiderhaven 4 1762 255 116r
DRONRIJP, JOHANNES burgervaandrig Johannes Dronrijp havenmeester verkoper Zuiderhaven 4 1762 255 116r
DRONRIJP, JOHANNES de verkoper Johannes Dronrijp naastligger ten oosten Havenplein 28 1762 255 124v
DRONRIJP, JOHANNES de verkoper Johannes Dronrijp naastligger ten zuiden Havenplein 28 1762 255 124v
DRONRIJP, JOHANNES burgervaandrig Johannes Dronrijp havenmeester verkoper Havenplein 28 1762 255 124v
DRONRIJP, JOHANNES Johannes Dronrijp havenmeester naastligger ten noorden Zuiderhaven 4 1771 257 201v
DRONRIJP, JOHANNES Johannes Dronrijp havenmeester naastligger ten zuiden Havenplein 26 1772 258 58r
DRONRIJP, JOHANNES Johannes Dronrijp naastligger ten noorden Zuiderhaven 4 1773 258 67v
DRONRIJP, JOHANNES Johannes Dronrijp naastligger ten zuiden Havenplein 26 1774 258 138r
DRONRIJP, JOHANNES wijlen burgervaandrig Johannes Dronrijp verkoper Zuiderhaven 2 1779 259 207v
DROOG, MARGARETA Margrieta Droog naastligger ten noorden Lanen 9west 1597 228 27v
DROST, de weduwe van Drost naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1782 260 169v
DROST, ANTJE MONSES de erfgenamen van wijlen Anna Montys Drost verkoper Havenplein 24 1659 237 199v
DROST, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claas Drost naastligger ten noorden Zoutsloot 65 1708 245 49r
DROST, KLAAS LAMMERTS Claes Lammerts Drost, c.u. schuitschipper koper huis Hoogstraat 27 1677 240 270r
DROST, KLAAS LAMMERTS Claes Lammerts Drost verkoper Wortelstraat 1 1678 241 22r
DROST, KLAAS LAMMERTS Claes Lammerts Drost koper dwarshuis Zoutsloot 65 1680 241 85v
DROST, KLAAS LAMMERTS Claes Lammerts Drost naastligger ten westen Karremanstraat 22 1681 241 32va
DROST, KLAAS LAMMERTS wijlen Claes Lammerts Drost erflater Zoutsloot 65 1687 242 215r
DROST, GELSKE Gelske Drost verkoper van 1/6 Zuiderhaven ZZ 1782 260 176v
DROST, GERRIT Gerryt Drost, minderjarig verkoper van 1/6 Zuiderhaven ZZ 1782 260 176v
DROST, HEIN Hein Drost, meerderjarige vrijgezel verkoper van 1/6 Zuiderhaven ZZ 1782 260 176v
DROST, HEIN Hein Drost naastligger ten zuiden Gardenierstraat 2 1784 261 232r
DROST, HEIN Hein Drost, c.u. naastligger ten noorden Karremanstraat 12 1788 262 251r
DROST, HEIN Hein Drost koper van 1/2 Karremanstraat 10 1788 262 255r
DROST, HEIN Hein Drost naastligger ten zuiden Gardenierstraat 2 1789 263 96r
DROST, HEIN Hein Drost koopman koper huis, erf, brouwerij, tapperij, mouterij, pakhuis, stalling en wagenhuis Heiligeweg 16 het Springend Paard 1791 263 315v
DROST, HEIN Hein Drost koopman koper huis, erf, brouwerij, tapperij, mouterij, pakhuis, stalling en wagenhuis Heiligeweg 18 het Springend Paard 1791 263 315v
DROST, HEIN Hein Drost mr. brouwer verkoper van 1/3 Both Apothekerstraat 3 1792 264 44v
DROST, HEIN Hein Drost mr. brouwer verkoper Brouwersstraat 19 1793 264 155r
DROST, HEIN Hein Drost mr. brouwer verkoper Heiligeweg 16 1793 264 159r
DROST, HEIN Hein Drost mr. brouwer verkoper Heiligeweg 18 1793 264 159r
DROST, HEIN Hein Drost mr. brouwer en koopman verkoper Karremanstraat 10 1794 264 165v
DROST, HEIN Hein Drost huurder (p.j.) Dalpad 7 1802 266 53v
DROST, HENDRIK wijlen Hendrick Drost koper door niaar Brouwersstraat 19 1781 260 160r
DROST, HENDRIK RINNERTS Hendrick Rinnerts Drost koper huis Nieuwstraat 30 1658 237 175r
DROST, HENDRIK RINNERTS Hendrick Rinnerts Drost, c.u. verkoper Nieuwstraat 30 1661 238 93r
