Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

Spring naar: Ea  Ee  Ei  Eo  Eu  Ey  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
EBINGA, EEBE Ebbe Ebbinga juwelier verkoper Droogstraat NZ 1726 246 270v
EKEMA, mr. Ecama huurder William Boothstraat 25 1732 248 96r
EKEMA, DIRK Dirk Ecama schoolmeester koper weefwinkel Nieuwstraat 14 1775 258 230r
EKEMA, DIRK Dirk Ecama schoolmeester naastligger ten zuiden Nieuwstraat 14 1775 258 230r
EKEMA, DIRK Dirk Ecama schoolmeester koper huis Nieuwstraat 16 1775 258 230v
EKEMA, DIRK de weefwinkel gekocht door Dirk Ecama schoolmeester naastligger ten noorden Nieuwstraat 16 1775 258 230v
EKEMA, DIRK Dirk Ecama verkoper Ooievaarsteeg WZ 1780 259 234v
EKEMA, DIRK Durk Ecama verkoper Nieuwstraat 14 1779 259 198r
EKEMA, DIRK Durk Ecama verkoper Nieuwstraat 16 1779 259 198r
EKEMA, HENDRIKJE Hendrikje Ecama koper huis Ooievaarsteeg WZ 1780 259 234v
EKEMA, ABE Abbas Ecoma gerechtsbode koper 8/10 huis Noordijs 5 1683 241 244r
EKEMA, ABE Abbas Ecoma gerechtsbode koper provisioneel 2/10 huis Noordijs 5 1683 241 66va
EKEMA, ABE Abbas Ecoma naastligger ten noorden Noordijs 7 1687 242 165r
EKEMA, ABE wijlen Abbas Ecoma gerechtsbode verkoper Noordijs 5 1691 242 23ra
EKEMA, IEKE WILLEMS burgerhopman Eco Willems Ecoma verkoper Franekereind 27 1692 243 2va
EKEMA, IEKE WILLEMS burgerhopman Eco Willems Ecoma verkoper Franekereind 27 1692 243 2va
EKEMA, LIJSBET IEKES Lijsbet Ekes Ecoma, bejaarde vrijster verkoper van 3/12 Hoogstraat 19 1740 250 80v
EKEMA, LIJSBET IEKES Lijsbet Ekes Ecoma, bejaarde vrijster verkoper van 3/12 Droogstraat 22 1740 250 87v
, BEREND Beernt Eeckel bruidegom 1602 228 317v
EEKHOUT, HENDRIK HENDRIKS Hendrik Hendrix Eeckholt houtkoper koper huis Grote Kerkstraat 2 1702 244 140v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix Eeckhout koper huis Hoogstraat 11 1693 243 38v
, KORNELIS mr. Cornelis Eekama naastligger ten zuiden William Boothstraat 5 1753 253 73v
, RUURD Ruurd Eekel verkoper Nieuwstraat 35 1792 264 45v
, RUURD Ruurd Eekel verkoper Nieuwstraat 35 1793 264 122v
BERENDS, RUURD Ruurd Beerends Eekel naastligger ten zuiden Nieuwstraat 33 1775 258 219r
BERENDS, RUURD Ruurd Beernds Eekel bontwever koper dwarshuisje en tuintje Nieuwstraat 35 1764 256 87r
IEKES, LIJSBET Elisabeth Eekes Eekema verkoper Voorstraat 16 1766 256 179r
, HENDRIKJE Henderina Eekema koper door niaar Droogstraat ZZ 1782 260 207r
EKE, ALBERT Albert van Eeken schipper koper van 1/2 Rommelhaven 18een_achter 1804 267 35v
EKE, ALBERT Albert van Eeken schipper verkoper van 1/2 Rommelhaven 18een_achter 1804 267 73v
EKE, ALBERT Albert van Eeken naastligger ten zuiden Comediesteeg 4 1807 267 342v
EKE, ALBERT Albert van Eeken koper huis Comediesteeg 6 1807 267 345r
EKE, ALBERT Albert van Eeken verkoper Zoutsloot 51 1807 268 4r
EKE, ALBERT Albert van Eeken naastligger ten westen Noorderhaven 90 1810 269 30r
EKE, JAN Jan van Eeken koper huis met winkel Voorstraat 89 1804 267 60v
EEKHOUT, HENDRIK Hendrik Eekholt naastligger ten westen Noorderkade 13 1709 245 89v
EEKHOUT, HENDRIK HENDRIKS Hendrik Hendriks Eekholt naastligger ten westen Franekertrekvaart 13 1700 244 39r
EEKHOUT, HENDRIK HENDRIKS de crediteuren van wijlen Hendrik Hendriks Eekholt houtkoper verkoper Hoogstraat 11 1711 245 139v
EEKHOUT, HENDRIK HENDRIKS Hendrik Hendrix Eekholt naastligger ten westen Grote Kerkstraat 4 1708 245 74r
, HENDRIK de erfgenamen van wijlen Hendrick Eekhout naastligger ten westen Noorderkade 13 1711 245 160v
, HENDRIK Hendrik Eekhout mr. sleefmaker naastligger ten westen Grote Kerkstraat 4 1699 244 27r
, HENDRIK Hendrik Eekhout naastligger ten westen Noorderkade 13 1705 244 292r
, HENDRIK Hendrik Eekhout naastligger ten westen Noorderkade 13 1706 244 341v
, HENDRIK Hendrik Eekhout naastligger ten westen Noorderkade 13 1706 244 342v
, HENDRIK Hendrik Eekhout naastligger ten westen Noorderkade 13 1706 244 345r
, HENDRIK Hendrik Eekhout naastligger ten westen Noorderkade 13 1707 245 17v
EELKEMA, ds. Eelcoma naastligger ten noorden Brouwersstraat 13 1768 257 38r
EELKEMA, AALTJE Aaltie van Eelcoma verkoper van 3/8 Noordijs OZ 1692 243 1r
EELKEMA, ANTJE EELKES Antie Eelkes Eelcoma koper William Boothstraat 5 1700 244 65v
EELKEMA, CATHARINA Catharina van Eelcoma verkoper van 2/8 Noordijs OZ 1692 243 1r
EELKEMA, KLAAS Claes Eelcoma naastligger ten westen William Boothstraat 6noord 1682 241 228v
EELKEMA, KLAAS IEKES Claes Eekkes Eelcoma geadmitteerde landmeter betrokkene ten zuiden van Harlingen 1681 241 164r
EELKEMA, KLAAS EELKES Claes Eelckes Eelcoma koopman geniaarde koper q.q. Voorstraat 40 1682 241 220v
EELKEMA, KLAAS EELKES Claes Eelckes Eelcoma, J.U.D. advocaat Hof van Friesland verkoper q.q. Moriaanstraat NZ 1683 241 241v
EELKEMA, E. ds. E. Eelcoma naastligger ten noorden Schritsen 45 1765 256 106r
EELKEMA, EELKE Eelcke Rinkerts Eelcoma koopman verkoper q.q. Franekereind 36 1680 241 26va
EELKEMA, EELKE RINNERTS de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Eelcke Rinnerts Eelcoma koopman koper lands kruithuis of magazijn van buspulver ten oosten van Harlingen 1681 241 171r
EELKEMA, EELKE RINNERTS wijlen Eelcke Rinnerts Eelcoma koopman verkoper ten oosten van Harlingen 1681 241 171r
EELKEMA, EELKE RINNERTS eerder Eelcke Rinnerts Eelcoma koopman huurder ten oosten van Harlingen 1686 242 118r
EELKEMA, EELKE RINNERTS de hof van Eelco Rinnerts Eelcoma naastligger ten zuiden onbekend 1677 241 1v
