Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

Spring naar: Ga  Ge  Gi  Go  Gu  Gy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
, JOHANNES Johannes Gaarder verkoper Heiligeweg 36 1803 266 277r
GAARMAN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobs Gaarman mr. glasmaker koper huis Heiligeweg 22 1683 241 264v
GAARMAN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobs Gaarman mr. glasmaker verkoper Grote Kerkstraat 18 1701 244 99r
GAARMAN, JOHANNES JAKOBS Johannis Jacobs Gaarman mr. glasmaker verkoper Heiligeweg 18 1703 244 198r
GAARMAN, PIETER Pieter Gaarman herbergier koper huis Heiligeweg 32 1661 238 99v
GAARMAN, PIETER Pieter Gaarman koper finaal kamer nr. 4 Bargebuurt 24 1660 238 7ra
GAARMAN, PIETER BERENDS Pieter Beerns Gaarman verkoper Grote Kerkstraat 38 1661 238 112r
GAARMAN, PIETER BERENDS Pieter Beernts Gaarman, c.u. koper ledige plaats of huisstede van 44 x 22 voeten Zuiderhaven 6 1663 238 164v
GAARMAN, PIETER Pitter Gaarman, c.u. geniaarde koper Kerkpoortstraat 1661 238 91r
GAARMAN, PIETER Pyter Gaarman verkoper Heiligeweg 32 1662 238 131r
GAARSMA, SAKE ROMKES gemeensman Saake Romckes Gaasma verkoper Rozengracht 23 1688 242 258r
GAARSMA, SAKE ROMKES gemeensman Saake Romckes Gaasma verkoper Lammert Warndersteeg 13 1688 242 258r
GAARSMA, SAKE ROMKES gemeensman Saake Romckes Gaasma verkoper Weverstraat ZZ 1688 242 258r
GAARSMA, SAKE ROMKES Gemeensman Saco Romckes Gaasma naastligger ten noorden Spekmarkt 2 1682 241 187v
GAARSMA, SAKE ROMKES gemeensman Saco Romkes Gaasma naastligger ten noorden Spekmarkt 2 1679 241 31r
GAARSMA, SAKE ROMKES vroedsman Saeke Romkes Gaasma naastligger ten westen Kromme Elleboogsteeg WZ 1692 243 11r
GAARSMA, SAKE ROMKES gemeensman Sake Romckes Gaasma naastligger ten westen Hofstraat ZZ 1686 242 150r
GAARSMA, SAKE ROMKES vroedsman Sake Romckes Gaasma naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1690 242 320v
GAARSMA, SAKE ROMKES gemeensman Sake Romckes Gaasma naastligger ten oosten ten zuidoosten van Harlingen 1694 242 1ra
GAARSMA, SAKE ROMKES gemeensman Sake Romckes Gaasma, c.soc. naastligger ten zuiden ten zuidoosten van Harlingen 1694 242 1ra
GAARSMA, SAKE ROMKES gemeensman Sake Romkes Gaasma eerdere eigenaar Weverstraat OZ 1692 242 381r
RINTJES, ANTJE Antje Rintjes Gaaykema koper Grote Bredeplaats 18 1801 266 27r
, FEIE dr. Feyo Gabbama verkoper Simon Stijlstraat 7 1622 230 328r
GABBEMA, BOTE wijlen Boetius Gabbema verkoper Zuiderhaven ZZ 1682 241 44va
GABBEMA, BOTE wijlen Boetius Gabbema verkoper onbekend 1682 241 44va
GABBEMA, BOTE wijlen Boetius Gabbema verkoper Zuiderhaven 11 1682 241 44va
GABBEMA, BOTE wijlen Boetius Gabbema verkoper Franekereind 40 1682 241 44va
, WOUTER Wouter Gael koopman verkoper Herenwaltje 1632 233 74v
JAKOBS, JOHANNES Joannes Jacobs Gaelman mr. glasmaker aanhandelaar kamer ([de waarde van het verwandelde is CG 45:00:00]) Tiepelsteeg 1688 242 245r
JAKOBS, JOHANNES de aanhandelaar Joannes Jacobs Gaelman mr. glasmaker naastligger ten westen Tiepelsteeg 1688 242 245r
JAKOBS, JOHANNES Joannes Jacobs Gaelman mr. glasmaker verwandelaar Peterseliestraat OZ 1688 242 245v
, ROELOF secretaris Roeliff Gaem koper huis Zuiderstraat 1613 229 178r
, ROELOF Roeliff Gaem verkoper van 4/20 ten oosten van Harlingen 1622 230 296v
GAARMAN, PIETER BERENDS Pyter Beerns Gaerman koper huis daar de Ham uithangt Grote Kerkstraat 38 de Ham 1650 236 142v
GAARMAN, PIETER BERENDS Pyter Beerns Gaerman naastligger ten westen Grote Kerkstraat 40west 1655 237 32v
GAARMAN, PIETER BERENDS Pytter Beerns Gaerman naastligger ten westen Grote Kerkstraat 40west 1655 237 3r
PIETERS, GEERTJE Geertie Piters Gaermans verkoper Zuiderhaven 6 1679 241 40v
PIETERS, GEERTJE Geertie Pyters Gaermans eerdere eigenaar Zuiderhaven 6 1679 241 41v
BERENDS, PIETER wijlen Pieter Beerns Gaermans verkoper Zuiderhaven 6 1679 241 40v
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pieters Gaermans koper door niaar Voorstraat 95 1678 241 4v
GAARSMA, SAKE ROMKES de hof van de gemeensman Saco Romckes Gaesma naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ 1676 240 234v
GAARSMA, SAKE ROMKES Saco Romkes Gaesma verkoper Lanen 80 1688 242 229r
GAARSMA, SAKE ROMKES Saco Romkes Gaesma geniaarde koper Fabrieksstraat 34 1692 243 21v
GAARSMA, SAKE ROMKES gemeensman Saeke Romkes Gaesma naastligger ten oosten Kerkpoort (gebied) 1692 242 384r
GAARSMA, SAKE ROMKES vroedsman Sake Romkes Gaesma, c.u. verkoper Franekerpoort (gebied) 1670 240 7r
, UILKE de weduwe van Ulcke van Gaest naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 1633 233 116r
, UILKE de weduwe van Uulcke van Gaest naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1604 228 386r
, de weduwe van Uulcke van Gaest, of haar gewezen huis naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1606 228 499r
, UILKE de weduwe van Uulcke van Gaest naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) NZ 1615 229 246v
, UILKE de weduwe van wijlen Uulke van Gaest naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) NZ 1602 228 310r
JANS, FRANS Frans Jans de Gaever koper hof en zomerhuis met 2 prieelen Rozengracht 18achter 1744 251 30v
GAAIKEMA, ANTJE Antje Gaikema koper Nieuwstraat 50 1806 267 242v
GAAIKEMA, P. P. Gaikema naastligger ten zuiden Nieuwstraat 48 1804 267 91r
GAAIKEMA, PIETER Pieter Gaikema timmermansknecht verkoper Nieuwstraat 32 1788 262 265r
GAAIKEMA, PIETER PIETERS Pieter Pieters Gaikema verkoper Nieuwstraat WZ 1785 261 297r
GALEMA, ANTJE DOEKES Antje Doekes Galama verkoper van 5/8 Anjelierstraat 9 1774 258 160v
GALEMA, ANTJE DOEKES Antje Doekes Galama verkoper Karremanstraat 10 1774 258 161v
GALEMA, KNIERKE Cunira van Galama koper Nieuwstraat 52 1683 241 273r
GALEMA, KNIERKE Cunira van Galama verkoper Nieuwstraat 52 1684 242 30v
GALEMA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pieters Galama naastligger ten westen Karremanstraat 6 1771 257 208r
GALEMA, DIEUWKE PIETERS wijlen Dieuwke Pieters Galama erflater Karremanstraat 10 1774 258 161v
GALEMA, DIEUWKE PIETERS Dieuwke Pytters Galama, bejaarde ongehuwde dochter koper 1/8 huis Lanen 15 1752 252 192v
GALEMA, DOEKE de erfgenamen van wijlen Doecke Galama naastligger ten westen Hoogstraat 3achter 1701 244 102r
GALEMA, DOEKE de erfgenamen van wijlen Doeke Galama bakker naastligger ten noorden Hoogstraat 1 1701 244 90r
GALEMA, DOEKE PIETERS de weduwe van Doeke Pytters Galama huurder Lanen 15 1752 252 192v
GALEMA, DOEKE Duco Galama bakker koper huis Hoogstraat 1achter 1664 238 236v
GALEMA, HERE Hero Galama, namens de erfgenamen verkoper Zoutsloot 38 1666 239 37v
GALEMA, IEGE Ige van Galama aanhandelaar Kerkpoortstraat 11 1684 242 53r
GALEMA, IEGE Igo van Galama verkoper Kerkpoortstraat 11 1687 242 189v
GALEMA, JAN Jan Galama mr. kuiper koper huis Kleine Bredeplaats 23 1800 265 254r
GALEMA, JAN de koper Jan Galama, c.u. huurder (p.j.) Kleine Bredeplaats 23 1800 265 254r
GALEMA, JAN Jan Galama mr. kuiper koper huis Hondenstraat 5west 1802 266 157v
GALEMA, JAN Jan Galama koper huis Lanen 3 1805 267 123r
GALEMA, JAN Jan Galama naastligger ten noorden Lanen 3 1805 267 123r
GALEMA, JAN Jan Galama mr. kuiper huurder Vijverstraat 22 1805 267 158r
GALEMA, JAN Jan Galama mr. kuiper verkoper Hondenstraat 5west 1805 267 162v
GALEMA, JAN Jan Galama naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 21 1806 267 253v
GALEMA, JAN Jan Galama koper huis Comediesteeg 4 1807 267 342v
GALEMA, JAN Jan Galama naastligger ten noorden Comediesteeg 6 1807 267 345r
GALEMA, JAN Jan Galama naastligger ten zuiden Comediesteeg 2 1807 267 347r
GALEMA, JAN Jan Galama mr. kuiper koper huis Scheffersplein 7 1808 268 137r
GALEMA, JAN Jan Galama mr. kuiper koper huis Kleine Ossenmarkt 2 1809 268 233r
GALEMA, PIETER DIRKS Pieter Dirks Galama koopman koper grond, huis, hof en houtschuren Noorderkade 1 1790 263 282v
GALEMA, PIETER DOEKES Pieter Doekes Galama huistimmerman verkoper Karremanstraat 10 1774 258 161v
GALEMA, PIETER DOEKES wijlen Pieter Doekes Galama verkoper Noorderkade 1 1811 269 129v
GALEMA, SIJKE DOEKES Sijke Doekes Galama verkoper Anjelierstraat 9 1774 258 160v
GALEMA, SIJKE DOEKES Sijke Doekes Galama verkoper Karremanstraat 10 1774 258 161v
GALEMA, SJOUKJE PIETERS Sjouwkjen Pytters Galama, bejaarde ongehuwde dochter koper Lanen 15 1752 252 192v
GALEMA, TIETE DOEKES Tietje Doekes Galama huistimmerman verkoper Anjelierstraat 9 1774 258 160v
GALEMA, TIETJE DOEKES Tietje Doekes Galama verkoper Karremanstraat 10 1774 258 161v
GALEMA, Trijntgie Galama koper Lanen 71 1613 229 150v
GALEMA, ANTJE DOEKES Antje Doekes Galema geniaarde koper Lanen 4 1783 261 53v
GALEMA, DIEUWKE PIETERS Dieuwke Pieters Galema naastligger ten westen Karremanstraat 2 1771 257 208v
GALEMA, DIEUWKE PIETERS Dieuwke Pieters Galema naastligger ten westen Karremanstraat 4 1771 257 208v
GALEMA, DIEUWKE PIETERS Dieuwke Pyters Galema, vrijster winkelier aanhandelaar huis Karremanstraat 10 1759 254 230r
GALEMA, DIEUWKE PIETERS Dieuwke Pyters Galema, vrijster winkelier verwandelaar Voorstraat 2 1759 254 230r
GALEMA, DIEUWKE PIETERS wijlen Dieuwke Pyters Galema, bejaarde vrijster erflater Wortelstraat 6 1774 258 141v
GALEMA, DOEKE PIETERS Doecke Pyters Galema, c.u. koper oude kamer Hoogstraat 1achter 1673 240 123r
GALEMA, JAN Jan Galema mr. kuiper verkoper Scheffersplein 7 1810 268 338v
GALEMA, PIETER Pieter D. Galema koper 2 1/2 pm weiland Noordoostersingel 45 1799 265 146r
GALEMA, PIETER Pieter D. Galema naastligger ten zuiden Noordoostersingel 45 1799 265 146r
GALEMA, SIJKE DOEKES Sijke Doekes Galema huurder Voorstraat 99 1793 264 82v
GALEMA, WILTJE Weltje Galema koper huis Grote Bredeplaats 22 1808 268 173r
GALENKAMP, FRANS Frans Galenkamp, n.u. naastligger ten noorden Rozengracht 27 1792 264 21v
GALENKAMP, FRANS Frans Galenkamp, c.u. naastligger ten noorden Rozengracht 27 1799 265 150r
GALENKAMP, FRANS Frans Galenkamp, n.u. naastligger ten noorden Rozengracht 27 1800 265 247r
GALENKAMP, FRANS wijlen Frans Galenkamp verkoper Kerkpoortstraat 20 1808 268 77v
GALENKAMP, FRANS de weduwe van Frans Galenkamp huurder beneden Herenwaltje 15 1809 268 199v
GALENKAMP, FRANS meerderjarige vrijgezel Frans Gallenkamp koekbakkersknecht koper huis en slagerij Voorstraat 74 1786 262 107v
, DOUWE de erfgenamen van wijlen Douwe Garbranda naastligger ten noorden buiten Harlingen 1603 228 352r
, JOHANNES Johannes Garde verkoper Heiligeweg 34 1804 267 55v
GARDIEN, HILLEGONDA Hillegonda du Gardijn koper Kerkpoortstraat 18 1615 229 245v
GARDIEN, HILLEGONDA Hillegonda du Gardijn koper Kleine Bredeplaats 16achter 1622 230 310v
GARDIEN, HILLEGONDA Hillegonda du Gardijn koper Voorstraat 45 1634 233 146r
GARDIEN, HILLEGONDA Hillegont de Gardijn bruid 1602 228 301v
GARDIEN, FILIPPUS wijlen Philips Gardijn koper Zoutsloot 51 1599 228 135r
GARDINGIUS, ds. Gardingius, c.u.? naastligger ten zuiden Weeshuisstraat 1693 243 40r
GARDINGIUS, ds. Gardingius, c.s. naastligger ten westen Weeshuisstraat 1693 243 40r
GARDINGIUS, ANTJE Antie Gardingius geniaarde koper Raamstraat 6zuid 1734 248 332r
GARDINGIUS, ANTJE Antie Gardingius koper Zuiderhaven 67 1735 249 50r
GARDINGIUS, ANTJE Antie Gardingius naastligger ten westen Zuiderhaven 67 1735 249 50r
GARDINGIUS, ANTJE Antie Gardingius naastligger ten westen Zuiderhaven 67 1738 249 343v
GARDINGIUS, ANTJE Antie Gardingius verkoper Zuiderhaven 67 1738 249 343v
, ANTJE Antje Gardinius koper Zuiderhaven 65 1729 247 229r
, HILLEGONDA Hillegond du Gardyn koper ten zuiden van Harlingen 1630 232 150v
, KLAAS Claes Garstenbergh korporaal onder Julius van Eysinga koper huis Lombardstraat 4 1628 232 49v
, KLAAS Claes Garstenborch korporaal onder kapitein Jan Gerckes Hoptilla koper huis Franekerpoort (gebied) ZZ 1636 234 10r
, KLAAS Claes Garstenborgh korporaal onder kapitein Jan Gerckes Hoptilla verkoper Ooievaarsteeg 1636 234 11v
GASINJET, JOOST GERARDUS Joost Gerardus Gasinjet verkoper q.q. Rozengracht 21 1799 265 207r
ROMKES, SAKE gemeensman Saeke Romkes Gasma koper koeschuur en paardenstal met een huis Lammert Warndersteeg 13 1673 240 122r
, JAN Jan Hendrik Gastrik lands bottelier koper huis Fabrieksstraat 8 1810 269 42r
, JAN Jan Hendrik Gastrik lands bottelier huurder Fabrieksstraat 8 1810 269 42r
, FILIPPUS de weduwe van Philip Gauda naastligger ten zuiden Rommelhaven 20 1786 262 309r
, FILIPPUS de weduwe van Philip Gauda verkoper Rommelhaven 20achter 1792 264 62r
, FILIPPUS Philip Gaude bontwever koper huis Rommelhaven 20achter 1765 256 110v
, FILIPPUS Philip Gaude, c.s. huurder (p.j.) Rommelhaven 20achter 1765 256 110v
GAUTIER, D. D. Gautier naastligger ten westen Hoogstraat 5 1808 268 48v
GAUTIER, D. D. Gautier naastligger ten oosten Hoogstraat 1achter 1809 268 273v
GAUTIER, DANIEL Daniel Gautier gerechtsbode koper huis en tuin Hoogstraat 3 1793 264 103v
GAUTIER, JOSEF Joseph Gautier uitdrager koper huis Moriaanstraat 10 1751 252 123v
GAUTIER, JOSEF Joseph Gautier uitdrager verkoper Moriaanstraat 10 1757 254 78r
GAUTIER, JOSEF Joseph Gautier, c.u. huurder (p.j.) Grote Kerkstraat 38 1758 254 176r
GAUTIER, TRIJNTJE Trijntje Gautier koper Lanen 78 1766 256 145r
GAVERE, FRANS JANS Frans Jans de Gaver mr. ijzerkramer koper huis, in tweeën gedeeld Lanen 82 de Grauwe Kat 1737 249 172v
GAVERE, FRANS JANS wijlen Frans Jans de Gaver ijzerkramer verkoper van 1/2 Rozengracht 18achter 1763 255 206r
GAVERE, SUSANNA Susanna de Gaver verkoper van 1/2 Rozengracht 18achter 1763 255 206r
GAVERE, burgemeester de Gavere naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1643 235 53r
GAVERE, de erfgenamen van wijlen burgemeester Gavere naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1662 238 146r
GAVERE, de erfgenamen van wijlen burgemeester de Gavere naastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ 1672 240 98r
GAVERE, GEERTJE de kinderen van Geertie de Gavere, c.soc. naastligger ten oosten Voorstraat 67 1677 241 2v
GAVERE, HESTER ROGIERS Hester Rogiers van de Gavere verkoper Lanen 40 1636 233 179r
GAVERE, HESTER ROGIERS Hester Rogiers van de Gavere verkoper q.q. Lanen 40 1636 233 179r
GAVERE, JAN de erfgenamen van wijlen burgemeester Jan de Gavere naastligger ten oosten Voorstraat 67 1658 237 176v
GAVERE, JAN de erfgenamen van wijlen burgemeester Jan de Gavere, c.soc. naastligger ten oosten Voorstraat 67 1658 237 245r
GAVERE, JAN de hof van de weduwe van wijlen burgemeester Jan de Gavere naastligger ten oosten onbekend 1667 239 69v
GAVERE, JAN de hof van de weduwe van burgemeester Jan de Gavere naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1667 239 13va
GAVERE, JAN ROGIERS burgemeester Jan Rogiers de Gavere, broer en zwager van de verkopers verkoper q.q. Voorstraat 57 1636 234 18v
GAVERE, JAN ROGIERS burgemeester Jan Rogiers de Gavere, c.u. koper twee kamers Gardenierstraat NZ 1637 234 32v
GAVERE, JAN ROGIERS de hof van burgemeester Jan Rogiers de Gavere naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1637 234 32v
GAVERE, JAN ROGIERS Jan Rogiers de Gavere verkoper q.q. William Boothstraat OZ 1640 234 119r
GAVERE, JAN ROGIERS burgemeester Jan Rogiers de Gavere koper door niaar huis Sint Jacobstraat 16 1641 234 159v
GAVERE, JAN ROGIERS Jan Rogiers de Gavere naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 16 1641 234 159v
GAVERE, JAN ROGIERS Jan Rogiers de Gavere naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1646 235 240v
GAVERE, JAN ROGIERS oud burgemeester Jan Rogiers de Gavere koper door niaar ten zuidoosten van Harlingen 1650 236 103r
GAVERE, JAN ROGIERS burgemeester Jan Rogiers de Gavere, c.u. koper kamer Grote Kerkstraat 30achter 1652 236 212r
GAVERE, JAN ROGIERS burgemeester Jan Rogiers de Gavere naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 12 1653 236 225r
GAVERE, JAN ROGIERS de weduwe en de erfgenamen van wijlen burgemeester Jan Rogiers de Gavere naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 12 1655 237 42v
GAVERE, JAN ROGIERS de hof van wijlen burgemeester Jan Rogiers de Gavere naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1656 237 70v
GAVERE, L. L. de Gavere naastligger ten zuiden Noorderhaven 64 1687 242 172r
