Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Sinds september 2012 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar is dat opgelopen tot over de vijftienduizend. Bijna klaar.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.
Spring naar: Ja  Je  Ji  Jo  Ju  Jy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
JAGER, DIRK Dirk Jaager mr. slager naastligger ten noorden Brouwersstraat 22 1803 266 182r
JAGER, DIRK Dirk Jaager Brouwersstraat 18 1810 268 356v
JAGER, JOHANNES WILLEMS Johannes Willems Jaager mr. slager koper keuken en plaats Grote Kerkstraat 14achter 1803 266 278r
JAGER, JOHANNES WILLEMS Johannes Willems Jaager, c.u. mr. slager naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 14achter 1803 266 278r
JAGER, MEINT WILLEMS Meinte Willems de Jaager mr. vleeschouwer koper huis Lanen 89 1797 265 20v
JAGER, MEINT WILLEMS Meinte Willems de Jaager mr. vleeschouwer naastligger ten oosten Lanen 89 1797 265 20v
JAGER, MEINT WILLEMS Meinte Willems Jaager naastligger ten noorden Lanen 91 1799 265 205r
, NICOLAAS proc. postulant Nicolaus Jacobaeus koper huis Romastraat 1630 232 135r
, NICOLAAS Nicolaus Jacobaus, burger procureur fiscaal verkoper Sint Odolphisteeg WZ 1640 234 95v
JACOBI, JAKOB Jacob Jacobi, c.u. bode (stads-) huurder (p.j.) Sint Jacobstraat 13 1811 269 137r
JACOBI, JELLE Jelle Jacobi bouwmeester naastligger ten noorden Voorstraat 49 1783 261 82r
JACOBI, JELLE Jelle Jacobi bouwmeester (stads-) koper Spinstraat 7 1786 262 72v
JACOBI, JELLE Jelle Jacobi bouwmeester naastligger ten westen Noorderhaven 98 1787 262 225v
JACOBI, JELLE Jelle Jacobi naastligger ten westen Spinstraat 11 1808 268 29v
JACOBI, JELLE Jelle Jacobi naastligger ten oosten Noorderhaven 90 1810 269 30r
JACOBI, KLAAS Klaas Jacobi huurder (p.j.) Steenhouwersstraat 4 1811 269 147r
JACOBIDES, burgemeester Jacobides naastligger ten noorden Vijver 9 1712 245 167v
JACOBIDES, oud burgemeester Jacobides naastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg OZ 1715 245 246v
JACOBIDES, A. oud burgemeester A. Jacobides naastligger ten oosten Kruisstraat 12 1706 244 343r
JACOBIDES, A. oud burgemeester A. Jacobides verkoper Sint Christoffelsteeg 6 1715 245 249v
JACOBIDES, AART burgemeester Aart Jacobides verkoper Kleine Bredeplaats 5 1710 245 130r
JACOBIDES, EMILIUS Aemilius Jacobides, burger apotheker Noorderhaven 111 1693 243 57v
JACOBIDES, AART oud burgemeester Aert Jacobides verkoper Vijver 7 1715 245 254r
JACOBIDES, oud burgemeester Arelius Jacobides reversaalhouder Heiligeweg 24 1706 244 340r
JACOBS, KORNELIS JOHANNES Cornelis Johannes Jacobs Bildtpoort (gebied) 1786 262 79v
JACOBI, J. J. Jacoby bouwmeester naastligger ten westen Noorderhaven 98 1801 265 308r
JACOBI, JELLE Jelle Jacoby bouwmeester Sint Jacobstraat 21 1793 264 149v
JACOBI, JELLE Jelle Jacoby bouwmeester naastligger ten westen Noorderhaven 98 1801 266 31v
, JAN Jan de Jaeger herbergier en stadstrompetter koper huis genaamd de Witte Aernt, en het nieuwe achterhuis Noorderhaven 104 1672 240 103v
PIETERS, Jacops Pyters Jaepman naastligger ten oosten Noorderhaven 14 1652 236 189v
JOOSTES, JAN wijlen Jan Joostes Jaeringa ontvanger van Kimswerd en Gedeputeerde 5 Delen Buitendijks Voorstraat 61 1736 249 106r
JANS, JOOST Joost Jans Jaeringa koopman koper door niaar mouterij en eest Brouwersstraat WZ 1729 247 297v
JANS, JOOST Joost Jans Jaeringa ontvanger van Kimswerd en Dijksgedeputeerde Voorstraat 61 1736 249 106r
JAARSMA, IEGE GERBENS Ige Gerbens Jaersma verkoper (uitdager en winnaar is Hendrick Mouts) Zoutsloot 1662 238 15va
JAGER, CATHARINA Catharina de Jager verkoper Noorderhaven 104 1681 241 39va
JAGER, DIRK Dirk Jager mr. slager koper huis Brouwersstraat 20 1799 265 142r
JAGER, DIRK Dirk Jager mr. slager koper huis Hofstraat 45 1800 265 271v
JAGER, DIRK Dirk Jager naastligger ten zuiden Brouwersstraat 18 1802 266 115v
JAGER, DIRK Dirk Jager mr. slager huurder (p.j.) Kromme Elleboogsteeg OZ 1807 267 320r
JAGER, DIRK Dirk Jager naastligger ten zuiden Brouwersstraat 18 1808 268 122r
JAGER, JAN Jan de Jager stadstrompetter naastligger ten westen Roeperssteeg WZ 1680 241 64v
JAGER, JAN de erven van Jan de Jager naastligger ten westen Noorderhaven 106 1681 241 122v
JAGER, JAN Jan de Jager, de jonge trompetter onder verkoper Noorderhaven 104 1681 241 39va
JAGER, JAN wijlen Jan de Jager, burger toornblazer vader van genoemde kinderen Noorderhaven 104 1681 241 39va
JAGER, JOHANNA herberg genaamd de Witte Arent Johanna de Jager verkoper van haar zelf dwarshuis en herberg Noorderhaven 104 de Witte Arend 1681 241 39va
JAGER, JOHANNA Johanna de Jager verkoper Lanen 5 1700 244 74v
JAGER, JOHANNES Johannes Jager mr. slachter huurder Noorderhaven 26 1798 265 69r
JAGER, JOHANNES Johannes Jager koper huis Heiligeweg 11 1799 265 163r
JAGER, JOHANNES Johannes Jager mr. slager koper huis, voorheen steenhouwerij Heiligeweg 34 1804 267 55v
JAGER, JOHANNES Johannes Jager mr. slager verkoper Heiligeweg 11 1806 267 281r
JAGER, JOHANNES WILLEMS Johannes Willems Jager mr. slager verkoper Voorstraat 74 1786 262 107v
JAGER, JOHANNES WILLEMS Johannes Willems Jager huurder Kerkpoortstraat 55 1796 264 309v
JAGER, MEINT Meinte Jager naastligger ten noorden Lanen 91 1793 264 127v
JAGER, MEINT Meinte Jager naastligger ten noorden Rozengracht 27 1806 267 235v
JAGER, MEINT Meinte W. Jager mr. slager verkoper Kerkpoortstraat 24 1806 267 258r
JAGER, MEINT Meinte Jager naastligger ten noorden Rozengracht 27 1807 267 289v
JAGER, MEINT Meinte Jager, c.s. naastligger ten noorden Rozengracht 27 1808 268 99v
JAGER, MEINT Meinte Jager, c.s. naastligger ten noorden Rozengracht 27 1808 268 99v
JAGER, MEINT Meinte de Jager huurder Rozenstraat 3 1809 268 209r
JAGER, MEINT Meinte de Jager naastligger ten noorden Rozengracht 27 1809 268 236v
JAGER, MEINT Meinte de Jager naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 24 1809 268 236v
JAGER, MEINT WILLEMS Meinte Willems de Jager tichelaar op Grettingabuurt koper huis Grote Kerkstraat 2 1787 262 205v
JAGER, MEINT WILLEMS Meinte Willems de Jager naastligger ten noorden Lanen 91 1789 263 146v
JAGER, MEINT Meynte Jager mr. slager koper stal en wagenhuis Kerkpoortstraat 26 1798 265 95v
JAGER, WILLEM Willem Jager mr. slager koper huis Heiligeweg 11 1806 267 281r
JAGER, WILLEM Willem Jager naastligger ten westen Heiligeweg 13 1810 269 56r
JAGER, SIJKE Zijke Jager Lanen 74 1806 267 215v
JAGERSMA, NEELTJE FOKKES Neeltje Fokkes Jagersma Noorderhaven 70 1808 268 89v
JAGERSMA, NEELTJE FOKKES wijlen Neeltje Fokkes Jagersma Noorderhaven 70 1809 268 297r
, ANDRIES Andries Jamezon huurder Lanen 3 1783 261 47v
JANSEN, ANNE Anne Jansen, burger c.u. koopman koper helft van een huis Droogstraat NZ 1699 244 11v
JANSEN, ANNE Anne Jansen, c.u. naastligger ten westen Droogstraat NZ 1699 244 11v
JANSEN, ANNE Anne Jansen, burger koopman koper huis bestaande uit twee woningen Zoutsloot ZZ 1699 244 15v
JANSEN, ANNE Anne Jansen naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1699 244 15v
JANSEN, DOEKE Doecke Jansen Rozenstraat 1 1700 244 46r
JANSEN, JOHANNES Johan Jansen naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje WZ 1781 260 159r
, JAKOB kind van Jacob Jansens naastligger ten noorden Raamstraat 6noord 1728 247 149v
JANSONIUS, GEERTJE Geertie Jansonius Wortelstraat 10 1776 259 4v
JANSONIUS, GEERTJE Geertie Jansonius onbekend 1776 259 6r
JANSONIUS, GEERTJE Geertie Jansonius Voorstraat 29 1776 259 7r
EILERTS, JAN wijlen Jan Ellers Jansz Voorstraat 81 1774 258 162v
EILERTS, JAN wijlen Jan Ellers Jansz Voorstraat 79 1774 258 162v
JARDINGA, JOOST JANS Joost Jans Jaringa ontvanger koper huis Voorstraat 61 1727 247 12v
, JAN Jan Beernd Jas?, c.s. huurder Molenpad NZ 1758 254 174v
JEDEMA, ANTJE JELLES Antie Jelles Jeddema naastligger ten westen Voorstraat 40 1682 241 220v
JEDEMA, ANTJE JELLES Antie Jelles Jeddema verkoper van 1/2 Raamstraat 6noord 1685 242 74r
JEDEMA, ANTJE JELLES Antie Jelles Jeddema naastligger ten noorden Voorstraat 25 1685 242 83v
JEDEMA, ANTJE JELLES Antie Jelles Jeddema verkoper van 1/2 Voorstraat 25 1685 242 83v
JEDEMA, ANTJE JELLES Antie Jelles Jeddema, c.u. naastligger ten zuiden Noorderhaven 68 1685 242 84v
JEDEMA, ANTJE JELLES Antie Jelles Jeddema verkoper van 1/2 Noorderhaven 68 1685 242 84v
JEDEMA, EVA JELLES Eva Jelles Jeddema, jongedochter koper dubbele woning Hofstraat 31 1681 241 158v
JEDEMA, JANKE REINERS Jancke Reiners Jeddema naastligger ten oosten Wortelstraat 1 1678 241 22r