EELKEMA, EELKE RINNERTS Eelco Rinnerts Eelcoma eigenaar van 1/4 ten zuiden van Harlingen 1679 241 49r
EELKEMA, EELKE RINNERTS de erfgenamen van wijlen Eelco Rinnerts Eelcoma naastligger ten oosten Scheerstraat 8west 1685 242 70r
EELKEMA, EELKE RINNERTS de erfgenamen van wijlen Eelco Rinnerts Eelcoma naastligger ten zuiden Scheerstraat 8west 1685 242 70r
EELKEMA, EELKE RINNERTS Eelko Rinnerts Eelcoma verkoper Voorstraat 40 1671 240 66v
EELKEMA, JARICH Jarichius Eelcoma onderwijzer van de Latijnse school koper huis Lanen 54 1765 256 97v
EELKEMA, JARICH Jarichius Eelcoma praeceptor van de Latijnse scholen verkoper q.q. Noordijs 1 1765 256 129v
EELKEMA, JARICH Jarichius Eelcoma onderwijzer van de Latijnse school verkoper q.q. Rommelhaven 11 1765 256 130v
EELKEMA, JARICH Jarichius Eelcoma praeceptor van de Latijnse scholen koper huis Brouwersstraat 11 1766 256 220v
EELKEMA, JARICH Jarichius Eelcoma rector van de Latijnse Scholen te Bolsward verkoper Heiligeweg 9 1771 257 214r
EELKEMA, JARICH Jarichius Eelcoma rector van de Latijnse Scholen te Bolsward verkoper van 1/2 Brouwersstraat 11 1773 258 87r
EELKEMA, JARICH Jarichius Eelcoma rector van de Latijnse scholen te Bolsward verkoper q.q. Droogstraat 7west 1773 258 128r
EELKEMA, JARICH Jarichius Eelcoma rector van de Latijnse Scholen verkoper Lanen 54 1792 264 4r
EELKEMA, JARICH Jarig Eelcoma naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 12 1771 257 205v
EELKEMA, RINNERT Rinnert Eelcoma naastligger ten noorden William Boothstraat 6zuid 1672 240 98v
EELKEMA, RINNERT de erfgenamen van wijlen Rinnert Eelcoma naastligger ten noorden William Boothstraat 6noord 1682 241 228v
EELKEMA, RINNERT EELKES het nagelaten weeskind van wijlen Rinnert Eelckes Eelcoma verkoper Moriaanstraat NZ 1683 241 241v
EELKEMA, RINNERT EELKES het nagelaten weeskind van wijlen Rinnert Eelkes Eelcoma koopman verkoper van 1/2 Voorstraat 97achter 1683 241 65va
EELKEMA, SUFFRIDUS dr. Suffridus van Eelcoma advocaat Hof van Friesland verkoper q.q. Voorstraat 97achter 1683 241 65va
EELKEMA, SUFFRIDUS Suffridus van Eelcoma, c.soc. advocaat Hof van Friesland verkoper Zuiderhaven ZZ 1686 242 122v
EELKEMA, SUFFRIDUS Suffridus van Eelcoma, J.U.D. advocaat Hof van Friesland verkoper van 3/8 Noordijs OZ 1692 243 1r
, CATHARINA wijlen juffrouw Catharina van Eelkoma verkoper William Boothstraat WZ 1706 245 5r
, CATHARINA wijlen Catrina van Eelkoma verkoper Noorderhaven 49 1707 245 10r
, GERARDUS Gerardus Eelkoma, c.u. huurder Gardenierstraat NZ 1806 267 202r
, GERARDUS Gerardus Eelkoma naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1806 267 202r
, J. J. Eelkoma naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 10 1766 256 210r
, JARICH Jarichius Eelkoma onderwijzer van de Latijnse school koper huis Heiligeweg 9 1766 256 205v
EGGERS, WOPKE de weduwe van Wopke Eggens huurder Hoogstraat 27 1801 265 278r
PIEBES, DIEUWKE Dieucke Pybes Egginga verkoper Kromme Elleboogsteeg WZ 1692 243 11r
ALEFS, PIEBE Pybe Alefs Egginga mr. chirurgijn koper huis Bildtpoort (gebied) 1652 236 183v
ALEFS, PIEBE Mt. Pybe Alefs Egginga koper huis Kerkpoortstraat 69 1653 236 245v
, PIEBE Pybe Aliffs Egginga koper huis (veltscheerer onder de compagnie van kapitein-majoor jhr. Poppe van Burmania) Kerkpoortstraat 57 1656 237 57v
, PIEBE mr. Pybe Aliffs Egginga, c.u. chirurgijn verkoper Kerkpoortstraat 69 1656 237 66r
EEKHOUT, MINKE Minke Eikhout verkoper Zuiderhaven 9 1799 265 200r
DANIELS, FILIPPUS Philippus Daniels Eilsenius verkoper Bildtpoortsmolen 1 1678 241 18v
EISINGA, FRANS de erfgenamen van wijlen Frans Eisinga verpachter grond Brouwersstraat 11 1665 239 31r
EISINGA, FRANS de erfgenamen van wijlen Frans Eisinga verpachter grond Brouwersstraat 11 1669 239 185v
EISINGA, FRANS de erfgenamen van wijlen Frans van Eisinga verpachter grond Brouwersstraat 3 1684 242 20v
EISMA, ANTJE Anna Eisma verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 16 1709 245 95r
EISMA, CATHARINA Catelina Eisma verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 16 1709 245 95r
EISINGA, JULIUS de erfgenamen van wijlen overste Julius van Eissinga verpachter grond Brouwersstraat 19 1641 234 147v
EKEMA, de weduwe van mr. Ekama naastligger ten noorden William Boothstraat 27 1769 257 125v
EKEMA, KORNELIS Cornelis Ekama stadsschoolmeester koper huis, nieuw vertimmerd William Boothstraat 25 1732 248 96r
EKEMA, DIRK Derk Ekama schrijf- en rekenmeester verkoper William Boothstraat 25 1781 260 19r
EKEMA, DIRK Dirk Ekama koper huis Ooievaarsteeg ZZ 1773 258 71v
, BEREND Beern Ekel mr. kleermaker verkoper Kleine Bredeplaats 2 1686 242 125r
SIEBRENS, BEREND Beernt Sibrens Ekel mr. kleermaker eigenaar van 2/3 Kleine Bredeplaats 2 1684 242 14r
, BEREND Berent Ekel koper kamer onbekend 1625 231 84r
, BEREND Berent Ekel, mede voor zijn kinderen verkoper Voorstraat 65 1626 231 139r
EKEMA, RIJKJE KORNELIS Rikjen Cornelis Ekema verkoper Zoutsloot 87 1781 260 67r
EKEMA, RIJKJE KORNELIS Rikjen Cornelis Ekema verkoper Achterstraat ZZ 1781 260 67r
EKEMA, SIEMEN Symon Ekema mr. chirurgijn verkoper Brouwersstraat 13 1768 257 38r
, ALBERT Albert van Eken koopman koper Voorstraat 42 1809 268 287r
, ALBERT Albert van Eken koopman koper Lanen 63 1809 268 287r
EKKRINGA, JAN Jan Ekkringa eerdere huurder Noorderhaven 64 1778 259 153r
, MARGARETA Margarieta Elbring naastligger ten oosten Lanen 82 1737 249 172v
