Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Sinds september 2012 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar is dat opgelopen tot over de vijftienduizend. Bijna klaar.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.
Spring naar: Ha  He  Hi  Ho  Hu  Hy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
HAGEN, sergeant majoor van Haagen, c.u. huurder het andere deel Vijverstraat 20 1803 266 303r
HAAKMA, als bewoner Haakma commies naastligger ten westen Noorderhaven ZZ 1737 249 217r
HAAKMA, Haakma commies huurder Noorderhaven 76 1755 253 229v
HAAN, de weduwe van de Haan kapitein naastligger ten zuiden Schritsen 10 1667 239 89v
HAAN, de weduwe van de Haan naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 15 1803 267 4r
HAAN, ANNE HIELKES Anne Hylkes de Haan schipper (trekveer-) koper huis Vijver 4 1772 258 23v
HAAN, ANNE HIELKES Anne Hylkes de Haan schipper (trekveer-) naastligger ten westen Vijver 4 1772 258 23v
HAAN, ANNE HIELKES Anne Hyltjes de Haan naastligger ten oosten Hondenstraat 8 1765 256 112v
HAAN, CATHARINA Catharina Maria de Haan Voorstraat 60 1792 264 58r
HAAN, KLAAS AUKES Claas Aukes de Haan, c.u. schipper huurder Voorstraat 48 1792 264 2r
HAAN, EDGER de weduwe van Edsger de Haan naastligger ten oosten Vismarkt 1 1765 256 139v
HAAN, EDGER HIELKES Edsger Hyltjes de Haan schipper koper huis Noorderhaven 42 1754 253 147r
HAAN, EDGER HIELKES de erven van Edsger Hyltjes de Haan naastligger ten westen Noorderhaven 44 1772 258 14v
HAAN, EDGER HIELKES de erven van Edsger Hyltjes de Haan naastligger ten westen Noorderhaven 44 1772 258 26v
HAAN, ANNES Elisabeth Annes de Haan koper huis Vijver 4 1786 262 91v
HAAN, LIJSBET ANNES Elisabeth Annes de Haan naastligger ten noorden Vijver 4 1786 262 91v
HAAN, HORATIUS Horatius de Haan Roomsch priester Noorderhaven 44 1780 259 280r
HAAN, HIELKE Hyltje de Haan naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 11 1772 258 56v
HAAN, JAN Jan de Haan naastligger ten oosten Noorderhaven 64 1778 259 153r
HAAN, JAN SIEMENS Jan Simons de Haan naastligger ten noorden Voorstraat 23 1782 260 196r
HAAN, JAN SIEMENS Jan Symons de Haan schipper (kof-) koper huis Noorderhaven 66 1767 257 11r
HAAN, JAN TJITSES Jan Tjietzes de Haan koper huis Vijverstraat 4 1806 267 206r
HAAN, JOHANNES Johannes H. de Haan naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 15 1753 253 64v
HAAN, JOHANNES Johannes H. de Haan naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 11 1790 263 192v
HAAN, JOHANNES Johannes H. de Haan naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 11 1793 264 81r
HAAN, JOHANNES de weduwe van Johannes H. de Haan naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 11 1804 267 7r
HAAN, JOHANNES de weduwe van Johannes H. de Haan naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 11 1805 267 157r
HAAN, JOHANNES HIELKES wijlen Johannis Hyltjes de Haan Vijver 4 1802 266 166r
HAAN, JOHANNES HIELKES wijlen Johannis Hyltjes de Haan Hondenstraat 10 1802 266 168v
HAAN, NEELTJE HIELKES bejaarde vrijster Neeltje Hylkes de Haan verkoper Vijver 4 1772 258 23v
HAAN, OTTE JORIS Otte Joris de Haan, burger schipper (smak-) verkoper Zeilmakersstraat 7 1733 248 216r
HAAN, PIETER Pytter Haan naastligger ten zuiden Bargebuurt 1706 244 341r
HAAN, SUSANNA Susanna de Haan verkoper Moriaanstraat ZZ 1783 261 27r
HAAN, SUSANNA Susanna de Haan verkoper Grote Ossenmarkt 13 1807 267 298r
HAAN, SUSANNA JOHANNES Susanna Johannes de Haan verkoper als moeder en wettige voogdes over haar minderjarige kinderen Heiligeweg 16 1782 260 208r
HAAN, SUSANNA JOHANNES Susanna Johannes de Haan verkoper als moeder en wettige voogdes over haar minderjarige kinderen Heiligeweg 18 1782 260 208r
HAAN, SUSANNA JOHANNES Susanna Johannes de Haan verkoper Hoogstraat 36 1782 261 5r
HAAN, SUSANNA JOHANNES Susanna Johannes de Haan verkoper Achterstraat 1782 261 8v
HAAN, SUSANNA JOHANNES Susanna Johannes de Haan koper huis en tuintje Schritsen 46 1783 261 66v
HAAN, SUSANNA JOHANNES Susanna Johannes de Haan verkoper Schritsen 17 1784 261 198v
HAAN, SUSANNA JOHANNES Susanna Johannes de Haan verkoper Schritsen 17 1784 261 198v
HAAN, SUSANNA JOHANNES Susanna Johannes de Haan verkoper Hofstraat 4 1786 262 96v
HAAN, SUSANNA JOHANNES Susanna Johannes de Haan Schritsen 46 1805 267 115v
HAAN, SUSANNA Susanne de Haan verkoper? Rapenburg ZZ 1807 267 296r
HAAN, SIEMEN JANS Symon Jans de Haan naastligger ten noorden Voorstraat 23 1803 266 256v
, HIELKE de erven van Hylke Haanekuik verpachter grond Moriaanstraat 12 1748 251 237r
, HIELKE Hylke Haanekuik naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1807 267 337v
, HINKE Hinke Haanekuyk verkoper Nieuwstraat 40 1801 266 1r
HAANSTRA, de weduwe van vroedsman Haanstra naastligger ten zuiden Voorstraat 4 1775 258 233v
HAANSTRA, de weduwe van vroedsman Haanstra naastligger ten westen Voorstraat 4 1775 258 233v
HAANSTRA, MARTJEN Maartje Haanstra verkoper van 1/3 Heiligeweg 36 1782 260 164v
HAANSTRA, de verkoopster Maartje Haanstra bewoner beneden Voorstraat 2 1800 265 246r
HAANSTRA, MARTJEN Maartje Haanstra verkoper Voorstraat 2 1800 265 246r
HAANSTRA, TAMME Tamerus Haanstra procureur fiscaal Brouwersstraat 4 1744 251 48v
HAANSTRA, Tammeerus Haanstra procureur fiscaal ten oosten van Harlingen 1746 251 128r
HAANSTRA, TRIJNTJE Trijntje Haanstra koper 3/4 huis Heiligeweg 36 1782 260 164v
HAANSTRA, TRIJNTJE Trijntje Haanstra, c.u. eigenaar van 1/4 Heiligeweg 36 1782 260 164v
HAANSTRA, WATSE Watse Haanstra, burger mr. koperslager koper huis Kleine Bredeplaats 1 1747 251 162r
HAANSTRA, WATSE Watse Haanstra naastligger ten zuiden Voorstraat 2 1757 254 94r
HAANSTRA, WATSE Watse Haanstra naastligger ten zuiden Voorstraat 2 1758 254 147v
HAANSTRA, WATSE Watse Haanstra naastligger ten zuiden Voorstraat 2 1759 254 230r
HAANSTRA, WATSE vroedsman Watse Haanstra koper huis Voorstraat 2 1766 256 198v
HAANSTRA, WATSE Watse Haanstra naastligger ten zuiden Voorstraat 2 1766 256 198v
HAANTJES, JOHANNES Johannes Haantjes panneboeter Franekereind 23 1796 264 313v
HAANTJES, SIEMEN Simon Haantjes mr. huistimmerman verkoper Zeilmakersstraat 9 1781 260 144r
HAANTJES, SIEMEN Simon Haantjes naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 31 1798 265 98v
HAAR, van der Haar, c.u. commies generaal huurder Voorstraat 20 1731 247 386r
HAAR, B. B. van der Haar naastligger ten westen Zuiderhaven 52 1758 254 142r
HAAR, BONIFATIUS de heer Bonnefaes van der Haar raad en advocaat fiscaal bij de Admiraliteit koper huis Zuiderhaven 48 het Engels Huis 1746 251 146v
HAAR, BONIFATIUS de heer Bonnefaes van der Haar naastligger ten westen Zuiderhaven 52 1747 251 171v
HAAR, CATHARINA Catharina Wilhelmina van der Haar Zuiderhaven 48 1782 260 279r
HAAR, DANIEL Daniel van der Haar, c.u. raad en advocaat-fiscaal huurder (p.j.) Hofstraat 17 1733 248 265r
HAAR, HENDRIK Hendrik van der Haar griffier Hof van Friesland verkoper Zuiderhaven 48 1782 260 279r
HAAR, JAN wijlen Jan Willem van der Haar Heiligeweg 60noord 1767 256 242r
HAAR, JAN wijlen Jan Willem van der Haar Kruisstraat NZ 1767 256 242r
HAAR, JAN wijlen Jan Willem van der Haar Kruisstraat 5 1767 256 244r
HAAR, JAN wijlen de heer Jan Willem van der Haar Heiligeweg 60zuid 1767 257 12r
HAARLEM, JAN JANS Jan Jans van Haarlem mr. bontwever Gardenierstraat NZ 1763 255 178v
HAARSMA, oud kapitein Haarsma naastligger ten noorden Lanen 21 1734 248 319v
HAARSMA, Haarsma kapitein naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen NZ 1737 249 157v
HAARSMA, IEGE GERBENS Ige Gerbens Haarsma verpachter grond Noordijs 7 1662 238 119v
HAARSMA, IEGE GERBENS Ige Gerbens Haarsma verkoper Noordijs 7 1662 238 119v
HAARSMA, MAAIKE Mayke Haarsma Kerkpad 32 1707 245 32r
HAARSMA, TJEERD SIEBOUTS Tjeerd Sibouts Haarsma, c.u. koper huis Moriaanstraat ZZ 1669 239 201v
HAAS, de erven van majoor de Haas naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 19achter 1755 253 218v
HAAS, de weduwe van de Haas naastligger ten zuiden Brouwersstraat 28 1788 262 262v
HAAS, kapitein Haas, c.u. huurder Noordijs WZ 1797 265 30r
HAAS, A. majoor A. de Haas naastligger ten oosten Droogstraat 65 1755 253 205r
HAAS, A. A. de Haas naastligger ten noorden Droogstraat 65 1755 253 205r
HAAS, A. wijlen wed. A. de Haas huurder Raamstraat 8 1788 263 22v
HAAS, AGE majoor Age de Haas executeur koper van 1/3 Noorderhaven 9 1748 251 232v
HAAS, AGE majoor Age de Haas executeur Nieuwstraat 25 1748 251 236r
HAAS, AGE majoor en executeur Age de Haas koper woning en weefwinkel Liemendijk 1749 252 10v
HAAS, AGE Age de Haas, burger executeur koper huis Noorderhaven 42 1749 252 32r
HAAS, AGE majoor Age de Haas executeur verkoper van 1/12 Zuiderhaven 47 1751 252 117v
HAAS, AGE majoor Age de Haas executeur verkoper van 1/12 Grote Ossenmarkt 13 1751 252 119r
HAAS, AGE majoor Age de Haas executeur geniaarde koper Voorstraat 32 1751 252 159r
HAAS, AGE majoor Age de Haas executeur koper huis, tuin, wagenhuis en stal Sint Odolphisteeg WZ 1751 252 159r
HAAS, AGE majoor Age de Haas executeur koper woning Spinstraat 1751 252 167r
HAAS, AGE majoor Age de Haas executeur executeur Klaverbladstraat 19 1751 252 239r
HAAS, AGE majoor Age de Haas executeur executeur Havenplein 10 1751 252 240r
HAAS, AGE Age de Haas executeur Zuiderhaven 17 1751 252 241r
HAAS, AGE Age de Haas executeur Zuiderhaven 17 1751 252 243r
HAAS, AGE majoor Age de Haas koper van 1/2 huis Kleine Kerkstraat 12 1752 253 28v
HAAS, AGE Age de Haas executeur koper van 1/2 Grote Ossenmarkt 15 1753 253 64v
HAAS, AGE majoor Age de Haas executeur koper 1/2 huis en bakkerij, kaaswinkel Zuiderhaven 5 de Vergulde Haringbuis 1753 253 96r
HAAS, AGE Age de Haas executeur verkoper Noorderhaven 42 1754 253 147r
HAAS, AGE majoor Age de Haas executeur koper hof met een kamer Zoutsloot ZZ 1754 253 164v
HAAS, AGE majoor Age de Haas, burger executeur koper huis met een tuin erachter Hoogstraat 1 1754 253 174r
HAAS, AGE majoor Age de Haas executeur verkoper Lanen 62 1754 253 190v
HAAS, AGE majoor Age de Haas executeur verkoper Grote Ossenmarkt 15 1754 253 190v
HAAS, AGE Age de Haas executeur koper van 1/3 Voorstraat 52west 1754 253 191v
HAAS, AGE wachtmeester Age de Haas executeur verkoper van 2/3 Noorderhaven 9 1756 253 254v
HAAS, AGE majoor Age de Haas executeur verkoper van 1/2 Spinstraat 1756 254 8r
HAAS, AGE Age de Haas exect. mr. en wachtmeester koper huis Schritsen 60 1756 254 39v
HAAS, AGE Age de Haas wachtmeester en executeur verkoper Schritsen 60 1758 254 117r
HAAS, AGE majoor Age de Haas naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1758 254 140r
HAAS, AGE Age de Haas naastligger ten westen Hoogstraat 3 1758 254 161v
HAAS, AGE Age de Haas naastligger ten westen Zuiderhaven 7 1759 254 192v
HAAS, AGE wachtmeester Age de Haas executeur koper woning Zoutsloot ZZ 1763 256 12r
HAAS, AGE Age de Haas naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1763 256 12r
HAAS, AGE Age de Haas naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1763 256 12r
HAAS, AGE Age de Haas verkoper Hoogstraat 1 1764 256 67r
HAAS, AGE Age de Haas verkoper van 1/2 Zuiderhaven 5 1765 256 106v
HAAS, AGE majoor Age de Haas executeur verkoper Herenknechtenkamerstraat OZ 1766 256 157v
HAAS, AGE majoor Age de Haas executeur verkoper Rommelhaven 26b 1766 256 158v
HAAS, AGE majoor Age de Haas executeur verkoper Grote Bredeplaats 19 1766 256 165v
HAAS, AGE majoor Age de Haas, c.u. huurder (p.j.) Noorderhaven 91 1766 256 187v
HAAS, AGE majoor Age de Haas executeur verkoper Kleine Bredeplaats 4 1766 256 203r
HAAS, AGE Age de Haas executeur koper Grote Kerkstraat 10 1766 256 210r
HAAS, AGE majoor Age de Haas koper woning Zoutsloot 77 1767 257 29r
HAAS, AGE majoor en executeur Age de Haas koper 1/2 huis Kleine Kerkstraat 12 1771 257 212v
HAAS, AGE majoor Age de Haas naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 10 1772 258 25v
HAAS, AGE Age de Haas naastligger ten westen Grote Kerkstraat 12 1772 258 59r
HAAS, AGE wijlen stadsmajoor Age de Haas Kleine Kerkstraat 12 1773 258 94r
HAAS, AGE wijlen stadsmajoor Age de Haas Grote Kerkstraat 10 1773 258 95r
HAAS, AGE minderjarige kinderen van wijlen stadsmajoor Age de Haas Zoutsloot 77 1773 258 97r
HAAS, AGE wijlen majoor Age de Haas laatst gebruiker Droogstraat 67 1773 258 101r
HAAS, AGE wijlen stadsmajoor Age de Haas Droogstraat 67 1773 258 101r
HAAS, AGE wijlen stadsmajoor Age de Haas Zoutsloot ZZ 1773 258 101r
HAAS, AGE wijlen stadsmajoor Age de Haas Romastraat ZZ 1774 258 147v
HAAS, wijlen Alb. de Haas Heiligeweg 9 1783 261 11v
HAAS, ALBERT vroedsman Albartus de Haas mr. bakker verkoper Herenknechtenkamerstraat OZ 1766 256 157v
HAAS, ALBERT vroedsman Albartus de Haas mr. bakker verkoper Rommelhaven 26b 1766 256 158v
HAAS, ALBERT vroedsman Albartus de Haas mr. bakker verkoper Grote Bredeplaats 19 1766 256 165v
HAAS, ALBERT vroedsman Albartus de Haas mr. bakker verkoper Kleine Bredeplaats 4 1766 256 203r
HAAS, ALBERT Albartus de Haas, c.s. naastligger ten noorden Heiligeweg 9 1766 256 205v
HAAS, ALBERT vroedsman Albartus de Haas koper huis Grote Kerkstraat 10 1766 256 210r
HAAS, ALBERT vroedsman Albartus de Haas geniaarde koper van 1/4 Karremanstraat 2 1771 257 208v
HAAS, ALBERT vroedsman Albartus de Haas geniaarde koper van 1/4 Karremanstraat 4 1771 257 208v
HAAS, ALBERT vroedsman Albartus de Haas, c.s. naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 6 1772 258 2v
HAAS, ALBERT Albartus de Haas naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 12 1772 258 59r
HAAS, ALBERT vroedsman Albartus de Haas koper 1/2 huis Grote Kerkstraat 10 1773 258 95r
HAAS, ALBERT vroedsman Albartus de Haas eigenaar van 1/2 Grote Kerkstraat 10 1773 258 95r
HAAS, ALBERT Albartus de Haas naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 10 1773 258 95r
HAAS, ALBERT vroedsman Albartus de Haas verkoper Grote Kerkstraat 10 1773 258 95r
HAAS, ALBERT vroedsman Albartus de Haas verkoper Zoutsloot 77 1773 258 97r
HAAS, ALBERT vroedsman Albartus de Haas Droogstraat 67 1773 258 101r
HAAS, ALBERT vroedsman Albartus de Haas Zoutsloot ZZ 1773 258 101r
HAAS, ALBERT vroedsman Albartus de Haas Romastraat ZZ 1774 258 147v
HAAS, ALBERT vroedsman Albertus de Haas verkoper Kleine Kerkstraat 12 1773 258 94r
HAAS, ALBERT vroedsman Albertus de Haas verkoper Voorstraat 26 1777 259 38r
HAAS, ALBERT wijlen Albertus de Haas Zuiderhaven 83 1796 264 311r
HAAS, ALBERT SIEMENS Albertus Simons de Haas verkoper van 1/3 Zuiderhaven 83 1796 264 311r
HAAS, ANDRIES CHRISTOFFELS Andries Christoffels de Haas leerlooier koper Rozengracht 16 1788 262 295v
HAAS, ANDRIES CHRISTOFFELS Andries Christoffels de Haas leerlooier koper Rozengracht 14 1788 262 305r
HAAS, ANDRIES CHRISTOFFELS het onlangs gekochte pand van Andries Christoffels de Haas leerlooier naastligger ten oosten Rozengracht 14 1788 262 305r
HAAS, ANTJE Anna de Haas Herenknechtenkamerstraat OZ 1766 256 157v
HAAS, ANTJE Anna de Haas Rommelhaven 26b 1766 256 158v
HAAS, ANTJE ongehuwde jonge dochter Anna de Haas Grote Bredeplaats 19 1766 256 165v
HAAS, ANTJE Anna de Haas Kleine Bredeplaats 4 1766 256 203r
HAAS, ANTJE THOMAS Antie Thomas de Haas verkoper van 1/3 Zuiderhaven 83 1796 264 311r
HAAS, BEATRIX Beatrix de Haas Herenknechtenkamerstraat OZ 1766 256 157v
HAAS, BEATRIX Beatrix de Haas Rommelhaven 26b 1766 256 158v
HAAS, BEATRIX Beatrix de Haas Grote Bredeplaats 19 1766 256 165v
HAAS, BEATRIX Beatrix de Haas Kleine Bredeplaats 4 1766 256 203r
HAAS, BEATRIX de minderjarige Beatrix de Haas Kleine Kerkstraat 12 1773 258 94r
HAAS, BEATRIX de minderjarige Beatrix de Haas Grote Kerkstraat 10 1773 258 95r
HAAS, BEATRIX Beatrix de Haas verkoper Droogstraat 67 1773 258 101r
HAAS, BEATRIX Beatrix de Haas verkoper Zoutsloot ZZ 1773 258 101r
HAAS, BEATRIX Beatrix de Haas verkoper Romastraat ZZ 1774 258 147v
HAAS, BERBER Berber de Haas verkoper Herenknechtenkamerstraat OZ 1766 256 157v
HAAS, BERBER Berber de Haas verkoper Rommelhaven 26b 1766 256 158v
HAAS, BERBER Berber de Haas verkoper Grote Bredeplaats 19 1766 256 165v
HAAS, BERBER Berber de Haas verkoper Kleine Bredeplaats 4 1766 256 203r
HAAS, BERBER de minderjarige Berber de Haas Kleine Kerkstraat 12 1773 258 94r
HAAS, BERBER de minderjarige Berber de Haas Grote Kerkstraat 10 1773 258 95r
HAAS, BERBER Berber de Haas verkoper Droogstraat 67 1773 258 101r
