Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

Spring naar: Ha  He  Hi  Ho  Hu  Hy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
HAGEN, sergeant majoor van Haagen, c.u. huurder het andere deel Vijverstraat 20 1803 266 303r
HAAKMA, als bewoner Haakma commies naastligger ten westen Noorderhaven 80 1737 249 217r
HAAKMA, Haakma commies huurder Noorderhaven 76 1755 253 229v
HAAKMA, Haakma commies huurder Noorderhaven 78 1755 253 229v
HAAN, de weduwe van de Haan kapitein naastligger ten zuiden Schritsen 10 1667 239 89v
HAAN, de weduwe van de Haan naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 15 1803 267 4r
HAAN, ANNE HIELKES Anne Hylkes de Haan trekveerschipper koper huis Vijver 4 1772 258 23v
HAAN, ANNE HIELKES Anne Hylkes de Haan trekveerschipper naastligger ten westen Vijver 4 1772 258 23v
HAAN, ANNE HIELKES Anne Hyltjes de Haan naastligger ten oosten Hondenstraat 8 1765 256 112v
HAAN, CATHARINA Catharina Maria de Haan koper Voorstraat 60 1792 264 58r
HAAN, KLAAS AUKES Claas Aukes de Haan, c.u. schipper huurder Voorstraat 48 1792 264 2r
HAAN, EDGER de weduwe van wijlen Edsger de Haan naastligger ten oosten Vismarkt 1 1765 256 139v
HAAN, EDGER HIELKES Edsger Hyltjes de Haan schipper koper huis Noorderhaven 42 1754 253 147r
HAAN, EDGER HIELKES de erfgenamen van wijlen Edsger Hyltjes de Haan naastligger ten westen Noorderhaven 44 1772 258 14v
HAAN, EDGER HIELKES de erfgenamen van wijlen Edsger Hyltjes de Haan naastligger ten westen Noorderhaven 44 1772 258 26v
HAAN, ANNES Elisabeth Annes de Haan koper huis Vijver 4 1786 262 91v
HAAN, LIJSBET ANNES Elisabeth Annes de Haan naastligger ten noorden Vijver 4 1786 262 91v
HAAN, HORATIUS Horatius de Haan Rooms priester verkoper Noorderhaven 44 1780 259 280r
HAAN, HIELKE Hyltje de Haan naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 11 1772 258 56v
HAAN, JAKOB Jacob de Haan hoeckelmaker verkoper Kleine Kerkstraat WZ 1611 229 28v
HAAN, JAKOB Jacob Marijns de Haan hekelmaker koper huis Kleine Kerkstraat WZ 1599 228 137r
HAAN, JAN Jan de Haan naastligger ten oosten Noorderhaven 64 1778 259 153r
HAAN, JAN SIEMENS Jan Simons de Haan naastligger ten noorden Voorstraat 23 1782 260 196r
HAAN, JAN SIEMENS Jan Simons de Haan protesteert Noorderhaven 24 1784 261 200r
HAAN, JAN SIEMENS Jan Symons de Haan kofschipper koper huis Noorderhaven 66 1767 257 11r
HAAN, JAN TJITSES Jan Tjietzes de Haan koper huis Vijverstraat 4 1806 267 206r
HAAN, JOHANNES Johannes H. de Haan naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 15 1753 253 64v
HAAN, JOHANNES Johannes H. de Haan naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 11 1790 263 192v
HAAN, JOHANNES Johannes H. de Haan naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 11 1793 264 81r
HAAN, JOHANNES de weduwe van Johannes H. de Haan naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 11 1804 267 7r
HAAN, JOHANNES de weduwe van Johannes H. de Haan naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 11 1805 267 157r
HAAN, JOHANNES HIELKES wijlen Johannis Hyltjes de Haan verkoper Vijver 4 1802 266 166r
HAAN, JOHANNES HIELKES wijlen Johannis Hyltjes de Haan verkoper Hondenstraat 10 1802 266 168v
HAAN, NEELTJE HIELKES Neeltje Hylkes de Haan, bejaarde vrijster verkoper Vijver 4 1772 258 23v
HAAN, OTTE JORIS Otte Joris de Haan smakschipper verkoper Zeilmakersstraat 17 1733 248 216r
HAAN, PIETER Pytter Haan naastligger ten zuiden Bargebuurt 1706 244 341r
HAAN, SIEMEN JANS Simon Jansen de Haan protesteert Noorderhaven 24 1784 261 200r
HAAN, SUSANNA Susanna de Haan, voor haar kinderen verkoper Moriaanstraat 10 1783 261 27r
HAAN, SUSANNA Susanna de Haan verkoper Grote Ossenmarkt 13 1807 267 298r
HAAN, SUSANNA JOHANNES Susanna Johannes de Haan, voor haar minderjarige kinderen verkoper Heiligeweg 16 1782 260 208r
HAAN, SUSANNA JOHANNES Susanna Johannes de Haan, voor haar minderjarige kinderen verkoper Heiligeweg 18 1782 260 208r
HAAN, SUSANNA JOHANNES Susanna Johannes de Haan, voor haar kinderen verkoper Hoogstraat 36 1782 261 5r
HAAN, SUSANNA JOHANNES Susanna Johannes de Haan verkoper Achterstraat 1782 261 8v
HAAN, SUSANNA JOHANNES Susanna Johannes de Haan koper huis en tuintje Schritsen 46 1783 261 66v
HAAN, SUSANNA JOHANNES Susanna Johannes de Haan verkoper Schritsen 17 1784 261 198v
HAAN, SUSANNA JOHANNES Susanna Johannes de Haan verkoper q.q. Schritsen 17 1784 261 198v
HAAN, SUSANNA JOHANNES Susanna Johannes de Haan verkoper Hofstraat 4 1786 262 96v
HAAN, SUSANNA JOHANNES Susanna Johannes de Haan naastligger ten noorden Schritsen 48 1805 267 115v
HAAN, SUSANNA JOHANNES Susanna Johannes de Haan verkoper Schritsen 48 1805 267 115v
HAAN, SUSANNA Susanne de Haan verkoper? Rapenburg 6 1807 267 296r
HAAN, SIEMEN JANS Symon Jans de Haan naastligger ten noorden Voorstraat 23 1803 266 256v
, HIELKE de erfgenamen van wijlen Hylke Haanekuik verpachter grond Moriaanstraat 12 1748 251 237r
, HIELKE Hylke Haanekuik naastligger ten westen Zoutsloot 31 1807 267 337v
, HINKE Hinke Haanekuyk verkoper Nieuwstraat 40 1801 266 1r
HAANSTRA, de weduwe van vroedsman Haanstra naastligger ten zuiden Voorstraat 4 1775 258 233v
HAANSTRA, de weduwe van vroedsman Haanstra naastligger ten westen Voorstraat 4 1775 258 233v
HAANSTRA, MARTJEN Maartje Haanstra verkoper van 1/3 Heiligeweg 36 1782 260 164v
HAANSTRA, de verkoopster Maartje Haanstra bewoner beneden Voorstraat 2 1800 265 246r
HAANSTRA, MARTJEN Maartje Haanstra verkoper Voorstraat 2 1800 265 246r
HAANSTRA, TAMME Tamerus Haanstra procureur fiscaal verkoper Brouwersstraat 4 1744 251 48v
HAANSTRA, Tammeerus Haanstra procureur fiscaal verkoper ten oosten van Harlingen 1746 251 128r
HAANSTRA, TRIJNTJE Trijntje Haanstra koper 3/4 huis Heiligeweg 36 1782 260 164v
HAANSTRA, TRIJNTJE Trijntje Haanstra, c.u. eigenaar van 1/4 Heiligeweg 36 1782 260 164v
HAANSTRA, WATSE Watse Haanstra mr. koperslager koper huis Kleine Bredeplaats 1 1747 251 162r
HAANSTRA, WATSE Watse Haanstra naastligger ten zuiden Voorstraat 2 1757 254 94r
HAANSTRA, WATSE Watse Haanstra naastligger ten zuiden Voorstraat 2 1758 254 147v
HAANSTRA, WATSE Watse Haanstra naastligger ten zuiden Voorstraat 2 1759 254 230r
HAANSTRA, WATSE vroedsman Watse Haanstra koper huis Voorstraat 2 1766 256 198v
HAANSTRA, WATSE Watse Haanstra naastligger ten zuiden Voorstraat 2 1766 256 198v
HAAR, van der Haar, c.u. commies-generaal huurder Voorstraat 20 1731 247 386r
HAAR, B. B. van der Haar naastligger ten westen Zuiderhaven 50 1758 254 142r
HAAR, BONIFATIUS de heer Bonnefaes van der Haar raad en advocaat fiscaal Admiraliteit koper huis Zuiderhaven 48 het Engels Huis 1746 251 146v
HAAR, BONIFATIUS de heer Bonnefaes van der Haar naastligger ten westen Zuiderhaven 50 1747 251 171v
HAAR, CATHARINA vrouwe Catharina Wilhelmina van der Haar verkoper Zuiderhaven 48 1782 260 279r
HAAR, DANIEL Daniel van der Haar, c.u. raad en advocaat fiscaal huurder (p.j.) Hofstraat 17west 1733 248 265r
HAAR, HENDRIK mr. Hendrik van der Haar griffier Hof van Friesland verkoper Zuiderhaven 48 1782 260 279r
HAAR, HENDRIK mr. Hendrik van der Haar griffier Hof van Friesland verkoper q.q. Zuiderhaven 48 1782 260 279r
HAAR, JAN wijlen Jan Willem van der Haar verkoper van 1/3 Heiligeweg 60noord 1767 256 242r
HAAR, JAN wijlen Jan Willem van der Haar verkoper van 1/3 Kruisstraat 5oost 1767 256 242r
HAAR, JAN wijlen Jan Willem van der Haar erflater Kruisstraat 3west 1767 256 244r
HAAR, JAN wijlen de heer Jan Willem van der Haar verkoper van 1/3 Heiligeweg 60zuid 1767 257 12r
HAARLEM, JAN KLASES mr. Jan Claes van Haarlem koper dwarshuis Zuiderhaven ZZ 1616 230 48v
HAARLEM, JAN JANS Jan Jans van Haarlem mr. bontwever verkoper Gardenierstraat NZ 1763 255 178v
HAARSMA, oud kapitein Haarsma naastligger ten noorden Lanen 21achter 1734 248 319v
HAARSMA, Haarsma kapitein naastligger ten noorden Noorderkade 13 1737 249 157v
HAARSMA, IEGE GERBENS Ige Gerbens Haarsma verpachter grond ([staat: 3 oorden van 2-00-00 GG]) Noordijs 7 1662 238 119v
HAARSMA, IEGE GERBENS Ige Gerbens Haarsma verkoper Noordijs 7 1662 238 119v
HAARSMA, IEGE GERBENS Ighe Gerbens Haarsma verkoper William Boothstraat 3 1663 238 193v
HAARSMA, MAAIKE Mayke Haarsma verkoper Kerkpad 32 1707 245 32r
HAARSMA, TJEERD SIEBOUTS Tjeerd Sibouts Haarsma, c.u. koper huis Moriaanstraat ZZ 1669 239 201v
HAAS, de erfgenamen van wijlen burgermajoor de Haas naastligger ten zuiden Noorderhaven 22achter 1755 253 218v
HAAS, de weduwe van de Haas naastligger ten zuiden Brouwersstraat 28 1788 262 262v
HAAS, kapitein Haas, c.u. huurder Noordijs 6 1797 265 30r
HAAS, A. majoor A. de Haas naastligger ten oosten Droogstraat 65 1755 253 205r
HAAS, A. A. de Haas naastligger ten noorden Droogstraat 65 1755 253 205r
HAAS, A. wijlen wed. A. de Haas huurder Raamstraat 8 1788 263 22v
HAAS, AGE majoor Age de Haas executeur koper van 1/3 Noorderhaven 13 1748 251 232v
HAAS, AGE majoor Age de Haas executeur verkoper Nieuwstraat 25 1748 251 236r
HAAS, AGE majoor en executeur Age de Haas koper Anjelierstraat 2 1749 252 10v
HAAS, AGE Age de Haas executeur koper huis Noorderhaven 42 1749 252 32r
HAAS, AGE majoor Age de Haas executeur verkoper van 1/12 Zuiderhaven 47 1751 252 117v
HAAS, AGE majoor Age de Haas executeur verkoper van 1/12 Grote Ossenmarkt 13 1751 252 119r
HAAS, AGE majoor Age de Haas executeur geniaarde koper Voorstraat 32 1751 252 159r
HAAS, AGE burgermajoor Age de Haas executeur geniaarde koper Sint Odolphisteeg WZ 1751 252 159r
HAAS, AGE majoor Age de Haas executeur koper woning Spinstraat 1751 252 167r
HAAS, AGE majoor Age de Haas verkoper q.q. Klaverbladstraat 19 1751 252 239r
HAAS, AGE Age de Haas verkoper q.q. Zuiderhaven 17 1751 252 241r
HAAS, AGE majoor Age de Haas koper van 1/2 huis Kleine Kerkstraat 12 1752 253 28v
HAAS, AGE Age de Haas executeur koper van 1/2 Grote Ossenmarkt 15 1753 253 64v
HAAS, AGE majoor Age de Haas executeur koper 1/2 huis en bakkerij, kaaswinkel Zuiderhaven 5 de Vergulde Haringbuis 1753 253 96r
HAAS, AGE Age de Haas executeur verkoper Noorderhaven 42 1754 253 147r
HAAS, AGE majoor Age de Haas executeur koper hof met een kamer Zoutsloot ZZ 1754 253 164v
HAAS, AGE majoor Age de Haas executeur koper huis met een tuin erachter Hoogstraat 1 1754 253 174r
HAAS, AGE majoor Age de Haas executeur verkoper Lanen 62 1754 253 190v
HAAS, AGE majoor Age de Haas executeur verkoper Grote Ossenmarkt 15 1754 253 190v
HAAS, AGE Age de Haas executeur koper van 1/3 Voorstraat 52west 1754 253 191v
HAAS, AGE wachtmeester Age de Haas executeur verkoper van 2/3 Noorderhaven 13 1756 253 254v
HAAS, AGE majoor Age de Haas executeur verkoper van 1/2 Spinstraat 1756 254 8r
HAAS, AGE Age de Haas executeur en wachtmeester koper huis Schritsen 60 1756 254 39v
HAAS, AGE Age de Haas wachtmeester en executeur verkoper Schritsen 60 1758 254 117r
HAAS, AGE majoor Age de Haas naastligger ten westen Zoutsloot 64 1758 254 140r
HAAS, AGE majoor Age de Haas naastligger ten westen Droogstraat 77 1758 254 140r
HAAS, AGE Age de Haas naastligger ten westen Hoogstraat 3 1758 254 161v
HAAS, AGE Age de Haas naastligger ten westen Zuiderhaven 7 1759 254 192v
HAAS, AGE wachtmeester Age de Haas executeur koper woning Zoutsloot ZZ 1763 256 12r
HAAS, AGE Age de Haas naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1763 256 12r
HAAS, AGE Age de Haas naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1763 256 12r
HAAS, AGE Age de Haas verkoper Hoogstraat 1 1764 256 67r
HAAS, AGE Age de Haas verkoper van 1/2 Zuiderhaven 5 1765 256 106v
HAAS, AGE majoor Age de Haas executeur verkoper Herenknechtenkamerstraat OZ 1766 256 157v
HAAS, AGE majoor Age de Haas executeur verkoper Rommelhaven 26b 1766 256 158v
HAAS, AGE majoor Age de Haas executeur verkoper Grote Bredeplaats 19 1766 256 165v
HAAS, AGE majoor Age de Haas, c.u. huurder (p.j.) Noorderhaven 91 1766 256 187v
HAAS, AGE majoor Age de Haas executeur verkoper Kleine Bredeplaats 4 1766 256 203r
HAAS, AGE Age de Haas executeur koper Grote Kerkstraat 10 1766 256 210r
HAAS, AGE majoor Age de Haas koper woning Zoutsloot 77 1767 257 29r
HAAS, AGE majoor en executeur Age de Haas koper 1/2 huis Kleine Kerkstraat 12 1771 257 212v
HAAS, AGE majoor Age de Haas naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 10 1772 258 25v
HAAS, AGE Age de Haas naastligger ten westen Grote Kerkstraat 12 1772 258 59r
HAAS, AGE wijlen stadsmajoor Age de Haas erflater Kleine Kerkstraat 12 1773 258 94r
HAAS, AGE wijlen stadsmajoor Age de Haas erflater Grote Kerkstraat 10 1773 258 95r
HAAS, AGE de minderjarige kinderen van wijlen stadsmajoor Age de Haas verkoper Zoutsloot 77 1773 258 97r
HAAS, AGE wijlen majoor Age de Haas gebruiker Droogstraat 67 1773 258 101r
HAAS, AGE wijlen stadsmajoor Age de Haas erflater Droogstraat 67 1773 258 101r
HAAS, AGE wijlen stadsmajoor Age de Haas erflater Zoutsloot 56 1773 258 101r
HAAS, AGE wijlen stadsmajoor Age de Haas verkoper Romastraat 4west 1774 258 147v
HAAS, wijlen Alb. de Haas verkoper Heiligeweg 9 1783 261 11v
HAAS, ALBERT vroedsman Albartus de Haas mr. bakker verkoper Herenknechtenkamerstraat OZ 1766 256 157v
HAAS, ALBERT vroedsman Albartus de Haas mr. bakker verkoper Rommelhaven 26b 1766 256 158v
HAAS, ALBERT vroedsman Albartus de Haas mr. bakker verkoper Grote Bredeplaats 19 1766 256 165v
HAAS, ALBERT vroedsman Albartus de Haas mr. bakker verkoper Kleine Bredeplaats 4 1766 256 203r
HAAS, ALBERT Albartus de Haas, c.s. naastligger ten noorden Heiligeweg 9 1766 256 205v
HAAS, ALBERT vroedsman Albartus de Haas koper huis Grote Kerkstraat 10 1766 256 210r
HAAS, ALBERT vroedsman Albartus de Haas geniaarde koper van 1/4 Karremanstraat 2 1771 257 208v
HAAS, ALBERT vroedsman Albartus de Haas geniaarde koper van 1/4 Karremanstraat 4 1771 257 208v
HAAS, ALBERT vroedsman Albartus de Haas, c.s. naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 6 1772 258 2v
HAAS, ALBERT Albartus de Haas naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 12 1772 258 59r
HAAS, ALBERT vroedsman Albartus de Haas koper 1/2 huis Grote Kerkstraat 10 1773 258 95r
HAAS, ALBERT vroedsman Albartus de Haas eigenaar van 1/2 Grote Kerkstraat 10 1773 258 95r
HAAS, ALBERT Albartus de Haas naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 10 1773 258 95r
HAAS, ALBERT vroedsman Albartus de Haas verkoper q.q. Grote Kerkstraat 10 1773 258 95r
HAAS, ALBERT vroedsman Albartus de Haas verkoper q.q. Zoutsloot 77 1773 258 97r
HAAS, ALBERT vroedsman Albartus de Haas verkoper q.q. Droogstraat 67 1773 258 101r
HAAS, ALBERT vroedsman Albartus de Haas verkoper q.q. Zoutsloot 56 1773 258 101r
HAAS, ALBERT vroedsman Albartus de Haas verkoper q.q. Romastraat 4west 1774 258 147v
HAAS, ALBERT vroedsman Albertus de Haas verkoper q.q. Kleine Kerkstraat 12 1773 258 94r
HAAS, ALBERT vroedsman Albertus de Haas verkoper Voorstraat 26 1777 259 38r
HAAS, ALBERT wijlen Albertus de Haas erflater Zuiderhaven 83 1796 264 311r
HAAS, ALBERT SIEMENS Albertus Simons de Haas verkoper van 1/3 Zuiderhaven 83 1796 264 311r
HAAS, ANDRIES CHRISTOFFELS Andries Christoffels de Haas leerlooier koper Rozengracht 16 1788 262 295v
HAAS, ANDRIES CHRISTOFFELS Andries Christoffels de Haas leerlooier koper Rozengracht 14 1788 262 305r
HAAS, ANDRIES CHRISTOFFELS het onlangs gekochte pand van Andries Christoffels de Haas leerlooier naastligger ten oosten Rozengracht 14 1788 262 305r
HAAS, ANTJE Anna de Haas, ongehuwde jongedochter veniam aetatis verkoper Herenknechtenkamerstraat OZ 1766 256 157v
HAAS, ANTJE Anna de Haas, ongehuwde jongedochter veniam aetatis verkoper Rommelhaven 26b 1766 256 158v
HAAS, ANTJE Anna de Haas, ongehuwde jongedochter veniam aetatis verkoper Grote Bredeplaats 19 1766 256 165v
HAAS, ANTJE Anna de Haas, ongehuwde jongedochter veniam aetatis verkoper Kleine Bredeplaats 4 1766 256 203r
HAAS, ANTJE THOMAS Antie Thomas de Haas verkoper van 1/3 Zuiderhaven 83 1796 264 311r