GAVERE, L. vroedsman L. de Gavere naastligger ten zuiden Noorderhaven 66 1691 242 347r
GAVERE, L. vroedsman L. de Gavere naastligger ten zuiden Noorderhaven 68 1692 243 7v
GAVERE, LAMMERT vroedsman Lambart de Gavere verkoper Zuiderstraat 1699 244 14r
GAVERE, LAMMERT vroedsman Lambartus de Gavere koopman koper door niaar huis met turf-en kleerzolder en kelderkamers Voorstraat 69 1701 244 89r
GAVERE, LAMMERT vroedsman Lambartus de Gavere verkoper Voorstraat 69 1701 244 123v
GAVERE, LAMMERT Lambert de Gavere landmeter en wijnrooier koper huis Hondenstraat 14 1684 242 16r
GAVERE, LAMMERT vroedsman Lambert de Gavere wijnrooier en landmeter koper hof met bomen, prieel en belvedere Zoutsloot NZ 1696 243 234v
GAVERE, LAMMERT vroedsman Lambert de Gavere naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 14 1698 243 384r
GAVERE, LAMMERT gemeensman Lambert de Gavere verkoper Hondenstraat 14 1703 244 227r
GAVERE, LAMMERT Lambert de Gavere oud dijkgraaff van Wonseradeel verkoper q.q. Kerkpoortstraat 29 1706 244 322v
GAVERE, LAMMERT Lambert de Gavere oud dijkgraaf van Wonseradeel verkoper Kerkpoortstraat NZ 1706 244 324r
GAVERE, LAMMERT oud dijkgraaf van Wonseradeel Lambert de Gavere, c.s. verkoper Fabrieksstraat 1706 244 334v
GAVERE, LAMMERT Lambert de Gavere oud dijkgraaf van Wonseradeels zuiderzeedijken verkoper q.q. Kleine Kerkstraat 9 1706 245 1v
GAVERE, LAMMERT vroedsman Lambertus de Gavere verkoper Gardenierstraat 11 1701 244 106r
GAVERE, LAMMERT oud dijkgraaf van Wonseradeel Lambertus de Gavere oud dijkgraaf van Wonseradeel verkoper q.q. Grote Kerkstraat 15 1706 244 314v
GAVERE, LAMMERT Lammert de Gavere koper Lanen 45achter 1682 241 197v
GAVERE, LAMMERT Lammert de Gavere verkoper van 1/2 Lanen 45achter 1682 241 219r
GAVERE, LAMMERT Lammert de Gavere koper provisioneel William Boothstraat OZ 1682 241 53va
GAVERE, LAMMERT Lammert de Gavere verkoper q.q. ten oosten van Harlingen 1682 241 54ra
GAVERE, LAMMERT Lammert de Gavere landmeter en wijnrooier verkoper q.q. Rinnertspijp 1 1682 241 55va
GAVERE, LAMMERT Lammert de Gavere naastligger ten zuiden Rozengracht 22 1684 242 60r
GAVERE, LAMMERT Lammert de Gavere landmeter en wijnrooier koper voortreffelijk huis met deftige graanzolders, en keuken gebruikt als wolkammerij Voorstraat 25 1685 242 83v
GAVERE, LAMMERT Lammert de Gavere naastligger ten oosten Voorstraat 23 1688 242 230r
GAVERE, LAMMERT Lammert de Gavere naastligger ten noorden Voorstraat 23 1688 242 230r
GAVERE, LAMMERT Lammert de Gavere geadmitteerde landmeter en wijnrooier naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 14 1689 242 294r
GAVERE, LAMMERT vroedsman Lammert de Gavere naastligger ten oosten Voorstraat 23 1696 243 186v
GAVERE, LAMMERT Lammert de Gavere naastligger ten noorden Voorstraat 23 1696 243 186v
GAVERE, LAMMERT vroedsman Lammert de Gavere naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1696 243 235r
GAVERE, LAMMERT vroedsman Lammert de Gavere naastligger ten zuiden Noorderhaven 68 1700 244 61v
GAVERE, LAMMERT vroedsman Lammert de Gavere verkoper Lanen 67 1700 244 75r
GAVERE, LAMMERT vroedsman Lammert de Gavere, c.u. koper tuintje met 2 kamers daarbij en steeg terzijde Gardenierstraat 11 1700 244 86r
GAVERE, LAMMERT Lammert de Gavere verkoper Voorstraat 25 1703 244 195r
GAVERE, LAMMERT Lammert de Gavere oud dijkgraaf van Wonseradeel verkoper Kerkpoortstraat 27 1706 244 315r
GAVERE, LAMMERT JOOSTES Lammert Joosten de Gavere landmeter en wijnrooier verkoper q.q. Scheffersplein 23 1682 241 56va
GAVERE, LAMMERT JOOSTES Lammert Joosten de Gavere geadmitteerde landmeter en wijnrooier verkoper q.q. Scheffersplein OZ 1686 242 122r
GAVERE, LAMMERT JOOSTES vroedsman Lammert Joostes de Gavere koopman koper q.q. Voorstraat 24 1692 242 401r
GAVERE, LAMMERT JOOSTES Lammert Joosts de Gavere gezworen landmeter en wijnrooier verkoper q.q. Voorstraat 5 1684 242 4va
ROGIERS, JAN oud burgemeester Jan Rogiers de Gaveren naastligger ten oosten Voorstraat 67 1641 234 135v
GAVERE, SUSANNA FRANSES Susanna Fransen de Gavre koper Simon Stijlstraat 3 1762 255 132r
JANS, GEERTJE Geertie Jans de Gawere verkoper Grote Kerkstraat 30achter 1671 240 53v
ROGIERS, JAN wijlen burgemeester Jan Rogiers de Gawere erflater Grote Kerkstraat 30achter 1671 240 53v
SIKKES, ROMKE Romcke Sickes Gayckma ammunitiemeester van Friesland verkoper q.q. Simon Stijlstraat 1657 237 251v
GAAIKEMA, PIETER wijlen Pieter Gaykema verkoper Nieuwstraat 50 1806 267 242v
GAAIKEMA, PIETER wijlen Pieter Gaykema verkoper Nieuwstraat 48 1806 267 244r
GAAIKEMA, PIETER PIETERS Pieter Pieters Gaykema koper huis Nieuwstraat 48 1805 267 184r
GAAIKEMA, PIETER PIETERS Pieter Pieters Gaykema naastligger ten zuiden Nieuwstraat 48 1805 267 184r
, GEELTJE Geeltje Gebbink verkoper Nieuwstraat OZ 1783 261 63r
, HENDRIK wijlen Hendrik Gebbink verkoper Nieuwstraat OZ 1783 261 63r
, JAN huisman Jan Gebbink verkoper Nieuwstraat OZ 1783 261 63r
, JENKE Jenneke Gebbink verkoper Nieuwstraat OZ 1783 261 63r
GEBEL, ANDRIES Andries Gebel naastligger ten noorden Noorderhaven 87 1802 266 92v
GEBEL, ANDRIES Andries Gebel mr. slager verkoper Noorderhaven 83 1802 266 132r
GEBEL, ANDRIES Andries Gebel koper huis Noorderhaven 112 1802 266 143v
GEBEL, ANDRIES Andries Gebel slager koper woning Voorstraat 89 1804 267 38v
GEBEL, ANDRIES Andries Gebel naastligger ten zuiden Voorstraat 89 1805 267 134r
GEBEL, ANDRIES de weduwe van Andries Gebel slager naastligger ten westen Noorderhaven 114 1809 268 214r
GEBEL, ANDRIES JOHANNES Andries Johannes Gebel slager koper huis Noorderhaven 83 1794 264 227r
GEBEL, JOHANNES Johannes Gebel, c.u. koper huis en herberg Grote Bredeplaats 5west 1810 268 360v
LIEUWES, HENDRIK Hendrick Lieuues Geelgeent bewoner Zuiderhaven 77 1640 234 120v
, MARTEN wijlen Marten van Geenen verkoper Zuiderhaven 9achter 1727 247 57v
, ISAAK Ysaac de Geer verkoper Brouwersstraat 9 1677 240 268r
GEERLING, ANTJE Anna Geerling koper Grote Kerkstraat 44 1785 261 284r
GEERLING, ANTJE wijlen Anna Geerling verkoper Grote Kerkstraat 44 1797 265 49v
GEERMANS, CYPRIANUS Ciprianus Regnaldus Geermans verkoper Brouwersstraat 8 1807 268 14r
GEERMANS, CYPRIANUS Ciprianus Regnaldus Geermans verkoper Lanen 93 1807 268 17r
GEERMANS, HENDRIK Hendrikus Anastarius Geermans verkoper Brouwersstraat 8 1807 268 14r
GEERMANS, HENDRIK Hendrikus Anastarius Geermans verkoper Lanen 93 1807 268 17r
GEERMANS, IGNATIUS HENDRIKS Ignatius Hendrikus Geermans verkoper Brouwersstraat 8 1807 268 14r
GEERMANS, IGNATIUS HENDRIKS Ignatius Hendrikus Geermans verkoper Lanen 93 1807 268 17r
GEERMANS, JAKOB Jacobus Geermans mr. rijglijfmaker huurder (p.j.) Heiligeweg 15 1788 263 11v
GEERMANS, JAKOB Jacobus Geermans mr. keurslijfmaker koper huis Lanen 91 het Blauwe Schaap 1793 264 127v
GEERMANS, JAKOB Jacobus Geermans naastligger ten zuiden Lanen 89 1797 265 20v
GEERMANS, JAKOB wijlen Jacobus Geermans mr. stoker erflater Brouwersstraat 8 1807 268 14r
GEERMANS, JAKOB wijlen Jacobus Geermans mr. stoker verkoper Lanen 93 1807 268 17r
GEERTSMA, burgemeester Geersma verkoper q.q. Heiligeweg ZZ 1631 233 24v
GEERTSMA, burgemeester Geersma naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 6 1649 236 96r
GEERTSMA, burgemeester Geersma koper door niaar huis Hondenstraat 14 1650 236 109v
GEERTSMA, burgemeester Geersma naastligger ten oosten Hondenstraat 14 1650 236 109v
GEERTSMA, BEREND Baarnt Geersma, c.u. mr. brouwer huurder Noorderhaven 37 1741 250 163v
GEERTSMA, BEREND Beerend Geersma mr. brouwer verkoper Nieuweburen 25 1741 250 187v
GEERTSMA, BEREND Beernd Geersma verkoper Rommelhaven 14 1742 250 279v
GEERTSMA, BEREND wijlen Beernd Geersma verkoper Brouwersstraat 21achter 1750 252 79r
GEERTSMA, Beerns Geersma verkoper q.q. Lammert Warndersteeg 16 1742 250 239v
GEERTSMA, BEREND Beernt Geersma moutmaker koper huis en tapperij Nieuweburen 25 Pasveer 1735 249 39v
GEERTSMA, BEREND Beernt Geersma koopman koper huis Romastraat 25 1749 252 38r
GEERTSMA, BEREND wijlen Beernt Geersma verkoper Brouwersstraat 19 1750 252 77v
GEERTSMA, BEREND de weduwe van Beernt Geersma naastligger ten westen Nieuwstraat 10 1750 252 87v
GEERTSMA, BEREND de weduwe van Beernt Geersma naastligger ten westen Nieuwstraat 12 1750 252 87v
GEERTSMA, BEREND Berend Geersma mr. brouwer koper kamer Rommelhaven 16 1737 249 183v
GEERTSMA, BEREND majoor Berend Geersma koper door niaar 2/3 huis Noorderhaven 80 1737 249 217r
GEERTSMA, BEREND Berend Geersma mr. brouwer koper huis met een winkel in de voorkamer Voorstraat 63 het Gouden Ketting 1739 250 55r
GEERTSMA, BEREND Berend Geersma mr. brouwer verkoper van 667/11450 Simon Stijlstraat 2 1740 250 119r
GEERTSMA, BEREND Berend Geersma mr. brouwer koper huis Ooievaarsteeg 11 1740 250 131v
GEERTSMA, BEREND Berend Geersma naastligger ten westen Nieuwstraat 10 1742 250 217v
GEERTSMA, BEREND Berend Geersma naastligger ten westen Nieuwstraat 12 1742 250 217v
GEERTSMA, BEREND Berent Geersma mr. brouwer verkoper van 1/6 Grote Ossenmarkt 10 1735 249 103v
GEERTSMA, BEREND Berent Geersma naastligger ten oosten Franekereind 18 1739 250 62r
GEERTSMA, BERNARDUS Bernardus Geersma koopman koper huis Lanen 39 1744 251 32r
GEERTSMA, BERNARDUS wijlen Bernardus Geersma verkoper Ooievaarsteeg 11 1754 253 155v
GEERTSMA, BRUIN Bruin Geersma naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 16 1674 240 156r
GEERTSMA, BRUIN Bruin Geersma naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 16 1674 240 156r
GEERTSMA, BRUIN Bruin Geersma naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 16 1674 240 157r
GEERTSMA, BRUIN Bruin Geersma naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 16 1674 240 157r
GEERTSMA, BRUIN GIJSBERTS burgemeester Bruyn Ghijsberts Geersma verkoper Hofstraat 1630 232 137v
GEERTSMA, BRUIN GIJSBERTS burgemeester Bruyn Gijsbert Geersma naastligger ten oosten Zuiderhaven 49 1628 232 33v
GEERTSMA, BRUIN GIJSBERTS burgemeester Bruyn Gijsberts Geersma naastligger ten oosten Zuiderhaven 49 1628 232 45v
GEERTSMA, BRUIN GIJSBERTS burgemeester Bruyn Gijsberts Geersma verkoper Zuiderhaven 51 1638 234 67r
GEERTSMA, BRUIN GIJSBERTS burgemeester Bruyn Gijsberts Geersma verkoper Zuiderhaven 53 1638 234 67r
GEERTSMA, BRUIN GIJSBERTS burgemeester Bruyn Gijsberts Geersma verkoper Kleine Bredeplaats 4 1650 236 99v
GEERTSMA, BRUIN GIJSBERTS burgemeester Bruyn Gijsberts Geersma verkoper Voorstraat 2 1653 236 241v
GEERTSMA, BRUIN oud burgemeester de heer Bruyn Gisberdts Geersma verkoper Voorstraat 49 1645 235 187r
GEERTSMA, BRUIN GIJSBERTS Bruyn Gisberts Geersma naastligger ten zuiden ten zuidoosten van Harlingen 1645 235 176r
GEERTSMA, IESKJE juffrouw Jisca Geersma verkoper Zuiderhaven ZZ 1656 237 68r
GEERTSMA, Jiskia Geersma koper Rozengracht 42 1659 237 203v
GEERTSMA, Jiskia Geersma koper Rozengracht 42 1659 237 204r
GEERTSMA, Jiskia van Geersma verkoper Rozengracht 42 1667 239 102v
, KORNELIS Cornelis Geesdorp naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 15zuid 1625 231 60r
KORNELIS, LIJSBET Lijsbeth Cornelis Geesdorp verkoper Hoogstraat 1achter 1640 234 93r
, PETRUS Petrus Geesdorp naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 15zuid 1634 233 145v
, PETRUS Petrus Geesdorp, c.u. verkoper Hofstraat 7 1642 234 178r
, PETRUS Petrus Geesdorp, c.u. verkoper Both Apothekerstraat 15zuid 1643 235 64v
GEEST, AALTJE Alida van der Geest koper Romastraat NZ 1752 253 1r
GEEST, AALTJE Alida van der Geest verkoper Schritsen 35 1753 253 51r
GEEST, AALTJE Alida van der Geest koper Kleine Bredeplaats 12 1753 253 91v
GEEST, AALTJE Alida van der Geest koper Kleine Bredeplaats 12 1754 253 140r
GEEST, AALTJE Alida van der Geest eigenaar van 1/2 Kleine Bredeplaats 12 1754 253 140r
GEEST, AALTJE Alida van der Geest koper Kleine Bredeplaats 12 1754 253 150v
GEEST, AALTJE Alida van der Geest eigenaar van 1/4 Kleine Bredeplaats 12 1754 253 150v
GEEST, AALTJE Alida van der Geest geniaarde koper Romastraat 15 1758 254 147r
GEEST, AALTJE Alida van der Geest koper Zuiderhaven 35 1760 255 25v
GEEST, AALTJE Alida van der Geest verkoper Gardenierstraat ZZ 1762 255 162r
GEEST, AALTJE Alida van der Geest koper hof met zomerhuis Fabrieksstraat 28achter 1762 255 167v
GEEST, AALTJE Alida van der Geest verkoper Kleine Bredeplaats 12 1763 255 247v
GEEST, AALTJE Alida van der Geest verkoper Fabrieksstraat 28achter 1763 255 249r
GEEST, AALTJE Alida van der Geest verkoper Zuiderhaven 35 1763 255 250v
GEEST, AALTJE Alida van der Geest verkoper Raamstraat 3 1763 255 252r
GEEST, AALTJE Alida van der Geest verkoper Zuiderhaven 31 1763 255 253v
GEEST, AALTJE Alida van der Geest koper Havenplein 18oost 1768 257 58v
GEEST, AALTJE Alida van der Geest verkoper Havenplein 18oost 1773 258 98r
GEEST, HARMEN Harmanus van der Geest naastligger ten zuiden Lanen 42 1740 250 123v
GEEST, HARMEN Hermannus van der Geest bode Admiraliteit in Friesland koper 1/2 huis Schritsen 35 1723 246 184v
GEEST, HARMEN Hermannus van der Geest bode Admiraliteit in Friesland koper 1/2 huis en tuin Schritsen 35 1724 246 192r
GEEST, RUURD Ruurd van der Geest huurder achterkamer (p.j.) Kleine Bredeplaats 17 1779 259 195r
GEESTDORP, KORNELIS Cornelis Geestdorp naastligger ten oosten Hofstraat 3 1632 233 54r
GEESTDORP, KORNELIS JAKOBS het huis van de erfgenamen van wijlen Cornelis Jacobs Geestdorp grondpacht verschuldigd aan dit perceel Brouwersstraat 27 1631 233 32r
, JAN Jan Geezing mr. bontwever huurder (p.j.) Liemendijk ZZ 1794 264 188r
GEIS, ANDRIES Andries Geis mr. zadelmaker verkoper van 1/3 Bildtstraat 19 1810 268 351r
GEIS, ANTJE Anna Maria Geis verkoper van 1/3 Bildtstraat 19 1810 268 351r
GEIS, CATHARINA Catrina Geis verkoper van 1/3 Bildtstraat 19 1810 268 351r
GEIS, JURJEN Georg Willem Geis zadelmaker koper huis Bildtstraat 19 1780 259 236v
GEIS, JURJEN Georg Wilhelm Geis naastligger ten noorden Bildtstraat 21 1794 264 196v
GEIS, JURJEN wijlen Georg Willem Geis erflater Bildtstraat 19 1810 268 351r
GEIS, WILLEM Willem Geis zadelmaker naastligger ten zuiden Bildtstraat 17 1804 267 67v
, de heer Geise naastligger ten oosten Zuiderhaven 37 1805 267 114v
GEITJEBAAN, SIEBREN de kinderen van Sibren S. Geitiebaan naastligger ten noorden Bildtstraat 16 1715 245 255r
GEITJEBAAN, SIERK SIEBRENS Sjerk Sybrens Geitiebaan verkoper Bildtstraat 14 1731 248 42r
GEITJEBAAN, SIEBREN SIERKS de erfgenamen van wijlen Sybren Sierx Geitiebaan naastligger ten zuiden Bildtstraat 12 1705 244 302v
GEITJEBAAN, SIEBREN TJERKS de erfgenamen van wijlen Sybren Tierx Geitiebaan naastligger ten noorden Bildtstraat 16 1716 245 267v
, SIERK Sierk Geitiebaen smakschipper koper huis Noorderhaven 66 1733 248 178v
FOLKERTS, SIERK Sierk Folkerts Geitiebaen mr. metselaar koper schuur of tanerij Zoutsloot 51achter 1735 249 69r
FOLKERTS, SIERK Sierk Folkerts Geitiebaen mr. metselaar naastligger ten zuiden Zoutsloot 51achter 1735 249 69r
GEITJEBAAN, SIERK wijlen Sierk Geitjebaan verkoper Noorderhaven 66 1752 252 180r
GEITJEBAAN, SIERK FOLKERTS wijlen Sierk Folkerts Geitjebaan naastligger ten zuiden Bildtstraat 9 1752 252 199v
GEITJEBAAN, SIERK FOLKERTS wijlen Sierk Folkerts Geitjebaan verkoper Bildtstraat 11 1752 253 8r
GEITJEBAAN, SIERK de weduwe van Sjerk Geitjebaan huurder beneden (p.j.) Rommelhaven 26b 1766 256 158v
GEITJEBAAN, IETJE SIERKS Yttje Sierks Geitjebaan verkoper Bildtstraat 11 1752 253 8r
GELDER, ANTONIUS Anthonys van Gelder naastligger ten zuiden Noordees (gebied) 1598 228 117v
GELDER, ANTONIUS Anthonys van Gelder naastligger ten noorden onbekend 1602 228 335r
GELDER, DAAM KORNELIS Daam Cornelis Gelder verkoper Scheerstraat 5 1694 243 98v
GELDER, JAN als bewoner oud burgemeester Jan Gelder naastligger ten zuiden Noorderhaven 48 1662 238 126r
GELDER, SAAPKE FOLKERTS Saapke Folkerts Gelder, q.q. koper Franekereind 15 1715 245 250r
GELDER, SAAPKE FOLKERTS Saapke Folkerts Gelder, q.q. koper Franekereind 15 1715 245 252v
GELDER, SAAPKE FOLKERTS Saapke Folkerts Gelder, voor haar twee minderjarige kinderen koper 4/9 huis en hof Franekereind 15 het Hooghuis 1717 245 293r
GELDER, SAAPKE FOLKERTS Saapke Folkerts Gelder, voor haar twee minderjarige kinderen koper 1/9 huis en hof genaamd Het Hooghuis Franekereind 15 het Hooghuis 1717 245 301v