HAAS, BERBER Berber de Haas verkoper Zoutsloot ZZ 1773 258 101r
HAAS, BERBER Berber de Haas verkoper Romastraat ZZ 1774 258 147v
HAAS, BERBER Berbera de Haas Voorstraat 35 1769 257 107r
HAAS, BERBER Berbera de Haas Kleine Kerkstraat 12 1773 258 94r
HAAS, KARELTJE Carolina de Haas Zoutsloot 13 1787 262 226v
HAAS, KARELTJE wijlen Carolina de Haas Bargebuurt 1789 263 173v
HAAS, KARELTJE Carolina de Haas Zoutsloot 16 1789 263 175v
HAAS, KARELTJE CHRISTOFFELS Carolina Christoffels de Haas Zoutsloot 31 1782 260 181r
HAAS, KARELTJE CHRISTOFFELS Carolina Christoffels de Haas Zoutsloot 13 1788 262 303v
HAAS, KASPER Casper de Haas, burger koper huis en tapperij Prinsensteeg 1 1733 248 214r
HAAS, KASPER wijlen Casper de Haas Prinsensteeg 1 1762 255 152v
HAAS, CATHARINA Catharina de Haas verkoper Herenknechtenkamerstraat OZ 1766 256 157v
HAAS, CATHARINA Catharina de Haas verkoper Rommelhaven 26b 1766 256 158v
HAAS, CATHARINA Catharina de Haas verkoper Grote Bredeplaats 19 1766 256 165v
HAAS, CATHARINA Catharina de Haas verkoper Kleine Bredeplaats 4 1766 256 203r
HAAS, CHRISTOFFEL Christoffel de Haas leerlooier koper huis en tuin Rozengracht 16 1788 262 295v
HAAS, CHRISTOFFEL Christoffel de Haas leerlooier koper leerlooierij en drogerij Rozengracht 14 1788 262 305r
HAAS, CHRISTOFFEL het onlangs gekochte pand van Christoffel de Haas leerlooier naastligger ten oosten Rozengracht 14 1788 262 305r
HAAS, CHRISTOFFEL Christoffel de Haas koopman en fabrikant Bargebuurt 1789 263 173v
HAAS, CHRISTOFFEL Christoffel de Haas koopman en leerlooyer Zoutsloot 16 1789 263 175v
HAAS, CHRISTOFFEL Christoffel de Haas naastligger ten noorden Wasbleek 1789 263 376r
HAAS, CHRISTOFFEL Christoffel de Haas naastligger ten westen Wasbleek 7 1808 268 80r
HAAS, CHRISTOFFEL Christoffel A. de Haas koper huis Hofstraat 15 de Fontein 1808 268 151r
HAAS, CHRISTOFFEL Christoffel A. de Haas huurder Hofstraat 15 1808 268 151r
HAAS, CHRISTOFFEL Christoffel de Haas koper Huis Hofstraat 13 1809 268 230r
HAAS, F. F. Haas mr. slotmaker naastligger ten noorden Heiligeweg 1oost 1802 266 126r
HAAS, FOLKERT Folkert de Haas mr. slotmaker koper door niaar huis Lanen 82 de Grauwe Kat 1735 249 93v
HAAS, FOLKERT de weduwe van Folkert de Haas naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 17 1772 258 4r
HAAS, FOLKERT Folkert de Haas koper huis met woning terzijde Heiligeweg 8 1772 258 40v
HAAS, FOLKERT Folkert de Haas naastligger ten westen Heiligeweg 8 1774 258 193r
HAAS, FOLKERT Folkert de Haas mr. slotemaker verkoper Sint Jacobstraat 15 1797 265 35r
HAAS, FOLKERT Folkert de Haas, c.s. naastligger ten noorden* Both Apothekerstraat 1 1805 267 111v
HAAS, FOLKERT Folkert de Haas mr. slotmaker Heiligeweg 62 1805 267 187r
HAAS, FOLKERT Folkert de Haas koper huis en weefwinkel Both Apothekerstraat 1 1809 268 264r
HAAS, FOLKERT Folkert de Haas naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 1 1809 268 264r
HAAS, FOLKERT Folkert de Haas naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 1 1809 268 264r
HAAS, FOLKERT Folkert de Haas mr. slotmaker koper huis Heiligeweg 20 1810 269 28r
HAAS, FOLKERT JAKOBS Folkert Jacobs de Haas, burger mr. slotmaker naastligger ten oosten Lanen 82 1737 249 172v
HAAS, FOLKERT JAKOBS Folkert Jacobs de Haas, burger mr. slotmaker verkoper Lanen 82 1737 249 172v
HAAS, FOLKERT JAKOBS Folkert Jacobs de Haas mr. slotmaker koper huis Both Apothekerstraat 3 de Oude Stokerij 1784 261 216r
HAAS, FOLKERT JAKOBS Folkert Jacobs de Haas naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 3 1784 261 216r
HAAS, GOVERT wijlen Goovert de Haas procureur fiscaal van Franekeradeel Herenknechtenkamerstraat OZ 1766 256 157v
HAAS, GOVERT wijlen Goovert de Haas procureur fiscaal van Franekeradeel Rommelhaven 26b 1766 256 158v
HAAS, GOVERT wijlen Goverd de Haas procureur fiscaal van Franekeradeel Grote Bredeplaats 19 1766 256 165v
HAAS, GOVERT wijlen Goverd de Haas procureur fiscaal van Franekeradeel Kleine Bredeplaats 4 1766 256 203r
HAAS, GOVERT ALBERTS Govert Albartus de Haas mr. bakker verkoper van 1/3 Zuiderhaven 83 1796 264 311r
HAAS, HARMEN Harmanus de Haas naastligger ten westen Lanen 86 1787 262 174v
HAAS, HARMEN Harmanus J. de Haas naastligger ten oosten Lanen 82 1797 265 44r
HAAS, HARMEN Harmanus de Haas naastligger ten westen Lanen 86 1798 265 119r
HAAS, HARMEN wijlen Hermanus de Haas voormalig eigenaar Lanen 84 1807 267 348v
HAAS, J. J. P. Haas oud kapitein in dienst van deze staat curator Noorderhaven 33 1801 266 33v
HAAS, JAKOB Jacob Folkert de Haas mr. slotmaker naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 13 1778 259 97r
HAAS, JAKOB Jacobus de Haas Heiligeweg 8 1772 258 40v
HAAS, JAKOB Jacobus de Haas Sint Jacobstraat 15 1797 265 35r
HAAS, JANKE de minderjarige Janke de Haas Kleine Kerkstraat 12 1773 258 94r
HAAS, JANKE de minderjarige Janke de Haas Grote Kerkstraat 10 1773 258 95r
HAAS, JANKE Janke de Haas verkopers Droogstraat 67 1773 258 101r
HAAS, JANKE Janke de Haas verkopers Zoutsloot ZZ 1773 258 101r
HAAS, JANKE Janke de Haas verkoper Romastraat ZZ 1774 258 147v
HAAS, JELTJE ongehuwde jongedogter Jeltie de Haas Heiligeweg 8 1772 258 40v
HAAS, JOHANNES Johannes de Haas mr. slotmaker naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1785 262 38r
HAAS, JOHANNES Johannes P. Haas, c.u. oud kapitein huurder Noorderhaven 77 1803 266 184r
HAAS, LIJSBET Lijsbert de Haas verkoper Kleine Bredeplaats 4 1766 256 203r
HAAS, LIJSBET SIEMENS Lijsbert Symens de Haas verkoper van 1/12 Zuiderhaven 47 1751 252 117v
HAAS, LIJSBET SIEMENS Lijsbert Symens de Haas verkoper van 1/12 Grote Ossenmarkt 13 1751 252 119r
HAAS, LIJSBET Lijsbeth de Haas verkoper Herenknechtenkamerstraat OZ 1766 256 157v
HAAS, LIJSBET Lijsbeth de Haas verkoper Rommelhaven 26b 1766 256 158v
HAAS, LIJSBET Lijsbeth de Haas verkoper Grote Bredeplaats 19 1766 256 165v
HAAS, LIJSBET Lijsbeth de Haas Voorstraat 17 1775 258 211v
HAAS, MAAIKE Maaike de Haas Rozengracht 5 1778 259 146v
HAAS, MAAIKE Maaike F. de Haas Kerkpad 1 1787 262 166r
HAAS, MAAIKE FOLKERTS Maaike Folkerts de Haas Schritsen 7 1810 269 102r
HAAS, MAAIKE Maayke de Haas Kerkpad 1 1786 262 113r
HAAS, MAAIKE Maayke de Haas Voorstraat 53 1787 262 207r
HAAS, MAAIKE FOLKERTS Maeike Folkerts de Haas verkoper Bildtstraat 4 1788 263 55v
HAAS, MAAIKE FOLKERTS Maike Folkerts de Haas verkoper Kerkpoortstraat 53 1804 267 66r
HAAS, MARIA FOLKERTS Marijke Folkerts de Haas koper huis en bakkerij Kerkpoortstraat OZ 1803 267 2v
HAAS, MAAIKE FOLKERTS Mayke Folkerts de Haas verkoper van 1/2 Noorderkade 13 1767 256 247r
HAAS, MAAIKE FOLKERTS Mayke Folkerts de Haas verkoper van 1/2 Kruisstraat 6 1767 256 252r
HAAS, MAAIKE FOLKERTS Mayke Folkerts de Haas verkoper van 1/2 Zuiderhaven 61 1767 256 254v
HAAS, MAAIKE FOLKERTS Mayke Folkerts de Haas verkoper van 1/2 Zoutsloot 57 1767 256 256r
HAAS, MAAIKE FOLKERTS Mayke Folkerts de Haas verkoper van 1/2 Kruisstraat NZ 1767 256 257r
HAAS, MAAIKE FOLKERTS Mayke Folkerts de Haas koper huis en tuintje Schritsen 7 1768 257 57r
HAAS, MAAIKE FOLKERTS Mayke Folkerts de Haas kopers Zuiderhaven 45 1775 258 237r
HAAS, MAAIKE FOLKERTS Mayke Folkerts de Haas verkoper Kerkpoortstraat 53 1793 264 98r
HAAS, MAAIKE FOLKERTS Mayke Folkerts de Haas verkoper Lanen 84 1807 267 348v
HAAS, S. S. de Haas koopman gevolmachtigd Nieuwstraat 64 1809 268 323v
HAAS, SAAKJE FOLKERTS Saakje Folkerts de Haas koper Noorderhaven 108 1801 265 299v
HAAS, SERVAAS wijlen Servaas de Haas Sint Jacobstraat WZ 1709 245 95r
HAAS, SIEMEN stadsmajoor Simon de Haas, c.u. koper huis Kerkpoortstraat 39 1725 246 234v
HAAS, SIEMEN betalen aan stadsmajoor Simon de Haas, c.u. huur Kerkpoortstraat 39 1725 246 234v
HAAS, SIEMEN majoor Simon de Haas executeur koper hof en zomerhuis Zuiderpoort (gebied) 1737 249 190v
HAAS, SIEMEN majoor Simon de Haas executeur verkoper van 1/2 Molenpad NZ 1737 249 196r
HAAS, SIEMEN majoor Simon de Haas executeur geniaarde koper Noorderhaven ZZ 1737 249 217r
HAAS, SIEMEN majoor Simon de Haas koper huis Rommelhaven 26b Spitsbergen 1739 250 5r
HAAS, SIEMEN de erven van de Majoor Simon de Haas naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 17 1764 256 58v
HAAS, SIEMEN de minderjarige Simon de Haas Kleine Kerkstraat 12 1773 258 94r
HAAS, SIEMEN de minderjarige Simon de Haas Grote Kerkstraat 10 1773 258 95r
HAAS, SIEMEN Simon de Haas verkoper Droogstraat 67 1773 258 101r
HAAS, SIEMEN Simon de Haas verkoper Zoutsloot ZZ 1773 258 101r
HAAS, SIEMEN Simon de Haas, c.u. huurder Lanen 2 1787 262 209v
HAAS, wijlen Simons de Haas Zuiderhaven 83 1796 264 311r
HAAS, SIEMEN majoor Symon de Haas executeur koper, samen met bovenvermelde 2 kopers Grutterstraat 5 1732 248 129r
HAAS, SIEMEN majoor Symon de Haas executeur koper van 1/2 huis Molenpad NZ 1736 249 144v
HAAS, SIEMEN majoor Symon de Haas koper Kleine Bredeplaats 4 1740 250 142v
HAAS, SIEMEN Symon de Haas verkoper Romastraat ZZ 1774 258 147v
HAAS, THOMAS Thomas de Haas huurder Rommelhaven 26b 1786 262 63r
HAAS, THOMAS Thomas de Haas Zuiderhaven 83 1796 264 311r
HAAS, SIEMEN stadsmajoor Zimon de Haas verkoper Kerkpoortstraat 39 1726 246 253v
, FOLKERT Folkert Jacobs* de* Haas* slotmaker naastligger ten westen Lanen 93 1740 250 90r
HASE, HARMEN LUCAS de weduwe van oud burgemeester Harmen Luikes Haase naastligger ten zuiden Hofstraat ZZ 1728 247 121r
HASE, LAAS de weduwe van oud burgemeester Laes Haase naastligger ten oosten Hofstraat ZZ 1728 247 121r
HAASKEN, MARIA Maria Geisina Haasken Voorstraat 27 1803 266 298r
HAASKEN, MARIA Maria Haasken Voorstraat 27 1807 267 351r
, WILLEM de erven van Willem Haaye naastligger ten westen Grote Kerkstraat 27 1779 259 218r
, Habois majoor naastligger ten oosten Hoogstraat 17achter 1683 241 243r
, het huis van Hackepay naastligger ten noorden Bildtpoort (gebied) 1676 240 220v
, ANTJE Antje Hackepay naastligger ten noorden Bildtpoort (gebied) 1689 242 269v
, JAN Jan Hackepay, c.soc. naastligger ten westen Zoutsloot 1 1657 237 140v
, ANTJE Antie Hacquepais naastligger ten noorden Bargebuurt OZ 1685 242 83r
PIETERS, KLAASKE Claeske Pyters Haegen koper 2/5 huis Heiligeweg 5 1647 235 252r
LOUWS, DIRK Dirck Lous Haemer koper huis Moriaanstraat 12 de Jonge Prins 1646 235 224v
HAAN, ANNE HIELKES Anne Hylkes de Haen naastligger ten oosten Hondenstraat 8 1751 252 104v
HAAN, de weduwe van Edsger de Haen naastligger ten oosten Vismarkt 1 1759 254 222v
HAAN, JOHANNES HIELKES Johannes Hylkes de Haen, burger koper huis Grote Ossenmarkt 13 1751 252 119r
HAAN, JOHANNES HIELKES Johannes Hyltjes de Haen schipper naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 15 1754 253 190v
HAAN, JOHANNES HIELKES Johannes Hyltjes de Haen schipper naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 15 1759 254 222r
HAAN, OTTE JORIS Otte Joris de Haen schipper koper huis Vijver 2 1732 248 170v
HAAN, REIN PIETERS Rein Pytters de Haen koper 1/2 huis Schritsen 1b 1657 237 104r
HAAN, REIN PIETERS Rein Pytters de Haen, c.u. huurder Schritsen 1b 1657 237 104r
HAAN, REIN PIETERS Rein Pytters de Haen, burger koper van 1/2 huis met kelder eronder en woningen erachter Voorstraat 3 1658 237 153r
, DOUWE Douwe Haenekuik naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) 1753 253 117r
, HIELKE de erven van Hylke Haenekuik koopman naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1736 249 115r
DOUWES, WIEBE Wybe Douwes Haenekuik, burger koopman verkoper Kleine Ossenmarkt 3 1735 249 73v
HAANSTRA, vroedsman Haenstra naastligger ten westen Voorstraat 4 1771 257 187r
HAANSTRA, vroedsman Haenstra naastligger ten zuiden Voorstraat 4 1771 257 187r
HAANSTRA, WATSE Watze Haenstra mr. koperslager geniaarde koper Voorstraat 6 1741 250 199v
HAANTJES, ANTJE Antje Haentjes Haentjes Both Apothekerstraat 1 1754 253 138v
HAAR, ANTJE jonkvrouw Anna van der Haer, meerderjarig en ongehuwd Zuiderhaven 48 1782 260 279r
HAAR, Schepen en Raad der stad Zierikzee Daniël van der Haer Zuiderhaven 48 1782 260 279r
HAAR, DANIEL Daniel van der Haer Raad en advocaat Fiscael huurder (p.j.) Hofstraat 17 1732 248 171v
HAAR, ULBE Ulbe van der Haer sous-luitenant in dienst der direkteuren der kolonie Suriname Zuiderhaven 48 1782 260 279r
HARDA, WATSE wijlen Watse Haerda vroedsman Kleine Bredeplaats 19 1727 246 310r
HARDA, WATSE DIRKS burgervaandrig Watse Dirx Haerda mr. keersmaker koper deftige nieuwe woning Both Apothekerstraat WZ 1685 242 77v
, KLAAS Claes Haeringga verkoper Kerkpoortstraat NZ 1683 241 248v
, JAN Jan van Haerlem naastligger ten noorden Nieuwstraat 28 1730 247 342v
HAARSMA, Haersma oud kapitein naastligger ten zuiden onbekend 1742 250 225r
HAARSMA, de heer kapitein Haersma naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen NZ 1743 251 11r
HAARSMA, A. A. van Haersma voormalig bewoner Voorstraat 43 1734 249 1r
HAARSMA, A. de heer A. Haersma oud kapitein naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 23 1742 250 213r
HAARSMA, ANNE Annius van Haersma oud kapitein van een Compagnie Infanterie koper huis en hof Voorstraat 24 1732 248 151v
HAARSMA, ANNE Annius Haersma oud kapitein naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1732 248 167r
HAARSMA, EERKE dr. Ericus Haersma koper grondpacht 07-10-00 CG Weeshuisstraat 1681 241 165v
HAARSMA, MAAIKE Mayke Haersma verkoper van 1/2 Rapenburg 1695 243 130r
HAARSMA, MAAIKE Mayke Haersma naastligger ten noorden Hofstraat NZ 1695 243 130v
HAARSMA, MAAIKE Mayke Haersma verkoper van 1/2 Hofstraat NZ 1695 243 130v
HAARSMA, MAAIKE Mayke Haersma naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1695 243 131r
HAARSMA, MAAIKE Mayke Haersma verkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 1695 243 131r
HAARSMA, MAAIKE Mayke Haersma verkoper van 1/2 Kerkpad WZ 1695 243 131v
HAARSMA, MAAIKE Mayke Haersma Kerkpad 32 1695 243 142r
HAARSMA, MAAIKE Mayke Haersma verkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 1695 243 142v
HAARSMA, TJEERD SIEBOUTS Tiaerd Sibouts Haersma, c.u. koper kamer met zolder erboven onbekend 1664 238 224v
HAARSMA, TJEERD SIEBOUTS Tiaerd Sibouts Haersma, c.u. naastligger ten zuiden onbekend 1664 238 224v
HAARSMA, TJEERD SIEBOUTS Tiaerd Sibouts Haersma, c.u. naastligger ten westen onbekend 1664 238 224v
HAARSMA, TJEERD SIEBOUTS Tiaerd Sibouts Haersma, c.u. naastligger ten noorden onbekend 1664 238 224v
HAARSMA, IEGE GERBENS Yge Gerbens Haersma verkoper Grote Kerkstraat 41 1659 237 198v
HAARSMA, IEGE GERBENS Yge Gerbens Haersma, burger koopman koper 1/3 huis Grote Kerkstraat 41 1659 237 201v
HAARSMA, IEGE GERBENS Yge Gerbens Haersma, burger koper huis waar de Hertog van Mecklenburgh heeft uitgehangen William Boothstraat 3 de Hertog van Mecklenburgh 1659 237 202r
HAERSOLTE, AREND Arent van Haersolte, jonker grietman van Barradeel naastligger ten westen Voorstraat 43 1734 249 1r
HAERSOLTE, AREND Jonker Arent van Haersolte naastligger ten westen Voorstraat 43 1735 249 33v
HAERSOLTE, TJALLING Hr. Tjalling Homme van Haersolte Voorstraat 41 1764 256 54r
HAERSOLTE, TJALLING Hr. Tjalling Homme van Haersolte Voorstraat 39 1764 256 57r
HAAS, de erven van oud majoor de Haes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 17 1753 253 77v
HAAS, AGE majoor Age de Haes executeur koper 1/3 huis Noorderhaven 9 1752 252 193v
HAAS, AGE majoor Age de Haes executeur eigenaar van 1/3 Noorderhaven 9 1752 252 193v
HAAS, AGE majoor Age de Haes, burger c.u. executeur koper kamer gebruikt als bokkinghang, en plaatsje Rinnertspijp 1 1752 252 194r
HAAS, AGE Age de Haes, c.u. naastligger ten noorden Rinnertspijp 1 1752 252 194r
HAAS, AGE Age de Haes executeur koper van 1/2 Lanen 62 1752 252 206v
HAAS, AGE Age de Haes executeur koper huis Romastraat ZZ 1753 253 66r
HAAS, AGE majoor Age de Haes naastligger ten westen Voorstraat 7 1753 253 87r
HAAS, AGE majoor Age de Haes executeur verkoper Achterstraat NZ 1754 253 193r
HAAS, AGE majoor Age de Haes, c.s. naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1757 254 58v
HAAS, AGE Age de Haes executeur verkoper Voorstraat 52west 1757 254 96v
HAAS, AGE Age de Haes naastligger ten westen Grote Kerkstraat 12 1771 257 205v
HAAS, ALBERT Albartus de Haes koper huis Heiligeweg 9 1771 257 214r
HAAS, ALBERT Albartus de Haes, c.s. naastligger ten noorden Heiligeweg 9 1771 257 214r
HAAS, ALBERT SIEMENS Albertus Symons de Haes verkoper van 1/12 Zuiderhaven 47 1751 252 117v