DROST, HENDRIK Hendrik Drost mr. bontwever verkoper onbekend 1761 255 64v
DROST, HENDRIK Hendrik Drost mr. bontwever koper huis Zuiderhaven ZZ 1762 255 153v
DROST, HENDRIK de weduwe van Hendrik Drost naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1781 260 21v
DROST, HENDRIK wijlen Hendrik Drost verkoper van 1/2 Zuiderhaven ZZ 1782 260 176v
DROST, HENDRIK HEINS Hendrik Heins Drost koper huis Schritsen 22 1810 269 2r
DROST, TEEKES Lembartus Taciti Drost koper huis en loods met voor een tuin en een hof achter Zuiderhaven ZZ 1658 237 169ar
DROST, mr. Rombarth Drost, c.u. verkoper Romastraat 11 1658 237 179v
DROST, ROMMERT mr. Rombartus Drost naastligger ten oosten Rozengracht 14 1659 237 238r
DROST, ROMMERT mr. Rombartus Drost naastligger ten oosten Rozengracht 14achter 1659 237 238r
DROST, ROMMERT mr. Rombartus Drost naastligger ten oosten Rozengracht 14 1666 239 58v
DROST, ROMMERT mr. Rombartus Drost verkoper Rozengracht 16 1668 239 138r
DROST, ROMMERT ds. Rombartus Drost, c.u. verpachter grond Rozengracht 16 1669 239 214r
DROST, ROMMERT ds. Rombartus Drost verkoper Rozengracht 16 1669 239 214r
DROST, ROMMERT Rombartus Drost naastligger ten oosten Rozengracht 14 1670 240 22r
DROST, ROMMERT Rombartus Drost verkoper q.q. Hondenstraat 2 1670 240 25v
DROST, ROMMERT ds. Rombartus Drost, c.u. verkoper Brouwersstraat 26 1671 240 35r
DROST, ROMMERT Rombartus Drost, c.u. koper huis en tuin Rozengracht 20 1671 240 36v
DROST, ROMMERT Rombartus Drost hypodidascalus naastligger ten oosten Rozengracht 18 1681 241 156r
DROST, ROMMERT wijlen Rombartus Drost oud Latijnse schoolmeester verkoper Rozengracht 20 1694 243 78v
DROST, ROMMERT wijlen Rombartus Drost hypodidascalus van de Latijnse scholen koper Grote Kerkstraat 11twee_achter 1695 243 155r
DROST, ROMMERT mr. Rombertus Drost naastligger ten oosten Romastraat 5 1657 237 137r
JANS, EVERT Evert Jans van Dryl, c.u. verkoper (gesuccumbeerde) Grote Kerkstraat 16 1603 228 366r
, MICHIEL Michiel Dryso naastligger ten zuiden Droogstraat 10 1810 268 332v
DUBLINGA, ds. Dublinga candidatus verkoper Scheffersplein OZ 1691 242 21va
DUBLINGA, FREERK Fredrik Dublinga koper huis Voorstraat 19 1801 265 297r
DUBLINGA, NICOLAAS ds. Nicolaus Dublinga predikant verkoper q.q. Lanen 83 1718 246 5r
AARTS, HENDRIK Hendrick Aerts Duces naastligger ten westen Heiligeweg 7 1613 229 138v
AARTS, HENDRIK Hendrick Aarts Ducis verkoper q.q. Scheerstraat 2 1612 229 73r
AARTS, HENDRIK Hendrick Aarts Ducis naastligger ten westen Schritsen 26 1612 229 81r
AARTS, HENDRIK Hendrick Aerts Ducis koper tuin of ledige plaats met afbakening Schritsen 18 de Arend 1612 229 87v
AARTS, HENDRIK de koper Hendrick Aerts Ducis naastligger ten zuiden Schritsen 18 1612 229 87v
AARTS, HENDRIK de koper Hendrick Aerts Ducis naastligger ten noorden Schritsen 18 1612 229 87v
AARTS, HENDRIK hendrick Aerts Ducis naastligger ten westen Rozengracht 7oost 1613 229 160v
AARTS, HENDRIK wijlen Hendrick Aerts Ducis verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 6 1619 230 198v
AARTS, HENDRIK wijlen Hendrick Aerts Ducis verkoper van 1/2 Heiligeweg 7 1619 230 198v
AARTS, HENDRIK de erfgenamen van wijlen Hendrick Aerts Ducis protesteert vanwege een vordering Franekereind 8 1620 230 247v
AARTS, HENDRIK de erfgenamen van wijlen Hendrick Aerts Ducis verlaat protesteert vanwege een vordering Franekereind 8 1620 230 247v