, MARGARETA Margarieta Elbring verkoper Lanen 82 1737 249 172v
, CATHARINA Catharina van Elcoma naastligger ten oosten Noorderhaven 47 1695 243 172r
, STEFFEN Steffen Eleman, c.u. mr. slotmaker huurder van de woning waar de Vergulden Feder uithangt Grote Kerkstraat 20 1663 238 162r
, STEFFEN Steffen Eleman huurder Grote Kerkstraat 3 1668 239 150r
, SIXTUS mr. Sixtus Elens chirurgijn protesteert vanwege wil weten hoe het verkochte verkregen is Rommelhaven 4een_achter 1644 235 132r
, SIXTUS Sixtus Elens mr. chirurgijn verkoper Weverstraat 1654 236 261v
, SIXTUS mr. Sixtus Elens, c.u. koper huis Voorstraat 73achter 1657 237 110r
, LUDSER Luiter Elferick verkoper van 1/10 Hofstraat 29 1752 252 209r
, MARIA Maria Elferick verkoper van 1/10 Hofstraat 29 1752 252 209r
GERRITS, JAN Jan Gerryts Elfers winkelier koper huis Scheerstraat 11 1773 258 70v
, MARIA wijlen Maria Elida Elffring erflater Bildtstraat 19 1810 268 351r
ELFRINK, MARIA Maria Alida Elfring koper Bildtstraat 19 1780 259 236v
ELGERSMA, AALTJE Aaltje Elgersma verkoper Nieuweburen 27 1759 254 233v
ELGERSMA, AALTJE Aaltje Elgersma huurder Bildtstraat 21 1769 257 141r
ELGERSMA, ANTJE Antje Elgersma verkoper Nieuweburen 27 1759 254 233v
ELGERSMA, ANTJE Antje Elgersma huurder (p.j.) Bildtstraat 21 1769 257 141r
ELGERSMA, KLAAS Claas Elgersma verkoper Nieuweburen 27 1759 254 233v
ELGERSMA, FRANS burgemeester Franciscus Elgersma notaris verkoper q.q. Noorderhaven 69 1752 253 272r
ELGERSMA, GRIETJE wijlen Grietje Elgersma erflater Nieuweburen 27 1759 254 233v
ELGERSMA, JOHANNES Johannes Elgersma beurtschipper op Amsterdam verkoper van 1/2 Lanen 1 1731 248 31v
ELGERSMA, JOHANNES Johannes Elgersma schipper koper door niaar van 1/2 Herenwaltje 9 1731 248 54r
ELGERSMA, JOHANNES Johannes Elgersma beurtschipper op Amsterdam verkoper van 1/2 Romastraat ZZ 1734 248 350r
ELGERSMA, JOHANNES de nagelaten kinderen van Johannes Elgersma beurtschipper op Amsterdam verkoper Noorderhaven 69 1752 253 272r
ELGERSMA, JOHANNES Johannes Elgersma verkoper deel weeshuisvijver Simon Stijlstraat 6 1756 254 47v
ELGERSMA, JOHANNES Johannis Elgersma schipper koper van 1/2 woning Romastraat ZZ 1731 248 56r
ELGERSMA, JOHANNES Johannis Elgersma schipper verkoper van 1/4 Nieuweburen 25 1735 249 39v
ELGERSMA, NICOLAAS burgemeester Nicolaus Elgersma verkoper van 1/4 Zuiderhaven 39 1771 257 192v
ELGERSMA, NICOLAAS burgemeester Nicolaus Elgersma verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 6oost 1771 257 192v
ELGERSMA, NICOLAAS burgemeester Nicolaus Elgersma verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 6west 1771 257 192v
ELGERSMA, NICOLAAS Nicolaus Elgersma notaris verkoper van 3/4 Grote Ossenmarkt 6west 1772 258 6r
ELIAS, BENEDICTUS JOSEFS Benedictus Joseph Elias naastligger ten westen Grote Kerkstraat 17 1783 261 26r
ELIAS, Benidictus Joseph Elias verkoper Grote Kerkstraat 15 1795 264 289r
ELIAS, STEFFEN wijlen Steffen Elias schipper verkoper Herenknechtenkamerstraat 17 1759 254 190v
, NATHANAEL Nathan Eliasar huurder van 1/2 Grote Kerkstraat 25 1783 261 93r
, SARA Sara Eliasar koper Grote Kerkstraat 40 1756 254 30v
, SARA Sara Eliasar koper Grote Kerkstraat 40 1756 254 30v
, SIXTUS Sixtus Elings, c.s. verkoper Voorstraat 73achter 1660 238 40v
, JAN de brouwerij van Jan Elshof naastligger ten westen Hoogstraat 29 1765 256 138r
, JAN Jan Elshof naastligger ten noorden Hoogstraat 29 1765 256 138r
, JAN Jan Elshof naastligger ten noorden Voorstraat 3 1766 256 200v
, JAN Jan Elshof naastligger ten noorden Hoogstraat 31 1774 258 175r
, JAN Jan Elshof mr. brouwer koper q.q. Achterstraat 6 1775 258 212v
, JAN Jan Elshof naastligger ten noorden Hoogstraat 31 1775 258 232r
JANS, JAN Jan Jansen Elshof koopman koper huis, brouwerij, tapperij, hof, koe- en paardenstal Hoogstraat 27 1765 256 122v
JANS, JAN Jan Jansen Elshof mr. brouwer verkoper Hoogstraat 27 1775 258 236r
, JAN Jan Elshoff verkoper q.q. Droogstraat 37 1777 259 89v
, JAN Jan Hendrik Elwrik verkoper q.q. Hofstraat 29 1745 251 109r
JANS, LUDSER Luiter Jans Elwrik verkoper van 1/2 van 1/4 Hofstraat 29 1745 251 109r
JANS, MARIA Maria Jans Elwrik verkoper van 1/2 van 1/4 Hofstraat 29 1745 251 109r
, CLEMENS wijlen mr. Clemens Elye verkoper Brouwersstraat 1604 228 412v
, FRANS Frans van Embden bewoner onbekend 1622 230 331v
, PIETER Pieter Embdenaar schrijver aan het comptoir van de losrenten te Leeuwarden verkoper Bildtstraat 17 1804 267 67v
BERENDS, PIETER Pieter Barends Embdenaar verkoper q.q. Rozengracht 2 1799 265 159r
BERENDS, PIETER Pieter Barends Embdenaar verkoper q.q. Steenhouwersstraat 4 1799 265 160r
BERENDS, PIETER Pieter Barends Embdenaar verkoper q.q. Liemendijk ZZ 1799 265 161v
BERENDS, PIETER Pieter Barends Embdenaar verkoper q.q. Schritsen 60 1799 265 166v
BERENDS, PIETER Pieter Barends Embdenaar commies verkoper Heiligeweg 52 1809 268 191v
EMMEN, Emmen commies huurder (p.j.) Havenplein 14 1798 265 103r
, STIJNTJE Stijntie Vytus Enema koper Schritsen 40 1660 238 16v
ENGELEN, ANTJE Anna Maria Engelen koper Simon Stijlstraat 5 1774 258 158v
ENGELEN, C. ds. C. van Engelen, c.u. predikant huurder (p.j.) Noordijs 21zuid 1757 254 75v
ENGELEN, KORNELIS ds. Cornelius van Engelen koper zoutkeet met toebehoren en een pakhuis William Boothstraat 5 1754 253 169r
ENGELEN, KORNELIS ds. Cornelius van Engelen koper pakhuis, den en tuintje Scheffersplein OZ 1754 253 169r