HAAS, ALBERT SIEMENS Albertus Symons de Haes verkoper van 1/12 Grote Ossenmarkt 13 1751 252 119r
HAAS, ANTJE SIEMENS Anna Symons de Haes verkoper van 1/12 Zuiderhaven 47 1751 252 117v
HAAS, ANTJE SIEMENS Anna Symons de Haes verkoper van 1/12 Grote Ossenmarkt 13 1751 252 119r
HAAS, BERBER SIEMENS Berber Symons de Haes verkoper van 1/12 Zuiderhaven 47 1751 252 117v
HAAS, BERBER SIEMENS Berber Symons de Haes verkoper van 1/12 Grote Ossenmarkt 13 1751 252 119r
HAAS, BERBER SIEMENS Berbera Symons de Haes Voorstraat 4 1757 254 105r
HAAS, CATHARINA SIEMENS Catharina Symons de Haes verkoper van 1/12 Zuiderhaven 47 1751 252 117v
HAAS, CATHARINA SIEMENS Catharina Symons de Haes verkoper van 1/12 Grote Ossenmarkt 13 1751 252 119r
HAAS, FOLKERT Folkert de Haes naastligger ten oosten Lanen 82 1735 249 93v
HAAS, FOLKERT de weduwe van Folkert de Haes naastligger ten westen Lanen 86 1771 257 222r
HAAS, GOVERT SIEMENS Govert Symons de Haes verkoper van 1/12 Zuiderhaven 47 1751 252 117v
HAAS, GOVERT SIEMENS Govert Symons de Haes verkoper van 1/12 Grote Ossenmarkt 13 1751 252 119r
HAAS, MAAIKE FOLKERTS Mayke Folkerts de Haes naastligger ten zuiden Bildtstraat 2 1770 257 159r
HAAS, SIEMEN majoor en executeur Symon de Haes koper woning Herenknechtenkamerstraat OZ 1742 250 275r
HAAS, SIEMEN Symon de Haes stadswachtmeester koper huis en koekenbakkerij Grote Bredeplaats 19 1744 251 34v
HAAS, SIEMEN majoor Symon de Haes executeur Zuiderhaven 47 1751 252 117v
HAAS, SIEMEN majoor Symon de Haes executeur Grote Ossenmarkt 13 1751 252 119r
, SCHELTE Schelte Haeselaer mr. bakker verkoper Lanen 26 1753 253 115v
, ARJEN Adriaen van Haestrecht koper huis of 2 woningen met een timmerhuis en een lege plaats tussen beide Zuiderhaven 6 1642 235 21v
HAYEMA, TIEMEN Tymen Haeyma naastligger ten oosten Moriaanstraat 3 1659 237 214v
HAGA, BAUKJE OENES Baukjen Oenes Haga Schritsen 31 1748 251 224v
HAGA, JAKOB PIETERS Jacob Pyters Hage naastligger ten noorden Schoolsteeg WZ 1633 233 106v
, HARMEN Harmen Hageman, c.s. naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1750 252 73v
HAGEN, KLAASKE PIETERS Claeske Peters Hagen verkoper Heiligeweg ZZ 1640 234 117v
HAGEN, KLAASKE PIETERS Claeske Peters Hagen verkoper Heiligeweg ZZ 1640 234 117v
HAGEN, KLAASKE PIETERS Claeske Peters Hagen verkoper Vijverstraat NZ 1640 234 117v
HAGEN, KLAASKE PIETERS Claeske Peters Hagen verkoper Vijverstraat NZ 1640 234 117v
HAGEN, KLAASKE PIETERS Claeske Piters Hagen Heiligeweg ZZ 1641 234 130v
HAGEN, JAKOB Jacob Pieter Hagen naastligger ten oosten Heiligeweg OZ 1629 232 121v
HAGEN, JAKOB Jacob Pieter Hagen naastligger ten noorden Heiligeweg OZ 1629 232 121v
HAGEN, JAKOB de hof van Jacob Hagen naastligger ten westen Heiligeweg ZZ 1633 233 105v
HAGEN, JAKOB de hof van Jacob Hagen naastligger ten noorden Heiligeweg 1640 234 114v
HAGEN, JAKOB PIETERS de erven van Jacob Peters Hagen verpachter grond Heiligeweg ZZ 1640 234 117v
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Peters Hagen Heiligeweg ZZ 1640 234 117v
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Peters Hagen Heiligeweg ZZ 1640 234 117v
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Peters Hagen Vijverstraat NZ 1640 234 117v
HAGEN, JAKOB PIETERS de erven van Jacob Peters Hagen naastligger ten westen Vijverstraat NZ 1640 234 117v
HAGEN, JAKOB PIETERS burgemeester Jacob Peters Hagen Vijverstraat NZ 1640 234 117v
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagen naastligger ten oosten Franekereind ZZ 1624 231 32r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagen naastligger ten oosten Franekereind ZZ 1625 231 36r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pyeters Hagen, burger koopman koper 2 1/2 pondemaat land ten zuiden van Harlingen 1639 234 78r
HAGEN, JAKOB PIETERS de lege plaats van Jacob Pyters Hagen, c.u. naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1614 229 222v
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pyters Hagen verkoper Zuiderhaven ZZ 1614 229 222v
HAGEN, MARIA PIETERS Maritie Peters Hagen verkoper Heiligeweg ZZ 1640 234 117v
HAGEN, MARIA PIETERS Maritie Peters Hagen verkoper Heiligeweg ZZ 1640 234 117v
HAGEN, MARIA PIETERS Maritie Peters Hagen verkoper van 1/3 Vijverstraat NZ 1640 234 117v
HAGEN, MARIA PIETERS Maritie Peters Hagen verkoper Vijverstraat NZ 1640 234 117v
HAGEN, MARIA PIETERS Maritie Peters Hagen koper Noorderhaven NZ 1642 234 166v
HAGEN, PIETER JAKOBS de erfgenamen van wijlen Pieter Jacobs Hagen naastligger Heiligeweg OZ 1615 229 241v
HAGENAAR, GERLOF JANS Gerloff Jansen Hagenaar geniaarde koper Hoogstraat 47 1681 241 172r
, de erven van Claaske Hagens, c.soc. naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1659 237 219r
HAGEMAN, TJEERD Tieert Hagesman schuitemaeker naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1677 240 263v
HAAN, JOHANNES Johan Wilhelm Hahn verkoper van 1/4 Zuiderhaven 77oost 1794 264 229r
HAAN, JOHANNES Johan Wilhelm Hahn verkoper van 1/4 Zuiderhaven 77west 1795 264 284v
HAIMA, TIEMEN de erven van Tymen Haima verkoper Wasbleek 1671 240 45v
HAIMA, TIEMEN JAKOBS Tymen Jacobs Haima, c.u. verkoper Rozenstraat WZ 1661 238 109r
HAYEMA, TIEMEN Tymen Hajema koper huis, schuur en tuin Karremanstraat WZ 1664 238 220v
HAYEMA, TIEMEN Tymen Hajema naastligger Voorstraat 49 1666 239 40r
HAYEMA, TIEMEN de erven van Tymen Hajema verkoper Voorstraat 26achter 1671 240 52v
HAYEMA, TIEMEN de erven van Tymen Hajema verkoper Karremanstraat WZ 1671 240 62v
HAYEMA, TIEMEN JAKOBS Tymen Jacobs Hajema verkoper Weverstraat 1663 238 195r
WILLEMS, WILLEM Willem Willems Hak bontwever koper huis Hoogstraat 47 1771 257 218r
, BEREND wijlen Baarnd ter Hal mr. varkenslager Scheerstraat 11 1773 258 70v
, BEREND Beernd ter Hal naastligger ten oosten Scheerstraat 9 1762 255 174v
, BEREND de weduwe van Beernd ter Hal naastligger ten oosten Scheerstraat 10 1772 258 62r
, BEREND de weduwe van Beernd ter Hal naastligger ten oosten Lombardstraat 10 1776 258 242v
, BEREND de weduwe van Beernt ter Hal naastligger ten oosten Scheerstraat 10 1778 259 142v
, H. H. van der Hal, c.u. koper provisioneel 1/2 van twee aparte huizen Noorderhaven 88west Benthem 1732 248 4ra
, HENDRIK Hendrick van der Hal bewoner Noorderhaven 88west 1733 248 7ra
, HENDRIK Hendrick van der Hal verkoper van 1/6 van 1/2 Noorderhaven 88west 1733 248 7ra
, HENDRIK Hendrick van der Hal verkoper van 1/2 Noorderhaven 88west 1733 248 7ra
, HENDRIK Hendrik van der Hal Noorderhaven 88west 1732 248 4ra
HENDRIKS, TEETSKE Tetske Hendriks van der Hal verkoper Noorderhaven 88 1754 253 275r
, ANTJE Anna Halbers Simon Stijlstraat 9 1779 259 181r
HALMA, BAUKJE PIETERS Baukjen Pieters Halma Bildtstraat 13 1796 264 336r
HALMA, PIETER Pieter Halma huurder (p.j.) Bildtstraat 13 1770 257 161r
HALMA, PIETER Pieter Halma mr. bakker koper pakhuis Achterstraat NZ 1776 258 244r
HALMA, PIETER Pieter Halma mr. bakker koper Bildtstraat 18 1785 262 18r
HALMA, PIETER Pieter Halma mr. bakker koper huis en bakkerij Bildtstraat 13 1787 262 234r
HALMA, PIETER Pieter Halma naastligger ten noorden Bildtstraat 20 1794 264 205v
HALMA, PIETER Pieter Halma mr. bakker verkoper Bildtstraat 13 1796 264 336r
HALMA, PIETER Pieter Halma mr. bakker verkoper Bildtstraat 18 1796 264 338v
HALMA, PIETER Pieter Halma, burger mr. bakker verkoper Achterstraat 5 1797 265 50v
HALMA, PIETER JANS Pieter Janzen Halma mr. bakker huurder (p.j.) Achterstraat NZ 1771 257 199v
HALSTRA, FRANKE wijlen Frank Halstra Nieuwstraat WZ 1806 267 229v
HALSTRA, FRANKE wijlen Frank Halstra Franekereind 19 1809 268 298v
, DIRK de Proclamantskamer naast Dirck Halvelanst naastligger ten oosten Weverstraat 1650 236 136v
HARMENS, DIRK Dirck Harmens Halvelanst, c.u. koper kamer Weverstraat 1650 236 137v
HAMAN, GODFRIED Godefridus Haman, c.u. koper kamer Voorstraat 89 1670 240 2r
HAMAN, GODFRIED Goedefridus Haman verkoper Voorstraat 89 1676 240 239v
HAMER, DIRK Dirck Hamer naastligger ten oosten Nieuwstraat 1653 236 239r
HAMER, DIRK Dirck Hamer naastligger ten oosten Nieuwstraat WZ 1654 236 277v
HAMER, DIRK LOUWS Dirck Lous Hamer koper kamer met een tuintje erachter Nieuwstraat 38 1645 235 177r
HAMER, DIRK LOUWS Dirck Lous Hamer naastligger ten zuiden Nieuwstraat 38 1645 235 177r
HAMER, HENDRIK Hendrick Hamer, c.s. huurder Nieuwstraat 1726 246 254v
HAMER, JAN WILLEMS Jan Willems Hamer huistimmerman verkoper Noorderhaven 17 1784 261 165v
HAMER, WILLEM Willem Hamer luitenant Grote Kerkstraat 35 1697 243 325r
HAMMERSTEIN, wijlen Hamerstein Zuiderhaven ZZ 1709 245 99v
HAMMERSTEIN, Juffer Hamerstein naastligger ten westen Zuiderhaven 18 1717 245 283r
HAMMERSTEIN, de erven van juffr Hamerstein naastligger ten westen Zuiderhaven 18 1722 246 138v
HAMMERSTEIN, de weduwe van Hamerstein huurder Zuiderhaven 50 1731 247 378r
HAMMERSTEIN, JOHANNA Johanna Hester Hamerstein Zuiderhaven 50 1706 244 321r
HAMMERSTEIN, JOHANNA wijlen Johanna Hester Hamerstein erflater Zuiderhaven 50 1731 247 378r
, Dierx Hammer naastligger ten noorden Nieuwstraat 40 1646 235 207r
, JOHANNA Johanna Hester Hammerstein Liemendijk 1710 245 116r
LOUWS, DIRK Dirck Lous Hammerts naastligger ten noorden Nieuwstraat 40 1658 237 149r
HAMSTRA, ROELOF GEERTS Roelof Geerts Hamstra koopman koper huis Rapenburg ZZ 1799 265 177r
, HIELKE wijlen Hylke Haneckuik Noorderhaven 61 1734 248 315v
, DOUWE Douwe Hanecuik Zuiderhaven 18 1731 248 11v
, EVERT Evert Hanecuik Zuiderhaven 18 1731 248 11v
JOHANNES, HIELKE wijlen Hylcke Johannes Hanecuik Schritsen NZ 1726 246 250r
JOHANNES, HIELKE Hylke Joannis Hanecuik, burger koper huis Noorderhaven 82 1664 238 236r
, STIJNTJE Stijntie Hanecuik Zuiderhaven 18 1731 248 11v
, HIELKE Hylcke Joh. Hanecuiq, c.u. koper pakhuis Rozengracht 10 1720 246 66v
JOHANNES, HIELKE Hylcke Johannes Hanecuiq koopman naastligger ten westen Kromme Elleboogsteeg 1720 246 84v
DOUWES, WIEBE Wybe Douwes Hanecuiq, c.u. koopman koper huis Schritsen 1west 1720 246 68r
JOHANNES, HIELKE Hilcke Johannes Hanecuyck koper lege huisstede Weeshuisstraat 17 1663 238 164r
JOHANNES, HIELKJE Hylke Joannes Hanecuyck koper dwarshuis met een lege plaats erachter Noorderhaven 15 1667 239 123r
JOHANNES, DOETJE Doedtie Joannis Hanekuick Zuiderhaven 18 1674 240 167r
, HIELKE Hylcke Hanekuick koopman naastligger ten oosten Noorderhaven 80 1667 239 18va
, HIELKE Hylcke Hanekuick koper provisioneel Rozengracht 12 1668 239 24ra
JOHANNES, HIELKE Hylcke Joannes Hanekuick, burger koper van 1/2 Voorstraat 3 1658 237 153r
, HIELKE een andere lege plaats nu van Hylke Hanekuick naastligger ten westen Zuiderhaven 6 1663 238 164v
JOHANNES, HIELKE wijlen Hylke Johannes Hanekuick Weeshuisstraat 17 1726 246 249v
HIELKES, JOHANNES de weduwe van Joannes Hylckes Hanekuick naastligger ten oosten Lanen 58 1681 241 142v
HANEKUIK, de weduwe van Hanekuik naastligger ten oosten Lanen 58 1702 244 154v
HANEKUIK, Hanekuik koopman naastligger ten noorden Zuiderhaven 6 1728 247 195v
HANEKUIK, de hof van Hanekuik naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1762 255 153v
HANEKUIK, de erven van Hanekuik, e.a. koopman naastligger ten oosten Heiligeweg 60noord 1767 256 242r
HANEKUIK, de erven van Hanekuik, e.a. koopman naastligger ten noorden Heiligeweg 60noord 1767 256 242r
HANEKUIK, Hanekuik naastligger ten westen Franekereind 34 1785 262 4r
HANEKUIK, dr. Hanekuik Noorderhaven 114 1795 264 238r
HANEKUIK, Hanekuik procureur naastligger ten oosten Achterstraat NZ 1799 265 180v
HANEKUIK, AAGJE Aagje Hanekuik koper Schritsen 35 1777 259 86r
HANEKUIK, AAGJE Aagje Hanekuik Vismarkt 1 1788 262 249r
HANEKUIK, AAGJE Aagje Hanekuik verkoper Noordergrachtswal 57 1808 268 53v
HANEKUIK, AAGJE Aagje Hanekuik verkoper Noordergrachtswal NZ 1808 268 53v
HANEKUIK, AAGJE HIELKES meerderjarige vrijster Aagje Hylkes Hanekuik Franekereind ZZ 1769 257 131v
HANEKUIK, AAGJE HIELKES meerderjarige vrijster Aagje Hylkes Hanekuik Franekereind ZZ 1769 257 131v
HANEKUIK, AAGJE HIELKES meerderjarige vrijster Aagje Hylkes Hanekuik Franekereind ZZ 1769 257 131v
HANEKUIK, AAGJE HIELKES meerderjarige vrijster Aagje Hylkes Hanekuik Franekereind ZZ 1769 257 131v
HANEKUIK, AAGJE Aagjen Hanekuik Noorderkade 13 1767 256 247r
HANEKUIK, AAGJE HIELKES Aagjen Hylkes Hanekuik Kruisstraat 6 1767 256 252r
HANEKUIK, AAGJE HIELKES Aagjen Hylkes Hanekuik Zuiderhaven 61 1767 256 254v
HANEKUIK, AAGJE HIELKES Aagjen Hylkes Hanekuik Zoutsloot 57 1767 256 256r
HANEKUIK, AAGJE HIELKES Aagjen Hylkes Hanekuik Kruisstraat NZ 1767 256 257r
HANEKUIK, AAGJE Aagtje Hanekuik Noordijs 5 1804 267 93v
HANEKUIK, ANTJE HIELKES Antie Hylkes Hanekuik koper van 1/3 Zoutsloot 86 1741 250 201v
HANEKUIK, ANTJE HIELKES Antie Hylkes Hanekuik koper van 1/3 Zoutsloot NZ 1741 250 201v
HANEKUIK, ANTJE HIELKES Antje Hylkes Hanekuik koper huis Grote Bredeplaats 16 1730 247 344r
HANEKUIK, DOUWE Douwe Hanekuik koper huis en hofje Noorderhaven 61 1734 248 315v
HANEKUIK, DOUWE Douwe Hanekuik koopman naastligger ten oosten Zoutsloot 25 1739 250 1ra
HANEKUIK, DOUWE Douwe Hanekuik koopman verkoper Vissersstraat 2 1752 252 181r
HANEKUIK, DOUWE Douwe Hanekuik naastligger ten zuiden Vissersstraat 4 1754 253 148v
HANEKUIK, DOUWE Douwe Hanekuik koopman naastligger ten oosten Zuiderhaven 18 1760 255 41r
HANEKUIK, DOUWE Douwe Hanekuik naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1763 255 182v
HANEKUIK, DOUWE Douwe Hanekuik koopman koper huis Spijkerboor (gebied) ZZ 1763 256 8r
HANEKUIK, DOUWE Douwe Hanekuik naastligger ten westen Spijkerboor (gebied) ZZ 1763 256 8r
HANEKUIK, DOUWE Douwe Hanekuik naastligger ten noorden Spijkerboor (gebied) ZZ 1763 256 8r
HANEKUIK, DOUWE wijlen Douwe Hanekuik koopman Zoutsloot 37 1764 256 88r
HANEKUIK, DOUWE de weduwe van Douwe Hanekuik naastligger ten oosten Bargebuurt 9 1765 256 124v
HANEKUIK, DOUWE HIELKES wijlen Douwe Hylkes Hanekuik Voorstraat 3 1700 244 54v
HANEKUIK, DOUWE HIELKES Douwe Hylkes Hanekuik, burger koopman verkoper van 1/2 met Schritsen 56 1736 249 130v
HANEKUIK, DOUWE HIELKES Douwe Hylkes Hanekuik, burger koopman verkoper en Gardenierstraat NZ 1737 249 189v
HANEKUIK, DOUWE HIELKES Douwe Hylkes Hanekuik koopman verkoper Sint Odolphisteeg OZ 1737 249 191v
HANEKUIK, DOUWE HIELKES Douwe Hylkes Hanekuik koopman verkoper (als gelastigde van zijn zuster) Roeperssteeg 2 1737 249 193r
HANEKUIK, DOUWE HIELKES Douwe Hylkes Hanekuik koopman en zeepzieder naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1740 250 114v
HANEKUIK, DOUWE HIELKES Douwe Hylkes Hanekuik koopman en zeepzieder naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1740 250 114v
HANEKUIK, DOUWE HIELKES Douwe Hylkes Hanekuik koopman en zeepzieder verkoper Zoutsloot NZ 1740 250 114v
HANEKUIK, DOUWE HIELKES Douwe Hylkes Hanekuik zeepzieder en koopman Noordijs 4 1741 250 155r
HANEKUIK, DOUWE HIELKES Douwe Hylkes Hanekuik koopman en zeepzieder Noordijs 4 1756 254 27r
HANEKUIK, DOUWE HIELKES wijlen Douwe Hylkes Hanekuik koopman Spijkerboor (gebied) ZZ 1765 256 91v
HANEKUIK, EVERT Evert Hanekuik koopman Voorstraat 85 1739 250 2v
HANEKUIK, EVERT Evert Hanekuik koopman naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1740 250 114v
HANEKUIK, EVERT Evert Hanekuik naastligger ten oosten Bargebuurt OZ 1744 251 41r
HANEKUIK, EVERT Evert Hanekuik naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1749 252 46v
HANEKUIK, EVERT de weduwe van Evert Hanekuik naastligger ten westen Vissersstraat 4 1754 253 148v
HANEKUIK, EVERT de ververij van wijlen Evert Hanekuik naastligger ten oosten Zoutsloot 25 1757 254 53v
HANEKUIK, EVERT HIELKES Evert Hylkes Hanekuik, burger fabrikeur boedelredders van Lanen 15 1733 248 205r
HANEKUIK, EVERT HIELKES Evert Hylkes Hanekuik, burger fabrikeur Noorderhaven 33 1733 248 209v
HANEKUIK, EVERT HIELKES Evert Hylkes Hanekuik, burger koopman verkoper van 1/2 Schritsen 56 1736 249 130v
HANEKUIK, EVERT Ewert Hanekuik koopman naastligger ten oosten Bargebuurt OZ 1738 249 285r
HANEKUIK, EVERT HIELKES Ewert Hylkes Hanekuik koopman koper wagenhuis Zuiderpoort (gebied) 1737 249 165r
HANEKUIK, EVERT HIELKES Ewert Hylkes Hanekuik koopman naastligger ten noorden Zuiderpoort (gebied) 1737 249 165r
HANEKUIK, EVERT HIELKES Ewert Hylkes Hanekuik, burger koopman verkoper en Gardenierstraat NZ 1737 249 189v
HANEKUIK, EVERT HIELKES Ewert Hylkes Hanekuik koopman verkoper van 2/3 Sint Odolphisteeg OZ 1737 249 191v