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendricx Ducis crediteur (triumphant) Hondenstraat 13 1615 230 1v
, JAN Jan Duicker, c.u. stadsbierdrager huurder van het huis (p.j.) Hofstraat 16 1697 243 326r
DUDEN, ROELOF Roeloff van Duiden naastligger ten westen Voorstraat 28 1700 244 68v
DUDEN, ROELOF wijlen vaandrig Roeloff van Duiden verkoper Voorstraat 26 1718 245 309r
DUIKER, JAN wijlen Jan Duiker zoutdrager huurder Nieuwstraat 48 1693 243 47v
DUIKER, LIJSBET JANS Lijsbeth Jans Duiker koper Hofstraat 16 1730 247 334v
, HENDRIK Hendrik Duiman suikerrafineerder koper huis Hoogstraat 24 1745 251 86v
EVERTS, TJERK Tjerk Everts Duimke, c.u. koper 3/6 huis Bildtstraat 22 1714 245 207v
DUINEN, van Duinen, c.u. luitenant huurder Vijverstraat 5 1793 264 157v
DUINEN, RUURD Ruird op de Duinen naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1710 245 122ar
HARMENS, HILLEBRAND burgerhopman Hilbrand Harmens Duinia koper huis Grote Ossenmarkt 17 1717 245 296r
HENDRIKS, JANKE Janneke Hendriks Duining verkoper Schritsen 60 1784 261 174v
IEDES, TIJS Thijs Yedes Duininga koopman koper huis of stal Rozenstraat 3 1810 268 357v
, KORNELIS Cornelis Duinker sjouwer koper huis Kerkpoortstraat 1 1784 261 239v
, KORNELIS Cornelis Duinker naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 13 1785 262 29r
, KORNELIS Cornelis Duinker naastligger ten westen Kerkpoortstraat 5 1795 264 288r
, KORNELIS Cornelis Duinker naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 13 1796 264 335r
, KORNELIS wijlen Cornelis Duinker verkoper Kerkpoortstraat 1 1797 265 52r
, RINSE Rinse Duinmaeyer, c.soc. naastligger ten westen Weverstraat 1654 236 255r
DUINMEYER, KORNELIS de weduwe en erfgenamen van wijlen Cornelis Duinmeyer naastligger ten westen Hoogstraat 5 1630 232 125v
DUMAN, ANDRIES Andries Duman schrijver verkoper ten noorden van Harlingen 1628 232 48v
DUMAN, C. C. Duman mr. schoenmaker naastligger ten westen Grote Bredeplaats 22 1805 267 180v
DUMAN, C. C. Duman schoenmaker naastligger ten westen Grote Bredeplaats 22 1808 268 173r
DUMAN, KOERT Coerd Duman koopman verkoper q.q. Brouwersstraat 1b 1784 261 229r
DUMAN, KOERT Coerd Duman koopman verkoper q.q. Kerkpoortstraat 31achter 1784 261 230r
DUMAN, KOERT Coerd Duman koopman verkoper q.q. Brouwersstraat 12noord 1784 261 231r
DUMAN, KOERT Coerd Duman koopman verkoper q.q. Gardenierstraat 2 1784 261 232r
DUMAN, KOERT Coerd Duman koopman verkoper q.q. Gardenierstraat 1 1784 261 233r
DUMAN, KOERT Coert Duman naastligger ten westen Grote Bredeplaats 22 1790 263 181r
DUMAN, KOERT Coert Duman naastligger ten westen Grote Bredeplaats 22 1791 263 372v
DUMAN, KOERT Coert Duman naastligger ten oosten Lanen 63 1793 264 139r
DUMAN, KOERT Coert H. Duman naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 18 1796 264 350r
DUMAN, KOERT Coert Duman mr. schoenmaker naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 18 1796 265 1r
DUMAN, KOERT Coert Duman mr. schoenmaker verkoper Grote Bredeplaats 18 1796 265 1r
DUMAN, KOERT Coert Duman naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 18 1801 266 27r
DUMAN, KOERT Coert Duman naastligger ten westen Grote Bredeplaats 22 1802 266 96v
DUMAN, KOERT Coert Duman naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 18 1807 267 301v
DUMAN, KOERT Coert Duman naastligger ten oosten Lanen 63 1809 268 272r