ENGELEN, KORNELIS ds. Cornelius van Engelen verkoper William Boothstraat 5 1757 254 111r
ENGELEN, KORNELIS ds. Cornelius van Engelen verkoper Scheffersplein OZ 1757 254 111r
ENGELEN, ENGEL KORNELIS Engel Cornelis van Engelen bibliothecaris Universiteit van Franeker verkoper Zuiderhaven 65 1695 243 133v
, JAN de zwager van de weeskinderen van wijlen Jan Engelman verkoper Heiligeweg 46een_achter 1627 232 5r
ENGELSMAN, DIRK Dirck Engelsman naastligger ten zuiden Zoutsloot 52 1641 234 132v
ENGELSMAN, DIRK Dirck Engelsman, c.u. verkoper Achterstraat 1644 235 115r
ENGELSMAN, DIRK Dirck Engelsman naastligger ten noorden Karremanstraat 27 1657 237 108v
ENGELSMAN, DIRK de loods van de weduwe van Dirck Engelsman naastligger ten zuiden Zoutsloot 52 1663 238 171v
ENGELSMAN, DIRK de weduwe van Dirck Engelsman naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1661 238 11ra
ENGELSMAN, DIRK MATTEUS Dirck Matthaeus Engelsman naastligger ten noorden Karremanstraat 27 1655 237 48r
ENGELSMAN, DIRK Dirk Engelsman naastligger ten oosten Achterstraat NZ 1664 238 203v
ENGELSMAN, DIRK de loods van de weduwe van Dirk Engelsman naastligger ten zuiden Zoutsloot 52 1663 238 17va
ENGELSMAN, DIRK de loods van de weduwe van Dirk Engelsman naastligger ten zuiden Zoutsloot 52 1665 239 3v
ENGELSMAN, JAKOB JANS Jacob Jansen Engelsman verkoper Rozengracht 27 1627 232 10v
ENGELSMAN, JAN wijlen Jan Engelsman koper Heiligeweg 26een_achter 1621 230 266v
ENGELSMAN, JAN wijlen Jan Engelsman verpachter grond Kruisstraat NZ 1627 232 7r
ENGELSMAN, JAN JANS wijlen Jan Jans Engelsman verpachter grond Heiligeweg 46twee_achter 1625 231 45v
ENGELSMAN, JAN JANS wijlen Jan Jans Engelsman naastligger ten westen Heiligeweg 46twee_achter 1625 231 45v
ENGELSMAN, JAN WILLEMS is beklemd in het huis van Jan Willems Engelsman naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1617 230 68r
ENGELSMAN, MICHIEL HENDRIKS Michiel Hendricx Engelsman bruidegom 1598 228 99r
ENGELSMAN, ROBERT Robbert Engelsman naastligger ten zuiden Zuiderstraat 1602 228 304v
ENGELSMAN, ROBERT Robert Engelsman naastligger ten westen Droogstraat NZ 1598 228 91v
ENGELSMAN, ROBERT Robert Engelsman naastligger ten zuiden onbekend 1599 228 168v
ENGELSMAN, ROBERT Robert Engelsman eerdere eigenaar onbekend 1603 228 356v
ENGELSMAN, RUTGER Rutger Engelsman naastligger ten oosten Hofstraat 1606 228 492v
ENGELSMAN, RUTGER als huurder Rutger Engelsman naastligger ten oosten Hofstraat 1611 229 48r
ENGELSMAN, RUTGER Rutger Engelsman naastligger ten westen Hofstraat 1618 230 150v
ENGELSMAN, STEFFEN Steffen Sampsons Engelsman koper kamer Heiligeweg 58 1620 230 233r
ENGELSMAN, TRIJNTJE de weduwe Trijn Engelsman verpachter grond Kruisstraat NZ 1625 231 74r
ENGELSMAN, TRIJNTJE de weduwe Trijn Engelsman verpachter grond Kruisstraat 3west 1640 234 108v
ENNEMA, de erfgenamen van wijlen de heer Ennema naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 8west_achter 1663 238 176v
ENNEMA, ANTONIUS Anthonius Ennema zoutzieder koper provisioneel 1/4 huis Grote Bredeplaats ZZ de Stokvis 1680 241 28ra
ENNEMA, ANTONIUS Anthonius Ennema zoutzieder eigenaar van 3/4 Grote Bredeplaats ZZ 1680 241 28ra
ENNEMA, ANTONIUS Anthonius Ennema zoutzieder koper provisioneel 1/4 huis Bildtstraat 21 1680 241 28ra
ENNEMA, ANTONIUS Anthonius Ennema zoutzieder eigenaar van 3/4 Bildtstraat 21 1680 241 28ra
ENNEMA, ANTJE Antie Ennema niaarnemer ratione sanguinis Rozengracht 18achter 1656 237 64v
ENNEMA, ANTJE PAULUS de kinderen van Antie Pouuels Ennema protesteert Vijver 6tuin 1656 237 63r
ENNEMA, ANTJE PAULUS Antie Pouwels Ennema koper door niaar Vijver 6tuin 1651 236 179v
ENNEMA, ANTONIUS wijlen Antonius Ennema verkoper Zoutsloot 42 1695 243 138r
ENNEMA, ANTONIUS wijlen Antonius Ennema verkoper Fabrieksstraat ZZ 1695 243 138r
ENNEMA, JOHANNES wijlen Joannes Ennema commies verkoper Grote Bredeplaats ZZ 1680 241 28ra
ENNEMA, JOHANNES wijlen Joannes Ennema commies verkoper Bildtstraat 21 1680 241 28ra
ENNEMA, PAULUS JANS burgemeester Paulus Jansen Ennema, c.u. koper zoutkeet Nieuwstraat 42 1642 234 174v
ENNEMA, PAULUS JANS burgemeester Paulus Jansen Ennema naastligger ten zuiden Rozengracht 14 1653 236 220v
ENNEMA, PAULUS JANS het panwerk van Paulus Janssens Ennema naastligger ten oosten Rozengracht 20 1643 235 94v
ENNEMA, PAULUS JANS het panwerk van Paulus Janssens Ennema naastligger ten zuiden Rozengracht 20 1643 235 94v
ENNEMA, JANS burgemeester Pauuels Jansen Ennema koper door niaar huis en hof Rozengracht 14 1653 236 220v
ENNEMA, PAULUS JANS Pauwels Jans Ennema verkoper Vijver 6tuin 1651 236 179v
ENNEMA, PAULUS JANS oud burgemeester Pouwels Jansen Ennema, c.u. naastligger ten westen Rozengracht 22 1644 235 148v
ENNEMA, PAULUS JANS oud burgemeester Pouwels Jansen Ennema verkoper Rozengracht 22 1644 235 148v
ENNEMA, PAULUS JANS wijlen Pouwels Jansen Ennema verkoper Rozengracht 18achter 1656 237 64v
ENNEMA, TJEERD vroedsman Tieerdt Ennema naastligger ten oosten Voorstraat 81 1707 245 24r
, Enninga mr. ijzersmid naastligger ten westen Vijverstraat 4 1806 267 206r
, HERE Heere Enninga mr. ijzersmid koper huis en grofsmederij Zuiderhaven 27 1802 266 122v
, HERE Heere Enninga mr. ijzersmid koper huis Vijverstraat 2 1802 266 122v
, J. J. Enninga naastligger ten noorden Zuiderhaven 29 1809 268 268v
ENS, AALTJE AGES Aaltje Aeges Ens verkoper onbekend 1664 238 204r