HANEKUIK, EVERT HIELKES Ewert Hylkes Hanekuik koopman verkoper van 2/3 (als gelastigde van zijn zuster) Roeperssteeg 2 1737 249 193r
HANEKUIK, FILIPPUS Filippus Hanekuik koopman koper huis Vijver 9 1758 254 143v
HANEKUIK, GEERTJE Geertie Hanekuik Noorderhaven 61 1734 248 315v
HANEKUIK, GEERTJE WIEBES Geertie Wybes Hanekuik verkoper Noordijs 4 1756 254 27r
HANEKUIK, GEERTJE WIEBES Geertje Wybes Hanekuik koper huis en zeepziederij Noordijs 4 1741 250 155r
HANEKUIK, GEERTJE WIEBES Geertje Wybes Hanekuik verkoper Zoutsloot 37 1764 256 88r
HANEKUIK, GRIETJE JOHANNES Grietie Johannes Hanekuik verkoper van 1/8 Voorstraat 3 1700 244 54v
HANEKUIK, H. H. D. Hanekuik koopman naastligger ten oosten Bargebuurt 17 1718 246 31v
HANEKUIK, H. H. D. Hanekuik koopman naastligger ten oosten Zoutsloot 25 1718 246 32r
HANEKUIK, H. H. Hanekuik naastligger ten westen Weverstraat 3 1786 262 143v
HANEKUIK, H. H. Hanekuik naastligger ten westen Franekereind 34 1799 265 164r
HANEKUIK, H. de zoutkeet van H. Hanekuik naastligger Weverstraat 6 1802 266 135r
HANEKUIK, H. de heer H. Hanekuik naastligger Klaverbladstraat 14 1810 268 334v
HANEKUIK, HINKE WIEBES Henke Wybes Hanekuik Nieuwstraat 40 1759 254 204r
HANEKUIK, HINKE WIEBES Henke Wybes Hanekuik Zoutsloot ZZ 1759 254 205v
HANEKUIK, HINKE Hinke Hanekuik Noordijs 5 1804 267 93v
HANEKUIK, HINKE WIEBES Hinke Wybes Hanekuik Zoutsloot 32 1749 252 6v
HANEKUIK, HINKE WIEBES Hinke Wybes Hanekuik Scheffersplein 21 1751 252 170r
HANEKUIK, HINKE WIEBES Hinke Wybes Hanekuik Franekereind NZ 1754 253 159v
HANEKUIK, HIELKE Hylcke Hanekuik William Boothstraat 27 1719 246 43r
HANEKUIK, HIELKE DOUWES Hylcke Douwes Hanekuik, c.u. koper woning Tiepelsteeg 1714 245 215r
HANEKUIK, HIELKE DOUWES Hylcke Douwes Hanekuik naastligger ten westen Lanen NZ 1716 245 260v
HANEKUIK, HIELKE DOUWES Hylcke Douwes Hanekuik naastligger ten noorden Lanen NZ 1716 245 260v
HANEKUIK, HIELKE DOUWES Hylcke Douwes Hanekuik verkoper Lanen NZ 1716 245 260v
HANEKUIK, HIELKE DOUWES Hylcke Douwes Hanekuik verkoper Lanen NZ 1716 245 261r
HANEKUIK, HIELKE JOHANNES Hylcke Joannis Hanekuik koopman naastligger ten oosten Zuiderhaven 2 1670 240 27r
HANEKUIK, HIELKE JOHANNES Hylcke Johannis Hanekuik koopman Franekereind 8 1714 245 222v
HANEKUIK, HIELKE JOHANNES Hylcke Johannis Hanekuik Lammert Warndersteeg 2 1714 245 222v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuik naastligger ten oosten Schritsen NZ 1709 245 86v
HANEKUIK, HIELKJE Hylke J. Hanekuik naastligger ten oosten Schritsen NZ 1718 246 27r
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuik naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1725 246 224v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuik naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1725 246 243v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuik Zuiderhaven ZZ 1728 247 147v
HANEKUIK, HIELKE het nieuw gekochte huis van Hylke Hanekuik naastligger ten oosten Havenplein 26 1728 247 196v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuik Zuiderhaven 2 1728 247 201v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuik Rozengracht 5 1729 247 251v
HANEKUIK, HIELKE de erven van Hylke Hanekuik naastligger ten oosten Bargebuurt OZ 1742 250 256r
HANEKUIK, HIELKE de weduwe van Hylke Hanekuik naastligger ten zuiden Franekereind 12 1750 252 75v
HANEKUIK, HIELKE de weduwe van Hylke Hanekuik naastligger ten westen Franekereind 10 1750 252 86r
HANEKUIK, HIELKE de weduwe van Hylke Hanekuik naastligger ten oosten Franekereind 4 1751 252 111r
HANEKUIK, HIELKE de erven van Hylke Hanekuik verpachter grond Moriaanstraat 12 1751 252 121r
HANEKUIK, HIELKE wijlen Hylke Hanekuik Moriaanstraat 1754 253 163v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuik koopman Rommelhaven 10 1773 258 91v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuik naastligger ten westen Zoutsloot 29 1777 259 75r
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuik naastligger ten westen Vissersstraat 4 1779 259 166r
HANEKUIK, HIELKE de heer Hylke Hanekuik naastligger ten westen Franekereind 34 1781 260 123v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuik naastligger ten westen Zoutsloot 31 1782 260 181r
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuik Noorderhaven 61 1785 261 273r
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuik Noorderhaven 59 1785 261 273r
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuik Zeilmakersstraat 20 1785 261 273r
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuik koopman Achterstraat 1785 261 282r
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuik koopman Zoutsloot NZ 1785 261 283r
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuik koopman Liemendijk 1785 261 308r
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuik naastligger ten westen Zoutsloot 13 1788 262 303v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuik naastligger ten westen Weverstraat 3 1789 263 82v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuik verkoper William Boothstraat 31 1791 263 332v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuik aanhandelaar zathe en landen, genaamd Ingabuurt met huis schuur, hof, bomen en planten ten oosten van Harlingen Ingabuurt 1791 263 332v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuik koopman verkoper van 1/9 Weverstraat 13 1791 263 360r
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuik koopman verkoper van 1/9 Weverstraat 11 1791 263 360r
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuik koopman verkoper van 1/9 Weverstraat 5 1791 263 360r
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuik koopman verkoper van 1/9 Weverstraat 7 1791 263 360r
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuik koopman verkoper van 1/9 Weverstraat 9 1791 263 360r
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuik koopman verkoper van 1/9 Herenwaltje 17 1791 263 364r
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuik koopman verkoper van 1/9 Zoutsloot 1791 263 366v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuik koopman verkoper van 1/9 Zuiderhaven 18 1791 263 369r
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuik koopman verkoper van 1/9 Lanen 71 1791 263 370ar
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuik Schritsen 3 1803 266 208r
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuik verkoper Karremanstraat 23 1803 266 210v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuik verkoper Zoutsloot 98 1803 266 212r
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuik verkoper Wortelstraat ZZ 1803 266 212r
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuik koper van 1/2 Voorstraat 67 1804 267 96r
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuik zoutzieder koper huis en erf Tiepelplein 1807 267 329v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuik naastligger ten westen Tiepelsteeg WZ 1807 267 330v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuik naastligger ten noorden Tiepelsteeg WZ 1807 267 330v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuik naastligger ten westen Weverstraat 3 1808 268 36v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuik naastligger ten westen Borstelsteeg 12 1810 269 100v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuik naastligger ten noorden Borstelsteeg 12 1810 269 100v
HANEKUIK, HIELKE DOUWES Hylke Douwes Hanekuik koopman verkoper Nieuwstraat 1723 246 157r
HANEKUIK, HIELKE DOUWES Hylke Douwes Hanekuik, burger koopman verkoper Schritsen 56 1730 247 299r
HANEKUIK, HIELKE DOUWES verkoper Hylke Douwes Hanekuik koopman naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1731 248 7v
HANEKUIK, HIELKE DOUWES Hylke Douwes Hanekuik koopman verkoper Zuiderhaven ZZ 1731 248 7v
HANEKUIK, HIELKE DOUWES Hylke Douwes Hanekuik koopman Zuiderhaven 18 1731 248 11v
HANEKUIK, HIELKE DOUWES Hylke Douwes Hanekuik koopman vader van Zuiderhaven 18 1731 248 11v
HANEKUIK, HIELKE DOUWES Hylke Douwes Hanekuik koopman koper huis, tuintje en zeepziederij ter zijden Noorderhaven 61 1731 248 30r
HANEKUIK, HIELKE DOUWES Hylke Douwes Hanekuik koopman koper pakhuis, stalling en plaats Zoutsloot NZ 1731 248 30r
HANEKUIK, HIELKE DOUWES Hylke Douwes Hanekuik naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1731 248 30r
HANEKUIK, HIELKE DOUWES zeepziederij van wijlen Hylke Douwes Hanekuik koopman naastligger ten oosten Noorderhaven 57oost 1731 248 43v
HANEKUIK, HIELKE DOUWES weduwe Hylke Douwes Hanekuik koopman naastligger ten oosten Droogstraat ZZ 1731 248 44v
HANEKUIK, HIELKE DOUWES de erven van Hylke Douwes Hanekuik koopman eigenaar van het wagenhuis onder het zomerhuis Zuiderpoort (gebied) 1732 248 162r
HANEKUIK, HIELKE DOUWES de erven van Hylke Douwes Hanekuik naastligger ten noorden Zuiderpoort (gebied) 1732 248 162r
HANEKUIK, HIELKE DOUWES wijlen Hylke Douwes Hanekuik Schritsen 56 1736 249 130v
HANEKUIK, HIELKE DOUWES wijlen Hylke Douwes Hanekuik Schritsen 56 1736 249 130v
HANEKUIK, HIELKE DOUWES wijlen Hylke Douwes Hanekuik Schritsen 56 1736 249 130v
HANEKUIK, HIELKE DOUWES de erven van Hylke Douwes Hanekuik naastligger ten oosten Bargebuurt OZ 1741 250 150v
HANEKUIK, HIELKE DOUWES de erven van Hylke Douwes Hanekuik naastligger ten oosten Bargebuurt OZ 1741 250 150v
HANEKUIK, HIELKE JOHANNES Hylke Johannes Hanekuik verkoper van 1/8 Voorstraat 3 1700 244 54v
HANEKUIK, HIELKE JOHANNES wijlen Hylke Johannes Hanekuik koopman Heiligeweg 64 1736 249 128v
HANEKUIK, HIELKE JOHANNES wijlen Hylke Johannes Hanekuik Heiligeweg 64 1736 249 128v
HANEKUIK, HIELKE JOHANNES wijlen Hylke Johannes Hanekuik naastligger ten noorden Heiligeweg 64 1736 249 128v
HANEKUIK, HIELKE JOHANNES Hylke Johannis Hanekuik koopman verkoper Noorderhaven 17 1711 245 150r
HANEKUIK, HIELKE JOHANNES erven + weduwe van Hylke Johannis Hanekuik naastligger ten oosten Heiligeweg 64 1729 247 224v
HANEKUIK, HIELKE JOHANNES de weduwe en erven van Hylke Johannis Hanekuik naastligger ten westen Franekereind 20 1733 248 197v
HANEKUIK, HIELKE JOHANNES de weduwe van Hylke Johannis Hanekuik naastligger ten oosten Heiligeweg 66 1737 249 169r
HANEKUIK, HIELKE JOHANNES de weduwe van Hylke Johannis Hanekuik naastligger ten zuiden Heiligeweg 66 1737 249 169r
HANEKUIK, HIELKE JOHANNES de weduwe en de erven van Hylke Johannis Hanekuik koopman naastligger ten westen Franekereind 10 1738 249 280r
HANEKUIK, J. de erven van J. Hanekuik naastligger ten westen Zoutsloot 85 1807 267 302v
HANEKUIK, JAKOB Jacob Hanekuik advocaat verkoper Wortelstraat 4 1808 268 40v
HANEKUIK, JAKOB Jacob Hanekuik advocaat Hoogstraat 35 1808 268 40v
HANEKUIK, JAKOB Jacob Hanekuik advocaat curator Bildtstraat 15 1808 268 42v
HANEKUIK, JAKOB Jacob Hanekuik koper 2 1/2 pm land noordoost van Harlingen 1808 268 103r
HANEKUIK, JAKOB Jacob Hanekuik advocaat en notaris verkoper Voorstraat 42 1809 268 287r
HANEKUIK, JAKOB Jacob Hanekuik advocaat en notaris verkoper Lanen 63 1809 268 287r
HANEKUIK, JAKOB Jacob Hanekuik notaris verkoper Westerstraat 1 1809 268 290r
HANEKUIK, JAKOB Jacob Hanekuik notaris verkoper Zuiderhaven 16 1809 268 290r
HANEKUIK, JAKOB W. Jacob W. Hanekuik koper provisioneel huis Nieuwstraat 14 1772 258 2ra
HANEKUIK, JAKOB WIEBES Jacob Wybes Hanekuik koopman verkoper Nieuwstraat 14 1775 258 230r
HANEKUIK, JANKE DOUWES Janke Douwes Hanekuik Lanen NZ 1716 245 260v
HANEKUIK, JANKE DOUWES Janke Douwes Hanekuik Lanen NZ 1716 245 261r
HANEKUIK, JANKE DOUWES Janke Douwes Hanekuik William Boothstraat 31 1718 246 24r
HANEKUIK, JANKE DOUWES Janke Douwes Hanekuik William Boothstraat 27 1719 246 43r
HANEKUIK, JANKE DOUWES Janke Douwes Hanekuik Noorderhaven 61 1725 246 224v
HANEKUIK, JANKE DOUWES Janke Douwes Hanekuik Zoutsloot NZ 1725 246 224v
HANEKUIK, JANKE DOUWES Janke Douwes Hanekuik, mede voor haar kinderen verkoper Noorderhaven 61 1731 248 30r
HANEKUIK, JANKE DOUWES Janke Douwes Hanekuik verkoper Zoutsloot NZ 1731 248 30r
HANEKUIK, JANKE DOUWES Janke Douwes Hanekuik naastligger ten oosten Voorstraat 57 1740 250 82r
HANEKUIK, JANKE DOUWES Janke Douwes Hanekuik Voorstraat 61 1741 250 197v
HANEKUIK, JANKE DOUWES Janske Douwes Hanekuik Brouwersstraat WZ 1725 246 234r
HANEKUIK, JOHANNES HIELKES het pakhuis van Joannes Hylckes Hanekuik naastligger ten noorden Zuiderhaven 36 1669 239 214v
HANEKUIK, JOHANNES HIELKES het pakhuis van Joannes Hylckes Hanekuik verkoper Zuiderhaven 36 1669 239 214v
HANEKUIK, JOHANNES HIELKES Joannes Hylkes Hanekuik verkoper Zuiderhaven ZZ 1675 240 187v
HANEKUIK, JOHANNES HIELKES Joannis Hylkes Hanekuik bewoner Noordijs 1 1675 240 187r
HANEKUIK, JOHANNES wijlen Johannes Hanekuik koopman Lanen 58 1702 244 154v
HANEKUIK, JOHANNES Johannes Hanekuik Noorderkade 13 1767 256 247r
HANEKUIK, JOHANNES HIELKES wijlen Johannes Hylkes Hanekuik Lanen 58 1702 244 179v
HANEKUIK, JOHANNES HIELKES wijlen Johannes Hylkes Hanekuik Lanen 58 1702 244 179v
HANEKUIK, HIELKES Johs. Hylkes Hanekuik Kruisstraat 6 1767 256 252r
HANEKUIK, HIELKES Johs. Hylkes Hanekuik Zuiderhaven 61 1767 256 254v
HANEKUIK, HIELKES Johs. Hylkes Hanekuik Zoutsloot 57 1767 256 256r
HANEKUIK, HIELKES Johs. Hylkes Hanekuik Kruisstraat NZ 1767 256 257r
HANEKUIK, FILIPPUS wijlen Ph. Hanekuik koopman Schritsen 7 1768 257 57r
HANEKUIK, FILIPPUS Philippes Hanekuik koopman koper 1/2 huis t Stekje genaamd Bildtstraat 4 1756 254 18v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik koper van 1/5 Hoogstraat 25 1752 253 25v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik koper van 1/5 Hoogstraat 17 1752 253 25v
HANEKUIK, FILIPPUS de erven van Philippus Hanekuik naastligger ten oosten Zoutsloot 79 1754 253 170v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik koopman koper huis en tuintje Zoutsloot WZ het Stekje 1756 253 253v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik naastligger ten oosten Heiligeweg 40 1756 253 255v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik koopman koper ten oosten van Harlingen 13 1758 254 137v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik koopman koper huis Kruisstraat 5 1759 254 202v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik koopman koper huis Zuiderhaven 23 1759 254 223v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik naastligger ten oosten Heiligeweg 46 1760 255 21r
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik koopman koper huis Zoutsloot 57 1761 255 93v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik huurder Brouwersstraat 22 1761 255 96r
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik naastligger ten westen Kruisstraat NZ 1762 255 123r
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik, c.s. naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1762 255 150v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik naastligger ten oosten Heiligeweg 40 1762 255 176r
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik koopman koper 1/2 timmerhelling, 2 woonhuizen en hof ten oosten van Harlingen 13 1763 255 208v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik koopman eigenaar van 1/2 ten oosten van Harlingen 13 1763 255 208v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik koopman verkoper Zuiderhaven 23 1763 255 215v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik koopman verkoper Vijver 9 1763 255 215v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1763 255 240v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik, c.s. naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1763 255 257v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik koopman verkoper Hoogstraat 25 1764 256 30r
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik koopman verkoper Hoogstraat 17 1764 256 30r
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik naastligger ten oosten Achterstraat NZ 1764 256 71v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik koopman verkoper Zoutsloot NZ 1765 256 103v
HANEKUIK, FILIPPUS wijlen Philippus Hanekuik koopman Noorderkade 13 1767 256 247r
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik Noorderkade 13 1767 256 247r
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik eigenaar Kruisstraat 6 1767 256 252r
HANEKUIK, FILIPPUS wijlen Philippus Hanekuik koopman Kruisstraat 6 1767 256 252r
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik Kruisstraat 6 1767 256 252r