HAAS, BEATRIX Beatrix de Haas, minderjarig verkoper Herenknechtenkamerstraat OZ 1766 256 157v
HAAS, BEATRIX Beatrix de Haas, minderjarig verkoper Rommelhaven 26b 1766 256 158v
HAAS, BEATRIX Beatrix de Haas, minderjarig verkoper Grote Bredeplaats 19 1766 256 165v
HAAS, BEATRIX Beatrix de Haas, minderjarig verkoper Kleine Bredeplaats 4 1766 256 203r
HAAS, BEATRIX de minderjarige Beatrix de Haas verkoper Kleine Kerkstraat 12 1773 258 94r
HAAS, BEATRIX de minderjarige Beatrix de Haas verkoper Grote Kerkstraat 10 1773 258 95r
HAAS, BEATRIX Beatrix de Haas, minderjarig verkoper Droogstraat 67 1773 258 101r
HAAS, BEATRIX Beatrix de Haas, minderjarig verkoper Zoutsloot 56 1773 258 101r
HAAS, BEATRIX Beatrix de Haas verkoper Romastraat 4west 1774 258 147v
HAAS, BERBER Berber de Haas verkoper Herenknechtenkamerstraat OZ 1766 256 157v
HAAS, BERBER Berber de Haas verkoper Rommelhaven 26b 1766 256 158v
HAAS, BERBER Berber de Haas verkoper Grote Bredeplaats 19 1766 256 165v
HAAS, BERBER Berber de Haas verkoper Kleine Bredeplaats 4 1766 256 203r
HAAS, BERBER de minderjarige Berber de Haas verkoper Kleine Kerkstraat 12 1773 258 94r
HAAS, BERBER de minderjarige Berber de Haas verkoper Grote Kerkstraat 10 1773 258 95r
HAAS, BERBER Berber de Haas, minderjarig verkoper Droogstraat 67 1773 258 101r
HAAS, BERBER Berber de Haas, minderjarig verkoper Zoutsloot 56 1773 258 101r
HAAS, BERBER Berber de Haas verkoper Romastraat 4west 1774 258 147v
HAAS, BERBER Berbera de Haas koper Voorstraat 35 1769 257 107r
HAAS, BERBER Berbera de Haas koper Kleine Kerkstraat 12 1773 258 94r
HAAS, KARELTJE Carolina de Haas koper Zoutsloot 13 1787 262 226v
HAAS, KARELTJE wijlen Carolina de Haas verkoper Bargebuurt 1789 263 173v
HAAS, KARELTJE wijlen Carolina de Haas verkoper Zoutsloot 18 1789 263 175v
HAAS, KARELTJE CHRISTOFFELS Carolina Christoffels de Haas koper Zoutsloot 31 1782 260 181r
HAAS, KARELTJE CHRISTOFFELS Carolina Christoffels de Haas verkoper Zoutsloot 31 1788 262 303v
HAAS, KASPER Casper de Haas koper huis en tapperij Prinsensteeg 1 1733 248 214r
HAAS, KASPER wijlen Casper de Haas erflater Prinsensteeg 1 1762 255 152v
HAAS, CATHARINA Catharina de Haas verkoper Herenknechtenkamerstraat OZ 1766 256 157v
HAAS, CATHARINA Catharina de Haas verkoper Rommelhaven 26b 1766 256 158v
HAAS, CATHARINA Catharina de Haas verkoper Grote Bredeplaats 19 1766 256 165v
HAAS, CATHARINA Catharina de Haas verkoper Kleine Bredeplaats 4 1766 256 203r
HAAS, CHRISTOFFEL Christoffel de Haas leerlooier koper huis en tuin Rozengracht 16 1788 262 295v
HAAS, CHRISTOFFEL Christoffel de Haas leerlooier koper leerlooierij en drogerij Rozengracht 14 1788 262 305r
HAAS, CHRISTOFFEL het onlangs gekochte pand van Christoffel de Haas leerlooier naastligger ten oosten Rozengracht 14 1788 262 305r
HAAS, CHRISTOFFEL Christoffel de Haas koopman en fabrikant verkoper q.q. Bargebuurt 1789 263 173v
HAAS, CHRISTOFFEL Christoffel de Haas leerlooier en koopman verkoper q.q. Zoutsloot 18 1789 263 175v
HAAS, CHRISTOFFEL Christoffel de Haas naastligger ten noorden Wasbleek 1789 263 376r
HAAS, CHRISTOFFEL Christoffel de Haas naastligger ten westen Wasbleek 7 1808 268 80r
HAAS, CHRISTOFFEL Christoffel A. de Haas koper huis Hofstraat 15 de Fontein 1808 268 151r
HAAS, CHRISTOFFEL Christoffel A. de Haas huurder Hofstraat 15 1808 268 151r
HAAS, CHRISTOFFEL Christoffel de Haas koper huis Hofstraat 13 1809 268 230r
HAAS, F. F. Haas mr. slotmaker naastligger ten noorden Heiligeweg 1 1802 266 126r
HAAS, FOLKERT Folkert de Haas mr. slotmaker koper door niaar huis Lanen 82 de Grauwe Kat 1735 249 93v
HAAS, FOLKERT de weduwe van Folkert de Haas naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 17 1772 258 4r
HAAS, FOLKERT Folkert de Haas koper huis met woning terzijde Heiligeweg 8 1772 258 40v
HAAS, FOLKERT Folkert de Haas naastligger ten westen Heiligeweg 8 1774 258 193r
HAAS, FOLKERT Folkert de Haas mr. slotmaker verkoper q.q. Sint Jacobstraat 15 1797 265 35r
HAAS, FOLKERT Folkert de Haas, c.s. naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 1 1805 267 111v
HAAS, FOLKERT Folkert de Haas mr. slotmaker verkoper Heiligeweg 62 1805 267 187r
HAAS, FOLKERT Folkert de Haas koper huis en weefwinkel Both Apothekerstraat 1 1809 268 264r
HAAS, FOLKERT Folkert de Haas naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 1 1809 268 264r
HAAS, FOLKERT Folkert de Haas naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 1 1809 268 264r
HAAS, FOLKERT Folkert de Haas mr. slotmaker koper huis Heiligeweg 20 1810 269 28r
HAAS, FOLKERT JAKOBS Folkert Jacobs de Haas mr. slotmaker naastligger ten oosten Lanen 82 1737 249 172v
HAAS, FOLKERT JAKOBS Folkert Jacobs de Haas mr. slotmaker verkoper Lanen 82 1737 249 172v
HAAS, FOLKERT JAKOBS Folkert Jacobs de* Haas slotmaker naastligger ten westen Lanen 93 1740 250 90r
HAAS, FOLKERT JAKOBS Folkert Jacobs de Haas mr. slotmaker koper huis Both Apothekerstraat 3 de Oude Stokerij 1784 261 216r
HAAS, FOLKERT JAKOBS Folkert Jacobs de Haas naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 3 1784 261 216r
HAAS, GOVERT wijlen Goovert de Haas procureur fiscaal van Franekeradeel verkoper Herenknechtenkamerstraat OZ 1766 256 157v
HAAS, GOVERT wijlen Goovert de Haas procureur fiscaal van Franekeradeel verkoper Rommelhaven 26b 1766 256 158v
HAAS, GOVERT wijlen Goovert de Haas procureur fiscaal van Franekeradeel verkoper Grote Bredeplaats 19 1766 256 165v
HAAS, GOVERT wijlen Goovert de Haas procureur fiscaal van Franekeradeel verkoper Kleine Bredeplaats 4 1766 256 203r
HAAS, GOVERT ALBERTS Govert Albartus de Haas mr. bakker verkoper van 1/3 Zuiderhaven 83 1796 264 311r
HAAS, HARMEN Harmanus de Haas naastligger ten westen Lanen 86 1787 262 174v
HAAS, HARMEN Harmanus J. de Haas naastligger ten oosten Lanen 82 1797 265 44r
HAAS, HARMEN Harmanus de Haas naastligger ten westen Lanen 86 1798 265 119r
HAAS, HARMEN wijlen Hermanus de Haas voormalig eigenaar Lanen 84 1807 267 348v
HAAS, J. J. P. Haas oud kapitein in dienst van deze staat verkoper q.q. Noorderhaven 33 1801 266 33v
HAAS, JAKOB Jacob Folkert de Haas mr. slotmaker naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 13 1778 259 97r
HAAS, JAKOB Jacobus de Haas koper Heiligeweg 8 1772 258 40v
HAAS, JAKOB Jacobus de Haas verkoper Sint Jacobstraat 15 1797 265 35r
HAAS, JANKE de minderjarige Janke de Haas verkoper Kleine Kerkstraat 12 1773 258 94r
HAAS, JANKE de minderjarige Janke de Haas verkoper Grote Kerkstraat 10 1773 258 95r
HAAS, JANKE Janke de Haas, minderjarig verkoper Droogstraat 67 1773 258 101r
HAAS, JANKE Janke de Haas, minderjarig verkoper Zoutsloot 56 1773 258 101r
HAAS, JANKE Janke de Haas verkoper Romastraat 4west 1774 258 147v
HAAS, JELTJE Jeltie de Haas, ongehuwde jongedogter koper Heiligeweg 8 1772 258 40v
HAAS, JOHANNES Johannes de Haas mr. slotmaker naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1785 262 38r
HAAS, JOHANNES Johannes P. Haas, c.u. oud kapitein huurder Noorderhaven 77 1803 266 184r
HAAS, LIJSBET SIEMENS Lijsbert Symens de Haas verkoper van 1/12 Zuiderhaven 47 1751 252 117v
HAAS, LIJSBET SIEMENS Lijsbert Symens de Haas verkoper van 1/12 Grote Ossenmarkt 13 1751 252 119r
HAAS, LIJSBET Lijsbeth de Haas verkoper Herenknechtenkamerstraat OZ 1766 256 157v
HAAS, LIJSBET Lijsbeth de Haas verkoper Rommelhaven 26b 1766 256 158v
HAAS, LIJSBET Lijsbeth de Haas verkoper Grote Bredeplaats 19 1766 256 165v
HAAS, LIJSBET Lijsbeth de Haas verkoper Kleine Bredeplaats 4 1766 256 203r
HAAS, LIJSBET Lijsbeth de Haas geniaarde koper Voorstraat 17 1775 258 211v
HAAS, MAAIKE Maaike de Haas koper Rozengracht 5 1778 259 146v
HAAS, MAAIKE Maaike F. de Haas verkoper Kerkpad 1 1787 262 166r
HAAS, MAAIKE FOLKERTS wijlen Maaike Folkerts de Haas erflater Schritsen 5oost 1810 269 102r
HAAS, MAAIKE Maayke de Haas koper Kerkpad 1 1786 262 113r
HAAS, MAAIKE Maayke de Haas koper Voorstraat 53 1787 262 207r
HAAS, MAAIKE FOLKERTS Maeike Folkerts de Haas verkoper Bildtstraat 4 1788 263 55v
HAAS, MAAIKE FOLKERTS Maike Folkerts de Haas verkoper Kerkpoortstraat 53 1804 267 66r
HAAS, MARIA FOLKERTS Marijke Folkerts de Haas koper huis en bakkerij Kerkpoortstraat 53 1803 267 2v
HAAS, MAAIKE FOLKERTS Mayke Folkerts de Haas verkoper van 1/2 Noorderkade 13 1767 256 247r
HAAS, MAAIKE FOLKERTS Mayke Folkerts de Haas verkoper van 1/2 Kruisstraat 6 1767 256 252r
HAAS, MAAIKE FOLKERTS Mayke Folkerts de Haas verkoper van 1/2 Zuiderhaven 61 1767 256 254v
HAAS, MAAIKE FOLKERTS Mayke Folkerts de Haas verkoper van 1/2 Zoutsloot 57 1767 256 256r
HAAS, MAAIKE FOLKERTS Mayke Folkerts de Haas verkoper van 1/2 Kruisstraat NZ 1767 256 257r
HAAS, MAAIKE FOLKERTS Mayke Folkerts de Haas koper huis en tuintje Schritsen 5oost 1768 257 57r
HAAS, MAAIKE FOLKERTS Mayke Folkerts de Haas koper Zuiderhaven 43 1775 258 237r
HAAS, MAAIKE FOLKERTS Mayke Folkerts de Haas verkoper Kerkpoortstraat 53 1793 264 98r
HAAS, MAAIKE FOLKERTS Mayke Folkerts de Haas verkoper Lanen 84 1807 267 348v
HAAS, S. S. de Haas koopman verkoper q.q. Nieuwstraat 64 1809 268 323v
HAAS, SAAKJE FOLKERTS Saakje Folkerts de Haas koper Noorderhaven 108 1801 265 299v
HAAS, SERVAAS wijlen Servaas de Haas koper Sint Jacobstraat 16 1709 245 95r
HAAS, SIEMEN stadsmajoor Simon de Haas, c.u. koper huis Kerkpoortstraat 39 1725 246 234v
HAAS, SIEMEN Simon de Haas executeur geniaarde koper Zuiderstraat 1737 249 190v
HAAS, SIEMEN majoor Simon de Haas executeur verkoper van 1/2 Molenpad 9a 1737 249 196r
HAAS, SIEMEN majoor Simon de Haas executeur geniaarde koper Noorderhaven 80 1737 249 217r
HAAS, SIEMEN majoor Simon de Haas koper huis Rommelhaven 26b Spitsbergen 1739 250 5r
HAAS, SIEMEN de erfgenamen van wijlen burgermajoor Simon de Haas naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 17 1764 256 58v
HAAS, SIEMEN de minderjarige Simon de Haas verkoper Kleine Kerkstraat 12 1773 258 94r
HAAS, SIEMEN de minderjarige Simon de Haas verkoper Grote Kerkstraat 10 1773 258 95r
HAAS, SIEMEN Simon de Haas, minderjarig verkoper Droogstraat 67 1773 258 101r
HAAS, SIEMEN Simon de Haas, minderjarig verkoper Zoutsloot 56 1773 258 101r
HAAS, SIEMEN Simon de Haas, c.u. huurder Lanen 2 1787 262 209v
HAAS, wijlen Simons de Haas verkoper Zuiderhaven 83 1796 264 311r
HAAS, SIEMEN majoor Symon de Haas executeur geniaarde koper van 1/3 Hondenstraat 5oost 1732 248 129r
HAAS, SIEMEN majoor Symon de Haas executeur koper van 1/2 huis Molenpad 9a 1736 249 144v
HAAS, SIEMEN majoor Symon de Haas koper Kleine Bredeplaats 4 1740 250 142v
HAAS, SIEMEN Symon de Haas verkoper Romastraat 4west 1774 258 147v
HAAS, THOMAS Thomas de Haas huurder Rommelhaven 26b 1786 262 63r
HAAS, THOMAS Thomas de Haas verkoper Zuiderhaven 83 1796 264 311r
HAAS, SIEMEN stadsmajoor Zimon de Haas verkoper Kerkpoortstraat 39 1726 246 253v
, LAAS de weduwe van oud burgemeester Laes Haaselaer naastligger ten oosten Hofstraat ZZ 1728 247 121r
, LAAS de weduwe van oud burgemeester Laes Haaselaer naastligger ten zuiden Hofstraat ZZ 1728 247 121r
HAASKEN, MARIA Maria Geisina Haasken koper Voorstraat 27 1803 266 298r
HAASKEN, MARIA Maria Haasken verkoper Voorstraat 27 1807 267 351r
, WILLEM de erfgenamen van wijlen Willem Haaye naastligger ten westen Grote Kerkstraat 27 1779 259 218r
, Habois majoor naastligger ten oosten Hoogstraat 17achter 1683 241 243r
, het huis van Hackepay naastligger ten noorden Bargebuurt 3 1676 240 220v
, ANTJE Antje Hackepay naastligger ten noorden Bargebuurt 3 1689 242 269v
, JAN Jan Hackepay, c.soc. naastligger ten westen Bargebuurt 7 1657 237 140v
JANS, JAN wijlen Jan Jansen Hackepay, c.u. erflater Bargebuurt 1 1705 244 295v
, ANTJE Antie Hacquepais naastligger ten noorden Bargebuurt 3 1685 242 83r
PIETERS, KLAASKE Claeske Pyters Haegen koper 2/5 huis Heiligeweg 7 1647 235 252r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Haegen koper ledige plaats of huisstede groot 130 x 24 voet ([een zekere hoeveelheid rogge]) in de zuider nieuwestad 1616 230 52r
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs Haegens verkoper Zuiderhaven ZZ 1616 230 26v
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs Haegens verkoper Zuiderhaven ZZ 1616 230 26v
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs Haegens verkoper Zuiderhaven ZZ 1616 230 26v
LOUWS, DIRK Dirck Lous Haemer koper huis waar tegenwoordig de Jonge Prins uithangt Moriaanstraat 12 de Jonge Prins 1646 235 224v
, DIRK grondpacht uit het huis van Dirck Haemers eigenaar perceel Moriaanstraat 12 1657 237 255v
HAAN, ANNE HIELKES Anne Hylkes de Haen naastligger ten oosten Hondenstraat 8 1751 252 104v
HAAN, EDGER de weduwe van Edsger de Haen naastligger ten oosten Vismarkt 1 1759 254 222v
HAAN, JELLE IEPKES wijlen Jelle Ypkes de Haen verkoper van 1/10 Schritsen 28 1690 242 319r
HAAN, JOHANNES HIELKES Johannes Hylkes de Haen koper huis Grote Ossenmarkt 13 1751 252 119r
HAAN, JOHANNES HIELKES Johannes Hyltjes de Haen schipper naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 15 1754 253 190v
HAAN, JOHANNES HIELKES Johannes Hyltjes de Haen schipper naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 15 1759 254 222r
HAAN, OTTE JORIS Otte Joris de Haen schipper koper huis Vijver 2 1732 248 170v
HAAN, REIN PIETERS Rein Pytters de Haen koper 1/2 huis Schritsen 1west 1657 237 104r
HAAN, REIN PIETERS Rein Pytters de Haen, c.u. huurder Schritsen 1west 1657 237 104r
HAAN, REIN PIETERS Rein Pytters de Haen koper van 1/2 huis met kelder eronder en woningen erachter Voorstraat 3 1658 237 153r
HAAN, REIN PIETERS Rein Pytters de Haen, c.u. bewoner Schritsen 1west 1656 237 265v
, DOUWE Douwe Haenekuik naastligger ten zuiden Vissersstraat 6 1753 253 117r
, HIELKE de erfgenamen van wijlen Hylke Haenekuik koopman naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 1 1736 249 115r
DOUWES, WIEBE Wybe Douwes Haenekuik koopman verkoper Schritsen 1west 1735 249 73v
HAANSTRA, vroedsman Haenstra naastligger ten westen Voorstraat 4 1771 257 187r
HAANSTRA, vroedsman Haenstra naastligger ten zuiden Voorstraat 4 1771 257 187r
HAANSTRA, WATSE Watze Haenstra mr. koperslager geniaarde koper Voorstraat 6 1741 250 199v
HAAR, ANTJE jonkvrouw Anna van der Haer, meerderjarig en ongehuwd verkoper Zuiderhaven 48 1782 260 279r
HAAR, DANIEL Daniel van der Haer raad en advocaat fiscaal huurder (p.j.) Hofstraat 17west 1732 248 171v
HAAR, DANIEL schepen en raad der stad Zierikzee Daniel van der Haer verkoper Zuiderhaven 48 1782 260 279r
HAAR, ULBE Ulbe van der Haer sous-luitenant in dienst van de direkteuren van de kolonie Suriname verkoper Zuiderhaven 48 1782 260 279r
HARDA, BOUWE Buue Haentyes Haerda koper huis Brouwersstraat WZ 1621 230 290v
HARDA, BOUWE als huurders Buue Haentyes Haerda, c.u. naastligger ten noorden Brouwersstraat WZ 1621 230 290v
HARDA, BOUWE Buue Haentyes Haerda koper nieuwe kamer Carl Visschersteeg 1621 230 291r
HARDA, WATSE wijlen vroedsman Watse Haerda verkoper Kleine Bredeplaats 19 1727 246 310r
HARDA, WATSE DIRKS burgervaandrig Watse Dirx Haerda mr. kaarsenmaker koper deftige nieuwe woning Both Apothekerstraat 8 1685 242 77v
, KLAAS Claes Haeringga verkoper Kerkpoortstraat NZ 1683 241 248v
, JAN Jan van Haerlem naastligger ten noorden Nieuwstraat 28 1730 247 342v
HAARSMA, Haersma oud kapitein naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1742 250 225r
HAARSMA, de heer kapitein Haersma naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen NZ 1743 251 11r
HAARSMA, A. A. van Haersma voormalig bewoner Voorstraat 43 1734 249 1r
HAARSMA, A. de heer A. Haersma oud kapitein naastligger ten noorden Noorderkade 23 1742 250 213r
HAARSMA, ANNE Annius van Haersma oud kapitein van een Compagnie Infanterie koper huis en hof Voorstraat 24 1732 248 151v
HAARSMA, ANNE Annius Haersma oud kapitein naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1732 248 167r
HAARSMA, EERKE dr. Ericus Haersma koper grondpacht van 7-10-00 CG Weeshuisstraat 1681 241 165v