GELDER, SAAPKE FOLKERTS Saapke Folkerts Gelder eigenaar van 8/9 Franekereind 15 1717 245 301v
GELDER, SAAPKE FOLKERTS Saepke Folkerts Gelder koper stalling Molenpad ZZ 1720 246 69r
GELDERSMA, HESSEL Hessel Geldersma mr. schilder verkoper van 1/2 Rozengracht 20 1729 247 250v
GELDERSMA, HESSEL Hessel Geldersma mr. schilder verkoper van 1/16 Noorderhoofd 1 1729 247 253v
, de curatoren over de nagelaten weeskinderen van wijlen Onnia Geldorpio secretaris van Harlingen protesteert vanwege een hypotheek Noorderhaven 31 1614 229 198v
, GEERTJE Geertie Geldorps protesteert vanwege een hypotheek Herenwaltje 10 1620 230 246v
, PAULUS Paulus van Gelein verkoper q.q. Leerlooierssteeg WZ 1801 266 21r
, JAN wijlen Jan Gelemuyen koper Zoutsloot 55 1727 247 43v
GELINDE, JARICH Jaerig Gelinda huurder (p.j.) Voorstraat 12 1753 253 93r
GELINDE, JAN Jan Gelinda koopman naastligger ten oosten Noorderhaven 22 1767 257 15r
GELINDE, JAN Jan Gelinda koopman naastligger ten oosten Noorderhaven 22achter 1767 257 15r
GELINDE, JARICH Jarig Gelinda koopman naastligger ten zuiden Schritsen 52 1767 256 260v
GELINDE, JARICH Jarig Gelinda koopman verkoper van 1/2 Fabrieksstraat 4 1772 258 61r
GELINDE, JARICH Jarig Gelinda koopman verkoper van 1/2 Fabrieksstraat 6 1772 258 65r
GELINDE, PIETER Pieter Gelinda koopman verkoper Lammert Warndersteeg 10 1726 246 256v
GELINDE, PIETER Pieter Gelinda koopman verwandelaar Hoogstraat 1 1733 248 235r
GELINDE, PIETER Pieter Gelinda koopman aanhandelaar huis, ledig erf en tuin Zuiderhaven 79 1733 248 235r
GELINDE, PIETER Pieter Gelinda koopman koper huis Hoogstraat 1 1733 248 252v
GELINDE, PIETER Pieter Gelinda koper huis, tuin en ververij Rozengracht 18 1733 248 262v
GELINDE, PIETER Pieter Gelinda koopman naastligger ten westen Zuiderhaven 81 1735 249 48r
GELINDE, PIETER Pieter Gelinda koopman naastligger ten noorden Zuiderhaven 81 1735 249 48r
GELINDE, PIETER Pieter Gelinda koopman naastligger ten noorden Schritsen 50achter 1736 249 120r
GELINDE, PIETER Pieter Gelinda koopman naastligger ten noorden Schritsen 50achter 1736 249 12va
GELINDE, PIETER als huurder Pieter Gelinda naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 13 1751 252 119r
GELINDE, Gelinde koopman naastligger ten westen Schritsen 52 1734 248 354r
GELINDE, Gelinde koopman naastligger ten zuiden Schritsen 52 1734 248 354r
GELINDE, JAN Jan Gelinde koopman verkoper van 1/3 Zuiderhaven 79 1749 252 29r
GELINDE, JAN Jan Gelinde huurder Zuiderhaven 79 1753 253 38v
GELINDE, JAN Jan Gelinde koopman koper huis en hof Noorderhaven 24 1754 253 141v
GELINDE, JAN meerderjarig vrijgezel Jan Gelinde bontreder verkoper Hoogstraat 1 1754 253 174r
GELINDE, JAN Jan Gelinde koopman naastligger ten westen Rozengracht 18 1761 255 89r
GELINDE, JAN Jan Gelinde naastligger ten noorden Rozengracht 18achter 1763 255 206r
GELINDE, JAN Jan Gelinde naastligger ten westen Rozengracht 18 1764 256 68r
GELINDE, JAN Jan Gelinde naastligger ten oosten Rozengracht 14 1765 256 126v
GELINDE, JAN Jan Gelinde koopman naastligger ten westen Rozengracht 18 1765 256 131v
GELINDE, JAN Jan Gelinde naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 21 1766 256 227r
GELINDE, JAN Jan Gelinde naastligger ten zuiden Noorderhaven 26 1770 257 152v
GELINDE, JAN Jan Gelinde naastligger ten westen Noorderhaven 26 1770 257 152v
GELINDE, JAN Jan Gelinde naastligger ten oosten Rozengracht 14 1774 258 151v
GELINDE, JAN wijlen Jan Gelinde koopman en fabrikant van bonten erflater Noorderhaven 24 1779 259 222v
GELINDE, JAN wijlen Jan Gelinde koopman en fabrikant van bonten erflater Rozengracht 18 1780 259 271v
GELINDE, JAN wijlen Jan Gelinde koopman en fabrikant van bonten erflater Rozengracht 16 1780 259 271v
GELINDE, JAN Jan Gelinde mr. verver en glasmaker koper huis en achterkamer of weefwinkel Both Apothekerstraat 15zuid 1789 263 121v
GELINDE, JAN Jan Gelinde mr. verver huurder Zuiderhaven 77west 1795 264 284v
GELINDE, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Gelinde naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 15noord 1805 267 179r
GELINDE, JARICH Jarig Gelinde koopman verkoper van 1/3 Zuiderhaven 79 1749 252 29r
GELINDE, JARICH Jarig Gelinde koper Sint Christoffelsteeg WZ 1763 255 229r
GELINDE, JARICH Jarig Gelinde koopman naastligger ten zuiden Schritsen 52 1765 256 122r
GELINDE, JARICH Jarig Gelinde naastligger ten zuiden Schritsen 52 1779 259 180v
GELINDE, JARICH Jarig Gelinde koopman verkoper Noorderhaven 24 1779 259 222v
GELINDE, JARICH Jarig Gelinde koopman verkoper Rozengracht 18 1780 259 271v
GELINDE, JARICH Jarig Gelinde koopman verkoper Rozengracht 16 1780 259 271v
GELINDE, JARICH Jarig Gelinde koopman koper kamer of achterhuis Schritsen 52 1780 259 299v
GELINDE, JARICH Jarig Gelinde koopman naastligger ten zuiden Schritsen 52 1780 259 299v
GELINDE, JARICH Jarig Gelinde koopman naastligger ten westen Schritsen 52 1780 259 299v
GELINDE, JARICH Jarig Gelinde koopman naastligger ten zuiden Schritsen 52 1780 259 301v
GELINDE, JARICH Jarig Gelinde koopman naastligger ten westen Schritsen 52 1780 259 301v
GELINDE, JARICH Jarig Gelinde verkoper Sint Christoffelsteeg 6 1781 260 96r
GELINDE, JARICH Jarig Gelinde koopman naastligger ten zuiden Schritsen 52 1781 260 135v
GELINDE, JARICH Jarig Gelinde koopman naastligger ten westen Schritsen 52 1781 260 135v
GELINDE, JARICH Jarig Gelinde koopman naastligger ten zuiden Schritsen 52 1781 260 313r
GELINDE, JARICH Jarig Gelinde koopman naastligger ten westen Schritsen 52 1781 260 313r
GELINDE, JARICH Jarig Gelinde plateelbakker en koopman verkoper Schritsen 50 1783 261 61r
GELINDE, JARICH Jarig Gelinde plateelbakker en koopman verkoper Schritsen 50achter 1783 261 61r
GELINDE, JARICH Jarig Gelinde, n.u. naastligger ten oosten Voorstraat 52west 1790 263 279r
GELINDE, JARICH Jarig Gelinde, n.u. naastligger ten zuiden Voorstraat 52west 1790 263 279r
GELINDE, JARICH de testamentaire executeurs over de boedel van Jarig Gelinde koopman verkoper Voorstraat 52oost 1803 266 295v
GELINDE, JARICH de testamentaire executeurs over de boedel van Jarig Gelinde koopman verkoper Voorstraat 52achter 1803 266 295v
GELINDE, JARICH de testamentaire executeurs over de boedel van Jarig Gelinde koopman verkoper Voorstraat 52achter 1803 266 295v
GELINDE, JARICH de testamentaire executeurs over de boedel van Jarig Gelinde koopman verkoper Voorstraat 52achter 1803 266 295v
GELINDE, JARICH de testamentaire executeurs over de boedel van Jarig Gelinde koopman verkoper Voorstraat 52achter 1803 266 295v
GELINDE, JARICH Jarig Gelinde trekveerschipper verkoper Both Apothekerstraat 15zuid 1810 269 24v
GELINDE, JARICH Jarig Gelinde trekveerschipper koper huis ([voor de twee percelen in deze akte]) Comediesteeg 3 1811 269 119r
GELINDE, JARICH Jarig Gelinde trekveerschipper koper huis ([voor de twee percelen in deze akte]) Lanen 79 1811 269 119r
GELINDE, P. P. Gelinde koopman naastligger ten noorden Rozengracht 18achter 1738 249 349r
GELINDE, PETRUS monsieur Petrus Gelinde koper huis en gleibakkerij Schritsen 50 1721 246 95v
GELINDE, PIETER Pieter Gelinde, c.u. koper huis met een tuintie daaragter Hoogstraat 1 1713 245 199v
GELINDE, PIETER Pieter Gelinde koopman naastligger ten zuiden Hoogstraat 1achter 1730 247 354v
GELINDE, PIETER Pieter Gelinde koopman verkoper q.q. Liemendijk 1738 249 342r
GELINDE, PIETER Pieter Gelinde koopman verkoper q.q. Rapenburg 6oost 1738 249 262r
GELINDE, PIETER Pieter Gelinde koopman naastligger ten noorden Rozengracht 18achter 1744 251 30v
GELINDE, PIETER Pieter Gelinde verkoper van 1/3 Zuiderhaven 79 1749 252 29r
GELINDE, PIETER wijlen Pieter Gelinde, de oude erflater Zuiderhaven 79 1749 252 29r
GELINDE, PIETER Pieter Gelinde naastligger ten noorden Rozengracht 19 1805 267 184v
GELINDE, PIETER Pieter Gelinde melktapper koper huis en voormalige grutterij Rozenstraat 3 1806 267 226r
GELINDE, PIETER Pieter Gelinde trekveerschipper koper huis en logement Franekereind 27 de Stad Groningen 1808 268 129r
GELINDE, PIETER Pieter Gelinde verkoper Rozenstraat 3 1809 268 209r
GELINDE, PIETER Pieter Gelinde kastelein koper 1/2 huis Both Apothekerstraat 15zuid 1810 269 24v
GELINDE, PIETER Pyter Gelinde naastligger ten westen Rozengracht 18 1742 250 273v
GELINDE, PIETER Pyter Gelinde, c.u. koopman huurder Hoogstraat 7 1745 251 95v
GELINDE, PIETER Pytter Gelinde koopman verkoper Brouwersstraat 18 1726 246 266r
GELINDE, PIETER Pytter Gelinde, c.u. koopman huurder Hoogstraat 7 1747 251 173r
GEMMENICH, JAKOB Jacobus Gemmenich J.U. studiosus naastligger ten zuiden Steenhouwersstraat WZ 1696 243 217v
GEMMENICH, JAKOB Jacobus Gemmenich J.U. studiosus naastligger ten westen Steenhouwersstraat WZ 1696 243 217v
GEMMENICH, PAULUS Paulus Gemmenich secretaris naastligger ten zuiden Steenhouwersstraat WZ 1682 241 233v
GEMMENICH, PAULUS Paulus Gemmenich secretaris naastligger ten westen Steenhouwersstraat WZ 1682 241 233v
GENT, PETRUS Petrus van Gent mr. gortmaker koper huis, gortmakerij en stal Voorstraat 70 1767 256 231r
GENT, PETRUS Petrus van Gent mr. gortmaker verkoper Voorstraat 70 1771 257 210v
GENT, PIETER Pieter van Gent mr. gortmaker en koopman verkoper q.q. Hofstraat 20 1764 256 81r
GENT, PIETER Pieter van Gent mr. gortmaker en koopman verkoper q.q. Rozenstraat 1 1764 256 81v
, FOPPE Foppius Gerardi verkoper q.q. Voorstraat 48 1636 234 17v
, FOPPE Foppius Gerardi verkoper q.q. Lanen 17 1636 234 18r
, FOPPE de erfgenamen van wijlen Foppius Gerardi verkoper Voorstraat 48 1655 237 23r
, FOPPE Foppe Gerardy, c.u. rentmeester verkoper Lanen 69 1645 235 166v
GERBRANDA, FOLKERT Folkert Gerbranda, c.u. naastligger ten zuiden Nieuwstraat 46 1804 267 86r
GERBRANDA, FOLKERT Folkert Gerbranda koper huis Nieuwstraat 48 1804 267 91r
GERBRANDA, FOLKERT Folkert Gerbranda schoenmakersknecht verkoper Nieuwstraat 48 1805 267 184r
GERBRANDA, R. R. Gerbranda naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 10 1766 256 210r
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda koopman en fabrikeur verkoper Heiligeweg 3 1756 254 31v
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda koper huis Heiligeweg 21 1765 256 132v
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 22 1766 256 146v
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 22 1766 256 146v
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 22 1766 256 175r
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 22 1766 256 175r
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda verkoper Grote Kerkstraat 34 1767 257 13r
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda verkoper Tiepelsteeg 1767 257 13r
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda oud mr. bakker verkoper Heiligeweg 23 1768 257 74v
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda verkoper Heiligeweg 21 1770 257 148v
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda koopman koper 1/2 woning Both Apothekerstraat 9 1770 257 155v
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda koopman verkoper Grote Kerkstraat 12 1771 257 205v
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda koopman verkoper Tiepelsteeg 1771 257 206v
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 24 1771 257 207r
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda koopman verkoper Grote Kerkstraat 24 1771 257 207r
GERBRANDA, REIN de verkoper Rein Gerbranda mr. bakker naastligger ten westen Heiligeweg 19 1773 258 118r
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda mr. bakker verkoper Heiligeweg 19 1773 258 118r
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda mr. bakker naastligger ten westen Heiligeweg 19 1774 258 181r
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda naastligger ten oosten Heiligeweg 15 1776 258 249r
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda mr. bakker verkoper Heiligeweg 17 1778 259 126r
, REIN Rein Gerbrande mr. bakker verkoper Heiligeweg 25 1773 258 122v
, NICOLAAS Nicolaas Gerdner militair sergeant huurder bovenkamer (p.w.) Rinnertspijp 1 1800 265 239r
GERLSMA, AUKJE RUURDS Auckjen Ruirds Gerlsma verkoper van 1/3 Zuiderstraat 1727 247 50v
GERLSMA, AUKJE RUURDS Aukjen Ruirdts Gerlsma verkoper Zuiderstraat 1710 245 131r
GERLSMA, AUKJE RUURDS Aukjen Ruirdts Gerlsma verkoper Zuiderstraat 1710 245 131r
GERLSMA, AUKJE RUURDS Aukjen Ruirdts Gerlsma verkoper Zuiderhaven ZZ 1711 245 139r
GERLSMA, EELKE SJOUKES Eelcke Sjoukes Gerlsma koopman verkoper van 1/2 Rommelhaven 15 1713 245 198r
GERLSMA, EELKE SJOUKES Eelke Sjoukes Gerlsma naastligger ten oosten Hoogstraat 18 1710 245 103r
GERLSMA, EELKE SJOUKES Eelke Sjoukes Gerlsma naastligger ten oosten Rommelhaven 13 1710 245 103r
GERLSMA, RUURD ULBES burgervaandrig Ruird Ulbes Gerlsma koper hof met bomen, planten, prieel en bellividere Zuiderhaven ZZ 1676 240 241r
GERLSMA, RUURD ULBES vroedsman en oud burgemeester Ruird Ulbes Gerlsma koper kamer ([staat: of 20 zilveren ducatons]) Zuiderstraat 1696 243 257v
GERLSMA, RUURD ULBES het pakhuis van de erfgenamen van wijlen oud burgemeester Ruird Ulbes Gerlsma naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1699 244 19r
GERLSMA, RUURD ULBES vroedsman Ruyrd Ulbes Gerlsma koper door niaar huis Zuiderstraat ZZ 1682 241 176v
GERLSMA, RUURD ULBES Ruyrd Ulbes Gerlsma naastligger ten noorden Zuiderstraat ZZ 1682 241 176v
GERLSMA, RUURD ULBES vroedsman Ruyrd Ulbes Gerlsma naastligger ten noorden Zuiderstraat ZZ 1682 241 215r
GERLSMA, RUURD ULBES vroedsman Ruyrd Ulbes Gerlsma naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1682 241 222v
GERLSMA, RUURD ULBES vroedsman Ruyrd Ulbes Gerlsma koper 1/6 van 9 pm greidland ten oosten van Harlingen 1682 241 229v
GERLSMA, RUURD ULBES vroedsman Ruyrd Ulbes Gerlsma naastligger ten oosten Zuiderstraat 1683 241 263v
GERLSMA, RUURD ULBES vroedsman Ruyrd Ulbes Gerlsma naastligger ten zuiden Zuiderstraat 1683 241 263v
GERLSMA, RUURD ULBES de stal van vroedsman Ruyrdt Ulbes Gerlsma naastligger ten noorden Zuiderstraat ZZ 1682 241 212v
GERLSMA, RUURD ULBES vroedsman Ruyrdt Ulbes Gerlsma koper 1/3 van 4 pm greidland buiten Harlingen ZZ 1682 241 230r
GERLSMA, RUURD ULBES vroedsman Ruyrdt Ulbes Gerlsma koper huis Zuiderstraat NZ 1685 242 61r
GERLSMA, RUURD ULBES vroedsman Ruyrdt Ulbes Gerlsma, c.u. naastligger ten zuidwesten Zuiderstraat NZ 1685 242 61r
GERLSMA, RUURD ULBES vroedsman Ruyrdt Ulbes Gerlsma geniaarde koper Noorderhaven 58 1685 242 87v
GERLSMA, RUURD ULBES haar schoonvader Ruyrdt Ulbes Gerlsma verkoper q.q. Liemendijk NZ 1684 242 3ra
GERLSMA, RUURD ULBES haar schoonvader Ruyrdt Ulbes Gerlsma verkoper Grote Bredeplaats 2 1684 242 3ra
GERLSMA, RUURD ULBES haar schoonvader Ruyrdt Ulbes Gerlsma verkoper Franekerpoort (gebied) 1684 242 3ra
GERLSMA, RUURD ULBES haar schoonvader Ruyrdt Ulbes Gerlsma verkoper Bargebuurt 1684 242 3ra
GERLSMA, SJOUKE EELKES Sjouke Eelkes Gerlsma rechter van Barradeel koper huis en huis erachter Noorderhaven 97 1704 244 240v
ULBES, RUURD burgervaandrig Ruyrd Ulbes Gerlssma koper huis, van voor tot achter op een kelder Zuiderhaven ZZ 1679 241 42r
GEERMANS, JAKOB J. Jacobis J. Germans keurslijfmaker koper huis Brouwersstraat 8 1799 265 186r
GEERMANS, JAKOB representant van het volk van Friesland Jacobus Germans koper huis Lanen 93 1798 265 68r
GEERMANS, JAKOB Jacobus Germans naastligger ten oosten Lanen 93 1798 265 68r
GEERMANS, JAKOB het huis genaamd het Blauwe Lam van Jacobus Germans naastligger ten noorden Lanen 93 het Blauwe Lam 1798 265 68r
GEERMANS, JAKOB de verkoper Jacobus Germans naastligger ten zuiden Lanen 91 1799 265 205r
GEERMANS, JAKOB Jacobus Germans distillateur en koopman verkoper Lanen 91 1799 265 205r
GEERMANS, JAKOB Jacobus Germans naastligger ten zuiden Schritsen 64 1801 265 295v
GEERMANS, JAKOB Jacobus Germans naastligger ten zuiden Schritsen 64 1803 266 294v
GEERMANS, JAKOB Jacobus Germans naastligger ten noorden Brouwersstraat 10 1806 267 268v
, JAKOB Jacob van Germen naastligger ten westen Lanen 4 1808 268 166v
GERROLTSMA, burgemeester Geroltsma naastligger ten zuiden Zuiderhaven 21 1693 243 58r
GERROLTSMA, oud burgemeester Geroltsma naastligger ten oosten Zuiderstraat ZZ 1695 243 121r