HANEKUIK, FILIPPUS wijlen Philippus Hanekuik koopman Zuiderhaven 61 1767 256 254v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik Zuiderhaven 61 1767 256 254v
HANEKUIK, FILIPPUS wijlen Philippus Hanekuik koopman Zoutsloot 57 1767 256 256r
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik Zoutsloot 57 1767 256 256r
HANEKUIK, FILIPPUS wijlen Philippus Hanekuik koopman Kruisstraat NZ 1767 256 257r
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik Kruisstraat NZ 1767 256 257r
HANEKUIK, FILIPPUS HIELKES vrijgezel Philippus Hylkes Hanekuik koper van 1/3 Zoutsloot 86 1741 250 201v
HANEKUIK, FILIPPUS HIELKES vrijgezel Philippus Hylkes Hanekuik koper van 1/3 Zoutsloot NZ 1741 250 201v
HANEKUIK, Philliphus Hanekuik koopman koper provisioneel huis, tuin en bakkerij Kerkpoortstraat OZ 1757 254 263r
HANEKUIK, FILIPPUS Phillippus Hanekuik koopman koper huis Zuiderhaven 61 1757 254 91r
HANEKUIK, FILIPPUS Phillippus Hanekuik naastligger ten zuiden Molenpad 1757 254 109r
HANEKUIK, PIETER Pieter Hanekuik koper huis en pakhuis erachter Noorderhaven 63 1781 260 20v
HANEKUIK, PIETER Pieter J. Hanekuik koopman koper staling en wagenhuis Zeepziedersstraat 2 1785 261 293r
HANEKUIK, PIETER Pieter J. Hanekuik verkoper Heiligeweg 2 1786 262 134r
HANEKUIK, PIETER Pieter J. Hanekuik Brouwersstraat 1 1786 262 136r
HANEKUIK, PIETER Pieter Hanekuik koopman naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1786 262 145r
HANEKUIK, PIETER Pieter J. Hanekuik naastligger ten zuiden Bargebuurt 1791 263 285r
HANEKUIK, PIETER Pieter Hanekuik verkoper van 1/6 Noordijs 5 1804 267 93v
HANEKUIK, PIETER Pieter J. Hanekuik koopman verkoper Droogstraat NZ 1807 267 354r
HANEKUIK, REINER HIELKES Reinier Hylckes Hanekuik Zuiderhaven 18 1731 248 11v
HANEKUIK, STIJNTJE Stijntie H. Hanekuik verkoper Zoutsloot 29 1777 259 75r
HANEKUIK, STIJNTJE HIELKES Stijntie Hylkes Hanekuik verkoper Gardenierstraat NZ 1737 249 189v
HANEKUIK, STIJNTJE HIELKES Stijntie Hylkes Hanekuik verkoper van 1/3 Sint Odolphisteeg OZ 1737 249 191v
HANEKUIK, STIJNTJE HIELKES Stijntie Hylkes Hanekuik verkoper van 1/3 Roeperssteeg 2 1737 249 193r
HANEKUIK, STIJNTJE HIELKES Stijntie Hylkes Hanekuik koper wagenhuis met een lege plaats (verkoper behoudt het recht om de lege plaats terug te kopen voor 50 CG) Zoutsloot NZ 1740 250 114v
HANEKUIK, STIJNTJE HIELKES Stijntje Hylkes Hanekuik koopvrouw verkoper van 1/2 Schritsen 56 1736 249 130v
HANEKUIK, STIJNTJE HIELKES Stijntje Hylkes Hanekuik verkoper Noorderhaven 65 1739 250 41v
HANEKUIK, STIJNTJE HIELKES Stijntje Hylkes Hanekuik verkoper Spijkerboor (gebied) ZZ 1782 260 174v
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuik koper huis, zeperij, pakhuis, asklepperij, paardestal, potas-, loog- en oliebakken, pa Noordijs 19 1781 260 92r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik verkoper Zuiderstraat 7 1781 260 122r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik verkoper Voorstraat 15 1783 261 43v
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik Franekerpoort (gebied) 1783 261 75r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik koper huis Noorderhaven 61 1785 261 273r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik koper zeepziederij Noorderhaven 59 1785 261 273r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik koper stalling en wagenhuis Zeilmakersstraat 20 1785 261 273r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik Grote Kerkstraat 44 1785 261 284r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik Grote Kerkstraat 44 1785 261 284r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik Grote Kerkstraat 42 1785 261 285r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik Grote Kerkstraat 42 1785 261 285r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik ((volgens procuratie d.d. 16-03-1784)) Bildtpoort (gebied) 1785 261 288r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik verkoper Zeepziedersstraat 2 1785 261 293r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik Zoutsloot ZZ 1785 262 44r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik verkopers Noorderhaven 23 1786 262 71r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik Hoogstraat 15 1786 262 99r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik Hoogstraat 15achter 1786 262 99r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik Hoogstraat 17 1786 262 99r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik advocaat Hof van Friesland verkoper Gardenierstraat 1788 262 242v
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik, c.u. verpachter grond Fabrieksstraat WZ 1789 263 70v
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik geniaarde koper Bildtstraat 24 1793 264 93v
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuik advocaat Hof van Friesland verkoper Noordijs 21 1793 264 125r
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuik advocaat Hof van Friesland verkoper Zuiderhaven 24 1795 264 268v
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik Heiligeweg 58 1792 264 354r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik verkoper Schritsen 17 1792 264 354r
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuik advocaat Hof van Friesland Brouwersstraat 23 1799 265 143r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik verkoper Lanen 82a 1800 265 253r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik, c.u. naastligger ten oosten Heiligeweg 58 1803 266 299r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik, c.u. naastligger ten noorden Heiligeweg 58 1803 266 299r
HANEKUIK, W. dr. W. Hanekuik naastligger ten noorden Heiligeweg 52 1805 267 110v
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik naastligger ten zuiden Heiligeweg 62 1805 267 187r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik naastligger ten westen Heiligeweg 62 1805 267 187r
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuik advocaat koper huis Kruisstraat 3 1808 268 124r
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuik advocaat koper huis Lammert Warndersteeg 8 1808 268 124r
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuik naastligger ten westen Kruisstraat 3 1808 268 124r
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuik naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 8 1808 268 124r
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuik advocaat verkoper Noorderhaven 69 1808 268 158v
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik naastligger ten noorden Heiligeweg 52 1809 268 191v
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuik advocaat Hoogstraat 38 1809 268 280r
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuik advocaat verkoper Grote Kerkstraat 19 1809 268 283r
HANEKUIK, WIEBE Wybe Hanekuik koopman naastligger ten noorden Droogstraat 37 1737 249 213r
HANEKUIK, WIEBE Wybe Hanekuik koopman naastligger ten noorden Noordijs 1 1738 249 352v
HANEKUIK, WIEBE Wybe Hanekuik koopman naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1739 250 45r
HANEKUIK, WIEBE wijlen Wybe Hanekuik koopman Heiligeweg 58 1739 250 65r
HANEKUIK, WIEBE Wybe Hanekuik koopman naastligger ten oosten Noorderhaven 57oost 1776 258 252v
HANEKUIK, WIEBE Wybe D. Hanekuik verkoper Zoutsloot NZ 1785 261 283r
HANEKUIK, WIEBE Wybe D. Hanekuik eerdere gebruiker Noorderhaven 61 1785 261 303r
HANEKUIK, WIEBE Wybe D. Hanekuik verkoper van 1/2 Liemendijk 1785 261 308r
HANEKUIK, WIEBE Wybe Hanekuik, J.U.D. advocaat verkoper Hoogstraat 19 1792 264 28v
HANEKUIK, WIEBE Wybe Hanekuik verkoper van 1/6 Noordijs 5 1804 267 93v
HANEKUIK, WIEBE DOUWES Wybe Douwes Hanekuik koopman Franekereind 15 1715 245 250r
HANEKUIK, WIEBE DOUWES Wybe Douwes Hanekuik Lanen NZ 1716 245 260v
HANEKUIK, WIEBE DOUWES Wybe Douwes Hanekuik Lanen NZ 1716 245 260v
HANEKUIK, WIEBE DOUWES Wybe Douwes Hanekuik Lanen NZ 1716 245 260v
HANEKUIK, WIEBE DOUWES Wybe Douwes Hanekuik Lanen NZ 1716 245 261r
HANEKUIK, WIEBE DOUWES Wybe Douwes Hanekuik, c.u. koopman koper huis Heiligeweg 58 1718 246 2r
HANEKUIK, WIEBE DOUWES Wybe Douwes Hanekuik William Boothstraat 31 1718 246 24r
HANEKUIK, WIEBE DOUWES wijlen Wybe Douwes Hanekuik koopman Zoutsloot ZZ 1739 250 75v
HANEKUIK, WIEBE DOUWES Wybe Douwes Hanekuik zeepzieder en distillateur verkoper Noorderhaven 61 1785 261 273r
HANEKUIK, WIEBE DOUWES Wybe Douwes Hanekuik zeepzieder en distillateur verkoper Noorderhaven 59 1785 261 273r
HANEKUIK, WIEBE DOUWES Wybe Douwes Hanekuik zeepzieder en distillateur verkoper Zeilmakersstraat 20 1785 261 273r
HANEKUIK, WIEBE DOUWES Wybe Douwes Hanekuik verkoper Achterstraat 1785 261 282r
HANEKUIK, WIEBE DOUWES Wybe Douwes Hanekuik koopman voormalig eigenaar Zeepziedersstraat 2 1785 261 293r
HANEKUIK, WIEBE JAKOBS dr. Wybe Jacobs Hanekuik verkoper Nieuwstraat 10 1788 263 28r
HANEKUIK, WIEBE JAKOBS dr. Wybe Jacobs Hanekuik verkoper Nieuwstraat 12 1788 263 28r
HANEKUIK, WIEBE JAKOBS dr. Wybe Jacobs Hanekuik naastligger ten zuiden Noordijs 17 1788 263 29v
HANEKUIK, WIEBE JAKOBS dr. Wybe Jacobs Hanekuik verkoper Noordijs 17 1788 263 29v
HANEKUIK, WIEBE JAKOBS dr. Wybe Jacobs Hanekuik Lanen 60 1788 263 31v
HANEKUIK, WIEBE JAKOBS dr. Wybe Jacobs Hanekuik verkoper van 1/2 Zuiderhaven 18 1788 263 33r
HANEKUIK, WIEBE JAKOBS dr. Wybe Jacobs Hanekuik Zoutsloot ZZ 1788 263 37r
HANEKUIK, WIEBE JAKOBS dr. Wybe Jacobs Hanekuik verkoper Droogstraat NZ 1788 263 39r
HANEKUIK, WIEBE JAKOBS dr. Wybe Jacobs Hanekuik verkoper van 1/2 William Boothstraat 1788 263 62r
HANEKUIK, WIEBE JAKOBS dr. Wybe Jacobs Hanekuik verkoper Scheffersplein WZ 1789 263 94v
HANEKUIK, WIEBE dr. Wybo J. Hanekuik advocaat verkoper Nieuwstraat 1799 265 139r
HANEKUIK, WIEBE dr. Wybo J. Hanekuik advocaat verkoper Kerkpad 32 1799 265 140r
HANEKUIK, WIEBE dr. Wybo J. Hanekuik advocaat hof van Friesland Bargebuurtspoortje 14 1799 265 141r
HANEKUIK, WIEBE dr. Wybo J. Hanekuik advocaat verkoper Wasbleek NZ 1799 265 145r
HANEKUIK, DOETJE JOHANNES Doetie Joannes Hanekuyck moeder van IJsbrandt Dirx Zuiderhaven ZZ 1687 242 194v
HANEKUIK, DOUWE Douwe Hanekuyck koopman naastligger ten zuiden Vissersstraat 4 1753 253 94r
HANEKUIK, DOUWE Douwe Hanekuyck koopman verkoper Vissersstraat 4 1753 253 94r
HANEKUIK, DOUWE Douwe Hanekuyck koopman verkoper Lanen 15 1757 254 56v
HANEKUIK, EVERT de weduwe van Evert Hanekuyck naastligger ten westen Vissersstraat 4 1753 253 94r
HANEKUIK, EVERT HIELKES Ewert Hylkes Hanekuyck, burger fabrikant en koopman gecommitteerde uit de geabandonneerde boedel van Noorderhoofd 1 1733 248 225v
HANEKUIK, HIELKE JOHANNES Hylcke Joannes Hanekuyck koopman koper Rozengracht 12 1668 239 136r
HANEKUIK, HIELKE JOHANNES Hylcke Joannes Hanekuyck naastligger ten oosten Noorderhaven NZ 1669 239 37ra
HANEKUIK, HIELKE JOHANNES wijlen Hylcke Joannes Hanekuyck Noorderhaven 15 1676 240 231r
HANEKUIK, HIELKE JOHANNES wijlen Hylcke Joannes Hanekuyck Noorderhaven 15 1681 241 156v
HANEKUIK, HIELKE JOHANNES wijlen Hylcke Joannes Hanekuyck Voorstraat 27 1681 241 174r
HANEKUIK, HIELKE JOHANNES wijlen Hylcke Joannis Hanekuyck Zuiderhaven 24 1683 242 6v
HANEKUIK, HIELKE JOHANNES wijlen Hylke Joannes Hanekuyck koopman Kerkpoortstraat NZ 1680 241 115v
HANEKUIK, HIELKE JOHANNES wijlen Hylke Joannis Hanekuyck Rozengracht 12 1693 243 41v
HANEKUIK, JOHANNES HIELKES Joannes Hylckes Hanekuyck, c.u. koper huis, hof, loods, plaats en pakhuis Zuiderhaven 36 1668 239 159v
HANEKUIK, JOHANNES HIELKES wijlen Joannes Hylckes Hanekuyck Sint Odolphisteeg 13 1681 241 162v
HANEKUIK, dr. Hanekuyk naastligger ten oosten Droogstraat ZZ 1793 264 76v
HANEKUIK, EVERT Evert Hanekuyk naastligger ten oosten Bargebuurt OZ 1736 249 110r
HANEKUIK, EVERT hof van Evert Hanekuyk naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1743 251 24v
HANEKUIK, EVERT Evert Hanekuyk naastligger ten westen Noorderhaven 49 1752 252 215v
HANEKUIK, H. de kinderen van wijlen H. D. Hanekuyk koopman naastligger ten noorden Lanen 41 1733 248 228r
HANEKUIK, HIELKE JOHANNES wijlen Hylcke Joannes Hanekuyk Voorstraat 37 1677 240 253v
HANEKUIK, HIELKE JOHANNES wijlen Hylcke Joannes Hanekuyk Lanen NZ 1685 242 78v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuyk koopman naastligger ten oosten Zeilmakersstraat OZ 1731 247 385v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuyk koopman naastligger ten noorden Zuiderhaven 6 1730 247 11ra
HANEKUIK, HIELKE wijlen Hylke Hanekuyk Voorstraat 91 1733 248 237r
HANEKUIK, HIELKE de erven van Hylke Hanekuyk naastligger ten noorden Voorstraat 61 1736 249 106r
HANEKUIK, HIELKE de weduwe van Hylke Hanekuyk koopman naastligger ten westen Franekereind 10 1750 252 103r
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuyk naastligger ten zuiden Franekereind 32 1798 265 97r
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuyk naastligger ten westen Franekereind 32 1798 265 97r
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuyk koopman naastligger ten oosten Zoutsloot 25 1798 265 104r
HANEKUIK, HIELKE DOUWES Hylke Douwes Hanekuyk, c.u. koopman koper huis en timmerwerf en plaats Zuiderhaven 18 1722 246 138v
HANEKUIK, HIELKE DOUWES betalen aan Hylke Douwes Hanekuyk, c.u. koopman huur 3 jaar Zuiderhaven 18 1722 246 138v
HANEKUIK, HIELKE DOUWES Hylke Douwes Hanekuyk, c.u. koopman naastligger ten oosten Zuiderhaven 18 1722 246 138v
HANEKUIK, HIELKE DOUWES Hylke Douwes Hanekuyk, burger koopman koper door niaar huis en hof Zuiderhaven 50 1731 247 378r
HANEKUIK, HIELKE DOUWES huis en ledig erf van Hylke Douwes Hanekuyk koopman naastligger ten oosten Zuiderhaven 50 1731 247 378r
HANEKUIK, HIELKE DOUWES wijlen Hylke Douwes Hanekuyk koopman Zuiderhaven 2 1733 248 254r
HANEKUIK, HIELKE JOHANNES wijlen Hylke Joannes Hanekuyk Noorderhaven 82 1684 242 54r
HANEKUIK, HIELKE JOHANNES Hylke Johannes Hanekuyk, c.u. verkoper Hondenstraat 4 1660 238 59v
HANEKUIK, JANKE DOUWES Janke Douwes Hanekuyk koper huis Voorstraat 61 1736 249 106r
HANEKUIK, JOHANNES Joannes Hanekuyk koper kamer Spinhuisstraat ZZ 1674 240 146r
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuyk koopman naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1763 256 4r
HANEKUIK, PIETER Pieter Hanekuyk naastligger ten oosten Achterstraat NZ 1802 266 124v
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuyk koper huis en hof Heiligeweg 60 1793 264 151v
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuyk koper huis Heiligeweg 60 1793 264 151v
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuyk koper wagenhuis, stalling voor 4 paarden, kamer onbekend 1793 264 151v
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuyk koper kamer Lammert Warndersteeg WZ 1793 264 151v
HANEKUIK, W. curator W. J. Hanekuyk advocaat Hof van Friesland verkoper Noordijs 19 1794 264 181r
HANEKUIK, W. dr. W. S. Hanekuyk koper huis Lanen 82a 1800 265 217v
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuyk verkoper Grote Kerkstraat 32 1802 266 76r
HANEKUIK, W. de heer W. J. Hanekuyk naastligger ten oosten Kruisstraat NZ 1804 267 23v
HANEKUIK, W. de heer W. J. Hanekuyk naastligger ten noorden Kruisstraat NZ 1804 267 23v
HANEKUIK, WIEBE Wybe Hanekuyk koopman koper huis en hof Zoutsloot ZZ 1732 248 142v
HANENBURG, ANTJE KORNELIS Antie Cornelis Hanenborch verkoper 1/15 deel Grote Bredeplaats 33 1636 234 6v
KORNELIS, AALTJE Aeltie Cornelis Hanenborg 1/15 deel Grote Bredeplaats 33 1638 234 66v
KORNELIS, BOUWE Bouwe Cornelis Hanenborg verkoper 1/15 deel Grote Bredeplaats 33 1638 234 66v
HANENBURG, GIJSBERT KORNELIS Gijsbert Cornelis Hanenborgh verkoper Grote Bredeplaats 33 1636 234 15r
HANENBURG, JELLE KORNELIS schrijver Jelle Cornelis Hanenburch schrijver van een compagnie soldaten koper huis waar de Ruiter uitsteekt (met vrije uitgang naar de Roepersteeg) Sint Jacobstraat 4 de Ruiter 1630 232 142v
HANENBURG, JELLE KORNELIS Jelle Cornelis Hanenburgh verkoper Sint Jacobstraat 4 1634 233 130v
HIELKES, DOUWE wijlen Douwe Hylkes Hanenkuik koopman Spijkerboor (gebied) 1765 256 93r
WIEBES, GEERTJE Geertje Wybes Hanenkuik verkoper Spijkerboor (gebied) ZZ 1765 256 91v
WIEBES, GEERTJE het zomerhuis van Geertje Wybes Hanenkuik naastligger ten westen Spijkerboor (gebied) 1765 256 93r
WIEBES, GEERTJE het zomerhuis van Geertje Wybes Hanenkuik naastligger ten noorden Spijkerboor (gebied) 1765 256 93r