HAARSMA, EERKE oud burgemeester Ericus Haersma koper door niaar houten pakhuisje met een ledige plaats erachter strekkend tot de stal van de erven van de heer Canters Zuiderhaven 6 1692 243 25r
HAARSMA, IEGE GERBENS Ige Gerbens Haersma verkoper (gesuccumbeerde) Zoutsloot 1662 238 15va
HAARSMA, IEGE GERBENS Iige Gerbens Haersma koopman koper huis en mouterij Noordijs 7 1656 237 89v
HAARSMA, IEGE GERBENS Iige Gerbens Haersma koopman koper Noordijs 5achter 1656 237 89v
HAARSMA, MAAIKE Mayke Haersma verkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 55achter 1695 243 130r
HAARSMA, MAAIKE Mayke Haersma naastligger ten noorden Hofstraat NZ 1695 243 130v
HAARSMA, MAAIKE Mayke Haersma verkoper van 1/2 Hofstraat NZ 1695 243 130v
HAARSMA, MAAIKE Mayke Haersma naastligger ten oosten Kerkpad 32achter 1695 243 131r
HAARSMA, MAAIKE Mayke Haersma verkoper van 1/2 Kerkpad 32achter 1695 243 131r
HAARSMA, MAAIKE Mayke Haersma verkoper van 1/2 Kerkpad WZ 1695 243 131v
HAARSMA, MAAIKE Mayke Haersma koper Kerkpad 32 1695 243 142r
HAARSMA, MAAIKE Mayke Haersma verkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 1695 243 142v
HAARSMA, TJEERD SIEBOUTS Tiaerd Sibouts Haersma, c.u. koper kamer met zolder erboven onbekend 1664 238 224v
HAARSMA, TJEERD SIEBOUTS Tiaerd Sibouts Haersma, c.u. naastligger ten zuiden onbekend 1664 238 224v
HAARSMA, TJEERD SIEBOUTS Tiaerd Sibouts Haersma, c.u. naastligger ten westen onbekend 1664 238 224v
HAARSMA, TJEERD SIEBOUTS Tiaerd Sibouts Haersma, c.u. naastligger ten noorden onbekend 1664 238 224v
HAARSMA, IEGE GERBENS Yge Gerbens Haersma verkoper Grote Kerkstraat 41 1659 237 198v
HAARSMA, IEGE GERBENS Yge Gerbens Haersma koopman geniaarde koper Grote Kerkstraat 41 1659 237 201v
HAARSMA, IEGE GERBENS Yge Gerbens Haersma koper huis waar de Hertog van Mecklenburgh heeft uitgehangen William Boothstraat 3 de Hertog van Mecklenburgh 1659 237 202r
HAERSOLTE, AREND Arent van Haersolte, jonker grietman van Barradeel naastligger ten westen Voorstraat 43 1734 249 1r
HAERSOLTE, AREND jonker Arent van Haersolte naastligger ten westen Voorstraat 43 1735 249 33v
HAERSOLTE, TJALLING hr. Tjalling Homme van Haersolte verkoper Voorstraat 41 1764 256 54r
HAERSOLTE, TJALLING hr. Tjalling Homme van Haersolte verkoper Voorstraat 39 1764 256 57r
HAAS, de erfgenamen van wijlen oud burgermajoor de Haes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 17 1753 253 77v
HAAS, AGE majoor Age de Haes executeur koper 1/3 huis Noorderhaven 13 1752 252 193v
HAAS, AGE majoor Age de Haes executeur eigenaar van 1/3 Noorderhaven 13 1752 252 193v
HAAS, AGE majoor Age de Haes, c.u. executeur koper kamer gebruikt als bokkinghang, en plaatsje Voorstraat 3achter 1752 252 194r
HAAS, AGE Age de Haes, c.u. naastligger ten noorden Voorstraat 3achter 1752 252 194r
HAAS, AGE Age de Haes executeur koper van 1/2 Lanen 62 1752 252 206v
HAAS, AGE Age de Haes executeur koper huis Romastraat ZZ 1753 253 66r
HAAS, AGE burgermajoor Age de Haes naastligger ten westen Voorstraat 7 1753 253 87r
HAAS, AGE majoor Age de Haes executeur verkoper Anjelierstraat 4 1754 253 193r
HAAS, AGE majoor Age de Haes, c.s. naastligger ten westen Zoutsloot 64 1757 254 58v
HAAS, AGE majoor Age de Haes, c.s. naastligger ten westen Droogstraat 77 1757 254 58v
HAAS, AGE Age de Haes executeur verkoper Voorstraat 52west 1757 254 96v
HAAS, AGE Age de Haes naastligger ten westen Grote Kerkstraat 12 1771 257 205v
HAAS, ALBERT Albartus de Haes koper huis Heiligeweg 9 1771 257 214r
HAAS, ALBERT Albartus de Haes, c.u. huurder Heiligeweg 9 1771 257 214r
HAAS, ALBERT Albartus de Haes, c.s. naastligger ten noorden Heiligeweg 9 1771 257 214r
HAAS, ALBERT SIEMENS Albertus Symons de Haes verkoper van 1/12 Zuiderhaven 47 1751 252 117v
HAAS, ALBERT SIEMENS Albertus Symons de Haes verkoper van 1/12 Grote Ossenmarkt 13 1751 252 119r
HAAS, ANTJE SIEMENS Anna Symons de Haes verkoper van 1/12 Zuiderhaven 47 1751 252 117v
HAAS, ANTJE SIEMENS Anna Symons de Haes verkoper van 1/12 Grote Ossenmarkt 13 1751 252 119r
HAAS, BERBER SIEMENS Berber Symons de Haes verkoper van 1/12 Zuiderhaven 47 1751 252 117v
HAAS, BERBER SIEMENS Berber Symons de Haes verkoper van 1/12 Grote Ossenmarkt 13 1751 252 119r
HAAS, BERBER SIEMENS Berbera Symons de Haes geniaarde koper Voorstraat 4 1757 254 105r
HAAS, CATHARINA SIEMENS Catharina Symons de Haes verkoper van 1/12 Zuiderhaven 47 1751 252 117v
HAAS, CATHARINA SIEMENS Catharina Symons de Haes verkoper van 1/12 Grote Ossenmarkt 13 1751 252 119r
HAAS, FOLKERT Folkert de Haes naastligger ten oosten Lanen 82 1735 249 93v
HAAS, FOLKERT de weduwe van Folkert de Haes naastligger ten westen Lanen 86 1771 257 222r
HAAS, GOVERT SIEMENS Govert Symons de Haes verkoper van 1/12 Zuiderhaven 47 1751 252 117v
HAAS, GOVERT SIEMENS Govert Symons de Haes verkoper van 1/12 Grote Ossenmarkt 13 1751 252 119r
HAAS, JAN Jan Haes naastligger ten westen Brouwersstraat 14 1618 230 111r
HAAS, JAN Jan Haes metselaar verkoper Carl Visschersteeg 1 1629 232 85v
HAAS, MAAIKE FOLKERTS Mayke Folkerts de Haes naastligger ten zuiden Bildtstraat 2 1770 257 159r
HAAS, SERVAAS Servaes de Haes, c.u. mr. slotmaker koper tuin c, a, Klaverbladstraat 27 1691 242 342v
HAAS, SERVAAS wijlen Servaes de Haes mr. slotmaker verkoper Klaverbladstraat 27 1692 242 399v
HAAS, SIEMEN majoor en executeur Symon de Haes koper woning Herenknechtenkamerstraat OZ 1742 250 275r
HAAS, SIEMEN Symon de Haes stadswachtmeester koper huis en koekenbakkerij Grote Bredeplaats 19 1744 251 34v
HAAS, SIEMEN wijlen majoor Symon de Haes executeur erflater Zuiderhaven 47 1751 252 117v
HAAS, SIEMEN wijlen majoor Symon de Haes executeur erflater Grote Ossenmarkt 13 1751 252 119r
HASE, JAN de plaats van Jan Haese naastligger ten westen Brouwersstraat 14 1617 230 62r
, SCHELTE Schelte Haeselaer mr. bakker verkoper Lanen 26 1753 253 115v
, ARJEN Adriaen van Haestrecht koper Zuiderhaven 6 1642 235 21v
, DIRK de proclamants kamer naast Dirck Haevelanst naastligger ten oosten Weverstraat 15 1650 236 136v
HARMENS, DIRK Dirck Harmens Haevelanst, c.u. koper kamer Weverstraat 15 1650 236 137v
, TIEMEN Tymen Haeyema naastligger ten oosten Moriaanstraat 3 1656 237 67v
JAKOBS, TIEMEN Tymen Jacobs Haeyema, c.u. koper huis alwaer de Gecapte Raven uythanght Rommelhaven 26 de Gekapte Raven 1655 237 51r
JAKOBS, TIEMEN Tymen Jacobs Haeyema, c.u. koper woning met beneden- en opkamer Alemanssteeg 1656 237 60v
HAYEMA, TIEMEN Tymen Haeyma naastligger ten oosten Moriaanstraat 3 1659 237 214v
HAGA, BAUKJE OENES Baukjen Oenes Haga koper Schritsen 27 1748 251 224v
, HARMEN Harmen Hageman, c.s. naastligger ten oosten Zoutsloot 84tuin 1750 252 73v
HAGEN, KLAASKE PIETERS Claeske Peters Hagen verkoper van 1/3 Heiligeweg 60 1640 234 117v
HAGEN, KLAASKE PIETERS Claeske Peters Hagen verkoper van 1/3 Heiligeweg 58 1640 234 117v
HAGEN, KLAASKE PIETERS Claeske Peters Hagen verkoper van 1/3 Vijverstraat 7 1640 234 117v
HAGEN, KLAASKE PIETERS Claeske Peters Hagen verkoper van 1/3 Vijverstraat 9 1640 234 117v
HAGEN, KLAASKE PIETERS Claeske Piters Hagen verkoper Franekereind 6 1641 234 130v
HAGEN, JAKOB Jacob Hagen betrokkene Noorderhaven 111 1625 231 67r
HAGEN, JAKOB Jacob Pieter Hagen naastligger ten oosten Heiligeweg 58 1629 232 121v
HAGEN, JAKOB Jacob Pieter Hagen naastligger ten noorden Heiligeweg 58 1629 232 121v
HAGEN, JAKOB Jacob Hagen verkoper Noorderhaven NZ 1633 233 78v
HAGEN, JAKOB de hof van Jacob Hagen naastligger ten westen Heiligeweg 46een_achter 1633 233 105v
HAGEN, JAKOB Jacob Hagen koper land ten zuiden van Harlingen 1640 234 92r
HAGEN, JAKOB de hof van Jacob Hagen naastligger ten noorden Heiligeweg 46een_achter 1640 234 114v
HAGEN, JAKOB huis en erf van de erfgenamen van wijlen Jacob Hagen naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1642 235 5v
HAGEN, JAKOB huis en erf van de erfgenamen van wijlen Jacob Hagen naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1642 235 5v
HAGEN, JAKOB PIETERS de erfgenamen van wijlen Jacob Peters Hagen verpachter grond Heiligeweg 60 1640 234 117v
HAGEN, JAKOB PIETERS wijlen Jacob Peters Hagen erflater Heiligeweg 60 1640 234 117v
HAGEN, JAKOB PIETERS het voormalige huis van Jacob Peters Hagen naastligger ten noorden Heiligeweg 58 1640 234 117v
HAGEN, JAKOB PIETERS wijlen Jacob Peters Hagen erflater Heiligeweg 58 1640 234 117v
HAGEN, JAKOB PIETERS wijlen Jacob Peters Hagen erflater Vijverstraat 7 1640 234 117v
HAGEN, JAKOB PIETERS de erfgenamen van wijlen Jacob Peters Hagen naastligger ten westen Vijverstraat 9 1640 234 117v
HAGEN, JAKOB PIETERS wijlen Jacob Peters Hagen erflater Vijverstraat 9 1640 234 117v
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagen verkoper Zuiderhaven ZZ 1619 230 187v
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagen koopman verkoper Heiligeweg 64 1620 230 228v
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagen naastligger ten oosten Franekereind 4 1624 231 32r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagen naastligger ten oosten Franekereind 4 1625 231 36r
HAGEN, JAKOB PIETERS de hof van Jacob Pieters Hagen naastligger ten westen Vijver WZ 1625 231 46r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagen naastligger ten zuiden Heiligeweg 64 1626 231 98v
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagen naastligger ten noorden Heiligeweg 64 1626 231 98v
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagen verkoper Heiligeweg 64 1626 231 98v
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagen koper huis Nieuwstraat 56 1626 231 99r
HAGEN, JAKOB PIETERS de kamer van Jacob Pieters Hagen naastligger ten oosten Vijver 6tuin 1627 232 18r
HAGEN, JAKOB PIETERS de kamer van Jacob Pieters Hagen naastligger ten zuiden Vijver 6tuin 1627 232 18r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagen verkoper Vijver 6tuin 1627 232 18r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagen verkoper Kleine Kerkstraat ZZ 1628 232 40r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagen verkoper Grote Kerkstraat WZ 1628 232 40r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagen verkoper Brouwersstraat 16 1631 233 5r
HAGEN, JAKOB PIETERS het huis van Jacob Pieters Hagen naastligger ten oosten Heiligeweg 58 1631 233 35r
HAGEN, JAKOB PIETERS het huis van Jacob Pieters Hagen naastligger ten noorden Heiligeweg 58 1631 233 35r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagen naastligger ten oosten Franekereind 4 1632 233 39v
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagen koper huis, loods, ledige plaats en apart bewoonde kamer William Boothstraat 1632 233 56v
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagen verkoper Brouwersstraat 16 1632 233 72r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagen naastligger ten oosten Heiligeweg 70 1633 233 77r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagen verkoper q.q. Voorstraat 10 1633 233 93r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagen, c.u. verkoper Schoolsteeg WZ 1633 233 94r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Piters Hagen naastligger ten oosten Heiligeweg 58 1626 231 124v
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Piters Hagen naastligger ten noorden Heiligeweg 58 1626 231 124v
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Piters Hagen verkoper Nieuwstraat 56 1628 232 78r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pyeters Hagen koopman geniaarde koper ten zuiden van Harlingen 1639 234 78r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pyters Hagen koper op redemptie Kerkpoortstraat 1613 229 166r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pyters Hagen aanhandelaar drie ledige plaatsen en een geer Zuiderhaven 18 1613 229 167r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pyters Hagen koper tuin en twee kamers Vijver WZ 1613 229 167r
HAGEN, JAKOB PIETERS lege plaatsen van de verkoper Jacob Pyters Hagen, c.u. naastligger ten westen Schoolstraat 2 1614 229 222v
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pyters Hagen, e.a. verkoper Schoolstraat 2 1614 229 222v
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pyters Hagen naastligger ten westen Franekereind 6 1620 230 203v
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pyters Hagen naastligger ten noorden Schoolsteeg WZ 1633 233 106v
HAGEN, JAKOB land van koper Jacoob Hagen naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1640 234 92r
HAGEN, JAKOB land van koper Jacoob Hagen naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1640 234 92r
HAGEN, JAKOB Jacoob Hagen verkoper ten zuiden van Harlingen 1640 234 92r
HAGEN, JAKOB Jacoob Hagen verkoper ten zuiden van Harlingen 1640 234 92r
HAGEN, JAN PIETERS nu de hof van Jan Pieters Hagen naastligger ten westen Vijver WZ 1617 230 58r
HAGEN, MARIA PIETERS Maritie Peters Hagen verkoper van 1/3 Heiligeweg 60 1640 234 117v
HAGEN, MARIA PIETERS Maritie Peters Hagen verkoper van 1/3 Heiligeweg 58 1640 234 117v
HAGEN, MARIA PIETERS Maritie Peters Hagen verkoper van 1/3 Vijverstraat 7 1640 234 117v
HAGEN, MARIA PIETERS Maritie Peters Hagen verkoper van 1/3 Vijverstraat 9 1640 234 117v
HAGEN, MARIA PIETERS Maritie Peters Hagen koper Noorderhaven 13 1642 234 166v
HAGEN, PIETER JAKOBS de erfgenamen van wijlen Pieter Jacobs Hagen naastligger Heiligeweg 56 1615 229 241v
HAGEN, PIETER JAKOBS de erfgenamen van wijlen Pieter Jacobs Hagen naastligger Heiligeweg 58 1615 229 241v
HAGEN, PIETER JAKOBS Pyter Jacobs Hagen koper provisioneel 8/9 huis, hof, loods en schuur Franekereind 6 1620 230 214v
HAGENAAR, GERLOF JANS Gerloff Jansen Hagenaar geniaarde koper Hoogstraat 47 1681 241 172r
, de erfgenamen van wijlen Claaske Hagens, c.soc. naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1659 237 219r
, KLAASKE de erfgenamen van wijlen Claeske Hagens, c.soc. naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1655 237 4v1
, KLAASKE de erfgenamen van wijlen Claeske Hagens, c.soc. naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1656 237 62r
, JAKOB Jacob Hagens verkoper Heiligeweg 64 1621 230 284v
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Hagens geniaarde koper Heiligeweg 56 1615 229 241v
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Hagens geniaarde koper Heiligeweg 58 1615 229 241v
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Hagens koper huis met schuur en het ledige plaatsje ertussenin Heiligeweg 64 1617 230 64r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Hagens koper door niaar grondpacht van 1-00-00 GG Franekereind 6 de Gulden Molen 1618 230 110r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Hagens geniaarde koper Franekereind 6 1618 230 110r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Hagens koper hof en tuin achter de kamers van Lambert Warners (te betalen in de vorm van gebleekt gulden smaldoek t.w.v. 0-05-12 CG per el) Lammert Warndersteeg 1618 230 123r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Hagens koper 1/9 huis Franekereind 8 1620 230 247v
PIETERS, JAKOB de proclamant Jacob Pieters Hagens naastligger ten oosten (achter) Franekereind 8 1620 230 247v
PIETERS, JAKOB de proclamant Jacob Pieters Hagens naastligger ten westen Franekereind 8 1620 230 247v
PIETERS, JAKOB de kamers van Jacob Piters Hagens naastligger ten zuiden Vijver WZ 1641 234 146r
HAGER, ENGELTJE GERRITS Engel Gerryts Hager koper Lanen 80 1627 232 11v
HAGEMAN, TJEERD Tieert Hagesman schuitmaker naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1677 240 263v
HAAN, JOHANNES Johan Wilhelm Hahn verkoper van 1/4 Zuiderhaven 77oost 1794 264 229r
HAAN, JOHANNES Johan Wilhelm Hahn verkoper van 1/4 Zuiderhaven 77west 1795 264 284v
HAIMA, TIEMEN de erfgenamen van wijlen Tymen Haima verkoper Wasbleek 1671 240 45v
HAIMA, TIEMEN JAKOBS Tymen Jacobs Haima, c.u. verkoper Rozenstraat WZ 1661 238 109r
, HENDRIK Hendrik ter Hair verkoper Hofstraat ZZ 1728 247 121r
HAYEMA, TIEMEN Tymen Hajema koper huis, schuur en tuin Karremanstraat 2 1664 238 220v
HAYEMA, TIEMEN Tymen Hajema naastligger Voorstraat 49 1666 239 40r
HAYEMA, TIEMEN de erfgenamen van wijlen Tymen Hajema verkoper Voorstraat 26achter 1671 240 52v
HAYEMA, TIEMEN de erfgenamen van wijlen Tymen Hajema verkoper Karremanstraat 2 1671 240 62v
HAYEMA, TIEMEN JAKOBS Tymen Jacobs Hajema, c.u. verkoper Romastraat 1659 237 210r
HAYEMA, TIEMEN JAKOBS Tymen Jacobs Hajema verkoper Weverstraat NZ 1663 238 195r
WILLEMS, WILLEM Willem Willems Hak bontwever koper huis Hoogstraat 47 1771 257 218r
, BEREND wijlen Baarnd ter Hal mr. varkensslager verkoper Scheerstraat 11 1773 258 70v
, BEREND Beernd ter Hal naastligger ten oosten Scheerstraat 9 1762 255 174v
, BEREND de weduwe van Beernd ter Hal naastligger ten oosten Scheerstraat 10 1772 258 62r
, BEREND de weduwe van Beernd ter Hal naastligger ten oosten Scheerstraat 10 1776 258 242v
, BEREND de weduwe van Beernt ter Hal naastligger ten oosten Scheerstraat 10 1778 259 142v
, H. H. van der Hal, c.u. koper provisioneel 1/2 van twee aparte huizen Noorderhaven 88 Benthem 1732 248 4ra
, HENDRIK Hendrick van der Hal bewoner Noorderhaven 88 1733 248 7ra
, HENDRIK Hendrick van der Hal verkoper q.q. Noorderhaven 88 1733 248 7ra
, HENDRIK Hendrick van der Hal verkoper van 1/2 Noorderhaven 88 1733 248 7ra
, HENDRIK Hendrik van der Hal verkoper Noorderhaven 88 1732 248 4ra
HENDRIKS, TEETSKE Tetske Hendriks van der Hal verkoper Noorderhaven 88 1754 253 275r
HALMA, BAUKJE PIETERS Baukjen Pieters Halma koper Bildtstraat 13 1796 264 336r
HALMA, PIETER Pieter Halma huurder (p.j.) Bildtstraat 13 1770 257 161r
HALMA, PIETER Pieter Halma mr. bakker koper pakhuis Achterstraat 5 1776 258 244r
HALMA, PIETER Pieter Halma mr. bakker koper Bildtstraat 18 1785 262 18r
HALMA, PIETER Pieter Halma mr. bakker koper huis en bakkerij Bildtstraat 13 1787 262 234r
HALMA, PIETER Pieter Halma naastligger ten noorden Bildtstraat 20 1794 264 205v
HALMA, PIETER Pieter Halma mr. bakker verkoper Bildtstraat 13 1796 264 336r
HALMA, PIETER Pieter Halma mr. bakker verkoper Bildtstraat 18 1796 264 338v
HALMA, PIETER Pieter Halma mr. bakker verkoper Achterstraat 5 1797 265 50v
HALMA, PIETER JANS Pieter Janzen Halma mr. bakker huurder (p.j.) Achterstraat 5 1771 257 199v
HALSTRA, FRANKE wijlen Frank Halstra verkoper Klaverbladstraat 14 1806 267 229v
HALSTRA, FRANKE wijlen Frank Halstra verkoper Klaverbladstraat 16 1806 267 229v
HALSTRA, FRANKE wijlen Frank Halstra verkoper Franekereind 19 1809 268 298v
HAMAN, GODFRIED Godefridus Haman, c.u. koper kamer Voorstraat 89 1670 240 2r
HAMAN, GODFRIED Goedefridus Haman verkoper Voorstraat 89 1676 240 239v
HAMEL, JULIUS Julius Hamel naastligger ten westen Romastraat 1623 230 358v
HAMER, DIRK Dirck Hamer naastligger ten oosten Nieuwstraat 38achter 1653 236 239r
HAMER, DIRK Dirck Hamer naastligger ten oosten Nieuwstraat 38achter 1654 236 277v
HAMER, DIRK LOUWS Dirck Lous Hamer koper kamer met een tuintje erachter Nieuwstraat 38 1645 235 177r
HAMER, DIRK LOUWS Dirck Lous Hamer naastligger ten zuiden Nieuwstraat 38 1645 235 177r
HAMER, HENDRIK Hendrick Hamer, c.s. huurder Nieuwstraat 38 1726 246 254v
HAMER, JAN WILLEMS Jan Willems Hamer huistimmerman verkoper Noorderhaven 19 1784 261 165v
HAMER, WILLEM Willem Hamer luitenant koper door niaar Grote Kerkstraat 35 1697 243 325r
HAMMERSTEIN, wijlen Hamerstein koper Zuiderhaven ZZ 1709 245 99v
HAMMERSTEIN, Juffer Hamerstein naastligger ten westen Zuiderhaven 52west 1717 245 283r
HAMMERSTEIN, de erfgenamen van wijlen juffrouw Hamerstein naastligger ten westen Zuiderhaven 52west 1722 246 138v
HAMMERSTEIN, de weduwe van Hamerstein huurder Zuiderhaven 50 1731 247 378r
HAMMERSTEIN, JOHANNA juffrouw Joanna Hester Hamerstein koper Liemendijk NZ 1703 244 204r
HAMMERSTEIN, JOHANNA Johanna Hester Hamerstein koper Zuiderhaven 50 1706 244 321r
HAMMERSTEIN, JOHANNA wijlen Johanna Hester Hamerstein verkoper Zuiderhaven 50 1731 247 378r
, JULIUS Julius Hammel koper kamer Romastraat ZZ 1618 230 130r
, JULIUS Julius Hammel naastligger ten westen Romastraat ZZ 1621 230 286r
, Dierx Hammer naastligger ten noorden Nieuwstraat 40 1646 235 207r
, JOHANNA Johanna Hester Hammerstein verkoper Liemendijk NZ 1710 245 116r
LOUWS, DIRK Dirck Lous Hammerts naastligger ten noorden Nieuwstraat 40 1658 237 149r
HAMSTRA, ROELOF GEERTS Roelof Geerts Hamstra koopman koper huis Rapenburg 6oost 1799 265 177r
, Gabine Hanckema verkoper van 1/6 ten noorden van Harlingen 1628 232 36r
, Gabino Hanckema ontvanger jaarlijkse rente Voorstraat 56oost 1626 231 155v
, HIELKE wijlen Hylke Haneckuik verkoper Noorderhaven 61 1734 248 315v
HIELKES, DOUWE Douwe Hylkes Hanecuik verkoper van 1/4 Zuiderhaven 52west 1731 248 11v
HIELKES, EVERT Evert Hylkes Hanecuik verkoper van 1/4 Zuiderhaven 52west 1731 248 11v
JOHANNES, HIELKE wijlen Hylcke Johannes Hanecuik verkoper van 1/2 Schritsen 49 1726 246 250r
JOHANNES, HIELKE Hylke Joannis Hanecuik koper huis Noorderhaven 82 1664 238 236r
HIELKES, STIJNTJE Stijntie Hylkes Hanecuik verkoper van 1/4 Zuiderhaven 52west 1731 248 11v
, HIELKE Hylcke Joh. Hanecuiq, c.u. geniaarde koper Rozengracht 10 1720 246 66v
JOHANNES, HIELKE Hylcke Johannes Hanecuiq koopman naastligger ten westen Kromme Elleboogsteeg 1720 246 84v
DOUWES, WIEBE Wybe Douwes Hanecuiq, c.u. koopman koper huis Schritsen 1west 1720 246 68r
JOHANNES, HIELKE Hilcke Johannes Hanecuyck koper lege huisstede getekend met nr. 2 Weeshuisstraat 17 1663 238 164r
JOHANNES, HIELKJE Hylke Joannes Hanecuyck koper dwarshuis met een ledige plaats erachter Noorderhaven 15 1667 239 123r
JOHANNES, DOETJE Doedtie Joannis Hanekuick koper Zuiderhaven ZZ 1674 240 167r
, HIELKE Hylcke Hanekuick koopman naastligger ten oosten Noorderhaven 80 1667 239 18va
, HIELKE Hylcke Hanekuick koper provisioneel Rozengracht 12 1668 239 24ra
JOHANNES, HIELKE Hylcke Joannes Hanekuick koper van 1/2 Voorstraat 3 1658 237 153r
JOHANNES, HIELKE Hylcke Joannis Hanekuick verkoper q.q. Hondenstraat 2 1670 240 25v
JOHANNES, HIELKE Hylcke Johannis Hanekuick verkoper q.q. Vijver 1 1659 237 239v
, HIELKE een andere ledige plaats nu van Hylke Hanekuick naastligger ten westen Zuiderhaven 6 1663 238 164v
JOHANNES, HIELKE wijlen Hylke Johannes Hanekuick verkoper van 1/2 Weeshuisstraat 17 1726 246 249v
HIELKES, JOHANNES de weduwe van Joannes Hylckes Hanekuick naastligger ten oosten Lanen 58 1681 241 142v
HANEKUIK, de weduwe van Hanekuik naastligger ten oosten Lanen 58 1702 244 154v
HANEKUIK, Hanekuik koopman naastligger ten noorden Zuiderhaven 6 1728 247 195v
HANEKUIK, de hof van Hanekuik naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1762 255 153v
HANEKUIK, de erfgenamen van wijlen Hanekuik, e.a. koopman naastligger ten oosten Heiligeweg 60noord 1767 256 242r
HANEKUIK, de erfgenamen van wijlen Hanekuik, e.a. koopman naastligger ten noorden Heiligeweg 60noord 1767 256 242r
HANEKUIK, Hanekuik naastligger ten westen Franekereind 34 1785 262 4r
HANEKUIK, Hanekuik procureur naastligger ten oosten Achterstraat NZ 1799 265 180v
HANEKUIK, AAGJE Aagje Hanekuik medicinae doctor koper huis en tuin Schritsen 35 1777 259 86r
HANEKUIK, AAGJE Aagje Hanekuik koper Vismarkt 1 1788 262 249r
HANEKUIK, AAGJE Aagje Hanekuik verkoper Noordergrachtswal 57 1808 268 53v
HANEKUIK, AAGJE Aagje Hanekuik verkoper Noordergrachtswal NZ 1808 268 53v
HANEKUIK, AAGJE HIELKES meerderjarige vrijster Aagje Hylkes Hanekuik verkoper Franekereind ZZ 1769 257 131v
HANEKUIK, AAGJE HIELKES meerderjarige vrijster Aagje Hylkes Hanekuik verkoper Franekereind ZZ 1769 257 131v
HANEKUIK, AAGJE HIELKES meerderjarige vrijster Aagje Hylkes Hanekuik verkoper Franekereind ZZ 1769 257 131v
HANEKUIK, AAGJE HIELKES meerderjarige vrijster Aagje Hylkes Hanekuik verkoper Franekereind ZZ 1769 257 131v
HANEKUIK, AAGJE Aagjen Hanekuik verkoper van 1/8 Noorderkade 13 1767 256 247r
HANEKUIK, AAGJE Aagjen Hanekuik verkoper van 1/8 Kruisstraat 6 1767 256 252r
HANEKUIK, AAGJE Aagjen Hanekuik verkoper van 1/8 Zuiderhaven 61 1767 256 254v
HANEKUIK, AAGJE Aagjen Hanekuik verkoper van 1/8 Zoutsloot 57 1767 256 256r
HANEKUIK, AAGJE Aagjen Hanekuik verkoper van 1/8 Kruisstraat NZ 1767 256 257r
HANEKUIK, AAGJE Aagtje Hanekuik verkoper van 2/3 Noordijs 5 1804 267 93v
HANEKUIK, ANTJE HIELKES Antie Hylkes Hanekuik koper van 1/3 Zoutsloot 99 1741 250 201v
HANEKUIK, ANTJE HIELKES Antie Hylkes Hanekuik koper van 1/3 Achterstraat 49 1741 250 201v
HANEKUIK, ANTJE HIELKES Antje Hylkes Hanekuik koper huis Grote Bredeplaats 16 1730 247 344r
HANEKUIK, DOUWE Douwe Hanekuik koper huis en hofje Noorderhaven 61 1734 248 315v
HANEKUIK, DOUWE Douwe Hanekuik koopman naastligger ten oosten Zoutsloot 25 1739 250 1ra
HANEKUIK, DOUWE Douwe Hanekuik koopman koper door niaar Droogstraat 15 1751 252 161v
HANEKUIK, DOUWE Douwe Hanekuik koopman verkoper Vissersstraat 2 1752 252 181r
HANEKUIK, DOUWE Douwe Hanekuik naastligger ten zuiden Vissersstraat 4 1754 253 148v
HANEKUIK, DOUWE Douwe Hanekuik koopman naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1760 255 41r
HANEKUIK, DOUWE Douwe Hanekuik naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1763 255 182v
HANEKUIK, DOUWE Douwe Hanekuik koopman koper huis Werfpad ZZ 1763 256 8r
HANEKUIK, DOUWE Douwe Hanekuik naastligger ten westen Werfpad ZZ 1763 256 8r
HANEKUIK, DOUWE Douwe Hanekuik naastligger ten noorden Werfpad ZZ 1763 256 8r
HANEKUIK, DOUWE wijlen Douwe Hanekuik koopman verkoper Zoutsloot 37 1764 256 88r
HANEKUIK, DOUWE de weduwe van Douwe Hanekuik naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 1 1765 256 124v
HANEKUIK, DOUWE HIELKES wijlen Douwe Hylkes Hanekuik verkoper van 1/4 Voorstraat 3 1700 244 54v
HANEKUIK, DOUWE HIELKES Douwe Hylkes Hanekuik koopman verkoper van 1/2 met Schritsen 56noordoost 1736 249 130v
HANEKUIK, DOUWE HIELKES Douwe Hylkes Hanekuik koopman verkoper Gardenierstraat NZ 1737 249 189v
HANEKUIK, DOUWE HIELKES Douwe Hylkes Hanekuik koopman verkoper Sint Odolphisteeg 13 1737 249 191v
HANEKUIK, DOUWE HIELKES Douwe Hylkes Hanekuik koopman verkoper Noorderhaven 106achter 1737 249 193r
HANEKUIK, DOUWE HIELKES Douwe Hylkes Hanekuik zeepzieder en koopman naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1740 250 114v
HANEKUIK, DOUWE HIELKES Douwe Hylkes Hanekuik zeepzieder en koopman naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1740 250 114v
HANEKUIK, DOUWE HIELKES Douwe Hylkes Hanekuik zeepzieder en koopman verkoper Zoutsloot NZ 1740 250 114v
HANEKUIK, DOUWE HIELKES Douwe Hylkes Hanekuik zeepzieder en koopman koper Noordijs 4 1741 250 155r
HANEKUIK, DOUWE HIELKES Douwe Hylkes Hanekuik zeepzieder en koopman verkoper Noordijs 4 1756 254 27r
HANEKUIK, DOUWE HIELKES wijlen Douwe Hylkes Hanekuik koopman verkoper Werfpad ZZ 1765 256 91v
HANEKUIK, EVERT Evert Hanekuik koopman verkoper van 1/3 Voorstraat 85 1739 250 2v
HANEKUIK, EVERT Evert Hanekuik koopman naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1740 250 114v
HANEKUIK, EVERT Evert Hanekuik naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 5 1744 251 41r
HANEKUIK, EVERT Evert Hanekuik naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1749 252 46v
HANEKUIK, EVERT de weduwe van Evert Hanekuik naastligger ten westen Vissersstraat 4 1754 253 148v
HANEKUIK, EVERT de ververij van wijlen Evert Hanekuik naastligger ten oosten Zoutsloot 25 1757 254 53v
HANEKUIK, EVERT HIELKES Evert Hylkes Hanekuik fabrikeur verkoper q.q. Lanen 15 1733 248 205r
HANEKUIK, EVERT HIELKES Evert Hylkes Hanekuik fabrikeur verkoper q.q. Noorderhaven 33 1733 248 209v
HANEKUIK, EVERT HIELKES Evert Hylkes Hanekuik koopman verkoper van 1/2 Schritsen 56noordoost 1736 249 130v
HANEKUIK, EVERT Ewert Hanekuik koopman naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 1 1738 249 285r
HANEKUIK, EVERT HIELKES Ewert Hylkes Hanekuik koopman koper wagenhuis Zuiderstraat 1737 249 165r
HANEKUIK, EVERT HIELKES Ewert Hylkes Hanekuik koopman naastligger ten noorden Zuiderstraat 1737 249 165r
HANEKUIK, EVERT HIELKES Ewert Hylkes Hanekuik koopman verkoper Gardenierstraat NZ 1737 249 189v
HANEKUIK, EVERT HIELKES Ewert Hylkes Hanekuik koopman verkoper van 2/3 Sint Odolphisteeg 13 1737 249 191v
HANEKUIK, EVERT HIELKES Ewert Hylkes Hanekuik koopman verkoper van 2/3 Noorderhaven 106achter 1737 249 193r
HANEKUIK, FILIPPUS Filippus Hanekuik koopman koper huis Vijver 9 1758 254 143v
HANEKUIK, GEERTJE Geertie Hanekuik koper Noorderhaven 61 1734 248 315v
HANEKUIK, GEERTJE WIEBES Geertie Wybes Hanekuik verkoper Noordijs 4 1756 254 27r
HANEKUIK, GEERTJE Geertje Hanekuik koper door niaar Droogstraat 15 1751 252 161v
HANEKUIK, GEERTJE WIEBES Geertje Wybes Hanekuik koper huis en zeepziederij Noordijs 4 1741 250 155r
HANEKUIK, GEERTJE WIEBES Geertje Wybes Hanekuik verkoper Zoutsloot 37 1764 256 88r
HANEKUIK, GRIETJE JOHANNES Grietie Johannes Hanekuik verkoper van 1/8 Voorstraat 3 1700 244 54v
HANEKUIK, H. H. D. Hanekuik koopman naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 9 1718 246 31v
HANEKUIK, H. H. D. Hanekuik koopman naastligger ten oosten Zoutsloot 25 1718 246 32r
HANEKUIK, H. H. Hanekuik naastligger ten westen Weverstraat 3 1786 262 143v
HANEKUIK, H. H. Hanekuik naastligger ten westen Franekereind 34 1799 265 164r
HANEKUIK, H. de zoutkeet van H. Hanekuik naastligger Weverstraat 6 1802 266 135r
HANEKUIK, H. de heer H. Hanekuik naastligger Klaverbladstraat 14 1810 268 334v
HANEKUIK, HINKE WIEBES Henke Wybes Hanekuik koper Nieuwstraat 40 1759 254 204r
HANEKUIK, HINKE WIEBES Henke Wybes Hanekuik verkoper Zoutsloot 36 1759 254 205v
HANEKUIK, HINKE wijlen Hinke Hanekuik erflater Noordijs 5 1804 267 93v
HANEKUIK, HINKE WIEBES Hinke Wybes Hanekuik koper Zoutsloot 32 1749 252 6v
HANEKUIK, HINKE WIEBES Hinke Wybes Hanekuik koper Scheffersplein 23 1751 252 170r
HANEKUIK, HINKE WIEBES Hinke Wybes Hanekuik verkoper Scheffersplein 23 1754 253 159v
HANEKUIK, HIELKE Hylcke Hanekuik verkoper William Boothstraat 31 1719 246 43r
HANEKUIK, HIELKE DOUWES Hylcke Douwes Hanekuik, c.u. koper woning Tiepelsteeg 1714 245 215r
HANEKUIK, HIELKE DOUWES Hylcke Douwes Hanekuik naastligger ten westen Lanen 81 1716 245 260v
HANEKUIK, HIELKE DOUWES Hylcke Douwes Hanekuik naastligger ten noorden Lanen 81 1716 245 260v
HANEKUIK, HIELKE DOUWES Hylcke Douwes Hanekuik verkoper Lanen 81 1716 245 260v
HANEKUIK, HIELKE DOUWES Hylcke Douwes Hanekuik verkoper Lanen 79 1716 245 261r
HANEKUIK, HIELKE JOHANNES Hylcke Joannis Hanekuik koopman naastligger ten oosten Weeshuisstraat 15 1670 240 27r
HANEKUIK, HIELKE JOHANNES wijlen Hylcke Johannes Hanekuik, c.soc. eerdere eigenaar Hondenstraat 2 1704 244 247v
HANEKUIK, HIELKE JOHANNES Hylcke Johannis Hanekuik koopman koper Franekereind 8 1714 245 222v
HANEKUIK, HIELKE JOHANNES Hylcke Johannis Hanekuik koper Lammert Warndersteeg 2 1714 245 222v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuik naastligger ten oosten Schritsen 47 1709 245 86v
HANEKUIK, HIELKJE Hylke J. Hanekuik naastligger ten oosten Schritsen 47 1718 246 27r
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuik naastligger ten westen Zoutsloot 37 1725 246 224v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuik naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1725 246 243v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuik verkoper van 1/4 Zuiderhaven ZZ 1728 247 147v
HANEKUIK, HIELKE het nieuw gekochte huis van Hylke Hanekuik naastligger ten oosten Havenplein 26 1728 247 196v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuik koper Havenplein 28 1728 247 201v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuik koper Zuiderhaven 2 1728 247 201v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuik koper Zuiderhaven 4 1728 247 201v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuik verkoper van 1/4 Rozengracht 5 1729 247 251v
HANEKUIK, HIELKE de erfgenamen van wijlen Hylke Hanekuik naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 3 1742 250 256r
HANEKUIK, HIELKE de weduwe van Hylke Hanekuik naastligger ten zuiden Franekereind 12 1750 252 75v
HANEKUIK, HIELKE de weduwe van Hylke Hanekuik naastligger ten westen Franekereind 10 1750 252 86r
HANEKUIK, HIELKE de weduwe van Hylke Hanekuik naastligger ten oosten Franekereind 4 1751 252 111r
HANEKUIK, HIELKE de erfgenamen van wijlen Hylke Hanekuik verpachter grond Moriaanstraat 12 1751 252 121r
HANEKUIK, HIELKE wijlen Hylke Hanekuik verpachter grond Moriaanstraat 12 1754 253 163v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuik koopman koper q.q. Rommelhaven 10 1773 258 91v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuik naastligger ten westen Zoutsloot 29 1777 259 75r
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuik naastligger ten westen Vissersstraat 4 1779 259 166r
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuik koopman koper door niaar huis en weefwinkel Weverstraat 1 1781 260 87v
HANEKUIK, HIELKE de heer Hylke Hanekuik naastligger ten westen Franekereind 34 1781 260 123v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuik naastligger ten westen Zoutsloot 31 1782 260 181r
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuik verkoper q.q. Noorderhaven 61 1785 261 273r
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuik verkoper q.q. Noorderhaven 59 1785 261 273r
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuik verkoper q.q. Zeilmakersstraat 20 1785 261 273r
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuik koopman verkoper q.q. Achterstraat 1785 261 282r
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuik koopman verkoper q.q. Zoutsloot 105 1785 261 283r
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuik koopman verkoper q.q. Liemendijk 1785 261 308r
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuik naastligger ten westen Zoutsloot 31 1788 262 303v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuik naastligger ten westen Weverstraat 3 1789 263 82v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuik verkoper William Boothstraat 31 1791 263 332v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuik aanhandelaar zathe en landen, genaamd Ingabuurt met huis schuur, hof, bomen en planten ten oosten van Harlingen Ingabuurt 1791 263 332v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuik koopman verkoper q.q. Weverstraat 13 1791 263 360r
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuik koopman verkoper q.q. Weverstraat 11 1791 263 360r
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuik koopman verkoper q.q. Weverstraat 5 1791 263 360r
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuik koopman verkoper q.q. Weverstraat 7 1791 263 360r
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuik koopman verkoper q.q. Weverstraat 9 1791 263 360r
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuik koopman verkoper q.q. Herenwaltje 17 1791 263 364r
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuik koopman verkoper q.q. Nieuweburen 23 1791 263 366v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuik koopman verkoper q.q. Molenpad 6 1791 263 369r
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuik koopman verkoper q.q. Lanen 71 1791 263 370ar
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuik verkoper q.q. Schritsen 3 1803 266 208r
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuik verkoper q.q. Karremanstraat 23 1803 266 210v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuik verkoper q.q. Zoutsloot 98 1803 266 212r
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuik verkoper q.q. Wortelstraat 12 1803 266 212r
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuik koper van 1/2 Voorstraat 67 1804 267 96r
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuik zoutzieder koper huis en erf Tiepelplein 1807 267 329v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuik naastligger ten westen Tiepelsteeg WZ 1807 267 330v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuik naastligger ten noorden Tiepelsteeg WZ 1807 267 330v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuik naastligger ten westen Weverstraat 3 1808 268 36v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuik naastligger ten westen Borstelsteeg 12 1810 269 100v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuik naastligger ten noorden Borstelsteeg 12 1810 269 100v
HANEKUIK, HIELKE DOUWES Hylke Douwes Hanekuik koopman verkoper Nieuwstraat 18 1723 246 157r
HANEKUIK, HIELKE DOUWES Hylke Douwes Hanekuik koopman verkoper Schritsen 56zuidoost 1730 247 299r
HANEKUIK, HIELKE DOUWES Hylke Douwes Hanekuik koopman verkoper Zuiderhaven 50 1731 248 7v
HANEKUIK, HIELKE DOUWES wijlen Hylke Douwes Hanekuik koopman erflater Zuiderhaven 52west 1731 248 11v
HANEKUIK, HIELKE DOUWES wijlen Hylke Douwes Hanekuik koopman erflater Zuiderhaven 52west 1731 248 11v
HANEKUIK, HIELKE DOUWES Hylke Douwes Hanekuik koopman koper huis, tuintje en zeepziederij ter zijden Noorderhaven 61 1731 248 30r
HANEKUIK, HIELKE DOUWES Hylke Douwes Hanekuik koopman koper pakhuis, stalling en plaats Zoutsloot 37 1731 248 30r
HANEKUIK, HIELKE DOUWES de koper Hylke Douwes Hanekuik naastligger ten westen Zoutsloot 37 1731 248 30r
HANEKUIK, HIELKE DOUWES zeepziederij van wijlen Hylke Douwes Hanekuik koopman naastligger ten oosten Noorderhaven 57oost_voor 1731 248 43v
HANEKUIK, HIELKE DOUWES weduwe Hylke Douwes Hanekuik koopman naastligger ten oosten Droogstraat 6 1731 248 44v
HANEKUIK, HIELKE DOUWES de erfgenamen van wijlen Hylke Douwes Hanekuik koopman eigenaar van het wagenhuis onder het zomerhuis Zuiderstraat 1732 248 162r
HANEKUIK, HIELKE DOUWES de erfgenamen van wijlen Hylke Douwes Hanekuik naastligger ten noorden Zuiderstraat 1732 248 162r
HANEKUIK, HIELKE DOUWES wijlen Hylke Douwes Hanekuik erflater Schritsen 56noordoost 1736 249 130v
HANEKUIK, HIELKE DOUWES wijlen Hylke Douwes Hanekuik erflater Schritsen 56noordoost 1736 249 130v
HANEKUIK, HIELKE DOUWES wijlen Hylke Douwes Hanekuik erflater Schritsen 56noordoost 1736 249 130v
HANEKUIK, HIELKE DOUWES de erfgenamen van wijlen Hylke Douwes Hanekuik naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 5 1741 250 150v
HANEKUIK, HIELKE DOUWES de erfgenamen van wijlen Hylke Douwes Hanekuik naastligger ten oosten Bargebuurt OZ 1741 250 150v
HANEKUIK, HIELKE JOHANNES wijlen Hylke Joannes Hanekuik koper door niaar Lanen 81 1691 242 346v
HANEKUIK, HIELKE JOHANNES Hylke Johannes Hanekuik verkoper van 1/8 Voorstraat 3 1700 244 54v
HANEKUIK, HIELKE JOHANNES wijlen Hylke Johannes Hanekuik koopman koper Heiligeweg 64 1736 249 128v
HANEKUIK, HIELKE JOHANNES wijlen Hylke Johannes Hanekuik naastligger ten oosten Heiligeweg 64 1736 249 128v
HANEKUIK, HIELKE JOHANNES wijlen Hylke Johannes Hanekuik naastligger ten noorden Heiligeweg 64 1736 249 128v
HANEKUIK, HIELKE JOHANNES Hylke Johannis Hanekuik koopman verkoper Noorderhaven 15 1711 245 150r
HANEKUIK, HIELKE JOHANNES erfgenamen + weduwe van Hylke Johannis Hanekuik naastligger ten oosten Heiligeweg 64 1729 247 224v
HANEKUIK, HIELKE JOHANNES de weduwe en erfgenamen van wijlen Hylke Johannis Hanekuik naastligger ten westen Franekereind 10 1733 248 197v
HANEKUIK, HIELKE JOHANNES de weduwe van Hylke Johannis Hanekuik naastligger ten oosten Heiligeweg 66 1737 249 169r
HANEKUIK, HIELKE JOHANNES de weduwe van Hylke Johannis Hanekuik naastligger ten zuiden Heiligeweg 66 1737 249 169r
HANEKUIK, HIELKE JOHANNES de weduwe en erfgenamen van wijlen Hylke Johannis Hanekuik koopman naastligger ten westen Franekereind 10 1738 249 280r
HANEKUIK, J. de erfgenamen van wijlen J. Hanekuik naastligger ten westen Zoutsloot 85 1807 267 302v
HANEKUIK, JAKOB Jacob Hanekuik advocaat verkoper q.q. Hoogstraat 35 1808 268 40v
HANEKUIK, JAKOB Jacob Hanekuik advocaat verkoper q.q. Wortelstraat 8 1808 268 40v
HANEKUIK, JAKOB Jacob Hanekuik advocaat verkoper q.q. Bildtstraat 15 1808 268 42v
HANEKUIK, JAKOB Jacob Hanekuik koper 2 1/2 pm land ten noordoosten van Harlingen 1808 268 103r
HANEKUIK, JAKOB Jacob Hanekuik advocaat en notaris verkoper Voorstraat 42 1809 268 287r
HANEKUIK, JAKOB Jacob Hanekuik advocaat en notaris verkoper Lanen 63 1809 268 287r
HANEKUIK, JAKOB Jacob Hanekuik notaris verkoper Westerstraat 1 1809 268 290r
HANEKUIK, JAKOB Jacob Hanekuik notaris verkoper Zuiderhaven 16 1809 268 290r
HANEKUIK, JAKOB W. Jacob W. Hanekuik koper provisioneel huis Nieuwstraat 14 1772 258 2ra
HANEKUIK, JAKOB WIEBES Jacob Wybes Hanekuik koopman verkoper Nieuwstraat 14 1775 258 230r
HANEKUIK, JANKE DOUWES Janke Douwes Hanekuik verkoper Lanen 81 1716 245 260v
HANEKUIK, JANKE DOUWES Janke Douwes Hanekuik verkoper Lanen 79 1716 245 261r
HANEKUIK, JANKE DOUWES Janke Douwes Hanekuik koper van 1/2 William Boothstraat 31 1718 246 24r
HANEKUIK, JANKE DOUWES Janke Douwes Hanekuik koper William Boothstraat 31 1719 246 43r
HANEKUIK, JANKE DOUWES Janke Douwes Hanekuik koper Noorderhaven 61 1725 246 224v
HANEKUIK, JANKE DOUWES Janke Douwes Hanekuik koper Zoutsloot 37 1725 246 224v
HANEKUIK, JANKE DOUWES Janke Douwes Hanekuik, mede voor haar kinderen verkoper Noorderhaven 61 1731 248 30r
HANEKUIK, JANKE DOUWES Janke Douwes Hanekuik, mede voor haar kinderen verkoper Zoutsloot 37 1731 248 30r
HANEKUIK, JANKE DOUWES Janke Douwes Hanekuik naastligger ten oosten Voorstraat 57achter 1740 250 82r
HANEKUIK, JANKE DOUWES Janke Douwes Hanekuik verkoper Voorstraat 61 1741 250 197v
HANEKUIK, JANKE DOUWES Janske Douwes Hanekuik verkoper Brouwersstraat 22 1725 246 234r
HANEKUIK, JOHANNES HIELKES het pakhuis van Joannes Hylckes Hanekuik naastligger ten noorden Nutstraat 2 1669 239 214v
HANEKUIK, JOHANNES HIELKES Joannes Hylckes Hanekuik verkoper Nutstraat 2 1669 239 214v
HANEKUIK, JOHANNES HIELKES Joannes Hylkes Hanekuik verkoper Zuiderhaven 36oost 1675 240 187v
HANEKUIK, JOHANNES HIELKES Joannis Hylkes Hanekuik bewoner Noordijs 1 1675 240 187r
HANEKUIK, JOHANNES wijlen Johannes Hanekuik koopman koper door niaar Lanen 58 1702 244 154v
HANEKUIK, JOHANNES wijlen Johannes Hanekuik naastligger ten oosten Lanen 58 1703 244 233v
HANEKUIK, JOHANNES Johannes Hanekuik verkoper van 1/8 Noorderkade 13 1767 256 247r
HANEKUIK, JOHANNES Johannes Hanekuik verkoper van 1/8 Kruisstraat 6 1767 256 252r
HANEKUIK, JOHANNES Johannes Hanekuik verkoper van 1/8 Zuiderhaven 61 1767 256 254v
HANEKUIK, JOHANNES Johannes Hanekuik verkoper van 1/8 Zoutsloot 57 1767 256 256r
HANEKUIK, JOHANNES Johannes Hanekuik verkoper van 1/8 Kruisstraat NZ 1767 256 257r
HANEKUIK, JOHANNES HIELKES wijlen Johannes Hylkes Hanekuik naastligger ten oosten Lanen 58 1702 244 179v
HANEKUIK, JOHANNES HIELKES wijlen Johannes Hylkes Hanekuik verkoper Lanen 58 1702 244 179v
HANEKUIK, FILIPPUS wijlen Ph. Hanekuik koopman koper Schritsen 5oost 1768 257 57r
HANEKUIK, FILIPPUS Philippes Hanekuik koopman koper 1/2 huis t Stekje genaamd Bildtstraat 4 het Stekje 1756 254 18v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik koper van 1/5 Hoogstraat 25 1752 253 25v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik koper van 1/5 Hoogstraat 17 1752 253 25v
HANEKUIK, FILIPPUS de erfgenamen van wijlen Philippus Hanekuik naastligger ten oosten Zoutsloot 79 1754 253 170v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik koopman koper huis en tuintje Bildtstraat 4 het Stekje 1756 253 253v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik naastligger ten oosten Heiligeweg 40 1756 253 255v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik koopman koper Noorderkade 13 1758 254 137v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik koopman koper huis Heiligeweg 46een_achter 1759 254 202v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik koopman koper huis Zuiderhaven 23 1759 254 223v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik naastligger ten oosten Heiligeweg 46 1760 255 21r
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik koopman koper huis Zoutsloot 57 1761 255 93v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik huurder Brouwersstraat 22 1761 255 96r
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik naastligger ten westen Kruisstraat 1 1762 255 123r
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik, c.s. naastligger ten noorden Zoutsloot 95 1762 255 150v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik naastligger ten oosten Heiligeweg 40 1762 255 176r
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik koopman koper 1/2 timmerhelling, 2 woonhuizen en hof Noorderkade 13 1763 255 208v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik koopman eigenaar van 1/2 Noorderkade 13 1763 255 208v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik koopman verkoper Zuiderhaven 23 1763 255 215v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik koopman verkoper Vijver 9 1763 255 215v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1763 255 240v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik, c.s. naastligger ten noorden Zoutsloot 95 1763 255 257v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik koopman verkoper Hoogstraat 25 1764 256 30r
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik koopman verkoper Hoogstraat 17 1764 256 30r
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik naastligger ten oosten Achterstraat 15 1764 256 71v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik koopman verkoper Zoutsloot NZ 1765 256 103v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik koopman verkoper Achterstraat 49 1765 256 103v
HANEKUIK, FILIPPUS wijlen Philippus Hanekuik koopman verkoper van 1/2 Noorderkade 13 1767 256 247r
HANEKUIK, FILIPPUS wijlen Philippus Hanekuik erflater Noorderkade 13 1767 256 247r
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik eigenaar Kruisstraat 6 1767 256 252r
HANEKUIK, FILIPPUS wijlen Philippus Hanekuik koopman verkoper van 1/2 Kruisstraat 6 1767 256 252r
HANEKUIK, FILIPPUS wijlen Philippus Hanekuik erflater Kruisstraat 6 1767 256 252r
HANEKUIK, FILIPPUS wijlen Philippus Hanekuik koopman verkoper van 1/2 Zuiderhaven 61 1767 256 254v
HANEKUIK, FILIPPUS wijlen Philippus Hanekuik erflater Zuiderhaven 61 1767 256 254v
HANEKUIK, FILIPPUS wijlen Philippus Hanekuik koopman verkoper van 1/2 Zoutsloot 57 1767 256 256r
HANEKUIK, FILIPPUS wijlen Philippus Hanekuik erflater Zoutsloot 57 1767 256 256r
HANEKUIK, FILIPPUS wijlen Philippus Hanekuik koopman verkoper van 1/2 Kruisstraat NZ 1767 256 257r
HANEKUIK, FILIPPUS wijlen Philippus Hanekuik erflater Kruisstraat NZ 1767 256 257r
HANEKUIK, FILIPPUS HIELKES Philippus Hylkes Hanekuik, vrijgezel koper van 1/3 Zoutsloot 99 1741 250 201v
HANEKUIK, FILIPPUS HIELKES vrijgezel Philippus Hylkes Hanekuik koper van 1/3 Achterstraat 49 1741 250 201v
HANEKUIK, Philliphus Hanekuik koopman koper provisioneel huis, tuin en bakkerij Kerkpoortstraat NZ 1757 254 263r
HANEKUIK, FILIPPUS Phillippus Hanekuik koopman koper huis Zuiderhaven 61 1757 254 91r
HANEKUIK, FILIPPUS Phillippus Hanekuik naastligger ten zuiden Molenpad 1757 254 109r
HANEKUIK, PIETER Pieter Hanekuik koper huis en pakhuis erachter Noorderhaven 63 1781 260 20v
HANEKUIK, PIETER Pieter J. Hanekuik koopman koper stalling en wagenhuis Zeepziederstraat 2 1785 261 293r
HANEKUIK, PIETER Pieter J. Hanekuik verkoper q.q. Heiligeweg 2 1786 262 134r
HANEKUIK, PIETER Pieter J. Hanekuik verkoper q.q. Brouwersstraat 1 1786 262 136r
HANEKUIK, PIETER Pieter Hanekuik koopman naastligger ten oosten Droogstraat 15 1786 262 145r
HANEKUIK, PIETER Pieter J. Hanekuik naastligger ten zuiden Bargebuurt 1791 263 285r
HANEKUIK, PIETER Pieter Hanekuik verkoper van 1/6 Noordijs 5 1804 267 93v
HANEKUIK, PIETER Pieter J. Hanekuik koopman verkoper Zeilmakersstraat 6 1807 267 354r
HANEKUIK, REINER HIELKES Reinier Hylckes Hanekuik verkoper van 1/4 Zuiderhaven 52west 1731 248 11v
HANEKUIK, STIJNTJE Stijntie H. Hanekuik verkoper Zoutsloot 29 1777 259 75r
HANEKUIK, STIJNTJE HIELKES Stijntie Hylkes Hanekuik verkoper Gardenierstraat NZ 1737 249 189v
HANEKUIK, STIJNTJE HIELKES Stijntie Hylkes Hanekuik verkoper van 1/3 Sint Odolphisteeg 13 1737 249 191v
HANEKUIK, STIJNTJE HIELKES hun zuster Stijntie Hylkes Hanekuik verkoper van 1/3 Noorderhaven 106achter 1737 249 193r
HANEKUIK, STIJNTJE HIELKES Stijntie Hylkes Hanekuik koper wagenhuis met een ledige plaats (verkoper behoudt het recht om de lege plaats terug te kopen voor 50 CG) Zoutsloot NZ 1740 250 114v
HANEKUIK, STIJNTJE HIELKES Stijntje Hylkes Hanekuik koopvrouw verkoper van 1/2 Schritsen 56noordoost 1736 249 130v
HANEKUIK, STIJNTJE HIELKES Stijntje Hylkes Hanekuik verkoper Noorderhaven 65 1739 250 41v
HANEKUIK, STIJNTJE HIELKES Stijntje Hylkes Hanekuik verkoper Werfpad ZZ 1782 260 174v
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuik koper huis, zeperij, pakhuis, asklopperij, paardestal, potas-, loog- en oliebakken, pak- en wagenhuis Noordijs 21 1781 260 92r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik verkoper q.q. Zuiderstraat 15 1781 260 122r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik verkoper Voorstraat 15 1783 261 43v
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik verkoper q.q. Hoogstraat 43 1783 261 75r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik koper huis Noorderhaven 61 1785 261 273r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik koper zeepziederij Noorderhaven 59 1785 261 273r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik koper stalling en wagenhuis Zeilmakersstraat 20 1785 261 273r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik verkoper q.q. Grote Kerkstraat 44 1785 261 284r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik verkoper q.q. Grote Kerkstraat 44 1785 261 284r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik verkoper q.q. Grote Kerkstraat 42 1785 261 285r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik verkoper q.q. Grote Kerkstraat 42 1785 261 285r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik verkoper q.q. Achterstraat 7 1785 261 288r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik verkoper Zeepziederstraat 2 1785 261 293r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik verkoper q.q. Zoutsloot 6 1785 262 44r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik verkoper q.q. Noorderhaven 23 1786 262 71r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik verkoper q.q. Hoogstraat 17 1786 262 99r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik verkoper q.q. Hoogstraat 15 1786 262 99r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik verkoper q.q. Hoogstraat 15achter 1786 262 99r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik advocaat Hof van Friesland verkoper Gardenierstraat 1788 262 242v
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik, c.u. verpachter grond Fabrieksstraat WZ 1789 263 70v
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik geniaarde koper Bildtstraat 24 1793 264 93v
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuik advocaat Hof van Friesland verkoper Noordijs 21 1793 264 125r
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuik advocaat Hof van Friesland verkoper q.q. Zuiderhaven 24 1795 264 268v
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik verkoper q.q. Heiligeweg 58 1792 264 354r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik verkoper q.q. Schritsen 17 1792 264 354r
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuik advocaat Hof van Friesland verkoper q.q. Brouwersstraat 23 1799 265 143r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik verkoper Lanen 82a 1800 265 253r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik, c.u. naastligger ten oosten Heiligeweg 58 1803 266 299r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik, c.u. naastligger ten noorden Heiligeweg 58 1803 266 299r
HANEKUIK, W. dr. W. Hanekuik naastligger ten noorden Heiligeweg 52 1805 267 110v
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik naastligger ten zuiden Heiligeweg 62 1805 267 187r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik naastligger ten westen Heiligeweg 62 1805 267 187r
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuik advocaat koper huis Kruisstraat 5oost 1808 268 124r
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuik advocaat koper huis Lammert Warndersteeg 8 1808 268 124r
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuik naastligger ten westen Kruisstraat 5oost 1808 268 124r
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuik naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 8 1808 268 124r
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuik advocaat verkoper q.q. Noorderhaven 69 1808 268 158v
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik naastligger ten noorden Heiligeweg 52 1809 268 191v
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuik advocaat verkoper q.q. Hoogstraat 38 1809 268 280r
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuik advocaat verkoper q.q. Grote Kerkstraat 19 1809 268 283r
HANEKUIK, WIEBE Wybe Hanekuik koopman naastligger ten noorden Droogstraat 37 1737 249 213r
HANEKUIK, WIEBE Wybe Hanekuik koopman naastligger ten noorden Noordijs 15 1738 249 352v
HANEKUIK, WIEBE Wybe Hanekuik koopman naastligger ten noorden Droogstraat 37 1739 250 45r
HANEKUIK, WIEBE wijlen Wybe Hanekuik koopman verkoper Heiligeweg 58 1739 250 65r
HANEKUIK, WIEBE Wybe Hanekuik koopman naastligger ten oosten Noorderhaven 57oost 1776 258 252v
HANEKUIK, WIEBE Wybe D. Hanekuik verkoper Zoutsloot 105 1785 261 283r
HANEKUIK, WIEBE Wybe D. Hanekuik eerdere gebruiker Noorderhaven 61 1785 261 303r
HANEKUIK, WIEBE Wybe D. Hanekuik verkoper van 1/2 Liemendijk 1785 261 308r
HANEKUIK, WIEBE Wybe Hanekuik, J.U.D. advocaat verkoper q.q. Hoogstraat 19 1792 264 28v
HANEKUIK, WIEBE Wybe Hanekuik verkoper van 1/6 Noordijs 5 1804 267 93v
HANEKUIK, WIEBE DOUWES Wybe Douwes Hanekuik koopman verkoper Franekereind 15 1715 245 250r
HANEKUIK, WIEBE DOUWES Wybe Douwes Hanekuik naastligger ten westen Lanen 81 1716 245 260v
HANEKUIK, WIEBE DOUWES Wybe Douwes Hanekuik naastligger ten noorden Lanen 81 1716 245 260v
HANEKUIK, WIEBE DOUWES Wybe Douwes Hanekuik verkoper Lanen 81 1716 245 260v
HANEKUIK, WIEBE DOUWES Wybe Douwes Hanekuik verkoper Lanen 79 1716 245 261r
HANEKUIK, WIEBE DOUWES Wybe Douwes Hanekuik, c.u. koopman koper huis Heiligeweg 58 1718 246 2r
HANEKUIK, WIEBE DOUWES Wybe Douwes Hanekuik koper van 1/2 William Boothstraat 31 1718 246 24r
HANEKUIK, WIEBE DOUWES wijlen Wybe Douwes Hanekuik koopman verkoper Zoutsloot 32 1739 250 75v
HANEKUIK, WIEBE DOUWES Wybe Douwes Hanekuik zeepzieder en distillateur verkoper Noorderhaven 61 1785 261 273r
HANEKUIK, WIEBE DOUWES Wybe Douwes Hanekuik zeepzieder en distillateur verkoper Noorderhaven 59 1785 261 273r
HANEKUIK, WIEBE DOUWES Wybe Douwes Hanekuik zeepzieder en distillateur verkoper Zeilmakersstraat 20 1785 261 273r
HANEKUIK, WIEBE DOUWES Wybe Douwes Hanekuik verkoper Achterstraat 1785 261 282r
HANEKUIK, WIEBE DOUWES Wybe Douwes Hanekuik koopman voormalig eigenaar Zeepziederstraat 2 1785 261 293r
HANEKUIK, WIEBE JAKOBS dr. Wybe Jacobs Hanekuik verkoper Nieuwstraat 10 1788 263 28r
HANEKUIK, WIEBE JAKOBS dr. Wybe Jacobs Hanekuik verkoper Nieuwstraat 12 1788 263 28r
HANEKUIK, WIEBE JAKOBS dr. Wybe Jacobs Hanekuik naastligger ten zuiden Noordijs 19 1788 263 29v
HANEKUIK, WIEBE JAKOBS dr. Wybe Jacobs Hanekuik verkoper q.q. Noordijs 19 1788 263 29v
HANEKUIK, WIEBE JAKOBS dr. Wybe Jacobs Hanekuik verkoper q.q. Lanen 60 1788 263 31v
HANEKUIK, WIEBE JAKOBS dr. Wybe Jacobs Hanekuik verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ 1788 263 33r
HANEKUIK, WIEBE JAKOBS dr. Wybe Jacobs Hanekuik verkoper q.q. Nieuwstraat WZ 1788 263 37r
HANEKUIK, WIEBE JAKOBS dr. Wybe Jacobs Hanekuik verkoper q.q. Droogstraat 15 1788 263 39r
HANEKUIK, WIEBE JAKOBS dr. Wybe Jacobs Hanekuik verkoper q.q. William Boothstraat WZ 1788 263 62r
HANEKUIK, WIEBE JAKOBS dr. Wybe Jacobs Hanekuik verkoper q.q. Scheffersplein 7 1789 263 94v
HANEKUIK, WIEBE dr. Wybo J. Hanekuik, curator advocaat verkoper q.q. Ooievaarsteeg 14 1799 265 139r
HANEKUIK, WIEBE dr. Wybo J. Hanekuik advocaat verkoper q.q. Kerkpad 32 1799 265 140r
HANEKUIK, WIEBE dr. Wybo J. Hanekuik advocaat Hof van Friesland verkoper q.q. Bargebuurtspoortje 14 1799 265 141r
HANEKUIK, WIEBE dr. Wybo J. Hanekuik advocaat verkoper q.q. Wasbleek NZ 1799 265 145r
HANEKUIK, DOETJE JOHANNES wijlen Doetie Joannes Hanekuyck erflater Zuiderhaven ZZ 1687 242 194v
HANEKUIK, DOUWE Douwe Hanekuyck koopman naastligger ten zuiden Vissersstraat 4 1753 253 94r
HANEKUIK, DOUWE Douwe Hanekuyck koopman verkoper Vissersstraat 4 1753 253 94r
HANEKUIK, DOUWE Douwe Hanekuyck koopman verkoper Lanen 15 1757 254 56v
HANEKUIK, EVERT de weduwe van Evert Hanekuyck naastligger ten westen Vissersstraat 4 1753 253 94r
HANEKUIK, EVERT HIELKES Ewert Hylkes Hanekuyck fabrikant en koopman verkoper q.q. Noorderhoofd 3 1733 248 225v
HANEKUIK, HIELKE JOHANNES Hylcke Joannes Hanekuyck koopman koper Rozengracht 12 1668 239 136r
HANEKUIK, HIELKE JOHANNES Hylcke Joannes Hanekuyck naastligger ten oosten Noorderhaven 13 1669 239 37ra
HANEKUIK, HIELKE JOHANNES wijlen Hylcke Joannes Hanekuyck verkoper Noorderhaven 19 1676 240 231r
HANEKUIK, HIELKE JOHANNES wijlen Hylcke Joannes Hanekuyck koper Noorderhaven 19 1681 241 156v
HANEKUIK, HIELKE JOHANNES wijlen Hylcke Joannes Hanekuyck verkoper Voorstraat 27 1681 241 174r
HANEKUIK, HIELKE JOHANNES wijlen Hylcke Joannis Hanekuyck koper Zuiderhaven 24 1683 242 6v
HANEKUIK, HIELKE JOHANNES wijlen Hylke Joannes Hanekuyck koopman koper Kerkpoortstraat NZ 1680 241 115v
HANEKUIK, HIELKE JOHANNES wijlen Hylke Joannis Hanekuyck verkoper Rozengracht 12 1693 243 41v
HANEKUIK, JOHANNES HIELKES Joannes Hylckes Hanekuyck, c.u. koper huis, hof, loods, plaats en pakhuis Zuiderhaven 36 1668 239 159v
HANEKUIK, JOHANNES HIELKES wijlen Joannes Hylckes Hanekuyck koper Sint Odolphisteeg 13 1681 241 162v
HANEKUIK, dr. Hanekuyk naastligger ten oosten Droogstraat ZZ 1793 264 76v
HANEKUIK, EVERT Evert Hanekuyk naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 3 1736 249 110r
HANEKUIK, EVERT de hof van Evert Hanekuyk naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1743 251 24v
HANEKUIK, EVERT Evert Hanekuyk naastligger ten westen Noorderhaven 49 1752 252 215v
HANEKUIK, H. de kinderen van wijlen H. D. Hanekuyk koopman naastligger ten noorden Lanen 41 1733 248 228r
HANEKUIK, HIELKE JOHANNES wijlen Hylcke Joannes Hanekuyk naastligger ten noorden Voorstraat 37 1677 240 253v
HANEKUIK, HIELKE JOHANNES wijlen Hylcke Joannes Hanekuyk koper Lanen 79 1685 242 78v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuyk koopman naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 3 1731 247 385v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuyk koopman naastligger ten noorden Zuiderhaven 6 1730 247 11ra
HANEKUIK, HIELKE wijlen Hylke Hanekuyk koper Voorstraat 91 1733 248 237r
HANEKUIK, HIELKE de erfgenamen van wijlen Hylke Hanekuyk naastligger ten noorden Voorstraat 61 1736 249 106r
HANEKUIK, HIELKE de weduwe van Hylke Hanekuyk koopman naastligger ten westen Franekereind 10 1750 252 103r
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuyk naastligger ten zuiden Franekereind 32 1798 265 97r
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuyk naastligger ten westen Franekereind 32 1798 265 97r
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuyk koopman naastligger ten oosten Zoutsloot 25 1798 265 104r
HANEKUIK, HIELKE DOUWES Hylke Douwes Hanekuyk, c.u. koopman koper huis, timmerwerf en plaats Zuiderhaven 52west 1722 246 138v
HANEKUIK, HIELKE DOUWES betalen aan Hylke Douwes Hanekuyk, c.u. koopman huurder voor 3 jaren Zuiderhaven 52west 1722 246 138v
HANEKUIK, HIELKE DOUWES Hylke Douwes Hanekuyk, c.u. koopman naastligger ten oosten Zuiderhaven 52west 1722 246 138v
HANEKUIK, HIELKE DOUWES Hylke Douwes Hanekuyk koopman koper door niaar huis en hof Zuiderhaven 50 1731 247 378r
HANEKUIK, HIELKE DOUWES huis en ledig erf van Hylke Douwes Hanekuyk koopman naastligger ten oosten Zuiderhaven 50 1731 247 378r
HANEKUIK, HIELKE DOUWES wijlen Hylke Douwes Hanekuyk koopman verkoper Havenplein 28 1733 248 254r
HANEKUIK, HIELKE DOUWES wijlen Hylke Douwes Hanekuyk koopman verkoper Zuiderhaven 2 1733 248 254r
HANEKUIK, HIELKE DOUWES wijlen Hylke Douwes Hanekuyk koopman verkoper Zuiderhaven 4 1733 248 254r
HANEKUIK, HIELKE JOHANNES wijlen Hylke Joannes Hanekuyk verkoper Noorderhaven 82 1684 242 54r
HANEKUIK, HIELKE JOHANNES Hylke Johannes Hanekuyk, c.u. verkoper Hondenstraat 4 1660 238 59v
HANEKUIK, JANKE DOUWES Janke Douwes Hanekuyk koper huis Voorstraat 61 1736 249 106r
HANEKUIK, JOHANNES Joannes Hanekuyk koper kamer Spinhuisstraat ZZ 1674 240 146r
HANEKUIK, JOHANNES HIELKES Joannes Hylckes Hanekuyk, [gehuwd met Elbigien Sickes] verkoper q.q. Kruisstraat 10west 1677 240 259r
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuyk koopman naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1763 256 4r
HANEKUIK, PIETER Pieter Hanekuyk naastligger ten oosten Achterstraat NZ 1802 266 124v
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuyk koper huis en hof Heiligeweg 60 1793 264 151v
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuyk koper huis Heiligeweg 60 1793 264 151v
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuyk koper wagenhuis, stalling voor 4 paarden, kamer Kruisstraat 5oost 1793 264 151v
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuyk koper kamer Lammert Warndersteeg WZ 1793 264 151v
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuyk advocaat Hof van Friesland verkoper q.q. Noordijs 19 1794 264 181r
HANEKUIK, W. dr. W. S. Hanekuyk koper huis Lanen 82a 1800 265 217v
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuyk verkoper q.q. Grote Kerkstraat 32 1802 266 76r
HANEKUIK, W. de heer W. J. Hanekuyk naastligger ten oosten Kruisstraat 3west 1804 267 23v
HANEKUIK, W. de heer W. J. Hanekuyk naastligger ten noorden Kruisstraat 3west 1804 267 23v
HANEKUIK, WIEBE Wybe Hanekuyk koopman koper huis en hof Zoutsloot 32 1732 248 142v
HANENBURG, ANTJE KORNELIS Antie Cornelis Hanenborch verkoper van 1/15 Grote Bredeplaats 26west 1636 234 6v
KORNELIS, AALTJE Aeltie Cornelis Hanenborg verkoper van 1/15 Grote Bredeplaats 26west 1638 234 66v
KORNELIS, BOUWE Bouwe Cornelis Hanenborg verkoper van 1/15 Grote Bredeplaats 26west 1638 234 66v
HANENBURG, GIJSBERT KORNELIS Gijsbert Cornelis Hanenborgh verkoper Grote Bredeplaats 26west 1636 234 15r
HANENBURG, KORNELIS JELLES Cornelis Jelles Hanenburch verkoper ten zuiden van Harlingen 1615 229 268r
HANENBURG, KORNELIS JELLES wijlen Cornelis Jelles Hanenburch verkoper Rozengracht 42 1631 233 2r
HANENBURG, KORNELIS JELLES Cornelis Jellis Hanenburch naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 24 1617 230 63r
HANENBURG, KORNELIS JELLES Cornelis Jellis Hanenburch bewoner Grote Bredeplaats 26west 1619 230 160v
HANENBURG, JELLE KORNELIS schrijver Jelle Cornelis Hanenburch schrijver van een compagnie soldaten koper huis daar de Ruiter uitsteekt (met vrije uitgang naar de Roeperssteeg) Sint Jacobstraat 4 de Ruiter 1630 232 142v
HANENBURG, JELLE KORNELIS Jelle Cornelis Hanenburch, onmondig weeskind verkoper Rozengracht 42 1631 233 2r
HANENBURG, KORNELIS JELLES Cornelis Jellis Hanenburg, voor zich en zijn kinderen verkoper Grote Bredeplaats 26west 1618 230 149v
HANENBURG, JELLE KORNELIS Jelle Cornelis Hanenburgh verkoper Sint Jacobstraat 4 1634 233 130v
HIELKES, DOUWE wijlen Douwe Hylkes Hanenkuik koopman verkoper Werfpad 1765 256 93r
WIEBES, GEERTJE Geertje Wybes Hanenkuik verkoper Werfpad ZZ 1765 256 91v
WIEBES, GEERTJE het zomerhuis van Geertje Wybes Hanenkuik naastligger ten westen Werfpad 1765 256 93r
WIEBES, GEERTJE het zomerhuis van Geertje Wybes Hanenkuik naastligger ten noorden Werfpad 1765 256 93r
WIEBES, GEERTJE Geertje Wybes Hanenkuik verkoper Werfpad 1765 256 93r
HIELKES, STIJNTJE Stijntje Hylkes Hanenkuik koper hof en zomerhuis Werfpad ZZ 1765 256 91v
HANIA, oud burgemeester Hania naastligger ten westen Rozengracht 14 1735 249 45v
HANIA, de weduwe van oud burgemeester Hania, c.s. naastligger ten oosten Rozengracht 8 1746 251 148r
HANIA, de weduwe van burgemeester Hania naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 3 1758 254 155v
HANIA, BAUKE FOPPES Baucke Foppes Hania gardenier huurder (p.j.) ten noordoosten van Harlingen 1677 240 264v
HANIA, LIEUWKJE Lieuck Hania verkoper Zuiderplein 1 1611 229 49v
HANIA, RIJKJE BROERS Rickien Broers Hania verkoper Kleine Bredeplaats 19 1646 235 209r
HANIA, OBBE vroedsman Ubbo Hania verkoper Hoogstraat 45 1725 246 237r
HANIA, ULBE burgerhopman Ulbe Hania huurder voor 4 jaren Zuiderhaven 73oost 1720 246 77v
HANIA, ULBE vroedsman Ulbe Hania geniaarde koper Brouwersstraat 22 1725 246 234r
HANIA, ULBE wijlen burgemeester Ulbe Hania verkoper van 1/2 Rozengracht 12 1754 253 173r
HANIA, ULBE wijlen Ulbe Hania verkoper van 1/2 Rozengracht 10 1755 253 216r
HANIA, ULBE Ulbo Hania naastligger ten westen Rozengracht 14 1739 250 15r
, BINKE Bente B. Hankes, c.u. huurder Rapenburg 4 1804 267 6r
GERRITS, GEERT Geert Gerryts Hankes bontwever koper huis Moriaanstraat 10 1758 254 173v
HANNEMA, TJEERD JOHANNES Tieerd Johannes Hannama naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1648 236 26v
HANNEMA, TJEERD JOHANNES Tieerd Johannes Hannama verkoper Zuiderhaven ZZ 1648 236 27r
HANNEMA, TJEERD JOHANNES de plaats van Tieerd Johannes Hannama naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1648 236 28r
HANNEMA, Hannema apotheker naastligger ten oosten Voorstraat 45 1789 263 89r
HANNEMA, Hannema apotheker naastligger ten noorden Voorstraat 45 1789 263 89r
HANNEMA, de heer Hannema naastligger ten noorden Lanen 71 1791 263 370ar
HANNEMA, SJOERDS Sjoerds Hannema verkoper q.q. Lanen 60 1788 263 31v
HANNEMA, EELKE JOCHEMS Eelke Jochems Hannema verkoper Kerkpoortsmolen 1 1744 251 36v
HANNEMA, EELKE JOCHEMS wijlen Eelke Jochums Hannema verkoper Nieuweburen 25 1748 251 225v
HANNEMA, LIJSBET minderjarige Elisabeth Hannema verkoper van 1/2 ten noordoosten van Harlingen 1808 268 103r
HANNEMA, FETJE LASES de hof van Fetie Lases Hannema naastligger ten noorden Rozengracht NZ 1669 239 182v
HANNEMA, FETJE LASES Fetie Lases Hannema verkoper Rozengracht NZ 1669 239 182v
HANNEMA, FETJE LASES Fetie Lases Hannema verkoper Hofstraat 12a 1669 239 183r
HANNEMA, FETJE LASES Fetie Lases Hannema verkoper Sint Jacobstraat 1 1669 239 191r
HANNEMA, FETJE LASES Fettie Laeses Hannema naastligger ten oosten Noorderhaven 104 1681 241 39va
HANNEMA, FETJE LASES de verkochte hof van Fettie Lases Hannema naastligger ten oosten Hofstraat 12 1669 239 191v
HANNEMA, FRANS LASES Frans Laesen Hannema naastligger ten zuiden Noorderhaven 40 1659 238 2ra
HANNEMA, FRANS LASES Frans Laesen Hannema naastligger ten westen Noorderhaven 40 1659 238 2ra
HANNEMA, FRANS LASES de brouwerij van oud hopman Frans Laessen Hannema naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 35 1670 239 220v
HANNEMA, FRANS LASES Frans Laessen Hannema verkoper Grote Bredeplaats 35 1670 239 220v
HANNEMA, FRANS LASES het voorhuis van oud hopman Frans Laessen Hannema naastligger ten zuiden Noorderhaven 38 1670 240 3r
HANNEMA, FRANS LASES de mouterij eerder van oud hopman Frans Laessen Hannema naastligger ten westen Noorderhaven 38 1670 240 3r
HANNEMA, FRANS LASES oud hopman Frans Laessen Hannema verkoper Noorderhaven 38 1670 240 3r
HANNEMA, FRANS LASES Frans Laessen Hannema verkoper Rinnertspijp 1 1670 240 13r
HANNEMA, FRANS LASES Frans Lasen Hannema naastligger ten zuiden Noorderhaven 40 1660 238 18v
HANNEMA, FRANS LASES Frans Lasen Hannema naastligger ten westen Noorderhaven 40 1660 238 18v
HANNEMA, FRANS LASES Frans Lases Hannema naastligger ten zuiden Noorderhaven 40 1659 237 197v
HANNEMA, FRANS LASES Frans Lases Hannema naastligger ten westen Noorderhaven 40 1659 237 197v
HANNEMA, GRIETJE Grietie Hannema verkoper van 1/6 Grote Bredeplaats 26 1749 251 263v
HANNEMA, GRIETJE wijlen Grietje Hannema erflater Franekereind 1 1797 265 57v
HANNEMA, J. J. Hannema koopman verkoper Zuiderstraat 6 1789 263 90v
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannema medicinae doctor verkoper Zuiderhaven 25 1692 243 14v
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannema medicinae doctor verkoper Zuiderhaven 23achter 1692 243 15v
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannema medicinae doctor verkoper Vijverstraat 8 1692 243 16r
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannema medicinae doctor verkoper Schritsen 31 1692 243 16v
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannema medicinae doctor verkoper Hofstraat 17west 1692 243 17v
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannema medicinae doctor verkoper Hofstraat 15 1692 243 18v
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannema medicinae doctor verkoper Hofstraat 13 1692 243 19r
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannema medicinae doctor verkoper Hofstraat 21midden 1692 243 19v
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannema medicinae doctor verkoper Hofstraat 25 1692 243 20r
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannema medicinae doctor verkoper Romastraat NZ 1692 243 20v
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannema medicinae doctor verkoper onbekend 1692 243 21r
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannema medicinae doctor verkoper Fabrieksstraat 34 1692 243 21v
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannema medicinae doctor verkoper Lanen 51 1692 243 22r
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannema medicinae doctor verkoper Zuidersteeg 2 1692 243 22v
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannema medicinae doctor verkoper Zuiderhaven ZZ 1692 243 23r
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannema medicinae doctor verkoper Zuiderhaven ZZ 1692 243 23v
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannema medicinae doctor verkoper Zuiderhaven 6 1692 243 24r
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannema medicinae doctor verkoper Zuiderhaven 6 1692 243 25r
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannema medicinae doctor verkoper Zuiderhaven 14 1693 243 37v
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannema medicinae doctor verkoper Herenknechtenkamerstraat 19 1693 243 45r
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannema medicinae doctor verkoper Romastraat 6 1693 243 45v
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannema medicinae doctor verkoper Tiepelsteeg 1693 243 46r
HANNEMA, JAKOB Jacobus Hannema medicinae doctor verkoper Vijver 6tuin 1692 242 405r
HANNEMA, JAKOB Jacobus Hannema medicinae doctor verkoper Zuiderhaven 6 1692 242 405v
HANNEMA, JAKOB Jacobus Hannema apotheker koper huis Voorstraat 47 1787 262 212v
HANNEMA, JAKOB Jacobus Hannema naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1792 264 46v
HANNEMA, JAKOB Jacobus Hannema apotheker en zoutbrander koper huis naast de zoutkeet van J. Alberda med. dr. William Boothstraat 17 1800 265 229r
HANNEMA, JAKOB Jacobus Hannema naastligger ten zuiden William Boothstraat 17 1800 265 229r
HANNEMA, JAKOB SJOERDS Jacobus Sjoerds Hannema apotheker koper huis Gardenierstraat 3 1792 264 27v
HANNEMA, JAN huis genaamd de Prins, van Jan Hannema naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 7achter de Prins 1776 258 254v
HANNEMA, JAN Jan Hannema koopman koper huis Kerkpoortstraat 7 1776 258 257r
HANNEMA, JAN Jan Hannema koopman naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 5 1782 260 232r
HANNEMA, JAN Jan Hannema distillateur geniaarde koper Zuiderhaven 1 1782 260 240r
HANNEMA, JAN Jan Hannema distillateur koper huis Grote Kerkstraat 31oost 1782 260 270v
HANNEMA, JAN Jan Hannema distillateur koper pakhuis en mouterij Kruisstraat 8 1782 260 286r
HANNEMA, JAN Jan Hannema distillateur koper huis Lanen 81 1782 260 304v
HANNEMA, JAN Jan Hannema koopman naastligger ten oosten Lanen 79 1784 261 141r
HANNEMA, JAN Jan Hannema koopman ontvanger huur Prinsensteeg 3 1784 261 180r
HANNEMA, JAN Jan Hannema koopman geniaarde koper Voorstraat 86 1784 261 195v
HANNEMA, JAN Jan Hannema koopman koper huis Zuiderhaven 1 1784 261 196v
HANNEMA, JAN Jan Hannema koopman koper timmerwinkel, voormaals stalling Lanen 81achter 1784 261 206r
HANNEMA, JAN Jan Hannema koopman naastligger ten zuiden Lanen 81achter 1784 261 206r
HANNEMA, JAN Jan Hannema verkoper q.q. Noorderhaven 61 1785 261 273r
HANNEMA, JAN Jan Hannema verkoper q.q. Noorderhaven 59 1785 261 273r
HANNEMA, JAN Jan Hannema verkoper q.q. Zeilmakersstraat 20 1785 261 273r
HANNEMA, JAN Jan Hannema koopman verkoper q.q. Achterstraat 1785 261 282r
HANNEMA, JAN Jan Hannema koopman verkoper q.q. Zoutsloot 105 1785 261 283r
HANNEMA, JAN Jan Hannema koopman verkoper q.q. Liemendijk 1785 261 308r
HANNEMA, JAN Jan Hannema distillateur en koopman koper huis of herberg genaamd het Swart Paard, en stalling Zuiderstraat 6 het Swart Paard 1785 262 46r
HANNEMA, JAN Jan Hannema koopman koper huis Heiligeweg 68 1786 262 108v
HANNEMA, JAN Jan Hannema verkoper q.q. Noorderhaven 33 1787 262 168v
HANNEMA, JAN Jan Hannema koopman verkoper Kruisstraat 1787 262 219v
HANNEMA, JAN Jan Hannema, c.u. naastligger ten oosten Lanen 79 1787 262 231v
HANNEMA, JAN Jan Hannema koopman naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 5 1788 262 264r
HANNEMA, JAN Jan Hannema naastligger ten oosten Kruisstraat 6 1788 263 7r
HANNEMA, JAN Jan Hannema naastligger ten zuiden Kruisstraat 6 1788 263 7r
HANNEMA, JAN Jan Hannema distillateur geniaarde koper Heiligeweg 34 1788 263 24r
HANNEMA, JAN Jan Hannema verkoper q.q. Droogstraat 15 1788 263 39r
HANNEMA, JAN Jan Hannema naastligger ten zuiden Heiligeweg 70 1789 263 156r
HANNEMA, JAN Jan Hannema koopman koper huis en herberg Benthem Noorderhaven 88 1791 263 337v
HANNEMA, JAN Jan Hannema verkoper Noorderhaven 88 1791 263 337v
HANNEMA, JAN Jan Hannema koopman verkoper q.q. Hoogstraat 4 1794 264 183v
HANNEMA, JAN Jan Hannema koopman verkoper q.q. Rapenburg 7 1794 264 185r
HANNEMA, JAN Jan Hannema koopman koper huis en erf ([voor de zes percelen in deze akte]) Voorstraat 58 1794 264 189r
HANNEMA, JAN Jan Hannema koopman koper stokerij ([voor de zes percelen in deze akte]) Sint Christoffelsteeg 2 1794 264 189r
HANNEMA, JAN de koper Jan Hannema koopman naastligger ten westen Sint Christoffelsteeg 2 1794 264 189r
HANNEMA, JAN de koper Jan Hannema naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg 2 1794 264 189r
HANNEMA, JAN Jan Hannema koopman koper pakhuizen ([voor de zes percelen in deze akte]) Sint Christoffelsteeg 4 1794 264 189r
HANNEMA, JAN Jan Hannema koopman koper stalling, wagenhuis en turfschuur ([voor de zes percelen in deze akte]) Lanen 83 1794 264 189r
HANNEMA, JAN Jan Hannema koopman geniaarde koper Lanen 81achter 1794 264 189r
HANNEMA, JAN Jan Hannema naastligger ten zuiden Lanen 81achter 1794 264 189r
HANNEMA, JAN Jan Hannema koopman koper mouterij ([voor de zes percelen in deze akte]) Hoogstraat 9 1794 264 189r
HANNEMA, JAN Jan Hannema koopman verkoper q.q. Havenplein 20 1794 264 192v
HANNEMA, JAN Jan Hannema koopman koper pakhuis Comediesteeg 1 de Komedie 1795 264 270r
HANNEMA, JAN Jan Hannema naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 5 1795 264 288r
HANNEMA, JAN Jan Hannema, curator koopman verkoper q.q. Nieuwstraat 4 1795 264 290v
HANNEMA, JAN Jan Hannema koopman verkoper q.q. Kerkpoortstraat 23 1795 264 292v
HANNEMA, JAN Jan Hannema naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 31midden 1796 264 347r
HANNEMA, JAN Jan Hannema naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 31midden 1796 264 347r
HANNEMA, JAN Jan Hannema verkoper q.q. Noorderhaven 35 1797 265 63r
HANNEMA, JAN Jan Hannema verkoper q.q. Droogstraat 7oost 1797 265 66v
HANNEMA, JAN Jan Hannema naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 5 1798 265 90r
HANNEMA, JAN Jan Hannema mr. distillateur koper huis en herberg het Zwart Paard genaamt Zuiderstraat 6 het Zwarte Paard 1801 265 284r
HANNEMA, JAN Jan Hannema verkoper q.q. ten noorden van Harlingen 1801 266 4r
HANNEMA, JAN Jan Hannema koopman verkoper Kerkpoortstraat 7 1803 266 194v
HANNEMA, JAN Jan Hannema koopman verkoper Hoogstraat 9 1804 267 18v
HANNEMA, JAN Jan Hannema distillateur en koopman verkoper Zuiderstraat 6 1805 267 160v
HANNEMA, JAN Jan Hannema koopman naastligger ten westen Prinsenstraat 4 1806 267 228v
HANNEMA, JAN Jan Hannema naastligger ten oosten Voorstraat 54 1807 267 347r
HANNEMA, JAN Jan Hannema naastligger ten oosten Comediesteeg 1 1807 267 347r
HANNEMA, JAN Jan Hannema naastligger ten noorden Comediesteeg 1 1807 267 347r
HANNEMA, JAN Jan Hannema koopman koper huis Sint Christoffelsteeg 6 1807 267 353r
HANNEMA, JAN Jan Hannema naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg 6 1807 267 353r
HANNEMA, JAN de heer Jan Hannema naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 33 1807 268 2r
HANNEMA, JAN de heer Jan Hannema naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 33 1807 268 2r
HANNEMA, JAN Jan Hannema koopman naastligger ten oosten Heiligeweg 40 1808 268 81r
HANNEMA, JAN Jan Hannema naastligger ten oosten Heiligeweg 40 1808 268 110v
HANNEMA, JAN Jan Hannema naastligger ten westen Simon Stijlstraat 6 1809 268 260r
HANNEMA, JAN Jan Hannema naastligger ten westen Simon Stijlstraat 8 1809 268 260r
HANNEMA, JAN Jan Hannema naastligger ten westen Simon Stijlstraat 2 1809 268 260r
HANNEMA, JAN Jan Hannema naastligger ten oosten Lanen 79 1809 268 309v
HANNEMA, JAN Jan Hannema verkoper Heiligeweg 68 1810 269 66v
HANNEMA, JAN Jan Hannema naastligger ten oosten Comediesteeg 3 1811 269 119r
HANNEMA, JAN Jan Hannema naastligger ten oosten Lanen 79 1811 269 119r
HANNEMA, JAN JOHANNES Jan Joannis Hannema verkoper buiten Harlingen 1671 240 54r
HANNEMA, JAN SJOERDS Jan Sjoerds Hannema naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 7achter 1799 265 176r
HANNEMA, JEEN Jane Hannema koopman koper huis Noorderhaven 113 1782 260 271r
HANNEMA, JOHANNES Joannes Hannema schrijver huurder Herenwaltje 10 1695 243 127v
HANNEMA, JOHANNES SJOERDS Joannes Sjoerdts Hannema naastligger ten oosten buiten Harlingen 1671 240 54r
HANNEMA, JOHANNES wijlen Johannes Hannema koopman verkoper van 1/2 Voorstraat 89 1805 267 134r
HANNEMA, JOHANNES de zoutkeet van Johannes Hannema naastligger ten zuiden William Boothstraat 5 1808 268 108v
HANNEMA, LAAS LASES de erfgenamen van wijlen vroedsman Laas Laasses Hannema, de oude naastligger ten oosten Noorderhaven 35 1682 241 234v
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laas Laasses Hannema verkoper Hoogstraat 15 1683 241 68va
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laas Laasses Hannema verkoper Hoogstraat 15achter 1683 241 69va
HANNEMA, LAAS vroedsman Laes Hannema verkoper Vijver 6tuin 1692 242 405r
HANNEMA, LAAS vroedsman Laes Hannema verkoper Zuiderhaven 6 1692 242 405v
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema erflater Zuiderhaven 25 1692 243 14v
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema erflater Zuiderhaven 23achter 1692 243 15v
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema erflater Vijverstraat 8 1692 243 16r
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema erflater Schritsen 31 1692 243 16v
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema erflater Hofstraat 17west 1692 243 17v
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema erflater Hofstraat 15 1692 243 18v
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema erflater Hofstraat 13 1692 243 19r
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema erflater Hofstraat 21midden 1692 243 19v
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema erflater Hofstraat 25 1692 243 20r
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema erflater Romastraat NZ 1692 243 20v
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema erflater onbekend 1692 243 21r
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema erflater Fabrieksstraat 34 1692 243 21v
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema erflater Lanen 51 1692 243 22r
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema erflater Zuidersteeg 2 1692 243 22v
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema erflater Zuiderhaven ZZ 1692 243 23r
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema erflater Zuiderhaven ZZ 1692 243 23v
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema erflater Zuiderhaven 6 1692 243 24r
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema erflater Zuiderhaven 6 1692 243 25r
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema erflater Zuiderhaven 14 1693 243 37v
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema erflater Herenknechtenkamerstraat 19 1693 243 45r
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema erflater Romastraat 6 1693 243 45v
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema erflater Tiepelsteeg 1693 243 46r
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Zuiderhaven 25 1692 243 14v
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Zuiderhaven 23achter 1692 243 15v
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Vijverstraat 8 1692 243 16r
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Schritsen 31 1692 243 16v
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Hofstraat 17west 1692 243 17v
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Hofstraat 15 1692 243 18v
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Hofstraat 13 1692 243 19r
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Hofstraat 21midden 1692 243 19v
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Hofstraat 25 1692 243 20r
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Romastraat NZ 1692 243 20v
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper onbekend 1692 243 21r
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Fabrieksstraat 34 1692 243 21v
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Lanen 51 1692 243 22r
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Zuidersteeg 2 1692 243 22v
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Zuiderhaven ZZ 1692 243 23r
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Zuiderhaven ZZ 1692 243 23v
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Zuiderhaven 6 1692 243 24r
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Zuiderhaven 6 1692 243 25r
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Zuiderhaven 14 1693 243 37v
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Herenknechtenkamerstraat 19 1693 243 45r
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Romastraat 6 1693 243 45v
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Tiepelsteeg 1693 243 46r
HANNEMA, P. P. Hannema koopman naastligger ten noorden Lanen 79 1784 261 141r
HANNEMA, P. P. Hannema naastligger ten westen Droogstraat 9 1789 263 77v
HANNEMA, P. P. Hannema naastligger ten noorden Lanen 77 1790 263 281r
HANNEMA, P. P. Hannema naastligger ten noorden Lanen 77 1792 264 73r
HANNEMA, P. P. S. Hannema, n.u. naastligger ten noorden Rommelhaven 18een_achter 1804 267 37r
HANNEMA, P. P. Hannema naastligger ten noorden Lanen 29 1804 267 92v
HANNEMA, P. de weduwe van P. Hannema naastligger ten noorden Lanen 71 1805 267 151v
HANNEMA, PIETER Pieter Hannema steenbakker en koopman verkoper van 1/6 Grote Bredeplaats 26 1749 251 263v
HANNEMA, PIETER Pieter Hannema koopman verkoper Sint Odolphisteeg 9 1765 256 102v
HANNEMA, PIETER de mouterij van Pieter Hannema naastligger ten noorden Lanen 79 1767 257 20v
HANNEMA, PIETER Pieter Hannema naastligger ten noorden Voorstraat 31 1776 258 248r
HANNEMA, PIETER Pieter Hannema koopman koper een van een dubbele woning ([voor de twee percelen in deze akte]) Comediesteeg 4 1776 259 22r
HANNEMA, PIETER Pieter Hannema naastligger ten noorden Comediesteeg 4 1776 259 22r
HANNEMA, PIETER Pieter Hannema koopman koper een van een dubbele woning ([voor de twee percelen in deze akte]) Comediesteeg 6 1776 259 22r
HANNEMA, PIETER Pieter Hannema naastligger ten noorden Comediesteeg 6 1776 259 22r
HANNEMA, PIETER Pieter Hannema koopman verkoper q.q. Zoutsloot 93 1780 259 232v
HANNEMA, PIETER Pieter Hannema verkoper q.q. Raamstraat 5 1781 260 53r
HANNEMA, PIETER Pieter Hannema koopman koper huis ten dienste van de schouwburg Sint Christoffelsteeg 6 1781 260 96r
HANNEMA, PIETER Pieter Hannema naastligger ten westen Noorderhaven 76 1782 260 200v
HANNEMA, PIETER Pieter Hannema naastligger ten westen Noorderhaven 78 1782 260 200v
HANNEMA, PIETER Pieter Hannema naastligger ten westen Noorderhaven 76 1783 261 115r
HANNEMA, PIETER Pieter Hannema naastligger ten westen Noorderhaven 78 1783 261 115r
HANNEMA, PIETER Pieter Hannema koper door niaar pakhuis Scheffersplein 29 1785 262 28r
HANNEMA, PIETER Pieter Hannema naastligger ten noorden Lanen 79 1787 262 231v
HANNEMA, PIETER Pieter Hannema naastligger ten zuiden Scheffersplein 25 1789 263 117v
HANNEMA, PIETER Pieter J. Hannema verkoper van 1/3 Voorstraat 28 1790 263 219r
HANNEMA, PIETER Pieter Hannema naastligger ten noorden Lanen 81achter 1794 264 189r
HANNEMA, PIETER de erfgenamen van wijlen Pieter Hannema naastligger ten oosten Voorstraat 52oost 1803 266 295v
HANNEMA, PIETER wijlen Pieter Hannema verkoper Noorderhaven 74 1806 267 192ar
HANNEMA, PIETER wijlen Pieter Jacobina Hannema verkoper Lanen 71een_achter 1807 267 292r
HANNEMA, PIETER wijlen Pieter S. Hannema verkoper Comediesteeg 6 1807 267 345r
HANNEMA, PIETER wijlen Pieter Hannema verkoper Voorstraat 54 1807 267 347r
HANNEMA, PIETER wijlen Pieter Hannema verkoper Comediesteeg 1 1807 267 347r
HANNEMA, PIETER wijlen Pieter Hannema verkoper Comediesteeg 2 1807 267 347r
HANNEMA, PIETER wijlen Pieter J. Hannema verkoper Voorstraat 12 1807 267 350r
HANNEMA, PIETER wijlen Pieter J. Hannema verkoper Sint Christoffelsteeg 6 1807 267 353r
HANNEMA, PIETER JOHANNES Pieter Johannes Hannema koopman verkoper Comediesteeg 1 1795 264 270r
HANNEMA, PIETER JOHANNES wijlen Pieter Johannes Hannema verkoper Voorstraat 30 1806 267 256v
HANNEMA, PIETER S. Pieter S. Hannema koopman naastligger ten noorden Scheffersplein 29 1785 262 28r
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannema, minderjarig jongman koper pan- en estrikwerk en knechtswoning Droogstraat 7west 1773 258 128r
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannema, c.p. koper zoutkeet Scheffersplein 27 1781 260 47v
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannema koopman naastligger ten westen Droogstraat 9achter 1788 263 17r
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannema koopman verkoper q.q. Nieuwstraat 10 1788 263 28r
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannema koopman verkoper q.q. Nieuwstraat 12 1788 263 28r
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannema verkoper q.q. Noordijs 19 1788 263 29v
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannema verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ 1788 263 33r
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannema verkoper q.q. Nieuwstraat WZ 1788 263 37r
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannema verkoper q.q. William Boothstraat WZ 1788 263 62r
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannema koopman verkoper q.q. Scheffersplein 7 1789 263 94v
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannema koper huis Voorstraat 40 1789 263 177r
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannema koopman koper stal, wagenhuis, knegtskamer, hooizolder, plaats, bleek en put Droogstraat 7oost 1797 265 66v
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannema naastligger ten westen Droogstraat 7oost 1797 265 66v
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannema koopman koper huis Franekereind 23west 1801 266 12r
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannema koopman naastligger ten noorden Franekereind 23west 1801 266 12r
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannema naastligger ten noorden Lanen 73 1802 266 122r
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannema koopman verkoper q.q. Grote Bredeplaats 9 1802 266 164v
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannema koopman verkoper q.q. Grote Bredeplaats 7 1802 266 173r
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannema koopman koper 2 1/2 pm grond ten oosten van Harlingen 1803 266 281r
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannema verkoper Droogstraat 7west 1806 267 273v
HANNEMA, PIETER SJOERDS wijlen Pieter Sjoerds Hannema koopman verkoper van 1/2 ten noordoosten van Harlingen 1808 268 103r
HANNEMA, PIETER Pyter Hannema koopman koper woning en tuintje Sint Odolphisteeg 9 1755 253 209r
HANNEMA, SJOERD Sjoerd Hannema koopman en fabrikant verkoper van 1/6 Grote Bredeplaats 26 1749 251 263v
HANNEMA, SJOERD Sjoerd Hannema koopman verkoper q.q. Lanen 20 1766 256 207r
HANNEMA, SJOERD Sjoerd Hannema koopman koper Droogstraat 7west 1773 258 128r
HANNEMA, SJOERD Sjoerd Hannema naastligger ten westen Sint Christoffelsteeg 6 1781 260 96r
HANNEMA, SJOERD Sjoerd Hannema koopman naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg 6 1781 260 96r
HANNEMA, SJOERD Sjoerd Hannema verkoper van 2/6 Noorderhaven 51 1784 261 225r
HANNEMA, SJOERD Sjoerd Hannema verkoper van 2/6 Noorderhaven 79 1785 261 311v
HANNEMA, SJOERD Sjoerd Hannema verkoper van 2/6 Noorderhaven 81 1785 261 311v
HANNEMA, SJOERD Sjoerd Hannema verkoper van 2/6 Bildtstraat 24 1785 261 311v
HANNEMA, SJOERD Sjoerd Hannema verkoper van 2/6 Noorderhaven 83 1785 261 311v
HANNEMA, SJOERD Sjoerd Hannema verkoper van 2/6 Zoutsloot 26 1785 261 311v
HANNEMA, SJOERD Sjoerd Hannema verkoper van 1/3 van 1/2 Droogstraat 63 1785 262 12r
HANNEMA, SJOERD PIETERS wijlen Sjoerd Pieters Hannema verkoper Comediesteeg 4 1807 267 342v
HANNEMA, STIJNTJE JANS Stijntie Jans Hannema verkoper Grote Bredeplaats 6west 1671 240 64v
HANNEMA, TJEERD JOHANNES Tieerd Joannis Hannema verkoper Zuiderplein 1 1649 236 56r
HANNEMA, TJEERD JOHANNES Tieerd Johannes Hannema protesteert vanwege competentie van 5-00-00 GG jaarlijks Zuiderhaven ZZ 1655 237 23v
HANNEMA, TJEERD JOHANNES Tieerd Johannis Hannema tichelaar koper ten zuiden van Harlingen 1656 237 61v
HANNEMA, TJEERD JOHANNES Tieerd Johannis Hannema naastligger ten noorden buiten Harlingen 1657 237 128r
HANNEMA, TJEERD JOHANNES Tjeerd Johannes Hannema koper huis Zoutsloot 94 1732 248 70v
HANNEMA, TJEERD JOHANNES de koper Tjeerd Johannes Hannema huurder Zoutsloot 94 1732 248 70v
HANIA, BROER Broer Hannia advocaat Hof van Friesland verkoper q.q. Hofstraat 9 1613 229 159r
HANIA, RIJKJE BROERS Ryckien Broers van Hannia koper Kleine Bredeplaats 19 1642 234 171r
HANIA, SUFFRIDUS dr. Suffrido Hannia raad Hof van Friesland verkoper q.q. Voorstraat 48 1618 230 124r
, SUFFRIDUS dr. Suffrido ab Hannya raad Hof van Friesland verkoper q.q. Woudemansteeg 2 1629 232 100r
, ELIAS het huis van ds. Elias Hanonides naastligger ten zuiden Bildtstraat 18 1671 240 42r
HANSMA, dr. Hansma secretaris te Workum koper q.q. Voorstraat 14 1642 234 175r
HANSMA, TJEPKE Tiepke Hansma, c.u. verkoper Zuiderstraat NZ 1710 245 133r
HANSMA, TJEPKE WOPKES Tjepke Wopkes Hansma koper huis Zuiderstraat 1699 243 394r
, KLAAS Claes Happel adelborst onder Julius van Eysinga koper huis met de ledige plaats daarachter, met de eigendom van de steeg aldaar zuid en noord strekkende Gardenierstraat 1627 232 9r
, KLAAS Claes Happel naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1628 232 43r
, KLAAS wijlen Claes Happel verkoper Gardenierstraat 1634 233 144r
, FENTJE Fenne Harckemae koper Voorstraat 73achter 1614 229 218r
HARDA, vroedsman Harda naastligger ten westen Gardenierstraat 11 1712 245 184v
HARDA, wijlen gemeensman Harda naastligger ten zuiden Brouwersstraat 3 1720 246 59r
HARDA, de erfgenamen van wijlen vroedsman Harda naastligger ten noorden Gardenierstraat 11 1721 246 110v
HARDA, de weduwe van Harda naastligger ten zuiden Brouwersstraat 3 1725 246 236v
HARDA, WATSE de erfgenamen van wijlen Watse Harda naastligger ten oosten Gardenierstraat 7 1722 246 126r
HARDA, WATSE DIRKS Watse Dirx Harda koopman verkoper q.q. Spinhuisstraat NZ 1695 243 169v
HARDA, WATSE DIRKS Watse Dirx Harda naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 2 1703 244 213r
HARDA, WATSE DIRKS vroedsman Watse Dirx Harda naastligger ten westen Gardenierstraat 11 1704 244 249r
HARDA, WATSE de weduwe van wijlen Watze Harda naastligger ten oosten Brouwersstraat 11 1725 246 235v
HARDA, WATSE DIRKS vroedsman Watze Dirks Harda naastligger ten westen Gardenierstraat 11 1701 244 117r
HARDA, WATSE DIRKS burgervaandrig Watze Dirx Harda naastligger ten oosten Brouwersstraat 11 1691 242 343r
HARDA, WATSE DIRKS vroedsman Watze Dirx Harda naastligger ten westen Gardenierstraat 11 1700 244 86r
HARDA, WATSE DIRKS vroedsman Watze Dirx Harda naastligger ten westen Gardenierstraat 11 1701 244 106r
HARDA, WATSE DIRKS vroedsman Watze Dirx Harda naastligger ten westen Gardenierstraat 11 1702 244 190r
GERRITS, ANTJE Antie Gerryts Hardenborg verkoper Franekereind 8 1685 242 7ra
GERRITS, JANKE Jan Gerryts Hardenborg verkoper Franekereind 8 1685 242 7ra
GERRITS, ANTJE Antie Gerryts Hardenborgh verkoper Rapenburg NZ 1686 242 150v
, GERRIT wijlen burgemeester Gerrit Hardenburg koper Franekereind 8 1670 240 14v
, GERRIT wijlen burgemeester Gerrit Hardenburg bewoner Franekereind 8 1670 240 14v
, GERRIT wijlen burgemeester Gerrit Hardenburg koper Lammert Warndersteeg WZ 1670 240 14v
EVERTS, GERRIT burgerhopman Gerrit Everts Hardenburg koper door niaar ledige plaats, breed 24 voet, lang 48 voet Zuiderplein 5zuid 1654 236 276r
EVERTS, GERRIT burgerhopman Gerryt Everts Hardenburg koper 1/4 huis Franekereind 8 1657 237 126v
, de weduwe van Hardenburgh verpachter grond Franekereind 6 1670 240 2ra
GERRITS, ANTJE Antie Gerrits Hardenburgh verkoper Nieuwstraat 42 1695 243 147v
GERRITS, ANTJE Antie Gerryts Hardenburgh koper Grote Ossenmarkt 19 1679 241 47v
, GERRIT de weduwe van burgemeester Gerrit Hardenburgh naastligger ten oosten Franekereind 6 1670 240 2ra
, JAN de weduwe van Jan Hardenburgh eigenaar van 1/3 Nieuwstraat 42 1695 243 147v
HARDERWIJK, AALTJE DIRKS wijlen Aeltie Dirx Harderwijck verkoper Lanen 54 1675 240 21va
HARDERWIJK, AALTJE DIRKS Aeltie Dirx Harderwijck verkoper Lanen 45 1675 240 21va
HARDERWIJK, AALTJE DIRKS Aeltie Dirx Harderwijck verkoper Grote Kerkstraat 33 1675 240 21va
HARDERWIJK, AALTJE DIRKS Aeltie Dirx Harderwijck verkoper Voorstraat 31 1675 240 21va
HARDERWIJK, AALTJE DIRKS Aeltie Dirx Harderwijck verkoper van 2/3 Zuiderhaven 13 1675 240 21va
HARDOMANS, GERARDUS wijlen dr. Gerardus Hardomans advocaat verkoper Voorstraat 7a-oost 1663 238 183r
HARDOMANS, GERRIT de erfgenamen van wijlen mr. Gerryt Hardomans advocaat Hof van Friesland verkoper Noorderhaven 38 1630 232 155v
HARENBERG, ELSKE JOOSTES Elske Joostes Harenberg geniaarde koper Heerensteeg 2 1648 236 33r
, ADAM Adam Hargtogh mr. slager huurder Noorderhaven 108 1801 265 299v
HARINGA, RINTJE wijlen Rintje Haringa huurder Nieuweburen 19 1795 264 281r
OLFERTS, PIETER Piter Olpharts van Haringhuisx verkoper q.q. van 1/2 onbekend 1637 234 43v
, FEDDE het kind van wijlen Fedde Harings verkoper Voorstraat 81