GERROLTSMA, oud burgemeester Geroltsma naastligger ten zuiden Zuiderstraat ZZ 1695 243 121r
GERROLTSMA, de weduwe van oud burgemeester Geroltsma naastligger ten westen Zuiderstraat 1702 244 161v
GERROLTSMA, AUKJE RUURDS Auckjen Ruirds Geroltsma koper Scheffersplein 25 1702 244 162v
GERROLTSMA, R. de weduwe van burgemeester R. Geroltsma naastligger ten oosten Zuiderstraat 1700 244 82v
GERROLTSMA, RUURD ULBES de weduwe en de erfgenamen van wijlen oud burgemeester Ruird Ulbes Geroltsma naastligger ten westen Zuiderstraat 1699 243 394r
GERROLTSMA, RUURD ULBES burgemeester Ruyrd Ulbes Geroltsma koper door niaar huis of houtstek Zuiderhaven ZZ 1691 242 344v
GERROLTSMA, RUURD ULBES burgemeester Ruyrd Ulbes Geroltsma naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1691 242 344v
GERROLTSMA, RUURD ULBES burgemeester Ruyrd Ulbes Geroltsma koper woning Zuiderhaven 23achter 1692 243 15v
GERROLTSMA, RUURD ULBES burgemeester Ruyrdt Ulbes Geroltsma verkoper Zuiderhaven 23achter 1694 243 83r
, LIJSBET Elisabeth van Gerritsheim koper Schritsen 52 1767 256 260v
GERROLTSMA, AUKJE RUURDS Auckjen Ruirds Gerroldsma koper Tiepelsteeg 1703 244 204v
GERROLTSMA, RUURD ULBES oud burgemeester, thans vroedsman Ruird Ulbes Gerroltsma, c.u. naastligger ten westen Zuiderstraat NZ 1696 243 226v
GERROLTSMA, RUURD ULBES oud burgemeester, thans vroedsman Ruird Ulbes Gerroltsma verkoper Zuiderstraat NZ 1696 243 226v
GERROLTSMA, RUURD ULBES burgervaandrig Ruyrd Ulbes Gerroltsma naastligger ten oosten Zuiderstraat 1680 241 103r
GERROLTSMA, RUURD ULBES burgervaandrig Ruyrd Ulbes Gerroltsma naastligger ten zuiden Zuiderstraat 1680 241 103r
HENDRIKS, JAN Jan Hendrik Gerryts bontwever koper huis annex weefwinkel Lombardstraat 4 1760 255 15v
HENDRIKS, JAN Jan Hendrik Gerryts bontwever naastligger ten noorden Lombardstraat 4 1760 255 15v
GIJSBERTS, BRUIN burgemeester Bruyn Gijsberts Gersma koper 4 pm 3 einsen 19 penningen 7 roeden en 4 voeten greidland genaamd Fetse Fenne ([staat ook: 305:00:00 GG per pm]) ten zuiden van Harlingen 1630 232 150v
GIJSBERTS, BRUIN oud burgemeester Bruyn Gijsberts Gersma verkoper q.q. Voorstraat 60 1634 233 131r
GIJSBERTS, BRUIN oud burgemeester Bruyn Gijsberts Gersma verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ 1634 233 131r
GIJSBERTS, BRUIN oud burgemeester Bruyn Gijsberts Gersma verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ 1634 233 131r
GIJSBERTS, BRUIN oud burgemeester Bruyn Gijsberts Gersma verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ 1634 233 131r
GIJSBERTS, BRUIN oud burgemeester Bruyn Gijsberts Gersma koper grondpacht van 4-00-00 GG uit het huis de Gulden Star Voorstraat 45 de Gouden Ster 1634 233 146r
GIJSBERTS, BRUIN oud burgemeester Bruyn Gijsberts Gersma koper 1/2 hof of tuin Rozengracht 2 1635 233 171r
, KLAAS corporaal Claes Gerstenberch koper kamer Franekerpoort (gebied) 1630 232 137r
, KLAAS Claes Gerstenbergh korporaal koper kamer en ledige plaats onbekend 1632 233 43v
, JAN Jan van Gerven, e.a. huurder Both Apothekerstraat 3 1766 256 168r
JAKOBS, DIEUWKE Dieuwke Jacobus Gerydanus protesteert omdat hij geen consent geeft Rozengracht 27 1799 265 150r
, JEROEN Jeroen Geukers huurder (p.j.) Rapenburg NZ 1785 261 307r
, J. J. Geyze naastligger ten oosten Noorderhaven 72 1808 268 45v
, GEERTRUIDA Geertruid Gezel koper Voorstraat 70 1767 256 231r
, GEERTRUIDA Geertruid Gezel verkoper Voorstraat 70 1771 257 210v
GEMMENICH, Ghemmenich secretaris naastligger ten noorden Spinstraat 1680 241 117r
GEMMENICH, het wagenhuis van de heer Ghemmenich naastligger ten zuiden Spinhuisstraat 1685 242 94r
GEMMENICH, JAKOB Jacob van Ghemmenich verkoper q.q. Zuiderhaven 54 1698 243 352v
GEMMENICH, JAKOB de hof van Jacobus Ghemmenich J.U. studiosus naastligger ten noorden Spinhuisstraat NZ 1695 243 169v
GEMMENICH, PAULUS Paulus Jacob van Ghemmenich secretaris Admiraliteit in Friesland koper woning van de lands lijnbaan, met aparte gevels Rozengracht 40 1680 241 116r
GEMMENICH, PAULUS Paulus Jacob van Ghemmenich secretaris Admiraliteit in Friesland koper woning van de lands lijnbaan Rozengracht 40 1680 241 116r
GEMMENICH, ZACHEUS dr. Zacheus van Ghemmenich advocaat Hof van Friesland verkoper q.q. Zuiderhaven 54 1698 243 352v
, grootmajoor Giesou, c.u. huurder (p.j.) Grote Bredeplaats 8west_voor 1764 256 35v
, GERARDUS Gerard Gijze koopman koper huis Zuiderhaven 39 1804 267 69v
, GERARDUS Gerard Gijze koper woning met bordes Grote Ossenmarkt 6oost 1804 267 69v
, GERARDUS Gerard Gijze koper woning Grote Ossenmarkt 6west 1804 267 69v
, GERARDUS Gerard Gijze koopman koper pakhuis Noorderhaven 74 Bremen 1806 267 192ar
, GERARDUS Gerard Gijze negotiant verkoper Noorderhaven 74 1807 268 3r
, GERARDUS Gerard Gijze koopman verkoper Zuiderhaven 39 1807 268 7v
, GERARDUS Gerard Gijze koopman verkoper Grote Ossenmarkt 6oost 1807 268 7v
, GERARDUS Gerard Gijze koopman verkoper Grote Ossenmarkt 6west 1807 268 7v
, JAN Jan Gillet naastligger ten oosten ([dit is aan de overkant van de straat]) Noorderhaven 34 1601 228 259v
, ANTJE de erfgenamen van wijlen Anna Gillets verkoper Noorderhaven 36 1631 232 176r
, JAN de weduwe van wijlen Jans Gillyet naastligger ten westen Kerkpoortstraat 1623 230 334v
GIPSON, burgemeester Gipson naastligger ten westen Voorstraat 27 1661 238 72v
GIPSON, de hof van oud burgemeester Gipson naastligger ten noorden Achterstraat ZZ 1666 239 34r
GIPSON, ADAM burgemeester Adam Gipson koper door niaar 1/2 huis en hof met een vrije uitgang naar de Achterstraat [staat: Karremanstraat] Zoutsloot NZ 1661 238 77r
GIPSON, ADAM burgemeester Adam Gipson eigenaar van 1/2 ([blijkens een niaar]) Zoutsloot NZ 1661 238 77r
GIPSON, ADAM de hof van burgemeester Adam Gipson naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ 1662 238 151r
GIPSON, ADAM burgemeester Adam Gipson koper provisioneel 1/2 huis en hof Zoutsloot 1661 238 8va
GIPSON, ADAM JANS Adam Jansen Gipson naastligger ten westen Noorderhaven 50 1656 237 101v
GIPSON, ADAM JANS Adam Jansen Gipson verkoper Noorderhaven 48 1662 238 126r
GIPSON, ADAM JANS de hof van burgemeester Adam Jansen Gipson naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ 1662 238 151v
GIPSON, ADAM JANS huis en hof van burgemeester Adam Jansen Gipson naastligger ten westen Zoutsloot 61 1663 238 16ra
GIPSON, ADAM JANS huis en hof van burgemeester Adam Jansen Gipson naastligger ten noorden Zoutsloot 61 1663 238 16ra
GIPSON, JAN ADAMS Jan Adams Gipson verkoper q.q. onbekend 1639 234 89r
GIPSON, JAN ADAMS Jan Adams Gipson koper schuur of huis Kruisstraat 3west 1640 234 108v
GIPSON, JAN ADAMS Jan Adams Gipson, pro se et q.q. koper twee boven- en beneden kamers en nog een kamer met een schuurtje ten oosten en zuiden Lammert Warndersteeg OZ 1640 234 109r
GIPSON, JAN ADAMS Jan Adams Gipson koper huis Grote Kerkstraat 33 1640 234 111r
GIPSON, JAN ADAMS Jan Adams Gipson koper kamer Heiligeweg 46een_achter 1640 234 114v
GIPSON, JAN ADAMS Jan Adams Gipson, c.u. koper ledige plaats met bomen en planten Kruisstraat 3oost 1641 234 157r
GIPSON, JAN ADAMS de gleibakkerij van Jan Adams Gipson, c.u. naastligger ten westen Kruisstraat 3oost 1641 234 157r
GIPSON, JAN ADAMS de gleibakkerij van Jan Adams Gipson, c.u. naastligger ten noorden Kruisstraat 3oost 1641 234 157r
GIPSON, JAN ADAMS de gleibakkerij nagelaten door wijlen Jan Adams Gipson naastligger ten oosten Kruisstraat 3west 1662 238 125r
ADAMS, JAN gemeensman Jan Adams Gipsun koper schuur Kruisstraat 6 1643 235 47v
ADAMS, JAN gemeensman Jan Adams Gipsun naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 31oost 1643 235 49v
, HARMEN Harmen Gla naastligger ten noorden Rozenstraat WZ 1661 238 109r
, HARMEN Harmen Gla naastligger ten zuiden Hofstraat 16 1661 238 12ra
, HARMEN Harmen Gla naastligger ten noorden Rozenstraat WZ 1665 239 12v
, HARMEN de kamer van Harmen Gla naastligger ten zuiden Hofstraat 16 1673 240 117v
, HARMEN Harmen Gla naastligger ten noorden Rozenstraat WZ 1682 241 206v
GLAA, HARMEN Harmen Glaa koper kamer Rozenstraat WZ 1660 238 21r
GLAA, HARMEN de andere kamer van Harmen Glaa naastligger ten zuiden Rozenstraat WZ 1660 238 21r
GLAA, HARMEN Harmen Glaa koper provisioneel Bargebuurtspoortje 6 1660 238 7ra1
GLAA, HARMEN de kamer van Harmen Glaa naastligger ten zuiden Hofstraat 16 1667 239 81v
GLAA, HARMEN de kamer van Harmen Glaa naastligger ten zuiden Hofstraat 16 1667 239 16ra
GLAA, HARMEN de kamers van Harmen Glaa naastligger ten zuiden Hofstraat 16 1684 242 50v
GLADSMA, ANDRIES PIERS oud burgerhopman Andries Piers Gladsma estrikbakker verkoper q.q. Noorderhaven 97 1704 244 240v
GLADSMA, ANDRIES PIERS de hof van gemeensman Andries Piers Gladsma naastligger ten noorden Zoutsloot 95 1708 245 69r
GLADSMA, ARJAANTJE ANDRIES Arjaentie Andries Gladsma naastligger ten westen Achterstraat 1725 246 219r
GLADSMA, ARJAANTJE ANDRIES Arjaentie Andries Gladsma verkoper van 1/3 Achterstraat 1725 246 219r
GLADSMA, GERRITJE ANDRIES Gerritie Andries Gladsma naastligger ten westen Achterstraat 1725 246 219r
GLADSMA, GERRITJE ANDRIES Gerritie Andries Gladsma verkoper van 1/3 Achterstraat 1725 246 219r
GLADSMA, PIER Pier Gladsma naastligger ten noorden Karremanstraat 13 1728 247 140r
GLADSMA, PIER ANDRIES Pier Andries Gladsma verkoper Jan Ruurdstraat 3 1713 245 201r
GLADSMA, PIER ANDRIES Pier Andries Gladsma naastligger ten westen Achterstraat 1725 246 219r
GLADSMA, PIER ANDRIES Pier Andries Gladsma verkoper van 1/3 Achterstraat 1725 246 219r
GLADSMA, PIER ANDRIES Pier Andries Gladsma estrikbakker koper huis Achterstraat 1726 246 263r
GLADSMA, PIER ANDRIES Pier Andries Gladsma naastligger ten zuiden Achterstraat 1726 246 263r
GLADSMA, PIER ANDRIES Pier Andries Gladsma naastligger ten westen Achterstraat 1726 246 263r
GLADSMA, PIER ANDRIES Pier Andries Gladsma naastligger ten noorden Zoutsloot 95 1731 248 24r
GLADSMA, PIER ANDRIES wijlen Pier Andrys Gladsma verkoper Heerensteeg 6 1735 249 81v
GLADSMA, PIER ANDRIES wijlen Pier Andrys Gladsma erflater Zoutsloot 101 1735 249 3va
GLADSMA, PIER ANDRIES wijlen Pier Andrys Gladsma erflater Zoutsloot 105 1735 249 3va
GLADSMA, PIER ANDRIES wijlen Pier Andrys Gladsma erflater Heerensteeg 6 1735 249 3va
GLADSMA, PIER ANDRIES wijlen Pier Andrys Gladsma erflater Zoutsloot 105 1735 249 8ra
GLADSMA, PIER ANDRIES wijlen Pier Andrys Gladsma estrikbakker erflater Heerensteeg 6 1735 249 8ra
GLADSMA, PIETER ANDRIES wijlen Pieter Andrys Gladsma estrikbakker erflater Zoutsloot 101 1735 249 8ra
GLADSMA, SAAKJE PIERS Saakjen Piers Gladsma koper Zoutsloot 65 1739 250 47r
GLADSMA, SAAKJE PIERS Saekjen Piers Gladsma verkoper van 1/3 Karremanstraat 13 1735 249 95r
GLADSMA, SAAKJE PIERS Saekjen Piers Gladsma, veniam aetatis bekomen hebbende verkoper van 1/3 Zoutsloot 101 1735 249 3va
GLADSMA, SAAKJE PIERS Saekjen Piers Gladsma, veniam aetatis bekomen hebbende verkoper van 1/3 huis Zoutsloot 105 1735 249 3va
GLADSMA, SAAKJE PIERS Saekjen Piers Gladsma, veniam aetatis bekomen hebbende verkoper van 1/3 Heerensteeg 6 1735 249 3va
GLADSMA, SAAKJE PIERS Saekjen Piers Gladsma verkoper van 1/3 Zoutsloot 101 1735 249 8ra
GLADSMA, SAAKJE PIERS Saekjen Piers Gladsma verkoper van 1/3 Zoutsloot 105 1735 249 8ra
GLADSMA, SAAKJE PIERS Saekjen Piers Gladsma verkoper van 1/6 Heerensteeg 6 1735 249 8ra
GLADSMA, TRIJNTJE PIERS Trijntie Piers Gladsma verkoper van 1/3 Karremanstraat 13 1735 249 95r
GLADSMA, TRIJNTJE PIERS Trijntie Piers Gladsma verkoper van 1/3 Zoutsloot 101 1735 249 3va
GLADSMA, TRIJNTJE PIERS Trijntie Piers Gladsma verkoper van 1/3 Zoutsloot 105 1735 249 3va
GLADSMA, TRIJNTJE PIERS Trijntie Piers Gladsma verkoper van 1/3 Heerensteeg 6 1735 249 3va
GLADSMA, TRIJNTJE PIERS Trijntie Piers Gladsma verkoper van 1/3 Zoutsloot 101 1735 249 8ra
GLADSMA, TRIJNTJE PIERS Trijntie Piers Gladsma verkoper van 1/3 Zoutsloot 105 1735 249 8ra
GLADSMA, TRIJNTJE PIERS Trijntie Piers Gladsma verkoper van 1/3 Heerensteeg 6 1735 249 8ra
GLADSMA, TRIJNTJE PIERS Trijntje Piers Gladsma koper Liemendijk 4 1744 251 45v
GLADSMA, TRIJNTJE PIERS Trijntje Piers Gladsma verkoper Liemendijk 4 1759 254 217r
GLADSMA, IETJE PIERS Ytie Piers Gladsma verkoper van 1/3 Karremanstraat 13 1735 249 95r
GLADSMA, IETJE PIERS Ytie Piers Gladsma verkoper van 1/3 Zoutsloot 101 1735 249 3va
GLADSMA, IETJE PIERS Ytie Piers Gladsma verkoper van 1/3 Zoutsloot 105 1735 249 3va
GLADSMA, IETJE PIERS Ytie Piers Gladsma verkoper van 1/3 Heerensteeg 6 1735 249 3va
GLADSMA, IETJE PIERS Ytie Piers Gladsma verkoper van 1/3 Zoutsloot 101 1735 249 8ra
GLADSMA, IETJE PIERS Ytie Piers Gladsma verkoper van 1/3 Zoutsloot 105 1735 249 8ra
GLADSMA, IETJE PIERS Ytie Piers Gladsma verkoper van 1/3 Heerensteeg 6 1735 249 8ra
PIERS, SAAKJE Saakjen Piers Gladstra verkoper Zoutsloot 65 1748 251 249v
ANDRIES, ARJAANTJE Arjaentie Andrys Gladtsma verkoper van 1/2 Schritsen 64 1742 250 219v
PIERS, SAAKJE Saekjen Piers Gladtsma verkoper van 1/6 Schritsen 64 1742 250 219v
PIERS, TRIJNTJE Trijntie Piers Gladtsma verkoper van 1/6 Schritsen 64 1742 250 219v
PIERS, IETJE Yttie Piers Gladtsma verkoper van 1/6 Schritsen 64 1742 250 219v
, HARMEN Harmen Glae koper kamer Rozenstraat WZ 1660 238 31v
WILLEMS, DIRK Dirck Willems Glaes naastligger ten noorden Heiligeweg 52 1601 228 256v
ANDRIES, PIER Pier Andries Glaesema, c.u. naastligger ten zuiden Schritsen 4 1711 245 143r
GLAS, HENDRIK JANS Hendrick Jansen Glas naastligger ten westen onbekend 1676 240 234r
ANDRIES, PIER Pier Andrys Glasema estrikbakker koper Zoutsloot 58 1735 249 59v
GLASTRA, ANTJE SJOERDS Antie Sjoerds Glastra koper William Boothstraat 25 1732 248 96r
GLASTRA, SJOERD wijlen Sjoerd Glastra verkoper Zoutsloot 87 1781 260 67r
GLASTRA, SJOERD wijlen Sjoerd Glastra verkoper Achterstraat ZZ 1781 260 67r
, JAN Jan Glastra van Loon huurder andere gedeelte Grote Kerkstraat 20 1799 265 170v
PIERS, ANDRIES oud hopman Andries Piers Glatsma naastligger ten westen Liemendijk ZZ 1702 244 150v
ANDRIES, PIER Pier Andries Glatsma naastligger ten noorden Zoutsloot 91 1725 246 247r
ANDRIES, PIER Pier Andries Glatsma mr. estrikbakker verkoper van 1/6 Kerkpoortstraat 57 1727 247 58v
ANDRIES, PIER Pier Andries Glatsma mr. estrikbakker verkoper van 1/6 Hofstraat 16 1727 247 59v
ANDRIES, PIER Pier Andries Glatsma mr. estrikbakker koper grond Schritsen 64 1728 247 208r
ANDRIES, PIER Pier Andries Glatsma naastligger ten oosten Schritsen 64 1728 247 208r
ANDRIES, PIER Pier Andries Glatsma naastligger ten noorden Schritsen 64 1728 247 208r
ANDRIES, PIER Pier Andries Glatsma koper grond lengte OW:18 houtvoeten, breedte NZ: 14 houtvoeten Karremanstraat 13 1729 247 234r
ANDRIES, PIER Pier Andries Glatsma naastligger ten oosten Karremanstraat 13 1729 247 234r
ANDRIES, PIER Pier Andries Glatsma naastligger ten westen Karremanstraat 13 1729 247 234r
ANDRIES, PIER Pier Andries Glatsma naastligger ten noorden Karremanstraat 13 1729 247 234r
ANDRIES, PIER Pier Andries Glatsma naastligger ten noorden Zoutsloot 93 1729 247 261v
ANDRIES, PIER Pier Andries Glatsma naastligger ten noorden Zoutsloot 95 1729 247 288r
ANDRIES, PIER Pier Andries Glatsma naastligger ten oosten Achterstraat ZZ 1730 247 358v
ANDRIES, PIER wijlen Pier Andries Glatsma estrikbakker verkoper Zoutsloot 58 1753 253 80v
ANDRIES, PIER Pier Andrys Glatsma naastligger ten oosten Zoutsloot 93 1732 248 106v
ANDRIES, PIER Pier Andrys Glatsma naastligger ten noorden Zoutsloot 93 1732 248 106v
, WIEPKJE Wypk Gleins verkoper van 1/2 Romastraat NZ 1664 238 232r
, BEREND wijlen Beernd Gleis verkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 69 1765 256 114r
, JOHANNA Johanna Gleis verkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 69 1765 256 114r
JOOSTES, JAN Jan Joostes Glemmert? koopman koper Scheerstraat 8oost 1616 230 15r
, KLAAS de weduwe van wijlen Claes Gleyns naastligger ten westen Voorstraat 17west 1602 228 316r
, KLAAS wijlen Claes Gleyns naastligger ten oosten Voorstraat 13 1602 228 338v
KLASES, Rijcklandt Claesen Gleyns naastligger ten westen Voorstraat 17 1599 228 154r
, KOENRAAD Coenraad van Glied, c.u. voormalig bewoner Voorstraat 93achter 1785 262 23v
GLINS, IDSERT Idzert van Glins verkoper van 1/2 buiten Harlingen 1600 228 205r