WIEBES, GEERTJE Geertje Wybes Hanenkuik verkoper Spijkerboor (gebied) 1765 256 93r
HIELKES, STIJNTJE Stijntje Hylkes Hanenkuik koper hof en zomerhuis Spijkerboor (gebied) ZZ 1765 256 91v
HANIA, oud burgemeester Hania naastligger ten westen Rozengracht 12 1735 249 45v
HANIA, de weduwe van oud burgemeester Hania, c.s. naastligger ten oosten Rozengracht 8 1746 251 148r
HANIA, de weduwe van burgemeester Hania naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 3 1758 254 155v
HANIA, BAUKE FOPPES Baucke Foppes Hania gardenier huurder (p.j.) noordoost van Harlingen 1677 240 264v
HANIA, RIJKJE BROERS Rickien Broers Hania Kleine Bredeplaats 19 1646 235 209r
HANIA, OBBE vroedsman Ubbo Hania verkoper Hoogstraat 45 1725 246 237r
HANIA, ULBE vroedsman Ulbe Hania geniaarde koper Brouwersstraat WZ 1725 246 234r
HANIA, ULBE wijlen burgemeester Ulbe Hania Rozengracht 12 1754 253 173r
HANIA, ULBE wijlen Ulbe Hania Rozengracht 10 1755 253 216r
HANIA, ULBE Ulbo Hania naastligger ten westen Rozengracht 12 1739 250 15r
, BINKE Bente B. Hankes, c.u. huurder Rapenburg ZZ 1804 267 6r
GERRITS, GEERT Geert Gerryts Hankes, burger bontwever koper huis Moriaanstraat 10 1758 254 173v
HANNEMA, TJEERD JOHANNES Tieerd Johannes Hannama naastligger ten noorden Rozengracht 40 1648 236 26v
HANNEMA, TJEERD JOHANNES Tieerd Johannes Hannama verkoper onbekend 1648 236 27r
HANNEMA, TJEERD JOHANNES de plaats van Tieerd Johannes Hannama naastligger ten westen Zuiderhaven 1648 236 28r
HANNEMA, Hannema apotheker naastligger ten oosten Voorstraat 45 1789 263 89r
HANNEMA, Hannema apotheker naastligger ten noorden Voorstraat 45 1789 263 89r
HANNEMA, de heer Hannema naastligger ten noorden Lanen 71 1791 263 370ar
HANNEMA, SJOERDS Sjoerds Hannema Lanen 60 1788 263 31v
HANNEMA, EELKE JOCHEMS Eelke Jochems Hannema, burger verkoper Wasbleekstraat OZ 1744 251 36v
HANNEMA, EELKE JOCHEMS wijlen Eelke Jochums Hannema Nieuweburen 25 1748 251 225v
HANNEMA, LIJSBET minderjarige Elisabeth Hannema verkoper van 1/2 noordoost van Harlingen 1808 268 103r
HANNEMA, FETJE LASES de hof van Fetie Lases Hannema naastligger ten noorden Rozengracht NZ 1669 239 182v
HANNEMA, FETJE LASES Fetie Lases Hannema verkoper Rozengracht NZ 1669 239 182v
HANNEMA, FETJE LASES Fetie Lases Hannema verkoper Hofstraat 16 1669 239 183r
HANNEMA, FETJE LASES Fetie Lases Hannema verkoper Sint Jacobstraat 1 1669 239 191r
HANNEMA, FETJE LASES de weduwe Fettie Laeses Hannema naastligger ten oosten Noorderhaven 104 1681 241 39va
HANNEMA, FETJE LASES de verkochte hof van Fettie Lases Hannema naastligger ten oosten Hofstraat 16 1669 239 191v
HANNEMA, FRANS LASES de brouwerij van oud hopman Frans Laessen Hannema naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 35 1670 239 220v
HANNEMA, FRANS LASES Frans Laessen Hannema verkoper Grote Bredeplaats 35 1670 239 220v
HANNEMA, FRANS LASES het voorhuis van oud hopman Frans Laessen Hannema naastligger ten zuiden Noorderhaven 38 1670 240 3r
HANNEMA, FRANS LASES de mouterij van oud hopman Frans Laessen Hannema naastligger ten westen Noorderhaven 38 1670 240 3r
HANNEMA, FRANS LASES oud hopman Frans Laessen Hannema verkoper Noorderhaven 38 1670 240 3r
HANNEMA, FRANS LASES Frans Laessen Hannema verkoper Rinnertspijp OZ 1670 240 13r
HANNEMA, FRANS LASES Frans Lasen Hannema naastligger ten zuiden Noorderhaven 40 1660 238 18v
HANNEMA, FRANS LASES Frans Lasen Hannema naastligger ten westen Noorderhaven 40 1660 238 18v
HANNEMA, FRANS LASES Frans Lases Hannema naastligger ten zuiden Noorderhaven 40 1659 237 197v
HANNEMA, FRANS LASES Frans Lases Hannema naastligger ten westen Noorderhaven 40 1659 237 197v
HANNEMA, GRIETJE Grietie Hannema verkoper van 1/6 Grote Bredeplaats 26 1749 251 263v
HANNEMA, GRIETJE Grietje Hannema Franekereind 1 1797 265 57v
HANNEMA, J. J. Hannema koopman verkoper Zuiderstraat 4 1789 263 90v
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannema medicus verkoper Zuiderhaven 25 1692 243 14v
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannema medicus verkoper Zuiderhaven 23achter 1692 243 15v
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannema medicus verkoper Vijverstraat 8 1692 243 16r
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannema medicus verkoper Schritsen 31 1692 243 16v
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannema medicus verkoper Hofstraat 17 1692 243 17v
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannema medicus verkoper Hofstraat 15 1692 243 18v
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannema medicus verkoper Hofstraat 13 1692 243 19r
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannema medicus verkoper Hofstraat 21 1692 243 19v
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannema medicus verkoper Hofstraat NZ 1692 243 20r
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannema medicus verkoper Romastraat NZ 1692 243 20v
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannema medicus verkoper onbekend 1692 243 21r
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannema medicus verkoper Molenpad 1692 243 21v
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannema medicus verkoper Lanen 51 1692 243 22r
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannema medicus verkoper Zuiderstraat WZ 1692 243 22v
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannema medicus verkoper Zuiderhaven 18 1692 243 23r
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannema medicus verkoper Zuiderhaven 18 1692 243 23v
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannema medicus verkoper Zuiderhaven 6 1692 243 24r
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannema medicus verkoper Zuiderhaven 6 1692 243 25r
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannema medicus verkoper Zuiderhaven 14 1693 243 37v
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannema medicus verkoper Herenknechtenkamerstraat 19 1693 243 45r
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannema medicus verkoper Romastraat 6 1693 243 45v
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannema medicus verkoper Tiepelsteeg 1693 243 46r
HANNEMA, JAKOB Jacobus Hannema apotheker koper huis Voorstraat 47 1787 262 212v
HANNEMA, JAKOB Jacobus Hannema naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1792 264 46v
HANNEMA, JAKOB Jacobus Hannema apotheker en zoutbrander koper huis Zoutsloot WZ 1800 265 229r
HANNEMA, JAKOB Jacobus Hannema naastligger ten zuiden Zoutsloot WZ 1800 265 229r
HANNEMA, JAKOB SJOERDS Jacobus Sjoerds Hannema apotheker koper huis Gardenierstraat 3 1792 264 27v
HANNEMA, JAN huis genaamd de Prins, van Jan Hannema naastligger ten zuiden de Prins 1776 258 254v
HANNEMA, JAN Jan Hannema koopman koper huis Kerkpoortstraat 7 1776 258 257r
HANNEMA, JAN Jan Hannema koopman naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 5 1782 260 232r
HANNEMA, JAN Jan Hannema distillateur geniaarde koper Zuiderhaven 1 1782 260 240r
HANNEMA, JAN Jan Hannema distillateur koper huis Grote Kerkstraat 31oost 1782 260 270v
HANNEMA, JAN Jan Hannema distillateur koper pakhuis en mouterij Kruisstraat 6 1782 260 286r
HANNEMA, JAN Jan Hannema distillateur koper huis Lanen 81 1782 260 304v
HANNEMA, JAN Jan Hannema koopman naastligger ten oosten Lanen 79 1784 261 141r
HANNEMA, JAN Jan Hannema koopman geniaarde koper Voorstraat 86 1784 261 195v
HANNEMA, JAN Jan Hannema koopman koper huis Zuiderhaven 1 1784 261 196v
HANNEMA, JAN Jan Hannema koopman koper timmerwinkel, voormaals stalling Lanen 81achter 1784 261 206r
HANNEMA, JAN Jan Hannema koopman naastligger ten zuiden Lanen 81achter 1784 261 206r
HANNEMA, JAN Jan Hannema Noorderhaven 61 1785 261 273r
HANNEMA, JAN Jan Hannema Noorderhaven 59 1785 261 273r
HANNEMA, JAN Jan Hannema Zeilmakersstraat 20 1785 261 273r
HANNEMA, JAN Jan Hannema koopman Achterstraat 1785 261 282r
HANNEMA, JAN Jan Hannema koopman Zoutsloot NZ 1785 261 283r
HANNEMA, JAN Jan Hannema koopman Liemendijk 1785 261 308r
HANNEMA, JAN Jan Hannema distillateur en koopman koper huis of herberg genaamd het Swart Paard, en stalling Zuiderstraat het Swart Paard 1785 262 46r
HANNEMA, JAN Jan Hannema koopman koper huis Heiligeweg 68 1786 262 108v
HANNEMA, JAN Jan Hannema Noorderhaven 33 1787 262 168v
HANNEMA, JAN Jan Hannema koopman verkoper Kruisstraat 1787 262 219v
HANNEMA, JAN Jan Hannema, c.u. naastligger ten oosten Lanen 79 1787 262 231v
HANNEMA, JAN Jan Hannema koopman naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 5 1788 262 264r
HANNEMA, JAN Jan Hannema naastligger ten oosten Kruisstraat 6 1788 263 7r
HANNEMA, JAN Jan Hannema naastligger ten zuiden Kruisstraat 6 1788 263 7r
HANNEMA, JAN Jan Hannema distillateur geniaarde koper Heiligeweg 34 1788 263 24r
HANNEMA, JAN Jan Hannema verkoper Droogstraat NZ 1788 263 39r
HANNEMA, JAN Jan Hannema naastligger ten zuiden Heiligeweg 70 1789 263 156r
HANNEMA, JAN Jan Hannema koopman koper huis en herberg Benthem Noorderhaven 88west 1791 263 337v
HANNEMA, JAN Jan Hannema verkoper Noorderhaven 88west 1791 263 337v
HANNEMA, JAN Jan Hannema koopman Hoogstraat 4 1794 264 183v
HANNEMA, JAN curator Jan Hannema koopman verkoper Rapenburg NZ 1794 264 185r
HANNEMA, JAN Jan Hannema koopman koper huis en erf ((voor de zes percelen in deze akte)) Voorstraat 58 1794 264 189r
HANNEMA, JAN Jan Hannema koopman koper stokerij ((voor de zes percelen in deze akte)) Sint Christoffelsteeg 4 1794 264 189r
HANNEMA, JAN de koper Jan Hannema koopman naastligger ten westen Sint Christoffelsteeg 4 1794 264 189r
HANNEMA, JAN de koper Jan Hannema naastligger ten noorden [staat: zuiden] Sint Christoffelsteeg 4 1794 264 189r
HANNEMA, JAN Jan Hannema koopman koper pakhuizen ((voor de zes percelen in deze akte)) Voorstraat 56 1794 264 189r
HANNEMA, JAN Jan Hannema koopman koper stalling, wagenhuis en turfschuur ((voor de zes percelen in deze akte)) Lanen 83 1794 264 189r
HANNEMA, JAN Jan Hannema koopman geniaarde koper Lanen 81achter 1794 264 189r
HANNEMA, JAN Jan Hannema naastligger ten zuiden Lanen 81achter 1794 264 189r
HANNEMA, JAN Jan Hannema koopman koper mouterij ((voor de zes percelen in deze akte)) Hoogstraat 9 1794 264 189r
HANNEMA, JAN curator Jan Hannema koopman verkoper Havenplein 20 1794 264 192v
HANNEMA, JAN Jan Hannema koopman koper pakhuis Comediesteeg WZ de Komedie 1795 264 270r
HANNEMA, JAN Jan Hannema naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 5 1795 264 288r
HANNEMA, JAN Jan Hannema koopman Nieuwstraat 1795 264 290v
HANNEMA, JAN Jan Hannema koopman Kerkpoortstraat 23 1795 264 292v
HANNEMA, JAN Jan Hannema verkoper Noorderhaven 35 1797 265 63r
HANNEMA, JAN Jan Hannema verkoper Droogstraat NZ 1797 265 66v
HANNEMA, JAN Jan Hannema naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 5 1798 265 90r
HANNEMA, JAN Jan Hannema mr. distillateur koper huis en herberg Zuiderstraat 4 het Zwarte Paard 1801 265 284r
HANNEMA, JAN Jan Hannema executeur testamentair ten noorden van Harlingen 1801 266 4r
HANNEMA, JAN Jan Hannema koopman verkoper Kerkpoortstraat 7 1803 266 194v
HANNEMA, JAN Jan Hannema koopman verkoper Hoogstraat 9 1804 267 18v
HANNEMA, JAN Jan Hannema koopman en distillateur verkoper Zuiderstraat 4 1805 267 160v
HANNEMA, JAN Jan Hannema koopman naastligger ten westen Prinsenstraat 4 1806 267 228v
HANNEMA, JAN Jan Hannema naastligger ten oosten Voorstraat 54 1807 267 347r
HANNEMA, JAN Jan Hannema naastligger ten oosten Comediesteeg 2 1807 267 347r
HANNEMA, JAN Jan Hannema naastligger ten noorden Comediesteeg 2 1807 267 347r
HANNEMA, JAN Jan Hannema koopman koper huis Comediesteeg 1 1807 267 353r
HANNEMA, JAN Jan Hannema naastligger ten noorden Comediesteeg 1 1807 267 353r
HANNEMA, JAN de heer Jan Hannema naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 33 1807 268 2r
HANNEMA, JAN de heer Jan Hannema naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 33 1807 268 2r
HANNEMA, JAN Jan Hannema koopman naastligger ten oosten Heiligeweg 40 1808 268 81r
HANNEMA, JAN Jan Hannema naastligger ten oosten Heiligeweg 40 1808 268 110v
HANNEMA, JAN Jan Hannema naastligger ten westen Simon Stijlstraat 6 1809 268 260r
HANNEMA, JAN Jan Hannema naastligger ten westen Simon Stijlstraat 8 1809 268 260r
HANNEMA, JAN Jan Hannema naastligger ten westen Simon Stijlstraat 2 1809 268 260r
HANNEMA, JAN Jan Hannema naastligger ten oosten Lanen 79 1809 268 309v
HANNEMA, JAN Jan Hannema verkoper Heiligeweg 68 1810 269 66v
HANNEMA, JAN Jan Hannema naastligger ten oosten Bedelaarsteeg 3 1811 269 119r
HANNEMA, JAN Jan Hannema naastligger ten oosten Lanen 79 1811 269 119r
HANNEMA, JAN JOHANNES Jan Joannis Hannema verkoper 1671 240 54r
HANNEMA, JAN SJOERDS Jan Sjoerds Hannema naastligger ten westen WZ 1799 265 176r
HANNEMA, JEEN Jane Hannema koopman koper huis Noorderhaven 113 1782 260 271r
HANNEMA, JOHANNES Joannes Hannema schrijver huurder Herenwaltje 12 1695 243 127v
HANNEMA, JOHANNES SJOERDS Joannes Sjoerdts Hannema naastligger ten oosten 1671 240 54r
HANNEMA, JOHANNES wijlen Johannes Hannema koopman Voorstraat 89 1805 267 134r
HANNEMA, JOHANNES de zoutkeet van Johannes Hannema naastligger ten zuiden William Boothstraat 5 1808 268 108v
HANNEMA, LAAS LASES de ervan van wijlen vroedsman Laas Laasses Hannema, de oude naastligger ten oosten Zoutsloot 1682 241 234v
HANNEMA, LAAS LASES Vroedsman Laas Laasses Hannema Hoogstraat 15 1683 241 68va
HANNEMA, LAAS LASES Vroedsman Laas Laasses Hannema Hoogstraat 15achter 1683 241 69va
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema Zuiderhaven 25 1692 243 14v
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema Zuiderhaven 23achter 1692 243 15v
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema Vijverstraat 8 1692 243 16r
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema Schritsen 31 1692 243 16v
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema Hofstraat 17 1692 243 17v
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema Hofstraat 15 1692 243 18v
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema Hofstraat 13 1692 243 19r
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema Hofstraat 21 1692 243 19v
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema Hofstraat NZ 1692 243 20r
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema Romastraat NZ 1692 243 20v
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema onbekend 1692 243 21r
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema Molenpad 1692 243 21v
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema Lanen 51 1692 243 22r
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema Zuiderstraat WZ 1692 243 22v
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema Zuiderhaven 18 1692 243 23r
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema Zuiderhaven 18 1692 243 23v
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema Zuiderhaven 6 1692 243 24r
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema Zuiderhaven 6 1692 243 25r
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema Zuiderhaven 14 1693 243 37v
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema Herenknechtenkamerstraat 19 1693 243 45r
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema Romastraat 6 1693 243 45v
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema Tiepelsteeg 1693 243 46r
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Zuiderhaven 25 1692 243 14v
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Zuiderhaven 23achter 1692 243 15v
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Vijverstraat 8 1692 243 16r
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Schritsen 31 1692 243 16v
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Hofstraat 17 1692 243 17v
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Hofstraat 15 1692 243 18v
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Hofstraat 13 1692 243 19r
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Hofstraat 21 1692 243 19v
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Hofstraat NZ 1692 243 20r
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Romastraat NZ 1692 243 20v
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper onbekend 1692 243 21r
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Molenpad 1692 243 21v
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Lanen 51 1692 243 22r