ENS, AGE het huis voor d?t huis bewoond door Age Ens gerechtsbode naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 19 1670 240 21v
ENS, AGE Agge Ens, c.u. gerechtsbode koper huis Achterstraat NZ 1645 235 173v
ENS, AGE Agge Ens executeur onbekend 1646 235 251r
ENS, AGE Agge Ens naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 19 1650 236 111r
ENS, AGE Agge Ens gerechtsbode naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 19 1657 237 108r
ENS, ANTJE PIETERS Ancke Pyters Ens protesteert vanwege een gerechtigheid Voorstraat 48 1611 229 67r
ENS, ANTJE PIETERS Anneke Pieters Ens koper onbekend 1613 229 138r
ENS, ANTJE PIETERS Anneken Pieters Ens bruid 1602 228 319r
ENS, ANTJE PIETERS Antie Pieters Ens koper ten zuiden van Harlingen 1615 229 260r
ENS, ANTJE PIETERS Antie Pieters Ens koper ten noorden van Harlingen 1619 230 171r
ENS, ANTJE PIETERS Antie Pieters Ens protesteert Lanen 45 1625 231 49r
ENS, ANTJE PIETERS Antie Pieters Ens afgewezen niaarnemer ratione vicinitatis Lanen 45 1625 231 49r
ENS, ANTJE PIETERS Antie Pyeters Ens protesteert vanwege een testament Voorstraat 50 1639 234 80v
ENS, AUKJE SJOERDS Auck Siverts Ens protesteert vanwege een competentie op de verkoperse Havenplein 22 1606 228 510v
ENS, KLAAS FOPPES grondpacht uit het huis van Claes Foppes Ens, c.u. eigenaar perceel Schritsen 37 1694 243 109v
ENS, FOPPE KLASES Foppe Claesen Ens naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 16 1698 243 377v
ENS, FOPPE KLASES Foppe Claesen Ens naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 39 1702 244 172r
ENS, FOPPE KLASES de erfgenamen van wijlen Foppe Claesen Ens naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 39 1702 244 172r
ENS, FOPPE KLASES Foppe Claessen Ens koper huis Heiligeweg 27noord 1692 242 378v
ENS, FOPPE KLASES Foppe Claessen Ens naastligger ten zuiden Heiligeweg 27noord 1692 242 378v
ENS, FOPPE KLASES Foppe Claessens Ens schipper Admiraliteitsjacht in Friesland koper huis en klein tuintje Heiligeweg 27midden 1680 241 61v
ENS, FOPPE KLASES Foppe Clasen Ens koper door niaar huis Lammert Warndersteeg 18 1689 242 266r
ENS, FOPPE KLASES Foppe Clasen Ens naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 18 1689 242 266r
ENS, FOPPE KLASES Foppe Clasen Ens schipper naastligger ten zuiden Heiligeweg 40 1692 242 386r
ENS, FOPPE KLASES Foppe Clasen Ens naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 39 1706 244 324av
ENS, FOPPE KLASES Foppe Clasen Ens naastligger ten zuiden Heiligeweg 27noord 1707 245 7v
ENS, FOPPE KLASES Foppe Clasen Ens verkoper Heiligeweg 27noord 1707 245 7v
ENS, FOPPE KLASES de erfgenamen van wijlen Foppe Clasen Ens naastligger ten westen Grote Kerkstraat 27 1722 246 147v
ENS, JAN PIETERS de weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Pytters Ens verkoper Lanen 21achter 1653 236 233v
ENS, NICOLAAS Niclaes Ens, secretaris van Franekeradeel verkoper Lanen 54 1605 228 465r
ENS, PIETER Pieter Ens koper 1/2 van 8 pm land ([per pm]) ten oosten van Harlingen 1597 228 19r
ENS, PIETER Pieter Ens naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1600 228 228r
ENS, PIETER Pieter Ens naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1600 228 228r
ENS, PIETER Pieter Ens betrokkene Noorderhaven 82 1615 229 264r
ENS, PIETER Pieter Ens naastligger ten noorden Schoolsteeg OZ 1616 230 34r
ENS, PIETER Pieter Ens verpachter grond Lanen 13 1618 230 128r
ENS, PIETER de erfgenamen van wijlen Pieter Ens verpachter grond onbekend 1620 230 226v
ENS, PIETER SJOERDS Pieter Sieurtsz Ens bruidegom 1604 228 422r
ENS, PIETER SJOERDS Pieter Sioerdts Ens koper q.q. 7-00-00 GG jaarlijkse losbare renten Jekelsteeg 1 1599 228 180r
ENS, PIETER SJOERDS Pieter Syoerts Ens verkoper William Boothstraat 23 1598 228 93r
ENS, PIETER SJOERDS Pieter Syourdts Ens koper q.q. 14-00-00 CG losbare rente Voorstraat ZZ 1600 228 212v
ENS, PIETER Pyeter Ens naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1597 228 43r
ENS, PIETER Pyeter Ens, c.u. eerdere eigenaar (door wandeling verkregen) Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 92r
ENS, PIETER Pyter Ens protesteert vanwege een te dichtbij gebouwde muur, 16 mei 1608 Voorstraat 42 1605 228 489r
ENS, PIETER Pyter Ens naastligger ten oosten Voorstraat 42 1605 228 489r
ENS, PIETER Pyter Ens verpachter grond ([voor 1/1]) Heiligeweg ZZ 1611 229 21v
ENS, PIETER Pyter Ens verpachter grond Heiligeweg 30 1612 229 90v
ENS, PIETER Pyter Ens verpachter grond Lanen 71 1613 229 150v
ENS, THOMAS wijlen dr. Thomas Ens koper Bildtstraat 16 1601 228 252v
ENS, THOMAS wijlen dr. Thomas Ens aanhandelaar Havenplein 20 1601 228 253r
ENS, THOMAS wijlen dr. Thomas Ens aanhandelaar Havenplein 22 1601 228 253r
ENS, THOMAS wijlen dr. Thomas Ens aanhandelaar Havenplein 24 1601 228 253r
EPEMA, TJITSKE TJEPKES Tyesck Tyepckes Epema koper Voorstraat 68 1623 230 363r
EPPINGA, GERARDUS Gerardus Eppinga mr. zilversmid koper huis Voorstraat 46 1784 261 148r
EPPINGA, GERARDUS wijlen Gerardus Eppinga mr. zilversmid verkoper Voorstraat 46 1797 265 38r
, MARTHA Martha Erkelens koper van 1/2 huis Rozengracht 7west 1728 247 126v
, MARTHA Martha Erklens verkoper Rozengracht 7 1728 247 130r
ES, van Es landbaas eigenaar Zuiderhaven 77west 1809 268 240v
, EEDE Ede van Esens naastligger ten westen Hofstraat NZ 1619 230 171v
ESKES, JAN Jan Eskens naastligger ten oosten Kruisstraat 10oost 1728 247 70r