DUMAN, KOERT BROERS Coert Broers Duman koper door niaar huis Grote Bredeplaats 18 1796 264 350r
DUMAN, KOERT HENDRIKS Coert Hendriks Duman mr. schoenmaker geniaarde koper Grote Bredeplaats 10 1776 259 11v
DUMAN, KOERT HENDRIKS Coert Hendriks Duman mr. schoenmaker koper huis Grote Bredeplaats 20 1778 259 131r
DUMAN, FREERK Frederik Duman leerlooier naastligger ten noorden Karremanstraat 9 1798 265 115r
DUMAN, FREERK Fredrik Duman, c.u. huurder Spekmarkt 4 1796 265 8v
DUMAN, FREERK Fredrik Duman huurder Schritsen 56zuidwest 1803 266 283r
DUMAN, FREERK Fredrik Duman naastligger ten zuiden Karremanstraat 5 1808 268 69v
DUMAN, HENDRIK Hendrik Duman suikerraffineerdersknecht koper huis Lanen 65west 1750 252 101v
DUMAN, HENDRIK Hendrik Duman verkoper Hoogstraat 24 1751 252 160v
DUMAN, HENDRIK Hendrik Duman koper huis Lanen 82a 1800 265 253r
DUMAN, HENDRIK Hendrik F. Duman naastligger ten noorden Spekmarkt 1 1809 268 210v
DUMAN, RUURD Ruurd Duman koper huis Schritsen 63 1811 269 157v
DUNIA, ANTJE HARMENS Antie Harmens Dunia, bejaarde ongehuwde dochter verkoper Grote Ossenmarkt 17 1748 251 247v
DUNIA, HILLEBRAND HARMENS burgerhopman Hilbrandt Harmens Dunia verkoper Rozengracht 32 1718 246 19r
DUNIA, HILLEBRAND HARMENS burgerhopman Hilbrandt Harmens Dunia naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 19 1718 246 26v
IEDES, TIJS Thijs Yedes Duninga koper huis Grote Ossenmarkt 15 1803 267 4r
, HILLEBRAND burgerhopman Hillebrand Dunja, c.s. naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 19 1740 250 140r
DUNNE, JOHANNES de weduwe van Johannes Dunne naastligger ten oosten Vianen 1716 245 276v
DUNNE, JOHANNES de weduwe van Johannes Dunne naastligger ten oosten Vianen ZZ 1719 246 43v
, DANIEL Daeniel Dupres, e.a. naastligger ten westen Romastraat 4oost 1668 239 164r
, JAN Jan van Durse, c.u. naastligger ten oosten Moriaanstraat 3 1754 253 138r
, ROELOF Roeloff van Duyden mr. pasteibakker koper huis met een plaats en schuur of pakhuis Voorstraat 26 1699 243 401v
DUIF, JOHANNES Joannes Duyff secretaris van Smallingerland verkoper Brouwersstraat 15 1695 243 135r
DUIF, JOHANNES Joannes Duyff secretaris van Smallingerland verkoper Brouwersstraat 17 1695 243 135v
DUIF, JOHANNES Joannes Duyff secretaris van Smallingerland verkoper Brouwersstraat 19 1695 243 136r
DUIF, JOHANNES Johannis Duyff, n.u. secretaris naastligger ten zuiden Brouwersstraat 13 1684 242 14v
, JAN Jan Duyker zoutdrager huurder (p.j.) Nieuwstraat 56 1682 241 184r
JAKOBS, EVERT Ewert Jacobs Duymke naastligger ten westen Zoutsloot 1 1685 242 73v
EVERTS, JAKOB Jacob Ewerts Duymke, c.u. koper huis Zeilmakersstraat 13 1686 242 110r
DUINEN, RUURD de landen gebruikt door Ruird op de Duynen naastligger ten oosten ten zuidoosten van Harlingen 1652 236 203r
DUINEN, SJOERD MEINERTS Syoerd Meynerts van Duynen verkoper Zoutsloot NZ 1618 230 120r
DUINEN, SJOERD MEINERTS Syverd Meynerts van Duynen verkoper Noorderhaven 39 1618 230 120r
DUITS, KORNELIS WILLEMS Cornelis Willems Duyts wijdschipper verkoper Rapenburg NZ 1686 242 150v
DUITS, WILLEM SIPKES Willem Sipkes Duyts naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ 1648 236 8r
, LIJSBET Lijsbert Dyksma koper Zoutsloot 28 1734 248 284r
, NICOLAAS dr. Nicolaus Dyonisius koper hof met prieel Rapenburg 1646 235 231v
, DEBORA Debora van Dyst koper Kleine Bredeplaats 16 1745 251 77r