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Zuiderstraat WZ 1692 243 22v
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Zuiderhaven 18 1692 243 23r
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Zuiderhaven 18 1692 243 23v
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Zuiderhaven 6 1692 243 24r
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Zuiderhaven 6 1692 243 25r
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Zuiderhaven 14 1693 243 37v
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Herenknechtenkamerstraat 19 1693 243 45r
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Romastraat 6 1693 243 45v
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Tiepelsteeg 1693 243 46r
HANNEMA, P. P. Hannema koopman naastligger ten noorden Lanen 79 1784 261 141r
HANNEMA, P. P. Hannema naastligger ten westen Droogstraat 1789 263 77v
HANNEMA, P. P. Hannema naastligger ten noorden Lanen 77 1790 263 281r
HANNEMA, P. P. Hannema naastligger ten noorden Lanen 77 1792 264 73r
HANNEMA, P. P. S. Hannema, n.u. naastligger ten noorden Rommelhaven 18achter 1804 267 37r
HANNEMA, P. P. Hannema naastligger ten noorden Lanen 29 1804 267 92v
HANNEMA, P. de weduwe van P. Hannema naastligger ten noorden Lanen 71 1805 267 151v
HANNEMA, PIETER Pieter Hannema koopman en steenbakker verkoper van 1/6 Grote Bredeplaats 26 1749 251 263v
HANNEMA, PIETER Pieter Hannema koopman verkoper Sint Odolphisteeg 9 1765 256 102v
HANNEMA, PIETER mouterij van Pieter Hannema naastligger ten noorden Lanen 79 1767 257 20v
HANNEMA, PIETER Pieter Hannema naastligger ten noorden Voorstraat 31 1776 258 248r
HANNEMA, PIETER Pieter Hannema koopman koper dubbele woning Comediesteeg 4 1776 259 22r
HANNEMA, PIETER Pieter Hannema naastligger ten noorden Comediesteeg 4 1776 259 22r
HANNEMA, PIETER Pieter Hannema koopman verkoper Zoutsloot NZ 1780 259 232v
HANNEMA, PIETER Pieter Hannema verkoper en curator van Raamstraat 5 1781 260 53r
HANNEMA, PIETER Pieter Hannema koopman koper huis Sint Christoffelsteeg 6 1781 260 96r
HANNEMA, PIETER Pieter Hannema naastligger ten westen Noorderhaven 76 1782 260 200v
HANNEMA, PIETER Pieter Hannema naastligger ten westen Noorderhaven 76 1783 261 115r
HANNEMA, PIETER Pieter Hannema koper door niaar pakhuis Scheffersplein 29 1785 262 28r
HANNEMA, PIETER Pieter Hannema naastligger ten noorden Lanen 79 1787 262 231v
HANNEMA, PIETER Pieter Hannema naastligger ten zuiden Scheffersplein 25 1789 263 117v
HANNEMA, PIETER Pieter J. Hannema Voorstraat 28 1790 263 219r
HANNEMA, PIETER Pieter Hannema naastligger ten noorden Lanen 81achter 1794 264 189r
HANNEMA, PIETER de erven van Pieter Hannema naastligger ten oosten Voorstraat 52oost 1803 266 295v
HANNEMA, PIETER wijlen Pieter Hannema Noorderhaven 74 1806 267 192ar
HANNEMA, PIETER wijlen Pieter Jacobina Hannema Lanen 71achter 1807 267 292r
HANNEMA, PIETER wijlen Pieter S. Hannema verkoper Comediesteeg WZ 1807 267 345r
HANNEMA, PIETER wijlen Pieter Hannema verkoper Voorstraat 54 1807 267 347r
HANNEMA, PIETER wijlen Pieter Hannema verkoper Comediesteeg 2 1807 267 347r
HANNEMA, PIETER wijlen Pieter Hannema verkoper Comediesteeg WZ 1807 267 347r
HANNEMA, PIETER wijlen Pieter J. Hannema verkoper Voorstraat 12 1807 267 350r
HANNEMA, PIETER wijlen Pieter J. Hannema verkoper Comediesteeg 1 1807 267 353r
HANNEMA, PIETER JOHANNES Pieter Johannes Hannema koopman verkoper Comediesteeg WZ 1795 264 270r
HANNEMA, PIETER JOHANNES wijlen Pieter Johannes Hannema Voorstraat 30 1806 267 256v
HANNEMA, PIETER S. Pieter S. Hannema koopman naastligger ten noorden Scheffersplein 29 1785 262 28r
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannema, minderjarig jongman koper pan- en estrikwerk en knechtswoning Zoutsloot 1773 258 128r
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannema, c.p. koper zoutkeet Scheffersplein 27 1781 260 47v
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannema koopman naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1788 263 17r
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannema koopman verkoper Nieuwstraat 10 1788 263 28r
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannema koopman verkoper Nieuwstraat 12 1788 263 28r
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannema verkoper Noordijs 17 1788 263 29v
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannema verkoper van 1/2 Zuiderhaven 18 1788 263 33r
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannema Zoutsloot ZZ 1788 263 37r
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannema verkoper van 1/2 William Boothstraat 1788 263 62r
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannema koopman verkoper Scheffersplein WZ 1789 263 94v
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannema koper huis Voorstraat 40 1789 263 177r
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannema koopman koper wagenhuis, stal, knegtskamer, hooizolder, plaats, bleek en put Droogstraat NZ 1797 265 66v
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannema naastligger ten westen Droogstraat NZ 1797 265 66v
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannema koopman koper huis Franekereind 23 1801 266 12r
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannema koopman naastligger ten noorden Franekereind 23 1801 266 12r
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannema naastligger ten noorden Lanen 73 1802 266 122r
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannema koopman verkoper Grote Bredeplaats 9 1802 266 164v
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannema koopman verkoper Grote Bredeplaats 7 1802 266 173r
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannema koopman koper 2 1/2 pm grond ten oosten van Harlingen 1803 266 281r
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannema verkoper Zoutsloot ZZ 1806 267 273v
HANNEMA, PIETER SJOERDS wijlen Pieter Sjoerds Hannema koopman noordoost van Harlingen 1808 268 103r
HANNEMA, PIETER Pyter Hannema koopman koper woning en tuintje Sint Odolphisteeg 9 1755 253 209r
HANNEMA, SJOERD Sjoerd Hannema koopman en fabrikant verkoper van 1/6 Grote Bredeplaats 26 1749 251 263v
HANNEMA, SJOERD Sjoerd Hannema koopman Lanen 20 1766 256 207r
HANNEMA, SJOERD Sjoerd Hannema koopman Zoutsloot 1773 258 128r
HANNEMA, SJOERD Sjoerd Hannema naastligger ten westen Sint Christoffelsteeg 6 1781 260 96r
HANNEMA, SJOERD Sjoerd Hannema koopman naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg 6 1781 260 96r
HANNEMA, SJOERD Sjoerd Hannema Noorderhaven 51 1784 261 225r
HANNEMA, SJOERD Sjoerd Hannema Noorderhaven 79 1785 261 311v
HANNEMA, SJOERD Sjoerd Hannema Noorderhaven 81 1785 261 311v
HANNEMA, SJOERD Sjoerd Hannema Bildtstraat 24 1785 261 311v
HANNEMA, SJOERD Sjoerd Hannema Noorderhaven 83 1785 261 311v
HANNEMA, SJOERD Sjoerd Hannema Droogstraat NZ 1785 261 311v
HANNEMA, SJOERD Sjoerd Hannema Droogstraat 63 1785 262 12r
HANNEMA, SJOERD PIETERS wijlen Sjoerd Pieters Hannema verkoper Comediesteeg WZ 1807 267 342v
HANNEMA, STIJNTJE JANS Stijntie Jans Hannema verkoper Grote Bredeplaats 6west 1671 240 64v
HANNEMA, TJEERD JOHANNES Tieerd Joannis Hannema, burger verkoper Rozengracht NZ 1649 236 56r
HANNEMA, TJEERD JOHANNES Tieerd Johannis Hannema naastligger ten noorden 1657 237 128r
HANNEMA, TJEERD JOHANNES Tjeerd Johannes Hannema, burger koper huis Franekerpoort (gebied) 1732 248 70v
HANNEMA, TJEERD JOHANNES de koper Tjeerd Johannes Hannema huurder Franekerpoort (gebied) 1732 248 70v
, JAN Jan Hannema [staat: Hanema] naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 31midden 1796 264 347r
, JAN Jan Hannema [staat: Hanema] naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 31midden 1796 264 347r
HANIA, RIJKJE BROERS Ryckien Broers van Hannia Kleine Bredeplaats 19 1642 234 171r
, ELIAS het huis van Ds. Elias Hanonides naastligger ten zuiden Bildtstraat 18 1671 240 42r
, KAREL Karel Hansen, c.u. huurder Steenhouwersstraat 2 1789 263 76v
HANSMA, dr. Hansma secretaris te Workum Voorstraat 14 1642 234 175r
HANSMA, TJEPKE Tiepke Hansma, c.u. verkoper Zuiderpoort (gebied) 1710 245 133r
HANSMA, TJEPKE WOPKES Tjepke Wopkes Hansma koper huis Zuiderpoort (gebied) 1699 243 394r
HANSMA, IEGE GERBENS Yge Gerbens Hansma gedoemde en bewoner (uitwijzing dd. 12 april 1660) onbekend 1660 238 6va
, KLAAS wijlen Claes Happel Gardenierstraat 1634 233 144r
, FENTJE Fenne Harckemae, burger onbekend 1614 229 218r
HARDA, vroedsman Harda naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1712 245 184v
HARDA, wijlen gemeensman Harda Brouwersstraat 3 1720 246 59r
HARDA, de erven van vroedsman Harda naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1721 246 110v
HARDA, de weduwe van Harda naastligger ten zuiden Brouwersstraat 3 1725 246 236v
HARDA, WATSE de erven van Watse Harda naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1722 246 126r
HARDA, WATSE de weduwe van Watze Harda naastligger ten oosten Brouwersstraat 11 1725 246 235v
HARDA, WATSE DIRKS vroedsman Watze Dirks Harda naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1701 244 117r
HARDA, WATSE DIRKS vroedsman Watze Dirx Harda naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1700 244 86r
HARDA, WATSE DIRKS vroedsman Watze Dirx Harda naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1701 244 106r
HARDA, WATSE DIRKS vroedsman Watze Dirx Harda naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1702 244 190r
GERRITS, ANTJE Antie Gerryts Hardenborgh verkoper Rapenburg NZ 1686 242 150v
, GERRIT wijlen burgemeester Gerrit Hardenburg Franekereind 8 1670 240 14v
, GERRIT wijlen burgemeester Gerrit Hardenburg Franekereind 8 1670 240 14v
, GERRIT wijlen burgemeester Gerrit Hardenburg Lammert Warndersteeg WZ 1670 240 14v
EVERTS, GERRIT hopman Gerrit Everts Hardenburg koper door niaar lege plaats, breed 24 voet, lang 48 voet Rozengracht 1654 236 276r
EVERTS, GERRIT hopman Gerryt Everts Hardenburg koper 1/4 huis Franekereind 8 1657 237 126v
, de weduwe van Hardenburgh verpachter grond Franekereind 6 1670 240 2ra
GERRITS, ANTJE Antie Gerrits Hardenburgh verkoper Nieuwstraat 42 1695 243 147v
GERRITS, ANTJE Antie Gerryts Hardenburgh kopers Grote Ossenmarkt 19 1679 241 47v
, GERRIT de weduwe van burgemeester Gerrit Hardenburgh naastligger ten oosten Franekereind 6 1670 240 2ra
, JAN de weduwe van Jan Hardenburgh eigenaar van 1/3 Nieuwstraat 42 1695 243 147v
HARDERWIJK, AALTJE DIRKS Aeltie Dirx Harderwijck Lanen 54 1675 240 21va
HARDERWIJK, AALTJE DIRKS Aeltie Dirx Harderwijck Lanen NZ 1675 240 21va
HARDERWIJK, AALTJE DIRKS Aeltie Dirx Harderwijck Grote Kerkstraat 33 1675 240 21va
HARDERWIJK, AALTJE DIRKS Aeltie Dirx Harderwijck Voorstraat 31 1675 240 21va
HARDERWIJK, AALTJE DIRKS Aeltie Dirx Harderwijck Hondenstraat NZ 1675 240 21va
HARDOMANS, GERARDUS wijlen dr. Gerardus Hardomans advocaat Voorstraat 7a-oost 1663 238 183r
HARDOMANS, GERRIT erven van wijlen mr. Gerryt Hardomans advocaat verkoper (advocaat voor de hove van Friesland ) Noorderhaven 38 1630 232 155v
HARENBERG, ELSKE JOOSTES Elske Joostes Harenberg Herenwaltje 1648 236 33r
, ADAM Adam Hargtogh mr. slager huurder Noorderhaven 108 1801 265 299v
HARINGA, RINTJE wijlen Rintje Haringa Nieuweburen 19 1795 264 281r
OLFERTS, PIETER Piter Olpharts van Haringhuisx, q.q. verkoper van 1/2 onbekend 1637 234 43v
, FEDDE erfgenaam/kind van Fedde Harings Voorstraat 75 1730 247 305v
HARKEMA, FENNE het nagelaten huis van Fenne Harkema naastligger ten oosten Sint Jacobstraat 15 1657 237 110v
HARKEMA, JAN Jan Harkema executeur van Barradeel verkoper Steenhouwersstraat 2 1798 265 91r
HARKEMA, JAN Jan Harkema oud executeur van Barradeel koper huis en tuintje Zoutsloot 49 1804 267 50r
HARKEMA, JAN de weduwe van Jan Harkema naastligger ten westen Zoutsloot 51 1807 268 4r
HARKEMA, JAN wijlen Jan Harkema Zoutsloot 49 1811 269 156r
, MICHIEL Michiel Coenraad Harkenrood huurder andere woning Noorderhaven 97 1775 258 195r
HARKEROTH, Harkenroth predikant naastligger ten oosten Franekereind 20 1733 248 197v
HARKEROTH, Harkenroth predikant naastligger ten zuiden Franekereind 20 1733 248 197v
HARKEROTH, Harkenroth predikant naastligger ten oosten Franekereind 10 1738 249 280r
HARKEROTH, Harkenroth predikant naastligger ten zuiden Franekereind 10 1738 249 280r
HARKEROTH, ds. Harkenroth naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 27 1763 255 181v
HARKEROTH, ds. Harkenroth naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 31west 1764 256 40v
HARKEROTH, ds. Harkenroth naastligger ten westen Kruisstraat 6 1767 256 252r
HARKEROTH, ds. Harkenroth naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 25 1767 257 16r
HARKEROTH, ds. Harkenroth naastligger ten westen Kruisstraat 6 1768 257 89r
HARKEROTH, Harkenroth naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 27 1779 259 218r
HARKEROTH, de heer Harkenroth naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 25 1783 261 93r
HARKEROTH, Harkenroth naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 27 1784 261 203r
HARKEROTH, ds. Harkenroth naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 25 1803 266 243v
HARKEROTH, ANTJE de meerderjarige Anna Harkenroth koper huis Heiligeweg 40 1808 268 81r
HARKEROTH, ANTJE Anna Adriana Harkenroth verkoper Heiligeweg 40 1808 268 110v
HARKEROTH, E. dr. E. F. Harkenroth Grote Kerkstraat 40west 1775 258 241v
HARKEROTH, E. dr. E. F. Harkenroth naastligger ten westen Kruisstraat 6 1788 263 7r
HARKEROTH, E. dr. E. F. Harkenroth naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 27 1790 263 187v
HARKEROTH, E. dr. E. F. Harkenroth naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 25 1796 265 2r
HARKEROTH, E. ds. E. F. Harkenroth naastligger ten noorden Heiligeweg 38 1796 265 4r
HARKEROTH, E. dr. E. F. Harkenroth naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 27 1802 266 71v
HARKEROTH, E. mr. E. F. Harkenroth naastligger ten noorden Heiligeweg 38 1807 267 327v
HARKEROTH, E. mr. E. Harkenroth naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 25 1807 267 327v
HARKEROTH, E. dr. E. F. Harkenroth advocaat Hof van Friesland Heiligeweg 40 1808 268 81r
HARKEROTH, E. dr. E. F. Harkenroth advocaat Hof van Friesland verkoper Heiligeweg 40 1808 268 81r
HARKEROTH, EILE dr. Eylardus Folkardus Harkenroth advocaat Hof van Friesland verkoper Hoogstraat 30 1801 265 306r
HARKEROTH, EILE dr. Eylardus Folkardus Harkenroth verkoper Hoogstraat 33 1801 265 307r
HARKEROTH, EILE dr. Eylardus Folkardus Harkenroth Noorderhaven 98 1801 265 308r
HARKEROTH, EILE Eylardus Folkardus Harkenroth verkoper Gardenierstraat NZ 1801 265 309r
HARKEROTH, EILE dr. Eylardus Folkardus Harkenroth verkoper Gardenierstraat ZZ 1801 265 310r
HARKEROTH, J. ds. J. E. Harkenroth predikant koper huis met tuin Heiligeweg 40 1762 255 176r
HARKEROTH, MARIA Marike Harkenroth huurder (p.j.) Schritsen NZ 1796 264 318v
JANS, PIETJE Pytie Jans Harmana Schritsen 50 1721 246 95v
HARMENS, JOHANNES de erven van Johannes Harmens naastligger ten westen Hofstraat 16 1776 259 5v
HARMENS, WIEGER Wyger Harmens koopman Zuiderhaven 53 1801 266 47v
HARMENS, WIEGER Wyger Harmens koopman Zuiderhaven 53 1801 266 47v
HARMENS, WIEGER Wyger Harmens koopman verkoper Noorderhaven 62 1806 267 256r
HARMENS, WIEGER Wyger Harmens koopman koper pottenbakkerij Bildtpoort (gebied) 1807 267 337v
HARMENS, WIEGER Wyger Harmens Bildtpoort (gebied) 1807 267 337v
HARMENS, WIEGER Wyger Harmens koopman koper droogschuur of pakhuis Zoutsloot NZ 1807 267 337v
HARMENS, WIEGER Wyger Harmens Zoutsloot NZ 1807 267 337v
HARMSEN, JAN Jan Berend Harmsen Franekerpoort (gebied) 1783 261 63r
, de heer Harsholte, n.u. naastligger ten zuiden Noorderhaven 88west 1733 248 7ra
, AREND de heer Arent van Harsholte, n.u. naastligger ten zuiden Noorderhaven 88west 1732 248 4ra
, de weduwe Harstmeyer huurder Grote Kerkstraat 31midden 1783 261 67v
HARTMAN, ANTJE Antje Hartman Rommelhaven 11 1765 256 130v
HARTMAN, Debora Hartman Noordijs 19 1766 256 161v
HARTMAN, Juffrouw Debora Hartman, burger Rozengracht 6 1766 256 161v
HARTMAN, DEBORA Debora Hartman Zuiderhaven 79 1766 256 164v
HARTMAN, DEBORA Debora Hartman Liemendijk NZ 1767 256 261r
HARTMAN, DEBORA Debora Hartman Rozengracht 6 1769 257 137r
HARTMAN, GERRIT Gerrit Hartman koper woning Lanen 93 1807 268 17r