GOGH, L. L. van Goch koopman naastligger ten oosten Voorstraat 7a 1802 266 139r
GOGH, L. L. C. van Goch naastligger ten oosten Voorstraat 7a 1803 266 290r
GOGH, LIJSBERT KLASES Lijsbertus Claases van Goch schildersgezel koper huis Voorstraat 9 1795 264 283v
, FRANS Frans Godefrooy naastligger ten westen Lanen 80 1789 263 80v
, FRANS Frans Godefrooy verkoper Lanen 78 1792 264 59r
, FRANS Frans Godefroy mr. pruikenmaker koper huis, het Cartouw genaamt Lanen 78 het Cartouw 1766 256 145r
GOEDE, IEME HERES Ime Heeres de Goede, c.u. koper huis Voorstraat 55 1659 238 9r
GOEDE, IEME HERES Ime Heeres de Goede, c.u. koper stal met plaats en tuin daarachter Vijverstraat 14 1668 239 155v
GOEDE, IEME HERES wijlen Yeme Heres de Goede verkoper Voorstraat 55 1671 240 7ra
GOEDE, IEME HERES Yme Heres de Goede verkoper Liemendijk 1662 238 133r
, JAN het huis van wijlen Jan Goier naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 39 1667 239 81r
, JAN het huis van wijlen Jan Goier naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 39 1667 239 81r
EVERTS, JAN Jan Ewerdts Goier herbergier naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1643 235 38r
EVERTS, JAN Jan Ewerdts Goier herbergier verkoper Kerkpoortstraat 1643 235 38r
GAL, AUKE Aucke Gol naastligger ten oosten Lanen 17 1625 231 40v
GAL, AUKE de erfgenamen van wijlen Aucke Gol naastligger ten westen Lanen 21 1657 237 257v
GAL, AUKE de erfgenamen van wijlen Aucke Arien Gol naastligger ten oosten Lanen 17 1667 239 120v
GAL, AUKE ARJENS het huis van de erfgenamen van wijlen Aucke Ariens Gol naastligger ten oosten Lanen 17 1654 236 249r
GAL, AUKE het huis van Auke Aeraens Gol naastligger ten oosten Lanen 17 1638 234 50v
GAL, AUKE ARJENS de erfgenamen van wijlen Auke Ariens Gol naastligger ten oosten Lanen 17 1636 234 18r
GAL, JANKE AUKES Jancke Auckes Gol verkoper Lanen 19 1671 240 67r
, JAKOB Jacob Goldsmid verkoper Vijverstraat 6 1806 267 196r
GOLDSMIT, JAKOB de verkoper Jacob Philippus Goldsmit naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 1a 1806 267 197r
GOLDSMIT, JAKOB Jacob Philippus Goldsmit verkoper Grote Ossenmarkt 1a 1806 267 197r
GOLDSMIT, JAKOB Jacob Philippus Goldsmith joods koopman koper huis Grote Ossenmarkt 1a 1805 267 109v
GOLDSMIT, JAKOB Jacob Goldsmith joods koopman koper huis Vijverstraat 6 1805 267 133r
GOLDSMIT, JAKOB Jacob Goldsmith naastligger ten zuiden Vijverstraat 6 1805 267 133r
GONGGRIJP, burgemeester Gonggrijp naastligger ten oosten Noorderhaven 60 1716 245 268v
GONGGRIJP, de erfgenamen van wijlen Gonggrijp naastligger ten westen Kerkpoortstraat 1748 251 216r
GONGGRIJP, Gonggrijp griffier naastligger ten oosten Zoutsloot 56 1792 264 69v
GONGGRIJP, de weduwe van Gonggrijp naastligger ten zuiden Noorderhaven 18 1808 268 115v
GONGGRIJP, Gonggrijp naastligger ten westen Droogstraat 77 1809 268 311v
GONGGRIJP, Gonggrijp naastligger ten westen Herenwaltje 4 1810 269 4v
GONGGRIJP, Gonggrijp naastligger ten westen Zoutsloot 76 1810 269 4v
GONGGRIJP, Gonggrijp naastligger ten westen Zoutsloot 74 1810 269 4v
GONGGRIJP, Gonggrijp naastligger ten westen Zoutsloot 72 1810 269 4v
GONGGRIJP, Gonggrijp naastligger ten westen Zoutsloot 70 1810 269 4v
GONGGRIJP, Gonggrijp naastligger ten westen Zoutsloot 68 1810 269 4v
GONGGRIJP, Gonggrijp naastligger ten westen Zoutsloot 66 1810 269 4v
GONGGRIJP, Gonggrijp naastligger ten westen Zoutsloot 64 1810 269 4v
GONGGRIJP, de weduwe Gonggrijp naastligger ten westen Schritsen 7 1811 269 139r
GONGGRIJP, ALBERT vroedsman Albert Gonggrijp naastligger ten westen Grote Bredeplaats 15 1781 260 116r
GONGGRIJP, ALBERT vroedsman Albert Gonggrijp mr. bakker verkoper Grote Bredeplaats 13 1782 260 268r
GONGGRIJP, ALBERT vroedsman Albert Gonggrijp mr. bakker koper huis en bakkerij Grote Bredeplaats 25 1783 261 30r
GONGGRIJP, ALBERT vroedsman Albert Gonggrijp mr. bakker koper 1/2 wind rogge- en weitmolen genaamd de Bildtpoortsmolen Bildtpoortsmolen 1 de Bildtpoortsmolen 1783 261 89r
GONGGRIJP, ALBERT JANS vroedsman Albert Jans Gonggrijp eigenaar van 1/2 Noordermolen 1 1782 260 226r
GONGGRIJP, AUKJE Auckien Gonggrijp afgewezen niaarnemer ratione sanguinis Grote Bredeplaats 14 1732 248 145v
GONGGRIJP, AUKJE Aukjen Gonggrijp koper Noorderhaven 65 1752 252 214v
GONGGRIJP, BAUKE Bauke Gonggrijp verkoper van 1/4 Noorderhaven 34 1784 261 172r
GONGGRIJP, BAUKE Bauke Gonggrijp verkoper van 1/4 Rinnertspijp 8 1784 261 173v
GONGGRIJP, BAVIUS Bavius Gonggrijp klerk ter secretarie verkoper Voorstraat 50 1682 241 180v
GONGGRIJP, BERBER HARMENS Berber Harmens Gonggrijp aanhandelaar Brouwersstraat 8 1738 249 274v
GONGGRIJP, BERBER HARMENS Berber Harmens Gonggrijp verwandelaar Brouwersstraat 8 1738 249 274v
GONGGRIJP, BERBER HARMENS Berber Harmens Gonggrijp aanhandelaar erf aan de westkant van de Brouwersgracht strekkende tot de Carel Vissers Steeg Brouwersstraat 10 1738 249 274v
GONGGRIJP, GEERTJE Geertje Gonggrijp verkoper van 1/4 Noorderhaven 34 1784 261 172r
GONGGRIJP, GEERTJE Geertje Gonggrijp verkoper van 1/4 Rinnertspijp 8 1784 261 173v
GONGGRIJP, GEERTJE JANS Geertje Jans Gonggrijp koper Grote Bredeplaats 25 1783 261 86r
GONGGRIJP, GEERTJE JANS Geertje Jans Gonggrijp verkoper Grote Bredeplaats 25 1789 263 65v
GONGGRIJP, H. H. Gonggrijp koopman naastligger ten oosten Rozengracht 18achter 1738 249 349r
GONGGRIJP, H. weledelgestrenge heer H. G. Gonggrijp griffier Admiraliteit in Friesland koper woning Zoutsloot 60 1789 263 128v
GONGGRIJP, H. majoor H. Gonggrijp naastligger ten oosten Noorderhaven 12 1789 263 169r
GONGGRIJP, H. weledelgestrenge heer H. J. Gonggrijp naastligger ten westen Zuiderhaven 57 1791 263 336r
GONGGRIJP, H. de weduwe van H. Gonggrijp naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 9 1802 266 164v
GONGGRIJP, H. H. G. Gonggrijp naastligger ten oosten Droogstraat 65 1807 267 356r
GONGGRIJP, H. H. G. Gonggrijp naastligger ten noorden Droogstraat 65 1807 267 356r
GONGGRIJP, H. de weduwe van H. Gonggrijp naastligger ten westen Grote Bredeplaats 23 1808 268 147r
GONGGRIJP, H. H. Gonggrijp naastligger ten zuiden Schritsen 2 1809 268 251v
GONGGRIJP, HANS wijnkoper Hans Gonggrijp verkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 24 1708 245 57r
GONGGRIJP, HANS Hans Gonggrijp naastligger ten noorden Voorstraat 7 1715 245 234v
GONGGRIJP, HANS Hans Gonggrijp koopman naastligger ten oosten Noorderhaven 44 1717 245 291r
GONGGRIJP, HANS Hans Gonggrijp naastligger ten zuiden Voorstraat 34 1717 245 297v
GONGGRIJP, HANS de hof van Hans Gonggrijp koopman naastligger ten noorden Zoutsloot 77 1718 246 13v
GONGGRIJP, HANS Hans Gonggrijp koopman verkoper q.q. Kleine Bredeplaats 23 1719 246 35r
GONGGRIJP, HANS Hanso Godofredus Gonggrijp koper dubbel huis met tuin Zuiderhaven 55 1758 254 154v
GONGGRIJP, HANS GODFRIEDS Hanso Godefridus Gonggrijp griffier Admiraliteit in Friesland koper door niaar huis Zoutsloot 56 1792 264 69v
GONGGRIJP, HANS GOTES Hanso Godes Gonggrijp griffier Admiraliteit koper huis Jan Ruurdstraat 3 1791 263 286v
GONGGRIJP, HANS GOTES Hanso Godes Gonggrijp naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 3 1791 263 286v
GONGGRIJP, HARING Haring Gonggrijp huurder beneden (p.j.) Noorderhaven 54 1781 260 109v
GONGGRIJP, HARING wijlen Haring Gonggrijp mr. kuiper verkoper van 1/4 Noorderhaven 34 1784 261 172r
GONGGRIJP, HARING wijlen Haring Gonggrijp mr. kuiper verkoper van 1/4 Rinnertspijp 8 1784 261 173v
GONGGRIJP, HARMEN Harmanus Gonggrijp koopman in wijnen verkoper Schritsen 56zuidoost 1739 250 37v
GONGGRIJP, HARMEN het panwerk van vroedsman Harmanus Gonggrijp naastligger ten westen Wasbleek 3 1742 250 229r
GONGGRIJP, HARMEN vroedsman Harmanus Gonggrijp, c.u. wijnhandelaar naastligger ten oosten Rozengracht 18 1742 250 273v
GONGGRIJP, HARMEN vroedsman Harmanus Gonggrijp, c.u. wijnhandelaar naastligger ten zuiden Rozengracht 18 1742 250 273v
GONGGRIJP, HARMEN vroedsman Harmanus Gonggrijp wijnhandelaar verkoper Rozengracht 18 1742 250 273v
GONGGRIJP, HARMEN het panwerk van vroedsman Harmanus Gonggrijp naastligger ten oosten Rozengracht 18achter 1744 251 30v
GONGGRIJP, HARMEN de erfgenamen van wijlen Harmanus Gonggrijp naastligger ten noorden Voorstraat 11west 1759 254 249v
GONGGRIJP, HARMEN wijlen vroedsman Harmanus Gonggrijp erflater Noorderhaven 62 1771 257 222v
GONGGRIJP, HARMEN Harmen Gonggrijp naastligger ten noorden Voorstraat 19 1739 250 56v
GONGGRIJP, HARMEN de erfgenamen van wijlen Harmen Gonggrijp naastligger ten zuiden Rozengracht 26 1748 251 218r
GONGGRIJP, HARMEN stadsmajoor en wachtmeester Harmen Gonggrijp geniaarde koper Zuiderhaven 51 1777 259 66v
GONGGRIJP, HARMEN Harmen Gonggrijp stadswachtmeester koper Zoutsloot 29 1777 259 75r
GONGGRIJP, HARMEN Harmen Gonggrijp stadswachtmeester koper Vissersstraat 4 1779 259 166r
GONGGRIJP, HARMEN Harmen Gonggrijp naastligger ten zuiden Vissersstraat 4 1779 259 166r
GONGGRIJP, HARMEN stadsmajoor Harmen Gonggrijp verkoper Zoutsloot 31 1782 260 181r
GONGGRIJP, HARMEN stadsmajoor Harmen Gonggrijp verkoper van 1/4 Noorderhaven 34 1784 261 172r
GONGGRIJP, HARMEN stadsmajoor Harmen Gonggrijp verkoper van 1/4 Rinnertspijp 8 1784 261 173v
GONGGRIJP, HARMEN Harmen Gonggrijp wachtmeester koper huis Grote Bredeplaats 11 1785 262 45r
GONGGRIJP, HARMEN Harmen Gonggrijp adjunct executeur koper Spinstraat 11 1786 262 72v
GONGGRIJP, HARMEN majoor Harmen Gonggrijp naastligger ten oosten Noorderhaven 12 1788 262 269r
GONGGRIJP, HARMEN Harmen Gonggrijp naastligger ten westen Lanen 40 1790 263 208v
GONGGRIJP, HARMEN de weduwe van Harmen Gonggrijp naastligger ten westen Grote Bredeplaats 13 1802 266 148r
GONGGRIJP, HARMEN JANS Harmen Jans Gonggrijp verkoper Bildtpoortsmolen 1 1786 262 139r
GONGGRIJP, HARMEN JANS Harmen Jans Gonggrijp verkoper Lanen 38 1790 263 264r
GONGGRIJP, HARMEN THOMAS Harmen Thomas Gonggrijp contrarolleur convooien en licenten koper huis met een hof of tuin met bomen en planten Voorstraat 50 1677 240 250v
GONGGRIJP, HARMEN THOMAS wijlen Harmen Thomas Gonggrijp contrarolleur convooien en licenten verkoper Voorstraat 50 1682 241 180v
GONGGRIJP, IJSBRAND IJsbrand Gonggrijp oud bakker huurder Herenwaltje 3 1782 260 202r
GONGGRIJP, IJSBRAND IJsbrand Gonggrijp huurder beneden (p.j.) Lammert Warndersteeg 18 1784 261 134r
GONGGRIJP, IJSBRAND JOOSTES IJsbrand Joosten Gonggrijp mr. bakker verkoper Voorstraat 37 1780 259 274r
GONGGRIJP, IJSBRAND JOOSTES IJsbrand Joosten Gonggrijp mr. bakker verkoper van 1/2 Nieuwstraat 13 1780 259 278r
GONGGRIJP, IJSBRAND JOOSTES IJsbrand Joosten Gonggrijp mr. bakker verkoper van 1/2 Havenplein 3 1780 259 279r
GONGGRIJP, J. vroedsman J. Gonggrijp naastligger ten westen Voorstraat 53 1763 255 209v
GONGGRIJP, JAN Jan Gonggrijp mr. pruikenmaker verkoper Zoutsloot 45 1796 265 6r
GONGGRIJP, JAN Jan H. Gonggrijp mr. pruikenmaker koper huis Bildtstraat 14 1809 268 256r
GONGGRIJP, JAN Jan H. Gonggrijp naastligger ten zuiden Bildtstraat 12 1810 269 37v
GONGGRIJP, JAN HARMENS Jan Harmens Gonggrijp mr. kuiper koper huis Noorderhaven 34 1777 259 69v
GONGGRIJP, JAN HARMENS Jan Harmens Gonggrijp mr. kuiper koper huis Rinnertspijp 8 1783 261 44v
GONGGRIJP, JAN HARMENS wijlen Jan Harmens Gonggrijp mr. kuiper erflater Noorderhaven 34 1784 261 172r
GONGGRIJP, JAN HARMENS wijlen Jan Harmens Gonggrijp mr. kuiper erflater Rinnertspijp 8 1784 261 173v
GONGGRIJP, JOOST burgemeester Joost Gonggrijp koopman koper door niaar huis en plaatske Noorderhaven 62 1710 245 102v
GONGGRIJP, JOOST burgemeester Joost Gonggrijp verkoper Noorderhaven 82 1710 245 110v
GONGGRIJP, JOOST oud burgemeester Joost Gonggrijp verkoper q.q. Kleine Bredeplaats 23 1719 246 35r
GONGGRIJP, JOOST Joost Gonggrijp mr. bakker en koopman verkoper van 1/2 Weverstraat 14 1730 247 324v
GONGGRIJP, JOOST Joost Gonggrijp koopman verkoper van 1/2 Weverstraat 14 1730 247 330v
GONGGRIJP, JOOST de hof van oud burgemeester Joost Gonggrijp naastligger ten zuiden Schritsen 56zuidwest 1731 248 9v
GONGGRIJP, JOOST oud burgemeester Joost Gonggrijp, c.soc. naastligger ten oosten Zoutsloot 82oost 1732 248 76r
GONGGRIJP, JOOST Joost Gonggrijp naastligger ten oosten Voorstraat 49 1741 250 167v
GONGGRIJP, JOOST de kamer van vroedsman Joost Gonggrijp, n.u. naastligger ten zuiden Noorderhaven 94 1749 251 277v
GONGGRIJP, JOOST Joost Gonggrijp, n.u. naastligger ten westen Havenplein 5 1752 252 223v
GONGGRIJP, JOOST vroedsman Joost Gonggrijp koper door niaar huis en tuin Zoutsloot 79 1754 253 170v
GONGGRIJP, JOOST Joost Gonggrijp naastligger ten westen Zoutsloot 79 1754 253 170v
GONGGRIJP, JOOST vroedsman Joost Gonggrijp naastligger ten oosten Zoutsloot 77 1755 253 225r
GONGGRIJP, JOOST vroedsman Joost Gonggrijp naastligger ten westen Zoutsloot 77 1755 253 225r
GONGGRIJP, JOOST vroedsman Joost Gonggrijp naastligger ten noorden Zoutsloot 77 1755 253 225r
GONGGRIJP, JOOST Joost Gonggrijp naastligger ten westen Zoutsloot 83 1768 257 90r
GONGGRIJP, JOOST Joost Gonggrijp naastligger ten oosten Voorstraat 35 1769 257 107r
GONGGRIJP, JOOST vroedsman Joost Gonggrijp verkoper q.q. Noorderhaven 62 1771 257 222v
GONGGRIJP, JOOST Joost Gonggrijp naastligger ten zuiden Nieuwstraat 11 1771 257 231r
GONGGRIJP, JOOST vroedsman Joost Gonggrijp naastligger ten oosten Karremanstraat 11 1771 257 248v
GONGGRIJP, JOOST vroedsman Joost Gonggrijp naastligger ten oosten Achterstraat 18 1778 259 111r
GONGGRIJP, JOOST vroedsman Joost Gonggrijp naastligger ten oosten Voorstraat 35 1779 259 183r
GONGGRIJP, JOOST wijlen vroedsman Joost Gonggrijp erflater Nieuwstraat 13 1780 259 278r
GONGGRIJP, JOOST wijlen vroedsman Joost Gonggrijp erflater Havenplein 3 1780 259 279r
GONGGRIJP, JOOST Joost Gonggrijp huurder Hoogstraat 14 1807 267 333v
GONGGRIJP, JOOST Joost Gonggrijp koper huis Zoutsloot 100 1808 268 31v
GONGGRIJP, JOOST Joost Gonggrijp schoolmeester koper huis Oosterkeetstraat 11 1810 269 20v
GONGGRIJP, JOOST vrvroedsman Joost Rinae Gonggrijp verkoper q.q. Simon Stijlstraat 6 1756 254 47v
GONGGRIJP, JOOST Joost Rinia Gonggrijp naastligger ten noorden Nieuwstraat 13 1736 249 132r
GONGGRIJP, JOOST Joost Rinia Gonggrijp mr. bakker en boelgoedsroeper geniaarde koper Wortelstraat 10 1740 250 116v
GONGGRIJP, JOOST vroedsman Joost Rinia Gonggrijp naastligger ten zuiden Nieuwstraat 11 1743 251 6r
GONGGRIJP, JOOST de ingang van de tuin van vroedsman Joost Rinia Gonggrijp naastligger ten westen Zoutsloot 77 1751 252 157r
GONGGRIJP, JOOST de tuin van vroedsman Joost Rinia Gonggrijp naastligger ten noorden Zoutsloot 77 1751 252 157r
GONGGRIJP, JOOST vroedsman Joost Rinia Gonggrijp verkoper q.q. Hofstraat 17west 1757 254 100v
GONGGRIJP, JOOST vroedsman Joost Rinia Gonggrijp verkoper q.q. Hofstraat 17west 1757 254 100v
GONGGRIJP, JOOST vroedsman Joost Rinia Gonggrijp verkoper Voorstraat 51 1775 258 226r
GONGGRIJP, JOOST wijlen vroedsman Joost Rinia Gonggrijp erflater Voorstraat 37 1780 259 274r
GONGGRIJP, JOOST vroedsman Joost Rinja Gonggrijp naastligger ten oosten Karremanstraat 11 1749 252 30v
GONGGRIJP, JUSTUS oud burgemeester Justus Gonggrijp wijnsteker koper huis Vismarkt 1 1729 247 277r
GONGGRIJP, JUSTUS oud burgemeester Justus Gonggrijp naastligger ten oosten Zoutsloot 86 1730 247 321r
GONGGRIJP, JUSTUS oud burgemeester Justus Gonggrijp naastligger ten oosten Noorderhaven 60 1730 247 322r
GONGGRIJP, RINIA Rinia Gonggrijp mr. bakker huurder (p.j.) Heiligeweg 25 1773 258 122v
GONGGRIJP, RINIA Rinia Gonggrijp naastligger ten oosten Achterstraat 18 1782 260 310r
GONGGRIJP, RINIA Rinia Gonggrijp, c.u. huurder (p.j.) Noorderhaven 65 1783 261 50v
GONGGRIJP, RINIA Rinia Gonggrijp koopman verkoper q.q. Brouwersstraat 3 1785 261 271v
GONGGRIJP, RINIA Rinia Gonggrijp mr. bakker naastligger ten oosten Zoutsloot 77 1787 262 182r
GONGGRIJP, RINIA Rinia Gonggrijp mr. bakker naastligger ten westen Zoutsloot 77 1787 262 182r
GONGGRIJP, RINIA Rinia Gonggrijp mr. bakker naastligger ten noorden Zoutsloot 77 1787 262 182r
GONGGRIJP, RINIA Rinia Gonggrijp naastligger ten oosten Zoutsloot 71 1787 262 238v
GONGGRIJP, RINIA bakkerij van Rinia Gonggrijp bakker naastligger ten westen Zoutsloot 83 1790 263 216v