ESKES, JAN Jan Eskens bontwever verkoper van 1/4 Kruisstraat 10oost 1728 247 70r
ESKES, JAN Jan Eskes bontwever koper huis Lammert Warndersteeg 10 1726 246 256v
ESKES, JAN Jan Eskes bontwever naastligger ten oosten Kruisstraat 10oost 1728 247 102v
, HARMEN wijlen de heer Harmen Essich verkoper Zuiderhaven 54 1634 233 130r
ESTA, van Esta koopman naastligger ten westen Rozengracht 32 1784 261 223r
ESTA, AUKJE TJEERDS Auckien Tieerds van Esta naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ 1732 248 118v
ESTA, AUKJE TJEERDS Auckien Tieerds van Esta verkoper van 1/5 Nieuwstraat WZ 1732 248 118v
ESTA, AUKJE TJEERDS Auckien Tieerds van Esta verkoper van 1/5 Weverstraat 1 1732 248 156r
ESTA, AUKJE TJEERDS Aukien Teerds van Esta verkoper van 1/5 Nieuwstraat WZ 1732 248 157v
ESTA, AUKJE TJEERDS Aukien Tieerds van Esta verkoper van 1/5 Nieuwstraat 18 1732 248 159r
ESTA, AUKJE TJEERDS Aukien Tieerds van Esta verkoper van 1/5 Hoogstraat 53 1732 248 160v
ESTA, AUKJE TJEERDS Aukien Tieerds van Esta verkoper Nieuwstraat WZ 1732 248 175v
ESTA, AUKJE TJEERDS Aukien Tieerds van Esta koper Gardenierstraat 9 1733 248 280r
ESTA, AUKJE TJEERDS Aukien Tieerds van Esta naastligger ten oosten Gardenierstraat 9 1733 248 280r
ESTA, AUKJE TJEERDS Aukjen Tjeerds van Esta koper Nieuwstraat 40 1727 246 300r
ESTA, AUKJE TJEERDS Aukjen Tjeerds van Esta koper Zuiderhaven 23 1731 248 65r
ESTA, AUKJE TJEERDS Aukjen Tjeerds van Esta koper Vismarkt 1 1739 250 43v
ESTA, AUKJE TJEERDS Aukjen Tjeerds van Esta verkoper Voorstraat 97 1739 250 49v
ESTA, F. de weduwe van F. J. Esta huurder (p.j.) Noorderhaven 96 1771 257 247r
ESTA, F. F. van Esta koopman verkoper Scheffersplein 27 1781 260 47v
ESTA, F. F. F. van Esta koper Zuiderplein 3 1783 261 74r
ESTA, F. Heer F. van Esta naastligger ten westen Wasbleekstraat WZ 1794 264 214r
ESTA, F. F. F. van Esta naastligger ten oosten Rozengracht 24oost 1802 266 74v
ESTA, F. F. F. van Esta naastligger ten zuiden Rozengracht 24oost 1802 266 74v
ESTA, F. F. F. van Esta koopman koper huis gebruikt als timmerwinkel Rozengracht 24oost 1802 266 95v
ESTA, F. F. F. van Esta koopman naastligger ten oosten Rozengracht 24oost 1802 266 95v
ESTA, F. F. F. van Esta koopman naastligger ten zuiden Rozengracht 24oost 1802 266 95v
ESTA, F. gemeentebestuurslid F. van Esta koper 1/2 huis Rozengracht 32 1805 267 125r
ESTA, F. F. van Esta naastligger ten westen Rozengracht 32 1805 267 125r
ESTA, F. F. F. Esta koper paarden- en koestalling Wasbleek 23 1805 267 147v
ESTA, F. F. F. Esta naastligger ten westen Wasbleek 23 1805 267 147v
ESTA, F. F. F. Esta naastligger ten noorden Wasbleek 23 1805 267 147v
ESTA, F. F. van Esta naastligger ten zuiden Wasbleekstraat 4 1806 267 208v
ESTA, F. F. van Esta naastligger ten westen Wasbleekstraat 4 1806 267 208v
ESTA, F. F. F. van Esta naastligger ten oosten Spinhuisstraat 13 1806 267 214v
ESTA, F. F. F. van Esta naastligger ten zuiden Spinhuisstraat 13 1806 267 214v
ESTA, F. de Heer F. F. van Esta naastligger ten oosten Wasbleek 7 1808 268 80r
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tieerds van Esta koopman naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ 1732 248 118v
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tieerds van Esta koopman verkoper van 1/5 Nieuwstraat WZ 1732 248 118v
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tieerds van Esta koopman verkoper van 1/5 Nieuwstraat WZ 1732 248 157v
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tieerds van Esta koopman verkoper van 1/5 Nieuwstraat 18 1732 248 159r
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tieerds van Esta koopman verkoper van 1/5 Hoogstraat 53 1732 248 160v
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tieerds van Esta naastligger ten westen Herenknechtenkamerstraat 19 1737 249 191r
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tjeerds van Esta naastligger ten oosten Zuiderhaven 23 1731 248 65r
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tjeerds van Esta naastligger ten zuiden Zuiderhaven 23 1731 248 65r
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tjeerds van Esta koopman naastligger ten westen Herenknechtenkamerstraat 19 1736 249 119r
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tjeerds van Esta koopman verkoper Herenknechtenkamerstraat 19 1736 249 119r
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tjeerds van Esta koopman koper huis Spinstraat 1753 253 79r
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tjeerds van Esta koopman naastligger ten oosten Spinstraat 1753 253 79r
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tjeerds van Esta koopman naastligger ten oosten Hofstraat 7 1754 253 157r
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tjeerds van Esta koopman verkoper Hofstraat 7 1754 253 157r
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tjeerds van Esta naastligger ten westen Herenknechtenkamerstraat 19 1756 254 22v
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tjeerds van Esta naastligger ten westen Herenknechtenkamerstraat 19 1763 255 197v
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tjeerds van Esta naastligger ten oosten Zuiderhaven 23 1763 255 215v
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tjeerds van Esta naastligger ten zuiden Zuiderhaven 23 1763 255 215v