HARTMAN, GERRIT de koper Gerrit Hartman, c.u. huurder (p.j.) Lanen 93 1807 268 17r
HARTMANS, JAN Jan Hartmans Achterstraat NZ 1711 245 146r
HARTMANS, LIEUWE Lieuwe Hartmans, c.soc. naastligger ten westen Lanen 40 1624 231 5v
BERENDS, HENDRIK Hendrick Barents Hartochvelt oud boekverkoper verkoper 't Poortje 3 1659 237 218v
HERTOG, ADAM Adam Hartog mr. slager huurder Voorstraat 30 1806 267 256v
HERTOG, ADOLF Adolph A. Hartog huurder (p.j.) Schritsen 53 1810 269 115r
BERENDS, HENDRIK Hendrick Beernts Hartooghvelt boekverkoper koper huis en loods 't Poortje 3 1648 236 36r
HASELAAR, oud burgemeester Haselaar naastligger ten westen Kerkpoortstraat 22 1710 245 115r
HASELAAR, oud burgemeester Haselaar naastligger ten westen Voorstraat 56oost 1721 246 105v
HASELAAR, de hof van oud burgemeester Haselaar naastligger ten oosten Rozengracht 19oost 1722 246 127v
HASELAAR, burgemeester Haselaar naastligger ten noorden Rozengracht NZ 1723 246 167r
HASELAAR, de weduwe van burgemeester Haselaar naastligger ten noorden Kerkpad WZ 1730 247 325v
HASELAAR, AUKJE JANS Aucke Jans Haselaar naastligger ten zuiden Zuiderpoort (gebied) 1660 238 21v
HASELAAR, AUKE Auke Haselaar verkoper van 1/3 Grote Kerkstraat 42 1737 249 217v
HASELAAR, AUKE Auke Haselaar verkoper van 1/3 Grote Kerkstraat 44 1737 249 217v
HASELAAR, AUKE Auke Haselaar huurder Voorstraat 28 1738 249 221v
HASELAAR, AUKE Auke Haselaar verkoper van 1/3 Voorstraat 28 1738 249 221v
HASELAAR, AUKE Auke Haselaar naastligger ten noorden Wasbleek NZ 1738 249 287r
HASELAAR, AUKE Auke Haselaar verkoper van 1/3 Wasbleek NZ 1738 249 287r
HASELAAR, Cataharina Haselaar Noorderhaven 77 1731 248 46r
HASELAAR, CATHARINA Catarina Haselaar verkoper van 1/3 Grote Kerkstraat 42 1737 249 217v
HASELAAR, CATHARINA Catarina Haselaar verkoper van 1/3 Grote Kerkstraat 44 1737 249 217v
HASELAAR, CATHARINA Catarina Haselaar verkoper van 1/3 Voorstraat 28 1738 249 221v
HASELAAR, CATHARINA Catarina Haselaar naastligger ten noorden Wasbleek NZ 1738 249 287r
HASELAAR, CATHARINA Catarina Haselaar verkoper van 1/3 Wasbleek NZ 1738 249 287r
HASELAAR, CATHARINA Catharina Haselaar onbekend 1731 248 17r
HASELAAR, CATHARINA Catharina Haselaar verkoper Spijkerboor (gebied) 1763 255 237r
HASELAAR, LAAS Laas Haselaar mr. chirurgijn koper huis Voorstraat 56west 1699 244 9v
HASELAAR, LAAS Laas Haselaar Lanen 25 1708 245 48v
HASELAAR, LAAS Burgemeester Laas Haselaar Lanen 25 1708 245 48v
HASELAAR, LAAS oud burgemr. Laas Haselaar, c.s. naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg 4 1713 245 196v
HASELAAR, LAAS burgemeester Laes Haselaar, c.u. koper tuin met vruchtbomen en zomerhuis Voorstraat 26achter 1722 246 147r
HASELAAR, LAAS de kopers burgemeester Laes Haselaar, c.u. naastligger ten oosten Voorstraat 26achter 1722 246 147r
HASELAAR, LAAS burgemeester Laes Haselaar naastligger ten oosten Hofstraat 16 1722 246 152r
HASELAAR, LAAS burgemeester Laes Haselaar naastligger ten zuiden Hofstraat 16 1722 246 152r
HASELAAR, LAAS burgemeester Laes Haselaar verkoper Hofstraat 16 1722 246 152r
HASELAAR, SCHELTE Schelte Haselaar naastligger ten noorden Schritsen 17 1751 252 166r
HASELAAR, TRIJNTJE SCHELTES Trijntie Scheltes Haselaar Zuiderpoort (gebied) 1727 246 307v
HASELAAR, TRIJNTJE SCHELTES Trijntie Scheltes Haselaar Zuiderhaven 18 1727 246 311r
HASELAAR, het panwerk van de de erven van Haselaer naastligger ten westen Rozengracht 17 1672 240 111r
HASELAAR, burgemeester Haselaer naastligger ten westen Voorstraat 30 1709 245 97v
HASELAAR, oud burgemeester Haselaer naastligger ten westen Voorstraat 56oost 1712 245 176r
HASELAAR, oud burgemr. Haselaer, c.s. naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg 4 1714 245 220v
HASELAAR, burgemr. Haselaer, n.u. naastligger ten oosten Voorstraat 26 1718 245 309r
HASELAAR, oud burgemeester Haselaer naastligger ten oosten Hofstraat ZZ 1719 246 54v
HASELAAR, oud burgemeester Haselaer naastligger ten zuiden Hofstraat ZZ 1719 246 54v
HASELAAR, burgemeester Haselaer naastligger ten oosten Rozengracht 40 1727 247 4r
HASELAAR, wijlen oud burgemeester Haselaer Spijkerboor (gebied) ZZ 1728 247 79r
HASELAAR, AUKE JANS Aucke Jans Haselaer, c.u. verkoper Zuiderhaven 18 1660 238 32r
HASELAAR, AUKE JANS Aucke Jansen Haselaer naastligger ten westen Voorstraat 67 1658 237 176v
HASELAAR, AUKE JANS Aucke Jansen Haselaer, c.u. verkoper Noorderhaven 12 1660 238 56v
HASELAAR, AUKE JANS Aucke Jansen Haselaer verkoper Zuiderpoort (gebied) 1661 238 92r
HASELAAR, AUKE JANS Aucke Jansen Haselaer naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 3 1661 238 97v
HASELAAR, AUKE JANS wijlen gemeensman Aucke Jansen Haselaer Noorderhaven 104 1681 241 39va
HASELAAR, AUKE Auke Haselaer verkoper van 1/2 Voorstraat 58 1729 247 276r
HASELAAR, AUKE Auke Haselaer Rozengracht 16 1733 248 193r
HASELAAR, CATHARINA Catarina Haselaer Noorderhaven 96 1749 251 276r
HASELAAR, CATHARINA Catharina Haselaer koper Huis, in gevelsteen Zwart Kruis Lanen 87 1730 247 316r
HASELAAR, CATHARINA Catharina Haselaer verwandelaar Hofstraat 16 1732 248 150r
HASELAAR, CATHARINA Catharina Haselaer aanhandelaar van 1/2 Rozengracht 16 1732 248 150r
HASELAAR, CATHARINA Catharina Haselaer verkoper van 1/2 Rozengracht 16 1733 248 193r
HASELAAR, CATHARINA Catharina Haselaer Noorderhaven 94 1749 251 277v
HASELAAR, CATHARINA Catrina Haselaer verkoper van 1/2 Voorstraat 58 1729 247 276r
HASELAAR, L. oud burgemr.en gemeensman L. Haselaer naastligger ten westen Voorstraat 56oost 1712 245 183r
HASELAAR, L. oud burgemr.en gemeensman L. Haselaer verkoper Voorstraat 56oost 1712 245 183r
HASELAAR, LAAS Laas Haselaer chirurgijn naastligger ten oosten Rozengracht NZ 1694 243 90v
HASELAAR, LAAS Laas Haselaer Zuiderhaven 19zuid 1708 245 66r
HASELAAR, LAAS oud burgemeester en gemeensman Laas Haselaer koper door niaar huis Voorstraat 56oost 1712 245 176r
HASELAAR, LAAS de hof van Laes Haselaer naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ 1694 243 106v
HASELAAR, LAAS Laes Haselaer mr. chirurgijn naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ 1694 243 108r
HASELAAR, LAAS Laes Haselaer naastligger ten oosten Noorderhaven 104 1695 243 134r
HASELAAR, LAAS de hof van Laes Haselaer naastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ 1695 243 144r
HASELAAR, LAAS Laes Haselaer naastligger ten zuiden Voorstraat 57 1695 243 144v
HASELAAR, LAAS Laes Haselaer naastligger ten westen Kerkpoortstraat WZ 1697 243 308r
HASELAAR, LAAS oud burgemeester Laes Haselaer Voorstraat 58 1729 247 276r
HASELAAR, LAAS wijlen oud burgemeester Laes Haselaer Vismarkt 1 1729 247 277r
HASELAAR, LAAS wijlen oud burgemeester Laes Haselaer Hofstraat 16 1732 248 150r
HASELAAR, LAAS wijlen oud burgemeester Laes Haselaer Rozengracht 16 1732 248 150r
HASELAAR, LAAS de weduwe van oud burgemeester Laes Haselaer Rozengracht 16 1733 248 193r
HASELAAR, LAAS AUKES Laes Auckes Haselaer, burger mr. chirurgijn koper hof met prieel, bierkelder en kamer Hofstraat 16 1693 243 60v
HASELAAR, LAAS AUKES Laes Auckes Haselaer mr. chirurgijn verkoper Voorstraat 57 1695 243 177v
HASELAAR, SCHELTE het huis van Schelte Haselaer grondpacht 00-07-00 CG 1681 241 41va2
HASELAAR, SCHELTE Schelte Haselaer eigenaar (p.j.) onbekend 1699 244 9r
, AUKE oud gemeensman Aucke Haselar naastligger ten westen Rozengracht 14 1666 239 58v
JANS, AUKE Aucke Jans Haselar, c.u. koper hovinge Rozengracht 12 1659 237 186r
JANS, AUKE vroedsman Aucke Jansen Haseler naastligger ten oosten Rozengracht 6 1667 239 92v
JANS, AUKE wijlen gezworen gemeensman Aucke Jansen Haseler Rozengracht 30 1668 239 129r
JANS, AUKE wijlen gemeensman Aucke Jansen Haseler Rozengracht 12 1668 239 136r
JANS, AUKE de weduwe vande gemeensman Aucke Jansen Haseler naastligger ten noorden Voorstraat 57 1668 239 171r
JANS, AUKE de erven van Aucke Jansen Haseler naastligger ten noorden Voorstraat 59 1668 239 172v
JANS, AUKE vroedsman Aucke Jansen Haseler naastligger ten oosten Rozengracht 10achter 1667 239 18va
JANS, AUKE de vroedsman Aucke Jansen Haseler Rozengracht 12 1668 239 23va
JANS, AUKE de vroedsman Aucke Jansen Haseler Rozengracht 12 1668 239 24ra
, AUKE het panwerk van de erven van Auke Haseler naastligger ten westen Rozengracht 17 1669 239 204v
, GERRIT Gerrit Haseler verkoper Rozengracht 17 1669 239 204v
, GERRIT erfgenaam van zijn ouders Gerryt Haseler verkoper Voorstraat 59 1668 239 172v
, GERRIT Gerryt Haseler naastligger ten oosten Rozengracht NZ 1669 239 182v
, JAKOB Jacob Haseler eigenaar van 1/2 Voorstraat 59 1668 239 172v
, JAKOB Jacob Haseler naastligger ten westen Voorstraat 59 1668 239 172v
JANS, JAKOB de commissarissen over de boedel van Jacob Jansen Haseler verkoper Voorstraat 57 1668 239 171r
HASENHOEK, de weduwe van hopman Hasenhoek bewoner Franekereind 14 1771 257 199r
HASENHOEK, hopman Hasenhoek, c.u. huurder (p.j.) Franekereind 14 1767 257 252r
HASENHOEK, HANS wijlen burgerhopman Hanso Jonas van Hasenhoek Voorstraat 74 1778 259 145v
HASIUS, dr. Hasius advocaat Hof van Friesland Zuiderhaven 24 1668 239 178v
HASPELMAN, erf van Haspelman naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1647 235 257r
HASPELMAN, FOKKE JAKOBS Focco Jacobs Haspelman, c.u. mr. scheepstimmerman koper huis met een steeg terzijde Zuiderhaven 18 1659 237 209v
HASPELMAN, FOKKE Focke Haspelman, c.s. verkoper Zuiderhaven 18 1664 238 219v
HASPELMAN, FOKKE Focke Haspelman naastligger ten westen Zuiderhaven 18 1667 239 108r
HASPELMAN, FOKKE Focke Haspelman mr. scheepstimmerman koper 2 lege huis plaatsen of houtstek met een hof etc. Zuiderhaven 18 1675 240 175v
HASPELMAN, FOKKE Focke Haspelman koper van een timmerwerf Zuiderhaven ZZ 1681 241 32va
HASPELMAN, FOKKE Focke Haspelman mr. scheepstimmerman naastligger ten westen Zuiderhaven 18 1684 242 59v
HASPELMAN, FOKKE Focke Haspelman naastligger ten westen Zuiderhaven 18 1693 243 33v
HASPELMAN, FOKKE de erven van Focke Haspelman naastligger ten westen Zuiderhaven 18 1696 243 253v
HASPELMAN, FOKKE de erven van Focke Haspelman naastligger ten westen Zuiderhaven 18 1698 243 382v
HASPELMAN, FOKKE de weduwe van Focke Haspelman naastligger ten westen Zuiderhaven 18 1699 244 32r
HASPELMAN, FOKKE JAKOBS Focke Jacobs Haspelman koper huis en tuin Zuiderhaven ZZ 1687 242 190v
HASPELMAN, FOKKE JAKOBS Focke Jacobs Haspelman naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1689 242 280r
HASPELMAN, FOKKE JAKOBS Focke Jacobs Haspelman naastligger ten westen Zuiderhaven 18 1689 242 288r
HASPELMAN, FOKKE JAKOBS wijlen Focke Jacobs Haspelman, burger mr. scheepstimmerman Zuiderpoort (gebied) 1695 243 159r
HASPELMAN, FOKKE JAKOBS wijlen Focke Jacobs Haspelman mr. scheepstimmerman Zuiderhaven ZZ 1697 243 307r
HASPELMAN, FOKKE JAKOBS de erven van Focke Jacobs Haspelman naastligger ten oosten Spijkerboor (gebied) ZZ 1698 243 351r
HASPELMAN, FOKKE JAKOBS Fokke Jacobs Haspelman naastligger ten oosten noordoost van Harlingen 1687 242 198v
HASPELMAN, FOKKE JAKOBS Foock Jacobs Haspelman naastligger ten noorden Zuiderhaven 18 1686 242 122v
HASPELMAN, JAKOB Jacob Haspelman naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 16 1631 232 183r
HASPELMAN, JAKOB het huis van Jacob Haspelman naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 18 1674 240 139r
HASPELMAN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Haspelman, burger mr. scheepstimmerman koper 2 ledige plaatsen Zuiderstraat 1630 232 144r
HASPELMAN, JAKOB PIETERS wijlen Jacob Piters Haspelman bewoner Grote Ossenmarkt ZZ 1637 234 47r
HASPELMAN, JAKOB PIETERS kinderen en erven van wijlen Jacob Piters Haspelman verkoper Grote Ossenmarkt ZZ 1637 234 47r
HASPELMAN, JAKOB PIETERS de verkochte timmerwerf van Jacob Pytters Haspelman, c.soc. naastligger ten westen Zuiderstraat ZZ 1630 232 134v
HASPELMAN, JAKOB ROGIERS Jacob Rogiers Haspelman, c.u. koper woning Both Apothekerstraat WZ 1671 240 34r
HASPELMAN, JAKOB ROGIERS Jacob Rogiers Haspelman, burger koper huis Karremanstraat 22 1671 240 45r
HASPELMAN, JAKOB ROGIERS Jacob Rogiers Haspelman koper grondpacht 2-00-00 CG Both Apothekerstraat 1672 240 78v
HASPELMAN, JAKOB ROGIERS Jacob Rogiers Haspelman schipper (grootveer-) koper stalling met een tuin daarachter Vijverstraat 14 1677 240 262v
HASPELMAN, JAKOB ROGIERS Jacob Rogiers Haspelman koper provisioneel 1/2 huis en erf met een lege plaats Heiligeweg ZZ 1671 240 8va
HASPELMAN, JAKOB ROGIERS de werf van Jacob Rogiers Haspelman naastligger ten noorden Zuiderhaven 18 1678 241 6r
HASPELMAN, JAKOB ROGIERS de ledige plaats met de boet van Jacob Rogiers Haspelman naastligger ten westen Zuiderhaven 18 1678 241 7v
HASPELMAN, JAKOB ROGIERS de helling van Jacob Rogiers Haspelman naastligger ten noorden Zuiderhaven 18 1678 241 7v
HASPELMAN, JAKOB ROGIERS Jacob Rogiers Haspelman verkoper Vijverstraat 14 1679 241 36r
HASPELMAN, JAKOB ROGIERS Jacob Rogiers Haspelman koper hoekhuis staande achter en naast de werf Zuiderbolwerk 1680 241 82r
HASPELMAN, JAKOB ROGIERS Jacob Rogiers Haspelman voormalig eigenaar timmerwerf Zuiderhaven ZZ 1681 241 32va
HASPELMAN, JAKOB ROGIERS de helling op de wal eerder van Jacob Rogiers Haspelman naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1684 242 58r
HASPELMAN, ROGIER voorheen als timmerwerff gebruikt door Rogier Haspelman ?huurder Zuiderhaven 1645 235 171v
HASPELMAN, ROGIER huis en hof van Rogier Haspelman naastligger ten noorden Zuiderhaven 18 1646 235 204v
HASPELMAN, ROGIER Rogier Haspelman naastligger Zuiderhaven ZZ 1646 235 212r
HASPELMAN, ROGIER mr. Rogier Haspelman verkoper Zuiderhaven ZZ 1647 235 257r
HASPELMAN, ROGIER Rogier Haspelman naastligger ten westen Zuiderhaven 18 1650 236 118r
HASPELMAN, ROGIER Rogier Haspelman naastligger ten oosten onbekend 1658 237 149v
HASPELMAN, ROGIER Rogier Haspelman naastligger ten noorden onbekend 1658 237 149v
HASPELMAN, ROGIER Rogier Haspelman, c.u. koper 2 lege plaatsen of timmerwerven aan elkaar samen 48 voet breed en zuidwaarts str Zuiderhaven 18 1664 238 219v
HASPELMAN, ROGIER Rogier Haspelman, c.u. naastligger ten oosten Zuiderhaven 18 1664 238 219v
HASPELMAN, ROGIER Rogier Haspelman, c.u. Zuiderhaven 18 1664 238 219v
HASPELMAN, ROGIER Rogier Haspelman voormalig gebruiker en eigenaar van de werf Zuiderbolwerk 1680 241 82r
HASPELMAN, ROGIER JAKOBS Rogier Jacobs Haspelman koper door niaar van 1/2 kamers aan elkaar, drie Zuiderhaven 18 1646 235 204v
HASPELMAN, ROGIER JAKOBS Rogier Jacobs Haspelman niaarnemer van 1/2koper Zuiderhaven ZZ 1646 235 212r
HASPELMAN, ROGIER JAKOBS Rogier Jacobs Haspelman mr. scheepstimmerman verkoper Zuiderhaven ZZ 1647 235 251v
HASPELMAN, ROGIER JAKOBS de timmerwerf van Rogier Jacobs Haspelman naastligger ten noorden Zuiderhaven 18 1650 236 131v
HASPELMAN, ROGIER JAKOBS wijlen Rogier Jacobs Haspelman Zuiderhaven 18 1678 241 6r
HASPELMAN, ROGIER JAKOBS wijlen Rogier Jacobs Haspelman Zuiderhaven 18 1678 241 7v
HASPELMAN, ROGIER JAKOBS Rogier Jacobs Haspelman verkoper Karremanstraat 22 1681 241 32va
HASPELMAN, ROGIER JAKOBS Rogier Jacobs Haspelman Zuiderhaven ZZ 1681 241 38va
HASPELMAN, Rogiers Haspelman naastligger ten westen Zuiderhaven 18 1650 236 117r
HASPELMAN, TEEKE JAKOBS Taecke Jacobs Haspelman, burger koper twee kamers met een loods, plaats, tuintje en put Gardenierstraat 1671 240 58r
HASPELMAN, TEEKE JAKOBS Taeco Jacobs Haspelman, burger koper huis en houttek aan elkaar staand Zuiderstraat 33 1642 235 33v
HASPELMAN, TEEKE JAKOBS Taeke Jacobs Haspelman naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1680 241 66v
, ROGIER Rogier Haspelmans naastligger Zuiderhaven ZZ 1647 235 253v
JAKOBS, ROGIER de werf gebruikt door Rogier Jacobs Haspelmans naastligger ten oosten Zuiderhaven 18 1672 240 99v
HENDRIKS, JOHANNES Johannes Hendriks Hasseburger koper huis en pakhuis Hoogstraat 30 1810 269 64v
HASELAAR, SCHELTE JAKOBS de erven van Schelto Jacobs Hasselaer naastligger ten westen Grote Kerkstraat 41 1688 242 223r
HASSELT, JAN de erfgenamen van Jan van Hasselt naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1624 231 5r
JANS, TRIJNTJE Trijn Jans van Hasselts, burger verkoper Droogstraat NZ 1614 229 220v
HOTSMA, de tuin van de vroedsman Hatsma naastligger ten zuiden Liemendijk 1695 243 139v
HOTSMA, JAKOB burgemeester Jacob Hatsma koper 1/4 mouterij, kamer en paardenstal Herenwaltje 12 1699 244 2r
HOTSMA, JAKOB burgemeester Jacob Hatsma Zoutsloot 24 1699 244 17r