JEDEMA, JANKE REINERS de erven van Jancke Reiners Jeddema naastligger ten oosten Zoutsloot 1681 241 129v
JEDEMA, JANKE REINERS Jancke Reyners Jeddema koper van 1/2 huis Lanen 23 1671 240 67r
JEDEMA, JANKE REINERS de hof van Jancke Reyners Jeddema naastligger ten oosten Hoogstraat 27 1677 240 270r
JEDEMA, JELLE REINERS Jelle Reiners Jeddema, burger koper twee aan elkaar staande kamers Voorstraat 38 1661 238 71v
JEDEMA, JELLE REINERS Jelle Reiners Jeddema koper grondpacht onbekend 1665 239 14v
JEDEMA, JELLE REINERS de erven van wijlen Jelle Reiners Jeddema naastligger ten noorden onbekend 1681 241 167v
JEDEMA, JELLE REINERS de erven van Jelle Reiners Jeddema naastligger ten noorden Zuiderhaven 71 1679 241 12ra
JEDEMA, JELLE REINERS de erven van Jelle Reyners Jeddema naastligger ten westen Voorstraat 40achter 1671 240 69v
JEDEMA, JELLE REINERS de hof van de erven van Jelle Reyners Jeddema naastligger ten noorden Zuiderhaven 71 1686 242 110v
JEDEMA, IEFKE JELLES de verkoper Yffke Jelles Jeddema naastligger ten noorden Raamstraat 6noord 1685 242 74r
JEDEMA, IEFKE JELLES Yffke Jelles Jeddema verkoper van 1/2 Raamstraat 6noord 1685 242 74r
JEDEMA, IEFKE JELLES Yfke Jelles Jeddema naastligger ten noorden Voorstraat 25 1685 242 83v
JEDEMA, IEFKE JELLES Yfke Jelles Jeddema verkoper van 1/2 Voorstraat 25 1685 242 83v
JEDEMA, IEFKE JELLES de verkopers Yfke Jelles Jeddema, c.u. naastligger ten zuiden Noorderhaven 68 1685 242 84v
JEDEMA, IEFKE JELLES Yfke Jelles Jeddema verkoper van 1/2 Noorderhaven 68 1685 242 84v
, C. C. Jelbema landmeter heeft gemeten: greidland 5 pm, 11 einsen en 3 roeden ten oosten van Harlingen 1732 248 167r
JELGERHUIS, BAARTJE Baatje Jelgerhuis verkoper Weeshuisstraat 17 1792 264 357v
JELGERHUIS, LIJSBET Elisabeth Jelgerhuis Voorstraat 48 1802 266 97v
JELGERHUIS, LIJSBET Elisabeth Jelgerhuis Voorstraat 48 1802 266 97v
JELGERSMA, de vroedsman Jelgersma naastligger ten noorden Droogstraat 1694 243 113r
JELGERSMA, de vroedsman Jelgersma naastligger ten oosten Voorstraat 11west 1694 243 115v
JELGERSMA, oud burgemeester Jelgersma naastligger ten westen Zoutsloot 47 1701 244 103r
JELGERSMA, vroedsman Jelgersma naastligger ten westen Zuiderpoort (gebied) 1733 248 215r
JELGERSMA, burgemeester Jelgersma naastligger ten zuiden Vijverstraat 6 1741 250 7ra
JELGERSMA, de weduwe van burgemeester Jelgersma naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 33achter 1754 253 172r
JELGERSMA, de weduwe van burgemeester Jelgersma naastligger ten westen Lanen 62 1755 253 230v
JELGERSMA, de hof van de erven Jelgersma naastligger Zuiderpoort (gebied) 1761 255 50v
JELGERSMA, oud burgemeester Jelgersma naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 3 1774 258 133r
JELGERSMA, burgemeester Jelgersma naastligger ten zuiden Vijverstraat 6 1779 259 178r
JELGERSMA, burgemeester Jelgersma naastligger ten westen Nieuweburen 13 1781 260 32r
JELGERSMA, de ervan van dr. Jelgersma naastligger ten zuiden Lanen 50 1782 260 229r
JELGERSMA, de erven van burgemeester Jelgersma naastligger ten westen Nieuweburen 13 1782 260 230r
JELGERSMA, ANTJE Antie Jelgersma Moriaanstraat ZZ 1707 245 23v
JELGERSMA, ANTJE Antie Jelgersma Zuiderpoort (gebied) 1717 245 299r
JELGERSMA, ANTJE WILTS Antie Wiltetus Jelgersma Zuiderpoort (gebied) 1712 245 185r
JELGERSMA, B. de weduwe van burgemeester B. Jelgersma naastligger ten westen Lanen 52 1757 254 62v
JELGERSMA, B. dr. B. Jelgersma, c.s. naastligger ten westen Schritsen NZ 1760 255 36r
JELGERSMA, B. dr. B. Jelgersma naastligger ten westen Wasbleekstraat WZ 1761 255 112v
JELGERSMA, B. dr. B. Jelgersma naastligger ten oosten Wasbleek 1762 255 128v
JELGERSMA, B. dr. B. Jelgersma naastligger ten oosten Voorstraat 9 1763 255 229v
JELGERSMA, B. burgemeester B. Jelgersma naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 3 1767 257 3v
JELGERSMA, B. burgemeester B. Jelgersma naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1768 257 255r
JELGERSMA, B. oud burgemeester B. Jelgersma naastligger ten oosten Lanen 48 1773 258 125v
JELGERSMA, B. oud burgemeester B. Jelgersma naastligger ten zuiden Lanen 48 1773 258 125v
JELGERSMA, B. dr. B. Jelgersma naastligger ten oosten Voorstraat 9 1774 258 171v
JELGERSMA, B. B. Jelgersma naastligger ten westen Zuiderstraat 1776 259 20v
JELGERSMA, B. wijlen B. Jelgersma Grote Ossenmarkt 1a 1782 260 227v
JELGERSMA, B. wijlen B. Jelgersma Lanen 50 1782 260 229r
JELGERSMA, BERNARDUS Berhardus Jelgersma naastligger ten westen Wasbleek 1764 256 42r
JELGERSMA, BERNARDUS Berhardus Jelgersma naastligger ten noorden Wasbleek 1764 256 42r
JELGERSMA, wijlen Bern. Jelgersma Lanen 50 1782 260 229r
JELGERSMA, BERNARDUS vroedsman Bernardus Jelgersma medicinae doctor koper 3 woningen (aan elkaar) en weefwinkels Wasbleek WZ 1755 253 226r
JELGERSMA, BERNARDUS Bernardus Jelgersma naastligger ten westen Wasbleek WZ 1755 253 226r
JELGERSMA, BERNARDUS Bernardus Jelgersma medicinae doctor en koopman verkoper Zoutsloot ZZ 1758 254 140r
JELGERSMA, BERNARDUS dr. Bernardus Jelgersma Voorstraat 11west 1759 254 249v
JELGERSMA, BERNARDUS dr. Bernardus Jelgersma koper van 1/2 Voorstraat 11west 1759 254 249v
JELGERSMA, BERNARDUS Bernardus Jelgersma naastligger ten oosten Voorstraat 11west 1759 254 249v
JELGERSMA, BERNARDUS burgemeester Bernardus Jelgersma naastligger ten oosten Noorderhaven 52 1767 257 30r
JELGERSMA, BERNARDUS dr. Bernardus Jelgersma naastligger ten oosten Voorstraat 9 1777 259 62v
JELGERSMA, BERNARDUS oud burgemeester dr. Bernardus Jelgersma naastligger ten westen Wasbleekstraat WZ 1778 259 123r
JELGERSMA, BERNARDUS hun wijlen vader Bernardus Jelgersma Noorderhaven 36 1781 260 100v
JELGERSMA, BERNARDUS wijlen Bernardus Jelgersma Noorderhaven 36 1781 260 100v
JELGERSMA, BERNARDUS wijlen Bernardus Jelgersma Rinnertspijp 1 1781 260 106r
JELGERSMA, BERNARDUS wijlen Bernardus Jelgersma Rinnertspijp 1 1781 260 106r
JELGERSMA, BERNARDUS de weduwe van dr. Bernardus Jelgersma bewoner Voorstraat 11oost 1781 260 109v
JELGERSMA, BERNARDUS wijlen Bernardus Jelgersma Voorstraat 11oost 1781 260 109v
JELGERSMA, BERNARDUS wijlen Bernardus Jelgersma Voorstraat 11oost 1781 260 109v
JELGERSMA, BERNARDUS wijlen Bernardus Jelgersma Noorderhaven 54 1781 260 109v
JELGERSMA, BERNARDUS wijlen Bernardus Jelgersma Noorderhaven 54 1781 260 109v
JELGERSMA, BERNARDUS wijlen Bernardus Jelgersma Voorstraat 11west 1781 260 109v
JELGERSMA, BERNARDUS wijlen Bernardus Jelgersma Voorstraat 11west 1781 260 109v
JELGERSMA, BERNARDUS de heer Bernhardus Jelgersma medicinae doctor en koopman koper deftig pan en estrikwerk met 2 ovens, knechtenwoning en paardenstal Rozengracht 28 1748 251 218r
JELGERSMA, BERNARDUS gemeensman dr. Bernhardus Jelgersma koopman geniaarde koper Noorderhaven 64 1756 254 36r
JELGERSMA, BERNARDUS gemeensman Bernhardus Jelgersma medicinae doctor en koopman koper van 1/2 deftig panwerk, woonhuis met tuintje, paardenstal en wagenhuis Zoutsloot ZZ 1757 254 58v
JELGERSMA, BERNARDUS gemeensman dr. Bernhardus Jelgersma koopman koper huis Voorstraat 11west 1760 255 1r
JELGERSMA, BERNARDUS gemeensman dr. Bernhardus Jelgersma koopman naastligger ten oosten Voorstraat 11west 1760 255 1r
JELGERSMA, BERNARDUS gemeensman dr. Bernhardus Jelgersma koopman naastligger ten noorden Voorstraat 11west 1760 255 1r
JELGERSMA, BERNARDUS Bernhardus Jelgersma medicinae doctor koper huis en weefwinkel Wasbleek 1764 256 39v
JELGERSMA, BERNARDUS Bernhardus Jelgersma naastligger ten oosten Wasbleek 1764 256 39v
JELGERSMA, BERNARDUS Bernhardus Jelgersma naastligger ten westen Wasbleek 1764 256 39v
JELGERSMA, BERNARDUS Bernhardus Jelgersma naastligger ten noorden Wasbleek 1764 256 39v
JELGERSMA, BERNARDUS vroedsman dr. Bernhardus Jelgersma koper huis of woning Wasbleek 1764 256 42r
JELGERSMA, BERNARDUS burgemeester Bernhardus Jelgersma geniaarde koper Noorderhaven 52 1767 257 30r
JELGERSMA, BERNARDUS burgemeester Bernhardus Jelgersma naastligger ten zuiden Noorderhaven 52 1767 257 30r
JELGERSMA, BERNARDUS de heer Bernhardus Jelgersma naastligger ten zuiden Rozengracht 26 1781 260 57v
JELGERSMA, BERNARDUS Bernhardus Jelgersma Rozengracht 26 1781 260 57v
JELGERSMA, BERNARDUS het wagenhuis van Bernhardus Jelgersma naastligger ten westen Wasbleek 13 1781 260 57v
JELGERSMA, BERNARDUS het pan- en estrikwerk van Bernhardus Jelgersma naastligger ten noorden Wasbleek 13 1781 260 57v
JELGERSMA, BERNARDUS Bernhardus Jelgersma Wasbleek 13 1781 260 57v