GONGGRIJP, RINIA Rinia Gonggrijp, c.u. huurder Zoutsloot 79 1802 266 145r
GONGGRIJP, RINIA Rinia Gonggrijp naastligger ten oosten Karremanstraat 11 1808 268 56v
GONGGRIJP, RINIA Rinia Gonggrijp naastligger ten oosten Karremanstraat 13 1808 268 56v
GONGGRIJP, RINIA Rinia Gonggrijp huurder Zoutsloot 79 1810 268 362r
GONGGRIJP, RINIA Rinia Gonggrijp huurder (p.j.) Oosterkeetstraat 11 1810 269 20v
GONGGRIJP, RINIA JOOSTES Rinia Joosten Gonggrijp mr. bakker verkoper Voorstraat 37 1780 259 274r
GONGGRIJP, RINIA JOOSTES Rinia Joosten Gonggrijp mr. bakker verkoper van 1/2 Nieuwstraat 13 1780 259 278r
GONGGRIJP, RINIA JOOSTES Rinia Joosten Gonggrijp mr. bakker verkoper van 1/2 Havenplein 3 1780 259 279r
GONGGRIJP, RINIA JOOSTES Rinia Joosten Gonggrijp verkoper Zoutsloot 79 1790 263 251v
GONGGRIJP, Hopman Rinina Gonggrijp, c.u. koper huis Kleine Bredeplaats 1 1712 245 171r
GONGGRIJP, ROELOFKE Roelofke Gonggrijp verkoper Noorderhaven 62 1771 257 222v
GONGGRIJP, THOMAS Thomas Gonggrijp koper schoenmakersperk Zoutsloot 84tuin 1698 243 347r
GONGGRIJP, THOMAS de kinderen van hun wijlen broeder Thomas Gonggrijp verkoper Kleine Bredeplaats 23 1719 246 35r
GONGGRIJP, THOMAS HARMENS Thomas Harmens Gonggrijp naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1706 244 331v
GONGGRIJP, THOMAS de erfgenamen van wijlen Tomas Gonggrijp naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 21 1718 246 23v
GONGGRIJP, THOMAS HARMENS Tomas Harmens Gonggrijp naastligger ten oosten Zoutsloot 86 1716 245 263v
GONGGRIJP, de weduwe van Gongrijp naastligger ten noorden Schritsen 7achter 1805 267 135r
GONGGRIJP, AALTJE THOMAS Aeltje Thomas Gongrijp verkoper van 1/6 van 13/16 Vijverstraat 28 1729 247 294v
GONGGRIJP, ANTJE THOMAS Antje Thomas Gongrijp verkoper van 1/6 van 13/16 Vijverstraat 28 1729 247 294v
GONGGRIJP, BAVIUS Bavius Gongrijp distillateur huurder (p.j.) Achterstraat 1 1693 243 30v
GONGGRIJP, KORNELIS Cornelius Gongrijp, s.s. theol. studiosus te Franeker koper 1/2 huis Sint Odolphisteeg 2 1725 246 225r
GONGGRIJP, G. G. Gongrijp naastligger ten zuiden Noorderhaven 98achter 1766 256 185r
GONGGRIJP, H. burgerkolonel H. Gongrijp naastligger ten westen Zuiderhaven 57 1777 259 60r
GONGGRIJP, HANS Oud burgervaandrig Hans Gongrijp wijnsteker koper huis Noorderhaven 46 1706 245 2v
GONGGRIJP, HANS Hans Gongrijp verkoper Zoutsloot NZ 1722 246 137v
GONGGRIJP, HANS ingang van de tuin van Hans Gongrijp naastligger ten westen Zoutsloot 55 1727 247 43v
GONGGRIJP, HANS de tuin van Hans Gongrijp naastligger ten noorden Zoutsloot 55 1727 247 43v
GONGGRIJP, HANS Hans Gongrijp koopman verkoper van 1/6 van 13/16 Vijverstraat 28 1729 247 294v
GONGGRIJP, HANS Hanso Gongrijp wijnhandelaar verkoper Noorderhaven 46 1722 246 133v
GONGGRIJP, HANS Hanso Gongrijp koper q.q. Sint Odolphisteeg 2 1725 246 225r
GONGGRIJP, HANS Hanso Gongrijp koopman verkoper Sint Odolphisteeg 2 1727 247 49v
GONGGRIJP, HANS Hanso Gongrijp klerk ter secretarie Admiraliteit in Friesland koper hof en tuin met vruchtbomen, bloemen, planten en prieel ([voor de twee percelen in deze akte]) Droogstraat 67 1773 258 101r
GONGGRIJP, HANS Hanso Gongrijp klerk ter secretarie Admiraliteit in Friesland koper woning ([voor de twee percelen in deze akte]) Zoutsloot 56 1773 258 101r
GONGGRIJP, HANS GODFRIEDS Hanso Godefridus Gongrijp substituut secretaris bij de Marine naastligger ten oosten Zoutsloot 54 1796 264 343v
GONGGRIJP, HARMEN Harmanus Gongrijp wijnhandelaar verkoper Sint Odolphisteeg 14 1735 249 97r
GONGGRIJP, HARMEN Harmanus Gongrijp wijnhandelaar verkoper Both Apothekerstraat 15zuid 1735 249 98r
GONGGRIJP, HARMEN Harmanus Gongrijp wijnhandelaar verkoper Sint Odolphisteeg 20 1735 249 99r
GONGGRIJP, HARMEN Harmanus Gongrijp verkoper Sint Odolphisteeg 18 1735 249 100r
GONGGRIJP, HARMEN Harmanus Gongrijp wijnhandelaar verkoper Hofstraat 7 1735 249 104v
GONGGRIJP, HARMEN THOMAS Harmen Thomas Gongrijp contrarolleur convooien en licenten verkoper Heiligeweg 40 1666 239 9ra
GONGGRIJP, HARMEN THOMAS Harmen Thomas Gongrijp contrarolleur convooien en licenten verkoper q.q. Heiligeweg 40 1666 239 9ra
GONGGRIJP, HARMEN THOMAS Harmen Thomas Gongrijp contrarolleur convooien en licenten verkoper van 1/8 buiten Harlingen 1672 240 80r
GONGGRIJP, HENDRIK luitenant-kolonel Hendrik Gongrijp koper (Lt.Colonel in dienst vd Ned.Staat) Zuiderhaven 55 1758 254 154v
GONGGRIJP, HENDRIK Hendrik Gongrijp luitenant-kolonel bij de Troupes van de Staat van de Verenigde Nederlanden koper Droogstraat 67 1773 258 101r
GONGGRIJP, HENDRIK Hendrik Gongrijp luitenant-kolonel bij de Troupes van de Staat van de Verenigde Nederlanden koper Zoutsloot 56 1773 258 101r
GONGGRIJP, THOMAS Hermnanus Thomas Gongrijp verkoper van 1/6 van 13/16 Vijverstraat 28 1729 247 294v
GONGGRIJP, J. oud burgemeester J. Gongrijp naastligger ten westen Noorderhaven 92 1734 249 5r
GONGGRIJP, J. vroedsman J. Gongrijp naastligger ten oosten Zoutsloot 77 1773 258 97r
GONGGRIJP, J. vroedsman J. Gongrijp naastligger ten westen Zoutsloot 77 1773 258 97r
GONGGRIJP, J. vroedsman J. Gongrijp naastligger ten noorden Zoutsloot 77 1773 258 97r
GONGGRIJP, JAN HARMENS Jan Harmens Gongrijp verkoper Kleine Bredeplaats 5 1773 258 99r
GONGGRIJP, JOOST Joost Gongrijp mr. tingieter verkoper van 1/3 van 1/2 Noorderhaven 48 1701 244 134r
GONGGRIJP, JOOST Joost Gongrijp koper huis, behalve het houtwerk van de winkel Voorstraat 37 1726 246 253r
GONGGRIJP, JOOST oud burgemeester Joost Gongrijp koper tuin vanouds perk Schritsen 50 1728 247 128v
GONGGRIJP, JOOST oud burgemeester Joost Gongrijp verkoper Zoutsloot ZZ 1737 249 181v
GONGGRIJP, JOOST Joost Gongrijp naastligger ten westen Zoutsloot 83achter 1757 254 63v
GONGGRIJP, JOOST Joost Gongrijp naastligger ten westen Zoutsloot 83 1766 256 177v
GONGGRIJP, JOOST vroedsman Joost Gongrijp naastligger ten oosten Zoutsloot 77 1767 257 29r
GONGGRIJP, JOOST Joost Gongrijp naastligger ten westen Zoutsloot 77 1767 257 29r
GONGGRIJP, JOOST Joost Gongrijp naastligger ten noorden Zoutsloot 77 1767 257 29r
GONGGRIJP, JOOST HARMENS Joost Harmens Gongrijp mr. tingieter koper huis alwaar de Coornbeurs uithanght Noorderhaven 82 de Coornbeurs 1703 244 205r
GONGGRIJP, JOOST Joost Rinja Gongrijp naastligger ten oosten Voorstraat 35 1729 247 258v
GONGGRIJP, JOOST Joost Rynjae Gongrijp mr. bakker koper Ooievaarsteeg 6 1728 247 122r
GONGGRIJP, JUSTUS oud burgemeester Justus Gongrijp naastligger ten noorden Zoutsloot WZ 1729 247 290v
GONGGRIJP, JUSTUS oud burgemeester Justus Gongrijp verkoper q.q. Vijverstraat 28 1729 247 294v
GONGGRIJP, JUSTUS oud burgemeester Justus Gongrijp naastligger ten zuiden Schritsen 56zuidoost 1730 247 299r
GONGGRIJP, JUSTUS oud burgemeester Justus Gongrijp wijnsteker koper huis Noorderhaven 52 1730 247 307v
GONGGRIJP, oud burgemeester en hopman Rijnjee Gongrijp mr. chirurgijn verkoper Kleine Bredeplaats 1 1728 247 78r
GONGGRIJP, RINIA oud hopman Rinia Gongrijp naastligger ten zuiden Voorstraat 2 1721 246 122v
GONGGRIJP, RINIA oud burgemeester en hopman Rinia Gongrijp, c.u. koper tuin en zomerhuis Zoutsloot NZ 1722 246 137v
GONGGRIJP, RINIA Rinia Gongrijp, c.u. huurder Zoutsloot 79 1795 264 260r
GONGGRIJP, ROELOFKE THOMAS Roelofke Thomas Gongrijp verkoper van 1/6 van 13/16 Vijverstraat 28 1729 247 294v
GONGGRIJP, SIEBREN THOMAS Sybren Thomas Gongrijp verkoper van 1/6 van 13/16 Vijverstraat 28 1729 247 294v
GONGGRIJP, THOMAS Thomas Gongrijp mr. schoenmaker verkoper Nieuwstraat 42 1699 244 21r
GONGGRIJP, THOMAS Thomas Gongrijp mr. schoenmaker koper huis Kleine Bredeplaats 23 1699 244 34v
GONGGRIJP, THOMAS Tomas Gongrijp, c.u. naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 25 1705 244 267r
JANS, BEREND Berent Jans Goorman koper van 1/2 huis daer Berlcum uytsteeckt Grote Kerkstraat 11 Berlikum 1620 230 207r
GORTER, KLAAS Claas Gorter naastligger ten westen Scheerstraat 4 1802 266 60r
GORTER, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claas Gorter naastligger ten westen Scheerstraat 4 1808 268 32r
GORTER, KLAAS JOHANNES Claas Johannes Gorter voorman koper wagenhuis en stalling Scheerstraat 2 1789 263 101r
GORTER, FEMKE KLASES Fimmigje Clasen Gorter koper Hoogstraat 43 1808 268 157v
GORTER, JOHANNES Johannes Gorter naastligger ten oosten Noordijs 1 1808 268 164r
, JAN Jan Gortier verkoper Grote Kerkstraat 15 1683 241 241r
, JAN Jan Gortiers naastligger ten oosten Achterstraat 1685 242 100r
GOSLINGA, PETRUS Petrus Gosliga, J.U.D. advocaat Hof van Friesland verkoper q.q. Brouwersstraat 5 1782 260 223r
, JAKOB burgemeester Jacobus Goslingh naastligger ten westen Grote Bredeplaats 24 1681 241 134r
, JAKOB oud burgemeester Jacobus Goslinghs naastligger ten oosten Noorderhaven 50 1683 241 245r
, JAKOB oud burgemeester Jacobus Goslinghs, c.u. koper huis daer de Son uithanght, met een vrije in- en uitgang in de Olijsteegh Voorstraat 32 de Zon 1691 242 367v
GOSLINGS, oud burgemeester Goslings naastligger ten noorden Voorstraat 9 1701 244 352v
GOSLINGS, oud burgemeester Goslings, c.u. naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 22achter 1709 245 94r
GOSLINGS, oud burgemeester Goslings, c.u. verkoper Grote Bredeplaats 22achter 1709 245 94r
GOSLINGS, ADAM Adam Goslings verkoper van 1/3 Ooievaarsteeg WZ 1730 247 312r
GOSLINGS, DANIEL wijlen Daniel Goslings verkoper Rinnertspijp 10 1795 264 244v
GOSLINGS, EVERT Evert Goslings koper huis Sint Odolphisteeg 4 1762 255 166v
GOSLINGS, EVERT Evert Goslings naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg WZ 1768 257 94v
GOSLINGS, JAKOB Jacobus Goslings notaris koper huis met het eigendom van de steeg ten westen Noorderhaven 52 1667 239 83r
GOSLINGS, JAKOB Burgervaandrig Jacobus Goslings, c.u. notaris koper huis Grote Bredeplaats 22 1677 240 260r
GOSLINGS, JAKOB Mede-regerend burgemeester Jacobus Goslings notaris koper huis Simon Stijlstraat 2 1680 241 63r
GOSLINGS, JAKOB burgemeester Jacobus Goslings verkoper q.q. Grote Bredeplaats 19 1680 241 90v
GOSLINGS, JAKOB burgemeester Jacobus Goslings, q.q. verkoper van 1/2 Voorstraat 61 1681 241 121r
GOSLINGS, JAKOB burgemeester Jacobus Goslings, q.q. verkoper van 1/2 Noorderhaven 106 1681 241 122v
GOSLINGS, JAKOB Jacobus Goslings naastligger ten westen Grote Bredeplaats 24 1708 245 57r
GOSLINGS, JAKOB de hypothecaire crediteuren van oud burgemeester Jacobus Goslings notaris verkoper Grote Bredeplaats 22 1719 246 36v
, MINNE als bewoner Minne Gosseler naastligger Voorstraat NZ 1603 228 349v
, JAN Jan Goyer naastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ 1646 235 235v
, JAN Jan Goyer naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1650 236 100v
, JAN de erfgenamen van wijlen Jan de Goyer verkoper Kerkpoortstraat NZ 1657 237 122ar
, JAN de erfgenamen van wijlen Jan de Goyer naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ 1657 237 122r
, JAN erfgenamen Jan de Goyer verkoper Kerkpoortstraat NZ 1657 237 122r
, JAN het huis van wijlen Jan Goyer naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 39 1662 238 129v
, JAN het huis van wijlen Jan Goyer naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 39 1662 238 129v
, JAN de weduwe van Jan Goyer naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 39 1665 239 13v
, JAN de weduwe van Jan Goyer naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 39 1665 239 13v
EVERTS, JAN Jan Everts Goyer, c.u. naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 39 1648 236 20r
EVERTS, JAN Jan Everts Goyer naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 39 1648 236 20r
EVERTS, JAN Jan Everts Goyer, c.u. verkoper Kerkpoortstraat 39 1648 236 20r
, JAN de weduwe van Jan Goyers naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 39 1660 238 45r
, JAN de weduwe van Jan Goyers naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 39 1660 238 45r
GRAAT, KLAAS PIEKES Claes Piekes de Graad naastligger ten zuidoosten Vianen 2 1705 244 310r
GRAAT, KLAAS PIEKES mr. Claes Piekes de Graad geadmitteerde landmeter naastligger ten westen Vianen 1716 245 276v
GRAAT, KLAAS PIEKES de erfgenamen van wijlen Claes Piekes de Graad naastligger ten westen Vianen ZZ 1719 246 43v
GRAAT, EGBERT Engbert Graad naastligger ten westen Achterstraat 12 1759 254 196r
GRAAF, AUGUSTINUS PIETERS Augustinus Pieters de Graaf mr. wagenmaker koper huis Rommelhaven 8 1730 247 345r
GRAAF, AUGUSTINUS PIETERS wijlen Augustinus Pyters de Graaf verkoper van 1/2 Rommelhaven 8 1749 251 280r
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graaf naastligger ten westen Gardenierstraat 1627 232 24v
GRAAF, JAN AUGUSTINUS Jan Augustinus de Graaf mr. zadelmaker verkoper van 1/2 Rommelhaven 8 1749 251 280r
GRAAF, LIEUWE WILLEMS Lieuwe Willems Graaf huurder voor 12 jaren (p.j.) Noorderhaven 41 1690 242 323r
GRAAF, TRIJNTJE Trijntje J. de Graaf koper Voorstraat 19 1801 265 297r
GRAAF, AUGUSTINUS Augustinus de Graaff naastligger ten westen Rommelhaven 16 1737 249 183v
GRAAF, GRIETJE PIETERS Grietie Pyters de Graaff verkoper Lanen 87 1750 252 50v
GRAAF, GRIETJE PIERS Grietje Piers de Graaff verkoper Dalpad 9 1740 250 104r
GRAAF, GRIETJE PIETERS Grietje Pytters de Graaff koper huis Lanen 87 1740 250 105v
GRAAF, LIEUWE WILLEMS Lieuwe Willems Graaff bewoner Noorderhaven 76 1689 242 282v
GRAAF, LIEUWE WILLEMS Lieuwe Willems Graaff bewoner Noorderhaven 78 1689 242 282v
GRAAF, LIEUWE WILLEMS Lieuwe Willems Graaff koper huis Noorderhaven 41 1690 242 323r
GRAAF, LIEUWE WILLEMS de gelastigden van Lieuwe Willems de Graaff verkoper Noorderhaven 41 1696 243 257r
GRAAF, PIETER Pieter Graaff verkoper q.q. Romastraat 4oost 1711 245 161r
GRAAF, PIETER DIRKS de verkoper Pieter Dirx Graaff koper door niaar Schritsen 4 1711 245 143r
GRAAF, PIETER DIRKS de crediteuren van Pyter Dirks Graaff mr. scheepstimmerman verkoper Schritsen 4 1711 245 143r
GRAAF, PIETER DIRKS Pytter Dirx Graaff geniaarde koper Vijverstraat NZ 1703 244 190v
GRAAF, PIETER DIRKS burgervaandrig Pytter Dirxen Graaff mr. scheepstimmerman koper huis en plaatsje Schritsen 4 1703 244 234v
GRAAF, PIETER DIRKS Pytter Dirxen Graaff verkoper van 1/5 van 1/2 Heiligeweg 7 1708 245 43v
GRAAF, PIETER LEENDERTS Pytter Lenerts Graaff zeevarende koper door niaar woning en 1/2 schuur Dalpad 7 1705 244 290v
GRAAF, WATSE DIRKS Watse Dirx Graaff, uitlandig na Muscovien scheepstimmerman verkoper Romastraat 4oost 1711 245 161r
JANS, JAN Jan Jansen Graaffsma mr. steenhouwer en grafmaker koper huis Heiligeweg 34 1685 242 71r
JANS, JAN Jan Jansen Graaffsma mr. steenhouwer en grafmaker naastligger ten noorden Heiligeweg 34 1685 242 71r
, EGBERT wijlen Engbert Graas bontwever verkoper Achterstraat 6 1775 258 212v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Graatema verkoper q.q. Voorstraat 12 1807 267 350r
GERRITS, BEREND wijlen Beern Gerrits Grab erflater Tiepelsteeg OZ 1730 247 337v
GRACHT, TRIJNTJE PIETERS Trijntie Pieters van der Gracht verkoper Wortelstraat NZ 1697 243 328r
SEERPS, TJEPKE Tjebke Seerps Gradema koper door niaar stal of schuur Molenpad 1691 242 340v
PIEKES, KLAAS Claes Pieckes de Graed naastligger ten westen Vianen ZZ 1701 244 106v
GRAAF, AUGUSTINUS Augustinus de Graef naastligger ten westen Rommelhaven 14 1742 250 279v
GRAAF, AUGUSTINUS PIETERS Augustinus Pytters de Graef wagenmaker koper huis Zuiderstraat 27 1727 246 299r
GRAAF, AUGUSTINUS PIETERS Augustynus Pieters de Graef mr. wagenmaker verkoper Zuiderstraat 27 1728 247 120r
GRAAF, DIRK wijlen Dirk Graef verkoper Romastraat ZZ 1698 243 376r
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graef verkoper Gardenierstraat 1628 232 75v
GRAAF, GEERTJE JAKOBS Geerthie Jacobs de Graeff koper onbekend 1620 230 224v
GRAAF, HARMEN Harmen de Graeff huurder Grote Kerkstraat 28 1634 233 141r
GRAAF, HARMEN KLASES Harmen Claessen de Graeff koper huis met ledige plaats erachter Gardenierstraat 1636 234 9v
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeff koper huis Gardenierstraat ZZ 1605 228 452v
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeff koper huis Lanen NZ 1606 228 517v
GRAAF, JAKOB WILLEMS de proclamant Jacob Willems de Graeff, c.u. naastligger ten oosten Lanen NZ 1606 228 517v
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeff verkoper Rozengracht 8 1612 229 100v