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tjeerds van Esta koopman koper huis Bargebuurt het Halfgemaakte Schip 1766 256 228r
ESTA, FOKKE TJEERDS Fokke Tjeerds van Esta aanhandelaar huis en grote hof Zuiderhaven 44 1735 249 55v
ESTA, FOKKE TJEERDS Fokke Tjeerds van Esta verwandelaar Zuiderhaven 29 1735 249 55v
ESTA, FOKKE TJEERDS Fokke Tjeerds van Esta zoutkoper geniaarde koper Spinstraat ZZ 1739 250 19v
ESTA, FOKKE TJEERDS Fokke Tjeerds van Esta koopman naastligger ten westen Zuiderhaven 48 1740 250 120v
ESTA, FOKKE TJEERDS Fokke Tjeerds van Esta koopman naastligger ten oosten Zuiderhaven 38 1743 250 287v
ESTA, FOKKE TJEERDS Fokke Tjeerds van Esta naastligger ten westen Zuiderhaven 46 1745 251 66v
ESTA, FOKKE TJEERDS Fokke Tjeerds van Esta koopman naastligger ten oosten Noorderhaven 96 1749 251 276r
ESTA, FOKKE TJEERDS Fokke Tjeerds van Esta koopman verkoper q.q. Noorderhaven 96 1749 251 276r
ESTA, FOKKE TJEERDS Fokke Tjeerds van Esta koopman naastligger ten westen Noorderhaven 94 1749 251 277v
ESTA, FOKKE TJEERDS Fokke Tjeerds van Esta koopman verkoper q.q. Noorderhaven 94 1749 251 277v
ESTA, FOKKE TJEERDS Fokke Tjeerds van Esta koopman verkoper Zuiderhaven 25 1764 256 66r
ESTA, FOKKE TJEERDS Fokke Tjeerds van Esta koopman verkoper van 3/4 Zuiderhaven 38 1764 256 85v
ESTA, FOKKE TJEERDS wijlen Fokke Tjeerds van Esta koopman verkoper Zoutsloot 1 1767 256 258r
ESTA, FRANS Frans T. van Esta naastligger ten westen Rozengracht 7 1785 261 263r
ESTA, FRANS Frans F. van Esta koper pan- en estrikwerk, en o.a. div. woningen, tuinen, zomerhuis, stal en wagenhuis Rozengracht 26 1788 262 285v
ESTA, FRANS de koper Frans F. van Esta naastligger ten oosten Rozengracht 26 1788 262 285v
ESTA, FRANS Frans F. van Esta koopman koper huis Wasbleek NZ 1799 265 145r
ESTA, FRANS Frans F. van Esta koopman naastligger ten oosten Wasbleek NZ 1799 265 145r
ESTA, FRANS Frans F. van Esta koopman naastligger ten noorden Wasbleek NZ 1799 265 145r
ESTA, FRANS Frans F. van Esta koopman koper huis Wasbleek NZ 1799 265 145r
ESTA, FRANS Frans F. van Esta koopman naastligger ten westen Wasbleek NZ 1799 265 145r
ESTA, FRANS Frans F. van Esta koopman naastligger ten noorden Wasbleek NZ 1799 265 145r
ESTA, FRANS Frans van Esta naastligger ten westen Rozengracht 7 1802 266 130r
ESTA, FRANS Frans van Esta naastligger ten westen Heiligeweg 24 1805 267 180r
ESTA, FRANS Frans F. van Esta koopman verkoper q.q. Droogstraat 7west 1807 267 303v
ESTA, FRANS Frans Esta naastligger ten westen Rozengracht 7oost 1809 268 274v
ESTA, FRANS FOKKES Frans Fokkes van Esta koopman koper pan- en estrikwerk ([voor de vijf percelen in deze akte]) Rozengracht 28 1781 260 145r
ESTA, FRANS FOKKES Frans Fokkes van Esta koopman koper twee woningen naast elkaar ([voor de vijf percelen in deze akte]) Wasbleek ZZ 1781 260 145r
ESTA, FRANS FOKKES Frans Fokkes van Esta koopman koper woning en weefwinkel ([voor de vijf percelen in deze akte]) Wasbleekstraat WZ 1781 260 145r
ESTA, FRANS FOKKES Frans Fokkes van Esta koopman koper pakhuis en woning ([voor de vijf percelen in deze akte]) Wasbleekstraat WZ 1781 260 145r
ESTA, FRANS FOKKES Frans Fokkes van Esta koopman koper woning en weefwinkel ([voor de vijf percelen in deze akte]) Wasbleekstraat WZ 1781 260 145r
ESTA, FOKKES Fredske Fokkes van Esta, meerderjarige vrijster verkoper van 1/4 Zuiderhaven 38 1764 256 85v
ESTA, FREERK TJEERDS Freerck Tjeerds van Esta koopman verkoper van 1/5 Weverstraat 1 1732 248 156r
ESTA, MAAIKE TJEERDS Maike Tieerds van Esta verkoper van 1/5 Nieuwstraat WZ 1732 248 157v
ESTA, MAAIKE TJEERDS Mayk Tieerds van Esta naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ 1732 248 118v
ESTA, MAAIKE TJEERDS Mayk Tieerds van Esta verkoper van 1/5 Nieuwstraat WZ 1732 248 118v
ESTA, MAAIKE TJEERDS Mayke Tieerds van Esta verkoper van 1/5 Nieuwstraat 18 1732 248 159r
ESTA, MAAIKE TJEERDS Mayke Tieerds van Esta verkoper van 1/5 Hoogstraat 53 1732 248 160v
ESTA, MAAIKE TJEERDS Mayke Tjeerds van Esta verkoper van 1/5 Weverstraat 1 1732 248 156r
ESTA, TJEERDS Sierckien Tieerds van Esta naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ 1732 248 118v
ESTA, SIERKJE TJEERDS Sierckien Tieerds van Esta verkoper van 1/5 Nieuwstraat WZ 1732 248 118v
ESTA, SIEMEN Simon Esta staatsbode verkoper Hoogstraat 25 1764 256 30r
ESTA, SIEMEN Simon Esta staatsbode verkoper Hoogstraat 17 1764 256 30r
ESTA, SIEMEN FOKKES Simon Fockes Esta koper van 1/5 Hoogstraat 25 1752 253 25v
ESTA, SIEMEN FOKKES Simon Fockes Esta koper van 1/5 Hoogstraat 17 1752 253 25v
ESTA, SJOUKJE TJEERDS Sioukien Tieerds van Esta verkoper van 1/5 Nieuwstraat WZ 1732 248 157v
ESTA, SJOUKJE TJEERDS Sioukien Tieerds van Esta verkoper van 1/5 Nieuwstraat 18 1732 248 159r
ESTA, SJOUKJE TJEERDS Sioukien Tieerds van Esta verkoper van 1/5 Hoogstraat 53 1732 248 160v
ESTA, SJOUKJE TJEERDS Sjouckien Tjeerds van Esta verkoper van 1/5 Weverstraat 1 1732 248 156r
ESTA, SJOUKJE TJEERDS Sjoukjen Tjeerds Esta koper Sint Odolphisteeg 2 1727 247 49v
ESTA, SIEMEN FOKKES vrijgezel Symon Fockes van Esta koopman verkoper Grote Kerkstraat 40 1751 252 142r
ESTA, TJEERD FOKKES Tjeerd Fockes Esta koopman koper huis Vijver 7 1729 247 272v
ESTA, TJEERD FOKKES Tjeerd Fockes van Esta geniaarde koper Voorstraat 58 1729 247 276r
ESTA, TJEERD FOKKES Tjeerd Fockes van Esta koopman naastligger ten westen Schritsen 56zuidoost 1730 247 299r
ESTA, TJEERD FOKKES Tjeerd Fockes van Esta koopman verkoper Grote Bredeplaats 16 1730 247 344r