JELGERSMA, BERNARDUS het pan- en estrikwerk van Bernhardus Jelgersma naastligger ten westen Wasbleekstraat WZ 1781 260 57v
JELGERSMA, BERNARDUS het vierde perceel in deze akte van Bernhardus Jelgersma naastligger ten noorden Wasbleekstraat WZ 1781 260 57v
JELGERSMA, BERNARDUS Bernhardus Jelgersma Wasbleekstraat WZ 1781 260 57v
JELGERSMA, BERNARDUS Bernhardus Jelgersma naastligger ten zuiden Wasbleekstraat WZ 1781 260 57v
JELGERSMA, BERNARDUS Bernhardus Jelgersma naastligger ten westen Wasbleekstraat WZ 1781 260 57v
JELGERSMA, BERNARDUS Bernhardus Jelgersma Wasbleekstraat WZ 1781 260 57v
JELGERSMA, BERNARDUS Bernhardus Jelgersma naastligger ten zuiden Wasbleekstraat WZ 1781 260 57v
JELGERSMA, BERNARDUS Bernhardus Jelgersma naastligger ten westen Wasbleekstraat WZ 1781 260 57v
JELGERSMA, BERNARDUS Bernhardus Jelgersma Nieuweburen 11 1781 260 97v
JELGERSMA, BERNARDUS Bernhardus Jelgersma Zuiderstraat 1781 260 99r
JELGERSMA, BERNARDUS wijlen dr. Bernhardus Jelgersma eerdere eigenaar Rozengracht 28 1781 260 145r
JELGERSMA, BERNARDUS wijlen Bernhardus Jelgersma Grote Ossenmarkt 1a 1782 260 227v
JELGERSMA, EETSKE Eetske Jelgersma Moriaanstraat ZZ 1707 245 23v
JELGERSMA, IDSKE WILTS Idske Wiltetus Jelgersma koper hof Zuiderpoort (gebied) 1712 245 185r
JELGERSMA, IDSKE WILTS de tuin van Idske Wiltetus Jelgersma naastligger ten oosten onbekend 1724 246 189r
JELGERSMA, IESK TEEKES burgervaandrig Iske Taakes Jelgersma koper grondpacht van 4 GG uit 3 huizen Grote Ossenmarkt ZZ 1664 238 241r
JELGERSMA, Joske Jelgersma koper van 1/2 Voorstraat 11west 1759 254 249v
JELGERSMA, Joske Jelgersma naastligger ten oosten Voorstraat 11west 1759 254 249v
JELGERSMA, N. N. Jelgersma naastligger ten zuiden Lanen 48 1808 268 76r
JELGERSMA, SIETSKE Sydske Jelgersma verkoper Rozengracht 26 1781 260 57v
JELGERSMA, SIETSKE Sydske Jelgersma verkoper Wasbleek 13 1781 260 57v
JELGERSMA, SIETSKE Sydske Jelgersma verkoper Wasbleekstraat WZ 1781 260 57v
JELGERSMA, SIETSKE Sydske Jelgersma verkoper Wasbleekstraat WZ 1781 260 57v
JELGERSMA, SIETSKE Sydske Jelgersma verkoper Wasbleekstraat WZ 1781 260 57v
JELGERSMA, SIETSKE Sydske Jelgersma verkoper Nieuweburen 11 1781 260 97v
JELGERSMA, SIETSKE Sydske Jelgersma verkoper Zuiderstraat 1781 260 99r
JELGERSMA, SIETSKE Sydske Jelgersma verkoper Noorderhaven 36 1781 260 100v
JELGERSMA, SIETSKE Sydske Jelgersma verkoper Rinnertspijp 1 1781 260 106r
JELGERSMA, SIETSKE Sydske Jelgersma Voorstraat 11oost 1781 260 109v
JELGERSMA, SIETSKE Sydske Jelgersma Noorderhaven 54 1781 260 109v
JELGERSMA, SIETSKE Sydske Jelgersma Voorstraat 11west 1781 260 109v
JELGERSMA, SIETSKE Sytske Jelgersma verkoper Grote Ossenmarkt 1a 1782 260 227v
JELGERSMA, SIETSKE Sytske Jelgersma verkoper Lanen 50 1782 260 229r
JELGERSMA, TEEKE Taeke Jelgersma fijnschilder verkoper van 1/3 Zoutsloot NZ 1759 254 245v
JELGERSMA, TRIJNTJE WILTS Trijntie Wiltetus Jelgersma verkoper Moriaanstraat ZZ 1707 245 23v
JELGERSMA, Vulthetus Jelgersma, c.u. apotheker verkoper Gardenierstraat 2 1664 238 240v
JELGERSMA, Vulthetus Jelgersma naastligger ten zuiden Noorderhaven 48 1665 239 26v
JELGERSMA, W. burgemeester W. Jelgersma verpachter grond Zoutsloot 30 1746 251 115r
JELGERSMA, BERNARDUS Willekes Bernhardus Jelgersma predikant verkoper Rozengracht 26 1781 260 57v
JELGERSMA, BERNARDUS Willekes Bernhardus Jelgersma predikant verkoper Wasbleek 13 1781 260 57v
JELGERSMA, BERNARDUS Willekes Bernhardus Jelgersma predikant verkoper Wasbleekstraat WZ 1781 260 57v
JELGERSMA, BERNARDUS Willekes Bernhardus Jelgersma predikant verkoper Wasbleekstraat WZ 1781 260 57v
JELGERSMA, BERNARDUS Willekes Bernhardus Jelgersma predikant verkoper Wasbleekstraat WZ 1781 260 57v
JELGERSMA, BERNARDUS Willekes Bernhardus Jelgersma predikant verkoper Nieuweburen 11 1781 260 97v
JELGERSMA, BERNARDUS Willekes Bernhardus Jelgersma predikant verkoper Zuiderstraat 1781 260 99r
JELGERSMA, WILT Wiltetus Jelgersma naastligger ten oosten Voorstraat 11west 1683 241 237v
JELGERSMA, WILT Wiltetus Jelgersma naastligger ten oosten Voorstraat 11 1683 241 272r
JELGERSMA, WILT Wiltetus Jelgersma naastligger ten oosten Zoutsloot 43 1686 242 158v
JELGERSMA, WILT Wiltetus Jelgersma naastligger ten zuiden Zuiderhaven 18 1689 242 288v
JELGERSMA, WILT Wiltetus Jelgersma naastligger ten noorden gortmakerij Grote Bredeplaats 33achter 1689 242 289r
JELGERSMA, WILT Wiltetus Jelgersma, c.s. naastligger ten westen Zeilmakersstraat 2 1693 243 65v
JELGERSMA, WILT de gemeensman Wiltetus Jelgersma naastligger ten westen Noorderhaven 38 1695 243 179r
JELGERSMA, WILT oud burgemeester Wiltetus Jelgersma naastligger ten noorden Rinnertspijp 1 1701 244 93v
JELGERSMA, WILT oud burgemeester Wiltetus Jelgersma naastligger ten noorden Rinnertspijp 1 1702 244 185r
JELGERSMA, WILT wijlen oud burgemeester Wiltetus Jelgersma Moriaanstraat ZZ 1707 245 23v
JELGERSMA, WILT Wiltetus Jelgersma naastligger ten zuiden Lanen 62 1726 246 269v
JELGERSMA, WILT tuin van Wiltetus Jelgersma naastligger ten westen Zuiderpoort (gebied) 1727 247 50v
JELGERSMA, WILT vroedsman Wiltetus Jelgersma apotheker geniaarde koper Drie Roemerssteeg 5 1727 247 56v
JELGERSMA, WILT vroedsman Wiltetus Jelgersma Zuiderhaven ZZ 1728 247 216v
JELGERSMA, WILT vroedsman Wiltetus Jelgersma apotheker verkoper Zoutsloot 45 1731 248 51r
JELGERSMA, WILT vroedsman Wiltetus Jelgersma naastligger ten westen Noorderhaven 38 1732 248 80r
JELGERSMA, WILT vroedsman Wiltetus Jelgersma naastligger ten westen Zuiderpoort (gebied) 1733 248 221r
JELGERSMA, WILT vroedsman Wiltetus Jelgersma naastligger ten zuiden Noorderhaven 88oost 1734 248 347v
JELGERSMA, WILT vroedsman Wiltetus Jelgersma koper huis Voorstraat 43 1734 249 1r
JELGERSMA, WILT vroedsman Wiltetus Jelgersma naastligger ten westen Lanen 52 1734 249 4r
JELGERSMA, WILT vroedsman Wiltetus Jelgersma apotheker koper huis Noorderhaven 92 1734 249 5r
JELGERSMA, WILT vroedsman Wiltetus Jelgersma apotheker naastligger ten zuiden Noorderhaven 92 1734 249 5r
JELGERSMA, WILT vroedsman Wiltetus Jelgersma verkoper Voorstraat 43 1735 249 33v
JELGERSMA, WILT vroedsman Wiltetus Jelgersma verkoper van 2/3 Karremanstraat 13 1735 249 95r
JELGERSMA, WILT vroedsman Wiltetus Jelgersma naastligger ten westen Zuiderpoort (gebied) 1737 249 190v
JELGERSMA, WILT vroedsman Wiltetus Jelgersma apotheker Noorderhaven 87 1737 249 207v
JELGERSMA, WILT vroedsman Wiltetus Jelgersma apotheker Karremanstraat 13 1735 249 3va
JELGERSMA, WILT vroedsman Wiltetus Jelgersma apotheker Zoutsloot 105 1735 249 3va
JELGERSMA, WILT vroedsman Wiltetus Jelgersma apotheker Karremanstraat 13 1735 249 3va
JELGERSMA, WILT vroedsman Wiltetus Jelgersma apotheker Zoutsloot NZ 1735 249 8ra
JELGERSMA, WILT vroedsman Wiltetus Jelgersma apotheker Zoutsloot 105 1735 249 8ra
JELGERSMA, WILT vroedsman Wiltetus Jelgersma apotheker Zoutsloot NZ 1735 249 8ra
JELGERSMA, WILT burgemeester Wiltetus Jelgersma, c.u. naastligger ten oosten Voorstraat 11west 1740 250 93r
JELGERSMA, WILT oud burgemeester Wiltetus Jelgersma apotheker curator Schritsen 64 1742 250 219v
JELGERSMA, WILT burgemeester Wiltetus Jelgersma naastligger ten oosten Lanen 48 1742 250 266r
JELGERSMA, WILT burgemeester Wiltetus Jelgersma naastligger ten zuiden Lanen 48 1742 250 266r
JELGERSMA, WILT burgemeester Wiltetus Jelgersma naastligger ten oosten Lanen 48 1744 251 29r
JELGERSMA, WILT burgemeester Wiltetus Jelgersma naastligger ten zuiden Lanen 48 1744 251 29r
JELGERSMA, WILT burgemeester Wiltetus Jelgersma verpachter grond stal ((voor de stal)) Zoutsloot 30 1745 251 98v
JELGERSMA, WILT de weduwe van burgemeester Wiltetus Jelgersma verpachter grond paardenstal Zoutsloot 32 1752 253 32r
JELGERSMA, WILT de hof van wijlen burgemeester Wiltetus Jelgersma naastligger Zuiderpoort (gebied) 1756 254 8v
JELGERSMA, WILT BERNARDUS de heer Wiltetus Bernardus Jelgersma predikant verkoper Noorderhaven 36 1781 260 100v
JELGERSMA, WILT BERNARDUS de heer Wiltetus Bernardus Jelgersma predikant verkoper Rinnertspijp 1 1781 260 106r
JELGERSMA, WILT BERNARDUS Heer Wiltetus Bernardus Jelgersma predikant Voorstraat 11oost 1781 260 109v
JELGERSMA, WILT BERNARDUS de heer Wiltetus Bernardus Jelgersma predikant Noorderhaven 54 1781 260 109v
JELGERSMA, WILT BERNARDUS Heer Wiltetus Bernardus Jelgersma predikant Voorstraat 11west 1781 260 109v
JELGERSMA, WILT BERNARDUS Wiltetus Bernardus Jelgersma predikant verkoper Grote Ossenmarkt 1a 1782 260 227v