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeff verkoper Rozengracht 6 1612 229 100v
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeff koper huis Schritsen 55achter 1613 229 172r
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeff koper huis met plaats, met vrije uitgang naar de Schritsen Lanen 70 1613 229 172v
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeff koper ledige plaats of huisstede Rozengracht 23 1614 229 193r
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeff koper kamer Gardenierstraat 1615 230 5r
GRAAF, JAKOB WILLEMS het zomerhuisje van Jacob Willems de Graeff, c.u. naastligger ten westen Gardenierstraat 1615 230 5r
GRAAF, JAKOB WILLEMS de kamer van Jacob Willems de Graeff naastligger ten oosten Gardenierstraat 1615 230 5v
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeff verkoper Gardenierstraat 1615 230 5v
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeff naastligger ten oosten Rozengracht 2 1617 230 75r
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeff verkoper Gardenierstraat ZZ 1624 231 15v
GRAAF, JAKOB WILLEMS grondpacht uit het huis van Jacob Willems de Graeff, c.soc. eigenaar perceel onbekend 1626 231 146r
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeff naastligger ten westen Rozengracht 10 1630 232 159v
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeff naastligger ten westen Rozengracht 12 1630 232 159v
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeff naastligger ten westen Rozengracht 14 1630 232 159v
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeff verkoper q.q. Rommelhaven 26 1631 232 181r
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeff naastligger ten westen Rozengracht 10 1631 233 21v
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeff naastligger ten westen Rozengracht 12 1631 233 21v
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeff naastligger ten westen Rozengracht 14 1631 233 21v
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeff naastligger ten oosten Gardenierstraat 1632 233 55r
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeff, c.s. verkoper Lanen 70 1634 233 132v
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeff, pro se et q.q. verkoper Rozengracht 8 1634 233 135r
GRAAF, JAKOB WILLEMS de verkopers Jacob Willems de Graeff, c.s. naastligger ten oosten Spinhuisstraat 1634 233 135r
GRAAF, JAKOB WILLEMS de verkopers Jacob Willems de Graeff, c.s. naastligger ten westen Spinhuisstraat 1634 233 135r
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeff verkoper Spinhuisstraat 1634 233 135r
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeff verkoper q.q. Spinhuisstraat 1634 233 135r
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeff verkoper Gardenierstraat ZZ 1634 233 135v
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeff verkoper q.q. Gardenierstraat ZZ 1634 233 135v
GRAAF, JAKOB WILLEMS de verkopers Jacob Willems de Graeff, c.soc. naastligger ten westen Spinhuisstraat 1634 233 146v
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeff, c.soc. verkoper Spinhuisstraat 1634 233 146v
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeff, c.soc. naastligger ten oosten Spinhuisstraat 1634 233 146v
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeff, c.soc. verkoper Spinhuisstraat 1634 233 146v
GRAAF, LEENDERT Lenert Graeff bewoner woning 1 Lanen ZZ 1680 241 23ra
GRAAF, LEENDERT Lenert Graeff verkoper van 1/10 Schritsen 28 1690 242 319r
GRAAF, PIETER Pieter Graeff verkoper q.q. Schritsen 4 1716 245 272r
GRAAF, PIETER Pytter Graeff huurder 1 kamer Zuiderhaven ZZ 1692 243 23v
, EGBERT Engbert Graes mr. bontwever koper woning en weefwinkel Anjelierstraat ZZ 1754 253 129r
GRATEMA, T. de tuin van T. Graetema naastligger ten zuiden Weverstraat ZZ 1747 251 203r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Graetema naastligger ten oosten Molenpad 1749 252 35r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Graetema naastligger ten zuiden Molenpad 1749 252 35r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Graetema, n.u. naastligger ten westen Noorderhaven 79 1751 252 154r
, AUGUSTINUS Augustinus de Graff mr. wagenmaker naastligger ten westen Rommelhaven 12 1736 249 146v
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pytters van der Grafft verkoper Brouwersstraat 1 1699 244 29r
JANS, JAN Jan Jansen Grafsma naastligger ten westen Grote Kerkstraat 40west 1697 243 282r
JANS, JAN Jan Jansen Grafsma naastligger ten westen Grote Kerkstraat 34 1697 243 283v
JANS, JAN Jan Jansen Grafsma naastligger ten westen Grote Kerkstraat 34 1700 244 48r
JANS, JAN Jan Jansen Grafsma naastligger ten westen Grote Kerkstraat 34 1704 244 247r
JANS, JAN Jan Jansen Grafsma naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 34 1704 244 247r
JANS, JAN Jan Jansen Grafsma naastligger ten westen Grote Kerkstraat 40west 1709 245 99r
JANS, JAN Jan Jansen Grafsma naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 30 1710 245 117r
JANS, JAN Jan Jansen Grafsma mr. steenhouwer verkoper Grote Kerkstraat 26 1710 245 134r
JANS, JAN Jan Jansen Grafsma mr. steenhouwer verkoper Heiligeweg 36 1710 245 134v
JANS, JAN Jan Jansen Grafsma mr. steenhouwer verkoper Heiligeweg 34 1710 245 135r
JANS, JAN Jan Jansen Grafsma mr. steenhouwer verkoper Grote Kerkstraat 32 1710 245 135v
JANS, JAN Jan Jansen Grafsma mr. steenhouwer verkoper Grote Kerkstraat 38 1710 245 136r
JANS, JAN Jan Janses Grafsma naastligger ten westen Grote Kerkstraat 40west 1706 244 336v
GRACHT, TRIJNTJE Trijntie van der Gragt verkoper Heiligeweg 25 1723 246 181r
GRACHT, TRIJNTJE PIETERS Trijntie Pieters van der Gragt geniaarde koper Heiligeweg 66 1698 243 385r
GRATEMA, de weduwe van Gratama naastligger ten noorden Vijverstraat 13 1771 257 237r
GRATEMA, AURELIA Aurelia Gratama koper door niaar pan- en estrikwerk ([voor de vijf percelen in deze akte]) Rozengracht 26 1781 260 57v
GRATEMA, AURELIA Aurelia Gratama koper door niaar ratione sanguinis twee woningen ([voor de vijf percelen in deze akte]) Wasbleek 13 1781 260 57v
GRATEMA, AURELIA Aurelia Gratama koper door niaar woning en weefwinkel ([voor de vijf percelen in deze akte]) Wasbleekstraat WZ 1781 260 57v
GRATEMA, AURELIA Aurelia Gratama koper door niaar pakhuis waarnaast een woning ([voor de vijf percelen in deze akte]) Wasbleekstraat WZ 1781 260 57v
GRATEMA, AURELIA Aurelia Gratama koper door niaar woning en weefwinkel ([voor de vijf percelen in deze akte]) Wasbleekstraat WZ 1781 260 57v
GRATEMA, AURELIA Aurelia Gratama verkoper Rozengracht 28 1781 260 145r
GRATEMA, AURELIA Aurelia Gratama verkoper Wasbleek ZZ 1781 260 145r
GRATEMA, AURELIA Aurelia Gratama verkoper Wasbleekstraat WZ 1781 260 145r
GRATEMA, AURELIA Aurelia Gratama verkoper Wasbleekstraat WZ 1781 260 145r
GRATEMA, AURELIA Aurelia Gratama verkoper Wasbleekstraat WZ 1781 260 145r
GRATEMA, AURELIA Aurelia Gratama verkoper Rapenburg 1785 261 300r
GRATEMA, AURELIA Aurelia Gratama verkoper Molenpad 18 1785 261 301r
GRATEMA, AURELIA Aurelia Gratama verkoper Molenpad 16 1785 261 302r
GRATEMA, AURELIA Aurelia Gratama verkoper Molenpad 14 1785 261 305r
GRATEMA, AURELIA Aurelia Gratama verkoper Rapenburg NZ 1785 261 307r
GRATEMA, AURELIA Aurelia Gratama verkoper Rapenburg NZ 1785 262 1r
GRATEMA, AURELIA Aurelia Gratama verkoper Rapenburg NZ 1785 262 2r
GRATEMA, AURELIA Aurelia Gratama koper Scheffersplein 23 1786 262 87r
GRATEMA, AURELIA Aurelia Gratama verkoper Voorstraat 16 1786 262 94v
GRATEMA, AURELIA Aurelia Gratama koper door niaar pakhuis van 112 x 22 voet ([voor de twee percelen in deze akte]) Hoogstraat 17 1792 264 37r
GRATEMA, AURELIA Aurelia Gratama koper door niaar pakhuis ([voor de twee percelen in deze akte]) Hoogstraat 15 1792 264 37r
GRATEMA, AURELIA Aurelia Gratama koper door niaar huis en tuin Droogstraat 20 1792 264 37r
GRATEMA, AURELIA Aurelia Gratama koper door niaar huis Bildtpoort (gebied) 1792 264 41v
GRATEMA, AURELIA Aurelia Gratama koper door niaar Zuiderhaven 49 1793 264 95v
GRATEMA, AURELIA Aurelia Gratama koper door niaar Grote Ossenmarkt 14 1793 264 95v
GRATEMA, Aurelia Gratama koper huis Raamstraat 1 1807 267 300v
GRATEMA, AURELIA Aurelia Gratama naastligger ten oosten Raamstraat 1 1807 267 300v
GRATEMA, AURELIA Aurelia Gratama koper door niaar huis Schritsen 50achter 1808 268 22v
GRATEMA, AURELIA de weduwe van Aurelia Gratama verkoper Karremanstraat 3 1808 268 120v
GRATEMA, CATHARINA juffrouw Catharina Gratama koper door niaar huis Franekereind 3 1777 259 30r
GRATEMA, CATHARINA Catharina Gratama verkoper Franekereind NZ 1801 265 279v
GRATEMA, CATHARINA Catharina Gratama naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 1803 266 200v
GRATEMA, CATHARINA Catharina Gratama verkoper Ooievaarsteeg 1803 266 200v
GRATEMA, F. F. Gratama koopman verkoper q.q. Droogstraat 81 1809 268 314r
GRATEMA, FOLKERT Folkert Gratama koper Franekereind 15 1715 245 250r
GRATEMA, FOLKERT Folkert Gratama koper Franekereind 15 1715 245 252v
GRATEMA, GEERTJE SEERPS Geertie Seerps Gratama verkoper Heiligeweg 27noord 1692 242 378v
GRATEMA, JAN Jan Gratama betrokkene onbekend 1785 261 7ra
GRATEMA, JAN Jan Gratama naastligger ten westen Noorderhaven 71 1787 262 235v
GRATEMA, JAN Jan Gratama verkoper Noorderhaven 90 1791 263 298r
GRATEMA, JAN Jan Gratama verkoper Noorderhaven 69 1791 263 339r
GRATEMA, S. dr. S. Gratama naastligger ten oosten Zoutsloot 60 1789 263 128v
GRATEMA, S. dr. S. Gratama naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 40west 1792 264 52r
GRATEMA, S. dr. S. Gratama naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 17achter 1792 264 54r
GRATEMA, S. S. Gratama advocaat koper door niaar Lanen 81achter 1794 264 189r
GRATEMA, S. S. Gratama hoogleraar natuur- en volkerenrecht verkoper Voorstraat 16 1805 267 132ar
GRATEMA, S. S. Gratama naastligger ten zuiden Comediesteeg 1 1807 267 347r
GRATEMA, S. S. Gratama naastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg 6 1807 267 353r
GRATEMA, S. S. Gratama naastligger ten zuiden Voorstraat 78 1808 268 27r
GRATEMA, S. professor S. Gratama verkoper Lanen 79 1809 268 309v
GRATEMA, S. professor S. Gratama verkoper Droogstraat 77 1809 268 311v
GRATEMA, S. zijn broeder professor S. Gratama verkoper Droogstraat 81 1809 268 314r
GRATEMA, S. professor S. Gratama verkoper Herenwaltje 10 1809 268 316v
GRATEMA, S. zijn broeder professor S. Gratama verkoper Droogstraat 83 1809 268 316v
GRATEMA, S. zijn broeder professor S. Gratama verkoper Droogstraat 79 1809 268 319r
GRATEMA, S. professor S. Gratama verkoper Grote Kerkstraat 17 1809 268 327v
GRATEMA, S. professor S. Gratama verkoper Herenwaltje 6 1809 268 329v
GRATEMA, SAAPKE de erfgenamen van wijlen Saepke Gratama naastligger ten westen Rapenburg 1729 247 258r
GRATEMA, SEERP Seerp Gratama koper 1/9 huis en hof Franekereind 15 het Hooghuis 1715 245 250r
GRATEMA, SEERP Seerp Gratama koper 1/9 huis en hof Franekereind 15 het Hooghuis 1715 245 252v
GRATEMA, SEERP Seerp Gratama advocaat Hof van Friesland koper huis, tuin en achterhuis Voorstraat 16 1786 262 94v
GRATEMA, SEERP dr. Seerp Gratama advocaat Hof van Friesland koper huis Lanen 79 1787 262 231v
GRATEMA, SEERP Seerp Gratama koper door niaar pakhuis of suikerraffinaderij, met koolstek op de wal Noorderhaven 81 1790 263 255r
GRATEMA, SEERP Seerp Gratama advocaat koper huis Grote Kerkstraat 17achter 1792 264 54r
GRATEMA, SEERP Seerp Gratama advocaat Hof van Friesland geniaarde koper Liemendijk 1793 264 123v
GRATEMA, SEERP ordinaris professor Seerp Gratama, J.U.D. verkoper Grote Kerkstraat 20 1799 265 170v
GRATEMA, SEERP professor Seerp Gratama verkoper van 1/2 Kerkpad 4 1802 266 167r
GRATEMA, SEERP professor Seerp Gratama verkoper van 1/2 Kerkpad 6 1802 266 167r
GRATEMA, SEERP professor Seerp Gratama verkoper van 1/2 Kerkpad 8 1802 266 167r
GRATEMA, SEERP professor Seerp Gratama verkoper van 1/2 Kerkpad 10 1802 266 167r
GRATEMA, SEERP Seerp Gratama koopman verkoper van 1/4 Noorderhaven 1 1809 268 308r
GRATEMA, T. wijlen T. Gratama verkoper Noorderhaven 96 1771 257 247r
GRATEMA, T. de erfgenamen van wijlen T. Gratama naastligger ten westen Voorstraat 18 1774 258 153v
GRATEMA, T. T. Gratama naastligger ten westen Noorderhaven 79 1785 261 311v
GRATEMA, T. T. Gratama naastligger ten westen Bildtstraat 24 1791 263 325v
GRATEMA, T. T. Gratama koper Noorderhaven 1 1797 265 59r
GRATEMA, T. T. Gratama naastligger ten oosten Bildtstraat 24 1803 266 176v
GRATEMA, T. T. Gratama koopman naastligger ten noorden Droogstraat 77 1809 268 311v
GRATEMA, T. T. Gratama koopman verkoper Droogstraat 77 1809 268 311v
GRATEMA, T. T. Gratama koopman verkoper q.q. Droogstraat 79 1809 268 319r
GRATEMA, T. de heer T. Gratama naastligger ten oosten Droogstraat 10 1810 268 332v
GRATEMA, TJEPKE Tiepke Gratama koopman verkoper Rommelhaven 8 1767 256 237r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman verkoper q.q. Zuiderhaven 36west 1755 253 232v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman koper woning en weefwinkel Rapenburg NZ 1756 253 257v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman naastligger ten westen Rapenburg NZ 1756 253 257v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1756 253 257v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama naastligger ten westen Rapenburg NZ 1756 254 26v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman koper huis met plaats en loodske Heiligeweg 21 1756 254 33v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman koper van 1/2 Zoutsloot 64 1757 254 58v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman koper van 1/2 Droogstraat 77 1757 254 58v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koper huis en bakkerij Franekereind 19 1757 254 70v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama naastligger ten oosten Franekereind 34 1758 254 122v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman koper timmerhelling, timmerhuis 2 woonhuizen en hof Noorderkade 13 1758 254 137v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman koper 1/2 panwerk, woonhuizen, tuintje, paardenstalling en wagenhuis Zoutsloot 64 1758 254 140r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman koper 1/2 panwerk, woonhuizen, tuintje, paardenstalling en wagenhuis Droogstraat 77 1758 254 140r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman naastligger ten oosten Zoutsloot 64 1758 254 140r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman naastligger ten oosten Droogstraat 77 1758 254 140r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman koper Vijver 9 1758 254 143v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman verpachter grond Jan Ruurdstraat 3 1758 254 155v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman koper Zuiderhaven 23 1759 254 223v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ 1757 254 263r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama, c.s. verkoper Herenwaltje 7 1758 254 266v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama, c.s. verkoper Wortelstraat 1 1758 254 266v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman geniaarde koper Voorstraat 33 1762 255 172r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman verkoper Noorderkade 13 1763 255 208v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman koper 1/2 huis Zuiderhaven 23 1763 255 215v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman eigenaar van 1/2 Zuiderhaven 23 1763 255 215v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman koper 1/2 huis Vijver 9 1763 255 215v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman eigenaar van 1/2 Vijver 9 1763 255 215v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman koper huis en ijzersmederij Noordijs 25 1763 255 236r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama, n.u. naastligger ten westen Noorderhaven 79 1763 255 238r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama, n.u. naastligger ten westen Noorderhaven 81 1763 255 238r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama, c.u. koopman koper provisioneel huis Kerkpoortstraat 57 1763 255 265r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama naastligger ten westen Voorstraat 41 1764 256 54r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman koper huis Voorstraat 39 1764 256 57r