ESTA, TJEERD FOKKES Tjeerd Fockes Esta koopman verkoper q.q. Simon Stijlstraat 6 1729 247 6va
ESTA, TJEERD FOKKES Tjeerd Fockes Esta koopman verkoper Lanen 85west 1729 247 9ra
ESTA, TJEERD FOKKES Tjeerd Fockes Esta koper door niaar huis en hof daarachter Zuiderhaven 50 1731 248 7v
ESTA, TJEERD FOKKES de koper Tjeerd Fockes Esta naastligger ten oosten Zuiderhaven 50 1731 248 7v
ESTA, TJEERD FOKKES de hof van Tjeerd Fockes van Esta naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1731 248 21v
ESTA, TJEERD FOKKES Tjeerd Fockes van Esta koopman verkoper Zuiderhaven ZZ 1731 248 27v
ESTA, TJEERD FOKKES Tjeerd Fockes van Esta koopman verkoper Kerkpad 16 1731 248 59v
ESTA, TJEERD FOKKES Tjeerd Fokkes van Esta koopman koper huis en smederij Zuiderhaven ZZ 1731 248 20r
ESTA, TJEERD FOKKES Tjeerd Fokkes van Esta naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1731 248 20r
ESTA, TJEERD FOKKES Tjeerd Fokkes van Esta naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1731 248 20r
ESTA, TIETJE TJEERDS wijlen Tyttje Tjeerds Esta verkoper Simon Stijlstraat 6 1729 247 6va
ESTA, TIETJE TJEERDS wijlen Tyttje Tjeerds Esta erflater Lanen 85west 1729 247 9ra
MEINERTS, IEMKJE Ymkje Meinderts Etten koper Voorstraat 89 1804 267 60v
, KLAAS Claes Evema huurder Voorstraat 47 1724 246 204r
, HARMEN vrijgezel Harmen Evernik bontwever koper huis en weefwinkel Ooievaarsteeg 17 1743 251 2r
, HARMEN Harmen Evernik mr. bontwever verkoper Ooievaarsteeg 17 1756 254 44v
EVERTS, J. J. C. Evers verkoper van 1/18 Voorstraat 55 1804 267 29r
EVERTS, J. J. C. Everts verkoper van 1/18 Voorstraat 57achter 1804 267 30v
EIK, W. W. Eyck gezworen klerk van Menaldumadeel verkoper q.q. Kerkpoortstraat 55 1796 264 309v
, HENDRIK Henke Eykhout koper Zuiderhaven 9 1784 261 226r
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen Eylards mr. linnenwever geniaarde koper Scheffersplein OZ 1734 248 335v
EISINGA, de erfgenamen van wijlen van Eysinga verpachter grond Brouwersstraat 25 1612 229 111v
EISINGA, Eysinga eerste luitenant verpachter grond Heiligeweg 6 1626 231 110r
EISINGA, EEDE de erfgenamen van wijlen Aede van Eysinga verpachter grond Brouwersstraat 9 1620 230 240r
EISINGA, EEDE de erfgenamen van wijlen dr. Aede van Eysinga verpachter grond Brouwersstraat 7 1622 230 292v
EISINGA, FOKKE de erfgenamen van wijlen Focke van Eysinga verpachter grond Heiligeweg 4 1611 229 9r
EISINGA, FRANS Frans Eysinga raad Hof van Friesland verpachter grond Zuiderplein 1 1597 228 80r
EISINGA, FRANS Frans van Eysinga verpachter grond Brouwersstraat 23 1601 228 254v
EISINGA, FRANS de erfgenamen van wijlen Frans van Eysinga verpachter grond Zuiderplein 3 1611 229 36r
EISINGA, FRANS de erfgenamen van wijlen Frans Eysinga verpachter grond Zuiderplein 1 1611 229 49v
EISINGA, FRANS de erfgenamen van wijlen Frans van Eysinga verpachter grond Brouwersstraat 23 1613 229 128r
EISINGA, FRANS de erfgenamen van wijlen Frans van Eysinga verpachter grond Brouwersstraat 23 1614 229 201r
EISINGA, FRANS de erfgenamen van wijlen Frans van Eysinga verpachter grond Zuiderplein 1 1615 229 254r
EISINGA, FRANS de erfgenamen van wijlen Frans van Eysinga verpachter grond Brouwersstraat 15 1615 229 268v
EISINGA, FRANS de erfgenamen van wijlen Frans van Eysinga verpachter grond Brouwersstraat 13 1615 229 272r
EISINGA, FRANS de erfgenamen van wijlen Frans van Eysinga verpachter grond ([voor 1/1]) Brouwersstraat 23 1616 230 42v
EISINGA, FRANS de erfgenamen van wijlen Frans van Eysinga verpachter grond Brouwersstraat 25 1616 230 46v
EISINGA, FRANS de erfgenamen van wijlen Frans van Eysinga verpachter grond Brouwersstraat 11 1618 230 130v
EISINGA, FRANS de erfgenamen van wijlen Frans van Eysinga verpachter grond Brouwersstraat 23 1618 230 149r
EISINGA, FRANS de erfgenamen van wijlen Frans van Eysinga verpachter grond Heiligeweg 6 1619 230 200r
EISINGA, FRANS de erfgenamen van wijlen mijnheer Frans van Eysinga verpachter grond Brouwersstraat 3 1623 230 346v
EISINGA, FRANS de erfgenamen van wijlen Frans van Eysinga verpachter grond Brouwersstraat 5 1625 231 44r
EISINGA, FRANS de erfgenamen van wijlen Frans Eysinga verpachter grond Heiligeweg 6 1625 231 75r
EISINGA, FRANS de erfgenamen van wijlen Frans van Eysinga verpachter grond Brouwersstraat 11 1641 234 140r
EISINGA, JULIUS de erfgenamen van wijlen Julius van Eysinga verpachter grond ([staat: Lb]) Brouwersstraat 21 1633 233 122r
EISINGA, JULIUS de erfgenamen van wijlen jr Julius Eysinga verpachter grond Brouwersstraat 21 1657 237 252v
EISINGA, JULIUS de erfgenamen van wijlen jhr. Julius van Eysinga verpachter grond Brouwersstraat 21 1675 240 182r
EISING, FRANS mijnheer Frans van Eysinge raad Hof van Friesland verpachter grond Heiligeweg 4 1599 228 180v
EISMA, ANTJE Anna Eysma verkoper van 1/2 Gardenierstraat 11 1700 244 86r
EISMA, ANTJE Anna Eysma verkoper van 1/2 Voorstraat 69 1701 244 89r
EISMA, ANTJE Anna Eysma verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 18 1701 244 91v
EISMA, CATHARINA Catalina Eysma verkoper van 1/2 Voorstraat 69 1701 244 89r
EISMA, CATHARINA Catalina Eysma verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 18 1701 244 91v
EISMA, CATHARINA Cathalina Eysma verkoper van 1/2 Gardenierstraat 11 1700 244 86r
EISMA, THEODORUS Theodorus Eysma luitenant van een compagnie soldaten verkoper Grote Kerkstraat 30achter 1671 240 53v