JELGERSMA, WILT BERNARDUS Wiltetus Bernardus Jelgersma predikant verkoper Lanen 50 1782 260 229r
JELGERSMA, WILT Wilthetus Jelgersma, burger apotheker koper huis Voorstraat 47 1659 237 184r
JELGERSMA, WILT Wilthetus Jelgersma naastligger ten westen Voorstraat 49 1666 239 40r
JELGERSMA, WILT de verkochte kamer van Wilthetus Jelgersma naastligger ten westen Gardenierstraat 1667 239 82r
JELGERSMA, WILT Wilthetus Jelgersma naastligger ten westen Zeilmakersstraat 2 1669 239 189r
JELGERSMA, WILT Wilthetus Jelgersma naastligger ten zuiden Zoutsloot 12 1670 240 1r
JELGERSMA, WILT Wilthetus Jelgersma naastligger ten westen Zeilmakersstraat 2 1671 240 41r
JELGERSMA, WILT Wilthetus Jelgersma naastligger ten noorden 1671 240 54r
JELGERSMA, WILT Wilthetus Jelgersma, c.u. verkoper Both Apothekerstraat 1671 240 62r
JELGERSMA, WILT Wilthetus Jelgersma apotheker koper provisioneel huis Zoutsloot NZ 1682 241 52va
JELGERSMA, WILT Wilthetus Jelgersma naastligger ten noorden Rinnertspijp 1 1682 241 55va
JELGERSMA, WILT Wilthetus Jelgersma, c.s. naastligger ten westen Zeilmakersstraat 16 1696 243 242r
JELGERSMA, Wulthetus Jelgersma, c.soc. apotheker naastligger ten oosten Droogstraat 1658 237 176ar
JELGERSMA, Wulthetus Jelgersma apotheker naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1669 239 197v
JELGERSMA, IETJE Yda Jelgersma Schritsen 62 1750 252 98r
JELGERSMA, IETJE TEEKES Yda Teekes Jelgersma Weverstraat 14 1730 247 330v
JELGERSMA, IEPE Ype Jelgersma koper huis Schritsen 64 1801 265 295v
JELGERSMA, IEPE Ype Jelgersma naastligger ten westen Schritsen 66 1802 266 172v
JELGERSMA, IEPE Ype Jelgersma verkoper Schritsen 64 1803 266 294v
JELGERSMA, JETSKE Ytske Jelgersma naastligger ten westen Zuiderpoort (gebied) 1717 245 299r
JELGERSMA, SIETSKE Zydske Jelgersma verkoper Voorstraat 29 1806 267 279v
JELGERSMA, SIETSKE Zydske Jelgersma Hoogstraat 1achter 1809 268 273v
JELGERSMA, SIETSKE Zydske Jelgersma naastligger ten zuiden Hoogstraat 1achter 1809 268 273v
JELGERSMA, SIETSKE Zytske Jelgersma Hoogstraat 1 1806 267 262v
JELLEMA, ALBERT Albert Jellema schooldienaar koper huis Schritsen 57 1726 246 248v
JELLEMA, KORNELIS WILLEMS Cornelis Willems Jellema, c.u. koper 1/2 huis Voorstraat 49 1666 239 40r
JELLEMA, JOHANNES Johannes Jellema predikant verkoper Schritsen 57 1739 250 34v
JELLEMA, SJOUKE WIEBES Sioucke Wybes Jellema koper huis en stal Grote Bredeplaats 4 1616 230 22v
JELLEMA, SIEBREN Sybren Jellema verkoper Schritsen 57 1739 250 34v
JELLEMA, TEEKE WIEBRENS de erven en de weduwe van burgemeester Taco Wybrants Jellema verkoper van 1/2 't Poortje OZ 1699 243 400v
JELLEMA, TEEKE WIEBRENS vroedsman Taecke Wybrants Jellema, burger koper pakhuis Noorderhaven 1675 240 193v
JELLEMA, TEEKE WIEBRENS burgemeester Taeke Wybrands Jellema naastligger ten oosten Zuiderhaven 3 1676 240 228v
JELLEMA, TEEKE WIEBRENS burgemeester Take Wybrandts Jellema commissaris en politiemeester Scheerstraat 1 1679 241 52v
JELLEMA, TIETJE Tyttie Jellema Grote Kerkstraat 19 1678 241 17r
JELLEMA, TIETJE Tyttie Jellema Grote Kerkstraat 19 1678 241 17r
JELLEMA, TIETJE Tyttie Jellema Grote Kerkstraat 19 1678 241 17r
JELLEMA, TIETJE TEEKES Tyttie Taekes Jellema kopers Weverstraat 1681 241 145r
JELLEMA, TIETJE TEEKES Tyttie Taekes Jellema Zuiderhaven 99 1686 242 128v
JELLEMA, TEEKES Ydwerke Taekes Jellema, jongedochter erfgenamen van hun moeder Zuiderhaven 99 1686 242 128v
PIETERS, JAN Jan Pieters Jellis Noordijs 1625 231 36v
JELMERSMA, Jelmersma, c.u. bode huurder (p.j.) Lanen 33 1721 246 108r
JELMERSMA, ANDRIES Andries Jelmersma gerechtsbode koper huis Grutterstraat 5 1732 248 129r
JELSMA, IETJE Ytje Jelsma, c.s. huurder Zuiderhaven 75 1754 253 152v
JELTINGA, AAFKE Aefke Jeltinga verkoper onbekend 1630 232 137v
JELTINGA, JELTJE Jeltie van Jeltinga verkoper Simon Stijlstraat 6 1670 240 22ar
JELTINGA, SCHELTE Schelte van Jeltinga verkoper Noordijs 15 1647 235 255v
JENSMA, ANTJE Anna Jensma Rozengracht 38 1689 242 270v
JENSMA, ANTJE Anna Jensma, c.s. eigenaar van 7/8 Zuiderhaven 65 1695 243 133v
JENSMA, ANTJE Anna Jensma huurder Zuiderhaven 65 1695 243 133v
JENSMA, ANTJE Anna Jensma koper 2/8 huis Zuiderhaven 65 1699 244 25v
JENSMA, ANTJE Anna Jensma eigenaar van 6/8 Zuiderhaven 65 1699 244 25v
JENSMA, ANTJE Anne Jensma Hofstraat ZZ 1676 240 247v
, ERNST Ernst Augustus Jenths chirurgijn Simon Stijlstraat 7 1749 251 267v
JENTJEMA, ABEL Abelus Jentiema, burger kapitein geniaarde koper Grote Kerkstraat 10 1679 241 27v
JENTJEMA, ABEL Abelus Jentiema kapitein bewoner Zuiderhaven 71a 1682 241 185r
JENTJEMA, TJOMME Tjomme Jentjema kapitein huurder Zuiderhaven 18 1675 240 174v
, ANTJE Anna Jentsma verkoper van 1/4 Hofstraat 12a 1694 243 116r
REINERS, JELLE Jelle Reyners Jiddema, burger koper huis en hof met een vrije achteruit- en ingang in de steeg Voorstraat 38 1660 238 50r
, ELIAS Elias de Jode winkelier huurder Grote Bredeplaats 3 1736 249 147v
DOUWES, TJEERD Tieerd Douwes Jollema verkoper Rozengracht 1652 236 207r
KLASES, KLAAS wijlen Claas Clasen Jonas, de oude Vijverstraat NZ 1666 239 56r
KLASES, KLAAS Claes Claesen Jonas, de jonge naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen ZZ 1660 238 44r
TEEKES, DOUWTJE wijlen Doutien Teekes Jonas Kleine Bredeplaats 13 1733 248 243v
TEEKES, DOUWTJE wijlen Doutjen Teekes Jonas Noorderhaven 2 1733 248 241v
, GEERTRUIDA Geertruit Jonas Noorderhaven 5 1738 249 291r
JONG, A. A. de Jong verkoper Noorderhaven 11 1809 268 203r
JONG, AALTJE DOUWES Aaltje Douwes de Jong naastligger ten oosten (verkoper) Noorderhaven 9 1808 268 84r
JONG, AALTJE DOUWES Aaltje Douwes de Jong verkoper Noorderhaven 9 1808 268 84r
JONG, ABEL Abel M. de Jong scheepstimmerbaas verkoper van 2/4 Zuiderhaven 18 1802 266 88r
JONG, ABEL MEINERTS Abel Meinderts de Jong scheepstimmerman koper 1/4 timmerwerf, loods, timmerschuur, scheepshelling, woonhuis en stal Zuiderhaven 18 1800 265 222r
JONG, ABEL MEINERTS Abel Meinderts de Jong scheepstimmerman koper 1/4 timmerwerf loods, timmerschuur, scheepshelling, woonhuis stal Zuiderhaven 18 1800 265 241r
JONG, ABEL MEINERTS Abel Meinderts de Jong eigenaar van 1/4 Zuiderhaven 18 1800 265 241r
JONG, ANDRIES JOHANNES Andries Johannis de Jong mr. verver verkoper Vijverstraat 24 1787 262 204v
JONG, KLAAS KLASES Claas Claasen de Jong mr. schoenmaker koper huis Bildtstraat 21 1776 258 247r
JONG, KLAAS KLASES wijlen Claas Claasen de Jong Bildtstraat 21 1794 264 196v
JONG, KORNELIS Cornelis de Jong koopman Nieuwstraat WZ 1732 248 118v
JONG, KORNELIS Cornelis de Jong koopman Nieuwstraat WZ 1732 248 118v
JONG, KORNELIS Cornelis de Jong koopman Weverstraat 1732 248 156r
JONG, KORNELIS Cornelis de Jong koopman Nieuwstraat WZ 1732 248 157v
JONG, KORNELIS Cornelis de Jong koopman Nieuwstraat 18 1732 248 159r
JONG, KORNELIS Cornelis de Jong koopman Hoogstraat 53 1732 248 160v
JONG, KORNELIS Cornelis de Jong koopman naastligger ten oosten Noorderhaven 90 1733 248 186v
JONG, KORNELIS Cornelis de Jong koopman koper pakhuis Vijverstraat 5 1736 249 119r
JONG, KORNELIS KORNELIS Cornelis Cornelis de Jong naastligger ten oosten Noorderhaven 90 1724 246 210v
JONG, KORNELIS KORNELIS Cornelis Cornelis de Jong, burger koper huis Sint Odolphisteeg 2 1727 247 49v
JONG, KORNELIS KORNELIS Cornelis Cornelis de Jong koopman verkoper Vijverstraat 5 1737 249 191r
JONG, DIRK DIRKS Dirk Dirks de Jong naastligger ten oosten Noorderhaven 10 1770 257 153r
JONG, DIRK DIRKS Dirk Dirks de Jong naastligger ten oosten Noorderhaven 10 1778 259 143v
JONG, DIRK DIRKS bejaard vrijgezel Dirk Dirksen de Jong, burger verkoper Noorderhaven 12 1788 262 269r
JONG, EESGE DIRKS Easge Dirks de Jong naastligger ten oosten Noorderhaven 10 1770 257 153r
JONG, EELKE Eeltje de Jong naastligger ten oosten Havenplein 16 1798 265 103r
JONG, ELTE Eltje P. de Jong zeilmaker verkoper Havenplein 18 1801 266 16r
JONG, EESGE DIRKS Esge Dirks de Jong naastligger ten oosten Noorderhaven 10 1778 259 143v
JONG, FEIKJE JOHANNES Feikje Hannes de Jong huurder (p.j.) ten oosten van Harlingen 1791 263 332v
JONG, FEIKJE HANSES Feykje Hanses de Jong verkoper van 1/3 Voorstraat 62 1766 256 176r
JONG, GERKJE DOEDES Gerkje Doedes de Jong Franekereind 34 1785 262 4r
JONG, GERKJE DOEDES Gerkje Doedes de Jong Franekereind 34 1796 264 306v
JONG, GERRIT Gerrit de Jong koffieschenker naastligger ten oosten Noorderhaven 90 1771 257 232v
JONG, GERRIT Gerryt de Jong koffieschenker naastligger ten westen Noorderhaven 96 1771 257 247r
JONG, GERRIT de erven van Gerryt de Jong naastligger ten westen Noorderhaven 96 1779 259 192r
JONG, GERRIT Gerryt de Jong verkoper Zuiderhaven 7 1788 263 3v
JONG, GERRIT GERRITS Gerryt Gerryts de Jong koffieschenker koper deftig huis of koffiehuis Noorderhaven 92 1765 256 100v
JONG, GERRIT GERRITS Gerryt Gerryts de Jong koffieschenker verkoper Fabrieksstraat 2 1766 256 185v
JONG, GERRIT GERRITS Gerryt Gerryts de Jong koffieschenker verkoper Voorstraat 83achter 1766 256 186v
JONG, GERRIT GERRITS Gerryt Gerryts de Jong koffieschenker verkoper Noorderhaven 91 1766 256 187v
JONG, GERRIT GERRITS Gerryt Gerryts de Jong koffieschenker verkoper Droogstraat ZZ 1766 256 187v
JONG, GERRIT GERRITS Gerryt Gerryts de Jong koffieschenker verkoper Voorstraat 83 1766 256 189r
JONG, GERRIT GERRITS Gerryt Gerryts de Jong koffieschenker verkoper Voorstraat 81 1766 256 190r
JONG, GERRIT GERRITS Gerryt Gerryts de Jong koffieschenker verkoper Rommelhaven 16 1766 256 191r
JONG, GERRIT GERRITS Gerryt Gerryts de Jong koffieschenker verkoper Voorstraat 94 1766 256 192r
JONG, GERRIT GERRITS Gerryt Gerryts de Jong koffieschenker verkoper Kleine Kerkstraat 16 1766 256 193r
JONG, GERRIT GERRITS Gerryt Gerryts de Jong koffieschenker verkoper Kleine Kerkstraat 8 1766 256 194r
JONG, GERRIT GERRITS Gerryt Gerryts de Jong koffieschenker verkoper Voorstraat 3 1766 256 200v
JONG, GERRIT GERRITS Gerryt Gerryts de Jong koffieschenker verkoper Schritsen 64 1766 256 223v
JONG, GERRIT SIPKES Gerryt Sipkes de Jong koper huis Zuiderhaven 7 1786 262 83r
JONG, GERRIT SIPKES Gerryt Sipkes de Jong koopman koper Voorstraat 13 1788 263 46r
JONG, GERRIT SIPKES Gerryt Sipkes de Jong koopman verkoper Voorstraat 13 1795 264 280r
JONG, HANS HANSES kinderen van Hans Hansen de Jong, c.s. naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 3 1762 255 132r
JONG, J. de weduwe van J. de Jong naastligger ten oosten Noorderhaven 90 1792 264 51r
JONG, J. de weduwe J. de Jong naastligger ten oosten Noorderhaven 90 1810 269 30r
JONG, JAN Jan de Jong huurder voorboven (p.w.) Grote Kerkstraat 24 1771 257 207r
JONG, JAN Jan W. de Jong verkoper Vijverstraat 4 1806 267 206r
JONG, JAN GERRITS Jan Gerryts de Jong huurder Noorderhaven 87 1777 259 87r
JONG, JOHANNES Johan Willem de Jong schipper koper huis Vijverstraat 4 1803 266 266r
JONG, JOSEF de weduwe van Joseph de Jong huurder (p.j.) Molenpad ZZ 1806 267 272r
JONG, JURJEN Jurjen de Jong naastligger ten noorden Voorstraat 47 1787 262 212v
JONG, JURJEN KARSTES Jurjen Carsten de Jong koopman verkoper Zuiderpoort (gebied) 1756 254 35r
JONG, JURJEN KARSTES Jurjen Carsten de Jong verkoper Zuiderstraat NZ 1757 254 77r
JONG, JURJEN KARSTES Jurjen Carsten de Jong koopman verkoper Zuiderpoort (gebied) 1757 254 79r
JONG, JURJEN KARSTES Jurjen Carsten de Jong winkelier geniaarde koper Grote Kerkstraat 14 1758 254 149r
JONG, JURJEN KARSTES Jurjen Carsten de Jong, c.u. huurder Grote Kerkstraat 14 1758 254 149r
JONG, JURJEN KARSTES wijlen Jurjen Carsten de Jong Voorstraat 62 1767 256 250r
JONG, JURJEN GERRITS Jurjen Gerryts de Jong mr. schoenmaker Jan Ruurdstraat 3 1758 254 155v
JONG, JURJEN GERRITS Jurjen Gerryts de Jong mr. schoenmaker verkopers van 1/2 Fabrieksstraat 2 1766 256 185v
JONG, JURJEN GERRITS Jurjen Gerryts de Jong mr. schoenmaker verkopers van 1/2 Voorstraat 83achter 1766 256 186v
JONG, JURJEN GERRITS Jurjen Gerryts de Jong mr. schoenmaker verkopers van 1/2 Noorderhaven 91 1766 256 187v
JONG, JURJEN GERRITS Jurjen Gerryts de Jong mr. schoenmaker verkopers van 1/2 Droogstraat ZZ 1766 256 187v
JONG, JURJEN GERRITS Jurjen Gerryts de Jong mr. schoenmaker verkopers van 1/2 Voorstraat 83 1766 256 189r
JONG, JURJEN GERRITS Jurjen Gerryts de Jong mr. schoenmaker verkopers van 1/2 Voorstraat 81 1766 256 190r
JONG, JURJEN GERRITS Jurjen Gerryts de Jong mr. schoenmaker verkopers van 1/2 Rommelhaven 16 1766 256 191r
JONG, JURJEN GERRITS Jurjen Gerryts de Jong mr. schoenmaker verkopers van 1/2 Voorstraat 94 1766 256 192r
JONG, JURJEN GERRITS Jurjen Gerryts de Jong mr. schoenmaker verkopers van 1/2 Kleine Kerkstraat 16 1766 256 193r
JONG, JURJEN GERRITS Jurjen Gerryts de Jong mr. schoenmaker verkopers van 1/2 Kleine Kerkstraat 8 1766 256 194r
JONG, JURJEN GERRITS Jurjen Gerryts de Jong mr. schoenmaker verkopers van 1/2 Voorstraat 3 1766 256 200v
JONG, JURJEN GERRITS Jurjen Gerryts de Jong mr. schoenmaker verkoper Schritsen 64 1766 256 223v
JONG, JURJEN KARSTES Jurjen Karsten de Jong koopman verkoper Zuiderstraat 31 1756 254 37v
JONG, JURJEN KARSTES Jurjen Karsten de Jong koopman verkoper Zuiderstraat 1756 254 38v
JONG, KLAAS PIETERS Klaas Pieters de Jong mr. metselaar koper huis Hoogstraat 24 1804 267 100v
JONG, KLAASKE HANSES Klaaske Hanzes de Jong Heiligeweg 2 1786 262 134r
JONG, LIJSBET KORNELIS Lijsbet Cornelis de Jong Zuiderhaven 48 1740 250 120v
JONG, LIJSBET KORNELIS Lijsbet Cornelis de Jong Sint Odolphisteeg 2 1745 251 65v
JONG, LIJSBET KORNELIS Lijsbet Cornelis de Jong Zuiderhaven 46 1745 251 66v
JONG, LIJSBET KORNELIS Lijsbeth Cornelis de Jong Noorderhaven 92 1747 251 196v
JONG, MARIA GERRITS meerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jong verkoper Fabrieksstraat 2 1766 256 185v
JONG, MARIA GERRITS meerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jong verkoper Voorstraat 83achter 1766 256 186v
JONG, MARIA GERRITS meerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jong verkoper Noorderhaven 91 1766 256 187v
JONG, MARIA GERRITS meerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jong verkoper Droogstraat ZZ 1766 256 187v
JONG, MARIA GERRITS meerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jong verkoper Voorstraat 83 1766 256 189r
JONG, MARIA GERRITS meerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jong verkoper Voorstraat 81 1766 256 190r
JONG, MARIA GERRITS meerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jong verkoper Rommelhaven 16 1766 256 191r
JONG, MARIA GERRITS meerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jong verkoper Voorstraat 94 1766 256 192r
JONG, MARIA GERRITS meerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jong verkoper Kleine Kerkstraat 16 1766 256 193r
JONG, MARIA GERRITS meerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jong verkoper Kleine Kerkstraat 8 1766 256 194r
JONG, MARIA GERRITS meerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jong verkoper Voorstraat 3 1766 256 200v
JONG, MARIA GERRITS meerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jong verkoper Schritsen 64 1766 256 223v
JONG, MARTJEN HANSES Martjen Hanses de Jong verkoper van 1/3 Voorstraat 62 1766 256 176r
JONG, PIETER Pieter K. de Jong naastligger ten noorden Nutstraat 2 1761 255 107v
JONG, PIETER KEIMPES Pieter Ceimpes de Jong eigenaar van 1/4 Zuiderhaven 36 1765 256 111r
JONG, PIETER KEIMPES Pieter Ceimpes de Jong naastligger ten oosten Zuiderpoort (gebied) OZ 1774 258 145v
JONG, PIETER KEIMPES Pieter Ceimpes de Jong naastligger ten zuiden Zuiderpoort (gebied) OZ 1774 258 145v
JONG, PIETER KEIMPES Pieter Keimpes de Jong naastligger ten noorden Zuiderstraat NZ 1749 252 8r
JONG, PIETER KEIMPES Pieter Keimpes de Jong naastligger ten oosten Zuiderpoort (gebied) OZ 1770 257 162r
JONG, PIETER KEIMPES Pieter Keimpes de Jong naastligger ten zuiden Zuiderpoort (gebied) OZ 1770 257 162r
JONG, PIETER KEIMPES Pieter Keimpes de Jong naastligger ten oosten Zuiderstraat ZZ 1770 257 168r
JONG, PIETER KEIMPES Pieter Keimpes de Jong naastligger ten noorden Zuiderstraat ZZ 1770 257 168r
JONG, PIETER KEIMPES Pieter Keimpes de Jong levert klei voor het pan-en estrikwerk Zoutsloot 1773 258 128r
JONG, PIETER KEIMPES Pieter Keimpes de Jong naastligger ten westen Zuiderstraat 25 1774 258 169v
JONG, PIETER KEIMPES wijlen Pieter Keimpes de Jong koopman Zuiderhaven 26 1775 258 234r
JONG, PIETER KEIMPES wijlen Pieter Keimpes de Jong koopman Zuiderhaven 26 1775 258 234r
JONG, PIETER KEIMPES wijlen Pieter Keimpes de Jong Zuiderhaven 26 1775 258 234r
JONG, PIETER KEIMPES wijlen Pieter Keimpes de Jong koopman Zuiderstraat 22 1775 258 234r
JONG, PIETER KEIMPES wijlen Pieter Keimpes de Jong Zuiderstraat 22 1775 258 234r
JONG, PIETER KEIMPES wijlen Pieter Keimpes de Jong koopman Zoutsloot 34 1776 258 251r
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Ceimpes de Jong, c.s. naastligger ten oosten Zuiderhaven 36 1755 253 232v
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Ceimpes de Jong naastligger ten zuiden Zuiderhaven 30 1759 254 198r
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Ceimpes de Jong naastligger ten westen Zuiderhaven 30 1759 254 198r
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Ceimpes de Jong koopman verkoper Zuiderhaven 36 1765 256 111r
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Ceimpes de Jong koopman koper van 1/4 Zuiderhaven 36 1766 256 170r
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Ceimpes de Jong koopman koper huis Zuiderhaven 24 1766 256 171r
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Ceimpes de Jong naastligger ten oosten Zuiderhaven 24 1766 256 171r
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Ceimpes de Jong naastligger ten zuiden Zuiderhaven 24 1766 256 171r
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Ceimpes de Jong naastligger ten oosten Zuiderstraat ZZ 1767 257 19r
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Ceimpes de Jong naastligger ten noorden Zuiderstraat ZZ 1767 257 19r
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Keimpes de Jong koopman curatoren Voorstraat 30 1753 253 53v
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Keimpes de Jong koopman curatoren Voorstraat 30achter 1753 253 56v
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Keimpes de Jong koopman Noorderhaven 85 1753 253 58v
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Keimpes de Jong koopman curatoren Kerkpoortstraat 31 1753 253 60v
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Keimpes de Jong naastligger ten westen Zuiderpoort (gebied) 1753 253 112v
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Keimpes de Jong koopman koper Noorderhoofd 1 1754 253 167r
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Keimpes de Jong naastligger ten noorden Zuiderstraat NZ 1757 254 77r
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Keimpes de Jong, burger koopman koper huis Zuiderstraat ZZ 1759 254 185v
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Keimpes de Jong, burger c.u. koopman naastligger ten oosten Zuiderstraat ZZ 1759 254 185v
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Keimpes de Jong koopman koper huis Zoutsloot 34 1766 256 167r
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Keimpes de Jong naastligger ten oosten Zuiderhaven 36 1766 256 170r
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Keimpes de Jong naastligger ten westen Zuiderstraat NZ 1768 257 86r
JONG, REIN WIEBES Rein Wybes de Jong oud houtzaagmolenaar en koopman koper huis Grote Bredeplaats 9 1802 266 164v
JONG, REIN WIEBES Reyn Wybes de Jong koopman naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 7 1802 266 173r
JONG, REIN WIEBES Reyn Wybes de Jong koopman naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 7 1802 266 173r
JONG, STIJNTJE GERRITS meerderjarige vrijster Stijntje Gerryts de Jong verkoper Fabrieksstraat 2 1766 256 185v
JONG, STIJNTJE GERRITS meerderjarige vrijster Stijntje Gerryts de Jong verkoper Voorstraat 83achter 1766 256 186v
JONG, STIJNTJE GERRITS meerderjarige vrijster Stijntje Gerryts de Jong verkoper Noorderhaven 91 1766 256 187v
JONG, STIJNTJE GERRITS meerderjarige vrijster Stijntje Gerryts de Jong verkoper Droogstraat ZZ 1766 256 187v
JONG, STIJNTJE GERRITS meerderjarige vrijster Stijntje Gerryts de Jong verkoper Voorstraat 83 1766 256 189r
JONG, STIJNTJE GERRITS meerderjarige vrijster Stijntje Gerryts de Jong verkoper Voorstraat 81 1766 256 190r
JONG, STIJNTJE GERRITS meerderjarige vrijster Stijntje Gerryts de Jong verkoper Rommelhaven 16 1766 256 191r
JONG, STIJNTJE GERRITS meerderjarige vrijster Stijntje Gerryts de Jong verkoper Voorstraat 94 1766 256 192r
JONG, STIJNTJE GERRITS meerderjarige vrijster Stijntje Gerryts de Jong verkoper Kleine Kerkstraat 16 1766 256 193r
JONG, STIJNTJE GERRITS meerderjarige vrijster Stijntje Gerryts de Jong verkoper Kleine Kerkstraat 8 1766 256 194r
JONG, STIJNTJE GERRITS meerderjarige vrijster Stijntje Gerryts de Jong verkoper Voorstraat 3 1766 256 200v
JONG, STIJNTJE GERRITS meerderjarige vrijster Stijntje Gerryts de Jong verkoper Schritsen 64 1766 256 223v
JONG, TJEERD TJEERDS Tjeerd Tjeerds de Jong, c.u. mr. bakker huurder (p.j.) Zuiderstraat NZ 1757 254 77r
JONG, TJEERD TJEERDS Tjeerd Tjeerds de Jong naastligger ten oosten Zuiderpoort (gebied) 1757 254 79r
JONG, TRIJNTJE Trijntje de Jong koopvrouw Gardenierstraat NZ 1787 262 185r
JONG, TRIJNTJE Trijntje de Jong Gardenierstraat NZ 1789 263 71v
JONG, TRIJNTJE Trijntje de Jong Noorderhaven 89 1790 263 198r
JONG, TRIJNTJE HANSES Trijntje Hanses de Jong verkoper van 1/3 Voorstraat 62 1766 256 176r
JONG, WIEPKJE MARTENS wijlen Wypkjen Martens de Jong Franekereind 21 1775 258 214r
JONG, IESK Yske de Jong executeur van Baarderadeel Voorstraat 65 1784 261 256r
JONGBLOED, FRANS Frans Jongbloet sergeant van de Capt. Poppe van Burmania, garnizoen houdende binnen Ha koper huis Karremanstraat 16 1654 236 250v
JONGBLOED, FRANS de erven van de oude sergeant Frans Jongbloet verpachter grond Achterstraat 1667 239 86r
JONGBLOED, FRANS de erven van de oude sergeant Frans Jongbloet verkoper Achterstraat 1667 239 86r
JONGBLOED, PIETER JANS Pyter Jansen Jongbloet naastligger ten westen Liemendijk 1648 236 46v
JANS, Fock Jansen Jongblom mr. kleermaker Franekerpoort (gebied) 1659 237 194r
JONGE, KORNELIS de erven van Cornelis de Jonge schipper naastligger ten zuiden onbekend 1699 244 31r
JONGE, KORNELIS Cornelis de Jonge koopman naastligger ten oosten Noorderhaven 90 1735 249 85r
JONGE, FREERK FREERKS Freerck Freercx de Jonge koper huis Hoogstraat 6 1635 233 174r
JONGE, GERRIT JANS Gerryt Jansen de Jonge, c.u. mr. chirurgijn huurder (totaal p.j.) Grote Bredeplaats 9 1688 242 237v
JONGE, JAN JANS Jan Jansen de Jonge, c.u. huurder Zuiderhaven 36 1699 244 2v
JONGE, JAN JANS Jan Jansen de Jonge, burger koopman koper hof met bellividere (theehuis ?) Zuiderpoort (gebied) 1699 244 14r
JONGE, PIETER KEIMPES Pieter Keimpes de Jonge naastligger ten oosten Zuiderpoort (gebied) 1734 249 6v
, FRANS Frans Jongebloedt naastligger ten noorden Sint Jacobstraat WZ 1664 238 233v
, de weduwe van Jongejans huurder Schritsen 7 1762 255 159r
JONGEMA, FOEKJE PIETERS Foekje Pieters Jongema Kleine Bredeplaats 23 1772 258 41v
JONGESTAL, ALLERT PIETERS ridder Allardt Piter van Jongestal eerste raad Hof van Friesland verkoper noordoost van Harlingen 1662 238 140r
JONG, KORNELIS KORNELIS de verkoper Cornelis Cornelis de Jongh, c.u. koopman naastligger ten noorden Voorstraat 47 1724 246 204r
JONG, KORNELIS KORNELIS Cornelis Cornelis de Jongh koopman verkoper Voorstraat 47 1724 246 204r
JONG, KORNELIS KORNELIS Cornelis Cornelis de Jongh naastligger ten oosten Noorderhaven 90 1727 247 22r
JONG, PIETER KEIMPES Pieter Keimpes de Jongh naastligger ten westen Zuiderstraat 29 1746 251 144r
JONG, RIENK HANSES Rienk Hansen de Jongh Franekereind 29oost 1745 251 62v
JONG, TRIJNTJE Trijntje de Jongh Droogstraat ZZ 1789 263 98v
JONG, TRIJNTJE PIETERS Trijntje Pieters de Jongh Noorderhaven 89 1785 261 259v
JANS, JAN Jan Jansen Jonghma koopman koper huis Noorderhaven 95 1724 246 203v
JONGEMA, AALTJE JANS Aaltje Jans Jongma Grote Bredeplaats 22 1762 255 154v
JONGEMA, AALTJE JANS Aeltie Jans Jongma Grote Bredeplaats 22 1735 249 91v
JONGEMA, ANTJE RICHARDS Antje Rijkerts Jongma Voorstraat 57 1804 267 30v
JONGEMA, DOEKE JANS Doeke Jans Jongma verkoper Zuiderpoort (gebied) 1702 244 173r
JONGEMA, DOEKELTJE Doekjen Jongma verkoper Vijverstraat 5 1756 254 22v
JONGEMA, DOEKELTJE DOEKES Doekjen Doekes Jongma Hoogstraat 21 1754 253 194v
JONGEMA, DOEKELTJE DOEKES wijlen Doekjen Doekes Jongma Zoutsloot 24 1773 258 92v
JONGEMA, FOKKE Focke Jongma Zuiderhaven 18 1760 255 41r
JONGEMA, FOKKE Focke Jongma Zuiderhaven 18 1760 255 43ar
JONGEMA, FOKKE Focke Jongma Zuiderhaven 18 1761 255 53r
JONGEMA, FOEKJE Foeckje Jongma Zuiderhaven 18 1761 255 53r
JONGEMA, FOEKJE Foekje Jongma Zuiderhaven 18 1760 255 41r
JONGEMA, FOEKJE Foekje Jongma Zuiderhaven 18 1760 255 43ar
JONGEMA, GEELTJE JANS Geeltie Jans Jongma Zuiderstraat ZZ 1748 251 210r
JONGEMA, GEELTJE JANS Geeltje Jans Jongma koper door niaar huis Zuiderstraat 10 1749 252 24v
JONGEMA, GEELTJE JANS Geeltje Jans Jongma bewoner Zuiderstraat 12 1764 256 25r
JONGEMA, GEELTJE JANS Geeltje Jans Jongma winkelierse verkoper Zuiderstraat 12 1764 256 25r
JONGEMA, GEELTJE JANS Geeltje Jans Jongma winkelierse verkoper Zuiderstraat 10 1764 256 26v
JONGEMA, HENDRIK Hendrik Jongma koopman verkoper van 1/4 Bildtpoort (gebied) 1749 251 285v
JONGEMA, HENDRIK JANS minderjarige kinderen van Hendrik Jansen Jongma koopman Zuiderhaven 18 1760 255 41r
JONGEMA, HENDRIK JANS minderjarige kinderen van Hendrik Jansen Jongma koopman Zuiderhaven 18 1760 255 43ar
JONGEMA, HENDRIK JANS minderjarige kinderen van Hendrik Jansen Jongma koopman Zuiderhaven 18 1761 255 53r
JONGEMA, HINKE JANS Hinke Jans Jongma verkoper Noorderhaven 42 1749 252 32r
JONGEMA, HINKE JANS Hinke Jansen Jongma koper huis Noorderhaven 42 1732 248 81v
JONGEMA, HIELKJE DOEKES Hylkjen Doekes Jongma Bildtstraat 21 1746 251 152r
JONGEMA, JAN Jan Jongma koopman naastligger ten westen Spijkerboor (gebied) 1732 248 147v
JONGEMA, JAN Jan Jongma koopman naastligger ten noorden Spijkerboor (gebied) 1732 248 147v
JONGEMA, JAN Jan Jongma koopman naastligger ten noorden Spijkerboor (gebied) ZZ 1734 248 328r
JONGEMA, JAN Jan Jongma koopman naastligger ten westen Spijkerboor (gebied) 1734 248 349r
JONGEMA, JAN Jan Jongma koopman naastligger ten noorden Spijkerboor (gebied) 1734 248 349r
JONGEMA, JAN Jan Jongma koopman naastligger ten westen Spijkerboor (gebied) ZZ 1739 250 7r
JONGEMA, JAN Jan Jongma koopman naastligger ten noorden Spijkerboor (gebied) ZZ 1739 250 7r
JONGEMA, JAN Jan Jongma naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1743 251 24v
JONGEMA, JAN Jan Jongma koopman koper helling en timmerwerf Zuiderhaven 18 1746 251 157r
JONGEMA, JAN Jan Jongma koopman naastligger ten oosten Zuiderhaven 18 1746 251 157r
JONGEMA, JAN Jan Jongma koopman naastligger ten zuiden Zuiderhaven 18 1746 251 157r
JONGEMA, JAN de erven van Jan Jongma naastligger ten noorden Zuiderhaven 18 1749 251 265v
JONGEMA, JAN de erven van Jan Jongma naastligger ten noorden Spijkerboor (gebied) ZZ 1754 253 187r
JONGEMA, JAN de erven van Jan Jongma naastligger ten noorden Spijkerboor (gebied) 1758 254 125v
JONGEMA, JAN EERKES Jan Eerks Jongma mr. boekbinder koper huis Grote Bredeplaats 22 1735 249 91v
JONGEMA, JAN EERKES Jan Eerks Jongma koopman koper huis bestaande uit boven kamers en beneden 2 pakhuizen Prinsenstraat 2 1755 253 220r
JONGEMA, JAN EERKES Jan Eerks Jongma koopman huurder pakhuis Prinsenstraat 2 1755 253 220r
JONGEMA, JAN EERKES Jan Eerks Jongma, burger koopman verkoper Grote Bredeplaats 22 1762 255 154v
JONGEMA, JAN EERKES Jan Eerks Jongma naastligger ten noorden Prinsenstraat 4 1778 259 119v
JONGEMA, JAN EERKES wijlen Jan Eerks Jongma koopman Prinsenstraat 2 1780 260 5v
JONGEMA, JAN JANS Jan Jansen Jongma koopman Herenwaltje OZ 1698 243 336r
JONGEMA, JAN JANS Jan Jansen Jongma naastligger ten zuiden Zuiderpoort (gebied) 1702 244 164r
JONGEMA, JAN JANS hof van Jan Jansen Jongma naastligger ten zuiden Zuiderpoort (gebied) 1702 244 169r
JONGEMA, JAN JANS Jan Jansen Jongma Zuiderpoort (gebied) 1702 244 173r
JONGEMA, JAN JANS Jan Jansen Jongma koper huis, huissteed en werf Zuiderhaven 18 1731 248 11v
JONGEMA, JAN JANS Jan Jansen Jongma koopman koper schuur Zuiderhaven 18 1731 248 21v
JONGEMA, JAN JANS Jan Jansen Jongma koopman koper huis en daarnaast staand vervallen huis/smitte Zuiderhaven 18 1731 248 27v
JONGEMA, JAN JANS Jan Jansen Jongma koopman naastligger ten oosten Zuiderhaven 18 1731 248 27v
JONGEMA, JAN JANS Jan Jansen Jongma koopman naastligger ten westen Zuiderhaven 18 1731 248 27v
JONGEMA, JAN JANS Jan Jansen Jongma koopman koper houtwerf Zuiderhaven 18 1731 248 38r
JONGEMA, JAN JANS Jan Jansen Jongma koopman naastligger ten oosten Zuiderhaven 18 1731 248 38r
JONGEMA, JAN JANS Jan Jansen Jongma koopman naastligger ten noorden Zuiderhaven 18 1731 248 38r
JONGEMA, JAN JANS Jan Jansen Jongma, burger koopman Noorderhaven 42 1732 248 81v
JONGEMA, JAN JANS Jan Jansen Jongma huurder (p.j.) Grote Bredeplaats 22 1735 249 91v
JONGEMA, MAAIKE Mayke Jongma Zuiderhaven 18 1760 255 41r
JONGEMA, MAAIKE Mayke Jongma Zuiderhaven 18 1760 255 43ar
JONGEMA, MAAIKE Mayke Jongma Zuiderhaven 18 1761 255 53r
JONGEMA, PIETER JANS Pieter Jansen Jongma bewoner en mede-eigenaar Kleine Bredeplaats 21 1734 248 293r
JONGEMA, PIETER JANS Pieter Jansen Jongma schipper (smal-) Kleine Bredeplaats 21 1734 248 293r
JONGEMA, PIETER JANS Pieter Jansen Jongma, thans ter zee uitlandig schipper Rozengracht 12 1735 249 45v
JONGEMA, PIETER JANS wijlen Pytter Jansen Jongma Rozengracht 8 1746 251 148r
JONGEMA, SALOMON Salomon Jongma koopman huurder (p.j.) Grote Bredeplaats 4 1759 254 228r
JONGEMA, SALOMON Salomon Jongma koopman verkoper Zuiderhaven 18 1760 255 41r
JONGEMA, SALOMON Salomon Jongma koopman verkoper Zuiderhaven 18 1760 255 43ar
JONGEMA, SALOMON Salomon Jongma koopman verkoper Zuiderhaven 18 1761 255 53r
JONGEMA, SALOMON Salomon Jongma koopman Zuiderstraat 12 1764 256 25r
JONGEMA, SALOMON Salomon Jongma koopman Zuiderstraat 10 1764 256 26v
JONGEMA, SALOMON burgemeester van Franeker Salomon Jongma koper huis Prinsenstraat 2 de Hoge Tinne of Zeeburg 1780 260 5v
JONGEMA, SALOMON burgemeester van Franeker Salomon Jongma verkoper Prinsenstraat 2 1784 261 222r
JONGSMA, ANTJE Anna Clasina Jongsma koper Noorderhaven 57west 1785 262 3r
JONGSMA, JAN JANS Jan Jansen Jongsma koopman Lanen 87 1730 247 316r
JONKER, C. C. Jonker koopman naastligger ten westen Hofstraat 21 1808 268 176r
JONKER, C. C. Jonker koopman naastligger ten noorden Hofstraat 21 1808 268 176r
JONKER, C. C. A. Jonker naastligger ten zuiden Romastraat 4 1809 268 278v
JONKER, C. C. A. Jonker naastligger ten zuiden Romastraat 4 1810 269 81r
JONKER, KORNELIS Cornelis Jonker koopman koper huis en hof Hofstraat 17 de Fontein 1795 264 275v
JONKER, KORNELIS Cornelis A. Jonker geniaarde koper Lanen 13 1795 264 299v
JONKER, KORNELIS Cornelis A. Jonker naastligger ten westen Achterstraat 5 1797 265 50v
JONKER, KORNELIS Cornelis Jonker koopman koper huis Schritsen 55 1799 265 157r
JONKER, KORNELIS Cornelis Jonker koopman verkoper Schritsen 55 1799 265 167v
JONKER, KORNELIS Cornelis Jonker verkoper Lanen 34 1801 265 286r
JONKER, KORNELIS Cornelis Jonker, of zijn successeuren verpachter grond Hofstraat 27 1801 265 288r
JONKER, KORNELIS Cornelis Jonker naastligger ten noorden Schritsen 25 1801 265 293r
JONKER, KORNELIS Cornelis Jonker koopman koper 2 woningen Noorderhaven 98 1801 265 308r
JONKER, KORNELIS Cornelis Jonker naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1802 266 67v
JONKER, KORNELIS Cornelis Jonker naastligger ten westen Voorstraat 48 1802 266 97v
JONKER, KORNELIS Cornelis A. Jonker koopman koper huis Bargebuurtspoortje WZ 1802 266 106v
JONKER, KORNELIS Cornelis A. Jonker koopman koper huis Romastraat 13 1803 266 187v
JONKER, KORNELIS Cornelis A. Jonker koopman huurder (p.j.) Romastraat 13 1803 266 187v
JONKER, KORNELIS Cornelis Jonker koopman koper huis Bildtpoort (gebied) 1803 266 222v
JONKER, KORNELIS Cornelis Jonker koopman naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 25 1803 266 243v
JONKER, KORNELISKE Cornelis Jonker naastligger ten zuiden Romastraat ZZ 1803 266 302r
JONKER, KORNELIS Cornelis A. Jonker koopman koper huis Bargebuurtspoortje WZ 1805 267 130r
JONKER, KORNELIS Cornelis Jonker naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 25 1807 267 327v
JONKER, KORNELIS Cornelis Jonker koopman koper pakhuis Noorderhaven 39 1808 268 25r
JONKER, KORNELIS Cornelis A. Jonker naastligger ten zuiden Heiligeweg 40 1808 268 110v
JONKER, KORNELIS Cornelis A. Jonker koopman verkoper Noorderhaven 39 1808 268 161v
JONKER, KORNELIS Cornelis Jonker koopman koper huis Lanen 37 1808 268 179r
JONKER, KORNELIS Cornelis Jonker koopman naastligger ten noorden Hofstraat 13 1809 268 230r
JONKER, KORNELIS Cornelis A. Jonker koper huis Hofstraat 23 1809 268 270r
JONKER, KORNELIS Cornelis Jonker koopman koper huis Brouwersstraat 18 1810 268 356v
JONKER, KORNELIS Cornelis A. Jonker koper huis Lanen 28 1810 269 6r
JONKER, KORNELIS Cornelis Jonker naastligger ten westen Romastraat 25 1810 269 18r
JONKER, KORNELIS Cornelis Jonker verkoper Grote Kerkstraat 27 1811 269 121r
JONKER, KORNELIS ARJENS Cornelis Adriaans Jonker schipper (schuit-) koper huis Kleine Bredeplaats 2 1783 261 59r
JONKER, KORNELIS ARJENS Cornelis Adriaans Jonker schipper (schuit-) verkoper Kleine Bredeplaats 2 1785 261 279r
JONKER, KORNELIS ARJENS Cornelis Arjens Jonker koper huis (winkel) Voorstraat 9 1789 263 87v
JONKER, KORNELIS ARJENS Cornelis Arjens Jonker, c.u. koopman geniaarde koper Rommelhaven 26b 1793 264 161r
JONKER, KORNELIS ARJENS Cornelis Arjens Jonker koopman verkoper Voorstraat 9 1795 264 283v
JONKER, KORNELIS ARJENS Cornelis Arjens Jonker koopman koper huis Achterstraat NZ 1796 264 337v
JONKER, KORNELIS ARJENS Cornelis Arjens Jonker koopman koper huis Voorstraat 46 1797 265 38r
JONKER, KORNELIS ARJENS Cornelis Arjens Jonker koopman verkoper Achterstraat 1799 265 133r
JONKER, KORNELIS ARJENS Cornelis Arjens Jonker koper huis Lanen 34 1799 265 183v
JONKER, KORNELIS ARJENS Cornelis Arjens Jonker verkoper Voorstraat 46 1800 265 272v
JONKER, KORNELIS ARJENS Cornelis Arjens Jonker koopman koper huis Rapenburg 4 1800 265 274v
JONKER, KORNELIS ARJENS Cornelis Arjens Jonker koopman verkoper Noorderhaven 98 1801 266 31v
JONKER, KORNELIS ARJENS Cornelis Arjens Jonker koopman koper huis Grote Kerkstraat 27 1802 266 71v
JONKER, KORNELIS ARJENS Cornelis Arjens Jonker koopman koper huis en weefwinkel Hofstraat 19 1803 266 188v
JONKER, KORNELIS ARJENS Cornelis Arjens Jonker, c.u. naastligger ten noorden Hofstraat 19 1803 266 188v
JONKER, KORNELIS ARJENS Cornelis Arjens Jonker koopman koper van 1/2 huis Lanen 80 1803 266 190r
JONKER, KORNELIS ARJENS Cornelis Arjens Jonker verkoper Rapenburg ZZ 1804 267 6r
JONKER, KORNELIS ARJENS Cornelis Arjens Jonker naastligger ten zuiden Heiligeweg 40 1808 268 81r
JONKER, HENDRIK Hendrick Jonker, c.u. naastligger ten oosten Droogstraat ZZ 1714 245 209v
JONKER, HENDRIK HENDRIKS Hendrick Hendricks Jonker, c.u. verkoper Hoogstraat 25 1718 246 25v
JONKER, HENDRIK HENDRIKS Hendrick Hendricks Jonker, c.u. verkoper Hoogstraat 17 1718 246 25v
JONKER, HENDRIK HENDRIKS Hendrik Hendriks Jonker, c.u. koper huis en stallinge ((voor de twee percelen in deze akte)) Hoogstraat 25 de Rode Ploeg 1714 245 230r
JONKER, HENDRIK HENDRIKS Hendrik Hendriks Jonker, c.u. koper nieuwe stallinge ((voor de twee percelen in deze akte)) Hoogstraat 17 1714 245 230r
, HENDRIK Hendrik Jonkje, c.u. huurder Noorderhaven 90 1755 253 245r
, HENDRIK Hendrik Jonkje, c.u. huurder Voorstraat 45 1755 253 245r
, HENDRIK Hendrik Jonkje naastligger ten noorden Voorstraat 45 1755 253 246r
JONKMAN, AAFKE SIEBRENS Aafke Sybrens Jonkman verkoper Nieuwstraat WZ 1721 246 106v
JONKMAN, FROUKJE SIEBRENS Frouckjen Sybrens Jonkman verkoper Nieuwstraat WZ 1721 246 106v
JONKMAN, GEERTJE SIEBRENS Geertie Sybrens Jonkman verkoper Nieuwstraat WZ 1721 246 106v
JONKMAN, SIEBRENS Hendrixjen Sybrens Jonkman verkoper Nieuwstraat WZ 1721 246 106v
JOOSTEN, BOUWE wijlen Buwe Joosten Zuiderhaven 75 1709 245 93v
JOOSTEN, BOUWE wijlen Buwe Joosten Zuiderhaven 75 1709 245 93v
JOOSTEN, HENDRIK de weduwe van Hendrik Joosten naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1794 264 199v
JOOSTEN, MARIA Maria Josepha Joosten Kleine Bredeplaats 20achter 1807 267 323v
JOOSTEN, WIEBE de erven van Wybe Joosten naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1 1671 240 44r
JORDAAN, ANDRIES Andries Jordan naastligger ten westen Nieuweburen NZ 1780 259 281r
JORDAAN, ANDRIES Andries Jordan Rozengracht 2 1784 261 179r
JORDAAN, ANDRIES wijlen Andries Martin Jordan kamerbewaarder bij de Admiraliteit Rozengracht 2 1784 261 179r
JORDAAN, ANDRIES Andrys Martin Jordan bode bij de Admiraliteit koper huis, 2 woningen, tuin, en weefwinkel Rozengracht 2 1769 257 124v
JORDAAN, ANTJE Anna Sophia D. Jordan Rozengracht 2 1784 261 179r
JORDAAN, JAN Jan Gregorius Jordan Rozengracht 2 1784 261 179r
JORNA, oud burgemeester Jorna naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 3 1695 243 145r
JORNA, BERNARDUS Bernardus Jorna predikant stalling of pakhuis (p.j.) Voorstraat 11west 1759 254 249v
JORNA, CATHARINA Catharina Jorna Noorderhaven 64 1756 254 36r
JORNA, CATHARINA juffrouw Catharina Jorna Noorderhaven 52 1767 257 30r
JORNA, HOITE HESSELS Hoyte Hessels Jorna verkoper van 1/4 Voorstraat 65 1784 261 256r
JORNA, JAN HESSELS Jan Hessels Jorna verkoper van 1/4 Voorstraat 65 1784 261 256r
JORNA, SIEMEN Simon Jorna apotheker koper 1/2 huis genaamd het Engels huis Zuiderhaven 48 het Engels Huis 1664 238 232v
JORNA, SIEMEN de ingang naar de hof van Simon Jorna naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1668 239 30va
JORNA, SIEMEN de verkochte hof van Simon Jorna naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1668 239 30va
JORNA, SIEMEN de vroedsman Simon Jorna koper provisioneel huis en erf met tuin en bleekveld en een vrije uit- en ingang naar de Lanen Voorstraat 50 1670 239 41va
JORNA, SIEMEN vroedsman Simon Jorna naastligger ten oosten onbekend 1672 240 89v
JORNA, SIEMEN oud burgemeester Simon Jorna verkoper Kerkpoortstraat 27 1677 240 249v
JORNA, SIEMEN oud burgemeester Simon Jorna verkoper Voorstraat 50 1677 240 250v
JORNA, SIEMEN Regerend burgemeester Simon Jorna koper huis Kleine Bredeplaats 1 1686 242 159v
JORNA, SIEMEN oud burgemeester Simon Jorna naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 3 1695 243 161v
JORNA, SIEMEN oud burgemr. Simon Jorna Kleine Bredeplaats 1 1712 245 171r
JORNA, SIEMEN vroedsman Symen Jorna, c.u. verkoper van 1/2 Zuiderhaven 48 1667 239 123v
JORNA, SIEMEN de hof van vroedsman Symen Jorna, c.u. naastligger ten westen Weverstraat 1676 240 235r
JORNA, SIEMEN gemeensman Symen Jorna apotheker bewoner Voorstraat 64 1682 241 51ra
JORNA, SIEMEN vroedsman Symon Jorna, burger c.u. apotheker koper huis Kerkpoortstraat 27 de Silverbergh 1669 239 196v
JORNA, SIEMEN de vroedsman Symon Jorna koper provisioneel hof met prieel, bomen en planten met een vrije uit- en ingang door de poort n.h. Kerkpoortstraat 1668 239 28va
JORNA, SIEMEN de hof van vroedsman Symon Jorna, c.u. naastligger ten noorden onbekend 1676 240 234r
JORNA, SIEMEN vroedsman Symon Jorna, c.u. verkoper onbekend 1676 240 234r
JORNA, SIEMEN de verkochte hof van vroedsman Symon Jorna, c.u. naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ 1676 240 234v
JORNA, SIEMEN vroedsman Symon Jorna, c.u. verkoper Kerkpoortstraat NZ 1676 240 234v
JORNA, SIEMEN vroedsman Symon Jorna, c.u. verkoper Weverstraat 1676 240 235r
JORNA, SIEMEN oud burgemeester Symon Jorna apotheker huurder Voorstraat 64 1684 242 39r
JORNA, TETJE Tettie Jorna Kleine Bredeplaats 1 1728 247 78r
JORRITSMA, Ayte Jorritsma koopman verkoper van 1/4 Noorderhaven 2 1733 248 241v
JORRITSMA, BAUKJE Bauckien Jorritsma verkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 11 1733 248 246r
JORRITSMA, BAUKJE DIRKS Bauckien Dircx Jorritsma verkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 13 1733 248 243v
JORRITSMA, BAUKJE DIRKS Bauckien Dirx Jorritsma verkoper van 1/4 Noorderhaven 2 1733 248 241v
JORRITSMA, F. F. Jorritsma naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 9 1731 248 62r
JORRITSMA, FOKKE Focke Jorritsma naastligger ten westen Noorderhaven 4 1725 246 246v
JORRITSMA, FOEKE Foeke Jorritsma naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 9 1729 247 296v
JORRITSMA, FOEKE DIRKS Foeke Dircx Jorritsma Kleine Bredeplaats 13 1733 248 243v
JORRITSMA, FOEKE DIRKS wijlen Foeke Dirx Jorritsma Noorderhaven 2 1733 248 241v
JORRITSMA, FOEKE DIRKS Foeke Dirx Jorritsma, burger Kleine Bredeplaats 11 1733 248 246r
JORRITSMA, FOKELE Foekle Jorritsma, n.u. mr. chirurgijn koper door niaar huis Noorderhaven 76 1724 246 209r
JORRITSMA, FOKELE Foekle Jorritsma, n.u. mr. chirurgijn koper door niaar huis Noorderhaven 78 1724 246 209r
JORRITSMA, FRANS de ed. mog. heer Francois van Jorritsma raad Hof van Friesland verkoper Karremanstraat WZ 1684 242 28v
JORRITSMA, FRANS de ed. mog. heer Francois van Jorritsma raad Hof van Friesland verkoper Grote Bredeplaats 2 1684 242 29r
JORRITSMA, FRANS toezichthouder Francois van Jorritsma raad Hof van Friesland Achterstraat 1684 242 46v
JORRITSMA, IDS Its Jorritsma koopman verkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 13 1733 248 243v
JORRITSMA, IDS Its Jorritsma koopman verkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 11 1733 248 246r
JORRITSMA, SIEBREN Sybren Jorritsma koopman verkoper Zuiderstraat 8 1806 267 287r
JORRITSMA, TJALLING huisman Tjalling Jorritsma verkoper van 1/4 Brouwersstraat 23 1798 265 111r
JORRITSMA, TRIJNTJE Trijntie Jorrytsma Voorstraat 44 1643 235 92r
JORRITSMA, TRIJNTJE Trijntie Jorrytsma Voorstraat 44 1643 235 92r
, BENEDICTUS Benedictus Joseph koopman (joods -) koper Gardenierstraat NZ 1783 261 83r
JUCKEMA, BAUKJE IEPES Bauckien Epes Juckema Achterstraat 1615 229 264v
JUCKEMA, IEPE Ippe Juckema bode bij de Admiraliteit naastligger ten zuiden Brouwersstraat 1667 239 21ra
JUCKEMA, RUURD Ruyrdt Jukama verpachter grond Voorstraat 66 1638 234 71r