GRATEMA, TJEPKE Hr. Tjepke Gratama koopman koper huis Zuiderhaven 25 1764 256 66r
GRATEMA, TJEPKE hr. Tjepke Gratama naastligger ten noorden Zuiderhaven 25 1764 256 66r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 22 1765 256 95r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman verkoper ten noorden van Harlingen 1765 256 115r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman verkoper Heiligeweg 21 1765 256 132v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman verkoper Franekereind 36 1766 256 159v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman verkoper Voorstraat 39 1766 256 161r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama grootnegotiant koper van 1/2 Voorstraat 16 1766 256 179r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman verkoper Noorderhaven 98achter 1766 256 185r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman en fabrikant koper deftig huis ([voor de twee percelen in deze akte]) Noorderhaven 91 1766 256 187v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman en fabrikant koper woning achter vorig perceel ([voor de twee percelen in deze akte]) Noorderhaven 91achter 1766 256 187v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman koper deftig huis Hofstraat 23 1766 256 219r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman verkoper Noordijs 25 1767 256 233r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman verkoper Zoutsloot 41 1767 256 236r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman verkoper Nieuwstraat 3 1767 256 238r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1767 257 13r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman verkoper van 1/2 Voorstraat 16 1768 257 38v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west 1768 257 52r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman afgewezen niaarnemer Hofstraat 17west 1768 257 52r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman verkoper Hofstraat 23 1768 257 68v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama verkoper Kerkpoortstraat 57 1768 257 69v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman koper huis, tuin en stal Noorderhaven 69 1768 257 90v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koper huis en hof Voorstraat 16 1769 257 111r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama naastligger ten zuiden Borstelsteeg 1 1769 257 123v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman koper huis en neeringrijke backerij Bildtstraat 13 1770 257 161r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman verkoper Borstelsteeg 3 1771 257 212r
GRATEMA, TJEPKE de erfgenamen van wijlen Tjepke Gratama naastligger ten westen Noorderhaven 93 1771 257 216r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman koper huis Noorderhaven 90 1771 257 232v
GRATEMA, TJEPKE wijlen Tjepke Gratama koopman verkoper Franekereind 19 1771 257 238r
GRATEMA, TJEPKE wijlen Tjepke Gratama verkoper Vijver 9 1771 257 239v
GRATEMA, TJEPKE wijlen Tjepke Gratama verkoper Zuiderhaven 23 1771 257 242v
GRATEMA, TJEPKE wijlen Tjepke Gratama verkoper Zuiderhaven 25 1771 257 245v
GRATEMA, TJEPKE de weduwe van Tjepke Gratama naastligger ten oosten Weverstraat 1772 258 21v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama betrokkene onbekend 1785 261 7ra
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman verkoper Bildtstraat 13 1787 262 234r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman verkoper van 1/4 Rozengracht 26 1788 262 285v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman verkoper van 1/4 Voorstraat 66 1788 262 297r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koper door niaar Noorderhaven 81 1790 263 255r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama naastligger ten oosten Noorderhaven 89 1791 263 345r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman verkoper van 1/3 Hofstraat 26 1793 264 156r
GRATEMA, TJEPKE dr. Tjepke Gratama naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 15 1795 264 289r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama verkoper q.q. Rommelhaven 15 1796 265 10r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama verkoper q.q. Bargebuurt WZ 1797 265 34r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama verkoper q.q. Sint Odolphisteeg 14 1799 265 169v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama verkoper q.q. Grote Kerkstraat 20 1799 265 170v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman verkoper Noorderhaven 95 1800 265 230r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman verkoper q.q. Kerkpoortstraat 65 1800 265 245r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman verkoper q.q. Sint Jacobstraat 4 1800 265 265r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama naastligger ten westen Bildtstraat 22 1801 265 298v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman verkoper q.q. Brouwersstraat 18 1802 266 115v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman verkoper q.q. Zuiderhaven 27 1802 266 122v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman verkoper q.q. Vijverstraat 2 1802 266 122v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman verkoper Noorderhaven 77 1803 266 184r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama verkoper q.q. Ooievaarsteeg 1803 266 200v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman verkoper q.q. Lanen 71een_achter 1807 267 292r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama verkoper q.q. Comediesteeg 4 1807 267 342v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama verkoper q.q. Comediesteeg 6 1807 267 345r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama verkoper q.q. Voorstraat 54 1807 267 347r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama verkoper q.q. Comediesteeg 1 1807 267 347r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama verkoper q.q. Comediesteeg 2 1807 267 347r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama verkoper q.q. Sint Christoffelsteeg 6 1807 267 353r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman verkoper q.q. Noorderhaven 70 1808 268 89v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman verkoper q.q. Noorderhaven 70 1809 268 297r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman verkoper van 1/4 Noorderhaven 1 1809 268 308r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman verkoper q.q. Lanen 79 1809 268 309v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman verkoper q.q. Herenwaltje 10 1809 268 316v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman verkoper q.q. Droogstraat 83 1809 268 316v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman verkoper q.q. Schritsen 49 1810 269 91r
GRATEMA, TJEPKE SEERPS Tjepke Seerps Gratama verkoper Heiligeweg 27noord 1692 242 378v
GRATEMA, TJEPKE SEERPS Tjepke Seerps Gratama koopman verkoper Rapenburg 1708 245 50v
GRATEMA, TRIJNTJE SEERPS Trijntie Seerps Gratama verkoper Heiligeweg 27noord 1692 242 378v
GRATEMA, TRIJNTJE SEERPS Trijntie Seerps Gratama koper Noorderkade 23 1693 243 39v
GRATEMA, TRIJNTJE SEERPS Trijntie Seerps Gratama koper door niaar William Boothstraat 31 1699 244 16r
GRATEMA, TRIJNTJE SEERPS wijlen Trijntie Seerps Gratama verkoper William Boothstraat 31 1718 246 24r
GRATEMA, FOLKERT Volkert Gratama naastligger ten oosten Rapenburg 3 1731 248 53v
GRATEMA, FOLKERT Volkert Gratama naastligger ten noorden Rapenburg 3 1731 248 53v
GRATEMA, AURELIA Aurelia Gratema koper Zuiderhaven 73 1793 264 91r
GRATEMA, S. dr. S. Gratema verkoper Voorstraat 60 1792 264 58r
GRATEMA, S. S. Gratema verkoper q.q. Grote Kerkstraat 17 1792 264 63v
GRATEMA, S. S. Gratema naastligger ten zuiden Bildtstraat 24 1793 264 93v
GRATEMA, S. S. Gratema naastligger ten oosten Kleine Kerkstraat 9 1809 268 187v
GRATEMA, S. S. Gratema verkoper Herenwaltje 4 1810 269 4v
GRATEMA, S. S. Gratema verkoper Zoutsloot 76 1810 269 4v
GRATEMA, S. S. Gratema verkoper Zoutsloot 74 1810 269 4v
GRATEMA, S. S. Gratema verkoper Zoutsloot 72 1810 269 4v
GRATEMA, S. S. Gratema verkoper Zoutsloot 70 1810 269 4v
GRATEMA, S. S. Gratema verkoper Zoutsloot 68 1810 269 4v
GRATEMA, S. S. Gratema verkoper Zoutsloot 66 1810 269 4v
GRATEMA, S. S. Gratema verkoper Zoutsloot 64 1810 269 4v
GRATEMA, SEERP dr. Seerp Gratema advocaat Hof van Friesland verkoper q.q. Heiligeweg 15 1788 263 11v
GRATEMA, SEERP dr. Seerp Gratema advocaat Hof van Friesland verkoper q.q. Heiligeweg 34 1788 263 24r
GRATEMA, SEERP dr. Seerp Gratema advocaat Hof van Friesland koper van 1/2 huis en hof Kerkpad 4 1788 263 25v
GRATEMA, SEERP dr. Seerp Gratema advocaat Hof van Friesland koper van 1/2 huis en hof Kerkpad 6 1788 263 25v
GRATEMA, SEERP dr. Seerp Gratema advocaat Hof van Friesland koper van 1/2 huis en hof Kerkpad 8 1788 263 25v
GRATEMA, SEERP dr. Seerp Gratema advocaat Hof van Friesland koper van 1/2 huis en hof Kerkpad 10 1788 263 25v
GRATEMA, SEERP dr. Seerp Gratema advocaat Hof van Friesland verkoper q.q. Kerkpad 4 1788 263 25v
GRATEMA, SEERP dr. Seerp Gratema advocaat Hof van Friesland verkoper q.q. Kerkpad 6 1788 263 25v
GRATEMA, SEERP dr. Seerp Gratema advocaat Hof van Friesland verkoper q.q. Kerkpad 8 1788 263 25v
GRATEMA, SEERP dr. Seerp Gratema advocaat Hof van Friesland verkoper q.q. Kerkpad 10 1788 263 25v
GRATEMA, SEERP dr. Seerp Gratema advocaat koper pakhuis en achterhuis Noorderhaven 93 1789 263 78v
GRATEMA, SEERP Seerp Gratema advocaat koper huis Grote Kerkstraat 17 1792 264 63v
GRATEMA, SEERP Seerp Gratema koopman koper pakhuis Noorderhaven 79 1793 264 74v
GRATEMA, SEERP Seerp Gratema naastligger ten oosten Noorderhaven 79 1793 264 74v
GRATEMA, T. T. Gratema naastligger ten westen Noorderhaven 93 1788 263 47v
GRATEMA, T. T. Gratema naastligger ten oosten Noorderhaven 91achter 1789 263 98v
GRATEMA, T. T. Gratema naastligger ten westen Droogstraat ZZ 1793 264 76v
GRATEMA, T. T. Gratema naastligger ten zuiden Bildtstraat 24 1793 264 93v
GRATEMA, T. T. Gratema naastligger ten oosten Kleine Kerkstraat 9 1809 268 187v
GRATEMA, Tiepe Gratema naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1699 244 13r
GRATEMA, TJEPKE de hof van burgervaandrig Tiepke Gratema naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 53 1697 243 266r
GRATEMA, TJEPKE stal van Tiepke Gratema naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1699 244 13r
GRATEMA, TJEPKE de hof van Tiepke Gratema naastligger ten zuiden Rapenburg ZZ 1699 244 13r
GRATEMA, TJEPKE de erfgenamen van wijlen Tiepke Gratema naastligger ten westen Rapenburg NZ 1709 245 95v
GRATEMA, TJEPKE de erfgenamen van wijlen Tiepke Gratema naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1709 245 95v
GRATEMA, TJEPKE de weduwe van Tiepke Gratema naastligger ten noorden Rapenburg 1 1710 245 103v
GRATEMA, TJEPKE wijlen Tiepke Gratema, q.q. koper Franekereind 15 1715 245 250r
GRATEMA, TJEPKE wijlen Tiepke Gratema koper q.q. Franekereind 15 1715 245 252v
GRATEMA, TJEPKE wijlen Tiepke Gratema koper Franekereind 15 1717 245 293r
GRATEMA, TJEPKE wijlen Tiepke Gratema koper Franekereind 15 1717 245 301v
GRATEMA, TJEPKE wijlen Tiepke Gratema eigenaar van 8/9 Franekereind 15 1717 245 301v
GRATEMA, TJEPKE Tiepke Gratema koper Rommelhaven 8 1749 251 280r
GRATEMA, TJEPKE de erfgenamen van wijlen Tjepke Gratema naastligger ten noorden Rapenburg 1 1720 246 85r
GRATEMA, TJEPKE de erfgenamen van wijlen Tjepke Gratema naastligger ten westen Rapenburg NZ 1721 246 108v
GRATEMA, TJEPKE de erfgenamen van wijlen Tjepke Gratema naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1721 246 108v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratema koper door niaar huis Weverstraat ZZ het Haantje 1747 251 203r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratema naastligger ten zuiden Weverstraat 6 1749 252 34r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratema koopman koper huis en hof Franekereind 36 1750 252 84r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratema naastligger ten westen Rapenburg NZ 1750 252 104r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratema naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1750 252 104r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratema, n.u. naastligger ten westen Noorderhaven 79 1751 252 115v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratema, n.u. naastligger ten westen Noorderhaven 79 1751 252 126v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratema, n.u. naastligger ten westen Noorderhaven 79 1751 252 129r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratema koopman koper provisioneel huis Zuiderhaven 17 de Brandaris 1751 252 243r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratema naastligger ten zuiden Noordijs 21 1752 253 2v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratema koper van 1/5 huis en herberg de Roode Ploeg, met de hier eveneens verkochte stalling het 4e erf westwaarts hiervan ([voor de twee percelen in deze akte]) Hoogstraat 25 de Rode Ploeg 1752 253 25v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratema koper van 1/5 stalling, het 4e erf westwaarts van de hier eveneens verkochte herberg de Roode Ploeg ([voor de twee percelen in deze akte]) Hoogstraat 17 1752 253 25v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratema koopman koper van 1/2 huis Zuiderhaven 6 1753 253 47v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratema koopman verkoper q.q. Kerkpoortstraat 55 1754 253 184v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratema koopman verkoper q.q. Kerkpoortstraat 55achter 1754 253 186r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratema koopman koper estrikwerk, 3 huizen, paardenstal, wagenhuis en cementhuis Zoutsloot 70 1757 254 60v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratema koopman koper estrikwerk, 3 huizen, paardenstal, wagenhuis en cementhuis Herenwaltje 10 1757 254 60v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratema naastligger ten oosten Noordijs 21zuid 1757 254 75v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratema koopman verkoper van 1/2 Zuiderhaven 6 1758 254 144v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratema koopman verkoper (deduceerde) q.q. Herenwaltje 7 1758 254 265r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratema koopman verkoper (deduceerde) q.q. Wortelstraat 1 1758 254 265r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratema koopman geniaarde koper Voorstraat 60 1760 255 18v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratema, c.s. naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1760 255 41r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratema, c.soc. naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1760 255 43ar
GRATEMA, TJEPKE de heer Tjepke Gratema koopman koper huis, houtschuur, hof en plaats Zuiderhaven ZZ 1761 255 53r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratema naastligger ten westen Rommelhaven 10 1761 255 74v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratema, c.soc. naastligger ten noorden Werfpad 1761 255 78v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratema koopman koper woning Tiepelsteeg 1761 255 106r
GRATEMA, TJEPKE de heer Tjepke Gratema koopman koper huis en stokerij Zoutsloot 41 1762 255 121r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratema koopman koper 1/4 van 6 pm weiland gebruikt als blekerij Noordergrachtswal 1762 255 127v
GRATEMA, TJEPKE de heer Tjepke Gratema koopman koper van 1/3 1/3 huis, houtschuur, hof en plaats Zuiderhaven ZZ 1762 255 140r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratema koopman eigenaar van 1/3 Zuiderhaven ZZ 1762 255 140r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratema koopman verkoper van 2/3 Werfpad ZZ 1762 255 157v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratema